Titluri documente electronice

intrate în bibliotecă în martie-decembrie 2008


0 GENERALITĂŢI

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie

02 Biblioteconomie

33 Ştiinţe economice

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

621.6 Transportul fluidelor

621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de maşini

624/627 Construcţii civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

63 Ştiinţe agricole

639.2/.3 Industria peştelui. Piscicultură

69 Lucrări de construcţii

81 Lingvistică


0 GENERALITĂŢI


The Best of Futuris : the televison magazine on European Union [DVD] / European Commission, EuroNews. - 2007.

DVD ; 12 cm.

ISBN 92-79-03799-4.

Însoţeşte revista cu titlul “Research*eu : the magazine of the European Research area”.

001.8/B50

TOP

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor


MOVI 1.0 [CD-ROM] / Joseph B. Matusov, A. R. Statnikov, R. B. Statnikov, I. V. Yanushkevich. - Dordrecht, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 1-4020-0708-6.

Însoţeşte cartea titlul “Multicriteria analysis in engineering : using the PSI method with MOVI 1.0”.

004.896MOVI 1/M92


SIMSIS - 13 : 13th international symposium modeling, simulation and systems identification : September 21-22, 2007, Galati, Romania [CD-ROM] / Romanian Society of Control Engineering and Technical Informatics. - Galaţi, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-88413-0-7.

004.9/S58

TOP

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie


Cerinţele familiei ISO 9000 privind implementarea unui sistem de management al calităţii în organizaţie : ghid pentru realizarea documentaţiei de sistem [CD-ROM] / Asociaţia de Standardizare din România. - Bucureşti, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

Cuprinde: SR EN ISO 9000:2006. SR EN ISO 9001:2001. SR EN ISO 9004:2001. SR EN ISO 19011:2003. SR EN ISO 10012:2004. SR ISO 10002:2005. SR ISO 10005:2007. SR ISO 10006:2005. SR ISO 10007:2005. SR ISO/TR 10113:2003. SR ISO 10014:2007. SR ISO 10014:2007/C1:2008. SR ISO 10015:2000. SR ISO/TR 10017:2005. SR ISO 10019:2006.

ISBN 973-86754-9-9.

006.8/C35


Ecoetichetarea [CD-ROM] / ASRO. - Bucureşti, 2008.

CD-ROM; ; 12 cm.

Cuprinde: SR EN ISO 14020:2002. SR EN ISO 14021:2003. SR EN ISO 14024:2001. SR ISO/TR 14025:2005.

006.3/E15


InfoStandard 2007 cu actualizare : CD nr. 335 [CD] / Asociaţia de Standardizare din România. - Bucureşti, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Catalogul standardelor române).

006.3/.8(498)/I-52


InfoStandard 2007 cu actualizare : CD nr. 450 [CD] / Asociaţia de Standardizare din România. - Bucureşti, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Catalogul standardelor române).

006.3/.8(498)/I-52

TOP

02 Biblioteconomie


Hermeneutica Bibliothecaria : Antologie Philobiblon [Resursă electronică] : Vol. 3 [CD-ROM] / ed. Carmen Crişan, István Király V., Cristina Popa, Viorica Sâncrăian, Raluca Soare. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

ISBN 978-973-610-568-5.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

02/H53

33 Ştiinţe economice

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe economice [Resursă electronică] / red. şef prof. univ. dr. Constantin Tumbăr. - Craiova.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeste revista cu acelaşi titlu.

338(498)/A48


Business English Plus / Oxford University. - Oxford, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu titlul “Oxford business English dictionary for learners of English”.

339/B96


Public Tenders : supplement to the Official Journal of the European Union [Resursă electronică] / European Communities, Publications Office.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 1830-2041.

339.9/P98

TOP

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător


Gestionarea deşeurilor [CD-ROM] / Asociaţia de Standardizare din România. - Bucureşti, 2008.

CD-ROM ; 12 cm. - (Colecţie acte normative).

504/G36


51 Matematică


Matematici speciale : probleme rezolvate [Resursă electronică] / Gh. Cauteş. - [Brăila], 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

517(076.5)/C31

TOP

53 Fizică


2nd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, "Politehnica" University of Timişoara, Romania, October 24-26, 2007 : [proceedings] [Resursă electronică] / "Politehnica" University of Timişoara, Mechanical Engineering School, Hydraulic Mac. - Timişoara, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte revista cu titlul “Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timişoara. Transactions on Mechanics”.

