Titluri documente electronice intrate în bibliotecă în 2014

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

070 Jurnalism

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.5 Tehnica frigului

621.6 Transportul fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

93/94 Istorie

 

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ANGHEL, Cătălin.

Securizarea sistemelor informatice și de comunicații prin criptografia cuantică : surse program simulare [CD] / Cătălin Anghel ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.78/A58

 

CODRESCU, Simona

Metode avansate de procesare și analiză a imaginilor complexe : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Simona Codrescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Luminița Moraru. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.93/C60

 

GHIONEA, Ionuț Gabriel.

CATIA v5 : aplicații în ingineria mecanică [CD] / Ionuț Gabriel Ghionea. - București, 2009.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.896CATIA/G51

 

GHIONEA, Ionuț Gabriel.

Proiectare asistată în CATIA v5 : elemente teoretice și aplicații [CD]2014 / Ionuț Gabriel Ghionea. - București, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

004.896CATIA/G51

 

ILIE, Mihai Bogdan.

Contribuții privind clasificarea imaginilor în funcție de conținut : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Mihai-Bogdan Ilie ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitru. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.6/I-43

 

LAZĂR, Veronica.

Contribuții la problematica achiziției de cunoștințe pentru agenți inteligenți : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Veronica Lazăr (Jâșcanu); cond. șt. prof. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.85/L32

 

VLASE, Mihai.

Contribuții la aplicarea tehnicilor de data mining în inventica asistată de calculator : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Mihai Vlase ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

004.6/V79

top

070 Jurnalism

 

PAȚILEA, Petrica.

Scriitorul-jurnalist în Prime Time : Cristian Tudor Popescu și Mircea Dinescu : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Petrica Pațilea (Crângan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

070/P43

top

33 Științe economice

 

ALEXA, Ioana Veronica.

Modelarea deciziei de specializare în comerțul internațional : o abordare din perspectiva teoriei jocurilor : teză de doctorat [CD] / drd. Ioana-Veronica Alexa ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

339/A38

 

ARTINE, Ramona Mariana.

Impactul globalizării și al crizei financiare asupra sistemului bancar românesc : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Ramona Mariana Artine ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

336.7/A84

 

CAZAN, Doinița.

Analiza impactului politicilor educaționale asupra nivelului de dezvoltare economică : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Doinița (Zafiu) Cazan ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

338.2/C32

 

CUCOȘ, Alina Florentina.

Politici tarifare în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, între liberalizare și monopol : aplicații în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Alina Florentina Cucoș (Săracu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

338.5/C93

 

IONESCU, Alexandra.

Posibilități de creștere a performanței economico-financiare în întreprinderile din sectorul turismului din România : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Alexandra Ionescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

338.486/I-68

 

NECULIȚĂ, Valentin.

Impactul integrării regionale și a fondurilor europene asupra creșterii economice : abordarea țărilor din Europa Centrală și de Est : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Valentin Neculiță ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

332.1/N14

 

PRIPOAIE, Silviu.

Modele de identificare și cuantificare a economiei subterane : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ec. Silviu Pripoaie ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

336.22/P92

top

34 Drept. Jurisprudență

 

BOTOMEI, Vasile.

Răspunderea administrativă : aspecte practico-științifice în plan comparat : Republica Moldova și România : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Vasile Botomei ; cond. șt. prof. univ. dr. Grigore Mihail Rusu. - Chișinău, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

342.9/B73

 

European Court of Auditors.

Special reports [of the] European Court of Auditors / European Court of Auditors. - 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-92-9237-982-7

34/S72

 

Manual de drept european privind nediscriminarea [CD]. - Luxemburg, 2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

341/M30

top

37 Educație. Timp liber

 

Pagini din istoria învățământului superior economic din România 1843-2013 : monografie : 170 de ani de la primul curs de economie politică ținut de Ion Ghica la Academia Mihăileană din Iași [CD] / coord. Ioan Talpoș, Constantin Roșca, Nicolae Istudor. - București, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

378.6/P13

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

CONSTANTIN, Daniel Eduard.

Determinarea dioxidului de azot troposferic utilizând tehnica DOAS [Differential Optical Absorption Spectroscopy] multi-platforme : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Daniel-Eduard Constantin ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Georgescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

504.3/C66

 

PĂUN, Mihaela.

