Titluri documente electronice intrate în bibliotecă în 2013

 

 

001 Știință și cunoaștere în general

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

2 RELIGIE. TEOLOGIE

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

69 Lucrări de construcții

78 Muzică

81 Lingvistică

82 Literatură

93/94 Istorie

 

 

001 Știință și cunoaștere în general

 

European Comission.

NEST New and Emerging Science and Technology [CD] / European Commission. - Luxembourg, [2012].

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-92-79-15758-5

001.894(4)

top

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ADOMNICĂI, Cosmin.

Metodă de schimb de informații privind actualizarea rutelor : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Cosmin Adomnicăi. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

004/A22

 

BIBICU, Dorin.

Contribuții privind dezvoltarea sistemelor independente CAD pentru procesarea complexă a imaginilor 2D / 3D : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Dorin Bibicu - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

004.896/B51

 

PANFILOIU, Gheorghe.

Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin vibrații : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Gheorghe Panfiloiu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

004.896/P23

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Despre Biserica românilor din Transilvania : documente externe : (1744 - 1754) [CD] / ed. Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran ; colab. Cristian Barta, Andreea Mârza, Mihai Sasăujan, Ernst Christoph Suttner, Attila Varga. - [Cluj-Napoca], [2009].

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-1868-75-2

281.9/D34

top

33 Științe economice

 

DURET, Gabriela Nicoleta.

Valențele leadership-ului ca factori de competitivitate în economia globalizată : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Gabriela Nicoleta Duret ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

330/D95

 

European Commission, Development and Cooperation DG.

Annual report [...] on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in [...] [Resursă electronică] / European Commission, Development and Cooperation DG. - Luxembourg : Publications Office of the European Commission.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISSN 1831-2047

33(4)/A61

 

LĂCĂTUȘ, Mioara.

Analiza sistemică a crizei economice globale : realități și perspective : teză și rezumat de doctorat [CD] / Mioara Lăcătuș. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

339.9/L11

 

She figures 2012 : gender in research and innovation : statistics and indicators [CD-ROM]. - Luxembourg, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

33/S52

 

TUREAC, Gabriela.

Politici și strategii privind evaluarea sistemului de asigurarea a calității produselor și serviciilor oferite de băncile comerciale din România : teză de doctorat = Policies and strategies for assesssment of the quality of products and services provided by trade banks in Romania [CD] / Gabriela Tureac ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

336.7/T94

top

34 Drept. Jurisprudență

 

Discover the European Union with EuroparlTV [DVD Set] / EuroparlTV Unit, Directorate for Media, DG Communication, European Parliament. - [2012].

DVD; ; 19 x 14 cm.

ISBN 978-92-823-3725-7.

DVD 1 : 11 - 15. - 31:08. - format PAL.

DVD 2 : 15 - 18. - 36:48. - format PAL.

34(4)/D53

 

European Court of Auditors.

Special reports [of the] European Court of Auditors / European Court of Auditors. - 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-92-9237-982-7

34/S72

top

35 Administrație publică. Artă militară

 

Eficientizarea administrației publice locale prin aplicarea managementului modern al resurselor umane [CD] / coord. Elena Hlaciuc, Alunica Morariu. - Cluj-Napoca, Risoprint, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

35/E20

 

TĂNASE, Gabriel.

Perfecționarea managementului carierei în unitățile de poliție din România : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Gabriel Tănase. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

351.7/T16

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

 

GHEORGHE, Tudor.

Managementul instituțiilor de asistență socială din perspectiva mutațiilor previzibile din lumea contemporană : rezumatul și teza de doctorat [CD] / Tudor Gheorghe. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

364.1/G41

top

53 Fizică

 

ANDREESCU, Stela.

Studiul proceselor costiere de la Gurile Dunării și evaluarea impactului acestora asupra activităților umane : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Angela-Stela Andreescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

531/A52

 

CIOCHINĂ, Ștefănuț.

Metode multivariate pentru identificarea amfetaminelor cu ajutorul unui sistem IR portabil : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Ștefănuț Ciochină . - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

537/538/C51

top

54 Chimie

 

FLOREA, Daniela-Afrodita.

Caracterizarea și identificarea unor pigmenți utilizați la ceramica decorativă de patrimoniu : teză și rezumat de doctorat [CD] / Daniela-Afrodita Florea (Boldea). – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

543.4/F67

top

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

DIACONU, George-Sorin.

Studii privind influența fermelor energetice marine și a structurilor offshore asupra hidrodinamicii costiere : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Sorin Diaconu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

551/D36

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

MEREUȚĂ, Valentin.

