DICȚIONARE

intrate în bibliotecă


0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (fără abur)

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

811.111 Limba engleză

811.112.2 Limba germană

811.131.1 Limba italiană

811.133.1 Limba franceză

811.134.2 Limba spaniolă

811.135.1 Limba română

82 Literatură

821.111 Literatura engleză

821.131.1 Literatură italiană

821.133.1 Literatura franceză

821.135.1 Literatura română

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE


COSTINESCU, PETRU.

Inventatori români / Petru Costinescu, Nicolae M. Mihăilescu, Mihai Olteneanu ; coord. Petru Ciontu. - ed. a 2-a. - București : OSIM, 2000.

160 p. ; 20 cm.

Înaintea tit. : Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Asociația Generală a Inginerilor din România.

ISBN 973-8130-02-6 ISBN 973-96400-4-4

II 38039; D001/C77


Dicționar al inventatorilor români contemporani / coord. Emil Constantin Stanciu. - Cluj-Napoca : Risoprint, -2012.

vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-751-621-3

Vol. 3. - 2012. - 560 p.- ISBN 978-973-53-0767-7

III 21634; D001/D39


Grand Larousse en 5 volumes. - Paris : Larousse, 1992-1993.

5 vol. + anexă. ; 28 cm.

Lucrarea conține : 116000 articole, 4450 fotografii, 2800 desene și 410 hărți.

Anexă : Actua : complement du Grand Larousse en 5 volumes. - 1992. - 253 p. - ISBN 2-03-101-446-3

Vol. 1 : A/chondrichtyen . - 1993. - XXXII, 640 p. . - ISBN 2-03-101481-1

Vol. 3 : Fougères/marbrare. - 1993. - 1281-1952 p. - ISBN 2-03-101483-8

Vol. 4 : Marburg/recteur. - 1993. - 1953-2592 p. - ISBN 2-03-101484-6

Vol. 5 : Rectifiable/zythum. - p. 2593-3263 : il. - ISBN 2-03-101485-4

IV 5783; D0/G76


Grand Larousse en 10 volumes / direction de la publication ; Patrice Maubourguet ; direction de l'ouvrage ; François Demay. - Paris : Larousse, 1993.

10 vol. ; 28 cm.

Lucrarea conține : 116000 articole, 4450 fotografii, 2800 desene și 410 hărți.

ISBN 2-288-83510-1

Vol. 1 : A-Balkans. - XXXI, 288 p. . - ISBN 2-288-83511-X

Vol. 2 : Balkars/chondrichtyen. - p. 289-640. - ISBN 2-288-83512-8

Vol. 3 : Chondrifié/discounter. - p. 641-960. - ISBN 2-288-83513-6

Vol. 4 : Discoureu/fougère. - p. 961-1280. - ISBN 2-288-83514-4

Vol. 6 : Incapacité/marbrure. - p. 1601-1952 . - ISBN 2-288-83516-0

Vol. 7 : Marburg/orade. - p. 1953-2240 . - ISBN 2-288-8357-9

Vol. 8 : Oradea/recteur. - p. 2241-2592 . - ISBN 2-288-83518-7

Vol. 9 : Rectifiable/Szymonowic. - p. 2593-2944 . - ISBN 2-288-83519-5

Vol. 10 : T/zythum. - p. 2945-3263 . - ISBN 2-288-83520-9

IV 5534; D0/G76


Inventatori și invenții : dicționar / cu participarea lui Thomas de Galiana și Michel Rival ; trad. din limba fr. Mariana Crăciun și Monica Crăciun. - București : Editura Tehnică, 2001.

968 p. ; 24,5 cm - (Larousse. In extenso).

ISBN 973-31-1546-0

III 18690; D001/I-59


Le Petit Larousse en couleurs 1994. - Paris : Larousse, 1993.

1784 p. ; 24 cm - (Dictionnaire Encyclopédique).

ISBN 2-03-301194-1

III 12086; D0/P55


Le Petit Larousse en couleurs 1995. - Nouv. éd. - Paris : Larousse, 1994.

1777 p. ; 23 cm - (Dictionnaire Encyclopédique).

ISBN 2-03-301331-6

III 12023; D0/P55


Le Robert dictionnaire d'aujourd'hui : langue française, histoire, géographie, culture générale / rédaction dirigée par Alain Rey. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 1992.

353 p. ; 24 cm.

ISBN 2-85036151-8

III 11866; D0/R62

top

004 Știința și tehnologia calculatoarelor


ANGHEL, TRAIAN.

Dicționar de informatică / Traian Anghel. - București : Corint, 2010.

444 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-135-547-4

II 39304; D004/A76


BÜRGER, ERICH.

Informationsverarbeitung : Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch / von Prof. Dr.-Ing. habil. Erich Bürger. - Berlin : Verlag Technik, 1980.

461 p. ; 25 cm.

III 8074; D004/B94


Dicționar explicativ de calculatoare englez-român și român-englez / Marcel-Teodor Ban, Alin-Tavi Mireșteanu, Manuel Miclea ... - București : Editura Tehnică, 1994.

152 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0694-1

III 12554; D004/D39


IONESCU-CRUȚAN, NICOLAE.

Dicționar de calculatoare englez-român / Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Niculescu, 2005.

231 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-949-9

II 37105; D004/I-68


JUNGE, HANS-DIETER.

Dictionary of artificial inteligence and neural networks : English-German, German-English = Wörterbuch Kűnstliche intelligenz und neuronale netzwerke : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / Hans-Dieter Junge. - Weinheim ; New York ; Basel : VCH Publishers, 1991.

2, 238 p. ; 22 cm - (Parat).

ISBN 3-527-27994-6

II 32647; D004/J90


MEREALBE, EMANUEL.

Dicționar de informatică și cibernetică englez-român / Emanuel Merealbe. - București : Oscar Print, 1996.

552 p. ; 23 cm.

ISBN 973-97573-0-8

III 14447; D004/M59


PFAFFENBERGER, BRYAN.

Dicționar [de] calculatoare & Internet / dr. Bryan Pfaffenberger, David Wall. - București : Teora, 1999.

608 p. ; 20 cm - (Calculatoare personale ; 215).

II 34357; D004/P62


Russko-anglo-nemesko-francuzskij slovar po vycislitel'noj tehnike : Osnovnye termeny / Evgenij Konstantinovic Maslovskij, Boris Isaevic Zajcik, Nina Sergheevna Skorohod. - Moscow : Russky Jazyk Publishers, 1990.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 5-200-00784-4

II 31368; D004/R95

top

008 Cultură și civilizație


ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE.

Dicționar de civilizație iudaică : autori, opere, noțiuni / Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa ; traducere de Șerban Velescu. - București : Univers Enciclopedic, 1997.

372 p. ; 20 cm - (Larousse).

ISBN 973-9436-12-X

II 34314; D008/A91


CHEVALIER, JEAN.

Dicționar de simboluri / Jean Chevalier, Alain Gheerbrant. - București : Editura Artemis, [1993].

3 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-566-026-1.

Vol. 1 : A-D. - [1993]. - 503 p. - Bibliogr. p. 475-496. - ISBN 973-566-027-x

Vol. 2 : E-O. - 423 p. - Bibliogr. p. 396-416. - ISBN 973-566-028-8

Vol. 3 : P-Z. - 533 p. - Bibliogr. p. 503-524. - ISBN 973-566-029-6

II 38561; D008/C41


OPREA, NEDELCU.

Cultura, știința și arta în județul Galați : dicționar bibliografic / Nedelcu Oprea, Ion Petrulias, Gheorghe Hîncu. - Galati : [s.n.], 1973 (Întreprinderea Poligrafică Galați).

304 p. ; 23 cm.

III 332; D008/O-64


ROOM, ADRIAN.

An A to Z of British life / Adrian Room. - Updated edition. - Oxford : Oxford University Press, 1994.

476 p. : il. ; 20 cm - (Dictionary of Britain).

ISBN 0-19-431144-9

II 33974; D008/R72


THORAVAL, YVES.

Dicționar de civilizație musulmană / Yves Thoraval ; traducere, adaptare și completări de prof. Nadia Anghelescu. - București : Univers Enciclopedic, 1997.

332 p. ; 23 cm - (Larousse).

ISBN 973-9243-46-0

II 34407; D008/T57

top

02 Biblioteconomie


BULUȚĂ, GHEORGHE.

Bibliologi români : dicționar / Gheorghe Buluță, Victor Petrescu, Emil Vasilescu. - Târgoviște : Editura Bibliotheca, 2011.

322 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-712-591-0

III 21524; D02/B91


REGNEALĂ, MIRCEA.

Dicționar de biblioteconomie și știința informării / Mircea Regneală ; pref. Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 1999-.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 : român-englez. - 315 p. - ISBN 973-99102-6-2

Vol. 2 : englez-român. - 332 p. - ISBN 973-99102-6-3

II 34927; D02/R39


REGNEALĂ, MIRCEA.

Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării / Mircea Regneală. - București : FABR, 2001.

2 vol. ; 21 cm.

ISBN 973-85555-0-7

Vol. 1 : A-L. - 2001. - 410 p. - ISBN 973-85555-1-5

Vol. 2 : M-Z. - 2001. - 426 p. - ISBN 973-85555-2-3

II 35464; D02/R39

top

070 Jurnalism


BÎLBÎIE, RĂDUȚ.

Dicționarul jurnalistului de radio / Răduț Bîlbîie. - București : Tritonic, 2004.

237 p. ; 24 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-8497-83-3

III 18666; D070/B53


Dicționar de media / completări priv. media românești Lucreția Vasilescu. - București : Univers Enciclopedic, 2005.

367 p. ; 20,5 cm - (Larousse).

ISBN 973-637-081-X

II 37269; D070/D39


HANGIU, ION.

Dicționar al presei literare românești (1790-1982) / I. Hangiu ; prefață de Ion Dodu Bălan. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

510 p. ; 24 cm.

III 9817; D070/H22


HANGIU, ION.

Presa românească de la începuturi pînă în prezent : dicționar cronologic : 1790 - 2007 / Ion Hangiu. - București : Comunicare.ro, 2008.

4 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-711-163-0

Vol. 1 : 18 februarie 1790 - decembrie 1916. - 2008. - 896 p. - ISBN 978-973-711-164-7

Vol. 2 : 3 ianuarie 1917 - decembrie 1944. - 2008. - 813 p. - ISBN 978-973-711-165-4

Vol. 3 : 1 ianuarie 1945 - 21 decembrie 1989. - 2008. - 714 p. - ISBN 978-973-711-166-1

Vol. 4 : 22 decembrie 1989 - 2007. - 2008. - 862 p. - ISBN 978-973-711-167-8

III 20385; D070/H22


POPESCU, CRISTIAN FLORIN.

Dicționar explicativ de jurnalism, relații publice și publicitate / Cristian Florin Popescu. - București : Tritonic, 2002.

532 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8051-60-6

II 35317; D070/P81

top

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


AVRAM, IOAN.

Mic dicționar de noțiuni fundamentale în filosofie și politologie / dr. Ioan Avram. - Reșița, 1994.

[2], 105 p. multigr. ; 29 cm.

IV 5775 ; D1/A95


COLLINSON, DIANÉ.

Mic dicționar de filosofie occidentală / Diané Collinson ; traducere din limba engleză de Andrei Bantaș ; colecție coordonată de Dana Moroiu. - Ed. a 2-a. - București : Nemira, 1999.

264 p. ; 23 cm - (Dicționare).

ISBN 973-569-310-3

III 15599; D1/C62


COLLINSON, DIANÉ.

Mic dicționar de filosofie orientală / Diané Collinson, Robert Wilkinson ; traducere din limba engleză de Felix Oprescu ; colecție coordonată de Dana Moroiu. - București : Nemira, 1999.

271 p. ; 23 cm - (Dicționare).

ISBN 973-569-311-1

III 15600; D1/C62


DIACONU, FLORICA.

Dicționar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga : introducere prin concepte / Florica Diaconu, Marin Diaconu. - București : Univers Enciclopedic, 2000.

347 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9436-68-4

II 35458; D1/D36


Dicționar : teosofie - esoterism - metafizică - masonerie / traducere din limba franceză de Radu Duma. - București : Editura Herald, [s.a.].

295 p. : fig. ; 20 cm - (Enciclopedica).

ISBN 973-96861-5-X

II 39078; D1/D39


Dicționar de estetică generală. - București : Editura Politică, 1972.

400 p. ; 22 cm.

II 23603; D1/D39


Dicționar de termeni ai filosofiei românești : secolul XX / coordonatori : Viorel Colțescu, Constantin Grecu, Octavian Balintfi, Ilona Bîrzescu, ... - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2004.

170 p. ; 18 cm - (Gama).

ISBN 973-8433-46-0

I 4226; D111/D39


Dicționar enciclopedic de pshihologie / Tica Crețu, Rodica Demetrescu, Mihai Golu, George Ionescu, ... ; coordonator : Ursula Șchiopu . - București : Editura Babel, 1997.

740 p. ; 24 cm.

ISBN 973-48-1027-8

III 20050; D/159.9/D39


Dicționarul operelor filosofice românești / coordonator general Ion Ianoși. - București : Humanitas, 1997.

318 p. ; 24 cm.

ISBN 973-28-0694-X

III 14449; D1/D39


Dicționarul termenilor filosofiei lui D.D. Roșca : român-francez-englez / trad. Liana Lepădatu, Bogdan Aldea. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2008.

244 p. ; 20 cm - (Casa Cărții de Știință).

ISBN 978-973-133-317-5

II 39376; D1/D39


Filosofia de la A la Z / Élisabeth Clément, Chantal Demonque, Laurence Hansen-Løve, ... ; trad. : Magdalena Mărculescu-Cojocea, Aurelian Cojocea. - București : All Educational, 2000.

571 p. ; 20 cm - (ESENȚIALL).

ISBN 973-684-299-1

II 36360; D1/F55


GRIMES, JOHN.

Dicționar de filozofie indiană / John Grimes ; traducere din limba engleză de Liliana Donose Samuelsson ; control științific și cuvînt înainte de Radu Bercea. - București : Humanitas, 1999.

336 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0811-X

II 34330; 1/G86


LAPLANCHE, JEAN.

Vocabulaire de la psychanalyse / Jean Laplanche; J.-B. Pontalis. - 12ÀeÙ édition. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1994.

XIX, 523 p.; 25 cm - (Bibliothèque de Psychanalyse).

ISBN 2-13-044850-X

III 18075; D159.964/L21


LOUIS, RENÉ.

Dicționar de mistere / René Louis ; traducere din limba franceză de Albumița Muguraș-Constantinescu ; colecție coordonată de Alina Niculae. - București : Nemira, 1999.

392 p. ; 23 cm - (Dicționare).

ISBN 973-569-379-8

III 19960; D1/L80


Mic dicționar filozofic / redactori coordonatori R. Sommer, R. Tomoioagă, P. Vaida. - București : Editura Politică, 1969.

400 p. ; 16 cm.

I 19; D1/M64


NISBET, ROBERT A.

Prejudices : a philosophical dictionary / Robert A. Nisbet. - Cambridge : Harvard University Press, 1982.

318 p. ; 21 cm.

ISBN 0-674-70066-X

II 30947; D11/N77


PETERS, FRANCIS E.

Termenii filozofiei grecești / Francis E. Peters ; traducere de Drăgan Stoianovici. - Ed. a 2-a rev. - București : Humanitas, 1997.

327 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0750-4

II 34321; D1/P55


SIMENSCHY, THEOFIL.

Un dicționar al înțelepciunii : cugetări antice și moderne / Th. Simenschy ; ediție îngrijită de Mihail Grădinaru. - Iași : Junimea, 1974.

[vol.] ; 21 cm.

vol. 4. - 430 p.

II 1987; D11/S56


ȘLEAHTIȚCHI, MIHAI.

Dicționar de psihologie și pedagogie rus-român / Mihai Șleahtițchi. - Chișinău : Editura "Știința", 1995.

526 p. ; 22 cm.

ISBN 5-376-01995-0

II 34709; D159/S63


ȘLEAHTIȚCHI, MIHAI.

Psihologia și pedagogia de la A la Z : dicționar român-englez / Mihai Șleahtițchi, Iulia Ignatiuc. - Chișinău : Editura "Știința", 1996.

168 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-67-036-9

II 34711; D159/S63

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE


BĂLTEANU, VALERIU.

Dicționar de mitologie românească / Valeriu Bălteanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2001.

257 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8139-55-4

III 15788; D29/B24


BRANIȘTE, ENE.

Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase / pr. prof. dr. Ene Braniște, prof. Ecaterina Braniște. - Caransebeș : Editura Diecezană Caransebeș, 2001.

559 p. ; 20 cm.

II 35362; D2/B78


Dicționar biblic / coord. : I.D. Douglas ; red. : F.F. Bruce. - Ed. a 2-a. - Oradea : Cartea Creștină, 1995.

XVIII, 1354 p. : fig., sch., h. ; 23 cm.

ISBN 973-97278-0-8

III 14436; D22/D39


Dicționarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș / coordonator Adrian Andrei Rusu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000.

286 p. : fig., 3 h. ; 24 cm.

ISBN 973-8095-70-0

III 17720; D26/28/D39


ELIADE, MIRCEA.

Dicționar al religiilor / Mircea Eliade, Ioan P. Culianu ; cu colaborarea lui H.S. Wiesner ; trad. de Cezar Baltag. - București : Humanitas, 1993.

335 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0394-0

II 31488; D29/E38


FERRARI, ANNA.

Dicționar de mitologie greacă și romană / Anna Ferrari ; trad. de Dragoș Cojocaru, Emanuela Stoleriu, Dana Zamoșteanu. - Iași : Polirom, 2003.

1000 p. ; 24 cm.

ISBN 973-681-148-4

III 17496; D29/F42


GRANT, MICHAEL.

Dictionnaire de la mythologie / Michael Grant, John Hazel. - Milan : Les Nouvelles Editions Marabout, 1975.

384 p. ; 25 cm.

ISBN 2-501-00869-3

III 12080; D26/29/D39


KERNBACH, VICTOR.

Dicționar de mitologie generală / Victor Kernbach ; prefață de Gh. Vlăduțescu. - București : Albatros, 1983.

784 p. ; 17 cm.

I 2825; D29/K36


LĂZĂRESCU, GEORGE.

Dicționar de mitologie / George Lăzărescu ; prefață de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. - București : Ion Creangă, 1979.

359 p. ; 17 cm.

I 4156; D29/L33


LĂZĂRESCU, GEORGE.

Dicționar de mitologie / George Lăzărescu. - București : Casa Editorială Odeon, 1992.

292 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9008-28-3

II 30897; D29/L32


MIRCEA, IOAN.

Dicționar al Noului Testament : A - Z / preot dr. Ioan Mircea ; tipărit cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - București : Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1995.

579 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9130-43-7

III 16470; D22/M76


TOFAN, SERGIU.

Mic dicționar al ereziilor evului patristic / conf. dr. Sergiu Tofan. - Galați : Partener, 2003.

96 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85743-8-2

II 35971; D26/28/T69


VINTILĂ, HORIA.

Dicționarul Papilor / Horia Vintilă ; traducere de Ana Vădeanu. - București : Saeculum IO, 1999.

303 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 973-9399-27-4

II 38710; D2/V64

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie


BOUDON, RAYMOND.

Dictionnaire critique de la sociologie / Raymond Boudon, François Bourricaud. - 2ÀeÙ éd. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1986.

XX, 714 p. ; 25 cm.

ISBN 2-13-038634-2

III 10300; D316/B74


CĂUȘ, BOGDAN.

Figuri de armeni din România : dicționar / Bogdan Căuș. - București : Editura Ararat, 1997.

274 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9310-01-X

II 38357; D31/C11


CRAIA, SULTANA.

Dicționar de comunicare, mass-media și știința informării / Sultana Craia. - București : Meronia, 2008.

214 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-7839-41-1

II 38348; D316/C82


Dictionnaire des sciences humaines : sociologie, psihologie sociale, anthropologie / François Gresle, Michel Panoff, Michel Perrin ... - Paris : Nathan, 1990.

