Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Compartimente și personal

Organigrama bibliotecii


Șef Serviciu bibliotecă


Mioara Voncilă

Mioara.Voncila@ugal.ro (CV)


Birou Prelucrare documente


Compartiment Achiziții și evidență publicații  – detalii aici  


Georgeta Susanu

Achiziție și evidență cărți,

documente electronice;

donații cărți

susanugeorgeta@yahoo.com

Ligia Pîslaru

Achiziție, evidență

publicații periodice,

standarde și baze de date

Ligia.Pislaru@ugal.ro


Compartiment Schimb interbibliotecardetalii aici  

Mihaela Bărbulescu

Schimb interbibliotecar; donații reviste,
teze de doctorat

Mihaela.Barbulescu@ugal.ro
(CV)


Compartiment Catalogare, clasificare, indexare documentedetalii aici  


Cecilia Buricea
Catalogare, clasificare, indexare documente

ceciliaburicea@yahoo.ro(CV)


Compartiment Digitizare documentedetalii aici


Floricica Cristea

Împrumut interbibliotecar floricica_cristea@yahoo.com

Ana Maria Crăciun
Digitizare documente

Ana.Craciun@ugal.roBirou Relații cu publicul


Compartiment Referințe și cercetare bibliograficădetalii aici 


Lenuța Ursachi

Referințe și cercetare bibliografică
Lenuta.Ursache@ugal.ro

(CV-RO)(CV-EN)


Sediul centraldetalii aici
Corina Sava
Sec
ția de împrumut
savacorina08@yahoo.com

Mariana Alexa
Sec
ția de împrumut
mariana_alexa08@yahoo.com
Dorina Năstase
Sală lectură documente tehnice
dorina_nastase@yahoo.com

Silvia Soare
Sală lectură - periodice
silvia_soare@yahoo.comFiliala de Științe Economice și Umaniste detalii aici
Viorica Dicu
Sală lectură
vioricadicu@yahoo.com
(CV)

Liliana Onea
Sec
ție de împrumut
Liliana.Onea@ugal.roBiblioteca Facultății de Medicină – detalii aici
Doina Baștiurea
Sală lectură; sec
ție de
împrumut; multimedia

bdoina07@yahoo.com

Elena Orheanu
Sală lectură; sec
ție de
împrumut; multimedia
elenaorheanu@yahoo.comFiliala Bibliotecii de la Facultatea de Inginerie din Brăila – detalii aici

Elena Iconaru

Secție de împrumut, sală lectură
Centrul de Documentare Europeană
(coordonat de Facultatea de Drept)
detalii aici 


Anca Grigorov

Sală lectură - CDE

grigorovancalaura@yahoo.com


Compartiment informatizare bibliotecă (în cadrul Direcției informatizare și comunicații digitale – Serviciul informatizare și prelucrare date) – detalii aici

Obreja Sergiu

Sergiu Obreja
Inginer de sistem

Sergiu.Obreja@ugal.roaaaaaaaaaaaaiii