Pentru cititori

Biblioteca de referințe

Schimbul interbibliotecar de publicații


Schimbul interbibliotecar de publicații este o importantă cale de completare și dezvoltare a colecțiilor unei biblioteci. El a fost instituit în forma pe care o cunoaștem astazi, de către cea de-a 10-a Conferință UNESCO desfășurată la Paris în 1958 care a adoptat 2 convenții:

  • convenția referitoare la schimburile internaționale de publicații, ratificată de statul român prin Decretul nr. 835/1964;

  • convenția referitoare la schimburile internaționale de publicații oficiale, ratificată de statul român prin Decretul nr. 836/1964.

Prin activitatea de schimb de publicații intern și internațional biblioteca primește un volum important de publicații, asigurând astfel o liberă circulație a informației culturale și științifice dintr-o țară în alta de la o instituție la alta.

Schimburile de publicații se fac pe bază de înțelegeri bilaterale, fără să aibă la bază o metodologie. IFLA recomandă desfășurarea procesului de schimb în următoarele etape:

  • Scrisoarea de oferta;

  • Oferta de publicații;

  • Prezentarea cererii;

  • Răspuns la cerere;

  • Expedițiile de publicații;

  • Balanța schimbului.

Schimbul internațional de publicații poate fi considerat o metodă utilizată pentru procurarea de publicații străine fără a cheltui valută. În paralel schimbul internațional reprezintă o expresie a unității internaționale a lumii științifice.

În cadrul schimbului se expediază la partenerii de schimb interbibliotecar revista științifică: Analele Universității „Dunărea de Jos“ din Galați care cuprinde 23 de fascicole, în marea lor majoritate editate in limbi de circulatie internațională, precum și cărți publicate la Editura Universității, Galați University Press, aceste publicații sunt alocate de către editură, într-un anume număr schimbului de publicații.

Publicațiile primite astfel vor fi trimise în cadul schimbului interbibliotecar la partenerii de schimb în funcție de domeniul publicației respective și de solicitările primite de la partenerii de schimb.

  • Lista publicațiilor transmise de către Biblioteca Universității ”Dunărea de Jos” Galați în cadrul schimbului

  • Procedură de lucru pentru schimbul interbibliotecar

aaaaaaaaaaaaiii