384 p. ; 21 cm.

ISBN 2-09-1916887-0

II 31088; D316/D39


Dicționar al metodelor calitative : în științele umane și sociale / Volum coordonat de Alex Mucchielli ; trad. de Veronica Suciu. - Iași : Polirom, 2002.

448 p. ; 20 cm - (Collegium. Sociologie. Antropologie).

ISBN 973-681-015-1

II 35501; D316/D39


Dicționar de sociologie / coordonatori : Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu. - București : Editura Babel, 1993.

701 p. ; 24 cm.

ISBN 973-48-1011-1

III 21606; D316/D39


Dicționar de sociologie / traducere : Mariana Țuțuianu ; completări privind sociologia românească dr. Maria Larionescu. - București : Univers Enciclopedic, 1996.

367 p. ; 20 cm - (Larousse).

ISBN 973-9243-22-3

II 33457; D316/D39


Dicționar de sociologie / Gilles Ferréol, Philippe Cauche, Jean-Marie Duprez... : pref. Septimiu Chelcea, Adrian Neculau, trad. Lia Decei. - Iași : Polirom : Știință & Tehnică, 1998.

255 p. ; 23 cm - (Collegium. Sociologie. Științe politice ; 38).

ISBN 973-683-054-3 ISBN 973-9236-30-8

III 17495; D316/D39


Dicționar de statistică generală / coord. Alexandru Isaic-Maniu; Eugen Pecican, Viorel Gh. Vodă, Daniela Ștefănescu, Pavel Wagner. - București : Editura Economică, 2003.

384 p. : tab., sch., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-590-704-6

III 18788; D311/D39


Elemente pentru un dicționar de sociologie rurală : fenomene, procese, doctrine rurale / coordonatori : Ilie Bădescu, Darie Cristea. - București : Mica Valahie, 2003.

395 p. : tab. ; 24 cm - (Enciclopedia vieții rurale ; 1).

ISBN 973-85884-9-9

III 20562; D316/E36


JOHNSON, ALLAN G.

Dicționarul Blackwell de sociologie : ghid de utilizare a limbajului sociologic / Allan G. Johnson ; traducere din engleză de S.G. Drăgan și V. Russo ; prefață la ediția în limba română și control știintific : prof. univ. Septimiu Chelcea. - București : Humanitas, 2007.

451 p. ; 23 cm - (Dicționare / Tratate / Referințe).

ISBN 978-973-50-1632-6

III 20316; D316/E52


Mic dicționar de statistică economică / Gh. Negoescu, Gabriela Opaiț, Riana Iren Radu, Rodica Ciobanu. - Galați : Fundația Academica, 2000.

176 p. ; 14 cm.

ISBN 973-99885-5-5

I 4176; D311/M64

top

32 Politică


AMOR, TIM.

1000 de cuvinte-cheie în politică / Tim Amor, Philippe Lemarchand ; trad. de Flavia Bosnari. - București : Compania, 2003.

96 p. ; 19 cm - (1000 de cuvinte-cheie).

ISBN 973-8119-45-6

II 37340; D32/A46


CHAUPRADE, AYMERIC.

Dicționar de geopolitică : state, concepte, autori / Aymeric Chauprade, François Thual ; trad.,note, postf., Șerban Dragomirescu. - București : Corint, 2003.

532 p. ; 20 cm - (Geopolitică & Geostrategie).

ISBN 973-653-519-3

II 37173; D32/C38


Dicționar de politică / coordonat de Iain McLean ; traducere și glosar de Leonard Gavriliu. - București : Univers Enciclopedic, 2001.

526 p. ; 21 cm - (Oxford).

ISBN 973-8240-09-3

II 35454; D32/D39


Dicționarul marilor gânditori politici ai secolului XX / coordonatori Robert Benewick, Philip Green ; traducere din limba engleză de Ligia Caranfil și Catrina-Oana Gheorghiu. - Ed. a 2-a. - București : Editura Artemis, 1998.

344 p. ; 23 cm.

ISBN 973-566-068-7

III 19517; D32/D39


IONIȚOIU, CICERONE.

Victimele terorii comuniste : arestați, torturați, întemnițați, uciși [dicționar] / Cicerone Ionițoiu ; lucrare revizuită de prof. univ. Florin Ștefanescu. - [București] : Editura Mașina de scris, 2000-.

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 1 : A-B. - 2000. - 320 p. : fotogr. - ISBN 973-99994-2-5

III 20023; D32/I-69


KRUSCHKE, EARL R.

The Public policy dictionary / Earl R. Kruschke, Byron M. Jackson. - Santa Barbara : ABC-CLIO, 1987.

159 p. ; 23 cm.

ISBN 0-87436-443-4

III 12688; D32/K85


PLANO, JACK C.

The American political dictionary / Jack C. Plano, Milton Greenberg. - 9th ed. - Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, 1993.

672 p. ; 23 cm.

ISBN 0-15-500-2813

III 12702; D32/P70


Protagoniști ai vieții publice : decembrie 1989 - decembrie 1994 / redactor coordonator Paraschiv Marcu. - București : Agenția Națională de Presă ROMPRES, 1994-1995.

3 vol. ; 20 cm - (Personalitățile României contemporane).

vol 1 : A-F. - 1994. - 352 p. + erată

vol 2 : G-O. - 1995. - 319 p.

vol 3 : P-Z. - 1995. - 383 p.

II 35339; D32/P95


STOICA, STAN.

Mic dicționar al partidelor politice din România (1989-2000) / Stan Stoica. - București : Meronia, 2000.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99451-4-8

II 35694; D329/S88


ZORGBIBE, CHARLES.

Dictionnaire de politique internationale / Charles Zorgbibe. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1988.

721 p. ; 23 cm.

ISBN 2-13-041897-X

III 10439; D327/Z84

top

33 Științe economice


ABC-ul economiei de piață moderne : dicționar [concepte, mecanisme, aplicații practice]. - București : Casa de Editură și Presă "Viața Românească", 1991.

221 p. ; 21 cm.

ISBN 973-564-005-8

II 31865; D33/A60


BANKS, ERIK.

The Palgrave Macmillan Dictionary of finance, investment and banking / Erik Banks. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2010.

565 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-0-230-23829-9

III 20627; D336/B26


A Concise dictionary of business / eds. : Alan Isaacs, Elizabeth Martin, Hazel Egerton, ... - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1992.

4, 402 p. ; 20 cm - (Reference).

ISBN 0-19-211667-3

II 32131; D33/C64


A Dictionary of business and management / editor : Jonathan Law. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

568 p. ; 20 cm.

ISBN 0-19-280648-3

II 37780; D339/D39


A Dictionary of finance and banking / editors : John Smullen, Nicholas Hand. - third ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005.

437 p. ; 20 cm.

ISBN 0-19-860749-0

II 37783; D336/D39


A Dictionary of finance and banking / editor of the fourth ed. Jonathan Law. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008.

472 p. ; 20 cm - (Oxford paperback reference).

ISBN 978-0-19-922974-1

II 39117; D336/D39


Dicționar bancar și de asigurări 1995 : lexic uzual română, franceză, germană, italiană, engleză. - Ed. a 2-a. - București : Dragon, 1995.

164 p. ; 20 cm.

ISBN 973-600-015-X

II 33499; D33/D39


Dicționar de economie / dr. conf. Andrei Blanovschi, dr. conf. Victor Căun, drd. Radion Garaz, ... - Chișinău : Editura Enciclopedică "Gheorghe Asachi" din Chișinău, 1996.

235 p. ; 21 cm.

ISBN 9975-63-000-6

II 33215; D33/D39


Dicționar de economie / colectiv de coordonare : prof. univ. dr. Coralia Anghelescu, prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, prof. univ. dr. Marin Dinu, ... - Ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2001.

520 p. : graf. ; 23 cm.

ISBN 973-590-540-X

III 18798; D33/D39


Dicționar de ergonomie / coordonare generală : Constantin Roșca. - Craiova : Certi, 1997.

XII, 520 p. : il., sch. ; 26 cm.

ISBN 973-96972-7-5

III 14792; D331/D39


DUMITRESCU, DAN.

Dicționar comercial englez-român / Dan Dumitrescu. - București : Editura Vox, 2004.

462 p. ; 20 cm - (Vox. Dicționare).

ISBN 973-86362-0-5

II 37315; D339/D91


DUMITRESCU, DAN.

Dicționar comercial român-englez / Dan Dumitrescu. - București : Editura Vox, 2004.

480 p. ; 20 cm - (Vox. Dicționare).

ISBN 973-86361-9-1

II 37314; D339/D91


DUMITRESCU, DAN.

Dicționar comercial român-francez-englez / Dan Dumitrescu. - București : Editura Sanda, 2012.

208 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-606-93102-0-5

II 40149; D339/D91


DUMITRESCU, DAN.

Dicționar englez-român de abrevieri și informații comerciale / Dan Dumitrescu. - București : Teora, ©002.

288 p. ; 23 cm.

ISBN 973-20-0580-7

III 18510; D33/D91


GONDRAND, FRANÇOIS.

Parlez-vous eurocrate? : les 1000 mots clés du marché unique / François Gondrand. - Paris : Les Éditions d'Organisation, 1991.

275 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7081-1272-4

III 17850; D33/G69


GORINCU, GHEORGHE.

Mic dicționar al economiei de piață / Gheorghe Gorincu. - Galați : Porto-Franco, 1991.

VIII, 183 p. ; 17 cm.

ISBN 973-557-080-7

I 3803; D339/G69


HĂRȘAN, MONICA.

Dicționar explicativ bilingv financiar-bancar francez-român / Monica Hărșan . - Brașov : Lux Libris, 1997.

214 p. ; 17 cm.

ISBN 973-9240-43-7

I 3909; D33/H32


HINKELMAN, EDWARD G.

Dicționar de comerț exterior / Edward G. Hinkelmann ; trad. Violeta Limona. - București : Teora, ©001.

392 p. : h. ; 24 cm.

ISBN 973-601-957-8

III 18516; D339.5/H63


IONESCU-CRUȚAN, NICOLAE.

Dicționar economic german-român, român-german / Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Teora, 2003.

584 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-929-2

III 17310; D33/I-68


NEAGU, MARIANA.

Dicționar explicativ englez-român de termeni economici / Mariana Neagu, Daniela Șarpe. - Galați : Alma, 1999.

238 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9290-44-2

II 34702; D33/N31


NEGOESCU, GHEORGHE.

Franceză comercială : dicționar și teste / Gheorghe Negoescu, Valeria Tudosă, Liliana Niunim. - Brăila : Evrika, 1999.

220 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8052-11-4

II 34236; D33/N39


Oxford business English dictionary for learners of English / ed. Dilys Parkinson, Joseph Noble. - Oxford : Oxford University Press, 2005.

616 p. ; 20 cm.

ISBN 0-19431617-3

II 37891; D339/O97


PASS, CHRISTOPHER.

Collins dictionary of economics / Christopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Davies. - 4th ed. - Glasgow : Collins, 2005.

xi, 560 p. ; 20 cm.

ISBN 0-00-719810-8 ISBN 978-0-00-719810-8

II 39118; D33/P41


POP, LUCIA.

Dicționar englez-român de afaceri / Lucia Pop. - Iași : Polirom, 2003.

470 p. ; 20 cm.

ISBN 973-681-274-X

II 36787; D33/P78


PREDESCU, ELENA.

Dicționar economic explicativ român-francez / Elena Predescu. - ed. a 2-a. - Pitești : Paralela 45, 2005.

558 p. ; 19 cm - (Dicționare).

ISBN 973-697-336-0

II 37107; D330/P89


STĂNCIOIU, AURELIA FELICIA.

Dicționar de terminologie turistică / Aurelia Felicia Stăncioiu. - București : Editura Economică, 1999.

245 p. ; 20 cm.

ISBN 973-590-142-0

II 34723; D338.48/S76


STĂNCIULESCU, GABRIELA.

Dicționar poliglot explicativ de termeni utilizați în turism / Gabriela Stănciulescu, Nicolae Lupu, Gabriela Țigu. - București : All Educational, 1998.

327 p. ; 16 cm.

ISBN 973-9337-73-2

I 4071; D338.48/S76


TULOIU, STELA.

Dictionnaire economique / Stela Tuloiu, Vasile Dospinescu. - Drobeta Turnu Severin : Hermes, 1997.

225 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96640-5-4

II 34068; D330/T93

top

34 Drept. Jurisprudență


Adagii juridice latinești / traducere și comentarii de prof. dr. doc. Vladimir Hanga. - București : Lumina Lex, 1998.

119 p. ; 20 cm.

ISBN 973-588-071-7

II 35411; D34/A17


ANTONIU, GEORGE.

Dicționar de drept penal și procedură penală [cuprinde inclusiv termenii din noul Cod penal și din noul Cod de procedură penală] / prof. univ. dr. George Antoniu, prof. univ. dr. Costică Bulai. - București : Editura Hamangiu, 2011.

951 p. ; 22 cm - (Dicționare Hamagiu).

ISBN 978-606-522-183-3

II 39620; D343/D39


BELCEA, LUCIAN.

Dicționar juridic pentru comercianți / Lucian Belcea. - București : Teora, 2000.

224 p. ; 17 cm.

ISBN 973-20-0116-X

I 3947; D34/B42


BELIGRĂDEANU, ȘERBAN.

Dicționar de drept al muncii / dr. Șerban Beligrădeanu, dr. Ion Traian Ștefănescu. - București : Lumina Lex, 1997.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 973-588-035-0

II 35208; D34/B42


COSTIN, MIRCEA N.

Dicționar de drept civil / dr. Mircea N. Costin, Mircea C. Costin. - București : Lumina Lex, 1997-2004.

3 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 : A-C. - 1997. - 382 p. - ISBN 973-588-015-6

Vol. 2 : D-K. - [2001]. - 526 p. - ISBN 973-588-203-5

Vol. 3 : L-Z. - 2004. - 496 p. - ISBN 973-588-795-9

II 33452; D347/C77


COSTIN, MIRCEA N.

Dicționar de drept internațional al afacerilor / prof. dr. Mircea N. Costin. - București : Lumina Lex, 1996.

3 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 : A-C. - 430 p. - ISBN 973-9186-56-4

Vol. 2 : D-O. - 342 p. - ISBN 973-9186-60-2

Vol. 3 : P-Z. - 319 p. - ISBN 973-9186-62-9

II 32853; D34/C77


CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Dicționar juridic englez-român / lect. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

238 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-473-4

II 39814; D34/C95


CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Dicționar juridic român-englez / lect. univ. dr. Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2011.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-474-1

II 39813; D34/C95


Dictionnaire technique et critique des nouvelles menaces / sous la direction de Xavier Raufer. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1998.

266 p. ; 22 cm - (Défence et défis nouveaux).

ISBN 2-13-049730-6

II 36482; D343/D39


Dicționar de criminalistică / coordonatori : dr. Nicolae Dan, dr. Ion Anghelescu . - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

223 p. ; 20 cm.

II 21609; D343/D39


Dicționar de drept internațional public / coordonator : dr. Ionel Cloșcă. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1982.

319 p. ; 25 cm.

III 8473; D341/D39


Dicționar de drept privat / alcătuit de : Dumitru Rădescu. - [București] : Mondan, 1997.

1080 p. ; 24 cm.

ISBN 973-97488-6-4

III 14424; D34/R14


Dicționar de dreptul afacerilor român-englez / Radu Rizoiu, Lucian Traian Poenaru, Raluca Alexandra Zatropa, Veronica Dobozi. - București : Monitorul Oficial, 2012.

268 p. ; 17 cm - (Transverbis).

ISBN 978-973-567-779-4

I 4361; D347.7/D39


Dicționar de dreptul familiei / coordonator : dr. Gheorghe Tomșa. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

183 p. ; 21 cm.

D347.6/D39


Dicționar explicativ și practic de drept penal și procesual penal : cu modificările și completările până la 1 iulie 1997 / dr. Ion Pitulescu, Emil Derșidan, dr. Pavel Abraham, Ion Ranete. - [București] : Național, 1997.

622 p. ; 23 cm - (Juridica).

ISBN 973-9308-20-1

III 14421; D34/D39


Dicționar explicativ și practic de drept penal și procesual penal : cu modificările și completările până la 1 iulie 1999 / dr. Ion Pitulescu, Emil Derșidan, dr. Pavel Abraham, Ion Raneta. - București : Național, [2000].

624 p. ; 25 cm - (Juridica ; 5).

ISBN 973-9459-19-6

III 15701; D34/D39


HANGA, VLADIMIR.

Dicționar juridic englez-român / prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga, lect. univ. Rodica Calciu. - București : Lumina Lex, 1994.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9186-03-3

II 35031; D34/H22


HANGA, VLADIMIR.

Dicționar juridic român-englez / prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga, lector univ. dr. Rodica Calciu. - Ed. a 2-a rev. - București : Lumina Lex, 1998.

422 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9186-03-3

II 34938; D34/H22


HANGA, VLADIMIR.

Mic dicționar juridic / prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga. - București : Lumina Lex, 1999.

207 p. ; 21 cm.

ISBN 973-588-185-3

II 34940; D34/H22


JINGA, ION.

Integrarea Europeană : dicționar de termeni comunitari / Ion Jinga, Andrei Popescu. - București : Lumina Lex, 2000.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 973-588-243-4

II 35216; D34/J60

top

35 Administrație publică. Artă militară


CĂZĂNIȘTEANU, CONSTANTIN.

Comandanți militari : dicționar / C. Căzănișteanu, V. Zodian, A. Pandea. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

412 p. ; 20 cm.

II 35753; D94(100)/C32


PARLAGI, ANTON P.

Dicționar de administrație publică / Anton P. Parlagi. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Economică, 2004.

270 p. ; 24 cm.

ISBN 973-590-928-6

III 18790; D35/P35

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism


BENNETT, C.

Dicționar de asigurări / C.Bennett ; trad. Daniela Moroianu. - București : Trei, 2002.

649 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8291-26-7

II 37125; D36/B39

top

37 Educație. Timp liber


CRISTEA, SORIN.

Dicționar de termeni pedagogici / Sorin Cristea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1998.

480 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-30-5130-6

III 14656; D37/C87


Dicționar de pedagogie / coordonatori : prof. univ. dr. doc. Anghel Manolache, conf. univ. dr. Dumitru Muster, prof. dr. Iulian Nica, ... - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

481 p. ; 24 cm.

III 6790; D37/D39


SCHAUB, HORST.

Dicționar de pedagogie / Horst Schaub, Karl G. Zenke ; traducere de Rodica Neculau ; consultant științific : Constantin Cucoș. - Iași : Polirom, 2001.

341 p. ; 21 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 973-683-665-7

II 34961; D37/S33

top

39 Etnografie. Folclor


DATCU, IORDAN.

Dicționarul etnologilor români / Iordan Datcu. - București : Saeculum IO, 1998.

2 vol. : portr. ; 24 cm.

ISBN 973-9399-11-8

Vol.1. - 319 p. - ISBN 973-9399-12-6

Vol.2. - 327 p. - Indice. - ISBN 973-9399-13-4

III 17743; D39/D30


Dicționar de etnologie și antropologie / coordon. Pierre Bonte și Michel Izard ; trad. de Smaranda Vultur și Radu Răutu. - Bucuresti : Polirom, 1999.

720 p. ; 24 cm.

ISBN 973-683-339-9

III 15240; D39/D39


Dicționar de etnologie și antropologie / volum coordonat de Piere Bonte și Michel Izard ; colaboratori : Marion Abélès, Philippe Descola, Jean-Pierre Digard, Catherine Duby, ... - Ed. a 2-a rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2007.

800 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0590-3

III 19697; D39/D39


GOROVEI, ARTUR.

Credințe și superstiții românești : după Artur Gorovei și Gh. F. Ciaușanu / Artur Gorovei, Gh. F. Ciaușanu ; ediție de Irina Nicolau, Carmen Huluță. - București : Humanitas, ©000.

