Titluri documente electronice intrate în bibliotecă până în februarie 2008

 

 

0  GENERALITĂȚI

004  Știința și tehnologia calculatoarelor

008  Cultură și civilizație

02  Biblioteconomie

030  Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

070  Ziaristică. Presă

31  Statistică. Demografie. Sociologie

33  Științe economice

34  Drept. Jurisprudență

35  Administrație publică. Artă militară

37  Educație. Timp liber

502/504  Știința mediului înconjurător

51  Matematică

52  Astronomie

53  Fizică

54  Chimie

55  Geologie și științe înrudite

56  Paleontologie

57  Biologie

59  Zoologie

61  Medicină

62  Inginerie. Tehnică în general

620  încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1  Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.22  Energie hidraulică. Mașini hidraulice

621.3  Electrotehnică

621.38  Electronică

621.39  Telecomunicații

621.4  Motoare termice

621.7/.9  Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

628  Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5  Tehnică navală

631/635  Agricultură in general. Horticultură

639.2/.3/  Industria peștelui. Piscicultură

65  Management

669  Metalurgie

67/68  Diverse industrii și meserii

681.5  Tehnica reglării și comenzii automate

69  Lucrări de construcții

7  ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

73/76  Arte plastice. Desen. Pictură

78  Muzică

791/793  Divertisment. Teatru. Film

81  Lingvistică

82  Literatură

 

0  GENERALITĂȚI

 

 InfoStandard 2007 cu actualizare [CD] / București : ASRO, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

006.3/.8/I-52

 

 Colecție de standarde : Nr. CD 20535 [CD] / Asociația de Standardizare din România (ASRO). - București, [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

Cuprinde: SR ISO 13299:2006. SR ISO 3591:2006. SR ISO 3972:2007. SR ISO 5497:2006. SR ISO 6658:2007.

006.3/.8/C62

 

 Meșterul FARE și GRANTUL [CD]. - București, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană - martie 2005.

061.1EU(036)/M59

 

 Profession: Chercheur = Researcher: an International Career = Beruf: Forscher: un film de Claude Mouriînas / Claude Mouriînas. - ARTE France ; Aune Productions ; Comission europînne/Direction Generale de la Recherche "Marie Curie Actions" ; Ex Nihilo, 2004.

DVD ; (52:00) ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul La Recherche.

001.5/P94

 

TOP

 

004  Știința și tehnologia calculatoarelor

 

 ACADEMIC resource kit : instrumente și resurse educaționale gratuite de la Microsoft [DVD]. - București : Vogel Burda Communications, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul CHIP : Computer & Communications.

004/A15

 

 ADMINISTRAREA rețelelor Microsoft Windows NT : manual pentru administrarea rețelelor Windows NT 4.0. / trad. de Daniel Coman. - București : Teora, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-977-2

004.42/A22

 

 Anti-Hacker : ghidul securității rețelelor de calculatoare / Lars Klander. - București : All, 1997.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-9392-14-8

004.7.056/K51

 

 Aplicații pe calculator : note de curs [Resursă electronică] / as. drd. ing. Adrian Sorin Axinti. - Brăila : Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

004.65/A98

 

 AutoCAD 2000 : Le guide de l'utilisateur / Ellen Finkelstein. - Autodesk.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea titlul AutoCAD 2000 : Le guide de l'utilisateur et les rînînences.

ISBN 2-7464-0089-8

004.89 AutoCAD/F56

 

 AutoCAD 2002 / David Harrington, Biel Burchard, David Pitzer. - București : Teora, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0200-X

004.89 AutoCAD/H31

 

 AutoCAD 2006 / George Omura ; trad. De Radu Biriș, Simona Preda, Cora Radulian. - București : Teora, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 1-59496-114-X

004.89 AutoCAD/O-53

 

 CHIP : Computer & Communications [Resursă electronică]. - Brașov : Vogel Burda Communications, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

004/C42

 

 The Complete Idiot's Guide to Multimedia / David Haskin. - Alpha Books.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Ghidul bobocului pentru multimedia.

ISBN 1-56761-505-8

004.4.032/H35

 

 CORELDRAW 7 : secrete / William Harrel, Winston Steward. - București : Teora, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Secrete CorelDraw 7.

ISBN 973-601-578-5

004.92/H31

 

 Descoperiți sistemul LINUX / Steve Qualline. - București : Teora, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-868-7

004.451.9Linux/Q19

 

 Developing XML solutions / Jake Sturm. - Microsoft Press, 2000.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 0-7356-0796-6

004.42XML/S93

 

 DEZVOLTAREA aplicațiilor JavaServer Pages / Ben Forta, Edwin Smith, Scott Stirling, Larry Kim, Roger Kerr, David Aden, Andre Lei. - București.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0245-X

004.432 JavaServer Pages/D35

 

 Dezvoltarea aplicațiilor WEB cu PHP și MySQL / Luke Welling, Laura Thomson ; trad. de Ionică Bledea. - București : Teora, 2003.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0893-8

004.42WEB/W49

 

 Dezvoltarea aplicațiilor WEB cu PHP și MySQL [Resursă electronică] / Luke Welling, Laura Thomson ; trad. de Ionică Bledea. - ed. a 2-a. - București : Teora, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 1-59496-051-8

004.42WEB/W49

 

 EDIȚIE specială : Utilizare Windows 95. - București : Teora, 1997.

CD-ROM ; 12.

însoțește cartea cu titlul Utilizare Windows 95 : manual de utilizare complet.

ISBN 973-601-330-8

004.451.9 Windows 95/E17

 

 ENTERPRISE JavaBeans 2.0 / Chuck Cavaness, Brian Keeton. - București : Teora, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 0-7897-2567-3 ; ISBN 973-601-916-0

004.438=93JavaBeans 2.0/C31

 

 Ghid complet pentru DELPHI 2 / Peter Norton, John Mueller. - București : Teora, 1998.

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-628-5

004.655 Delphi/N86

 

 Ghid Novell : integrarea intraNetWare NT / J.D. Marymee, Sandy Stevens. - București, Teora, 1999.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0117-8

004.451.9Windows NT/M44

 

 Grafică asistată în proiectarea constructiv tehnologică a semifabricatelor din fontă [Resursă electronică] / Adrian Mihai Goanță. - Brașov : Lux Libris, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

004.89/G64

 

 Grafică asistată și modelare geometrică parametrizată [Resursă electronică] / conf. ec. dr. ing. Adrian M. Goanță. - [Brăila], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

004.89/G64

 

 Implementing 802.22 with microcontrollers : wireless networking for embaded system designers / Fred Eady. - Boston : Elsevier Science, 2005

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 0-7506-7865-8

004.7/E11

 

 Informatica pentru ingineri ; Utilizarea programelor si calculatoarelor : note de curs [Resursă electronică] / Silviu Marian Năstac, Adrian Sorin Axinti. - Brăila : Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

004.42/N24

 

 Instructor's Solutions CD and PowerPoint Overheads to Accompany Design of Feedback Control Systems / Raymond T. Stefani, Bahram Shahian.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

004/I-57

 

 Macromedia ColdFusion 5 / Jeffry Houser ; trad. Radu Biriș. - București : Teora, 2001.

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-414-2

004.42WEB/H85

 

 Macromedia Director 8 / Gary Rozenzweig. - București : Teora, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0266-2

004.42WEB/R87

 

 Macromedia FIREWORKS MX / Patti Schulze ; trad. Cora Radulian, Mihai Mînăstireanu, Dan Pavelescu. - București : Teora, 2003

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0635-8

004.42WEB/S35

 

 Macromedia FLASH MX 2004 / Jen Dehaan ; trad. Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Teora, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 1-59496-018-6

004.42WEB/D27

 

 Microsoft Access 2002 Visual Basic : pour applications tape par tape [ Resursă electronică] / Evan Callahan. - Paris : Dunod, 2002

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 2-10-006387-1

004.655 Access 2002/C14

 

 Microsoft FrontPage 98 / Denise Tyler, Crystal D. Erikson ; trad. Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Teora, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0189-5

004.42MS FP/T98

 

 Microsoft Visual Basic 5.0 : manualul programatorului / John Clark Craig, Jeff Webb. - București : Teora, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-600-5

004.42 Visual Basic 5.0/C82

 

 Networking and internetworking with microcontrollers / Fred Eady. - Elsevier Science, 2004

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 0-7506-7698-1

004.7/E11

 

 Neural and adaptive systems : ...an e-book with NeuroSolutions v3.022 / JosînC. Principe, Neil R. Euliano, W. Curt Lefebvre. - New York, 2000.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Neural and adaptive systems : fundamentals through solutions.

ISBN 0-555-11825-8

004.8/P92

 

 Pattern recognition : concepts, methods and applications / J. P. Marques de Sîn - Berlin : Springer, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 3-540-42297-8

004.93/S29

 

 PC : Depanare și modernizare / Scott Mueller. - ed. a 2-a. - București : Teora, 1998.

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-653-6

004.3/M94

 

 PC Magazine România [Resursă electronică]. - București : Agora Media.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu același titlu.

ISSN 1454-220X

004/P47

 PC World Romania [Resursă electronică]. - București : Communications Publishing Group.

DVD ; 12 cm.

004/P47

 

 PROGRAMAREA bazelor de date cu Visual C++6 / Lyn Robinson ; trad. De Aurelia Merezeanu, Daniel Merezeanu. - București : Teora, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0609-9

004.432VisualC++6/R62

 

 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare / Dumitru Dragomir. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-260-5

004.4/D77

 

 Proiectarea siturilor Web : design și funcționalitate / Sabin Buraga. - ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-681-988-4

004.42WEB/B93

 

 Simpozionul de informatică pentru studenți : lucrări științifice / Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative. - Galați, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Simpozionul de informatică economică : lucrări științifice, mai 2002.

004/S58

 

 Sisteme informatice de proiectare tehnologică [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gavril Muscă, conf. ec. dr. ing. Adrian M. Goanță. - Brăila, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

004.896/M98

 

 SOLID EDGE ORIGIN : making you get your products to market faster. - CyPress : UGS, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Bazele proiectării cu SOLID EDGE.

004.896SOLID EDGE/S67

 

 Speech processing and synthesis toolboxes / Donald G. Childers. - New York : John Wiley & Sons Inc., 2000.

CD-ROM : 2 vol. ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-471-34959-3

 vol. 1. - ISBN 0-555-11776-6

 vol. 2. - ISBN 0-555-11775-8

004.9/C42

 

 Tehnologii educaționale pe platforme electronice în învățămîntul ingineresc : simpozion, 9-10 mai 2003 / Universitatea Tehnică de Construcții București . - București, 2003.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-8165-44-X

004.588/T32

 

 TOTUL despre AutoCAD 2000/ Burchard Bill, Pitzer David. - New Riders ; Teora, 2000.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0145-3

004.896AutoCAD/B93

 

 TOTUL despre hardware/ Winn L. Rosch. - București : Teora, 1999.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-601-856-3

004.3/R74

 

 TOTUL despre Red Hat Linux / Naba Barkakati. - București : Teora, 2000.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0291-3

004.45Linux/B33

 

 Web Database Development Step by Step / Jim Buyens. - Washington : NET edition, 2002.

CD-ROM; 12 cm.

însoțeste cartea cu același titlu.

ISBN 0-7356-1637-X

004.6/B98

 

 (X)HTML, Dreamweaver MX, XML, JavaScript / Liviu Dumitrașcu ; Macrodesign. - Ploiești : Macrodesign, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul JavaScript.

004.438/D90

TOP

 

008  Cultură și civilizație

 

 Vatra Moldoviței / Viorel Chiriță, Violeta Pușcașu, Mihai Iacobescu, Ioan Iosep. - Suceava, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-666-133-4

008(498.3 Vatra Moldoviței)/V37

 

 În căutarea Atlantidei [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

008/I-49

 

 România pitorească, aprilie 2006 [Resursă electronică]. - București, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu același titlu.

008(498)/R70

 

 România pitorească, martie 2006 [Resursă electronică]. - București, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu același titlu.

008(498)/R70

TOP

 

02  Biblioteconomie

 

 Buletin ABIR : textul integral al articolelor publicate în perioada 1997-2004 / Asociația Bibliotecarilor din învățămînt din România ; ed. Robert Coravu, conversie digitală Oana Vasu. - București, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

02(498)"1997/2004"/B91

 

 INFOLIB : catalogul bibliotecilor și centrelor de informare din România. - București : Softlink.

CD-ROM ; 12 cm.

02/I-26

 

 Regina cărții în Nord / Biblioteca Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți. - Bălți, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

Conține 2 fișiere: Biblioteca azi și Carte rară.

