Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Catalogare, clasificare și indexare


Compartimentul de Catalogare, clasificare și indexare se ocupă de descrierea bibliografică a resurselor informaționale ale bibliotecii, fie că acestea sunt sub formă tipărită (monografii, cursuri universitare, etc., reviste), fie sub formă electronică (CD-ROM-uri, CD-uri audio, DVD-uri, online, etc.) și cu evaluarea conținutului respectivelor resurse în vederea regăsirii lor de către cei interesați.


Catalogarea se face conform normelor internaționale ISBD (International Standard Bibliographic Description). Aceasta constă în introducerea datelor specifice care individualizează resursa respectivă în baza de date TINLIB (titlu, numele autorilor, editura, locul și anul / data apariției, ISBN sau ISSN, alte date, după caz).


Clasificarea se face în conformitate cu Clasificarea Zecimală Universală (CZU). Se lucrează după ediția medie internațională în limba română apărută sub egida Bibliotecii Naționale a României în 1997. Clasificarea constă în alocarea pentru resursa respectivă a unul sau mai multor indici de clasificare zecimală, în diverse combinații permise. Acest indice sau indici reflectă cât mai fidel posibil subiectul resursei și este esențial ca încadrarea să se facă corect și cât mai exact. Scopul acestei activități este facilitarea regăsirii resursei pe baza indicilor CZU. Utilizatorii sunt mai puțin familiarizați cu acest tip de regăsire. De aceea, în cazul în care cineva caută toate lucrările pe un anumit subiect (chiar restrâns) pe care le deține biblioteca, în vederea unei documentări riguroase, este bine să apeleze la un bibliotecar capabil să efectueze și o astfel de căutare.


Indexarea constă în alocarea de descriptori (cuvinte cheie, sintagme, etc.) care să reflecte subiectul resursei și să faciliteze regăsirea acesteia. Indexarea poate fi :

  • derivată sau extractivă (liberă) - se alocă termeni ce pot fi extrași din resursa respectivă

  • atribuită (controlată) - se face pe baza unui vocabular controlat, iar termenii nu sunt neapărat extrași din resursa respectivă, ci alocați.

Termenii indexării apar în TINLIB (soft integrat de bibliotecă) la căutările pe subiect și cuvinte cheie.


Extras procedură de lucru pentru catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor


Legislație și standardizare specifică pentru catalogarea, clasificarea și indexarea documenteloraaaaaaaaaaaaiii