Pentru cititori

Biblioteca de referințe


Înscrierea și accesul utilizatorilor la bibliotecă


În Biblioteca Universității accesul se face numai pe baza Permisului de intrare, care este personal, netransmisibil și este individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator.


Pentru eliberarea Permisului de intrare sunt necesare următoarele acte:

 • legitimație de student / legitimație de serviciu / carnet de elev;

 • adeverință de la secretariatul facultății la care este înscris utilizatorul (curs, masterat, doctorat etc.) - în cazul în care nu are legitimație de student eliberată;

 • carte de identitate;


În caz de pierdere, deteriorare sau furt al permisului, cititorul este obligat să înștiințeze imediat biblioteca de pierderea acestuia și să îl declare nul printr-un anunț în presă. Eliberarea unui nou permis se va face după ce permisul vechi a fost declarat pierdut, anulat de către bibliotecă și după achitarea unei taxe de eliberare duplicat.

Pot beneficia de serviciile bibliotecii următoarele categorii de utilizatori:

 • utilizatori interni:

  • studenți (formă de învățământ de lungă durată sau de scurtă durată la zi sau la IDD; masterat, cursuri postuniversitare, doctorat, definitivat, grad didactic);

  • cadre didactice din universitate;

  • alte categorii de personal din universitate;

  • cadre medicale și preoți;

  • elevi în ultimul an la liceu (care pregătesc lucrarea de diplomă);


 • utilizatori externi ( perfecționare, cercetare etc.).


aaaaaaaaaaaaiii