027.7(478)/R39

TOP

 

030  Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

 Dicționar enciclopedic managerial / Ceaușu Iulian. - București : Etrix Technology, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-99772-0-0

 VOL. 1 : Dicționar enciclopedic

 VOL. 2 : Enciclopedie managerială

 (03)658/C33

 

 Dicționar englez-român, român-englez / Georgeta Nichifor. - București : Niculescu, [2001].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-568-424-1

(038)811.111=135.1/N58

 

 Dicționar italian-român, român-italian / George Lăzărescu. - București : Niculescu, [2001].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-568-524-8

(038)811.131.1'374.822=135.1/L33

 

 Dicționar spaniol-român, român-spaniol / Valeria Neagu. - București : Niculescu, [2001].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-568-525-6

(038)811.134.2'374.822=135.1/N31

 

 Rocarta / EduSoft - Software Multimedia Educațional. - Bacău : EduSoft, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

(031)(498)/R63

TOP

 

070  Ziaristică. Presă

 

 Competență în mass media / coord. Mircea Toma. - București : Humanitas, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Competență în mass media : manual pentru liceu curs opțional : toate specializările.

ISBN 973-8289-94-7

070/C63

TOP

 

31  Statistică. Demografie. Sociologie

 

 Anuarul Statistic al României [Resursă electronică] / Institutul Național de Statistică București. - București.

CD-ROM ; 12 cm.

ISSN 1841-5431

311(498)/A64

 

 Tehnici de comunicare : curs pentru uzul studenților : anexa 2 / Adela Drăgan ; ing. Gelu Gurguiatu. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-627-207-9

316.77/D73

TOP

 

33  Științe economice

 

 Eficiența investițiilor : note de curs [Resursă electronică] / s. l. dr. ing. Ștefania Ionescu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

330.3/I-68

 

 EURO Archives : a collection of web sites dedicated to the euro / European Commission. - Luxembourg.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 92-894-4563-7

336.74/E90

 

 Funcții și funcționalități în sistemul de credit românesc din Transilvania pînă la primul război mondial : studiu de caz / Vasile Dobrescu. - Tîngu-Mureș : Editura Universității Petru Maior, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

336.7/D59

 

 Global agricultural trade and developing countries / ed. M. Ataman Aksoy; John C. Beghin. - Washington D. C., 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-8213-5863-4

338.43/G62

 

 Normare tehnică a activităților tehnologice [Resursă electronică]  / George M. Bălan. - Brăila, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

331.1/.3/B19

 

 Posibilități de eficientizare a managementului activității bursiere în perioada de tranziție din România : teză de doctorat [Resursă electronică] / drd. Angela-Eliza Micu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

336.76/M66

TOP

 

34  Drept. Jurisprudență

 

 Cartea de cereri și acțiuni v1.1 : formulare, calculator taxe de timbru, informații utile [CD] / coord. Octavia Spineanu-Matei. - București : Editura C. H. Beck, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Cartea de cereri și acțiuni : modele, comentarii, explicații.

ISBN 973-655-926-2

347.9/C27

 

 Cartea de contracte v1.0 : modele, comentarii, explicații [CD]. - București : Editura C. H. Beck, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțeste cartea cu titlul Cartea de contracte : modele, comentarii, explicații.

ISBN 978-973-655-714-9

347.44(498)/C27

TOP

 

35  Administrație publică. Artă militară

 

 Managementul capitalului uman în administrația publică din România și Germania / prof. dr. Josef Schiffer, drd. Mihai Baltador, drd. Vasile Tabără. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005.

CD-ROM ; 80 min. ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-651-998-8

35/S33

TOP

 

37  Educație. Timp liber

 

 Activitatea științifică a cadrelor didactice și cercetătorilor de la Universitatea "Babeș-Bolyai" [din] Cluj-Napoca : bibliografie selectivă = The Academic contribution of the teaching staff and researchers from the Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca : selective bibliography [Resursă electronică]. - Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

378.4/A16

 

 EUA Bologna Handbook : making Bologna work / editors : Eric Froment, Jrgen Kohler, Lewis Purser, ... - Berlin : Raabe Academic Publishers, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 3-8183-0209-X

373/378/E89

 

 EUA Bologna Handbook : making Bologna work : June 2007 [CD]. - Berlin : Raabe Academic Publishers , 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

373/378/E89

 

 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți [Resursă electronică] / rector acad. N. Filip ; coord. Ion Gagim ; red., coment. Anatol Moraru ; cameraman Anatolie Simionică. - Bălți, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

378.4(478)/U56

TOP

 

502/504  Știința mediului înconjurător

 

 Baza de date : serii de înregistrări statistice prelucrate privind impactul fenomenelor antropice asupra mediului / S. C. Software și Sisteme Informatice Bucovina S. A. Suceava. - Suceava, 2005.

CD-ROM ;  12 cm.

504.45/B38

 

 Biofizica ; Instrumente meteorologice și de determinare a parametrilor mediului înconjurător ; Meteo [Resursă electronică] / Mihaela Picu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

504/P64

 

 Biotehnologii în protecția mediului : curs [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Constantin Stanciu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

504.4 /S76

 

 Climatologie ; Acustica ; Fizica mediului ; Laborator de acustică [Resursă electronică] / Mihaela Picu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

504/P64

 

  Managementul mediului [Resursă electronică] / Aurel Ciurea, Viorel Cartaș, Constantin Stanciu, Maria Popescu ; coord. Constantin Stanciu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-30-1138-X

504/M20

 

 Protecția la poluarea sonoră și prin vibrații [Resursă electronică] / Nicușor Drăgan. - [Brăila], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

504/D73

 

 Reciclarea deșeurilor : curs didactic [Resursă electronică] / s. l. ing. Adrian Leopa. - [s. l.], 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

504/L49

TOP

 

51  Matematică

 

 Data analysis : statistical and computational methods for scientists and engineers / ed. Siegmund Brandt. - New York : Springer-Verlag, 1999.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-387-98498-4

519.2/D20

 

 Ecuații diferențiale [Resursă electronică] / Gh. Cauteș. - [Galați], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-8937-08-06

517.9/C31

 

 Ecuații fizice matematice : curs, seminar [Resursă electronică] / Viorel Cartaș. - [Brăila].

CD-ROM ; 12 cm.

517.9/C27

 

 Fișe de geometrie descriptivă : CD interactiv [Resursă electronică] / Adrian Mihai Goanță. - Brăila, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

514/G64

 

 Geometrie analitică și diferențială : probleme rezolvate [Resursă electronică] / Gh. Cauteș. - Brăila, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-8132-66-5

514.12/C31

 

 Geometrie analitică și diferențială [Resursă electronică] / Gh. Cauteș - Brăila, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

514.12/C31

 

 Geometrie descriptivă [și desen tehnic] : [curs și îndrumar de laborator] [Resursă electronică] / Adrian Mihai Goanță. - Brăila, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

514.18/G64

 

 îndrumar de laborator de Geometrie descriptivă [Resursă electronică] / conf. ec. dr. ing. Adrian M. Goanță, as. drd. ing. Carmen Debeleac. - Brăila, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

514.18/G64

 

 Metode de analiză numerică [Resursă electronică] / George Bălan, Valentina Bălan. - Brăila, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

519.6/B19

 

 Metode numerice și aplicații [Resursă electronică] / dr. ing. Gh. Oproescu, dr. mat. Gh. Cauteș. - Chișinău : Tehnica Info, 2005.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 9975-63-254-8

519.6/O-67

TOP

 

52  Astronomie

 

 Safari cosmic [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

523/524/S14

TOP

 

53  Fizică

 

 Acta Acoustica united with Acoustica / European Acoustics Association. - Stuttgart : Hirzel.

CD-ROM ; 12 cm.

534/A16

 

 Catînogo Iberoamericano de Programas y Recursos Humanos en Fisica 2003-2004 / Sociedad Mexicana de Fisica. - Mînico, 2003.

CD-ROM ; 12 cm.

53/C29

 

 Fizica [Resursă electronică] / Mihaela Picu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

53/P64

 

 Fluid flow phenomena : a numerical toolkit [CD] / ed. by Paolo Orlandi. - Dordrecht : Kluer Academic Publishers, 2000.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-7923-6095-8

532/F71

 

 Fundamentals of Electromagnetism : PhysicSolver / S. Pissanetzky. - Berlin : Springer.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Fundamentals of electromagnetism : vacuum electrodynamics, media and relativity

ISBN 3-540-65448-8

537/P68

 

 Mecanica : note de curs [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gavril Axinti. - Brăila, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

531/A98

 

 Mecanica rigidelor [Resursă electronică]  / George C. Bălan. - ed. a 2-a. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-387-2

531/B19

 

 Rezistența materialelor : note de curs, aplicații de seminar, aplicații de laborator [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Petru Dumitrache, asist. ing. Aurora Potînniche. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

539.4/D90

 

 Rezistența materialelor : Solicitări simple / Bînsănescu Paul-Doru, Ciobanu Olivian. - Iași : Gh. Asachi, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

539.4/B34

 

 Tehnici radiometrice de analiză și control / conf. dr. Antoaneta Ene ; control șt. Ion V. Popescu. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN  973-627-308-3

539.16/E53

 

 Teoria sistemelor complexe [Resursă electronică] / George M. Bălan. - 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

53/B19

 

 Vibrații [Resursă electronică] / Nicușor Drăgan. - [Brăila], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

534/D73

TOP

 

54  Chimie

 

 Introduction to nanoscale science and technology : Figures of the book [CD-ROM] / ed. By Giuseppe di Stefano, Stephane Evoy, James R. Helfin. - New York : Springer, 2004

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Introduction to nanoscale science and technology.

ISBN 1-4020-7720-3

544-121/I-58

TOP

 

55  Geologie și științe înrudite

 

  Fizica atmosferei [Resursă electronică] / prof. univ. dr. Viorel Cartaș. - [Brăila], [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

55/C27

 

 Fluxes, trends and decadal changes in the subtropical North Atlantic / Alicia Maria Lavin Montero. - Madrid : Instituto Espańol de Oceanografia, 2001.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Espańol de Oceanografia ; 15).

551.46/L29

 

 Uimitoarea planetă Pămînt [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

550/551/U26

TOP

 

56  Paleontologie

 

 Puii dinozaurilor [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

568.19/P98

TOP

 

57  Biologie

 

 ADN : promisiunea și prețul / Discovery Channel ; produs și regizat de Nic Young. - București ; Discovery Channel, 2007.

DVD-ROM ; 2 vol. ; 12 cm.

 Partea 1 [DVD]

 Partea 2 [DVD]

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

57/Y70

 

 Biologie cellulaire interactive / consult. șt. Peter Walter. - Paris : Flammarion, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Biologie molînulaire de la cellule.

ISBN 2-257-16219-6

576.3/B53

 

 Microbiologie generală : factori care influențează dezvoltarea microorganismelor [Resursă electronică]  / Anca Nicolau. - Galați : Academica, [2006].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-8937-16-7 ; ISBN 978-973-8937-16-1

579.2/N63

TOP

 

59  Zoologie

 

 Gheparzii : cursa contracronometru [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

599.74/G42

 

 Ghidul delfinilor [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

599.53/G49

 

 Viața printre tigri [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 2 vol. ; 12 cm.

 Partea I

 Partea II

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

599.742/V54

TOP

 

61  Medicină

 

 Atlas of procedures in breast cancer surgery [Resursă electronică] / Tari A. King, Patrick I. Borgen. - London, 2005.

DVD ; 12 cm.

Cuprinde: Modified radical mastectomy [Resursă electronică]. Total mastectomy with TRAM reconstruction [Resursă electronică]. Wide local excision with SLN biopsy and IORT [Resursă electronică].

ISBN 1-84184-241-9

618.19 /K44

 

 EAACI'99 : Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology : abstracts. - Huddersfield, 1999.

CD-ROM ; 12 cm.

CD-ul însoțește nr. 7, vol. 54 din 1999.

ISBN 87-16-16358-3

616/E11

 

 EHP Toxicogenomics Premier : A Collection of EHP Feature Articles / The National Institute of Environmental Health Sciences. - 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Environmentalhealth perspectives.

61/E23

 

 Histologia biosistemului orofacial [Resursă electronică] / Teofil Mehedinți, Rodica Mehedinți, Mihaela Hîncu, Mălina Coman. - [Galați], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

611.018/H61

 

 Immunologie / illustrations de Martine Netter ; Jean-Franînis Bach; Lucienne Chatenoud. - Paris : Flammarion, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 2-257-14590-9

616.9/B13

 

 La Pratique chirurgicale en gynînologie-obstînrique / Jacques Lansac, Gilles Body, Guillaume Magnim. - Paris : Masson, 2004.

DVD ; 12 cm .

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 2-294-01069-8

618.1/.2/L20

 

 Primer of biostatistics / Stanton A. Glantz. - 6.0. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-07-143822-X

616/G61

 

 Rosai and Ackermann's surgical pathology. - Edinburgh ; London ; New York : Elsevier ; Mosby, 2004.

CD-ROM ; 2 vol. ; 12 cm.

 Vol. 1. - ISBN 9996000540

 Vol. 2. - ISBN 9996000729

însoțește cartea cu același titlu.

617.5/R74

TOP

 

62  Inginerie. Tehnică în general

 

 Acționări hidraulice și pneumatice : lucrări de laborator ; îndrumar de proiectare [CD-ROM] / Adrian Sorin Axinti, Silviu Marian Năstac ; Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila - Galați, [2007].

CD-ROM  ; 12 cm.

62-82/A98

 

 Acționări hidraulice și pneumatice : note de curs [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gavril Axinti. ; Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila.  - Brăila  [2007].

