Titluri noi intrate în bibliotecă iulie-decembrie 2006

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie. Biblioteci

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

070 Ziaristică. Presă

1 FILOZOFIE

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

316 Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

52 Astronomie. Geodezie

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini cu abur)

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.39 Telecomunicații

621.4 Motoare termice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

63 Științe agricole

631/635 Agricultură în general. Horticultură

636/639 Zootehnie. Apicultură. Pescuit. Piscicultură

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

80 Probleme generale de filologie

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

3D Modelling and Visualization in Computed Tomography. A VTK's Approach with TCL Scripts / Dorel Aiordăchioaie. - București : Matrix Rom, 2004.

198 p. ; 20 cm.

ISBN 973-685-696-8

III 19119; 004/A11

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Neutral Process Modelling with Modelica / Dorel Aiordăchioaie. - București : Matrix Rom, 2003.

157 p.; 21 cm.

ISBN 973-685-550-3

III 19121; 004/A11

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Towards Metamodelling for Computer Aided Process Modelling : a Concurrent Engineering Point of View / Dorel Aiordăchioaie. - București : Matrix Rom, 2003.

137 p.; 20 cm.

ISBN 973-685-556-2

III 19120; 004.4/A11

 

Analiza și proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice cu UML / Stelian Guțu, Gabriel Marcu, Liviu Ioniță, Bogdan Dumbrăvescu ; coord. Liviu Dumitrașcu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2005.

XXIV, 406 p. : fig., tab. ; 20 cm - (I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-012-2

II 36887; 004.4/A48

 

BAICU, IOAN.

Grafică inginerească : AutoCAD, AutoLISP / Ioan Baicu ; control șt. conf. dr. Elena Mereuță, conf. dr. ing. Ana Morărescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

181 p. : fig., sch. ; 24 cm.

ISBN 973-627-232-X

III 18500; 004.896AUTOCAD/B18

 

Base de données : gradualité et imprécision dans les bases de données ; Ensembles flous, requêtes flexibles et interrogation de donnés mal connues / Patrick Bosc, Ludovic Liétard, Olivier Pivert... - Paris : Ellipses, 2004.

316 p.; 21 cm.

ISBN 2-7298-2036-1

III 19132; 004/B11

 

BĂDUȚ, MIRCEA.

Bazele proiectării cu SOLID EDGE / Mircea BăduȚ, Mihail Iosip. - Cluj Napoca : Editura Albastră, 2003.

375 p.; 17 cm.

ISBN 973-650-102-7

II 36882; 004.896/B14

 

BOUDJILIDA, NACER.

Gestion et administration des bases de données : Application Sybase et Oracle ; Cours et exercices corrigés / Nacer Boudjlida. - Paris : Dunod, 2003.

237 p.; 21 cm.

ISBN 2-10-005847-9

III 19160; 004/B74

 

CALLAHAN, EVAN.

Microsoft Access 2002 Visual Basic : pour applications étape par étape / Evan Callahan. - Paris : Dunod, 2002.

x, 362 p. : fig., fotogr. ; 22,5 cm + CD-ROM.

ISBN 2-10-006387-1

III 19176; 004.655AC/C14

 

CARAMAN, SERGIU.

Sisteme bazate pe cunoștințe în conducerea proceselor / Sergiu Caraman, Marian Barbu, Dorin Ioniță Cârstoiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

104 p.; 20 cm - (Colecția Cartea de Informatică).

ISBN 973-627-203-6

III 19102; 004/C13

 

COJOCARU, DORIAN.

Proiectare asistată de calculator / Dorian Cojocaru, Cristian Vladu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006.

133 p. ; 29 cm.

IV 7503; 004.8/C61

 

CURIAC, DANIEL.

Sisteme informatice pentru comerț electronic / Daniel Curiac, Florin Drăgan ; ref. prof. dr. ing. Ștefan Holban, Vasile Stoicu-Tivadar. - Timișoara : Orizonturi universitare, 2005.

155 p. : il., fig., sch. ; 23 cm - (Calculatoare - informatică ; 47).

ISBN 973-638-205-2

III 18924; 004.78/C95

 

DUMITRAȘCU, LIVIU.

Crearea site-urilor Web cu Dreamweaver MX 2004 și Dreamweaver 8 / Liviu Dumitrașcu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2006.

xxiv, 523 p. : fotogr. ; 20 cm - (Colecția I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-044-0

II 36885; 004.42WEB/D90

 

DUMITRAȘCU, LIVIU.

Crearea site-urilor Web / Liviu Dumitrașcu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2006.

xviii, 282 p. : fotogr. ; 20 cm - (Colecția masterate UPG).

ISBN 973-719-087-4

II 36884; 004.42WEB/D90

 

DUMITRAȘCU, LIVIU.

Studii de caz și exerciții rezolvate pentru crearea site-urilor Web cu Dreamweaver MX 2004 / Liviu Dumitrașcu, Liviu Ioniță, Gabriel Marcu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2005.

xii, 323 p. : fotogr. ; 20 cm - (Colecția I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-045-9

II 36886; 004.42WEB/D90

 

FOX, BARRETT.

3 ds MAX 6 : producția de animații 3D de la concepție la finalizare / Barrett Fox. - București : BIC-ALL, 2006.

461 p. ; 23 cm.

ISBN 973-571-566-X

III 18960; 004/F72

 

GARDARIN, GEORGES.

Bases de données / Georges Gardarin. - Paris : Eyrolles, 2005.

788 p.; 18 cm.

ISBN 2-212-11281-5

II 37471; 004/G11

 

GHINEA, MARIN.

Matlab : calcul numeric, grafică, aplicații / Marin Ghinea, Virgiliu Fireteanu. - București : Teora, 1998.

302 p. ; 23 cm - (Calculatoare personale).

ISBN 973-601-275-1 : 35000 lei.

III 14858; 004.42MATLAB/G51

 

HONTAÑÓN, RAMÓN J.

Securitatea în LINUX / Ramón J. Hontañón ; trad. Daniel Cihodaru. - București : Teora, 2002.

325 p.; 21 cm.

ISBN 973-20-0533-5

III 19089; 004/H77

 

IONESCU, AUGUSTIN-IULIAN.

Bazele proiectării logice a calculatoarelor : note de curs / Augustin-Iulian Ionescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006-.

[vol.] ; 29 cm.

vol. 1. - 2006. - 181 p.

IV 7502; 004.2/I-68

 

MANCAȘ, CHRISTIAN.

Programarea în SQL ANSI-92 cu aplicații pentru MSJetSQL 4 / Christian Mancaș. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

81 p.; 27 cm.

ISBN 973-614-051-2

IV 7507; 004.42/M21

 

OMURA, GEORGE.

AutoCAD 2006 și AutoCAD LT 2006 / George Omura ; traducere de Radu Biriș, Simona Preda, Cora Radulian. - București : Teora, 2006.

1181 p. + 1 CD-ROM ; 24 cm - (Expert).

ISBN 1-59496-114-X

III 19088; 004.8/O-53

 

Proceedings of the third inernational workshop on intelligent solutions in embedded systems : Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany, May 20, 2005 / ed. by Volker Turau, Christoph Weyer. - Hamburg : Hamburg University of Technology, 2005.

iv, 203 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

ISBN 3-902463-03-1

II 36830; 004.7/.9/P93

 

SIMION, IONEL.

AutoCAD 2006 pentru ingineri / Ionel Simion. - București : Teora, 2006.

280 p.; 24 cm.

ISBN 973-20-1001-0

III 18961; 004.896/S56

 

TODORAN, ENEIA.

Inginerie Software : studii în prototipizare și specificare formală / Eneia Todoran. - Cluj - Napoca : Mediamira, 2006.

148 p. ; 24 cm - (Colecția Inginerului).

ISBN 973-713-098-7

III 19041; 004.41/T68

 

TUDORIE, CORNELIA.

Contribuții la realizarea de interfețe pentru interogarea flexibilă a bazelor de date : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cornelia Tudorie ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Catedra de Informatică Aplicată, 2006.

90 p. : fig., sch., diagr., tab., iv ; 21 cm.

II 36940; 004.6/T91

 

TUDORIE, CORNELIA.

Contribuții la realizarea de interfețe pentru interogarea flexibilă a bazelor de date : teză de doctorat / drd. ing. Cornelia Tudorie ; cond. șt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Catedra de Informatică Aplicată, 2006.

x, 243 p. : fig., sch., diagr., tab., xxxix ; 29 cm.

IV 7485; 004.6/T91

 

ULLMAN, LARRY.

PHP și MySQL pentru site-uri web dinamice / Larry Ullman ; trad. Cristian Mocanu, Florin Moraru. - [București] : Teora, 2005.

xx, 572 p. : fig., fotogr. ; 23 cm.

Lucrarea prezintă PHP versiunea 5 și MySQL versiunea 4.1.

ISBN 1-59496-069-0

III 19091; 004.42WEB/U33

 

WELLING, LUKE.

Dezvoltarea aplicațiilor WEB cu PHP și MySQL / Luke Welling, Laura Thomson. - ed. a 2-a. - București : Teora, 2005.

XXXII, 832 p. : fig. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 1-59496-051-8

III 19090; 004.42WEB/W50

TOP

 

02 Biblioteconomie. Biblioteci

 

Biblioteca universitară bălțeană la 60 ani . - Bălți : Biblioteca științifică, 2005.

213 p.; 18 cm.

ISBN 9975-931-98-7

II 37433; 025/B52

 

DUMITRĂȘCONIU, CONSTANțA.

Repertoriul lucrărilor elaborate de bibliotecile din România / lucr. întocmită de drd. Constanța Dumitrășconiu ; indexuri realizate de Olimpiu Naicu ; coord. prof. univ. dr. Mircea Regneală. - [București] : ABIR, 2006.

vol. ; 24 cm.

ISBN 973-85962-5-4

Vol. 1 : Lucrări elaborate de bibliotecile publice. - 2006. - XX, 432 p. - ISBN 973-85962

III 18971; 02/D90

 

Managementul informației și al bibliotecilor în mileniul III / ed. de W. Malcom Watson ; traducere din limba engleză de Octavia-Luciana Porumbeanu ; cuv. în. de Mircea Regneală. - București : Asociația Bibliotecarilor din Învățământ din România, 2004.

212 p. ; 20 cm - (Biblioteca ABIR ; 20).

ISBN 973-85962-0-3

II 36895; 02/M20

 

MARCU, ANGELA.

Noi tendințe în serviciile de referințe din biblioteci : sinteză documentară / Angela Marcu. - București : Asociația Bibliotecarilor din Învățământ din România, 2006.

76 p. : tab. ; 20 cm - (Biblioteca ABIR ; 22).

ISBN 973-85962-3-8

II 36894; 02/M34

 

MCILWAINE, I. C.

Clasificarea Zecimală Universală : ghid de utilizare / I. C. McIlwaine ; trad. de Victoria Frâncu ; cuv. în. prof. univ. dr. Mircea Regneală. - București : Asociația Bibliotecarilor din Învățământ din România, 2006.

ix, 285 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-85962-2-x

III 18972; 02/M12

TOP

 

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

Dicționar tehnic englez-român / coord. Gabriela Niculescu. - ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 2004.

1559 p.; 24 cm.

ISBN 973-31-2210-6

III 18691; (03)6/D39TER

 

Encyclopaedia universalis / ed. Giuseppe Annoscia, Yves Kirchner, Jean-Marie Pruvost-Beaurain... - Paris : Encyclopaedia Universalis France, 2002.

28 vol. : il. ; 28 cm.

ISBN 2-85229-550-4

Vol. 1 : Corpus : Aalto - Altruisme. - 2002. - 1056 p. : il., tab. h., sch. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 2 : Corpus : Aluminium - Arnold. - 2002. - 1055 p. : il., h., sch., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 3 : Corpus : Aromaticité - Berthollet. - 2002. - 1056 p. : il., sch., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 4 : Corpus : Bertolucci - Cartier. - 2002. - 1055 p. : il., tab., fig., h. , sch. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 5 : Corpus : Cartographie - Cohen. - 2002. - 1055 p. : il., tab., fig., sch., h. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 6 : Corpus : Colbertisme - Déchristianisation . - 2002. - 1055 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 7 : Corpus : Décision - Élastine. - 2002. - 1047 p. : pl., il., h., diagr. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 8 : Corpus : Élastomères - Europe de l'Est. - 2002. - 1050 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 9 : Corpus : Européenne (union) - Gauguin. - 2002. - 1055 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 10 : Corpus : Gaule - Habeas corpus. - 2002. - 1055 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 11 : Corpus : Habitat - Indiens d'amérique. - 2002. - 1101 p. : pl., il., h., diagr. tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 12 : Corpus : Individu et société - Julien l'apostat. - 2002. - 1007 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 13 : Corpus : Jumeaux - Lyonnais (poètes). - 2002. - 1007 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 14 : Corpus : Lyophilisation - Météorites. - 2002. - 1103 p. : pl., il., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 15 : Corpus : Météorologie - Néolithique. - 2002. - 1005 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 16 : Corpus : Néolithisation - Ornement. - 2002. - 1055 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 17 : Corpus : Orogenèse - Phonation. - 2002. - 1007 p. : pl., il., h., diagr. tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 18 : Corpus : Phonètique - Protestantisme. - 2002. - 1055 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 19 : Corpus : Protistes - Risques. - 2002. - 1007 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 20 : Corpus : Rites - Sierra Leone. - 2002. - 1007 p. : pl., il., h., diagr. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 21 : Corpus : Sigillographie - Syrie. - 2002. - 1053 p. : pl., il., h., diagr. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 22 : Corpus : Syrienne (archéologie) - Tsvétaïéva. - 2002. - 1049 p. : pl., il., h., diagr. tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 23 : Corpus : Tuberculose - Zygophycées. - 2002. - 1008 p. : pl., il., h., diagr., tab. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 24 : Les Pays. - 2004. - 647 p. : h., tab., il. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 25 : Thesaurus - Index (A - Delibes). - 2002. - 1246 p. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 26 : Thesaurus - Index (Deligne - Kuyper). - 2002. - 1247 p. - 2536 p. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 27 : Thesaurus - Index (Kuznets - Rap). - 2002. - 2537 p. - 3826 p. - ISBN 2-85229-550-4

Vol. 28 : Thesaurus - Index (Rapa - Zyriane). - 2002. - 3827 p. - 4968 p. + 163 p. - ISBN 2-85229-550-4

IV 7496; (03)0/E52

 

Le Monde des Littératures / ed. Anne Ollier. - [Paris] : Encyclopaedia Universalis France, 2003.

780 p.; 31 cm.

ISBN 2-85229-751-5

IV 7498; 03/M84

 

Dictionnaire de médecine Flammarion / coord. Serge Kernbaum. - 7-ème édition - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2001.

1035 p.; 23 cm.

ISBN 2-257-16399-0

III 19152; (038)61/D36

TOP

 

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2004 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004.

404 p. : fig., fotogr. ; 22 cm.

ISBN 3-525-85120-0

II 36838; 061/J19

TOP

 

070 Ziaristică. Presă

 

De nota 10 [Licență. Jurnalism 2006] / coordonator Dorin Popa. - Iași : Editura Pim, 2006.

199 p. ; 20 cm.

ISBN 9-737164-16-4

II 37489; 070/D26

 

Valori ale mass-media în epoca contemporană / coord. M. Guzun, G. Stepanov, M. Lescu. - Chișinău.

vol. ; 20 cm - (Colecția Mass-media).

Vol. 3. - 2005. - 119 p. : tab. - ISBN 9975-70-547-2

II 36844; 070/V20

TOP

 

1 FILOZOFIE

 

Dicționar de termeni ai filosofiei românești : secolul XX / coordonatori : Viorel Colțescu, Constantin Grecu, Octavian Balintfi, Ilona Bîrzescu, ... - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2004.

170 p. ; 18 cm - (Gama).

ISBN 973-8433-46-0

I 4226; 111/D39

 

HABERMAS, JÜRGEN.

Conștiință morală și acțiune comunicativă / Jürgen Habermas ; traducere de Gilbert Lepădatu. - București : All Educational, 2000.

182 p. ; 16 cm - (SubstanțiAll).

ISBN 973-684-242-8

II 34737; 17/H11

 

HABERMAS, JÜRGEN.

Discursul filosofic al modernității : 12 prelegeri / Jürgen Habermas ; în românește de : Gilbert V. Lepădatu, Ionel Zamfir, Marius Stan, ... - București : All Educational, 2000.

363 p. ; 18 cm - (SubstanțiAll).

ISBN 973-684-251-7

II 36816; 14/H11

 

NEACȘU, ADRIANA.

Arheologia și evoluția conceptelor filosofice : curs / Adriana Neacșu. - Craiova : Universitaria, 2006.

372 p. ; 20 cm.

ISBN 973-742-238-4

II 36868; 14/N33

 

NEACȘU, ADRIANA.

Filosofia istoriei filosofiei : problematică și concept / Adriana Neacșu. - Craiova : Fundația "Scrisul Românesc", 2005.

221 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8343-71-2

II 36869; 1/N30

TOP

 

159.9 Psihologie

 

Introducere în psihologie / Edward E. Smith, Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Fredrickson, Geoffrey R. Loftus ; colab. Daryl J. Bem, Stephen Maren ; trad. de Alexandra Borș, Mihaela Șinca, Iulia Mănescu. - a 14-a. - București : Tehnică, 2005.

XXIX p. + 1153 p. : diagr., fotogr. ; 24 cm - (Psihologie).

ISBN 973-31-2253-X

III 19084; 159.9/I-58

 

IOAN, ANDRONIC.

Psihologie generală / Andronic Ioan. - Craiova : Editura Universității din Craiova, 2003.

119 p. ; 27 cm.

IV 7474; 159.9/I-61

TOP

 

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Encyclopédie des Religions / la présente édition a été conçue et réalisé sous la présidence de Giuseppe Annoscia par les services éditoriaux et techiniques d'Encyclopedia Universalis ; Yves-Noël Lelouvrier a assuré la mise en oeuvre éditoriale du projet, défini par Jacques Bersani. - [Paris] : Encyclopaedia Universalis France, 2002.

657 p. ; 30 cm.

ISBN 2-85229-922-4

IV 7497; 29/E53

 

DURĂ, NICOLAE V.

Scythia Minor (Dobrogea) și Biserica ei apostolică : Scaunul Arhiepiscopal și Mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV) / prof.univ.dr. Nicolae V. Dură. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

267 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1450-8

III 19065; 26/28/D95

TOP

 

316 Sociologie

 

BORGMANN, ALBERT.

Ancorarea în realitate : natura informației la sfârșit de mileniu / Albert Borgmann ; trad. Bogdan Uilecan. - Chișinău : Tehnica-Info, 2003.

274 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 9975-63-224-6

II 36843; 316.77/B69

 

Comunicarea publică : concepte și interpretări : culegere de texte-prelegeri / coord. Valentin Dorogan. - Chișinău : CEP USM.

vol. ; 20 cm - (Colecția Comunicare).

Vol. 3. - 2005. - 191 p. - ISBN 9975-70-543-X

II 36851; 316.77/C63

 

CRĂCIUNESCU, ROMULUS.

Curs de psihologie socială / Romulus Crăciunescu. - 2005 (Tipografia Universității din Craiova).

194 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 36870; 316.6(075.8)/C81

 

Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului / coord. Gabriela Alexandrescu. - București : Salvați copiii, 2003.

46 p.; 12 cm.

II 37490; 316/G47

 

HABERMAS, JÜRGEN.

Sfera publică și transformarea ei structurală : studiu asupra unei categorii a societății burgheze / Jürgen Habermas ; trad. Janina Ianoși. - ed. a 2-a rev. - București, 2005.

385 p.; 18 cm - (Cultura comunicării).

ISBN 973-711-069-2

II 36801; 316/H11

 

KELLNER, DOUGLAS.

Cultura media / Douglas Kellner ; trad. de Teodora Ghiviriză și Liliana Scărlătescu ; pref. de Adrian Dinu Rachieru. - București : Institutul European, 2001.

416 p. ; 23 cm - (Sinteze).

ISBN 973-611-118-0

III 16823; 316.77/K32

 

KREISEL, ANNEGRET.

Opferschutz und medieninteresse : [dissertation] / Annegret Kreisel ; gutacher prof. dr. Bernd-Dieter Meier. - Hannover, 2004.

XII, 186 p. : tab., diagr. + 40 p. ; 21 cm.

II 36827; 316.6/K82

 

Situația respectării drepturilor copilului în România : raport realizat în cadrul grupului de monitorizare privind drepturile copilului / coord. Gabriela Alexandrescu, Ana Bălan. - București : Salvați copiii, 2006.

64 p.; 23 cm.

IV 7555; 316/S53

 

ȘELARU, VASILE.

Comunicarea între informare și manipulare : dresori și vânzători de cai verzi / Vasile Șelaru, Claudiu Coman. - București : All Beck, 2005.

166 p.; 14 cm.

ISBN 973-655-784-7

II 36866; 316.77/43

TOP

 

32 Politică

 

BRÉCHON, PIERRE.

Partidele politice / Pierre Bréchon ; trad. de Marta Nora Țărnea, Adina Barvinschi. - Cluj-Napoca : EIKON, [2004].

247 p. : tab. ; 20 cm - (Universitas. Politologie).

ISBN 973-7987-53-5

II 36864; 32.01/B82

 

BOOKER, CRISTOPHER.

Uniunea Europeană - Marea Amăgire : istoria secretă a construcției europene / Cristopher Booker, Richard North ; traducere de Mihnea Columbeanu. - București : Antet, 2004.

366 p. ; 24 cm.

ISBN 973-636-121-7

III 19093; 327/B67

 

Contribuția evreilor din România la cultură și civilizație / coord. acad. Nicolae Cajal, dr. Hary Kuller. - ed. a 2-a. - București : Hasefer, 2004.

843 p.; 21 cm.

ISBN 973-630-067-6

III 19096; 323/C64

 

Documente / ed. îngrijită de Lya Benjamin. - București : Polirom, 2005.

700 p.; 28 cm.

ISBN 973-681-986-8

III 18935; 323/D61

 

Evreii din România în texte istoriografice : antologie / introducere, selectarea textelor, note și comentarii, traduceri din limbile maghiară, germană și franceză, bibliografie și indici de Lya Benjamin. - București : Hasefer, 2004.

666 p. ; 24 cm.

ISBN 973-630-015-3

III 19095; 323/E95

 

MAGIERA, GÜNTER.

Die Rehabilitierung der Meinung : Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Platon und Heidegger : [dissertation] / Günter Magiera ; referent prof. dr. Detlef Horster, Peter Brokmeier. - Hannover : [s.n.], 2004.

VI, 574 p. ; 21 cm.

II 36829; 32/M15

 

Mileniul III : Dialogul umanismelor : colocviu internațional, Suceava, 27-30 octombrie 2005 / coord. Sorin Tudor Maxim, Bogdan Popoveniuc. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2005.

504 p.; 21 cm.

ISBN 973-666-208-X

III 18909; 329/M51

 

Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX / coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

440 p.; 19 cm.

ISBN 973-739-261-2

II 37386; 321/323/P32

 

Raport final / coord. Elie Wiesel. - Iași : Polirom, 2005.

423 p.; 20 cm.

ISBN 973-681-990-6

III 18934; 323/R25

TOP

 

33 Științe economice

 

ALBU, SVETLANA.

Eficiența investiției : curs universitar / Svetlana Albu, Valeriu Capsîzu, Ion Albu. - Chișinău : CEP USM, 2005.

138 p. : tab., fig., diagr. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-556-1

II 36849; 330.3/A33

 

ANGHELACHE, CONSTANTIN.

România 2006 : starea economică înaintea aderării / Constantin Anghelache. - București : Editura Economică, 2006.

832 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-709-248-9

II 37418; 330.3/A48

 

BĂRBULESCU, CONSTANTIN.

Pentru creșterea competitivității întreprinderilor românești pe piața Uniunii Europene / Constantin Bărbulescu. - București : Economică, 2005.

237 p.; 20 cm.

ISBN 973-709-147-7

III 19078; 330.3/B28

 

CĂMĂȘOIU, OANA.

Formarea profesională / Oana Cămășoiu. - București : Economică, 2006.

363 p.; 21 cm.

ISBN 973-709-262-7

III 19076; 331/C11

 

Economia românească : prezent și perspective. Sesiune științifică cu participare internațională, Suceava, 2004 / Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2005.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-666-164-4

Vol. 1. - 2005. - 374 p. : tab., diagr., fotogr.

Vol. 2. - 2005. - 341 p. : tab., diagr., fotogr.

Vol. 3. - 2005. - 527 p. : tab., diagr., fotogr.

III 18911; 338(498)/E15

 

HÂNCU, BORIS.

Bazele teoriei jocurilor cooperatiste : prelegeri / Boris Hâncu, Nicolae Prodan, Ludmila Novac. - Chișinău : CEP USM, 2005.

115 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-582

II 36832; 330.4/H21

 

HODGSON, SUSAN.

Interviul de angajare : cum să răspunzi inteligent la orice întrebare / Susan Hodgson ; trad. de Ioana Aneci ; cuv. în. de Georgeta Pânișoară. - Iași : Polirom, 2006.

263 p. : tab. ; 19 cm - (Carieră-Succes-Performanțe).

ISBN 973-46-0176-8

II 37424; 331/H69

 

KANG, LAWLER.

Passion at work : how to find work you love and live the time of your life / Lawler Kang ; cuv. în. Mark Albion. - Upper Saddle River ; New York ; London : Pearson Education, Inc., 006.

XXVII, 240 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 0-13-185428-3

III 18893; 331/K20

 

LUKÁCS, EDIT.

Managementul resurselor umane / Edit Lukács . - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

2 vol. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-264-8

Vol. 1 : Procurare, motivare, evaluare / rev. șt. conf.dr.ec.ing. Maria Nicolai. - 136 p. : tab. , sch. - ISBN 973-627-265-6

Vol. 2 : Dezvoltare strategică, utilizare ergonomică / rev. șt. prof.univ.dr.ec. Adriana Olaru. - 146 p. : tab., fig. - ISBN 973-627-275-3

III 18650; 331/L91

 

STAN, SORIN V.

Capitalul intelectual al întreprinderii : evaluarea proprietății intelectuale și a altor active necorporale / Sorin V. Stan, Ion Anghel, Veronica Gruzsniczki. - București : Iroval, 2006.

227 p.; 19 cm.

ISBN 978-973-87944-0-5

III 19051; 330.1/S76

 

STANCIU, ANCA.

Economia comerțului : note de curs / Anca Stanciu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

129 p.;13 cm.

ISBN 973-614-094-6

II 37390; 330.1/S76

TOP

 

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

BAKER, SUE.

Principiile operațiunilor de la recepția hotelului / Sue Baker, Pam Bradley, Jeremy Huyton ; trad. de Florentin Vintilă. - București : All Beck, 2002.

X, 330 p. ; 20 cm - (Turism).

ISBN 973-655-187-3

II 35450; 338.48/B18

 

BOBIRCĂ, ANA.

Economia serviciilor internaționale / Ana Bobircă. - București : Editura Economică, 2005.

349 p. : tab., graf. ; 23 cm.

ISBN 973-709-197-3

III 19077; 338.46/B60

 

DIACONESCU, MIHAI.

Marketing agroalimentar / Mihai Diaconescu. - București : Editura Universitară, 2005.

184 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-749000-2 : 18.35 ron.

III 19067; 338.43/D36

 

LUPU, NICOLAE.

Hotelul - economie și management / conf. univ. dr. Nicolae Lupu. - a V-a, revizuită și actualizată. - București : BIC-ALL, 2005.

466 p. : tab., graf., il. ; 23 cm - (Oeconomica).

ISBN 973-655-781-2

III 19098; 338.48/L95

 

MEHEDINțI, ION LUCIAN.

Managementul în unitățile economice agricole : teorie și aplicații / Ion Lucian Mehedinți, Gheorghe Marin. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

234 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

III 18503; 338.43/M55

 

NIțĂ, VALENTIN.

Managementul serviciilor de cazare și catering / Valentin Niță. - Iași : Tehnopress, 2004-.

[vol.] ; 24 cm - (Management & Marketing).

vol. 1 : Servicii. Abordări conceptuale. Serviciile de cazare. - 2004. - 184 p. - ISBN 973-702-015-4

III 19082; 338.48/N79

TOP

 

339 Comerț. Marketing

 

ABĂLUțĂ, OANA.

Managementul proiectelor cu finanțare externă : metodologii de elaborare / Oana Abăluță, Doru Curteanu, Irina Popescu ; coordonator Armenia Androniceanu. - București : Editura Universitară, 2006.

491 p. ; 24 cm.

ISBN 973-749-032-0

III 19070; 339.7/A12

 

BALDWIN, RICHARD.

Economia integrării europene / Richard Baldwin, Charles Wyplosz ; trad. : prof. univ. dr. Emil Dinga, prof. univ. dr. Marin Dinu, conf. univ. dr. Cornel Ionescu. - București : Editura Economică, 2006.

462 p. : diagr. ; 25 cm.

ISBN 973-709-188-4

III 19079; 339.9/B20

 

BLEOJU, GIANITA.

Marketing prin Internet / Gianita Bleoju ; Alexandru Căpățînă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

143 p. : fig., tab., sch. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-262-1

III 18652; 339.1/B57

 

MĂDĂRAS, IRINA.

Relații financiar-valutare internaționale : caiet de seminar / Diane Vancea, Irina Mădăras, Cristina Chiru. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

178 p. : tab., graf. ; 23 cm.

ISBN 973-614-212-4

III 19050; 339.7/V24

 

MIRON, DUMITRU.

Mediul internațional de afaceri / prof. univ. dr. Dumitru Miron, lect. univ. dr. Ovidiu Folcuț, lect. univ. drd. Valeriu Potecea. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2005.

xxvii, 293 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Colecția I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-011-4

II 36890; 339.5/M78

 

NICOLAI, MARIA.

Marketing industrial (Business to Business) / Maria Nicolai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

116 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-196-x

III 17663; 339.1/N62

 

NISTOR, COSTEL.

Tranzacții internaționale / Costel Nistor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

98 p. : tab., sch. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-291-5

III 18864; 339.5/N78

 

NISTOR, ROZALIA.

Tehnologia informației în marketing / Rozalia Nistor, Alexandru Căpățînă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

121 p. : fig., sch., tab. ; 23 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-267-2

III 18649; 339.1/N78

 

POPESCU, CORNELIA.

Fundamente metodologice ale comerțului internațional în condițiile globalizării / prof.univ.dr. Cornelia Popescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

316 p.; 21 cm.

ISBN 973-614-229-9

III 19046; 339.5/P78

 

TROMPENAARS, FONS.

Marketing across cultures / Fons Trompenaars, Peter Woolliams. - Chichester : Capstone, 004.

vi, 354 p. : fig., fotogr., diagr. ; 23 cm - (The Culture for business).

ISBN 1-84112-471-0

III 18895; 339/T87

 

Understanding and managing customers / ed. by Isobel Doole, Peter Lancaster, Robin Lowe. - Harlow ; London ; New York : FT Prentice Hall : Pearson Education, Inc., 005.

XXII, 340 p. : fig., sch., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-273-68562-7

III 18892; 339.1/.3/U47

 

VANCEA, DIANE PAULA CORINA.

Relații financiar-valutare internaționale / Diane Vancea. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

220 p. : graf. ; 23 cm.

