GHIDURI

intrate în bibliotecă


001 Știință și cunoaștere în general

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

5 ȘTIINȚE TEORETICE ȘI NATURALE

502/504 Știința mediului înconjurător

54 Chimie

61 Științe medicale. Medicină

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

796 Educație fizică și sport

80 Probleme generale de filologie

81 Lingvistică

82 Literatură

91 Geografie

93/94 Istorie001 Știință și cunoaștere în general


CHIRA, ION.

Elemente de elaborare, redactare și prezentare a lucrărilor universitare / prof. dr. ing. Ion Chira. - București, 1999.

101 p. : tab. ; 24 cm.

III 15112; G001/C43


CHIRA, ION.

Tehnoredactarea și tipărirea lucrărilor științifice / prof. dr. ing. Ion Chira. - București, 1999.

139 p. multigr. : tab. ; 24 cm.

III 15111; G001/C43


OCHOA, GEORGE.

Ghidul științelor : cronologic / George Ochoa, Melinda Corey ; traducere de Niculiță Damaschin. - București : All Educational, 2000.

XII, 444 p. ; 20 cm.

ISBN 973-684-246-0

II 35672; G001/O-18


POPESCU, FLORIN.

Ghid practic pentru realizarea proiectelor tehnico-economice / Florin Popescu, Gheorghe Negoescu, Rodica Ciobanu. - Galați : EConsulting, 2000.

136 p.: fig. ; 20 cm.

ISBN 973-99727-0-5

II 34360; G001/P81

top

004 Știința și tehnologia calculatoarelor


EVENING, MARTIN.

Adobe Photoshop CS4 for photographers / Maertin Evening. - Oxford : Elsevier, 2009.

677 p. : fotogr. color ; 25 cm + 1 DVD - (Digital Photography/Photoshop).

ISBN 978-0-240-52125-1

III 20517; G004/E93


FALTISKA, ALFRED.

Programe de arhivare : ghid de utilizare / Alfred Faltiska. - București : MATRIX-ROM, 1997.

68 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9254-11-X

II 33847; G004.45/F17


GREENBERG, STEVEN.

Fotografia digitală / Steven Greenberg ; trad. Ovidiu Slavu. - București : BIC-ALL, 2007.

xii, 348 p. : fotogr., [16] p. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-571-480-2

III 20677; G004.92/G79


KOVÁCS, SÁNDOR.

Turbo Pascal 6.0 : ghid de utilizare / Sándor Kovács. - ed. a 3-a. - Cluj Napoca : Microinformatica, 1993.

359 p. ; 20 cm - (Biblioteca PC ; 13).

ISBN 973-96274-1-2

II 31673; G004.42TP/K78


KOVÁCS, SÁNDOR.

Wordperfect 5.01 : ghid de utilizare / Sándor Kovács. - Cluj Napoca : Microinformatica, 1994.

304 p. ; 21 cm - (PC ; 24).

II 31721; G004.42WP/K78


Learning AutoCAD Map 3D 2010 / Autodesk. - San Rafael, CA : Autodesk, ©009.

xiv, 338 p. : il., tab., fotogr. alb-negru ; 30 cm + CD-ROM - (Autodesk Official Training Guide Essentials).

IV 8285; G004.896AUTOCAD/L36


Learning Autodesk Revit Architecture 2010 / Autodesk. - San Rafael, CA : Autodesk, ©009.

2 vol. ; 30 cm - (Autodesk Official Training Guide Essentials).

Vol. 1. - ©009. - x, 259 p.

Vol. 2. - ©009. - vi, 268 p.

IV 8283; G004.896Autodesk Revit/L36


RENEHAN, EDWARD J., JR.

1001 locații fantastice în WEB : ghid / Edward J. Renehan Jr ; trad. Șerban Procheș. - București : All, 1997.

1016 p. ; 25 cm - (Software).

ISBN 973-9229-79-4

III 14429; G004.7/R45


TSAPCOVA, VARVARA.

Teaching aids for the beginner in informatics / Varvara Tsapcova. - Chișinău : Editura ASEM, 2001.

111 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-75-101-6

II 35624; G004/T89


ULLMAN, LARRY.

PHP pentru World Wide Web în imagini / Larry Ullman ; trad. de Mihai Mănăstireanu, Cora Radulian și Radu Biriș. - București : Teora, [2004].

XX, 340 p. : fig., tab. ; 22,5 cm.

Tit. orig. în lb. eng. : PHP for the World Wide Web : Visual quickstart guide.

ISBN 1-59496-020-8

III 18718; G004.42WEB/U33

top

008 Cultură și civilizație


BRAUNSTEIN-SILVESTRE, FLORENCE.

Ghid de cultură generală / Florence Braunstein-Silvestre, Jean-François Pepin ; traducere de Roxana Dobrescu. - București : Editura Lider : Orizonturi, 1991.

364 p. : il., tab. ; 24 cm - (Cultură generală).

ISBN 973-9154-88-3

III 14437; G008(100)/B81


Britain 1992 : an official handbook / Central Office of Information London. - London : HMSO, 1992.

468 p., [12] f. color ; 24 cm.

ISBN 0-11-701638-1

III 11027; G008(41)/B83


Oxford guide to British and American culture for learners of English / ed. by Jonathan Crowther. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999.

600 p. : fotogr. alb negru și color, il., tab. ; 23 cm.

ISBN 0-19-431332-8

III 15433; G008/O-97

top

02 Biblioteconomie


CORAVU, ROBERT.

Ghid de resurse Internet pentru biblioteci și bibliotecari / Robert Coravu. - București : Asociația Bibliotecarilor din Învățământ din România, 2002.

147 p. ; 21 cm - (Biblioteca ABIR ; 15).

ISBN 973-99102-9-7

II 35598; G02/C71


DUCHEMIN, PIERRE-YVES.

Arta informatizării unei biblioteci : ghid practic / Pierre-Yves Duchemin ; cu participarea lui Dominique Lahary ; trad. de Doina Lică, Beatrice Stanciu, Gabriel Zănescu. - Timișoara : Amarcord, 1998.

415 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9244-53-X

III 15073; G02/D86


ENACHE, IONEL.

Ghid pentru utilizarea echipamentelor de birou : abordare ergonomică / Ionel Enache . - București : Editura Universității din București, 2005.

107 p. : tab. , fig., fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-737-009-0

II 37280; G02/E52


Ghidul Bibliotecii "V. A. Urechia" Galați [2009] / Biblioteca "V. A. Urechia" Galați ; Letiția Buruiană, Geta Eftimie, Camelia Toporaș, Mia Bararu, Violeta Opaiț, Maricica Sava-Târâlă, Silvia Matei, Valentina Oneț, Spiridon Dafinoiu, Paula Balhui, ... ; coord. Zanfir Ilie ; trad. Ioana Chicu. - Galați : Axis Libri, 2009.

48 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-606-92191-4-0

II 39495; G027.53/G49


MOLDOVEANU, VALERIU.

Ghidul bibliotecilor din România / Valeriu Moldoveanu, Gheorghe Popescu, Mircea Tomescu. - București : Editura Enciclopedică Română, 1970.

475 p. ; 20 cm.

II 39380; G025(498)/M87

top

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee


Eurofunding 2001 Guide / TransNational Consulting. - Paris : Eurofunding, [2001].

vol.; 29 cm.

Vol. 1 : Guide of funds directly available from the European Commission : 288 programmes dedicated to Local Communities, Associations, NGOs, Public services, Research centres, SMEs, Big companies, Unions, Universities.... - 232 p.

Vol. 2 : The Guide of Additional European Funds : Grants, loans, guarantees and prizes distributed by : the EIB, the EBRD, the EIF, the Council of Europe, the Structural Funds, the EDF, the CEB,.... - Paris : Eurofunding. - 2001. - 122 p.

IV 6707; G061.1EU/E90


Eurofunding 2002 Guide : CEEC Central and Eastern European Countries + 250 European funds + Specific methodology Administrations and States, Associations, Banks, Corporations, Development Agencies and Chambers of Commerce, Federations, Trades and Unions, Investment Funds, Local Authorities, Development, NGOs, Research centres, Schools, SMEs, Training centres, Universities / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2002.

357 p ; 29 cm.

ISBN 2-914793-09-X

IV 6934; G061.1EU/E90C


Eurofunding 2002 Guide : Education Training Research + 200 European funds + Specific methodology Universities, Training Centres, Research Centres, Schools / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2002.

255 p ; 29 cm.

ISBN 2-914793-10-3

IV 6935; G061.1EU/E90E


Eurofunding 2004 : Education, Training, Research : Around 200 European funds + methodology : universities, training centres, research centres, schools. - Paris : Welcomeurope, 2004.

231 p. ; 30 cm.

ISBN 2-914793-35-9

IV 7140; G061.1EU/E90T


Eurofunding 2005 : Education, Training, Research : Around 200 European funds + methodology : universities, training centres, research centres, schools / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2005.

250 p ; 29 cm.

ISBN 2-914793-50-2

IV 4887; G061.1EU/E90E


Eurofunding 2007 : Education, Training, Research Guide : 255 European funds + methodology : universities, training centres, research centres, schools / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2007.

236 p. ; 29 cm.

ISBN 2-914793-62-6

IV 7705; G061.1EU/E90


Eurofunding Guide CEEC 2001 : The Special Guide of European Funds available for Central and Eastern European countries. - special edition. - Paris : Eurofunding, 2001.

234 p. ; 29 cm.

IV 6719; G061.1EU/E90


Ghidul muzeelor și colecțiilor din România / coord. Irina Oberländer-Târnoveanu ; Ministerul Culturii, Direcția Muzee și Colecții. - [București], 2000.

XII, 320 p. ; 24 cm.

Cuprins și în lb. engleză.

ISBN 973-99088-7-X

III 20071; G069/G49

top

070 Jurnalism


BAKENHAUS, NORBERT.

Radioul local : ghid practic pentru jurnaliști / Norbert Bakenhaus. - Iași : Polirom, 1998.

256 p.; 21 cm - (Collegium. Media ; 47).

ISBN 973-683-069-1

II 34733; G070/B18


RANDALL, DAVID.

Jurnalistul universal : ghid practic pentru presa scrisă / David Randall ; pref. de Mihai Coman, trad. de Alexandru Brăduț Ulmanu. - Iași : Polirom, 1998.

269 p. ; 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-683-061-6

II 35573; G070/R24

top

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


BRUNSING, ANNETTE.

Antrenamentul memoriei : cum să învățăm mai ușor și să memorăm mai simplu / Annette Brunsing ; traducere : Roxana Vidican. - București : All, 2009.

134 p. ; 16 cm - (Pocket Business).

ISBN 978-973-591-847-3

I 4289; G159.9/B85


DALAT, YVON.

Ghidul reușitei tale profesionale / Yvon Dalat ; trad. Lucian Zup. - Iași : Polirom, 2003.

176 p.; 18 cm - (Hexagon).

ISBN 973-681-287-1

II 37304; G159.9/D11


FIEHL, JEAN-FELIX.

Cum să ne realizăm proiectele / Jean-Felix Fiehl ; trad. de Florin Botoșineanu. - Iași : Polirom, 2000.

159 p. ; 20 cm - (Hexagon).

ISBN 973-683-613-4

II 35981; G159.9/F49


PÂNIȘOARĂ, GEORGETA.

Motivarea eficientă : ghid practic / Georgeta Pânișoară, Ion Ovidiu Pânișoară. - Iași : Polirom, 2005.

292 p. ; 19 cm - (Carieră. Succes. Performanțe).