CD-ROM  ; 12 cm.

62-82/A98

 

 Avioane gigantice [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

629.7/A94

 

 Tunel prin Alpi [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

624.19(234.3)/T93

 

 Wilo-Select Classic : program de selecție pentru pompe, sisteme de pompare și accesorii : versiunea 3.1 [CD-ROM] / Wilo AG. - Tîngu-Mureș, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Tehnica instalațiilor.

621.6/W69

 

 Wilo-Select Classic : program de selecție pentru pompe, sisteme de pompare și accesorii : versiunea 3.1.4 [CD-ROM] / Wilo AG. - Tîngu-Mureș, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Tehnica instalațiilor.

621.6/W69

 

 Wilo-Select Classic : program de selecție pentru pompe, sisteme de pompare și accesorii : versiunea 3.1.6 [CD-ROM] / Wilo AG. - Tîngu-Mureș, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Tehnica instalațiilor.

621.6/W69

 

TOP

 

620  încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

 Studiul materialelor [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Aurel Ciurea. - [Brăila], [s. a.].

CD-ROM ; 12 cm.

620.1/C55

 

 Știința și ingineria materialelor [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Aurel Ciurea. - [Brăila], [s. a.].

CD-ROM ; 12 cm.

620.1/C55

 

 Tehnologia materialelor : curs didactic [Resursă electronică] / Adrian Leopa. - [Brăila], [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

620.19/L49

TOP

 

621.1  Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

 

 CAZANE de puteri mici și medii, centrale termice murale, cazane de puteri mari, generatoare de abur, radiatoare, arzătoare, boilere [Resursă electronică] / Ferroli Romania. - [2003].

CD-ROM ; 12 cm.

621.18/C32

 

 DIPRE'07 : international conference 26-27 october 2007 : proceedings of diagnosis and prediction in mechanical engineering systems [Resursă electronică]. - [Galați].

CD-ROM ; 12 cm.

621.1/.9/D51

TOP

 

621.22  Energie hidraulică. Mașini hidraulice

 

 Analiza dinamică a componentelor și sistemelor de acționare hidraulică [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gavril Axinti. - [Brăila], [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

621.22/A98

TOP

 

621.3  Electrotehnică

 

 Bazele electrotehnicii : note de curs [Resursă electronică] / dr. ing. Luiza Grigorescu. - Galați, 1999.

CD-ROM ; 12 cm.

621.3 /G83

 

 ECODIAL3 : program de calcul al instalațiilor electrice de joasă tensiune și de alegere a aparatelor Schneider Electric/ Schneider Electric România. - București, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

621.3/E15

TOP

 

621.38  Electronică

 

 Electronica : note de curs [Resursă electronică] / dr. ing. Luiza Grigorescu. - Brăila, 2000.

CD-ROM; ; 12 cm.

621.38/G83

 

 Proiectarea și simularea circuitelor electronice [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Luiza Grigorescu. - București : Impuls, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

621.38/G83

TOP

 

621.39  Telecomunicații

 

 Spread Spectrum Communications Handbook / Barry K. Levitt ; Jim K. Omura ; Marvin K. Simon ; Robert A. Scholtz. - New York : McGraw-Hill, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN P/N 138226-7

621.39/S74

 

 Statistical signal processing : modelling and estimation / Thierry Chonavel. - London, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 1-85233-385-5

621.39/C47

TOP

 

621.4  Motoare termice

 

 Dinamica gazelor în mașini termice și pneumatice / Liudmila Țurcanu. - Galați, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-8316-03-3

621.4/.5/T94

 

 îndrumător pentru lucrări de termotehnică și mașini termice / T. Măldărășan, B. Apahidean, I. Ghiran, I. Teberean, M. Bălan, P. Ungureșan, B. Duma, F. Bode. - Cluj-Napoca, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-7695-17-8

621.4/I-50

 

 Mașini termice și hidropneumatice [Resursă electronică] / Daniel Pitulice, Dumitru Dragomir. - Galați : Editura Funadației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-345-8 ; ISBN 978-973-627-345-2

621.4/.5/P69

 

 Protecția la poluarea produsă de motoarele termice : curs [Resursă electronică] / N. Hauk. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

621.4/H39

TOP

 

621.7/.9  Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

 Agitarea electromagnetică a băilor de sudare [Resursă electronică] / Daniel Vișan. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-392-6

621.7/V67

 

 Bazele cercetării experimentale în profil mecanic : prelucrarea matematică a datelor experimentale [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Cristea Arghirescu, s. l. dr. ing. Florin Nedelcuț. - [Brăila], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

621.7/.9/A76

 

 Bazele proceselor de sudare [Resursă electronică] / Elena Scutelnicu. - Galați, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-365-0

621.79/S39

 

 Cicluri termomecanice în înbinările sudate [Resursă electronică] / Octavian Mircea. - Galați, [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-386-5

621.791/M76

 

 Dinamica mașinilor [Resursă electronică] / Nicușor Drăgan. - Brăila, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

621.8/D73

 

 Elemente de tehnologie pentru economiști [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gheorghe Oproescu. - București, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-8132-61-4

621.9/O-67

 

 ICMAS 2002 : International Conference on Manufacturing Systems / Politechnica University of Bucharest Machine and Manufacturing System Department. - București, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

621.9/I-33

 

 Manipulatoare și roboți industriali : lucrări de laborator [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Daniela Ghelase. - Brăila, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

621.8/G37

 

 Proceedings of 10-th International Conference on Tribology / Romanian Tribology Association. - București : World Trade Center, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Keynotes and Abstracts : 10-th International Conference on Tribology.

621.8/P93

 

 Utilaj tehnologic pentru prelucrări mecanice : lucrări de laborator [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Daniela Ghelase. - [Brăila].

CD-ROM ; 12 cm.

621.7.06/.07/G37

TOP

 

628  Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

 Calimetria apei [Resursă electronică]  / prof. dr. ing. Constantin Stanciu. - [Brăila], 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

628.3/S76

 

 ROMSTAL Universul Instalațiilor : Programe de calcul și cataloage/ Romstal, [s.a.].

CD-ROM ; 12 cm.

628.16/R71

 

 Tehnologii și echipamente de protejare și epurare a apei : laborator [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Constantin Stanciu. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

628.32/S76

TOP

 

629.5  Tehnică navală

 

 Analiza liniară-neliniară a rezistenței structurii corpului navei și estimarea duratei de exploatare a navei / Leonard Domnișoru; Liviu Dan Stoicescu; Dumitru Dragomir; Daniel Pitulice. - Galați, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-249-4

629.5/A48

 

 The Analysis of ships dynamic response linear and non-linear in head waves based on hydroelasticity theory / Leonard Domnișoru, Liviu Dan Stoicescu, Daniela Domnișoru. - Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-257-5

629.5/D65

 

 Computation of turbulent free-surface flows around ships and floating bodies : [dissertation] / Rodrigo Azcueta Repetto. - Hamburg, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

629.5/A99

 

 Modelarea formelor în arhitectura navală / Dumitru Dragomir. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-273-7

629.5/D77

 

 Structural analysis and hydroelasticity of ships / Leonard Domnișoru. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-338-5

629.5/D65

 

 Vibrații locale și generale ale navei, teorie și aplicații / coord. Leonard Domnișoru. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-377-6

629.5/V54

TOP

 

631/635  Agricultură in general. Horticultură

 

 Agrotehnică : îndrumător de lucrări practice [Resursă electronică] / Aurica Soare. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

631.42/S65

 

 Entomologie : îndrumător de lucrări practice [Resursă electronică] / Aurica Soare. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

Tit. pe copertă : îndrumător de lucrări practice [de] Entomologie.

632.7/S65

 

 Fitotehnie : cereale și leguminoase pentru boabe : îndrumător de lucrări practice [Resursă electronică] / Aurica Soare. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

Tit. pe copertă : îndrumător de lucrări practice [de] Fitotehnie : cereale și leguminoase pentru boabe.

633.1/S65

 

 Fiziologie vegetală : îndrumător de lucrări practice [Resursă electronică] / Aurica Soare. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

Tit. pe copertă : îndrumător de lucrări practice [de] Fiziologie vegetală.

631.53/S65

 

 Mașini de lucrat solul, semănat și întreținerea culturilor : note de curs [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Dumitru Șolea, as. drd. ing. Adrian Sorin Axinti. - Brăila.

CD-ROM ; 12 cm.

631.31/.35/S67

TOP

 

639.2/.3/  Industria peștelui. Piscicultură

 

 Aplicación de anónisis multivariantes para la obtención y estandardización de esfuerzos pesquerias en pesqueróns multiespecónicas. Las pesquerias demersales del golfo de Cádiz / M. Paz Jimînez Gînez. - Madrid, 2005.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 17).

639.2/J59

 

 Contribución al conocimiento de la dinînica de la poblaciónion del atn blanco Thunnus alalunga Bonnaterre, 1788 del Atlîntico norte / Alberto Gonzînes-Garcîn Santiso. - Madrid, 2003.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 16).

639.3/G69

 

 Control de reproducción del rodaballo Scophthalmus maximus (L., 1758) en cautividad / JosînBenito Peleteiro Alonso. - Madrid, 2005.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 18).

639.3/P49

 

 Crecimiento diario de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (Pisces, Clupeidae) y su apliccación al estudio de procesos de reclutamiento / Federico Alvarez Prado. - Madrid, 2005.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 21).

639.3/A44

 

 Los Crustîneos decînodos como recurso alimenticio de los peces demersales del mar Cantînrico / Enrique Rodriguez-Marin Reimat. - Madrid, 2005.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 19).

639/R64

 

 Estudio quantitativo de lipofuscina mediante microscopîn de fluorescencia en celebros de crustîneos peneidos : aplicaciîn a la determinaciîn de la edad de animales salvajes Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) y Aristeus antennatus (Risso, 1816) y cultivados Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888) / Yolanda Vila Gordillo. - Madrid, 2005.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 22).

639/V60

 

 La Gamba roja Aristeus antennatus (Risso, 1816) (Crustacea, Decapoda) : distribuciîn, demografîn, crecimiento, reproducciîn y explotaciîn en el golfo de Alicante, canal de Ibiza y golfo de Vera / Mariano Garcia Rodriguez. - Madrid, 2005.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 20).

639/G69

 

 Relaciones entre la producciîn de nitrîneno orgînico y la organizaciîn trînica del ecosistema pelînico / Marta Maria Varela Rozados. - Madrid, 2005.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 23).

639.3/V26

TOP

 

65  Management

 

 Aparatură de birotică / Daniel Vișan; Dan Bînsan. - Galați, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-254-8

651.2/V67

 

 European Productivity Conference (EPC 2006) Espoo, Finland, 30 August - 1 September 2006 : Scientific Proceedings & Practical Experience [CD-ROM] / European Association of National Productivity Centres (EANPC). - Espoo, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

65.01/E90

 

  Logware, version 5.0 : selected computer programs for logistical / Ronald H. Ballou. - Upper Saddle River, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Business logistics/supply chain management : planning, organizing and controlling the supply chain.

ISBN 0-13-143352-0

658.7/B22

 

 Microsoft Project t/a Integrated Project Management / Earl Hall. - Upper Saddle River : Microsoft Corp., 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul Integrated project management.

ISBN 0-13-067449-4

658.5/H18

 

 Practica managementului proiectelor / Adrian Curaj, Marin Apetroae... - București : Editura Economică, 2003.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-590-854-9

65/P89

TOP

 

669  Metalurgie

 

 Aliaje de aluminiu comerciale ; Echipamente de încălzire destinate tratamentului termic al aliajelor de aluminiu / Alina Adriana Minea. - Iași : Cermi, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-667-201-8

669.71/M75

 

 Tehnologii și echipamente pentru protecția mediului în procese metalurgice [Resursă electronică] / conf. dr. ing. Aurel Ciurea. - [Brăila], [s. a.].

CD-ROM ; 12 cm.

669.05/C55

TOP

 

67/68  Diverse industrii și meserii

 

 Handbook of plastics testing and failure analysis [DVD-ROM]  / Vishu Shah. - Hoboken : Wiley Interscience, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-471-67189-3.

678/S52

TOP

 

681.5  Tehnica reglării și comenzii automate

 

  Control system design / Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado. - Prentice-Hall Inc., 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 0-13-958653-9

681.5/G69

 

 Teoria sistemelor și automatizări : note de curs [Resursă electronică] / dr. ing. Luiza Grigorescu, dr. ing. Gheorghe Oproescu, ing. Silviu Năstac. - București : Impuls, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-8132-24-X

681.5/G83

 

 Traductoare și senzori [Resursă electronică] / Dănuț Iordăchescu, Mihaela Iordăchescu, Elena Scutelnicu. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, [s. a.].

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 973-627-350-4

681.5/I-70

TOP

 

69  Lucrări de construcții

 

 Analiză cu elemente finite : note de curs, aplicații [CD-ROM] / conf. dr. ing. P. Dumitrache, asist. ing. A. Potînniche. - [Brăila].

CD-ROM ; 12 cm.