ISBN 973-614-211-6

III 19049; 339.7/V24

TOP

 

34 Drept. Jurisprudență

 

DataLex : ghid de resurse juridice / Gabriela Diță, Alice Oprea, Anca Râpeanu, Corina Dovîncă, ... ; coord. Mihaela Curelaru. - București : Fokus, 2006.

1028 p. ; 23 cm + biblioraft.

ISBN 973-87946-0-9

II 36881; (058)34/D20

 

LUCA, IAMANDI.

Elemente ale criminalității economico-financiare / prof. univ. dr. Iamandi Luca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

253 p. ; 21 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-281-8

III 18843; 343.3/.7/L83

 

MĂRUNțELU, GELU.

Drept financiar și fiscal / lect. univ. dr. Gelu Mărunțelu. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

346 p. ; 17 cm.

ISBN 973-614-223-X

II 37387; 347.73/M32

 

MEHEDINțI, ION LUCIAN.

Uniunea Europeană - istorie și evoluție : România în contextul integrării europene / Ion Lucian Mehedinți, Adrian Chicăroșie. - Galați : Sinteze, 2004.

295 p.; 19 cm.

ISBN 973-86837-1-8

III 18933; 341.2/M55

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul muncii / Răducan Oprea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

192 p. ; 23 cm - (Juridica).

ISBN 973-627-302-4

III 18866; 349.2/O-64

 

PĂUN, NICOLAE.

Finalitatea Europei : considerații asupra proiectului instituțional și politic al Uniunii Europene / Nicolae Păun, Adrian Ciprian Păun, Georgiana Ciceo... - Cluj Napoca : Editura Fundației pentru Studii Europene, 2005.

426 p.; 18 cm.

ISBN 973-7677-07-2

II 36861; 341.1/F56

 

PRODAN, GRIGORE IOAN.

Corupția, flagelul societății moderne / Grigore Ioan Prodan, Sebastian Sârbu. - București : Editura Edith Advertising, 2006.

140 p.; 16 cm.

ISBN 973-8128-65-X

II 36878; 343.3/P93

 

STANCIU, ȘTEFAN.

Nicolae Titulescu et la souveraineté de la Roumanie au Danube maritime / Ștefan Stanciu. - București : Edition le Brontosaure, 2006.

280 p. ; 20 cm.

III 18944; 341.7/S76

 

STĂICULESCU, ANA RODICA.

Filosofia dreptului / Ana Rodica Stăiculescu, Bogdan Trandafirescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

241 p. ; 18 cm.

ISBN 973-614-072-5

II 37381; 340.12/S75

 

țICAL, GEORGE-MARIUS.

Crima organizată și terorismul / George-Marius Țical ; rev. șt. : prof. univ. dr. Pavel Abraham ; consult. șt. : prof. univ. dr. Gheorghe Toma, prof. univ. dr. Iamandi Luca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

207 p. : diagr. ; 23 cm.

ISBN 973-627-306-7

III 18938; 343.9/T58

TOP

 

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

 

ENACHI, SĂFTICA.

Asigurări și reasigurări / Săftica Enachi, Floriana Vârlănuță ; rev. șt. : prof. dr. ec. Florin Buhociu . - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

100 p. ; 25 cm.

ISBN 973-627-252-4

III 18575; 36/E52

 

SORESCU, MARIA EMILIA.

Asistența socială a persoanelor vârstnice : curs universitar / Maria Emilia Sorescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2005.

112 p. : diagr., tab. ; 29 cm.

IV 7473; 36/S69

TOP

 

37 Educație. Timp liber

 

BABII, VLADIMIR.

Eficiența educației muzical-artistice / Vladimir Babii ; recenzenți Ioan Rusnac, Eugen Coroi, Andrei Cușnirenko, Anton Popov. - Chișinău, 2005 (Elena-V. I.).

400 p. : sch., tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-931-96-0

II 36846; 37.02/B11

 

Gdansk University of Technology / University of Gdansk. - Gdansk : Editura Politehnicii din Gdansk, 2005.

76 p.; 29 cm.

ISBN 83-7348-143-5

IV 7521; 37/G96

 

GUȚU, VALENTIN.

Managementul schimbării în cadrul educațional / Vladimir Guțu, Valentina Chicu. - Chișinău : CEP USM, 2005.

144 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-512-X

II 36850; 37/G98

 

ILIE, VALI.

Aspecte teoretice și practice ale seminarului de pedagogie / Vali Ilie. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2003.

137 p. : fig., diagr., tab. ; 23 cm.

III 18896; 371/I-43

 

JANSEN, CHRISTIAN.

Exzellenz Weltweit : die Alexander von Humbolt-Stiftung zwischen Wissenschaftförderung und auswärtinger Kulturpolitik (1953 - 2003) / Christian Jansen ; colab. Christoph Nensa. - Köln : DuMont, 004.

248 p. : fotogr. ; 25 cm.

ISBN 3-8321-7423-0

III 18898; 378.33/.34/I-25

 

PANțÎRU, GABRIELA.

Ghid de pedagogie / prof. gr. I : Gabriela Panțîru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

247 p. : diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-627-323-7

III 18940; 37/P25

 

POPA, IULIUS.

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți (1945 - 2005) / Iulius Popa. - Chișinău : Litera, 2005.

390 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 9975-74-923-2

III 18899; 373/378/P79

TOP

 

39 Etnografie. Folclor

 

BRILL, TONY.

Tipologia legendei populare românești / Tony Brill ; ediție îngrijită și prefață de I. Oprișan. - București : Saeculum I.O., -2006.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-642-078-7.

vol. 2 : Legenda mitologică. Legenda religioasă. Legenda istorică.. - 2006. - 575 p. . - ISBN 973-642-102-3

III 19086; 398/B83

 

DRAGOTĂ, AUREL.

Aspecte de multiculturalitate spirituală : rit și ritual funerar în Transilvania și Europa Centrală și sud-est (secolele IX-XI) / Aurel Dragotă. - Alba Iulia : Altip, 2006.

278 p.; 21 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; 23).

ISBN 973-7724-97-6

III 19052; 398/D72

 

DRAGOTĂ, AUREL.

Piese de podoabă și vestimentație la grupurile etnice din Transilvania (sec.VII-XII) / Aurel Dragotă, Zeno Karl Pinter, Ioan Marian țiplic. - Alba Iulia : Altip, 2006.

168 p.; 20 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; 22).

ISBN 973-7724-98-4

III 19045; 398/P64

 

ȘERBAN, GHEORGHE I.

Curs de folclor și etnografie / Gheorghe I. Șerban. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

147 p. ; 24 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-8352-27-4

III 16365; 39/S47

TOP

 

502/504 Știința mediului înconjurător

 

BĂLTEANU, DAN.

Modificările globale ale mediului : o evaluare interdisciplinară a incertitudinilor / Dan Bălteanu, Mihaela Șerban. - București : CNI Coresi, 2005.

231 p.; 21 cm.

ISBN 973-570-297-5

III 19124; 502/504/B11

 

BOLD, OCTAVIAN VALERIAN.

Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor și materialelor / Dr. ing. Octavian Valerian Bold. - București : MATRIX-ROM, 2004.

267 p.; 24,5 cm.

ISBN 973-685-807-3

III 17619; 504.06/B66

 

DICU, ANCA MIHAELA.

Studiul proprietăților antioxidante ale unor produse din plante de cultură și din flora spontană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Mihaela Dicu ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Rodica Segal . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

36 p.; 18 cm.

II 37363; 504/D36

 

DICU, ANCA MIHAELA.

Studiul proprietăților antioxidante ale unor produse din plante de cultură și din flora spontană : teză de doctorat / ing. Anca Mihaela Dicu ; cond. șt. prof.univ.dr.ing. Rodica Segal . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

70 p.; 33 cm.

IV 7490; 504/D36

 

DUMITRESCU, VIOREL.

Contribuții la studiul biodiversității ihtiofaunei din zona costieră românească pentru o exploatare durabilă a bioresurselor acvatice marine : rezumat / ing. Viorel Dumitrescu ; coord. prof.dr.ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

55 p.; 33 cm.

IV 7493; 502/D92

 

DUMITRESCU, VIOREL.

Contribuții la studiul biodiversității ihtiofaunei din zona costieră românească pentru o exploatare durabilă a bioresurselor acvatice marine : teză de doctorat / ing. Viorel Dumitrescu ; coord. prof.dr.ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

174 p.: fig., sch., diagr.; 33 cm.

IV 7488; 502/D92

 

MOLDOVEANU, ANCA MARIA.

Poluarea aerului cu particule / Anca Maria Moldoveanu. - București : Matrix Rom, 2005.

175 p.; 20 cm.

III 19072; 504.3/M87

 

Noi profesiuni de mediu - educație ecologică / dir. dr. Adrian Bavaru. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

124 p.; 30 cm.

ISBN 973-614-113-6

IV 7505; 504/N84

 

PETRESCU, MIHAI.

Cercetări privind biodiversitatea unor ecosisteme forestiere din Dobrogea de Nord / Mihai Petrescu. - Tulcea : Nereamia Napocae, 2004.

131 p.: tab., ilustr.; 32 cm.

ISBN 973-7951-60-3

IV 7475; 504/P57

 

ROJANSCHI, VLADIMIR.

Elemente de economia și managementul mediului / prof. univ. dr. ing. Vladimir Rojanschi, prof. univ. dr. Florina Bran, s. l. univ. ecolog Florian Grigore. - București : Editura Economică, 2004.

672 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-590-982-0

III 19125; 504/R67

TOP

 

51 Matematică

 

ANCĂU, MIRCEA.

Optimizare numerică : algoritmi și programe � C / Mircea Ancău. - Cluj - Napoca : Casa Cărții de Știință, 2005.

202 p. : tab., diagr. ; 23 cm.

ISBN 973-686-793-5

III 19039; 519.863/A50

 

BĂRBULESCU, ALINA.

Elemente de teoria probabilităților și statistică matematică / Alina Bărbulescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

228 p.; 18 cm.

ISBN 973-614-049-0

II 37367; 519.2/B11

 

CRÎNGANU, JENICĂ.

Analiză matematică : [curs] / conf. univ. dr. Jenică Crînganu ; rev. șt. : conf. univ. dr. Petru Vâță, conf. univ. dr. Ion Mirică. - ed. a 2-a rev. și adăug. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

280 p. : diagr. ; 23 cm - (Științe Fundamentale).

ISBN 973-627-332-6

III 19062; 517/C86

 

FRIGIOIU, CAMELIA MIRELA.

Matematici superioare / Camelia Frigioiu, Cosmin Corneschi. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

241 p.; 19 cm.

ISBN 973-627-343-1

III 19188; 517/F85

 

IONESCU, CRISTODOR.

Ecuații algebrice / Cristodor Ionescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

121 p.; 18 cm.

ISBN 973-614-243-4

III 19036; 512.5/I-66

 

KIRK, DONALD E.

Optimal control theory : an introduction / Donald E. Kirk. - Mineola : Dover Publications, Inc., 1998.

ix, 452 p. : fig. ; 22 cm.

ISBN 0-486-43484-2

II 36892; 517.9/K47

 

LIXANDRU, ION.

Sinteze și probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Ion Lixandru ; rev. șt. conf. univ. dr. Jenică Crînganu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

232 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-309-1

III 18876; 512/514/L59

 

Matematicieni români de pretutindeni / Adelina Georgescu, Cătălin-Liviu Bichir, George-Valentin Cîrlig, Ramona Radoveanu. - ed. a 2-a. - Pitești : Pământul, 2006.

XXX, 462 p. ; 24 cm - (Matematică aplicată și industrială ; 24).

ISBN 973-8280-90-7 ISBN 978-973-8280-90-8

III 19178; 51/M47

 

MEREUțĂ, ELENA.

Algoritmi și programe de calcul pentru modelarea matematică a mișcării structurilor mecanice complexe / Elena Mereuță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

214 p. : graf., tab. ; 24 cm - (Științe Inginerești).

ISBN 973-627-334-2

III 19115; 519.86/M59

 

MEREUțĂ, ELENA.

Geometrie descriptivă [2005] / Elena Mereuță, Mădălina Alice Rus ; rev. șt. conf.univ.dr.ing. Ioan Baicu. - 2005 : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, Galați.

116 p.; 27 cm.

ISBN 973-627-251-6

III 18576; 514.18/M59

 

Metodele fiabilității și tehnici de analiză a riscului în diferite industrii / coord. prof. univ. dr. ing. Iordan Matulea, prof. univ. dr. ing. Ionel Chirică, conf. univ. dr. ing. Ionel Gavrilescu, conf. univ. dr. ing. Doina Boazu, conf. univ. dr. ing. Nicoleta Tălmaciu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

[10 p.], 392 p. : tab., diagr., sch. ; 24 cm.

ISBN 973-627-312-1

III 18941; 519.2/M61

 

NICULESCU, CONSTANTIN P.

Curs de analiză matematică pe dreapta reală / Constantin P. Niculescu. - Craiova, [2005] (Tipografia Universității din Craiova).

viii, 235 p. : fig. ; 24 cm.

III 18918; 517/N70

 

Operator theory, operator algebras and related topics : 16th International Conference on Operator Theory, Timișoara (Romania), July 2-10, 1996 / ed. by A. Gheondea, R. N. Gologan, D. Timotin. - Bucharest : The Theta Foundation, 1997.

xv, 222 p. ; 24 cm.

ISBN 973-0-0051-4

III 18922; 519.98/O-61

 

ORMAN, GABRIEL.

Sinteze asupra metodelor de sumare / Gabriel V. Orman, Andreea Fulga, Gabriel Lucian Nepotu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2005.

281 p.; 23 cm.

ISBN 973-635-603-5

III 19033; 51/O-78

 

SALVAN, MIHAELA.

Algebră liniară : [curs] / Mihaela Salvan. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2005.

viii, 250 p. ; 20 cm.

ISBN 973-635-549-7

II 36857; 512.64/S17

 

TRîMBIȚAȘ, RADU TIBERIU.

Analiză numerică : o introducere bazată pe MATLAB / Radu Tiberiu Trîmbițaș ; ref. prof. univ. dr. Gheorghe Coman, prof. univ. dr. Octavian Agratini. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

XV, 542 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-610-388-9

III 18919; 519.6/T86

TOP

 

52 Astronomie. Geodezie

 

OSACI-COSTACHE, GABRIELA.

Topografie - cartografie : metodologie, exemple rezolvate și 355 de aplicații / Gabriela Osaci - Costache. - București : Editura Universitară, 2006.

323 p. : diagr., h., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-749-040-1

III 19071; 528.4/O-83

TOP

 

53 Fizică

 

BRATU, POLIDOR.

Mecanica teoretică / prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - București : Impuls, 2006.

850 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-8132-57-6

III 18947; 531/B80

 

CIUPINĂ, VICTOR.

Conductibilitatea electrică a semiconductorilor / Victor Ciupină. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

265 p. : tab., diagr. ; 22 cm.

ISBN 973-614-033-4

II 36856; 537.3/C55

 

CIUPINĂ, VICTOR.

Electricitate și magnetism / Victor Ciupină. - Constanța : Ovidius University Press, -2003.

[vol.] ; 22 cm.

vol. 2. - 2003. - 750 p. - ISBN 973-614-100-4

II 37365; 537/C55

 

DĂNILĂ, EMILIAN.

Electricitate și magnetism : lucrări de laborator / Emilian Dănilă, Nicolae țigău. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

115 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-244-3

III 18504; 537/D17

 

DELIU, GHEORGHE.

Mecanica / Gheorghe Deliu. - Cluj Napoca : Editura Albastră, 2003.

366 p.; 20 cm.

ISBN 973-650-106-X

II 36883; 531/D26

 

ENE, ANTOANETA.

Fizică pentru ingineri: lucrări practice și probleme rezolvate / dr. Antoaneta Ene. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2003.

304 p.; 20 cm - (Colecția Științe Fundamentale).

ISBN 973-627-060-2

II 37427; 530.1/E53

 

JINESCU, GHEORGHIțĂ.

Procese hidrodinamice și utilaje specifice în industria chimică / Prof.dr.ing. Gheorghiță Jinescu. - București : Didactică și pedagogică, 1983.

479 p.; 24 cm.

III 9220; 532.5/J60

 

KHALIFA, EMAD.

Numerical simulation of semi-turbulent and turbulent flow in a non-rotating and rotating straight-pipe atomizer : [dissertation] / vorgelegt von Emad Khalifa ; hauptbericher prof. dr. ing. habil. E. Laurien. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2005.

96 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (IKE - 8 ; 106).

II 37431; 532/K41

 

MIRON, VALERIA.

Transfer de căldură : îndrumar / Valeria Miron, Simona Lizica Paraschiv, Spiru Paraschiv ; recenz. științ. : conf. dr. ing. Liudmila țurcanu, conf. dr. ing. Nicușor Vatachi. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

102 p. : gf., tab. ; 23.5 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-284-2

III 18844; 536.24(075.8)/M78

 

MORARU, LUMINIțA.

Unde acustice și vibrații / Dr. ing. fiz. Luminița Moraru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

178 p.; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-174-9

III 17653; 534/M89

 

MURARIU, GABRIEL.

Mecanică fizică și acustică : lucrări de laborator [2004] / Gabriel Murariu, Romana Drașovean, Cosma Tudose, Licuță Enache. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

98 p.; 19 cm.

ISBN 973-627-155-2

III 19107; 531/M54

 

NEGREA, MARIAN.

Culegere de probleme de mecanica mediilor deformabile / Marian Negrea, Iulian Petrișor. - Craiova, 2005 (Tipografia Universității din Craiova).

156 p. ; 21 cm.

II 36854; 531/532/N40

 

ÖZKAYA, NIHAT.

Fundamentals of biomechanics : equilibrium, motion, deformation / Nihat Özkaya, Margareta Nordin ; with forewords by Victor H. Frankel and Richard Skalak. - 2nd ed. - New York : Springer, 1999.

xxi, 394 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 28,5 cm.

ISBN 0-387-98283-3

IV 7557; 531/O-99

 

PĂLĂRIE, ION.

Spectroscopie : lucrări practice / Ion Pălărie. - Craiova, 2004 (Tipografia Universității din Craiova).

100 p. : fig. ; 21 cm.

II 36858; 535.33/.34/P14

 

POPESCU, FLORIN.

Dinamica fluidelor polifazice / Florin Popescu, Viorel Andrei, Radu Mircea Damian. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

153 p. : diagr., tab. ; 23 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-266-4

III 18653; 532/P81

 

RABINOVICZ, ERNEST.

Friction and wear of materials / Ernest Rabinowicz. - New York ; Chichester ; Brisbane : John Wiley & Sons Inc., 1995.

xv, 315 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 0-471-83084-4

III 19028; 531.4/R11

 

TOMA, DORINA.

Elemente de termodinamică fenomenologică și fizică statică / Dorina Toma, Gabriel Murariu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

222 p.; 21 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-215-X

III 19106; 530.1/T67

 

TUDOSE, COSMA.

Mecanică fizică și acustică / Cosma Tudose, Romana Drașovean. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2003.

230 p.; 24 cm.

ISBN 973-627-049-1

III 19108; 531/T91

 

TUDOSE, COSMA.

Lecții de fizică [1998] / Cosma Tudose, Petru Vieru, Luminița Moraru, Emilian Dănilă, Niocolae țigău. - Galați : Academica, 1998.

ISBN 973-97816-4-0

II 37426; 530.1/L37

 

țIGĂU, NICOLAE.

Electricitate și magnetism : îndrumar de laborator / Nicolae Țigău, Emilian Dănilă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2001.

120 p. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-8139-51-1

III 16107; 537/T59

TOP

 

54 Chimie

 

CHIRILĂ, ELISABETA.

Chimie analitică . Aplicații : metode de separare și analize de urme; poluare și monitorizarea mediului; managementul deșeurilor / Elisabeta Chirilă. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

155 p.; 14 cm.

ISBN 973-614-026-1

II 37369; 543/C42

 

CHIRILĂ, ELISABETA.

Metode instrumentale de analiză : aplicații / Elisabeta Chirilă, Semaghiul Birghilă. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

122 p.; 12 cm.

ISBN 973-614-025-3

II 37370; 543/C42

 

DIMA, ȘTEFAN.

Chimie fizică și coloidală [2001] / Ștefan Dima, Aurel Stoian. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2001.

255 p.; 24 cm.

ISBN 973-8352-08-8

III 19109; 544/D42

 

PAULING, LINUS.

Chimie generală / Linus Pauling; traducere de Alexandru Butucelea. - București : Editura Științifică, 1972.

888 p.; 23 cm.

III 18252; 54/P45

 

SÎRBU, RODICA.

Chimie fizică / dr. Rodica Sîrbu. - Constanța : Ovidius University Press, 2001.

292 p.; 20 cm.

ISBN 973-614-008-3

II 37364; 544/S53

 

Standard methods for the examination of water & wastewater / joint editorial board Andrew D. Eaton, ... [et al.]. - 21st ed., Centennial ed. - Washington, DC : American Public Healh Association, 2005.

xxxvii, [1217] p. în paginație multiplă : fig., sch., tab., 8 p. : il. color, [71] p. în paginație multiplă ; 29 cm.

ISBN 0-87553-047-8

IV 7517; 543.3/S77

 

STOIAN, CRISTINA.

Chimie anorganică : metale : culegere de probleme / Cristina Stoian. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

229 p. : tab. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-234-6

III 18498; 546.3/S87

 

STOIAN, CRISTINA.

Chimie generală și anorganică : exerciții și probleme / Cristina Stoian, Emil Vădineanu ; rev. șt. : conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

354 p. : tab. ; 23 cm - (Colecția Științe Fundamentale).

ISBN 973-627-328-8

III 19058; 54/S87

 

Teste de chimie organică pentru Concursul de Admitere în învățământul Superior / conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea, prof. univ. dr. Milpomenia Georgescu, conf. univ. dr. Ștefan Dima, conf. univ. dr. Rodica Mihaela Dinică ; ref. șt. prof. univ. dr. Traian Florea. - ed. a 2-a. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

291 p.; 20 cm - (Colecția Științe fundamentale).

II 37428; 547/T32

 

ZGHEREA, GHEORGHE.

Aparate și lucrări practice de analize instrumentale / conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea ; rev. șt. : conf. univ. dr. chim. Ștefan Dima. - ed. a 3-a, rev. și adăug. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

265 p. : tab., fig. ; 20 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-324-5

II 37392; 543/Z59

TOP

 

57 Biologie

 

ALBERTS, BRUCE.

L' essentiel de la biologie cellulaire / Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin... - 2-ème édition. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2006.

950 p.; 32 cm.

ISBN 9-782257-151230

IV 7610; 576.32/E75

 

AMEZIANE, NEDJMA.

Principes de biologie moléculaire en biologie clinique / Nedjma Ameziane, Marc Bogard, Jérôme Lamoril. - Paris : Elsevier, 2006.

705 p.; 28 cm - (Campus référence).

ISBN 2-84299-685-2

IV 7590; 576.3(035)/A45

 

Analyse génétique moderne / Anthony J.F. Griffiths, Williams M. Gelbart, Jeffrey H. Miller, Richard C. Lewontin ; trad. par Chrystelle Sanlaville. - Paris : De Bock Université, 2001.

XX, 676 p. ; 27 cm.

ISBN 2-7445-0111-5

IV 7225; 575/A48

 

AURENGO, ANDRÉ

Biophysique / André Aurengo, Thierry Petitclerc, pref. de prof. François Grémy. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2006.

XIV, 465 p. : fig., diagr., fotogr. ; 26 cm - (Collection PCEM).

ISBN 2-257-13594-6

III 19134; 577.3/A93

 

BACH, JEAN-FRANÇOIS.

Immunologie / Jean-François Bach; Lucienne Chatenoud. - 4-ème édition.

XIV, 369 p.: il., graf., tab.+ CD-ROM; 26 cm - (De la biologie la clinique Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-14590-9

III 17675; 616.9/B13

 

Biochimie de HARPER / Robert K. Murray; Daryl K. Granner; Peter A. Mayes; Victor W. Rodwell. - Bruxelles : Les Presses de l'Université Laval : De Boeck & Larcier s.a., 2002.

XV, 933 p.; 25 cm.

ISBN 2-8041-4118-7

III 17679; 577.1/.2/B53

 

Biologie cellulaire-Biologie du développement : Rapport sur la science et la technologie no. 19 / coord. Daniel Louvard. - Paris : Tec & Doc - Lavoisier, 2005.

200 p.; 20 cm - (RST ; 19).

ISBN 2-7430-0753-2

III 19155; 576.32/.36/B51

 

CALLEN, JEAN-CLAUDE.

Biologie cellulaire : des molécules aux organismes : cours, questions de révision et QROC / Jean-Claude Callen, avec la collaboration de Roland Perasso ; préface de Jean-Claude Mounolou. - 2-ème édition. - Paris : Dunod, 2005.

XII, 500 p. : il., fotogr. ; 27 cm - (Cours, questions de révision et QROC).

ISBN 2-10-049236-5

IV 7596; 576.3/C14

 

CONDACSE, A.

Porfiriile : biochimie-clinică / dr. A.Condacse, dr. I. C. Rădulescu, dr. T. Caroli. - București : Medicală, 1970.

226 p.; 16 cm.

II 36927; 577.1/C58

 

CRIVOI, AURELIA.

Vitaminologie : material didactic / Aurelia Crivoi. - Chișinău : CEP USM, 2005.

132 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-585-5

II 36835; 577.16/C89

 

Dicționar de parazitologie / dr. doc. Ion Gherman. - București : Editura Științifică, 1990.

277 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-29-0203-5 : 56.

III 10587; 576.8(038)/D39

 

DUMITRESCU, CONSTANTIN.

Citoprotecția și alimentația / conf. dr. Constantin Dumitrescu; prof. dr. ing. Brad Segal; conf. dr. ing. Rodica Segal. - București : Editura Medicală : Medicală, 1991.

471 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0101-6

III 11098; 576.3/D91

 

DUMITRIU, CAMELIA.

Management și marketing ecologic : o abordare strategică = La gestion et le marketing écologiques : une approche stratégique / Camelia Dumitriu. - 2-ème édition. - Iași : Tehnopress, 2004.

272 p. ; 25 cm - (Management & Marketing).

ISBN 973-8048-54-0

III 19081; 574/D92

 

DURAND, ALAIN.

Biophysique : rappels de cours, exercices et QCM corrigés / Alain Durand, Jean-Marie Escanyé, Amar Naoun. - Paris : Ellipses, 2002.

317 p. : fig. ; 26 cm - (Collection PCEM).

ISBN 2-7298-1305-5

III 17671; 577/D95

 

DURAND, ALAIN.

Biophysique / Alain Durand; Jean-Marie Escanyé - Paris : Ellipses, 2004.

160 p.; 21 cm - (Le PCM en QCM).

ISBN 2-7298-1816-2

II 36325; 577.3/D95

 

ÉTIENNE, JAQUELINE.

Biochimie génétique. Biologie moléculaire / Jacqueline Étienne, Éric Clauser ; avec la collaboration de Sophie Conchon et Françoise Millot. - 8-ème édition. - Paris : Masson, 2004.

XIV, 410 p. : fig ; 25 cm - (Abrégés. Cours+exos).

ISBN 2-294-01357-3

III 17667; 577/E84

 

FILIPOIU, MIRCEA.

Ecologia : dicționar enciclopedic / Mircea Filipoiu, Gabriel Burlacu, Ladislau Frumosu ; coord. șt. : prof. univ. dr. ing. Dolphi Drimer. - București : Tehnică, 2006.

1036 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-31-2285-8

III 19085; 574(038)/F53

 

GANSEN, PAULETTE VAN.

Biologie généale / Paulette Van Gansen, Henri Alexandre. - 4-ème édition révisée et augmentée. - Paris : Dunod, 2004.

486 p. ; 24 cm - (Cours Sciences SUP).

ISBN 2-10-049026-5

III 19145; 57/G18

 

GAW, ALLAN.

Biochimie clinique / Allan Gaw, Michael J. Murphy, Robert A. Cowan...; coord. șt. Michel Vaubourdolle. - Paris : Elsevier, 2004.

XII, 169 p.; 30 cm - (Campus illustré).

ISBN 2-84299-574-0

IV 7221; 577.1/B53

 

GAW, ALLAN.

Clinical Biochemistry : An Illustrated Colour Text / Allan Gaw, Michael J. Murphy, Robert A. Cowan... - 3rd ed. - Toronto : Churchill Livingstone, 2004.

170 p.; 32 cm.

ISBN 0-443-07269-8

IV 7600; 577/C56

 

GÂRBAN, ZENO.

Xenobiochimie : tratat comprehensiv / Zeno Gârban. - Timișoara : Eurobit, [2006].

XLVI, 468 p. : tab., sch. ; 29 cm.

ISBN 973-620-020-5

IV 7444; 577/G19

 

GÂRBAN, ZENO.

Biologie moleculară / Zeno Gârban. - ed. a 5-a. - Timișoara : Editura Eurobit, 2005.

LVI, 536 p. : tab., sch., diagr., fig. ; 24 cm.

ISBN 973-620-159-7

III 18883; 577.2/G19

 

Génétique médicale formelle, chromosomique, moléculaire, clinique / coordonné par: Marc Jeanpierre; Philippe Jonveaux; Didier Lacombe; Nathalie Leporrier; Stanislas Lyonnet; Claude Moraine. - Paris : Masson, 2004.

XXV, 412 p.: fotogr., il.; 25 cm.

ISBN 2-294-00812-X

III 17680; 575/G30

 

GUILLOTON, MICHEL.

Biochimie / Michel Guilloton; Bernadette Quintard. - Paris : Dunod, 2003.

X, 182 p.; 22 cm - (Sciences SUP).

ISBN 2-10-007115-7

II 36324; 577.1/G95

 

HENNEN, GEORGES.

Biochimie : Approche bioénergétique et médicale / Georges Hennen. - 4-ème édition. - Paris : Dunod, 2006.

453 p.; 35 cm - (Sciences SUP).

ISBN 2-10-049618-2

IV 7597; 577/H42

 

HORN, FLORIAN.

Biochimie humaine / Florian Horn, Gerd Lindenmeier, Christian Grillhsl... - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2002.

596 p.; 32 cm.

ISBN 2-257-11764-6

III 19133; 577/B51

 

KARP, GERALD.

Biologie cellulaire & moléculaire / Gerald Karp. - 2-ème édition. - Bruxelles : De Boeck & Larcier s.a., 2004.

XXII, 850 p. ; 27 cm.

ISBN 2-8041-4537-9

IV 7229; 576.3/K22

 

KOOLMAN, JAN.

Atlas de poche de biochimie / Jan Koolman, Klaus-Heinrich Röhm ; trad. Dominique Duval ; il. Jürgen Wirth. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion, 2004.

X, 478 p.: il. color ; 19 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-13114-2

II 36326; 577/K72

 

LODISH, HARVEY.

Biologie moléculaire de la cellule / Harvey Lodish, Arnie Berk, Paul Matsudaira...; trad. Pierre Masson, Chrystelle Sanlaville. - 3-ème édition. - Paris : De Bock Université, 2005.

1005 p.; 28 cm - (Darnell).

ISBN 2-8041-4802-5

IV 7591; 576.3(035)/B51

 

MAGNÉ JACQUES RENÉ

Biophysique : physico-chimie/physique : PCEM 1/PCEM 2 : rappels de cours, exercices corrigés, QCM avec réponses / Jacques René Magné, Rose-Marie Magné-Marty. - Paris : Ellipses, 2001.

431 p. : fig. ; 26 cm - (Collection PCEM).