532.5/S40


Mechanical vibration : analysis, uncertainties, and control [Resursă electronică] / Haym Benaroya. - 2nd ed.. - New York, 2004.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

534/B44


Simulări numerice pentru mişcări cu constrângeri mecanice şi ciocniri : teză de doctorat [CD-ROM] / ing. Cristina Basarabă-Opriţescu ; cond. şt. prof. dr. ing. Liviu BrŒndeu, prof. dr. ing. Titus Cioară. - Timişoara, [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

534/B36

TOP

54 Chimie


MAK- und BAT-Werte Liste [Resursă electronică] : Mitteilung 43 / Deutsche Forschungsgemeinschaft, Senatskommissionzur Prüfung Gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. - Weinheim, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-3-527-31954-1.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

54/M16


55 Geologie şi ştiinţe înrudite


Variabilidad y tendencias del nivel del mar en las costas de la península Ibérica y zonas limítrofes : su relación con parámetros meteorológicos / Elena Tel Perez. - Madrid, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 26).

551.46/T34

TOP

57 Biologie


The Art of Genomes 3 [CD-ROM] / [ed. by] T. A. Brown ; illustrated by Matthew McClements. - New York, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu titlul “Genomes 3”.

575(035)/A84


Fundamentals of biofilm research [CD-ROM] / Zbigniew Lewandowski, Haluk Beyenal. - Boca Raton, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

579.2/L56


Méthode pour classer rapidement les chromosomes humains [CD-ROM] / S. Riou, Ph. Isidori. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1997.

CD-ROM ; 12 cm.

575.1/R56


Molecular biology of the cell / Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff. - New York, 2008.

DVD ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

576.3/M87


Réalisation d'un caryotype en hématologie [CD-ROM] / S. Riou, Ph. Isidori. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1997.

CD-ROM ; 12 cm.

575.1/R56


Réalisation pratique d'un caryotype sur sang total [DVD] / pr. Raphaël Darboux, dr. Anatole Laleye, dr. Jules Alao, Marius Adjagba. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2005.

DVD ; 12 cm.

575.1/R35

TOP

61 Medicină


10 Leçons pour la césarienne en 10 minutes [DVD] / G. Théry. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1999.

DVD ; 12 cm. (10:00).

618.5/T55


Amputation abdomino-périneale [DVD] / D. Collet. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1993.

DVD ; 12 cm. (10:00).

616.3/C62


Anatomie radiologique [CD-ROM] / pr. V. Boco, pr. R. Darboux. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

611/B61


Atlas de pathologie thoracique : DVD includant près de 5000 photos / réalisé par Jean-Claude Humbert. - Paris, 2008.

DVD ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

ISBN 978-2-287-48491-9

616.2/A90


La Chirurgie conservatrice de l'adénocarcinome [DVD] / M. Le Guillou. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1988.

DVD ; 12 cm. (13:00).

616/G95


Cholécystectomie laparoscopique, cholaginoscopie trans-cystique [DVD] / D. Collet. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1993.

DVD ; 12 cm. (07:00).

616.3/C62


Cure de hernie de l'aine par hernioplastie [DVD] / V. Dubuisson. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1996.

DVD ; 12 cm. (14:00).

616.7/D86


Les Détresses respiratoires néonatales : bases théoriques et cas cliniques interactifs [CD-ROM] / sous la direction scientifique de M. Fayon ; P. Jouvencel, J. F. Chanteil, C. Elleau, J. L. Demarquez, M. Fayon ; avec le soutien de l'Association Bordelaise pour l'Avancement des Sciences Pédiatriques. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2002.

CD-ROM ; 12 cm.

616.2/D34


Le Diagnostique des ictéres [CD-ROM] / B. Leclair, A. Quinton, Ph. Isidori. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

616.3/L37


Echo-anatomie normale du cerveau foetal [DVD] / B. Maugey-Laulom. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1995.

DVD ; 12 cm. (28:00).

611.8/M49


Echo-Doppler Cardiaque : une nouvelle vision du coeur [DVD] / R. Roudaut. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1987.

DVD ; 12 cm. (26:00).

616.1/R85


Ecocardiographie Doppler [DVD] / S. Lafitte, M. Lafitte, P. Réant, R. Roudaut. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2007-2008.

DVD ; 12 cm.

616.1/E15


Embryologie & foetopathologie [CD-ROM] / D. Carles, pr. D. Darboux, Ph. Isidori. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1998.

CD-ROM ; 12 cm.