69.04/D89

 

 BAXI : [manual de prezentare a tehnologiei, caracteristicilor și modalităților de instalare a echipamentelor în condensare] [CD] / BAXI România. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

697/B38

 

 ExpertKITe : software de proiectare și dimensionare instalații termice și sanitare : versiune de probă [Resursă electronică] / Valrom, InstalSoft. - București : InstalSoft ; Valrom, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește revista cu titlul Tehnica instalațiilor.

696/697/E97

 

 Logasoft : Program de dimensionare / H.I.T ROM Gmbh, Buderus Heiztechnik. - Buderus Heiztechnik.

CD-ROM ; 12 cm.

697/L74

 

 Mașini de terasamente și fundații ; Mașini și utilaje de construcții ; Mașini și utilaje de săpat și transportat în lucrări subterane ; Mecanizarea lucrărilor de construcții : lucrări de laborator [CD-ROM] / Universitatea „Dunărea de Jos“. Facultatea de Inginerie din Brăila. - [Brăila], [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

69.035.4(076)

 

 Optimizarea structurilor folosind metoda elementelor finite : note de curs , aplicații [CD-ROM] / conf. dr. ing. P. Dumitrache. - [Brăila].

CD-ROM ; 12 cm.

69.04/D89

 

 Vibrațiile utilajelor de construcții [Resursă electronică]  / Nicușor Drăgan. - [Brăila], 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

69.057/D73

TOP

 

7  ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

 

 Estetica în industrie și construcții : note de curs [Resursă electronică] / s.l. dr. ing. Carmen Debeleac. - [Brăila], 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

7.05/D26

 

 Secretele Marelui Zid Chinezesc [DVD] / Discovery Channel. - București : Discovery Channel, 2007.

DVD ; 12 cm.

însoțește ziarul cu titlul Jurnalul Național.

725.18(315)/S40

TOP

 

73/76  Arte plastice. Desen. Pictură

 

 Desen tehnic [Resursă electronică] / conf. ec. dr. ing. Adrian M. Goanță. - Brăila, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

744(078.5)/G64

TOP

 

78  Muzică

 

 20th Century Maestros : 10 CD Set. - Hamburg : Membran International, 2004-2005.

CD-ROM ; 10 discuri optice (CD) ; 12 cm.

 CD 1 : Wilhelm Furtwîngler / Berliner Philarmoniker ; Wilhelm Furtwîngler conductor. - 2005.- (63:10). - Cuprinde: Symphony No. 7 in E major.

 CD 2 : Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra ; Arturo Toscanini, conductor. - (63:22). -Cuprinde: Symphony No. 3 in E flat major, op. 97. Symphony No. 3 in F major, op. 90 .

 CD 3 : Herbert von Karajan / Wiener Philarmoniker, Staatskapelle Berlin ; Herbert von Karajan, conductor. - (68:18). - Cuprinde: Symphony No. 5 in C minor, op. 67 . Symphony No. 7 in A major, op. 92.

 CD 4 : Karl Bînm / Berliner Philarmoniker, Staatkapelle Dresden, Wiener Philarmoniker ; Karl Bînm, conductor. - 2005. - (71:59). - Cuprinde: Symphony No. 35 in D major, KV 385 "Haffner". Symphony No. 8 in B minor, D. 759. Symphony No. 41 in C major, KV 551 "Jupiter".

 CD 5 : Fritz Reiner / Pittsburgh Symphony Orchestra ; Fritz Reiner, conductor. - 2004. - (78:03). - Cuprinde: Ein Heldenleben, op. 40. Concerto for orchestra, Sz 116.

 CD 6 : Willem Mengelberg / Amsterdam Concertgebouw Orchestra ; Willem Mengelberg, conductor. - 2005. - (56:46). - Cuprinde: Symphony No. 4 in G major.

 CD 7 : Sergey Koussevitzky / Boston Symphony Orchestra ; Sergey Koussevitzky, conductor. - 2005. - (40:51). - Cuprinde: Pictures at an Exhibition.

 CD 8 : Sergiu Celibidache / Berliner Philarmoniker ; Sergiu Celibidache, conductor. - 2005. - (79:06). - Cuprinde: Symphony No. 7 in C major, op. 60 "Lenigrad".

 CD 9 : George Szell / Czech Philarmonic Orchestra, Wiener Philarmoniker ; George Szell, conductor. - 2005. - (47:07). - Cuprinde: Symphony No. 9 in E minor, op. 95 "From the New World". An Der Schînen Blauen Donau.

 CD 10 : Bruno Walter / The British Symphony Orchestra, Wiener Philarmoniker, Royal Philarmonic Orchestra ; Bruno Walter, conductor. - 2005. - (67:10). - Cuprinde: Gînterdînmerung : Siegfrieds Rheinfahrt. Siegfried Idyll. Rienzi : Ouverture. Der Fliegende Hollînder : Ouverture. Der Meistersiger von Nrnberg : Prelude to Act 1. Parsifal : Prelude to Act 1.

785/C34

 

 Alexandru Cercel : Cîntări din secolul al XIX-lea [CD] : [Muzică lăutărească] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; selecție, editare audio Marian Lupașcu, restaurare audio digitală Dan Vlădescu, Marian Lupașcu ; Alexandru Cercel (voce și vioară), Ion Cercel (țambal mic), Ion Nițoi (cobză), Ion Ștefăniță (contrabas). - București, 2007.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 13).

Un produs Jurnalul Național.

înregistrări document, din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu", realizate n anul 1957.

784.4/A38

 

 America [CD] / Jurnalul Național ; Columbia, Sony Music ; Julio Iglesias. - București, 2007.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Muzică de Colecție - ediție specială).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/A45

 

 Anda Călugăreanu [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Anda Călugăreanu. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 18).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/A51

 

 Angela Similea [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Ovo Music ; Angela Similea. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 30).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/A57

 

 Aurelian Andreescu [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Aurelian Andreescu. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 20).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/A93

 

 Canto Gregoriano : 10 CD-Set / Cantori Gregoriani : Massimo Annoni, Gianluigi Bigoni, Emmanuele Brambilla,... - Direttore : Fulvoi Rampi ; Stirps Iesse : Graciella Gibelli, Marta Vandoni Iori, Maria Boschetti, ... - Direttore : Enrico De Capitani ; Collana diretta da Bonifacio G. Baroffio. - Hamburg, 2004.

CD-ROM ; 10 CD-Set ; 12 cm. (607:82) - (Soli deo Gloria).

 CD 1 : Mater Domini / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvoi Rampi. - (54:51). - Cuprinde: FestivitînMariane = Marienverehrung = Adoration of Mary.

 CD 2 : Adventus Domini / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvoi Rampi. - (62:54). - Cuprinde: Domeniche e Ultime Ferie di Avvento = Advent.

 CD 3 : Corpus Domini / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvoi Rampi. - (52:26).  - Cuprinde: Canti Eucaristici = Abendmahl = Last Sepper.

 CD 4 : Epiphania Domini / Stirps Iesse ; dirijor : Enrico de Capitani. - (63:38). - Cuprinde: Solennitîndell'Epifania = Epiphanias = Epiphany.

 CD 5 : Spiritus Domini / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvio Rampi. - (51:03). - Cuprinde: Solennitîndi Pentecoste = Pfingsten = Pentecost.

 CD 6 : Pascha Nostrum / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvoi Rampi. - (68:38). -  Cuprinde: Veglia e Domenica di Pasqua = Ostern = Easter.

 CD 7 : In Paradisum / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvio Rampi. - (60:07). - Cuprinde: Liturgia dei Defunti e dei Santi = Auferstehung = Resurrection.

 CD 8 : Natus est Nobis / Stirps Iesse ; dirijor : Enrico De Capitani. - (73:29). - Cuprinde: Tempo di Natale = Weihnachten = Christmas.

 CD 9 : Dominus Redemtor / Cantori Gregoriani ; dirijor : Fulvio Rampi. - (64:59). - Cuprinde: Tempo de Quaresima = Fastenzeit = Lent.

 CD 10 : Passio Domini Nostri / Stirps Iesse ; dirijor : Enrico De Capitani. - (59:07). - Cuprinde: Settimana Santa = Karwoche = Holy Week.

783.5/C19

 

 Cîntece interzise [CD] : [Muzică folk și rock] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 26).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/C19

 

 Cîntecele noastre toate... : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Electrecord. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.  - (Muzică de Colecție).

 [partea 1] : [CD]. - (Muzică de Colecție ; 1).

 [partea 2] : [CD]. - (Muzică de Colecție ; 2).

784.7/C19

 

 Compact [CD] : [Muzică rock] / Jurnalul Național ;  Electrecord, Intercont Music ; formația Compact. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 32).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/C63

 

 The Complete Symphonies [4 CD Set] / Carl Nielsen ; Royal Liverpool Philarmonic Orchestra ; Douglas Bostock (conductor). - Hamburg : Membran International, 2004.

CD-ROM ; 4 discuri optice (CD) ; 12 cm . - (Quadromania).

 CD 1. - (63:17). - înregistrări din anii 2001 și 1999. - Cuprinde: Symphony No. 1 in G minor, op. 7. Symphony No. 2, op. 16 "The Four Temperaments".

 CD 2 . - (44:57). - înregistrare din anul 2000. - Cuprinde: Symphony No. 3, op. 27 "Sinfonia Espansiva".

 CD 3 .  - (68:13). - înregistrări din anii 2000 și 1999. - Cuprinde: Symphony No. 4, op. 29 " The Inextinguishable". Symphony No. 5, op. 50.

 CD 4. - (45:34). - înregistrări din anii 2001 și 2000. - Cuprinde: Symphony No. 6 "Sinfonia Semplice". Andante Tranquilloe Scherzo for String Orchestra. Paraphrase on "Nearer, My God, to Thee".

785/C63

 

 Corina Chiriac [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Corina Chiriac. - București, 2007.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 28).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/C71

 

 Dan Spătaru [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Dan Spătaru. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 21).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/D14

 

 Doina Badea [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Doina Badea. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 19).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/D63

 

 Elvis' Christmas album [CD] : [Muzică rock] / Jurnalul Național ; BMG Entertainment UK & Ireland Ltd. ; Elvis Presley. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție - ediție specială).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/E45

 

 Elvis Presley [CD] : [Muzică rock] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Licensemusic.com ; Elvis Presley. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție - ediție specială).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/E45

 

 Fănică Luca [CD] : [Muzică lăutărească] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Fănică Luca. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 11).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/F19

 

 "Fin de siînle" : vocal music by Grieg, Wolf, Wagner, Liszt, Tchaikovski [4 CD Set]  / Edvard Grieg, Hugo Wolf, Richard Wagner, Franz Liszt, Peter Tchaikovsky, Max Reger, Charles Gounod, Gabriel Faurîn Claude Debussy. - Hamburg, 2004.

CD-ROM; 4 CD Box ; 12 cm. - (Quadromania).

 CD 1 / Edvard Grieg. - Cuprinde: Med en Primulaveris, Op. 26 No. 4. Eros, Op. 70 No. 1. En Svane, Op. 25 No. 2. Prinsessen, Op. 41 No. 5. Varen, Op. 33 No. 2. To Brune ˛nje, Op. 5 No.1. Jeg Elsker Dig, Op. 5 No. 3. Udfarten, Op. 9 No. 4.

 CD 2 / Hugo Wolf. - Cuprinde: Epiphanias. Italienisches Liederbuch (Excerpts). Spanisches Liederbuch No. 7 (Excerpts).

 CD 3 / Richard Wagner, Franz Liszt, Peter Tchaikovsky, Max Reger. - Cuprinde: Des Kindes Gebet, Op. 76 No. 22. Pendant le bal, Op. 38 No. 8. Die Drei Zigeuner. Wesendonck Lieder.

 CD 4 / Charles Gounod, Gabriel Faurîn Claude Debussy. - Cuprinde: înla Brise. Trois Chansons de Bilitis. Aprîn un Rîne, Op. 7 No. 1.

784.2/.3/F56

 

 Gheorghe Zamfir [CD] : [Muzică populară] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Gheorghe Zamfir. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 16).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/G40

 

 The Golden Voice [CD] / Jurnalul Național ; Nova Music Entertainment ; Luciano Pavarotti. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție - ediție specială).

Un produs Jurnalul Național.

782/G66

 

 Great Operas, Great Voices : 10 DVD-set. - [Hamburg] : Membran International, 2006.

DVD-ROM ; 1 container cu 10 DVD audio ; 12 cm.

 DVD 1 / Emilio de'Cavalieri. - Cuprinde: La Rappresentatione di anima et di corpo.

 DVD 2 / Wolfgang Amadeus Mozart.- Cuprinde: Le Nozze di Figarro. Part 1.

 DVD 3 / Wolfgang Amadeus Mozart. - Cuprinde: Le Nozze di Figarro. Part 2.

 DVD 4 / Wolfgang Amadeus Mozart. - Cuprinde: Cosînfan Tutte.

 DVD 5 / Wolfgang Amadeus Mozart. - Cuprinde: Don Giovanni.

 DVD 6 / Giacomo Puccini. - Cuprinde: Tosca.