Evaluarea calității apelor de suprafață cu ajutorul metodelor statistice : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Mihaela Păun ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

504.4/P45

 

TODERAȘCU, Robert.

Studii privind implementarea unui sistem pentru evaluarea propagării agenților poluanți în mediul marin : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Robert Toderașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

504/T68

 

TRIF, Cătălin Răzvan

Metode moderne de valorificare a determinărilor experimentale utilizate în cuantificarea gradului de poluare a solului : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cătălin Răzvan Trif ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

504.3/T85

 

ȚOPA, Maria Cătălina.

Determinarea stării calității mediului în ecosistemele acvatice folosind parametrii biologici și fizico-chimici : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Maria Cătălina Țopa ; cond. șt. prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

504.4/T76

top

53 Fizică

 

ZANOPOL, Andrei Tănase.

Cercetări și contribuții privind dinamica curenților costieri în zona litoralului românesc al Mării Negre : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Andrei Tănase Zanopol ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

532.5/Z31

top

54 Chimie

 

GAVRIL, Mihaela Daniela.

Studii și cercetări privind obținerea și caracterizarea nanofirelor de Co și Co-Cu : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. fiz. Mihaela-Daniela Gavril ; cond. șt. prof. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

544-121/G26

top

57 Biologie

 

BOTEZ, Ioana Otilia.

Procese de bioconversie pentru obținerea unor compuși organici biologic activi : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Ioana Otilia Botez ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

577/B72

 

POPA, Claudia Veronica.

Utilizarea fenoloxidazelor sintetizate de streptomicete selecționate în procese de bioconversie a compușilor xenobiotici : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. biol. Claudia-Veronica Popa ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

577/P79

top

61 Științe medicale. Medicină

 

4th IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering EBH 2013 : Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, November 21 - 23, Iași, Romania. . - Iași, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-1-4799-2372-4

616/F84

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

CARAGHIULEA, Mariana.

Contribuții la optimizarea regimurilor de funcționare ale instalațiilor energetice cu motoare cu ardere internă : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Mariana Caraghiulea ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.9/C23

 

CIUPAGEA, Luminița.

Evaluarea performanțelor mecanice, termice și tribologice ale compozitelor cu matrice poliesterică și nanotuburi de carbon : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Luminița Ciupagea ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/C55

 

DANCIU, Anca Ionela.

Materiale semiconductoare nanostructurate pentru electronică transparentă : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Anca Ionela Danciu ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/D15

 

DOMNIȘORU, Daniela M. ; PRAISLER, Mirela ; DOMNIȘORU, Leonard.

Metode chemometrice integrate pentru analiza și identidicarea probelor ceramice [CD] / Daniela Domnișoru, Mirela Praisler, Leonard Domnișoru. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-512-8

620.1/D65

 

IBĂNESCU, Mariana

Materiale nanostructurate pe bază de ZnO cu proprietăți fotocatalitice și antimicrobiene : teză de doctorat și rezumat [CD] / ing. Mariana Ibănescu (Bușilă) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/I-32

 

ILIUȚĂ, Virgil.

Contribuții privind studiul comportării la uzură a unor compozite cu matrice polimerică destinate recondiționării pieselor metalice : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Virgil Iliuță ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriel Andrei. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/I-43

 

MARDARE, Marilena.

Polietilena de masă moleculară ridicată (UHMWPE) și straturi compozite cu utilizare în implanturile umane : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Marilena Mardare (Pralea) ; cond. șt. prof. chim. Lidia Benea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/M35

 

MAZILU, Monica.

Filme oxidice nanostructurate 1D obținute prin metode chimice din soluție : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Monica Mazilu ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/M53

 

MEREUȚĂ, Valentin.

Studii privind influența stării de integritate a suprafeței asupra degradării prin oboseală : rezumatul și teza de doctorat [CD] / Valentin Mereuță. - 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/M59

 

MOCANU, Cătălin Bogdan.

Studiul soluțiilor de realizare a independenței energetice a unei locuințe : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cătălin Bogdan Mocanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.9/M84

 

ROMAN, Igor.

Contribuții la studiul proprietăților mecano-tribologice ale unor compozite polimerice epoxidice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Igor Roman; cond. șt. prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/R96

 

SCARLAT, Adriana.