ISBN 2-7298-9140-4

III 17672; 577.3/M15

 

Metal elements in environment, medicine and biology : proceedings of the 4th International Symposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology : Timișoara, nov. 6-8, 2000 / ed. Zeno Gârban Zeno, Petru Drăgan. - Timișoara : Eurobit, 2000.

IV, 361 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-8181-39-9

III 18885; 577/M61

 

Metal elements in environment, medicine and biology : Proceedings of the 5th International Symposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology : Timișoara, nov. 4-6, 2002 / ed. Zeno Gârban, Petru Drăgan, Gabriela Gârban. - Timișoara : Eurobit, 2002.

VI, 366 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-620-035-3

III 18905; 577/M61

 

Microbiologie générale et santé / coord. Claudine Bosgiraud. - Paris : ESKA, 2003.

520 p.; 17 cm.

ISBN 2-7472-0420-0

II 37463; 579.61/M64

 

PASSARGE, EBERHARD.

Atlas de poche de génétique / Eberhard Passarge ; trad. Louise Blottiére. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion, 2003.

XI, 485 p.: il. color ; 19 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-12116-3

II 36329; 575/P41

 

POLLARD, THOMAS D.

Biologie cellulaire / Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw ; illustré par Graham T. Johnson ; coord. scientifique Chantal Housset. - Paris : Elsevier Science, 2004.

XVI,853 p. ; 27 cm - (Campus référence).

ISBN 2-84299-571-6

IV 7220; 576.3/P76

 

POPESCU, OCTAVIAN V.

Electroforeza proteinelor în geluri de poliacrilamidă / Octavian V. Popescu. - București : Editura Tehnică, 1990.

267 p.: tab.; 20,5 cm.

ISBN 973-31-0272-3

II 29296; 576/P81

 

PRIMROSE, SANDY.

Principes de génie génétique / S. Primrose, R. Twyman, R. Old ; trad. după a 6-a ed. din limba engleză de Lionel Domenjoud și Raymond Cunin. - Bruxelles : De Boeck Université, 2004.

IX, 400 p. : diagr., il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 2-8041-4590-5

III 19136; 577.2/P92

 

SERRE, JEAN-LOUIS.

Génétique : rappels de cours, exercices et problèmes corrigés / Jean-Louis Serre. - Paris : Dunod, 2001.

XII, 364 p. : fig. ; 24 cm - (Sciences SUP).

ISBN 2-10-048770-1

III 17712; 575/S49

 

SLACK, JONATHAN.

Biologie du développement / Jonathan Slak ; trad. după prima ediție în limba engleză de Thierry Lesnik ; rev. șt. Etienne Brachet. - Bruxelles : De Boeck Université, 2004.

482 p. : fig., tab. ; 24 cm - (En bref...).

ISBN 2-8041-4337-6

III 19135; 575/576/S63

 

SOUETRE, PATRICE.

Biochimie structurale: 150 QCM corrigés / Patrice Souetre. - [Paris] : Editions Pradel, 2003.

92 p.; 18 cm - (Réussir le PCEM1).

ISBN 2-913996-23-X

I 4127; 577.1/S70

 

ȘUTEU, IRONIM.

Parazitica / Ironim Șuteu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

171 p. : fig., fotogr. ; 24 cm - (Veterinaria).

ISBN 973-656-968-3

III 18920; 576.8/S96

 

VOET, DONALD.

Biochimie / D. Voet, J.G. Voet. - Paris : De Boeck Université, 2005.

1583 p.; 30 cm.

ISBN 2-8041-4795-9

IV 7592; 577/V81

 

WEIL, JACQUES-HENRY.

Biochimie générale : cours et exercices corrigés / Jacques-Henry Weil. - 10-ème édition. - Paris : Dunod, 2005.

726 p. ; 24 cm - (Cours et exercices corrigés Sciences SUP).

ISBN 2-10-049298-5

III 19144; 577.1/W44

TOP

 

 

61 Medicină

 

ABRAHAMS, PETER H.

Atlas en couleurs d'anatomie humaine Mc Minn / P.H. Abrahams, R.T. Hutchings, S.C. Marks Jr.: trad. par Jean-Marc Chevallier. - Paris : Flammarion, 1998.

VIII, 352 p. ; 28 cm - (Médecine-Sciences).

IV 7222; 611/A13

 

Actualități în medicina internă / coordonator : V. Nicolaescu. - București : Editura Medicală, 1981.

467 p.; 21 cm.

II 36925; 616.1/.7/A16

 

ADER, JEAN-LOUIS.

Physiologie / J.L. Ader, F.Carré, A.T. Dinh-Xuan... - Paris : Masson, 2004.

101 p.; 15 cm - (QCM ; 320).

ISBN 2-294-01424-3

II 37475; 612.1/.8/P63

 

Allergie en pratique / Etan C. Milgrom, Richard P. Usatine, Ricardo A. Tan, Sheldon L. Spector ; coord. șt. Alain Didier ; trad. Kraus Biomédical. - Paris : Elsevier, 2004.

269 p. : fig., tab., fotogr., tab. ; 27 cm.

ISBN 2-84299-587-2

IV 7609; 616-022/A42

 

AMARIEI, CORNELIU.

Îndreptar de lucrări practice : ortodonție / Corneliu Amariei, Cristina Nucă, Dragoș Totolici. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

304 p. ; 20 cm.

ISBN 973-614-020-2

III 19030; 616.31/A45

 

ANASTASATU, CONSTANTIN.

Pneumoftiziologie clinică / C. Anastasatu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1981.

327 p.: fig.; 24 cm.

III 18951; 616.2/P72

 

Anatomie patologică / sub red. I. Moraru. - București : Medicală, 2004.

3 vol.; 23 cm.

Vol. 1. - 430 p.: fig.

Vol. 2. - 573 p.: fig.

Vol. 3. - 567 p.: fig.

III 18993; 616-091/A48

 

Anatomie tridimensionnelle / F. Bonnel, F. Canovas, J.L. Cornille... - Paris : Sauramps médical, 2005.

148 p.; 18 cm.

ISBN 2-84023-407-6 : 82.81 lei.

III 19157; 611.4/A48

 

ANDER, Z.

Medicina legală / prof. dr. Z. Ander, prof. dr. I. Bilegan, dr. V. Molnar. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1966.

229 p.;19 cm.

III 18998; 616-091/A48

 

Anestezie terapie intensivă : curs pentru studenți și medici rezidenți / sub redacția prof.dr. Dan Tulbure. - București : Editura Universitară "Carol Davila", 2006.

201 p. ; 24 cm.

ISBN 973-708-115-3

III 19055; 616-089.5/A56

 

ANGELESCU, MIRCEA.

Ghid practic de antibioticoterapie / conf. dr. Mircea Angelescu. - București : Medicală, 1988.

397 p.; 22 cm.

III 18976; 615.33/A57

 

ARDELEAN, MUGUR.

Tratamentul endoscopic și laparoscopic al litiazei biliare : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Mugur Ardelean ; cond. șt. prof. dr. Nicolae Angelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [2006].

35 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7529; 617.5/A73

 

ARDELEANU, DIDA.

Tulburări cardiovasculare în intoxicația acută cu neuroleptice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dida Ardeleanu ; cond. șt. acad. prof. dr. Victor A. Voicu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 p. : diagr. ; 30 cm.

IV 7538; 616.1/A73

 

Assistance médicale la procréation / coord. Philippe Merviel. - Paris : ESKA, 2006.

331 p.; 23 cm.

ISBN 2-7472-0785-4

III 19140; 618.1/.7/A85

 

Atlas d'anatomie humaine Sobotta / coordonatori : R. Putz, R. Pabst ; editor : A. Dhem. - 4-ème édition. - Paris : Editions Medicales Internationales, 2000.

2 vol. ; 29 cm.

vol.1 : Tête, cou, membre supérieur : 768 figures en couleurs, 76 tableaux. - 4, 431 p. : il. - ISBN 2-7430-0393-6

vol.2 : Tronc, viscères, membre inférieur : 755 figures en couleurs, 40 tableaux. - 4, 407 p. : il. - ISBN 2-7430-0394-4

IV 7233; 611/A91

 

Atlas de poche d'allergologie / ed. Gerhard Grevers; Martin Röcken ; il. Jürgen Wirth ; trad. Christophe Weilenmann. - Paris : Flammarion, 2002.

XIII, 224 p.: il. color ; 19 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-15077-5

II 36327; 616-022/A91AL

 

Atlas de poche d'anatomie / Werner Platzer, Helga Fritsch, Wolfgang Kuhnel, Werner Kahle ; pref. Christian Chabrol ; trad. Elizabeth Vitte, Jean-Marc Chevallier, Dominique Hasboun. - Paris : Flammarion, 2001-2003.

3 vol. ; 19 cm - (Médecine-Sciences).

vol. 1 : Appareil locomoteur / Werner Platzer. - 2001. - X, 461 p.: il. color. - ISBN 2-257-13251-3

vol. 2 : Viscères. - 2003. - XII, 419 p.: il. color. - ISBN 2-257-13252-1

vol. 3 : Système nerveux et organes des sens. - 2002. - XIII, 419 p.: il. color. - ISBN 2-257-13253-X

II 36330; 611(084.4)/A91

 

Atlas of gynecologic oncology / ed. by J. Richard Smith, Giuseppe Del Priore, John P. Curtin, John M. Monaghan ; with artwork by Dee McLean, Joanna Cameron. - 2nd ed. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005.

XIV, 330 p. : il., fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 1-84184-368-7

IV 7574; 618.1/A91

 

AURIAN-BLĂJENI, CORNELIU.

Homeopatia : teorie și practică / dr. Corneliu Aurian-Blăjeni. - a 2-a. - București : Editura Litera, 1994.

570 p. ; 24 cm.

ISBN 973-43-0143-8

III 18982; 615/A93

 

BALȘ, M.

Infecțiile în terapia intensivă : cauze, prevenire, tratament / M. Balș. - București : Editura Medicală, 1980.

109 p.: fig., tab.; 21 cm.

II 36932; 616-083.98/B23

 

BALȘ, M.

Terapia infecției : practica tratamentului antiinfecțios, prescrierea și conducerea medicației antimicrobiene, antivirale, antimicotice și antiparazitare / M. Balș. - a 2-a. - Medicală, 1976.

453 p.; 20 cm.

III 19006; 615.03/B19

 

BALTĂ, N.

Dinamica proceselor metabolice în ateroscleroză / N. Baltă; S. Căpâlnă; I. Orha. - București : Editura Academiei RSR, 1977.

175 p. : fig., tab. ; 25 cm.

III 19007; 616.13/B24

 

BALTOG, GEORGIA-ALEXANDRA.

Aspecte clinice, etiologice, anatomo-patologice și terapeutice în hepatitele cronice virale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Georgia-Alexandra Baltog ; cond. șt. prof. dr. Dan Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [2006].

29 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7530; 616.3/B24

 

BARANEțCHI, CHIRIL.

Primul spital civil din Galați / dr. Chiril Baranețchi. - Galați : Logos, 1998.

107 p. : tab., fotogr. ; 19 cm.

ISBN 973-98464-0-8

II 36933; 614.2/B28

 

BARBU, ROMEL.

Rinichiul : fiziopatologie clinică / Romel Barbu; Ioan Nedelcu. - București : Militară, 1988.

318 p.; 24 cm.

II 36903; 616.6/B30

 

BASDEVANT, ARNAUD.

Traité de nutrition clinique de l'adulte / Arnaud Basdevant, Martine Laville, Éric Lerebours. - Paris : Flammarion, 2002.

XIV, 725 p. : fig. ; 28 cm.

ISBN 2-257-13283-1

IV 7241; 613.2/B36

 

BATTERBURY, MARK.

Ophtalmologie / Mark Batterbury, Brad Bowling ; trad. dr. Antoine Catier . - Paris : Elsevier, 2005.

122 p.; 28 cm - (Campus illustré.

ISBN 2-84299-662-3

IV 7602; 617.7/B37

 

BĂCANU, GHEORGHE S.

Gangrena diabetică / dr. Gheorghe S. Băcanu. - Timișoara : Facla, 1973.

342 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 16188; 616.3/B12

 

BĂLESCU, ALEXANDRU.

Considerații asupra legii asigurărilor sociale de sănătate și asistența medicală primară : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Alexandru Bălescu ; cond. șt. prof. dr. Dan Enăchescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 f. ; 21 cm.

II 37456; 614.3/B21

 

BLOCK, BERTHOLD.

Atlas de poche d'échographie : le guide-écho / Berthold Block ; trad. Jean Claude Sadik. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

282 p. : 544 il. ; 16 cm.

ISBN 2-257-11328-4

II 37480; 616.072/B58

 

BÖHMEKE, THOMAS.

Guide de poche d'échographie cardiaque / Thomas Böhmeke, Ralf Doliva ; trad. Guy Freys. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2006.

225 p. : ilustr.; 18 cm.

ISBN 2-257-11331-4

II 37481; 615.471/B65

 

BOLOȘIU, HORAțIU D.

Ghid de reumatologie : spondilita anchilozantă / Horațiu D. Boloșiu. - Cluj Napoca : Dacia, 1989.

207 p.: fig., tab.; 24 cm.

ISBN 973-35-0020-8

II 36898; 616.7/B66

 

BORUNDEL, CORNELIU.

Hiperuricemiile / C. Borundel; A. Condacse; I. C. Rădulescu. - București : Editura Medicală, 1976.

199 p.; 24 cm.

II 36926; 616.6/B70

 

BRATU, DORIN.

Tehnici adezive în stomatologie / Dorin Bratu; Ladislau Mikulik; Dan Munteanu. - Timișoara : Facla, 1982.

358 p.; 24 cm.

III 18992; 616.31/B80

 

BUBENEK, ȘERBAN.

Asistarea mecanică a cordului cu balon de contrapulsație intra-aortică în chirurgia cardiacă / coord. Șerban Bubenek . - București : Carol Davila, 2006.

99 p. ; 28 cm.

ISBN 973-708-135-8

IV 7510; 616.12/.14/A85

 

BUCUR, GHEORGHE.

Boli vasculare periferice / Gheorghe Bucur. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

454 p.; 21 cm.

II 37533; 616.14/B87

 

BULIGESCU, CRISTIAN.

Pancreasul exocrin : fiziopatologie și clinică / Dr. Lucian Buligescu. - București : Editura Medicală, 1971.

302 p.; 21 cm.

II 36909; 616.3/B91

 

BUMBĂCEA, DRAGOȘ.

Markeri ai inflamației în bolile pulmonare : implicații diagnostice și terapeutice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dragoș Bumbăcea ; cond. șt. prof. dr. Ioan Paul Stoicescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

18 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7534; 616.2/B91

 

BURMESTER, GERD-RÜDIGER.

Atlas de poche d'immunologie : bases, analyses biologiques, pathologies / Gerd-Rüdiger Burmester, Antonio Pezutto ; trad. Peter Van Endert. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

321 p. ; 16 cm.

ISBN 2-257-16076-2

II 37479; 612.017/B93

 

BURUIANĂ, FELICIA.

Spasmele infantile : teză de doctorat / drd. dr. Felicia Buruiană ; cond. șt. prof. dr. Constantin Arion.

41 f. ; 30 cm.

IV 7560; 616/B95

 

CABROL, DOMINIQUE.

Protocoles cliniques en obstétrique / D. Cabrol, F. Goffinet. - 2-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

256 p.; 16 cm - (Abreges de Périnatalité).

ISBN 2-294-01891-5

II 37466; 618.1/.7/C11

 

CABROL, DOMINIQUE.

Traité d'obstétrique / Dominique Cabrol. - Paris : Flammarion, 2003.

XIX, 1154 p.+3 pl. color; 28 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-12429-4

IV 7239; 618.1/.7/C11

 

Cancer du sein : compte-rendu du cours supérieur francophone de cancérologie (Saint-Paul-de-Vence, 13-15 janvier 2005) / Moïse Namer, Michel Héry, Daniel Serin... - Paris : Springer, 2006.

475 p.; 21 cm.

ISBN 978-2-287-25174-0

III 19165; 616-006/C11

 

CAPȘA, CRISTINA-MIRELA.

Diagnosticul imagistic al icterului obstructiv : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina-Mirela Capșa ; prof. dr. Corneliu Butnaru. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

53 f. ; 21 cm.

II 37438; 616/C21

 

Cardiopatia ischemică / Sub redacția Lazăr Kleinerman. - București : Editura Medicală, 1981.

431 p.; 24 cm.

III 19008; 616.12/K22

 

Cardiopatiile ischemice coronariene / Sub redacția Lazăr Kleinerman. - a 2-a. - București : Editura Medicală, 1973.

381 p.; 24 cm.

II 36911; 616.12/C24

 

CARLIOZ, HENRI.

Orthopédie pédiatrique : membre inférieur et bassin / Henri Carlioz, Rémi Kohler. - Paris : Masson, 2005.

348 p. ; 27 cm - (Techniques chirurgicales. Orthopédie-Traumatologie de l'enfant).

ISBN 2-294-01495-2

IV 7581; 617.3/C24

 

CAULIN, CHARLES.

Recommandations et pratique : 100 stratégies thérapeutiques référencées / coord. Charles Caulin. - Paris : Vidal, 2005.

1199 p.; 13 cm.

ISBN 2-85091-134-8

II 37484; 616/R35

-ème

CAZABAN, M.

Santé publique / M. Cazaban, J.Duffour, P. Fabbro-Perray. - 5-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

242 p. ; 21 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01875-5

III 19172; 614/C11

 

CĂLUȘER, ION.

Morfopatologie clinică / Ion Călușer, Petre Florescu, Marius Morar. - Cluj-Napoca : Dacia, 1982-1983.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 1982. - 114 p.: fig.

Vol. 2. - 1983. - 407 p.: fig., fotogr.

III 18952; 616-092/C15

 

CÂRJĂ, MARIA CRISTINA.

Diareea cronică la sugar și copilul mic : particularităti de diagnostic și tratament : teză de doctorat / drd. Maria Cristina Cârjă ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 37441; 616/C25

 

CHAPEL, HELEN.

Immunologie clinique : de la théorie la pratique, avec cas cliniques / Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah, Neil Snowden ; trad. et mise jour par Pierre L. Masson. - Paris : De Boeck & Larcier s.a., 2004.

VIII, 358 p. : il. ; 27 cm - (Sciences médicales. Série "Laennec").

ISBN 2-0841-4538-7

IV 7230; 612/I-48

 

CHEVALLIER, JEAN-MARC.

Anatomie / Jean-Marc Chevalier; Pierre Bonfils; Elzabeth Vitte. - Paris : Flammarion, 1998.

4 vol.; 19 cm.

Vol. 1: Tronc / Jean-Marc Chevallier. - 2004. - XVI, 468 p.: il. color. - ISBN 2-257-10129-4

Vol. 2: Appareil locomoteur / Jean-Marc Chevallier. - 2004. - XVI, 475 p.: il. color. - ISBN 2-257-10128-6

Vol. 3: ORL / Pierre Bonfils; Jean-Marc Chevallier. - 2004. - XVI, 402 p.: il. color. - ISBN 2-257-10130-8

Vol. 4: Neuro-anatomie / Elizabeth Vitte; Jean-Marc Chevallier. - 2004. - XVI, 234 p.: il. color. - ISBN 2-257-10131-6

II 36331; 611/A49

 

CHEVALLIER, LAURENT.

Nutrition : principes et conseils / Laurent Chevallier. - 2-ème édition. - Masson ; Paris : Masson, 2005.

XVI, 260 p. : tab. ; 21 cm - (Abrégés).

ISBN 2-294-02159-2

II 37464; 613.2/C41

 

CHEVRANT-BRETON, O.

Petit bassin / A. Leguerrier, O. Chevrant-Breton

208 p. : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-121-9

IV 7250; 611/L40

 

CHIRIțĂ, ADINA IOANA.

Aportul diagnosticului imagistic în evaluarea hemodinamicii cerebrale la pacienți cu risc crescut de accident vascular cerebral : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Adina Ioana Chiriță ; coord. șt. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

42 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37450; 616.8/C44

 

CHIRIțĂ, GABRIELA.

Probleme actuale de bacteriologie în supurațiile auriculare tratate conservativ și chirurgical : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Gabriela Chiriță ; coord. șt. prof. dr. Cristian Radu Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7552; 616.2/C45

 

CHUNG, KYUNG WON.

Anatomie humaine / Kyung Won Chung ; trad. de Antoine Drizenko. - Paris : Pradel, 2001.

10, 453 p. : il. ; 24 cm - (PCEM Intensif).

ISBN 2-913996-37-X

III 19163; 611/C48

 

CIOBANU, CONSTANTIN.

Dificultăți de diagnostic și tratament în tumorile osoase la copil și adolescent : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Constantin Ciobanu ; coord. acad. prof. dr. Alexandru Pesamosca. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

57 p. ; 21 cm.

II 37448; 616/C51

 

CIUFECU, CONSTANTIN.

HIV-SIDA , 200 întrebări și răspunsuri: manual practic / Constantin Ciufecu, Elvira Sânziana Ciufecu. - ed. a-2-a. - București : Viața Medicală Românească , 2006.

126 p.; 12 cm.

ISBN 973-97719-8-X

II 36900; 616.98/C55

 

CIUREA, A. V.

Traumatologie cranio-cerebrală / A.V. Ciurea, H.B. Davidescu. - București : Editura Universitară "Carol Davila", 2006.

285 p. ; 29 cm.

ISBN 973-708-109-9

IV 7511; 616.7/C55

 

COMAN, CONSTANTIN G.

Pleureziile purulente / Constantin G. Coman. - București : Editura Medicală, 1972.

191 p.: fig; 21 cm.

II 18247; 616.2/C63

 

COMIȘEL, CONSTANțA.

Infarctul miocardic cu tulburări de ritm și de conducere / Constanța Comișel. - Craiova : Scrisul Românesc, 1980.

224 p.; 21 cm.

II 36905; 616.12/C63

 

Compendiu de medicină internă / dr. Leonard Domnișoru, dr. Nicolae Bacalbașa, dr. Dumitru Cristea, dr. Gheorghe Buceag. - ed. a 2-a. - București : Național, 2004.

648 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-659-082-8

III 18946; 616/C63

 

CONSTANTINESCU, CORNELIU.

Îndreptar de diagnostic și tratament în pediatrie / prof. Corneliu Constantinescu, conf. V. Petrescu-Coman. - București : Medicală, 1964.

433 p. ; 23 cm.

III 18977; 616-053.2/C66

 

CONSTANTINESCU, ELENA.

Studiu corelativ clinico-imagistic în boala Alzheimer : rezumatul tezei de doctorat / drd. Elena Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

34 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37455; 616.8/C66

 

CONSTANTINESCU, PAULA.

Histerosalpingografia în practica ginecologică și obstetricală : atlas / Dr. Paula Constantinescu, dr. Vasile Morariu. - București : Medicală, 1971.

154 p.; 22 cm.

III 18974; 618.1/C66

 

Cosmeceuticals and Active Cosmetics : Drugs Versus Cosmetics / ed. Peter Elsner, Howard I. Maibach. - a-2-a. - New York : Taylor & Francis, 2000.

675 p.; 20 cm.

ISBN 0-8247-5943-5

III 19153; 613.49/C58

 

COSTICĂ, ION IOAN.

Boli renale bilaterale / conf. dr. Ion Ioan Costică. - București : Medicală, 1972.

514 p.; 23 cm.

III 18985; 616.61/C58

 

COTĂESCU, I.

Fiziologie celulară : normală și patologică / Prof.dr.doc. I. Cotăescu. - București : Medicală, 1971.

336 p.; 20 cm.

II 36912; 612/C78

 

COTRĂU, M.

Toxicologie / prof.dr.doc. M. Cotrău, conf.dr. Lidia Popa, conf.dr. T.Stan... . - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1991.

243 p.; 20 cm.

ISBN 973-30-1092-0

III 18995; 615.9/T67

 

COUDÉ, CLAIRE.

L' Anglais médical : spoken and written medical english / Claire Coudé, François Xavier Coudé - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

290 p. ; 20 cm.

ISBN 2-257-10362-9

III 19159; (035)811.111/C58

 

COZMA, CARMEN.

Meningitele purulente (bacteriene) la copii (0 - 14 ani) : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Geta Cozma ; coord. șt. prof. univ. dr. Ludovic Păun. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37439; 616/C80

 

CRĂCIUN, MARIA DORINA.

Utilizarea vaccinului polio inactivat în vaccinarea antipoliomielitică a copiilor ocrotiți în leagăne : implicații : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Dorina Crăciun ; cond. șt. Constantin Ciufecu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

60 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37440; 616/C81

 

CRISTEA, DUMITRU.

Anatomie umană: pentru medici rezidenți, studenți, elevi ai școlilor postliceale / Dumitru Cristea. - ed. a 2-a rev. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

675 p.: il., fig., fotogr.; 24 cm - (Colecția Medica).

ISBN 973-627-191-9

III 18264; 611/C87

 

CRISTIAN, ALIN DANIEL.

Evaluarea metodelor terapeutice în litiaza reziduală sau recidivată de cale biliară principală : teză de doctorat / drd. dr. Daniel Alin Cristian ; cond. șt. prof. dr. Nicolae Angelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

17 f. ; 21 cm.

II 37457; 616.3/C88

 

Criterii de diagnostic și tratament în principalele boli cardiovasculare : îndreptar metodologic și tehnic. - București : Medicală, 1975.

139 p.; 18 cm.

III 19010; 616.12/C89

 

Culegere de texte medicale în limbile engleză, franceză, germană, română : pentru uzul studenților mediciniști / Carmen Pop, Simona Boldea, Gabriela Mariana Luca, Diana Cosma. - Timișoara, 2006 (LITO UMFT).

212 p. ; 23 cm.

III 18917; (076)61=111=131.1/C94

 

CUNESCU, VLAD.

Actualități în diagnosticul și tratamentul bolilor de inimă / Vlad Cunescu, Dinu Drăghici. - București : Editura Medicală, 1974.

228 p. ; 24 cm.

II 37022; 616.12/C94

 

CUNESCU, VLAD.

Actualități în diagnosticul și tratamentul bolilor de inimă / Vlad Cunescu, Dinu Drăghici. - București : Editura Medicală, 1976.

383 p. ; 21 cm.

II 37345; 616.12/C94

 

CUSSENOT, OLIVIER.

Anatomie pratique : PCEM 1 / Olivier Cussenot ; dessins Guillaume Blanchet.

4, 184 p. ; 29 cm.

ISBN 2-84136-341-4

IV 7231; 611/C96

 

DALENS, BERNARD.

Anesthésie pédiatrique / Bernard Dalens, Francis Veyckemans ; avec la participation de René Truchon et Martin Jöhr ; préface du professeur Claude Saint-Maurice. - Montpellier : Sauramps médical, 2006.

1024 p. ; 27 cm.

ISBN 2-84023-436-X

IV 7571; 616-089.5/D12

 

DARABONT, ROXANA OANA.

Valoarea ultrasonografiei Doppler în diagnosticul stenozelor de artere renale : teză de doctorat / drd. dr. Roxana Oana Darabont ; cond. șt. prof. dr. Leonida Gherasim. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

54 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7531; 616.1/D18

 

DĂNĂILĂ, Gheorghe.

Medicamente moderne de sinteză / Gheorghe Dănăilă. - București : All, 1994-.

vol. ; 24 cm - (Colecția Medicinalis).

vol. 1. - 1994. - 253 p. - ISBN 973-9156-43-6

III 19005; 615/D17

 

DĂNĂILĂ, LEON.

Ateroscleroza cerebrală în sistemul carotidian / Leon Dănăilă, Viorel Păiș. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

313 p. ; 24 cm.

III 18957; 616.13/D14

 

DEGOULET, PATRICE.

Informatique médicale / Patrice Degoulet, Marius Fieschi. - 3-ème édition. - Paris : Masson, 1998.

247 p.; 16 cm.

ISBN 2-225-83282-X

II 37474; 616/D26

 

DE GRAAFF, KENT M.

Anatomie et physiologie humaines / Kent M. Van de Graaff, R. Ward Rhees ; trad. par Sylvie Attucci. - Paris : EdiScience : Dunod, 2002.

VI, 186 p. : 22 cm - (Mini Schaum's).

ISBN 2-10-006709-5

II 36333; 611/G75

 

DELEANU, DAN E.

Angioplastia coronariană percutantă în infarctul miocardic acut și angina instabilă postinfarct : rezumatul tezei de doctorat / drd. Dan E. Deleanu ; cond. șt. prof. dr. Carmen Ginghină. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7542; 616.1/D28

 

Dermatologie. - 3-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

373 p.; 23 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01993-8

III 19175; 616.5/D33

 

Dicționar enciclopedic de psihiatrie / sub red. lui Constantin Gorgos. - București : Editura Medicală.

vol. ; 25 cm.

ISBN 973-39-0026-5.

vol. 2 : E-L. - 1988. - 1132 p.

vol. 3 : M-R. - 1989. - 989 p. : fig., fotogr. - ISBN 973-39-0027-3

III 18949; 616.89(038)/D39

 

DOBOS, C.

Studiu asupra integrării neoligamentului os-tendon patelar-os în ligamentoplastiile LIA : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. dr. C. Dobos ; cond. șt. prof. dr. I. Dinulescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București.

32 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7541; 617.5/D57

 

DOBRESCU, DUMITRU.

Farmacoterapie practică / prof. dr. doc. Dumitru Dobrescu. - București : Editura Medicală, 1989-.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 1989. - 528 p. - ISBN 973-39-0022-2

Vol. 2. - 530 p.

III 18955; 615/D58

 

DOMNIȘORU, LEONARD D.

Medicină internă : ghid diagnostic și terapeutic / dr. Leonard D. Domnișoru. - Iași : Editura "Gr. T. Popa". U.M.F., 2005.

715 p.; 25 cm.

ISBN 973-7906-61-6

III 19056; 616/D65

 

DOMNIȘORU, LEONARD D.

Nefrologie practică / Dr. Leonard D. Domnișoru. - Galați : Porto-Franco, 1991.

111 p.; 24 cm.

ISBN 973-557-075-0

III 18393; 616.611/D65

 

DOROSZ, PHILIPPE.

Guide pratique des médicaments en cardiologie / Philippe Dorosz. - Paris : Maloine, 2005.

199 p.; 12 cm.

ISBN 2-224-02909-8

I 4234; 616.1/D68

 

DOX, IDA G.

Dicționar medical ilustrat / Ida G. Dox, B. John Malloni, Gilbert M. Eisner ; traducere : dr. Ruxandra-Nicole Constantinescu-Argeș, dr. Cristina May, dr. Gabriela Neacșu ; redactori coordonatori : dr. în medicină Alexandru Jelea, dr. Alina Cașcaval. - ediție internațională. - București : Editura Științelor Medicale : Harper & Collins Publishers, Inc., [s.a].

609 p. ; 29 cm.

ISBN 973-85198-9-6

IV 7516; 61(038)/D39

 

DRAGOMIRESCU, SIMONA.

Devianța comportamentală la minori : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Simona Dragomirescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Virgil Tiberiu Dragomirescu. - București : Institutul Național de Medicină Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" București, 2006.

41 f. : diagr. ; 30 cm.

IV 7548; 616/D78

 

DRĂGĂNESCU, ȘT.

Encefalite virotice umane : encefalite primitive actuale și encefalite secundare / prof. St. Drăgănescu, Ar. Petrescu, N. Drăgănescu. - Editura Academiei RPR, 1962.

359 p.; 21 cm.

III 18980; 616.83/D73

 

DUDEK, RONALD W.

Anatomie clinique / Ronald W. Dudek, Ph. D. - Editions Pradel, [2004].