 DVD 7 / Pietro Mascagni. - (102 min.). - Cuprinde: Nerone.

 DVD 8 / Jules Massenet. - (92 min.). - Cuprinde: La Vierge.

 DVD 9 / J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Verdi. - (70 min.). - Cuprinde: In passione domini.

 DVD 10 / compoz.: M.A. Charpentier, W.A. Mozart ;  dirij. : Diego Dini Ciacci. - (70 min.). - Cuprinde: Tantum ergo.

782/G78 o

 

 GREAT Voices of the Opera II : 40 CD-Box / The International Music Company AG. - Hamburg, 2000.

CD-ROM ; 40 CD-ROM digitally remastered; 1 container cu 20 CD audio ; 12 cm. (2420:92) - (History).

  CD 1 : The Legendary Elisabeth Rethberg (1894-1976)-sopran/soprano / Elisabeth Rethberg - voce ; Giuseppe Verdi, Charles Franînis Gounod, Richard Wagner : compozitori. - (64:01). - Cuprinde: Aida. Otello. Faust. Lohengrin. Tannhînser. Der Fliegende Hollînder = Flying Dutchman. Tennhînser.

  CD 2 : The Legendary Elisabeth Rethberg (1894-1976)-sopran/soprano / Elisabeth Rethberg - voce ; Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, fiul, ... : compozitori. - (62:29). - Cuprinde: Attila. Le Nozze di Figaro = The Marriage of Figaro. Don Giovanni. Il RînPastore = The Shepherd King. Der Zigeunerbaron = The Gypsy Baron. Die Zauberflîne = The Magic Flute. Carmen. Lohengrin. La Bohîne = Bohemian Life. Madame Butterfly. Tosca. Andrea Chînier. I Lombardi alla Prima Crociata. Un Ballo in Maschera = A Masked Ball.

  CD 3 : Primadonnas. Maria Callas (1923-1977)-sopran/soprano / Maria callas - voce ; Vicenzo Bellini, Richard Wagner, Giuseppe Verdi : compozitori. - (55:54). - Cuprinde: Norma. I Puritani. Parsifal. Nabucco. Il Trovatore. Tristan und Isolde.

  CD 4 : Primadonnas. Maria Cebotari (1910-1949)-sopran/soprano / Maria Cebotari - voce ; Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, .. : compozitori. - (70:33). - Cuprinde: Madame Butterfly. La Bohîne = Bohemian Life. Die Hochzeit des Figaro = The Marriage of Figaro. La Traviata. Der Rosenkavalier. Salome.

  CD 5 : Primadonnas. Erna Berger (1900-1990)-sopran/soprano / Erna Berger - voce ; Johann Strauss, fiul, Edvard Grieg, Carl Maria von Weber, ... : compozitori. - (63:53). - Cuprinde: Die Fledermaus = The Bat. Peter Gynt. Konzertaire. Die Zauberflîne = The Magic Flute. Der Barbier von Sevilla = The Barber of Seville. Die Lustigen Weiber von Windsor = The Merry Wives of Windsor. Rigoletto. Frhlingsstimmenwalzer = Voices of Spring, Op. 410. Der Zigeunerbaron = The Gypsy Baron. Die Entfhrung aus dem Serail = The Abduction from the Harem.

  CD 6 : Primadonnas. Kathleen Ferrier (1912-1953)-alt/alto / Kathleen Ferrier - voce ; Gustav Mahler, Christoph Willibald Gluck, Georg Friedrich Hînel, ... : compozitori. - (64:47). - Cuprinde: Orfeo ed Euridice. Rodelinda. Xerxes. Elias. Das Lied von der Erde = Song of the Earth.

  CD 7 : Primadonnas. Victoria de los Angeles (*1923)-sopran/soprano / Victoria de los Angeles - voce ; Manuel de Falla, Ottorino Respighi, Joaquîn Turina, .. : compozitori. - (50:55). - Cuprinde: Stornellatrice. La Vida Breve.

  CD 8 : Primadonnas. Hina Spani (1896-1969)-soptan/soprano / Hina Spani - voce ; Alfredo Catalani, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, ... : compozitori. - (64:54). - Cuprinde: La Wally. La Bohîne = Bohemian Life. Manon Lescaut. Cavalleria Rusticana. Manon. Lohengrin. Guglielmo Tell. Otello . Il Trovatore. Un Ballo in Maschera = A Masked Ball.

  CD 9 : Primadonnas. Frida Leider (1888-1975)-sopran/soprano ; Helen Traubel (1898-1972)-sopran/soprano / Frida Leider, Helen Traubel - voce ; Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwing van Beethoven, ... : compozitori. - (68:08). - Cuprinde: Die Walkre. Parsifal. Wesendonck-Lieder. Don Giovanni. Fidelio. Erlkînig. Meine Rose. Auf Dem Wasser zu Zingen.

  CD 10 : Primadonnas. Helen Wildbrunn (1882-1972)-sopran/soprano ; Maria Mller (1898-1958)-sopran/soprano / Helene Wildbrunn, Maria Mller - voce ; Ludwing van Beethoven, Richard Wagner, Almicare Ponchielli, ... : compozitori. - (70:01). - Cuprinde: Fidelio. Die Walkre. Gînterdînmerung. La Gioconda. Tannhînser. Die Walkre. Der Freischtz. Tristan und Isolde.

  CD 11 : Primadonnas. Hilde Gden (1922-1988)-sopran/soprano ; Ebe Stignani (1903-1974)-mezzo-alt/mezzo-alto / Hilde Gden, Ebe Stignani - voce ; Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Christoph Willibald Gluck, ... : compozitori. - (63:20). - Cuprinde: Don Giovanni. La Bohîne = Bohemian Life. Gianni Schicchi. Der Favorit. Paganini. Der Zarewitsch = The Czarevich. Alceste. Orfeo ed Euridice. La Fovorita. Linda di Chamounix. Nerone. La Forza del Destino = The Force of Destiny. Cosînfan Tutte.

  CD 12 : Primadonnas. Tiana Lemnitz (1897-1994)-sopran/soprano ; Sigrid Onînin (1889-1943)-alt/alto / Tina Lemnitz, Sigrid Onînin - voce ; Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Christoph Willibald Gluck, ... : compozitori. - (66:57). - Cuprinde: Le Nozze di Figaro = The Marriage of Figaro. Die Zauberflîne = The Magic Flute. Aida. Otello. Orfeo ed Euridice. Le Prophîne. Les Huguenots. Samson et Dalila. Erlkînig. Von Ewiger Liebe. Tannhînser. Du Bist die Ruh. Das Lied im Grnen.

  CD 13 : Primadonnas. Nino Vallin (1886-1981)-sopran/soprano ; Germaine Lubin (1890-1979) / Ninon Vallin, Germaine - voce ; Eduard Lalo, Georges Bizet, Richard Wagner, ... : compozitori. - (63:36). - Cuprinde: Le Roi d'Ys. Les Pînheurs de Perles = The Pearl Fishers. Carmen. Hînodiade. Louise. L' Enfant Prodigue. Les Berceaux, Op. 23 Nr. 1. Tannhînser. Die Walkre. Lohengrin. Tosca. Der Freischtz. Tristan und Isolde.

  CD 14 : Primadonnas. Florence Austral (1894-1968)-sopran/soprano ; Mary Garden (1874-1967)-sopran/soprano / Florence Austral, Mary Garden - voce ; Richard Wagner, Joseph Haydn, Jules Massenet, ... : compozitori. - (72:15). - Cuprinde: Gînterdînmerung. Die Schînfung. Elias. L' Allegro. Le Jongleur de Notre Dame. Hînodiade. Thais. La Traviata. Louise. John Anderson, My Jo. Comin'Thro The Rye. Jock O'Hazeldean. Irish Love Song. Tristan und Isolde.

  CD 15 : Unforgotten voices 1 (Sigrid Arnoldson, Germaine Fînaldy, Gabrielle Ritter-Ciampi,...) / Sigrid Arnoldson, Germaine Fînaldy, Gabrielle Ritter-Ciampi, Emilia Corsi, Maria Nemeth, Margherita Perras, Regina Pinkert, Olive Fremstad, Maria Olszewska, Therese Behr-Schnabel, Susan Metcalf-Casals, Mercedes Capsir - voce ; Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Richard Wagner, Franz Schubert : compozitori. - (68:18).

  CD 16 : Unforgotten voices 1 (Margaret Ritchie, Maggie Teyte, Rosette Anday,...) / Margaret Ritchie, Maggie Teyte, Rosette Anday, Vera Schwarz, Berta Kiurina, Sena Jurinac - voce ; Franz Schubert, Claude Achille Debussy, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saens, Georges Bizet, Georg Friedrich Hîndel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedrich Smetana : compozitori. - (71:02).

  CD 17 : Unforgotten voices 2 (Wilhelm Hesch, Fritz Krauss, Karl Erb,...) / Wilhelm Hesch, Fritz Krauss, Karl Erb, Bernhard Sînnerstedt, Charles Santley, Ludwig Weber, Reynaldo Hahn, Lev Sibiriakov, Erich Kunz, Allessandro Moreschi, Victor Maurel, Gennaro  Pasquariello - voce ; Daniel Franînis Esprit Auber, Jacques Formental Halîny, Charles Francois Gounod, Richard Wagner, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart : compozitori. - (68:54).

  CD 18 : Unforgotten voices 2 (Leonid Sobinov, Rudolf Bockelmann, Walter Widdop,...) / Leonid Sovinov, Rudolf Bockelmann, Walter Widdop, Lucien Fugîne, Antonio Magini-Coletti, Eugenio Giraldoni, Igor Gorin - voce ; Ambroise Thomas Tschaikowsky, Anton Stepanowitsch Arensky, Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Hîndel, Jules Massenet, Giuseppe Verdi : compozitori. - (73:52).

  CD 19 : Unforgotten voices 3 (Gino Becchi, Antonio Melandri, Lorenz Fehenberger,...) / Gino Becchi, Lorenz Fehenberger, Kurt Bînme, Antonio Melandri, Sven Nilsson, Mario Basiola - voce ; Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Arrigo Boito, Carl Maria von Weber, Ruggero Leoncavallo : compozitori. - (72:15).

  CD 20 : Unforgotten voices 3 (Richard Mayr, Hans Hopf, Lorenz Fehenberger,...) / Richard Mayr, Hans Hopf, Lorenz Fehenberger, Rudolf Gerlach-Rusnak, Walderman Henke, Eduard Habich, Paul Franz - voce ; Carl Maria von Weber, Gioachino Rossini, Ludwing van  Beethoven, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, daniel Francois Esprit Aubert, Richard Wagner, Charles Francois Gounod, Jules Massenet : compozitori. - (71:17).

  CD 21 : The Legendary Giuseppe Di Stefano (*1921)-tenor/tenor / Giuseppe di Stefano - voce ; Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Ambroise Thomas, ... : compozitori. - (64:40). - Cuprinde: Les Pînheurs de Perles = The Pearl Fishers. Mignon. Werther. Tosca. Mamma. Manon. Maria Christina. Vola, Vola, Vola. Canto, Ma Sotto Voce. Paganini. A La Barcillunisa. Cantua A Ttimni. Se vuoi Goder la Vita . Il Valzer del Quatro di Luna.

  CD 22 : The Legendary Giuseppe Di Stefano (*1921)-tenor/tenor / Giuseppe di Stefano - voce ; Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi : compozitori. - (57:19). - Cuprinde: Torna a Surriento. Musica Proibita. Santa Lucia Iontana. Sul Mare Luccia. Ideale. L' Ultima Canzone. Serenata. La Traviata. Fenestra che Lucive. Ninna Nanna della Vita. Si vous l'aviez compris.

  CD 23 : Francesco Tamagno (1850-1905)-tenor/tenor / Francesco Tamagno - voce ; Jules Massenet, C. Saint-Saens, Gioachino Rossini, ... : compozitori. - (42:55). - Cuprinde: Hînodiade. Samson et Dalila. Guglielmo Tell. Andrea Chînier. Otello. Il Profeta. Il Trovatore. Cavalleria Rusticana.

  CD 24 : Heddle Nash (1896-1961)-tenor/tenor / Heddle Nash - voce ; Pietro Mascagni, Georges Bizet, Charles Gounod, ... : compozitori. - (60:00). - Cuprinde: Carmen. Les Pînheurs de Perles = The Pearl Fishers.

  CD 25 : Allessandro Bonci (1870-1940)-tenor/tenor / Allesandro Bonci - voce ; Giacomo Puccini, Friedrich von Flotow, Gaetano Donizetti, ... : compozitori. - (71:53). - Cuprinde: La Bohîne = Bohemian Life. Martha. L' Elisir d'Amore = Elixir of Love.

  CD 26 : Gerhard Hsch(1901-1984)-bariton/baritone / Gerhard Hsch - voce ; Otto Nicolai, Engelbert Humperdinck, Giuseppe Verdi, ... : compozitori. - (62:53). - Cuprinde: Die Lustigen Weiber von Windsor = The Merry Wives of Windsor. Der Troubadour. Hînsel und Gretel.

