Pentru cititori

Biblioteca de referințe


BAZE DE DATE ONLINE


Bazele de date sunt colecții de informații stocate pentru a fi accesate prin intermediul computerului; informațiile sunt indexate pentru a permite regăsirea; au ca principale funcții căutarea și răsfoirea.

Bazele de date științifice online sunt surse de informare perfecte pentru procesul de cercetare; cuprind reviste academice și peer-review din aproape orice domeniu; o analiză atentă a organizării bazelor de date vă oferă informații legate de: tipul accesului, domeniile acoperite, tipurile de documente, limba, perioada etc.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați pune la dispoziția utilizatorilor săi următoarele categorii de baze de date online:

Baze de date ABONATE

Comunitatea academică din UniversitateaDunărea de Josdin Galați are acces la baze de date abonate în variantele:

  • acces pe bază de IP (din intranet-ul universității);

  • acces mobil, prin înregistrare pe pagina web a furnizorului; accesul este permis de oriunde și de pe orice calculator, laptop, tabletă sau telefon).

Din intranet-ul universității este permis accesul la următoarele baze de date:


ScienceDirect

Pagina Internet: http://www.sciencedirect.com/

Domenii acoperite: chimie, știința calculatoarelor, știința materialelor, energetică, matematică, fizică, astronomie; agicultură, științe biologice, știința mediului, biochimie, microbiologie, medicină, medicină dentară, farmacie, medicină veterinară; științe sociale, arte, științe economice, psihologie, științe umaniste.

Ghid de utilizare

Scopus

Pagina Internet: http://www.scopus.com/

Domenii acoperite: agricultură, biologie, biochimie, genetică, microbiologie, farmacologie, toxicologie, medicină, stomatologie, chimie, știința calculatoarelor, energetică, inginerie, știința mediului, știința materialelor, matematică, fizică, astronomie, științe umaniste, arte, afaceri, management, contabilitate, economie, finanțe, psihologie, științe sociale.

Ghid de utilizare

SpringerLink

Pagina Internet: http://www.springerlink.com/?MUD=MP

Domenii acoperite: arhitectură și design, științe economice, chimie, știința materialelor, știința calculatoarelor, știința mediului, inginerie, științe umaniste, științe sociale, drept, matematică și statistică, medicină, fizică și astronomie, informatică aplicată.

Ghid de utilizare

Thomson Reuters - Web of Science

Pagina Internet: http://apps.webofknowledge.com

Domenii acoperite: științe exacte, științe sociale, științe umaniste, arte. Tipuri documente: articole științifice, lucrări în cadrul conferințelor.

Ghid de utilizare

Thomson Reuters - Journal Citation Reports

Pagina Internet - disponibil în pagina Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com

Domenii acoperite: științe exacte, științe sociale. Acces la lista revistelor cotate ISI și factorul de impact al revistelor.

Ghid de utilizare

Thomson Reuters - Derwent Innovations Index

Pagina Internet - disponibil în secțiunea „Search” din pagina Web of Knowledge: http://apps.webofknowledge.com

Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând brevete științifice, livrată prin intermediul Internetului. Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge produsă de Thomson Reuters, cuprinde date despre aproximativ 22 de milioane de brevete și invenții înregistrate din 40 de țări, inclusiv România, din 1963 și până în prezent. Oferă o privire de ansamblu la nivel internațional asupra unei invenții, inclusiv noutatea, proprietarul legal și gradul de protecție, citările patentelor.

Ghid de utilizare

top

Baze de date FREE TRIAL

Baze de date EBSCO

Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate
Humanities Source Ultimate

Pagina Internet: http://search.ebscohost.com/

Accesul este disponibil pentru toți utilizatorii din cadrul instituției, din interiorul sediului acesteia, pe baza adreselor de IP sau conexiune VPN.
Domenii acoperite: astronomie, antropologie, medicină, inginerie, drept, matematică, farmacie, zoologie ș.a.; științe economice; științe umaniste
Perioada de desfășurare: 09.12.2019 - 08.02.2020