324 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0112-8

II 38930; D398.3/G72


VULCĂNESCU, ROMULUS.

Dicționar de etnologie : terminologie, personalități / Romulus Vulcănescu ; ref. șt. prof. dr. I. Iordăchel, dr. O. Papadima, dr. P. Petrescu, C. Coșman. - București : Albatros, 1979.

439 p. ; 17 cm - (Dicționarele Albatros).

I 2274; D39/V97

top

5 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE ALE NATURII


Dicționar de istoria și filosofia științelor / coord. Dominique Lecourt ; trad. Laurențiu Zoicaș, Aliza Ardeleanu, Camelia Capverde,... - Iași : Polirom, 2005.

1446 p. ; 24 cm.

ISBN 973-681-734-2

III 18587; D5/6/D39


Personalități ale științei : mic dicționar. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

312 p. ; 20 cm.

II 5778; D5/6/P52


Personalități românești ale științelor naturii și tehnicii : dicționar. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

420 p. ; 20 cm.

II 34878; D5/6/P52

top

502/504 Știința mediului înconjurător


APOSTOLACHE-STOICESCU, ZOE.

Dicționar de ecologie / Petre Neacșu, Zoe Apostoloache-Stoicescu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

672 p. ; 20 cm.

II 19536; D502/504/A67


Dicționar enciclopedic de mediu / coord. șt. și concepție : prof. dr. Constantin Pârvu ; ec. Mihai Andreescu, dr. Zoe Apostolache Stoicescu, prof. univ. dr. Lazăr Avram, ... - București : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 2005.

2 vol. ; 26,5 cm.

ISBN 973-567-480-7

Vol. 1 : A-K. - 2005. - 852 p. - ISBN 973-567-494-7

Vol. 2 : L-Z. - 2005. - p. 853-1638. - ISBN 973-567-495-5

III 18640; D502/504/D39


FILIPOIU, MIRCEA.

Ecologia : dicționar enciclopedic / Mircea Filipoiu, Gabriel Burlacu, Ladislau Frumosu ; coord. șt. : prof. univ. dr. ing. Dolphi Drimer. - București : Editura Tehnică, 2006.

1036 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-31-2285-8

III 19085; D502/504/F53

top

51 Matematică


DEAC, IULIU.

Dicționar enciclopedic al matematicienilor / Iuliu Deac. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2001.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 973-8212-56-1.

Vol. 1. - 2001. - 355 p - (Matematică aplicată și industrială ; 9). - ISBN 973-8212-57-X

Vol. 2. - 2002. - 429 p - (Matematică aplicată și industrială ; 12). - ISBN 973-8212-58-8

III 16016; D51/D26


ENESCU, GHEORGHE.

Dicționar de logică / Gheorghe Enescu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

382 p. ; 20 cm.

II 36217; D510/E55


FODOR, ECATERINA.

Dicționar de matematică rus-român / prof.dr. Ecaterina Fodor, asist. Ludmila Andreescu. - București : Editura Tehnică, 1973.

446 p. ; 16 cm.

I 2689; D51/D39


GEORGESCU, ADELINA.

Matematicieni români de pretutindeni / Adelina Georgescu, Cătălin-Liviu Bichir, George-Valentin Cîrlig. - Pitești : The Flower Power, 2004.

XXV, 297 p. ; 21 cm - (Matematică aplicată și industrială ; 18).

ISBN 973-86901-6-1

II 36174; D51/G32


Matematiceskij enciklopediceskij slovar'. - Moskva : Sovetskaia Enciklopedija, 1988.

846 p. ; 26 cm.

IV 5166; D51/M47


Matematicieni români de pretutindeni / Adelina Georgescu, Cătălin-Liviu Bichir, George-Valentin Cîrlig, Ramona Radoveanu. - Ed. a 2-a. - Pitești : Editura Pământul, 2006.

XXX, 462 p. ; 24 cm - (Matematică aplicată și industrială ; 24).

ISBN 973-8280-90-7 ISBN 978-973-8280-90-8

III 19178; D51/M47

top

52 Astronomie. Geodezie


FILOTTI, DIMITRIE V.

Dicționar de geodezie, fotogrammetrie, teledetecție și cartografie român-german / Dimitrie V. Filotti, Dumitru Ghițău, Gherasim Marton. - București : Editura Tehnică, 1996.

504 p. ; 21 cm.

ISBN 973-31-0787-5

II 34352; D528/F55


ZEGHERU, NICOLAE.

Dicționar de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cartografie, cadastru : englez - român, român - englez / Nicolae Zegheru, Mihail Gabriel Albotă. - București : Nemira, 2008.

IV, 774 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-143-238-0

III 20581; D528/Z43

top

53 Fizică


ANDREESCU, LUDMILA.

Dicționar de fizică rus-român / Ludmila Andreescu, Mariana Gavrilaș. - București : Editura Tehnică, 1975.

519 p. ; 17 cm.

I 909; D53/A52


Dicționar de fizică / coord. prof. univ. dr. doc. Nicolae Bărbulescu. - București : Editura Enciclopedică, 1972.

501 p. ; 20 cm.

II 34876; D53/D39


Dicționar de fizică / trad. de Simona Preda. - București : All, 2010.

600 p. ; 20 cm.

Tit. orig. în lb. engleză : Oxford Dictionary of Physics.

ISBN 978-973-571-945-6

II 39339; D53/D39


KORZAK, GÜNTER.

Dictionary of fracture mechanics : English-German, German-English = Wörterbuch bruchmechanik : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / Günter Korzak. - Weinheim ; New York : VCH Publishers, 1989.

4, 278 p. ; 22 cm.

ISBN 3-527-27891-5

II 32651; D53/K74

top

54 Chimie


Dicționar de chimie și industrie chimică englez-român / dr.ing. Romanița-Christina Dobre, dr.ing. Cornel Cincu, dr.ing. Mircea Sava Teodorescu, ... - București : Editura Tehnică, 1999.

320 p. ; 25 cm.

ISBN 973-31-1223-2

III 15291; D54/D39


SIMINICEANU, ILIE.

Dicționar de chimiști / Ilie Siminiceanu. - Iași : Tehnopress, 2003.

259 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-8377-19-6

III 17423; D54-051/S56

top

57 Biologie


GHERMAN, ION.

Dicționar de parazitologie / dr.doc. Ion Gherman. - București : Editura Științifică, 1990.

277 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-29-0203-5

III 10587; D57/G45


IOAN, DOINA MARIA.

Dicționar enciclopedic de genetică / C. Maximilian, Doina Maria Ioan. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

431 p. ; 21 cm.

D575/M51


Istoria biologiei în date / coord. științifici : dr. Gheorghe Mohan, dr. Lucian Gavrilă, dr. Aurel Ardelean, dr. Constantin Părvu. - București : All, 1996.

759 p. ; 24 cm.

ISBN 973-571-113-3

III 15754; D57/I-87


NEAMȚU, GAVRIL.

Dicționar de biochimie vegetală : compuși, termeniși procese metabolice / conf. dr. Gavril Neamțu, Gheorghe Cîmpeanu, Aurelia Enache. - București : Ceres, 1989.

303 p. ; 25 cm.

ISBN 973-40-0045-4

III 10313; D577/N32


VÁCZY, C.

Dicționar botanic poliglot : latină, română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă / C. Váczy. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

1017 p. ; 24 cm.

D581/V11

top

61 Științe medicale. Medicină


ALLISON, DAVID.

Acronyms and synonyms in medical imaging / prof. David Allison, dr. Nicola Strikland. - Oxford : Isis Medical Media, 1996.

177 p. ; 24 cm.

ISBN 1-899066-10-1

III 19918; D616-073/A42


CARP, LIGIA.

Dicționar englez-român de abrevieri : medicină, biochimie, imunologie / dr. Ligia Carp, ing. Nicolae Carp, dr. Irina Andreescu. - București : Top Suspans, 1991.

152 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9060-02-1

II 31204; D61/C26


CIOFU, CARMEN.

Semne și simptome în pediatrie : mic dicționar / Carmen Ciofu, Eugen Ciofu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

368 p. ; 21 cm.

D616-053.2/C52


Dictionnaire de medecine Flammarion / coord. Serge Kernbaum. - 7e éd. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2001.

1035 p. ; 23 cm.

ISBN 2-257-16399-0

III 19152; D61/D36


Dicționar cronologic de medicină și farmacie / sub îngrijirea dr. G. Brătescu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.

367 p. ; 20 cm.

D61/D39


Dicționar de nursing : ideal pentru studenți și specialiști în domeniu / trad. Veronica Tudor. - București : All, 2011.

794 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-919-7

II 39622; D616-083/D39


Dicționar de psihiatrie și de psihopatologie clinică / sub direcția lui Jacques Postel ; traducere și completări de : dr. Leonard Gavriliu . - București : Univers Enciclopedic, 1998 (RAMO).

622 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9243-57-6

II 33745; D616/D39


Dicționar enciclopedic de psihiatrie / sub redacția dr. Constantin Gorgos ; referenți științifici : prof. dr. doc. Vasile Predescu, prof. dr. Eduard Pamfil. - București : Editura Medicală, 1987-1989.

3 vol. : fig., tab. ; 25 cm.

Vol. 1 : A-D. - 1987. - 884 p.

Vol. 2 : E-L. - 1988. - 1132 p. - ISBN 973-39-0026-5

Vol. 3 : M-R. - 1989. - 989 p. : fig., fotogr. - ISBN 973-39-0027-3

III 18949; D61/D39


Dicționar medical rus-romîn / dr. Tatiana Avacum, Florica Ficșinescu, dr. Silviu Poenaru, dr. Marc Steinbach, ... - București : [s.n.], 1961.

1125 p. ; 20 cm.

D61/D39


Dicționarul sănătății / coord. acad. Eugen A. Pora ; dr. Gheorghe Frecuș, dr. Dezideriu Holicska, dr. Zoltán Kis, ... - București : Albatros, 1978.

474 p. ; 17 cm - (Dicționarele Albatros).

II 4252; D61/D39


DOX, IDA G.

Dicționar medical ilustrat / Ida G. Dox, B. John Malloni, Gilbert M. Eisner ; traducere de dr. Ruxandra-Nicole Constantinescu-Argeș, dr. Cristina May, dr. Gabriela Neacșu ; redactori coordonatori dr. în medicină Alexandru Jelea, dr. Alina Cașcaval. - Ed. internațională. - București : Editura Științelor Medicale : Harper & Collins Publishers, Inc., [s.a].

609 p. ; 29 cm.

ISBN 973-85198-9-6

IV 7516; D61/D39


DUIZABO, DANIELLE.

Dicționar medical de buzunar : francez - român, român - francez / Danielle Duizabo ; trad. de Simona Stoleriu. - Iași : Polirom, 2007.

286 p. ; 17 cm.

ISBN 978-973-46-0690-0

I 4348; D61/D88


Endocrinologie ... de la A la Z - dicționar enciclopedic - / coordonator : prof. dr. Constantin Dumitrache. - București : Național, 2008.

912 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-659-141-9

III 20404; E616.4(038)/E52


GAFAR, MEMET.

Mic dicționar de stomatologie / Memet Gafar, Gloria Radu, Elena Stanciu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1989.

187 p. ; 20 cm.

ISBN 973-29-0037-7

II 37836; D61/M57


GĂLEȘANU, MIHAI-ROMEO.

Dicționar radiologic de eponime ale specialităților medicale / Mihai-Romeo Găleșanu. - Iași : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iași, 2009.

582 p. ; 28 cm.

ISBN 978-973-7682-93-2

IV 8301; D616-073.7(038)/G15


HARRISON. Principii de medicină internă / Kurt J. Issenlbacher, Eugene Braunwald, Jean D. Wilson, ...; traducere de : dr. Cristina May, dr. Gabriela Oprescu. - Ed. a 13-a. - București : Orizonturi : Lider, 1995.

906 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9342-13-2

II 37532; D616/H31


Home medical dictionary / P.S.I & Associates Inc.. - new revised edition

255 p. ; 20 cm.

ISBN 0-938261-99-X

II 37986; D61/H76


Larousse Médical [dictionnaire]. - Paris : Larousse, 2006.

1219 p. ; 28 cm.

ISBN 2-03-560425-7

IV 7584; D61/L22


Medicină legală : definiții și interpretări / coordonator și coautor : Teodor Ciornea ; Gh. Drăghici, Gh. Scripcaru, Octavian Loghin, ... - Iași : Junimea, 1986.

496 p. ; 21 cm.

II 37981; D61/M54


NEUMANN, HANS.

Dicționar medical de buzunar : german-român, român-german / Hans Neumann. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2012.

452 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-2580-2

I 4384; D61/N53


Oxford Dicționar de medicină / ed. Elizabeth A. Martin ; trad. de Gheorghe Vasilescu. - ed. a 6-a. - București : All, 2007.

872 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-870-1

II 39130; D61/O-91


Petit Larousse de la médecine / sous la direction du professeur André Domart, docteur Jacques Bourneuf. - Paris : Larousse, ©993.

2 vol. ; 18 cm - (Références. Vie pratique).

ISBN 2-03-730004-2

Vol. 1. - ©993. - 480 p. : il., fotogr. - ISBN 2-03-730205-3

Vol. 2. - ©993. - p. 481-995 : il., fotogr. - ISBN 2-03-730206-1

I 4250; D61/P55


RUSU, VALERIU.

Dicționar medical / Valeriu Rusu ; colaboratori : Irena Răileanu, Walter Bild, Bogdan Stana, ... - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Medicală, 2004.

1844 p. : tab., portr. ; 27 cm.

ISBN 973-39-0423-6

IV 7361; D61/R96


RUSU, VALERIU.

Dicționar medical / Valeriu Rusu ; colaboratori : Irena Răileanu, Vlad Bredețean, Teodora Alexa, Walter Bild, Călin Liuțe, Răzvan Răcilă. - Ed. a 3-a rev. și ad. - București : Editura Medicală, 2007.

1983 p. : tab., portr. ; 27 cm.

ISBN 978-973-39-1622-3

IV 8353; D61/R96


TITIRCĂ, LUCREȚIA.

Dicționar de termeni pentru asistenți medicali / Lucreția Titircă. - [Ed. a 9-a]. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

616 p. : il. ; 16 cm.

ISBN 978-973-160-014-7

I 4346; D61/T65


VLAD, PETRE.

Oftalmodex : dicționar explicativ oftalmologic / dr. Petre Vlad. - București : All, 1999.

216 p. ; 24 cm - (Varia Medica).

ISBN 973-684-008-5

III 15725; D61/V73


WELLER, BARBARA F.

Dicționarul Baillière de Nursing / Barbara F. Weller, Richard J. Wells ; trad. : Gabriela Bocec, Cristina Oprea. - Ed. a 21-a . - București : Asociația de Nursing din România : Baillière Tindall, 1999.

623 p. : fig. ; 22 cm.

ISBN 973-0-00914-7

II 36978; 61(038)/D39

top

62 Inginerie. Tehnică în general


CĂLINESCU, MIHAELA.

Fiabilitate, mentenabilitate, mentenanță : termeni și expresii uzuale : dicționar român-englez, englez-român / fiz. Mihaela Călinescu, dr. ing. Gabriel Burlacu, ing. Radu-Mihail Călinescu. - București : Standardizarea, 2008.

127 p., 116 p. în pag. dublă ; 29 cm + 1 CD-ROM.

Partea I : Dicționar român-englez.

Partea II : Dicționar englez-român.

ISBN 978-973-88440-5-6

IV 8225; D62/C14


DELEANU, LORENA.

English-Romanian dictionary for mechanical engineering / prof. dr. ing. Lorena Deleanu, conf. dr. Gabriela Dima, lect. dr. Daniela Șorcaru. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2010.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2595-5

Vol. 1 : A-M. - 734 p. - ISBN 978-973-30-2709-6

Vol. 2 : N-Z. - Viii, p. 735-1431. - Irregular verbs in English p. 1396-1399. - World States p. 1400-1431. - ISBN 978-973-30-2710-2

III 21483; D62/D28


Dicționar cronologic al științei și tehnicii universale / coord. acad. Ștefan Bălan. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

813 p. ; 24 cm.

III 6593; D62/D39


Dicționar de termeni tehnici / coord. : prof. dr. doc. Radu Țițeica. - București : Editura Tehnică, 1972.

864 p. ; 21 cm.

II 34871; D62/D39


Dicționar tehnic englez-român / coordonator : Leon Levițchi. - București : Editura Tehnică, 1967.

X, 1303 p. ; 24 cm.

III 1809; D6/D39ter


Dicționar tehnic englez-român / coordonator : Gabriela Niculescu. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 1994-1996.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0714-X

Vol. 1 : A-L. - 1994. - 776 p. - Abrevieri. - ISBN 973-31-0715-8

Vol. 2 : M-Z. - 1996. - 789 p. - Abrevieri. - ISBN 973-31-0770-0

III 12514; D6/D39


Dicționar tehnic englez-român / coordonator : Gabriela Niculescu. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 1997.

1560 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-1008-8

III 15036; D6/D39TER


Dicționar tehnic englez-român / coordonator : Gabriela Niculescu. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 2001.

1560 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-1587-8

III 16093; D6/D39


Dicționar tehnic englez-român / coordonator : Gabriela Niculescu. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 2004.

1559 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-2210-6

III 18691; D6/D39TER


Dicționar tehnic poliglot : romînă-rusă-engleză-germană-franceză-maghiară. - București : Editura Tehnică, 1963.

1237 p. ; 26 cm.

III 15996; D6/D39T


Dicționar tehnic român-englez / coordonator : Romanița Christina Dobre. - București : Editura Tehnică, 2004.

1566 p. ; 25 cm.

ISBN 973-31-2230-0

III 18959; D62/D36


Dicționar tehnic român-rus / coordonator : ing. Nicolae Mereț. - București : Editura Tehnică, 1980.

1295 p. ; 24 cm.

III 7771; D6/D39TRR


ENACHE, ȘTEFĂNUȚĂ.

Dicționar tehnic ilustrat francez-român / prof. dr. ing. Ștefănuță Enache. - București : Editura Tehnică, 1999.

920 p. : il., fig. ; 26 cm.

ISBN 973-31-1224-0

III 15292; D6/E52


KUDRNOVSKY, JAROSLAV.

Dicționar tehnic romîn-ceh și ceh-romîn / Jaroslav Kudrnovsky. - București : Editura Tehnică, 1962.

812 p. ; 17 cm.

I 4032; D62/R89


MURITH, JEAN.

Dictionnaire des sigles & abréviations techniques & scientifiques / Jean Murith. - Paris : Tec & Doc - Lavoisier, 1982.

458 p. ; 25 cm.

ISBN 2-85206-144-9

III 10277; D62/M97


NICOLAU, EDMOND.

Dicționar politehnic / coord. : prof. dr. doc. Radu Țițeica ; ing. Carol Neuman (Laureat al Premiului de Stat), Edmond Nicolau, Aurel Pîrvu. - București : Editura Tehnică, 1967.

1063 p. ; 24 cm.

III 12605; D6/D39P


THEISS, WILHELM.

Dicționar tehnic român-german / Wilhelm Theiss, Maria-Liliana Theiss. - București : Editura Tehnică, 2005.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-31-2264-5

Vol. 1 : A-L. - 2005. - XII, 1346 p. - ISBN 973-31-2265-3

Vol. 2 : M-Z. - 2005. - 1228 p. - ISBN 973-31-2266-1

III 18707; D62/T49

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


BREBENE, LIDIA.

Dicționar de electrotehnică, electronică, telecomunicații, automatică și cibernetică rus-român / prof. Lidia Brebene, ing. Manuel Brebene ; coord. Mircea Petrescu. - București : Editura Tehnică, 1976.

648 p. ; 17 cm.

I 1084; D621.3/B82


CONDRUC, MIHAI.

Dicționar de electrotehnică, electronică, telecomunicații, automatică și cibernetică francez-român / ing. Mihai Condruc, ing. Gheorghe Nicoară ; coordonator : prof. dr. doc. ing. Aurel Avramescu. - București : Editura Tehnică, 1976.

