Titluri documente electronice intrate în bibliotecă în 2015

 

 

001 Știință și cunoaștere în general

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

502/504 Știința mediului înconjurător

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.5 Tehnica frigului

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

9 GEOGRAFIE. ISTORIE

 

 

001 Știință și cunoaștere în general

 

OSIM.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci : raport anual 2007 = State Office for Inventions and Trademarks : annual report 2007 [CD-ROM] / Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci : raport anual 2007 = State Office for Inventions and Trademarks : annual report 2007 [CD-ROM] / Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). - București, [2008].

CD-ROM; ; 12 cm.

001.89/O-30

top

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

BULGARU, Diana.

Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într-un sistem de instruire asistată de calculator : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Diana Bulgaru (Ștefănescu) ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

004.8/B91

 

MUNTEANU, Dan.

Contribuții la realizarea sistemelor de informare inteligente : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Dan Munteanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

004.8/M95

top

006 Standardizarea produselor. Standarde. Metrologie

 

Asociația de Standardizare din România.

Colecție de standarde : Nr. CD 32216 [CD] / Asociața de Standardizare din România (ASRO). - București, [2009].

CD-ROM; ; 12 cm.

Cuprinde: SR 10000-10:2004. SR 10000-3: 2004. SR 10000-4: 2004/A91:2005. SR 10000-4: 2004/A92:2007. SR 10000-6: 2004. SR 10000-8: 2006. SR 10000-8: 2006/A91:2009. SR CR 296:2003. SR EN 10083-1:2007. SR EN 12096:2002. SR EN 1330-11:2007. SR EN 1330-9:2002. SR EN 13421:2006. SR EN 14258:2005. SR EN 14869-1:2004. SR EN 14869-2:2004. SR EN 15190:2008. SR EN 20286-1:1997. SR EN 20286-2:1997. SR EN 62402:2008. SR EN 923+A1:2008. SR EN ISO 1101:2006. SR EN ISO 11403-1[2003]:2003. SR EN ISO 11463:2008. SR EN ISO 11542-2:2003. SR EN ISO 11542-2:2003/AC:2009. SR EN ISO 11562:1999. SR EN ISO 11782-1:2008. SR EN ISO 11782-2:2008. SR EN ISO 12085:1999. SR EN ISO 12086-1:2006. SR EN ISO 12086-1:2006/AC:2008. SR EN ISO 12086-2:2006. SR EN ISO 13000-1:2006. SR EN ISO 13000-2:2006. SR EN ISO 1302:2002. SR EN ISO 13565-1:1999. SR EN ISO 13565-2:1999. SR EN ISO 13565-3:2002. SR EN ISO 14001:2005. SR EN ISO 14001:2005/C91:2005. SR EN ISO 14125:2000. SR EN ISO 14125:2000/AC:2003. SR EN ISO 14126:2003. SR EN ISO 14126:2003/AC:2003. SR EN ISO 14130:2003. SR EN ISO 14660-1:2002. SR EN ISO 1874-2:2007. SR EN ISO 19011:2003. SR EN ISO 2818:2002. SR EN ISO 293:2006. SR EN ISO 294-1:2002. SR EN ISO 294-1:2002/A1:2003. SR EN ISO 294-2:2002. SR EN ISO 294-2:2002/A1:2006. SR EN ISO 294-3:2004. SR EN ISO 3167:2004. SR EN ISO 4263-1:2005. SR EN ISO 4263-4:2006. SR EN ISO 4287:2003. SR EN ISO 4288:2002. SR EN ISO 527-1:2000. SR EN ISO 527-2:2000. SR EN ISO 527-3:2000. SR EN ISO 527-3:2000/AC:2006. SR EN ISO 527-4:2000. SR EN ISO 527-5:2000. SR EN ISO 5436-1:2001. SR EN ISO 5436-2:2002. SR EN ISO 5436-2:2002/AC:2009. SR EN ISO 6721-1:2004. SR EN ISO 6721-2:2008. SR EN ISO 6721-3:2008. SR EN ISO 7539-1:2002. SR EN ISO 899-1:2004. SR EN ISO 899-2:2004. SR EN ISO 9664:1999. SR ISO 14004:2005. SR ISO 2137:1997. SR ISO 2176:1997. SR ISO 2285:1995. SR ISO 37:1997. SR ISO 6247+C1:2006. SR ISO 6299:2002. SR ISO 704:2008. SR ISO/TR 14032:2005. SR ISO/TR 14062:2008. SR ISO/TR 5460:1997.

006/C62

top

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

 

Evoluția industrială în zona Mării Negre : exemple din Grecia, România și Armenia = Industrial evolution in the Black Sea area : examples from Greece, Romania and Armenia [DVD] / Thessaloniki Science Centre and Technology Museum, "Dunărea de Jos" University of Galați, National Academy of Sciences of Armenia. - Galați, 2013.