ISBN 973-681-969-8

II 37317; G159.9/P11

top

2 RELIGIE. TEOLOGIE


GONZÁLES, JUSTO L.

Ghid pentru studiul istoriei bisericești / Justo L. Gonzáles ; trad. Cezar Login, Gabriel-Viorel Gârdan ; ed., studiu introd. și bibliogr. Gabriel-Viorel Gârdan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2010.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-595-156-6

II 40301; G26/28/G69


HILL, JONATHAN.

Ghid al istoriei creștinismului / Jonathan Hill ; traducerea și editarea de specialitate de dr. Alexandru Năbădan. - Oradea : Casa Cărții, 2008.

560 p. : il. color ; 25 cm.

ISBN 978-973-8998-36-0

III 20812; G26/28/H62


PANAITE, COSTICĂ.

Episcopia Buzăului : scurtă prezentare / preot Costică Panaite ; ghid întocmit din inițiativa și cu binecuvântarea P. S. Epifanie, Episcopul Buzăului. - [Buzău] : Editura Episcopiei Buzăului, [2003].

32 p. ; 20 cm.

II 36083; G26/28/P19


SAVIN, IOAN G.

Creștinismul și cultura română / Ioan G. Savin. - București : [s.n.], 1944 (Tipografia Cărților Bisericești).

32 p. ; 25 cm.

III 16585; G26/28/S29


TOROPOV, BRANDON.

Religiile lumii : ghid esențial / Brandon Toropov, pr. Luke Buckles ; traducere din limba engleză de Renata Tatomir. - Pitești : Paralela 45, 2008.

396 p. ; des. ; 20 cm - (Total).

ISBN 978-973-47-0438-5

II 39149; G29/T77

top

31 Statistică. Demografie. Sociologie


NAVARRO, JOE.

Secretele comunicării nonverbale : ghidul unui fost agent FBI pentru "citirea" rapidă a oamenilor / Joe Navarro, Malvin Karlins ; trad. Mihaela Liliana Stroe. - București : Meteor Press, 2008.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-728-328-3

II 39630; G316.7/N11


ȘOITU, LAURENȚIU.

Consiliere familială : fișe / Laurențiu Șoitu, Ecaterina Vrăjmaș, Emil Păun. - Iași : Institutul European, 2001.

124 p. ; 20 cm.

ISBN 973-611-146-6

II 34962; G316.35/S66

top

33 Științe economice


ALI, MOI.

Cum să devii un bun PR / Moi Ali ; trad. din engleză Adriana Cerkez. - București : Enciclopedia Rao, 2002.

72 p. : il. ; 17 cm - (Totul despre management).

ISBN 973-8175-48-8

I 4196; G339.1/A36


ARJOCA, CRISTINA.

Instrumente de plată : ghid / Veronica Arjoca, Cristina Antoaneta Ciungu, Adriana Richiter. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

87 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-144-340-9

II 39180; G336.7/A70


BALDRIGE, LATITIA.

Codul manierelor în afaceri / Letitia Baldrige ; trad. Alina Trif și Mihaela Trif ; edited by Sandi Gelles-Cole. - București : Știință & Tehnică, 1993.

430 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96236-1-1

III 11853; G339.1/B20


BERMAN, KAREN.

Inteligența financiară : ghidul managerului pentru înțelegerea adevăratei semnificații a cifrelor / Karen Berman, Joe Knight, John Case ; trad. Carmen Iustina Cojocaru. - București : Curtea Veche, 2011.

268 . ; 24 cm.

ISBN 978-606-588-246-1

III 22096; G336/B46


BONDREA, AURELIAN A.

Ghid privind metodologia de elaborare și susținere a lucrărilor de licență în domeniul economic / conf. univ. Aurelian A. Bondrea, lect. univ. dr. Emil Călin-Dinga. - București : Editura Fundației "România de Mâine", 1997.

230 p.: fig., diagr., sch., tab.; 24 cm.

ISBN 973-582-000-5

III 15438; G33/B67


BOURGEOIS, EDOUARD.

La PMI innovatrice : guide du développement international / Edouard Bourgeois ; avec la collaboration de Pierre Santelli. - Paris : Les Éditions d'Organisation, 1991.

191 p. ; 24 cm - (PME).

ISBN 2-7081-1314-3

III 17848; G330.3/B74


BUTLER, DAVID.

Planificarea afacerii : ghid de start / David Butler. - București : BIC-ALL, 2006.

275 p.; 24 cm - (All pentru întreprinzători).

ISBN 973-571-578-3

III 20687; G336/B97


EPPING, RANDY CHARLES.

Ghidul începătorului în economia mondială : 81 de concepte economice fundamentale care vă vor schimba concepția despre lume / Randy Charles Epping ; trad. Diana Stanciu. - Chișinău : Editura ARC, 2002.

233 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-61-219-9

II 37329; G339.9/E61


Ghid fiscal : reglementări și aplicații / ec. Lucian Voinescu, conf. univ. dr. ec. Gheorghe Ialomițianu, lect. univ. dr. Steliana Busuioceanu, ec. Vasile Țibre, ec. Maria Holom, ec. Daniela Fleșaru, ec. Petruța Grusea, ec. Jean Ilie, ec. Elena Lolea, ec. Elisabeta Sârbu, ec. Anica Măhălean, ec. Carmen Anton, ec. Felicia Stoica, jr. Petrea Ciobanu, jr. Ștefania Gîrniță, ec. Relu Țigănescu, ec. Ciprian Toderici. - [Brașov] : Ecran-Magazin, 2005.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-8281-24-5

Vol. 1. - 2005. - 259 p. : tab.

Vol. 2. - 2005. - 291 p. : tab., sch.

III 18638; G336.2/G49


Ghidul experților contabili și al contabililor autorizați în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2009.

232 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-973-8414-58-7

II 39580; G336.7/G49


Ghidul House of Guides : hoteluri și restaurante (România 2005). - București : House of Guides, 2005.

780 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 973-7975-20-0

II 37184; G338.48/G49


HAUSER, RÉGIS.

L'Efficacité en marketing direct : la vente par la persuasion / Régis Hauser. - Paris : Les Éditions d'Organisation, 1991.

232 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7081-1287-2

III 17871; G339.1/.3/H39


LE BRAS, FLORENCE.

50 [Cincizeci] de modele de scrisori pentru găsirea unui loc de muncă / Florence Le Bras ; trad. de Radu Glovaski. - București : Teora, 1999.

134 p. ; 20 cm.

ISBN 973-601-710-9

II 34362; G331/L36


LE BRAS, FLORENCE.

Secretele unui bun Curriculum vitae / Florence Le Bras ; trad. de Radu Glovaschi. - București : Teora, 1999.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 973-601-655-2

II 34363; G331/L36


MÖSLE, ROLAND.

Investiți în România! = Investieren Sie in Rumänien! = Invest in Romania! / Roland Mösle. - Brașov : Lux Libris, 1998.

112 p. ; 29 cm.

ISBN 973-9240-49-6

IV 6597; G330.3/M91


NIȚULESCU, GABRIEL.

Ghidul financiar bancar / realizat sub patronajul Băncii Naționale a României ; Gabriel Nițulescu, Cristian Dogaru. - București : House of Guides, 2005.

173 p. ; 20 cm.

ISBN 973-7975-22-7

II 37279; G336.7/M79


OLINS, WALLY.

Noul ghid de identitate Wolff Olins : cum se inițiază și se susține schimbarea prin managementul identității / Wally Olins ; trad. și postf. de Ștefan Liuțe. - București, 2004.

XIX, 95 p. : il. color ; 24 cm.

ISBN 973-711-020-X

III 18685; G339.1/O-43


PARKINSON, MARK.

Ghidul carierei / Mark Parkinson; trad. Dana Ioana Chiriță. - București : All Beck, 2002.

172 p. ; 21 cm. - (Cariere).

ISBN 973-655-227-6

II 37163; G331/C11


STONE, MERLIN.

Ghidul complet al marketingului direct și interactiv : cum să selectați să dobândiți și să păstrați clienții potriviți / Merlin Stone, Alison Bond, Elizabeth Blake. - București : All, 2006.

ISBN 973-571-650-X

III 20320; G339.138/S75


SULLIVAN, LUKE.

Hei, Whipple, încearcă asta : un ghid pentru a crea reclame de excepție / Luke Sullivan. - Curier Marketing, 2004.

358 p. ; 24 cm - (Brandbuilders Marketing & Advertising Books).

ISBN 973-86481-4-9

III 18616; G339.1/S94


VOICU, EUGEN.

Ghid de investiții personale / Eugen Voicu; Răzvan Pașol. - București : Meronia, 2004.

225 p. : diagr., tab. ; 21,5 cm.

ISBN 973-8200-71-7

II 37147; G336.7/V83

top

34 Drept. Jurisprudență


CRIȘU, CONSTANTIN.

Ghidul juristului / Constantin Crișu, Ștefan Crișu. - Ed. a 3-a rev. și comp. - Curtea de Argeș : Argessis, 1997 (Coresi).

735 p. ; 24 cm.

ISBN 973-98313-1-1

III 14389; G340/C86


CRIȘU, CONSTANTIN.

Ghidul juristului / Constantin Crișu. - Ed. a 10-a rev., adăug. și compl. cu modificările la zi. - Curtea de Argeș : Juris Argessis, 2007.

847 p. ; 24 cm.

ISBN 973-897415-1

III 19477; G340/C86


CRIȘU, CONSTANTIN.

Repertoriu de doctrină și jurisprudență română : 1989-1994 / Constantin Crișu, Nicorina Crișu Magraon, Ștefan Crișu. - Curtea de Argeș : Argessis, 1995.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 1995. - 928 p.

Vol. 2. - 1995. - 590 p.

III 14425; G340/C86


Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului / coordonatori : Gabriela Alexandrescu, Ana Bălan. - București : Model M, 2006.

48 f. ; 21 cm - (Uniunea Europeană).

II 37490; G347.6/G49


Ghidul întreprinzătorului particular / Florin Botea, Cristian Valentin Floru, Marina Haidaev,... - București : Editura Tehnică, 1993.

168 p.: tab. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0488-4

III 11880; G347/G49


NĂSUI, GABRIEL.

Practica medicală : ghid juridic / Gabriel Năsui. - București : Teora, 2000.

222 p. ; 20 cm.

ISBN 973-20-0526-2

II 34473; G343.9/N23


Science at the service of Europe : A guide to the 2008 annual activity report of the European Commission's Directorate General for Research

/ European Commission. - Bruxelles : European Communities, 2009.

99 p. ; 20 cm.

ISBN 978-92-79-12960-5

II 38926; G341.2/S37


ȚĂNDĂREANU, NICOLETA.

Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului în formulare : o altă formă de aplicare a legii / dr. Nicoleta Țăndăreanu. - Ed. rev. și ad. pe baza Legii nr. 64/1995 republicată la 17 noiembrie 2004. - București : Lumina Lex, 2005.

415 p. ; 20 cm.

ISBN 973-588-904-8

II 36412; G347.7/T19


ȚIGĂERU, ROXANA IOANA.

Disciplina contractuală : formarea și executarea contractelor comerciale [legislație, practică judiciară-161 spețe] / economist Roxana Ioana Țigăeru. - Ed. a 2-a rev. și act. - București : Lumina Lex, 2003.

384 p. ; 20 cm.

ISBN 973-588-540-9

II 35841; G347.7/T59

top

35 Administrație publică. Artă militară


Ghidul funcționarului public din administrație : îndrumar legislativ și alte acte normative de bază / coordonator : Octav Cozmâncă (secretar de stat). - București : Lumina Lex, 1996.

2 vol. ; 22 cm.

