Istoric

1951 - Înființarea Bibliotecii Institutului Politehnic Galați, cu un fond de 8520 volume.

 

1953-1955 - Sunt transferate, la Galați, fonduri de carte de la Institutul de Piscicultură (Constanța) și Institutul de Industrie Alimentară (București).

 

1954 - Biblioteca Institutului Politehnic numără 314.000 volume; serviciul de documentare începe elaborarea unor instrumente de informare uzuale: buletine bibliografice, repertorii de reviste, cataloage (articole de industrie alimentară, teze de doctorat, reviste); în cadrul bibliotecii funcționează un serviciu de multiplicare a cursurilor și îndrumarelor de laborator, atelier de legătorie, atelier foto.

 

10 octombrie 1959 - Înființarea Bibliotecii Institutului Pedagogic de 3 ani Galați, cu un fond de carte alcătuit inițial din donații de la Biblioteca Centrală Universitară din Iași și Liceul de Marină din Galați; activitatea se desfășoară într-o singură încăpere, cu un bibliotecar.

 

1974 - Începe organizarea Bibliotecii Universității, prin contopirea fondurilor de documente ale bibliotecilor Institutului Politehnic și Institutului Pedagogic (în total 316.462 unități bibliografice); biblioteca funcționează în clădirea rectoratului, unde ocupă 44 încăperi, în care sunt amenajate săli de lucru pentru personalul bibliotecii, săli de lectură și depozitele secțiilor de documentare și împrumut; începe constituirea filialelor bibliotecii Universității: pe platforma industrială Brăila (pentru secția de subingineri), în complexul căminelor studențești, la catedrele facultăților.

 

1988 - Prin dotari de la buget, transfer de la Biblioteca Institutului Național pentru Informare și Documentare, schimb cu diferiți parteneri din țară și străinatate, fondul de publicații ajunge la 414.262 unități bibliografice; în patrimoniul bibliotecii se găsesc 586 titluri de cursuri editate la Galați și 141 apărute în edituri centrale, având ca autori sau coautori cadre didactice din Universitate; sunt editate și oferite beneficiarilor diverse instrumente de informare: liste de informare curentă cu cărți noi intrate în bibliotecă (lunar), buletinul bibliografic al cărților noi intrate în bibliotecă (trimestrial), repertoriul periodicelor intrate în bibliotecă (anual); sunt, de asemenea, elaborate diferite cataloage: catalogul cursurilor, manualelor și îndrumarelor de laborator editate de Universitate, catalogul tezelor de doctorat susținute în Universitate sau primite din țară, catalogul lucrărilor științifice ale cadrelor didactice din Universitate, catalogul brevetelor de invenții, catalogul bibliografiilor și materialelor de referință; sunt elaborate bibliografii la cerere și se desfășoară cercetări bibliografice pe teme incluse în planul de cercetare, pentru lucrări de diplomă, elaborări de studii, proiecte etc.; prin serviciul de specialitate, biblioteca asigură împrumutul intern de carte, având legături cu toate marile biblioteci din țară și realizează schimburi de publicații cu 262 parteneri din 44 țări ale lumii.

 

1990 - Înființarea filialei Bibliotecii Facultății de Inginerie Brăila.

 

1997 - Fondul de documente ale Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos“, (sediul central) cuprinde: 494347 unități înregistrate.

 

1998 - Începe dezvoltarea unui sistem informațional computerizat, pentru întreaga gamă de activități ce se desfășoară în compartimentul Bibliotecă.

 

martie 1999 - Este achiziționat și începe să fie utilizat softul integrat de bibliotecă TINLIB.

 

2000 - Reorganizarea și reabilitarea spațiilor sediului central al Bibliotecii, prin amenajarea a 8 încăperi și 4 depozite de publicații; completarea și diversificarea colecțiilor, prin dezvoltarea a două noi compartimente în scopul înlesnirii accesului cititorilor la serviciile bibliotecii; reorganizarea serviciului cu publicul în trei sectoare: Biblioteca de științe exacte și inginerești și colecția de periodice (sediul central), Filiala de științe socio-umaniste și economice, Filiala bibliotecii Facultății de Inginerie din Brăila.

 

ianuarie 2001 - Devine operațional modulul Circulație din aplicația TINLIB.

 

2002 - Începe reabilitarea filialei bibliotecii de la Facultatea de Studii Economice.

 

19 decembrie 2003 - Devine operațional serviciul Personalia.

 

martie 2004 - Transferarea, în sala de lectură I - sediul Central, a fondului de carte din domeniile lingvisticii și literaturii române, lingvisticii și literaturii străine de la Filiala Facultății de Studii Economice și Administrative; conectarea serviciilor acestei filiale la sistemul integrat al serviciilor bibliotecii din sediul Central.

 

aprilie 2005 - Înființarea filialei Bibliotecii Facultății de Medicină.