Titluri noi intrate în bibliotecă ianuarie-iunie 2006

 

001 Știință și cunoaștere în general

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie. Biblioteci

070 Ziaristică. Presă

2 RELIGIE. TEOLOGIE

311 Statistică

316 Sociologie

32 Politică

330/334 Economie generală

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

35 Adiministrație publică. Artă militară

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

58 Botanică

59 Zoologie

61 Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.39 Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

629.5 Tehnică navală

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

659 Publicitate. Relații cu publicul

66 Tehnologie chimică

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

80 Probleme generale de filologie

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

93/94 Istorie

 

001 Știință și cunoaștere în general

 

CHELCEA, SEPTIMIU.

Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor socioumane / Septimiu Chelcea. - București, 2005.

219 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-711-013-7

II 37104; 001/C40

TOP

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ANDREI, LAURENȚIA.

Grafică inginerească asistată de calculator / Dr. ing. Laurenția Andrei, Dr. ing. Gabriel Andrei. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

247 p. : fig., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1906-2

III 18645; 004.92/A53

 

GOANȚĂ, ADRIAN MIHAI.

Proiectare asistată de calculator / Mihai Adrian Goanță, Marian Bordei. - Craiova : AIUS, 2005.

140 p. : fig., diagr., sch. ; 23,5 cm.

ISBN 973-700-070-6

III 18574; 004.896AUTOCAD/G64

 

IOSIFESCU, CRISTIAN.

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare / Cristian Iosifescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

VI, 278 p. : fig., sch., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-30-1102-9

III 18668; 004.42/.43/I-75

 

KINKOPH, SHERRY.

MicrosoftOffice XP în imagini / Sherry Kinkoph, Jennifer Fulton ; trad. Ana Costache. - București : Teora, 2004.

336 p.; 26 cm - (Calculatoare personale ; 412).

ISBN 973-601-700-1

III 18856; 004.42/K42

 

MARINESCU, MARIANA.

Limbaje de programare : Visual Basic în 12 lecții / Conf. univ. dr. Mariana Marinescu. - București : Conspress, 2004.

VIII, 282 p. : fotogr., tab. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-24-8

III 18748; 004.42VB/M40

 

NECHITA, MANUELA.

Informatică aplicată și grafică asistată de calculator / Manuela Nechita ; ref. șt. conf. dr. ing. Gabriel Popescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

VII, 117 p. : tab., fig. ; 29 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-305-9

IV 7441; 004.896AUTOCAD/N33

 

Proceedings of the symposium "Colocviul academic clujean de informatică" : Cluj-Napoca, 2003, June 24-th / ed. by Militon Frențiu. - Cluj-Napoca, [2003].

192 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

III 18769; 004(063)/P93

 

Proceedings of the symposium "Zilele academice clujene", Computer Science Section : Cluj-Napoca, 14-22 iunie 2002 / ed. by Militon Frențiu. - Cluj-Napoca, [2002].

170 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

III 18770; 004(063)/P93

 

Procesare distribuită / Ed. Adrian Graur, Alexandru Valachi, Ștefan Gheorghe Pentiuc... - Suceava : Universitatea din Suceava, 2005.

149 p.; 19 cm.

ISBN 973-666-177-6

III 18771; 004(063)/P93

 

Sistem de modelare prin rețele XML și optimizarea bazată pe metaeuristici hibride a lanțurilor logistice : grantul CNCSIS nr. 27627/2005, cod CNCSIS 1340, tema 5 : raport de cercetare faza 1/anul 2005. - [Galați], [2006].

38 f. : sch. ; 30 cm.

IV 7421; 004.89/S61

TOP

 

008 Cultură și civilizație

 

Annuario dell 'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia / coordonatori : Ioan Aurel Pop, Cristian Luca, Florina Ciure... - Bucarest-Venezia : Casa Editrice dell'lnstituto Culturale Romeno, 2005.

619 p. ; 21 cm.

ISBN 973-577-434-8 :

III 18542; 008/A48(498)

 

The Low Countries : Arts and Society in Flanders and The Netherlands / chief editor Jozef Deleu. - Rekkem [Belgium] : Stichting Ons Erfdeel, 1998-.

[vol.] ; 23 cm - (TLC).

vol. 1. - 1998. - 320 p. - (TLC ; 6). - ISBN 90-75862-28-8

vol. 2. - 1999. - 380 p. - (TLC ; 7). - ISBN 90-75862-38-5

vol. 3. - 2000. - 320 p - (TLC ; 8). - ISBN 90-75862-42-3

vol. 4. - 2001. - 320 p - (TLC ; 9). - ISBN 90-75862-54-7

vol. 5. - 2002. - 320 p - (TLC ; 10). - ISBN 90-75862-56-3

vol. 6. - 1997. - 320 p - (TLC ; 10). - ISBN 90-75862-10-5

vol. 7. - 2003. - 320 p - (TLC ; 11). - ISBN 90-75862-66-0

vol. 8. - 2004. - 320 p.: fotogr. color - (TLC ; 12). - ISBN 90-75862-68-7

vol. 9. - 2005. - 320 p - (TLC ; 13). - ISBN 90-75862-75-X

vol. 10. - 2006. - 320 p.: fotogr. color - (TLC ; 14)

vol. 11 . - 2007. - 320 p - (TLC ; 15). - ISBN 978-90-75862-90-4

III 14681; 008(48/49)/L82

TOP

 

02 Biblioteconomie. Biblioteci

 

ENACHE, IONEL.

Biblioteconomie : suport de curs / Ionel Enache . - București : Editura Universității din București, [2002].

140 p. ; 20 cm.

ISBN 973-575-680-3

II 37283; 02/E52

 

ENACHE, IONEL.

Ergonomia în structurile infodocumentare / Ionel Enache . - București : Editura Universității din București, 2005.

218 p. : fig., fotogr., sch., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-737-008-2

II 37285; 02/E52

 

ENACHE, IONEL.

Ghid pentru utilizarea echipamentelor de birou : abordare ergonomică / Ionel Enache . - București : Editura Universității din București, 2005.

107 p. : tab. , fig., fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-737-009-0

II 37280; 02/E52

 

ENACHE, IONEL.

Planificarea și organizarea serviciilor de bibliotecă / Ionel Enache . - București : Editura Universității din București, [2004].

196 p. : sch. , tab. ; 20 cm.

ISBN 973-575-893-8

II 37284; 02/E52

 

MANDEAL, RODICA.

Regăsirea informației specializate : concepte și practici / Rodica Mandeal . - București : Editura Universității din București, 2004.

177 p. : tab., fig. ; 20 cm.

ISBN 973-575-915-2

II 37286; 02/M22

 

NICULESCU, ZENOVIA.

Arhitectura sistemului Clasificării Zecimale Universale : caracteristici funcționale în context contemporan / Zenovia Niculescu. - ed. a 2-a. - București : Editura Universității din București, 2005.

255 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-737-059-7

II 37287; 02/N70

 

Noi profesii în informare și documentare / coord. Rodica Mandeal, Octavia-Luciana Porumbeanu . - București : Editura Universității din București, 2005.

128 p. : sch., fig. ; 20 cm.

ISBN 973-737-099-6

II 37281; 02/N84

 

Produse și servicii de informare avansată / coord. Rodica Mandeal , Octavia-Luciana Porumbeanu. - București : Editura Universității din București, 2005.

241 p. : tab., sch., fig. ; 20 cm.

ISBN 973-737-098-8

II 37282; 02/P94

 

STOICA, ION.

Criza în structurile infodocumentare : sensuri și semnificații contemporane / Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 2001.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8227-08-9

II 35599; 02/S88

 

STOICA, ION.

Puterea cărții / Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 2005.

233 p.; 18 cm - (Vademecum).

ISBN 973-644-454-6

II 37325; 02/S75

TOP

 

070 Ziaristică. Presă

 

BÎLBÎIE, RĂDUȚ.

Dicționarul jurnalistului de radio / Răduț Bîlbîie. - București : Tritonic Tours, 2004.

237 p. ; 24 cm - (Comunicare. Media. Seria Catedra).

ISBN 973-8497-83-3

III 18666; 070(038)/B53

 

BRIGGS, ASA.

Mass-media : o istorie socială de la Gutenberg la Internet / Asa Briggs , Peter Burke ; trad. de Constantin Lucian , Ioana Luca. - Iași : Polirom, 2005.

341 p. : fotogr. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-803-9

III 18659; 070/B83

 

CHARAUDEAU, PATRICK.

Talk show-ul : despre libertatea cuvântului ca mit / Patrick Charaudeau, Rodolphe Ghiglione ; trad. de Oana Pocovnicu ; pref. de Daniela Zeca-Buzura. - Iași : Polirom, 2005.

226 p. : graf., tab. : 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-967-1

II 37294; 070.1/C38

 

DOBRESCU, PAUL.

Mass media și societatea / Paul Dobrescu, Alina Bârgăoanu. - ed. a 2-a, rev. și adăug. - București, 2003.

297 p. : fig. , tab. , graf. ; 24 cm.

ISBN 973-8376-42-4

III 18664; 070/D59

 

GARCIN-MARROU, ISABELLE.

Media vs. terorism / Isabelle Garcin-Marrou ; pref. de Jean-François Tétu ; trad. de Valentina Pricopie , Dragoș Malîhin. - București : Tritonic Tours, 2005.

126 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-014-5

II 37297; 070.4/G19

 

GROSS, PETER.

Mass media și democrația în țările Europei de Est / Peter Gross ; trad. de Mălina Iordan, postfață de Mihai Coman. - Iași : Polirom, 2004.

243 p. ; 23 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-586-2

III 17356; 070/G88

 

GROSU, CRISTIAN.

Jurnalismul de investigație : ghid practic / Cristian Grosu, Liviu Avram ; argument de Mihai Coman. - Iași : Polirom, 2004.

164 p. ; 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-684-2

II 37301; 070.1/G88

 

IONESCU, CARMEN.

Agențiile de presă din România : 1889-1999 / Carmen Ionescu. - București : Tritonic Tours, 2001.

200 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-8051-40-1

II 35316; 070/I-68

 

MOUILLAUD, MAURICE.

Presa cotidiană / Maurice Mouillaud, Jean-François Tétu ; trad. de Valentina Pricopie. - București : Tritonic Tours, 2003.

224 p. : il., sch. , fotogr. ; 24 cm - (Comunicare. Media. Seria Catedra).

ISBN 973-8497-42-6

III 18665; 070.4/M92

 

MUNTEANU, CORNEL.

Românii din Ungaria / Cornel Munteanu. - Jula (Gyula) : Editura NOI, 2006-.

vol. ; 19,5 cm.

Vol. 1 : Presa : 1951 - 2004. - 2006. - 311 p. : fotogr. - ISBN 963-218-563-3

II 36803; 070/M95

 

PALMER, MICHAEL.

Jurnaliștii : vedete, scribi sau conțopiști ? / Michael Palmer, Denis Ruellan ; trad. Carmen Ionescu. - București : Tritonic Tours, 2002.

196 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-8051-59-2

II 35315; 070/P15

 

PETCU, MARIAN.

Istoria presei române : antologie / Marian Petcu. - București : Tritonic Tours, 2002.

294 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-8051-63-0

II 35318; 070(498)/P54

 

PETCU, MARIAN.