  CD 27 : Julius Patzak (1898-1974)-tenor/tenor / Julius Patzak - voce ; Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Friedrich von Flotow, ... : compozitori. - (68:59). - Cuprinde: Manon. Werther. Hoffmanns Erzînlungen = The Tales of Hoffmann.

  CD 28 : Joseph Schmidt (1904-1942)-tenor/tenor / Joseph Schmidt - voce ; Ruggiero Leoncavallo, Erich Wolfgang Korngold, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, ... : compozitori. - (65:12). - Cuprinde: Vorrei Morire. Die Tote Stadt. Eugen Onegin.

  CD 29 : Michael  Bohnen (1887-1965)-bassbariton/bassbaritone / Michael Bohnen - voce ; Richard Wagner, Georges Bizet, Ruggiero Leoncavallo, ... : compozitori. - (64:35). - Cuprinde: L' Africaine = The African Maid. Der Barbier von Sevilla = The Barber of Seville. Der Meistersiger von Nrnberg = The Mastersingers of Nuremberg.

  CD 30 : Boris Christoff (1914-1993)-bass/bass / Boris Christoff - voce ; Modest Mussorgsky, Alexander Borodin, Nikolai Rimsky-Korsakov, ... : compozitori. - (46:06). - Cuprinde: Boris Godunov. Frst Igor = Prince Igor. Don Carlos.

  CD 31 : Georges Thill (1897-1984)-tenor/tenor / Georges Thill - voce ; Gustave Charpentier, Giacomo Puccini, Ruggiero Leoncavallo, ... : compozitori. - (65:43). - Cuprinde: Louise. Pailasse. Iphigenie en Tauride.

  CD 32 : Tito Gobbi (1913-1984)-bariton/baritone / Tito Gobbi - voce ; Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Ruggiero Leoncavalo, ... : compozitori. - (42:23). - Cuprinde: Don Carlos. Zazîn L' Arlesiana = The Girl from Arles.

  CD 33 : Gînard Souzay (*1918)-bariton/baritone ; Marcel Journet (1867-1933)-bassbariton/bassbaritone / Gînard Souzay, Marcel Jornet - voce ; Jean Baptiste Lully, Gabriel Faurîn Giacomo Meyerbeer, .. : compozitori. - (56:31). - Cuprinde: Vous Ętes le Charme = The Girl of the Golden West. L' Horizon Chimînique, Op. 118. Fînes Gallantes. Les Huguenots. Clînpînre. La Jolie Fille de Perth = The Fair Maid of Perth.

  CD 34 : Riccardo Stracciari (1875-1955) ; Pol Plancon (1851-1914)-bariton/baritone / Riccardo Stracciari, Pol Plancon - voce ; Hector Berlioz, Umberto Giordano, Charles F. Gounod, ... : compozitori. - (63:24). - Cuprinde: La Damnation de Faust. La Forza del Destino = The Force of Destiny. Un Ballo in Maschera = A Masked Ball. român et Juliette = Romeo and Juliet. Les Rameaux. Robert le Diable.

  CD 35 : Leo Slezak (1873-1946)-tenor/tenor ; Max Lorenz (1901-1975)-tenor/tenor / Leo Slezak, Max Lorenz - voce ; Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Richard Wahner, ... : compozitori. - (71:14). - Cuprinde: Le Prophîne. Cînilie, Op. 27, Nr. 2. Die Zauberflîne = The Magic Flute. Tristan und Isolde. Die Walkre. Gînterdînmerung.

  CD 36 : Ivar Andrînen(1896-1940)-bass-bariton/bass-baritone ; Franz Vînker (1899-1965)-tenor/tenor / Ivar Andrînen, Franz Vînker - voce ; Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Halîny, Richard Wagner, ... : compozitori. - (69:00). - Cuprinde: La Juive. Der Meistersiger von Nrnberg = The Mastersingers of Nuremberg. Macbeth. Rienzi. Pagliacci = Players.

  CD 37 : Alfred Piccaver (1884-1958)-tenor/tenor ; Leonard Warren (1911-1960)-bariton/baritone / Alfred Piccaver, Leonard Warren - voce ; G. Meyerbeer, A. Ponchielli, Giuseppe Verdi, ... : compozitori. - (69:39). - Cuprinde: L' Africaine = The African Maid. La Fancicula del West = The Girl of the West. Messa da Requiem. Falstaff. La Gioconda.

  CD 38 : Hans Hotter (*1909)-bassbariton/bassbaritone ; Willi Domgraf-Fassbaender (1897-1978)-bariton/baritone / Hans Hotter, Willi Domgraf-Fassbaender - voce ; Franz Schubert, Chiristoph Willibald Gluck, Pietro Mascagni, ... : compozitori. - (70:50). - Cuprinde: Die Winterreise, D. 911. Iphigenie en Tauride. Cavalleria Rusticana.

  CD 39 : Rudolf Schock (1915-1986)-tenor/tenor ; Peter Anders (1908-1954)-tenor/tenor / Rudolf Schock, Peter Anders - voce ; Friedrich V. Flotow, Jacques Offenbach, Giacomo Puccini, ... : compozitori. - (64:46). - Cuprinde: Martha. L' Amico Fritz. Hoffmanns Erzînlungen = The Tales of Hoffmann. Die Entfhrung aus dem Serail = The Abduction from the Harem.

  CD 40 : Nazzareno de Angelis (1881-1962)-bass/bass ; Renato Zanelli (1892-1935)-bariton/baritone / Nazzareno de Angelis, Renato Zanelli - voce ; Arrigo Boito, G. Mayerbeer, Georges Bizet, ... : compozitori. - (73:24). - Cuprinde: Mefistofele. Robert le Diable. Ave Maria. Los Ojos Negros.

782/G78 v2

 

 GREAT Voices of the Opera III : 40 CD-Box / The International Music Company AG. - Hamburg, 2001.

CD-ROM; 40 CD-ROM digitally remastered; 1 container cu 20 CD-audio ; 12 cm. (2576:00) (History).

  CD 1 : The Legendary Gina Cigna (*1900)-soprano / Gina Cigna - voce ; Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, Vincenzo Bellini : compozitori. - (58:57). - înregistrări din anii 1930-1942.

  CD 2 : The Legendary Gina Cigna/2 (*1900)-soprano / Gina Cigna - voce ; Charles Gounod, Amilcare Ponchielli, Alfredo Catalani, Francesco Cilea, Giacomo Puccini, Riccardo Zandonai : compozitori. -  (60:38). -  înregistrări din anii 1929-1942.

  CD 3 : Primadonnas. Erna Sack (1898-1972)-soprano / Erna Sack - voce ; Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Georges Bizet, Lîn Delibes, Friedrich von Flotow, Carl Maria von Weber, Giuseppe Verdi, Johann Strauss-fiul, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Johannes Brahms : compozitori. - (59:42). - înregistrări din anii 1937-1947.

  CD 4 : Primadonnas. Margarete Teschemacher (1903-1959)-soprano / Margarete Teschemacher - voce ;  Wolfgang Amadeus Mozart, Bedrich Smetana, Carl Maria von Weber, Albert Lortzing, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Richard Wagner : compozitori. - (59:01). - înregistrări din anii 1932-1939.

  CD 5 : Primadonnas. Maria Caniglia (1905-1979)-soprano / Maria Caniglia - voce ; Pietro Mascagni, Alfredo catalani, Francesco Cilîn, Amilcare Ponchielli, Umberto Giordano, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi : compozitori. - (47:36). - înregistrări din anii 1930-1946.

  CD 6 : Primadonnas. Maria Jeritza (1887-1982)-soprano / Maria Jeritza - voce ; Amilcare Ponchielli, Pietro Mascagni, Jules Massenet, Carl Maria von Weber, Erich Wolfgang Korngold, Karl Goldmark, Richard Wagner. - (62:31). - înregistrări din anii 1914-1927.

  CD 7 : Primadonnas. Ljuba Welitsch (*1913)-soprano ; Selma Kurz (1874-1933)-soprano / Ljuba Welitsch, Selma Kurz - voce ; Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Carl Maria von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Daniel Francois Esprit Aubert : compozitori. - (71:05). - înregistrări din anii 1914-1948

  CD 8 : Primadonnas. Margherita Carosio (*1908)-soprano ; Magda Olivero (*1910)-soprano / Margherita Carosio, Magda Olivero - voce ; Gaetano Donizetti, Ambroise Thomas, Georges Bizet, Arrigo Boito, Gustave Charpentier, Pietro Mascagni, ... : compozitori. -  (64:21). - înregistrări din anii 1932-1949.

  CD 9 : Primadonnas. Maria Barrientos (1884-1946)-soprano ; Elvira de Hidalgo (1888-1980)-soprano /  Maria Borrientos, Elvira de Hidalgo - voce ; G.F. Hîndel, W.A. Mozart, Gioacchino Rossini. G. Meyerbeer, Gaetano Donizetti, Charles Gounod, ... : compozitori. - (72:50). - înregistrare din anul 1905.

  CD 10 : Primadonnas. Johanna Gadski (1872-1932)-soprano ; Karin Branzell (1891-1974)-alto / Johanna Gadski, Karin Branzell - voce ; Gioacchino Rossini, W.A. Mozart, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Franz Schubert, Johannes Brahms, ... : compozitori. - (70:10). - înregistrări din anii 1907-1928.

  CD 11 : Primadonnas. Frances Alda (1883-1952)-soprano ; Germaine Cernay (1900-1943)-alto / Frances Alda, Germaine Cernay - voce ; Alfredo Catalani, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Eduard Lalo, Camille Saint-Saens, Jules Masssenet, ... : compozitori. - (71:01). - înregistrări din anii 1910-1938.

  CD 12 : Primadonnas. Florence Easton (1884-1955)-soprano ; Isobel Baillie (1895-1983)-soprano / Florence Easton, Isobel Baillie - voce ; Georges Bizet, Charles Gounod, Ruggiero Leoncavallo, Johannes Brahms, Robert Schumann, Georg Friedrich, J.S. Bach, ... : compozitori. - (71:41). - înregistrări din anii 1919-1945.

  CD 13 : Unforgotten voices 1 (Irene Minghini-Cattaneo, Giannina Arrangi-Lombardi, Mafalda Favero, ...) / Irene Minghini-Cattaneo, Giannina Arrangi-Lombardi, Mafalda Favero, Lucia Albanese, Lina Pagliughi - voce ; Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Arrigo Boito, Pietro Mascagni, Carillo Gomez : compozitori. - (63:17). - înregistrări din anii 1927-1948.

  CD 14 : Unforgotten  voices 1 (Fedora Barbieri, Lina Bruna-Rasa, Pia Tassinari, ...) / Fedora Barbieri, Lina Bruna-rasa, Pia Tassinari, Maria Carena - voce ; Giuseppe Verdi, Umberto Giordano, Pietro Mascagni, Arrigo Boito : compozitori. - (63:23). - înregistrări din anii 1930-1943.

  CD 15 : Unforgotten voices 2 (Luise Helletsgruber, Meta Seinemeyer, Hedwig Francillo-Kaufmann, ...) / Luise Helletsgruber, Meta Seinemeyer, Hedwig Francillo-Kaufmann, Barbara Kemp, Margarete Bînmer, Irmgard Seefried - voce ; W.A. Mozart, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Johannes Brahms : compozitori. - (69:15). - înregistrări din anii 1912-1947.

  CD 16 : Unforgotten voices 2 (Claire Croiza, Germaine Corney, Marie Blanche de Polignac, ...) / Claire Croiza, germaine Corney, Marie Blanche de Polignac, Irîne Kedroff, Joan Cross, Nancy Evans, Flora Nielsen, Sophie Wyss - voce : Claude Debussy, Pierre de Brînille, Jules Massenet, Charles Gounod, Johannes Brahms, Benjamin Britten : compozitori. - (58:54). - înregistrări din anii 1930-1947.

  CD 17 : Unforgotten voices 3 (Ramon Vinay, Richard Tucker, Mario del Monaco, Mario Lanza) / Ramon Vinay, Richard Tucker, Mario del Monaco, Mario Lanza - voce ; Giacomo Puccini, Georges Bizet, Amilcare Ponchielli, Georges Bizet, ... : compozitori. -  (66:56). - înregistrări din anii 1947-1960.

  CD 18 : Unforgotten voices 3 (Edmond Clînent, Paul Cabanel, Fernand Ansseau, ...) / Edmond Clînent, Paul Cabanel, Fernand Ansseau,.. - voce ; Hector Berlioz, Jules Massenet, Lîn Delibes, ... : compozitori. - (62:26). - înregistrări din anii 1906-1929.

  CD 19 : Unforgotten voices 4 (Benvenuto Franci, Carlo Galeffi, Paolo Silveri, ...) / Benvenuto Franci, Carlo Galeffi, Paolo Silveri, Afro Poli, Josîn Mardones, Umberto Urbano, ... - voce ; Giacomo Meyerbeer, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, ... : compozitori. - (74:11). - înregistrări din anii 1919-1948.

  CD 20 : Unforgotten voices 4 (Mario Stabile, Antonio Scotti, Francesco D'Andrade, ...) / Mariano Stabile, Antonio Scotti, Francesco D'Andrade, Vanni Marcoux, .. - voce ; Giuseppe Verdi, W.A. Mozart, Richard Wagner, ... : compozitori. - (60:45). - (60:45). - înregistrări din anii 1908-1948.

