LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ TITLURI LUCRĂRI

publicate de personalul bibliotecii

Universității „Dunărea de Jos“ din Galați


Cărți / teze doctorat / volume conferință

Articole publicate

Prezentări susținute în cadrul manifestărilor științifice

Colaborări în cadrul manifestărilor științifice

Prezentări susținute în cadrul ședințelor de lucru


1. CĂRȚI / TEZE DOCTORAT / VOLUME CONFERINȚĂ

2010

 1. SPIRIDONESCU, Cornelia. Cercetări privind parametrii și eficiența unui proces de ambutisare adâncă : rezumatul tezei de doctorat. Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010. 59 p.

 2. SPIRIDONESCU, Cornelia. Cercetări privind parametrii și eficiența unui proces de ambutisare adâncă : teză de doctorat. Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010. 131 p.


2007

PĂUNOIU, Viorel; NICOARĂ, Dumitru; SPIRIDONESCU, Cornelia; EPUREANU, Alexandru Researches regarding the deep drawing with combined restraints. TMCR, Chișinău, 2007, p. 279-284. ISBN 978-9975-45-03505.


1999

MIHALCEA, Cecilia; VONCILĂ, Mioara; URSACHI, Lenuța; UDRESCU, Caliopia (coord.). Sistem de management : manual de operare. Galați : Evrika, 1999. 88 p. ; 29 cm. ISBN 973-9499-92-9. (editată în cadrul proiectului Tempus CME 03024/97).

2014

 1. Bărbulescu, Mihaela. Biblioteca – spațiu de dezvoltare culturală și educațională. În: Axis Libri: revistă culturală, an VII, martie 2014, nr. 22, p. 14-15. ISSN 1844-9603. http://www.scribd.com/doc/228416299/Axis-Libri-Nr-22

 2. Bărbulescu, Mihaela. Biblioteca, un univers de imagini în continuă mișcare. În: Axis Libri: revistă culturală, an VII, septembrie 2014, nr. 24, p. 6-7. ISSN 1844-9603. http://www.scribd.com/doc/246558861/Axis-Libri-Nr-24

 3. Bărbulescu, Mihaela. Editura, cel mai apropiat colaborator al bibliotecii. În: Buletinul Fundației Urechia, an 12, noiembrie 2014, nr. 15, p. 46-49. ISSN 1220-3459.

 4. Cristea, Florica ; Crăciun, Ana Maria. Crearea unui depozit de documente digitale instituțional la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați : Structură, acces la colecții, regăsirea informației (II). În: Axis Libri: revistă culturală, an VII, iunie 2014, nr. 23, p. 11-12. ISSN 1844-9603. http://www.scribd.com/doc/240273884/Axis-Libri-Nr-23-2014

 5. Grigorov, Anca-Laura. Centrul de Documentare Europeană, punct principal de documentare, informare și colaborare în activitatea academică. În: Anuarul științific al Bibliotecii "V. A. Urechia", 2014, nr. 1, p. 24-27. ISSN 2392-8352.

 6. Ursachi, Lenuța. Experiențe în cadrul programului-pilot International Librarians Network. În: Axis Libri: revistă culturală, an VII, iunie 2014, nr. 23, p. 9-10. ISSN 1844-9603. http://www.scribd.com/doc/240273884/Axis-Libri-Nr-23-2014

 7. Ursachi, Lenuța ; Scutelnicu, Elena. A synergetic approach to the information literacy and social media. In: Books of abstracts SMART 2014 International Conference Social Media in Academia: Research and Teaching, 18-21 September 2014, Timisoara, Romania [Supplement of the Journal of Social Informatics], p. 33-34. ISSN 1584-4048. http://www.edusoft.ro/smart2014/smart2014_book_of_abstracts.pdf

 8. Ursachi, Lenuța ; Scutelnicu, Elena. Video tutorials developed to support the learning process. In: Proceedings of the Fifth International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 1st – 3rd 2014, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University „Lucian Blaga“ of Sibiu, 2014. ISSN 2247-0255. http://bcu.ulbsibiu.ro/conference2014/index.html

 9. Voncilă, Mioara ; Buricea, Cecilia. Crearea unui depozit de documente digitale instituțional la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați : considerații generale (I). În: Axis Libri: revistă culturală, an VII, martie 2014, nr. 22, p. 16-17. ISSN 1844-9603. http://www.scribd.com/doc/228416299/Axis-Libri-Nr-22

 10. Voncilă, Mioara ; OBREJA, Sergiu. Koha - un sistem integrat de bibliotecă open source. În: Anuarul științific al Bibliotecii "V. A. Urechia", 2014, nr. 1, p. 14-23. ISSN 2392-8352.


