Istoric

Învățământul superior metalurgic în Galați este strâns legat de construirea și exploatarea Combinatului Siderurgic. În scopul pregătirii de specialiști în metalurgie, prin Hotărâre a Consiliului de Miniștri s-au înființat în anul universitar 1972/1973, în cadrul Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic din Galați, cursurile serale de subingineri în specializările de Furnale și Oțelării și Deformari Plastice și Tratamente Termice.

 

Anul 1974 reprezintă momentul înființării Universității din Galați prin fuziunea Institutului politehnic și a Institutului pedagogic de trei ani.

 

În anul 1976, prin Hotărâre a Consiliului de Miniștri al României, au fost înființate cursuri de zi și cursuri serale de ingineri în specializările: Turnarea metalelor și Prelucrări metalurgice. Începând cu anul universitar 1977-1978 s-a constituit un colectiv de cadre didactice, în cadrul catedrei de Tehnologia materialelor a Facultății de Mecanică, care avea sarcina de a organiza și dezvolta activitățile academice în profil metalurgic. Pe baza acestui nucleu a luat ființă în anul 1978 Catedra de Metalurgie, având ca șef de catedră pe regretatul profesor Ioan Șt. Popescu.

 

În 1990 a luat ființă Facultatea de Metalurgie cu specializările : Siderurgie, Turnarea metalelor, Deformări plastice și tratamente termice, având în structura sa trei catedre : Metalurgie extractivă și tehnologia materialelor, Elaborarea și turnarea aliajelor, Deformări plastice și tratamente termice.

 

În anul 1991, prin Ordinul ministrului învățământului, a fost completată denumirea facultății devenind Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, având în structura ei academică specializările : Siderurgie, Turnarea metalelor, Deformări plastice și tratamente termice, Știința materialelor și Cocsochimie pentru ingineri. Totodată, în anul 1992, s-a înființat, în cadrul Colegiului universitar tehnic al universității, specializarea de învățământ de zi de scurtă durată (3 ani) cu titlul Controlul proceselor metalurgice.

 

Anul 1997, reprezintă începutul pregătirii seriilor de studenți în ingineria mediului, la specializarea Gestiunea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor.