Pentru cititori

Biblioteca de referințeÎntrebări frecvente


 1. Cui trebuie să mă adresez dacă am nevoie de o informație?

 2. Care este programul bibliotecii?

 3. Care sunt categoriile de documente pe care le pot consulta la bibliotecă?

 4. Cum este distribuit fondul de publicații al bibliotecii?

 5. Cum pot consulta și regăsi documentele tipărite pe care le deține biblioteca?

 6. Cum se consultă catalogul tradițional al bibliotecii?

 7. Ce elemente trebuie notate pentru a solicita o carte în vederea consultării ei? Dar pentru consultarea unui articol?

 8. Cum se consultă catalogul electronic al bibliotecii?

 9. Oferă biblioteca acces la documente electronice? Dar la baze de date online?

 10. Ce este un depozit digital instituțional?

 11. Unde pot citi fără restricții cărți online?

 12. De unde pot obține un permis la bibliotecă?

 13. Ce acte îmi sunt necesare pentru înscrierea la bibliotecă?

 14. Care sunt categoriile de utilizatori care au acces la bibliotecă?

 15. Dacă nu sunt student/profesor al universității, care sunt condițiile de împrumut?

 16. Ce se întâmplă dacă pierd permisul de bibliotecă?

 17. Care este perioada de valabilitate a unui permis de bibliotecă?

 18. Care este perioada de timp pusă la dispoziție pentru a consulta o publicație din bibliotecă?

 19. Ce se întâmplă dacă depășesc termenul de restituire a unei publicații?

 20. Ce se întâmplă dacă pierd una din publicațiile împrumutate?

 21. Am o altă soluție dacă nu găsesc o publicație în colecțiile bibliotecii?

 22. Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de consultarea unei publicații aparținând altei biblioteci?

 23. Cui trebuie să mă adresez pentru a semna fișa de lichidare la bibliotecă?

 24. Pentru consultarea bazelor de date sau programelor de calculator utilizatorii pot beneficia de asistență?

 25. Ce tipuri de servicii electronice oferă biblioteca?


Cui trebuie să mă adresez dacă am nevoie de o informație?

Dacă aveți nevoie de o informație punctuală vă puteți adresa bibliotecarilor din toate punctele de acces ale bibliotecii. Dacă aveți nevoie de o informație complexă (cercetare bibliografică) vă puteți adresa Compartimentului Referințe și cercetare bibliografică.

top

Care este programul bibliotecii?

Orarul bibliotecii este: luni - vineri, 8 - 16.

În perioada sesiunilor de examene, sălile de lectură de la sediul central sunt deschise și sâmbăta între orele 9 - 13.

În perioada 1 iulie – 1 octombrie orarul bibliotecii este de luni - vineri, 9 - 16.

top

Care sunt categoriile de documente pe care le pot consulta la bibliotecă?

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ deține în colecțiile sale: cărți, lucrări de referință (enciclopedii, dicționare, atlase etc.), cursuri, teze de doctorat, reviste, documente electronice, baze de date online, resurse Internet.

top

Cum este distribuit fondul de publicații al bibliotecii?

La sediul central al bibliotecii (sediul Universității) sunt 2 săli de lectură, 1 secție de împrumut și sala multimedia:

 • la sala de lectură I găsiți lucrări de referință, periodice, teze de doctorat și cărți din următoarele domenii: lingvistică, literatură, etnografie, jurnalism;

 • la sala de lectură II găsiți STAS-uri, brevete de invenții și cărți din următoarele domenii: științe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie); informatică; inginerie; arhitectură navală; metalurgie; industrie alimentară;

 • la secția de împrumut găsiti cărți din următoarele domenii: științe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie); informatică; inginerie; arhitectură navală; metalurgie; industrie alimentară;

 • la sala multimedia găsiți lucrări de referință (enciclopedii, dicționare), cursuri, materiale însoțitoare la cărți și reviste din domeniile: științe exacte; informatică; inginerie; sport; literatură; lingvistică; arte.

La filiala Facultății de Științe Economice există o sală de lectură și o secție de împrumut:

 • la sala de lectură găsiți periodice, lucrări de referință și cărți din următoarele domenii: filosofie; religie; istorie; educație; științe economice; drept; sport.