Sisteme avansate de conducere a proceselor de conversie a energiei eoliene : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Adriana Scarlat ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.92/S32

 

UNGUREANU, Victor.

Contribuții teoretice și experimentale la studiul proprietăților mecanice ale unor compozite polimerice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Victor Ungureanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/U52

 

VÂLCU, Elena Emanuela.

Materiale hibride nanostructurate dielectrice cu aplicații în electronică : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Elena Emanuela Vâlcu (Herbei) ; cond. șt. prof. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/V15

 

VLADU, Denys Cristina.

Proiectarea, obținerea și caracterizarea unor nanostructuri pe bază de SnO2 : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Denys-Cristina Vladu ; cond. șt. prof. univ. dr. fiz. Constantin Gheorghieș. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

620.1/V76

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

BĂLĂNUȚĂ, Ciprian Daniel.

Cercetări și contribuții privind îmbunătățirea calității energiei electrice în sistemele electrice : teză de doctorat și rezumat [CD] / Ciprian Daniel Bălănuță ; cond. șt. prof. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.3/B19

 

PARASCHIV, Ion.

Cercetări și contribuții privind sistemele autonome de micro-trigenerare : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Ion Paraschiv ; cond. șt. prof. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.31/P33

 

ȘORCARU, Florentina Simona.

Suprafețe funcționale Co/nano-ZrO2 obținute prin electrodepunere pentru utilizarea în industrie și biomedicină : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Florentina Simona Șorcaru; cond. șt. prof. dr. ing. Lidia Benea ; cond. șt. prof. Pierre Ponthiaux. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.35/S69

 

VONCILĂ, Elena.

Studii și contribuții privind integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice utilizate pe vehicule autonome : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Elena Voncilă ; cond. șt. prof. dr. ing. Grigore Fetecău. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.3/V88

top

621.5 Tehnica frigului

 

CUZIC, Marius Romică.

Cercetări privind creșterea performanțelor la separarea fracției de argon din aer : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Marius Romică Cuzic. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.59/C99

top

621.6 Transportul fluidelor

 

PANĂ, Daniela.

Contribuții privind termo-economia instalațiilor de ardere industriale echipate cu generatoare gazodinamice sonice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Daniela Pană ; cond. șt. prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.6/P18

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

7th International Conference "The" [Thessaloniki] Coatings in Manufacturing Engineering and EUREKA Partnering Event : proceedings [CD]. - 2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.793/.795/S50

 

9th International Conference The [Thessaloniki] "A" Coatings in Manufacturing Engineering : proceedings [CD]. - 2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.793/.795/N75

 

BOUZAKIS, K. D.

7th BALKANTRIB'11 International Conference on Tribology : proceedings [CD] . - Thessaloniki, 2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

621.891/S50

 

DONI, Zinaida.

Cercetări asupra mecanismelor degradării prin tribocoroziune a unor aliaje pe bază de Ti și de Co utilizate în aplicații biomedicale și tehnice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Zinaida Doni ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Palaghian. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.8/D67

 

FRÎNCU, Octavian.

Cercetări teoretice și experimentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic folosind sârme tubulare ecologice : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Octavian Frâîncu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.8/F91

 

PATRICHE, Simona.

Modelarea mecano-chimică a transportului intracelular cu aplicații în proiectarea dispozitivelor cu rigiditate variabilă : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Simona Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Mihaela Banu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.83/P44

 

TUDORAN, Marian Sorin.

Modele biomecanice și virtuale pentru corectarea pozițiilor membrului superior uman : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Marian Sorin Tudoran ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Mereuță. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.7/T91

 

VASIE, Marius.

Cercetări privind roțile dințate cu transmitere variabilă a mișcării : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Marius Vasie ; cond. șt. prof. dr. ing. Laurenția Andrei. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.8/V32

top

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

CHIROȘCĂ, Alina.

Contribuții privind controlul robust al proceselor de tratare biologică a apelor uzate : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Alina Chiroșcă ; cond. șt. prof. dr. ing. Sergiu Caraman. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

628.3/C45

top

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

CONSTANTINESCU, Sorin Gabriel.

Contribuții la studiul efectului Coandă pe configurații geometrice radiale la viteze mari : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Sorin Gabriel Constantinescu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.7/C66

top

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

BORDEI, Carmen Marilena.

Cercetări și contribuții privind creșterea siguranței navigației în Marea Neagră : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Carmen Marilena Bordei (Gasparotti) ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/B69

 

BUTUNOIU, Dorin.

Implementarea unui sistem de predicție a valurilor pentru creșterea siguranței operațiunilor portuare în zona litoralului românesc : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Dorin Butunoiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Eugen Rusu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/B97

 

BUȚURCĂ, Anișoara Gabriela.

Contribuții privind optimizarea structurilor de navă : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Anișoara Gabriela Buțurcă ; cond. șt. prof. dr. ing. Costel Iulian Mocanu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/B97

 

DRAGOMIR, Dumitru.

Compendiu de forme de nave [CD] / Dumitru Dragomir. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/D77

 

MIRCIU, Iulia.

Contribuții privind analiza structurală a stărilor limită la navele tip tanc : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Iulia Mirciu ; cond. șt. prof. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/M76

 

POPOIU, Săndița.

Risc și fiabilitate pentru structuri marine existente : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Săndița Popoiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/P83

 

RODICICHIN, Nicoleta Gabriela.

Contribuții privind extinderea teoriei stratului limită de la placa plană la o suprafață curbă, cu aplicații la nave : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Nicoleta Gabriela Rodicichin ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel I. Andrei. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/R64

 

RUBANENCO, Ionica.

Contribuții privind comportarea structurilor navale optimizate în condiții de val extrem : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Ionica Rubanenco ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/R88

 

STOIAN, Oana.

Contribuții la studiul curgerii în jurul corpului navei echipate cu elice și cârmă : teză de doctorat și rezumat [CD] / Oana Stoian ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Lungu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/S87

top

63 Științe agricole

 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Istrița : 1893 - 2013 : 120 de ani de cercetare, învățământ și producție pomicolă la Istrița [CD] / Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. - București, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-1886-71-8

634.1/.7/I-87

top

637.1/.3 Industria laptelui

 

DUMITRAȘCU, Loredana.

Indicatori de diferențiere ai tratamentelor termice aplicate în industria laptelui : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Loredana Dumitrașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

637.1/D90

 

KIRIȚĂ, Doina Georgeta.

Cercetări privind caracterizarea reologică a brânzeturilor cu pastă filată : teză de doctorat [și] rezumat [CD] . - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

637.3/K47

ZAHARIA, Nicoleta Simona.

Studiul comparativ al metodelor de accelerare a procesului de maturare a brânzeturilor cu pastă filată : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Nicoleta Simona Zaharia ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru ; cond. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

637.3/Z18

top

637.5 Industria cărnii

 

DIMA, Cristian Vasile.

Cercetări privind obținerea preparatelor din carne cu folosirea unor sisteme naturale microîncapsulate : teză de doctorat [și] rezumat [CD]. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

637.5/D42

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

CĂLIN, Petronela Georgiana.

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea exploatării durabile a populațiilor de ciprinide din Dunărea predeltică : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Petronela Georgiana Călin ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/C14

 

COADĂ, Marian Tiberiu.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Marian Tiberiu Coadă. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/C58

 

DICU, Maria Desimira.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrugii Acipenser stellatus, (Pallas 1771) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Maria Desimira Dicu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/D39

 

ENACHE, Ionica.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a puietului de crap Cyprinus Carpio (Linnaeus 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Ionica Enache. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/E52

 

MIREA, Cătălina.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii tilapiei de Nil, Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758, în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Cătălina Mirea (Ciortan) ; cond. șt. prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/M77

 

MOCANU, Mirela.

Cercetări privind elaborarea modelului creșterii păstrăvului curcubeu, (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) într-un sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Mirela Mocanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/M84

 

PLĂCINTĂ, Săndița.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei somn (Silurus Glanis) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Săndița Plăcintă. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.3/P70

 

SION, Corina.

Cercetări privind evaluarea plasticității tehnologice a speciei Acipenser Ruthenus (Linne 1758) în condițiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Corina Sion. - Galați.

CD-ROM; ; 12 cm.

639.2/.5/S60

top

65 Management

 

CEALERA, Doina.

Dezvoltarea industriei și pieței farmaceutice în România în corelație cu performanțele firmelor din domeniu : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. doina Cealera ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

65/C33

 

DINA, Paul.

