Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Str. Domnească nr. 47, cod 800008, Galați
Tel: + 4 0336 130132 – Șef serviciu
Tel: + 4 0336 130133 – Compartiment Achiziții și evidență publicații
Tel: + 4 0336 130134 – Compartiment Referințe și cercetare bibliografică
Fax: + 4 0236 461353
E-mail: biblioteca@ugal.ro, refbib@ugal.ro

Contact

Legendă
A – Sediul Central al Bibliotecii – Str. Domnească nr. 47, 800008, Galați
B – Filiala de Științe Economice și Umaniste – Str. Gării nr. 63-65, 800003, Galați
C – Filiala Facultății de Medicină și Farmacie – Bulevardul Oțelarilor nr. 25, 800606, Galați
D – Filiala Facultății de Litere – Str. Domnească nr. 111, 800201, Galați

Informații detaliate despre filiale puteți găsi aici.

aaaaaaaaaaaaiii