Jurnalist în România : istoria unei profesii / Marian Petcu. - București, 2005.

243 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 973-711-052-8

II 37296; 070(498)/P54

 

SANDU, GABRIELA.

Manual de fotojurnalism : aspecte teoretice / Gabriela Sandu. - București : Tritonic Tours, 2004.

124 p. : il., fotogr. ; 24 cm - (Comunicare. Media. Seria Catedra).

ISBN 973-8497-98-1

III 18667; 070/S20

 

SIRETEANU, ANA-MARIA.

Media și imagologia / Ana-Maria Sireteanu. - București : Tritonic Tours, 2005.

142 p. ; 20,5 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-043-9

II 37299; 070/S60

 

ZECA-BUZURA, DANIELA.

Jurnalismul de televiziune / Daniela Zeca-Buzura. - Iași : Polirom, 2005.

198 p. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-968-X

III 18660; 070.4/Z42

TOP

 

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Anuar [bisericesc] / redactor : pr. Eugen Drăgoi ; tipărit cu Binecuvântarea Prea Sfințitului dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1996.

324 p. ; 30 cm.

IV 6880; 26/28/A64

 

Biserică, misiune, slujire / se tipărește cu binecuvântarea P. S. dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2001-2004.

3 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 : Viața și activitatea bisericească în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2001. - 2001. - 604 p.

Vol. 2 : Viața și activitarea bisericească în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2002. - 2003. - 729 p.

Vol. 3 : Viața și activitatea bisericească în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2003. - 2004. - 540 p.

II 35363; 26/28/B54

 

Viața și activitatea bisericească / Episcopia Dunării de Jos. - Galați : Episcopia "Dunării de Jos“ din Galați, 1997-.

[vol.] ; 20 cm.

vol. 1 : în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 1996. - 1997. - 62 p.

vol. 2 : în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 1999. - 2000. - 127 p.

II 36082; 26/28/V54

TOP

 

311 Statistică

 

OPAIȚ, GABRIELA.

Statistică / lect. univ. drd. Gabriela Opaiț. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

144 p. : diagr., tab. ; 20 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-300-8

II 36805; 311/O-61

TOP

 

316 Sociologie

 

CHELCEA, SEPTIMIU.

Inițiere în cercetarea sociologică / Septimiu Chelcea. - București, 2004.

287 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-711-027-7

III 18662; 303.1/.8/C40

 

CIOBANU-ȚURCANU, VIORICA.

Orfan social: copilul străzii în dificultate (cine îl ajută și cine îl educă) / Viorica Ciobanu Țurcanu. - Chișinău : Pontos, 2005.

95 p.; 18 cm.

ISBN 9975-926-59-2

II 37098; 316/C51

 

COMAN, MIHAI.

Mass media în România post-comunistă / Mihai Coman. - București : Polirom, 2003.

192 p. ; 23 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-681-178-6

III 16945; 316.77/C63

 

Comunicarea nonverbală în spațiul public: studii, cercetări, aplicații / Coord. Septimiu Chelcea. - București : Tritonic Tours, 2004.

183 p.; 19 cm - (Media Comunicare).

ISBN 973-8497-85-x

III 18589; 316.77/C63

 

DÂNCU, VASILE SEBASTIAN.

Comunicarea simbolică : arhitectura discursului publicitar / Vasile Sebastian Dâncu. - Cluj Napoca : Dacia, 2003.

230 p. ; 17 cm - (Științe Sociale).

ISBN 973-35-0893-4

II 37200; 316.77/D11

 

DRĂGAN, ADELA.

Tehnici de comunicare : curs pentru uzul studenților / Adela Drăgan ; rev. șt. conf. dr. Doina Corina Șerban. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

216 p. : fig., tab. ; 23 cm + CD-ROM - (Universitaria).

ISBN 973-627-207-9

III 18837; 316.77/D73

 

HABERMAS, JÜRGEN.

Sfera publică și transformarea ei structurală : studiu asupra unei categorii a societății burgheze / Jürgen Habermas ; trad. Janina Ianoși. - ed. a 2-a rev. - București, 2005.

385 p.; 18 cm - (Cultura comunicării).

ISBN 973-711-069-2

II 36801; 316/H11

 

ILUȚ, PETRU.

Valori, atitudini și comportamente sociale : teme actuale de psihosociologie / Petru Iluț. - Iași : Polirom, 2004.

252 p. ; 23 cm - (Collegium. Sociologie. Antropologie).

ISBN 973-681-763-6

III 18855; 316/I-46

 

MCQUAIL, DENIS.

Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă / Denis McQuail, Sven Windahl ; trad. de Alina Bârgăoanu, Paul Dobrescu ; postf. de Paul Dobrescu. - București, 2004.

185 p. : sch., tab., graf. ; 24 cm - (Imagine, strategie, media).

ISBN 973-711-028-5

III 18663; 316.77/M53

 

POP, DORU.

Introducere în teoria relațiilor publice / Doru Pop. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003.

216 p. ; 20,5 cm - (Științe Sociale ; 6).

ISBN 973-35-1142-0

II 37271; 316.77/P78

 

SCHIFIRNEȚ, CONSTANTIN.

Sociologie / Constantin Schifirneț. - ed. a 3-a rev. și adăug. - București, 2004.

253 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-711-023-4

III 18661; 316/S33

TOP

 

32 Politică

 

CIOBANU-ȚURCANU, VIORICA.

Pacea interetnică: educația prin valori. Pe baza studiului etno-sociologic al satului Valea-Perjei, raionul Taraclia. Dezvoltare durabilă și interculturalitate. / Viorica Ciobanu-Țurcanu. - Chișinău : Pontos, 2004.

151 p.; 18 cm.

ISBN 9975-927-98-X

II 37102; 323.1/C51

 

CIOBANU-ȚURCANU, VIORICA.

Relații interetnice în Republica Moldova / Viorica Ciobanu Țurcanu. - Chișinau : Pontos, 2005.

206 p. : ilustr. ; 18 cm.

II 37100; 323/C51

 

CMECIU, CAMELIA MIHAELA.

Strategii persuasive în discursul politic / Camelia Mihaela Cmeciu. - Iași : Universitas, 2005.

307 p. ; 21 cm.

ISBN 973-7889-29-0

III 18543; 32/C81

 

DAHL, ROBERT ALAN.

Democrația și criticii ei / Robert A. Dahl ; trad. din lb. engleză de Petru Iamandi ; postf. de Lucian-Dumitru Dîrdală. - Iași : Institutul European, 2002.

544 p. : diagr. ; 19 cm - (Civitas ; 14).

ISBN 973-611-191-1 : 18.99 lei.

II 37216; 321/D12

 

DOBRESCU, PAUL.

Geopolitica / Paul Dobrescu. - București, 2003.

422 p. : h., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8376-59-9

III 18586; 32/D59

 

GYÉMÁNT, LADISLAU.

Evreii din Transilvania : destin istoric = The Jews of Transylvania : A Historical Destiny / Ladislau Gyémánt. - Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

313 p.; 19 cm.

ISBN 973-86871-3-6

III 18578; 323/G99

 

KEANE, JOHN.

Societatea civilă : imagini vechi, viziuni noi / John Keane ; trad. de Areta Voroniuc. - Iași : Institutul European, 2003.

235 p. : 19 cm - (Secolul XX ; 20).

ISBN 973-611-176-8

II 36800; 321/K29

 

MUREȘAN, SABIN.

Prin război spre pace : un drum închis [experiențe irakiene] / Sabin Mureșan ; contribuții de Ina Curic, Kai F. Brand-Jacobsen. - Cluj-Napoca : EIKON, 2005.

139 p. : h., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-7833-41-4

II 36793; 327/M96

 

SCHNAPPER, DOMINIQUE.

Comunitatea cetățenilor : Asupra ideii moderne de națiune / Dominique Schnapper ; trad. din lb. franceză și prefață de Ana-Luana Stoicea-Deram. - București : Paralela 45, 2004.

220 p. ; 19 cm - (Studii. Studii socio-umane).

ISBN 973-697-257-7

II 36799; 321/S34

TOP

 

330/334 Economie generală

 

LUKÁCS, EDIT.

Managementul resurselor umane / Edit Lukács . - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

2 vol. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-264-8.

Vol. 1 : Procurare, motivare, evaluare / rev. șt. conf.dr.ec.ing. Maria Nicolai. - 136 p. : tab. , sch. - ISBN 973-627-265-6

Vol. 2 : Dezvoltare strategică, utilizare ergonomică / rev. șt. prof.univ.dr.ec. Adriana Olaru. - 146 p. : tab., fig. ; 24 cm. - ISBN 973-627-275-3

III 18650; 331/L91

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Bazele economiei / Elena Mereuță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

107 p. : tab. ; 29 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-293-1

IV 7442; 330/M59

TOP

 

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

MIHALCEA, LUCEAN.

Gestiunea financiară a colectivităților locale / Lucean Mihalcea. - Galați : [s.l.], [2006].

99 p. : tab., fig., graf. ; 24 cm.

III 18658; 336.1/M69

TOP

 

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

CIOTEA, VALENTIN.

Tehnologia informațiilor și comunicării în turism, comerț, servicii / Valentin Ciotea, Margareta Ciotea . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

180 p. : il., tab. ; 19 cm.

ISBN 973-751-054-2

II 37360; 338.46/C53

 

MICU, ADRIAN.

Managementul serviciilor publice / Adrian Micu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

154 p. : sch., fig. ; 28.5 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-298-2

IV 7437; 338.46/M66

 

NEGRU, RADU.

Evaluarea resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile / Radu Negru, Mihai Vodă ; ref. prof. univ. dr. Ioan Bedelean, conf. univ. dr. Petru Dan Idu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

212 p. : tab., fig. ; 20,5 cm.

ISBN 973-751-059-3

II 36993; 338.48/N42

 

Repere ale afacerilor în turism, comerț și servicii / Centrul de Dezvoltare al Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii. - Târgu-Mureș : Dimitrie Cantemir, 2005.

343 p.; 21 cm.

ISBN 973-8042-68-2

III 18379; 338.48/R35

 

TOFFLER, ALVIN.

Al treilea val : studii despre viitor / Aliv Toffler ; prefața de Ioniță Olteanu ; traducere din limba engleză de : Georgeta Bolomey și Drăgan Stoianovici. - București : Editura Politică, 1983.

684 p. ; 18 cm - (Idei contemporane).

II 21138; 338.1/.3/T69

TOP

 

339 Comerț. Marketing

 

BLEOJU, GIANITA.

Marketing prin Internet / Gianita Bleoju ; Alexandru Căpățînă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

143 p. : fig., tab., sch. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-262-1

III 18652; 339.1/B57

 

MICU, ADRIAN.

Marketing strategic / Adrian Micu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

135 p. : tab., diagr., fig. ; 29 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-299-0

IV 7440; 339.1/.3/M66

 

NECULIȚĂ, MIHAELA.

Economie europeană / lect. univ. dr. Mihaela Neculiță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

116 p. : diagr., tab. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-294-X

III 18870; 339.9/N34

 

NISTOR, COSTEL.

Corespondență comercială / Costel Nistor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

IV, 145 p. : tab. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-292-3

III 18865; 339.1/.3/N78

 

NISTOR, COSTEL.

