2010

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
NOIEMBRIE DECEMBRIE


NOIEMBRIE


Workshop "Soluții de implementare în bibliotecile universitare a depozitelor digitale instituționale


În perioada 19-21 noiembrie 2010, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a organizat workshop-ul cu tema "Soluții de implementare, în bibliotecile universitare, a depozitelor instituționale", prevăzut în calendarul evenimentelor pe anul în curs în cadrul proiectului de cercetare SIPTEH (Sistem integrat pentru indexarea și partajarea online a documentelor tehnice digitizate). La întâlnire au luat parte, pe lângă membrii echipei coordonatoare a UDJG și reprezentanții partenerilor de proiect: prof.dr.ing. Angela Repanovici, Universitatea "Transilvania" din Brașov, bibliotecar Carmen Predescu, Universitatea "Politehnica" din București și echipa Universității "Lucian Blaga" din Sibiu: Daniel Morariu, prof.dr.ing. Daniel Volovici, conf.dr.ing. Macarie Breazu. Au fost susținute două prezentări: Elemente de implementare a sistemului SIPTEH, ing. Liviu Iulian Petcu, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați și Implementarea și dezvoltarea depozitului digital Aspeckt la Universitatea "Transilvania" din Brașov, prof.dr.ing. Angela Repanovici. S-au purtat discuții între partenerii de proiect la nivelul produsului software de gestionare a sistemului integrat de procesare a informațiilor.Colocviu de comunicări profesionale "Bibliotecarii o componentă esențială a accesului la informație"


În data de 10 noiembrie 2010 a avut loc la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați un colocviu de comunicări profesionale la care au participat: bibliotecarii altor biblioteci din țară, bibliotecari din unitățile școlare din municipiul Galați și alți reprezentanți ai instituțiilor de cultură și educație.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a fost prezentă cu două prelegeri: Implementarea în cadrul bibliotecilor școlare a unui sistem integrat de bibliotecă open source – Koha, susținută de Mioara Voncilă (coautor, prof.dr.ing. Angela Repanovici); Cum să dezvolți propriul proiect de cercetare, susținută de Lenuța Ursachi (coautori: prof.dr.ing. Elena Scutelnicu, Mioara Voncilă).

Mai multe detalii legate de programul întâlnirii aflați aici.

top

OCTOMBRIE


Seminarul “Promovarea lecturii pentru copii"


În perioada 25-26 octombrie 2010 a avut loc la Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din București seminarul "Promovarea lecturii pentru copii", organizat de ABR în cooperare cu Institutul “Goethe" din București. Oaspetele întâlnirii a fost d-na Christiane Bornett de la Biblioteca Municipalǎ Friedrichshain-Kreuzberg Berlin, care a trecut în revistă programele de stimulare a dezvoltării vocabularului și lecturii, existente în biblioteca în care lucrează.

Au fost prezenți 21 de participanți din România, bibliotecari din toate structurile: biblioteci școlare, publice, centrele culturale germane din România, dar și biblioteci universitare.

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat bibliotecar Viorica Dicu.

Mai multe detalii legate de problematica dezbătută și lista participanților aflați aici.

top

SEPTEMBRIE


Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXI-a


În perioada 9-11 septembrie 2010, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" București în colaborare cu Biblioteca Academiei de Studii Economice din București au organizat cea de-a XXI-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România. Tema conferinței a fost "Bibliotecile în cultura informației și comunicării".

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat un grup de cinci bibliotecari. În cadrul Secțiunii Cultura Informației, bibliotecar Lenuța Ursachi a susținut prelegerea cu titlul Cum să dezvolți propriul proiect de cercetare (coautor, Mioara Voncilă). În cadrul Secțiunii Referințe prezența BUDJG a fost marcată prin două intervenții: bibliotecar Lenuța Ursachi a prezentat bibliografia, pe tipuri de documente, pentru dezvoltarea capitolelor din cadrul proiectului cu titlul Ghidul bibliotecarului de referințe; șefa serviciului bibliotecă Mioara Voncilă a informat audiența despre Implementarea în cadrul bibliotecilor școlare a unui sistem integrat de bibliotecă open source – Koha (coautor, prof.dr.ing. Angela Repanovici).

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.

top

IUNIE


BIBLIO 2010 Conferința Internațională de Biblioteconomie și Ştiința Informării


În perioada 3-5 iunie 2010, Biblioteca Universității "Transilvania" în colaborare cu Biblioteca Județeană "George Barițiu" din Brașov au organizat cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale de Biblioteconomie și Ştiința Informării, cu tema: Inovarea în biblioteci.

Volumul conferinței cuprinde aproape 70 de lucrări în limbile engleză și franceză care pot fi consultate și online aici.

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați a fost prezentă la această ediție cu lucrarea având titlul: Strategy for information literacy promoting in secondary and high schools , autori: bibliotecar Lenuța Ursachi și prof.dr.ing. Elena Scutelnicu.

Mai multe informații despre problemele dezbătute, comitetul științific, lista lucrărilor participante, procesul peer-review și detalii organizatorice, pe pagina web a conferinței.

top