Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Activitatea biblioteciiActivitatea bibliotecii în perioada 2001-2017

Statistici de bibliotecă – Cult1

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

Lucrări publicate de personalul bibliotecii

Publicații propuse pentru casare 2019

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați face parte din sistemul integrat al bibliotecilor din Romania, ea întreține și dezvoltă relații de cooperare cu organisme, instituții, biblioteci, unități de informare documentară, din țară și străinătate.

Biblioteca joacă un rol important în întreaga infrastructură de informație a universității. Funcția majoră a biblioteciii este cea de dezvoltare a colecțiilor; colecții care să răspundă necesităților informaționale ale comunității academice locale. Conținutul colecțiilor și serviciile bibliotecii sprijină atât formarea educațională cât și cercetarea din universitate, Căteva din obiectivele stabilite în vederea îndeplinirii acestei sunt:

- dezvoltarea și organizarea colecțiilor de documente în funcție de specializările din cadrul facultăților universității, în corelație cu domeniile de cercetare ale acesteia și cu nevoile informaționale ale utilizatorilor.

- dezvoltarea și gestionarea unei colecții de documente digitale care să asigure accesul deschis la informație, sub protecția drepturilor de autor, și să asigure promovarea vizibilității cercetătorilor, a cadrelor didactice și a studenților universității.

În ultimii ani biblioteca a parcurs un proces amplu de reabilitare, atât la nivelul structurii colecțiilor cât și al diversității serviciilor oferite.

Astfel, la începutul anului 2013, numărul total de volume existente în bibliotecă este de 454524 volume de bibliotecă (cărți, periodice, enciclopedii, dicționare, teze de doctorat, microfișe, CD/DVD-uri, standarde, brevete de invenție); în cursul anului 2012 au intrat 5422 volume.

În cele 6 săli de lectură de la Sediul Central și din cadrul filialelor bibliotecii sunt puse la dispoziția utilizatorilor, în acces liber la raft, un număr de 40804 volume de bibliotecă (cărți și publicații periodice românești și străine).

Pentru diversificarea colecțiilor și asigurarea suportului informațional pentru specializările existente în cadrul universității, s-au achiziționat, în ultimii ani, un număr de 1437 documente în format electronic (CD-ROM).

Universitatea a avut asigurat în anul 2012 accesul online, prin intermediul proiectului finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională ANELIS – Acces Național Electronic la Literatura Științifică de Cercetare la conținutul abstractelor și full-text al publicațiilor științifice din 8 baze de date: Cambridge Journals Online, Institute of Physics, Oxford Journals Collection, ProQuest Central, Science Direct, SpringerLink, Taylor & Francis, Thomson ISI Web of Knowledge. În plus, cercetătorii din universitate (profesori, doctoranzi) au beneficiat de accesul mobil la o serie de baze de date suplimentare dintre care: Emerald Management, Nature Journals Online, SAGE Humanities and Social Science Package 2012, Scopus.

Biblioteca și-a dezvoltat o rețea informatizată, în prezent există un număr de 64 de calculatoare funcționale, dintre care 2 sunt servere iar restul stații de lucru pentru bibliotecari și utilizatori (27 stații de lucru, cu acces la Internet și la bazele de date proprii ale bibliotecii, sunt destinate utilizatorilor).

În ultimii doi ani se observă o scădere a numărului de documente împrumutate la domiciliu și a documentelor consultate în sălile de lectură, o migrare a utilizatorilor către informația în format electronic, accesibilă oricând și în afara spațiului fizic al bibliotecii. Aceasta cauză a conturat una din direcțiile strategice ale bibliotecii, și anume dezvoltarea bibliotecii digitale.

Unul din instrumentele principale de informare al utilizatorilor bibliotecii este site-ul acesteia (www.lib.ugal.ro). Prin intermediul paginii de internet a bibliotecii, poate fi accesat depozitul digital instituțional (ARTHRA), creat recent. Depozitul digital este organizat pe comunități (facultăți) și colecții (tipuri de documente). Au fost indexate rezumate ale tezelor de doctorat susținute în cadrul Universității în perioada 2009-2012 și articole din publicațiile științifice proprii. În continuare, se urmărește promovarea acestui proiect în cadrul comunității academice și dezvoltarea depozitului digital prin includerea altor tipuri de lucrări din producția științifică a fiecărei facultăți, cum ar fi: lucrări de licență, disertații, lucrări susținute în cadrul manifestărilor științifice, cursuri etc.