ALBUME

intrate în bibliotecă


008 Cultură și civilizație

2 RELIGIE. TEOLOGIE

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

61 Științe medicale. Medicină

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

663 Microbiologie industrială

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

71 Sistematizare. Urbanism

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

908 Monografii ale localităților

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie008 Cultură și civilizație


France-Roumanie : "C'est la famille !" / coordonateur : Justine Coutard. - București : [s.n.], [2007] (Arta Grafică).

127 p. ; 31 cm.

V 191; AB008(44)/F86


PERNOUD, RÉGINE.

Les Gaulois : album / Régine Pernoud. - Paris : Éditions du Seuil, 1979.

128 p. ; 28 cm.

IV 5938; AB008(44)/P52

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE


Almanah bisericesc 1996 / tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - București : Editura Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor, 1996.

248 p. + fotogr. alb negru și color ; 23 cm.

III 16773; AB26/28/A43


Obiecte rituale iudaice din România : [album] / Hary Kuller, I. Kara, Irina Cajal-Marin, L. Benjamin, P. Petrescu ; coord. Hary Kuller. - București : Hasefer, 1999.

191 p. : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 973-9275-69-7

V 233; AB296.3/O-13

top

37 Educație. Timp liber


BORTOȘ, OCTAVIAN.

USAMV [Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară] Cluj-Napoca : poartă spre cunoaștere = USAMV [University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine] Cluj-Napoca : gateway to knowledge / Octavian Bortoș ; English translation Oana Todașcă. - Cluj-Napoca : Editura Pro Art 21, 2006.

64 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-973-0-04637-3

IV 8398; AB378.6/B70


Politechnika Czestochowska jaka jest ... : 60 lat Politechniki Czestochowskiej / Opracowanie tekstow Aleksander Gasiorski ; Fotografie Jacek Sztuka, ... - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, [2009].

84 p. : fotogr. ; 31 x 31 cm.

ISBN 978-83-7193-428-2 ISBN 978-83-60051-80-1

IV 8359; AB378.6/P75


Universitatea "Babeș-Bolyai" în imagini de astăzi : 2002 / Ioan Felecan - fotografii, Virgil Lazăr - editor coord. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 973-610-137-1

II 36061; AB373/378/U53


Une Université dans la cité : 1984-2004 / Université du Havre. - Havre : Havre Université, [2004].

199 p. ; 20 cm.

ISBN 2-84811-048-1

II 40279; AB378/U48

top

39 Etnografie. Folclor


CHICET, ISIDOR.

Momârlanii din Valea Jiului : album etnografic / Dumitru Gălățan-Jieț, Isidor Chicet. - Craiova : Autograf MGM, 2008.

182 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-8989-65-8

I 4298; AB398/G11

top

61 Științe medicale. Medicină


ANASTASATU, CONSTANTIN.

Terapia tuberculozei pulmonare / Constantin Anastasatu. - București : Editura Medicală, 1973.

416 p. : fig. ; 24 cm.

III 18390; AB616.24-002.5-08/A49

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


MICLĂUȘ, ILIE.

Album de matrițe pentru materiale plastice / ing. Miclăuș Ilie, ing. Busuioc Dumitru, Tancou, Titus. - București : Editura Tehnică, 1975.

70 p. ; 24 cm.

III 3352; AB621.98/M65


SIMIONESCU, CRISTIAN-SILVIU.

Album de dispozitive pentru prelucrări mecanice / Cristian Simionescu, Mihai Simionescu, Cornel Prejban. - Brăila : Sapiens, 1994.

224 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-96732-0-1

III 11978; AB621.94/S57

top

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie


Tischinszenierungen : Phantasievolle Dekorationen fűr gastliche Anlässe / Designer: Thomas Niederste-Werbeck. - Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag GmbH, ©991.

156 p. ; 26x29 cm.

ISBN 3-87150-353-3

IV 6814; AB642.4/.6/T64

top

663 Microbiologie industrială


Gasthausbrauerein : Konzeption, Bau Technik, Marketing = Pub breweries / hrsg. von Rolf Eschenbach. - Nűrnberg : Hans Carl, 1993.

