Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Resurse online cu acces deschisAccesul deschis (eng. Open Access) se referă la circulația gratuită a conținutului științific disponibil pe Internet. Accesul deschis la informația științifică a apărut ca o consecință a publicării rezultatelor cercetărilor finanțate din bani publici.

Literatura științifică în acces deschis este disponibilă online, gratuit, în versiunea integrală (full-text), oricând și pretutindeni în lume; este liberă de cele mai multe restricții de copyright și licențiere; poate fi citită, descărcată, copiată, reprodusă, distribuită, tipărită și utilizată în mod etic și legal, autorul păstrându-și dreptul asupra propriei creații.

Informația științifică în acces deschis poate fi identificată pe două căi:

  • calea de aur (publicarea în reviste științifice în acces deschis);

  • calea verde (autoarhivarea în arhive electronice deschise sau depozite digitale instituționale).

Prin investigarea celor două căi de publicare, Compartimentul de Referințe și cercetare bibliografică al bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați vine în întâmpinarea utilizatorilor săi. Resursele științifice în acces deschis, utile pentru activitatea de cercetare pentru întreaga comunitate universitară, au fost grupate astfel:

  1. lista celor mai importante baze de date științifice în acces deschis (cu adresa Internet și domeniile acoperite);

  2. lista depozitelor digitale instituționale care găzduiesc lucrări de tipul: disertații, rezumate ale tezelor de doctorat, teze de doctorat, rapoarte de cercetare, articole în cadrul manifestărilor științifice, note de curs ș.a.);

  3. listele revistelor științifice în acces deschis, organizate pe principalele domenii de cercetare din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, după cum urmează:


Agricultură și silvicultură

Inginerie mecanică și navală

Arte

Ingineria sistemelor

Biblioteconomie

Istorie

Biotehnologii și industrie alimentară

Matematică

Calculatoare

Mecatronică și robotică

Chimie

Medicină

Economie

Muzică

Filologie

Religie

Filosofie

Sport

Fizică

Știința și ingineria materialelor

Inginerie civilă

Știința și ingineria mediului

Inginerie electrică și energetică

Științe juridice și administrative

Inginerie electronică si telecomunicații

Științele comunicării (jurnalism)

Inginerie industrială

Științele educației


Lista altor reviste științifice în acces deschis poate fi consultată aici.

Aplicațiile software libere pe Internet constituie o altă categorie de resurse în acces deschis utile pentru pasionații tehnologiilor web. Acestea au fost grupate pe diverse categorii: bloguri, e-mail, depozite digitale, pagini web, forumuri, galerii foto, managementul colecțiilor/proiectelor/referințelor bibliografice, rețele sociale, sisteme integrate de biblioteci digitale.aaaaaaaaaaaaiii