Titluri noi intrate în bibliotecă august-octombrie 2007

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

1 FILOZOFIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

330/334 Economie generală

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

5/6 Științe teoretice. Științe aplicate

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Hidrologie

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ

61 Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.4 Motoare termice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

639.2/.3/ Industria peștelui. Piscicultură

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

71 Sistematizare. Urbanism

81 Lingvistică

82 Literatură

91 Geografie

93/94 Istorie

 

 

 

 

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

DUMITRESCU, SILVIU RĂZVAN.

Structuri vizuale și limbaje formale / Silviu Răzvan Dumitrescu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2006.

139 p. ; 24 cm.

ISBN 973-635-857-7

III 19455; 004.43/D91

 

ENACHE, CRISTINA MARIA.

Elemente de informatică aplicată / Gabriela Vîrlan, Cristina Maria Enache, Cristina Gabriela Zamfir. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

116 p. ; 30 cm.

IV 7746; 004/V66

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Baze de date relaționale și multidimensionale / Cristian Georgescu, Mihaela Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

229 p. ; 24 cm.

III 19471; 004.65/G32

 

IVAN, ION.

Auditul sistemelor informatice / Ion Ivan, Gheorghe Noșca, Sergiu Capisizu. - București : Editura ASE, 2005.

155 p. ; 24 cm - (Colecția Informatică).

ISBN 973-594-638-6

III 19436; 004/I-95

 

MAZILESCU, VASILE.

Elemente de informatică aplicată : suport de curs / Vasile Mazilescu, Dan Căpriță. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

128 p.; 12 cm.

III 19466; 004/M53

 

MAZILESCU, VASILE.

Elemente de informatică aplicată / Vasile Mazilescu, Dan Căpriță. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

128 p.; 20 cm.

IV 7759; 004/M53

 

MORĂRESCU, ANA.

Informatică aplicată și grafică pe calculator / Ana Morărescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

[vol.] ; 30 cm.

partea I. - [s.a.]. - 164 p.

IV 7781; 004.92/M89

 

POP, BOGDANA.

Despre C / Bogdana Pop, Vlad Monescu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" Brașov, 2006.

109 p. ; 24 cm.

ISBN 973-635-868-2

III 19454; 004.42C/P78

 

SOMNEA, DAN.

JSP, ASP, XML, XSLT, XHTML/HTML/CSS made easy! / Dam Somnea, Mihai Calciu. - București : Editura ASE, 2005.

214 p. ; 24 cm - (Colecția Informatică).

ISBN 973-594-654-8

III 19447; 004.42JAVA/S68

 

VILLANI, EMILIA.

Modelling and Analysis of Hybrid Supervisory Systems : A Petri Net Approach / Emilia Villani, Paulo E. Miyagi, Robert Valette. - New York : Springer, 2007.

224 p.; 18 cm - (Advances in Industrial Control).

ISBN 978-1-84628-650-6

III 19403; 004.8/V54

 

ZĂVOIANU, CONSTANTIN.

Informatică / Constantin Zăvoianu, Felicia Zăvoianu. - Petroșani : Universitas, 2006.

230 p.; 13 cm.

ISBN 973-741-053-X

II 37652; 004/Z11

TOP

 

02 Biblioteconomie

 

BULUȚĂ, GHEORGHE.

Biblioteca în societatea informației / Gheorghe Buluță, Sultana Craia, Victor Petrescu. - București : Domino, 2007.

190 p.; 13 cm.

ISBN 978-973-8496-90-3

II 37649; 02/B91

TOP

 

1 FILOZOFIE

 

CHIRIȚĂ, ROMULUS.

10 Filosofi ai secolului 20 / Romulus Chiriță. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2006.

175 p.; 12 cm.

ISBN 973-635-675-2

II 37655; 140/C42

 

HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH.

Prelegeri de filozofie a religiei / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; trad. și cuv. înainte D. D. Roșca. - București : Humanitas, 995.

511 p. ; 20,5 cm.

ISBN 973-28-0537-4

II 37615; 141/H43

 

MIRICĂ, NICOLETA.

Filosofie : note de curs / Nicoleta Mirică. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2006].

99 p.; 20 cm.