124 p. : fotogr. ; 29 cm.

ISBN 3-418-00738-4

IV 6822; 663.4/G23


ROUSIES, JEAN-BASTIEN.

Whisky / Beratung: Jean-Louis Baud ; Text: Jean-Bastien Rousies. - Moewig, 2001.

142 p. : fotogr. color ; 24 x 29 cm.

ISBN 3-8118-1709-4

IV 6821; AB663.5/R85

top

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT


EUROART : Comunicare prin artă = EUROART : Communication through Art / Uniunea Europeană. Delegația Comisiei Europene în România ; pref. de Jonathan Scheele, șeful Delegației. - București, 2003.

38 p. ; 20 cm.

II 35846; AB7/E90


GRIGORESCU, DAN EREMIA.

Roma : [album] / Dan Er. Grigorescu. - București : Sport-Turism, [1976].

10 p. + 162 f. pl. ; 28 cm.

IV 4414; AB72/75/G83

top

71 Sistematizare. Urbanism


Orașele României : o istorie în imagini : sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX / Muzeul Național de Istorie a României. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

220 p. : fotogr. alb + color ; 31 cm.

ISBN 978-606-537-005-0

IV 8493; AB71/O-70

top

72 Arhitectură


Athosul : grădina Maicii Domnului / text și foto Gerhhard Trumler ; trad. Eduard Florin Tudor. - [București] : Fundația Centrul Cultural Panellinion, 2010.

252 p. ; 24 cm.

ISBN 978-960-500-448-4

III 20753; AB726.5/A91


Cartea neagră : distrugerea patrimoniului arhitectural și urbanistic din România / Ordinul Arhitecților din România ; coord. Hanna Derer ; texte de Hanna Derer, prof. dr. ing. Dan Lungu, dr. Dana Mihai ; fotogr. de Aurora Târșoagă, Georgel Dumitriu, Dan Marin, Hanna Derer. - București : CNI Coresi, 2009.

vol. ; 30 cm.

Vol. 1 : București, 1990 - 2009. - 2009. - 119 p. : fotogr. color. - ISBN 978-973-570-349-3

IV 8293; AB72/C27


HADID, ZAHA.

Space for art / Zaha Hadid ; edited by Markus Dochantschi ; essays by : Charles Desmarais, Joseph Giovannini. - Baden (Elveția) : Lars Müller Publishers, 2004.

113 p. : des., fotogr. ; 33 cm.

ISBN 3-03778-005-3

V 250; AB72/H12


Mănăstiri și biserici din România : Moldova și Bucovina = Monasteries and Churches of Romania : Moldavia and Bukowina / coord. Valeriu Cimpoeru. - București : Media Print, 2005.

95 p. ; 30 cm.

ISBN 973-7959-20-5

IV 8200; AB726.5(498)/M11


Mobilier și argintărie în Europa secolului XIX / Muzeul Național de Artă al României. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1999.

III 20064; AB721/M84


Salonul de iarnă al medicilor : 1966 - 2009 [album] / cuv. în. prof. dr. Constantin Ciuce ; red. dr. Laura Poantă. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2009.

171 p. : reprod. color ; 26 cm.

ISBN 978-973-133-622-0 :

III 20727; AB73/77/S17

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


Arts de l'Islam / [par les conservateurs du Metropolitan Museum of Art] ; adaptation française Claude Dovaz. - Paris : Gründ, 1989.

160 p. ; 28 cm - (Les Grandes Époques de l'Art).

ISBN 2-7000-2060-X

IV 5941; AB73/76/A84


Arts primitifs : Les Îles du Pacifique, L'Afrique, Les Amériques / [par les conservateurs du Metropolitan Museum of Art] ; adaptation française Etienne Lethel. - Paris : Gründ, 1989.

160 p. ; 30 cm - (Les Grandes Époques de l'Art).

ISBN 2-7000-2061-8

IV 5940; AB73/76/A84


BERTALAN, KARIN.