DVD; ; 12 cm.

ISBN 978-606-628-056-3

06/E95

top

502/504 Știința mediului înconjurător

 

BURADA, Adrian.

Poluarea industrială și impactul acesteia asupra Rezervației Biosferei Delta Dunării : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. ing. Adrian Burada ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu același titlu.

504.7/B93

top

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

BOȚAN, Mihail.

Caracterizarea mecanică și tribologică a unei clase de compozite polimerice : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Mihail Boțan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

620.1/B72

 

GRAUR, Iulia.

Studiul proprietăților mecanice ale materialelor epoxidice aditivate cu substanțe ionice prin strategii de dispersie bazate pe utilizarea ultrasunetelor : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Iulia Graur ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Iuian-Gabriel Bîrsan. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

620.1/G76

 

PANAITE, Viorel.

Acoperiri multifuncționale pentru materiale metalice cu aplicabilitate în domeniul naval : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Viorel Panaite ; cond. șt. prof. univ. dr. chim. Viorica Mușat. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm

Însoțește teza cu același titlu.

620.1/P19

top

621.5 Tehnica frigului

 

CĂCIULĂ, Bogdan Mihai.

Studiul posibilităților de utilizare a energiei solare în procesul de răcire utilizând instalații frigorifice cu absorbție / adsorbție : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Bogdan Mihai Căciulă ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Tănase Panait. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

621.5/C11

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

ENE, Nicușor.

Cercetări teoretice și experimentale privind sudarea sub strat de flux cu mai multe sârme electrod : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Nicușor Ene ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Elena Scutelnicu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

621.791/E53

top

624/627 Construcții civile

 

BEJAN, Sergiu.

Analiza performanței procesului de compactare dinamică prin vibrații pentru structuri rutiere : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Sergiu Bejan ; cond. șt. Polidor Bratu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

625.7/.8/B41

 

RAILEAN, Alexandru.

Comportarea dinamică la acțiuni impulsive a podurilor și viaductelor rutiere echipate cu aparate de reazem elastice și disipative : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Alexandru Railean ; cond. șt. prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

625.2/R21

top

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

MOCANU, Ionuț Răzvan.

Aplicații moderne ale vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Ionuț Răzvan Mocanu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

629.7/M84

top

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

DRAGOMIR, Dumitru.

Probleme speciale pentru nave cu forme speciale [CD] / Dumitru Dragomir. - Galați : Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-518-0

629.5/D77

 

OBREJA, Dan ; CRUDU, Liviu ; PĂCURARU, Săndița.

Manevrabilitatea navei : îndrumar de laborator numeric [CD] / Dan Obreja, Liviu Crudu, Săndița Păcuraru. - Galați : Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

629.5/O-16

 

PĂCURARU, Florin Dimitrie.

Contribuții privind modelarea numerică a rezistenței la înaintare a navei prin metoda elementului de frontieră : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Florin Dimitrie Păcuraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Adrian Lungu. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

629.5/P11

 

RUBANENCO, Ionica ; DOMNIȘORU, Leonard.

Metode de analiză a comportării structurilor navale optimizate în condiții de val extrem [CD] / Ionica Rubacenco, Leonard Domnișoru. - Galați : Editura Fundației Universitare "Dunărea de Jos" din Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-536-4

629.5/R88

top

637.5 Industria cărnii

 

BOLOCAN, Andrei Sorin.

Prevalența și persistența bacteriei Listeria monocytogenes în industria produselor din carne : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Andrei Sorin Bolocan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Anca Nicolau. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

637.5/B66

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

ANTACHE, Alina.

Utilizarea fitobioticelor în sistemele recirculante de acvacultură : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ecolog Alina Antache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

639.3/A62

 

PETREA, Ștefan Mihai.

Cercetări privind optimizarea tehnicilor acvaponice de control a calității apei în sistemele recirculante de acvacultură : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Ștefan Mihai Petrea ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

639.3/P57

top

65 Management

 

CUȘU, Dorinela.

Analiza impactului economiei bazate pe cunoștințe asupra performanței organizaționale : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Dorinela Cușu (Nancu) ; cond. st. prof. dr. Daniela Ancuța Șarpe. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

658/C96

 

WILCOX, Dennis L.

Interviu cu Dennis L. Wilcox despre bucătăria relațiilor publice [CD-ROM] / Dennis L. Wilcox. - București.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește cartea cu titlul "Relații publice : strategii și tactici".

659.4/I-58

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

CONSTANTIN, Simona.

Metode avansate de detecție și identificare a originii unor produse vegetale folosite în industria alimentară : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Simona Constantin ; cond. șt. prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

664/C66

 

MORARU, Dana Iulia C.