ISBN 973-9186-721-6

Vol. 1. - 632 p.: tab., sch.

Vol. 2. - 639 p.: tab.

II 32860; G351/G49


Ghidul proiectelor locale FIDEL = Local FIDEL projects guide. - București : Nemira, 1999.

136+135 p. ; 23 cm - (FIMAN).

ISBN 973-569-351-8

III 15093; G352/G49


PARRADO-DÍEZ, SALVADOR.

Ghid pentru elaborarea de planuri de eficientizare a administrațiilor publice / Salvador Parrado Díez ; trad. Amelia Sandu, Tatiana Agheorghiesei, Dan Chirleșan. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

164 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-428-1

III 20458; G351/P11


PĂCURAR, ECATERINA.

Accesul refugiaților la serviciile de sănătate : ghid practic de asistență a persoanelor care au obținut o formă de protecție în România, destinat funcționarilor publici / Ecaterina Păcurar, Luciana Lazărescu . - București : Forumul Român pentru Refugiați și Migrație (ARCA), 2004.

68 p. ; 21 cm.

II 37020; G35/P11

top

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism


Ghid metodologic pentru ONG-uri și instituții implicate în prevenirea consumului de droguri / prof. univ. dr. Ioan Neacșu. - București : Semne, [2003].

221 p. ; 24 cm.

III 17347; G364.2/G49

top

37 Educație. Timp liber


Aspecte ale bioeticii în educație : [ghid pentru cadre didactice, ciclul gimnazial] / Luminița Drumea, Violeta Mija, Tatiana Mistreanu, Eugenia Parlicov. - Chișinău : Centrul "Dialog Intercultural", 2006.

152 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-9987-2-7

II 37604; G373.3/.5/A88


BASNO, CEZAR.

Lucrarea de diplomă în învățământul superior economic / Cezar Basno, Nicolae Darac, Horațiu Dragomirescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1999.

67 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-3491-6

II 35295; G378.2/B36


Capacitate 2001 : modele de subiecte. - București : PROGnosis, 2001.

80 p. ; 24 cm - (Evaluare).

ISBN 973-99841-7-7

III 15785; G371.2/C20


Convergența pregătirii universitare cu viața activă : ghid metodologic de organizare a stagiilor de practică / coord. Cristina Ciumaș. - Cluj Napoca : Casa Cărții de Știință, 2011.

501 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-17-0021-9

III 21756; G378/C64


Copilul tău, școala și rolul tău de părinte : ghid pentru a deveni partener în educație / coordonator : Aurora Adina Ignat. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

114 p. ; 28 cm - (Education and Culture DG. Lifelong learning programme Education and Culture).

IV 7753; G37/C69


Didactica chimiei : pentru perfecționarea cadrelor didactice / conf. dr. Maria Cioroi, prof. grd. I Aritiea Caraman, prof. grd. I Daniela Gavril, prof. grd. I Andra Ionescu. - București : Ars Docendi, 2007.

375 : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-558-301-9

III 19776; G371/D40


DUMITRESCU, STELIAN C.

Rețeaua unităților de cercetare ale instituțiilor de învățămînt superior de stat din România = The Romanian Research Entities State-owned Network / Stelian C. Dumitrescu . - București : Institutul National de Informare și Documentare, 2001-2002.

2 vol. ; 30 cm.

Vol. 2. - părți.

IV 7365; G378(498)/D91


L'Enseignement Supérieur dans la Communauté Européenne : guide de l'étudiant / édité par dr. Brigitte Mohr et Ines Liebig. - 5ème éd. - Paris : Journaux Officiels, 1988.

487 p. ; 21 cm.

ISBN 2-11-072205-3

II 30967; G378/E58


EUA Bologna Handbook : making Bologna work / editors : Eric Froment, Jürgen Kohler, Lewis Purser, Lesley Wilson. - 1st ed. - Berlin : Raabe, 2006-.

[vol.] cu pag. multiplă + 1 broșură + 1 CD-ROM ; 30 cm.

Mapa conține dosare A4. Broșura are titlul : The Bologna follow-up group : an overview.

ISBN 3-8183-0209-X

vol. 1 : A. Understanding Bologna in context. B. Introducing Bologna objectives and tools. C. Implementing Bologna in your institution. D. Moving beyond Bologna : the European Higher Education Area after 2010. - 2006. - pag. multiplă.

vol. 2 : A. Understanding Bologna in context. B. Introducing Bologna objectives and tools. C. Implementing Bologna in your institution. - 2007. - [120] p. : fotogr. ; 30 cm + 1 broșură + 1 CD-ROM. - ISBN 3-8183-0209-2.

IV 7675; G378.4(4)/E89


European credit transfer system : information package of The Faculty of Management at The Technical University of Czestochowa : academic year 2002/2003 / editor M. Nowicka-Skowron. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2002.

135 p. ; 24 cm.

ISBN 83-88469-41-X

III 16914; G378/E90


Evaluarea curentă și examenele : ghid pentru profesori / coord. Adrian Stoica. - București : PROGnosis, 2001.

142 p. ; 24 cm - (Evaluare).

ISBN 973-85093-1-9

III 15786; G371.26/E93


Gdansk University of Technology / University of Gdansk. - Gdansk : Gdansk University of Technology, 2005.

76 p. ; 29 cm.

ISBN 83-7348-143-5

IV 7521; G37/G96


GHICA, VASILE.

Ghid de consiliere și orientare școlară : pentru orele de dirigenție / Vasile Ghica. - Iași : Polirom, 1998.

224 p. ; 20 cm - (Collegium. Metodică).

ISBN 973-683-135-3

II 33868; G37.02/G48


Ghid de evaluare la disciplinele socio-umane : logică și argumentare, psihologie, economie, filosofie. - București : PROGnosis, 2000.

84 p. ; 24 cm - (Evaluare).

ISBN 973-99841-9-73

III 15783; G 371.26/G49


Ghid de evaluare la educație tehnologică. - București : PROGnosis, 2001.

82 p. ; 24 cm - (Evaluare).

ISBN 973-99841-8-5

III 15784; G371.26/G49


Ghid de evaluare [pentru] ISTORIE 2001 / Serviciul Național de Evaluare și Examinare. - București : PROGnosis, [2000].

124 p. ; 24 cm - (Evaluare).

ISBN 973-99841-7-7

III 15782; G371.26/G49


Ghid metodologic aria curriculară Limbă și comunicare : liceu. - București : Aramis, 2002.

208 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-49-5

III 16277; G371.3/G49LCL


Ghid metodologic aria curriculară Matematică și științe ale naturii : liceu. - București : Aramis, 2002.

232 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-57-6

III 16281; G371.3/G49MSNL


Ghid metodologic de aplicare a programei de Educație fizică și sport : învățământ gimnazial. - București : Aramis, 2001.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-35-5

III 16282; G371.3/G49EFSG


Ghid metodologic de aplicare a programei de Educație fizică și sport : învățământ primar. - București : Aramis, 2001.

80 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-34-7

III 16284; G371.3/G49EFSP


Ghid metodologic de aplicare a programei de Geografie : clasele a IV-a - a VIII-a. - București : Aramis, 2001.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-43-6

III 16285; G371.3/G49G


Ghid metodologic de aplicare a programei de Limba latină : gimnaziu, liceu. - București : Aramis, 2002.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-52-5

III 16279; G371.3/G49LL


Ghid metodologic de aplicare a programei școlare de Științele naturii la clasele a III-a - a IV-a. - București : Aramis, 2001.

112 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-45-2

III 16274; G371.3/G49SNP


Ghid metodologic de aplicare a programelor de Abilități practice și Educație tehnologică : primar - gimnaziu. - București : Aramis, 2001.

64 p. ; 30 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-27-4

IV 6816; G371.3/G49AP


Ghid metodologic de pedagogie universitară / coord. Florea Voiculescu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2010.

550 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1890-92-0

III 21415; G371.3/G49


Ghid metodologic de proiectare a activității didactice la Științe ale naturii : clasele a V-a - a VI-a. - București : Aramis, [2001].

80 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-64-9

III 16289; G371.3/G49SNG


Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Chimie : clasele a VII-a - a VIII-a. - București : Aramis, 2001.

64 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-29-0

III 16275; G371.3/G49CG


Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Fizică : clasele a IV-a - a VIII-a. - București : Aramis, 2001.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-42-8

III 16276; G371.3/G49FG


Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Limba engleză : primar - gimnaziu. - București : Aramis, 2001.

72 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-24-X

III 16272; G371.3/G49LE


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Educație fizică și sport : învățământ liceal. - București : Aramis, 2001.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-20-7

III 16283; G371.3/G49EFSL


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Istorie clasele a IV-a - a VIII-a. - București : Aramis, 2001.

64 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-25-8

III 16286; G371.3/G49IG


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba germană : primar - gimnaziu. - București : Aramis, 2001.

64 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-37-1

III 16278; G371.3/G49LG


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba rusă : primar - gimnaziu. - București : Aramis, 2001.

56 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-38-X

III 16269; G371.3/G49LRPG


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Limba și literatura română : învățământ primar și gimnazial. - București : Aramis, 2002.

112 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-48-7

III 16271; G371.3/G49LLR


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de Matematică : primar - gimnaziu. - București : Aramis, 2001.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-26-6

III 16273; G371.3/G49MPG


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare aria curriculară Tehnologii : liceu tehnologic, profil Resurse naturale și protecția mediului. - București : Aramis, 2002.

112 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-47-9

III 16292; G371.3/G49TLR


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare aria curriculară Tehnologii : liceu tehnologic, profil Servicii. - București : Aramis, [2001].

128 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-59-2

III 16290; G371.3/G49TLS


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare de Limba franceză : clasele a III-a - a VIII-a. - București : Aramis, 2001.

80 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-30-4

III 16270; G371.3/G49LF


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curriculară Arte pentru clasele I - a XII-a. - București : Aramis, 2002.

96 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-53-3

III 16288; G371.3/G49A


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curriculară Om și societate : învățământ liceal. - București : Aramis, [2001].

128 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-33-9

III 16280; G371.3/G49OS


Ghid metodologic pentru aplicarea programelor școlare Tehnologii : liceu tehnologic, profil Tehnic. - București : Aramis, 2002.

112 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-56-8

III 16291; G371.3/G49TLT


Ghid metodologic pentru Educație tehnologică informatică, Tehnologia informației : liceu teoretic. - București : Aramis, 2001.

112 p. ; 23 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-39-8

III 16287; G371.3/G49ET


Ghid metodologic Tehnologia informației și a comunicațiilor în procesul didactic : gimnaziu și liceu. - București : Aramis, 2002.

128 p. ; 30 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-58-4

IV 6818; G371.3/G49 TIGL


Ghid metodologic Tehnologia informației și a comunicațiilor în procesul didactic : învățământ primar. - București : Aramis, 2001.

64 p. ; 30 cm - (Curriculum Național).

ISBN 973-8294-46-0

IV 6819; G371.3/G49TIP


Ghidul aspirantului la profesia de economist și/sau funcționar public. - Galați : Fundația Academica, 2000.

110 p. ; 21 cm.

ISBN 973-99885-4-7

II 34521; G373/378/G49


GLAVA, ADINA.

Educația timpurie : ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preșcolar / Adina Glava, Maria Pocol ; coordonator Lolita-Lenuța Tătaru. - Pitești : Paralela 45, 2009.

184 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Didactica activă).

ISBN 978-973-47-0685-3

III 20667; G37.02/G61


Gradul didactic I : ghid teoretic și practic / coord. Maria Tereza Pirău. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2011.

126 p. ; 22 cm.