2013

 1. BĂRBULESCU, Mihaela. O nouă modalitate de comunicare globală TED - idei ce merită răspândite. În: Axis Libri: revistă culturală, an VI, 2013, nr. 18, p. 12-13. ISSN 1844-9603.

 2. BĂRBULESCU, Mihaela. O biblioteca și mai multe interfețe. În: Axis Libri: revistă culturală, an VI, 2013, nr. 20, p. 8-9. ISSN 1844-9603.

 3. DICU, Viorica. Cultura organizațională în bibliotecă. În: Axis Libri: revistă culturală, an VI, 2013, nr. 20, p. 10. ISSN 1844-9603.

 4. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. Need of content improvement and information update in academic libray website design. În: Proceedings of the Fourth International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 17th – 19th 2013, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University „Lucian Blaga“ of Sibiu, 2013. ISSN 2247-0255.

 5. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. New concepts and techniques implemented by Dunarea de Jos University Library of Galati. În: Transilvania, 2013, nr. 2, p. 59-64. ISSN 0255-0539.


2012

 1. BĂRBULESCU, Mihaela. Comunic, deci citesc sau despre cum se mai citește în ziua de astăzi. În: Axis Libri: revistă culturală, an V, 2012, nr. 16, p. 16-17. ISSN 1844-9603.

 2. BĂRBULESCU, Mihaela. Mediul virtual și noile servicii oferite de către bibliotecă. În: Axis Libri: revistă culturală, an V, 2012, nr. 14, p. 8-9. ISSN 1844-9603.

 3. DICU, Viorica. Calitatea ca reper fundamental al dezvoltării colecțiilor în structurile infodocumentare. În: Axis Libri: revistă culturală, 2012, nr. 16, p. 6-7. ISSN 1844-9603.

 4. DICU, Viorica. Interfața utilizator – sistem: factor principal care influențează pertinența informației regăsite. În: Axis Libri: revistă culturală, 2012, nr. 14, p. 12-13. ISSN 1844-9603.

 5. SUSANU, Georgeta. Elegie cu parfum catalogat: 27 de ani bibliotecar. În: Axis Libri: revistă culturală, an V, septembrie 2012, nr. 16, p. 91. ISSN 1844-9603.

 6. URSACHI, Lenuța. Stadiul actual al inițiativelor românești privind promovarea și implementarea accesului deschis la informația științifică. În: Axis Libri: revistă culturală, an V, martie 2012, nr. 14, p. 10-11. ISSN 1844-9603.

 7. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. New concepts and techniques implemented by Dunarea de Jos University Library of Galati. În: Proceedings of the Third International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 22th – 24th 2012, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University "Lucian Blaga" of Sibiu, 2012. ISSN 2247-0255.

 8. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. Open access to scientific databases : a new gate for the information sharing. În: BIBLIO 2012 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării: Innovation en Bibliotheque. Brașov: Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2012, p. 31-36. ISSN 2066-5121.


2011

 1. BĂRBULESCU, Mihaela. Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Galați – bilanț și perspective. În: Axis Libri: revistă culturală, an IV, septembrie 2011, nr. 12, p. 26-27. ISSN 1844-9603.

 2. DICU, Viorica. Biblioteca universitară în societatea informațională. În: Axis Libri: revistă culturală, an IV, septembrie 2011, nr. 12, p. 15. ISSN 1844-9603.

 3. DICU, Viorica. "Dezvoltarea limbajului și a lecturii în rețea": seminar româno-german. În: Axis Libri, anul IV, decembrie 2011, nr. 13, p. 14-15.

 4. Influence of Feeding Level on the Growth of Siberian Sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869) in a Recirculating Aquaculture System. Oprea, L.; Cristea, V.; Oprea, D.; Bărbulescu, M.; Sion (Bădălan), C.; Călin (Sandu), P. G.; Băcanu, M. G.; Enache, I.; Ion (Plăcinta), S. În: Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 12, No. 4, 2011,

 5. Influence of Fodder Quality on the Growth of Siberian Sturgeon (Acipenser baerii B r a n d t, 1869) in Recirculating Aquaculture System. Oprea, L.; Cristea, V.; Patriche, N.; Sion (Bădălan), C.; Oprea, D.; Bocioc, E.; Băcanu, G. M.; Bărbulescu, M.; Enache, I. În: Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 12, No. 4, 2011.