Managementul carierei în întrepriderile din România : prezent și perspective : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Paul Dina. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

658/D47

 

TOMA, Simona Valeria.

Identificarea, măsurarea și gestionarea riscului : aplicații în mediul academic românesc : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Simona Valeria Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

65/T71

top

66 Tehnologie chimică

 

BURUIANĂ, Cristian Teodor.

Cercetări biotehnologice de obținere a bioetanolului din deșeuri lignocelulozice agroindustriale : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cristian-Teodor Buruiană ; cond. șt. prof. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

662/B95

 

BUȚURCĂ, Raluca Cristina.

Contribuții privind evaluarea performanței de mediu a unor biocombustibili pentru motoarele Diesel : teză de doctorat [și rezumat] [CD] / drd. ing. Raluca-Cristina Buțurcă ; cond. șt. prof. dr. ing. Dan Scarpete. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

662.7/B97

 

JUMANCA, Valeriu.

Descompunerea termică fracționată a sulfatului de amoniu rezidual în amoniac, dioxid de sulf și oxigen : cinetică și mecanisme de reacție [CD] / Valeriu Jumanca. - Iași, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

66/J89

 

JUMANCA, Valeriu.

Mecanismele reacțiilor chimice asociate eliminare - adiție la acetaldehidcianhidrină și acetoncianhidrină și separarea acestora din medii apoase prin distilare expansivă adiabatică continuă [CD] / Valeriu Jumanca. - Iași, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

66/J89

 

MAHU, Răzvan A.

Studiul numeric al proceselor fizico-chimice asociate combustiei biomasei : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Răzvan A. Mahu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Florin Popescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

662/M15

 

Polab Shuttle : laboratory automation system / ThyssenKrupp Polysius.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțeste serialul cu titlul ZKG International: Cement-Lime-Gypsum.

66/P75

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

BORCAN, Oana Viorela.

Studii privind aplicarea încălzirii ohmice pentru unele produse agroalimentare de origine vegetală : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. ing. Oana-Viorela Borcan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elisabeta Botez. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

664.8/B68

 

BRAJDEȘ, Caterina Nela.

Cercetări biotehnologice de obținere a unui aliment funcțional pe bază de pseudocereale : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Caterina Nela Brajdeș ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

664.7/B77

 

CODREȘI, Cristian.

Optimizarea tehnologiei de obținere a vinurilor albe prin biotehnologii moderne în podgorii de referință (reprezentative) ale României : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cristian Codreși ; cond. șt. prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663.2/C60

 

CONSTANTIN, Simona.

Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în industria alimentară : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Simona Constantin ; cond. șt. prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

664/C66

 

CRISTEA, Nicoleta.

Cercetări privind calitățile tehnologice ale unor soiuri de orz pentru bere cu perspectivă pentru cultivare în Bărăganul de Nord Est : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Nicoleta Cristea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Antoneta Gabriela Stoicescu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

663.4/C87

 

DIACONU, Veronica.

Influența tehnicilor de procesare la presiuni înalte asupra sistemului ambalaj - produs alimentar : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Veronica Diaconu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

663/664/D36

 

DOBRE, Irina.

Studii privind autentificarea și caracterizarea prin tehnici moderne a mierii de albine din România : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Irina Dobre ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Petru Alexe. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663/664/D59

 

HORINCAR, Vicențiu Bogdan.

Extracția și caracterizarea compușilor bioactivi din alge marine : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Vicențiu Bogdan Horincar ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663/664/H79

 

PARFENE, Georgiana.

Obținerea, caracterizarea și evaluarea potențialului antimicrobian al unor compuși bioconservanți obținuți prin biotransformarea unor lipide din surse vegetale : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Georgiana Parfene ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

663/664/P34

 

SMEU, Irina.

Soluții potențiale de prelungire a termenului de valabilitate al salatei verzi gata de consum : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Irina Smeu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Ioana Nicolau. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

664.8/S64

top

669 Metalurgie

 

MARDARE, Eliza.

Modificarea suprafețelor aliajelor de titan (Ti-6Al-4V) pentru a îmbunătăți proprietățile de coroziune și tribocoroziune în medii specifice : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Eliza Mardare ; cond. șt. prof. dr. ing. Lidia Benea ; cond. șt. prof. Jean Pierre Celis. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

669.2/M35

top

67/68 Diverse industrii și meserii

 

SANDU, Ionuț Laurențiu.

