Pentru cititori

Biblioteca de referințe

          ianuarie    februarie    martie    aprilie    mai    iunie   iulie 

          august     septembrie    octombrie    noiembrie    decembrie

Noutăți

Companii transnaționale managementul resurselor umane integrat pe baza competenței / Ionuț Pandelică, Editura Economică, București, 2007


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

Utilizarea performantă a programării neurolingvistice [NLP] în managementul firmei / Cornel Marian Iosif, Editura C. H. Beck, București, 2013


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

Consilierea carierei: compediu de metode și tehnici / Mihai Jigău, Editura Sigma, București, 2007


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Consiliere psihopedagogică: baze teoretice și sugestii practice / Ion Al. Dumitru, Editura Polirom, București, 2008


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Cariologie: note de curs / Smaranda Nazarie, Adina Bîrgăoanu, Editura Apollonia, Iași, 2013


1 exemplar - Sala de lectură - Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Manualul consultantului în carieră / Ana-Maria Andreea Szilagyi, Institul European, Iași, 2007


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Consiliere educațională: ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere / Adriana Băban, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Tehnici de manipulare / Bogdan Ficeac, Editura C.H. Beck, București 2014


1 exemplar - Sala de lectură - Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Comunicare și cultura organizațională: o abordare de business / Pro Universitaria, București, 2012


1 exemplar - Sala de lectură - Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Consiliere și orientare: ghid de educatie pentru carieră / Gabriela Lemeni, Mircea Miclea, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2010


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Faculțății de Economie și Administrarea Afacerilor

Manual antimanipulare: tehnici și cazuri / Ștefan Stănciugelu, Editura C.H. Beck, București, 2012


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor


Digital Image Processing Using MATLAB / Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins, McGraw Hill Education, New Delhi, 2010


1 exemplar – Sala de lectură II - Sediu Central


Istoria urâtului / Umberto Eco, Editura Rao, București, 2014


1 exemplar – Sala de lectură – Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

 

aaaaaaaaaaaaiii