842 p. ; 17 cm.

I 1086; D621.3/C64


Dicționar poliglot de electrotehnică, electronică și telecomunicații : engleză, română, germană, franceză, rusă / coord. : prof. dr. ing. Edmond Nicolau. - București : Editura Tehnică, 1972.

808 p. ; 24 cm.

III 13553; D621.3/D39


Electrotehnica de la A la Z : dicționar / coord. Emil Micu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

462 p. ; 20 cm.

II 34873; D621.3/E35


FERRETTI, VITTORIO.

Dictionary of electronics, computing and telecommunications, English-German = Wörterbuch der Elektronik, Datentechnik und Telekommunikation Englisch-Deutsch / Vittorio Ferretti. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 1992.

XXVIII, 669 p. ; 25 cm.

ISBN 0-387-54202-7 ISBN 3-540-54202-7

III 13146; D621.3/F42


WENNRICH, PETER.

Encyclopedic dictionary of electronics, electrical engineering and information processing : English-German, German-English = Enzyklopädisches Wörtebuch der Elektrotechnik, Electronik und Informationsverarbeitung : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / Peter Wennrich. - Műnchen : K. G. Saur, 1990-.

8 vol. ; 30 cm.

ISBN 3-598-10680-7

Vol. 1 : A-C. - 1990. - XVI, 432 p. - ISBN 3-598-10681-5

Vol. 2 : D-H. - 1993. - XVI, 402 p. - ISBN 3-598-10843-5

IV 5851; D621.3/W54

top

621.4 Motoare termice (fără abur)


Dicționar poliglot de termotehnică și mașini termice : engleză, română, germană, franceză, rusă / coord. : prof. dr. ing. doc. Bazil Popa. - București : Editura Tehnică, 1975.

628 p. ; 24 cm.

III 3405; D621.4/D39

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini


Dicționar de construcții de mașini francez-român / coordonator : prof. dr. ing. Ștefănuță Enache. - București : Editura Tehnică, 1982.

803 p. ; 21 cm.

II 17424; D621.7/.9/D39


Examinări nedistructive / [dr. ing. Mihaela Popescu, ing. Constantin Marta, sing. Angela Câneparu]. - Timișioara : ISIM, 2000.

vol.; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

Vol. 1 : Ultrasunete și emisie acustică. - 57 p.

Vol. 2 : Radiații penetrante și vizual. - 60 p.

Vol. 3 : Curenți turbionari. - 72 p.

II 34869; D621.7/.9/E97


FLORESCU, ION.

Dicționar de construcții de mașini german-român / ing. Ion Florescu, ing. Nicolae Tilibașa, ing. Ilie Vasile. - București : Editura Tehnică, 1984.

903 p. ; 21 cm.

II 21582; D621.7/.9/F68


JUNGE, HANS-DIETER.

Dictionary of machine tools and mechanical engineering : English-German, German-English = Wörterbuch werkzengmachinen und mecanische fertigung : Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch / Hans-Dieter Junge. - Weinheim ; New York ; Basel : VCH Publishers, 1992.

552 p. ; 22 cm - (Parat).

ISBN 3-527-27993-8

II 32648; D621.7/.9/J90


MARIN, A.

Mic dicționar de construcții de mașini rus-român / alcătuit de A. Marin. - Chișinău : Editura Tehnica, 1995.

280 p. ; 11 x 13 cm.

ISBN 5-7790-0326-2

I 4352; D621.7/.9/M39


Procedee de sudare și tehnici conexe / [dr. ing. Mihaela Popescu, ing. Constantin Marta, sing. Angela Câneparu]. - Timișoara : ISIM, 1998.

32 p. ; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

II 34085; D621.791/C62


Pulverizarea termică / [dr. ing. Mihaela Popescu, ing. Constantin Marta, sing. Angela Câneparu]. - Timișoara : ISIM, 1999.

36 p. : fig. ; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

II 34086; D621.791/C62


Robotizarea sudării și a procedeelor conexe / [dr. ing. Mihaela Popescu, sing. Angela Câneparu, ing. Constantin Marta]. - Timișoara : ISIM, [1998].

50 p. : fig. ; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

II 34084; D621.791/C62


Sudarea electrică prin presiune / [dr. ing. Mihaela Popescu, ing. Constantin Marta, sing. Angela Câneparu]. - Timișoara : ISIM, 1998.

158 p. ; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

II 34088; D621.791/C62


Tăierea termică / [ing. Mihaela Popescu, ing. Constantin Marta, sing. Angela Câneparu]. - Timișoara : ISIM, [1998].

58 p. ; 21 cm - (Colecție multilingvă de termeni).

II 34087; D621.791/C62

top

624/627 Construcții civile


Dicționar ilustrat de construcții și materiale de construcții englez-român / coord. acad. prof. dr. doc. ing. Dumitru Dumitrescu. - București : Editura Tehnică, 1981.

635 p. ; 20 cm.

II 16915; D624/D39


THEISS, WILHELM.

Dicționar de construcții și arhitectură român-german / Wilhelm Theiss, Maria-Liliana Theiss. - București : Editura Tehnică, 2000.

1195 p. ; 25 cm.

ISBN 973-31-1377-8

III 15592; D624/T49

top

629 Tehnica mijloacelor de transport


BOERU, ROMULUS.

Dicționar de materiale, utilaje și mijloace de transport : german-român / Alexandru Roman, Romulus Boeru. - București : Editura Tehnică, 1982.

570 p. ; 17 cm.

I 2797; D629/R69

top

629.5 Tehnică navală


BEJAN, NICOLAE.

Dicționar naval englez-român / Nicolae Bejan. - Galați, 1984.

356 p. ; 21 cm.

II 22088; D629.5/B41


BEJAN, ANTON.

Dicționar de marină / Anton Bejan, Mihai Bujeniță. - București : Editura Militară, 1979.

308 p., 6 f. h. ; 24 cm.

III 6761; D629.5/B41


Dicționar maritim român-englez. - București : Editura Tehnică, 1985.

510 p. ; 20 cm.

II 23038; D629.5/D39

top

63 Științe agricole


LĂCĂTUȘU, RADU.

Dicționar de agrochimie / Prof. univ. dr. Radu Lacătușu. - București : Uni-Press C-68, 2002.

312 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8228-26-3

II 35430; D631.174/L13


Dicționar agricol în opt limbi (rus-ceh-polonez-maghiar-român-german-englez-latin). - [s.l.], 1970.

2 vol. ; 29 cm.

vol. 2. - 676 p.

IV 6756; D631/D39

top

637.1/.3 Industria laptelui


BOUDIER, JEAN-FRANÇOIS.

Dictionnaire laitier / Jean-François Boudier, François M. Luquet. - 2e éd. - Paris : Technique & Documentation - Lavoisier, 1981.

X, 222 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 2-85206-092-2

III 17932; D637.1/B74

top

65 Management


Business English : Oxford dictionary for learners of English / edited by Allene Tuck ; phonetics editor Michael Ashby. - Oxford ; New York ; Athens : Oxford University Press, 1996.

IV , 492 p. ; 21 cm.

ISBN 0-19-431440-5

II 33870; D65/B96


CEAUȘU, IULIAN.

Dicționar enciclopedic managerial / prof. univ. dr. ing. Iulian Ceaușu. - București : Editura Academică de Management, 2000-2003.

4 vol. ; 25 cm + CD.

ISBN 973-99772-0-0

Vol. 1 : Dicționar enciclopedic. - 844 p. : fig. + CD.

Vol. 2 : Enciclopedie managerială. - XXXVI, 1172 p. : tab., sch., diagr.

Vol. 3 : Dicționar enciclopedic. - 2003. - XIV, 786 p. - ISBN 973-99772-0-0

vol. 4 : Enciclopedie managerială. - 2003. - XIV, 1178 p. - ISBN 973-99772-0-0

III 15148; D658/C33


Dicționar de management : aprovizionare, depozite, desfacere : 1100 termeni, cei mai utilizați în activitatea comercială a agenților economici din România / D. Fundătură, M. Pricop, G. Bâșanu, ... ; coord. șt. : D. Fundătură. - București : Diacon Coresi, 1992.

256 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-95529-3-5

III 11398; D65/D39


Dicționar de management și marketing englez-român, român-englez / [Virginia Cartianu, Eugenia Farca, Adrian Popescu]. - București : Editura Tehnică, 1973.

416 p. ; 14 cm.

I 64; D65/D39


ERMURACHE, TEODORA.

Dicționar de management general englez-român / Teodora Ermurache. - București : Expert, 1998 (Ministerul Culturii).

150 p. ; 19 cm.

ISBN 973-9282-30-X

II 33926; D65/E69


GHINCULOV, SILVIA.

Dicționar de termeni utilizați în activitatea managerială : român-englez-francez-rus / Silvia Ghinculov. - Chișinău : Editura ASEM, 2001.

111 p. ; 20 cm.

II 35186; D65/G51


Managementul proiectelor : glosar / coord. Constanța-Nicoleta Bodea ; Cristian-Silviu Banacu, Constanța-Nicoleta Bodea, Vasile Bodea, ... - București : Editura Economică, 2002.

205 p. : fig. ; 19 cm.

ISBN 973-590-701-1

II 36759; D65/M20


POPA, IOAN-LUCIAN.

Dicționar englez-român de termeni folosiți în afaceri / Ioan-Lucian Popa. - Iași : Institutul European, 2006.

224 p. ; 17 cm - (Dicționar ; 15).

ISBN 973-611-411-2 ISBN 978-973-611-411-3

I 4271; D65/P79


POPA, VIRGIL.

Dicționar ECR : Răspuns Eficient Consumatorului / Virgil Popa, Aurelian Ionescu. - Târgoviște : Valahia University Press, 2006.

61 p. ; 29 cm.

ISBN 973-7616-46-4

IV 7471; D658/P79


STURGEON, RON.

Jargon de afaceri american / Ron Sturgeon ; il. de Gahan Wilson ; pref. de Howard Nusbaum ; trad. din engleză și adapt. de Adina Cobuz ; lectori Tatiana Iațcu și Simona Drelciuc. - București : Humanitas, 2010.

287 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2707-0

II 39492; D65/S93

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


BOUROCHE, ANNIK.

La Cuisson-extrusion : vocabulaire français-anglais-allemand : avec index français-anglais-allemend-italien / Annik Bouroche, Michèle Le Bars. - Paris : Institut National de la Recherche Agronomique, 1996.

96 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 2-7380-0630-2

III 17922; D664/B34


Dicționar explicativ pentru științe exacte : industrie alimentară : român/englez/francez/rus / coord. : Gleb Drăgan, Constantin Banu, Rodica Sedal, Aurelia Ionescu. - București : Editura Academiei Române, 2002.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-27-0747-X (Academia) ISBN 973-8130-17-4 (AGIR)

Vol. 1 : Biochimie și microbiologie. - 206 p. - ISBN 973-27-0935-9 (Academia)

Vol. 2 : Produse de origine animală și vegetală. - 158 p. - ISBN 973-08466-21-0 (AGIR)

Vol. 3 : Industrii fermentative . - 2003. - 125 p. ; 24 cm. - ISBN 973-27-0946-4 (Academia)

Vol. 4 : Industrii extractive. - 2003. - 186 p. ; 24 cm. - ISBN 973-8466-22-9 (AGIR)

III 17026; D663/664/D39


Dicționar poliglot de industrie alimentară : engleză, română, germană, franceză, rusă / coord. : prof. ing. Ion Rășenescu. - București : Editura Tehnică, 1977.

620 p. ; 25 cm.

III 4778; D663/664/D39


FRANK, HANS K.

Dictionary of food microbiology / Hans K. Frank. - Lancaster ; Basel : Technomic Publishing Co., 1992.

298 p. : fig., sch., diagr. ; 23 cm.

ISBN 1-56676-010-0

III 14624; D663/F87


LE BARS, MICHÉLE.

L' Ionisation dans l'industrie agroalimentaire : vocabulaire français-anglais-allemand / Michèle Le Bars, Annik Bouroche

109 p., 2 f. : il ; 24 cm.

ISBN 2-7380-0815-1

III 17923; D664/L36


TUDOSIE, AVRAM D.

Dicționar viti-vinicol (pe înțelesul, interesul și plăcerea tuturor) : instructiv, practic, educativ, literar, aforistic și anecdotic - umoristic / Avram D. Tudosie, Laurențiu A. Tudosie. - București : Semne, 1996.

189 p. ; 17 cm.

ISBN 973-97725-4-4

I 3836; D663.2/T91

top

669 Metalurgie


BREABĂN, MARIA-LUIZA.

Dicționar de metalurgie englez-român / Maria-Luiza Breabăn, Rimma Stroescu ; coord. prof. ing. Ștefan Mantea. - București : Editura Tehnică, 1975.

314 p. ; 17 cm.

I 1083; D669/B82er


BREABĂN, MARIA-LUIZA.

Dicționar de metalurgie francez-român / Maria-Luiza Breabăn, Rimma Stroescu. - București : Editura Tehnică, 1977.

376 p. ; 17 cm.

I 1936; D669/B82fr


BREABĂN, MARIA-LUIZA.

Dicționar de metalurgie german-român / Maria-Luiza Breabăn, Rimma Stroescu, Luminița Ionescu. - București : Editura Tehnică, 1981.

512 p. ; 17 cm.

I 2617; D669/B82gr


BREABĂN, MARIA-LUIZA.

Dicționar de metalurgie român-englez / Maria-Luiza Breabăn, Luminița Ionescu. - București : Editura Tehnică, 1982.

358 p. ; 17 cm.

I 2698; D669/B82re


BREABĂN, MARIA-LUIZA.

Dicționar de metalurgie român-francez / Maria-Luiza Breabăn. - București : Editura Tehnică, 1984.

464 p. ; 17 cm.

I 2849; D669/B82rf


Dicționar explicativ pentru știință și tehnologie. Știința și ingineria materialelor : metalurgie neferoasă : român - englez - francez / coordonare generală acad. Gleb Drăgan, coordonator volum prof. univ. dr. ing. Florea Oprea (membru al Academiei de Știinte Tehnice din România). - București : AGIR, 2010.

516 p. : tab., fig. ; 25 cm.

ISBN 978-073-720-299-4

III 21009; D669/D39


Dicționar poliglot de metalurgie și construcții de mașini : rus-român-englez-francez / coord. : prof. dr. ing. Cazimir Bohosievici. - București : Editura Tehnică, 1996.

847 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0990-8

III 11678; D669/D39

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


FLOREA, VASILE.

Dicționar universal de artă plastică / Vasile Florea, Gheorghe Szekely . - București : Litera Internațional, 2011.

814 p. ; 17 cm .

ISBN 978-973-675-616-0

I 4359; D74/F67

top

78 Muzică


BĂRBUCEANU, VALERIU.

Dicționar de instrumente muzicale / Valeriu Bărbuceanu. - București : Teora, 1999.

312 ; 23 cm.

ISBN 973-20-0170-4

III 20907; D78/B30


CARAMAN FOTEA, DANIELA.

Dicționar rock, pop, folk / Daniela Caraman Fotea, Cristian Nicolau. - Bucuresti : Humanitas, 1999.

616 p. ; 23 cm - (Dicționare).

ISBN 973-28-0910-8

III 20167; D78/C23


CONSTANTINESCU, GRIGORE.

Splendorile operei : dicționar de teatru liric / Grigore Constantinescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1995.

257 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4940-9

II 38358; D78/C64


DOLJANSKI, A.

Mic dicționar muzical / A. Doljanski. - București : Editura Muzicală, 1960.

470 p. ; 15 cm.

I 1993; D78/D64

top

796 Educație fizică și sport


CĂILEANU, TIBERIU.

Mic dicționar al sporturilor / Tiberiu Căileanu. - București : Albatros, 1984.

406 p. ; 17 cm.

I 4034; D796/D39

top

81 Lingvistică


BOLOCAN, GH.

Dicționar bulgar-român / Gh. Bolocan. - București : Editura Științifică, 1972.

598 p. ; 17 cm.

D81/B66


BOLOCAN, GH.

Dicționar frazeologic rus-român / Gh. Bolocan, T. Voronțova. - București : Editura Științifică, 1968.

392 p. ; 20 cm.

D81/B66


COTOLULIS, SOCRATIS.

Dicționar român-grec / Socratis Cotolulis. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.

536 p. ; 16 cm.

I 1057; D81/C79


CUZA, VLAD.

Dicționar poliglot [engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, română] / Vlad Cuza. - București : Gramar, 1994.

860 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9004-58-5

II 31821; D81/C97


Dicționar latin-român / redactor responsabil : Rodica Ocheșanu. - București : Editura Științifică, 1962.

960 p. ; 20 cm.

II 3936; D81/D39


Dicționar român-ucrainean = Rumuns'ko-ucrains'ko slovnik / C. Drapaca, V. Rusnac, M. Gavrelciuc, I. Doscivnec, E. Saviuc, M. Berezca, I. Iliuc, A. Zelenschi, I. Daneliuc, I. Lemnii, V. I. Fedorovici, B. Grecina. - București : Editura Didactică și Pedagogică ; Cernăuți : Editura Alexandru cel Bun, [1996].

563 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4107-6

II 39089; D81/D39


Dicționar rus-român / coord. : acad. Emil Petrovici. - București : Espla, 1959-1960.

2 vol. ; 26 cm.

Vol. 1 : A-O. - 1959. - 800 p.

Vol. 2. - 1960. - 752 p.

III 3997; D81/D39


Dicționar ucrainean-român = Ukrainko-rumunskij slovnik / C. Drapaca, V. Rusnac, M. Gavrelciuc, I. Illiuc, A., ... - București : Editura Didactică și Pedagogică, [1996].

879 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4119-X

II 38504; D81/D39


Dicționar ucrainean-romîn. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1964.

878 p. ; 20 cm.

D81/D39


DREVE, ROXANA EMA.

Dicționar de buzunar suedez-român / Roxana Ema Dreve. - Iași : Polirom, 2009.

700 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-46-1490-5

I 4319; D81/D82


GUȚU, GEORGE.

Dicționar latin-român / G. Guțu. - Ed. a 3-a. - București : Editura Științifică, 1973.

624 p. ; 17 cm.

D81/G98


GUȚU, GEORGE.

Dicționar latin-român / G. Guțu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

1324 p. ; 24 cm.

III 17492; D81/G98


GUȚU, GEORGE.

Dicționar latin-român / G. Guțu. - Ed. rev. - București : Humanitas, 2009.

679 p. ; 17 cm - (Dicționare / Tratate / Referințe).

ISBN 978-973-50-2410-9

I 4285; D81/G98


INCZE, DĂNILĂ.

Dicționar sanscrit-român : rădăcini verbale, forme si sensuri / Dănilă Incze. - București : Editura Universității din București, 1995.

XVI, 325 p. ; 20 cm.

ISBN 973-575-048-1

II 32603; D811.135.1'37/I-49


KANURCOVA, SPASCA.

Dicționar român-bulgar / Spasca Kanurcova. - București ; Sofia : Editura Științifică, 1972.

503 p. ; 17 cm.

D81/K20


KELEMEN, BÉLA.

Dicționar român-maghiar = román-magyar szótár / Béla Kelemen ; colaborator : Lőrinc Szász. - București : [s.n.], 1980.

800 p. ; 20 cm.

II 15569; D81/K32


KOSKELO, MATTI.

Dicționar român-finlandez / Marilena Aldea (coordonator) ; Matti Koskelo, Lauri Lindgren. - Iași : Polirom, 2009.

824 p. ; 20 cm.

ISBN 978-073-46-1219-2

II 39126; D81/K75


KORLÉGEAN, N.G.

Russko-rumynoskij slovar' / N. G. Korlégean. - Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Inostrannîh, 1954.

1070 p. ; 22 cm.

II 2291; D81/K74


KOSTAN, OFELIA.

Dicționar român-grec grec-român / Ofelia Kostan. - Constanța : Steaua Nordului, 2003.