Contribuții la injectarea reperelor cu pereți subțiri din materiale polimerice : teză de doctorat [și] rezumat [CD] / Ionuț Laurențiu Sandu ; cond. șt. prof. dr. ing. Cătăilin Fetecău. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

678.7/.8/S20

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

BARBU, Mioara Daniela.

Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Mioara Daniela Barbu ; cond. șt. prof. dr. ing. Viorel Mînzu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

681.5/B30

 

DUMITRAȘCU, Bogdan.

Contribuții la conducerea, navigația și evitarea de obstacole a roboților mobili și vehiculelor autonome : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Bogdan Dumitrașcu ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

681.5/D90

 

RADASCHIN, Adrian.

Contribuții la conducerea inteligentă a roboților mobili utilizați în liniile flexibile de fabricație : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Adrian Radaschin ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

681.5/R14

top

69 Lucrări de construcții

 

CĂPĂȚÂNĂ, Gigel Florin.

Analiza comportării dinamice a rulourilor compactoare vibratoare pentru lucrări de drumuri : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Gigel-Florin Căpățână ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

69/C20

 

ȘCHEAUA, Fănel Dorel.

Analiza comportării sistemelor de disipare cu frecare uscată la acțiuni dinamice : teză de doctorat și rezumat [CD] / ing. Fănel Dorel Șcheaua ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

699.8/S33

 

POTÎRNICHE, Aurora Maria.

Analiza dinamică a comportării izolatorilor din elastomeri la acțiuni seismice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Maria-Aurora Potîârniche ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

699.8/P88

top

78 Muzică

 

BRETAN, Nicolae.

Nicolae Bretan : operas, requiem and songs : sampler disk [CD] / Nicolae Bretan. - Nimbus Records, 1998.

CD-ROM; ; 12 cm.

78/N60

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

Asociația Câte-n lună și-n mansardă.

Meserii ascunse în culise de spectacol [DVD] / Asociația Câte-n lună și-n mansardă. - [București], 2013.

DVD; ; 12 cm.

792/M60

 

CURCĂ, Mirela M.

Mișcarea teatrală românească în secolul al XIX-lea : presă, text, spectacol : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Mirela Curcă ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

792/C95

 

The European language label publications [2013] [DVD] / The National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training. - 2013.

DVD; ; 12 cm.

792/E90

 

TOMA, Florin.

Două paradigme teatrale : comunism și postdecembrism : tendințe în evoluția fenomenului teatral actual : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Florin Toma ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

792/T71

top

81 Lingvistică

 

ACIOBĂNIȚEI, Maria.

Traducerea proverbelor românești și englezești : rezumat[ul tezei de doctorat] [CD] / drd. Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

81'255.4/A16

 

COE, Norman ; HARRISON, Mark ; PATERSON, Ken.

Oxford practice grammar : with answers : basic : practice-boost CD-ROM / Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson. - 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-457979-7

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/C60

 

EASTWOOD, John.

Oxford practice grammar : with answers : intermediate : practice-boost CD-ROM / John Eastwood. - Oxford, ―2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-457981-0

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/E11

 

GAIRNS, Ruth ; REDMAN, Stuart.

Oxford word skills : learn and practise English vocabulary : advanced : super-skills : CD-ROM / Ruth Gairns, Stuart Redman. - Oxford, ―2009.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-462009-3

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111/G14

 

GAIRNS, Ruth ; REDMAN, Stuart.

Oxford word skills : learn and practise English vocabulary : basic : super-skills : CD-ROM / Ruth Gairns, Stuart Redman. - Oxford, ―2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-462001-7

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111/G14

 

GAIRNS, Ruth ; REDMAN, Stuart.

Oxford word skills : learn and practise English vocabulary : intermediate : super-skills : CD-ROM / Ruth Gairns, Stuart Redman. - Oxford, ―2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-462005-5

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111/G14

 

HARRISON, Mark.

CAE practice tests [CD Set] / Mark Harrison. - Oxford, ―2011.

CD-ROM; 2 CD audio ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-456-502-8

CAE practice tests [CD Set]\ CD 1 : Tests 1, 2.

CAE practice tests [CD Set]\ CD 2 : Tests 3, 4.

811.111/H31

 

MORTU, Cristina Rodica.

