Pentru cititori

Biblioteca de referințe


Baze de date ONLINE în acces deschisAcademic Journals

Pagina Internet: http://www.academicjournals.org/

Domenii acoperite: științe medicale, științe sociale, științe biologice, științe agricole, științe fizice, inginerie, artă, educație, studii juridice.


Academic Publishing Platforms

Pagina Internet: http://academicpublishingplatforms.com/index.php

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC)

Pagina Internet: http://airccse.org/journal.html

Domenii acoperite: jurnale și lucrări ale conferințelor din domeniile: cibernetică, informatică, inginerie software, rețele de calculatoare, inteligență artificială, automatizări, electronică.


AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă

Pagina Internet: http://www.akademos.asm.md/taxonomy/term/6

Domenii acoperite: multidisciplinară


Asian Network for Scientific Information

Pagina Internet: http://www.ansinet.com/journals.php

Domenii acoperite: matematică, biologie, nutriție, biotehnologie, industrie alimentară, ecologie, oceanografie, farmacologie, științe aplicate, agricultură, inteligență artificială, medicină, economie.


Bentham Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.benthamscience.com/open/

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetică, inginerie, știința mediului, industrie alimentară, silvicultură, nave, știința materialelor, matematică, medicină, nanoștiințe, farmacie, fizică, știința plantelor, psihiatrie, psihologie, științe sociale, toxicologie, transport și medicină veterinară.


BioMed Central

Pagina Internet: http://www.biomedcentral.com/

Domenii acoperite: biologie, medicină.


Canadian Center of Science and Education

Pagina Internet: http://www.ccsenet.org/journal/

Domenii acoperite: biologie, medicină, economie, management, științe, inginerie, științe sociale si umaniste.


Copernicus Publications

Pagina Internet: http://publications.copernicus.org/open_access_journals/open_access_journals_a_z.html

Domenii acoperite: geoștiințe, inginerie civilă, științe umaniste, științe radio, științe interdisciplinare, lucrări ale conferințelor, publicații speciale.


Dart-Europe E-These Portal

Pagina Internet: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Directory of Open Access Books

Pagina Internet: http://www.doabooks.org/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Directory of Open Journals (DOAJ)

Pagina Internet: http://www.doaj.org/

Domenii acoperite: agricultură și știința alimentelor, artă și arhitectură, biologie și științele vieții, afaceri și economie, chimie, știința Pământului, știința mediului, sănătate, istorie și arheologie, limbă și literatură, drept și științe politice, matematică și statistică, filosofie și religie, fizică și astronomie, științe generale, științe sociale, tehnologie și inginerie.


Electronic Center of International Scientific Information (ECISI)

Pagina Internet: http://ecisi.com/

Reviste: International Research Journal of Applied and Basic Sciences, International Journal of Agriculture: Research and Review, International Journal of Sport Studies, International Journal of Agronomical Sciences.


Free Medical Journals

Pagina Internet: http://www.freemedicaljournals.com/

Domenii acoperite: medicină.


GDNet MUSE Free Journals Access Portal

Pagina Internet: http://muse.jhu.edu/journals/index.html

Domenii acoperite: studii etnice, artă și arhitectură, educatie, film, teatru, istorie, lingvistică și literatură, jurnalism, biblioteconomie și știința informării, medicină și sănătate, muzică, filosofie, religie, științe (biologie, ecologie, matematică, paleontologie), științe sociale, studii.


Geoscience e-Journals

Pagina Internet: http://www.univ-brest.fr/geosciences/e-journals/

Domenii acoperite: științele Pământului: geochimie, geofizică, paleontologie, geologie regională, stratigrafie, geografie etc.


HighWire Stanford University

Pagina Internet: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

Domenii acoperite: multidisciplinară

Informații suplimentare: peste 2,000,000 articole full-text din aproape 7,000,000 articole.


HIKARI LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii acoperite: matematică, fizică, inginerie, biologie, medicină, științele mediului.


Hindawi Publishing Corporation

Pagina Internet: http://www.hindawi.com/

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetică, inginerie, știința mediului, geoștiințe, știința materialelor, matematică, medicină, neuroștiințe, asistență medicală, farmacie, fizică, științe sociale și veterinare.


HyperSciences Publisher

Pagina Internet: http://www.hypersciences.org/

Domenii acoperite: arhitectură, biologie, chimie, calculatoare, economie, educație, inginerie, mediu, științe umaniste, matematică, medicină, farmacie, fizică, științe sociale, statistică.


The International Scholarly Research Network

Pagina Internet: http://www.isrn.com

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energie, inginerie, științele mediului, geoștiințe, știința materialelor, matematică, medicină, neuroștiințe, asistență medicală, farmacie, fizică, științe sociale și veterinare.


International Scientific Press

Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp

Domenii acoperite: economie și statistică, matematică si calculatoare, științe aplicate (medicină aplicată, știința Pământului, inginerie geotehnică)


Internet Archive

Pagina Internet: http://www.archive.org/

Colecții: cărți, filme, muzică, înregistrări video, programe de calculator, pagini web.


Internet Scientific Publications

Pagina Internet: http://www.ispub.com/

Domenii acoperite: medicină.


Mary Ann Liebert Inc. Publisher

Pagina Internet: http://www.liebertpub.com/

Domenii acoperite: medicină, biotehnologie, mediu, drept, economie, psihologie, științe sociale și umaniste.

Notă: acces full text parțial.