AHA Journals

Pagina Internet: https://www.ahajournals.org

Accesul este asigurat din intranet (pe bază de adresă IP) sau de la distanță (prin acces mobil sau conexiune VPN).
Domenii acoperite: medicină
Perioada de desfășurare: 18.11.2019 – 18.12.2019

LWW Total Access Collection 2019

Pagina Internet: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Accesul este asigurat din intranet (pe bază de adresă IP) sau de la distanță (prin acces mobil sau conexiune VPN).
Domenii acoperite: medicină
Perioada de desfășurare: 18.11.2019 – 18.12.2019

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Pagina Internet: https://www.ceeol.com/

Accesul este asigurat din intranet (pe bază de adresă IP) sau de la distanță (prin acces mobil sau conexiune VPN).
Domenii acoperite: antropologie, cultură și societate, economie, studii de gen, istorie, studii iudaice, arte plastice, literatură, lingvistică, științe politice și științe sociale, filosofie, religie, drept.
Perioada de desfășurare: 21.10.2019 – 17.11.2019

DeGruyter Complete Journal Package

Pagina Internet: https://www.degruyter.com/journals

Accesul este asigurat din intranet (pe bază de adresă IP) sau de la distanță (prin acces mobil sau conexiune VPN).
Domenii acoperite: științele umaniste, științele sociale, medicină, științele naturii și drept.
Perioada de desfășurare: 11.10.2019 - 13.12.2019

Euromonitor Passport

Pagina Internet: http://www.portal.euromonitor.com/

Accesul este asigurat din intranet (pe bază de adresă IP) sau de la distanță (prin acces mobil sau conexiune VPN).
Domenii acoperite: afaceri și marketing internațional, studii sociale, studii de călătorie, studii umaniste, economie și altele
Perioada de desfășurare: 03.06.2019 – 24.06.2019. 

Knovel

Pagina Internet: http://www.knovel.com/web/portal/main

Oferă acces online pentru lucrări de referință din domeniile Ingineriei civile și materialelor de construcții, Mecanică și inginerie mecanică, Chimie și inginerie chimică, Inginerie generală și management ingineresc, Electricitate și Inginerie Electrică.

Săptămânal oferă acces gratuit la două titluri din baza de date, care pot fi accesate aici.

Emerald - Journal of the week

Pagina Internet: http://www.emeraldinsight.com/

În fiecare săptămână, baza de date oferă acces gratuit la un titlu de revistă selectat.

top

Baze de date CU ACCES DESCHIS

- sunt colecții de informații științifice online, accesibile gratuit și fără restricții prin intermediul Internetului.

Academic Journals

Pagina Internet: http://www.academicjournals.org/

Domenii acoperite: științe medicale, științe sociale, științe biologice, științe agricole, științe fizice, inginerie, artă, educație, studii juridice.


Academic Publishing Platforms

Pagina Internet: http://academicpublishingplatforms.com/index.php

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Academy & Industry Research Collaboration Center (AIRCC)

Pagina Internet: http://airccse.org/journal.html

Domenii acoperite: jurnale și lucrări ale conferințelor din domeniile: cibernetică, informatică, inginerie software, rețele de calculatoare, inteligență artificială, automatizări, electronică.


AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă

Pagina Internet: http://www.akademos.asm.md/taxonomy/term/6

Domenii acoperite: multidisciplinară


AlmaDL Journals. Riviste scientifiche Open Access

Pagina Internet: http://journals.unibo.it/riviste/

Domenii acoperite: arte, matematică, istorie, drept, sociologie, filosofie, economie, științe ale educației, statistică, inginerie civilă.


Asian Network for Scientific Information

Pagina Internet: http://www.ansinet.com/journals.php

Domenii acoperite: matematică, biologie, nutriție, biotehnologie, industrie alimentară, ecologie, oceanografie, farmacologie, științe aplicate, agricultură, inteligență artificială, medicină, economie.


Bentham Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.benthamscience.com/open/

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetică, inginerie, știința mediului, industrie alimentară, silvicultură, nave, știința materialelor, matematică, medicină, nanoștiințe, farmacie, fizică, știința plantelor, psihiatrie, psihologie, științe sociale, toxicologie, transport și medicină veterinară.