Hans Hermann / Karin Bertalan. - Bukarest : Kriterion, 1982.

40 p., 46 p. : fotogr. ; 20 x 18 cm.

II 38116; AB75(498)HERMANN, H./B49


CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA.

Arta Renașterii : secolul al XV-lea [album] / Liana Castelfranchi Vegas ; trad. din italiană de Michaela Șchiopu. - București : Humanitas, 1997.

304 p. cu planșe color ; 30 cm.

ISBN 973-28-0766-0

IV 6577; AB73/C28


CEBUC, ALEXANDRU.

Grigorescu / Alexandru Cebuc ; Mihaela Chițac ; Marina Motroc. - Ed. a II-a. - București : Monitorul Oficial R.A., 2012.

166 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-567-783-1

III 22041; AB75(498)Grigorescu, N./C33


Chipuri și locuri : [album] = Foyers de jadis / Eugenia Iftodi [desene] ; trad. Laurențiu Zoicaș. - București, 2000 (Monitorul Oficial).

141 p. reprod. color ; 21 x 23 cm.

ISBN 973-0-021589

II 38960; AB741/C42


CRIȘAN, MARIA MAGDALENA.

Artiști gălățeni : album / Maria Magdalena Crișan. - București : Meridiane, 1986.

80 p. ; 19 cm.

II 35728; AB75/C86


De la Matei Basarab la Constantin Brîncoveanu : arta secolului al XVII-lea = From Matei Basarab to Constantin Brîncoveanu : the art of the 17th century / introd. Theodor Enescu ; text Alexandru Elian ; catalogul și org. expoziției Ana Dobjanschi, Oana Iancovescu, Anca Lăzărescu, ... - [ed. bilingvă]. - București : Melior Trading, 1992 (Publirom).

168 p. : fotogr. alb-negru și color ; 21 x 24 cm.

ISBN 973-95349-2-9

II 38924; AB73/76/D26


FIRUȚĂ, CORINA.

Gheorghe Tattarescu, Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian : [album] / coord. Corina Firuță, Cori Simona Ion ; text Corina Firuță ; trad în lb. engleză Augusta Caterina Grundbock ; fotogr. de Dumitru F. Dumitru, Puiu Asmarandei, Steliana Preda. - București : Alcor Edimpex, 2003.

136 p. : fotogr. color. ; 29,50 x 22,50 cm - (Artă).

ISBN 973-8160-09-x

IV 8311; AB75(498)/F59


Florica Ioan : sculptură, desen : [album] / Muzeul Național de Artă al României. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1998 (Arti Grafiche Giacone).

80 p. : reprod. fotogr. ; 31 cm.

V 248; AB73/M99


Gravură în relief, artiști din România : 1900-1950 / îngrij. de Elena Ene, Mariana Vida. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1997.

91 p. ; 22 cm.

II 38927; AB73/76/G75


Istoria ilustrată a picturii : de la arta rupestră la arta abstractă / în românește de Sorin Mărculescu. - ed. a 3-a. - București : Meridiane, 1973.

328 p. : il. color ; 24 cm.

III 17584; AB75/I-87


IVANIUC, FLORENȚA.

Magdalena Rădulescu : pictură și grafică / dr. Florența Ivaniuc, dr. Cristian Robert Velescu. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1994.

72 p. : il. color ; 22 cm.

ISBN 973-95649-2-5

II 38928; AB75/I-96


LASSAIGNE, JACQUES.

Ștefan Luchian / Jacques Lassaigne. - Verlag : Meridiane, 1994.

68 p. ; 26 cm.

ISBN 973-33-0165-5

II 38315; AB75/L11


MORARIU, MODEST.

Douanier Rousseau / Modest Morariu. - București : Meridiane, 1975.

106 p. ; 31 cm - (Clasicii picturii universale).

V 179; AB75/M89


OCTAVIAN, TUDOR.

Pictori români uitați : [album] / Tudor Octavian ; fotogr. de Marian Cazacu. - București : Noi Media Print, 2003.

180 p. : fotogr. color ; 24 x 22 cm.