IV 7755; 101/M64

 

MIRICĂ, NICOLETA.

Logică : note de curs / lect. univ. Nicoleta Mirică

193 p. ; 16 cm.

IV 7747; 16/M77

 

MOUTSOPOULOS, E.

Problema imaginarului la Plotin / E. Moutsopoulos ; traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari. - București : Omonia, 2002.

120 p. ; 22 cm.

ISBN 973-8319-06-4

II 35605; 141/M92

 

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS.

Plăcerile / E. Moutsopoulos ; trad. din lb. greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat. - București : Omonia, 2005.

134 p. ; 22,5 cm.

ISBN 973-8319-36-6

III 19389; 17/M92P

 

MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS.

Valorile / E. Moutsopoulos ; trad. din lb. greacă de Claudiu Sfirschi-Lăudat ; cuv. înainte de Prof. Christos Dedes. - București : Omonia, 2005.

118 p. ; 22,5 cm.

ISBN 973-8319-20-X

III 19388; 17/M92V

TOP

 

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

CÂMPEANU, ALEXANDRU.

Statistica pentru afaceri : statistică II / Alexandru Câmpeanu. - [Galați] : Europlus, 2006.

134 p. ; 20 cm.

II 37662; 311/C17

 

HIRGHIDUȘ, ION.

Etica profesiei de sociolog : curs / Ion Hirghiduș. - Petroșani : Universitas, 2006.

96 p.; 12 cm.

ISBN 973-741-038-6

II 37654; 316/H61

 

OPAIȚ, GABRIELA.

Statistică în afaceri / Gabriela Opaiț. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

67 p.; 28 cm.

IV 7760; 311/O-61

 

PUȘCAȘU, VIOLETA.

Demografie și statistică socială : note de curs / Violeta Pușcașu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

80 p. ; 30 cm.

IV 7757; 311/P99

 

ȘTEFĂNESCU, RĂZVAN.

Statistica afacerilor / Răzvan Ștefănescu, Ramona Dumitriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

99 p. ; 30 cm.

IV 7761; 311/S82

TOP

 

32 Politică

 

Cultură politică și comportament electoral în România în perioada democrației parlamentare (1866-1937)-între specificul național și modelele europene / ed. Sorin Radu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

318 p. ; 15 cm.

ISBN 973-739-320-1

III 19434; 321/C94

TOP

 

330/334 Economie generală

 

APRODU, MONICA ALICE.

Matematici aplicate în economie / Monica Alice Aprodu. - Galați : Europlus, 2006.

IX, 102 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-24-2

III 19428; 330.4/A69

 

CONSTANTINESCU, DUMITRU.

Gestiunea producției industriale / Dumitru Constantinescu. - Craiova : Sitech, 2007.

414 p.; 17 cm.

ISBN 978-973-746-527-6

III 19435; 330.3/C64

 

CRÂNGANU, JENICĂ.

Matematici aplicate în economie / conf. dr. Jenică Crânganu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

106 p. ; 30 cm.

IV 7796; 330.4/C86

 

CRÂNGANU, JENICĂ.

Matematici aplicate în economie : partea a II-a / Jenică Crînganu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

46 p.; 30 cm.

IV 7797; 330.4/C81

 

FRIGIOIU, CAMELIA MIRELA.

Matematici cu aplicații în economie / Camelia Frigioiu. - Galați : Europlus, 2006.

106 p.; 14 cm.

ISBN 973-7845-25-0

III 19429; 330.4/F85

 

GĂVRUȘ, VASILE.

Matematică actualiară [actuarială] / ing. Vasile Găvruș, dr. ing. Adinel Găvruș. - Galați : Mongabit, 2000.

[vi], 134 p. + [30] p. : tab. ; 30 cm.

ISBN 973-99593-4-2

IV 7733; 330.4/G26

 

LUKÁCS, EDIT.

Managementul resurselor umane / Edit Lukács . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

vol. ; 24 cm - (Cartea de economie).

Vol. 1 : Procurare, motivare, evaluare. - 136 p. : tab., sch.

IV 7765; 331/L91

 

MIRCEA, VIOREL.

