bumbaru.html

Severin Marcel Bumbaru

 

"Profesorul Severin Bumbaru este un întemeietor al studiilor de informatică la Galați, omul care a promovat excelența în acest domeniu la Galați și care a reprezentat o adevărată oportunitate în carieră pentru mulți cercetători și cadre didactice universitare."
                                                                      Dr. Daniel Ciprian Neagu

 

 

Nascut: 16 oct. 1933, Iași

 

Studii: Universitatea Tehnică Navală din Sankt Petersburg (Rusia), Facultatea de Mecanică, specializarea "Conducerea și reglarea automată a instalațiilor de forare navală"

 

Decedat: 22 oct. 2011

 

Activitate profesională

Asistent universitar (1957-1961), șef de lucrări (1961-1973) la Institutul Politehnic din Galați;
Director al Centrului Teritorial de Calcul Electronic Galați (1973-1974);
Şef de lucrări și șef al Oficiului de calcul electronic la Universitatea din Galați (1974-1990);
Profesor universitar în cadrul Catedrei de Calculatoare și Informatică Aplicată a Universității "Dunărea de Jos" din Galați (1990-2004);
Prorector al Universității "Dunărea de Jos" Galați (1990-1992);
Director al Colegiului Universitar Tehnic, Economic și de Informatică de la Universitatea "Dunărea de Jos" Galați (1993-1996);
Şef al Catedrei de Informatică Aplicată de la Universitatea "Dunărea de Jos" Galați (1993-2004).

 

Lucrări de specialitate

1969 - Automatizări în industria alimentară.
1978 - Îndrumar de laborator pentru automatizări.
1979 - Programarea calculatoarelor în limbajul Fortran.
1983 - Automatizarea instalațiilor frigorifice industriale.
1984 -Biblioteca matematică a calculatorului Felix C-256.
2002 - Programarea orientată pe obiecte în limbajul Java.
2002 - Structuri de date, algoritmi și tehnici de programare.

Afilieri

Membru al Asociației Oamenilor de Știință din România și al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică;
Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România (2006).

 

back