Istoric

Istoria Facultății de Mecanică începe în 1951, când în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.1375/1950 se înființează la Galați Institutul Mecano-Naval, format din Facultatea de Construcții Navale și Facultatea de Exploatarea Navelor și Porturilor. In 1953 cele două facultăți s-au unit sub denumirea de Facultatea de Mecanică.

 

În 1960 în cadrul Facultății de Mecanică, pe lângă specializările existente de Construcții Navale și Exploatarea Navelor și Porturilor, se adaugă două noi specializări: Frigotehnie și Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

 

În 1978 numărul de specializări crește cu încă două: Masini termice (care include și Frigotehnia) și Utilajul și Tehnologia Sudării.
Înainte de 1990, pe lângă specializările de inginerie mecanică amintite, în structura Facultății de Mecanică erau incluse și specializări de inginerie metalurgică.

 

Din Facultatea de Mecanică s-au desprins după 1990 Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, Facultatea de Inginerie de la Brăila și învățământul de subingineri zi și seral trecut în Colegiul Universitar Tehnic.

 

Severin Marcel Bumbaru

(16 oct. 1933 - 22 oct. 2011)
"Profesorul Severin Bumbaru este un întemeietor al studiilor de informatică la Galați, omul care a promovat excelența în acest domeniu la Galați și care a reprezentat o adevărată oportunitate în carieră pentru mulți cercetători și cadre didactice universitare."

 

Alexandru Guțu

(29 febr. 1904 - 18 mai 1978)
Cadru didactic cu o temeinică pregătire matematică și tehnică, specialist de prestigiu în domeniul ingineriei mecanice și electrice, pedagog cu remercabile calități, creator desăvârșit, iubitor al artelor, profesorul Alexandru Guțu a fost unul dintre cei mai distinși profesori ai Universității din Galați.