BioMed Central

Pagina Internet: http://www.biomedcentral.com/

Domenii acoperite: biologie, medicină.


Canadian Center of Science and Education

Pagina Internet: http://web.ccsenet.org/

Domenii acoperite: biologie, medicină, economie, management, științe, inginerie, științe sociale si umaniste.


Copernicus Publications

Pagina Internet: http://publications.copernicus.org/open_access_journals/open_access_journals_a_z.html

Domenii acoperite: geoștiințe, inginerie civilă, științe umaniste, științe radio, științe interdisciplinare, lucrări ale conferințelor, publicații speciale.


Dart-Europe E-These Portal

Pagina Internet: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Directory of Open Access Books

Pagina Internet: http://www.doabooks.org/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Directory of Open Journals (DOAJ)

Pagina Internet: http://www.doaj.org/

Domenii acoperite: agricultură și știința alimentelor, artă și arhitectură, biologie și științele vieții, afaceri și economie, chimie, știința Pământului, știința mediului, sănătate, istorie și arheologie, limbă și literatură, drept și științe politice, matematică și statistică, filosofie și religie, fizică și astronomie, științe generale, științe sociale, tehnologie și inginerie.

Ghid de utilizare


Electronic Center of International Scientific Information (ECISI)

Pagina Internet: http://ecisi.com/

Reviste: International Research Journal of Applied and Basic Sciences, International Journal of Agriculture: Research and Review, International Journal of Sport Studies, International Journal of Agronomical Sciences.


Free Medical Journals

Pagina Internet: http://www.freemedicaljournals.com/

Domenii acoperite: medicină.


GDNet MUSE Free Journals Access Portal

Pagina Internet: http://muse.jhu.edu/journals/index.html

Domenii acoperite: studii etnice, artă și arhitectură, educatie, film, teatru, istorie, lingvistică și literatură, jurnalism, biblioteconomie și știința informării, medicină și sănătate, muzică, filosofie, religie, științe (biologie, ecologie, matematică, paleontologie), științe sociale, studii.


Geoscience e-Journals

Pagina Internet: http://www.univ-brest.fr/geosciences/e-journals/

Domenii acoperite: științele Pământului: geochimie, geofizică, paleontologie, geologie regională, stratigrafie, geografie etc.


HighWire Stanford University

Pagina Internet: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

Domenii acoperite: multidisciplinară

Informații suplimentare: peste 2,000,000 articole full-text din aproape 7,000,000 articole.


HIKARI LTD.

Pagina Internet: http://www.m-hikari.com/

Domenii acoperite: matematică, fizică, inginerie, biologie, medicină, științele mediului.


Hindawi Publishing Corporation

Pagina Internet: http://www.hindawi.com/

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energetică, inginerie, știința mediului, geoștiințe, știința materialelor, matematică, medicină, neuroștiințe, asistență medicală, farmacie, fizică, științe sociale și veterinare.


HyperSciences Publisher

Pagina Internet: http://www.hypersciences.org/

Domenii acoperite: arhitectură, biologie, chimie, calculatoare, economie, educație, inginerie, mediu, științe umaniste, matematică, medicină, farmacie, fizică, științe sociale, statistică.


Intellect – Free Journal issues

Pagina Internet: http://www.intellectbooks.co.uk/journals/page/index,name=freeissues/

Domenii acoperite: comunicare și jurnalism, studii culturale, artă cinematografică, artele spectacolului, arte vizuale.


The International Scholarly Research Network

Pagina Internet: http://www.isrn.com

Domenii acoperite: agricultură, biologie, chimie, calculatoare, stomatologie, energie, inginerie, științele mediului, geoștiințe, știința materialelor, matematică, medicină, neuroștiințe, asistență medicală, farmacie, fizică, științe sociale și veterinare.


International Scientific Press

Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp

Domenii acoperite: economie și statistică, matematică si calculatoare, științe aplicate (medicină aplicată, știința Pământului, inginerie geotehnică)


Internet Archive

Pagina Internet: http://www.archive.org/

Colecții: cărți, filme, muzică, înregistrări video, programe de calculator, pagini web.


Internet Scientific Publications

Pagina Internet: http://www.ispub.com/

Domenii acoperite: medicină.