Istoria economică a României : note de curs / conf.dr. Viorel Mircea. - ed. a 2-a. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

168 p. ; 21 cm.

II 37657; 330.8/M76

 

NECHITA, DANIELA.

Microeconomie / Daniela Nechita. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

95 p.; 28 cm.

IV 7774; 330.1/N33

 

STOICA, ANGELICA.

Economie politică : microeconomie / Prof.univ.dr.ec. Angelica Stoica, Conf.univ.dr. Emilia Tănăsescu ; Revizia științifică: Conf.univ.dr. Emil Gavrilă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

197 p. ; sch., graf. - (Colecția Cartea de economie).

ISBN 973-8352-84-3

III 16612; 330.1/S88

 

ȘARPE, DANIELA.

Microeconomie / Daniela Șarpe. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, [s.a].

102 p. ; 24 cm.

III 19430; 330.1-M/S24

TOP

 

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

DOBRESCU, VASILE.

Funcții și funcționalități în sistemul de credit românesc din Transilvania până la primul război mondial : studiu de caz / Vasile Dobrescu ; ref. șt. prof. univ. dr. Mihai Drecin, conf. univ. dr. Lucian Dronca. - Târgu-Mureș : Editura Universității "Petru Maior", 2006.

367 p. 367 p. : tab. ; 24 cm + CD-ROM.

ISBN 973-7794-46-X

III 19438; 336.7/D59

 

IOAN, VIORICA.

Moneda și credit : suport de curs / Viorica Ioan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

110 p. ; 30 cm.

IV 7766; 336.7/I-61

TOP

 

339 Comerț. Marketing

 

DELEANU, LORENA.

Politici de integrare europeană : note de curs / Lorena Deleanu ; texte comentate și alese de prof. dr. ing. Lorena Deleanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, s. a.

97 p. ; 30 cm.

IV 7790; 339.923/D28

 

MCCARTHY, SEÁN.

How to write a competitive proposal for Framework 7 : a research manager's handbook / Seán McCarthy. - Watergrasshill : Hyperion, 007.

xi, 244 p. : fig., tab., diagr. ; 29,5 cm.

ISBN 0-9546257-2-2

IV 7734; 339.924(4)/M11

 

OLARU, ADRIANA.

Marketing general / prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

165 p. ; 30 cm.

IV 7762; 339.1/.3/O-39

TOP

 

34 Drept. Jurisprudență

 

APOSTOL-TOFAN, DANA.

Drept administrativ : note de curs / Dana Apostol Tofan. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, -2006.

[vol. ; 30 cm.

vol. 2. - 2006. - 160 p.

IV 7768; 342.9/A68

APOSTU, IOAN.

Drept civil : drepturile reale : suport de curs pentru studenții de la Facultatea de Drept, cursuri ID și IFR / conf. univ. dr. Ioan Apostu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

110 p. ; 30 cm.

IV 7771; 347.2/A68

 

BULAI, CONSTANTIN.

Manual de drept penal : partea generală / prof. dr. Costică Bulai, lect. dr. Bogdan N. Bulai. - București : Universul Juridic, 2007.

678 p.; 28 cm.

ISBN 978-973-8929-83-8

III 19424; 343(498)/B91

 

Cartea de cereri și acțiuni : modele, cometarii, explicații / Raluca Moglan, Mihaela Ioana Prisăcaru, Laura Ivanovici, Ion Matei ; coordonator : dr. Octavia Spineanu-Matei -judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. - ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2006.

659 p. + 1CD-ROM ; 23 cm - (Formulare și modele juridice).

ISBN 973-655-926-2

III 19426; 347.9/C27

 

Cartea de contracte : modele, comentarii, explicații / Andreea Simona Poenaru, Roxana Dudău, Irina Stănică, Iunia Marinela Nagy, ... ; coordonator : dr. Jörg K. Menzer. - București : C. H. Beck, 2007.

469 p. + 1 CD-ROM ; 23 cm - (Formulare și modele juridice).

ISBN 978-973-655-714-9

III 19425; 347.4/.5/C27

 

CĂRPENARU, STANCIU D.