618.3/C25


L' Episiotomie … un fil [DVD] / G. Théry, C. Dekindt, D. Caute, D. Dallay. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1999.

DVD ; 12 cm. (07:00).

618.5/E61


La Fécondation in vitro [DVD] / D. Dallay. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1998.

DVD ; 12 cm. (14:00).

618.1/D12


Fundoplicature type Nissen pour reflux gastro-oesophagien par voie laparoscopique [DVD] / J. Périssat. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1993.

DVD ; 12 cm. (11:00).

616.3/P52


Les Glandes salivaires [DVD] / Ph. Caliot. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1990.

DVD ; 12 cm. (17:00).

616.3/C14


Hématologie / sous la direction scientifique de P. Fialon. - Bordeaux : Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1999-2006.

CD-ROM; 3 vol. ; 12 cm.

Vol. 1 : Abrégé et atlas cytologique [CD-ROM] / sous la direction scientifique de P. Fialon ; P. Fialon, V. Dumas-Fuster, H. Kerdranvat, B. Gauthier, J. F. De Peretti, F. X. Weill, J. Hornych-Ligeart, F. X. Mahon, G. Marit. - Bordeaux : Association des Biologistes d'Aquitaine. - 1999.

Vol. 2 : Abrégé et atlas cytologique [CD-ROM] / sous la direction scientifique de P. Fialon ; P. Fialon, V. Dumas, F. Doermann, I. Accoceberry, J. F. De Peretti, J. Ph. Galhaud, F. X. Weill, F. X. Mahon, G. Marit, F. Djossou, M. Le Bras. - Bordeaux : Association des Biologistes d'Aquitaine. - 1999.

Vol. 3 : Cas cliniques, atlas et compteur cytologique [CD-ROM] / sous la direction scientifique de P. Fialon ; P. Fialon, F. Doermann, J. Picard, A. Chabrol-Pédeboscq, V. Fuster-Dumas, F. Durrieu, F. X. Mahon, F. Fregeville, J. Ph. Vial, M. Micheau, M. Parrens. - Bordeaux : Association des Biologistes d'Aquitaine. - 2006.

616.15/H46


Hystérectomie vaginale [DVD] / E. Janki. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1989.

DVD ; 12 cm. (13:00).

617.5/J25


Mapping guided catheter ablation of pulmonary veins for treatment of proxymal atrial fibrilation [DVD] / M. Haissaguerre. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2000.

DVD ; 12 cm. (22:00).

616.1/H16


Mesures et variations sur la tension [DVD] / M. Dallocchio. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1989.

DVD ; 12 cm. (21:00).

616.1/D12


Les Noeuds en chirurgie [DVD] / Ph. Andurand. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1986.

DVD ; 12 cm. (15:00).

616/A55


Pathologie vasculaire [CD-ROM] / J. Constans, Cl. Conri. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2001.

CD-ROM ; 12 cm.

616.1/C66


La Plaque d'athérome [DVD] / Cl. Conri. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1997.

DVD ; 12 cm. (08:00).

616.1/C65


Précis interactif d'anasthésie loco-régionale [DVD] / Pierre Pandin. - Montpellier, 2006.

DVD ; 1; ; 12 cm.

ISBN 2-84023-476-9.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

616-089.5/P22


Les Rayonnements ionisants [CD-ROM] / pr. B. Basse-Cathalinat. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2005.

CD-ROM ; 12 cm.

614.8/B36


Remplacement vésical par greffon iléo-coecal détubulisé [DVD] / M. Le Guillou. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1987.

DVD ; 12 cm. (17:00).

616.3/G95


Sténose de l'urètre antérieur : urétroplastie par Lambeau pédiculé de type Mc Aninch [DVD] / J. M. Ferrière. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1999.

DVD ; 12 cm. (09:00).

616.6/F42


Sténose post-traumatique de l'urètre membraneux : résection anastomose par voie périneale [DVD] / J. M. Ferrière. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1999.

DVD ; 12 cm. (08:00).

616.6/F42


Suivi radio-isotopique des interactions sang/biomatériaux [DVD] / J. Bertrand-Caix. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1993.

DVD ; 12 cm. (13:00).

616.15/B49


La Technique de résection intersphinctérienne [DVD] / E. Rullier. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 2003.

DVD ; 12 cm. (09:00).

616.3/R92


Traitement chirurgical des eventrations de la paroi abdominale antérieure [DVD] / J. C. Baste. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor Segalen Bordeaux 2, 1996.

DVD ; 12 cm. (10:00).