Mary Ann Liebert Inc. Publisher

Pagina Internet: http://www.liebertpub.com/

Domenii acoperite: medicină, biotehnologie, mediu, drept, economie, psihologie, științe sociale și umaniste.

Notă: acces full text parțial.


Medknow Publications

Pagina Internet: http://www.medknow.com/

Domenii acoperite: medicină alternativă, etica afacerilor, conservare, stomatologie, mediu, inginerie, etică, sănătate, medicină, microbiologie, asistență medicală, farmacie, fizică, radiologie, psihiatrie, psihologie, științe, sociologie.

Informații statistice: 180 jurnale; peste 65,000 articole full text.


MDPI

Pagina Internet: http://www.mdpi.com/about/journals/

Domenii acoperite: științe administrative, agricultură, științe comportamentale, biologie, chimie, calculatoare, educație, electronică, energetică, mediu, silvicultură, geoștiințe, științe umaniste, drept, materiale, farmacie, religie, științe sociale, toxicologie, apă.


MIT OpenCourseWare

Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/

Domenii acoperite: aeronautică și astronautică, antropologie, arhitectură, educație fizică, biologie, chimie, inginerie civilă, ingineria mediului, științele Pământului, economie, inginerie electrică, știința calculatoarelor, limbi și literaturi străine, istorie, lingvistică și filosofie, literatură, știința și ingineria materialelor, matematică, inginerie mecanică, nuzică și arta teatrului, fizică, științe politice.

Informații suplimentare: note de curs, teme și soluții, conținut multimedia, proiecte și exemple, cursuri online, galerie imagini.


Modern Education and Computer Science Publisher

Pagina Internet: http://www.mecs-press.org/

Domenii acoperite: tehnologia educației, știința caluclatoarelor, sisteme inteligente, tehnologia informației, rețele de calculatoare, electronică.


MultiScience Publishing

Pagina Internet: http://www.multi-science.co.uk/ms-journals.htm

Domenii acoperite: inginerie (acustică, construcții), energie și studii de mediu (energii regenerabile, politică energetică), aerospațiu/aeronautică, știința sportului, inginerie medicală, dinamica fluidelor, teoria inovării.


NATURE.COM

Pagina Internet: www.nature.com

Domenii acoperite: științele vieții, științe fizice, științe Pământului, știința mediului, chimie, medicină.

Informații suplimentare: acces deschis parțial.


OpenJ-Gate

Pagina Internet: http://openj-gate.org/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Oxford Journals - Oxford Open

Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html

Domenii acoperite: biologie, medicină, drept, chimie, botanică, sănătate, ecologie, toxicologie etc.


Palgrave Open

Pagina Internet: http://www.palgrave-journals.com/palgraveopen/index.html

Domenii acoperite: politică, management, sănătate, afaceri, științe sociale.


Public Library of Science

Pagina Internet: http://www.plos.org/

Domenii acoperite: biologie, medicină.

Reviste: PLoS ONE, PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Genetics, PLoS Computational Biology, PLoS Pathogens, PLoS Neglected Tropical Diseases.


Science & Engineering Research Support Society (SERSC)

Pagina Internet: http://www.sersc.org/journals/

Domenii acoperite: știință și tehnologie; calculatoare, automatizări, energetică, educație, arhitectură, inginerie civilă.


Science Domain International

Pagina Internet: http://www.sciencedomain.org/index.php

Domenii acoperite: știință, tehnologie, medicină.


Science Publications

Pagina Internet: http://thescipub.com/

Domenii acoperite: multidisciplinară.


Scientific Electronic Library Online (SCIELO)

Pagina Internet: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

Domenii acoperite: științe agricole, științe sociale aplicate, științe biologice, chimie, inginerie, științe exacte, științele Pământului, geoștiințe, sănătate, științe umaniste, lingvistică, artă, matematică etc.

Informații statistice: peste 900 jurnale, peste 350,000 articole.


Scientific Research. SCIRP Open Access

Pagina Internet: http://www.scirp.org/

Domenii acoperite: știință, tehnologie, medicină.

Informații statistice: peste 150 jurnale în acces deschis.