ISBN 978-606-536-138-6

II 21623; G37.026/G75


MUSTER, DUMITRU.

Gradul I în învățământ. Elaborarea și susținerea lucrării metodico-științifice de grad : ghid practic / Dumitru Muster, Mihaela Moldoveanu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1998.

72 p. : fig., tab. ; 21 cm.

ISBN 973-30-5561-1

II 33693; G37.02/M68


SHAPIRO, STANLEY.

Cum devenim părinți mai buni : ghid practic / Stanley Shapiro, Karen Skinulis. - București : Humanitas, 1999.

192 p. ; 21 cm - (Practic).

ISBN 973-28-0256-1

II 34398; G37.01/S22


Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are not members of the European Union : Albania, .. / Council of Europe. - 3rd ed. - Bad Honnef : Bock, 1997.

419 p. ; 19 cm.

ISBN 3-87066-440-1

II 33813; G378/S93


Tehnologia informației și comunicației : ghid pentru formatori și cadre didactice. - București, 2002.

130 p. ; 30 cm.

IV 6845; G371.3/T32


ZAHARIA, DAN.

Ghidul practic al directorului unității de învățământ preuniversitar / Dan Zaharia, Gheorghi Iorga, Livia Liliana Șibișteanu. - Ed. a 4-a. - Pitești : Paralela 45, 2008.

108 p. ; 24 cm - (Preuniversitaria).

ISBN 978-973-47-0537-5

III 20750; G371.3/Z18

top

5 ȘTIINȚE TEORETICE ȘI NATURALE


Science Year 1990. - Chicago : World Book, Inc., 1989.

400 p. ; 25 cm.

ISBN 0-7166-0590-2

III 12035; G5/6/S37


Science Year 1991. - Chicago : World Book, Inc., 1990.

400 p. ; 26 cm.

ISBN 0-7166-0591-0

III 12036; G5/6/S37


Science Year 1992. - Chicago : World Book, Inc., 1991.

400 p. ; 25 cm.

ISBN 0-7166-0592-9

III 12037; G5/6/S37

top

502/504 Știința mediului înconjurător


CĂRBUNARU, MIRCEA.

Ghidul carierelor de mediu / Mircea Cărbunaru, Anca Oprișan ; coordonator : Mihaela-Codruța Nedelcu. - Brăila : Olimpiada, 2004.

72 p. ; 20 cm.

ISBN 973-7862-00-7

II 39571; G502/504/C24


Directiva cadru privind apa, contribuții la aplicarea ei : ghid de implementare a directivei în bazinele hidrografice Prut și Siret / Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est, Biroul Local România. - București : Ars Docendi, 2003.

95 p. : fig., tab., sch. ; 29 cm.

ISBN 973-558-118-3

IV 7144; G504.4/D52

top

54 Chimie


Aldrich : catalogue handbook of fine chemicals 1996-1997. - Steinheim : Sigma Aldrich, 1996.

p. multiplă : il. ; 23 cm.

III 13728; G54/A35


CIOROI, MARIA.

Ghid de elaborare a programei opționale pentru profesorii de chimie / Maria Cioroi, Daniela Gavril, Aritiea Caraman. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

114 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88711-8-3

II 37997; 54/C51


ROEGES, NOËL P.G.

A Guide to the complete interpretation of infrared spectra of organic structures / Noël P.G. Roeges. - New York : John Wiley & Sons, 2011.

340 p. ; 24 cm.

ISBN 0-471-93998-6

III 21209; G547/R65

top

61 Științe medicale. Medicină


Agenda medicală 1984 / dr. Emil Căpraru, dr. Silvia Ionescu-Goga, conf. dr. Dan Rădulescu, prof. dr. Valentin Stroescu, dr. Gh. Stoicescu. - București : Editura Medicală, 1984.

702 p. : tab. ; 15 cm.

G616/A27


Agenda medicală 1989 / conf. dr. Mircea Angelescu, dr. Constantin Chira, prof. dr. doc. Virgil Nitzulescu, dr. Ovidiu Oprian, ... - București : Editura Medicală, 1989.

741 p. ; 15 cm.

ISBN 973-39-0000-1

G616/A27


Agenda medicală 1990 / dr. Dan-Cristian Carp, dr. Constantin Chira, dr. Nicolae Guțulescu, dr. Ovidiu Oprian, ... - București : Editura Medicală, 1990.

798 p. : sch., tab. ; 15 cm.

ISBN 973-39-0048-6

G616/A27


Agenda medicală 1991 : medicamente / prof. dr. Valentin Stroescu, dr. Gh. Dimache, biol. Maria Croitoru, biol. Liliana Babeș, ... - București : Editura Medicală, 1991.

719 p. ; 15 cm.

ISBN 973-39-0118-0 ISBN 973-39-0119-9

G616/A27


Agenda medicală 1993-1994. - București : Editura Medicală, 1994.

595 p.: sch., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-39-0231-4

G616/A27


ANGELESCU, MIRCEA.

Ghid practic de antibioticoterapie / conf. dr. Mircea Angelescu. - București : Editura Medicală, 1988.

397 p. ; 23 cm.

III 18976; G615.33/A57


ANTON, SPERANȚA.

Ghid terapeutic naturist [și] rețete de post / Speranța Anton. - Ed. a 4-a. - Iași : Polirom, 2008.

525 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1022-8

III 20781; G615.83/A63


BÖHMEKE, THOMAS.

Guide de poche d'échographie cardiaque / Thomas Böhmeke, Ralf Doliva ; trad. Guy Freys. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2006.

225 p. : ilustr. ; 21 cm.

ISBN 2-257-11331-4

II 37481; G615.471/B65


BRÎNZEU, PIUS.

Ghid terapeutic în bolile cardio-vasculare / Pius Brînzeu, Ștefan Gavrilescu. - Timișoara : Facla, 1975.

352 p. ; 21 cm.

II 36734; G616.1/B83


CHEBAC, GICA RUMINA.

Elemente practice de chirurgie / Gica Rumina Chebac, Valeriu Ardeleanu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2009.

262 : fig.. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2518-4

III 20209; G617/C40


CIUCE, CONSTANTIN.

Microchirurgie reconstructivă în imagini : cazuri clinice comentate / Constantin Ciuce. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2003.

118 p. : fotogr. ; 29 cm.

ISBN 973-8385-58-X

IV 7377; G616-089/C55


Clinical anesthesia procedures of the Massachusetts General Hospital / senior editor Peter F. Dunn ; associate editors : Thedore A. Alston, Keith H. Baker, J. Kenneth Davison, ... - 7th ed. - Massachusetts : Lippincott Williams $ Wilkins, 2007.

838 p. ; 21 cm.

ISBN 0-7817-8183-3

II 37547; G616-089/C57


CONOVER BOUDREAU, MARY.

Ghid clinic de electrocardiografie / Mary Boudreau Conover (director educațional al Cursurilor de Prim-Ajutor Santa-Cruz, California) ; trad. Oana Klein. - Ed. a 4-a. - București : All, 2000.

259 p. + 241 il. color ; 16 cm - (Medic).

ISBN 973-684-263-0

I 3963; G616/C65


DAGHIE, VIOREL.

Etică și deontologie medicală / Viorel Daghie. - București : Național, 2000.

296 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9459-68-4

III 15452; G61/D12


DĂNILĂ, GHEORGHE.

Ghid de date toxicologice / dr. Gheorghe Dănilă; dr. Marțian Cotrău; dr. Mihai Nechifor. - București : Editura Medicală, 1984.

500 p. ; 21 cm.

G615.9/D17


DIACONESCU, N.

Ghid de anatomie practică / Dr. N. Diaconescu; Dr. N. Rottenberg; Dr. V. Niculescu. - Timișoara : Facla, 1988.

287 p. ; 24 cm.

G611/D36


DOMNIȘORU, LEONARD D.

Medicină internă : ghid diagnostic și terapeutic / dr. Leonard D. Domnișoru. - Iași : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iași, 2005.

715 p. ; 25 cm.

ISBN 973-7906-61-6

III 19056; G616/D65


DOMNIȘORU, LEONARD D.

Medicină internă : ghid diagnostic și terapeutic / dr. Leonard D. Domnișoru. - Ed. a 2-a. - Iași : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iași, 2008.

716 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7682-41-3

III 19710; G616/D65


DOMNIȘORU, LEONARD D.

Medicină internă : ghid diagnostic și terapeutic / dr. Leonard D. Domnișoru (doctor în medicină, medic primar interne). - Ed. a 3-a. - Iași : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F. Iași, 2010.

716 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-606-544-021-0

III 20983; G616/D65


DOROBANȚU, MARIA.

Hipertensiunea arterială : ghid pentru practica medicală / Maria Dorobanțu, Sergiu Sbenghe. - București : Metropol, 1997.

59 p. ; 21 cm.

ISBN 973-562-082-0

II 37531; G616.12/D68


DOROSZ, PHILIPPE.

Guide pratique des médicaments en cardiologie / Philippe Dorosz. - Paris : Maloine, 2005.

199 p. ; 12 cm.

ISBN 2-224-02909-8

I 4234; G616.1/D68


GAIȚĂ, DAN.

Policlinică medicală : urgențe medicale : ghid terapeutic / Prof. univ. dr. Silvia Mancaș, conf. univ. dr. Dan Gaiță, conf. univ. dr. Simona Drăgan... - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2003.

46 p. ; 23 cm.

III 17375; G61/G49


Gen et PI : le genéraliste et la patologie infectieuse / Par l'Association des Professeurs de Pathologie Infectieuse et Tropicale. - Montmorency : APPIT, 1995.

184 p., 4 f. : il. ; 24 cm.

ISBN 2-9503856-4-8

III 18076; G616.9/G30


GHERMAN, ION.

Medicină alternativă tradițională : ghid practic [cu un supliment de medicină alopată-știițifică] / Ion Gherman. - București : Vestala, 2001.

335 p. : tab. ; 20 cm - (Sănătatea familiei).

ISBN 973-9418-52-X

II 39206; G615.8/G45


Ghid clinic de terapie comportamentală și cognitivă / coord. Ovide Fontaine, Philippe Fontaine ; trad. Geta Liuba Dafinoiu. - Iași : Polirom, 2008.

814 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-46-0442-5

II 39135; G615.86/G49


Ghid clinic [de] medicină internă / sub red. Jörg Braun; Arno Dormann. - ed. a 9-a. - București : Editura Medicală : Urban & Fischer, 2004.

XVI, 946 p.: fig., tab. ; 21 cm.

ISBN 973-39-0532-1

II 37032; G616.1/.9/G49


Ghid de nefrologie : diagnostic & tratament : teste pentru examene si concursuri de specialitate / Gheorghe Gluhovschi, Virginia Trandafirescu, Adalbert Schiller... - Timișoara : Editura Helicon, [s.a].

462 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9133-31-2

III 19912; G616.6/G49


Ghid național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale / Ministerul Sănătății. - București : Editura Medicală, 2005.

VI, 165 p. : fig., tab. ; 29,5 cm.

ISBN 973-99-893-7-3

IV 7422; G614.8/G49


Ghid terapeutic în nefrologie-urologie / Constantin Zosin, Nicolae Mănescu, Branco Ștefanovici, ... - Timișoara : Facla, 1977.

273 p. ; 21 cm.

II 36729; G616.61/G49


Guide pratique des médicaments / Philippe Dorosz. - 26 éd. - Paris : Maloine, 2006.

1891 p. ; 17 cm - (Guides Pratiques Médicaux).

ISBN 2-224-02930-6

I 4233; G615/G95


Harrison's principles of internal medicine : companion handbook / editors : Jean D. Wilson, Eugene Braunwald, Kurt J. Isselbacher, ... - 12th ed. - New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 1991.

xv, 864 p. ; 17 cm.

