Pentru cititori

Biblioteca de referințe

 

Oferă acces online pentru lucrări de referință din domeniile Ingineriei civile și materialelor de construcții, Mecanică și inginerie mecanică, Chimie și inginerie chimică, Inginerie generală și management ingineresc, Electricitate și Inginerie Electrică.
Lucrările pot fi accesate utilizând oricare dintre calculatoarele conectate la rețeaua bibliotecii, precum și calculatoarele din intranetul Universității „Dunărea de Jos“.
Unele dintre aceste lucrări sunt Interactive Deep Serchable (IDS), informația fiind indexată și putându-se utiliza câmpuri de căutare în regăsirea informației. IDS este indicată cu un asterisc (*).


Basic Aerodynamics - Incompressible Flow

In the rapidly advancing field of flight aerodynamics, it is important for students to completely master the fundamentals. This text, written by renowned experts, clearly presents the basic concepts of underlying aerodynamic prediction methodology. These concepts are closely linked to physical principles so that they may be more readily retained and their limits of applicability are fully appreciated. The ultimate goal is to provide the student with the necessary tools to confidently approach and solve of practical flight vehicle design problems of current and future interest. The text is designed for use in course in aerodynamics at the advanced undergraduate or graduate level. A comprehensive set of exercise problems is included at the end of each chapter.    

               


imageAdvanced Dynamics

The book balances theory and application and relates all subjects to practical problems, real-world situations, and recent advances that affect everyday life. This text distinguishes itself with a more complete introduction to recent developments in dynamics, new and practical applications to help the reader remember key theories and uses, and an appreciation that the subject matter is riddled with ongoing problems that need new solutions. STANDARD PUBLISHER DISCLAIMER - Data and information appearing in this book are for informational purposes only. AIAA and the author are not responsible for any injury or damage resulting from use or reliance, nor do AIAA and the author warrant that use or reliance will be free from privately owned rights.

 

 

Dialogues Concerning Two New Sciences 

Această clasică lucrare cuprinde 30 de ani de înalte experimente originale și teorii. Expunerile veridice dezbat chestiuni de dinamică, elasticitate, sunet, rezistența materialelor și altele. Tradusă inițial în 1914, această clasică traducere Crew și Salvio este disponibilă acum și în format electronic.   


Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical TablesEssential Practices for Managing Chemical Reactivity Hazards

Această carte, folositoare pentru managerii prudenți, chimiști și ingineri , ajută atât companiile mici, cât și pe cele mari să identifice, adreseze și să manevreze riscurile reactivității chimice. 

Knovel Sample Book

Acest titlu conține o mostră de conținut științific și tehnic disponibil pe Knovel. Prezintă aria de conținut și beneficiile uneltelor Knovel, cum ar fi Graph Digitizer. Utilizați acest titlu pentru a căuta (în modul standard sau avansat) și să folosiți uneltele de productivitate.

                           

                           

Large-Scale Adsorption and Chromatography, Volumes 1-2

Această carte prezintă o dezvoltare unificată și la zi a metodelor de operare folosite pentru adsorbție pe scară largă și cromatografie.Reunește metodele de operare ce au fost utilizate sau studiate pentru aplicații pe scară largă.Aceste metode au fost clasificate și comparate.Principalul principiu unificator a fost de a folosi aceeași teorie, soluție de circulație sau teoria echilibrului local, pentru a prezenta toate metodele.Transferul de masă și efectele de dispersie sunt incluse în zona neliniară de transfer de masă(MTZ).

 

Teaching Engineering

Cartea este organizată prin a începe cu aplicații specifice și practice și apoi ajungând la teorii psihologice mai generale. Avantajul acesteia este că oamenii au tendința de a învăța de la particular la general, inductiv. Dezavantajul este că vom fi nevoiți să folosim câteva concepte pentru a explica avantajele metodelor de învățare particulară înainte ca ele să fi fost parcurse.

 

 

Knovel Critical Tables (2nd Edition)

This new 2nd Edition has been updated with over 40 new interactive tables which include new tables covering 503 Heat Capacity and Thermal Conductivity, 3,133 Reaction Thermodynamics and Equilibrium Constants, 854 Density and Compressibility, 13,332 Vaporization and Vapor Pressure, 185 Thermal Expansion, 377 Transport and Flow, and 1902 Electrical Properties data.

 

    Pentru o introducere rapidă în modul de utilizare a metodelor de căutare, puteți viziona
Instructional Video.

 


 

aaaaaaaaaaaaiii