Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Bibliografiile tematice

 

Bibliografiile tematice sunt instrumente bibliografice elaborate de Compartimentul de Referințe și cercetare bibliografică. Sunt întocmite pentru a veni în sprijinul utilizatorilor bibliotecii atunci când aceștia vizează activități de informare, documentare și cercetare.

Bibliografiile tematice sunt sub forma unor liste de titluri de documente rezultate în urma cercetării și consultării colecțiilor Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați (cărți, periodice, teze de doctorat, baze de date). Ele sunt arhivate în depozitul bibliotecii digitale ARTHRA.

aaaaaaaaaaaaiii