ISBN 0-07-081208-X

I 4249; G616/H31


HICKS, JAMES WHITNEY.

50 de semne ale tulburărilor psihice : ghid accesibil al simptomelor care țin de psihiatrie și ce ar trebui să știți despre acestea / James Whitney Hicks ; trad. Cristina Spătaru. - București : Trei, 2011.

473 p. ; 20 cm - (Psihologie practică).

ISBN 978-973-707-527-3

II 40151; G616.8/H61


IONEL, CEZAR.

Ghid de neurologie : anatomofiziologie, patologie, clinică, tratament / Cezar Ionel. - București : Editura Medicală, 1976.

322 p. : fig. ; 20 cm.

II 39466; G616.8/I-68


LONG, JAMES W.

The Essential Guide to Prescription Drugs / James W. Long. - Rev. ed. - New York : Harper & Row Publishers, 1980.

941 p. ; 21 cm.

II 36950; G615.03/L71


Malpraxisul medical : 7 instrucțiuni de siguranță / Medright Experts SRL ; coord. dr. Andrei Nanu. - Suceava : Lidana, 2012.

178 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8160-60-3

III 21803; G614.253/.256/M19


MARCEAN, CRIN.

Urgențe în pediatrie : ghid pentru moașe și asistenți / prof. dr. Crin Marcean, dr. Terențiu-Tiberiu Vlad. - București : Editura RCR Print, 2006.

478 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Fundeni).

ISBN 973-87613-7-9

III 20459; G616-053.2/M33


MCLATCHIE, G.R.

Ghid clinic de chirurgie / G. R. Mclatchie ; traducere de Constantin Boiangiu. - București : BIC-ALL, 1999.

835 p. ; 17 cm - (Medic).

ISBN 973-571-291-1

I 3962; G617/M12


Medexpress : ghidul clinic al studentului medicinist / Corina-Angelica Neculiță, Marian Niculescu, Alina Oiță, ... - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2008.

292 p. : tab. ; 16 cm.

ISBN 978-973-133-306-9

I 4273; G616/M54


Medicina în familie : ghid complet pentru sănătatea întregii familii / Dana Mihai, Victor Georgescu. - București : Teora, 2011.

824 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-0345-6

III 21794; G616/M54


Medicul salvării : ghid de diagnostic și tratament în principalele urgențe medico-chirurgicale / coord. Luca Stanciu. - Timișoara : Facla, 1982.

591 p. ; 22 cm.

II 37990; G616.089/M54


Memomed 2010 / prof. doctor docent Dumitru Dobrescu, farm. pr. Victoria Subțirică, conf. dr. farm. primar Simona Negreș, medic primar Liliana Dobrescu, ... - Ed. a 16-a. - București : Minesan : Editura Universitară, 2010.

2 vol. : tab. ; 19 cm.

ISBN 978-973-749-804-5

Vol. 1 : Memorator de farmacologie. - 1086 p. - Index p. 1068-1088. - ISBN 978-973-88194-6-7

Vol. 2 : Ghid farmacoterapeutic : alopat și homeopat. - 286 p. - Index p. 1068-1088. - ISBN 978-973-88194-6-7

II 39217; G615/M57


MEYEROWITZ, STEVE.

Germenii : mâncarea miraculoasă : ghid complet pentru germinarea semințelor / Steve Meyerowitz ; traducere de Cristina Ioniță. - București : Benefica, 2009.

253 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Carte de sanătate).

ISBN 978-973-88804-2-9

II 39351; G613.2/M63


MOHAN, GHEORGHE.

Remedii naturiste : ghidul plantelor medicinale / Gheorghe Mohan. - București : Corint, 2011.

2 vol. ; 20 cm.

Vol.1 : A-O. - 185 p. - ISBN 978-973-135-636-5

Vol.2 : P-Z. - 180 p. - ISBN 978-973-135-636-5

II 40129; G615.3/M85


MOULLIAC, JÉRÔME VALLETEAU DE.

Guide pratique de la consultation en pédiatrie / Jérôme Valleteau de Moulliac, Jean Paul Gallet, Bertrand Chevallier. - 8e éd. - Paris : Masson, 2005.

350 p. ; 21 cm - (Mediguides).

ISBN 2-294-01895-8

II 37465; G616.053.2/M84


Pediatrie curriculară : ghid practic pentru rezidenți / sub red. prof.univ.dr. Mihai Neamțu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

258 p. ; 21 cm.

ISBN 973-739-228-0

II 37391; G616-053.2/P48


PERCIUN, RODICA.

Tratamentul diabetului zaharat : ghid practic / dr. Rodica Perciun. - București : Saeculum IO, 2009.

191 p. + 4 pl. color ; 20 cm.

ISBN 978-973-85868-7-9

II 39207; G616.3/P51


PETRESCU, GEORGE.

Ghid de cunoaștere : profilaxie și combatere a tuberculozei pulmonare / Dr. George Petrescu. - București : Editura Medicală, 1990.

177 p. ; 23 cm.

ISBN 973-39-0100-8

III 18999; G616.24/P57


POPA, MONICA.

Apele reziduale din unități medico-sanitare : ghid metodologic / Monica Popa. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2006.

319 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-693-150-1

II 38354; G614/P79


RÎMNICEANU, RADU.

Ghid în practica medicinii interne / Radu Rîmniceanu. - București : Editura Medicală, 1992.

220 p. ; 20 cm.

ISBN 973-39-0222-5

III 18224; G616.1/R51


ROUJEAU, J.

Abrégé d'anatomie pathologique spéciale / J. Roujeau, N. Chelloul. - 2-ème édition. - Paris : Sandoz Éditions, 1970.

VI, 384 p. ; 24 cm.

III 18084; G616/R85


Sănătatea mintală : rezumat de politici / David McDaid, Graham Thornicroft, Martin Knapp, Claire Curran ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Editura Tehnica-Info, 2007.

3 vol. ; 21 cm.

Vol. 1 : Aspecte esențiale în dezvoltarea politicilor și a practicilor privind sănătatea mintală în Europa. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-024-5

Vol. 2 : Realizarea echilibrului dintre asistența instituțională și asistența comunitară. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-029-0

Vol. 3 : Finanțarea sănătății mintale în Europa. - 2007. - 16 p. - ISBN 978-9975-63-030-6

II 39951; G616.89(4)/S19


SCIMECA, D.

Homéo ORL : le maladies ORL et leur traitement, des conseils pratiques : votre guide de santé homéopathique / Dr. D. Scimeca. - Paris : Hachette, 1996.

180 p. ; 24 cm - (Homéo Guide).

ISBN 2-01-236158-7

III 18080; G616/S37


SFÎRLEAZĂ, VASILE.

Ghidul diabeticului / dr. Vasile Sfîrlează. - Craiova : Scrisul Românesc, 1977.

214 p. ; 20 cm.

II 39458; G616.3/S51


UNGUREANU, LUIZA.

Ghid practic de cariologie / Luiza Ungureanu. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

126 p. ; 30 cm.

ISBN 973-614-169-1

IV 7500; G616.31/U-52


VALERIU, ANCA.

Ghid de boli tropicale / Anca Valeriu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

591 p. ; 22 cm.

II 36896; G616.9/V14

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


ELLIS, GEORGE.

Control system design guide : using your computer to understand and diagnose feedback controllers / George Ellis. - second edition

456 p. ; 24 cm.

III 17033; G621.38/E43

top

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


Cine, ce produce și oferă în construcția de mașini din România : [un ghid complet pentru relațiile de afaceri cu și între constructorii de mașini din România] : 1992 / Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini. - București : Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini, [1992].

602 p. ; 24 cm.

III 15851; G621/C50


INTERPACK 2002 : Katalog : 16 Internationale Messe Verpackungsmaschinen, Packmittel, Sűßarenmaschinen = INTERPACK 2002 : Catalogue : 16th International Fair Packaging Machinery, Packaging, Confectionery Machinery, 24-30 April, Dűsseldorf. - Dűsseldorf : Messe, 2002.

716 p. + CD ; 21 cm.

II 35249; G621.798/I-58


PASCU, MIHAELA.

Elemente ale monografiei sudării în România / Dr. [ing.] Mihaela Pascu, Prof. dr. ing. Voicu Safta. - [s. l.], 1998.

135 p. ; 24 cm.

III 16008; G621.791/P40


UNGUREANU, ION.

Tehnologii de prelucrare a profilelor prin deformare plastică volumică la rece: ghid de proiectare / Prof. dr. ing. Ion Ungureanu, conf. dr. ing. Doina Iacomi, șef. lucr. ing. Eduard Laurențiu Nițu. - Pitești : Universitatea din Pitești, 2004.

144 p. ; 24 cm.

ISBN 973-690-189-0

III 18480; G621.97/U52


Who, what produces and offers in machinery industry from Romania : [A complete guide for offers relationship with machine builders from Romania] : 1992-1993 / Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini. - București : Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcțiilor de Mașini, [s.a.].

220 p. ; 24 cm.

III 15850; G621/W64

top

629.5 Tehnică navală


DOMNIȘORU, LEONARD.

Ghid pentru construcții navale / Eugen Găvan, Ovid Popovici, Leonard Domnișoaru. - Brăila : Evrika, 2001-2003.

2 vol. ; 29 cm.

vol. 1 / Ovid Popovici. - 2001. - 158 p. + XXVI pl. - ISBN 973-8052-58-0

vol. 2. - 2003. - 231 p. - ISBN 973-641-031-5

IV 6974; G629.5/D65


The Maritime engineering reference book : a guide to ship design, construction and operation / ed. by Anthony F. Molland. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, ©008.

xviii, 902 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-7506-8987-8

III 21707; G629.5/M41

top

63 Științe agricole


Cartea grădinarului : ghid practic pentru amenajarea unei grădini minunate / colaboratori : Bonnie Lee Appleton, C. Colston Burrell, Linda A. Gilkeson, ... ; traducere de Sabina Ușurelu. - București : Teora, 2008.

320 p. : fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 978-1-59496-547-0

IV 8451; G635/C27


COURTINE, JANE.

Plante de interior : ghid pentru alegerea și îngrijirea plantelor ornamentale / Jane Courtier, Graham Clarke ; traducere : Viorica Horga, Georgeta Viorica Tănase, Cora Radulian. - București : Teora, 2006.

240 p. : fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 978-1-59496-076-5 :

IV 8452; G635/C80


Ghid practic de agricultură ecologică / TIME Foundation, Asociația Română pentru Agricultură Durabilă, Comisia Europeană. - [București], [2007].

52 p. ; 20 cm.

II 37790; G631/638/G49


Îndrumar de bune practici agricole pentru micii fermieri din zone vulnerabile pentru azot, din România / APRA ; dr. Glen Anderson, dr. Christopher Pannkuk, prof. dr. Leonard Bull, acad. prof. dr. Dumitru Simionescu, conf. dr. Mariana Bran ; coord. șt. Valeriu Roșioară ; trad. Dana Dima, Radu Popeșteanu. - București : Expert, 2004.

37 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-618-024-7

III 21021; G631.9/I-50


Metode moderne de determinare a reziduurilor și contaminanților din miere și produse apicole : ghid de bune practici apicole / coord. Liviu Al. Mărghitaș. - Cluj Napoca : Academic Press, 2010.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 978-073-744-216-1

II 40023; 636/639/M61


NISSEN, DORTE.

Plante de interior / Dorte Nissen ; traducere de Sabina Ușurelu. - București : Teora, 2008.

