Pentru cititori

Biblioteca de referințe

 
File de cronică

 • 1951- Înfiintarea Bibliotecii Institutului Politehnic Galati, cu un fond de 8520 volume.

 • 1953-1955- Sunt transferate, la Galați, fonduri de carte de la Institutul de Piscicultură (Constanța) și Institutul de Industrie Alimentară (București).

 • 1974 - Biblioteca Institutului Politehnic numară 314.000 volume (212.462 cărți, 996 titluri de periodice, 42.000 stasuri, 240 alte materiale documentare); serviciul de documentare începe elaborarea unor instrumente de informare uzuale: buletine bibliografice, repertorii de reviste, cataloage (articole de industrie alimentară, teze de doctorat, reviste); în cadrul bibliotecii funcționează un serviciu de multiplicare a cursurilor și îndrumarelor de laborator, atelier de legătorie, atelier foto.

 • 1959 (10 octombrie) - Înfiintarea Bibliotecii Institutului Pedagogic de 3 ani Galați, cu un fond de carte alcătuit inițial din donații de la Biblioteca Centrală Universitară din Iași (23.441 volume) și Liceul de Marină din Galați (7.243 volume); activitatea se desfășoară într-o singură încăpere, cu un bibliotecar.

 • 1963 - Biblioteca Institutului Pedagogic de 3 ani funcționeaza cu 7 bibliotecari, în două încaperi, patru depozite, sala de lectura cu 70 de locuri si depozit de carte.

 • 1970 - Fondul de documente ale bibliotecii însumează 58.228 volume, 217 titluri de periodice, 42 colecții speciale de microfilme, 63 discuri; devin operaționale cataloagul general alfabetic, catalogul sistematic, catalogul de colecții speciale; sunt amenajate trei săli de lectură (două pentru studenți, una pentru cadre didactice), cu 142 locuri.

 • 1974 - Începe organizarea Bibliotecii Universității, prin contopirea fondurilor de documente ale bibliotecilor Institutului Politehnic și Institutului Pedagogic (în total 316.462 unități bibliografice); biblioteca funcționează în clădirea rectoratului, unde ocupă 44 încăperi, în care sunt amenajate săli de lucru pentru personalul bibliotecii, săli de lectură și depozitelele secțiilor de documentare și împrumut; începe constituirea filialelor bibliotecii Universității: pe platforma industrială Brăila (pentru secția de subingineri), în complexul căminelor studențești, la catedrele facultăților.

 • 1988 - Prin dotări de la buget, transfer de la Biblioteca Institutului National pentru Informare și Documentare (14.925 volume), schimb cu diferiți parteneri din țară și străinatate, fondul de publicații ajunge la 414.262 unități bibliografice; în patrimoniul bibliotecii se găsesc 586 titluri de cursuri editate la Galați și 141 apărute în edituri centrale, având ca autori sau coautori cadre didactice din Universitate; sunt editate și oferite beneficiarilor diverse instrumente de informare: liste de informare curentă cu cărți noi intrate în bibliotecă (lunar), buletinul bibliografic al cărților noi intrate în bibliotecă (trimestrial), repertoriul periodicelor intrate în bibliotecă (anual); sunt, de asemenea, elaborate diferite cataloage: catalogul cursurilor, manualelor și îndrumarelor de laborator editate de Universitate, catalogul tezelor de doctorat susținute în Universitate sau primite din țară, catalogul lucrărilor științifice ale cadrelor didactice din Universitate, catalogul brevetelor de invenții, catalogul bibliografiilor și materialelor de referință; sunt elaborate bibliografii la cerere și se desfășoară cercetări bibliografice pe teme incluse în planul de cercetare, pentru lucrări de diplomă, elaborări de studii, proiecte etc.; prin serviciul de specialitate, biblioteca asigură împrumutul intern de carte, având legături cu toate marile biblioteci din țară și realizează schimburi de publicații cu 262 parteneri din 44 țări ale lumii.

 • 1990 - Înființarea filialei Bibliotecii Facultății de Inginerie Brăila.

 • 1997 - Fondul de documente ale Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“, (sediul central) cuprinde: 494347 unități înregistrate, dintre care 105053 titluri cărți, 2529 titluri periodice, 55142 STAS-uri și brevete; cititori: 7163 (studenți și cadre didactice).

 • 1998 - Începe dezvoltarea unui sistem informațional computerizat, pentru întreaga gama de activități ce se desfășoară în compartimentul Biblioteca (completarea colecțiilor, circulația resurselor, gestiunea patrimoniului, alte servicii pe care acest compartiment le oferă comunității academice).

 • 1999 (martie) - Este achiziționat și începe să fie utilizat softul integrat de bibliotecă TINLIB (catalogare,evidență,rapoarte).

 • 2000 - Reorganizarea și reabilitarea spațiilor sediului central al Bibliotecii, prin amenajarea a 8 încăperi (dispuse compact într-un corp distinct al clădirii administrative a Universității, în care sunt concentrate toate interfețele prin care biblioteca intră în relație directă cu membrii comunității academice: săli de lectură, de împrumut, de documentare, multimedia, administrative) și 4 depozite de publicații; completarea și diversificarea colecțiilor, prin dezvoltarea a două noi compartimente - biblioteca digitala si biblioteca virtuală - în scopul înlesnirii accesului cititorilor la serviciile bibliotecii (facilitate utilă îndeosebi cadrelor didactice și studenților de la I.D.D.); reorganizarea serviciului cu publicul în trei sectoare: Biblioteca de științe exacte și inginerești și colecția de periodice (sediul central), Filiala de științe socio-umaniste și economice, Filiala bibliotecii Facultătți de Inginerie din Brăila.

 • 2001 (ianuarie) - Devine operațional modulul Circulație din aplicația TINLIB.

 • 2002 - Începe reabilitarea filialei bibliotecii de la Facultatea de Studii Economice.

 • 2003 (31 decembrie) - Unități de bibliotecă înregistrate: 451.783, dintre care 6657 achiziționate în anul 2003; au apelat la serviciile bibliotecii 5378 utilizatori (2015 înscriși în 2003), care au solicitat 95.455 de publicații.

 • 2004 (martie) - Transferarea, în sala de lectură I - sediul Central, a fondului de carte din domeniile lingvisticii si literaturii române, lingvisticii si literaturii străine de la Filiala Facultății de Studii Economice și Administrative; conectarea serviciilor acestei filiale la sistemul integrat al serviciilor bibliotecii din sediul Central.

 • 2005(aprilie) - Înființarea filialei Bibliotecii Facultății de Medicină.

 • 2007 – sub egida ABR, biblioteca este implicatã în proiectul REM-RO, alături de biblioteci partenere din țară: BCU București, BVAU Galați, BNR, Biblioteca Universității Tehnice “Gh. Asachi” din Iași, BCU Timișoara, Biblioteca Universității “Transilvania” din Brașov, care funcționeazã în paralel cu cel de referințe prin e-mail.

 • 2008 – biblioteca este implicatã în proiectul, în cadrul Programului 4 „Parteneriate în domeniile prioritare”, cu titlul Sistem integrat pentru indexarea și partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate”.

 • 2010 – 2012 s-au pus bazele depozitului digital și s-a înființat biroul de digitizare al bibliotecii.

aaaaaaaaaaaaiii