2012

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE
NOIEMBRIE DECEMBRIE


NOIEMBRIE

Întâlnire profesională "Bibliotecile în secolul XXI"

În data de 9 noiembrie 2012 a avut loc la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați întâlnirea profesională cu tema "Bibliotecile în secolul XXI", manifestare inclusă în cadrul Zilelor Bibliotecii. La întâlnire au participat, pe lângă colectivul bibliotecii județene, și bibliotecari școlari și universitari. În deschiderea manifestării a avut loc lansarea de carte a dlui dr. Robert Coravu, Intermediarul difuz. Biblioteca universitară între cultura tiparului și cultura digitală. Participarea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați s-a evidențiat prin recenzarea cărții lansate și susținerea prelegerii cu titlul Bibliotecarul formator în cultura informației – o necesitate în societatea cunoașterii, ambele realizate de bibliotecar Lenuța Ursachi.

Mai multe detalii legate de programul întâlnirii aflați aici .


Prezentare baze de date EBSCO

În data de 8 noiembrie 2012 , ora 12, în Sala Senatului a Universității „Dunărea de Jos“, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați în colaborare cu firma ROMDIDAC a organizat un seminar de prezentare a unor baze de date disponibile de pe platforma EBSCO din domeniile: economie, medicină, inginerie.

În cadrul întâlnirii au participat bibliotecari de la universitate, Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați , profesori și studenți.

Întâlnirea a fost una extrem de interesantă, atenția fiind atrasă îndeosebi de bazele de date de medicină. Una dintre acestea, DynaMed, pune la dispoziția celor care fac practică medicală sinteze clinice foarte utile și bine sistematizate.


top

SEPTEMBRIE


Curs de formare a formatorilor în cultura informației

În perioada 26-28 septembrie 2012, Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), în cooperare cu Serviciul Cultural American, a organizat un nou curs de formare a formatorilor în cultura informației. Asociația Bibliotecarilor din România este atestată ca formator prin Decizia CNFPA nr. 1931 din 24.04 2008. Candidații care s-au înscris la acest curs au fost evaluați și selectați pe baza unei motivații de participare și a unui CV. Au fost acceptați 15 bibliotecari cu studii medii și universitare.

Din partea Filialei ABR Galați, au participat Lenuța Ursachi, de la Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați și Dorina Bălan, de la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați. Cursul s-a finalizat cu realizarea unor proiecte de cercetare bibliografică, publicate pe site-ul ABR, în regim acces deschis. Cursanții au primit câte o diplomă de participare din partea ABR care le conferă dreptul de a organiza cursuri de instruire în cultura informației.


Simpozionul "Bibliotecile și accesul la informația științifică"

În data de 7 septembrie 2012, la Biblioteca Națională a României a fost organizat simpozionul cu tema Bibliotecile și accesul la informația științifică. întâlnirea a avut un caracter jubiliar și a făcut parte din ciclul "ROMDIDAC - 50 de ani în slujba învățământului românesc", ROMDIDAC - Compania Română de Material Didactic. La simpozion au fost invitați să participe foști și actuali colaboratori ai ROMDIDAC, bibliotecari, cadre didactice din învățământul universitar.

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați au participat 2 persoane: șefa serviciului bibliotecă, Mioara Voncilă și bibliotecar, Lenuța Ursachi, din cadrul Compartimentului Referințe și cercetare bibliografică.

Participanții au primit câte o mapă conținând programul întâlnirii, un CD al lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului și medaliile jubiliare ROMDIDAC.


top

AUGUST


Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXIII-a

În perioada 29-31 august 2012, Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" în colaborare cu Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați au organizat a XXIII-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România. Tema conferinței a fost: "Biblioteca: tradiție și inovare". Au participat cca 300 de bibliotecari din toată țara și au fost prezentate aproape 50 de comunicări științifice. "Temele predilecte ale comunicărilor au fost legate de accesul la informații în societatea digitală, proiecte biblioteconomice naționale și internaționale, educația în cultura informației, biblioteca digitală, prezervarea și conservarea colecțiilor, rolul și importanța CDI în învățământul preuniversitar, formarea profesională continuă și cooperarea între diferite rețele de biblioteci". [sursa: ABR]

Ca în fiecare an, au fost acordate premii și diplome pentru activitatea membrilor ABR. Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați i-au revenit 4 premii:

  • premiul pentru întreaga activitate, acordat dnei Niculina Nițu;

  • diplome pentru activitatea profesională și științifică în cadrul asociației, acordate șefei serviciului bibliotecă, Mioara Voncilă și bibliotecarelor, Lenuța Ursachi și Ligia Pîslaru.

În cadrul Secțiunii Cultura Informației, Lenuța Ursachi a prezentat comunicarea științifică cu titlul: Tutoriale de cultura informației. Viziunea unui bibliotecar de referințe despre cultura informației.


top

IULIE


Întâlnirea Secțiunii Cultura Informației (ABR)

ÎÎn data de 3 iulie 2012, a avut loc pe Skype întâlnirea anuală a Secțiunii Cultura Informației din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România. Alături de președinta secțiunii, prof.dr.ing. Angela Repanovici, au mai participat 3 bibliotecari și 1 specialist în arhitectura informației.