256 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 978-1-59496-686-6

II 39631; G635/N77

top

637.1/.3 Industria laptelui


CHINTESCU, GEORGE.

Agendă pentru industria laptelui / George Chintescu, Constantin Pătrașcu. - București : Editura Tehnică, 1988.

416 p. ; 22 cm.

II 26806; G637.1/C42

top

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


VULPE, VASILE.

Ghid de parazitoze la peștii dulcicoli / Vasile Vulpe. - Iași : Stef, 2006.

152 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8961-57-2

II 37653; G639/V97

top

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie


Intergastra 2002 : 16.2.-21.2.2002 : 21. Internationale Fachausstellung fűr das Hotel-, Gaststättengewerbe und Konditorenhandwerk. - Stuttgart : Messe, 2002.

470 p. ; 22 cm.

II 35035; G640.4/I-58

top

65 Management


ABOVILLE, ARNAUD DE.

Guide pratique du recrutement en PME : entreprise et candidats : une rencontre / Arnaud d'Aboville, Marie-Madeleine Bernié. - Paris : Les Éditions d'Organisation, 1991.

206 p. ; 24 cm - (PME).

ISBN 2-7081-1375-5

III 17799; G658/A12


ASHEMIMRY, NASIR.

Be the boss ! Cartea de căpătâi pentru oricine dorește să-și pornească propria afacere / Nasir Ashemimry ; trad. de Tatiana Chera ; adapt. Adriana Pălășan ; consult. șt. Marian Staș. - București : CODECS, 2004.

166 p. : fotogr., tab., fig. ; 23 cm.

ISBN 973-8060-65-6

III 18584; G658.5/A86


BRAMHAM, JOHN.

Cum să obții ușor un loc de muncă / John Bramham, David Cox ; trad. de Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Teora, 2000.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 973-601-432-0

II 34364; G658/B77


Codul poștal / Compania Națională Poșta Română SA. - București, 2003 (Fabrica de Timbre București).

3 vol.

vol. 1 : Codul poștal al localităților din România. - VI, 112 p ; 30 cm. - ISBN 973-0-02968-7

vol. 2 : Codul poștal al străzilor din municipiul București. - 2003. - IV, 180 p. ; 30 cm. - ISBN 973-0-02967-9

vol. 3 : Codul poștal al principalelor localități urbane. - 2003. - VIII, 475 p. ; 30 cm. - ISBN 973-0-02966-0

IV 6997; G656/C60


DRUCKER, PETER F.

Despre decizie și eficacitate : ghidul complet al lucrurilor bine făcute / Peter Drucker ; trad. Dan Criste. - București : Meteor Press, 2010.

172 p. ; 20 cm - (Capital ; 12).

ISBN 978-973-728-446-4

II 40369; G658.012.4/D85


FLAMINI, ROLAND.

Pașaport Germania : ghidul tău de buzunar pentru afaceri, obiceiuri și etichetă în Germania / Roland Flamini ; traducere de Cristina Dogaru. - București, 1999.

91 p. : fig., tab. ; 18 cm - (Pașaport pentru Mapamond).

ISBN 973-9495-50-8

I 4193; G65/F63


Ghidul managerului eficient / prof. univ. Ovidiu Nicolescu, prof. univ. dr. Eugen Burduș, lect. univ. dr. Ion Verboncu,... - București : Editura Tehnică, 1993.

[vol.] ; 24 cm - (Management).

Vol. 1 : Editura Eminescu. - 160 p. - ISBN 973-31-0461-2

III 11875; G65/G49


HINDLE, TIM.

Field guide to business terms : a glosary of essential tools and concepts for today's manager / Tim Hindle. - Boston : Harvard Business School Publications, 1992.

IX, 277 p. ; 20 cm.

ISBN 0-97584-434-0

II 32021; G65/H63


LARESE, EDMOND.

Guide du classement dans l'entreprise / Edmond Larese. - Paris : Les Éditions d'Organisation, 1988.

175 p. ; 24 cm.

ISBN 2-7081-0952-9

III 17813; G658/L22


LESSEL, WOLFGANG.

Managementul proiectelor : cum să planificăm eficient proiecte și să le transpunem cu succes în practică / Wolfgang Lessel ; traducere : Roxana Vidican. - București : All, 2007.

123 p. : fig., tab. ; 16 cm - (Pocket Business).

ISBN 978-973-571-719-0

I 4286; G65/L52


LI, JENNY.

Pașaport China : ghidul tău de buzunar pentru afaceri, obiceiuri și etichetă în China / Jenny Li ; traducere de Cristina Dogaru. - București, 1999.

93 p. : fig., tab. ; 18 cm - (Pașaport pentru Mapamond).

ISBN 973-9495-52-4

I 4194; G65/L58


O'CONNOR, JOSEPH.

Manual de programare neuro-lingvistică : ghid practic pentru obținerea rezultatelor pe care le dorești / Joseph O'Connor ; trad. Eduard Bucescu ; coord. colec. Doru Someșan. - București : Curtea Veche, 2011.

416 ; 20 cm - (Biblioterapia).

ISBN 978-073-669-878-1

II 39716; G65.012.4/O-17


PÂNIȘOARĂ, GEORGETA.

Managementul resurselor umane : ghid practic / Georgeta Pânișoară, Ion-Ovidiu Pânișoară. - ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2005.

358 p. : fig., sch., tab. ; 20 cm - (Carieră. Succes. Performanțe).

ISBN 973-46-0070-2

II 36785; G658.3/P23


STOMFF, SPERANȚA.

Ghid pentru implementarea corectă a sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale / dr. ing. Speranța Stomff. - București : Standardizarea, 2007.

viii, 104 + [94] p. ; 29 cm - (Sisteme de management).

ISBN 978-973-88439-6-7

IV 8138; G65/S89


TEODORU, TRAIAN.

Cum putem câștiga cu sistemele de management / dr. ing. Traian Teodoru. - București : Standardizarea, 2007.

xii, 129 p. ; 29 cm - (Sisteme de management).

ISBN 978-973-88439-7-4

IV 8137; G65/T40


TROUT, JACK.

Puterea simplității : ghidul managerului care nu are timp de pierdut și vrea să reușească în afaceri / Jack Trout în colab. cu Steve Rivkin ; trad. Ioana Costache. - București : Rosetti Educational, 2005.

160 p. ; 23,5 cm.

ISBN 973-7881-02-8

III 18726; G65/T87

top

657 Contabilitate


CACIUC, LEONORA.

Stocuri : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 2 / Conf. dr. Leonora Caciuc, lect. drd. Ovidiu Bunget, ec. Boby Costi...: coord. prof. univ. dr. Horia Cristea. - București : Editura CECCAR, 2004.

312 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8478-17-0

II 35904; G657/C11


CONSTANTINESCU, MARIANA.

Ghid practic privind controlul financiar propriu în unitățile de învățământ / Mariana Constantinescu, Ana Crăsneanu. - Timișoara : Almanahul Banatului, 1999.

142 p. ; 14 cm.

ISBN 973-97997-7-9

I 4308; G657/C64


DUȚESCU, ADRIANA.

Instrumente financiare : prezentare si deschidere : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 32 / prof. univ. dr. Adriana Duțescu. - București : Editura CECCAR, 2003.

244 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973--8478-18-9

II 35911; G657/D97


FELEAGĂ, NICULAE.

Efectele variațiilor cursurilor monedelor străine : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 21 / prof. univ. Niculae Feleagă, prof. univ. dr. Liliana Malciu, conf. univ. dr. Marian Săcărin, prep. univ. drd. Mădălina Gîrbină. - București : Editura CECCAR, 2003.

148 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973-8478-16-2

II 35909; G657/F35


Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.055/2009 / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2010.

1190 p. ; 26 cm.

ISBN 978-606-580-001-4

III 21227; G657/G49


Ghid practic de aplicare a standardelor internaționale de contabilitate / redactor Florin Erhan. - București : Editura Economică, 2001.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-590-572-8

Vol. 1 : Partea I. - 368 p.

III 16251; G657/G49


Ghidul experților contabili și al contabililor autorizați în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România. - Ed. a 4-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2012.

414 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-606-580-015-1

II 40176; G657.6/G49


GRECEANU-COCOȘ, VIRGINIA.

Ghid de monografii contabile pentru asociații și fundații / Virginia Greceanu Cocoș. - București : Lucman, 2005.

328 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8465-90-7

III 18605; 657.4/G78


Întrebări și studii de caz privind accesul la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil autorizat / Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România. - Ed. a 4-a rev. - București : Editura CECCAR, 2011.

836 p. ; 24 cm - (Ghidul expertului contabil).

ISBN 978-606-580-007-6

III 21230; G657.6/I-58


LUNGU, CAMELIA IULIANA.

Evenimente ulterioare datei bilanțului : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 10 / Asist. univ. drd. Camelia Iuliana Lungu, asist univ. drd. Iulia Jianu, lect. univ. dr. Corina Ioanăș ; coord. prof. univ. dr. Chirața Caraiani. - București : Editura CECCAR, 2004.

164 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973-8478-28-6

II 35907; G657/L92


Manualul de standarde internaționale de contabilitate pentru sectorul public / Federația Internațională a Contabililor (IFAC) ; trad. din lb. engleză Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). - București : Editura CECCAR, 2009.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8414-72-3

Vol. 1. - 2009. - 617 p. - ISBN 978-973-8414-73-0

Vol. 2. - 2009. - p. 619-1248. - ISBN 978-973-8414-74-7

III 21225; G657/M30


PÂNTEA, IACOB PETRU.

Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 8 / Prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea, conf. univ. dr. Adela Deaconu. - București : Editura CECCAR, 2004.

156 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973-8478-23-5

II 35906; G657/P25


PETRESCU, SILVIA.

Analiză și diagnostic financiar-contabil : ghid teoretico-aplicativ / Silvia Petrescu. - Ed. a 2-a, rev. - București : Editura CECCAR, 2008.

403 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-45-7

III 20089; 657.4/P54


PETRESCU, SILVIA.

Analiză și diagnostic financiar-contabil : ghid teoretico-aplicativ / Silvia Petrescu. - Ed. a 3-a, rev. și act. - București : Editura CECCAR, 2010.

403 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-92-1

III 21219; G657.4/P54


TOMA, MARIN.

Imobilizări corporale : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 16 / Dr. ec. Marin Toma. - București : Editura CECCAR, 2003.

220 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973-8478-15-4

II 35908; G657/T71


VULPOI, MARCEL.

Raportarea financiară interimară : ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 34 / Asist. univ. drd. Marcel Vulpoi, asist. univ. drd. Ileana Cosmina Pitulice ; coord. Prof. univ. dr. Vasile Răileanu

140 p. ; 20 cm - (Standarde Internaționale de Raportare Financiară).

ISBN 973-8478-27-8

II 35912; G657/V98

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


Ghidul vinurilor românești / ed. Ioana Radovici. - [București] : House of Guides, 2012.

111 p. ; 24 cm - (Gastronomica).

ISBN 978-606-8403-08-3

III 21822; G663.2/G47


HAWKINS, KATHRYN.

Un ghid al cunoscătorului : plante și mirodenii : descoperiți cele mai rafinate plante și mirodenii din lume / Kathryn Hawkins. - București : Curtea Veche, 2008.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-669-577-3

III 21437; G663/664/U46


Methods Book (2007) / incorporating Methods Book (1994) with First (1998), Second (2000), Third (2003), Fourth (2005) and Fifth (2007) Supplements. - Berlin : Verlag : Bartens, 2007.

pag. multipl. ; 32 cm.

ISBN 978-3-87040-552-6

V 237; G664.1/M61

top

7 ARTĂ. DIVERTISMENT. SPORT


BÎLTAC, GHEORGHE.

