LEXICOANE

intrate în bibliotecă


004 Știința și tehnologia calculatoarelor

34 Drept. Jurisprudență

61 Științe medicale. Medicină

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

72 Arhitectură

81 Lingvistică



004 Știința și tehnologia calculatoarelor


LONGLEY, DENNIS.

Lexikon Information und Kommunikation / Dennis Longley, Michael Shain. - Weinheim ; New York : VCH Publishers, 1993.

638 p. ; 21 cm - (Parat).

ISBN 3-527-26843-X

II 32646; L004/L77


MÖSCHWITZER, ALBRECHT.

Lexikon computer-technik / Albrecht Möschwitzer. - Weinheim ; New-York : VCH Verlagsgesellschaft, 1995.

6, 412 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 3-527-29279

III 12941; L004/M91

top

34 Drept. Jurisprudență


DAGHIE, VIOREL.

Lexicon juridic latin / conf. univ. Viorel Daghie, lect. univ. Gh. Teodor Arat . - București : Național, 2002.

79 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8194-87-3

II 36001; L34/D12


Lexicon de termeni în domeniul transporturilor și vămuirii / coordonator științific : conf. univ. dr. Gheorghe Caraiani . - București : Lumina Lex, 2000.

367 p. ; 23 cm.

ISBN 973-588-231-0

III 16690 ; L34/L56


MICLEA, MIRCEA.

Mic lexicon de cadastru și carte funciară / Mircea Miclea. - București : All Beck, 2000.

280 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Lexicon juridic).

ISBN 973-9435-87-4

II 34353; L34/M65


MOTICA, RADU I.

Lexicon juridic latin-român / prof. dr. Radu I. Motica, conf. dr. Dan Negrescu. - București : Lumina Lex, 2001.

280 p. ; 21 cm.

ISBN 973-588-359-7

II 35836; L34/M92

top

61 Științe medicale. Medicină


FENEIS, HEINZ.

Lexique illustré d'anatomie Feneis / Wolfgang Dauber, succédant à Heinz Feneis ; traduction de la 9e édition allemande par Pierre Bourjat ; illustrations de Gerhard Spitzer. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, ©007.

IX, 596 p. : il. ; 19 cm - (Atlas de Poche).

Tit. orig. în lb. germană : Feneis ' Bild-Lexikon der Anatomie. 9.

ISBN 978-2-2571-2250-6

II 37861; L61/F36

top

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


JUNGE, HANS-DIETER.

Lexikon electronik / Hans-Dieter Junge, Albrecht Möschwitzer. - Weinheim ; New York ; Basel : VCH Publishers, 1994.

6, 1018 p. ; 24 cm - (Parat).

ISBN 3-527-28153-3

III 12943; L621.38/J90


JUNGE, HANS-DIETER.

Lexikon electrotechnik / Hans-Dieter Junge, German Műller. - Weinheim ; New York ; Basel : VCH Publishers, 1994.

XIV, 889 p.; 24 cm - (Parat).

ISBN 3-527-28154-1

III 12942; L621.3/J90

top

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


Lexicon-îndrumar pentru industria alimentară : tehnologii, operații, procese și produse / coord. prof. dr. ing. Ioan Rășenescu, conf. dr. ing. Ioan Oțel ; colectiv de autori : conf. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gheorghe Costin, conf. dr. ing. Valentina Dan, Traian Hopulele, Vasile Jâșcanu, Ioana Oancea, Cornel Popa, Brad Segal, Rodica Segal, Ioan Tofan, Sabin-Sorin Vasu, ... - București : Editura Tehnică, 1987-1988.

2 vol. : fig., tab. ; 25 cm.

Vol. 1 : A-L. - 1987. - 527 p.

Vol. 2 : M-Z. - 1988. - 464 p.

III 9714; L663/664/L56

top

72 Arhitectură


VROOM, METO J.

Lexicon of garden and landscape architecture / Mato J. Vroom. - Basel : Birkhäuser, 2006.

352 p. : fotogr., h. ; 24 cm.

ISBN 978-7643-7525-6

III 20554; L72/V95

top

81 Lingvistică


BUSCHA, JOACHIM.

Lexikon Deutscher Konjunktionen / Joachim Buscha. - Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 1989.

159 p. ; 19 cm.

ISBN 3-324-00486-1

II 33649; L81/B96


Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini / ed. Rudi Conrad. - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1988.

281 p. ; 20 cm.

II 33644; L81/L56


MCARTHUR, TOM.

Longman Lexicon of Contemporary English / Tom McArthur. - Harlow : Longman, 1981.

910 p. ; 22 cm - (Dictionaries).

ISBN 0-582-55527-2

II 31715; L811.111/M11


MAIOR, GRIGORE.

Institutiones lingvae valachicae: lexicon compendiarium latino-valachicum / cuv. înainte și rezumat de Iacob Mârza. - Alba Iulia.

2 vol. ; 20,5 cm.

ISBN 973-99300-5-0.

Vol. 1. - 2004. - XXXVI, 336 p.

Vol. 2. - 2004. - p. 337-692.

II 36347; L81/M16

top