Tranzacții internaționale / Costel Nistor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

98 p. : tab., sch. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-291-5

III 18864; 339.5/N78

 

NISTOR, ROZALIA.

Tehnologia informației în marketing / Rozalia Nistor, Alexandru Căpățînă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

121 p. : fig., sch., tab. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-267-2

III 18649; 339.1/N78

 

RĂHĂU, LOREDANA.

Marketing / Loredana Răhău, Maria Oroian, Gheorghe Neagu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

282 p. : tab., sch., diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-751-056-9

II 37359; 339.1/.3/R20

 

SUSANU, MONICA.

Relații valutar financiare / Monica Susanu. - ed. a 2-a. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

180 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-296-6

III 18867; 339.7/S96

TOP

 

34 Drept. Jurisprudență

 

COMAN-KUND, FLORIN.

Instituții politice : drept constituțional [manual pentru formele de învățământ I.D.D. și I.F.R] / Florin Coman-Kund, Carmen Coșug. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

130 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1834-1 : 6.47 lei.

III 18669; 342.4/C63

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Deontologia și statutul funcționarilor din administrația publică / Liviu Coman-Kund. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

II, 137 p. : sch. ; 23 cm.

ISBN 973-30-1822-8

III 18670; 342.9/C63

 

FULGA, IULIU.

Îndrumar de medicină legală pentru juriști / Iuliu Fulga ; ref. șt.: prof. univ. dr. Călin Scripcaru, prof. univ. dr. Aurel Nechita. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

VIII, 278 p. : il., fig., fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 973-30-1509-1

III 18842; 343.9/F96

 

LUCA, IAMANDI.

Criminalitatea economică transfrontalieră / Iamandi Luca. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

170 p. : sch. ; 24 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-287-7

III 18877; 343.3/.7/L83

 

LUCA, IAMANDI.

Elemente ale criminalității economico-financiare / prof. univ. dr.Iamandi Luca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

253 p. ; 21 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-281-8

III 18843; 343.3/.7/L83

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul mediului înconjurător / Răducan Oprea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

298 p. ; 23 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-289-3

III 18869; 349.6/O-64

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul muncii / Răducan Oprea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

192 p. ; 23 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-302-4

III 18866; 349.2/O-64

 

Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la care România este parte / Coord. Irina Moroianu Zlătescu.... - a 3-a. - București : Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1997.

2 vol., 256 p.; 20 cm.

ISBN 973-9316-08-5

Vol.1 : Instrumente universale. - București. - 1997. - 256 p.

Vol.2 : Instrumente regionale. - a II-a. - București. - 1997. - 252 p. - ISBN 973-9316-09-3

II 37097; 342.7/P92

 

UDRESCU, DOINA.

Contribuții la teoria și practica apelului penal / Doina Udrescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

228 p. ; 23,5 cm.

ISBN 973-30-1810-4

III 18374; 343.15/U17

TOP

 

35 Adiministrație publică. Artă militară

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Administrația publică de nivel intermediar în dreptul comparat și în dreptul românesc / Liviu Coman-Kund. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

248 p. ; 23 cm.

ISBN 973-30-1750-7

III 18833; 35/C63

 

IAȚCO, CONSTANTIN.

Căi de îmbunătățire a managementului controlului asupra sectorului public în contextul integrării României în U. E. : rezumatul tezei de doctorat / drd. ec. Constantin Iațco ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2005.

46 p. : sch. ; 21 cm.

II 37256; 351.9/I-30

 

IAȚCO, CONSTANTIN.

Căi de îmbunătățire a managementului controlului asupra sectorului public în contextul integrării României în U. E. : teză de doctorat / drd. ec. Constantin Iațco ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galați, 2005.

336 f. : sch., tab. ; 30 cm.

IV 7410; 351.9/I-30

 

LUCA, IAMANDI.

Modele ale polițiilor comunitare din alte țări : documentar / Iamandi Luca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

131 p. : il. ; 20 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-286-9

II 36804; 35/L83

 

VLĂDOIU, NASTY.

Protecția informațiilor : de la concept la implementare / Nasty Vlădoiu. - București : Tritonic Tours, 2005.

205 p. : tab. , sch. ; 20 cm.

ISBN 973-733-030-7

II 37236; 35/V76

TOP

 

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

 

ENACHI, SĂFTICA.

Asigurări și reasigurări / Săftica Enachi, Floriana Vârlănuță ; rev. șt. : prof. dr. ec.Florin Buhociu . - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

100 p. ; 25 cm.

ISBN 973-627-252-4

III 18575; 36/E52

 

TUDORAN, GREGORIANA CARMEN.

Căi de eficientizare a managementului asigurărilor de viață în perioada de tranziție în România : rezumatul tezei de doctorat / Gregoriana Carmen Tudoran ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

60 p. : sch., diagr. ; 20 cm.

II 37258; 368.91/T91

 

TUDORAN, GREGORIANA CARMEN.

Căi de eficientizare a managementului asigurărilor de viață în perioada de tranziție în România : teză de doctorat / Gregoriana Carmen Tudoran ; cond. șt. Prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

262 f. : sch., diagr. ; 30 cm.

IV 7402; 368.91/T91

TOP

 

37 Educație. Timp liber

 

ANGHELACHE, VALERICA.

Educație interculturală / Valerica Anghelache. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

199 p. ; 16 cm - (Didactica).

ISBN 973-627-277-X

II 36790; 37/A48

 

ANTOHE, GEORGETA.

Psihopedagogia jocului / Georgeta Antohe, Iuliana Barna. - ed. a 2-a completată. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

120 p. : tab., sch. ; 21 cm.

ISBN 973-627-280-X

II 36796; 37/A62

 

CIOBANU-ȚURCANU, VIORICA.

Educația cetățenească / Viorica Ciobanu Țurcanu. - Chișinau : Pontos, 2005.

152 p.; 18 cm.

ISBN 9975-926-58-4

II 37099; 37.0/C51

 

Entrepreneurial university : university experiences in the field / coord. Paul Șerban Agachi, Carmen Loredana Pop. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 004.

115 p. : fig., diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-610-316-1

II 37357; 373/378/E58

 

International Evaluations at Babeș-Bolyai University / Ed. Cătălin Bara, Raluca Buciuman. - Cluj--Napoca : Presa Universitară, 2004.

127 p.; 15 cm.

ISBN 973-610-335-8

II 37356; 373/378/I-58

 

NISTOR, IOAN SILVIU.

Istoria învățământului tehnic din Cluj-Napoca : la jubileul semicentenar al Universității Tehnice (1948-1998) / Ioan Silviu Nistor. - Cluj-Napoca : Editura UT PRES, 1998.

XI, 384 p. : tab., XVI f. : fotogr. alb-negru ; 24 cm.

ISBN 973-98701-3-9

III 18741; 373/378/N78

 

Promovarea artei și culturii europene prin educație : lucrările conferinței internaționale din 29 octombrie 2005 / colegiul de red. prof. univ. dr. Emil Păun, Laurențiu Șoitu, Ivaylo Tepavicharov, Vladimir Guțu, Andrei Barna, Dumitru Vrabie, Simona Alecu, Georgeta Antohe. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

473 p. : sch., tab., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 973-627-318-0 ISBN 978-973-627-318-6

III 18872; 371/P94

TOP

 

39 Etnografie. Folclor

 

CIOBANU-ȚURCANU, VIORICA.

Din istoria costumului: evoluția în spațiu și timp al costumului în Moldova / Viorica Ciobanu Țurcanu. - Chișinău : Pontos, 2005.

91 p.; 16 cm.

ISBN 9975-926-48-7

II 37101; 391(478)/C51

 

Reprezentări ale morții în Transilvania secolelor XVI-XX / coord. Mihaela Grancea. - Cluj Napoca : Casa Cărții de Știință, 2005.

344 p. ; 19 cm.

ISBN 973-686-756-0

II 37358; 393/R35

TOP

 

502/504 Știința mediului înconjurător

 

CIOROI, MARIA.

Chimie generală și chimia mediului : analize chimice în monitorizarea mediului / Conf. dr. Maria Cioroi. - București : Ars Docendi, 2005.

226 p. : diagr., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-558-227-9

II 37085; 504/C53

 

Managementul mediului / Aurel Ciurea, Viorel Cartaș, Constantin Stanciu, Maria Popescu ; coord. Constantin Stanciu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

2 vol. ; 23,5 cm.

ISBN 973-30-1138-X.

Vol. 1. - 2005. - 195 p. : sch., diagr., tab. - ISBN 973-30-1150-9

Vol. 2. - 2005. - 203 p. : sch., diagr., tab. - ISBN 973-30-1162-2

III 18571; 504/M20

TOP

 

51 Matematică

 

LIXANDRU, ION.

Sinteze și probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Ion Lixandru ; rev. șt. conf. univ. dr. Jenică Crînganu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

232 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-309-1

III 18876; 512/514/L59

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Geometrie descriptivă [2005] / Elena Mereuță, Mădălina Alice Rus ; rev. șt. conf.univ.dr.ing. Ioan Baicu. - 2005 : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, Galați.

116 p.; 27 cm.

ISBN 973-627-251-6

III 18576; 514.18/M59

 

PANȚURU, DUMITRU.

Marea teoremă a lui Fermat : demonstrație elementară / dr. ing. Dumitru Panțuru. - Miercurea-Ciuc : Alutus, 2005.

31 p. : fig. ; 24,5 cm.

ISBN 973-7875-14-1

III 18880; 511.5/P26

 

STETTER, HANS J.

Numerical polynomial algebra / Hans J. Stetter. - Philadelphia : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2004.

xvi, 472 p. : diagr. ; 25 cm.

ISBN 0-89871-557-1

III 18568; 512.6/S84

 

ZEVEDEI, VALERIU.

Algebră lineară, geometrie analitică și diferențială / Valeriu Zevedei, Ionela Oancea. - București : Conspress, 2005.

300 p. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-60-4

III 18745; 512/Z58

TOP

 

53 Fizică

 

BAUȘIC, FLORIN.

Mecanică teoretică / Florin Baușic. - București : Conspress, 2004.

vol. ; 24 cm - (Carte universitară).

Vol. 2 : Cinematică. - 2004. - 296 p. : fig., diagr. - ISBN 973-7797-22-1

III 18750; 531(078.5)/B38

 

BĂNUȚ, VALERIU.

Calculul de ordinul II și de stabilitate al elementelor și structurilor de rezistență / Valeriu Bănuț ; ref. șt. conf. dr. ing. Mircea Teodorescu. - București : Conspress, 2005.

182 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-47-7

III 18749; 539.4/B27

 

BIBIRE, LUMINIȚA.

Baze teoretice ale proiectării utilajului tehnologic / Luminița Bibire ; ref. șt. prof. dr. ing. Valeriu V. Jinescu, prof. dr. ing. Radu Iatan. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

284 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-261-0

III 18758; 539.4/B51

 

DĂNILĂ, ADRIANA.

Teste de fizică : clasa a VIII-a / Adriana Dănilă, Emilian Dănilă ; ref. șt. șef lucrări dr. Nicolae Țigău. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

102 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-261-3

II 37291; 53(079)/D17

 

DIMITRIU, DAN-GHEORGHE.

Instabilități electrostatice în plasma mașinii Q / Dan-Gheorghe Dimitriu. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2006.