  CD 21 : The Legendary Aksel Schitz (1906-1975)-tenor / Aksel Schiînz - voce ; John Dowland, Dietrich  Buxtehude, J.S. Bach, ... : compozitori. - (63:33). - înregistrări din anii 1940-1946.

  CD 22 : The Legendary Aksel Schitz/2 (1906-1975)-tenor / Aksel Schitz - voce ; Frantz Schubert, Rober Schumann, Johannes Brahms, ... : compozitori. - (67:25). - înregistrări din anii 1938-1946 . - înregistări din anii 1939-1946.

  CD 23 : Hugues Cuenod (*1902)-tenor / Aksel Schitz - voce ; Franz Schubert, Johannnes Brahms, Edvard Grieg, ... : compozitori. - (67:10). - înregistrări din anii 1938-1950.

  CD 24 : Pierre Bernac (1899-1979)-bariton / Hugues Cuenod - voce ; Jean-Philippe Rameau, Franînis  Couperin : compozitori. - (62:43). - înregistrări din anii 1936-1946.

  CD 25 : Francesco Merli (1887-1976)-tenor / Pierre Bernac - voce ; Franz List, Maurice Ravel, Claude Debusy, ... : compozitori. - (61:15). - înregistrări din anii 1926-1935.

  CD 26 : Miguel Fleta (1893-1938)-tenor / Francesco Merli - voce ; Vicenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, ... : compozitori. - (66:14). - înregistrări din anii 1923-1929.

  CD 27 : Alfons Flgel (1912-1960)-tenor / Miguel Fleta - voce ; Manuel de Falla, Amadeo Vives, Giacomo Puccini, ... : compozitori. - (63:40). - înregistrări din anii 1941-1944.

  CD 28 : Jan Kiepura (1902-1966)-tenor / Alfons Fgel - voce ; Gaetano Donizetti, georges Bizet, Albert Lortzing, ... : compozitori. - (67:45). - înregistrări din anii 1932-1942.

  CD 29 : Giuseppe Anselmi (1876-1929)-tenor / Jan Kiepura - voce ; Gioacchino Rossini, Georges Bizet, Giuseppe Verdi, ... : compozitori. - (64:19). - înregistrări din anii 1907-1910.

  CD 30 : Ludwig Weber (1899-1974)-bass / Giuseppe Anselmi - voce ; G.F. Hîndel, W.A. Mozart, Gaetano  Donizetti, ... : compozitori. - (62:59). - înregistrări din anii 1948-1949.

  CD 31 : Fernando De Lucia (1860-1925)-tenor / Ludwig Weber - voce ; C.W. Gluck, W.A. Mozart, L.van Beethoven, ... : compozitori. - (65:49). - înregistrări din anii 1902-1920.

  CD 32 : Antonio Paoli (1871-1948)-tenor ; Piero Pauli (1898-1967)-tenor / Fernando de Lucia - voce ; Charles Gounod, Ambroise Thomas, Giuseppe Verdi, ... : compozitori. - (65:18). - înregistrări din anii 1930-1942.

  CD 33 : Adamo Didur (1874-1946)-bass ; Nino Piccaluga (1890-1973)-tenor / Antonio Paoli, Piero Pauli  - voce ; Giuseppe Verdi, R. Leoncavallo, Arrigo Boito, ... : compozitori. - (59:54). - înregistrări din anii 1906-1928.

  CD 34 : Tino Pattiera (1890-1966)-tenor ; Alexander Pirogov (1899-1964)-bass / Adamo Didur, Nino Piccaluga - voce ; W.A. Mozart, Giacomo Meyerbeer, Jules Massenet... : compozitori. - (61:34). - înregistrări din anii 1926-1930.

  CD 35 : Jacques Urlus (1867-1935)-tenor ; Joseph Schwarz (1880-1926)-bariton / Tino Pattiera, Alexander Pirogov - voce ; Georges Bizet, Giuseppe Verdi, Modest Mussorgski, ... : compozitori. - (67:04). - înregistrări din anii 1913-1923.

  CD 36 : Hermann Jadlowker (1877-1953)-tenor ; Marcel Wittrisch (1901-1955)-tenor / Jacques Urlus, Joseph Schwarz - voce ; Charles Gounod, Bach/Gounod, T. Giordani, ... : compozitori. - (64:43). - înregistrări din anii 1931-1936.

  CD 37 : Emanuel List (1980-1967)-bass ; Ludwig Hofmann (1895-1963)-bass / Hermann Jadlowker, Marcel Wittrisch - voce ; Giacomo Meyerbeer, D.F. Esprit Aubert, Giuseppe Verdi, ... : compozitori. -  (65:04). - înregistrări din anii 1927-1932.

  CD 38 : Carl Martin Oehmann (1887-1967)-tenor ; Hans Hermann Nissen (1893-1980)-bariton / Emanuel List, Ludwig Hofmann - voce ; W.A. Mozart, C.M. von Weber, R. Wagner, ... - (63:46). - înregistrări din anii 1928-1939.

  CD 39 : Hipînito Lînaro (1887-1974)-tenor ; Koloman von Pataky (1896-1964)-tenor / Carl Martin Oehmann, Hans Hermann Nissen - voce ; D.F. Esprit Aubert, Georges Bizet, Robert Schumann, ... : compozitori. - (66:22). - înregistrări din anii 1916-1930.

  CD 40 : Peter Dawson (1882-1961)-bass-bariton ; Jan Peerce (1904-1984)-tenor / Hipînito Lînaro, Koloman von Pataky - voce ; Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer, W.A. Mozart, ... : compozitori. - (68:43). - înregistrări din anii 1935-1946.

782/G78 v3

 

 Ioana Radu [CD] : [Muzică lăutărească] / acompaniament : orchestra Grigoraș Dinicu (1), orchestra Radio, dirijor Nicușor Predescu (2, 5, 15), taraful Fănică Fir-Lalea (3, 6, 7, 10, 11), orchestra Grigoraș Dinicu, dirijor Ionel Budișteanu (4), orchestră populară, dirijor Nicușor Predescu (8, 14, 17, 19), orechestra Vasile Julea (9, 12, 13, 16, 18). ; Jurnalul Național ; Intercont Music ; Ioana Radu ; Institutul de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" & Asociația Folcloriștilor români. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 24).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/I-61

 

 Ion Luican [CD] : [Muzică lăutărească] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Ion Luican. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 17).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/I-66

 

  Iris [CD] : [Muzică rock] / Jurnalul Național ;  Roton ; formația Iris. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 22).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/I-80

 

 Leopold Stokowski, maestro celebre (1882 - 1977) [4 CD Set] / Leopld Stokowski, conductor. - Hamburg : Membran International, 2004.

CD-ROM ; 1 container: 4 CD audio. - (Quadromania).

  CD 1 : Johann Sebastian Bach / Leopold Stokowski (conductor) ; Philadelphia Orchestra. - (54:09). - înregistrări din anii 1927-1940. - Cuprinde: Prelude in E Flat Minor, BWV 853 (from The Well-Tempered Clavier, Book I). "Christ Lag in Todesbaden" Chorus from Cantata No. 4, BWV 4. Adagio from Toccata, Adagio & Fugue in C Major, BWV 564. "Komm Ser Tod", BWV 478 (from the Schemelli Song Book). Siciliano from Sonata No. 4 for Violin & Piano, BWV 1017. Sarabande from English Suite No. 3 in G Major, BWV 808. Air on a G String from Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068. "O Haupt Voller Blut" from the St. Matthew Passion, BWV 244. "Mein Jesui was fr eine Seelenweh", BWV 487 (from the Schemelli Song Book). Sarabande from Violin Partita No. 1 in B Minor, BWV 1002. "Es ist Vollbracht" from St. John Passion, BWV 245.

  CD 2 : Richard Wagner / Leopold Stokowski (conductor) ; Philadelphia Orchestra. - (67:49). - înregistrări din anii 1927-1934. - Cuprinde: Lohengrin : Prelude to Act I. Der Meistersiger von Nrnberg : Prelude to Act 1. Tristan und Isolde : Symphonic Synthesis. Parsifal : Symphonic Synthesis from Act III.

  CD 3 : Cesar Frank ; Ernest Chausson / Leopold Stokowski (conductor) ; Philadelphia Orchestra. - (58:19). - înregistrări din anii 1935 și 1945. - Cuprinde: Symphony in D Minor. Poeme for Violin and Orchestra.

  CD 4 : Sergej Rachmaninov ; Richard Strauss ; Ernest Bloch / Leopold Stokovski (conductor) ; Philadelphia Orchestra, New York City Symphony Orchestra.  - (64:14). - înregistrări din anii 1934, 1944 și 1940. - Cuprinde: Rhapsody on a theme of Paganini, Op. 43. "Tod und Verklînung" (Death and Transfiguration). "Schelomo" Hebrew Rhapsody for Orchestra.

785/L49

 

 Lux Aeterna : Geistliche Chîne = Religious Choirs : 10 CD-Box / TIM The International Music Company AG. - Hamburh, [s.a.].

CD-ROM ; 5 casete; 1 container cu 10 CD-Box. (696:41) - (History).

 CD 1 : Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Johann Sebastian Bach ; dirijor : Gnther Ramin. - (78:09). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Matthînspassion.  Das Gewandhausorchester.

 CD 2 : Georg-Friedrich Hîndel (1685-1759) / Georg-Friedrich Hîndel, Johann Sebastian Bach, Giovanni Battista Pergolesi. - (69:15). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Der Messias. Magnificat BWV 243. Stabat Mater.

 CD 3 : Wolfgan Amadeus Mozart (1756-1791) / Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn. - (69:16). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Requiem KV 626. Die Schînfung.

 CD 4 : Joseph Haydn (1732-1809). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Die Jahreszeiten.

 CD 5 : Ludwing Van Beethoven (1770-1827) / Ludwing Van Beethoven ; Westminster Chot ; NBC Symphony Orchestra ; dirijor : Arturo Toscanini. - (79:15). - înregistrare din decembrie 1940. - Cuprinde: Missa Solemnis, Op. 123.

 CD 6 : Johannes Brahms (1833-1897). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Ein Deutsches Requiem Op. 45.

 CD 7 : Hector Berlioz (1803-1869) / hector Berlioz ; Grand Orchestre de Radio-Paris ; dirijor : Jean  Fournet. -  (79:21). - înregistrare din septembrie 1943. - Cuprinde: Grande Messe des Morts-Requiem Op. 5.

 CD 8 : Giuseppe Verdi (1813-1901) / Giuseppe Verdi ; dirijor : Arturo Toscanini. - (61:53). - înregistrare din noiembrie 1940. - Cuprinde: Messa da Requiem.

 CD 9 : Gabriel Faurînnbsp; (1845-1924) / Gabriel Faurîn Edward Elgar. - (61:08). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Requiem. The Dream of Gerontius.

 CD 10 : Giuseppe Verdi (1813-1901) / Giuseppe Verdi, Ralph Vaughan Williams. - (58:39). - înregistrare din martie 1941, Leipzig. - Cuprinde: Te Deum. Dona Nobis Pacem.

78/L97

 

 Magdalena [CD] : [Muzică lăutărească] / Filarmonika Romanes ; Damian & Brothers ; Damian Drăghici. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Un produs Jurnalul Național.

784.4/M15

 

 Margareta Pînlaru [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Margareta Pînlaru. - București, 2007.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 29).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/M36

 

 Mari lăutari [Resursă electronică] / Jurnalul Național ; TVR Media ; TVR, producător al nregistrărilor video. - București, 2007.

DVD ; 12 cm. - (Cîntece de Colecție).

 Vol. 2. - București : TVR Media. - 2007.

Un produs Jurnalul Național.

784.4/M38

 

 Maria Callas : 26 CD Set / ed. Jrgen Kesting. - [Hamburg] : Membran Music Ltd., [s.a].

CD-ROM ; 26 CD audio ; 12 cm. - (The Great Diva Edition).

Titlul monografiei : "A Diva's Glory Days : Maria Callas".

  CD 1 : Das Debt Der Assoluta. - (73:05). - Cuprinde: Norma. Parsifal. Turandot. I Puritani. Tristan und Isolde.

  CD 2 : Krstcke Der Virtuosa. - (59:26). - Cuprinde: Lakmîn Il Barbiere di Siviglia. Dinorah. I Vespri Siciliani. Semiramide. Hamlet. Deh ! Torna, mio Bene.

  CD 3 : Ich Habe Gesungen Wie Eine Wildkatze. Teil 1. - (75:29). - Cuprinde: Nabucco. Il Trovatore. Aida.

  CD 4 : Ich Habe Gesungen Wie Eine Wildkatze. Teil 2. - (75:58). - Cuprinde: I Vespri Siciliani. Aida.

  CD 5 : Renaissance Des Belcanto. - (71:56). - Cuprinde: Armida. Il Turco in Italia. Armida.

  CD 6 : Renaissance Des Belcanto. -  (61:02). - Cuprinde: I Puritani.