Studii privind influența stării de integritate a suprafeței asupra degradării prin oboseală : rezumatul și teza de doctorat [CD] / Valentin Mereuță. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

620.1/M59

 

ONEA, Florin.

Studii privind oportunitatea extragerii energiei refolosibile în mediul marin cu aplicații la bazinul Mării Negre : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Florin Onea. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

620.92/O-55

 

ȘOLEA, Liviu Cătălin.

Contribuții la studiul comportării reologice și tribologice a unor lubrifianți biodegradabili pe bază de uleiuri vegetale : rezumatul și teza de doctorat : [CD] / Liviu Cătălin Șolea. - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

620/S67

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

COSTIN, Mădălin.

Cercetări și contribuții asupra structurilor de conversie electromecanică în sistemele eoliene : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Mădălin Costin. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.3/C73

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BAROIU, Nicușor.

Cercetări privind comportarea în așchiere a burghielor elicoidale cu trei tăișuri curbe și cu suprafață de așezare hiperboloidală : teză de doctorat [CD] / ing. Nicușor Baroiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.95/B33

 

GANEA, Daniel.

Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Daniel Ganea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.86/G18

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

TOFAN, Sorinel.

Cercetări privind răcirea apelor tehnologice cu ajutorul turnurilor de răcire și / sau a pompelor de căldură : teză de doctorat [CD] / Sorinel Tofan. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

628.3/T69

top

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

BORDEI, Ștefan F.

Dispozitiv aerodinamic pentru mărirea aderenței automobilelor : rezumatul și teza de doctorat [CD] / Ștefan F. Bordei. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

629.3/B68

top

629.5 Tehnică navală

 

DOBROT, Oana-Mirela.

Contribuții privind influența solicitărilor variabile asupra structurilor off-shore : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Oana-Mirela Dobrot. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

629.5/D60

 

ȚOCU, Florentina.

Contribuții privind studiul conlucrării plăcilor componente dintr-o structură navală confecționată din materiale compozite : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Florentina Țocu. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

629.5/T67

top

63 Științe agricole

 

European Commission.

Agriculture in the EU : statistical and economic information [Electronic Resource] / European Commission. Luxembourg : Publications Office of the European Union.

CD-ROM; ; 12 cm.

Report 2012. - 2012. - ISBN 978-92-79-23292-9

Însoțește serialul cu același titlu.

63/E89

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

PARASCHIV, Daniela.

Cercetări privind supraviețuirea în condiții de simbioză a unor tulpini de bacterii prebiotice în produsele lactate fermentate : rezumatul și teza de doctorat : [CD] / Daniela Paraschiv. - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

637.1/.3/P11

 

PRICOPE, Luminița.

Studiul în culturi de celule a virulenței unor tulpini de Listeria monocytogenes întâlnite în industria produselor lactate : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Luminița Pricope. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

637.1/.3/P92

 

RADU, Eugenia Mihaela.

Cercetări privind influența tratamentelor frigorifice asupra unor indicatori de calitate ai coagulului proteic din lapte de capră : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Eugenia Mihaela Radu (Pricop). – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

637.1/R11

top

65 Management

 

MANEA, Ludmila Daniela.

Ocuparea forței de muncă în România în contextul integrării UE : teză și rezumat de doctorat [CD] / Ludmila Daniela Manea. – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

658/M11

 

PANAITESCU, Manuela Carmen.

Perfecționarea managementului în sistemul de asigurări public și privat în condițiile economiei de piață : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Manuela Bogariu-Panaitescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

65/P19

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

BĂDĂRĂU-SONEA, Lăcrămioara.

Studii privind calitatea alimentației într-o colectivitate a municipiului Focșani : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Lăcrămioara Bădărău-Sonea ; cond. șt. prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

663/664/B14

 

BICHESCU, Cezar Ionuț.

Posibilități de îmbunătățire a calității vinurilor roșii produse în podgoria Murfatlar prin aplicarea unor procedee biotehnologice moderne pentru procesarea strugurilor și a mustului : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cezar Ionuț Bichescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663.2/B52

 

CHIȚESCU, Carmen Lidia.

Contribuții la evaluarea riscului de contaminare a alimentelor și apei cu reziduuri ale produselor farmaceutice : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Carmen Lidia Chițescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663/664/C46

 

CUZMENCO, Monica-Gabriela.

Cercetări și contribuții privind asigurarea calității și inocuității produselor de panificație : teză de doctorat și rezumat [CD] / Monica-Gabriela Cuzmenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Rotaru. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

664.6/C97

 

MANȚOC, Livia.