Sciknow Publications

Pagina Internet: http://www.sciknow.org/journals/

Domenii acoperite: agricultură, arhitectură, biologie, științele vieții, chimie, materiale, știința calculatoarelor, știința mediului, economie, management, educație, drept, științe politice, medicină și sănătate, filosofie, matematică, fizică, științe sociale, tehnologie și inginerie.


SpringerLink – Open Access Journals

Pagina Internet: http://www.springerlink.com/journals/open/

Domenii acoperite: științe comportamentale, biologie si medicina, afaceri și economie, chimie și știința materialelor, știința calculatoarelor, știința mediului, inginerie, științe umaniste, științe sociale și drept, matematică și statistică, medicină și fizică.

Informații statistice: 332 jurnale Open Access.


Universität Stuttgart - Electronic Dissertations / Habilitations

Pagina Internet: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en

Colecții: teze doctorat și disertații.


VERSITA OPEN

Pagina Internet: http://versitaopen.com

Domenii acoperite: agricultură, silvicultură, artă, muzică, arhitectură, chimie, știința calculatoarelor, cultură, științele Pământului, economie, educație, inginerie, transporturi, mediu, geografie, istorie si arheologie, limbă si literatură, drept și administrație publică, management, afaceri și finanțe, matematică, statistică și științele sistemelor, medicină și farmacie, filosofie, fizică, știința materialelor, psihologie, sociologie, sport, teologie.

Informații statistice: aproape 200 jurnale academice aparținând universităților, institutelor de cercetare.


VTT Electronic Publications

Pagina Internet: http://www.vtt.fi/publications/vtt_pdf.jsp

Colecții: teze doctorat și disertații, manuale, lucrări ale conferințelor, rezultate de cercetare.

Domenii acoperite: știință și tehnică.


World Academy of Science, Engineering and Technology

Pagina Internet: http://www.waset.org/

Domenii acoperite: inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie civilă și geologică, calculatoare și ingineria comunicațiilor, inginerie electronică și electrică, științe inginerești si fizice, inginerie industrială și producție, științe matematice și informatice, inginerie mecanică și aerospațială, științe medicale și biologice, științe sociale și umane.

top

DEPOZITE DIGITALE INSTITUȚIONALE

- sunt colecții de informații, în format digital, accesibile gratuit și nerestricționat, reprezentând producția științifică a unei instituții: proiecte de diplomă, disertații, teze de doctorat, materiale de predare, lucrări științifice, lucrări ale conferințelor organizate de instituție, rapoarte de cercetare etc.

ARTHRA

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați

Pagina Internet: http://www.arthra.ugal.ro


ASPECKT

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Pagina Internet: http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/


BASE - Bielefeld Academic Search Engine

Universitatea Bielefeld Germania

Pagina Internet: http://www.base-search.net/

Colecții: peste 25 milioane înregistrări din peste 1720 depozite instituționale din întreaga lume.


Digital Library

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Pagina Internet: http://dspace.bcucluj.ro/


DRIVER

Networking European Scientific Repositories

Pagina Internet: http://www.driver-repository.eu/

Colecții: peste 3,500,000 publicații științifice din articole jurnale, disertații, cărți, prelegeri, rapoarte etc. din peste 295 depozite din 38 țări.


Electronic Dissertations / Habilitations

Universitatea Stuttgart Germania

Pagina Internet: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/doku/e-diss.php?la=en


ETH Institutional Repository e-collection

ETH Zürich Elveția

Pagina Internet: http://e-collection.library.ethz.ch/collection/eth:55

Colecții: teze doctorat si disertații, rapoarte cercetare, lucrări ale conferințelor, rapoarte anuale, reviste.


IRCULB

Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” din București

Pagina Internet: http://cachescan.bcub.ro:8080/jspui/


MIT OpenCourseWare

Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/

Colecții: note de curs, teme și soluții, conținut multimedia, proiecte și exemple, cursuri online, galerie imagini.


Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Pagina Internet: http://www.ndltd.org/resources


NISCAIR Online Periodicals Repository

Pagina Internet: http://nopr.niscair.res.in/


Open AIRE

Open Access Infrastructure for Research in Europe

Pagina Internet: www.openaire.eu

Colecții: articole/lucrări științifice rezultate în cadrul proiectelor de cercetare FP7.