432 p. : diagr., sch., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-7603-27-3

II 37351; 533.9/D44

 

GHEORGHIEȘ, CONSTANTIN.

Introducere în mecanică cuantică: culegere de probleme rezolvate / Prof.univ.dr.fiz.Constantin Gheorghieș. - București : Ars Docendi, 2004.

266 p.; 20 cm.

ISBN 973-558-145-0

II 37093; 53(075.8)/G47

 

GURLUI, SILVIU OCTAVIAN.

Optica : exerciții și probleme / conf. univ. dr. Silviu Octavian Gurlui, prof. univ. dr. Mihai Delibaș. - ed. a 2-a. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2006.

445 p. : fig., diagr. ; 20,5 cm.

ISBN 973-7603-26-5

II 37350; 535/G96

 

MIRON, VALERIA.

Transfer de căldură : îndrumar / Valeria Miron, Simona Lizica Paraschiv, Spiru Paraschiv ; recenz. științ. : conf. dr. ing. Liudmila Țurcanu, conf. dr. ing. Nicușor Vatachi. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

102 p. : gf., tab. ; 23.5 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-284-2

III 18844; 536.24(075.8)/M78

 

National conference on applied physics : June 9-10, 2006, Galați : book of abstracts / ed. Prof. dr. Mirela Praisler, prof. dr. Antoaneta Ene, lect. dr. Nicolae Țigău, lect. dr. Mirela Voiculescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

72 p. ; 30 cm.

ISBN 973-627-311-3

IV 7443; 53/N26

 

PITULICE, DANIEL.

Mecanica / Conf. dr. ing. Daniel Pitulice. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2005.

vol. ; 18 cm.

Vol. 1 : Statica. Cinematica punctului. - Galați. - 2005. - 154 p. : fig., sch.

Vol. 2 : Cinematica rigidului. Dinamica. - 2006. - 130 p. : fig., sch.

II 37034; 531/69

 

POPESCU, FLORIN.

Dinamica fluidelor polifazice / Florin Popescu, Viorel Andrei, Radu Mircea Damian. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

153 p. : diagr., tab. ; 23 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-266-4

III 18653; 532/P81

 

TRUȘCĂ, CRISTIAN VASILE.

Cercetări și contribuții privind dinamica fenomenelor asociate valurilor din apropierea țărmului : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Vasile Trușcă ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Al. A. Vasilescu. - Galați, 2005.

234 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 29,5 cm.

IV 7407; 532.5/T88

 

TRUȘCĂ, CRISTIAN VASILE.

Fenomene asociate propagării valurilor la litoralul românesc al Mării Negre / Cristian Vasile Trușcă ; rev. șt. prof. univ. dr. ing. Alexandru Vasilescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

VI, 234 p. : fig., diagr., sch., tab., h. ; 25 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-307-5

III 18873; 532.5/T88

TOP

 

54 Chimie

 

BENEA, LIDIA.

Chimie generală : principii și aplicații / Lidia Benea, Alina Crina Ciubotariu ; ref. șt. conf. dr. chim. Geta Cârâc. - Galați : Academica, 2006.

IV, 200 p. : tab., fig. ; 23,5 cm.

ISBN 973-8937-01-9

III 18847; 543/B44

 

CIOROI, MARIA.

Chimie analitică : gravimetrie și volumetrie. Note de curs / Maria Cioroi. - București : Ars Docendi, 2006.

165 p.; 21 cm.

ISBN 973-558-244-9

III 18857; 543.2/C51

 

Teste de chimie organică pentru Concursul de Admitere în învățământul Superior / conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea, prof. univ. dr. Milpomenia Georgescu, conf. univ. dr. Ștefan Dima, conf. univ. dr. Rodica Mihaela Dinică ; ref. șt. prof. univ. dr. Traian Florea. - ed. a 3-a. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

203 p. ; 24,5 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-314-8

III 18874; 547/T46

TOP

 

58 Botanică

 

STAFFORD, CHRIS.

A Guide to phytoplankton of aquaculture ponds : collection, analysis and identification / Chris Stafford. - Brisbane : Department of Primary Industries, 999.

IV, 60 p. : il., tab., fotogr. color ; 24,5 cm.

ISBN 0-7345-0029-7

III 18853; 581.5/S75

TOP

 

59 Zoologie

 

SCHLEICHERT, ELIZABETH.

Peștii / Elizabeth Schleichert ; trad. Ioana Iepureanu. - [București] : Egmont : National Geografic, 2001.

60 p. : fotogr. color ; 25,5 x 25,5 cm - (National Geographic Nature Library).

ISBN 973-583-270-4

III 18852; 597.2/.5/S34

 

ȚIBEA, FLORICA.

Atlas școlar de biologie : regnul Protista, regnul Animal / prof. gr. I Florica Țibea ; ref. șt. lect. univ. dr. Andreea Cristina Staicu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

48 p. : fig., il., fotogr. color ; 29 cm - (Primul meu atlas).

ISBN 973-30-1734-5

IV 7434; 591-2/-9/T58

TOP

 

61 Medicină

 

Anatomia abdomenului : [curs] / Virgiliu Niculescu, Marius C. Niculescu, Mioara Farca Ureche, Corina Matu, ... - Timișoara : [s.n.], 2005 (Litografia U. M. F. "Victor Babeș").

2 vol. ; 23 cm.

Vol. 1. - 2005. - 107 p. ; fig.

Vol. 2. - 2005. - p. 109-331 : fig.

III 18755; 611.95/.96/A49

 

Anatomia omului / Virgiliu Niculescu, Petru L. Matusz, Delia Elena Zăhoi, Marius Corneliu Niculescu, Agneta Maria Pusztai, Mioara Farca Ureche. - Timișoara : [s.n.], -2006 (Litografia U. M. F. "Victor Babeș").

vol. ; 23 cm.

Vol. 2 : Nevrologia membrelor. - 2006. - 79 p. : fig., tab.

III 18753; 611/A49

 

DEBITA, MIHAI.

Anatomia omului : osteologia / Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

172 p. : il. color ; 30 cm - (Colecția Medica).

ISBN 973-627-285-0

IV 7432; 611.7/D26

 

ENACHE, GHEORGHE.

Trichineloza la om / Dr. Gheorghe Enache. - București : Viața Medicală Românească , 2005.

175 p.; 23 cm.

ISBN 973-8437-68-7

III 18849; 616.995.132/E52

 

Eutanasia : perspective clinice, etice și medico-legale / Dan Perju Dumbravă, Adrian Avram, Iuliu Fulga, Dan Paul Mucichescu. - Chișinău : Comerț-Cupon, 2005.

68 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

ISBN 9975-9525-4-2

II 37096; 614.253/E92

 

GĂLEȘANU, CORINA.

Osteodensiometria DRX-BMD / Corina Găleșanu ; ref. șt. prof. dr. H. D. Boloșiu, Rodica Chiriac, M. R. Găleșanu. - Iași : Gr. T. Popa, 2004.

168 p. : tab. + 2 pl. : fotogr. color ; 24,5 cm.

ISBN 973-7906-76-4

III 18840; 616-073/G15

 

Ghid național de biosiguranță pentru laboratoarele medicale / Ministerul Sănătății. - București : Editura Medicală, 2005.

VI, 165 p. : fig., tab. ; 29,5 cm.

ISBN 973-99-893-7-3

IV 7422; 614.8/G49

 

Histologia biosistemului orofacial / Teofil Mehedinți, Rodica Mehedinți, Mihaela H�cu, Mălina Coman. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

149 p.; 16 cm - (Medica).

ISBN 973-627-274-5

II 36791; 611.018/H61

 

HÎNCU, MIHAELA.

Histologie : Lucrări practice / Mihaela Hîncu, Mălina Coman, Cristian Onișor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006-.

[vol.] - (Medica).

ISBN 973-627-268-0

Vol. 1 : Țesuturi. - 2006. - 127 p. : il., tab. ; 28.5 cm. - ISBN 973-627-269-9

IV 7431; 611.018/H63

 

JIVĂNESCU, ANCA.

Procedee de examinare, diagnostic și elaborare a planului de tratament în estetica dento-facială : curs pentru studenții Facultății de Medicină Dentară / Anca Jivănescu, Florin Topală, Corina Mărcăuțeanu ; red. prof. dr. Dorin Bratu. - Timișoara, 2005 (LITO UMF).

126 p. : fig., fotogr. ; 23,5 cm.

III 18756; 616.31/J65

 

NECHITA, AUREL.

Fiziologia aparatului respirator / Aurel Nechita, Carmina Liana Mușat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

168 p.; 20 cm - (Medica).

ISBN 973-627-272-9

II 18838; 612.2/N33

 

NEGRUȚIU, MEDA-LAVINIA.

Tehnologia protezelor dentare / Meda-Lavinia Negruțiu, Cosmin Sinescu, Marius Leretter, Sorin Lakatos, ... - Timișoara, 2005- (Litografia U. M. F. "Victor Babeș").

vol. ; 23,5 cm.

Vol. 1 : Proteze unidentare. - 2005. - 242 p. : fig., fotogr.

III 18757; 616.31/N42

 

ȘERBAN, VIOREL.

Patologia aparatului respirator : [curs] / Viorel Șerban. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, 2006.

208 p. : fotogr., tab. ; 23 cm.

III 18754; 616.2/S47

 

TATU, ALIN LAURENȚIU.

Dermatologie-venerologie : note de curs / Dr. Alin Laurențiu Tatu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

147 p.; 18 cm - (Colecția Medica).

ISBN 973-627-282-6

II 36794; 616.5(075.8)/T11

 

Tendințe actuale de diagnostic și tratament � practica medicală / dr. Luminița Agachi, Dan Andronescu, Teodor Bădescu, Cristina Beznea, ... ; sub red. dr. Constantin Chira, Nicolae Calomfirescu. - București : Editura Ministerului de Interne, 2002.

451 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 23 cm.

ISBN 973-8307-16-3

III 18882; 616-07/-08/T36

TOP

 

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

DRĂGAN, MIRCEA VIOREL.

Tehnologii generale / Mircea Viorel Drăgan. - [Galați], [2006].

97 p. : fig. , tab. ; 24 cm.

III 18655; 620.1/D73

TOP

 

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

 

OPREA, CRISTINA.

Modelarea și simularea numerică a curgerii gazelor arse în canalele de evacuare ale generatoarelor de abur : rezumatul tezei de doctorat / Cristina Oprea ; cond. șt. Prof. univ.dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - [Galați], 2005.

51 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7418; 621.1/O-64

 

OPREA, CRISTINA.

Modelarea și simularea numerică a curgerii gazelor arse în canalele de evacuare ale generatoarelor de abur : teză de doctorat / Cristina Oprea ; cond. șt. Prof. univ.dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - [Galați], 2005.

IX, 262 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7415; 621.1/O-64

TOP

 

621.3 Electrotehnică

 

FETECĂU, GRIGORE.

Electrotehnică și electronică / Grigore Fetecău. - Galați : Academica, 2006.

306 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 23,5 cm.

ISBN 973-8316-96-0

III 18641; 621.3/F44

 

GUȘĂ, MIRCEA.