154 p.; 24 cm - (Réussir le PCEM1).

ISBN 2-913996-14-0

III 17673; 611.1/.8/D87

 

DUFOUR, MICHEL.

Anatomie de l'appareil locomoteur : ostéologie, arthrologie, myologie, neurologie, angiologie, morpho-topographie / Textes et dessin de Michel Dufour ; préface du prof. Claude Gillot. - Paris : Masson, 2001-2002.

3 vol. ; 27 cm.

Vol.1 : Membre inférieur. - 480 p. : il. - ISBN 2-294-00268-7

Vol.2 : Membre supérieur. - 2002. - 448 p. : il. . - ISBN 2-294-00370-5

Vol.3 : Tête et tronc. - 2002. - 371 p. : il. - ISBN 2-294-00371-3

IV 7224; 611/D87

 

DULUCQ, JEAN-LOUIS.

Techniques et astuces en chirurgie laparoscopique / Jean-Louis Dulucq. - Paris ; Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2003.

256 p. : fig., fotogr. ; 27 cm.

ISBN 2-287-59749-2

IV 7608; 617.55/D88

 

DUMITRAȘCU, DAN.

Litiaza biliară / D. Dumitrașcu, Monica Acalovschi, M. Grigorescu. - Editura Academiei RSR, 1989.

261 p.; 23 cm.

ISBN 973-27-0069-6

III 18978; 616.36/D90

 

DUMITRIU, RADU.

Tratamentul bolilor de piele / Radu Dumitriu, Tiberiu Roxin. - București : Medicală, 1970.

248 p.; 18 cm.

II 36929; 616.5/D86

 

DUMITRU, MIRCEA.

Bazele geronto-cardiologiei / Mircea Dumitru. - București : Editura Medicală, 1979.

231 p.; 21 cm.

II 36913; 616.1/D93

 

ECOFFEY, CLAUDE.

Aide-mémoire d'anesthésiologie / Claude Ecoffey. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2000.

258 p. ; 12 cm.

ISBN 2-257-10408-0

II 37486; 616-089/E13

 

ELLRODT, AXEL.

Urgences médicales / Axel Ellrodt. - 5-ème édition. - Paris : Estem, 2005.

644 p.; 13 cm.

ISBN 2-84371-335-8

II 37488; 616/E43

 

ENĂTESCU, VIRGIL.

Dialogul medic-bolnav / Virgil Enătescu. - Cluj Napoca : Dacia, 1981.

248 p.: fig.; 21 cm.

II 36914; 615.85/E52

 

ENESCU,ION.

Bazele juridice și genetice ale expertizei medico-legale a filiației / Ion Enescu, Moise Terbancea. - București : Medicală, 1990.

III 18996; 616-091/E53

 

EPURE, HORTENSIA VIORICA.

Opțiuni terapeutice în sindromul nefrotic la copil : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Hortensia Viorica Epure ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

19 f., VII : sch. ; 30 cm.

IV 7556; 616/E63

 

ERENA, CONSTANTIN.

Evaluarea cantitativă a modificărilor morfologice cardiace cu ajutorul ecografiei tridimensionale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Constantin Erena ; coord. șt. prof. dr. Leonida Gherasim. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 f. : diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37460; 616.1/E65

 

FELLAHI, JEAN-LUC.

Anesthésie-réanimation en chirurgie cardiaque : nouveaux concepts et perspectives / Jean-Luc Fellahi. - Paris : Arnette, 2006.

222 p.; 18 cm - (Anesthésie).

ISBN 2-7184-1115-5

III 19161; 617.54/F29

 

FELTEN, DAVID L.

Atlas de neurosciences humaines de Netter / David L. Felten, Ralph F. Jzefowicz ; trad. Nathalie Kubis. - Paris : Masson, 2003.

306 p.; 20 cm - (Neuroanatomie-Neurophysiologie).

ISBN 2-294-01761-7

III 19139; 616.8/F34

 

FERNANDEZ, HERVÉ

Traité de gynécologie / Hervé Fernandez avec la collaboration de Charles Chapron et Jean-Luc Pouly. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

571 p. ; 27 cm.

ISBN 2-257-15063-5

IV 7566; 618/F70

 

FILIMON, CICERONE.

Utilizarea grefonului intestinal în urologie / Dr. Filimon Cicerone. - Iași : Junimea, 1979.

266 p.; 21 cm.

II 36897; 617/C49

 

Filozofie și medicină / sub red. conf.dr. Fl. Georgescu. - București : Editura Medicală, 1978.

423 p.; 17 cm.

II 36918; 61.000.14/F55

 

FIRU, P.

Introducere la studiul anomaliilor dento-maxilare / P. Firu. - București : Editura Academiei RSR, 1981.

310 p.; 24 cm.

III 18994; 616.31/F59

 

FIX, JAMES D.

Neuro-anatomie / James D. Fix ; trad. după ediția a 3-a americană de Antoine Dhem. - ed. a 3-a. - Bruxelles : De Boeck Université, 2006.

XII, 204 p. : diagr., il. ; 24 cm.

ISBN 2-8041-4898-X

III 19166; 611.8/F62

 

FODOR, OCTAVIAN.

Enterocolita cronică / O. Fodor; D. Dumitrașcu. - București : Editura Medicală, 1970.

271 p.: fig.; 21 cm.

II 36910; 616.3/F74

 

FODOR, OCTAVIAN.

Profilaxia : probleme biomedicale și sociale / Octavian Fodor. - București : Editura Medicală, 1978.

205 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 36916; 616-084/P94

 

FRANCISC, ADRIANA.

Contribuții la studiul morfopatologic, biochimic și tanatochimic al leziunilor cerebrale posttraumatice : teză de doctorat / drd. dr. Adriana Francisc ; cond. șt. prof. univ. dr. Vladimir Beliș

37 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7549; 616.8/F86

 

FREXINOS, J.

Hépato-gastro-entérologie proctologie / J. Frexinos, L. Buscail. - 5-ème édition. - Paris : Masson, 2003.

713 p. ; 28 cm - (Pour le practicien).

ISBN 2-294-01141-4

IV 7572; 616.36/F89

 

FULGA, IULIU.

Morfopatologie generală / Iuliu Fulga. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

179 p.; 19 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627--339-1

III 19131; 616/F95

 

GABERT, FRANÇOIS.

Le système immunitaire : comprendre le fonctionnement du système immunitaire / François Gabert. - Grenoble : CRDP de l'academie de Grenoble, 2005.

239 p.; 19 cm.

ISBN 2-86622-737-9

III 19156; 612.017/G11

 

GÂRBAN, ZENO.

Nutriția umană / prof. dr. Zeno Gârban, dr. Gabriela Gârban. - ed. a 3-a. - Timișoara : Orizonturi Universitare, 2003-.

vol. ; 23,5 cm.

ISBN 973-638-091-2

Vol. 1 : Probleme fundamentale. - 2003. - XXX, 368 p. : fig., sch., tab. - ISBN 973-638-123-4

III 18884; 613.2/.3/G19

 

GAVRILESCU, ȘTEFAN.

Aritmiile cardiace / Șt. Gavrilescu, C. Streian, C.Luca. - București : Facla, 1976.

243 p.; 18 cm.

II 36928; 616.1/G11

 

GEAVLETE, AURELIAN.

Lupusul eritematos diseminat / A. Geavlete. - București : Editura Medicală, 1976.

179 p.; 16 cm.

II 37003; 616.5/G28

 

GÉNEREAU, T.

Médecine clinique / T. Génereau, B. de Wazières, O. Lortholary. - Paris : Masson, 2006.

548 p.; 18 cm - (Abrégés).

ISBN 2-225-83532-2

II 37461; 616/M54

 

GENIN, GILLES.

Les Syndromes en Médecine [Clinique. Biologie. Imagerie] / Gilles Genin. - Montpellier : Sauramps médical, 2005.

1583 p. ; 24 cm.

ISBN 2-84023-379-7

III 19150; 616/G30

 

GIGOT, JEAN-FRANÇOIS.

Chirurgie des voies biliaires / Jean-François Gigot. - Paris : Masson, 2005.

148 p. ; 27 cm - (Techniques Chirurgicales. Digestif).

ISBN 2-294-02090-1

IV 7580; 617.5/G56

 

GIURGIU, MARINA-CRISTINA.

Eficiența tratamentului prin asociere de antibiotice în gingivite și paradontite marginale cronice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marina-Cristina Giurgiu ; cond. șt. prof. dr. Horia-Traian Dumitru. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

17 f. : tab. ; 30 cm.

IV 7553; 616.3/G60

 

GLANTZ, STANTON A.

Primer of biostatistics / Stanton A. Glantz. - 6th ed. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, 2005.

xx, 520 p. : tab., sch., diagr. ; 20 cm + CD-ROM.

ISBN 0-07-143509-3

II 36776; 616-035/-036/G61

 

GODEAU, PIERRE.

Traité de médecine / Pierre Godeau, Serge Herson, Jean-Charles Piette. - 4-ème édition. - Paris : Flammarion, 2004.

2 vol. ; 28 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-14286-1

Vol.1. - XL, 1658 p., pag. multiplă : fig.

Vol.2. - XL, 3208 p., pag. multiplă : fig.

IV 7247; 61(035)/G64

 

GOLDSBY, RICHARD A.

Immunologie : le cours de Janis Kuby / Richard A. Goldsby, Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne ; trad. par Serge Weinman. - Paris : Dunod, 2003.

XXVIII, 660 p. : il - (Sciences SUP).

ISBN 2-10-007396-6

IV 7219; 612/G66

 

GONțEA, IANCU.

Alimentația rațională a omului / prof. dr. doc. Iancu Gonțea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1971.

560 p. ; 23 cm.

III 18991; 613.2/G64

 

Good Clinical Practice in Assisted Reproduction / ed. by Paul Serhal & Caroline Overton. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

348 p.; 20 cm.

ISBN 0-51-00091-2

III 19141; 618.1/.7/G64

 

GOZARIU, LIVIU.

Calciul în organismul uman : fiziopatologie clinică / Liviu Gozariu, Rodica Dascălu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1975.

227 p.; 18 cm.

II 36920; 616/G64

 

GRANCEA, V.

Substanțe de contrast organo-iodate : compoziție, proprietăți, reacții adverse, profilaxia și tratamentul accidentelor, tehnici de investigare radiologică / V. Grancea; A. Percek. - București : Editura Medicală, 1990.

240 p.: fig., fotogr.; 24 cm.

ISBN 973-39-0083-4

III 18956; 616-073/G76

 

GRÉGOIRE, RAYMOND.

Précis d'anatomie / Grégoire & Oberlin ; mise jour par Christophe Oberlin, Christian Vacher et Jean-Louis Berthelot. - 11-ème édition. - Lassay-les-Châteaux : Editions Medicales Internationales : Lavoisier, 2004.

2 vol. ; 24 cm.

vol. 1 : Anatomie des membres. Ostéologie du thorax et du bassin. Anatomie de la tête et du cou. - ISBN 2-7430-0660-9.

vol. 2 : Systéme nerveux central. Organes des sens. Splanchnologie : thorax, abdomen et bassin.

III 19149; 611/G80

 

GRIGORESCU, MIRCEA.

Bolile cronice ale pancreasului / Mircea Grigorescu, Monica Lencu. - Cluj : Dacia, 1990.

217 p.; 21 cm.

III 18979; 616.37/G87

 

GUÉNARD, HERVÉ

Physiologie humaine / Hervé Guénard. - 3-ème édition. - Paris : éditions Pradel, 2002.

606 p.; 35 cm.

ISBN 2-913996-04-3

IV 7601; 612.1/.8/G93

 

Guide pratique des médicaments / Philippe Dorosz. - 26-ème édition. - Paris : Maloine, 2006.

1891 p. ; 17 cm - (Guides pratiques médicaux).

ISBN 2-224-02930-6

I 4233; 615/G95

 

GURAN, LUMINIțA MANUELA.

Tratamentul anticoagulant în bolile cardiovasculare [și] tratamentul anticoagulant în sindroamele coronariene acute : noi abordări : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Luminița Manuela Guran ; cond. șt. prof. dr. Ilie Pavelescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

42 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7533; 616.1/G95

 

Hip replacement : current trends and controversies / ed. Raj K. Sinha. - New York ; Basel : Marcel Dekker, 2002.

xii, 428 p. : fig., fotogr. ; 23 cm.

ISBN 0-8247-0789-3

III 19027; 617.58/H64

 

Histologia biosistemului orofacial / Teofil Mehedinți, Rodica Mehedinți, Mihaela Hâncu, Mălina Coman. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

149 p.; 16 cm - (Medica).

ISBN 973-627-274-5

II 36791; 611.018/H61

 

Histologie : les tissus / J. Poirier, J.-L. Ribadeau Dumas, M. Catala... - 2-ème édition. - Paris : Masson, 2002.

XIV, 207 p. ; 25 cm - (Abrégés. Cours+exos).

ISBN 2-294-00814-6

III 17669; 611/H66

 

HÎNCU, MIHAELA.

Histologie : Lucrări practice / Mihaela Hîncu, Mălina Coman, Cristian Onișor. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006-.

[vol.] - (Medica).

ISBN 973-627-268-0

Vol. 1 : țesuturi. - 2006. - 127 p. : il., tab. ; 28.5 cm. - ISBN 973-627-269-9

IV 7431; 611.018/H63

 

HOUGHTON, ANDREW R.

Maîtriser l'ECG : de la théorie la clinique / Andrew R. Houghton, David Gray ; trad. François Jan. - 2-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

274 p.; 12 cm.

ISBN 2-294-01466-9

II 37462; 66-71/H68

 

HRICAK, HEDVIG.

Gynécologie : les 100 principaux diagnostics / Hedvig Hricak, Caroline Reinhold, Susan M. Ascher. - Paris : Maloine, 2004.

323 p.; 16 cm - (La Radiologie de Poche).

ISBN 0-7216-0462-5

II 37470; 618/H87

 

IFTIMOVICI, RADU.

Istoria medicinei / Prof. dr. Radu Iftimovici. - București : ALL, 1994.

371 p.; 24 cm.

ISBN 973-9156-59-2

III 19004; 61/I-37

 

Investigația microscopică în medicina legală / Sub redacția Vladimir Beliș. - București : Editura Academiei Române, 1993.

278 p.: fig.; 24 cm.

ISBN 973-27-0370-9

III 18981; 616-091/I-59

 

IORDĂCHESCU, TRAIAN DANIEL.

Studiul identificării prin metode antropologice și odonto-stomatologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Traian Daniel Iordăchescu ; cond. șt. dr. Cristiana Glavce. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

28 p. : tab., fotogr., diagr. ; 21 cm.

II 37451; 616/I-70

 

JAN, FRAN�IS.

Cardiologie / François Jan. - 2-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

509 p.; 21 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01467-7

III 19174; 616.1/J25

 

JORDE, LYNN B.

Génétique médicale / Lynn B. Jorde, John C. Carey, Michael J. Bamshad...; trad. Kraus Biomédical. - Paris : Elsevier, 2004.

430 p.; 27 cm - (Campus référence).

ISBN 2-84299-674-7

IV 7589; 616-056.7/G28

 

JURCUț, RUXANDRA.

Sindromul coronarian acut fără supradenivelare de ST : utilitatea markerilor noi de instabilitate a plăcii arterosclerotice în stratificarea riscului : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Ruxandra Jurcuț ; cond. șt. prof. dr. Eduard Apetrei. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

24 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7543; 616.1/J92

 

KAMINA, PIERRE.

Précis d'anatomie clinique / Pierre Kamina. - 4-ème tirage corrigés - Paris : Maloine, 2005-.

[vol.] ; 27 cm.

vol. 1 : Anatomie générale. Organogénèse des membres. Membre supérieur. Membre inférieur. - 2005. - 569 p. - ISBN 2-224-02722-2

vol. 3 : Thorax. Vaisseuax et nerfs du thorax et de l'abdomen. Abdomen. - 2004. - 347 p. . - ISBN 2-224-02724-9

vol. 4 : Organes urinaires. Pelvis. Organes génitaux. Périnée. Coupes du tronc . - 2005. - 394 p. - ISBN 2-224-02725-7

IV 7587; 611.1/.8/K19

 

KAMOUN, PIERRE.

Les maladies génétiques de l'hémophilie au cancer / Pierre Kamoun. - Paris : J. Lyon, 2006.

183 p.; 17 cm - (Santé.

ISBN 2-84319-141-6

II 37477; 616/K19

 

KANSKI, JACK J.

Précis d'ophtalmologie clinique / Jack J. Kanski ; trad. Tristan Bourcier, Olivier Robine. - Paris : Elsevier, 2004.

480 p.; 12 cm.

ISBN 2-84299-710-7

II 37487; 617.7/K20

 

KING, TARI A.

Atlas of procedures in breast cancer surgery / Tari A. King, Patrick I. Borgen. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005.

x, 230 p. : fotogr. color ; 29 cm + DVD.

ISBN 1-84184-241-9

IV 7575; 618.1/K44

 

KREINDLER, A.

Manifestări neurologice în bolile interne / A. Kreindler; Marieta Macovei-Patriche. - București : Editura Academiei RSR, 1973.

337 p. : fig. ; 25 cm.

III 18181; 616.8-07/K82

 

KÈHNEL, WOLFGANG.

Atlas de poche d'histologie : cytologie, histologie et anatomie microscopique / Wolfgang Kèhnel ; trad. Jaqueline Roos. - 3-ème éd. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2003.

533 p. ; 18 cm.

ISBN 2-257-10609-1

II 37478; 611/K89

 

KURTZ, STEVEN M.

The UHMWPE Handbook : Ultra-High Molecular Weight Polyethylene in total joint replacement / Steven M. Kurtz. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, 2004.

xiv, 379 p. : fig., diagr., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-12-429851-6

III 18967; 617.57/.58/K93

 

LANG, G.F.

Boala hipertensivă / G. F. Lang. - București : Editura de Stat pentru Literatură Științifică, 1953.

458p.; 20 cm.

III 18973; 616.12/.13/L20

 

LANSAC, JACQUES.

La Pratique chirurgicale en gynécologie-obstétrique / Jacques Lansac, Gilles Body, Guilaume Magnin. - Paris : Masson, 2004.

499 p. + 1DVD ; 27 cm.

ISBN 2-294-01069-8

IV 7578; 618.1/.2/L20

 

Laparoscopic Surgery : Principles and Procedures / ed. by Daniel B. Jones, Justin S. Wu, Nathaniel J. Soper. - 2nd, ed. rev. - New York : Marcel Dekker, 2005.

595 p.; 21 cm.

ISBN 0-8247-4622-8

III 19146; 617.5/L11

 

Larousse Médical [dictionnaire]. - Paris : Larousse, 2006.

1219 p. ; 28 cm.

ISBN 2-03-560425-7

IV 7584; 61/L22

 

LEGUERRIER, A.

Abdomen / A. Leguerrier. - ed. a 2-a revăzută . - Thoiry : Heures de France, 2000.

208 p. : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-126-9

IV 7252; 611/L40

 

LEGUERRIER, A.

Membre supérieur / A. Leguerrier, E. Marcadé - 2-ème édition. - Paris : Heures de France, 2003.

211 p. : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-129-x

IV 7249; 611/L40

 

LEGUERRIER, A.

Thorax / A. Leguerrier. - Paris : Heures de France, 2002.

253 p : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-122-6

IV 7254; 611/L40T

 

LÉVY, PHILIPPE.

Traitéde pancréatologie clinique / Philippe Lévy, Philippe Ruszniewski, Alain Sauvanet. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

423 p. ; 27 cm.

ISBN 2-257-12996-2

IV 7565; 616.37/L55

 

LUBETZKI, JEAN.

Endocrinologie et maladies métaboliques / Jean Lubetzki, Philippe Chanson, Pierre-Jean Guillausseau. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion, 2005.

590 p.; 12 cm - (Le Livre de l'Interne).

ISBN 2-257-13153-3

II 37483; 612.43/.49/L83

 

MACOVEI, RADU ALEXANDRU.

Intoxicația acută cu antidepresive triciclice / Radu Alexandru Macovei, Victor A. Voicu. - a 2-a revizuită. - București : Editura Universitară "Carol Davila", 2006.

207 p. : diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-708-130-8

III 19054; 615.9/M13

 

MAFTEI, OCTAVIAN.

Anatomia omului : artrologie / Octavian Maftei, Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

196 p. ; 28 cm - (Medica).

ISBN 973-627-344-X

IV 7612; 611.7/M14

 

MAILLOT, CLAUDE.

Atlas d'ostéologie humaine / Claude Maillot. - 3-ème édition. - Paris : Springer, 2005.

231 p. ; 16 cm.

ISBN 978-2-287-00502-2

III 19158; 616.71-001/M11

 

MAILLOT, CLAUDE.

Encéphale et moelle épinière : Anatomie macroscopique et fonctionnelle / Claude Maillot. - Paris : Springer, 2002.

292 p.; 40 cm.

ISBN 2-287-59743-3

IV 7598; 616.831-002/M16

 

MAILLOT, CLAUDE.

Tête et cou : Anatomie topographique / Claude Maillot, Jean-Luc Kahn. - Paris : Springer, 2005.

222 p.; 32 cm .

ISBN 2-287-40208-X

IV 7607; 611.93/M11

 

MAMBRINI, A.

Cou / A. Mambrini. - 2-ème édition. - Paris : Heures de France, 2003.

191 p. : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-123-4

IV 7255; 611/M19

 

Management of Laparoscopic Surgical Complications / ed. Karl A. LeBlanc. - New York : Marcel Dekker, 2004.

518 p.; 20 cm.

ISBN 0-8247-5440-9

III 19154; 616-71/M11

 

MANOLESCU, EMANOIL.

Farmacologie / prof. dr. Emanoil Manolescu. - ed. a 2-a. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1984.

471 p. : fig. ; 24 cm.

III 18988; 615/M27

 

Manuel de travaux pratiques de physiologie humaine / coord. Michel Dauzat. - 6-ème édition.- Paris : Sauramps médical, 2006.

211 p.; 18 cm.

ISBN 2-84023-404-1

II 19162; 612.1/.08/M11

 

MARCOVICI, HARRY.

Accidentul vascular cerebral : clinică și terapie / conf.dr. Harry Marcovici, dr. Alexandru Zolog. - Timișoara : Facla, 1990.

183 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-36-0072-5

III 19001; 616.8/M33

 

MARIEB, ELAINE N.

Anatomie et physiologie humaines / Elaine N. Marieb ; adaptation française : René Lachaîne. - Paris : Pearson Education, Inc., 2005.

1298 p. ; 28 cm.

ISBN 2-7440-7118-8

IV 7595; 611/612/M38

 

MARIN, FL.

Boli interne pentru cadre medii / Fl. Marin, C. Popescu. - a 2-a. - București : Medicală, 1980.

369 p.; 21 cm.

III 18990; 616/M11

 

MARIN, FLOREA.

Facultatea de medicină, școala medicală clujeană și spitalele din Cluj (1500-2000) : scurt istoric / Florea Marin. - Cluj Napoca : Casa Cărții de Știință, 2004.

929 p.; 30 cm.

ISBN 973-686-622-X

IV 7613; 61/M11

 

MARINESCU, ANDREEA.

Contribuția imagisticii la diagnosticul tumorilor vertebro-medulare metastatice : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Andreea Marinescu ; coord. prof. dr. Emanoil Popescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

32 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37452; 616.7/M40

 

MASQUELET, ALAIN-CHARLES.

Chirurgie orthopédique : principes et généralités / Alain-Charles Masquelet. - Paris : Masson, 2004.

413 p. ; 27 cm - (Techniques chirurgicales. Orthopédie-Traumatologie).

ISBN 2-294-01492-8

IV 7582; 617.3/M45

 

MATARINGA, MIHAELA IRINA.

Aspecte clinice și epidemiologice ale suicidului la copil și adolescent : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Mihaela Irina Mataringa ; cond. șt. acad. prof. dr. Ștefan Milea

11 f. ; 30 cm.

IV 7561; 616/M46

 

MATEESCU, RADU BOGDAN.

Terapia antivirală în hepatita cronică cu virus B și C : rezumatul tezei de doctorat / drd. Radu Bogdan Mateescu ; cond. șt. prof. dr. Dan Olteanu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

13 f. ; 30 cm.

IV 7563; 616.3/M47

 

MĂLINESCU, BOGDAN IONUț.

Contribuții la studiul medico-legal al tulburărilor de identitate sexuală : rezumatul tezei de doctorat / drd. Bogdan Ionuț Mălinescu ; cond. șt. prof. dr. Virgil Tiberiu Dragomirescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

54 p. : tab., viii, ix ; 30 cm.

IV 7558; 616.8/M18

 

MĂTRESCU, FLORIN.

Tahicardiile paroxistice / Florin Mătrescu, Liviu Stănescu, Vasile Fica. - București : Editura Medicală, 1974.

339 p.; 24 cm.

II 36987; 616-12/M48

 

McGEOWN, J. G.

Physiologie: l'essentiel / J. G. McGeown. - Paris : Maloine, 2003.

378 p.; 25 cm - (Collection "Sciences fondamentales").

ISBN 2-224-02746-X

III 17678; 612/M11

 

Medicină internă / dr. C. Bălăceanu-Stolnici, conf. dr. A. Faur, conf. dr. V. Dimitriu, dr. N. Cucu...; sub redacția : acad. prof. dr. N. G. Lupu. - București : Editura Medicală, 1956-1957.

[vol.].

Vol. 1 : Semeiologie și terapeutică generală. - 1956. - 511 p. : tab. , fig. ; 28 cm.

Vol. 2 : Tubul digestiv. Peritoneul. - 1956. - 400 p. : fig. ; 28 cm.

Vol. 3 : Ficatul. Căile biliare. Pancreasul. Sindromele carențiale. Bolile de nutriție. Intoxicațiile. - 1956. - 520 p. : fig., diagr. ; 28 cm.

Vol. 4 : Inima. - 1957. - 518 p. : tab., diagr., fig. ; 28 cm.

IV 7513; 616/M54

 

Membre inférieur / A. Leguerrier, T. Langanay, P. Rosat, B. Meunier. - Paris : Heures de France, 2004.

216 p. : fig. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

ISBN 2-85385-120-X

IV 7251; 611/M57

 

MENIHAN, CYDNEY AFRIAT.

Electronic Fetal Monitoring : Concepts and Applications / Cydney Afriat Menihan, Ellen Kopel Zottoli. - Philadelphia : Lippincott Williams $ Wilkins, 2001.

267 p.; 32 cm.

ISBN 0-7871-2626-3

IV 7606; 616-053.2/M54

 

MIHAI, LAURENțIU TEODOR.

Aspecte psihosociale ale expunerii la radiații ionizante : rezumatul tezei de doctorat / drd. Laurențiu Teodor Mihai ; cond. șt. prof. dr. Dan Enăchescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

32 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7544; 614.8/M68

 

MIHĂILESCU, VINTILĂ.

Miocardiopatiile cronice / Vintilă Mihăilescu; Petronela Vintilă. - București : Editura Medicală, 1973.

183 p.; 21 cm.

II 36984; 616.12/M69

 

MIHĂILESCU, VINTILĂ V.

Hipertensiunea arterială / Vintilă V. Mihăilescu. - București : Medicală, 1966.

244 p.; 20 cm.

II 36908; 616.12/M64

 

MILICESCU, ȘTEFAN.

Contribuții la tratamentul edentației parțiale reduse la vârsta de creștere și la adultul tânăr : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Ștefan Milicescu ; cond. șt. prof. dr. Emilian Hutu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

26 p. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7551; 616.3/M73

 

MILOȘ, AURORA.

Noțiuni de endocrinologie clinică : pentru studenții Facultății de Farmacologie, secția Franceză = Notions d' endocrinologie clinique : pour les étudiants de la Faculté de Pharmacie, section Française / Aurora Miloș, Ioana Zosin. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, 2006 (LITO UMFT).

67 p. : fig., fotogr. ; 23 cm.

III 18915; 616.43/.45/M73

 

MIR, M. AFZAL.

Atlas de diagnostic clinique / M. Afzal Mir ; trad. Kraus Biomédical ; coord. șt. al ed. franceze Julien Haroche, Nicolas Limal. - 2-ème édition.- Paris : Elsevier, 2005.

8 p. + 254 p. : il., fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 2-84299-696-8

IV 7603; 616.1/M76

 

MOLDOVAN, TIBERIU.

Hipertensiunea arterială esențială / Tiberiu Moldovan; Stella Anghel. - București : Editura Medicală, 1976.

174 p.; 21 cm.

II 36922; 616.12/M87

 

MÖLLER, TORSTEN B.

Atlas de poche d'anatomie en coupes sériées : tomodensitométrie et imagerie par résonance magnétique / Torsten B. Möller, Emil Reif ; trad. Marc Williams. - Paris : Flammarion, 2003.

2 vol. ; 19 cm - (Médecine-Sciences).

vol. 1 : Tête, cou, rachis et articulations. - X, 259 p.: il. color. - ISBN 2-257-12123-6

vol. 2 : Thorax, abdomen et pelvis. - VIII, 223 p.: il. color. - ISBN 2-257-12124-4

II 36328; 611/M87

 

MONERET-VAUTRIN, DENISE ANNE.

Les Allergies alimentaires de l'enfant et de l'adulte / Denise Anne Moneret-Vautrin, Gisèle Kanny, Martine Morisset. - Paris : Masson, 2006.

156 p. ; 15 cm.

ISBN 978-2-294-01847-3

II 37473; 616-022/M84

 

MOTOC, MIOARA.

Manifestările extrahepatice ale infecției VHC : rezumat lucrare de doctorat / drd. dr. Mioara Motoc ; cond. șt. prof. dr. M. Voiculescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 37445; 616.3/M92

 

MOULLIAC, JÉRÔME VALLETEAU DE.

Guide pratique de la consultation en pédiatrie / Jérôme Valleteau de Moulliac, Jean Paul Gallet, Bertrand Chevallier. - 8-ème édition.- Paris : Masson, 2005.

350 p.;18 cm - (Mediguides).

ISBN 2-294-01895-8

II 37465; 616.053.2/M84

 

MUNTEANU, ANCA MAGDALENA.

Cercetări privind alimentația și starea de nutriție a sportivilor care practică sporturi de forță : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Anca Magdalena Munteanu ; cond. șt. prof. dr. Sebastian Dumitrache. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

60 p. : tab. ; 21 cm.

II 37443; 613.2/M95

 

MUNTEANU, LUMINIțA SEVASTIțA.

Studiu comparativ asupra investigațiilor de laborator în pemfigusul vulgar și pemfigoidul bulos : rezumatul tezei de doctorat / drd. Luminița Sevastița Munteanu ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Dumitrescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7547; 616.5/M95

 

MURAT, ISABELLE.

Réanimation chirurgicale pédiatrique / Isabelle Murat, Jean Camboulives. - Paris : Pradel, 1991.

901 p.; 21 cm.

ISBN 2-907516-23-X

III 19177; 616-053.2/M94

 

MURGU, ANDREIA I.

Contribuții la profilaxia și recuperarea patologiei de suprasolicitare la nivelul coloanei lombosacrate apărută la sportivii de performanță - canotaj, gimnastică, haltere : rezumatul tezei de doctorat / drd. asist. univ. dr. Andreia I. Murgu ; cond. șt. acad. prof. dr. Ioan Drăgan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

62 p. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7528; 616.7/M97

 

MYERS, BETSY A.