Cercetări privind influența unor sisteme de sărare asupra caracteristicilor tehnologice și reologice ale mușchiului Biceps femoris de porc : rezumatul tezei de doctorat [CD] / ing. Livia Manțoc (Patrașcu). - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

664.9/M29

 

PELMUȘ, Corina Mădălina.

Cercetări privind sistemul de decongelare prin metode atermice sau mixte : rezumatul tezei de doctorat : [CD] / Corina Mădălina Pelmuș. - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

663/664/P49

top

669 Metalurgie

 

BODOR, Marius.

Contribuții privind valorificarea materialelor refolosibile din industrie prin sechestrare de bioxid de carbon : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / ing. Marius Bodor. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

669/B61

 

NĂSTASE, Gina Genoveva.

Studii și cercetări privind coroziunea aliajelor metalice speciale utilizate în tehnologii carbochimice : rezumatul și teza de doctorat : [CD] / Gina Genoveva Năstase. - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

669/N11

 

PAVLOV, Adina Ionica.

Influența tratamentelor electrochimice a suprafețelor (straturi nanocompozite în matrice de Nichel) asupra rezistenței la coeziune și uzură : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Adina Ionica Pavlov. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

669.24/P47

top

67 Diverse industrii și meserii

 

DOBREA, Daniel-Valentin.

Cercetări teoretice și experimentale privind adeziunea la injectarea biocomponent a unor materiale polimerice : teză de doctorat și rezumat [CD] / Daniel-Valentin Dobrea ; cond. șt. prof. dr. ing. Cătălin Fetecău. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

678.7/D59

top

681.5 Tehnica reglării și comenzi automate

 

BĂRBULESCU, Lucian-Florentin.

Simularea în timp real a comportamentului echipamentelor pentru exploatarea sistemelor critice : teză de doctorat [CD] / ing. Lucian-Florentin Bărbulescu ; prof. dr. ing. Viorel-Nicolae Mînzu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

681.5/B30

 

EPURE, Silviu Ionuț.

Contribuții privind reducerea regimului deformant generat de sarcini neliniare de mică putere : teză de doctorat [CD] / Silviu Ionuț Epure ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Roșu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

681.5/E63

top

69 Lucrări de construcții

 

GHEORGHE, Ana.

Analiza nivelului de performanță a materialelor fonoabsorbante și antivibratile pentru construcții în vederea atestării de conformitate : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / drd. ing. Ana Gheorghe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

669.84/G40

top

78 Muzică

 

Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova : secolele XI - XX [CD Set]. - 2010.

CD-ROM; ; 12 cm.

CD 1. - 2010.

CD 2. - 2010.

783/C29

top

81 Lingvistică

PRAISLER, Alexandru.

Language, power and intercultural communication : translation policies and the politics of translation : dissertation and abstract [CD] / drd. Alexandru Praisler ; cond. șt. prof. univ. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

81'25/P89

top

82 Literatură

 

ALEXANDRU, Anca.

La Question de la nomination dans l'oeuvre de Maurice Blanchot : thèse de doctorat [et] résumé de la thèse de doctorat [CD] / Anca Alexandru. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

821.133.1.09/A39

 

CIOBOTARU, Georgiana.

Tematizarea identității în literatura Europei Centrale : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Georgiana M. Ciobotaru ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

82.09/C51

 

CONSTANTINESCU, Andreea Roxana.

Politica și poetica reprezentării corpului în teatrul renascentist englez : rezumatul și teza de doctorat : [CD] / Andreea Roxana Constantinescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; 1; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

821.111.09/C64

 

EFTIMIE, Monica.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds : [dissertation and abstract] [CD] / Monica Eftimie. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

82/E23

 

MANEA, Anca.

Three contemporary women writers : within and against the canon : [dissertation] [CD] / Anca (Marin) Manea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

821.111.09/M24

 

POPA, Cristina.

Coexistența generațiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Cristina Popa (Chiriac). – Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

821.135.1.09/P79

top

93/94 Istorie

 

MÂRZA, Iacob ; STANCIU, Laura.

Sens și reprezentare în dinamica gândirii politice din Transilvania : (sec. XVII - XIX) : dicționar terminologic explicativ, bază de date [CD] / [coord.] Iacob Mârza, Laura Stanciu ; colab. Gutor Botond, Rita Bernard Csàla, Dumitru Deac, .... - Cluj-Napoca, 2005.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 973-7710-79-7

94/S44

top