Tehnica tensiunilor înalte : aplicații / Mircea Gușă, Marcel Istrate, Claudiu Bucă. - Iași : Casa de Editură Venus, 2005.

iv, 352 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-7960-93-9

III 18772; 621.31/G97

 

Unconventional electrical machines symposium - ELS 2005 [and] Inventica 2005 Exhibition : electrical equipment in electrotechnics, 22-23 September 2005, Suceava, Romania / ed. Leon Mandici, Dorel Cernomazu, Mihai Rață, Constantin Ungureanu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2005.

IV, 236 p. : fig., tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

ISBN 973-666-162-8 : 8.50 lei.

II 37348; 621.31/U46

TOP

 

621.38 Electronică

 

ADAM, MARICEL.

Electronică de putere : convertoare statice / Maricel Adam, Adrian Baraboi. - Iași : Casa de Editură Venus, 2005.

iv, 314 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-7960-92-0

III 18768; 621.38/A17

 

BRENIUC, LIVIU.

Elemente de proiectare cu circuite numerice programabile / Cristian Gyözö Haba, Liviu Breniuc. - Iași : Politehnium, 2005.

252 p. : fig., sch., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-621-110-X

III 18767; 621.38/H11

TOP

 

621.39 Telecomunicații

 

BIGLIERI, EZIO.

Coding for wireless channels / Ezio Biglieri. - New York : Springer, 005.

xiv, 427 p. : fig., diagr. ; 26 cm - (Information technology - transmission, processing, and storage).

ISBN 1-4020-8083-2

III 18674; 621.395/.396/B52

 

MOȘOIU, IONIȚĂ-TRAIAN.

Contribuții la compatibilizarea electromagnetică a instalațiilor electrice (electrotehnice și electronice) de la bordul navei maritime : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioniță-Traian Moșoiu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

92 p. : diagr., tab.+ anexe ; 20,5 cm.

II 37257; 621.39/M91

 

MOȘOIU, IONIȚĂ-TRAIAN.

Contribuții la compatibilizarea electromagnetică a instalațiilor electrice (electrotehnice și electronice) de la bordul navei maritime: teză de doctorat / cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați, 2005.

238 p.: fig., sch., tab., diagr.; 29 cm.

IV 7406; 621.39/M91

TOP

 

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Motoare cu ardere internă / Krisztina Uzuneanu, Constantin Gheorghiu ; ref. șt. prof. dr. ing. Tănase Panait, prof. dr. ing. Viorel Nicolae. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

2 vol. ; 24,5 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-278-8

Vol. 1 : Organologie. - 2006. - 217 p. : fig., tab., diagr. - ISBN 973-627-279-6

III 18845; 621.43/U99

TOP

 

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

 

MERGEANU, DANIEL.

Analiza, modelarea și optimizarea instalației de condiționare a aerului folosind agenți frigorifici ecologici : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniel Mergeanu ; cond. șt.: prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2005.

41 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37248; 621.5/M59

 

MERGEANU, DANIEL.

Analiza, modelarea și optimizarea instalației de condiționare a aerului folosind agenți frigorifici ecologici : teză de doctorat / ing. Daniel Mergeanu ; cond. șt.: prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2005.

ix, 171 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7405; 621.5/M59

TOP

 

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

 

BIBIRE, LUMINIȚA.

Arbori pentru dispozitive de amestecare : cercetări teoretice și experimentale / Luminița Bibire ; ref. șt. prof. dr. ing. Dorel Leon, prof. dr. ing. Constantin Dan Tacă. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

158 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-263-7

III 18759; 621.8/B51

TOP

 

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

CUZMIN, CIPRIAN.

Contribuții privind frezarea prin rulare cu freza-melc a roților cilindrice dințate interior cu profil în evolventă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ciprian Cuzmin ; cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2005.

37 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37254; 621.914/C97

 

CUZMIN, CIPRIAN.

Contribuții privind frezarea prin rulare cu freza-melc a roților cilindrice dințate interior cu profil în evolventă: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2005.

188 p.: fig., sch., diagr., tab., fotogr.; 30 cm.

IV 7408; 621.914/C97

 

Deformarea plastică la rece a tablelor metalice : fenomene de instabilitate a formei și dimensiunilor pieselor / coord. prof. dr. ing. Gheorghe Brabie ; Gheorghe Brabie, Carol Schnakovszky ; Bogdan Chiriță, ... - Iași : Junimea, 2005.

218 p. : fig., diagr., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-37-1098-9

III 18773; 621.98/D27

 

GHENADI, ADRIAN.

Baze teoretice ale proiectării mecanismelor cu came și cu roți dințate / Adrian Ghenadi ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Pintilie, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan. - Chișinău : Tehnica-Info, 2004.

416 p. : fig., diagr., tab. ; 23,5 cm.

ISBN 9975-63-245-9

III 18764; 621.83/G39

 

GHENADI, ADRIAN.

Mecanisme plane : sinteză, cinematică, cinetostatică, dinamică / Adrian Ghenadi, Vasile Crihan. - Chișinău : Tehnica-Info, 2004.

354 p. : fig., tab., sch., diagr. ; 23,5 cm.

ISBN 9975-63-244-0

III 18766; 621.83/G39

 

GHENADI, ADRIAN.

Structuri mecanice de manipulare pentru centre de prelucrare : probleme de sinteză dinamică / Adrian Ghenadi ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Merticaru, prof. univ. dr. ing. Cezar Oprișan. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

248 p. : fig., diagr. ; 24,5 cm.

ISBN 9975-63-260-2

III 18765; 621.9/G39

 

GHENADI, ADRIAN.

Tehnici de proiectare și laborator moderne și clasice în studiul mecanismelor / Adrian Ghenadi ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Cezar Oprișan, prof. univ. dr. ing. Nicușor Amariei. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

328 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-262-9

III 18763; 621.83/G39

 

Mașini de construcții : îndrumar de laborator. - Galați : Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2007.

254 p. : tab., fig., diagr. ; 23 cm. - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-160-9

III 18881; 621.87/P57

 

MICLE, VALER.

Ecruisarea cu alice / Valer Micle. - Cluj-Napoca : Dacia, 2000.

160 p. : fig., sch., tab., diagr., fotogr. ; 21 cm - (Colecția Universitaria).

ISBN 973-35-0835-7

II 37349; 621.78/M65

 

Tensiuni reziduale generate de procesele de transformare a materialelor metalice / coord. prof. dr. ing. Gheorghe Brabie ; Gheorghe Brabie, Carol Schnakovszky ; Bogdan Chiriță, ... - Iași : Junimea, 2005.

212 p. : fig., diagr., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-37-1097-0

III 18774; 621.7/.9/T36

 

TEODOR, GABRIEL VIRGIL.

Contribuții la elaborarea unei metode pentru profilarea sculelor care generează prin înfășurare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Virgil Gabriel Teodor ; cond. șt. Prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2005.

29 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 37249; 621.9/T37

 

TEODOR, GABRIEL VIRGIL.

Contribuții la elaborarea unei metode pentru profilarea sculelor care generează prin înfășurare : teză de doctorat / drd. ing. Virgil Gabriel Teodor ; cond. șt. Prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați, 2005.

234 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7414; 621.9/T37

TOP

 

624/627 Construcții civile

 

ALDEA, GHEORGHE.

Asigurarea cerințelor de calitate a construcțiilor printr-o mentenanță eficientă a mașinilor și utilajelor de construcții [Indicativ NE 003/97, revizuit] / ing. Gheorghe Aldea, Genica Antohe, Gabriel Velea ; coord. prof. univ. dr. ing. Petre Zafiu. - București : Impuls, 2004.

72 p. : sch., tab. ; 21 cm.

II 36806; 624/A86

 

STEMATIU, DAN.

Concrete dams / Dan Stematiu. - București : Conspress, 2005.

176 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-50-7

III 18751; 627.8/S83

TOP

 

629.5 Tehnică navală

 

AMORĂRIȚEI, MIHAELA.

Contribuții privind hidrodinamica elicei în regim nestaționar cu aplicații la propulsoarele azimutale și elice cu ax înclinat : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Amorăriței ; cond. șt. Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați, 2005.

43 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37259; 629.5/A46

 

AMORĂRIȚEI, MIHAELA.

Contribuții privind hidrodinamica elicei în regim nestaționar cu aplicații la propulsoarele azimutale și elice cu ax înclinat : teză de doctorat / ing. Mihaela Amorăriței ; cond. șt. Prof. dr. ing. Valeriu Ceangă. - Galați, 2005.

vi, 196 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7412; 629.5/A46

 

KAHU, GELU.

Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilității informatice a fazelor ciclului de viață al navelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gelu Kahu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2005.

IV 7416; 629.5/K16

 

KAHU, GELU.

Cercetare conceptuală privind extinderea integrabilității informatice a fazelor ciclului de viață al navelor : teză de doctorat / drd. Gelu Kahu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați, 2005.

402 f. : fig., diagr., tab., sch., fotogr., h. ; 30 cm.

IV 7403; 629.5/K16

TOP

 

637.1/.3 Industria laptelui

 

BONDAR, DANIELA.

Studiu privind potențialul enzimatic al drojdiei Yarrowia lipolytica implicat în biosinteza produșilor cu aromă de sulf : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniela Bondar ; cond. șt. Prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

51 p. : fig., diagr., tab. ; 29,5 cm.

IV 7417; 637.3/B67

 

BONDAR, DANIELA.

Studiu privind potențialul enzimatic al drojdiei Yarrowia lipolytica implicat în biosinteza produșilor cu aromă de sulf : teză de doctorat / ing. Daniela Bondar ; cond. șt. Prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galați, 2005.

ix, 203 f. : fig., diagr., sch., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 7399; 637.3/B67

 

MACOVEI, VIORICA MARIA.

Laptele, aliment [și] medicament / Viorica Maria Macovei, G. M. Costin ; cuv. în. prof. dr. Traian Florea. - Galați : Academica, 2006.

X, 318 p. : sch., fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-8937-05-1

III 18850; 637.1/M13

 

POP, DANA.

Cercetări privind optimizarea produselor lactate acide din punct de vedere fiziologic și senzorial : teză de doctorat / ing. Dana Pop ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2005.

222 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7400; 637.1/P78

 

POP, MIHAELA DANA.

Cercetări privind optimizarea produselor lactate acide din punct de vedere fiziologic și senzorial : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Dana Pop ; coord. șt. Prof. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați, 2005.

53 p. : fig., tab., sch., diagr. ; 25 cm.

III 18626; 637.1/P78

 

SAVA, NICOLETA.

Cercetări privind influența tratamentului termic asupra proprietăților funcționale ale proteinelor solubile din lapte : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicoleta Sava ; cond. șt. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

52 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37252; 637.1/S28

 

SAVA, NICOLETA.

Cercetări privind influența tratamentului termic asupra proprietăților funcționale ale proteinelor solubile din lapte : teză de doctorat / drd. Nicoleta Sava ; cond. șt. Prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galați, 2005.

iv, 201 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7413; 637.1/S28

TOP

 

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

 

BUZENCHE, CRISTIAN.

Acvaristică / Cristian Buzenche. - București : Steaua Nordului, [2005].

255 p. ; 18 cm.

ISBN 973-8459-07-9

II 37089; 639.2/B98

 

CARABELA, ȘTEFAN.

Acvariul, oază de liniște / Ștefan Carabela

86 p. : fig., fotogr. ; 20 cm - (Practic - în casă ; 63).

