Titluri documente electronice intrate în bibliotecă în 2009

 

0 GENERALITĂȚI

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie

01 Bibliografie. Cataloage

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare

2 RELIGIE. TEOLOGIE

33 Științe economice

39 Etnografie. Folclor

51 Matematică

55 Geologie și științe înrudite

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

621.39 Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

0 GENERALITĂȚI

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV : Socio-humanistic Sciences [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-2186

0/B91

 

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci : evenimentele anului 2008 în imagini = State Office for Inventions and Trademarks : events of year 2008 in images [CD-ROM] / Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. - [București], [2009].

CD-ROM ; 12 cm.

001.89/O-30

TOP

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

AutoCAD Map 3D 2008 Tutorial Series : learning and support for users of Autocad Map 3D 2008 [DVD] / Autodesk ; 4D Technologies, authorized publisher Autodesk. - Computer Based Training 7.0. - Bedford, NH : 4D Technologies, 2006.

DVD ; 12 cm.

004.89/A93

 

Learning AutoCAD Map 3D 2010 [CD] / Autodesk. - San Rafael, CA, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

004.8/L36

 

Learning AutoCADMap 3D 2010 [DVD] / Autodesk. - San Rafael, CA, 2009.

DVD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

004.8/L36

 

Learning Autodesk Revit Architecture 2010 [CD] / Autodesk. - San Rafael, CA, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește volumul 1 al cărții cu același titlu.

004.8/L36

TOP

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie

 

Adunarea generală ASRO 2009 [CD-ROM] / Asociația de Standardizare din Romînia. - București.

CD-ROM ; 12 cm.

006/A23

TOP

01 Bibliografie. Cataloage

 

Buletin bibliografic [Resursă electronică] / Academia de Studii Economice din București, Biblioteca Centrală ; ed. lect. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad, red. șef Alina Croitoru. - București.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 1843-9403

015/B91

 

Repertoriul tezelor de doctorat [Resursă electronică] / Academia de Studii Economice din București, Biblioteca Centrală ; ed. lect. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad, red. șef Alina Croitoru. - București, [2009].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 1843-939X

015/R46

TOP

030 Lucrări de referință. Enciclopedii. Dicționare

 

Fiabilitate, mentenabilitate, mentenanță : termeni și expresii uzuale : dicționar romîn-englez, englez-romîn [CD-ROM] / Mihaela Călinescu, Gabriel Burlacu, Radu-Mihail Călinescu. - București, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

D62/C13

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Dianetics : the evolution of a science [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Lloyd Sherr. - [Copenhagen] : Golden Era Productions, 2007.

CD-ROM; 1 conteiner : 2 CD + 1 broșură. (02:04 h).

ISBN 978-87-649-1056-8.

289.94/H91

 

Dianetics : the modern science of mental health [CD set] / L. Ron Hubbard ; read by Lloyd Sherr. - [Copenhagen] : Golden Era Productions, 2007.

CD-ROM; 3 conteinere : 16 CD + 1 broșură.

ISBN 978-87-649-1057-5.

289.94/H91

 

Dianetics : the original thesis [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Lloyd Sherr. - [Copenhagen] : Golden Era Productions, 2007.

CD-ROM; 1 conteiner : 3 CD + 1 broșură. (03:20 h).

ISBN 978-87-649-1055-1.

289.94/H91

 

An Introduction to scientology : a filmed interview with L. Ron Hubbard [DVD] / L. Ron Hubbard. - Los Angeles, CA : Golden Era Productions, 2006.

Broșură tipărită; 1 conteiner : 1 DVD + 1 broșură.

ISBN 1-4031-4360-9

289.94/H91

 

The Problems of work : scientology applied to the workaday world [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Harry Chase. - [Copenhagen] : Golden Era Productions, 2007.

CD-ROM; 1 conteiner : 3 CD + 1 broșură. (02:58 h).

ISBN 978-87-649-1061-2

289.94/H91

 

Scientology : a new slant on life [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Harry Chase. - [Copenhagen] : Golden Era Productions, 2007.

CD-ROM; 1 conteiner : 5 CD + 1 broșură. (03:58 h).

ISBN 978-87-649-1058-2

289.94/H91

 

Scientology : the fundamentals of thought [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Harry Chase. - [Copenhagen] : [Golden Era Productions], [2007].

CD-ROM; 1 conteiner : 3 CD + 1 broșură. (02:53 h).

ISBN 978-87-649-1059-9

289.94/H91

 

The Way to happiness : a common sense guide to better living [CD] / L. Ron Hubbard ; read by Art LaFleur ; music by David Campbell. - [Copenhagen], 2007.

CD-ROM; 1 conteiner : 2 CD + 1 broșură. (01:18 h).

ISBN 978-87-649-1060-5

289.94/H91

TOP

33 Științe economice

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series V : Economic Sciences [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-2208

33/B91

 

Implicații ale aplicării legislației europene asupra managementului dezvoltării regionale : teză de doctorat [CD-ROM] / drd. Doina Mihăilă ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

înaintea tit. : Universitatea "Dunărea de Jos" Galați. Facultatea de Științe Economice.

332.1/M69

 

Public Tenders : supplement to the Official Journal of the European Union [Resursă electronică] / European Communities, Publications Office

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 1830-2041

339.9/P98

TOP

39 Etnografie. Folclor

 

Colindatul tradițional românesc [CD] / Institutul de Etnografie și Floclor "Constantin Brăiloiu" ; Asociația Folcloriștilor Romîni. - București.

CD-ROM ; 12 cm.