800 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8459-01-X

II 39216; D81/K75


LEON, CRINA.

Dicționar de buzunar norvegian-român / Crina Leon. - Iași : Polirom, 2009.

750 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-46-1317-5

I 4320; D81/46


Mic dicționar poliglot de fizică, tehnică, matematică în limbile română, engleză, germană, franceză / D. Mănăilă, C. Popa, D. Popa ... - București : Agora, 1995.

154 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97049-6-4

II 33496; D81/M66


Mimica : dicționar multilingv (român-francez-englez-german-maghiar) / coordonator : Georgeta Corniță. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2007.

315 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1729-11-4

II 39913; D81/D39


Mimica : dicționar român-maghiar și maghiar-român = Román-magyar és magyar-román szótár : a mimika / Georgeta Corniță, Eva-Maria Hadnagy, Enikö Bokos, ... - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2006.

260 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8133-89-1

II 39911; D81/D39


MOCANU, PAVEL.

Dicționar portughez-român / Pavel Mocanu. - București : Meteor Press, [2003].

336 p. ; 20 cm - (Dicționarele Meteor Press).

ISBN 973-8339-91-X

II 39040; D81/M84


MOCANU, PAVEL.

Dicționar român-portughez / Pavel Mocanu. - București : [s.n.], 1981.

696 p. ; 16 cm.

I 2625; D81/M84


MOCANU, PAVEL.

Dicționar român-portughez / Pavel Mocanu. - București : Meteor Press, 2003.

384 p. ; 20 cm - (Dicționarele Meteor Press).

ISBN 973-8339-92-8

II 39039; D81/M84


NOVEANU, EUGEN P.

Dicționar român-rus, rus-român / Eugen P. Noveanu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

454 p. ; 25 cm.

D81/N90


PAPAHAGI, TACHE.

Dicționarul dialectului aromîn general și etimologic = Dictionnaire aroumain (macédo-roumain) général et étymologique / Tache Papahagi. - București : Editura Academiei RPR, 1963.

1264 p. + 36 fotogr. orig. ; 24 cm.

PED. III 2407; D811.135.1'28/P29


TABACU, ȘERBAN.

Dicționar albanez-român român-albanez / Șerban Tabacu ; pref. de Gelcu Maksutovici. - București : Editura Ararat, 1996.

367 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97869-0-1

II 38823; D81/T11


TURCU, EVA.

Dicționar maghiar-român și român-maghiar / Eva Turcu. - București : Teora, 1999.

160 p. ; 16 cm.

ISBN 973-601-139-9

I 3937; D81/T94


VATĂȘECU, CĂTĂLINA.

Vocabularul de origine latină din limba albaneză în comparație cu româna / Cătălina Vătășescu. - București : Institutul Român de Tracologie, 1997.

543 p. ; 29 cm - (Bibliotheca Thracologica ; 19).

ISBN 973-97996-9-8

IV 6070; D81/V37

top

811.111 Limba engleză


ADRIENNE.

Dictionnaire de l'américain parlé / par Adrienne. - Paris : Carrere, 1988.

XXI, 735 p. ; 24 cm.

Pe cop. : Le premier dictionnaire de l'americain parlé.

ISBN 2-86804-497-2

III 12082; D811.111/A23


The American Heritage Dictionary of the English Language / ed. by Peter Davies. - New York : DELL Publishing Co., Inc., 1976.

XII, 820 p. ; 17 cm.

I 2508; D811.111/A45


ARAKIN, VLADIMIR DIMITRIEVIC.

English-Russian dictionary = Anglo-Russkij slovar' / Vladimir Dimitrievic Arakin, Zenaida Semenova Vygodskaja, Natalja Nikolaevna Ilina. - 10th ed. - Moscow : Russky Jazyk Publishers, 1975.

848 p. ; 21 cm.

II 2917; D81/E57


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român / Leon Levițchi, Andrei Bantaș. - București : Editura Științifică, 1971.

1068 p. ; 20 cm.

II 2048 ; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român [35000 de cuvinte] / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1994.

480 p. ; 25 cm.

ISBN 973-601-169-0

III 12026; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român [35000 de cuvinte] / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1998.

496 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-630-7

III 14852; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român [70000 de cuvinte] / Leon Levițchi, Andrei Bantaș. - București : Teora, ©001.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 1344 p. - ISBN 973-20-0058-9

Vol. 2 : Supliment până la 102000 cuvinte. - 2005. - 472 p. - ISBN 973-601-695-1

III 15028; D81'37/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român, român-englez / Andrei Bantaș. - Chișinău : Știința, 1994.

384 p. ; 25 cm.

ISBN 5-376-01846-6

III 12552; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român român-englez : [32000 de cuvinte] / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1997.

384 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-082-1

III 14450; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar englez-român, român-englez : 75000 de cuvinte / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1998.

944 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-791-5

III 14888; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar frazeologic român-englez / Andrei Bantaș, Andreea Gheorghițoiu, Leon Levițchi. - București : Editura Științifică, 1966.

398 p. ; 20 cm.

II 4759; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar frazeologic român-englez / Andrei Bantaș, Andreea Gheorghițoiu, Leon Levițchi. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

654 p. ; 24 cm.

D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar frazeologic român-englez / Andrei Bantaș, Leon Levițchi, Andreea Gheorghițoiu. - București : Teora, 1998.

358 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-836-9

III 15286; D811.111/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar român-englez [40000 de cuvinte] / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1994.

446 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-145-3

III 12027; D81/B26


BANTAȘ, ANDREI.

Dicționar român-englez [40000 de cuvinte] / Andrei Bantaș. - București : Teora, 1997.

446 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-145-3

III 14451; D81/B26


BBC English dictionary / ed. by John Sinclair. - London : Collins ELT, 1993.

XXXVI, 1371 ; 22 cm.

ISBN 1-85497-300-2

II 31776; D811.111/B10


BRYSON, BILL.

The Penguin dictionary of troublesome words / Bill Bryson. - 2nd ed. - London : Penguin Books, 1987.

192 p. ; 22 cm - (Penguin Language and Linguistics Penguin Reference Books).

ISBN 0-14-051200-4

II 32056; D811.111/B85


COLLIN, P. H.

Beginer's dictionary of American English usage / P. H. Collin, Miriam Lowi, Carol Weiland ; illustrations by Erasmo Hernandez. - Lincolnwood : National Textbook ; București : Editura Didactică și Pedagogică, 1994.

280 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-2750-2

II 31828; D811.111/C62


Collins Cobuild pocket dictionary. - Glasgow : Harper & Collins Publishers, Inc., 2000.

640 p. ; 15 cm.

ISBN 0-00-710023-X

I 4235; D811.111/C62


Collins Gem Cobuild English dictionary. - Glasgow : Harper & Collins Publishers, Inc., 1999.

640 p. ; 11 cm.

ISBN 0-00-375116-3

I 4236; D811.111/C62


Concise Oxford English dictionary / edited by Catherine Soanes and Angus Stevenson. - 11th ed. rev. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

1708 p. ; 23 cm - (The World's Most Trusted Dictionaries).

ISBN 0-19-929634-0

III 19075; D811.111/C64


COURTNEY, ROSEMARY.

Longman dictionary of phrasal verbs / Rosemary Courtney. - Harlow : Longman, 1983.

734 p. ; 22 cm - (Dictionaries).

ISBN 0-582-05864-3

II 31716; D811.111/C80


COWIE, A. P.

The Oxford dictionary of phrasal verbs / A. P. Cowie, R. Mackin. - Oxford ; New York ; Athens : Oxford University Press, 1993.

XVIII, 518 p. ; 21 cm.

ISBN 0-19-431285-2

II 33871; D811.111/C80


Dicționar englez-român / coordonator : prof. univ. dr. Mihail Bogdan. - București : Editura Științifică, 1965.

606 p. ; 20 cm.

D81/D39


Dicționar englez-român [30000 de cuvinte]. - București : Niculescu, 2001.

479 p. ; 20 cm - (Larousse).

ISBN 973-568-393-8

II 35091; D811.111/D39


Dicționar englez-român de colocații verbale / coordonatori : Hortensia Pârlog, Maria Teleagă. - București : Polirom, 2000.

430 p. ; 17 cm.

ISBN 973-638-528-6

I 3960; D811.111/D39


Dicționar englez-român de expresii verbale : cu exerciții aplicative / coordonator Ileana Galea . - Cluj-Napoca : Echinox, 1992.

344 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9114-13-X

II 30923; D81/D39


Dicționar englez-român, român-englez frazeologic / Adrian Nicolescu, Ioan Preda, Liliana Pamfil-Teodoreanu, Mircea Tatos. - București : Teora, 2005.

VIII, 807 p. ; 24 cm.

ISBN 973-20-1003-7

III 18706; D811.111'373.7/D39F


Dicționar frazeologic englez-român. - București : Teora, 1999.

288 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-124-0

III 15030; D81/D39


Dicționar frazeologic englez-român / Ioan Preda, Adrian Nicolescu, Liliana Pamfil-Teodoreanu, ... - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

567 p. ; 23 cm.

II 17377; D81/D39


Dicționar Oxford explicativ ilustrat al limbii engleze. - London : Dorling Kindersley ; New York : Oxford University Press ; București : Litera Internațional, 2003.

1008 p. ; 27 cm.

ISBN 973-675-245-3

III 19074; D811.111/D39


Dicționar român-englez / Carmen Nedelcu, Ioana Murar, Andreea Bratu, Andrei Bantaș. - București : Teora, 2001.

1112 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-999-3

III 16113; D81/D39


Dicționar român-englez / Carmen Nedelcu, Ioana Murar, Andreea Bratu, Andrei Bantaș. - București : Teora, 2008.

1112 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-999-3

III 19725; D81/D39


Dicționar român-englez [30000 de cuvinte]. - București : Niculescu, 2001.

456 p. ; 20 cm - (Larousse).

ISBN 973-568-394-6

II 35092; D81/D39


Encyclopedic dictionary of applied linguistics : a handbook for language teaching / edited by Keith Johnson and Helen Johnson. - Oxford : Blackwell, 1999.

389 p. ; 25 cm.

ISBN 0-631-21482-8

III 16709; D811.111/E52


EVANS, BERGEN.

A Dictionary of Contemporary American Usage / Bergen Evans, Cornelia Evans. - New York : Random House, Inc., ©957.

viii, 567 p. ; 25 cm.

III 4642; D811.111/E93


FREEMAN, WILLIAM.

A Concise dictionary of English idioms / William Freeman ; revised and edited by Brian Phythian. - 3rd. ed. - London : Hodder and Stoughton, 1973.

215 p. ; 21 cm.

ISBN 0-340-16268-6

II 4124; D811.111/F89


GREEN, JONATHON.

The Slang thesaurus / Jonathon Green. - London : Penguin Books, 1986.

280p. ; 20 cm - (Penguin Language and Linguistics).

ISBN 0-14-051205-5

II 32031; D811.111/G79


HOLDER, R. W.

A Dictionary of euphemisms / R. W. Holder. - Oxford : Oxford University Press, 1996.

XXII, 470 p. ; 20 cm - (Reference).

ISBN 0-19-280051-5

II 33971; D811.111/H75


JONES, DANIEL.

Everyman's English pronouncing dictionary / Daniel Jones. - 11th edition. - London : J. M. Dent & Sons, 1956.

XLV, 538 p. ; 11 cm.

I 107; D811.111/J73


KENYON, JOHN SAMUEL.

A Pronouncing dictionary of American English / John Samuel Kenyon, Thomas Albert Knott. - Springfield : G & C Merriam, 1953.

484 p. ; 20 cm.

II 5824; D811.111/K34


LEVIȚCHI, LEON.

Dicționar englez-român [70000 de cuvinte] / Leon Levițchi, Andrei Bantaș. - București : Teora, 2007.

1344 p. ; 23 cm.

ISBN 973-20-0058-9

III 19530; D81/L55


LEVIȚCHI, LEON D.

Dicționar român-englez / Leon Levițchi. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Științifică, 1965.

600 p. ; 19 cm.

II 2301; D81/L55


LEVIȚCHI, LEON D.

Dicționar român-englez = Romanian-English dictionary / Leon Levițchi. - Ed. a 7-a. - București : 100+1 GRAMAR, [2002].

10799 p. ; 21 cm.

ISBN 973-591-179-5 ISBN 973-591-314-3

II 34872; D811.111/L55RE


LEVIȚCHI, LEON D.

Dicționar român-englez [60000 de cuvinte] / Leon Levițchi. - București : Teora, 2005.

1326 p. ; 28 cm.

ISBN 973-20-0582-3

III 18427; D81/L55


LEVIȚCHI, LEON D.

Dicționar romîn-englez / Leon Levițchi. - București : Editura Științifică, 1960.

XV, 1170 p. ; 20 cm.

D81/L55


LEVIȚCHI, LEON.

English-Romanian dictionary / Leon Levițchi, Andei Bantaș. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

1316 p. ; 24 cm.

III 9339; D81/L55


LEVIȚCHI, LEON D.

English-Romanian dictionary = Dicționar englez-român / Leon Levițchi. - București : 100+1 GRAMAR, 2003.

1438 p. ; 21 cm.

ISBN 973-591-163-9 ISBN 973-591-305-4

II 34967; D81/L55ER


LEVIȚCHI, LEON D.

English-Romanian dictionary = Dicționar englez-român / Leon Levițchi. - București : 100+1 GRAMAR, 2004.

1438 p. ; 20 cm.

ISBN 973-591-505-7

II 37115; D81/L55


LUNGU, MARIANA.

Dicționar român-englez englez-român / prof. Mariana Lungu. - Constanța : Steaua Nordului, [2001] (Drago Print).

656 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85415-0-6

II 34966; D81/L92


The Merriam-Webster Pocket Dictionary of Proper Names / compiled by Geoffrey Payton. - New York : Pocket Books, 1970.

608 p. ; 18 cm.

I 1910; D811.111/M60


Mimica : dicționar român-englez și englez-român = Romanian-english and english-romanian dictionary of mimicry / Georgeta Corniță, Ramona Demarcsek, Georgeta-Beatrice Ilieș, ... - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2006.

260 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8133-87-7

II 39912; D81/D39


NATION, MICHAEL.

A Dictionary of Modern Britain / Michael Nation ; ed. by David Christie. - London : Penguin Books, 1991.

100 p. ; 25 cm.

ISBN 0-14-081013-7

III 12404; D81/N26


Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary. - Oxford : Oxford University Press, 1998.

XXXVIII, 1081 p. : il. ; 23 cm.

ISBN 0-19-431310-7

III 14936; D811.111/O-97


The OXFORD spelling dictionary / Compiled by R. E. Allen. - New York : Oxford University Press, 1990.

XVI, 299 p. ; 20 cm.

Pe copertă : Over 60000 words with word division, including people, places, and institutions.

ISBN 0-19-282670-0

II 33972; D811.111'37/O-97


The OXFORD-DUDEN pictorial English dictionary / Edited by Michel Clark and Bernadette Mohan. - 2-nd edition. - Oxford : Oxford University Press, 1996.

811 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 0-19-861311-3

II 33973; D811.111'34/O-97


PANOVF, IRINA.

Dicționar englez-român, român-englez / Irina Panovf. - București : Lucman, 2005.

782 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-8465-49-4

III 18639; D811.111(038)/P94


PANOVF, IRINA.

Romanian-English, English-Romanian dictionary / Irina Panovf. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

416 p. ; 25 cm.

D81/P24


PASSWORD : Dicționar englez-român : [cu exemple și explicații în engleză și echivalentele cuvintelor-titlu în română] / trad. Ștefan Firică, Alexandru Farcaș, Raluca Dumitru. - București : Niculescu, 2005.

1040 p. ; 24 cm.

ISBN 973-568-710-0

III 18677; D811.111(038)/P41


POPA, CONSTANTIN.

Culegere de abrevieri în limba engleză / ing. Constantin Popa, prof. Andrei Bantaș. - București : Editura Tehnică, 1978.

578 p. ; 17 cm.

I 2141; D811.111/P79


PRINCE, GERALD.

A Dictionary of Narratology / Gerald Prince. - Rev. ed. - Lincoln : University of Nebraska Press, ©003.

XI, 126 p. ; 21 cm.

ISBN 0-8032-3678-6

II 36891; D81'42/P92


Random House Webster's Dictionary. - 2nd. ed. - New York : Ballantine Publishing Groupe, 1996.

817 p. : il. ; 17 cm.

ISBN 0-345-40095-X

I 3921; D811.111/R24


The Routledge Language and Cultural Theory Reader / edited by Lucy Burke, Tony Crowley and Alan Girvin. - London : Routledge, 2001.

XVI, 511 p. ; 24 cm.

ISBN 0-415-18681-1

III 17222; D81'27/R86


RYCROFT, CHARLES.

A Critical dictionary of psychoanalysis / Charles Rycroft. - London : Penguin Books, 1968.

189 p. ; 20 cm - (Penguin Language and Linguistics).

ISBN 0-14-051052-4

II 32030; D81/R98


SĂILEANU, CRISTIAN.

GERDI : The Great English-Romanian Dictionary of Idioms = Marele dicționar englez-român de expresii / Cristian Săileanu, Vasile Poenaru. - București : Coresi, 2007.

1241 p. ; 35 cm.

ISBN 978-973-608-991-6

V 190; D81/S15


SHAW, JOHN ROBERT.

The New Horizon Ladder Dictionary of the English Language / John Robert Shaw, Janet Shaw. - New York : The New American Library, 1970.

686 p. ; 18 cm.

I 1900; D811.111/S52


The Systematic classification of high-frequency lexical items in modern English / ed. by prof.dr. Z.N. Verdieva. - Baku : Elm Publishing House, 1980.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 2 : The Systematic dictionary of English adjectives. - 1980. - 262 p. .

Vol. 3 : The Systematic dictionary of English adverbs. - 1983. - 297 p.

II 18825; D811.111'36/S98


VEREȘ, GRIGORE.

A Dictionary of English Grammar / Grigore Vereș, Iuliana Andriescu, Anca Cehan. - Ed. a 2-a rev. și ad. - Iași : Polirom, 1998.

423 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-683-084-5

III 14886; D811.111/V46


VOLCEANOV, GEORGE.

Dicționar de neologisme ale limbii engleze / George Volceanov. - București : Niculescu, 2002.

284 p. ; 21 cm.

ISBN 973-568-156-0

II 37090; D811.111.1'373.43/V87


Webster's new enciclopedic dictionary. - New York : Könemann, 1994.

XX, 1787 p. ; 28 cm.

ISBN 0-9637056-0-1

IV 5559; D81/W37


Webster's synonyms, antonyms and homonyms. - New York : Crescent Books, 1962.

250 p. ; 22 cm.

ISBN 0-517-063662

II 31799; D81/W37

top

811.112.2 Limba germană


ANUȚEI, MIHAI.

Dicționar român-german / Mihai Anuței. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1990.

1620 p. ; 24 cm.

ISBN 973-29-0080-6

II 10624; D81/A64


ANUȚEI, MIHAI.

Dicționar român-german / Mihai Anuței. - București : Lucman, 2005.

1619 p. ; 26 cm.

ISBN 973-9439-41-1

II 18598; D81/A48


BĂRBULESCU, ANCA.

Dicționar german-român : lumea animalelor / Anca Bărbulescu. - București : Niculescu, ©999.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-303-2

II 38704; D81/B30


ISBĂȘESCU, MIHAI.

Dicționar german-român / Mihai Isbășescu. - București : Editura Științifică, 1969.

1413 p. ; 21 cm.

D81/I-82


ISBĂȘESCU, MIHAI.

Dicționar german-român [60000 cuvinte] / Mihai Isbășescu. - București : Teora, 1997.

358 p. ; 35 cm.

ISBN 973-601-083-X

V 170; D81/I-82


ISBĂȘESCU, MIHAI.

Dicționar german-român [60000 cuvinte] / Mihai Isbășescu. - București : Teora, 2003.

