EVENIMENTE

 

  2013

 

DECEMBRIE

 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020

În data de 18 decembrie 2013, la sediul Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, cadre didactice, cercetători și bibliotecari au participat la întâlnirea cu tema „Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2010 (2014-2020)“. În cadrul întâlnirii au fost dezbătute probleme legate de obiective, bugete, oportunități de cercetare, evaluarea propunerilor de proiect, mecanisme de finanțare etc.

 

Sesiune de training privind utilizarea instrumentelor de managementul referințelor

În zilele de 11-12 decembrie 2013, la sediul central al Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, sala de lectură I, dna Lenuța Ursachi, bibliotecar de referințe, a prezentat cadrelor didactice, doctoranzilor și bibliotecarilor aspecte legate de: accesul mobil la bazele de date abonate și lucrul cu două instrumente software de managementul referințelor, Zotero și Mendeley. Întâlnirea a fost interactivă, în cadrul acesteia făcându-se o serie de demonstrații legate de regăsirea și salvarea referințelor bibliografice din bazele de date științifice abonate în bibliotecile proprii, create cu ajutorul Zotero sau Mendeley.

 

Sesiune de training privind utilizarea bazelor de date științifice

În data de 5 decembrie 2013, la sediul Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a avut loc o sesiune de training privind utilizarea bazelor de date Thomson Reuters (Web of Knowledge și Journal Citation Reports) și SpringerLink. În cadrul întâlnirii, reprezentanții firmei S.C. E-nformation S.R.L., au prezentat cadrelor didactice și bibliotecarilor, aspecte legate de regăsirea informației științifice prin intermediul acestor baze de date. În plus, a fost supus atenției și instrumentul software de managementul referințelor, EndNote basic, produs pus la dispoziție de Thomson Reuters.

 

Workshop Licențe libere și resurse educaționale deschise

În data de 3 decembrie 2013, la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“, a avut loc workshop-ul cu tema Licențe libere si resurse educaționale deschise.

Evenimentul a fost organizat de instituția-gazdă în colaborare cu Asociația pentru Tehnologie si internet și Fundația Soroș România. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați s-a numărat printre participanții la această întâlnire, care a avut drept scop clarificarea problemelor legate de dreptul de autor și licențele libere (Creative Commons). Totodată au fost dezbătute și aspecte legate de crearea și folosirea resurselor educaționale deschise. Mai multe puteți afla consultând broșura.

NOIEMBRIE

 

Întâlnire cu profesorii Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor

În data de 27 noiembrie 2013, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în colaborare cu biblioteca universității, au organizat o întâlnire cu profesorii de la această facultate. Dna Lenuța Ursachi, bibliotecar de referințe, a prezentat trei instrumente software utile în organizarea referințelor bibliografice: MS Word References, Zotero și Mendeley.

Întâlnirea a avut ca scop principal promovarea acestor instrumente, care simplifică lucrul în elaborarea unei lucrări știintifice. Totodată această experiență se înscrie în cadrul acțiunilor de training cu utilizatorii bibliotecii, una din componentele activității desfășurate de bibliotecarul de referințe.

 

Conferința Anelis Plus „Acces la literatura științifică: documentare, publicare, evaluare“

În perioada 25-26 noiembrie 2013 Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (Anelis Plus) împreună cu S.C. E-NFORMATION S.R.L. au organizat, la BCU „Mihai Eminescu“ din Iași, conferința cu tema Acces la literatura științifică: documentare, publicare, evaluare.

În calitate de membru al asociației, Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați a delegat pe dna Mioara Voncilă, șef serviciu Bibliotecă, pentru a participa la lucrările conferinței. Au fost prezente diverse baze de date si edituri, prin reprezentanții săi zonali, precum și o serie de noutăți în activitatea Asociației Anelis Plus.

 

Întâlnire cu profesorii Facultății de Științe Sociale, Juridice și Politice

În data de 14 noiembrie 2013, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice și biblioteca universității au organizat o întâlnire cu profesorii de la această facultate. Dna Mioara Voncilă, șef serviciu Bibliotecă, a făcut o prezentare a depozitului digital ARTHRA și a oportunităților de promovare a producției științifice din universitate. Dna Lenuța Ursachi, bibliotecar de referințe, a prezentat varianta de publicare a activității bibliografice și a instrumentele de marketing elaborate, prin intermediul depozitului digital ARTHRA.

 

Elsevier Training ScienceDirect și Scopus

În data de 13 noiembrie 2013, la sediul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor a avut loc o sesiune de training privind utilizarea bazelor de date Science Direct și Scopus. În cadrul întâlnirii, Cristina Huidiu, Freelance Trainer Elsevier B.V. în România, a prezentat ultimele noutăți dar și modalități de regăsire, personalizare și analiză a căutărilor folosind cele două platforme. Un alt aspect dezbătut l-a constituit instrumentul software de managementul referințelor, Mendeley, recentul produs achiziționat de cei de la Elsevier.