ISBN 973-7959-02-7

III 20173; AB75(498)/O-19


Raoul Dufy, le fiancé du Havre / texte Etric Baudet ; préface Fanny Guillon-Laffaille. - Eric Baudet, ©003.

166 p. : reprod. ; 25 x 30 cm.

ISBN 2-951-7542-1-3 ISBN 978-2-951-7542-1-8

III 20758; AB75/R24


Restaurant Design : Arhitektur - Marketing - Corporate Design. - Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag GmbH, 1999-2001

3 vol. ; 30 cm.

Vol. 1 / Ingrid Wenz-Gahler, Roswitha Wesp. - 2. Auflage : Deutscher Fachverlag GmbH. - ©999. - 290 p.: fotogr. - ISBN 3-87150-678-8

Vol. 2 / Roswitha Wesp, Iki Kűhn. - 1. Auflage : Deutscher Fachverlag GmbH. - ©999. - 206 p.: fotogr. - ISBN 3-87150-574-9

Vol. 3 / Heide- Marie Jungbluth, Roswitha Wesp : Deutscher Fachverlag GmbH. - 2001. - 202 p.: fotogr. color. - ISBN 3-87150-672-9

IV 6806; AB74/R47


RŰHM, BETTINA.

Restaurants, Cafés, Bars : Interior-Trends aus Deutschland, Ősterreich und Schweiz / Bettina Rűhm. - Műnchen : Callwey, ©001.

96 p.: fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 3-7667-1476-7

III 16230; AB747/R90


Traian Goga (1917-1989) : album și expoziție retrospectivă / Constantin Mălinaș. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1993.

56 p. ; 27 cm.

IV 8208; AB73/76/T80

top

77 Artă fotografică


Forscher auf Reisen : Fotografien als wissenschaftliches Souvenir / hersg. EHT-Bibliothek Zürich ; Rudolf Mumenthaler, Susanne Schneider, Margit Unser. - Zürich : EHT-Bibliothek Zürich, ©008.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-909386-08-6

III 20010; AB77/F79


MIYA, KOSEI.

Maramureș : [album] / Kosei Miya ; texte de Irina Nicolau, Kosei Miya ; versiunea engleză de James Christian Brown. - București : Humanitas, 2000.

132 p. : fotogr. color ; 29 x 27 cm.

ISBN 973-50-0128-4

IV 8254; AB77(498.4)/M82


Republica Moldova în fotografii / Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară. - Iași : INDECO, 2008.

pag. multipl. : fotogr. color ; 16 cm.

I 4287; AB77/R46

top

78 Muzică


George Enescu : Omagiu cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naștere = Georges Enesco : Hommage à l'ocassion du centenaire de sa naissance / cuvînt înainte : Zeno Vancea. - București : Editura Meridiane, 1981.

150 p. : fotogr. ; 23 cm.

III 19997; AB78/G31

top

791/793 Divertisment. Teatru. Film


Paul Bortnovski : [biografie] / coord. Valeriu Moisescu. - București : Editura Fundației Pro, 2003.

252 p. ; 21 cm - (Maeștri ai teatrului românesc în a doua jumatate a secolului XX).

ISBN 973-8438-16-05

II 35707; AB792/B70

top

81 Lingvistică


BOROIANU, C.

Texte vechi românești : album de paleografie româno-chirilică / C. Boroianu. - București : Universitatea din București, 1971.

104 p. ; 30 cm.

IV 3220; AB811.135.1'0/B68

top

82 Literatură


Eminescu printre noi / Constantin Mălinaș . - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 2001.

27 p. ; 28 cm.

ISBN 973-95289-1-0

IV 8207; AB821.135.1.09 EMINESCU M./E48

top

908 Monografii ale localităților


BURULEANU, DAN N.

Timișoara : povestea orașelor sale / Dan N.Buruleanu, Florin Medeleț. - Timișoara : Mirton, 2004.

254 p. ; 30 cm.

ISBN 973-661-275-9

V 242; AB908/B86


CUȚARA, ALEXANDRU.

