Istoric

Institutul Mecano-Naval din Galați și-a început activitatea la 5 octombrie 1951, cu două facultăți: Facultatea de Construcții navale și Facultatea de Exploatarea navelor și porturilor.

 

Laboratoarele au avut la început o dotare modestă. S-au înființat la început: Laboratorul de Chimie, Laboratorul de Fizică cuplat cu cel de Electrotehnică și în 1954 Laboratorul de Mașini termice și Instalații navale. Tot în aceeași perioadă s-a realizat un laborator de termotehnică și unul de Metalografie. În 1958, s-au adus mașinile de încercări necesare, realizându-se și un laborator de Rezistența materialelor.

 

După revoluția din decembrie 1989, în 1990 Catedra de Construcții navale, inclusiv colectivul de Instalații navale s-a separat de Catedra de Mecanică și rezistența materialelor, iar începând din 1990, secția de Nave a plecat din Facultatea de Mecanică în care funcționase până atunci și împreună cu nou înființatele secții de Electrotehnică au format noua Facultate de Nave și Inginerie Electrică.

 

Începând cu formarea Facultății de Nave, s-au format din cadrele didactice ale Catedrei de Construcții navale două Departamente: Hidrodinamică navală și Structuri navale.