Cercetări privind obținerea unor alimente funcționale vegetale : probiotice vegetale : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. ing. Dana Iulia C. Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

663/664/M84

 

ZAHARIA, Anișoara Arleziana.

Cercetări privind investigarea cazurilor speciale de transfer de căldură în industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat [CD] / drd. Anișoara Arleziana Zaharia (Neagu) ; prof. dr. Elisabeta Botez. - Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

664.3/Z18

top

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

FORCOȘ, Andreea.

Interacțiunea om - computer în sistemele energetice [CD] / Andreea Forcoș. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-606-19-0179-1

681.5/F79

top

72 Arhitectură

 

BALȘ, G.

Bisericile lui Ștefan cel Mare\\2012\ [CD] / G. Balș. - Suceava, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

726.54/B23

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

NECHITA, Manuela.

Educație plastică, abilități practice și didactică a acestora : suport de curs [CD] / Manuela Nechita. - Galați : Galati University Press (GUP), 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

Înaintea tit. : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

ISBN 978-606-6963-021-2

74/75/N33

top

78 Muzică

 

BIZET, Georges ; MEHTA, Zubin.

Carmen / Georges Bizet [DVD] / Georges Bizet ; orchestra și corul Royal Opera House Covent Garden din Londra ; dirijor Zubin Mehta ; interpreți : Maria Ewing, Leintina Văduva, Luis Lima, Gino Quilico ; text (anexă) Piotr Kaminski. - București, 2010.

DVD; ; 12 cm + anexă (62 p. ; 26 x 16 cm). (164:00) - (Mari spectacole de operă\\Adevărul\ ; 1).

ISBN 978-606-539-295-3

78/B54

top

796 Educație fizică și sport

 

MOCANU, George Dănuț.

Dezvoltarea calităților motrice în lecțiile de educație fizică din gimnaziu prin tratare diferențiată [CD] / George Dănuț Mocanu. - Galați : Editura Fundației "Dunărea de Jos" din Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-542-5

796/M84

 

MOCANU, George Dănuț.

Didactica specialității Educație fizică și sport [CD] / George Dănuț Mocanu. - Galați : Editura Fundației "Dunărea de Jos" din Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-555-5

796/M84

 

MOCANU, George Dănuț.

Proiectarea pe grupe valorice a unităților de învățare pentru calități motrice în gimnaziu [CD] / George Dănuț Mocanu. - Galați : Editura Fundației "Dunărea de Jos" din Galați, 2015.

CD-ROM; ; 12 cm.

ISBN 978-973-627-543-2

796/M84

top

81 Lingvistică

 

ACIOBĂNIȚEI, Maria.

Translating English and Romanian proverbs : [dissertation] [CD] / Maria Aciobăniței ; cond. șt. prof. dr. Elena Croitoru. - Galați, 2013.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

81'255/A16

 

COJOCARU, Olga Georgiana.

Cultural embeddedness and thematic area competence in the translation of vocative texts : dissertation and abstract [CD] / Phd candidate Olga Georgiana Cojocaru ; scientific supervisor prof. Elena Croitoru, Phd. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

81'25/C90

 

PLATON, Elena.

Româna ca limbă străină : caiete didactice A1+ [CD] / coord. Elena Platon. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

811.135.1/R69

 

PLATON, Elena.

Româna ca limbă străină (RLS) A1-A2 [CD] / Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2012.

CD-ROM; ; 12 cm.

811.135.1/P70

top

82 Literatură

 

MARCU MATEI, Doina.

Scriitorii și textele lor în presa comunistă din perioada 1949 - 1965 : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Doina Marcu Matei ; cond. șt. prof. univ. dr. Doinița Marcela Milea. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

821.135.1.09/M34

 

NANE, Lili Carmen.

Publicistica lui G. Călinescu : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Lili-Carmen Nane ; coord. șt. prof. univ. dr. Eugenia Simona Antofi. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

821.135.1.09/N20

 

TANVUIA, Silvia Alice.

Libretul ca text literar : o perspectivă interdisciplinară : teză de doctorat [CD] / drd. Silvia Alice Tanvuia (Niță) ; coord. șt. prof. univ. dr. Eugenia Simona Antofi. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

82.09/T20

top

9 GEOGRAFIE. ISTORIE

 

NECULAU, Gabriela.

Unelte și practici agricole pe teritoriul Țării Românești (secolele XIII - XVI) : teză de doctorat și rezumat [CD] / drd. Gabriela (Apostu) Neculau ; cond. șt. prof. Ionel Cândea. - Galați, 2014.

CD-ROM; ; 12 cm.

Însoțește teza cu același titlu.

903.2/N34

top