Timișoara : monografie artistică = Temeswar : Bild-Kunst Monographie / Alexandru Cuțara ; taducere de Eleonora Pascu. - Timișoara : Amarcord, 1998.

115 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 973-9244-35-1

III 20176; AB908/C97

top

91 Geografie


AGARICI, PAUL.

Ilfov : Romania / Paul Agarici, Mihaela Agarici. - București : Artprint, 2004.

68 p. ; 32 cm.

ISBN 973-86867-0-9

IV 8252; AB913(498.1)ILFOV/A26


Brăila [Gânduri despre Brăila] / coord. Dumitrica Albu. - Brăila : Fundația Naturalistă "Al. Borza", 2003.

80 p. ; 19 cm.

ISBN 973-99691-2-7

II 38317; AB913(498.1-35 BrăILA/B75


Le Canada : [album] / textes par Georges Cerbelaud Salagniac, Robert Hollier, David P. Silcox, ... - Paris : Larousse, 1973.

160 p. : h., il. color ; 27 cm - (Monde et Voyages).

ISBN 2-03-053118-9

III 13996; AB913(71)/C18


Dunărea românescă = The Romanian Danube = Le Danube roumain / coordonator : Ioan Roșca ; prefață de Fănuș Neagu. - București : Agenția Națională de Presă AGERPRES, 2011.

215 p. : fotogr. color ; 32 cm.

ISBN 978-973-86757-9-7

V 265; AB911.2/D94


L' Espagne / collection dirigée par Daniel Moreau. - Paris : Larousse, 1964.

159 p. ; 24 cm - (Monde et Voyages).

III 13994; AB913(460)/E79


Galați : [Album] / concepție de: Dan Basarab Nanu, Simion Mărculescu ; foto: Simion Mărculescu ; trad. Constantin Frosin, Viorel Ștefănescu. - Galați : Alma, 1997.

[44] p. : il. în parte color ; 29 cm.

ISBN 973-9290-11-6

IV 6044; AB911.3/G15


Îles de brume et de lumière [album] / réalisé et publié par Sélection du Reader's Digest. - 3-ème éd. - Paris ; Bruxelles ; Zurich : The Reader's Digest , 1982.

312 p. : il. color, h. ; 31 cm.

ISBN 2-7098-0021-7

V 153; AB911.2/I-41


Județul Galați : [album] / text de Radu Macovei ; fotografii de Paul Popa. - Galați : [s.n.], [s.a.].

181 p. ; 27 cm.

IV 6954; AB911.3/J84


LÖFFLER, HEDY.

București : album / Henry Löffler ; cuvînt înainte : Ioan Grigorescu . - București : Sport-Turism, 1984.

556 p. ; 28 cm.

IV 6950; AB911.3/L73


LÖFFLER, HEDY.

Litorarul românesc : album / Hedy Löffler ; prefață de Radu Boureanu ; versuri de Adrian Păunescu. - București : Sport-Turism, 1975.

218 p. ; 28 cm.

IV 6953; AB911.3/L73


NAWRATH, ALFRED.

Norvège / Alfred Nawrath. - Berne : Kyushu University.

125 p. ; 40 cm.

V 154; AB913(492)/N86


Un Patrimonio comun : obras del hombre y de la naturaleza de valor universal exceptional / publicado por la Organizació de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. - Paris : [s.n.] , 1982 (Poligrafici Editoriale, Bolonia).

140 p. ; 22 cm.

ISBN 92-3-202025-4

II 32858; AB911.3/P44


Patrimoniul universal : Natura și cultura protejate de UNESCO / versiunea românească : editor : Mihai Iacomir. - Brașov : Șchei Brașov, 1997.