ISBN 973-8351-63-4

II 36797; 639.3/C22

 

Dynamics of pond aquaculture / ed. by Hillary S. Egna, Claude E. Boyd. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 997.

xxxii, 437 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 26 cm.

ISBN 1-56670-274-7

III 18644; 639.3/D98

 

EL-SAYED, ABDEL-FATTAH M.

Tilapia Culture / Abdel-Fattah M. El-Sayed. - Oxon : CABI Publishing, 2006.

277 p.; 20 cm.

ISBN 0-85199-014-2

III 18862; 639/E35

 

Encyclopedia of aquaculture / [ed. by] Robert R. Stickney. - New York ; Chicester ; Weinheim : John Wiley : Wiley-Interscience, 000.

xvi, 1063 p. : fig., tab., fotogr. ; 28,5 cm.

ISBN 0-471-29101-3

IV 7420; 639.3(031)/E52

 

Fish Hatchery Management / Ed. Gary A. Wedemeyer. - a II-a. - Oxon : CABI Publishing, 2001.

733 p.; 21 cm.

ISBN 1-888569-26-3

III 18859; 639/F61

 

GROZEA, ADRIAN.

Creșterea crapului / Adrian Grozea, Marian Bura

212 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm - (Colecția revistei Ferma).

ISBN 973-8453-41-0

II 36798; 639.3/G89

 

HOFF, FRANK H.

Plankton Culture Manual / Frank H. Hoff, Terry W. Snell. - 6th ed. - Date City, FL : Florida Aqua Farms, 2004.

VI, 183 p. : fig., sch., tab. ; 28 cm.

ISBN 0-9662960-0-1

IV 7435; 639.3/.4/H71

 

LOSTUN, LAURENȚIU.

Heleșteie : piscicultura practică / conf. dr. ing. Laurențiu Lostun, exp. teh. ing. Nicolae Turliu, drd. ing. Maria David ; consult. șt. : dr. ing. Mioara Costache ; coord. : exp. teh. ing. Nicolae Turliu. - a 2-a rev. - Arieșul, 2004.

264 p. : fig., tab., diagr. ; 22,5 cm.

ISBN 973-86185-1-7

III 18851; 639.3/L79

 

LUTZ, CHARLES GREGORY.

Practical genetics for aquaculture / C. Greg Lutz. - Oxford : Blackwell Science Ltd., 2003.

xvi, 235 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-85238-285-5

III 18642; 639.3/L97

 

MOYLE, PETER B.

Fishes : an introduction to ichthyology / Peter B. Moyle; Joseph J. Cech, Jr.. - 5th ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 004.

xvi, 726 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-13-100847-1

III 18581; 639.2/.3/M92

 

NOGA, EDWARD J.

Fish disease : diagnosis and treatment / Edward J. Noga. - Ames : Blackwell, 000.

x, 367 p. : fig., tab., fotogr. color ; 28,5 cm.

ISBN 0-8138-2558-X

IV 7395; 639.3.09/N83

 

Peștele și crescătoriile de pește / Hancz Csaba, Horváth László, Kiss István, Mézes Miklós, ... ; coord. Horváth László - București : Editura M.A.S.T., 2005.

294 p. : fig., tab., diagr. ; 27 cm.

ISBN 973-8011-49-3

IV 7433; 639.3/P53

 

PILLAY, T. V. R.

Aquaculture : principles and practices / T. V. R. Pillay, M. N. Kutty. - 2nd. ed. - Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2005.

xvi, 624 p. : fotogr., il., tab. ; 25 cm.

ISBN 1-4051-0532-1

III 18567; 639.3/.5/P65

 

PILLAY, T. V. R.

Aquaculture and environment / T. V. R. Pillay. - 2nd ed. - Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2004.

xii, 196 p. : fotogr., fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 1-405-10167-9

III 18569; 639.3/P65

 

Recirculating aquaculture systems / Michael B. Timmons ; James M. Ebeling ; Fred W. Wheaton ; Steven T. Summerfelt ; Brian J. Vinci. - 2nd ed. - Ithaca, NY : Northeastern Regional Aquaculture Center, 2002.

xvi, 769 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 0-9712646-1-9

III 18643; 639.3/R36

 

Responsible Marine Aquaculture / Ed. R.R. Stickney, J.P. McVey. - Oxon : CABI Publishing, 2002.

391 p.; 19 cm.

ISBN 0- 85199 -604- 3

III 18858; 639.3/R47

 

Rural aquaculture / editată de P. Edwards, D.C. Little, H. Demaine. - Oxon : CABI Publishing, 2002.

XVIII, 358 p. : gf. ; 23 cm.

ISBN 0-85199-565-9

III 18860; 639/R93

 

Urban aquaculture / editată de : Barry Costa-Pierce, Alan Desbonnet, Peter Edwards, Dale Baker. - Oxfordshire : CABI Publishing, 2005.

X, 285 p. : il., h. ; 24 cm.

ISBN 0-85199-829-1

III 18861; 639/U72

TOP

 

65 Management

 

ARITON, DOINIȚA.

Finanțele întreprinderii / Doinița Ariton. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

211 p. : tab., sch. ; 29 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-297-4

IV 7436; 658.1/A78

 

Birotică / Gabriela Vîrlan, Geanina Rizescu, Cristina Zamfir, Corina Sbughea, Cristina Podoleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

167 p. : fotogr. ; 24 cm - (Cartea de informatică).

ISBN 973-627-304-0

III 18879; 651/B54

 

DIMA, IOAN CONSTANTIN.

Managementul producției : teorie, studii de caz, lucrări practice / prof. univ. dr. Ioan Constantin Dima, lect. univ. dr. Sorin Gresoi. - Craiova : Arves, 2006.

339 p. : tab., sch., diagr. ; 22 cm.

ISBN 973-8904-00-5

III 18863; 658.5/D42

 

InnoSupport : sprijinirea inovării în IMM-uri : cOMponente de pregătire și de lucru / Asociația "Forumul Clasei de Mijloc și al întreprinderilor Mici și Mijlocii". - [2006].

248 p. : fig., sch., tab. ; 29,5 cm.

IV 7426; 658.1/I-54

 

Management organizațional financiar-contabil și al resurselor umane. - Craiova : AIUS, 2005.

2 vol. ; 23 cm.

Vol. 1 : Management organizațional și al resurselor umane / Edit Lukács; Maria Nicolai; Doina Udrescu. - 192 p. : diagr., tab. - Bibliogr. - ISBN 973-700-068-4

Vol. 2 : Management financiar-contabil / Constantin Afanase; Doinița Ariton; Georgeta Dragomir. - 156 p. : diagr., tab. - Bibliogr., abrevieri. - ISBN 973-700-069-2

III 18572; 658/M20

 

Managementul calității și al producției. - Craiova : AIUS, 2005.

3 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Managementul calității totale ; Tehnici de urmărire și realizare a producției / Nicolae Cănănău, Gheorghe Gurău, Ștefan Dragomir, Carmela Gurău. - 2005. - 148 p. : sch., diagr., tab. - Bibliogr. - ISBN 973-700-065-X

Vol. 2 : Agregate termice și utilaje tehnologice / Aurel Ciurea, Marian Bordei, Nicolae Hauk. - 2005. - 216 p. : fig., sch., diagr., tab. - Bibliogr. - ISBN 973-700-066-8

Vol. 3 : Sisteme inovatoare în organizarea activității industriale / Marian Bordei, Ion Ivan. - 2005. - 166 p. : sch., diagr., tab. - Bibliogr.. - Bibliogr.

III 18573; 658.56/M20

 

NICULIȚĂ, LIDIA.

Managementul proiectelor de cercetare / prof.dr.ing. Lidia Niculiță. - București : Conspress, 2005.

114 p. : tab., sch., diagr. ; 24 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-67-1

III 18747; 65/N71

 

NISTOR, COSTEL.

Comunicare în afaceri / Costel Nistor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

IV, 150 p. : fig. ; 24 cm - (Cartea de economie).

Bibliogr.

ISBN 973-627-290-7

III 18871; 658/N78

 

NISTOR, ROZALIA.

Informatică managerială / conf. univ. dr. ec. Rozalia Nistor, lect. univ. dr. Costel Nistor, prep. univ. drd. Alexandru Căpățână. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

114 p. : graf., tab., sch. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-255-9

III 18646; 658.1/N78

 

NISTOR, ROZALIA.

Modelarea și simularea proceselor economice / conf. univ. dr. ec. Rozalia Nistor ; rev. șt. conf. dr. ec. Maria Nicolai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

130 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 24,5 cm - (Colecția Cartea de economie).

ISBN 973-627-256-7

III 18647; 658.5/N78

 

PASTOR, IOAN.

Managementul firmei și dezvoltarea resurselor umane în organizații / Ioan Pastor, Elena-Adriana Cîmpean, Mihaela Stoica . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

344 p. : tab., sch., diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-751-055-0

II 37016; 658.5/P42

 

TUREAC, CORNELIA ELENA.

Implicațiile deciziei strategice în IMM : rezumatul tezei de doctorat / cond. șt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - Galați, 2005.

77 p.: diagr., tab.; 21 cm.

II 37039; 658.1/T94

TOP

 

657 Contabilitate

 

ANGHEL, OANA.

Contabilitate de gestiune : note de curs / Oana Anghel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

127 p. : tab. ; 24 cm.

III 18657; 657.4/A58

 

ANGHEL, OANA.

Contabilitate de gestiune : note de curs / Oana Anghel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

146 p. : tab. ; 28 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-295-8

IV 7439; 657.4/A58

 

LUCA, IAMANDI.

Contabilitatea grupurilor de societăți comerciale / prof. univ. dr. Iamandi Luca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

100 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-157-9

III 17481; 657.3/L83

 

PĂTRUȚ, VASILE.

Contabilitate și diagnostic financiar : fundamente teoretice și aplicații practice / Vasile Pătruț, Aristița Rotilă. - Iași : Sedcom Libris, 2005.

492 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-670-126-3

III 18385; 657.4/P44

 

PĂTRUȚ, VASILE.

Gestiunea și contabilitatea unor activități economice cu caracter deosebit / Vasile Pătruț, Mihai Deju, Doina Păcurari. - Iași : Junimea, 2005.

187 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-37-1004-0

III 18386; 657/P44

top

 

659 Publicitate. Relații cu publicul

 

BOUTAUD, JEAN-JACQUES.

Comunicare, semiotică și semne publicitare : teorii, modele și aplicații / Jean-Jacques Boutaud ; pref. Yves Jeanneret ; trad. de : Diana Bratu, Mihaela Bonescu ; ed. îngrij. de Valentina Pricopie. - București : Tritonic Tours, 2005.

139 p. : il. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-040-4

II 37268; 659/B74

 

DAGENAIS, BERNARD.

Campania de relații publice / Bernard Dagenais ; trad. de Romina Surugiu, George Surugiu. - Iași : Polirom, 2003.

341 p. ; 20 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 973-681-267-7

II 37300; 659.3/.4/D11

 

PETCU, MARIAN.

O istorie ilustrată a publicității românești / Marian Petcu. - București : Tritonic Tours, 2002.

205 p., 20 f. : il. ; 23 cm.

ISBN 973-8497-05-1

III 16626; 659.1/P54

TOP

 

66 Tehnologie chimică

 

BADIU, MARIAN.