616.3/B36


Travaux pratiques d'hématologie [CD-ROM] / pr. L. Anani, pr. R. Darboux. - Bordeaux : D. C. A. M. Université Victor SegalenBordeaux 2, 2003.

CD-ROM ; 12 cm.

616.1/A48

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general


 DIPRE'07 : international conference 26-27 october 2007 : proceedings of diagnosis and prediction in mechanical 
engineering systems [Resursă electronică]. - [Galaţi], [2007].
CD-ROM ; 12 cm. 621.1/.9/D51


PHYSOR'08 proceedings : International Conference on the Physics of Reactors "Nuclear power : a sustainable resource", 14-19 September 2008, Interlaken, Switzerland [Resursă electronică] / ed. by Rakesh Chawla. - [Villigen], 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

621.03/P63

TOP

621.6 Transportul fluidelor

Wilo-Select Classic : program de selecţie pentru pompe, sisteme de pompare şi accesorii : versiunea 3.1.7 [CD-ROM] / Wilo AG. - Târgu-Mureş, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte revista cu titlul “Tehnica instalaţiilor : revistă de specialitate sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice”.

621.65/.69 /W68


621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de maşini


Asamblarea termomecanică : curs şi teste pentru verificarea cunoştinţelor [CD-ROM] / Bogdan Georgescu ; ref. şt. prof. dr. ing. Elena Scutelnicu, prof. dr. ing. Emil Constantin ; coord. prof. dr. ing. Valeriu Georgescu. - Galaţi, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-401-5.

621.79/G32


Colaj de maşini de ridicat şi transportat [CD-ROM] / prof. dr. ing. Gheorghe Oproescu, as. ing. Diana Anghelache. - Brăila, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

621.8/O-65

TOP

624/627 Construcţii civile


Criterii de performanţă pentru acţionarea şi comanda echipamentelor din construcţii : note de curs [Resursă electronică] / prof. dr. ing. Gavril Axinti. - [Brăila], 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

624.1/A98


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


WinCAPS : version 7.90 [CD-ROM] / Grundfos. - Bucureşti, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte revista cu titlul “Tehnica instalaţiilor : revistă de specialitate sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice”.

628.3/W72

TOP

629.5 Tehnică navală


Album de forme de nave [CD-ROM] / Dumitru Dragomir. - Galaţi, 2008.

CD-ROM ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-412-1.

629.5/D77


63 Ştiinţe agricole


Lucrările simpozionului ştiinţific studenţesc : [agronomie, horticultură, medicină veterinară, zootehnie] Iaşi, 2006 [CD-ROM] / Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi ; coord. manifestării s. l. dr. Gheorghe Brădăţan. - Iaşi, 2006.

CD-ROM ; 12 cm.

631/636(063)/L88

TOP

639.2/.3/ Industria peştelui. Piscicultură


Contribución a la gestión y conservación de gametos de rodaballo Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) / Maria del Olvido Chereguini Fernández-Maquieira. - Madrid, 2007.

CD-ROM ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 24).

639.3/C41


Evaluacíon y gestión de recursos bajo incertidumbre : aplicación bioecónomica al stock de rabil atlántico Thunnus albacares (Bonaterre, 1788) / Maria Soto Ruiz. - Madrid, 2007.

CD-ROM; ; 12 cm. - (Tesis Doctorales. Instituto Español de Oceanografia ; 25).

639.3/S70

TOP

69 Lucrări de construcţii


BAXI : căldură, eficienţă, confort, încredere [material de prezentare a tehnologiei şi produselor BAXI] [CD] / BAXI România. - Bucureşti, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte revista cu titlul “Tehnica instalaţiilor : revistă de specialitate sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice”.

697/B38


 ExpertKIT out : proiectarea şi dimensionarea reţelelor exterioare de canalizare şi aducţiune de apă : versiunea 4.4 
[Resursă electronică]
/ Valrom, InstalSoft. - Bucureşti : InstalSoft ; Valrom, 2007.

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte revista cu titlul “Tehnica instalaţiilor : revistă de specialitate sanitare, încălzire, climatizare, ventilare, frig, gaze, tehnologie, electrice”.

696.1/E97

TOP

81 Lingvistică


Le Français du management [Resursă electronică] / Anca Călin, Loredana Tritean ; coord. Adela Drăgan. - Galaţi, [2007].

CD-ROM ; 12 cm.

Însoţeşte cartea cu acelaşi titlu.

811.133.1/C14


TOP