 

Întâlnire profesională "Bibliotecarul în societatea informațională: realități și perspective"

În data de 12 noiembrie 2013 a avut loc la Biblioteca Județeană "V.A. Urechia" Galați întâlnirea profesională cu tema „Bibliotecarul în societatea informațională: realități și perspective“, manifestare inclusă în cadrul Zilelor Bibliotecii. La întâlnire au participat: dl. Prof. dr. Mircea Regneală, în calitate de invitat de onoare și președintele Asociației Bibliotecarilor din România, colectivul bibliotecii județene, bibliotecari școlari și universitari. În deschiderea manifestării a avut loc lansarea și recenzia primului volum al Tratatului de biblioteconomie.

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați a participat la această întâlnire cu două lucrări:

         Bibliotecarul, punte de legătură între informație și utilizatorii ei, autor: Mihaela Bărbulescu;

         Cultura organizațională, un concept de perspectivă pentru bibliotecile din România, autor: Viorica Dicu.

Galerie foto

 

Ședința Consiliului Științific al Universității „Dunărea de Jos“ din Galați

În data de 6 noiembrie 2013, doi reprezentanți ai bibliotecii au participat la ședința Consiliului Științific al Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, ca urmare a invitației lansate de dna Prorector Prof. dr. Ing. Anca Nicolau. În cadrul întâlnirii, dna Mioara Voncilă, șef serviciu Bibliotecă, a făcut o prezentare a depozitului digital ARTHRA și a oportunităților de promovare a producției științifice din universitate.

 

Întâlnire cu studenții Facultății de Arhitectură Navală

În data de 1 noiembrie 2013, Facultatea de Arhitectură Navală și biblioteca universității au organizat o întâlnire cu studenții anilor I și II. Dna Lenuța Ursachi, bibliotecar de referințe la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, a prezentat serviciile și colecțiile disponibile prin intermediul noii pagini web a bibliotecii dintre care: serviciul de împrumut interbibliotecar, serviciul de referințe prin chat și e-mail, tutoriale și depozitul digital ARTHRA.

OCTOMBRIE

 

Simpozionul Internațional de Inginerie Electrică și Electronică - ISEEE 2013

În perioada 11-13 octombrie 2013, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale din România a organizat Simpozionul Internațional de Inginerie Electrică și Electronică - ISEEE 2013. Biblioteca a fost prezentă la acest eveniment cu o expoziție de publicații din domeniu și materiale promoționale. Pe un ecran de proiecție a rulat o prezentare despre surse de informare și servicii de bibliotecă utile în activitatea de cercetare.

 

SEPTEMBRIE

 

Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a XXIV-a

În perioada 4-6 septembrie 2013 a avut loc, la Oradea, cea de-a XXIV-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaștere, cultură“. La această manifestare științifică au participat peste 300 de bibliotecari din țară, cadre didactice, specialiști ai domeniului, studenți și profesori ai Facultății de Litere ai Universității din București, editori, reprezentanți ai autorităților locale [sursa ABR]. Din partea Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, au participat la lucrările pe secțiuni: șefa serviciului, dna Mioara Voncilă, președinta Secțiunii Achiziție și dezvoltarea colecțiilor, și bibliotecarele Mihaela Bărbulescu și Florica Cristea.

IULIE

 

Conferința „Repere gălățene în istoria masoneriei românești și universale“

În data de 26 iulie 2013 a avut loc la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ Galați o conferință publică cu tema „Repere gălățene în istoria masoneriei românești și universale“, realizată de Marea Lojă Masonică din România în colaborare cu Biblioteca Județeană „V.A. Urechia“ și Arhivele Naționale - Serviciul Județean Galați. La întâlnire au participat și reprezentanți din partea bibliotecii județene și bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați.

Detalii legate de programul întâlnirii, expoziție și galeria foto aflați aici.

 

Seminar online pe Skype

În data de 24 iulie 2013, în cadrul sesiunilor de instruire continuă, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan“ a Academiei de Științe din Republica Moldova, a organizat întâlnirea on-line, prin intermediul Skype.

Tema vizată pentru discuții a fost despre cultura informației și cercetarea științifică în bibliotecă.

Dna Lenuța Ursachi, bibliotecar de referințe la Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați și moderatorul întâlnirii, a prezentat cadrul general al culturii informației. În acest context, a fost subliniat rolul bibliotecarului de referințe și au fost exemplificate soluțiile de implementare în bibliotecă.

IUNIE

 

Întâlnirea anuală a Secțiunii Achiziție și dezvoltarea colecțiilor

În data de 5 iunie 2013, ora 10, la sediul Bibliotecii Naționale a României, a avut loc întâlnirea anuală a secțiunii de Achiziție și dezvoltarea colecțiilor, din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România. În calitate de președinte al secțiunii, dna Mioara Voncilă, șef serviciu Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, a supus dezbaterii: aspecte legislative ale achiziției de documente, normarea activităților de achiziție și evidență a documentelor, dar și ghidul bibliotecarului din sectorul achiziții de publicații.