Wound management : principles and practice / Betsy A. Myers. - Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 004.

xii, 436 p. : fotogr., fig., tab. + 4 f. : fotogr. color ; 25,5 cm + CD-ROM.

ISBN 0-13-040776-3

III 18891; 616-07/-08/M99

 

NAHUM, HENRI.

Traité d'imagerie médicale / Henri Nahum, Marie-France Bellin, Clèment Fauré, Guy Frija... - Paris : Flammarion, 2004.

2 vol. ; 28 cm - (Médecine-Sciences. "Imagerie médicale").

ISBN 2-257-15580-7.

Vol.1. - XX, 574+15 p. : il.

Vol.2. - XX, 1098+15 p. : il.

IV 7245; 615/N17

 

NANU, MONICA.

Evaluarea reconstrucției aloplastice a peretelui abdominal în tratamentul eventrațiilor postoperatorii gigante : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Monica Nanu ; cond. șt. prof. dr. Corneliu Dragomirescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

23 f. ; 21 cm.

II 37453; 617.5/N20

 

NAUCIEL, CHARLES.

Bactéorologie médicale / Charles Nauciel, Jean Louis Vildé. - 2-ème édition. - Paris : Masson, 2002.

257 p.; 19 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01858-3

III 19170; 616-008.97/N11

 

NEAGOE, GHEORGHE.

Chirurgia traumatismelor duodenului / Gheorghe Neagoe. - Craiova : Scrisul Românesc, 1975.

384 p.; 20 cm.

II 36906; 616-089/N31

 

NEAGU, ȘTEFAN.

Conservarea renală prin hipotermie simplă / Ștefan Neagu. - București : Litera, 1990.

230 p.; 18 cm.

III 18983; 616.6/N38

 

NECHITA, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul blocurilor intraventriculare : etiologie, corelații ecg, eco și electrofiziologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Alexandru Nechita ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Ioan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

41 f.+ XXXII : diagr. ; 30 cm.

IV 7532; 616.1/N33

 

NECHITA, AUREL.

Fiziologia aparatului respirator / Aurel Nechita, Carmina Liana Mușat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

168 p.; 20 cm - (Medica).

ISBN 973-627-272-9

II 18838; 612.2/N33

 

NETTER, FRANK.

Atlas d'anatomie humaine / Frank H. Netter ; consultant scientifique John T. Hansen. - 3-ème éd. - New York : Icon Learning Systems, LLC : Masson, 2004.

590 p. ; 29 cm.

ISBN 2-294-01509-6

IV 7593; 611/N52

 

Neurologie / coord. F.Dubas, M.Zuber. - Paris : Masson, 2005.

520 p.; 20 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01909-1

III 19169; 616.8/N53

 

NGUYEN HUU.

Tête / Nguyen Huu, Hervé Person, Bernard Valée. - Paris : Heures de France, 2003-2004.

2 vol. ; 27 cm - (Nouveaux dossiers d'anatomie P.C.E.M.).

Vol.1. - 2003. - 217 p. : fig. - ISBN 2-85385-143-5

Vol.2. - 2004. - 289 p. : fig. - ISBN 2-85385-152-4

IV 7253; 611/N56

 

NICOLAESCU, VICTOR.

Hipotensiunea arterială / Victor Nicolaescu; Theodor Cerchez. - București : Editura Medicală, 1972.

201 p.; 21 cm.

II 36924; 616.12/N70

 

NICOLAU, ȘTEFAN S.

Poliomelita / acad. Șt.S. Nicolau... - București : Editura Academiei RPR, 1961.

771 p.; 24 cm.

III 18986; 616/P73

 

NITZULESCU, VIRGIL.

Terapia bolilor parazitare / prof. dr. doc. Virgil Nitzulescu. - Medicală, 1983.

207 p.; 18 cm.

II 36901; 616.34-008.89/N57

 

NIZARD, RÉMY.

Orthopédie / Rémy Nizard. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

588 p.; 12 cm - (Le Livre de l'Interne).

ISBN 2-257-10144-8

II 37482; 616.71-001/H57

 

Nouveaux concepts en cancérologie digestive / coord. P. Rougier, P. Laurent-Puig, O. Bouché. - Paris : Doin Éditeurs, 2005.

288 p.; 20 cm - (Hépato-Gastroentérologie ; 6).

ISBN 2-7040-1200-8

III 19167; 612.334/N83

 

NUBERT, G.

Radiodiagnosticul rinichiului și ureterului / G. Nubert; H. Bignion. - Timișoara : Facla, 1982.

301 p.; fig., fotogr.; 24 cm.

III 18954; 616.61/.62-073/N93

 

OBLU, N.

Ateroscleroza cerebrală : aspecte neurologice și neurochirurgicale / N.Oblu, B. Pollinger, M.Rusu. - Iași : Junimea, 1976.

II 36931; 616.13/O-12

 

Ocluzologie [curs pentru studenții Facultații de Stomatologie] / sub redacția prof.dr. Dorin Bratu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

183 p. ; 29 cm.

ISBN 973-614-105-5

IV 7501; 616.314/O-18

 

OFFENSTADT, GEORGES.

Le milieu intérieur en pratique clinique : désordres hydroélectrolytiques, désordres acidobaqsiques et insuffisance rénale aiguë / Georges Offenstadt, Hafid Ait-Oufella, Philippe Amstutz... - Paris : Elsevier, 2006.

122 p.; 12 cm.

ISBN 2-84299-668-2

II 37485; 616/M72

 

ONISCU, CORNELIU.

Chimia și tehnologia medicamentelor / conf. dr. ing. Corneliu Oniscu. - București : Tehnică, 1988.

485 p.; 24 lei.

III 18989; 615/O-15

 

Operative gynecology / David M. Gershenson, Alan H. Decherney, Stephen L. Curry, Linda Brubaker. - second edition. - Philadelphia : W.B. Saunders Company, 2001.

890 p. ; 28 cm

ISBN 0-7216-7987-0

IV 7573; 618.1/O-61

 

OPREA, RALUCA.

Aspecte clinice și terapeutice în hepatitele cronice virale : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Raluca Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. Dan Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7562; 616.3/O-64

 

OPRIAN, OVIDIU.

Cardiopatia ischemică : certitudini, limite, controverse / Ovidiu Oprian. - București : Editura Medicală, 1977.

274 p.; 24 cm.

II 36919; 616.12/O-66

 

PARENT, B.

Hystéroscopie chirurgicale : laser et techniques classiques / B. Parent, J. Barbot, H. Guedj ; préfaces de R. Henrion et J. Sciarra. - 2-ème édition. - Paris : Masson, 1998.

164 p. ; 27 cm.

ISBN 2-225-83131-9

IV 7586; 618.1/P34

 

PASIC, RESAD.

A Practical manual of laparoscopy : a clinical cookbook / Resad Pasic, Ronald L. Levine. - New York : The Parthenon Publishing Group, 2002.

354 p. ; 26 cm.

ISBN 1-84214-077-9

III 19147; 618.1/P41

 

PASQUIER, JEAN CHARLES.

La surveillance du travail / Jean Marie Thoulon, Jean Charles Pasquier, Philippe Audra. - Paris : Masson, 2002.

361 p.; 21 cm - (Pratique en gynécologie-obstétrique).

ISBN 2-225-83845-3

III 19142; 618.1/.7/T49

 

PĂUN, RADU.

Astmul bronșic / Radu Păun, I. Gr. Popescu, Al. Jelea. - București : Medicală, 1974.

206 p. ; 16 cm.

II 36923; 616/P11

 

Pediatrie curriculară : ghid practic pentru rezidenți / sub red. prof.univ.dr. Mihai Neamțu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

258 p.; 18 cm.

ISBN 973-739-228-0

II 37391; 616-053.2/P48

 

Pédiatrie / coord. A.Bourrillon. - 3-ème édition. - Paris : Masson, 2005.

838 p.; 21 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01947-4

III 19168; 616-053.2/P48

 

PETRESCU, GEORGE.

Ghid de cunoaștere : profilaxie și combatere a tuberculozei pulmonare / Dr. George Petrescu. - București : Medicală, 1990.

177 p.; 23 cm.

ISBN 973-39-0100-8

III 18999; 616.24/P57

 

PIEPTEA, R.

Cinetica coagulării sanguine / R. Pieptea, Cristina Sburlea, M.Pieptea, D. Pieptea. - București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979.

151 p.; 16 cm.

II 36915; 616.15/C49

 

PINTA, DAN L.

Cercetări asupra etiopatogeniei bolii Legg-Calvé-Perthes : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Dan L. Pinta ; cond. șt. prof. univ. dr. Dinu Antonescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2005.

43 f. : fotogr. ; 30 cm.

IV 7559; 616/P66

 

PLETEA, SORIN LIVIU.

Actualități în diagnosticul și tratamentul infertilității de origine uterină : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Sorin Liviu Pletea ; cond. șt. prof. dr. Petrache Vârtej. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

76 p. : fotogr., tab. ; 21 cm.

II 37447; 618.1/P71

 

POCOCK, GILLIAN.

Physiologie humaine : les fondements de la médecine / Gillian Pocock, Christopher D. Richards ; trad. de J.-F. Brun. - Paris : Masson, 2004.

XVI, 638 p. : il ; 27 cm.

ISBN 2-294-01002-7

IV 7226; 612/P73

 

POIRIER, JACQUES.

Leçons d'embryologie humaine / Jacques Poirier, Martin Catala, Isabelle Poirier... - 4-ème édition. - Paris : Maloine, 2005.

327 p.; 21 cm - (Sciences fondamentales).

ISBN 2-224-02795-8

III 19151; 611.013/L52

 

POPESCU, IULIU.

Mecanisme fundamentale în insuficiența cardiacă / Iuliu Popescu ; Mihail Ghiță. - București : Editura Academiei RSR, 1972.

199 p. : diagr. ; 20 cm.

II 37015; 616.12-008.46/P81

 

POPESCU, MONICA.

Evaluarea dinamică neinvazivă a bolnavilor cu aortopatii : diagnostic, afecțiuni asociate, evoluție și conduita terapeutică : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Monica Popescu ; cond. șt. prof. dr. Alexandru Ioan. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 f. ; 30 cm.

IV 7536; 616.1/P81

 

POPESCU, VALERIU.

Convulsiile și epilepsia la copil / Valeriu Popescu; Constantin Arion; Dimitrie Dragomir. - București : Editura Medicală, 1989.

371 p.; 24 cm - (Diagnostic și tratament în pediatrie).

ISBN 973-39-0042-7

III 19003; 616-053.2/P81

 

POPESCU, VALERIU.

Malnutriția sugarului și copilului mic / Valeriu Popescu; Constantin Arion. - București : Editura Medicală, 1982.

127 p.; 24 cm - (Diagnostic și tratament în pediatrie).

III 19002; 616-053.2/P81

 

Précis de physiologie / André Calas; Jean-François Perrin; Christian Plas; Patrick Vanneste. - Paris : Doin Éditeurs, 1997.

VIII, 439 p.; 24 cm - (Biosciences et Techniques).

ISBN 2-7040-0748-9

III 17682; 612/P90

 

Précis de rhumatologie / coord. Xavier Chevalier. - Paris : Masson, 2006.

776 p.; 28 cm.

ISBN 2-294-06102-0

III 19137; 616-002.77/P89

 

PREDESCU, I.

Meningite și encefalite acute / I. Predescu, C. Taindel. - București : Medicală, 1971.

261 p.;17 cm.

II 36904; 616.831.9-002/P89

 

PREDESCU, OANA D.

Hemirahianestezia : comparație între tehnica hipo- și hiperbară : rezumatul tezei de doctorat / dr. Oana D. Predescu ; cond. șt. prof. dr. George Litarczek. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

20 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7545; 616/P90

 

Principes de réanimation chirurgicale / sous la direction de Jean-Louis Pourriat, Claude Martin. - 2-ème édition.- Rueil-Malmaison : Arnette, 2005.

XX, 1430 p. : il., tab. ; 27 cm.

ISBN 2-7184-1074-4

IV 7569; 617.5/P92

 

PROCA, EUGEN.

Tratat de patologie chirurgicală / Sub redacția Prof. Eugen Proca. - București : Editura Medicală, 1983-.

10 vol.; 24 cm.

ISBN 973-39-0044-3

Vol. 1: Semiologie și propedeutică chirurgicală / coord. Prof. dr. doc. E. V. Bancu. - 1989. - 859 p.: fig. - ISBN 973-39-0045-1

Vol. 2: Terapia pre-, intra- și postoperatorie a bolnavului chirurgical. - 1998. - 1202 p.: fig., tab. - ISBN 973-39-0352-3

Vol. 3: Ortopedia / coord. Prof. dr. Aurel Denischi. - 1988. - 965 p.: fig.

Vol. 4: Neurochirurgie / coord. Prof. dr. C. Arseni. - 1983. - 778 p.: fig.

Vol. 5. - 1991-1992. - ISBN 973-39-0132-6

Partea 1: Patologia chirurgicală cardio-vasculară / coord. Prof. dr. I. Pop D. Popa. - 1992. - 461 p.: fig. - ISBN 973-39-0133-4

Partea 3: Patologie chirurgicală toracică / coord. Prof. dr. Constantin Coman; Dr, Boris C. Coman. - 1991. - 429 p.: fig.

Vol. 6: Patologia chirurgicală a abdomenului / coord. Prof. dr. I. Juvara. - 1986. - 1149 p.: fig.

Vol. 7: Ginecologie / coord. Prof. dr. P. Sîrbu. - 1983. - 720 p.: fig.

Partea 1: Urologie. - 1984. - 600 p.: fig.

Partea 2: Urologie. - 1984. - 507 p.: fig.

III 18318; 616.2/T81

 

Protocoles d'anesthesie-reanimation / coord. B. Chamoulaud, G. Rosine. - 10-ème édition. - Bicêtre : Mapar, 2004.

671 p.; 20 cm.

ISBN 2-905356-29-4

II 37467; 616/P93

 

QUÉRIN, SERGE.

L' essentiel sur la néphrologie et l'urologie / Serge Quérin, Luc Valiquette. - 2-ème édition. - Paris : Edisem Maloine, 2004.

461 p.; 12 cm.

ISBN 2-89130-203-6

I 4232; 616.611/Q37

 

RACINET, C.

La Césarienne / C. Racinet, M. Favier, M. Meddoun ; colab. P. Baro, M. Berland, F. Blanc-Jouvan, ... ; pref. prof. Claude Sureau. - Sauramps médical, 2002.

479 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 2-84023-235-9 ISBN 978-2-84023-235-3

III 19138; 618.5/R12

 

RAMBAUD, JEAN-CLAUDE.

Traité de gastroentérologie / Jean-Claude Rambaud. - 2-ème éd. - Paris : Flammarion, 2005.

1030 p.: fig., il.; 28 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-16054-1

IV 7564; 616.32/.35/R23

 

RĂDUCANU, MARIA.

Terapia spiritual religioasă în psihiatria românească la început de mileniu al treilea : rezumatul tezei de doctorat / drd. Maria Răducanu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Romila. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

64 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7550; 615.8/R17

 

Réanimation et urgences. - 2-ème édition.- Paris : Masson, 2005.

597 p.; 21 cm - (Connaissance et pratique).

ISBN 2-294-01855-9

III 19173; 616-083/R35

 

Rhumatologie / Collège Français des Enseignants en Rhumatologie ; coord. Emmanuelle Dernis, Christian Marcelli, Alain Saraux. - Paris : Masson, 2005.

415 p.; 25 cm - (Abrégés. Connaissances et pratique).

ISBN 2-294-01856-7

III 19171; 616-002.77/R35

 

ROBERT, CHRISTIAN.

Biologie et physiologie humaines / Christian Robert, Pierre Vincent. - Paris : Vuibert, 2006.

678 p.; 31 cm.

ISBN 2-7117-5234-8

III 19143; 612.014/.015/R61

 

ROBERT, RENÉ

Les circulations extracorporelles en réanimation / René Robert, Patrick M. Honoré, Olivier Bastien. - Paris : Elsevier, 2006.

600 p.; 22 cm - (Réanimation).

ISBN 2-84299-752-2

III 19148; 616-083.98/R61

 

RODMAN, MORTON J.

Clinical pharmacology in nursing / Morton J. Rodman, Dorothy W. Smith. - Philadelphia ; London ; Mexico City : J.B. Lippincott Company.

XII, 1008 p. : fig., tab. ; 26 cm.

ISBN 0-397-54355-7

III 18901; 615.2/R64

 

ROITT, IVAN.

Immunologie médicale: l'essentiel / Ivan Roitt; Arthur Rabson. - Paris : Maloine, 2002.

VI, 272 p.; 25 cm - (Collection "Sciences fondamentales").

ISBN 2-224-02739-7

III 17681; 616.9/R67

 

ROMAN, CONSTANTINA.

Compendiu de ortodonție : curs universitar destinat studenților stomatologi / Constantina Roman. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

ISBN 973-614-195-0

III 19031; 616.31/R61

 

ROSAI, JUAN.

Rosai and Ackermann's surgical pathology / Juan Rosai. - 9th ed. - Edinburgh ; London ; New York : Mosby, 2004.

2 vol. ; 29 cm + 2 CD-ROM-uri.

ISBN 0-323-01342-2

Vol. 1. - xii, 1482 p. : fotogr. color, 159 p. : index + 1 CD-ROM.

Vol. 2. - xii, p. 1483-2977 : fotogr. color, 159 p. : index + 1 CD-ROM.

IV 7494; 617.5/R74

 

ROȘCA, VIOLETA.

Strategia farmaceutică românească privind distribuția medicamentelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. farm. Violeta Roșca ; coord. șt. prof. dr. farm. Ana Carata. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

35 p. : tab., h. ; 30 cm.

IV 7537; 614/R74

 

ROUVIÉRE, HENRI.

Anatomie humaine : descriptive, topographique et fonctionnelle / Henri Rouviére, André Delmas. - 15-ème édition. - Paris : Masson, 2002.

4 vol. ; 25 cm.

Vol.1 : Tête et cou. - LVI, 657 p. : fig. - ISBN 2-294-00391-8

Vol.2 : Tronc. - LVI, 727 p. : fig. - ISBN 2-294-00392-6

Vol.3 : Membres. - LVIII, 669 p. : fig. - ISBN 2-294-00393-4

Vol.4 : Systéme nerveux central, voies et centres nerveux. - LVI, 413 p. : fig. - ISBN 2-294-01022-4

III 17713; 611/R85

 

ROUVIÉRE, HENRI.

Précis d'anatomie et de dissection / H. Rouviére. - 9-ème édition. - Paris : Masson, 1976.

915 p.; 20 cm.

ISBN 2-225-45683-6

II 37472; 611.4/R85

 

RUB, D.

Tratamentul anticoagulant si trombolitic în bolile cardiovasculare / dr. D. Rub, dr. M. Căprioară. - București : Medicală, 1978.

104 p.; 11 cm.

II 36907; 616.1/R81

 

RUSU, MIHAI.

Explorarea clinică în neurochirurgie / Mihai Rusu. - Iași : Junimea, 1980.

356 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 36921; 616.8/R94

 

SABĂU, MARIANA.

Manifestări gingivoparodontale la bolnavii renali : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mariana Sabău ; cond. șt. prof. dr. Horia Traian Dumitriu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

29 p. : fotogr. ; 21 cm.

II 37449; 616.3/S11

 

SAMII, KAMRAN.

Anesthésie-réanimation chirurgicale / Kamram Samii. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2003.

1296 p. ; 28 cm.

ISBN 2-257-13213-0

IV 7570; 617.5/S18

 

SAVA, I. C.

Tuberculoza peritoneo-genitală la femei / I. C. Sava. - București : Editura Medicală, 1974.

382 p.: fig.; 21 cm.

II 36902; 618.1-002.5/S28

 

SCHMIDT, ROBERT F.

Physiologie / Robert F. Schmidt ; trad. din limba germană de Hubert Karmann, Nathalie Flacke, Daniel von Langsdorff ; rev. științ. Etienne Savin. - Bruxelles : De Boeck Université, 1999.

XV, 303 p. : il., diagr. ; 24 cm - (En bref...).

III 19164; 612/S34

 

SEBENI, MIHAELA.

Contribuții la studiul corelațiilor histopatologice/imagistice în patologia sânului : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Mihaela Sebeni ; cond. șt. prof. dr. Mircea Vlădăreanu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. ; 30 cm.

IV 7540; 618.1/S40

 

SILBERNAGL, STEFAN.

Atlas de poche de physiologie / pref. Daniel Laurent. - 3-ème édition. - Paris : Flammarion, 2001.

XIII, 436 p.: il. color; 19 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-13439-7

II 36332; 612/S55

 

SIMA, LAURENȚIU.

Actualități în tratamentul tumorilor hepatice / Laurențiu Sima. - Timișoara : Timpolis, 2006.

145 p. : fig., fotogr., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-85923-8-0

III 18916; 617.55/S56

 

SIMIONESCU, LIGIA.

Radioimunoanaliza hormonilor / Ligia Simionescu. - București : Editura Medicală, 1982.

372 p. ; 24 cm.

III 18950; 616-073/S57

 

SIMIONESCU, MIRCEA HORIA.

Toxicologia sau dincolo de bine și dincoace de rău / Mircea Horia Simionescu. - București : Cartea Românească, 1983.

291 p.; 18 cm.

II 36899; 615.9/S56

 

SINESCU, IOANEL.

Urologie oncologică / I. Sinescu, G. Glück, M. Hârza. - București : Editura Universitară "Carol Davila", 2006.

2 vol. ; 29 cm.

ISBN 973-708-096-3

vol. 1. - 388 p. - ISBN 973-708-110-2

vol. 2. - 659 p. - ISBN 973-708-111-0

IV 7512; 616.61/S59

 

Smith's Anesthesia for Infants and Children / ed. by Etsuro K. Motoyama, Peter J. Davis. - 7th ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, 2006.

1256 p.; 33 cm.

ISBN 0-323-02647-8

IV 7519; 616.053.2/S64

 

SOARE, IOANA.

Studiul eficacității tratamentului în coxartroze : teză de doctorat / drd. Ioana Soare ; cond. șt. prof. dr. Ioan Tiberiu Nanea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : fig. ; 30 cm.

IV 7554; 616.7/S65

 

SOBOTTA, JOHANNES.

Précis d'histologie : cytologie, histologie, anatomie microscopique [avec 811 illustrations et 21 tableaux] / Johannes Sobotta, Ulrich Welsch ; traduction française Antoine Dhem. - Cachan : éditions Médicales Internationales : Lavoisier, 2004.

597 p. ; 27 cm.

IV 7585; 611/S65

 

SPICER, W. JOHN.

Pratique clinique en bactériologie, mycologie et parasitologie / W. John Spicer ; il. de Peter Lamb ; trad. de Frédéric Hallaert. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2003.

VIII, 224 p. : il., fotogr. ; 29 cm - (Médecine-Sciences).

ISBN 2-257-10409-9

IV 7605; 616.98/S73

 

SPOREA, IOAN.

Course of gastroenterology / Ioan Sporea, Adrian Goldiș. - Timișoara : University of Medecine and Pharmacy V. Babeș Timișoara, [2006].

151 p. ; 23 cm.

III 18914; 616.33/.37/S74

 

STAMATIAN, FLORIN.

Atlas de ecografie obstetrică / Florin Stamatian. - București : Editura Academiei RSR, 1989.

263 p.: fig., il. ; 24 cm.

III 18997; 618.2/S75

 

STANCIU, LUCA.

Cardiomiopatiile cronice / Luca Stanciu; Leonida Georgescu; Ioan Dorel Branea; Rodica Avram. - București : Editura Academiei RSR, 1989.

167 p.: fig.; 24 cm.

III 18987; 616.12/C24

 

STĂNCIOIU, NICULAE.

Trombangeita obliterantă : cadru nosologic, diagnostic, tratament / Niculae Stăncioiu. - București : Editura Medicală, 1974.

212 p.: fig.; 21 cm.

II 36930; 616.1/S76

 

STĂNESCU, ALIN NICOLAE.

Modele socio-culturale de alimentație și anemia sugarului : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alin Nicolae Stănescu ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

39 p. ; 21 cm.

II 37459; 616/S77

 

STĂNESCU, ALINA MIHAELA.

Boala celiacă la copil și adolescent : corelații anatomo-clinice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alina Mihaela Stănescu ; cond. șt. prof. dr. Adrian Georgescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

27 p. : diagr. ; 21 cm.

II 37454; 616/S77

 

STEVENS, ALAN.

Anatomie pathologique : atlas de Wheater / Alan Stevens, James S. Lowe, Barbara Young ; trad. de Pierre Validire, Patricia Validire-Charpy. - Bruxelles : De Boeck Université, 2004.

VIII, 295 p. : fig., sch., fotogr. ; 29 cm.

ISBN 2-8041-4428-3

IV 7604; 616-091/S84

 

STRÂMBU, IRINA.

BPOC - astm bronșic : abord terapeutic și costuri în România : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Irina Strâmbu ; cond. șt. prof. dr. Ioan Paul Stoicescu. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

30 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7546; 616.2/S90

 

STROESCU, VALENTIN.

Bazele farmacologice ale practicii medicale / prof. dr. doc. Valentin Stroescu. - București : Editura Medicală, 1988.

2 vol. ; 24 cm.

vol. 1. - 565 p. : fig., tab.

vol. 2. - 1269 p. : fig., tab.

III 18228; 615.1/.2/S91

 

SURCEL, VASILE I.

Fibromiomul uterin / colab. Ovidiu Rotaru; Septimiu Toader. - Cluj : Dacia, 1990.

165 p.: fig.+ 12 f.: fotogr.; 24 cm.

ISBN 973-35-0156-5

III 18953; 616-006/S95

 

Surgery for ovarian cancer : principles and practices / ed. by Robert E. Bristow and Beth Y. Karlan. - London ; New York : Taylor & Francis, 2006.

X, 426 p. : il., fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 1-84214-165-1

IV 7576; 618.1/S95

 

SURU, VIRGIL.

Metode terapeutice convergente în sindromul radicular : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Virgil Suru ; cond. șt. prof. dr. George Litarczek. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

27 p., vi, 58 p. : il., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7535; 616.7/S95

 

ȘERBAN, MARINELA.

Considerații asupra hibernării miocardice : teză de doctorat / drd. dr. Marinela Șerban ; cond. șt. prof. dr. Carmen Ginghină

24 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7539; 616.1/S47

 

ȘUTEU, IULIU.

Îndreptar de urgențe traumatologice / prof. dr. doc. I. Șuteu, O.Troianescu, ... - București : Editura Medicală, 1975.

555 p. ; 24 cm.

III 18975; 616-001/I-49

 

TATU, ALIN LAURENțIU.

Dermatologie-venerologie : note de curs / Dr. Alin Laurențiu Tatu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

147 p.; 18 cm - (Colecția Medica).

ISBN 973-627-282-6

II 36794; 616.5(075.8)/T11

 

TĂNĂSESCU, RADU.

Diagnosticul hematologic / conf. dr. doc. Radu Tănăsescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1974-.

2 vol. ; 26 cm.

Vol. 1: Orientarea clinică. Citomorfologie sanguină normală. Metodele uzuale de investigație paraclinică. - 79 p. : fig. + 12 f. : pl. color.

Vol. 2: Diagnosticul hemopatiilor benigne și maligne. Modificări sanguine în boli nehematologice. Elemente de citodiagnostic în cancer. - 137 p. : fig.

III 18958; 616.15/T17

 

Tehnologia protezei totale [curs pentru Colegiile de Tehnică dentară] / Oana Adina Pancă, Anamaria bechir, Iulian Damian, ... - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

360 p. ; 24 cm.

ISBN 973-614-188-8

III 19032; 616.314-77/T32

 

TEODOREANU, T.

Pericardita constrictivă : cardiopatii constrictive, serite sclerogene / Dr. T. Teodoreanu. - București : Medicală, 1960.

253 p.;16 cm.

III 19011; 616.11/T37

 

Terapia antialergică nespecifică / Red. șef prof. dr. doc. E. Seropian. - București : Medicală, 1980.

214 p.; 18 cm.

III 19012; 616/T32

 

Thérapeutique dermatologique / Louis Dubertret, Selim Aractingi, Christine Bodemer, ... - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, [2001].

1288 p. ; 27 cm.

ISBN 2-257-15559-9

IV 7568; 616.5/T55

 

Thérapeutique pratique 2006 / coord. dr. Serge Perrot. - Paris : Med-Line, 2006.

1174 p.; 20 cm.

ISBN 2-84678-060-9

II 37446; 615.2/T49

 

THIEL, HOLGER.

Pharmacologie et thérapeutique en anesthésie : Pharmacologie générale et spécifique pour l'anesthésie, la réanimation chirurgicale, les urgences et le traitement de la douleur / Holger Thiel, Norbert Roewer ; trad. Guy Freys. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2006.

456 p.; 30 cm.

ISBN 2-257-10095-6

IV 7583; 615.03/T56

 

Traité de diabétologie / coordonné par André Grimaldi. - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2005.

961 p. ; 27 cm.

ISBN 2-257-12140-6

IV 7567; 616.3/T80

 

Tratat de neurologie / sub redacția prof. dr. doc. C. Arseni. - București : Editura Medicală, 1979-.

5 vol. ; 25 cm.

Titlul și cuprins și în l. engleză.

vol. 1 : Semiologie - Examene paraclinice. - 1979. - 934 p. : fig., tab. - Bibliogr. și index.

vol. 2. - Bibliogr. și index.

vol. 5 : Durerile cranio-faciale. Patologia neuro-musculară. Tratament. Terapie intensivă. Recuperare. - 1979. - 813 p. : fig., tab. - Bibliogr.

III 17952; 616.8/T81

 

TUTUNARU, DANIEL.

Abordul laparoscopic în endometrioză : teză de doctorat / drd. dr. Daniel Tutunaru ; cond. șt. prof. dr. Traian Rebedea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, [1996].

59 p. : tab. ; 21 cm.

II 37442; 618.1/T96

 

TYTGAT, GUIDO N.J.

Pratique de l'endoscopie interventionnelle / Guido N.J. Tytgat, Meinhard Classen, Jerome D. Waye... - Paris : Flammarion. Médecine-Sciences, 2000.

309 ; 30 cm.

ISBN 2-257-14397-3

IV 7577; 616-072.1/P89

 

UNGUREANU, LUIZA.

Ghid practic de cariologie / Luiza Ungureanu. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

126 p. ; 30 cm.

ISBN 973-614-169-1

IV 7500; 616.31/U-52

 

Les Urgences en Pathologie ORL et Cervico-Faciale. De la clinique l'image, de l'image au traitement / coordonnée par K. Marsot-Dupuch et S. Bobin ; avant propos de P. Lasjaunias et S. Bobin. - 2-ème éd. revue et corrigée. - Montpellier : Sauramps médical, 2005.

426 p. ; 27 cm.

ISBN 2-84023-426-2

IV 7594; 616.21/U75

 

Urgences en traumatologie : les 100 principaux diagnostics / Robert A. Novelline, James T. Rhea, Thomas T. Ptak... - Paris : Maloine, 2004.

321 p.; 16 cm - (La Radiologie de Poche).

ISBN 0-7216-0459-5

II 37468; 616-07/-08/U72

 

VALERIU, ANCA.

Ghid de boli tropicale / Anca Valeriu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

II 36896; 616.1/.9/V14

 

VALLEUR, PATRICE.

Chirurgie du tube digestif bas / Patrice Valleur. - Paris : Masson, 2005.

166 p. ; 27 cm - (Techniques Chirurgicales. Digestif).