Călăuza vâslașului amator / lect. univ. Gheorghe Bîltac. - Craiova : Avrămeanca, 1998.

183 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98174-9-1

II 35008; 797/B53

top

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


FRIDE-CARRASSAT, PATRICIA.

Mișcări artistice în pictură / Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé ; traducere din limba franceză de Denia Mateescu. - București : Enciclopedia Rao, 2007.

240 p. : il. color ; 25 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-717-192-4

III 20890; G75/F90


PRÉMONT, ROSE-MARIE DE.

Desenul : ghid practic / Rose-Marie de Prémont ; trad. de Marcela Albu. - București : Teora, 2010.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-601-703-2

II 39632; G741/743/P90

top

78 Muzică


ASHWORTH, STEVE.

Învață să cânți la clape : ghidul începătorului, pentru pian și toate instrumentele electronice cu claviatură / Steve Ashworth . - București : Teora, 2008.

256 : il., n. muz. ; 20 cm + 1 CD cu piste ajutătoare.

ISBN 978-1-59496-733-7

II 39346; G78/A86


SCOTT, JUSTIN.

Învață să cânți la tobe : ghidul începătorului / Justin Scott ; traducere de Gabriel Tudorie. - București : Teora, 2008.

265 p. : il., fotogr., n. muz. ; 20 cm + 1 CD-ROM cu piste ajutătoare.

ISBN 978-1-59496-732-0

II 39347; G78/S38

top

796 Educație fizică și sport


DELAVIER, FRÉDÉRIC.

Anatomia unui corp perfect : ghid pentru dezvoltarea musculaturii / Frédéric Delavier ; trad. Anca Ristea. - București : Litera Internațional, 2010.

144 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-675-574-3

IV 8449; G796.8/D28


MAFTEI, ION.

ABC turistic montan / Ion Maftei. - Iași : Polirom, 2003.

158 p. : fig., h., pl. ; 19 cm - (Hexagon).

ISBN 973-681-199-9

II 36778; G796/M14

top

80 Probleme generale de filologie


ȘERBĂNESCU, ANDRA.

Cum se scrie un text / Andra Șerbănescu. - ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2001.

264 p. ; 20 cm - (Collegium. Practic).

ISBN 973-683-762-9

II 35990; G808/S47

top

81 Lingvistică


BĂNICĂ, GHEORGHE.

Ghid de conversație arab-român / Gh. P. Bănică, Florența Vonica, Constantin Țibrian. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 1999.

130 p. ; 14 cm.

ISBN 973-9450-12-1

I 3961; G811.411/B26


BAUBEK, AGIEMIN.

Ghid de conversație român-turc = Romance-türkçe konușma kilavuzu / Agiemin Baubek, Deniz-Kamer Baubek. - București : Kriterion, 1999.

252 p. ; 17 cm.

ISBN 973-26-0492-1

I 4309; G811.512.161'243/B38


BOER, BERNA DE.

Olandeza pentru începători / Berna de Boer, Birgit Lijmbach. - Bucuresti : Niculescu, 2010.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-748-059-0

II 40283; G811.112/B62


CĂPLESCU, C.

Guide de conversation français-roumain = Ghid de conversație francez-român / C. Căplescu, N. Dănilă. - Ed. a 4-a. - București : Editura Științifică, 1965.

160 p. ; 17 cm.

I 92; G811.133.1/C20


COTOLULIS, SOCRATIS.

Ghid de conversație român-grec / Socratis Cotolulis. - București : Editura Științifică, 1971.

160 p. ; 16 cm.

I 4033; G811.14/C79


DIMULESCU, FLORIN.

Ghid de conversație român - finlandez / Florin Dimulescu, Lea Luodes, Kaisa Halme. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

219 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0671-9

I 4382; G811.51/D46


DUMITRESCU-BRATEȘ, MARIA.

Ghid de conversație român-francez / Maria Dumitrescu-Brateș. - București : Niculescu, 2000.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-206-0

II 34573; G811.133.1/D91


FISCHEL, DANIEL N.

A Practical guide to writing and publishing professional books : business, technical, scientific, scholarly / Daniel N. Fischel. - New York : Van Nostrand Reinhold Company (VNR), 1984.

289 p. ; 23 cm.

ISBN 0-442-22482-6

III 13919; G811.111/F61


FRUMUȘELU, MIHAI DANIEL.

Ghid de conversație român-suedez / Mihai Daniel Frumușelu. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

310 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0621-4

I 4383; G81'374.8/F94


GHERMAN, HARITINA.

Ghid de conversație român-italian / Haritina Gherman. - București : Teora, 1998.

256 p. ; 16 cm.

ISBN 973-601-133-X

I 3926; G811.131.1 /G45


Ghid de conversație român-englez. - București : Teora, ©000.

222 p. ; 19,5 cm.

ISBN 973-601-540-8

II 34138; G811.111/G49


HONDRU, ANGELA.

Ghid de conversație român-japonez / Angela Hondru, Raluca Nicolae. - Iași : Polirom, 2005.

318 p. ; 14 cm.

ISBN 973-46-0164-4

I 4321; G811.521=135.1/H77


MARDARE, VALERIU.

Ghid de conversație român-grec / Valeriu Mardare. - ed. a 2-a rev. - Iași : Polirom, 2006.

240 p. ; 14 cm.

ISBN 973-46-0396-4

I 4318; G811.14'243=135.1/M35


MURDOCH-STERN, SERENA.

Engleza pentru călătoriile de afaceri / Serena Murdoch-Stern. - București : Teora, ©005.

136 p. ; 19,5 cm - (Ghid practic).

ISBN 973-20-1018-5

II 37065; G811.111'27/M96


MURDOCH-STERN, SERENA.

Engleza pentru căutarea unui loc de muncă / Serena Murdoch-Stern. - București : Teora, ©005.

130 p. ; 19,5 cm - (Ghid practic).

ISBN 973-20-1011-8

II 37064; G811.111'27/M96


MURDOCH-STERN, SERENA.

Engleza pentru vizite de afaceri și relații sociale / Serena Murdoch-Stern. - București : Teora, ©005.

146 p. ; 19,5 cm - (Ghid practic).

ISBN 973-20-1020-7

II 37066; G811.111'27/M96


ȘERBAN, ANASTASIA.

Ghid de conversație român-grec / Anastasia Șerban, Dan Dumitrescu. - Ed. a II-a. - București : Meteor Press, 2011.

352 p. ; 16 cm.

ISBN 973-85264-1-8

I 4355; G811.14/S47


TABARASI, ANA-STANCA.

Ghid de conversație român - danez / Ana-Stanca Tabarasi. - Ed. a II-a. - Iași : Polirom, 2007.

190 p. ; 16 cm.

ISBN 978-973-46-0661-0

I 4381; G81'374/T11

top

82 Literatură


Historique & répertoire / Société des Poètes Français. - Paris : Editions de la Bouteille à la Mer, 1995.

80 p. ; 21 cm.

ISBN 2-907519-40-9

II 35452; G821.133.1/H66

top

91 Geografie


AHMED, TALAT.

Turcia : Istanbul, Coasta de Apus, Coasta de Sud, Cappadocia : ghid turistic / Talat Ahmed. - București : Vremea XXI, 2000.

64 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-9423-42-6

I 4181; G911.3(560)/A29


ALEXANDRU, IONEL ȘTEFAN.

Brăila-Galați / Ionel Șt. Alexandru, Milica Alexandru. - Brăila : Dunărea, 2000.

116 p.+ h. ; 21 cm.

ISBN 973-98924-2-6

II 34717; G911.3/B77


ANDRONACHE, ȘTEFAN.

Tecuci : evenimente, monumente, instituții, personalități, publicații : [ghid] / Ștefan Andronache. - Tecuci : Biblioteca Municipală "Șt. Petică" din Tecuci, 2001.

220 p. ; 20 cm.

ISBN 973-0-01097-8

II 35612; G911.3/A55


ARMIONI, LUIGI.

Veneția : ghid turistic / Luigi Armioni. - București : Vremea, 2002.

63 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-9423-50-7

I 4214; G911.3(450)/A79


Australia : [ghid turistic] / ed. de proiect Jeffrey Pike ; trad. Daniela Vereș ; consult. șt. Cristina Marian. - Oradea : Aquila'93, ©003.

404 p. : fotogr. color , h. ; 22 cm - (Ghid complet).

ISBN 973-8250-50-1

III 18683; G911.3(94)/A93


Belgia : [ghid turistic] / ed. de proiect Michael Ellis ; trad. Andreea Koza, Diana Junea. - Oradea : Aquila'93, ©005.

347 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-714-041-9

II 37132; G911.3(493)/B42


BERMAN, ELEANOR.

New York / Eleanor Berman ; ed. coord. Fay Franklin ; trad. Adriana Cerkez. - București : Enciclopedia Rao : Dorling Kindersley, 2001.

432 p. : il., fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghiduri turistice).

ISBN 973-8175-11-9

III 18699; G911.3(7)/B48


CARAMAN FOTEA, DANIELA.

New York : ghid turistic / Daniela Caraman Fotea. - București : Vremea XXI, 2002.

63 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-015-5

I 4185; G911.3(73)/C23


Cehia și Slovacia : [ghid turistic] / ed. de proiect Clare Griffiths ; trad. Lavinia Suciu ; consult. șt. Elena Cristina Marian. - Oradea : Aquila'93, ©003.

369 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-8250-56-0

III 18698; 911.3(437)/C34


China : [ghid turistic] / ed. de proiect Scott Rutherford ; trad. Ioana Glodeanu, Lavinia Suciu. - Oradea : Aquila'93, ©002.

421 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghid complet).

ISBN 973-8250-05-6

II 37136; G911.3(510)/C42


CHRISTEA, JULIA MARIA.

Viena : ghid turistic / Julia Maria Christea. - București : Vremea, 2002.

78 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-016-3

I 4215; G911.3(436)/C48


CIOCAN-SOLONȚ, CONSTANTIN.

Danemarca : ghid turistic / Constantin Ciocan-Solonț. - București : Vremea, 2005.

79 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-145-3

I 4208; G911.3(489)/C51


COLFESCU, SILVIA.

Stockholm : ghid turistic / Silvia Colfescu. - București : Vremea XXI, 2003.

63 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-090-2

I 4190; G911.3(485)/C62


Croația : [ghid turistic] / ed. de proiect Dorothy Stannard ; trad. Mihaela David, Roxana Poghirc ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©005.

285 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-714-053-2

II 37133; G911.3(497.5)/C90


CRUCEANU, MIRCEA.

Belgia : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2004.

96 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-098-8

I 4207; G911.3(493)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Grecia : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2004.

94 p. : sch., fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-048-1

I 4209; G911.3(495)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Irlanda : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2005.

92 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-123-2

I 4180; G911.3(415)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Londra : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2003.

79 p. : fotogr. alb-negru + 1h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-041-4

I 4182; G911.3(41)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Olanda : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2004.

95 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-079-1

I 4210; G911.3(492)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Portugalia : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2004.

96 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm.

ISBN 973-645-066-X

I 4188; G911.3(469)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Praga : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2003.

64 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-042-2

I 4189; G911.3(437)/C91


CRUCEANU, MIRCEA.

Valea Loarei : ghid turistic / Mircea Cruceanu ; Claudiu-Viorel Săvulescu. - București : Vremea XXI, 2004.

79 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-069-4

I 4186; G911.3(44)/C91


CUCU, VASILE.

România : ghid-atlas al monumentelor istorice / V. Cucu, M. Ștefan. - București : Editura Științifică, 1974.