 • la secția de împrumut găsiți cărți din următoarele domenii: filosofie; religie; istorie; educație; științe economice; drept; sport; literatură și lingvistică.

La filiala Facultății de Medicină și Farmacie există publicații în regim de sală de lectură și împrumut la domiciliu. Tipurile de documente sunt: periodice, lucrări de referință și cărți din domeniile: chimie, biologie, medicină, medicină dentară, farmacie.

La filiala Facultății de Inginerie din Brăila există publicații în regim de sală de lectură și împrumut la domiciliu. Tipurile de documente sunt: periodice, lucrări de referință și cărți din domeniile: științe exacte, științe economice, inginerie.

top

Cum pot consulta și regăsi documentele tipărite pe care le deține biblioteca?

Consultarea documentelor pe care le deține biblioteca se face în acces liber la raft, în sălile de lectură sau prin împrumut la domiciliu, de la secțiile de împrumut.

Regăsirea documentelor pe care le deține biblioteca se face consultând catalogul tradițional și/sau catalogul electronic al bibliotecii.

top

Cum se consultă catalogul tradițional al bibliotecii?

Consultarea catalogului tradițional al bibliotecii se face cu ajutorul fișelor de carte și fișelor divizionare.

Fișele de carte se află în sertare, ordonate fie alfabetic (după inițiala autorului, dacă publicația are până la trei autori, sau după inițiala titlului, dacă publicația are mai mult de trei autori sau nu are autor) fie sistematic (după domeniul în care este încadrată publicația respectivă, ex. electrotehnică, industrie alimentară etc.).

Consultarea catalogului este ușurată cu ajutorul fișelor divizionare (care au o parte proeminentă, în partea de sus, ieșind deasupra fișelor de carte) și sunt plasate înaintea unui grup de fișe de carte. Pe partea proeminentă a fișei divizionare sunt scrise: litera și, uneori, diferite cuvinte și nume de autori, pentru catalogul alfabetic; indicele si numele clasei/divizionarei, pentru catalogul sistematic.

top

Ce elemente trebuie notate pentru a solicita o carte în vederea consultării ei? Dar pentru consultarea unui articol?

Dacă doriți să consultați o publicație pe care ați regăsit-o în cataloagele bibliotecii, notați-vă locul unde este repartizată (filiala/secția), disponibilitatea (împrumut la sală/domiciliu) și cota de exemplar. Cota de exemplar se regăsește în două forme:

 • cota sistematică – sub forma unei fracții, având la numărător indexul de clasificare, iar la numitor semnul de autor (inițiala numelui de familie); ex.: 159.9/A48 (159.9 – psihologie; A – inițiala autorului/titlului;48 – cifrele preluate din tabela de autor, de la litera A, pentru primele silabe din numele autorului/titlul publicației).

 • cota topografică – sub forma unei combinații de cifre romane și arabe, cifrele romane semnificând formatul (înălțimea) cărții, iar cifrele arabe, ordinea intrării în bibliotecă, la formatul respectiv; ex.: III 4845 (III – înălțimea (formatul) cărții este în situată în intervalul 23-26 cm; 4845 – nr. de ordine dat la intrarea în bibliotecă pentru publicația de la formatul respectiv).

Pentru consultarea unui articol va trebui să notați titlul revistei, anul, volumul, numărul și paginile la care se află articolul (dacă se cunoaște acest lucru).

top

Cum se consultă catalogul electronic al bibliotecii?

Instrucțiunile legate de consultarea catalogului electronic al bibliotecii sunt plasate în apropierea stațiilor de lucru pentru utilizatori. Variantele cele mai utilizate de căutare sunt după: autor, titlu sau subiect.

top

Oferă biblioteca acces la documente electronice? Dar la baze de date online?

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați are în colecțiile sale documente electronice care pot fi regăsite utilizând catalogul electronic; ele pot fi împrumutate de la sala multimedia (sediul central sau filiala Facultății de Medicină și Farmacie). Documentele electronice pot fi: cursuri, dicționare, materiale însoțitoare la cărți sau reviste etc.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați oferă acces online la depozitul digital instituțional ARTHRA (în prezent, conține bibliografii tematice, rezumatele tezelor de doctorat), baze de date abonate, baze de date în acces deschis, reviste în acces deschis (organizate pe domeniile din universitate), alte resurse Internet tematice. Acestea sunt disponibile de pe pagina web a bibliotecii: www.lib.ugal.ro. Pentru bazele de date abonate accesul se face numai din Intranet-ul universității.

top

Ce este un depozit digital instituțional?