Drept comercial român / prof.univ.dr. Stanciu D. Cărpenaru. - a 7-a rev. și adăug

717 p.; 28 cm.

ISBN 978-973-8929-89-0

III 19423; 347.7/C11

 

CIOBANU, VIOREL MIHAI.

Drept procesual civil : curs selectiv ; teste grilă / Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi. - București : All Beck, 2005.

XVI, 621 p. ; 23 cm - (Curs Universitar).

ISBN 973-655-556-9

III 19427; 347.9/C51

 

CIOCLEI, VALERIAN.

Drept penal : partea specială : infracțiuni contra persoanei / prof.dr. Valerian Cioclei. - București : Universul Juridic, 2007.

234 p.; 20 cm.

ISBN 978-973-8929-64-7

III 19410; 341/C51

 

Codul penal ad litteram : legi penale speciale (actualizat la data de 20 martie 2007) / ediție îngrijită de conf.univ.dr., judecator Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2007.

350 p. ; 20 cm - (Pro Lege).

ISBN 978-973-8929-69-2

II 37637; 344/C60

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Construcția și extinderea Uniunii Europene : manual pentru specializarea universitară Administrație publică / Liviu Coman-Kund. - Galați : Europlus, 2006.

122 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-21-8

III 19472; 341.2/C63

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Deontologia și statutul funcționarilor din administrația publică / Liviu Coman-Kund. - ed. a 2-a. - Galați : Europlus, 2007.

140 p. : sch. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7845-50-4

III 19474; 342.9/C63

 

COMAN-KUND, FLORIN.

Drept administrativ / Florin Coman-Kund, Alexandru-Sorin Ciobanu. - București : Universul Juridic, 2007-.

părți ; 20 cm.

ISBN 978-973-8929-30-2

Partea I : Sinteze teoretice și exerciții practice pentru activitatea de seminar. - 2007. - 280 p. - ISBN 978-973-8929-31-9

II 37639; 342.9/C63

 

COMAN-KUND, FLORIN.

Instituții politic : drept constituțional [manual pentru formele de învățământ I.D.D. și I.F.R] / Florin Coman-Kund, Carmen Coșug. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

130 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1834-1

III 18669; III 18669

 

CRÎNGAȘU, LILIANA.

Culegere de hotărâri privind independența, imparțialitatea și reputația profesională a judecătorilor și procurorilor / judecător Liliana Crîngașu ; coordonator : judecător dr. Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2006.

311 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-21-0

II 37628; 347.9/C94

 

Culegere de legislație comercială. - București : Universul Juridic, 2004-.

[vol.] ; 20 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8446-27-9

vol. 1 : Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004). Legea nr. 64/1995 privind procedura reoganizării judiciare și a falimentului (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004). - 2004. - 166 p. - ISBN 973-8446-28-7

II 37630; 347.7/C94

 

Culegere de legislație privind profesia de avocat. - București : Universul Juridic, 2005.

237 p. ; 19 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8446-38-4

II 37629; 347.9/C94

 

Culegere de legislație. - București : Universul Juridic, 2004.

311 p. ; 20 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8446-09-0

II 37638; 343.1/C94

 

Culegere de practică judiciară în materie civilă 2005 / coord.: conf.univ.dr.jud. Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2006.

579 p. ; 17 cm.

III 19418; 347.9/C93

 

Culegere de practică judiciară în materie comercială 2005 / coord. conf.univ.dr.jud. Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2006.

495 p.; 18 cm.

III 19419; 347.7/C93

 

Culegere de practică judiciară în materie de litigii de muncă 2005-2006 (semestrul I) / coord. : conf. univ. dr. jud. Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2006.

572 p.; 18 cm.

III 19417; 349.2/C93

 

Culegere de practică judiciară în materie penală 2005 / coord.: conf. univ. dr. jud. Dan Lupașcu. - București : Universul Juridic, 2006.

419 p.; 18 cm.

III 19416; 343.1/N35

 

DAGHIE, VIOREL.

Elemente de management public / Viorel Daghie, Doina Mihăilă, Elisabeta Slabu. - Galați : Sinteze, 2005.

199 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7772-22-9

III 18126; 342/D11

 

DAGHIE, VIOREL.