OpenDOAR

Directory of Open Access Repositories

Pagina Internet: http://www.opendoar.org/search.php


Ranking Web of World Repositories

Topul depozitelor digitale instituționale

Pagina Internet: http://repositories.webometrics.info/


Repository66.org Repository Maps

Pagina Internet: http://maps.repository66.org/


ROAR

Registry of Open Access Repositories

Pagina Internet: http://roar.eprints.org/view/software/eprints.html


ROARMAP

Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies

Pagina Internet: http://roarmap.eprints.org/


RomDoc

Platforma centrală de publicații pentru literatura gri din universitățile din România

Universitatea Politehnica din București

Pagina Internet: http://www.romdoc.upb.ro


Sydney eScholarship Repository

Pagina Internet: http://ses.library.usyd.edu.au/


VTT Electronic Publications

Pagina Internet: http://www.vtt.fi/publications/vtt_pdf.jsp

Colecții: teze doctorat și disertații, manuale, lucrări ale conferințelor, rezultate de cercetare.

top

BIBLIOTECI DIGITALE

- sunt colecții de informații organizate cu ajutorul unor servicii asociate; informațiile sunt stocate în format digital și sunt accesibile prin intermediul unei rețele.

Bartleby.com : Great Books Online

Pagina Internet: http://www.bartleby.com/

Colecții: General, English Usage, Religion & Mythology , Literary History & Literature, Anatomy, Cooking, Nonfiction


Biblioteca Digitală

Academia de Studii Economice din București

Pagina Internet: http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp


Biblioteca Digitală

Institutul de Memorie Culturală

Pagina Internet: http://www.cimec.ro/Resurse/Biblioteca_digitala_en.htm


Biblioteca Digitală Mureș

Biblioteca Județeană Mureș

Pagina Internet: http://www.bjmures.ro/bd/index.php


Biblioteca Digitală Națională

Biblioteca Națională a României

Pagina Internet: http://digitool.bibnat.ro:8881/R


Biblioteca Virtuală Românească

Pagina Internet: http://biblior.net/


Biblioteca digitală a Bucureștilor

Biblioteca Metropolitană din București

Pagina Internet: http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R


Documente în format electronic

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” din Galați

Pagina Internet: http://www.bvau.ro


Europeana

Pagina Internet: http://www.europeana.eu/portal/index.html

Colecții: cărți, picturi, filme, obiecte de muzeu, înregistrări de arhivă.

Informații statistice: peste 20 milioane de obiecte de la peste15,000 de instituții din 32 țări.


Free Ebooks Library

Pagina Internet: http://ebooksgo.org/

Colecții: din toate domeniile.


Gazeta de Transilvania

Biblioteca digitală a Bibliotecii Județene “George Barițiu” din Brașov

Pagina Internet: http://www.bjbv.ro/scan/scan.php


Google Books

Pagina Internet: http://books.google.com/


Loja Virtual da Fundação Alexandre de Gusmão

Pagina Internet: http://funag.gov.br/loja


Manybooks.net : Free eBooks for your PDA, iPod, or eBook Reader

Pagina Internet: http://www.manybooks.net/


Memoria

Fundația ASPERA

Pagina Internet: http://www.memoria.ro/

Colecții: interviuri, memorii, istorie orală, cărți și imagini.


Open Library

Pagina Internet: http://openlibrary.org/

Colecții: cărți full text din diverse domenii, despre personalități sau locuri din diferite perioade de timp.


Personalități care au schimbat lumea

Biblioteca Academiei Române

Pagina Internet: http://www.biblacad.ro/UPCpag1.html


Project Gutenberg

Pagina Intenet: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page


Publicații on-line

Biblioteca Județeană “Ioan N. Roman” din Constanța

Pagina Internet: http://www.biblioteca.ct.ro/


UC Press E-Books Collection, 1982-2004

Pagina Internet: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/

Colecții: 500 titluri disponibile în acces deschis din domeniile: artă, științe, istorie, muzică, religie și non-ficțiune.

top

aaaaaaaaaaaaiii