1024 p. ; 24 cm.

ISBN 973-20-0059-7

III 15027; D81/I-82


ISBĂȘESCU, MIHAI.

Dicționar german-român român-german [38000 de cuvinte] / Alexandru Roman, Mihail Isbășescu. - București : Teora, 1997.

424 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-074-0

III 14457; D81/I-82


ROMAN, ALEXANDRU.

Dicționar frazeologic german-român / Alexandru Roman. - București : Teora, 1998.

296 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-087-2

III 15029; D811.112.2/R69


SAVIN, EMILIA.

Dicționar german-român / Emilia Savin. - București : Editura Mașina de scris, 2001.

631 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-99994-5-x

III 18821; D811.112.2(038)/S29


SAVIN, EMILIA.

Dicționar român-german / Emilia Savin, Ioan Lăzărescu, Katharina Țânțu. - București : Meteor Press, [s.a.].

560 p. ; 20 cm - (Dicționare).

ISBN 973-85065-1-4

II 36770; D811.112.2(038)/S29


TIKTIN, H.

Rumänisch-Deutsches Wörterbuch / H. Tiktin ; editori : Paul Miron, Elsa Lüder. - Cluj-Napoca : Clusium, [s.a.].

[vol.] ; 31 cm.

ISBN 973-555-393-7

Band 2 : D-O. - 2003. - 881 p.

V 236; D81/T59


WÖRTER und Wendungen : Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch / Christiane Agricola, Herbert Görner, Annemarie Hönigsdorf... - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1990.

818 p. ; 22 cm.

ISBN 3-323-00200-8

II 33646; D811.112.2/W83

top

811.131.1 Limba italiană


BALACI, ALEXANDRU.

Dicționar italian-român și român-italian / Alexandru Balaci. - București : Teora, 1999.

240 p. ; 16 cm.

ISBN 973-601-344-8

I 3936; D811.131.1/B19


BALACI, ALEXANDRU.

Dicționar italian-român și român-italian / Alexandru Balaci. - București : Teora, ©005.

242 + 208 p. ; 17 cm.

ISBN 973-20-0742-7

I 4177; D811.131.1/B19


BALACI, ALEXANDRU.

Dicționar român-italian [15000 cuvinte] / Alexandru Balaci. - București : Teora, 1994.

112 p. ; 17 cm.

ISBN 973-601-090-2

I 3805; D81/B19


BEJAN, GHEORGHE.

Dicționar român-italian italian-român / Gheorghe Bejan, Franco Albertini. - Constanța : Steaua Nordului, [s.a.].

722 p. ; 19 cm.

ISBN 973-85415-7-3

II 35093; D81/B41


Dicționar italian-român. - București : Editura Științifică, 1963.

916 p. ; 20 cm.

II 3940; D81/D39IR


Dicționar român-italian. - București : Editura Științifică, 1967.

944 p. ; 21 cm.

D81/D39


Dicționar român-italian = Dizionario romeno-italiano / coordonator Doina Condrea Derer. - București : 100+1 GRAMAR, 2002.

999 p. ; 24 cm.

ISBN 973-591-089-6

III 17306; D811.131.1/D39


GHERMAN, HARITINA.

Dizionario italiano-romeno = Dicționar italian-român / lector univ. dr. Mariana Stănciulescu-Cuza, conf. univ. dr. Haritina Gherman, prof. dr. George Lăzărescu ; coord. științific și pref. de acad. prof. dr. doc. Alexandru Balaci. - Ed. a 3-a rev. și ad. - București : 100+1 GRAMAR, 2003.

1120 p. ; 24 cm.

ISBN 973-591-225-2

III 17145; D81/G45


TRAPERO, MAXIMIANO.

Diccionario de toponimia canaria : léxico de referencia oronimica / Maximiano Trapero ; prólogo Eugenio Coseriu. - Las Palmas de Gran Canaria : Gobierno de Canarias, 1999.

430 p. ; 25 cm.

ISBN 84-923422-6-9

III 16175; D81/T81

top

811.133.1 Limba franceză


BACIU, IOAN.

Dicționarul verbelor franceze : construcții, flexiune, contexte, sensuri / Ioan Baciu, Dorina Roman ; coord. Ligia-Stela Florea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003.

692 p. ; 21 cm - (Dacia Educațional. Dicționare ; 49).

ISBN 973-35-1610-4

II 35992; D811.133.1/B13


BALMUȘ, ELVIRA.

Dicționar român-francez / Elvira Balmuș, Ana Georgescu-Fuera, Zelma Kahane ; coordonatori : Ana Canarache, Constantin Borănescu. - Ed. a 2-a. - București : Editura Științifică, 1972.

703 p. ; 20 cm.

II 4280; D81/B22


BRĂESCU, MARIA.

Dicționar francez-român / Maria Brăescu. - București : Niculescu, 2000.

440 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-158-7

II 33878; D81/B76


BRĂESCU, MARIA.

Dicționar român-francez / Maria Brăescu. - București : Niculescu, 1997.

402 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-159-5

II 33879; D81/B76


CAPUT, J.

Dictionnaire des verbes français / J. Caput, J.-P. Caput ; pref. R.-L. Wagner. - Paris : Librairie Larousse, 1974.

XVI, 589 p. ; 19 cm.

II 3233; D811.133.1/C20


CHAZAUD, HENRI BERTRAND.

Dictionnaire des synonymes / par Henri Bertrand Chazaud. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 1991.

XII, 740 p. ; 18 cm.

ISBN 2-85036-101-1

I 3755; D811.133.1/C39


CHRISTODORESCU, ANCA-MARIA.

Dicționar român-francez = Dictionnaire roumain-français / Anca-Maria Christodorescu, Zelma Kahane, Elvira Balmuș. - București : 100+1 GRAMAR, 2000.

688 p. ; 20 cm.

ISBN 973-591-180-9

II 34574; D81/C48


CIUCĂ, LYDIA.

Dicționar francez-român / Lydia Ciucă. - București : Corint, 2007.

720 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-653-930-5

II 37619; D811.133.1/C55


CIUCĂ, LYDIA.

Mic dicționar român-francez [16000 de cuvinte] / Lydia Ciucă. - București : Corint, 2004.

496 p. ; 13 cm.

ISBN 973-653-625-4

I 4299; D81/C55


DAUZAT, ALBERT.

Dictionnaire étymologique et historique du français / Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand. - Paris : Larousse, 1993.

XLVII, 824 p. ; 24 cm.

ISBN 2-03-34329-7

III 12911; D811.133.1/D21


Dictionnaire actuel de la langue française : 51200 mots, 34 pages de grammaire française / redactor Jean-Marie Pruvost-Beaurain. - Paris : Flammarion, 1993.

1276 p. ; 24 cm.

ISBN 8-08112-005-4

III 12081; D811.133.1/D39


Dictionnaire de la langue française. - Paris : Éditions de l'Érable, 1969-1974.

3 vol. ; 22 cm.

Vol. 1 : A-EXAG. - 1962. - 8, 434 p.

Vol. 2 : EXALT-PINTE. - 1972. - 8, 435 p.

Vol. 3 : PINTER-ZYMOT. - 1974. - 4, 867 p.

II 32640; D811.133.1/D39


Dictionnaire de la linguistique / sous la direction de Georges Mounin. - Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1974.

340 p. ; 24 cm.

III 4672; D811.133.1/D39


Dictionnaire de linguistique / Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin... - Paris : Larousse, 1973.

XLII, 518 p. ; 19 cm.

ISBN 2-03-020299-1

II 3665; D811.133.1/D39


Dictionnaire des noms communs, des noms propres, précis de grammaire. - Paris : Larousse, 1993.

XII, 848 p. ; 18 cm - (DE POCHE).

ISBN 2-03-320106-6

I 3764; D811.133.1'37/D39


Dictionnaire du français contemporain / Jean Dubois, René Lagane, Georges Niobey... - Paris : Larousse, 1976.

XXIV, 1226 p. ; 23 cm.

ISBN 2-03-020190-1

III 4622; D811.133.1/D39


Dictionnaire du français contemporain : manuel et travaux pratiques pour l'enseignement de la langue française / Jean Dubois, René Lagane, Georges Niobey... - Paris : Larousse, 1971.

XXIV, 1264 p. ; 19 cm.

ISBN 2-03-029321-0

I 3232; D811.133.1/D39


Dicționar de buzunar român-francez. - a 2-a rev. și adăug. - București : Editura Științifică, 1966.

224 p. ; 16 cm.

D81/D39


Dicționar francez-român / coordonatori : prof. dr. N.N. Condeescu, G. Haneș. - București : Editura Științifică, 1967.

828 p. ; 20 cm.

II 2293; D81/D39


Dicționar francez-român / coordonatori : prof. dr. N. N. Condeescu, G. Hanes. - Ed. a 2-a. - București : Editura Științifică, 1972.

845 p. ; 20 cm.

II 3938; D81/D39


Dicționar francez-romîn [român] / coordonator : prof. univ. N. N. Condeescu. - București : Editura Științifică, 1959.

XXXII, 844 p. ; 20 cm.

II 34868; D81/D39


Dicționar român-francez / Lydia Ciucă, Nicoleta Petuhov, Liliana Agache, Oana Uță ; coord. Lydia Ciucă. - București : Corint, 2007.

704 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-653-998-5

II 37618; D811.133.1/D39


DUBOIS, JEAN.

Dictionnaire du français classique : le XVII-e siècle / Jean Dubois, René Lagane, Alain Lerond. - Paris : Larousse, 1992.

XXX, 514 p. ; 24 cm.

ISBN 2-03-340328-9

III 12913; D811.133.1/D86


DUCROT, OSWALD.

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage / Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov. - Paris : Éditions du Seuil, 1972.

II 5673; D81'27/D86


FRÎNCULESCU, OVIDIU.

Dicționar morfosintactic al verbelor franceze / Ovidiu Frînculescu. - București : Albatros, 1984.

831 p. ; 17 cm - (Dicționarele Albatros).

I 2877; D811.133.1'367/F85M


FRÎNCULESCU, OVIDIU.

Dicționarul verbelor franceze cu construcțiile lor specifice / Ovidiu Frînculescu. - București : Albatros, 1978.

496 p. ; 16 cm.

I 2110; D811.133.1/F91


FROSIN, CONSTANTIN.

Dicționar de argou francez-român / Constantin Frosin. - București : Nemira, 1996.

170 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9177-49-2

III 15090; D81/F92


GORUNESCU, ELENA.

Dicționar francez-român / Elena Gorunescu. - București : Teora, 2004.

1327 p. ; 24 cm.

ISBN 973-20-0027-9

III 17337; D811.133.1/G72


GORUNESCU, ELENA.

Dicționar francez-român [și] român-francez frazeologic / Elena Gorunescu. - București : Teora, 2005.

424 p. ; 24cm.

ISBN 973-20-0869-5

III 21746; D81/G72


GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN.

Dictionnaire du moyen français : la Renaissance / Algirdas Julien Greimas, Teresa Mary Keane. - Paris : Larousse, 1992.

XLI, 672 p. ; 24 cm.

ISBN 2-03-340322-X

III 12912; D811.133.1/G80


HANEȘ, GHEORGHINA.

Dicționar francez-român român-francez / Gheorghina Haneș. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

679 p. ; 25 cm.

III 7972; D81/H22


HANSE, JOSEPH.

Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques / Joseph Hanse. - Paris : Les Éditions Scientifiques et Littéraires, [s.a.].

758 p. ; 20 cm.

II 5680; D811.133.1/H23


MANOLI, ION.

Dictionnaire des termes stylistiques et poétiques / Ion Manoli. - Chișinău : Prut International, 1998.

288 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-69-046-7

II 33960; D81'38(038)/M28


MIHĂESCU-CÂRSTEANU, SANDA.

Dicționar francez-român [60000 de cuvinte] / Sanda Mihăescu-Cîrsteanu. - București : Teora, 1997.

564 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-184-4

III 14420; D81/M68


MIHĂESCU-CÎRSTEANU, SANDA.

Dicționar francez-român român-francez / Sanda Mihăescu-Cîrsteanu, Irina Eliade. - București : Teora, ©005.

318 p. ; 24 cm.

ISBN 973-601-792-3

III 18525; D811.133.1/M68


NEGREANU, ARISTIȚA.

Franceza de astăzi : dicționar francez-român = Le français branché / Aristița Negreanu. - București : Humanitas, ©996.

332 p. ; 23 cm.

ISBN 973-28-0586-2

III 15624; D811.133.1/N40


SLĂVESCU, MICAELA.

Dictionnaire français-roumain = Dicționar francez-român / Micaela Slăvescu, Sanda Mihăescu-Cârsteanu, Iulia Giroveanu. - București : 100+1 GRAMAR, 2000.

834 p. ; 20 cm.

ISBN 973-591-181-7

II 34575; D81/S63


Thésaurus Larousse: des idées aux mots, des mots aux idées / sous la direction de Daniel Péchoin. - Paris : Larousse, 1992.

XXIV, 1146 p. ; 24 cm.

ISBN 2-03-320-148-1

III 12732; D811.133.1'37/T55

top

811.134.2 Limba spaniolă


CIOLAN, ALEXANDRU.

Dicționar român-spaniol / Alexandru Ciolan. - București : Logos, [2003].

308 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8131-23-5

III 17146; D81/C52


CIOLAN, ALEXANDRU.

Dicționar spaniol-român / Alexandru Ciolan. - București : Logos, [2003].

366 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8131-22-7

III 17147; D81/C52


FILIPOVICI, NICOLAE.

Dicționar spaniol-romîn / Nicolae Filipovici, Raúl Serrano Pérez. - București : Editura Științifică, 1964.

1012 p. ; 20 cm.

II 3968; D81/F53


FOCȘENEANU, ELEODOR.

Dicționar spaniol-român [25000 cuvinte] / Eleodor Focșeneanu. - București : Teora, ©002.

304 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-591-2

III 17459; D811.134.2/F73


FOCȘENEANU, ELEODOR.

Dicționar spaniol-român și român-spaniol / Eleodor Focșeneanu, Cristina Hăulică. - București : Teora, ©004.

328 + 231 p. ; 17 cm.

ISBN 973-20-0741-9

I 4178; D811.134.2/F73


HĂULICĂ, CRISTINA.

Dicționar român-spaniol / Cristina Hăulică. - București : Teora, 1995.

120 p. ; 17 cm.

ISBN 973-601-180-1

I 3806; D81/H39


SAMHARADZE, ZAIRA.

Dicționar spaniol-român / Zaira Samharadze, Alexandru Calciu. - Ed. a 2-a. - București : Univers Enciclopedic, 2005.

VIII, 974 p. ; 27 cm.

ISBN 973-637-084-4

IV 7388; D811.134.2/S18


TEODOROVICI, CONSTANTIN.

Dicționar român-spaniol de expresii și locuțiuni / Constantin Teodorovici, Rafael Pisot. - Iași : Polirom, 2005.

683 p. ; 20 cm.

ISBN 973-681-855-1

II 39138; D81/T39

top

811.135.1 Limba română


ANDREI, NICOLAE.

Dicționar etimologic de termeni științifici : elemente de compunere greco-latine / Nicolae Andrei. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

291 p. ; 24 cm.

III 9890; D811.135.1'37/A53


ANDRONACHE, ȘTEFAN.

Simboluri : conotații și echivalențe : dicționar practic / Ștefan Andronache. - Galați : Scorpion , 2002.

136 p. + il. alb negru ; 17 cm.

ISBN 973-85803-4-X

I 4078; D81'22/A55


ANGELESCU, GABRIEL.

Dicționar de dificultăți ale limbii române / Gabriel Angelescu. - București : Coresi, 1991.

96 p. ; 21 cm.

ISBN 973-608-028-5

II 31082; D811.135.1'37/A57


BALACCIU, JANA.

Dicționar de lingviști si filologi români / Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu ; cuvânt înainte de acad. Al. Graur. - București : Albatros, 1978.

264 p. ; 18 cm - (Dicționarele Albatros).

I 4123; D81/B19


BERCA, OLIMPIA.

Dicționar istoric de rime : Dosoftei - Arghezi / Olimpia Berca. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

368 p. ; 24 cm.

III 17590; D811.135.1/B46


BREBAN, VASILE.

Dicționar al limbii române contemporane : de uz curent / Vasile Breban. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

680 p. ; 25 cm.

III 7234; D811.135.1'37/B82


BREBAN, VASILE.

Dicționar de expresii și locuțiuni românești / Vasile Breban, Gheorghe Bulgăr, Doina Grecu, Ileana Neiescu, Grigore Rusu, Aurelia Stan. - bucurești : Editura Științifică, 1999.

511 p. ; 20 cm.

II 4506; D811.135.1'37/D39


BUCĂ, MARIN.

Dicționar de antonime / Marin Bucă, O. Vințeler. - București : Editura Enciclopedică Română, 1974.

260 p. ; 20 cm.

II 2212; D811.135.1'37/B86


BUCĂ, MARIN.

Dicționar de epitete al limbii române / Marin Bucă. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

354 p. ; 21 cm.

II 23067; D811.135.1'37/B86


BULGĂR, GHEORGHE.

Dicționar de arhaisme și regionalisme / Gh. Bulgăr, Gh. Constantinescu-Dobridor. - București : Saeculum IO, 2007.

2 vol. ; 20 cm - (DAR).

ISBN 973-85648-1-6

Vol. 1. - 367 p. - ISBN 973-85648-2-4

Vol. 2. - 447 p. - ISBN 973-85648-3-2

II 38581; D811.135.1'37/B91


BULGĂR, GHEORGHE.

Dicționar de omonime / Gh. Bulgăr. - București : Lucman, 2004.

304 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9438-21-07

II 37288; D811.135.1'37/B91


BULGĂR, GHEORGHE.

Dicționar de paronime / Gheorghe Bulgăr. - București : Lucman, [s. a.].

380 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8372-05-4

II 40166; D811.135.1`37/B91


BULGĂR, GHEORGHE.

Dicționar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. - Ed. îmbog. și rev. - București : Lucman, 2004.

380 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8565-04-4

II 37091; D81/B91


CANARACHE, ANA.

Mic dicționar al limbii române / Ana Canarache, Vasile Breban. - București : Editura Științifică, 1974.

848 p. ; 24 cm.

III 5158; D811.135.1'37/C18


CHIVU, GHEORGHE.

Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche : 1421-1760 / Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru. - București : Editura Științifică, 1992.

368 p. ; 20 cm.

ISBN 973-44-0092-4

II 31830; D811.135.1'37/C46


CIORĂNESCU, ALEXANDRU.

Dicționarul etimologic al limbii române / Alexandru Ciorănescu ; ed. îngrij și trad. din lb. spaniolă de Tudora Șandru Mehedinți și Magdalena Popescu Marin. - București : Saeculum IO, 2005.

1055 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9399-86-X

III 18962; D81/C53


COBEȚ, DOINA.

Dicționar enciclopedic Junior / Doina Cobeț, Eugenia Dima, Gabriela E. Dima... . - București : Editura Cartier, 2005.

1728 p. ; 25 cm.

ISBN 9975-79-254-5

III 18600; D81'374/D39


CONSTANTINESCU, N. A.

Dicționar onomastic romînesc / N. A. Constantinescu. - București : Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.

LXXVIII, 470 p. ; 24 cm.

III 4110; D811.135.1'37/C67


CONSTANTINESCU-DOBRIDOR, GHEORGHE.

Dicționar de termeni lingvistici / Gheorghe Constantinescu-Dobridor. - București : Teora, 1998.

351 p. ; 23 cm.

ISBN 973-601-496-7

III 15421; D81'1/C66


CONSTANTINESCU-DOBRIDOR, GHEORGHE.

Mic dicționar de terminologie lingvistică / Gheorghe Constantinescu-Dobridor ; prefață : prof. dr. doc. Dimitrie Macrea. - București : Albatros, 1980.

464 p. ; 18 cm - (Dicționarele Albatros).

I 2313; D81'1/C66


DEX. Dicționarul explicativ al limbii române / coordonatorii lucrării : acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche. - Ed. a 2-a. - București : Univers Enciclopedic, 1996.