ISBN 2-294-01724-2

IV 7579; 617.5/V18

 

VASILESCU, NICOLAE.

Ampula hepato-pancreatică : corelații anatomo-clinice : rezumatul tezei de doctorat / drd. dr. Nicolae Vasilescu ; cond. șt. prof. dr. Alex. T. Ispas. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

36 p. ; 21 cm.

II 37458; 616.3/V33

 

VERVLOET, DANIEL.

Traité d'allergologie / Daniel Vervloet, Antoine Magnan. - Paris : Flammarion, 2003.

XVI, 1151 p. : fig. ; 28 cm - (Médecine-Sciences. "Traitéquot;).

ISBN 2-257-10525-7

IV 7240; 616/V49

 

VINTILĂ, PETRONELA.

Terapie intensivă în cardiologie / Sub redacția Petronela Vintilă. - București : Editura Medicală, 1975.

407 p.; 21 cm.

II 36917; 616.1/T45

 

VLAICU, ROMAN.

Reabilitarea precoce a bolnavilor de infarct miocardic / Roman Vlaicu; Nour Olinic. - Cluj Napoca : Dacia, 1983.

234 p.; 24 cm.

III 19009; 616.12/V77

 

VOICULESCU, MARIN.

Boli infecțioase. Clinică și epidemiologie / Marin Voiculescu. - a 2-a, revizuită și adăugită. - București : Editura Medicală, 1971.

912 p.; 24 cm.

III 18984; 616.9/V83

 

VULCAN, PAVEL.

Chirurgie dermatologică / Dr. Adrian Vasilca-Mozăceni. - Iași : Junimea, 1988.

227 p.: fig.; 24 cm.

III 19000; 617.5/V97

 

WEIR, JAMIE.

Imagerie du corps humain : atlas d'anatomie / Jamie Weir, Peter H. Abrahams ; colab. M. D. Hourihan, A. M. Belli, N. R. Moore, J. P. Owen ; trad. Antoine Dhem. - 3-ème édition. - Bruxelles : De Boeck Université, 2004.

XIII, 231 p. : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 2-8041-4625-1

IV 7599; 611/W46

 

WHITE, GARY.

Atlas en couleurs de dermatologie / Gary White ; trad. din limba engleză de dr. Jean-Luc Pradel. - 3-ème éd. - Paris : Mosby : Maloine, 2005.

380 p. : fig., il., fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 2-224-02833-4 ISBN 978-2-224-02833-6

II 37476; 616.5/W63

 

WIDMAIER, ERIC P.

Physiologie humaine : les mécanismes du fonctionnement de l'organisme : Vander, Sherman, Luciano / Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang ; trad. par Jean-Luc Pradel. - 4-ème édition. - Paris : Maloine, 2004.

XXIV, 812 p. : il. ; 28 cm.

ISBN 2-224-02796-6

IV 7244; 612/W65

 

WOODWARD, PAULA J.

Obstétrique : les 100 principaux diagnostics / Paula J. Woodward, Anne Kennedy, Roya Sohaey . - Paris : Maloine, 2005.

339 p.; 14 cm - (La Radiologie de Poche).

ISBN 0-7216-0442-0

II 37469; 618.2/.3/W83

 

ZAMFIRESCU, ALEXANDRU.

Histiocitoza Langerhans : determinări osoase la copil : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Alexandru Zamfirescu ; cond. șt. prof. dr. doc. Oleg Medrea. - București : Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, 2006.

22 f. ; 21 cm.

II 37444; 616/Z25

 

ZBRANCA, EUSEBIE.

Contracepția / E. Zbranca. - Iași : Junimea, 1990.

136 p. : tab., il. ; 16 cm.

ISBN 973-37-0108-4

I 4229; 613.888/Z40

TOP

 

62 Inginerie. Tehnică în general

 

LEHĂDUȘ, ADRIAN MIHAIL.

Contribuții privind obținerea gazelor neon și heliu din fracțiile necondensate rezultate în urma procesului de separare a aerului : rezumat / ing. Adrian Mihail Lehăduș ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

64 p.; 8 cm.

II 36942; 62-12/L41

 

LEHĂDUȘ, ADRIAN MIHAIL.

Contribuții privind obținerea gazelor neon și heliu din fracțiile necondensate rezultate în urma procesului de separare a aerului : teză de doctorat / ing. Adrian Mihail Lehăduș ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

197 p.; 33 cm.

IV 7492; 62-12/L41

 

PISOSCHI, ALEXANDRU GRIGORE.

Elemente de durabilitate, fiabilitate și mentenabilitate / dr.ing. Alaxandru Grigore Pisoschi, șef lucrări univ. Gheorghe Popa, șef lucrări univ. Augustin Constantinescu. - Craiova : Editura Universității din Craiova, 2006.

349 p.; 23 cm.

ISBN 973-742-406-9

III 19037; 621/P64

TOP

 

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

ALBU, ANGELA.

Studiul mărfurilor : Note de curs / Angela Albu. - [Suceava] : [Editura Universității din Suceava], [2006].

107 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 973-666-179-2

II 36855; 620.2(075.8)A33

 

CHRISTENSEN, RICHARD M.

Mechanics of composite materials / Richard M. Christensen. - Mineola : Dover Publications, Inc., 2005.

xxii, 348 p. : fig. ; 22 cm.

ISBN 0-486-44239-X

II 36893; 620.1/C48

 

Finite element modelling of composite materials and structures / F. L. Matthews, G. A. O. Davies, D. Hitchings, C. Soutis. - Boca Raton ; Boston ; Cambridge : CRC Press : Woodhead Publishing Ltd., 2000.

x, 214 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-8493-0846-1 ISBN 1-85573-422-2

III 19018; 620/F56

 

KAMINSKI, M. M.

Computational mechanics of composite materials : sensitivity, randomness and multiscale behaviour / M. M. Kaminski. - London : Springer, 2005.

xvii, 418 p. : diagr., tab., fotogr. ; 24 cm - (Engineering materials and processes).

ISBN 1-85233-427-4

III 19103; 620.1/K19

 

KOLENDA, JANUSZ.

Analytical procedures of high-cycle fatigue assessment of structural steel elements / Janusz Kolenda. - Gdansk : Politechnika Gdañska, 1997.

172 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 83-86537-60-4

III 17476; 620/K18

 

MAREȘ, MARIAN.

Materiale compozite : proprietăți și modelare / Marian Mareș ; ref. șt. : prof. dr. ing. : Nicolae țăranu, prof. dr. ing. Paul-Doru Bârsănescu. - Iași : Tehnopress, 2006.

vi + 316 p. : diagr., tab. ; 24 cm - (Seria Tehnica-Mecanica ; 60).

ISBN 973-702-357-9

III 19084; 620.1/M35

 

Proceedings of the third European Conference on Structural Control : July, 12-15th 2004, Vienna, Austria / eds. Rainer Flesch, Hans Irschik, Michael Krommer. - Wien : Technische Universität Wien, 2005.

2 vol. ; 30 cm - (Schriftenreihe der Technischen Universität Wien).

ISBN 3-901167-90-0

Vol. 1 : Plenary Lectures and Mini-Symposia. - 2005. - 22 p., [216] p. în paginație multiplă : fig., sch., tab., fotogr.

Vol. 2 : Contributed Sessions. - 2005. - 22 p., [554] p. în paginație multiplă : fig., sch., tab., fotogr.

IV 7463; 620.1/P93

TOP

 

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini cu abur)

 

CHIRICĂ, IONEL.

Plăci compozite / Ionel Chirică, Elena Felicia Beznea Raluca Chirică ; ref. șt. prof.dr.ing. Vasile Năstăsescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

211 p.; 21 cm - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-337-7

III 19114; 621.168/C42

 

SIMIONOV, MIHAI.

Cazane cu abur navale / Mihai Simionov ; ref. șt. prof. dr. ing. Gheorghe Dumitru, prof. dr. ing. Constantin Gheorghiu, conf. dr. ing. Mugurel Burciu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

270 p. : fig., tab. ; 23,5 cm.

ISBN 973-30-1624-1 ISBN 978-973-30-1624-1

III 19183; 621.1/S57

 

ȘERBĂNOIU, NECULAE.

Mașini și instalații termice / N. Șerbănoiu, M. Mureșan, V. B. Ungureanu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2005.

140 p.; 18 cm.

ISBN 973-635-532-2

III 19034; 621.1/S46

TOP

 

621.3 Electrotehnică

 

Acționări electromecanice : tehnici experimentale de laborator / Gh. Manolea, M. A. Drighiciu, N. Boteanu, F. Ravigan, L. Alboteanu. - Craiova, 2005 (Tipografia Universității din Craiova).

71 p. : fig., diagr., tab. ; 29 cm.

IV 7472; 621.31/A16

 

BIANCHI, FERNANDO D.

Wind Turbine Control Systems : Principles, Modelling and Gain Scheduling Design / Fernando D. Bianchi, Hernán De Battista, Ricardo J. Mantz. - Londra : Springer, 2006.

205 p.: 105 fig.; 19 cm - (Advances in Industrial Control).

ISBN 9781846284922 : 314.83 lei.

III 19117; 621.3/B51

 

CHIASSON, JOHN.

Modeling and high-performance control of electric machines / John Chiasson. - New York : IEEE PRESS : Wiley-Interscience, 2005.

xx, 709 p. : fig., diagr. ; 24 cm - (IEEE Press Series on Power Engineering).

ISBN 0-471-68449-X

III 18965; 621.31/C42

 

Emisii electromagnetice poluante ale echipamentelor și instalațiilor electrice / Sorin Popa, Adrian Baraboi, Maricel Adam, Cătălin Pancu. - Iași : Casa de Editură Venus, 2005.

iv, 135 p. : fig., diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-756-004-3

III 18921; 621.31/.39/E48

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Oscilatoare LC : analiză și proiectare / dr. ing. Luiza Grigorescu ; ref. prof. dr. ing. Nicolai Reus, prof. dr. ing. Dan Stoichescu. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

145 p. : fig., diagr., sch. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-264-5

III 18932; 621.3/G83

 

HEIER, SIEGFRIED.

Grid integration of wind energy conversion systems / Siegfried Heier ; trad. Rachel Waddington. - 2nd ed. - Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2006.

XX, 426 p. : diagr., fig., sch., fotogr., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-470-86899-6

III 18904; 621.31/H44

 

ILIC, MARIJA.

Dynamics and control of large electric power systems / Marija Ilic, John Zaborszky. - New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley & Sons Inc., 000.

XVIII, 838 p. : fig., diagr., sch. ; 24 cm.

ISBN 0-471-29858-1

III 18903; 621.31/I-43

 

JARZA, ALICJA.

Integrating of Distributed Generation in Local Energy Systems / Alicja Jarza, Maciej Podolski. - Praga : Czestochowa, 2006.

124 p.; 18 cm.

ISBN 83-7193-272-3

III 19112; 621.3/J11

 

KHORRAMI, F.

Modeling and Adaptive Nonlinear Control of Electric Motors / F. Khorrami, P. Krishnamurthy, H. Melkote. - Berlin : Springer, 2006.

523 p.: 184 fig. ; 20 cm - (Power Systems).

ISBN 3-540-00936-1

III 19116; 621.3/K64

 

KRAUSE, PAUL C.

Analysis of electric machinery and drive systems / Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk, Scott D. Sudhoff. - 2nd ed. - Piscataway, NJ : IEEE PRESS : Wiley-Interscience, 2002.

xiv, 613 p. : fig., diagr. ; 24 cm - (IEEE Press Series on Power Engineering).

ISBN 0-471-14326-X

III 18966; 621.31/K81

 

LEPĂDĂTESCU, BADEA.

Vehicles Manufacturing / Badea Lepădătescu, Eliza Adela Simion. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2006.

378 p.; 20 cm.

ISBN 973-635-615-9

III 19035; 629.3/L36

 

SIRA-RAMÍREZ, HEBERTT.

Control Design Techniques in Power Electronics Devices / Hebertt Sira-Ramírez, Ramón Silva-Ortigoza. - Londra : Springer, 2006.

423 p.; 24 cm - (Power Systems).

ISBN 1-84628-458-9

III 19029; 621.3/S53

 

VASILIU, GRIGORE.

Cercetări și contribuții pentru creșterea preciziei sistemelor de măsură multicanal cu aplicații în electrotehnică și electronică : rezumatul tezei de doctorat / ing. Grigore Vasiliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2005.

199 p. : fig., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36819; 621.3/V34

 

VASILIU, GRIGORE.

Cercetări și contribuții pentru creșterea preciziei sistemelor de măsură multicanal cu aplicații în electrotehnică și electronică : teză de doctorat / ing. Grigore Vasiliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2005.

X, 314 f. : fig., sch., tab., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 7456; 621.3/V34

TOP

 

621.38 Electronică

 

The 1st International Symposium ISEEE : electrical and electronics engineering . Proceedings, Romania, Galați, October 13-14, 2006 / ed. Dorel Aiordăchioaie, Rustem Popa, Silviu Epure. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

270 p. ; 35 cm - (Științe Inginerești).

ISBN 973-627-325-3

IV 7514; 621.38/I-81

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Circuite electronice : curs pentru specializarea Inginerie Economică / Dorel Aiordăchioaie ; ref. șt. prof. dr. ing. Ion Bivol, conf. dr. ing. Rustem Popa. - București : Matrix Rom, 2004.

190 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-685-693-3

III 19123; 621.38/A29

 

CASTAÑER, LUIS.

Modelling Photovoltaic Systems Using PSpice® / Luis Castañer, Santiago Silvestre. - New Delhi : John Wiley & Sons Ltd., 2006.

358 p.; 21 cm.

ISBN 0-470-84527-9

III 19126; 621.38/C28

 

CIUPINĂ, VICTOR.

Transmission Electron Microscopy / Victor Ciupină, Stela Zamfirescu, Gabriel Prodan. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

257 p.; 19 cm.

ISBN 973-614-040-7

II 37366; 621.38/C55

 

EMADI, ALI.

Uninterruptible power supplies and active filters / Ali Emadi, Abdolhosein Nasiri, Stoyan B. Bekiarov. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2005.

xii, 276 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Power Electronics and Application Series).

ISBN 0-8493-3035-1 ISBN 978-0-849-30035-3

III 19128; 621.38/E46

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Circuite cu modul de lucru în curent / dr.ing. Luiza Grigorescu. - Brăila : Evrika, 2000.

196 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8052-68-8

II 34882; 621.38/G83

 

IONESCU, VIOREL.

Dispozitive și circuite electronice : caiet de lucrări practice / Viorel Ionescu, Alin Dănișor, Traian Petculescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

121 p. ; 29 cm.

ISBN 973-614-099-7

IV 7506; 621.38/I-68

TOP

 

621.39 Telecomunicații

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Bazele teoretice ale sistemelor de transmisiune a informației / Dorel Aiordăchioaie ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Emil Ceangă, prof. univ. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Academica, 2004.

444 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-8316-41-3

III 19122; 621.37/.39/A29

 

BOGDAN, ION.

Comunicații mobile / Ion Bogdan. - Iași : Tehnopress, 2006.

viii, 294 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8377-59-5

III 19083; 621.395/.396/B64

 

OPPENHEIM, ALAN V.

Signals and systems / Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Hamid Nawab. - 2nd ed. - London : Prentice Hall, ©997.

xxx, 957 p. : fig., diagr., il. ; 24 cm - (Prentice Hall Signal Processing Series).

ISBN 0-13-651175-9

III 18907; 621.39/O-62

TOP

 

621.4 Motoare termice

 

KONCSAG, CLAUDIA-IRINA.

Reactoare chimice : note de curs / Claudia-Irina Koncsag, George Dogărescu. - Constanța : Ovidius University Press, 1999-2002.

2 vol. ; 28 cm.

partea a II-a. - 2002. - 143 p. - ISBN 973-614-031-8

IV 7508; 621.4/K71

TOP

 

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

AIORDĂCHIOAIE, DOREL.

Aspects of robot driving : an intoduction with examples / Dorel Aiordăchioaie. - București : Matrix Rom, 2004.

197 p. ; 20 cm.

ISBN 973-685-694-1

III 19118; 621.8/A11

 

CÂRJALI, EROL.

Organe de mașini / Erol Cârjali. - Constanța : Ovidius University Press, 2002.

324 p. : tab., graf. ; 28 cm.

ISBN 973-614-045-8

IV 7509; 621.88/C25

 

CERNOMAZU, DOREL.

Contributions la réalisation d'installations spéciales utilisant des fonctions robotiques / dr.ing. Dorel Cernomazu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2006.

681 p.; 15 cm.

ISBN 973-666-084-2 : 11 lei.

II 35773; 621.8/C33

 

Contribuții la modelarea schemelor de așchiere la generarea suprafețelor asociate unor axoide în rulare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea Dima ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

30 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36818; 621.9/D42

 

Contribuții la modelarea schemelor de așchiere la generarea suprafețelor asociate unor axoide în rulare : teză de doctorat / ing. Mircea Dima ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

II, 229 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7459; 621.9/D42

 

COROBETE, GHEORGHE.

Cercetări privind procesul de deformare plastică în vederea îmbunătățirii calității sârmelor cu caracteristici superioare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Corobete ; cond. șt. prof. dr. doc. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2005.

32 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 37435; 621.7/C72

 

COROBETE, GHEORGHE.

Cercetări privind procesul de deformare plastică în vederea îmbunătățirii calității sârmelor cu caracteristici superioare : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Corobete ; cond. șt. prof. dr. doc. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 2004.

286 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7526; 621.7/C72

 

DEBELEAC, CARMEN-NICOLETA.

Analiza regimului dinamic la încărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen-Nicoleta Debeleac ; cond. șt.: prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

52 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36817; 621.8/D26

 

DEBELEAC, CARMEN-NICOLETA.

Analiza regimului dinamic la încărcătoarele frontale rapide în vederea stabilirii performanțelor de calitate : teză de doctorat / ing. Carmen-Nicoleta Debeleac ; cond. șt. : prof. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

204 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7460; 621.8/D26

 

DODUN, OANA.

Prelucrări neconvenționale cu scule materializate : îndrumar pentru lucrări de laborator / Oana Dodun, Laurențiu Slătineanu, Margareta Coteață. - Chișinău : Tehnica-Info, 2005.

180 p. : tab., graf. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-256-4

III 19042; 621.7/P90

 

DOMȘA, ȘERBAN.

Selecția și proiectarea materialelor / Șerban Domșa. - Cluj Napoca : U.T. Pres, 2006.

310 p.; 19 cm.

ISBN 973-662-213-4

III 19014; 621.833/D65

 

Fiabilitatea și construcția transmisiilor cu roți dințate / Liviu Palaghian, Vasile Palade, Iulian-Gabriel Bîrsan, Dumitru Panțuru. - București : Editura Tehnică, 2006.

299 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Inginerie mecanică).

ISBN 973-31-2281-5

III 18942; 621.83/F47

 

FILIPESCU, ADRIAN.

Sliding-mode robotic manipulators and mobile robots control / Adrian Filipescu ; ref. șt. prof. dr. ing. Dumitru Popescu, prof. dr. ing. Corneliu Popeea. - Bucharest : Matrix Rom, 2006.

171 p. : fig., diagr. ; 24,5 cm.

ISBN 973-755-034-X

III 18900; 621.86/F52

 

GHECENCO, DUMITRU.

Sistem cibernetic multi-agent dedicat metaprocesului de prelucrare prin așchiere - piață : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitru Ghecenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

29 f. : sch. ; 21 cm.

II 36822; 621.7/.9/G37

 

GHECENCO, DUMITRU.

Sistem cibernetic multi-agent dedicat metaprocesului de prelucrare prin așchiere - piață : teză de doctorat / drd. ing. Dumitru Ghecenco ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

254 p. : fig., sch., tab. + 12 f.: fotogr. ; 30 cm.

IV 7458; 621.7/.9/G37

 

HAPENCIUC, MIOARA.

Echipamente de transport : îndrumar de proiect / prof. dr. ing. Mioara Hapenciuc, prof. dr. ing. Aurel Hapenciuc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006-.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Transportor cu bandă ; Elevator cu bandă și cupe. - 2006. - 101 p. : fig., tab.

III 18931; 621.867/H23

 

MIHĂILESCU, DĂNUț.

Tehnologia sudării prin topire: îndrumar de proiectare / Dănuț Mihăilescu, Aurelia Mihăilescu, George Lupu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

252 p.; 24 cm.

ISBN 973-627-124-2

III 17333; 621.791/M69

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul dispozitivelor de conversie a mișcărilor oscilante în deplasări incrementale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Alexandru Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

54 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 37437; 621.8/N24

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Contribuții la studiul dispozitivelor de conversie a mișcărilor oscilante în deplasări incrementale : [teză de doctorat] / drd. ing. Alexandru Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Iordan Matulea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2006.

118 p. : fig., sch., diagr. + 25 f. în paginație multiplă ; 30 cm.

IV 7522; 621.8/N24

 

PRASIC '06 : Proiectarea asistată de calculator în domeniile mecanisme, tribologie, organe de mașini, transmisii mecanice, design de produs : lucrările celui de al VIII-lea simpozion național cu participare internațională, 9-10 noiembrie 2006, [Brașov] / red. prof. dr. ing. Petre Alexandru, prof. dr. ing. Aurel Jula, prof. dr. ing. Șerban Bobancu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2006.

3 vol. ; 29 cm.

ISBN 973-635-823-2.

Vol. 1 : Mecanisme. Tribologie. - 254 p. : fig., sch., diagr., tab. - ISBN 973-635-824-0

Vol. 2 : Organe de mașini. Transmisii mecanice. - 294 p. : fig., sch., diagr., tab. - ISBN 973-635-825-9

Vol. 3 : Design de produs. - 298 p. : fig., sch., diagr., tab. - ISBN 973-635-826-7

IV 7518; 621.8/P89

 

SÂRBU, IONEL.

Tehnologia construcțiilor sudate / conf. dr. ing. Ionel Sârbu ; ref. prof. dr. ing. Octavian Pruteanu, Dragoș Paraschiv, Cătălin Fetecău. - Iași : Politehnium, 2005.

256 p. : fig., diagr., sch. , tab. ; 23 cm.

ISBN 973-621-108-8

III 18926; 621.791/S23

 

Tehnologii de finisare în construcția de mașini / Laurențiu Slătineanu, Traian Grămescu, Oana Dodun, Ciprian Ciofu, Margareta Coteață, ... - Iași : Politehnium, 2005.

250 p. : fig., tab., fotogr. ; 23 cm.

ISBN 973-621-107-X

III 18927; 621.91/.92/T32

 

TEODOR, GABRIEL VIRGIL.

Profilarea sculelor prin metode analitice / Gabriel Virgil Teodor, Nicolae Oancea, Mircea Dima. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

170 p.; 21cm - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-333-4

III 19113; 621.91/T37

TOP

 

624/627 Construcții civile

 

țEPEȘ, ONEA FLORIN.

Statica construcțiilor / ș.l.dr.ing. țepeș Onea Florin . - Constanța : Ovidius University Press, 2002-2004.

2 vol. ; 28 cm.

vol. 1. - 2002. - 163 p. - ISBN 973-644-014-1

vol. 2. - 2004. - 202 p. - ISBN 973-614-214-0

IV 7082; 624/T44

TOP

 

 

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

Advanced biological treatment processes for industrial wastewaters : principles and applications / ed. : Francisco J. Cervantes, Spyros G. Pavlostathis, Adrianos C. van Haandel. - London : IWA Publishing, 006.

XI, 345 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 24 cm - (Integrated Environmental Technology Series).

ISBN 1-843391-14-7

III 18929; 628/A23

 

DIMA, MIHAI.

Epurarea apelor uzate urbane / Mihai Dima. - Iași : Tehnopress, 2005.

526 p. : fig., diagr., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-702-239-4

II 37419; 628.3/D42

TOP

 

629.5 Tehnică navală

 

AZCUETA, RODRIGO.

An Analysis of some factors influencing ship resistance prediction based on free-surface flow computations / Rodrigo Azcueta. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2000.

21 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm - (Technische Universität Hamburg-Harburg Arbeitsbereiche Schiffbau ; 605).

ISBN 3-89220-605-8

IV 7464; 629.5/A99

 

BLENDERMANN, WERNER.

Long-term wind loads on ships / Werner Blendermann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

36 p. : diagr., tab. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 623).

ISBN 3-89220-623-6

IV 7469; 629.5/B57

 

BLENDERMANN, WERNER.

Probabilistic and spectral modelling of the wind loads on ships / Werner Blendermann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2001.

54 p. : diagr., tab. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 615).

ISBN 3-89220-615-2

IV 7467; 629.5/B57

 

DIMACHE, ALINA.

Contribuții privind calculul structurilor multicelulare cu aplicații la nave de tip double skin : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alina Dimache ; cond. șt. prof. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

61 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36813; 629.5/D42

 

MURINEANU, ANDREI.

Contribuții privind calculul de rezistență al sistemelor de conducte din instalațiile de transfer marfă la nave de tip petrolier : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Andrei Murineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

63 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 21 cm.

II 37436; 629.5/M97

 

MURINEANU, ANDREI.

Contribuții privind calculul de rezistență al sistemelor de conducte din instalațiile de transfer marfă la nave de tip petrolier : teză de doctorat / drd. ing. Andrei Murineanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

193 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7523; 629.5/M97

 

PUNTIGLIANO ETCHART, FERNANDO MARIO.

Experimental and numerical research on the interaction between ice floes and a ship's hull during icebreaking : [dissertation] / Fernando Mario Puntigliano Etchart. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2003.

x, 89 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 622).

ISBN 3-89220-622-8

IV 7468; 629.5/P98

 

SHIGUNOV, VLADIMIR.

Development of Eulerian approaches for free-surface problems / Vladimir Shigunov. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2000.

113 p. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm - (Technische Universität Hamburg-Harburg Arbeitsbereiche Schiffbau ; 606).

ISBN 3-89220-606-6

IV 7465; 629.5/S52

 

SÖDING, HEINRICH.

Global seaway statistics / Heinrich Söding. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2001.

74 p. : diagr., tab. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 610).

IV 7466; 629.5/S65

 

ZERBST, CARSTEN.

Dienstintegration an Bord von Schiffen mit Hilfe von CORBA : [dissertation] / Carsten Zerbst. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2004.

121 p. : fig., sch., tab. ; 30 cm - (TU Hamburg-Harburg Schriftenreihe Schiffbau ; 624).

ISBN 3-89220-624-4

IV 7470; 629.5/Z54

TOP

 

63 Științe agricole

 

BERNAZ, GHEORGHE.

Refacerea viilor vătămate de accidente climatice și boli fiziologice / dr.ing. Gh. Bernaz. - București : M.A.S.T., 2003.

159 p.; 11 cm.

ISBN 973-8011-40-X

II 37415; 63/B39

TOP

 

631/635 Agricultură în general. Horticultură

 

Perspektiven der agrarwissenschaftlichen Forschung : Denkschrift = Future perspectives of agricultural science and research : memorandum / Eva Barlösius, Ernst Berg, Bertram Brenig, Hans-Georg Frede, ... - Weinheim : Wiley - VCH, 2005.

XIV, 148 p. : il., fotogr., h. ; 24 cm.

ISBN 3-527-27225-9

III 18897; 631.1/P52

 

USMAN, ADEL RABIE AHMED.

Soil reclamation and conservation : evaluation of several additives for remediation and quality improvement of soil : [dissertation] / Adel Rabie Ahmed Usman ; hrsg. Ellen Kandeler, Yakov Kuzyakov, Karl Stahr, Thylo Streck. - Stuttgart : Universitt Hohenheim, 2004.

73 p. : diagr., tab. ; 21 cm - (Hohenheimer Bodenkundliche Hefte ; 73).

II 37430; 631.4/U91

TOP

 

636/639 Zootehnie. Apicultură. Pescuit. Piscicultură

 

BOGDAN, VALERICA.

Cercetări privind prelungirea duratei de păstrare a păsărilor după sacrificare : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Valeria Bogdan ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

45 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36823; 637.5/B64

 

BOGDAN, VALERICA.

Cercetări privind prelungirea duratei de păstrare a păsărilor după sacrificare : teză de doctorat / doctorand ing. Valerica Bogdan ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

126 f. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7457; 637.5/B64

 

BOYD, CLAUDE E.

Pond Aquaculture Water Quality Management / Claude E. Boyde, Craig S. Tucker. - London : Kluwer Academic Publishers, [2006].

700 p ; 21 cm.

ISBN 0-412-07181-9

III 18887; 639.8/B65

 

TOP

 

637.1/.3 Industria laptelui

 

BĂRĂSCU, ELENA.

Cercetări privind obținerea de produse tip probiotic cu folosire în alimentația umană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Bărăscu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

62 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 21 cm.

II 36824; 637.1/.3/B28

 

BĂRĂSCU, ELENA.

Cercetări privind obținerea de produse tip probiotic cu folosire în alimentația umană : teză de doctorat / ing. Elena Bărăscu ; cond. șt. prof. dr. ing. Banu Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

237 f. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7461; 637.1/.3/B28

 

CAȘULSCHI, TEODORA.

Contribuții la optimizarea procesului de obținere a produselor lactate probiotice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Teodora Cașulschi ; cond. șt. prof. dr. ing. Gh. Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 37362; 637.1/.3/C28

 

CAȘULSCHI, TEODORA.

Contribuții la optimizarea procesului de obținere a produselor lactate probiotice : teză de doctorat / drd. ing. Teodora Cașulschi ; cond. șt. prof. dr. ing. Gh. Miron Costin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

234 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7491; 637.1/.3/C28

 

DRĂGAN, LUCIAN.

Cercetări privind influența unor factori asupra ratei de nesterilitate și a stabilității laptelui sterilizat UHT : rezumat teză de doctorat / Drd.Lucian Drăgan ; Coord.șt. prof.dr.ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

30 p.: tab., ilustr.; 12 cm.

II 36941; 637.13/C35

 

DRĂGAN, LUCIAN.

Cercetări privind influența unor factori asupra ratei de nesterilitate și a stabilității laptelui sterilizat UHT : teză de doctorat / Drd.Lucian Drăgan ; Coord. prof.dr.ing. Gheorghe Miron Costin. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

305 p.: tab., schiț. ilustr. ; 30 cm.

IV 7487; 637.13/C35

 

STANCIU, SILVIUS.

Cercetări privind utilizarea permeatului rezultat din aplicarea proceselor de membrană în industria laptelui : rezumatul tezei de doctorat / ing.ec. Silvius Stanciu; coord. prof.dr.ing. Gabriela Cătălina Rotaru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

59 p.; 8 cm.

IV 36936; 637.1/S75

 

STANCIU, SILVIUS.

Cercetări privind utilizarea permeatului rezultat din aplicarea proceselor de membrană în industria laptelui : teză de doctorat / ing.ec. Silvius Stanciu; coord. prof.dr.ing. Gabriela Cătălina Rotaru . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

101 p.; 33 cm.

IV 7484; 637.1/S75

TOP

 

637.5 Industria cărnii

 

SAHLEANU, EMILIAN.

Cercetări privind folosirea culturilor starter de bacterii lactice în obținerea preparatelor din carne fermentate : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Emilian Sahleanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

30 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36820; 637.5/S15

 

SAHLEANU, EMILIAN.

Cercetări privind folosirea culturilor starter de bacterii lactice în obținerea preparatelor din carne fermentate : teză de doctorat / doctorand ing. Emilian Sahleanu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2005.

iv, 179 f. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7454; 637.5/S15

TOP

 

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

 

CRISTEA, VICTOR.