39/C62

TOP

51 Matematică

 

Algebră : probleme rezolvate [CD-ROM] / Gheorghe Cauteș. - 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

512/C31

 

Algebră liniară [și] programare liniară : [curs] [CD-ROM] / Gheorghe Cauteș. - 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

512.64/C31

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series III : Mathematics ; Informatics ; Physics [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-216X

51/B91

 

Identificarea comportării termomecanice a structurilor mecanice : teză de doctorat [CD-ROM] / Ion Lixandru ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galați], 2008.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

51/L69

 

Programare liniară [și] calculul probabilităților : probleme rezolvate [CD-ROM] / Gheorghe Cauteș. - 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

519.85/C31

TOP

55 Geologie și științe înrudite

 

Patrones hidrológicos y variabilidad temporal de la circulación oceánica en la región plataforma/talud del golfo Ártabro noroeste de Galicia / Guillermo Díaz del Rio Pérez. - Madrid, 2008.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 28).

55/D11

 

Variabilidad climática oceánica en la región sureste del golfo de Vizcaya / César Manuel González-Pola Muniz. - Madrid, 2008.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 29).

551.58/G69

 

Vertical velocities at an ocean front / Pedro Joaquin Vélez Belchi. - Madrid, 2008.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 27).

551.46/V49

TOP

61 Medicină

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series VI : Medical Sciences [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-2224

61/B91

 

Opinions : 2007 [Resursă electronică] / European Commission, Directorate General for Health & Consumers, Scientific Committees. - [2008].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-92-79-07621-3

61/O-62

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general

 

Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering [Resursă electronică]. Oradea : University of Oradea, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 1583-0691

62/A61

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series I : Engineering Sciences [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-2127

62/B91

TOP

621.39 Telecomunicații

 

Signal detection and estimation : [CD-ROM] / Mourad Barkat. - Boston ; London, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

621.39/B33

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

The Annals of University "Dunărea de Jos" of Galati. Fascicle VIII : Tribology [Resursă electronică] / Editor-in-Chief Prof. Ion Crudu ; Fascicle Coordinator : Prof. Lorena Deleanu, Prof. Minodora Rînă. - Galați.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 1221-4590

621.1/A61

TOP

629.5 Tehnică navală

 

Analiza structurilor navale prin metoda elementului finit : aplicații numerice [Resursă electronică] / Leonard Domnișoru. - Galați, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-437-4

629.5/D65

 

Metode numerice de analiză structurală și hidroelasticitatea navei [Resursă electronică] / Leonard Domnișoru, Dumitru Dragomir, Liviu Stoicescu, Daniela Domnișoru. - Galați, 2009.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-436-7

629.5/M61

TOP

63 Științe agricole

 

Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series II : Forestry ; Wood Industry ; Agricultural Food Engineering [Resursă electronică] / Transilvania University of Brașov ; Editor-in-Chief Prof. Ion Vișa. - Brașov.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 2065-2143

630/B91

 

Simpozionul științific internațional "Oportunități și perspective în producția animală" = The International Scientific Symposium "Opportunities and perspectives in animal production" / Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași, Facultatea de Zootehnie ; ed. Gerard Jităreanu ; red. resp. Benone Păsărin. - Iași, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

Lucrări științifice. Seria Zootehnie, vol. 51(13), cotație CNCSIS B+.

ISBN 1454-7368

636/S58

TOP

639.2/.3/ Industria peștelui. Piscicultură

 

La Caballa Scomber scombrus L., 1758 del Atlîntico nordeste : estudio biolînico y de la poblaciîn en anguas del norte y noroeste de la penînsula Ibînica / Marîn Begona Villamor Elordi. - Madrid, 2008.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Espaînl de Oceanografia ; 30).

639.3/V60

 

Studiul impactului ecologic al factorilor antropici asupra ihtiofaunei din ecosistemul Lacul Morii din bazinul râului Dâmbovița : teză de doctorat [CD-ROM] / drd. Aura Carmen Ciobanu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - [Galați], 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

639.31/C51

TOP

65 Management

 

Aplicație teză doctorat CRM [CD-ROM] / Alexandru Căpățînă. - Galați, [2008].

CD-ROM ; 12 cm.

658.5/C20

 

Creșterea eficienței economice prin perfecționarea controlului de performanță : rezumatul tezei de doctorat [CD-ROM] / drd. Marin Menu ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - [Galați], [2008].

CD-ROM ; 12 cm.

65/M58

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

Cercetări privind fortificarea pînnii cu minerale și vitamine : teză de doctorat [CD-ROM] / drd. Elena Beizadea ; cond. șt. prof. dr. ing. Despina Bordei. - [Galați], 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

664.64/B41

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

Parametrii încărcării energetice : resurse de monitorizare, diagnoză și conducere automată în sistemele de fabricație : manual de utilizare / prof. univ. dr. Boris Plahteanu, dr. ing. Mihăiță Horodincă. Iași : Performantica, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

681.51/P70

TOP

796 Educație fizică și sport

 

Valea Jiului pentru tinerii anului 2006 [CD-ROM] / conf. univ. dr. Ioan Dumitrescu, conf. univ. dr. Mircea Baron, prof. univ. dr. Nicolae Ungureanu, ... ; Autoritatea Națională pentru Tineret, Direcția județeană pentru Tineret Hunedoara, Fundația Salvamont Lupeni, .... - [Lupeni], [2006].

CD-ROM ; 12 cm.

796.5/V17

TOP

81 Lingvistică

 

Le Franînis du management [Resursă electronică] / Anca Călin, Loredana Tritean ; coord. Adela Drăgan. - Galați, [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

811.133.1/C14

TOP