Aspecte ale negației în limba engleză : operatori contextuali : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cristina Rodica Mortu. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

811.111'36/M90

 

SWAN, Michael ; WALTER, Catherine.

Oxford English grammar course : advanced : pronounciation for grammar CD-ROM / Michael Swan, Catherine Walter. - Oxford, ―2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-431259-2

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/S98

 

SWAN, Michael ; WALTER, Catherine.

Oxford English grammar course : basic : pronounciation for grammar CD-ROM / Michael Swan, Catherine Walter. - Oxford, 2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-442079-2

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/S98

 

SWAN, Michael ; WALTER, Catherine.

Oxford English grammar course : intermediate : pronounciation for grammar CD-ROM / Michael Swan, Catherine Walter. - Oxford, ―2011.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-1944084-6

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/S98

 

YULE, George.

Oxford practice grammar : with answers : advanced : practice-boost CD-ROM / George Yule. - Oxford, ―2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-0-19-457983-4

Însoțește cartea cu același titlu.

811.111'36/Y91

top

82 Literatură

 

BOBÎRNILĂ, Marilena.

Dinamica simbolului în teatrul și proza lui Vasile Voiculescu : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Marilena Bobîrnilă (Niță) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/B60

 

BURUIANĂ, Ramona.

Imaginea țăranului român în romanul postbelic până la optzeciști : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Ramona Buruiană ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/B95

 

CIOBANU, Cristina.

Poezia generației albatrosiste : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Cristina Ciobanu ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/C51

 

CONTOMAN, Oana Andreea.

Opera lui I. L. Caragiale : de la gazetărie la literatură : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Oana Andreea Contoman ; cond. șt. prof. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/C69

 

DRAGOMIR, Raluca Cristina.

Marin Preda și literatura franceză : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Raluca Cristina Dragomir ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/D77

 

EFTIMIE, Monica.

Screening novel texts : architectural design and discourses of worlds : [dissertation and abstract] [CD] / Monica Eftimie. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

82/E23

 

ICHIM, Laurențiu.

Scriitura romanescă a lui Ștefan Agopian între (de)construcția narativă și virtuțile (meta)ficționale : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Laurențiu Ichim ; cond. șt. ptof. univ. dr. Simona Antofi. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/I-33

 

ILIE, Zanfir.

Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Ilie Zanfir ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/I-43

 

ILISEI, Elena Luminița.

Canon și anti[-]canon în dramaturgia lui Marin Sorescu : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Elena Luminița Ilisei (Crihană) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/I-45

 

KASSAB CHARFI, Samia.

Entretiens avec Patrick Chamoiseau [CD] / Samia Kassab-Charfi. - Paris, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 9782354760946

821.133.1/K23

 

MĂLINOIU, Cristina.

Strategii de realizare a ficțiunii : John Fowles : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Cristina Mălinoiu ; cond. șt. prof. univ. dr. Michaela Praisler. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.111/M18

 

NECULA, Daniela Aura.

Literatura și discursul publicitar, o relație reciproc avantajoasă : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Daniela Aura Necula ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

82/N34

 

POPA, Cristina.

Coexistența generațiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : rezumatul tezei de doctorat [CD] / Cristina Popa (Chiriac). - 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/P79

 

RĂU, Livia Silvia.

Paradigma captivității în spațiul european totalitar : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Livia Silvia Rău (Marcu) ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

821.135.1.09/R30

top

93/94 Istorie

 

GRIGORAȘ, Iulian.

Autonomii barbare în cadrul republicii și imperiului, secolele II a. Chr. - I p. Chr. : Galliile și Britannia : teză de doctorat șî rezumat [CD] / drd. Iulian Grigoraș ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea, prof. univ. dr. Vasile Lica. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

94(37)/G82

 

IONAȘCU, Anișoara.

Reședințele boierești din Moldova în prima jumătate a secolului al XVII-lea : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Anișoara Ionașcu ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

94/I-67

 

MATEI, Valentina.

Populația din provinciile celto-germanice în Moesia Superior și Moesia Inferior : (secolele I - III p. Chr.) : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Valentina Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Ionel Cândea. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

94(37)/M47

 

Valachica : număr aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la apariție : (1969 - 2009) [CD]. - Târgoviște, 2009.

CD-ROM; ; 12 cm.

93/94/V14

top