Medknow Publications

Pagina Internet: http://www.medknow.com/

Domenii acoperite: medicină alternativă, etica afacerilor, conservare, stomatologie, mediu, inginerie, etică, sănătate, medicină, microbiologie, asistență medicală, farmacie, fizică, radiologie, psihiatrie, psihologie, științe, sociologie.

Informații statistice: 180 jurnale; peste 65,000 articole full text.


MDPI

Pagina Internet: http://www.mdpi.com/about/journals/

Domenii acoperite: științe administrative, agricultură, științe comportamentale, biologie, chimie, calculatoare, educație, electronică, energetică, mediu, silvicultură, geoștiințe, științe umaniste, drept, materiale, farmacie, religie, științe sociale, toxicologie, apă.


MIT OpenCourseWare

Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/

Domenii acoperite: aeronautică și astronautică, antropologie, arhitectură, educație fizică, biologie, chimie, inginerie civilă, ingineria mediului, științele Pământului, economie, inginerie electrică, știința calculatoarelor, limbi și literaturi străine, istorie, lingvistică și filosofie, literatură, știința și ingineria materialelor, matematică, inginerie mecanică, nuzică și arta teatrului, fizică, științe politice.

Informații suplimentare: note de curs, teme și soluții, conținut multimedia, proiecte și exemple, cursuri online, galerie imagini.


Modern Education and Computer Science Publisher

Pagina Internet: http://www.mecs-press.org/

Domenii acoperite: tehnologia educației, știința caluclatoarelor, sisteme inteligente, tehnologia informației, rețele de calculatoare, electronică.


MultiScience Publishing

Pagina Internet: http://www.multi-science.co.uk/ms-journals.htm

Domenii acoperite: inginerie (acustică, construcții), energie și studii de mediu (energii regenerabile, politică energetică), aerospațiu/aeronautică, știința sportului, inginerie medicală, dinamica fluidelor, teoria inovării.


NATURE.COM

Pagina Internet: www.nature.com

Domenii acoperite: științele vieții, științe fizice, științe Pământului, știința mediului, chimie, medicină.

Informații suplimentare: acces deschis parțial.


OpenJ-gate

Pagina Internet: http://www.openj-gate.com/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Oxford Journals - Oxford Open

Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html

Domenii acoperite: biologie, medicină, drept, chimie, botanică, sănătate, ecologie, toxicologie etc.


Palgrave Open

Pagina Internet: http://www.palgrave-journals.com/palgraveopen/index.html

Domenii acoperite: politică, management, sănătate, afaceri, științe sociale.


Public Library of Science

Pagina Internet: http://www.plos.org/

Domenii acoperite: biologie, medicină.

Reviste: PLoS ONE, PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Genetics, PLoS Computational Biology, PLoS Pathogens, PLoS Neglected Tropical Diseases.


Science & Engineering Research Support Society (SERSC)

Pagina Internet: http://www.sersc.org/journals/

Domenii acoperite: știință și tehnologie; calculatoare, automatizări, energetică, educație, arhitectură, inginerie civilă.


Science Domain International

Pagina Internet: http://www.sciencedomain.org/index.php

Domenii acoperite: știință, tehnologie, medicină.


Science Publications

Pagina Internet: http://thescipub.com/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Scientific Electronic Library Online (SCIELO)

Pagina Internet: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Domenii acoperite: științe agricole, științe sociale aplicate, științe biologice, chimie, inginerie, științe exacte, științele Pământului, geoștiințe, sănătate, științe umaniste, lingvistică, artă, matematică etc.

Informații statistice: peste 900 jurnale, peste 350,000 articole.


Scientific Research. SCIRP Open Access

Pagina Internet: http://www.scirp.org/journal/ns/

Domenii acoperite: știință, tehnologie, medicină.

Informații statistice: peste 150 jurnale în acces deschis.


SpringerLink – Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.springerlink.com/journals/open/

Domenii acoperite: științe comportamentale, biologie si medicina, afaceri și economie, chimie și știința materialelor, știința calculatoarelor, știința mediului, inginerie, științe umaniste, științe sociale și drept, matematică și statistică, medicină și fizică.

Informații statistice: 332 jurnale Open Access.


Universität Stuttgart - Electronic Dissertations / Habilitations

Pagina Internet: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en

Colecții: teze doctorat și disertații.


VERSITA OPEN

Pagina Internet: http://versitaopen.com

Domenii acoperite: agricultură, silvicultură, artă, muzică, arhitectură, chimie, știința calculatoarelor, cultură, științele Pământului, economie, educație, inginerie, transporturi, mediu, geografie, istorie si arheologie, limbă si literatură, drept și administrație publică, management, afaceri și finanțe, matematică, statistică și științele sistemelor, medicină și farmacie, filosofie, fizică, știința materialelor, psihologie, sociologie, sport, teologie.

Informații statistice: aproape 200 jurnale academice aparținând universităților, institutelor de cercetare.


VTT Electronic Publications

Pagina Internet: http://www.vtt.fi/publications/vtt_pdf.jsp

Colecții: teze doctorat și disertații, manuale, lucrări ale conferințelor, rezultate de cercetare.

Domenii acoperite: știință și tehnică.


World Academy of Science, Engineering and Technology

Pagina Internet: http://www.waset.org/

Domenii acoperite: inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie civilă și geologică, calculatoare și ingineria comunicațiilor, inginerie electronică și electrică, științe inginerești si fizice, inginerie industrială și producție, științe matematice și informatice, inginerie mecanică și aerospațială, științe medicale și biologice, științe sociale și umane.
5

aaaaaaaaaaaaiii