Analiza nivelului de performanță a echipamentelor tehnologice în vederea asigurării calității agregatelor minerale de balastieră : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Badiu ; cond. șt. : prof. univ. dr. ing. P. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

46 p. : fig., sch., diagr. ; 21 cm.

II 37251; 66/B15

 

BADIU, MARIAN.

Analiza nivelului de performanță a echipamentelor tehnologice în vederea asigurării calității agregatelor minerale de balastieră : teză de doctorat / ing. Marian Badiu ; cond. șt. : prof. univ. dr. ing. P. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

224 p. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7404; 66/B15

 

TURTOI, MARIA.

Bioreactoare : noțiuni fundamentale / Maria Turtoi ; ref. șt. prof. dr. ing. Corneliu Popa, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Academica, 2006.

viii, 320 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8316-91-X

III 18854; 66/T95

TOP

 

663/664 Industrie alimentară

 

BARBU, VASILICA.

Metode biotehnologice de diversificare a produselor din grâu germinat : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Vasilica Barbu ; cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați, 2005.

52 p. : diagr., tab., sch. ; 21 cm.

II 37255; 664.6/B30

 

BARBU, VASILICA.

Metode biotehnologice de diversificare a produselor din grâu germinat: teză de doctorat / cond. șt. Prof. dr. ing. Constantin Moraru. - Galați, 2005.

254 f.: fig., sch., tab., diagr.; 30 cm.

IV 7411; 664.6/B30

 

BIBIRE, LUMINIȚA.

Operații și aparate [în] industria alimentară / Luminița Bibire ; ref. șt. prof. dr. ing. Valentin Nedeff, prof. dr. ing. Lucian Gavrilă. - Chișinău : Tehnica-Info, 2004.

340 p. : tab., sch. ; 23,5 cm.

ISBN 9975-63-246-7

III 18761; 663/664/B51

 

BIBIRE, LUMINIȚA.

Tehnici clasice și moderne de proiectare și laborator [în] industria alimentară / Luminița Bibire, Codrin Rudolf Cobrea ; ref. șt. prof. dr. ing. Valentin Nedeff, prof. dr. ing. Lucian Gavrilă. - Chișinău : Tehnica-Info, 2004.

236 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 9975-63-243-2

III 18760; 664.8/.9/B51

 

CROITOR, NICOLETA.

Tehnologia produselor de origine vegetală : îndrumar de lucrări practice / conf. dr. ing. Nicoleta Croitor, asist. drd. ing. Gabriela Lenco. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

97 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-271-0

III 18651; 664.8/C90

 

DORIN, SORIN STRĂTILĂ.

Aditivi utilizați în industria alimentară / lect. dr. ing. ec. Sorin Strătilă Dorin, prof. dr. ing. Constantin Banu ; rev. șt. prof. dr. ing. Camelia Vizireanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

113 p. : fig., tab., sch., graf. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-259-1

III 18648; 664/D68

 

SIMAC, VIOREL.

Cercetări privind obținerea produselor de panificație îmbogățite în fibre : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Simac ; cond. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

90 p. : diagr., sch., fotogr. ; 21 cm.

II 37253; 664.6/S56

 

SIMAC, VIOREL.

Cercetări privind obținerea produselor de panificație îmbogățite în fibre : teză de doctorat / ing. Viorel Simac ; cond. șt. Prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați, 2005.

269 p.+ 47 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7409; 664.6/S56

 

TARHON, MARIA CRISTIANA.

Tehnologia fabricării oțetului / Maria Cristiana Tarhon ; ref. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

132 p. : fig., tab., sch. ; 21 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-263-X

II 37292; 663.24/T22

TOP

 

669 Metalurgie

 

PAPADATU, CARMEN-PENELOPI.

Cercetări privind ameliorarea proprietăților și creșterea fiabilității unor oțeluri folosite în construcția utilajelor metalurgice : rezumatul tezei de doctorat / ing.-ec. Carmen-Penelopi Papadatu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

74 p. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37250; 669.1/P28

 

PAPADATU, CARMEN-PENELOPI.

Cercetări privind ameliorarea proprietăților și creșterea fiabilității unor oțeluri folosite în construcția utilajelor metalurgice : teză de doctorat / ing.-ec. Carmen-Penelopi Papadatu ; cond. șt. Prof. univ. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2005.

200 f. : fig., sch., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7401; 669.1/P28

TOP

 

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

BUBNICKI, ZDZISLAW.

Modern control theory / Zdzislaw Bubnicki. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2005.

X, 423 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 3-540-23951-0

III 18675; 681.51/B86

 

Digital self-tuning controllers : algorithms, implementation and applications / Vladimír Bobál, Josef Böhm, Jaromír Fessl, Jirí Machácek. - London : Springer, 2005.

xvi, 317 p. : fig. ; 23,5 cm - (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing).

ISBN 1-85233-980-2

III 18673; 681.51/D41

 

LIBERZON, DANIEL.

Switching in systems and control / Daniel Liberzon. - Boston ; Basel ; Berlin : Birkhäuser, 003.

xi, 233 p. : sch., diagr. ; 24 cm - (Systems & Control: Foundations & Applications).

ISBN 0-8176-4297-8

III 18580; 681.51/L58

 

ZAKNICH, ANTHONY.

Principles of adaptive filters and self-learning systems / Anthony Zaknich. - London : Springer, 2005.

xxii, 386 p. : fig. ; 23,5 cm - (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing).

ISBN 1-85233-984-5

III 18672; 681.51/Z21

TOP

 

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

ȚÂRLEA, GRAȚIELA-MARIA.

Desen tehnic / conf. dr. ing. Grațiela-Maria Țârlea, prep. ing. Elena Andrieschi. - București : Conspress, 2005.

[vol.] ; 24 cm - (Carte universitară).

Vol. 1. - 2005. - VIII, 94 p. : fig., tab., fotogr. - ISBN 973-7797-55-8

III 18746; 744/T23

 

ȚÂRLEA, GRAȚIELA-MARIA.

Introducere în desenul tehnic de construcții și instalații / dr. ing. Grațiela-Maria Țârlea. - București : Conspress, 2004.

192 p. : fig., tab., fotogr. ; 24,5 cm - (Carte universitară).

ISBN 973-7797-26-4

III 18752; 744/T23

TOP

 

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

STANCU, STELIAN.

Istoria unui proiect: Festivalul Gulliver / Stelian Stancu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

212 p.; 20 cm.

ISBN 973-627-254-0

II 37293; 792/S76

TOP

 

796 Educație fizică și sport

 

MANNO, RENATO.

Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv / Renato Manno. - București : Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport, 1996.

200 p.; 22 cm - (Sportul de performanță (SDP) ; 371-374).

ISBN 2-86713-082-4

II 33382; 796/M25

 

MÂRZA DĂNILĂ, DOINA.

Cunoștințe de masaj și automasaj antistres și recuperator / conf. univ. dr. Doina Mârza Dănilă. - Bacău, 2005.

89 p. : fig. ; 30 cm.

IV 7425; 796/M44

 

MÂRZA, DOINA.

Kinetoprofilaxie prin activități corporale sportiv-recreative și de timp liber : curs pentru studenții la masterat / conf. univ. dr. Doina Mârza. - Bacău, 2005.

88 p. : sch., tab. ; 30 cm.

IV 7424; 796/M44

TOP

 

80 Probleme generale de filologie

 

SĂVULESCU, SILVIA.

Retorică și teoria argumentării / Silvia Săvulescu. - București, 2004.

180 p. ; 20 cm.

ISBN 973-711-022-6

II 37295; 808.5/S28

TOP

 

81 Lingvistică

 

BULGĂR, GH.

Dicționar de omonime / Gh. Bulgăr. - București : Lucman, 2004.

302 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9438-21-07

II 37288; 811.135.1'37/B91

 

BULGĂR, GH.

Dicționar de sinonime: ediție îmbogățită și revizuită / Gheorghe Bulgăr. - București : Lucman, 2004.

380 p.; 16 cm.

ISBN 973-8565-04-4

II 37091; 811.135.1'373.421(038)/B91

 

CARPOV, MARIA.

Sémiotique et communication : notes de cours en guise d'introduction / Maria Carpov. - Bacău : Alma Mater, 2005.

88 p. : tab. ; 24 cm - (Științe ale comunicării și ale limbajului).

ISBN 973-8392-14-4

III 18742; 81'22/C26

 

CONSTANTINESCU, MUGURAȘ.

La Traduction entre pratique et théorie / Muguraș Constantinescu ; cuv. în. de Irina Mavrodin. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2005.

316 p. ; 20 cm.

ISBN 973-666-163-6

II 37355; 811.133.1'25/C66

 

Dicționar enciclopedic / coordonare generală : Marcel D. Popa, Alexandru Stănciulescu, Anicuța Tudor, ... - București : Editura Enciclopedică, 1993-.

[vol.] ; 24 cm.

vol. 1 : A-C. - 1993. - XVI, 511 p. . - ISBN 973-45-0046-5

vol. 2 : D-G. - 1996. - XV, 529 p. - Text pe trei coloane. - ISBN 973-45-0143-7

vol. 3 : H-K. - 1999. - 502 p. - Conține un mic dicționar de expresii și citate celebre p. 459-502. - ISBN 973-45-0273-5

vol. 4 : L-N. - 2001. - XV, 649 p. . - Conține un mic dicționar de expresii și citate celebre p. 459-502. - ISBN 973-45-0350-2

vol. 5 : O-Q. - 2004. - XV, 568 p. . - Conține un mic dicționar de expresii și citate celebre p. 459-502. - ISBN 973-45-0472-X

vol. 6 : R-Ș. - 2006. - 641 p. - Conține un mic dicționar de expresii și citate celebre p. 459-502. - ISBN 973-45-0530-0

III 12542; 811.135.1'374.81/D39

 

GHEORGHE, MIRELA.

À la rencontre de la France actuelle / Mirela Gheorghe, Camelia Mitache ; rev. șt. conf. dr. Nicolae Taftă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

112 p. : tab. ; 24 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-627-276-1

III 18846; 811.133.1'24/G40

 

Ipostaze ale interacțiunii / colab. Elena Bonta, Doina-Mihaela Sava, Sofia Dima, ... ; coord. Maria Carpov. - Bacău : Alma Mater, 2004.

301 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm - (Științe ale comunicării și ale limbajului).

ISBN 973-8392-10-1

III 18762; 81'22/I-78

 

KATAN, DAVID.

Translating cultures : an introduction for translators, interpretersand mediators / David Katan. - 2nd ed. - Manchester : St. Jerome Publishing, 2004.

vii, 380 p. : fig., sch. ; 24,5 cm.

ISBN 1-900650-73-8

III 18848; 81'25/K24

 

MEYER, PAUL GEORG.

Synchronic English Linguistics : An Introduction / Paul Georg Meyer, in collaboration with Andreas Frhwirth, Brigit Haupt, Andreas Kohn, Peter Marsden, Tanja Oelkers. - Tbingen : Narr, 002.

XIV, 230 p. : il., tab., sch. ; 24 cm - (Narr Studienbcher).

ISBN 3-8233-4981-3

III 18839; 811.111-1/M63

 

NECULA, GINA.

Probleme ale ortografiei românești actuale / Gina Necula. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

148 p. ; 24 cm - (Colecția LINGVISTICĂ).