XI, 1192 p. ; 26 cm.

III 14366; D81/D35


DEX. Dicționarul explicativ al limbii române / coordonatorii lucrării : acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche. - Ed. a 2-a. - București : Univers Enciclopedic, 1998.

XI, 1192 p. ; 26 cm.

III 16368; D81/D35


DEXI. Dicționar explicativ ilustrat al limbii române / coordonator științific : Eugenia Dima. - Chișinău : Editura ARC : Editura Gunivas, 2007 (Imprimat în Italia).

2280 p. : il. ; 30 cm - (Dicționarele ARC).

ISBN 978-9975-61-155-8 (ARC) ISBN 978-9975-908-04-7 (Gunivas)

IV 8281; D81/D35


Dicționar enciclopedic / coordonare generală : Marcel D. Popa, Alexandru Stănciulescu, Anicuța Tudor, ... - București : Editura Enciclopedică, 1993-.

[vol.] ; 24 cm.

Listă cu șefii de state și guverne.

Premiile Nobel pe anul 1992.

Vol. 1 : A-C. - 1993. - XVI, 511 p. . - ISBN 973-45-0046-5

Vol. 2 : D-G. - 1996. - XV, 529 p. - ISBN 973-45-0143-7

Vol. 3 : H-K. - 1999. - 502 p. - ISBN 973-45-0273-5

Vol. 4 : L-N. - 2001. - XV, 649 p. . - ISBN 973-45-0350-2

Vol. 5 : O-Q. - 2004. - XV, 568 p. . - ISBN 973-45-0472-X

Vol. 6 : R-Ș. - 2006. - 641 p. - ISBN 973-45-0530-0

III 12542; D81/D39


Dicționar enciclopedic : 98000 de definiții. - Chișinău : Editura Cartier, 2001.

1696 p. ; 25 cm - (Cartier).

ISBN 9975-79-080-1

III 16369; D81/D39


Dicționar enciclopedic : 98000 de definiții / coautori : Lăcrămioara Chihaia, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, Mircea Ciubotaru, ... - Ed. a 5-a rev. și act. - Chișinău : Editura Cartier, 2004.

1696 p. ; 24 cm - (Cartier).

Lucrarea cuprinde dicționar de nume comune, citate și locuțiuni străine, dicționar de nume proprii.

Anexe : capitalele statelor, centrele administrative ale teritoriilor dependente, oceane și mări, insule, fluvii și rîuri, lacuri, munți, unități monetare, indicatoare rutiere, drapelele statelor lumii.

ISBN 9975-79-080-1

III 18692; D81/D39


Dicționar explicativ și enciclopedic al limbii române / Elena Ciobanu, Magdalena Popescu-Marin, Maria Păun ... - București : Editura "Florea Darurilor", 1997.

512 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96678-8-0

III 14427; D811.135.1'37/D39


Dicționarul limbajului poetic eminescian : concordanțele poeziilor postume / coordonator Dumitru Irimia. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2006.

4 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-703-107-5

Vol. 1. - 531 p. - ISBN 973-703-108-3

Vol. 2. - 702 p. - ISBN 973-703-109-1

Vol. 3. - 658 p. - ISBN 973-703-146-6

Vol. 4. - 482 p. - ISBN 973-703-147-4

III 19594; D811.135.1'37/D39


Dicționarul limbajului poetic eminescian : semne și sensuri poetice / coord. Dumitru Irimia. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2005.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-703-056-7

Vol. 1 : Arte . - Iași. - 2005. - 246 p. - ISBN 973-703-057-5

Vol. 2 : Elemente primordiale. - Iași. - 2007. - 296 p. - ISBN 978-973-703-232-4

III 19595; D81/D39


Dicționarul limbii române : serie nouă : tomul 6 / redactori resp. Iorgu Iordan și Ion Coteanu. - București : Editura Academiei RPR, 1965-.

[Vol.] ; 29 cm.

Fascicula 1 : M-Mandră. - 1965. - 80 p.

Fascicula 2 : Mandră-Mascat. - 1965. - p. 81-160.

Fascicula 3 : Mascat-Mămăiță. - 1966. - p. 161-240.

Fascicula 4 : Mămălatiță-Mătărîngă. - 1966. - p. 241-320.

Fascicula 5 : Mătăsar-Mergător. - 1966. - p. 320-400.

Fascicula 6 : Mergătoriu-Microbiologie. - 1966. - p. 401-480.

Fascicula 7 : Microbiologist-Miniaturistică. - 1967. - p. 481-560.

Fascicula 8 : Miniaturiza-Mititel. - 1967. - p. 561-640.

Fascicula 9 : Mititeluș-Mîrlănime. - 1967. - p. 641-720.

Fascicula 10 și 11 : Mîrleală-Morsă. - 1968. - p. 721-880.

Fascicula 12 și 13 : Morsa-Muzur-Aga. - 1968. - p. 881-1076.

IV 3200; D811.135.1'37/D39


Dicționarul limbii române literare contemporane. - București : Editura Academiei RPR, 1955-1957.

4 vol. ; 26 cm.

Vol. 1 : A-C. - 1955. - 624 p.

Vol. 2 : D-L. - 1956. - 813 p.

Vol. 3 : M-R. - 1957. - 804 p.

Vol. 4 : S-Z. - 1957. - 781 p.

III 3834; D81/D39


Dicționarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române / red. resp. Mioara Avram. - București : Editura Academiei RSR, 1982.

Xl, 698 p. ; 23 cm.

III 8474; D811.135.1'35/D39


Dicționarul subdialectului bănățean / referenți științifici conf. dr. Vasile D. Țâra, cercet. șt. dr. Rodica Suflețel. - Timișoara : Universitatea din Timișoara, 1985-.

[ vol]. ; 24 cm.

Vol. 1 : A-Albocalmin. - 1985. - 185 p.

Vol. 2 : Albomină-Ăstalalt. - 1986. - 240 p.

Vol. 3 : Ba-Bizui. - 1987. - 202 p.

III 10090; D811.135.1'28/D39


Dicționarul toponimic al României : Oltenia (DTRO) / sub redacția prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan. - Craiova : Universitaria, 1993-.

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 1 : A-B. - 416 p. - ISBN 973-95995-2-4

Vol. 2 : C-D. - 430 p. - ISBN 973-97542-0-1

IV 5861; D 811.135.1'37/D39


DICU, ARETIA.

Dicționar de pleonasme / Aretia Dicu. - București : Lucman, 2009.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-723-281-6

II 40161; D811.135.1`37/D39


DINU, GABRIELA.

Dicționar de terminologie literară : pentru clasele V - X / Gabriela Dinu, Maria Zbarcea. - Ed. a 3-a. - Pitești : Paralela 45, 2004.

402 p. ; 20 cm.

ISBN 973-697-241-0

II 36171; D811.135.1'38/D49


DOOM. Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române / Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" ; coord. Ioana Vintilă-Rădulescu ; cuv. înainte Eugen Simion. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Univers Enciclopedic, 2005.

CIV, 872 p. ; 24 cm.

ISBN 973-637-087-x

III 18491; D81/D39


DRINCU, SERGIU.

Dicționar de dublete ortografice, ortoepice și morfologice corecte / Sergiu Drincu. - Timișoara : Amphora, 2001.

144 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98244-8-X

II 35653; D811.135.1'35/D83


DUDA, GABRIELA.

Dicționar de expresii și locuțiuni ale limbii române / Gabriela Duda, Aglaia Gugui, Marie Jeanne Wojcicki. - București : Albatros, 1985.

816 p. ; 16 cm.

I 2893; D811.135.1'37/D87


DUMISTRĂCEL, STELIAN.

Expresii românești : dicționar, biografii, motivații / Stelian Dumistrăcel. - Iași : Institutul European, 1997.

314 p. ; 17 cm.

ISBN 973-586-061-9

I 3884; D811.135.1/D90


DUMISTRĂCEL, STELIAN.

Pînă-n pînzele albe : expresii românești / Stelian Dumistrăcel. - Ed. a 2-a rev. și aug. - Iași : Institutul European, 2001.

534 p. ; 20 cm - (Dicționar ; 7).

ISBN 973-586-175-5

II 34965; D811.135.1'373.7/D90


GHIȚĂ, GH.

Dicționar de terminologie poetică : literatură, compoziție, stilistică, versificație, specii de poezie / Gh. Ghiță, C. Fierăscu. - București : Ion Creangă, 1973.

240 p. ; 19 cm.

II 35765; D81'38/G52


IORDAN, IORGU.

Dicționar al numelor de familie românești / Iorgu Iordan ; redactor : Anicuța Tudor. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

504 p. ; 25 cm.

III 9037; D811.135.1'37/I-70


KISELEFF, BEATRICE.

Dicționar de sinonime al limbii române / Beatrice Kiseleff. - București : Elis, [2003].

IV, 312 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9199-70-4

II 35691; D81/K49


LAIU-DESPĂU, OCTAVIAN.

Dicționar de eponime : de la nume proprii la nume comune / Octavian Laiu-Despău. - București : Saeculum IO, 2007.

303 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-642-099-3

II 38602; D811.135.1'37/L16


MANECA, CONSTANT.

Dicționar de neologisme / Florin Marcu si Constant Maneca. - București : Editura Științifică, 1961.

638 p. ; 20 cm.

II 4837; D811.135.1'37/M34


MARCU, FLORIN.

Dicționar uzual de neologisme / Florin Marcu. - București : Saeculum IO, 1997.

399 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9211-29-1

II 33479; D811.135.1'37/M34


MARCU, FLORIN.

Marele dicționar de neologisme / Florin Marcu. - București : Saeculum IO, 2008.

1039 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-8455-26-9

III 20313; D81/M34


Marele dicționar ortografic al limbii române. - București ; Chișinău : Litera Internațional, ©008.

1440 p. ; 20 cm + 1 CD-ROM.

ISBN 978-973-675-413-5

II 39322; D81/M35


Micul dicționar academic / redactori Ioana Cracă și Irina Popa. - București : Univers Enciclopedic, 2002-2003.

4 vol. ; 27 cm.

Vol. 2 : literele D-H. - 2002. - XII, 673 p. . - ISBN 973-637-000-3

Vol. 3 : literele I-Pr. - 2003. - XCVI, 1248 p. - ISBN 973-637-034-8

Vol. 4 : literele Pr-Z. - 2003. - XCVI, 1407 p.

III 17494; D81/M66


MIHAI, NICOLETA.

Dicționar de regionalisme / Nicoleta Mihai. - București : Lucman, 2007.

406 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-723-241-0

II 40167; D811.135.1`28/M68


MIHĂILĂ, G.[HEORGHE].

Dicționar al limbii române vechi (sfîrșitul sec. X-începutul sec. XVI) / G. Mihăilă. - București : Editura Enciclopedică, 1974.

348 p. ; 20 cm.

II 2213; D811.135.1'0/M69


MURARIU, IOAN.

8500 de termeni istorici și arhaisme : dicționar / prof. dr. Ioan Murariu. - Bacău : EduSoft, 2008.

443 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8934-83-2

III 20109; D811.135.1/M96


Noul dicționar universal al limbii române / Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, ... - Ed. a 2-a. - București ; Chișinău : Litera Internațional, 2007.

1676 p. ; 26 cm.

ISBN 973-973-675-307-7

III 20500; D81/D39


PĂUN, MARIA.

Dicționarul esențial al limbii române / Maria Păun. - București : Vestala, 2005.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-941883-X

Vol. 1. - 2005. - 432 p. - ISBN 973-9418-84-8

Vol. 2. - 2005. - 368 p. - ISBN 973-9418-85-6

II 39203; D81/P45


PĂUN, MARIA.

Dicționar integral de sinonime / Maria Păun. - București : Saeculum IO, 2007.

511 p. ; 20 cm - (DIS).

ISBN 973-85867-3-9

II 38577; D81/P45


POPESCU, MIHAELA.

Dicționar de stilistică / Mihaela Popescu. - București : All Educational, 2002.

268 p. ; 16 cm - (Dicționar școlar).

ISBN 973-684-530-3

I 4112; D811.135/P81


POPESCU-MIHĂEȘTI, ALEXANDRU.

Dicționar de omonime / Alexandru Popescu-Mihăești. - București : Casa de Editură "Avram Iancu", 1993.

255 p. ; 19 cm.

ISBN 973-96209-0-6

II 31465; D81'37/P81


SĂDEANU, FLORENȚA.

Dicționar de pronunțare : nume proprii străine / Florența Sădeanu. - București : Editura Enciclopedică Română, 1973.

280 p. ; 20 cm.

II 9161; D811.135.1'35/S13


SECHE, LUIZA.

Dicționarul de sinonime al limbii române / Luiza Seche, Mircea Seche. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - București : Univers Enciclopedic, 1997.

XVI, 972 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9243-32-0

III 14882; D811.135.1'37/S40


STRAJE, MIHAIL.

Dicționar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale scriitorilor și publiciștilor români / Mihail Straje. - București : Editura Minerva, 1973.

810 p. ; 20 cm.

II 3799; D81'37/S90


ȘĂINEANU, LAZĂR.

Dicționar universal al limbii române / Lazăr Șăineanu ; ediție revăzută și adăugită de Alexandru Dobrescu, Carmen-Gabriela Pamfil, Ioan Oprea, ... - Ed. rev și ad. - Iași : Mydo Center, 1995-1996.

5 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Enciclopedie. - 1995. - 365 p. - ISBN 973-96127-2-5

Vol. 2 : Vocabular general (A-D). - 1995. - 397 p. - ISBN 973-96127-4-1

Vol. 3 : Vocabular general (E-M). - 1996. - 437 p. - ISBN 973-96127-8-4

Vol. 4 : Vocabular general (N-R). - 1996. - 418 p. - ISBN 973-96127-9-2

Vol. 5 : Vocabular general (S-Z). - 1996. - 554 p. - ISBN 973-97759-1-8

III 12922; D81/S15


TOHĂNEANU, GHEORGHE I.

Dicționar de imagini pierdute / G.I. Tohăneanu. - Timișoara : Amarcord, 1995.

271 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96667-7-9

III 12793; D811.135.1'37/T70


TOMICI, MILE.

Dicționar frazeologic al limbii române / Mile Tomici. - București : Saeculum IO, 2009.

1279 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-8455-35-1

III 20789; D81/T73


URITESCU, DORIN N.

Dicționar explicativ de pleonasme efective / Dorin N. Uritescu. - București : All, 2006.

207 p. ; 24 cm.

ISBN 973-571-643-7

III 20681; D81/V76


VINEREANU, MIHAI.

Dicționar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică / dr. Mihai Vinereanu. - București : Alcor Edimpex, 2009.

935 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-8160-34-7

IV 8284; D81/V62


VINȚELER, ONUFRIE.

Dicționar de antonime / Onufrie Vințeler. - București : Lucman, [s. a.].

326 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98435-5-7

II 40160; D811.135.1`37/V64


VINȚELER, ONUFRIE.

Dicționar de neologisme / Onufrie Vințeler. - București : Lucman, 2004.

604 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8372-28-3

II 40165; D811.135.1`37/V64

top

82 Literatură


CRISTEA, VALERIU.

Dicționarul personajelor lui Dostoievski / Valeriu Cristea. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

975 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0406-7

III 19695; D821.161.1(038)/C87


LAZĂR, ELENA.

Capodopere ale literaturii neoelene : mic dicționar / Elena Lazăr. - București : Omonia, 2003.

378 p. ; 23 cm - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-8319-19-6

III 19393; D821.14.09/L32


LAZĂR, ELENA.

Panorama literaturii cipriote : mic dicționar / Elena Lazăr ; pref. Eleftherios Papaleontiou. - București : Omonia, 1999.

285 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99304-0-9

II 34707; D821.14(564.3)/L32


LAZĂR, ELENA.

Panorama literaturii neoelene / Elena Lazăr ; cuvânt înainte de K. Mitsakis. - București : Omonia, 2001.

624 p. ; 22 cm - (Biblioteca de literatură neoelenă).

ISBN 973-99304-4-1

II 35607; D821.14(03)/L32


MARIAN, BARBU.

Dicționar de citate și locuțiuni străine / Barbu Marian ; ediție revizuită și completată de Eugen și Paul B. Marian. - București : Editura Enciclopedică Română, 1973.

343 p. ; 19 cm.

II 9267; D82-84/B30


MARIAN, BARBU.

Dicționar de citate și locuțiuni străine / Barbu Marian ; ediție revizuită și completată de Eugen și Paul B. Marian. - București : Garamond, 1995.

340 p. ; 19 cm.

ISBN 973-9140-83-1

II 33493; D82-84/B30


MARIN, MIHAELA.

Dicționar de termeni literari / Mihaela Marin, Carmen Nedelcu. - Ed. a 2-a rev. - București : All Educational, 2004.

412 p. ; 17 cm - (Dicționar școlar).

ISBN 973-684-564-8

I 4110; D82/M39


PARAPIRU, TEODOR.

Dicționar enciclopedic de expresii celebre / Teodor Parapiru ; argument, bibliografie selectivă, indice selectiv de nume, tablă cu ilustrații de Teodor Parapiru, postf. de Ivan Ivlampie. - Galați : Alma, 2002.

484 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-9472-06-0

III 20256; D82/T32


PRINCE, GERALD.

Dicționar de naratologie / Gerald Prince ; trad. de Sorin Pârvu. - București : Institutul European, 2004.

236 p. ; 16 cm - (Dicționar ; 9).

ISBN 973-611-278-0

I 4111; D82.0/P92


SIMENSCHY, THEOFIL.

Un Dicționar al înțelepciunii : cugetări antice și moderne / Th. Simenschy ; ediție îngrijită de Cicerone Poghirc. - Iași : Junimea, 1979.

1060 p. ; 20 cm.

II 35642; D82-84/S56

top

821.111 Literatura engleză


AVĂDANEI, ȘTEFAN.

66 de poeți americani : dicționar / Ștefan Avădanei. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 1997.

136 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9149-72-3

II 34124; D821.111/A94


BECKSON, KARL.

Literary terms : a dictionary / Karl Beckson, Arthur Ganz. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 1983.

6, 280 p. ; 20 cm.

II 32261; D821.111/B39


Best quotations for all occasions / ed. by Lewis C. Henry. - Greenwich, US : Doubleday & Company, Inc., [s.a.].

272 p. ; 18 cm.

I 1905; D821.111/B50


CHILDS, PETER.

The Routledge Dictionary of Literary Terms [based on A Dictionary of Modern Critical Terms] / Peter Childs and Roger Fowler. - London : Routledge, 2006.

253 p. ; 22 cm.

ISBN 0-415-34017-9

II 37554; D821.111.09/C42


COHEN, J. M.

The Penguin dictionary of modern quotations / J. M. Cohen and M. J. Cohen. - 2nd ed. - London : Penguin Books, 1980.

496 p. ; 20 cm - (Penguin Reference Books).

ISBN 0-14-051038-9

II 32149; D821.111/C61


The Concise Oxford companion to English literature / ed. : Margaret Drabble, Jenny Stringer. - Ed. a 3-a. - Oxford : Oxford University Press, 2007.

804 p. ; 21 cm - (Reference).

ISBN 978-0-19-921492-1

II 37782; D821.111.-1.09/C64


FERGUSSON, ROSALIND.

The Penguin dictionary of proverbs / Rosalind Fergusson. - London : Penguin Books, 1983.

331 p. ; 20 cm - (Penguin Language and Linguistics).

ISBN 0-14-051118-0

II 31800; D821.111/F39


HALLIDAY, F. E.

A Shakespeare companion 1564-1964 / F. E. Halliday. - Harmondsworth [Middlesex] : Penguin Books, 1964.

574 p. ; 20 cm - (Penguin Reference Books ; 10/6).

II 35733; D821.111/H18

top

821.131.1 Literatură italiană


FAÇON, NINA.

Dicționar enciclopedic al literaturii italiene / Nina Façon. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

396 p. ; 23 cm.

