Obiectivele Bibliotecii

Lista activităților procedurabile și neprocedurabile ale Bibliotecii

Riscuri asociate activităților și obiectivelor BiblioteciiObiectivele Bibliotecii


Obiectiv general:


Og1.Participarea la procesul educațional și de cercetare din cadrul comunității academice prin asigurarea suportului informațional necesar.


Obiective specifice:


Os1. dezvoltarea și organizarea colecțiilor de documente în funcție de specializările din cadrul facultăților universității, în corelație cu domeniile de cercetare ale acesteia și cu nevoile informaționale ale utilizatorilor.

Os2. dezvoltarea și gestionarea unei colecții de documente digitale care să asigure accesul deschis la informație, sub protecția drepturilor de autor, și să asigure promovarea vizibilității cercetătorilor, a cadrelor didactice și a studenților universității.

Os3. asigurarea perfecționării continue a personalului în vederea oferirii unor servicii de calitate, în concordanță cu standardele actuale, prin participarea la cursuri de specialitate, prin organizarea de seminarii, ateliere de lucru, participarea la workshopuri și conferințe din domeniu.

Os4. formarea și dezvoltarea competențelor utilizatorilor bibliotecii, prin prisma culturii informației, vizând manipularea etică și eficientă a informației, condiție primordială a învățării pe tot parcursul vieții: prin trainingul utilizatorilor, realizarea de tutoriale, postere, prezentări, seminarii, workshopuri, ateliere de lucru.

Os5. asigurarea accesului deschis la informație și crearea unor instrumente de informare utile beneficiarilor bibliotecii, interesați de cercetarea fără bariere și de sporirea vizibilității activităților creative, de cercetare, în context științific.

Os6. intensificarea acțiunilor de marketing de bibliotecă, prin elaborarea și mediatizarea unor produse informaționale atractive pentru utilizatorii mediului web 2.0.

Os7. colaborarea cu alte instituții de profil, la nivel național sau internațional, pentru atingerea obiectivelor specifice ale bibliotecii.


Lista activităților procedurabile și neprocedurabile ale Bibliotecii


Activități procedurabile:


1. Achiziția prin cumpărarea a cărților, a standardelor și a documentelor electronice

2. Infomarea și selecția documentelor (cărți, publicații periodice, etc.) în vederea achiziției.

3. Achiziția din donații a cărților.

4. Achiziția prin cumpărare a publicațiilor periodice și a bazelor de date

5. Evidența cărților, a documente electronice (CD-ROM, DVD-ROM, alte suporturi) și a standardelor

6. Evidența publicațiilor periodice

7. Verificarea și eliminarea documentelor perimate fizic și moral din colecții (casarea).

8. Inventarierea periodică a publicațiilor din gestiune

9. Managementul schimbului intern și internațional de publicații

10. Expedierea publicațiilor în cadrul schimbului interbibliotecar

11. Evidența analelor științifice ale universității si acreditarea CNCSIS

12. Catalogarea documentelor

13. Clasificarea documentelor

14. Catalogarea retrospectivă a documentelor și întreținerea cataloagelor

15. Împrumutul interbibliotecar intern și internațional

16. Primirea și gestionarea documentelor în depozite. Așezarea la raft.

17. Împrumutul publicațiilor la domiciliu

18. Consultarea colecțiilor în sălile de lectură

19. Înscrierea cititorilor. Eliberarea și vizarea permiselor pentru cititori.

20. Recuperarea fizică sau valorică a publicațiilor pierdute. Încasarea taxelor de bibliotecă.

21. Acordarea de referințe utilizatorilor.

22. Realizarea interviului de referințe

23.Realizarea cercetării bibliografice și documentare

24. Editarea instrumentelor de informare bibliografică

25. Digitizarea documentelor. Managementul colecțiilor de documente digitale.

26. Prezervarea documentelor electronice.

27. Asigurarea serviciului de copiere documente în format electronic

28. Asigurarea serviciului de xerocopiere, scanare și imprimare.

29. Asigurarea și gestionarea salvărilor de siguranță ale datelor.

30. Gestionarea documentelor electronice pe CD-ROM, DVD-ROM și partajarea acestora în rețeaua INTRANET a universității.

31. Gestionarea bazelor de date online.

32. Arhivarea documentelor.


Activități neprocedurabile


1. Orientarea, instruirea și informarea cititorilor

2. Trainingul personalului de specialitate privind utilizarea tehnicii de calcul și a softurilor dedicate.

3. Asigurarea securității și confidențialității datelor

4. Evidența echipamentelor, subansamblelor și a consumabilelor

5. Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor și a tehnicii de calcul. Rezolvarea incidentelor hardware și software

6. Administrarea aplicațiilor WEB și a bazelor de date aferente.

7. Crearea și dezvoltarea aplicațiilor WEB specifice bibliotecii.

8. Statistici lunare și anuale.

9. Organizarea de seminarii, întâlniri de lucru, expoziții de carte, alte evenimente specifice.

10.Trainingul utilizatorilor.


top

Riscuri asociate activităților și obiectivelor Bibliotecii


Frame1

top