Depozitul digital instituțional este o bază de date online destinată sa stocheze, prezerve și disemineze producția științifică a unei instituții (lucrări de licență, disertații, teze de doctorat, articole ale conferințelor găzduite de instituție, rapoarte de cercetare etc.).

top

Unde pot citi fără restricții cărți online?

Sunt câteva pagini web unde puteți consulta astfel de documente, fără a plăti acest serviciu:

Mai multe resurse electronice găsiți pe pagina web a bibliotecii, resurse online în acces deschis, lista depozitelor digitale instituționale-biblioteci digitale.

top

De unde pot obține un permis la bibliotecă?

Permisul de intrare la bibliotecă se face la sălile de lectură atât la sediul central cât și la fililale. Este personal, netransmisibil și este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator. La începutul fiecărui an universitar este necesară vizarea permisului în aceleași locații.

top

Ce acte îmi sunt necesare pentru înscrierea la bibliotecă?

Pentru eliberarea permisului de intrare sunt necesare următoarele acte:

 • legitimație de student / legitimație de serviciu / carnet de elev;

 • adeverință de la secretariatul facultății la care este înscris (studii licență, masterat, doctorat etc.), în cazul în care nu are legitimație de student eliberată;

 • carte de identitate.

Eliberarea permisului de bibliotecă se va face în urma semnării unei fișe contract cititor, încheiată la data înscrierii în bibliotecă. Acesta constituie actul legal prin care utilizatorul își asumă răspunderile morale și materiale privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate și consultate, precum și folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă și respectarea regulamentului serviciilor.

top

Care sunt categoriile de utilizatori care au acces la bibliotecă?

Categoriile de utilizatori care au acces la biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați sunt:

 • utilizatorii interni: studenți (studii licență, masterat, doctorat, IDD) cadre didactice, salariați ai universității, cadre medicale și preoți, elevi de liceu in ultimul an;

 • utilizatori externi: persoanele care vizează activități de: perfecționare, cercetare etc.

top

Dacă nu sunt student/profesor al universității, care sunt condițiile de împrumut?

Utilizatorii externi pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 2 publicații pe o periodă de 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pe 7 zile.

Persoanele din alte localități (înscrise la doctorat, definitivat sau pentru cercetare în diverse domenii), studenți înscriși la alte universități, elevi care nu au posibilitatea să frecventeze biblioteca, dar solicită pentru o perioadă scurtă anumite servicii și doresc să consulte colecțiile biblioteci, vor avea acces la sălile de lectură și la sala multimedia, pe baza cărții de identitate; nu vor putea împrumuta publicații la domiciliu.

top

Ce se întâmplă dacă pierd permisul de bibliotecă?

În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, trebuie anunțată biblioteca și declarat permisul nul, printr-un anunț în presă. În caz contrar, va răspunde de eventualele pagube aduse bibliotecii prin folosirea permisului de către o altă persoană.

Eliberarea unui nou permis se va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, a fost anulat de către bibliotecă și după achitarea unei taxe (vezi anexă tarife).

top

Care este perioada de valabilitate a unui permis de bibliotecă?

Permisul are valabilitate pe o durată determinată de timp astfel:

 • pentru cadrele didactice și salariații universității pentru perioada în care sunt încadrați la universitate;

 • pentru cadrele medicale pe o perioadă de 5 ani, permisul se va viza la începutul fiecărui an universitar;

 • pentru studenți pe toată durata studiilor, permisul se va viza la începutul fiecărui an universitar;

 • pentru elevi pe o perioadă de un an;

 • pentru utilizatorii externi pe o perioadă de un an.

top

Care este perioada de timp pusă la dispoziție pentru a consulta o publicație din bibliotecă?

 • Studenții pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 10 publicații pe o perioadă de:

 • pentru împrumutul pe termen lung ( cursuri universitare): 90 de zile cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termen foarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 7 zile.