 6. URSACHI, Lenuța. Cultura informației : componentă esențială a educației permanente. În: Axis Libri: revistă culturală, an IV, iunie 2011, nr. 11, p. 6-7. ISSN 1844-9603.

 7. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. Citation models of the information sources. În: BIBLIO 2011 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării: Innovation en Bibliotheque. Brașov: Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2011, p.169-176. ISSN 2066-5121.

 8. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena. Tools for lifelong learning using information literacy. În: Proceedings of the Second International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 14th – 15th 2011, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University "Lucian Blaga" of Sibiu, 2011. ISSN 2247-0255.

 9. URSACHI, Lenuța; SCUTELNICU, Elena; VONCILĂ, Mioara. Strategy for information literacy promoting in secondary and high-schools. În: BIBLIO 2010 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării: Inovarea în biblioteci. Brașov: Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2010, p.381-386. ISSN 2066-5121.

 10. VONCILĂ, Ion; MÎNZU, Viorel; VONCILĂ, Mioara. Modelling and Simulation of Digital Repositories, Terms of Implementation of Effective Management Tools in Modern Libraries. In: Book of Abstracts 3nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2011, International Conference, May 24-27, 2011, Athens, Greece, pp. 94 (and Proceedings CD Version, Paper 168).

 11. VONCILĂ, Mioara; URSACHI, Lenuța; BURICEA, Cecilia. SIPTEH project: integrated system for technical digital content. În: Proceedings of the Second International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, April 14th – 15th 2011, Sibiu, Romania [CD-ROM]. Sibiu: University "Lucian Blaga" of Sibiu, 2011. ISSN 2247-0255.


2010

 1. BREEDING OF THE SIBERIAN STURGEON (ACIPENSER BAERII BRANDT, 1869), IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM, WITH DIFFERENT STOCKING DENSITIES. Corina Bădălan, M.G. Băcanu, M. Bărbulescu, D. Oprea, E. Bocioc, L. Oprea, V. Cristea, N. Patriche. În: Lucrări Științifice. Seria Zootehnie, vol. 54(15), 2010, p. 248-254.

 2. The Energetic Aspects in Deep Drawing with Combined Restraint. C. Spiridonescu, V. Paunoiu, I. Constantin, A. Epureanu. În: The Annals of „Dunărea de Jos“ University of Galați, Fascicle V, 2010, p. 143-146. ISSN 1221-4566.

 3. The Response Surface Method Applied to Deep Drawing with Combined Restraint. C. Spiridonescu, V. Paunoiu, A. Epureanu, D. Nicoara. În: The Annals of „Dunărea de Jos“ University of Galați, Fascicle V, 2010, p. 147-151. ISSN 1221-4566.

 4. URSACHI, Lenuța. Lumea bibliotecarului universitar. În: Axis Libri: revistă culturală, an III, iunie 2010, nr. 7, p. 11. ISSN 1844-9603.

 5. URSACHI, Lenuța. The World of the university librarian. În: Axis Libri: Cultural Journal quarterly , 3rd year, June 2010, 7th issue, p. 11. ISSN 2066-0340.

 6. URSACHI, L.; SCUTELNICU, E. Welding research journals included in ISI Web of Knowledge database. În: The Annals of "Dunarea de Jos“ University of Galati. Fascicle XII: Welding Equipment and Technology, Year XXI, 2010, p. 66-72. ISSN 1221-4639.

 7. VONCILĂ, Ion; VONCILĂ, Mioara. Management of integrated systems for digital information processing using biomimetic structures. In: Book of Abstracts 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML 2010, International Conference, May 25-28, 2010, Chania, Crete, Greece, pp.43-44.

 8. VONCILĂ, Mioara. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. În: Axis Libri: revistă culturală, an III, martie 2010, nr. 6, p. 25. ISSN 1844-9603,


2009

 1. OPREA, Lucian; Bărbulescu, Mihaela; Băcanu, Gianina M. The Breeding of Beluga Sturgeon (Huso huso, Linnaeus, 1758) in recirculating aquaculture systems. În: Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, vol. 66 (1-2), 2009, p. 331-335. ISSN 1843-5262.

 2. VONCILĂ, Mioara; VONCILĂ, Ion. O abordare sinergetică a creării unei infrastructuri informaționale la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. În: Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, an 5, nr. 3, 2009, p. 41-49. ISSN 1841-1940.

top

3. PREZENTĂRI SUSȚINUTE ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE

2014

 1. URSACHI, Lenuța. Experiența trăită într-o bibliotecă universitară din Anglia. Prezentare susținută în 24 aprilie 2014 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, în cadrul Întâlnirii profesionale „Cultura prin lectură: servicii și instrumente de informare“, Ziua bibliotecarului, Galați, România.

 2. URSACHI, Lenuța. A synergetic approach to the information literacy and social media. Prezentare susținută în 18 septembrie 2014 la Universitatea de Vest din Timișoara, în cadrul Lucrărilor SMART 2014 International Conference Social Media in Academia : Research and Teaching, 18-21 septembrie 2014, Timișoara, România.

 3. URSACHI, Lenuța. Video tutorials developed to support the learning process. Prezentare susținută în 1 aprilie 2014 la Evangelische Akademie Siebenbürgen, în cadrul Lucrărilor celei de-a 5-a ediții a Conferinței Internaționale de Ştiința Informației și Cultura Informației din România, 1-3 aprilie 2014, Sibiu, România.

 4. URSACHI, Lenuța ; VONCILĂ, Mioara. Contribuția Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați la promovarea culturii informației. Prezentare susținută în 4 septembrie 2014 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în cadrul Lucrărilor celei de-a 25-a ediții a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, 3-5 septembrie 2014, Cluj-Napoca, România.

 5. URSACHI, Lenuța ; VONCILĂ, Mioara. Soluții software testate și implementate la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Prezentare susținută în 3 septembrie 2014 la BCU „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, în cadrul Lucrărilor celei de-a 25-a ediții a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România, 3-5 septembrie 2014, Cluj-Napoca, România.


2013

 1. URSACHI, Lenuța. Cercetarea științifică în bibliotecă: surse de informare și servicii. Poster prezentat în 17 mai 2013 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, în cadrul Lucrărilor Conferinței Ştiințifice a Şcolilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 16-17 mai 2013, Galați.

 2. URSACHI, Lenuța. Need of content improvement and information update in academic libray website design. Prezentare susținută în 17 aprilie 2013 la Evangelische Akademie Siebenbürgen, în cadrul Lucrărilor celei de-a 4-a ediții a Conferinței Internaționale de Ştiința Informației și Cultura Informației din România, 17-19 aprilie 2013, Sibiu, România.

 3. URSACHI, Lenuța. Serviciile bibliotecii în context digital. Prezentare susținută în 26 aprilie 2013 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, în cadrul Întâlnirii profesionale „Exemple de bune practici și legislație de bibliotecă“, Ziua bibliotecarului, Galați, România.


2012

 1. VONCILĂ, Mioara. Legislație privind achiziția documentelor. Ghid pentru dezvoltarea colecțiilor. Prezentare susținută în 15 iunie 2012 la Biblioteca Națională a României, în cadrul Întâlnirii anuale a Secțiunii Achiziție și Dezvoltarea colecțiilor, București, România.

 2. URSACHI, Lenuța. Bibliotecarul formator în cultura informației – o necesitate în societatea cunoașterii. Prezentare susținută în 9 noiembrie 2012 la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" din Galați, în cadrul Întrunirii profesionale "Bibliotecile în secolul XXI", Zilele Bibliotecii "V. A. Urechia", 4-11 noiembrie 2012, Galați, România.

 3. URSACHI, Lenuța. New concepts and techniques implemented by Dunarea de Jos University Library of Galati. Prezentare susținută în 23 aprilie 2012 la Evangelische Akademie Siebenbürgen, în cadrul Lucrărilor celei de-a 3-a ediții a Conferinței Internaționale de Știința Informației și Cultura Informației din România, 22-24 aprilie 2012, Sibiu, România.

 4. URSACHI, Lenuța. Open access to scientific databases : a new gate for the information sharing. Prezentare susținută în 6 iunie 2012 la Biblioteca Universității "Transilvania" din Brașov, în cadrul Lucrărilor BIBLIO 2012 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării "Inovarea în biblioteci", 6-8 iunie 2012, Brașov, România.

 5. URSACHI, Lenuța. Tutoriale de Cultura Informației. Viziunea unui bibliotecar de referințe despre Cultura Informației. Prezentare susținută în 30 august 2012 la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, în cadrul Lucrărilor Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România "Biblioteca - tradiție și inovare", 29-31 august 2012, Galați, România.


