Istoric

În anul 1953 Institutul de Pescuit și Piscicultură din Constanța și în anul 1955 Institutul de Industrii Alimentare din București sunt comasate la Institutul Tehnic din Galați. În anul 1974, se constituie Universitatea din Galați, care din 1992 se numește „Dunărea de Jos“.

 

Începând cu anul 1978 facultatea s-a numit Facultatea de Tehnologia și Chimia Produselor Alimentare, în 1993 devine Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit, iar din 2002 se numește Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor.

 

Dumitru Moțoc

(10 mart. 1898 - 6 oct 1969)
Profesorul Dumitru Moțoc este unanim recunoscut ca fondatorul învățământului superior modern de industrie alimentară. Este incontestabil faptul că întreaga dezvoltare a actualei facultăți de profil a fost consecința ideilor inovatoare ale acestui prestigios dascăl și om de știință.

 

Ioan Rășenescu

(8 oct. 1919 - 17 sept. 1983)
Profesorul Ioan Rășenescu a fost o puternică personaliatate a învățământului de industrie alimentară. Înzestrat cu o inteligență deosebită, putere de muncă și tenacitate ieșite din comun, cu dârzenie și perseverență, rămâne pentru toți ce i-au fost studenți și colaboratori un exemplu de dăruire, dragoste de oameni și adevăr.

 

Brad Segal

(17 nov. 1935 - 29 mart. 1995)
"Brad Segal n-a fost discipolul nimănui. A fost un om dotat în mod excepțional atât pentru cercetare cât și pentru învățământ, care însă a muncit continuu, fără răgaz, modest și binevoitor."