  CD 7 : Renaissance Des Belcanto. - (44:03). - Cuprinde: La Sonnambula.

  CD 8 : Renaissance Des Belcanto. Teil 1. - (58:48). - Cuprinde: Lucia di Lammermoor.

  CD 9 : Renaissance Des Belcanto. Teil 2. - (72:03). - Cuprinde: Lucia di Lammermoor.

  CD 10 : Renaissance Des Belcanto. Teil 3. - (72:03). - Cuprinde: Lucia di Lammermoor.

  CD 11 : Maria Callas Als Norma. Teil 1. - (72:13). - Cuprinde: Norma.

  CD 12 : Maria Callas Als Norma. Teil 2. - (63:23). - Cuprinde: Norma.

  CD 13 : Maria Callas Als Norma. Teil 3. - (66:59). - Cuprinde: Norma.

  CD 14 : Maria Callas : Klassiches Repertoire. Teil 1. - (61:59). - Cuprinde: Alceste. La Vestale. Die Entfhrung aus dem Serail.

  CD 15 : Maria Callas : Klassiches Repertoire. Teil 2. - (44:29). - Cuprinde: Medea.

  CD 16 : Maria Callas : Klassiches Repertoire. Teil 3. - (45:43). - Cuprinde: Medea.

  CD 17 : Maria Callas - Verdi. Teil 1. - (73:19). - Cuprinde: Nabucco. Macbeth. Rigoletto.

  CD 18 : Maria Callas - Verdi. Teil 2. - (46:31). - Cuprinde: Rigoletto.

  CD 19 : Maria Callas - Verdi. Teil 3. - (56:12). - Cuprinde: Il Trovatore. La Forza del Destino.

  CD 20 : Maria Callas - Verdi. Teil 4. - (53:49). - Cuprinde: Aida.

  CD 21 : Maria Callas Als Violetta. Teil 1. - (75:53). - Cuprinde: La Traviata.

  CD 22 : Maria Callas Als Violetta. Teil 2. - (67:47). - Cuprinde: La Traviata.

  CD 23 : Maria Callas Als Violetta. Teil 3. - (54:33). - Cuprinde: La Traviata.

  CD 24 : Maria Callas. Tosca - Puccini - Verismo. Teil 1. - (72:37). - Cuprinde: Manon Lescaut. Madama Butterfly. La Bohîne. Suor Angelica. Gianni Schicchi. Turandot. Madam Butterfly.

  CD 25 : Maria Callas. Tosca - Puccini - Verismo. Teil 2. - (33:02). - Cuprinde: La Gioconda.

  CD 26 : Maria Callas. Tosca - Puccini - Verismo. Teil 3. - (45:34). - Cuprinde: Andrea Chînier. Cavalleria Rusticana. I Pagliacci.

782/M38

 

 Maria Tănase : [Muzică lăutărească] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Maria Tănase ; acompaniament: orchestra Nicușor Predescu, orchestra Mitica Mîn#355;ă, orchestra Ionel Banu, orchestra Costică Tandiu. - București : Intercont Music, 2007.

2 CD-uri audio ; 12 cm.

partea 1 [CD]. - (Muzică de Colecție ; 14).

partea 2 [CD]. - (Muzică de Colecție ; 15).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/M38

 

 Marius Mihalache [CD] : [Muzică de jazz] /  Jurnalul Național ; Intercont Music ; Marius Mihalache ; voce : Irina Sînbu, pian : Adrian Mihalache, tobe : Dragoș Mihu, bass : Nicu Băran, țambal, marimbă, percuție : Marius Mihalache. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 25).

Un produs Jurnalul Național.

785/M41

 

 Mihaela Runceanu [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Mihaela Runceanu. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 31).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/M68

 

 Mirabela Dauer [CD] : [Muzică ușoară] / Jurnalul Național ; Electrecord ; Intercont Music ; Mirabela Dauer. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 27).

Un produs Jurnalul Național.

784.7/M76

 

  Naarghita [CD] : [Muzică indiană] / Jurnalul Național ; TVR Media ; Electrecord ; Orchestra de Estradă a Radiodifuziunii ; dirijor Sile Dinicu ; Naarghita. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 12).

Aranjamente muzicale de : Sile Dinicu, Cornel Meraru.

Un produs Jurnalul Național.

784.7/N22

 

 Sărbători fericite [CD] / Jurnalul Național ; A & A Records, Black Crow Music Productions ; Alexandru Andrieș. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

784.4/S23

 

Taraful din Clejani : Clejanii de altădată 1949-1952 [CD] : [Muzică lăutărească] / Jurnalul Național ; Institutul de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" ; Intercont Music ; Florea Băsaru (vioară), Petre Manole (țambal mic), Gheorghe Moțoi (voce și contrabas). - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 10).

înregistrări document din Arhiva Institutului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu".

Un produs Jurnalul Național.

784.4/T22

 

 Tudor Gheorghe [CD] : [Muzică populară și folk] / Jurnalul Național ; Illuminati Creatio ; Tudor Gheorghe ; aranj. coral și orchestrație Marius Hristescu. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Muzică de Colecție ; 23).

Un produs Jurnalul Național.

784.4/T91

 

 Viva coro dell' opera : 10 CD-Set.  - Hamburg : Membran International, 2005.

1 container: 10 discuri optice audio (CD) ; 12 cm.

 CD 1. - (61:04). - Cuprinde: Faust. Mefistofele.

 CD 2. - (53:49). - Cuprinde: Cosînfan Tutte. Don Pasquale. Fra Diavolo. Martha. Der Waffenschmied.

 CD 3. - (66:21). - Cuprinde: Orfeo ed Euridice. Die Zauberflîne. Der Freischtz. Fidelio.

 CD 4. - (73:36). - Cuprinde: Lohengrin. Der Meistersiger von Nrnberg. Parsifal.

 CD 5. - (56:29). - Cuprinde: Der Fliegende Hollînder. Boris Godunov.

 CD 6. - (73:06). - Cuprinde: Aida. La Bohîne. Turandot.

 CD 7. - (46:59). - Cuprinde: Nabucco. I Pagliacci. Cavalleria Rusticana.

 CD 8. - (55:21). - Cuprinde: Rigoletto. Otello. Un Ballo in Maschera. La Forza del Destino.

 CD 9. - (55:28). - Cuprinde: Lucia di Lammermoor. Carmen. Luisa Miller.

 CD 10. - (65:50). - Cuprinde: La Gioconda. Norma. Macbeth.

782/V71

TOP

 

791/793  Divertisment. Teatru. Film

 

 Alexandru [DVD] / Jurnalul Național ; Intermedia Films ; regia Oliver Stone ; cu Colin Farell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins ; scenariul Oliver Stone, Christopher Kyle, Laeta Kalogridis. - București, 2007.

DVD ; 12 cm.

Tit. orig. : Alexander.

Un produs Jurnalul Național.

791.43/A38

 

 Ateliers internationaux de mise en scîne : International Directing Workshop (Portugal and Romania) Bușteni - Sinaia 2003 (27 June - 18 July) . - București, 2003.

CD-ROM.

 Vol. 1 : Waiting for Godot by Samuel Beckett. Theatre and Cinema Higher School of Lisbon Portugal.

 Vol. 2 : Lesson by Eugen Ionescu. Theatre Department - University of Galati.

 Vol. 3 : Seagull by A. P. Cehov. Romania "I. L. Caragiale" University of Drama and Cinema, Bucharest.

 Vol. 4 : Seagull by A. P. Cehov. China Shangai Theatre Academy.

 Vol. 5 : Seagull by A. P. Cehov. Portugal Escola Superior de Teatro e Cinema, Lisbon.

 Vol. 6 : Seagull by A. P. Cehov. Serbia and Montenegro University of Arts, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade.

 Vol. 7 : Seagull by A. P. Cehov. Bulgaria National Academy of Theatre and Film, Sofia.

 Vol. 8 : Seagull by A. P. Cehov. Greece National Drama School of North Greece, Thesaloniki. Canada Autopiesis, Ecole d'Art Feldenkrais, Montreal.

792.21/A90

 

 Chicago [DVD]  / Jurnalul Național ; New Films ; Miramax ; regia Rob Marshall ; cu Catherine Zeta-Jones, Rene Zellweger, Richard Gere, Lucy Liu, Queen Latifah ; scenariul Bill Condon, după o piesă de Maurine Dallas Watkins. - București, 2007.

DVD ; 12 cm.

Filmul a fost distins cu șase premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film în 2003.

Tit. orig. : Chicago.

Un produs Jurnalul Național.

791.43/C42

 

 Dansînd cu lupii [DVD]  / Jurnalul Național ; TIG Productions ; regia Kevin Costner ; cu Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant ; scenariul Michael Blake. - București.

DVD ; 12 cm.

Filmul a fost distins cu șapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film în 1991.

Tit. orig. : Dances with wolves.

Un produs Jurnalul Național.

791.43/D17

 

 Drama Teaching Methods on CD-ROM. Academic Mobility UNESCO Programme for Theatre. PrumACT 2002 Sinaia / UNESCO iTi Chair "Theatre and Culture of Civilization, Romanian Broadcasting Company. - 1 st edition

CD-ROM ; 12 vol. ; 12 cm.

 Vol. 1: What is PrumACT 2002?

 Vol. 2: Cours: Stanislavksy - yesterday and today.

 Vol. 3: Cours: Chekov - "The Seagull": different perspectives.

 Vol. 4: Cours: Marionettes.

Vol. 5: Cours: Le thîntre antique grec.

 Vol. 6: Exercises and Demonstrations.

 Vol. 7: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". Chine - Shangai Theatre Academy. Ukraine - State Institute of Theatrical Art.

 Vol. 8: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". Yougoslavie - Faculty of Theatre Arts. Canada - înole de Thîntre du CînEP de Saint-Hyacinthe .

 Vol. 9: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". Canada - Autopoiesis, înole D'Art Feldenkrais. Singapour - Lasalle-Sia College of the Arts.

 Vol. 10: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". Pînou - Escuela Nacional Superior de Arte Dramatico, Lima. înats-Unis  - Fordham University New York.

 Vol. 11: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". Russie - St Petersburg State Theatre Arts Academy. Portugal - înole Supînieure de Thîntre et Cinîna, Lisbonne.

 Vol. 12: Workshop: 4th run of the International Workshops of Drama Schools "Antigone by Sophocles". France - Academie Theatrale de L'Union Limoges. Romania - National University of Drama and Cinematography, Bucharest.

792.21/D81

 

 Mulholland Falls [DVD] / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Metro-Goldwyn-Mayer Pictures in association with Largo Entertainment ; regia Lee Tamahori ; cu Nick Nolte, Melanie Griffith, Chaz Palminteri, Michael Madsen, Chris Penn, Treat Williams, Jennifer Connelly, Andrew McCarthy and John Malkovich ; scenariul Pete Dexter. - București, 2007.

DVD ; 12 cm.

Un produs Jurnalul Național.

791.43/M94

 

 Noapte bună, copii! [CD] : [Teatru radiofonic pentru copii] /  Jurnalul Național ; Intercont Music ; Societatea română de Radiodifuziune ; Electrecord. - București, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Un produs Jurnalul Național.

792.2/N83

 

 Pianistul [DVD]  / Jurnalul Național ; Intercont Music ; Independenta Video ; R. P. Productions Heritage Films Studio Babelsberg Runteam Ltd., cu participarea Canal + și Studiocanal Telewizja Polska Canal + Poland ; regia Roman Polanski ; Adrien Brody, Frank Finlay, Maureen Lipman, Emilia Fox, Ed Stoppard, Julia Rayner, Jessica Kate Meyer ; scenariul Ronald Harwood, după cartea lui Wladyslaw Szpilman. - București, 2002.

DVD ; 12 cm.

Film distins cu Palme d'Or Cannes 2002, Cesar 2003 și cu 3 premii Oscar în 2003 pentru Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor și Cel mai bun scenariu adaptat.

Tit. orig. : The Pianist.

Un produs Jurnalul Național.

791.43/P64

 

 Vocea, vorbirea, dicțiunea / ed. Institutul Național de Teatru. Catedra UNESCO. - București, [2003].

CD-ROM ; 2 vol. ;  12 cm.

 vol. 1 : Antrenament tehnic.

 vol. 2 : Antrenament aplicat.

însoțește revista cu titlul Studii teatrale.

792/V80

TOP

 

81  Lingvistică

 

 TOEFL / Gail Abel Brenner, Patricia Noble Sullivan, Grace Yi Qiu Zhong. - București : Teora, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu același titlu.

ISBN 973-20-0448-7

811.111(076)/T68

TOP

 

82  Literatură

 

 Eminescu 2000 : opera completă / PETAR Computers & Software, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii "Mihai Eminescu". - Botoșani : Petar Computers & Software, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

82/E48

 

 Shakespeare's sonnets / Helen Vendler (voce). - Harvard : Harvard University Press, 1997.

CD-ROM ; 12 cm.

însoțește cartea cu titlul The Art of Shakespeare's Sonnets.

ISBN 0-674-63711-9

821.111SHAK.09/S52

TOP