II 31206; D821.131.1/F12

top

821.133.1 Literatura franceză


BEAUMARCHAIS, JEAN-PIERRE DE.

Dictionnaire des littératures de langue française / J. P. de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey ; ouvrage publié avec le concours de Centre National des Lettres, lauréat du Prix Georges Pompidou. - Paris : Bordas, 1990.

4 vol. ; 26 cm.

Vol. 1 : A-D. - XVI, 766 p. : tab., 28 f., il. - ISBN 2-04-016351-4

Vol. 2 : E-L. - 4, 767-1442 p. : tab., 24 f., il. - ISBN 2-04-016352-2

Vol. 3 : M-R. - 4, 1443-2208 p. : tab., 28 f., il. - ISBN 2-04-016353-0

Vol. 4 : S-Z. - 4, 2209-2878 p. : tab., 28 f., il. - ISBN 2-04-016365-4

IV 5847; D821.133.1/B38


Dictionnaire de citations françaises / sous la direction de Pierre Oster. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 1989.

2 vol. ; 18 cm - (Les Usuels du Robert).

Vol. 1 : De Villon à Beaumarchais. - 1989. - VI, 818 p. - ISBN 2-85036-105-4

Vol. 2 : De Chateaubriand à Simenon. - 1989. - IV, 980 p. - ISBN 2-85036-106-2

I 3755; D821.133.1/D39


Dictionnaire de citations françaises / sous la direction de Pierre Oster. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 2006-2007.

[vol.] ; 18 cm - (Les Usuels du Robert).

Vol. 2 : De Chateaubriand à Houellebecq. - 2007. - 1013 p. - ISBN 978-2-84902-265-8

I 4317; D82/D39


Dictionnaire des littératures française et étrangères / sous la direction de Jacques Demougin. - Paris : Larousse, 1992.

XII, 1863 p., 140 f. : il ; 29 cm.

ISBN 2-03-508304-4

IV 5784; D821.133.1/D39


FRICKX, ROBERT.

Lettres françaises de Belgique : dictionnaire des oeuvres / Robert Frickx, Raymond Trousson. - Paris-Gembloux : Duculot, 1988-1994.

4 vol. ; 24 cm.

ISBN 2-8011-0782-4

vol. 1 : Le Roman / sous la direction de : Vic Nachtergaele. - 1988. - 540 p. - ISBN 2-8011-0755-7

vol. 2 : La Poésie / sous la direction de Christian Berg. - 1988. - 608 p. - Index p. 587-607. - ISBN 2-8011-0785-9

vol. 3 : Le Théâtre. L'Essai / sous la direction de : Marcel De Grève, Jean Marie d'Heur, Raymond Pouilliart. - 1989. - 485 p. -ISBN 2-8011-0828-6

vol. 4 : 1981-1990 / sous la direction de : Michel Otten, René Poupart, Fernand Hallyn, ... - 1994. - 376 p. - ISBN 2-8011-1066-3

III 16336; D821.133.1/F90


Scriitori francezi [dicționar] / Irina Bădescu, Savin Bratu, Ion Brăescu, ... ; coordonator : Angela Ion. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

472 p. ; 21 cm.

II 10825; D821.133.1/S38

top

821.135.1 Literatura română


CONSTANTINOVICI, SIMONA.

Dicționar de termeni arghezieni / Simona Constantinovici. - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2004.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-8433-63-0

Vol. 1 : A-F. - 2004. - 437 p. - ISBN 973-8433-64-9

III 18912; D821.135.1/C67


CRIHANĂ, ALINA.

Teoria literaturii : glosar de termeni / Alina Crihană, Nicoleta Ifrim. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

117 p. multigr. ; 30 cm.

IV 7995; D82.0/C86


CRISTEA, VALERIU.

Dicționarul personajelor lui Creangă / Valeriu Cristea. - [București] : Viitorul Românesc, 1995-.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 973-9172-16-4

Vol. 1 : Columna amintirilor. - 1995. - 319 p. - ISBN 973-9172-16-4

II 38263; D821.135.1/C87


Dicționar analitic de opere literare românești / coordonator și revizie științifică de Ion Pop. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 1999-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-686-111-2

vol. 2 : E-L. - 1999. - 423 p. - ISBN 973-686-008-6

vol. 3 : M-P. - 2001. - 463 p. - ISBN 973-686-151-1

vol. 4 : Q-Z. - 2003. - 723 p. - ISBN 973-686-495-2

III 18030; D821.135.1/D39


Dicționar antologic de istorici, critici literari, eseiști, oameni de cultură, publicații literare : pentru gimnaziu, liceu, capacitate, bacalaureat și admitere în facultăți / Constanța Bărboi, Silvestru Boatcă, Dorina Mărgineanțu... - București : Niculescu, 1998.

368 p. ; 23 cm.

ISBN 973-568-240-0

III 18029; D821.135.1/D39


Dicționar de literatură română : scriitori, reviste, curente / coordonator : Dimitrie Păcurariu. - București : Editura Univers, 1979.

432 p. ; 24 cm.

III 6975; D821.135.1/D39


Dicționar de personaje literare : pentru clasele V - VIII / coordonatori Adina Elena Sasu, Liviu Ioani. - Pitești : Paralela 45, 2004.

242 p. ; 20 cm.

ISBN 973-697-240-2

II 36170; D821.135.1/D39


Dicționar de termeni literari / coordonator AL. Săndulescu. - București : Editura Academiei RSR, 1976.

495 p. ; 20 cm.

II 4791; D82.0/D39


Dicționar de terminologie literară / coordonator Emil Boldan. - București : Editura Științifică, 1970.

347 p. ; 20 cm.

II 4784; D82.0/D39


Dicționarul general al literaturii române / coordonator Eugen Simion. - București : Univers Enciclopedic, 2004-.

6 vol. ; 26 cm.

ISBN 973-637-070-4

Vol. 1 : A/B. - 2004. - 732 p. - ISBN 973-637-071-2

vol. 2 : C/D. - 2004. - 812 p. - ISBN 973-637-072-0

Vol. 3 : E/K. - 2005. - XLI, 789 p. : il., fotogr. - ISBN 973-637-087-9

Vol. 4 : L/O. - 2005. - XLI, 745 p. : il. , fotogr. - ISBN 973-637-111-5

vol. 5 : P/R. - 2006. - 723 p. - ISBN 973-637-138-7

III 18120; D82/D39


Dicționarul scriitorilor arădeni de azi / îngrij. de Iulian Negrilă. - Arad : Mirador, 1997.

171 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9284-00-0

II 39084; D82/D39


Literatura română : dicționar cronologic / Mircea Anghelescu, Dorina Grăsoiu, Emil Manu,... ; coord. I. C. Chițimia și Al. Dima. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

862 p. ; 19 cm.

II 12360; D821.135.1/D39C


MARINO, ADRIAN.

Dicționar de idei literare / Adrian Marino. - București : Editura Eminescu, 1973.

XIV, 1089 p. ; 22 cm.

II 8996; D82.0/M41


PETRAȘ, IRINA.

Panorama criticii literare românești : 1950-2000 : critici și istorici literari, teoreticieni, eseiști, esteticieni : dicționar ilustrat / Irina Petraș. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2001.

671 p. : portr. ; 23 cm.

ISBN 973-686-209-7

III 18031; D821.135.1.09/P56


RĂDULESCU, DUMITRU ST.

Dicționarul personajelor din "Ciocoii vechi și noi" de N. Filimon / D. St. Rădulescu. - București : Ramida, 2000.

108 p. ; 27 cm.

ISBN 973-9191-84-3

IV 6674; D821.135.1.09/R18F


RĂDULESCU, DUMITRU ST.

Dicționarul personajelor din "Sfârșit de veac în București" de Ion Marin Sadoveanu / D. St. Rădulescu. - București : Ramida, 1997.

83 p. ; 27 cm.

IV 6047; D821.135.1.09/R18S


RĂDULESCU, DUMITRU ST.

Dicționarul personajelor din "Viața la țară" și "Tănase Scatiu" de Duiliu Zamfirescu / D. St. Rădulescu. - București : Ramida, 1998.

96 p. ; 29 cm.

ISBN 973-9191-60-6

IV 6673; D821.135.1.09/R18Z


RUȘTI, DOINA.

Dicționar de teme și simboluri din literatura română / Doina Ruști. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - Iași : Polirom, 2009.

455 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-1512-4

II 39128; D82/R95


VIANU, TUDOR.

Dicționar de maxime comentat / ed. critică și studiu introductiv de I. Oprișan. - București : Saeculum IO, 1997.

320 p.: 1 fotogr.; 20 cm.

ISBN 973-92-1-66-6

II 33508; D82/V54

top

91 Geografie


Dicționar de geografie fizică / coord. : prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, prof. univ. dr. George Erdeli. - Ed. a 2-a. - București : Corint, 2004.

503 p. ; 20 cm - (Dicționare & Enciclopedii).

ISBN 973-653-618-1

II 37166; D911.2/D39


Dicționar de geografie umană / Melinda Cândea, Silviu Costache, Cristian Braghina, ... ; coord. : prof. univ. dr. George Erdeli, prof. univ. dr. Mihai Ielenicz. - București : Corint, 1999.

391 p. ; 20 cm - (Dicționare & Enciclopedii).

ISBN 973-9413-76-5

II 34742; D91/D39


GÂȘTESCU, PETRE.

Dicționar de limnologie / Petre Gâștescu ; coord. : Radu Dobrot, Jean Pierre Carbonnel. - București : *H*G*A*, 2000.

53 p. ; 23 cm - (Ingineria resurselor de apă).

ISBN 973-8176-03-4

III 16647; D911.2/G23


GEACU, SORIN.

Județul Galați : dicționar de geografie fizică / Sorin Geacu ; editor : Costin Diaconescu. - București : CD Press, 2007.

303 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7989-93-2

III 21278; D911.2/G28


LUPAN, ERNEST.

Dicționar de protecția mediului / prof. univ. dr. Ernest Lupan. - București : Lumina Lex, 1997.

231 p. ; 21 cm.

ISBN 973-588-058-X

II 34939; D911.2/L93


LUPAȘCU, GHEORGHE.

Știința și ecologia solului : dicționar / Gheorghe Lupașcu, Mihai Parichi, Niculae Florea. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 1998.

X, 394 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9312-36-5

II 35543; D911.2/L93


Webster's new geographical dictionary. - Springfield : G.& C. Merriam Company , 1980.

1370 p. ; 24 cm.

ISBN 0-87779-446-4

III 12714; D91/W37

top

929 Biografii


BĂILEȘTEANU, FĂNUȘ.

Români celebri din străinătate : dicționar / Fănuș Băileșteanu. - București : România Press, 2005.

299 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8236-62-2

II 38673; D929/B18


BUCULEI, TOADER.

Clio se amuză : mic dicționar de personalități ale istoriei văzute în anecdote, vorbe de duh și întâmplări / Toader Buculei. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2001.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9469-11-6

II 35708; 929/B86


Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays / ed. R. Laffont, V. Bompiani. - Paris : Robert Laffont, 1980.

4 vol. ; 20 cm - (Bouquins).

Vol. 1 : Aa - Des. - 1980. - 814 p. - ISBN 2-221-50150-0

Vol. 2 : Des - Lac. - 1980. - 792 p. - ISBN 2-221-50156-X

Vol. 3 : Lac - Py. - 1980. - 808 p. - ISBN 2-221-50174-8

Vol. 4 : Qa - Zw. - 1980. - 756 p. - ISBN 2-221-50175-6

II 33014; D929/D39


Dicționarul specialiștilor : un "Who's who" în știința și tehnica românească. - București : Editura Tehnică, 1996-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-31-0799-9

Vol. 1. - 1996. - 483 p. - ISBN 973-31-0794-8

III 13588; D929/D39


IONESCU, ȘERBAN N.

Dicționarul panoramic al personalităților din România sec. XX : 5000 de nume / Șerban N. Ionescu. - București : Editura Victor Frunză, 2006.

467 p. ; 35 cm.

ISBN 973-9120-47-4

IV 6510; D929/J66


NICOLAE CONSTANTIN.

Dicționar de personalități istorice românești / Nicolae Constantin. - Ed. a 3-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

328 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-073-9

II 39695; D929/C64


SASU, AUREL.

Dicționarul biografic al literaturii române / Aurel Sasu. - Pitești : Paralela 45, 2006.

2 vol. ; 23 cm - (Marile dicționare).

ISBN 973-697-758-7

Vol. 1 : A-L. - 884 p. - ISBN 973-697-759-5

Vol. 2 : M-Z. - 894 p. - ISBN 973-697-760-9

III 19529; D929/S25


SATCO, EMIL.

Bucovina : dicționar / Emil Satco. - Suceava : Biblioteca Bucovinei "I.G.Sbiera" din Suceava, 1991-2000.

[vol.] ; 22 cm.

Vol. 2 : Arta în Bucovina. - 1991. - 210 p. ; 21 cm.

Vol. 8 : Personalități bucovinene . - 1997. - 222 p. ; 21 cm. - ISBN 973-0-00376-9

Vol. 9 : Contribuții cultural-științifice. - 2000. - 473 p. ; 24 cm. - ISBN 973-0-00-703-9

II 35048; D929/S26


Scriitori români din anii '80 -'90 : dicționar bio-bibliografic / coordonator : Ion Bogdan Lefter ; coordonatorul colecției : Florin Șindrilaru. - [Pitești] : Paralela 45, 2000-2001.

3 vol. : fotogr. ; 20 cm.

Vol. 1 : A-F. - 2000. - 266 p. - ISBN 973-593-280-6

Vol. 2 : G-O. - 2001. - 254 p. - ISBN 973-593-388-8

Vol. 3 : P-Z. - 2001. - 311 p. - ISBN 973-593-466-3

II 38067; D929/S38

top

93/94 Istorie


CAROL, ANNE.

Dicționar de istorie a secolului XX / Anne Carol, Jean Garrigues, Martin Ivernel ; traducere : Simona Ceaușu, Constantin Vlad. - București : All Educational, 2000.

510 p. : fig., h. ; 21 cm - (ESENȚIALL).

ISBN 973-684-233-9

II 34547; D94(100)"20/..."/C26


Concise dictionary of American history / eds. David William Vorhees, H. Abigail Bok, Christiane I. Deschamps, ... - New York : Charles Scribner's, 1983.

6, 1140 p. ; 28 cm.

IV 5730; D94(73)/C64


Dicționar al științelor speciale ale istoriei : arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie / Ioana Burlacu, Maria Dogaru, Ionel Gal, Gabriela Mărășoiu, ... - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

268 p. ; 20 cm.

II 18946; D930/D39


Dicționar de istorie a României / Stan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin, Valentina Bilcea ; coord. Stan Stoica ; cuv. în. acad. Dinu C. Giurescu. - București : Meronia, 2007.

438 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7839-21-3

III 21859; D94(498)/D39


Dicționarul domnilor Țării Românești și ai Moldovei / Vasile Mărculeț, Alexandru V. Ștefănescu, Stănel Ion, Gherghina Boda, George Marcu, Mihai Chiriac, Elena Gabriela Maximciuc, Ioan Mărculeț, Stan Stoica ; coord. Vasile Mărculeț. - București : Meronia, 2009.

376 p., 20 p. : h. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7839-53-4

III 21858; D94(498)"12/18"/D39


DOBRE, FLORICA.

Armata română în al Doilea Razboi Mondial (1941-1945) : dicționar enciclopedic / colonel dr. Alesandru Duțu, Florica Dobre, colonel (r.) dr. Leonida Loghin. - București : Editura Enciclopedică, 1999.

400 p. : fotogr., h. ; 24 cm.

ISBN 973-45-0299-9

III 19951; D94(498)'20/..."/D97


DUMONT, JEAN.

Dictionnaire de la Seconde Guerre Mondiale et de ses origines / Jean Dumont. - Paris : Historama, 1971.

2 vol. ; 18 cm.

Vol. 1 : A à Len. - 251 p.

Vol. 2 : Leo à Z. - 252 p.

II 34812; D94(100)"1939/1945"/D93


FREDOUILLE, JEAN-CLAUDE.

Dictionnaire de la civilisation romaine / Jean-Claude Fredouille. - Paris : Larousse, 1992.

190 p., XVI pl.: il. color ; 17 cm - (Références. Histoire).

ISBN 2-03-720074-9

I 3765; D94(37)/F89


HOGG, IAN V.

Dicționarul celui de-al Doilea Război Mondial / Ian V. Hogg ; traducere din limba engleză de Daniela Georgescu. - București : Niculescu, 2007.

239 p. ; 21 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-089-7

II 37673; D94(100)"20"/H72


HOGG, IAN V.

Dicționarul Primului Război Mondial / Ian V. Hogg ; traducere din limba engleză de Diana Șipu. - București : Niculescu, 2007.

221 p. ; 21 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-088-0

II 37672; D94(100)"20"/H72


Istoria lumii în date / sub coordonarea acad. prof. Andrei Oțetea. - București : Editura Enciclopedică Română, 1969.

615 p. ; 24 cm.

III 127; D94(100)/I-87


Istoria lumii în date. Din preistorie până în prezent : cele mai importante date, personalități și interdependențe / Bernd Legath, Ulrich Meer, Ulrich W. Rutzenhöfer, ... ; traducere, prefață și completări de dr. Leonard Gavriliu. - București : Niculescu, 2003.

560 p. ; 23 cm.

ISBN 973-568-724-0

III 16956; D94(100)/I-87


LE GOFF, JACQUES.

Dicționar tematic al Evului Mediu occidental / Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt. - Iași : Polirom, 2002.

880 p. ; 24 cm.

ISBN 973-683-837-4

III 16954; D94(100)"04/14"/L36


MATEI, HORIA C.

Civilizația lumii antice : mic dicționar biografic / Horia C. Matei ; cuvânt înainte de acad. Emil Condurachi. - București : Editura Eminescu, 1983.

560 p. ; 16 cm - (Clepsidra).

I 4138; D94(3)/M47


MATEI, HORIA C.

Civilizația Romei antice / Horia C. Matei. - București : Editura Eminescu, 1980.

400 p. ; 16 cm - (Clepsidra).

I 4139; 94(37)/M47


MOURRE, MICHEL.

Dictionnaire d'histoire universelle / Michel Mourre. - Paris : Éditions Universitaires, 1968.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : A-L. - 1268 p.

Vol. 2 : M-Z. - 2367 p.

III 11001; D94(100)/M92


PALMOWSKI, JAN.

A Dictionary of contemporary world history from 1900 to the present day / Jan Palmowski. - Oxford : Oxford University Press, 2004.

726 p. ; 21cm - (Reference).

ISBN 0-19-860875-6

II 37781; D94(100)"20"/P15


PALMOWSKI, JAN.

Dicționar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi / Jan Palmowski ; traducere de Simona Ceaușu. - București : BIC-ALL, 2007.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-551-9

Vol. 1 : A-J. - 490 p. - ISBN 978-973-571-570-0

Vol. 2 : K-Z. - 547 p. - ISBN 978-973-571-571-7

II 37691; D94/P15


PARAIRE, PHILIPPE.

Mari lideri ai istoriei mondiale / Philippe Paraire ; trad. de Dorina Bodea. - București : Editura ARC, 1999.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-61-103-6

II 35662; D94(100)/P32


Personalități care au schimbat istoria lumii : din Antichitate până în Evul Mediu (1800 î. HR. - 1492). - București : Larousse : Enciclopedia Rao, 2002.

320 p. + 400 il. color ; 29 cm.

ISBN 973-8175-68-2

IV 7002; D94(100)".../03"/D47


POPESCU, PETRU DEMETRU.

Dicționar de personalități istorice : voievozi, principi, domnitori, regi / Petru Demetru Popescu. - București : Niculescu, 2001.

288 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-598-1

II 35688; D94(498)/P81


SMEU, GEORGETA.

Dicționar de istoria românilor / Georgeta Smeu. - București : Trei, 1997.

488 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98034-6-6

II 33486; D94(498)/S64

top