480 p.+ pl.+ h. ; 22 cm.

II 34704; G911.3/C93


Danemarca : [ghid turistic] / ed. de proiect Jane Hutchings ; trad. din lb. eng. Diana Junea ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©005.

346 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-714-033-8

III 18702; G911.3(489)/D16


Drumul vinului în România : atracții turistice, vinuri renumite, podgorii și crame, hoteluri și restaurante. - București : Niculescu, 2004.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 973-568-904-9

II 37152; G911.3/D72


Finlanda : [ghid turistic] / ed. de proiect Zoë Ross ; trad. Lavinia Suciu ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©003.

325 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-8250-53-6

III 18701; G911.3(480)/F56


FOTEA, ANCA.

Spania : ghid turistic / Anca Fotea. - București : Vremea XXI, 2002.

63 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-9423-88-4

I 4183; G911.3(460)/F82


Ghidul stațiunilor balneoclimaterice din România = Romanian Spas Guide / consultant de specialitate dr. Daiana Mihaela Popa. - București : House of Guides, 2005.

156 p. : fotogr. color, h., pl. ; 21 cm.

ISBN 973-7975-23-5

II 36764; G911.3/G49


Ghidul turistic al României. - București : Publirom, 1999.

280 p. : 29 cm.

ISBN 973-99333-1-9

IV 6949; G911.3/G49


Ghidul turistic al României : The Travel Guide of Romania. - București : S.C. Publirom Advertising S.R.L., 2002.

602 p. ; 22 cm.

ISBN 973-85358-9-1

II 35331; G911.3/G49


Grecia : [ghid turistic] / ed. de proiect Melissa de Villiers ; trad. Paula Gliga, Estera Chelaru ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©004.

396 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-9494-63-3

II 37134; G911.3(495)/G79


HARXHI, EDITH.

An invitation to Albania : an overview of Albania's resources and economy / Edith Harxhi. - Tirana : Besa, 1995.

87 p. : fig., h., fotogr. color ; 21 cm.

II 34543; G911.3/H33


HOULIAT, BERNARD.

Romania / Bernard Houliat. - Paris : Hachette, 2004.

780 p. ; 20 cm.

ISBN 2.01.240023X-24.0023.2

II 37131; G911.3/R61


HUMELNICU, DELIA ANGELICA.

Geografia României : ghid pentru examenul de bacalaureat și admitere la facultate / Delia Humelnicu, Marius Puțanu Cuzub. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

154 p. : tab., h. ; 23 cm.

ISBN 973-627-310-5

III 18878; G913(498)/H94


HUMELNICU, DELIA ANGELICA.

Geografia României : ghid pentru examenul de bacalaureat și admitere la facultate / Delia Humelnicu, Marius Cuzub Puțanu. - ed. a 2-a îmbunătățită și revizuită. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

158 p. : tab., h. ; 23 cm - (Didactica).

ISBN 973-627-335-0

III 19063; G913(498)/H94


ILIE, ZANFIR.

Galați : ghid istoric și turistic / Zanfir Ilie, Pompiliu Comșa. - Galați : Editura Axis Libri, 2010.

271 p. : fotogr. color + 2 h. ; 21 cm.

ISBN 978-606-92191-8-8

II 39691; G911.3/I-43


India : [ghid turistic] / ed. de proiect Jane Hutchings ; trad. Daniela Vereș ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, 2003.

433 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghid complet).

ISBN 973-8250-55-2

III 18680; G911.3(540)/I-50


Insulele Greciei / ed. coord. Jane Simmonds ; trad. Adriana Bădescu ; consult. pr. Marc Dubin. - București : Enciclopedia Rao : Dorling Kindersley, 2005.

400 p. : il., fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghiduri turistice).

ISBN 973-8175-42-9

III 18684; G911.3(495)/I-57


Istanbul / ed. de proiect Nick Inman ; trad. Adriana Cerkez. - București : Enciclopedia Rao : Dorling Kindersley, 2002.

272 p. : il., fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghiduri turistice).

ISBN 973-8175-40-2

III 18700; G911.3(560)/I-57


Japonia : [ghid turistic] / ed. Scott Rutherford ; trad. Ioana Glodeanu ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©002.

395 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Ghid complet).

ISBN 973-8250-38-2

III 18688; G911.3(52)/J26


KOKKER, STEVE.

Romania & Moldova / Steve Kokker, Cathryn Kemp. - București : Lonely Planet, [2005].

376 p. ; 18 cm.

ISBN 1-74104-149-X

II 37176; G911.3/K64


KOLMAR, CATRINEL.

Budapesta : ghid turistic / Catrinel Kolmar. - București : Vremea XXI, 2003.

64 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-039-2

I 4211; G911.3(439.151)/K69


KOLMAR, CATRINEL.

Florența : ghid turistic / Catrinel Kolmar. - București : Vremea XXI, 2003.

79 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-040-6

I 4192; G911.3(450)/K69


LĂSCULESCU, MARIAN.

Austria : [ghid turistic] / Marian Lăsculescu. - București : Vremea, 2005.

93 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-122-4

I 4205; G911.3(436)/L24


LĂSCULESCU, MARIAN.

Elveția : ghid turistic / Marian Lăsculescu. - București : Vremea XXI, 2004.

96 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-064-3

I 4187; G911.3(494)/L24


Marile orașe ale Europei [Locuri de cazare și restaurante pentru orice buget. Obiective turistice obligatorii și secrete locale. Evaluări în care puteți avea încredere] / trad. de Cosmin Voicu și Mihai-Dan Pavelescu. - București : Meteor Press, [2004].

491 p. : h. ; 20 cm.

ISBN 973-729-031-8

II 37187; G911.3/M38


MILAN, LOUIS.

Paris : ghid turistic / Louis Milan. - București : Vremea, 2005.

75 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-140-2

I 4213; G911.3(44)/M72


MUNTEANU, MIHAELA-VICTORIA.

Barcelona : ghid turistic / Mihaela Victoria Munteanu. - București : Vremea, 2005.

64 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-142-9

I 4206; G911.3(460)/M95


MUNTEANU, MIHAELA-VICTORIA.

Malta : ghid turistic / Mihaela Victoria Munteanu. - București : Vremea XXI, 2004.

79 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-053-8

I 4184; G911.3(458.2)/M95


NAUM, TRAIAN.

Bîrgău : ghid turistic / Traian Naum, Grigore Moldovan. - București : Sport-Turism, 1987.

120 p., 1 f. : h. ; 18 cm - (Munții noștri ; 42).

I 4074; G911.3/N27


NAUM, TRAIAN.

Munții Căliman / Traian Naum, Emil Butnaru. - București : Sport-Turism, 1989.

234 p. ; 21 cm - (Monografii montane).

ISBN 973-41-0020-3

II 35744; G911.2/N27


NICULESCU, MARIA RODICA.

Masivul Ciucaș : ghid turistic / Maria Rodica Niculescu. - București : Sport-Turism, 1986.

144 p. ; 18 cm - (Munții noștri ; 34).

I 4072; G911.3/N70


Norvegia : [ghid turistic] / ed. de proiect Cameron Duffy ; trad. din lb. eng. Emilia Ungur ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©005.

392 p. : fotogr. color, h. ; 23 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-714-035-4

III 18689; G911.3(481)/N86


OBRAȘCU, CORNELIU.

Florența : ghid turistic și cultural / Corneliu Obrașcu. - București : Artefakt, 2005.

152 p. : fig., fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 973-87486-0-7

II 37183; G911.3/O-16


Olanda : [ghid turistic] / ed. de proiect Teresa Machan ; trad. Mihaiela David ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©004.

363 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-714-021-4

III 18681; G911.3(492)/O-39


POPA, CORINA.

Nordul Moldovei : ghid turistic / Corina Popa. - București : Vremea, 2005.

94 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-129-1

I 4204; G911.3(498)/P79


POPA, CORINA.

Nordul Olteniei (județele Vâlcea și Gorj) : ghid turistic / Corina Popa. - București : Vremea XXI, 2004.

60 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-068-6

I 4179; G911.3(498)/P79


România : [ghid turistic] / editor : Brian Bell ; traducere din limba engleză de Ioana Moisi. - Ed. act. - Oradea : Aquila'93, 2010.

384 p. : fotogr. color ; 22 cm - (Ghid complet).

ISBN 978-973-714-482-9

II 39639; G911.3/R70


Roumanie touristique / Florina Bran, Dinu Marin, Tamara Simon, Ioan Istrate ; traduction : Liliana Blajovici. - București : Editura Economică, 1999.

148 p. ; 23 cm.

ISBN 973-590-194-3

III 15987; G911.3/R85


SĂVULESCU, CLAUDIU VIOREL.

Berlin, Potsdam : ghid turistic / Claudiu-Viorel Săvulescu ; Mircea Cruceanu. - București : Vremea XXI, 2005.

78 p. : fotogr. alb-negru + 1 h. ; 16,5 cm - (În jurul lumii).

ISBN 973-645-116-x

I 4212; G911.3(430.21)/S29


Suedia : [ghid turistic] / ed. de proiect Jane Hutchings ; trad. Brigitta Pop ; consult. șt. Radu David. - Oradea : Aquila'93, ©002.

367 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-8250-31-5

II 37137; G911.3(485)/S94


Touristic Romania / Florina Bran, Dinu Marin, Tamara Șimon, Ioan Istrate ; translated by Chiriacescu Mihai. - București : Editura Economică, 1999.

148 p. : il. color + 1 h. ; 23 cm.

ISBN 973-590-205-2

III 15813; G911.3/T78


Tunisia : [ghid turistic] / ed. de proiect Dorothy Stannard ; trad. Sanda Ilieș ; consult. șt. Elena Cristina Marian. - Oradea : Aquila'93, ©004.

340 p. : fotogr. color, h. ; 23 cm - (Africa Ghid complet).

ISBN 973-8250-85-4

III 18703; G911.3(611)/T93


Turkey / editör : dr. Ayșegül Celepoglu. - Ankara : Ertem, 2007.

508 p. ; 20 cm.

ISBN 975194087-7

II 34836; G911.3(560)/T95


Ungaria : [ghid turistic] / ed. de proiect Rachel Fox ; trad. Florina Trifa ; consult. șt. Cristina Marian. - Oradea : Aquila'93, ©003.

304 p. : fotogr. color, h. ; 22 cm - (Europa Ghid complet).

ISBN 973-8250-52-8

II 37135; G911.3(439)/U50


Vizitați România. - București : Alcor Edimpex, 1997 (Franco).

96 p. : il., h. ; 24 cm.

ISBN 973-97901-5-1

III 14889; G911.3/V72

top

93/94 Istorie


Ghidul Arhivelor Naționale ale României / editori : Dorin Dobrincu, Șerban Marin, Andrei Muraru. - București : Arhivele Naționale ale României, 2009.

120 p. ; fig. ; 17 cm.

ISBN 978-973-8308-42-8

I 4336; G930/G49


BIZZOCCHI, ROBERTO.

Ghid pentru studiul istoriei moderne / Roberto Bizzocchi ; traducere de Radu Gâdei. - București : BIC-ALL, 2007.

191 p. ; 24 cm - (Ghid pentru studiul istoriei).

ISBN 978-973-571-6441-7

III 19551; G94(100)"15/19"/B54


VIDOTTO, VITTORIO.

Ghid pentru studiul istoriei contemporane / Vittorio Vidotto ; traducere de Radu Gâdei. - București : BIC-ALL, 2007.

191 p. ; 24 cm - (Ghid pentru studiul istoriei).

ISBN 978-973-571-639-4

III 19552; G94(100)"20"/V56

top