2011

 1. DICU, Viorica. Mijloace WEB 2.0 pentru diseminarea informației în Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Prezentare susținută în cadrul Lucrărilor Conferinței anuale a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, 16-18 noiembrie 2011, Chișinău, Republica Moldova.

 2. URSACHI, Lenuța. Citarea surselor de informare: stiluri, metode, instrumente software. Prezentare susținută în 8 septembrie 2011 la Bibilioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul Lucrărilor Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România "Bibliotecile în societatea cunoașterii", 7-10 septembrie 2011, Sibiu, România.

 3. URSACHI, Lenuța. Citation models of the information sources. Prezentare susținută în 3 iunie 2011 la Biblioteca Universității "Transilvania" din Brașov, în cadrul Lucrărilor Conferinței Internaționale de Biblioteconomie și Știința Informării BIBLIO 2011 "Inovarea în biblioteci", 2-4 iunie 2011, Brașov, România.

 4. URSACHI, Lenuța. Modele de promovare a culturii informației în spațiul virtual. Prezentare susținută în 11 noiembrie 2011 la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" din Galați, în cadrul Întrunirii profesionale "Cultura informației sau cum să-ți faci un mediu familiar în universul cunoașterii", Zilele Bibliotecii "V. A. Urechia", 7-13 noiembrie 2010, Galați, România.

 5. URSACHI, Lenuța. Tools for lifelong learning using information literacy. Prezentare susținută în 15 aprilie 2011 la Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul Lucrărilor celei de-a 2-a ediții a Conferinței Internaționale de Știința Informării și Cultura Informației din România, 14-15 aprilie 2011, Sibiu, România.

 6. VONCILĂ, Mioara. SIPTEH project: integrated system for technical digital content. Prezentare susținută în 15 aprilie 2011 la Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, în cadrul Lucrărilor celei de-a 2-a ediții a Conferinței Internaționale de Știința Informării și Cultura Informației din România, 14-15 aprilie 2011, Sibiu, România.

 7. VONCILĂ , Mioara. Crearea unui depozit instituțional la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați în scopul creșterii vizibilității comunității academice. Prezentare susținută pe 18 februarie 2011 la Muzeul "Casa Colecțiilor" în cadrul Seminarului "Documentare și cercetare în epoca digitală" 18 februarie 2011, Galați, România.


2010

 1. URSACHI, Lenuța. Cum să dezvolți propriul proiect de cercetare. Prezentare susținută în 10 septembrie 2010 la BCU București, în cadrul Lucrărilor Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România "Bibliotecile în cultura informației și comunicării", 9-11 septembrie 2010, București, România.

 2. URSACHI, Lenuța. Cum să dezvolți propriul proiect de cercetare. Prezentare susținută în 10 noiembrie 2010 la Biblioteca Județeană "V. A. Urechia", în cadrul Colocviului de comunicări profesionale "Bibliotecarii, o componentă esențială a accesului la informație", Zilele Bibliotecii "V. A. Urechia", 8-14 noiembrie 2010, Galați, România.

 3. URSACHI, Lenuța. Strategy for information literacy promoting in secondary and high-schools. Prezentare susținută în 4 iunie 2010 la Biblioteca Universității "Transilvania" din Brașov, în cadrul Lucrărilor BIBLIO 2010 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Știința Informării: Inovarea în biblioteci, 3-5 iunie 2010, Brașov, România.

 4. VONCILĂ, Mioara. Implementarea unui sistem integrat de bibliotecă în bibliotecile școlare: KOHA. Prezentare susținută în 10 noiembrie 2010 la Biblioteca Județeană "V. A. Urechia", în cadrul Colocviului de comunicări profesionale "Bibliotecarii, o componentă esențială a accesului la informației", Zilele Bibliotecii "V. A. Urechia", 8-14 noiembrie 2010, Galați.


2009

VONCILĂ, Mioara. Abordarea sinergetică a realizării unei infrastructuri informaționale la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Prezentare susținută în cadrul Lucrărilor celei de-a XX-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, 10-11 septembrie 2009, Constanța, România.


2004

VONCILĂ, Mioara. Un model de organizare a bibliotecilor universitare ca sisteme introdeschise. Prezentare susținută la Biblioteca Universității "Transilvania" din Brașov, în cadrul Lucrărilor celei de-a IX-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din Învătățământ din România, 9-11 septembrie 2004, Brașov, România.

top

4. COLABORĂRI ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE

2010

 1. The influence of feeding level on the growth of Siberian Sturgeon (Acipenser baerii B r a n d t, 1869) in Recirculating Aquaculture System. Oprea L., Cristea, V.; Oprea, D.; Bărbulescu, M.; Enache, I.; Băcanu, G.M.; Sion (Bădălan), C.; Plăcintă, S. International Conference on Fishery and Aquaculture. A View Point Upon the Sustainable Management of the Water Resources in the Balkan Area, Galati, Romania, May 26th – 28th, 2010.