Ingineria sistemelor recirculante din acvacultură / Victor Cristea, Iulia Grecu, Cornel Ceapă. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2002.

343 p. : tab., sch., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-30-2785-5

III 19321; 639.2/.3/C87I

 

HOCHLEITHNER, MARTIN.

The Sturgeons and paddlefishes (Acipenseriformes) of the World : biology and aquaculture / Martin Hochleithner, Jrn Gessner. - Kitzbuehel : AquaTech Publications, 1999-2001.

207 p. : fotogr., tab., sch. ; 21 cm.

ISBN 3-9500968-0-9

II 37425; 639.32/H68

 

IGNAT, SORIN.

Impactul antropic asupra ecosistemelor acvatice din județul Galați, în contextul aplicării strategiei de dezvoltare durabilă a României : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Sorin Ignat ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

130 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36821; 639.2/.3/I-39

 

IGNAT, SORIN.

Impactul antropic asupra ecosistemelor acvatice din județul Galați, în contextul aplicării strategiei de dezvoltare durabilă a României : teză de doctorat / doctorand ing. Sorin Ignat ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

xvii, 270 f. : fotogr., h., tab., diagr. + 18 f. : h. ; 30 cm.

IV 7455; 639.2/.3/I-39

 

PALTENEA, ELPIDA.

Calitatea nutrițională a sturionilor de cultură / coord. Elpida Paltenea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

28 p.; 14 cm.

ISBN 973-627-322-9

I 4231; 639/C11

 

Peștele și crescătoriile de pește / Hancz Csaba, Horváth László, Kiss István, Mézes Miklós, ... ; coord. Horváth László - București : Editura M.A.S.T., 2005.

294 p. : fig., tab., diagr. ; 27 cm.

ISBN 973-8011-49-3

IV 7433; 639.3/P53

 

SODERBERG, RICHARD W.

Flowing water fish culture / Richard W. Soderberg. - Boca Raton ; London ; New York : Lewis Publishers, 1995.

viii, 147 p. : fig., fotogr., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 1-56670-081-7

III 19017; 639.3/S65

 

Sustainable aquaculture / ed. by John E. Bardach. - New York ; Chichester ; Weinheim : John Wiley & Sons, 1997.

xi, 251 p. : fig., sch., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 0-471-14829-6

III 18969; 639.3/S96

 

WHEATON, FREDERICK W.

Aquacultural engineering / Frederick W. Wheaton. - Malabar : Krieger, 1993.

xx, 708 p. : fig., diagr., sch., tab. ; 23 cm.

ISBN 0-89464-786-5

III 19129; 639.3/W62

 

When do fishes become juveniles? / ed. by Gordon H. Copp, Vladimír Kovác, Karol Hensel. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1999.

290 p. : il., fig., diagr., tab., fotogr. ; 26,5 cm - (Developments in environmental biology of fishes ; 19).

ISBN 0-7923-5931-3

IV 7520; 639.3/W62

 

WHITMAN, KIMBERLEY A.

Finfish and shellfish bacteriology manual : techniques and procedures / Kimberley A. Whitman, with contributions by Neil G. MacNair. - Ames : Iowa State Press : Blackwell, 2004.

XV, 258 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 0-8138-1952-0

III 18970; 639.3/.4/W63

 

YOO, KYUNG H.

Hydrology and water supply for pond aquaculture / Kyung H. Yoo, Claude E. Boyd. - New York : AVI Publishing Company, Inc. : Chapman & Hall, 1994.

XXI, 484 p. : fig., sch., diagr., tab., h., fotogr. ; 23,5 cm.

ISBN 0-442-00268-8

III 19111; 639.3/Y61

TOP

 

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

MARIN, SANDA.

Carte de bucate : ediție integrală / Sanda Marin. - București : Humanitas, 2005.

484 p. ; 23 cm.

ISBN 973-50-0890-4

III 19094; 641.55/M39

 

VIZIREANU, CAMELIA.

Elemente de gastronomie și gastrotehnie / Camelia Vizireanu, Daniela Istrati. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

186 p. : fig., sch., tab., fotogr. ; 29 cm - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-329-6 ISBN 978-973-627-329-2

IV 7611; 641/V72

TOP

 

65 Management

 

CONSTANTINESCU, D.

Economia întreprinderii / D. Constantinescu, T. Nistorescu, C. Tumbăr. - Craiova : Sitech, 2006.

353 p. : diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-746-183-5

II 36860; 658/C66

 

BARRINGER, BRUCE R.

Entrepreneurship : successfully launching new ventures / Bruce R. Barringer, R. Duane Ireland. - Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 006.

xxii, 482 p. : fotogr. color, sch., tab., diagr. ; 28 cm.

ISBN 0-13-061855-1

IV 7462; 658.1/B33

 

Birotică / Gabriela Vîrlan, Geanina Rizescu, Cristina Zamfir, Corina Sbughea, Cristina Podoleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

167 p. : fotogr. ; 24 cm - (Cartea de informatică).

ISBN 973-627-304-0

III 18879; 651/B54

 

BRAD, STELIAN.

Manualul de bază al managerului de produs în ingineria și managementul inovației / coord. Stelian Brad. - București : Economică, 2006.

674 p.;25 cm.

ISBN 973-709-265-1

III 19040; 658/M11

 

BURDUȘ, EUGEN.

Management comparat internațional / Eugen Burduș. - ed. a 2-a. - București : Editura Economică, 2004.

480 p. : tab., graf. ; 25 cm.

ISBN 973-590-992-8

III 19080; 65/B93

 

DIMA, IOAN CONSTANTIN.

Economia firmei contemporane = The Economy of the Contemporary Firm / Ioan Constantin Dima, Iuriy Vilkul. - București : AGIR, 2006.

290 p. ; 21 cm.

ISBN 973-720-040-3

III 19048; 658.1/D36

 

FRĂSINEANU, IOAN.

Managementul inovației / Ioan Frăsineanu. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2004.

xiv, 170 p. : fig., il., tab. ; 21 cm - (Colecția I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-010-6

II 36889; 658.5/F88

 

HALL, EARL.

Integrated project management / Earl Hall, Juliane Johnson. - Upper Saddle River ; Columbus : Prentice Hall, 003.

XVI, 256 p. : sch., tab., fotogr. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 0-13-067449-4

III 18890; 658.5/H18

 

KIFOR, CLAUDIU VASILE.

Ingineria calității : îmbunătățirea 6 sigma / Claudiu Vasile Kifor, Constantin Oprean. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

150 p.; 20 cm.

ISBN 973-739-035-0

III 19038; 658.562/K42

 

KOPEIKINA, LUDA.

The Right decision every time : how to reach perfect clarity on tough decisions / Luda Kopeikina. - Upper Saddle River ; New York ; San Francisco : Pearson Education, Inc., 005.

xvi, 270 p. : fig., sch. ; 24 cm.

ISBN 0-131-86262-6

III 18894; 658.5/K73

 

LIKER, JEFFREY K.

The Toyota way fielbook : a practical guide for implementing Toyota's 4Ps / Jeffrey K. Liker, David Meier. - New York ; San Francisco ; Lisbon : McGraw-Hill, 006.

XX, 476 p. : fig., tab. ; 23.5 cm.

ISBN 0-07-144893-4

III 18889; 658.5/L61

 

Managementul întreprinderii / coord. Dumitru Constantinescu. - Craiova : Sitech, 2005.

394 p. : tab., graf. ; 24 cm.

ISBN 973-746-055-3

III 18910; 658.1/M20

 

NISTOR, ROZALIA.

Informatică managerială / conf. univ. dr. ec. Rozalia Nistor, lect. univ. dr. Costel Nistor, prep. univ. drd. Alexandru Căpățână. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

114 p. : graf., tab., sch. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-255-9

III 18646; 658.1/N78

 

NISTOR, ROZALIA.

Modelarea și simularea proceselor economice / conf. univ. dr. ec. Rozalia Nistor ; rev. șt. conf. dr. ec. Maria Nicolai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

130 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 24,5 cm - (Colecția Cartea de economie).

ISBN 973-627-256-7

III 18647; 658.5/N78

 

PETCU, PAUL MIRCEA.

Perfecționarea activității de conducere a proceselor de stocare a resurselor materiale aparținând ministerului administrației și internelor / Paul Mircea Petcu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

119p.; 19 cm - (Colecția Cartea de economie).

ISBN 973-627-347-4

II 19060; 658.78/P54

 

POPA, ION.

Managementul organizației / Ion Popa. - Ploiești : Editura Universității din Ploiești, 2004.

xx, 197 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Colecția I.N.D.E. Ploiești).

ISBN 973-719-013-0

II 36888; 658.5/P79

 

POPA, VIRGIL.

Dicționar ECR : Răspuns Eficient Consumatorului / Virgil Popa, Aurelian Ionescu. - Târgoviște : Valahia University Press, 2006.

61 p. ; 29 cm.

ISBN 973-7616-46-4

IV 7471; 658(038)/P79

 

RŰTZE, DIRK.

Marketing structurat pentru comercializarea produselor IMM-urilor pe piața Uniunii Europene / Dirk Rütze, Manuela Vulpescu. - București, 2003.

252 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

ISBN 973-85894-9-5

II 36863; 658.8/R97

 

SLĂTINEANU, LAURENȚIU.

Managementul inovării produselor și proceselor / Laurențiu Slătineanu. - [Iași] : Politehnium, 2005.

252 p. : sch., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-621-106-1

III 18928; 658.5/S63

 

STANCIU, ANCA.

Managementul calității serviciilor : caiet de seminar / Anca Stanciu, Elena Condrea. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

78 p.; 21 cm.

ISBN 973-614-097-0

II 37389; 658.5/S76

 

STANCIU, ANCA.

Managementul calității serviciilor / Anca Stanciu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

132 p.; 18 cm.

ISBN 973-614-095-4

II 37388; 658.5/S76

 

STANCIU, ȘTEFAN.

Cultură și comportament organizațional / Ștefan Stanciu, Mihaela Alexandra Ionescu. - București, 2005.

248 p. ; 25 cm.

ISBN 973-711-015-3

III 19092; 65/S76

 

STOICA, MARICICA.

Investițiile și dezvoltarea durabilă / conf.univ.dr. Maricica Stoica. - București : Editura Universitară, 2005.

231 p.; 18 cm.

ISBN 973-7787-24-2

III 19069; 658/S86

 

VANCEA, DIANE PAULA CORINA.

Valențele economice ale designului industrial în condițiile economiei de piață / lector Diane Paula Corina Vancea. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

234 p. ; 30 cm.

ISBN 973-614-189-6

IV 7504; 658.5/V24

TOP

 

657 Contabilitate

 

ÁGNES, NAGY.

Auditul intern în sistemul instituțiilor de credit din România / Nagy Ágnes. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2005.

163 p. : sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-610-391-9

III 18908; 657.633/A27

 

Contabilitate, tehnologie și competitivitate / Ioan I. Andone, Neculai N. Tabără, Napoleon Alexandru Sireteanu, Geanina M. Rizescu, ... ; coord. Ioan I. Andone, Neculai N. Tabără. - București : Editura Academiei Române, 2006.

540 p. : fig., sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-27-1378-X ISBN 978-973-27-1378-5

III 19179; 657/C68

 

PETCU, PAUL MIRCEA.

Logistica, contabilitatea și controlul bunurilor materiale aparțnând unitaților de ordine publică aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor / Paul Mircea Petcu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

126 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-348-2

III 19059; 657.4/P54

 

ZECA, ECATERINA-DANIELA.

Contabilitate / Ecaterina-Daniela Zeca. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

224 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-342-3

III 19187; 657/Z42

TOP

 

 

66 Tehnologie chimică

 

BADIU, MARIAN.

Analiza nivelului de performanță a echipamentelor tehnologice în vederea asigurării calității agregatelor minerale de balastieră : teză de doctorat / ing. Marian Badiu ; cond. șt. : prof. univ. dr. ing. P. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2005.

224 p. : fig., diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 7404; 66/B15

TOP

 

663/664 Industrie alimentară

 

BĂLAN, IURIE.

Tehnologia făinii și crupelor / Iurie Bălan, Andrei Lupașco, Vasile Tarlev. - Chișinău : Tehnica-Info, 2003.

312 p. : fig., sch., tab., diagr. ; 20,5 cm.

ISBN 9975-910-60-2

II 36837; 664.7/B19

 

BANU, IULIANA.

Măcinarea secarei / Iuliana Banu ; rec. șt. Constantin Moraru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

210 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-327-X

III 19057; 664.71/B27

 

BERNAZ, GHEORGHE.

Vinul casei : preparare, condiționare și păstrare / dr.ing. Gheorghe Bernaz. - ed. a 3-a. - București : M.A.S.T., 2006.

191 p.; 15 cm.

ISBN 973-8011-00-0

II 37416; 663.2/B39

 

BOLOGA, NEICU.

Merceologie alimentară / prof. univ. dr. Neicu Bologa, lect. univ. drd. Alexandru Burda. - București : Editura Universitară, 2006.

272 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-749-062-2

III 19068; 664/B66

 

CARAMAN, DANIELA.

Compuși biologic activi din alimente și efectele lor fiziologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Caraman ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea Ingineria Alimentelor și Acvacultură, 2006.

38 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36937; 664.6/C22

 

CARAMAN, DANIELA.

Compuși biologic activi din alimente și efectele lor fiziologice : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Caraman ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea Ingineria Alimentelor și Acvacultură, 2006.

[4] f., 263 f. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7486; 664.6/C22

 

Food Chemical Safety / ed. by David H. Watson. - Cambridge : Woodhead Publishing Ltd. ; Boca Raton : CRC Press, 2001.

2 vol.; 24 cm - (Woodhead Publishing in Food Science and Technology).

Vol. 1 : Contaminants. - XIV, 322 p. - Index. - ISBN 0-8493-1210-8

Vol. 2 : Additives. - XIV, 308 p. - Index. - ISBN 1-85573-462-1

III 16349; 664.8/.9/F78

 

Gentechnik und Lebensmittel : Mitteilung 3 = Genetic engineering and food : report 3 / ed. by the Senate commission on genetic research. - Weinheim : Wiley - VCH, 2001.

VIII, 82 p. ; 21 cm.

ISBN 3-527-27217-8

II 36826; 664/G30

 

Integrated Systems for Agri-Food Production : proceedings of the 4th International Conference, November 24-26, 2005, Timișoara, Romania / ed. by Dumitru Țucu, Dumitru Mnerie. - Timișoara : Orizonturi universitare, 2005.

xii, 332 p. : fig., tab., il. ; 23 cm.

ISBN 973-638-225-7

III 18925; 663/664/I-58

 

International standards for food safety / eds. Naomi Rees, David Watson. - Gaithersburg, MD : Aspen Publishers, Inc., 2000.

xvi, 276 p. : fig., tab. ; 26 cm.

ISBN 0-8342-1768-6

III 18930; 664.8/.9/I-58

 

MUREȘAN, CLAUDIA.

Contribuții la optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor roșii din soiul Burgund Mare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Claudia Mureșan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

46 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 21 cm.

II 36939; 663.2/M96

 

MUREȘAN, CLAUDIA.

Contribuții la optimizarea tehnologiilor de producere a vinurilor roșii din soiul Burgund Mare : teză de doctorat / ing. Claudia Mureșan ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

193 f. : fig., sch., diagr., tab., [3] f. ; 30 cm.

IV 7482; 663.2/M96

 

ODĂGERIU, GHEORGHE T.

Evaluarea solubilității compușilor tartrici din vinuri / dr. ing. chim. Gheorghe T. Odăgeriu ; ref. șt. dr. chim. Jean H. Sauciuc. - Iași : Editura "Ion Ionescu de la Brad", 2006.

296 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-792178-X

III 19016; 663.2/O-21

 

PATIC, MIHAI.

Enciclopedia viei și vinului / Mihai Patic. - București : EDITURA TEHNICĂ, 2006.

1303 p. + 32 pl. color ; 24 cm.

ISBN 973-31-2296-3

III 19073; (031)663.2/P43

 

Progrese tehnice, tehnologice și științifice în industria alimentară / prof.dr.ing. Constantin Banu, conf.dr.ing. Ioan Tofan, conf.dr.ing. Antoaneta Stoicescu ... - București : Editura Tehnică, 1992.

431 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0438-8 : 590 lei.

III 11412(1); 663/664/P94

 

ROTAR, RODICA.

Cercetări privind îmbunătățirea însușirilor biotehnologice ale cuturii de drojdie în tehnologia berii : rezumatul tezei de doctorat / drd. Rodica Rotar ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 36938; 663.4/R82

 

ROTAR, RODICA.

Cercetări privind îmbunătățirea însușirilor biotehnologice ale cuturii de drojdie în tehnologia berii : teză de doctorat / drd. Rodica Rotar ; cond. șt. prof. dr. ing. Gabriela Antoaneta Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

197 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7483; 663.4/R82

 

Vinuri din fructe : producție casnică și industrială / Erich Kolb, Gnter Demuth, Ulrich Schuring... - București : M.A.S.T., 2005.

251 p.; 12 cm.

ISBN 973-8011-65-5

II 37417; 663.2/V54

TOP

 

669 Metalurgie

 

CAZACU, NELU.

Carburarea în strat fluidizat / Nelu Cazacu, Sorin Dobrovici, Adolf Bâclea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2001.

128 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8139-86-4

III 15860; 669.1/C32

 

DATTA, PRADYOT.

Structural Studies of Strontium and Magnesium Doped LaGaO3 and Synthesis and Characterization of Novel Cermet Electrodes for Solid Oxide Fuel Cell : [dissertation] / Pradyot Datta ; haptberichter prof. dr. Fritz Aldinger. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2005.

xxiii, 178 p. : diagr., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 36828; 669/D20

 

DRAȘOVEAN, ROMANA MARIA.

Studii și cercetări privind obținerea și corelația structură- proprietăți la straturile subțiri pe bază de oxid de cobalt obținute prin metoda sol-gel : rezumat / Romana Maria Drașovean ; cond. șt. prof.dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

52 p.; 8 cm.

II 37361; 669.1/D72

 

DRAȘOVEAN, ROMANA MARIA.

Studii și cercetări privind obținerea și corelația structură- proprietăți la straturile subțiri pe bază de oxid de cobalt obținute prin metoda sol-gel : teză de doctorat / Romana Maria Drașovean ; cond. șt. prof.dr. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

162 p.; 33 cm.

IV 7489; 669.1/D72

 

DUMITRIU, CRISTIAN ȘTEFAN.

Studii și cercetări privind coroziunea materialelor metalice destinate construcțiilor navale : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristian Ștefan Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

29 p. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

II 37434; 669/D92

 

DUMITRIU, CRISTIAN ȘTEFAN.

Studii și cercetări privind coroziunea materialelor metalice destinate construcțiilor navale : teză de doctorat / drd. ing. Cristian Ștefan Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

152 p. : fotogr., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7524; 669/D92

TOP

 

67/68 Diverse industrii și meserii

 

HOLMES-WALKER, ANTHONY.

Life-enhancing plastics : plastics and other materials in medical applications / Anthony Holmes-Walker. - London : Imperial College Press, 2004.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 2. - 2004. - xi, 217 p. : fig., fotogr. - ISBN 1-86094-462-0

III 18968; 678/H75

TOP

 

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

BARBU, MARIAN.

Contribuții privind conducerea automată a proceselor biotehnologice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marian Barbu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

96 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7527; 681.5/B30

 

BARBU, MARIAN.

Contribuții privind conducerea automată a proceselor biotehnologice : teză de doctorat / drd. ing. Marian Barbu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

203 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7525; 681.5/B30

 

GRIMBLE, MICHAEL J.

Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems / Michael J. Grimble. - Chichester : John Wiley & Sons Ltd., 2006.

XXII, 676 p. : diagr., sch., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-470-02073-3

III 18902; 681.51/G86

 

LAZĂR, CORNELIU.

Sisteme automate cu regulatoare PID / Corneliu Lazăr, Drăguna Vrabie, Sorin Carari. - București : Matrix Rom, 2004.

220 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-685-867-7

III 18923; 681.515/L32

TOP

 

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

COMARNESCU, PETRU.

Mărturii despre Brâncuși / Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianu. - Târgu-Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2001.

ISBN 973-98538-5-1

II 37379; 730/C58

 

GEORGESCU-GORJAN, SORANA.

Ștefan Georgescu-Gorjan, constructorul coloanei infinite : un inginer în slujba artei / Sorana Georgescu-Gorjan. - Târgu-Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2002.

179 p.; 12 cm - (Brâncușiana).

ISBN 973-8162-12-2

II 37377; 73/G28

 

POGORILOVSCHI, ION.

Cele din urmă și cele dintâi : texte despre Brâncuși / Ion Pogorilovschi. - Târgu-Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2002.

233 p.; 15 cm - (Brâncușiana).

ISBN 973-8162-13-0

II 37380; 730/P73

 

POPA, IULIUS.

Medalii Eminescu în Moldova și în alte țări / Iulius Popa. - Chișinău : Litera, 2005.

327 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 9975-74-896-1

II 36845; 73/P79

TOP

 

78 Muzică

 

The Popular Music Studies Reader / ed. Andy Bennett, Barry Shank, Jason Toynbee. - Londra : Routledge, 2006.

408 p.; 21 cm - (Popular Music/Cultural Studies).

ISBN 0-415-30709-0

III 19127; 781/P73

TOP

 

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

BĂLEANU, ANDREI.

Cultura spectacolului teatral : de vorbă cu 12 regizori / Andrei Băleanu, Constantin Băltărețu. - Editura Meridiane, 1976.

208 p. + 24 p. : il. ; 19 cm.

II 36934; 792/B21

 

LANG, JOACHIM.

Episches Theater als Film : Bhnnstcke Bertold Brechts in den audiovisuellen Medien : [dissertation] / Joachim Lang ; haptberichter prof. dr. Volker Klotz. - Stuttgart : Institut fr Literaturwissenschaft, 2005.

390 p. ; 21 cm.

II 37429; 791.4/L20

TOP

 

796 Educație fizică și sport

 

BAȘTIUREA, EUGEN.

Facultatea de Educație Fizică și Sport Galați : istorie și tradiție / Eugen Baștiurea ; ref. șt. prof. univ. dr. Toma Badiu, Constantin Hânsa. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

278 p. : fotogr., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-30-1518-0

II 36807; 796/B36

 

Conferința Internațională de Comunicări Științifice "2004 - Anul European al Educației prin Sport" : starea educației fizice și sportului universitar din România anului 2004 comparativ cu țările din Uniunea Europeană, Galați 28-29 mai 2004 / colectivul de redactare : prof. univ. dr. Nicolae Hoștiuc, Claudia Mereuță, Zenovia Stan, Gabriel Gheorghiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

399 p. ; 20 cm - (Sport).

ISBN 973-627-138-2

III 17483; 796/C58

 

DRAGU, MIRCEA.

Jocuri pentru elevi și studenți / Mircea Dragu ; rev. șt. prof. univ. dr. Alexandru Păcuraru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

158 p. : fig. ; 23 cm - (Sport).

ISBN 973-627-336-9

III 19061; 796/D80

 

GEVAT, CECILIA.

Lecții de atletism / Cecilia Gevat, Alin Larion. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

350 p. + 12 f. ; 23 cm.

ISBN 973-614-127-6

III 19047; 796.42/G36

 

POSTOLACHE, NICOLAE.

Evanghelie Zappa: de la Broșteni la Atena : repere europene / Nicolae Postolache. - Slobozia : Star Tipp, 2004.

209 p. ; 25 cm - (Patrimoniu).

ISBN 973-8134-37-4

III 18937; 796/P73

 

POSTOLACHE, NICOLAE.

Handbal în școală / Nicolae Postolache. - București : Editura Uranius, 2006.

81 p.: tab. fig. ; 20 cm.

ISBN 973-87514-7-0

II 36872; 796/P87

 

POSTOLACHE, NICOLAE.

Olimpismul în istoria civilizației / Nicolae Postolache ; cuv. în. acad. Virgil Cândea. - București : Saeculum I.O., 2004.

239 p.; 25 cm - (Culturi și civilizații).

ISBN 973-642-060-4

III 18936; 796/P73

 

STĂNCULESCU, GEORGE.

Fotbal : specializare [2003] / George Stănculescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

121 p.; 15 cm.

ISBN 973-614-107-1

II 37383; 796/799/S75

 

STĂNCULESCU, GEORGE.

Teoria jocului de fotbal / George Stănculescu, Ionel Melenco. - Constanța : Ovidius University Press, 2003.

122 p.; 18 cm.

ISBN 973-614-097-0

II 37382; 796/799/S75

TOP

 

80 Probleme generale de filologie

 

Argumentation theory and the rethoric of assent / ed. by David Cratis Williams, Michael David Hazen. - Tuscaloosa : University of Alabama Press, 1990.

ISBN 0-8173-5335-6

III 18963; 808/W69

 

TINDALE, CHRISTOPHER W.

Rhetorical argumentation : principles of theory and practice / Christopher W. Tindale. - London : Sage Publications, 2004.

xiii, 208 p. ; 23 cm.

ISBN 1-4129-0400-5

III 18964; 808/T62

TOP

 

81 Lingvistică

 

Actes du colloque "Communication interculturelle en francophonie", 17-18 mars 2006, 3-ème [édition] Journées de la Francophonie / textes réunis par Angelica Vâlcu, Carmen Andrei, Alina Ganea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

260 p. ; 20 cm.

ISBN 973-627-331-8

II 37393; 811.133.1/A16

 

BALDRY, ANTHONY.

Anthony Baldry : collected studies / Anthony Baldry. - 1990-2005.

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 1 : 1990-1999. - 1990-1999. - [638] f. multigr.

Vol. 2 : 2000-2005. - 2000-2005. - [682] f. multigr.

IV 7588; 81'2/'44/B20

 

BELL, ROGER T.

Translation and translating : theory and practice / Roger T. Bell. - London ; New York : Longman, 1991.

[156] p. multigr. ; 21 x 30 cm - (Applied liguistics and language study).

ISBN 0-582-01648-7

II 37494; 81'25/B46

 

CAMERON, DEBORAH.

Working with spoken discourse / Deborah Cameron. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 2006.

2 f., 206 p. ; 24 cm.

ISBN 0-7619-5773-1

III 19101; 81'42/C16

 

CATFORD, J. C.

A Linguistic theory of translation : an essay in applied linguistics / J. C. Catford. - London : Oxford University Press, 1969.

[54] p. multigr. ; 21 x 30 cm - (Language and language learning ; 8).

II 37493; 81'25/C29

 

CIORĂNESCU, AL.

Dicționarul etimologic al limbii române / Alexandru Ciorănescu. - București : Saeculum I.O., 2005.

1055 p.; 25 cm.

ISBN 973-9399-86-X

III 18962; 811.135.1'373.6/C51

 

CODLEANU, MIOARA.

Implications socio-culturelles dans l'acte traductif : l'adaptation / Mioara Codleanu. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

179 p.; 21 cm.

ISBN 973-614-208-6

III 19044; 81/C58

 

Cognitive Stylistics : Language and Cognition in Text Analysis / ed. by Elena Semino, Jonathan Culpeper. - Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 2006.

167 p.; 21 cm.

II 37399; 811.111/C58

 

Collins Cobuild pocket Dictionary. - Glasgow : Harper & Collins Publishers, Inc., 2000.

640 p. ; 15 cm.

ISBN 0-00-710023-X

I 4235; 811.111(038)/C62

 

Collins Gem Cobuild English Dictionary. - Glasgow : Harper & Collins Publishers, Inc., 1999.

640 p. ; 11 cm.

ISBN 0-00-375116-3

I 4236; 811.111(038)/C62

 

Concise Oxford English Dictionary / edited by Catherine Soanes and Angus Stevenson. - eleventh edition, revised. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

1708 p. ; 23 cm - (The World's most trusted dictionaires).

ISBN 0-19-929634-0

III 19075; 811.111(038)/C64

 

CONDREA, IRINA.

Semiotică și metalimbaj : programa analitică a cursului pentru masterat / conf. dr. Irina Condrea ; sub red. prof. Anatol Ciobanu. - Chișinău : Universitatea de Stat din Moldova, 2001.

20 p. : tab. ; 19,5 cm.

ISBN 9975-70-078-0

II 36833; 81'22/C65

 

CONSTANTINOVICI, SIMONA.

Palimpseste argheziene : curs de lexicologie aplicată / lect. dr. Simona Constantinovici. - Timișoara : Politehnica, 2005.

255 p.; 20 cm - (Colecția "Lexicologie").

ISBN 973-625-207-8

III 18913; 81'373/C58

 

COOK, GUY.

The Discourse of advertising / Guy Cook. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2001.

xii, 256 p. : fig., fotogr. ; 23 cm.

ISBN 0-415-23455-7 ISBN 0-415-23455-9

III 19130; 81'42/C70

 

CORNBLEET, SANDRA.

The Language of speech and writing / Sandra Cornbleet, Ronald Carter. - London ; New York : Routledge, 2001.

x, 129 p. : fig., fotogr. ; 24,5 cm - (Intertext).

ISBN 0-415-23167-1

III 19019; 811.111'27/C72

 

Dicționar Oxford explicativ ilustrat al limbii engleze. - London : Dorling Kindersley ; New York : Oxford University Press ; București : Litera Internațional, 2003.

1008 p. ; 27 cm.

ISBN 973-675-245-3

III 19074; 811.111(038)/D39

 

Dicționar tehnic român-englez / Coord. Romanița Christina Dobre. - București : Tehnică, 2004.

1566 p.; 30 cm.

ISBN 973-31-2230-0

III 18959; 811.111(038)=135.1/D36

 

DIMA, GABRIELA.

Verbele sentiendi în limbile engleză și română / Gabriela Dima. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

200 p. ; 23 cm - (Colecția LINGVISTICĂ).

ISBN 973-8352-80-0

III 16577; 811.111'367.625/D42

 

Discourse Processes : a Multidisciplinary Journal / The Official Journal of the Society for Text and Discourse/Discourse Processes. - Londra : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2001.

244 p.; 18 cm.

ISBN 0-8058-9702-X

III 19110; 81/D36

 

Discourse studies : a multidisciplinary introduction / ed. by Teun A. van Dijk. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 2006.

2 vol. ; 23 cm.

Vol. 1 : Discourse as structure and process. - xii, 356 p. : fig. - ISBN 0-8039-7845-6

Vol. 2 : Discourse as social interaction. - xii, 324 p. : tab. - ISBN 0-8039-7847-2

III 19021; 81'42/D53

 

DODDS, JOHN M.

Dante : un inferno : critica strutturalistica di due secoli di traduzione dantesca (1782 - 1982) / John M. Dodds. - Udine : Gianfranco Angelico Benvenuto, 1983.

130 p. ; 21 cm - (Quaderni del gatto nero ; 12).

II 37496; 811.111'25/D61

 

English Through Translation : Interpretation and Translation-Oriented Text Analysis / coord. Elena Croitoru ; rev.șt. conf.dr. Mihaela Praisler. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

259 p.; 24 cm.

ISBN 973-627-128-5

III 19104; 811.111/E56

 

FROMMER, PAUL R.

Looking @t languages : a workbook in elementary linguistics / Paul R. Frommer, Edward Finegan. - 3rd ed. - Boston : Wadsworth, 2004.

x, 374 p. : fig., tab. ; 27,5 cm.

ISBN 0-8384-0795-1

IV 7495; 81-115/F92

 

GARZONE, GIULIANA.

Domain Specific English and Language Mediation in Professional and Institutional Settings / Garzone Giuliana. - Milano, 2003.

95 p ; 21 cm.