 

MAI

Conferință Științifică a Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați

În perioada 16-17 mai 2013 a fost organizată prima Conferință Științifică a Școlilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați (CSSD-UDJG 2013). Tematica abordată în cadrul conferinței s-a identificat cu activitatea de cercetare doctorală din cadrul universității. Biblioteca a fost prezentă la acest eveniment cu o expoziție de publicații și pliante. Pe un ecran de proiecție a rulat o prezentare despre surse de informare și servicii de bibliotecă utile în activitatea de cercetare.

APRILIE

 

Ziua bibliotecarului

 

În data de 26 aprilie 2013, ora 10, la sediul Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, a avut loc întrunirea profesională prilejuită de Ziua bibliotecarului, cu tema „Exemple de bune practici și legislație de bibliotecă“. În cadrul întâlnirii au fost acordate premii bibliotecarilor care s-au remarcat prin activitatea sa, au fost susținute prelegeri și au avut loc discuții. Din partea bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, bibliotecar Lenuța Ursachi a trecut în revistă soluții de implementare privind „Serviciile bibliotecii universitare în context digital“.

 

The 4th International Conference on Information Science and Information Literacy

În perioada 17-19 aprilie 2013, Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu în colaborare cu Evangelische Akademie Siebenbürgen au organizat ediția a 4-a din acest an a Conferinței Internaționale de Știința Informării și Cultura Informației.

Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați se regăsește în volumul lucrărilor conferinței cu lucrarea cu titlul „Need of content improvement and information update in academic libray website design“, autori: bibliotecar Lenuța Ursachi și prof. dr. ing. Elena Scutelnicu.

Mai multe informații despre problemele dezbătute, comitetul științific, lista lucrărilor participante, procesul peer-review și detalii organizatorice, pe pagina web a conferinței.

 

Deschiderea oficială a Centrului de Documentare Europeană

În data de 19 aprilie 2013 a avut loc, la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, inaugurarea Centrului de Documentare Europeană. Evenimentul, important pentru comunitatea academică, s-a desfășurat la sediul facultății din strada Domnească nr. 111, corp AE, sala 007, prilej cu care a avut loc și lansarea volumului de carte al cărui autor este domnul Lector Dr. Constantin Ardeleanu. Volumul este intitulat: „Gurile Dunării - o problemă europeană. Comerț și navigație la Dunărea de Jos în surse contemporane (1829-1853)". Galerie foto

MARTIE

 

Seminarul „Protejarea proprietății intelectuale în universități“

 

În ziua de 29 martie 2013 OSIM București, în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, a organizat seminarul cu tema „Protejarea proprietății intelectuale în universități“. Au fost prezentate aspecte legate de: protecția juridică a noutăților tehnologice, brevetul de invenție, organizarea și funcționarea Oficiilor de transfer tehnologic în cadrul universităților. La întâlnire au participat reprezentanți ai comunității academice gălățene. Din partea bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ din Galați au participat inginerul de sistem, dl Sergiu Obreja și bibliotecarul de referințe, dna Lenuța Ursachi. Evenimentul s-a încheiat cu înmânarea unor diplome.

 

Întâlnirea cu reprezentanții Facultății de Mecanică

 

În data de 20 martie 2013, la Decanatul Facultății de Mecanică, reprezentanții bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“ au avut o întâlnire cu șefii de departamente, decanul și prodecanul Facultății de Mecanică. Scopul întâlnirii a fost acela de promovare a noului site al bibliotecii, prin intermediul căruia sunt disponibile noi surse de informare și servicii. Dna Mioara Voncilă, șef serviciu Bibliotecă, a punctat câteva aspecte legate de achiziția de periodice iar dna Lenuța Ursachi, bibliotecar în cadrul Compartimentului de Referințe și cercetare bibliografice, a prezentat noi surse de informare pe site-ul bibliotecii: reviste online în acces deschis și resurse Internet, pe domeniile din universitate; bibliografii pe domenii disponbile prin depozitul digital ARTHRA; instrumente de informare (ghiduri, tutoriale).

FEBRUARIE

 

Întâlnire cu studenții și profesorii Facultății de Inginerie din Brăila

 

În data de 28 februarie 2013, în incinta Facultății de Inginerie din Brăila a avut loc o întâlnire cu membrii comunității academice. Scopul întâlnirii a fost legat de cercetarea științifică în Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, punct dezvoltat de dna prorector cu activitatea didactică, prof. dr. ing. Anca Nicolau. În continuare, reprezentanții bibliotecii, dna Mioara Voncilă, șef serviciu Bibliotecă, și dna Lenuța Ursachi, bibliotecar referințe, au prezentat o serie de aspecte legate de achiziția de periodice, noi surse de informare și servicii disponibile pe pagina web a bibliotecii. În plus, dna Lenuța Ursachi, a avut o întâlnire și cu studenții facultății, în fața cărora a prezentat, prin intermediul unui exemplu practic, algoritmul de dezvoltare a unei teme de cercetare.