Universități


Academia de Studii Economice București

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Universitatea București

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T.Popa" Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațeganu" Cluj-Napoca

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea din Pitești

Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești

Universitatea "Politehnica" din București

Universitatea "Politehnica" din Timișoara

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Universitatea Tehnică de Construcții București

Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iași

Universitatea Transilvania din Brașov