 2. Influence of Fodder Quality on the Growth of Siberian Sturgeon (Acipenser baerii B r a n d t, 1869) in Recirculating Aquaculture System. Oprea L.; Cristea, V.; Patriche, N.; Sion (Bădălan), C.; Bocioc, E.; Băcanu, G.M.; Bărbulescu, M.; Enache, I. International Conference on Fishery and Aquaculture. A View Point Upon the Sustainable Management of the Water Resources in the Balkan Area, Galati, Romania, May 26th – 28th, 2010.

 3. VONCILĂ, Ion; VONCILĂ, Mioara. Management of integrated systems for digital information processing using biomimetic structures. Prezentare susținută în cadrul Lucrărilor QQML 2010 International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 25-28 May 2010, Chania Crete, Greece.


2009

Oprea, Lucian; Bărbulescu, Mihaela; Băcanu, Gianina M. (2009). The breeding of beluga sturgeron (Huso huso, Linaeus, 1758) in recirculating aquaculture system. 8th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, IBNA Balotest-Bucuresti, 24-25.09.2009.


2005

PĂUNOIU, V.; NICOARĂ, D.; SPIRIDONESCU, C.; EPUREANU, A. Virtual Deep Drawing Process with Combined Restraint. The 8th International ESAFORM Conference on Material Forming, Cluj-Napoca, Romania, April 27-29, 2005, pag. 333-336.

top

5. PREZENTĂRI SUSȚINUTE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU

2012

 1. VONCILĂ, Mioara. Analiza abonamentelor 2012-2013. Prezentare susținută în 11 octombrie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a Consiliului Științific al Bibliotecii „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 2. VONCILĂ, Mioara. Biblioteca – achiziția de documente. Prezentare susținută în 6 iunie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a Consiliului Științific al Bibliotecii „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 3. VONCILĂ, Mioara. Biblioteca – analiza planului de activități 2012. Prezentare susținută în 14 septembrie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 4. URSACHI, Lenuța. Diseminare BIBLIO 2012. Prezentare susținută în 14 iunie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 5. URSACHI, Lenuța. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați – prezența la manifestările științifice din perioada august-septembrie 2012. Prezentare susținută în 14 septembrie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 6. URSACHI, Lenuța. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați și reflexia ei pe Internet. Prezentare susținută în 28 februarie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 7. URSACHI, Lenuța. Open access. Open source. WEB 2.0. Prezentare susținută în 28 martie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 8. URSACHI, Lenuța. Tehnologiile web 2.0 în biblioteci: model de cercetare bibliografică. Prezentare susținută în 11 octombrie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a Consiliului Științific al Bibliotecii „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 9. URSACHI, Lenuța. WEB 2.0, Library 2.0: soluții implementate la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați. Prezentare susținută în 28 februarie 2012 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.


2011

 1. URSACHI, Lenuța. Diseminare Conferința Internațională CI - Sibiu. Prezentare susținută în aprilie 2011 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 2. URSACHI, Lenuța. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați: repere științifice; proiecte. Prezentare susținută în octombrie 2011 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.


2010

 1. URSACHI, Lenuța. Diseminare BIBLIO 2010. Prezentare susținută în iunie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 2. URSACHI, Lenuța. Preocupări ale Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați înregistrate în perioada februarie-iunie 2010. Prezentare susținută în iunie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 3. URSACHI, Lenuța. Diseminare Conferința Națională ABR 2010. Prezentare susținută în septembrie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 4. URSACHI, Lenuța. ANELiS. Baze de date științifice 2010 : tutorial. Prezentare susținută în octombrie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 5. URSACHI, Lenuța. Ghidul utilizatorului bibliotecii - 2010. Prezentare susținută în octombrie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

 6. URSACHI, Lenuța. Design pagini web biblioteci: propunere modificare site lib.ugal.ro - 2010. Prezentare susținută în octombrie 2010 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.


2008

URSACHI, Lenuța. Propunere design pagina web biblioteca. Prezentare susținută în aprilie 2008 în cadrul Ședinței de lucru a personalului Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Galați, România.

top