ISBN 88-7695-253-5

II 37398; 811.111/G19

 

Gramatica limbii române / Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti". - București : Editura Academiei Române, 2005.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-27-1305-4

Vol. 1 : Cuvântul. - XVI, 712 p. : tab. - ISBN 973-27-1306-2

Vol. 2 : Enunțul. - 1036 p. - ISBN 973-27-1313-5

III 19066; 811.135.1'36/G76

 

GUTT, ERNST-AUGUST.

Translation and Relevance : Cognition and Context / Ernst - August Gutt. - Trieste : Universita degli Studi di Trieste, 2006.

70 p.; 20 cm.

ISBN 1-900650-22-3

II 37408; 81'25/G93

 

HALLIDAY, M. A. K.

Language, Context and Text : Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective / M.A.K. Halliday, Ruqaiya Hasan. - Oxford : Oxford University Press, 1989.

75 p.; 21 cm.

ISBN 019-437154-9

II 37400; 81'27/H17

 

HALLIDAY, M. A. K.

Linguistic studies of text and discourse / M. A. K. Halliday ; ed. by Jonathan Webster. - London ; New York : Continuum, 2002.

x, 301 p. : tab., sch. ; 23 cm - (Collected works of M. A. K. Halliday ; 2).

ISBN 0-8264-8823-4

III 19025; 811.111'42/H18

 

HOLMES, JAMES S.

Translated : Papers on Literary Translation and Translation Studies / James S. Holmes. - Amsterdam : Rodopi, 1988.

[52] f. multigr. ; 21 x 30 cm.

II 37405; 81'25/H68

 

HOUSE, JULIANE.

A Model for translation quality assessment / Juliane House. - Tbingen : TBL Verlag Gunter Narr, 1977.

[137] p. multigr. ; 21 x 30 cm - (Tbinger Beitrge zur Linguistik ; 88).

ISBN 3-87808-088-3

II 37492; 81'25/H85

 

HUTCHBY, IAN.

Conversation analysis : principles, practices and applications / Ian Hutchby, Robin Wooffitt. - Cambridge : Polity Press : Blackwell Publishing Ltd., 2006.

VII, 273 p. ; 23 cm.

ISBN 0-7456-1549-X

III 19020; 81'26/H97

 

LAVIOSA, SARA.

Corpus-based translation studies : theory, findings, applications / Sara Laviosa. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2002.

60 f. ; 22 x 30 cm - (Approaches to translation studies ; 17).

II 37402; 81'25/L29

 

LEVIțCHI, LEON.

Dicționar englez-român [de 70000 de cuvinte] / Leon Levițchi, Andrei Bantaș. - București : Teora, 2001-2002.

2 vol.; 24 cm.

Vol. 1. - București : Teora. - 2002, 1999. - 1344 p. - ISBN 973-20-0058-9

Vol. 2 : Supliment până la 102000 cuvinte. - 2001. - 472 p. - ISBN 973-601-695-1

III 15028; (03)81/L55

 

LEVIțCHI, LEON.

Gramatica limbii engleze / Leon Levițchi. - București : Teora, 2006.

256 p.; 20 cm.

ISBN 973-601-125-9

III 18948; 811.111'36/L55

 

MAGNUSON, WAYNE.

English Idioms : Sayings and Slang / Wayne Magnuson. - [2006].

63 p.; 32 cm.

IV 7515; 811.111/M11

 

Massed medias : linguistic tools for interpreting media discourse / Linda Lombardo, Louann Haarman, John Morley, Cristopher Taylor. - Milano : Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1999.

158 f. : fotogr. ; 22 x 30 cm - (Lingue di oggi).

II 37409; 811.111'42/M45

 

Methods of critical discourse analysis / colab. Norman Fairclough, Siegfried Jger, Michael Meyer, Ron Scollon, Teun A. van Dijk, Ruth Wodak. - London : Sage Publications, 2006.

viii, 200 p. : sch. ; 23 cm - (Introducing Qualitative Methods).

ISBN 0-7619-6154-2

III 19024; 81'42/M61

 

Methods of text and discourse analysis / Stefan Titscher, Michael Meyer, Ruth Wodak, Eva Vetter ; trad. Bryan Jenner. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, 2005.

278 p. : sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-7619-6483-5

III 19100; 81'42/M61

 

MONDORF, BRITTA.

Gender-Forschung in der Linguistik : Unerträglisches und Ertragreiches / Britta Mondorf. - Paderborn, 2005.

45 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Paderborner Universitätsreden ; 97).

II 36831; 811.111'36/M88

 

MUNDAY, JEREMY.

Introducing translation studies : theories and applications / Jeremy Munday. - London ; New York : Routledge, 2001.

118 f. ; 22 x 30 cm.

ISBN 0-415-22927-8

II 37403; 81'25/M95

 

MURAR, IOANA.

Master Reader : New Theories in Linguistics / Ioana Murar. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006.

240 p.; 18 cm.

II 37375; 81/M11

 

The Nature of translation : essays on theory and practice of literary translation / ed. by James S. Holmes. - Bratislava : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 1970.

126 f. ; 22 x 30 cm.

II 37404; 81'255.4/N26

 

NIDA, EUGENE A.

The Theory and practice of translation / by Eugene A. Nida and Charles R. Taber. - Leiden : E. J. Brill, 1974.

[113] p. multigr. ; 21 x 30 cm - (Helps for translators : prepared under the auspices of the United Bible Societies ; 7).

ISBN 90-04-03857-4

II 37495; 81'25/N71

 

O'HAGAN, MINAKO.

Translation-mediated communication in a digital world : facing the challenges of globalization and localization / Minako O'Hagan, David Ashworth. - Clevedon ; Buffalo ; Toronto ; Sydney : Multilingual Matters, 2002.

94 f. ; 22 x 30 cm - (Topics in Translation).

ISBN 1-85359-580-2

II 37410; 81'25/O-34

 

The Practices of literary translation constraints and creativity / ed. Jean Boase-Beier, Michael Holman. - Manchester : St. Jerome Publishing, 1999.

86 f. ; 22 x 30 cm.

ISBN 1-900650-19-3

II 37411; 81'25/P89

 

PRIDHAM, FRANCESCA.

The Language of conversation / Francesca Pridham. - London ; New York : Routledge, 2001.

x, 96 p. ; 24,5 cm - (Intertext).

ISBN 0-415-22964-2

III 19022; 811.111'27/P92

 

PRINCE, GERALD.

A Dictionary of Narratology / Gerald Prince. - rev. ed. - Lincoln : University of Nebraska Press, 2003.

XI, 126 p. ; 21 cm.

ISBN 0-8032-3678-6

II 36891; 81'42(038)/P92

 

RĂCHIȘAN, SIMION.

Corespondență de afaceri : Business letters / Simion Răchișan, Daniela Todericiu ; trad. în limba eng. de Mihaela Mudure și Richard Proctor. - Cluj - Napoca : Editura Pro Vita, 2002.

140 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-99911-7-3

II 37397; 811.111/R12

 

REAH, DANUTA.

The Language of newspapers / Danuta Reah. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2006.

x, 123 p. : fig., fotogr. ; 24,5 cm - (Intertext).

ISBN 0-415-27805-8

III 19023; 811.111'27/R35

 

ROSINI, ROSANNA MASIOLA.

La Traduzione del linguaggio botanico ; I giardini emblematici / Rosanna Masiola Rosini. - [Perugia] : Guerra Edizioni, 2002.

208 p. ; 24 cm.

ISBN 88-7715-621-X

III 19186; 811.111'25/R77

 

SINCLAIR, JOHN.

Trust the text : language, corpus and discourse / John Sinclair ; ed. with Ronald Carter. - London ; New York : Routledge, 2004.

104 f. ; 22 x 30 cm.

ISBN 0-415-31768-1

II 37407; 81'42/S59

 

STEMPLESKEI, SUSAN.

Film / Susan Stempleskei, Barry Tomalin. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.

82 f. : il., fig. ; 22 x 30 cm.

ISBN 0-19-437231-6

II 37413; 811.111'24/S83

 

Teaching and learning languages and translation / a cura di Gerald Parks. - Trieste : Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell' Interpretazione e della Traduzione, 2003.

120 f. ; 22 x 30 cm - (Miscellanea ; 5).

II 37412; 81'24/25/T32

 

Tradurre il cinema : atti del convegno organizzato da G. Soria e C. Taylor, 29-30 novembre 1996 / a cura di Cristopher Taylor. - Trieste : Dipartimento di Scienze del Linguaggio, dell' Interpretazione e della Traduzione, 2000.

98 f. ; 22 x 30 cm.

II 37406; 81'25/T80

 

Translation studies : retrospective and prospective views / coord. conf. dr. Floriana Popescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

338 p. ; 21 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-627-349-0

II 36874; 81'25/T81

 

Translation Universals : Do They Exist ? / ed. by Anna Mauranen, Pekka Kujamăki. - Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 2006.

105 p.; 21 cm.

II 37401; 81'255.4/T82

 

ULRYCH, MARGHERITA.

Focus on the translator in a multidisciplinary perspective / Margherita Ulrych. - Padova : Unipress, 1999.

[61] f. multigr. ; 21 x 30 cm.

ISBN 88-8098-054-8

II 37491; 81'25/U36

 

Unity in Diversity : Current Trends in Translation Studies / ed. by Lynne Bowker... - Trieste : St. Jerome Publishing, 2006.

90 p.; 21 cm.

II 37414; 81'25/U46

 

WIDDOWSON, H. G.

Text, context, pretext : critical issues in discourse analysis / H. G. Widdowson. - Malden ; Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2004.

x, 185 p. ; 23 cm.

ISBN 0-631-23452-7

III 19026; 81'42/W65

TOP

 

82 Literatură

 

BACIU, ANGELA.

Tinerețe cu o singură ieșire : poeme haiku / Angela Baciu ; trad. : Constantin Frosin, Olimpia Iacob. - Cluj Napoca : Dacia, 2004.

165 p.; 15 cm.

ISBN 973-35-1881-6

II 36877; 82-1/B11

 

BOLOGA, ANGELA.

Potențialul psihoprofilactic al basmului popular : studiu comparativ / Angela Bologa. - Chișinău : CEP USM, 2005.

273 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-553-7

II 38847; 821.135.1.09/B66

 

BORGES, JORGE LUIS.

Cartea ființelor imaginare / Jorge Luis Borges, în colaborare cu Margarita Guerrero ; trad.Ileana Scipione. - Iași : Polirom, 2006.

323 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-46-0357-2

II 37422; 821.134.2/B68

 

BORGES, JORGE LUIS.

Poezii / Jorge Luis Borges ; trad. și pref. de Andrei Ionescu ; il. de Tudor Pătrașcu. - Iași : Polirom, 2005.

424 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-681-712-1

III 19099; 821.134.2/B69

 

BORGES, JORGE LUIS.

Proză completă / Jorge Luis Borges ; trad. și note de Irina Dogaru, Cristina Hăulică și Andrei Ionescu ; rezentări și ed. îngrijită de Andrei Ionescu. - Iași : Polirom, 2006.

2 vol. ; 21 cm - (Seria de autor Jorge Luis Borges).

ISBN 973-46-0194-6

Vol. 1 : Evaristo Carriego ; Istoria universală a infamiei ; Istoria eternității ; Ficțiuni. - 2006. - 518 p. - Tit. pe copertă : Moartea și busola. - ISBN 973-46-0087-7

Vol. 2 : Aleph ; Făuritorul ; Relatarea lui Brodie ; Cartea de nisip ; Memoria lui Shakespeare. - 2006. - 469 p. . - Tit. pe copertă : Cartea de nisip. - ISBN 973-46-0185-7

II 37423; 821.134.2(82)-32/B69

 

BRĂTULESCU, LETIțIA FLORINA.

Poetica impresionismului în opera lui Émile Zola / Letiția Florina Brătulescu ; pref. Paul Miclău. - Pitești : Paralela 45, 2005.

197 p. ; 19 cm - (Universitaria. Filologie).

ISBN 973-697-386-7

II 36875; 821.133.1.09/B80

 

CALAMANCIUC, GHEORGHE.

Să mă iubești sinucigându-te, să te sinucizi iubindu-mă : monodrame : [teatru] / Gheorghe Calamanciuc. - Chișinău : Moldova, 2005.

116 p. ; 19 cm.

ISBN 9975-78-445-3

II 36834; 821.135.1(478)-2/C13

 

CAP-BUN, MARINA.

Literatura marilor clasici : note de curs / lect.dr. Marina Cap-Bun ; prefață de prof.dr. Silviu Angelescu. - Constanța : Ovidius University Press, 2003-.

367 p. ; 22 cm.

ISBN 973-614-137-3

vol. 1 : Spiritul critic junimist între teoria și practica literară..

II 37371; 821.135.1.09/C20

 

Circulația modelelor culturale în spațiul euroregiunilor / coord. conf. dr. Doinița Milea, conf. dr. Simona Antofi. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

2 vol. ; 24 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

Vol. 1. - 218 p. - ISBN 973-627-316-4

Vol. 2 : Mentalități și deschideri culturale. - 198 p. - ISBN 973-627-317-2

III 18939; 82.09/C54

 

CONSTANTINOVICI, SIMONA.

Dicționar de termeni arghezieni / Simona Constantinovici. - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2004.

vol. ; 24 cm.

ISBN 973-8433-63-0

Vol. 1 : A-F. - 2004. - 437 p. - ISBN 973-8433-64-9

III 18912; 821.135.1.09/C67

 

CORNOIU, ILIE.

Albine si oameni / Ilie Cornoiu. - Cluj Napoca : Risoprint, 2003.

146 p.; 12 cm.

ISBN 973-656-529-7

II 36859; 82/C71

 

CUBLEȘAN, CONSTANTIN.

M. Eminescu : ciclul schillerian / Constantin Cubleșan. - Cluj-Napoca : Editura Grinta, 2006.

111 p. ; 19 cm.

ISBN 973-7651-52-9

II 37394; 821.135.1.09/C93

 

DUDIȚĂ, FLOREA.

Magister ex cathedra : florilegiu de replici universitare / Florea Dudiță. - Brașov : Pastel, 2004.

255 p.; 18 cm.

ISBN 973-86496-5-X

II 36852; 821.135.1/D87

 

DUDIȚĂ, FLOREA.

Miticisme : pietricele colorate pentru un portret colectiv / Florea Dudiță. - Brașov : Pastel, 2005.

248 p.; 18 cm.

ISBN 973-87170-6-X

II 36853; 821.135.1/D87

 

EMINESCU, MIHAI.

Poezii = Poems / Mihai Eminescu ; trad. de Leon Levițchi și Andrei Bantaș. - ed. bilingvă. - București : Teora, 2006.

405 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-601-939-5

II 37421; 821.135.1.09/E47

 

Five Fits of Anger / John M. Dodds, Mark Brady, Christopher Taylor... - Trieste : Campanotto Editore, 1997.

103 p.; 20 cm.

ISBN 88-456-0020-3

III 19185; 82/F47

 

GAVRILIU, EUGENIA.

Primele traduceri românești din literatura engleză : 1830-1850 : texte selectate și comentate, dosare de receptare, tabel cronologic / Eugenia Gavriliu. - Galați : Europlus, 2006.

156 p. : il., facs. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-14-5 ISBN 978-973-7845-14-6

III 19182; 821.111.09/G26

 

GURĂU, APOSTOL.

Schije ; sâmbure înflorit ; sindrofia : proză narativă / Apostol Gurău. - Galați : Pax Aura Mundi, 2006.

300 p.; 12 cm.

ISBN 973-8310-92-X

I 4227; 821.135.1/G93

 

IONEL, SABIN.

Polifonie / Sabin Ionel. - Timișoara : Editura Politehnica, 2006.

105 p. ; 19 cm - (Humanitas).

ISBN 973-625-316-3

II 36876; 821.135.1-1/I-68

 

ISACHI, PETRE.

Romanul încotro ? Fals tratat de istorie a romanului : scriitură-experiment / Petre Isachi. - Bacău : Psyhelp, 2006.

398 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-86266-8-8

II 37395; 82.09/I-81

 

Messages, Sages, and Ages : Proceedings of the 2nd International Conference on British and American Studies Suceava University / ed. Evelina Graur, Alexandru Diaconescu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2006.

859 p.; 18 cm.

ISBN 973-666-217-9

III 19043; 82/M54

 

MOLDOVAN, IULIU.

Amintiri și reflexiuni / Iuliu Moldovan ; ed. îngrij. de G. Brătescu, pref. de Dan Enăchescu. - București : Editura Universitară "Carol Davila", 1996.

144 p. ; 24 cm.

III 18945; 821.135.1/M87

 

PETROCCHI, VALERIA.

Il teatro di Joseph Conrad / Valeria Petrocchi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiene, 1998.

178 p.; 21 cm.

ISBN 88-8114-708-4

III 19184; 82-2.09/P54

 

ROTUND, NICOLAE.

Critica de la margine la centru / Nicolae Rotund. - Constanța : Ovidius University Press, 2005.

207 p.; 14 cm.

ISBN 973-614-256-6

II 37373; 82.9/R61

 

ROTUND, NICOLAE.

Literatura română medievală : curs / Nicolae Rotund. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

228 p.; 20 cm.

ISBN 973-614-182-9

II 37372; 821.135/R61

 

SHAKESPEARE, WILLIAM.

The Illustrated Stratford Shakespeare / William Shakespeare. - London : Bounty Books, 2005.

1023 p. : il. ; 22 cm - (The Complete Illustrated Works of ...).

ISBN 0-7537-1178-8

II 37420; 821.111SHAK1.01/S52

 

Shakespeareana 2006 : the Bulletin of the Students': Eleventh and Twelfth National Shakespeare Symposium / ed. Daniela țuchel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

158 p.; 27 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-627-315-6

II 36873; 821.111SHAK.09/S52

 

TUDOR, CORNELIU VADIM.

Aforismy i maksimy / Corneliu Vadim Tudor. - Sankt Peterburg : Hromis, 2006.

141 p. ; 16 cm.

ISBN 5-98049-005-1

II 36879; 821(100)/T92

 

TUDOR, CORNELIU VADIM.

Distihuri / Cornel Vadim Tudor ; pref. acad. Fănuș Neagu ; graf. acad. Eugen Mihăiescu ; ed. îng. de Dan Claudiu Tănăsescu. - București, 2006.

64 p. : il. ; 17 cm.

ISBN 973-86070-9-4

I 4228; 821.135.1-1/T91

 

TUDOR, CORNELIU VADIM.

Máximas / Corneliu Vadim Tudor. - București : Media-Circus, [2006].

158 p.; 18 cm.

II 36880; 82/T91

 

URSACHE, MAGDA.

Universitatea care ucide : roman / Magda Ursache. - Iași : Timpul, 1995.

187 p.; 18 cm.

ISBN 973-96786-4-5

II 37374; 82/U-72

 

Vertical într-o lume agitată : Eugen Simion și Basarabia : eseuri, cronici, interviuri / coord. acad. Mihai Cimpoi ; alc. Elena Tamazlâcaru. - Chișinău : CEP USM, 2005.

268 p. : il., fotogr. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-566-9

II 36836; 821.135.1-95/V49

TOP

 

902/904 Arheologie. Preistorie

 

GHEORGHIU, GABRIELA.

Dacii pe cursul mijlociu al Mureșului : sfârșitul sec. II a. Ch. - începutul sec. II p. Ch. / Gabriela Gheorghiu. - Cluj-Napoca : Mega, 2005.

524 p. : il., fig., fotogr. ; 29 cm.

ISBN 973-7867-11-4

IV 7478; 902/904/G42

 

LIUȘNEA, MIHAELA DENISIA.

Preistorie și arheologie / Mihaela Denisia Liușnea, Florin Sebastian Matei. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

104 p.; 21 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-8352-14-2

III 19105; 902/904/L58

 

SÎRBU, VALERIU.

Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roșie : sat Luncani, com. Boșorod, jud. Hunedoara = A Deposit of Dacian iron objects in Piatra Roșie : Luncani village, Boșorod commune, Hunedoara county / Valeriu Sîrbu, Nicolae Cerișer, Vasile Romulus Ioan ; ed. Sabin Adrian Luca. - Sibiu : Altip, 2005.

105 p. : il., fotogr., tab. ; 29 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; XV).

ISBN 973-7724-67-4

IV 7476; 902/903/S60

TOP

 

91 Geografie

 

HUMELNICU, DELIA ANGELICA.

Geografia României : ghid pentru examenul de bacalaureat și admitere la facultate / Delia Humelnicu, Marius Cuzub Puțanu. - ed. a 2-a îmbunătățită și revizuită. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

158 p. : tab., h. ; 23 cm - (Didactica).

ISBN 973-627-335-0

III 19063; 913(498)/H94

 

ROJANSCHI, VLADIMIR.

Politici și strategii de mediu / Vladimir Rojanschi, Florina Bran. - București : Editura Economică, 2002.

496 p., 1 pl. diagr. ; 25 cm.

ISBN 973-590-576-0

III 16900; 911.2/R67

TOP

 

929 Biografii

 

Academicianul Nicolae Filip : biobibliografie. [Omagiu la 80 de ani] / alcăt. E. Scurtu, M. Fotescu, K. Tabac, F. Tlehuci ; coord. V. Cabac ; red. resp. E. Harconiță ; ed. îngrij. de Gh. Popa ; trad. F. Tlehuci, L. Aladin. - ed. a 4-a, rev. și completată. - Bălți : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, 2005.

210 p. : il. ; 20 cm - (Personalități universitare bălțene).

ISBN 9975-931-99-5 : 10.50 lei.

II 37432; 929FILIP/A15

 

Alexandru Tzigara-Samurcaș : 1872-1952 [biobibliografie adnotată] / Biblioteca Centrală Universitară din București ; colab.: Carmen Goață, Anca Laura Gănescu, Lili Rusea, ... - București : Biblioteca Centrală Universitară din București, 2004.

CXIV, 305 p. : il., fotogr. ; 27 cm.

ISBN 973-95464-7-1

IV 7479; 929/A39

 

Elena Belinschi : biobibliografie / alcăt. Maria Fotescu ; ed. îngrij. de Elena Harconiță; trad. în lb. engl. Micaela Țaulean, trad. în lb. fr. Ludmila Cabac. - Bălți, 2004.

203 p. : facs., fotogr. ; 20,5 cm - (Personalități universitare bălțene).

ISBN 9975-931-57-X

II 36840; 929BELINSCHI/E37

 

GĂZDAC, CRISTIAN.

Coins from roman sites and collections of roman coins from Romania / Cristian Găzdac, Sorin Cociș ; ed. Cristian Găzdac ; colab. Gică Rădeanu, Felix Marcu, Ovidiu Țentea... - Cluj-Napoca : Editura Mega Press, 2004.

[vol.].

ISBN 973-87025-7-7

Vol. 1 : Ulpia Traiana Sarmizegetusa. - 2004. - 127 p. + 19 pl. : tab., diagr., h.; 29 cm. - ISBN 973-87025-7-7

IV 7477; 902/G

 

Gheorghe Popa : biobibliografie / alcăt. Anișoara Nagherneac ; ed. îngrij. de Elena Harconiță ; trad. în lb. fr. Angela Coșciug, trad. în lb. eng. Aliona Pușcar, trad. în lb. ger. Alina Cabac. - Bălți, 2004.

158 p. : facs., fotogr. ; 20,5 cm - (Personalități universitare bălțene).

ISBN 9975-931-59-6

II 36842; 929POPA/G40

 

IAKOVLEV, EGOR.

V. I. Lenin : trăsături de portret / Egor Iakovlev ; trad. Sergiu Goldner. - Moscova : Editura Agenției de presă Novosti, 1984.

136 p. + 16 f. : fotogr. ; 16 cm.

I 4230; 929/I-20

 

Ion Gagim : biobibliografie / alcăt. Elena Scurtu ; red. resp. Elena Harconiță ; trad. în lb. eng. Oxana Țurcanu. - Bălți, 2005.

156 p. : facs., fotogr. ; 20,5 cm - (Personalități universitare bălțene).

ISBN 9975-931-78-2

II 36839; 929/I-66

 

Ionel Sîrbu : In memoriam / coord. Ioana Sîrbu, Horia Dumitrescu. - Focșani : Editura Pallas, 2006.

323 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-7815-20-3

II 37396; 929/I-68

 

LEWIS, DAVID.

Brâncuși / David Lewis ; trad. și pref. Nina Stănculescu. - Târgu-Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2001.

70 p.; 13 cm - (Brâncușiana).

ISBN 973-8162-07-6

II 37378; 929/L36

 

Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani / ed. și coord. prof.univ.dr. Teodosie Petrescu. - Constanța : Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006.

1275 p.; 30 cm.

ISBN 973-87251-8-6

V 165; 929/O-52

 

POGORILOVSCHI, ION.

Cel de-al treilea destin al casei Brâncuși : texte despre Brâncuși / Ion Pogorilovschi, Nicolae Diaconu, Doina Frumușelu. - Târgu-Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2002.

62 p.; 13 cm - (Brâncușiana).

II 37376; 929/P73

 

Simion Băncilă : biobibliografie / alcăt. Maria Fotescu ; ed. îngrij. de Elena Harconiță; trad. în lb. engl. Iulia Ignatiuc, trad. în lb. fr. Ludmila Cabac. - Bălți, 2004.

129 p. : facs., fotogr. ; 20,5 cm - (Personalități universitare bălțene).

ISBN 9975-931-56-1

II 36841; 929/S57

 

Spiru C. Haret : 1851-1912 : [biobibliografie adnotată] / Biblioteca Centrală Universitară București. - București : Biblioteca Centrală Universitară din București, 2005.

CXXVIII, 388 p. : fotogr., facs. ; 27,5 cm.

ISBN 973-95464-8-X

IV 7480; 929/S73

TOP

 

93/94 Istorie

 

BARANGA, NICOLAE.

Deschiderile Romei : de la Romulus la Severi / Nicolae Baranga. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001.

131 p.; 15 cm.

ISBN 973-651-399-8

II 36871; 93/B26

 

BROWNSTONE, DAVID.

Enciclopedia războaielor din anul 100 000 î.Hr. până în prezent / David Brownstone, Irene Franck ; traducere de Magda Lucian. - București : Lider, 2005.

601 p.; 20 cm.

ISBN 973-629-063-8

III 19087; 94(100)/B75

 

CIORBEA, VALENTIN.

Istoricul crucișătorului "Elisabeta" / Valentin Ciorbea, Georgeta Borandă. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

244 p.; 13 cm.

ISBN 973-614-160-8

II 37368; 93(498)/C49

 

CIUBOTĂ, VIOREL.

Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919) / Viorel Ciubotă. - Satu-Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2004.

583 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99716-4-4

II 36867; 94(498)"18/19"/C49

 

COSTEA, IONUȚ.

Solam virtutem et nomen bonum : nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania princiară (sec. XVII) / Ionuț Costea. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005.

310 p. ; 24 cm - (Documente-Istorie-Mărturii).

ISBN 973-7710-40-1

III 18421; 94(498)"06/17"/C58

 

DINULESCU, CONSTANțIU.

Istorie medie universală / Constanțiu Dinulescu. - Craiova : Universitatea din Craiova, 2006.

[vol.] ; 20 cm.

partea I : Evul mediu timpuriu. - 197 p.

II 37385; 94(100)"04/14"/D50

 

Drevnee pricernomore : sbornik statej, pasviascenik 85 letju so dnija pojdenia profesora letra osipovicea karusckovskovo / Ministersvo obrazovanija i naucikj Ukrainy. - Odesa : Muzeul de arheologie, 2006.

255 p.; 21 cm.

ISBN 966-7609-12-x

II 36848; 94(100)/D82

 

DUMITRAȘCU, LAVINIA-DACIA.

Secolul XX : latini din Carpați și din Anzi [Contribuții la istoria relațiilor României cu Argentina și Brazilia (1900-1930). România și Columbia (1965-2000)] / Lavinia-Dacia Dumitrașcu. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

123 p. ; 29 cm.

ISBN 973-614-203-5

IV 7499; 94(498)"20..."/D90

 

DUROSELLE, JEAN-BAPTISTE.

Istoria relațiilor internaționale / Jean-Baptiste Duroselle, André Kaspi ; trad. de Anca Airinei. - București : Editura Științelor Sociale și Politice, 2006.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : 1919-1947. - 2006. - 395 p. - ISBN 973-85405-8-5

Vol. 2 : 1948-până în zilele noastre. - 2006. - 483 p. - ISBN 973-85405-6-9

III 19097; 94(100)/D95

 

Experimentul Pitești : comunicări prezentate la simpozionul "Experimentul Pitești - reeducarea prin tortură" : opresiunea culturii tradiționale române în timpul dictaturii comuniste : ediția a V-a, Pitești, 23 - 25 septembrie 2005 / ed. și coord. Ilie Popa ; traduceri în engleză de Rozalia Rodica Popa, Ilie Popa. - Pitești : Fundația Culturală "Memoria". Filiala Argeș, 2006.

513 p. ; 24 cm.

ISBN 973-86965-9-3

III 19064; 94(498)"20/..."/E97

 

Gândire politică și imaginar social la popoarele central- est europene, secolul al XIX-lea : antologie de texte / coord. Teodor Pavel. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005.

397 p.; 20 cm - (Documente-Istorie-Mărturii).

ISBN 973-7710-45-2

II 36865; 94(100)"20/..."/G11

 

GEMIL, TAHSIN.

Regimul timariot și aplicarea lui în ținuturile românești administrate de Poarta Otomană / prof.univ.dr. Tahsin Gemil. - Constanța : Ovidius University Press, 2004.

148 p. ; 17 cm.

ISBN 973-614-201-9

II 37384; 94(498)"06/17"/G28

 

HATCHET, D.F.

Ialta : înțelegeri pentru 50 de ani / D.F. Hatchet, G.G. Springfield. - București : Casa de Editură Excelsior, 1991.

103 p. ; 19 cm - (Istoria Rescrisă).

ISBN 973-9086-00-4

II 36935; 94(100)"20/..."/H38

 

Historiae diversitas : Festschrift fuer Vladimir Iliescu zum 80. Geburtstag / hrsg. Vasile Lica, Decebal Nedu. - Galați : Academica, 2006.

300 p. : tab., il. ; 24 cm - (Galatzer Althistorische Studien ; Band I).

ISBN 973-8937-12-4

III 19180; 94(498)/H66

 

Philia : Festschrift fuer Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag / hrsg. Vasile Lica, Decebal Nedu. - Galați : Academica, 2006.

290 p. : tab., il. ; 24 cm - (Galatzer Althistorische Studien ; Band II).

ISBN 973-8937-13-2

III 19181; 94(498)/H66(2)

 

Relații interetnice în spațiul românesc / coordonatori : Ioan Marian Țiplic, Silviu Istrate Purece. - Alba Iulia : Altip, -2006.

[vol.] ; 24 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; XXI).

ISBN 973-7724-96-8.

vol. 2 : Populații și grupuri etnice (II î.Hr.-V d.Hr.). - 2006. - 253 p. - ISBN 978-973-7724-96-0

III 19053; 94(498)"02/05"/R43

 

TODIȚA, DAMIAN.

Mihai Viteazul și Clujul / Damian Todița. - Cluj : Napoca Star, 2004.

171 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 973-647-203-5

II 36862; 94(498)"06/17"/T68

 

URSU, HORIA.

Traian / Horia I. Ursu ; ed. îngrijită de Dorel Valeriu Popovici-Ursu. - ed. a 2-a. - București : Mirabilis, 2004.

258 p. : h., il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-85972-4-2

III 18886; 94(37)/U85

TOP