ISBN 973-627-303-2

III 18868; 811.135.1'35/N34

 

PIȚU, LUCA.

Insem(i)nările Magistrului din Cajvana / Luca Pițu ; pref. de Ciprian Șiulea, postf. de Gheorghe Grigurcu. - București : Nemira, 2005.

398 p. ; 20 cm - (Totem).

ISBN 973-569-743-2

II 36792; 821.135.1-7/P69

 

VEJA, VIRGINIA.

L' Accord grammatical en français / Virginia Veja ; ref. șt. prof.dr. Anca Gâță, prof.dr. Sofia Dima. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

207 p. ; 16 cm.

ISBN 973-30-1654-3

II 37094; 811.133.1'36/V41

 

VEJA, VIRGINIA.

Le Lexique: Approche méthodologique de la forme et du sens des mots / Virginia Veja ; ref.șt. Angelica Vâlcu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

230 p.; 16 cm.

ISBN 973-30-1642-X

II 37095; 811.133.1'373(075.8)/V41

 

VOLCEANOV, GEORGE.

Dicționar de neologisme ale limbii engleze / George Volceanov. - București : Niculescu, 2002.

284 p.; 15 cm.

ISBN 973-568-156-0

II 37090; 811.111.1'373.43/V87

 

TĂMÂIANU-MORITA, EMMA.

Limba japoneză : schițe de gramatică funcțională / Emma Tămâianu-Morita. - Cluj-Napoca : Clusium, 2004-2006.

2 vol. - (Colecția DEM. Manuale Clusium).

ISBN 973-555-405-4

Vol. 1. - 2004. - 232 p. - Anexă și bibliogr.. - Texte și în l. japoneză. - Cuprinsul și în l. engleză. - ISBN 973-555-406-2

Vol. 2. - 2006. - 238 p. ; 22,5 cm. - Anexă și bibliogr.. - Texte și în l. japoneză. - Cuprinsul și în l. engleză. - ISBN 973-555-503-4

II 35951; 811.521/T15

TOP

 

82 Literatură

 

BRATU, FLORIAN.

Identitatea : imagine și destin / Florian Bratu. - Iași : Universitas, 2005.

212 p. ; 20 cm - (Universitas XXI).

ISBN 973-7889-25-8

II 37353; 82.09/B75

 

BRATU, FLORIAN.

Romanul de introspecție / Florian Bratu. - Iași : Universitas XXI, 2005.

405 p. ; 20 cm - (Colecția Hermeneutica).

II 37354; 82-3.09/B80

 

Cartea cea de toate zilele / colectivul redacției cotidianului Viața Liberă. - Galați : Alma Print, 2006.

207 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-87639-8-3

II 36802; 821.135.1-92/C27

 

Dicționarul general al literaturii române / Academia Română. - București : Univers Enciclopedic, 2004-.

6 vol. ; 26 cm.

ISBN 973-637-070-4

Vol. 1 : A/B. - 2004. - 732 p. - Bibliogr. - ISBN 973-637-071-2

vol. 2 : C/D. - 2004. - 812 p. - Bibliogr. - ISBN 973-637-072-0

Vol. 3 : E/K. - 2005. - XLI, 789 p. : il., fotogr. - Bibliogr. - ISBN 973-637-087-9

Vol. 4 : L/O. - 2005. - XLI, 745 p. : il. , fotogr. - Bibliogr. - ISBN 973-637-111-5

III 18120; 821.135.1.09(038)/D39

 

DRĂGOI, MIRELA.

Voyage à travers le XIXe siècle littéraire / Mirela Drăgoi, Mirela Gheorghe. - Galați, [2006].

216 p. ; 23 cm.

III 18654; 821.133.1.09/D76

 

ORNEA, Z.

Viața lui Constantin Stere / Zigu Ornea. - Chișinău : Editura "Universul", 2005.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 2005. - 590 p. - ISBN 9975-944-89-2

Vol. 2. - 2005. - 632 p. - ISBN 9975-944-90-6

III 18841; 821.135.1-94/O-79

 

PÂRVU GHIȚESCU, LIGIA.

Old and Medieval English Literature / Ligia Ghițescu Pârvu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2005.

90 p.; 20 cm.

III 18656; 821.111-95/G47

 

PIȚU, LUCA.

Lautréamont, la rhétorique et nous ; Retour aux démêlés avec autrui / Luca Pițu. - [Brașov] : Aula, [2006].

206 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8261-72-4

II 37289; 821.133.1.09/P69

 

STOICA, ION.

Umbra umbrei : versuri / Ion Stoica. - Constanța : Ex Ponto, 2005.

105 p.; 15 cm.

ISBN 973-644-422-8

II 37326; 821.135.1-1/S75

 

Strategii și convenții literare : recuperări critice / Coord. Simona Antofi, Doinița Milea. - Galați : Europlus, 2005.

336 p.; 21 cm - (Europlus Universitaria).

ISBN 973-7845-00-5

II 37290; 82.09/S75

 

TAFTĂ, NICOLAE.

Tradition et innovation dans le théâtre français contemporain / Nicolae Taftă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

364 p. ; 20,5 cm.

ISBN 973-627-250-8

II 37092; 821.133.1-2.09/T13

 

TEODOSIU, LUCIAN.

Dimitrie Stelaru , așa cum l-am cunoscut / Lucian Teodosiu. - Iași : Junimea, 1998.

121 p.; 21 cm - (Memoria ; 1).

ISBN 973-37-0338-9

III 18834; 82.3/T37

 

TEODOSIU, LUCIAN.

Într-o bună dimineață / Lucian Teodosiu. - Iași : Danaster : Editura Danaster, 1999.

134 p.; 20 cm - (Colecția poeți români de astăzi ; 1) (Poeți români de astăzi ; 1).

ISBN 973-98580-1-5

III 18835; 82.135.1/T37

 

TEODOSIU, LUCIAN.

O zi din viața mea = Une journée - ma vie / Lucian Teodosiu ; trad. Constantin Frosin. - București : Viitorul Românesc, 1999.

196 p.; 18 cm - (Poeme ; 33) (Poeme-poèmes ; 33).

ISBN 973-9172-91-1

III 18836; 82.135.1/T37

 

TEODOSIU, LUCIAN.

Privilegii : versuri / Lucian Teodosiu. - Iași : Omnia , 2005.

127 p.; 16 cm.

ISBN 973-87531-1-2

II 36789; 82.135.1-1/T37

 

ȚIMPEA STOICA, CORNELIA.

Aproape iarnă... / Cornelia Țimpea Stoica. - București : Semne, 2005.

456 p.; 20 cm.

ISBN 973-624-305-2

II 37193; 821.135.1-31/T58

TOP

 

902/904 Arheologie. Preistorie

 

LUCA, SABIN ADRIAN.

Cercetări arheologice în peștera Cauce : sat Cerișor, comuna Lelese, jud. Hunedoara / Sabin Adrian Luca, Cristian Roman, Dragoș Diaconescu. - București : Editura Economică, 2004-.

[vol.] ; 24 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; IV-V).

Vol. 1. - 2004. - 298 p. : fig., fotogr., tab., diagr - (Bibliotheca Septemcastrensis ; IV).

Vol. 2. - 2005. - 254 p. : fig., fotogr., tab., diagr - (Bibliotheca Septemcastrensis ; V). - ISBN 973-709-158-2

III 17361; 902/903/L83

 

LUCA, SABIN ADRIAN.

Repertoriul arheologic al județului Hunedoara / Sabin Adrian Luca ; cu contribuții de : Cristian Roman, Dragoș Diaconescu, Cosmin Suciu ; ed. Sabin Adrian Luca. - Alba Iulia : Altip, 2005.

238 p. : fig., h., tab. ; 30 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; XIV).

ISBN 973-7724-60-7

IV 7427; 902/903/L83

 

PETRESCU, SORIN M.

Locuirea umană a peșterilor din Banat din epoca romană până în sec. XXI / Sorin M. Petrescu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

162 p. : tab., ilustr., fig. ; 21 cm.

ISBN 973-610-276-9

III 18738; 902/903/P57

TOP

 

91 Geografie

 

HUMELNICU, DELIA ANGELICA.

Geografia României : ghid pentru examenul de bacalaureat și admitere la facultate / Delia Humelnicu, Marius Puțanu Cuzub. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

154 p. : tab., h. ; 23 cm.

ISBN 973-627-310-5

III 18878; 913(498)/H94

top

 

93/94 Istorie

 

Annuario dell' Istituto Italo-Romeno di Studi Storici. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 1. - 2004. - 354 p. : fig., tab. - ISBN 973-610-278-5

III 18744; 94(450:498)/A61

 

BERCIU-DRĂGHICESCU, ADINA.

Introducere în știința istorică și în științele auxiliare ale istoriei : surse info-documentare / Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, conf. univ. dr. G.D. Iscru. - ed. nouă, rev. și completată. - București : Editura Universității din București, 2005.

271 p. : il., fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-737-050-3

III 18832; 930/B46

 

Călători români în Occident / Coord. Nicolae Bocșan, Ioan Bolovan. - Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

307 p.; 21 cm.

ISBN 973-85893-7-1

III 18579; 94(4)"15/19"/C11

 

LAZAROVITS, ERNŐ.

Călător prin iad : povesta adevărată a unui supraviețuitor / Erno Lazarovits ; prefață de Oliver Lustig ; traducere din limba engleză de Cristina Caroline Paula Paul. - Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

172 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86871-5-2

II 37031; 94(4)"20/..."/L11

 

MĂCRIȘ, ANATOL.

Găgăuzii în diasporă și la ei acasă / Dr. Anatol Măcriș. - București : Agerpress, 2005.

160 p. : n. muz., [1] f. pl. ; 21 cm.

ISBN 973-87572-2-3

II 36706; 94(478)/M13

 

MERA, LAURENȚIU.

Îndreptar arhivistic : pentru personalul care crează, păstrează și folosește documente / Laurențiu Mera. - ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Aronda, 2004.

290 p. ; 21 cm + 1 dischetă.

ISBN 973-85020-0-4

II 37088; 930/M59

 

NEAMȚU, GELU.

The Revolution of 1848-1849 in Transylvania : contributions to the history of mentalities and of the social imaginary / Gelu Neamțu, Ioan Bolovan ; trad. Liviu Bleoca, Tudor Mărginean, Adina Oltean. - Cluj-Napoca : Romanian Cultural Institute, 2004.

178 p. ; 20 cm - (Bibiotheca Rerum Transsilvaniae ; XXXII).

ISBN 973-86871-4-4

II 37025; 94(498)"18/19"/N32

 

PORUMB, MARIUS.

Ștefan cel Mare și Transilvania : legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI / Marius Porumb. - Cluj Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

88 p. ; 27 cm.

ISBN 973-86871-0-1

IV 7394; 94(498)"06/17"/P73

 

Relații interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII) / coordonatori : Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic. - București : Editura Economică, 2005.

269 p. : fig., h., fotogr. ; 24 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; XII).

ISBN 973-709-158-2

III 18743; 94(498)"06/17"/R68

 

VELTER, TIBERIU.

Marea Britanie și Balcanii : pagini de diplomație, 1914-1915 / dr.Tiberiu Velter. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

100 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-239-4

III 18739; 94(41)"20/..."/V42

TOP