 • Cadrele didactice pot împrumuta la domiciliu, până la 20 publicații pe o perioadă de:

 • pentru împrumutul pe termen lung ( cursuri universitare): 90 de zile cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termenfoarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 7 zile.

 • Celelalte categorii de personal din universitate, cadrele medicale și preoții pot împrumuta la domiciliu, numai de la secțiile de împrumut, până la 10 publicații pe o perioadă de:

 • pentru împrumutul pe termen lung ( cursuri universitare): 90 de zile cu posibilitatea prelungirii de două ori pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termen scurt: 28 de zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 21 de zile;

 • pentru împrumutul pe termen foarte scurt: 14 zile, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru 7 zile.

top

Ce se întâmplă dacă depășesc termenul de restituire a unei publicații?

Depășirea termenului de restituire a unei publicatii atrage după sine plata de penalități. Conform Ordonanța nr. 26 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 prevede: „Art. 37 (1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi“ (vezi anexă tarife).

Acest tarif se aplică pentru toate tipurile de documente cu regim de împrumut la domiciliu. La începutul unui nou an universitar, utilizatorul poate împrumuta alte documente doar după ce a achitat taxa de întârziere cumulată în anul universitar precedent.

top

Ce se întâmplă dacă pierd una din publicațiile împrumutate?

Dacă pierdeți una din publicațiile împrumutate va trebui să o înlocuiți cu un exemplar identic sau să o plătiți (conf. anexa tarife și anexa 2 din regulamentul serviciilor).

top

Am o altă soluție dacă nu găsesc o publicație în colecțiile bibliotecii?

În cazul în care publicația dorită de utilizator nu se regăsește în colecțiile bibliotecii se poate apela la împrumutul interbibliotecar național și internațional. Se completează o cerere de împrumut intern (formular standardizat), adresat Compartimentului Împrumut interbibliotecar. Utilizatorul va specifica datele bibliografice complete ale documentului solicitat (autor, titlu, ediția, locul publicării, editură, an de publicare, colecția/seria, ISBN).

top

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de consultarea unei publicații aparținând altei biblioteci?

Utilizatorul care apelează la serviciul de împrumut interbibliotecar trebuie să achite contravaloarea taxelor de corespondență și expediere a publicației.

Consultarea publicațiilor împrumutate prin intermediul acestui serviciu, se va face numai la sălile de lectură, respectând integritatea publicației și a termenului de restituire.

top

Cui trebuie să mă adresez pentru a semna fișa de lichidare la bibliotecă?

Studenții din ultimul an de facultate, precum și studenții care se retrag de la facultate, trebuie să semneze o fișă de lichidare, care atestă faptul că nu au datorii la bibliotecă. Acest lucru se realizează la secția de împrumut din sediul central al bibliotecii.

top

Pentru consultarea bazelor de date sau programelor de calculator utilizatorii pot beneficia de asistență?

Da, biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați oferă asistență de specialitate utilizatorilor săi. Utilizarea bazelor de date online, evaluarea resurselor Internet sunt două din problemele pe care bibliotecarul de referințe le poate rezolva. Pentru utilizarea programelor de calculator vă puteți adresa fie bibliotecarului de referințe fie inginerului de sistem.

top

Ce tipuri de servicii electronice oferă biblioteca?

Prin intermediul Compartimentului Referințe și cercetare bibliografică sunt oferite servicii electronice utilizatorilor bibliotecii constând în furnizarea de referințe și publicarea online a unor instrumente de cultura informației, astfel:

1. referințe prin e-mail, legate de colecțiile și serviciile bibliotecii se pot obține completând unul din cele două modele de formulare:

2. referințe prin yahoo messenger (id: lursachi sau budjg_referinte);

3. referințe prin intermediul rețelelor de socializare (facebook), la adresa: http://www.facebook.com/biblioteca.udjgalati

4. tutoriale online de cultura informației prin intermediul rețelei de socializare slideshare.net, la adresa: http://www.slideshare.net/lursachi


O listă completă a întrebărilor legate de colecțiile și serviciile bibliotecii puteți consulta aici.

topaaaaaaaaaaaaiii