[vol.] ; 29 cm.

vol. 1 : Europa de sud / Jürgen Lotz, Thomas Veser ; traducere : Camelia Frijan. - 336 p. : h., il. color . - Index p. 331-335. - Lista fotogr. p. 336. - ISBN 973-96566-1-7

vol. 2 : Europa de vest / Jörg Holzwarth, Jörg Lotz, Thomas Veser ; traducători : Ruxandra Tulban și Nic Tulban. - 304 p. : h., il. color . - Index p. 301-303. - Lista fotogr. p. 304. - ISBN 973-98611-0-5

vol. 3 : Europa centrală și de nord / Ferran Alaminos, Hermann J. Benning, Nuria Font, Sacha Goldman, ... ; traducător : Ștefan Popovici. - 320 p. : h., il. color . - Index p. 316-318. - Lista fotogr. p. 319. - ISBN 973-96566-6-8

vol. 4 : Europa centrală și de sud-est / dr. Mathias Schmidt, Thomas Veser ; traducere de Monica Doreanu. - 320 p. ; fotogr. color . - Index p. 314-319. - ISBN 973-96566-7-6

IV 6418; AB911/P44


Plaiuri tulcene : album. - Tulcea, [s.a.].

60 p. ; 29 cm.

IV 6952; AB911.3(498)/P70


La Suisse / collection dirigée par Daniel Moreau. - Paris : Larousse, 1964.

159 p. ; 40 cm - (Monde et Voyages).

ISBN 2-03-0-53103-0

III 13995; AB913(494)/E45


Switzerland. - Zürichsee : Alltag/Scalo Verlag AG, 1992.

2 vol. ; 29 cm.

ISBN 3-905080-19-2

Vol. 1 : An inside view. - 271 p.

Vol. 2 : Through the eyes of others. - 213 p.

IV 5781; AB913/S98


La Tunisie / collection dirigée par Daniel Moreau. - Paris : Larousse, 1964.

159 p. ; 40 cm.

III 13993; AB913(611)/T93

top

929 Biografii


Familia regală : o istorie în imagini / Muzeul Național de Istorie a României. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

165 p. : fotogr. ; 31 cm.

ISBN 978-973-8966-97-0

V 263; AB929.5/F18

top

93/94 Istorie


60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și România : [album]. - [s. l.] : World Affaires, [2009].

180 p. : fotogr. ; 29 cm.

IV 8314; AB94(498)"19/20"/S15


INNES, BRIAN.

The Book of revolutions / Brian Innes. - London : Bancroft, 1967.

96 f. ; 30 cm.

V 141; AB94(100)/I-54


Mărturii ale trecutului : album de documente / Album de documente întocmit de Maria Soveja, Ioana Burlacu, Ioan Opriș ; coordonator : Ionel Gal. - București, 1981.

328 p. ; 32 cm.

V 167; AB94(498)/M43


PORUMB, MARIUS.

Ștefan cel Mare și Transilvania : legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI / Marius Porumb. - Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

88 p. ; 27 cm.

ISBN 973-86871-0-1

IV 7394; AB94(498)"06/17"/P73


RADU, PRINCIPE AL ROMÂNIEI.

Mihai al României : o perspectivă în imagini a vieții Majestății Sale și a istoriei Familiei Regale a României publicată cu ocazia aniversării vîrstei de optzeci de ani a Regelui Mihai la 25 octombrie 2001 / Radu Principe de Hohenzollern-Veringen ; dedicație din partea Majestății Sale Regele Juan Carlos al Spaniei și a Alteței Sale Regale Principele de Wales ; cuvînt înainte de Alteța Sa Regală Principesa Margareta a României. - București : Humanitas, 2001.

178 p. ; 34 cm.

ISBN 973-50-0062-8

V 180; AB94(498)"20/..."/R97


România : decembrie 1989 / Muzeul Național de Istorie a României, ... ; colegiul de redacție : Oana Ilie, Dorina Tomescu, Mihail Lancuzov, Florin Georgescu ; fotografii realizate de Marius Amariei, George Nica. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

154 p. : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 978-973-8966-91-8

IV 8686; AB94(498)"19"/R70


România : istorie în documente / ed. Ștefan Ștefănescu, Ioan Scurtu. - București : Arhivele Statului din România, 1992.

285 p. ; 32 cm.

ISBN 973-95711-0-7

V 232; AB94(498)/R61

top