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat bibliotecar Lenuța Ursachi. În cadrul întâlnirii au fost supuse dezbaterii următoarele probleme: promovarea culturii informației și evitarea plagiatului; servicii pentru pregătirea publicării în reviste cu scor relativ de influență; condițiile de abilitare ale profesorilor și posibilele implicații ale bibliotecii.


top

IUNIE


Întâlnirea Secțiunii Achiziție și Dezvoltarea Colecțiilor (ABR)

În data de 15 iunie 2012, la Biblioteca Națională a României a avut loc întâlnirea anuală a Secțiunii Achiziție și Dezvoltarea Colecțiilor din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România. La întâlnire au participat cca 25 de bibliotecari din țară, dl. prof. dr. Mircea Regneală, președintele asociației și dl. dr. Robert Coravu, director, Departamentul Publicații – Resurse Electronice, S.C. ROMDIDAC S.A.

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat șefa serviciului bibliotecă și a secțiunii totodată, dna. Mioara Voncilă. În cadrul întâlnirii au fost supuse dezbaterii următoarele probleme: aspecte ale legislației actuale ce privesc achiziția de documente, evidența și prezervarea documentelor electronice, elaborarea unui ghid al bibliotecarului de la dezvoltarea colecțiilor, proceduri și metodologii de lucru din sectorul de achiziție de la diferite biblioteci participante.


Întâlnirea Diviziunii Biblioteci Universitare (ABR)

În data de 28 iunie 2012, la Biblioteca Universității "Valahia" din Târgoviște a fost organizată întâlnirea anuală a Diviziunii Bibliotecilor universitare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România. La această întâlnire au participat 19 membri ABR, reprezentanți ai bibliotecilor universitare din țară.

Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat șefa serviciului bibliotecă, Mioara Voncilă. În cadrul întâlnirii au fost supuse dezbaterii următoarele probleme: LEN nr. 1/2012, înființarea Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare și noi servicii moderne info-documentare pe care bibliotecile universitare ar trebui să le poată oferi utilizatorilor săi pentru a veni în sprijinul programelor de învățământ și de cercetare.


BIBLIO 2012 Conferința Internațională de Biblioteconomie și știința Informării

În perioada 6-8 iunie 2012, Biblioteca Universității "Transilvania" în colaborare cu Biblioteca Județeană "George Barițiu" din Brașov au organizat a X-a ediție a Conferinței Internaționale de Biblioteconomie și știința Informării, cu tema: "Inovarea în biblioteci".

Volumul conferinței cuprinde 60 de lucrări în limbile engleză și franceză care pot fi consultate și online aici.

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați a fost prezentă și în acest an cu lucrarea prezentată în plen, având titlul: Open access to scientific databases : a new gateway for information sharing, autori: bibliotecar Lenuța Ursachi și prof.dr.ing. Elena Scutelnicu.

Mai multe informații despre problemele dezbătute, comitetul științific, lista lucrărilor participante, procesul peer-review și detalii organizatorice, pe pagina web a conferinței.


top

APRILIE


The 3rd International Conference on Information Science and Information Literacy

În perioada 22-24 aprilie 2012, Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu în colaborare cu Evangelische Akademie Siebenbürgen au organizat ediția a 3-a din acest an a Conferinței Internaționale de știința Informării și Cultura Informației.

Au fost prezente cca 20 de lucrări, redactate în limba engleză. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați se regăsește în volumul lucrărilor conferinței cu lucrarea cu titlul New concepts and techniques implemented within Dunărea de Jos University Library of Galati, autori: bibliotecar Lenuța Ursachi și prof.dr.ing. Elena Scutelnicu.

Mai multe informații despre problemele dezbătute, comitetul științific, lista lucrărilor participante, procesul peer-review și detalii organizatorice, pe pagina web a conferinței.


Adunarea Generală a consorțiului ANELiS Plus

În data de 24 aprilie 2012, la Biblioteca Academiei Române, a avut loc Adunarea Generală a consorțiului ANELiS Plus. Din partea Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a fost delegată șefa serviciului bibliotecă, Mioara Voncilă. În cadrul acestei întâlniri au fost supuse dezbaterilor următoarele probleme: modificări de statut; prezentarea bazei de date ProQuest; prezentarea scrisorii de intenție către cei trei vendori de baze de date pentru continuarea accesului până la definitivarea procedurii de achiziție; stabilirea echipei de lucru pentru întocmirea documentației legate de depunerea unui proiect (pe capacități). În acest moment fac parte din consorțiul Anelis Plus 72 de instituții membre și anume: 29 institute de cercetare, 39 universități și 4 biblioteci centrale universitare.


top

IANUARIE


Întâlnirea consorțiului ANELiS Plus

În data de 12 ianuarie 2012, la Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice din București a avut loc întâlnirea membrilor consorțiului ANELiS Plus. Din partea Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a fost delegată șefa serviciului bibliotecă, Mioara Voncilă. În cadrul acestei întâlniri au fost supuse dezbaterilor următoarele probleme: conducerea consorțiului și a comisiilor științifice (conform domeniilor de ierarhizare); stabilirea taxelor anuale de membru și a taxei de aderare ca membru afiliat; selecția bazelor de date de către fiecare instituție membră.


top