Elemente de teoria generală a statului și dreptului : note de curs / Viorel Daghie, Florin Coman-Kund, Dragoș Daghie. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, [s.a.].

132 p. ; 24 cm.

III 19467; 340.12/D12

 

DEAK, FRANCISC.

Tratat de drept civil : contracte speciale / prof. univ. dr. Francisc Deak ; ed. a 4-a actualizată de Lucian Mihai și Romeo Popescu. - ed. a 4-a. - București : Universul Juridic, 2006-.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 973-8929-46-6

vol. 1 : Vânzarea-cumpărarea. Schimbul. - 2006. - 160 p. - ISBN 973-8929-47-4

vol. 2 : Locuința. Închirierea locinței. Arendarea. Antrepriza. Mandatul.. - 2006. - 258 p. - ISBN 973-8929-46-6

vol. 3 : Împrumutul de folosință (comodatul). Înmprumutul de consumație (propriu-zis). Depozitul. Societatea civilă. Trnzacția. Donația. - 2007. - 261 p. - ISBN 973-8929-46-6

II 37627; 347.4/.5/D26

 

DEAK, FRANCISC.

Tratat de drept succesoral / prof. univ. dr. Francisc Deak. - București : Universul Juridic, 2002.

542 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85248-9-X

II 37642; 347.6/D26

 

Drept internațional contemporan : texte esențiale / coord. Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea. - a 2-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2007.

796 p.; 17 cm.

ISBN 978-973-8929-41-8

III 19421; 341/D82

 

DUMITRESCU, CORINA ADRIANA.

Practică judiciară adnotată : 2004 - 2005 / Corina Adriana Dumitrescu, Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2005.

251 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8446-74-0

II 37636; 34(498)/D91

 

DURET, NICU.

Drept financiar și fiscal / Dr. Nicu Duret, Gabriela-Nicoleta Mironov. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

118 p. ; 30 cm.

IV 7773; 347.73/D95

 

FILIPESCU, ION P.

Adopția : protecția și promovarea drepturilor copilului / acad. prof. univ. dr. doc. Ion P. Filipescu, asist. univ. dr. Andrei I. Filipescu. - București : Universul Juridic, 2005.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8446-42-2

II 37623; 347.6/F52

 

FILIPESCU, ION P.

Tratat de dreptul familiei / acad. prof. univ. dr. doc. Ion P. Filipescu. - ed. a 8-a rev. și compl. - București : Universul Juridic, 2006.

766 p. ; 23,5 cm.

ISBN 973-8929-43-1

III 19413; 347.6/F52

 

GHENA, MARIANA.

Drept penal : partea generală / Mariana Ghena. - Galați, [s.a.].

112 p. ; 30 cm.

IV 7772; 343/G39

 

Ghidul solicitantului : dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative (măsura 3.4) / Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Uniunea Europeană. - București : Agenția SAPARD-România, [s.a.].

105 p. ; 29 cm - (Programul SAPARD).

IV 7754; 341.1/G49

 

HANGA, VLADIMIR.

Curs de drept privat roman / prof.dr.doc. Vladimir Hanga, lect.dr. Mircea Dan Bocșan. - a 2-a. - București : Universul Juridic, 2006.

363 p.; 15 cm.

ISBN 973-8929-60-1

III 19408; 340.15/H21

 

Instituții de drept civil : curs selectiv pentru licență 2006-2007 (teste grilă) / Camelia Toader, Romeo Popescu, Marian Nicolae, Bogdan Dumitrache ; coordonatori : prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu, prof. univ. dr. Francisc Deak. - ed. rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2006.

590 p. ; 24 cm.

III 19469; 347/I-57

 

Justiția pentru minori / coord. Maria Coca-Cozma, Cristina Mihaela Crăciunescu, Lavinia Valeria Lefterache. - București : Universul Juridic, 2003.

454 p.; 17 cm.

ISBN 973-85847-2-8

III 19422; 342.1/J94

 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței / adnotări : Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2006.

223 p. ; 20 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8929-33-4

II 37633; 347.7/L40

 

Legislație privind activitatea de medicină legală / adnotări : Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2006.

128 p. ; 19 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8929-34-2

II 37634; 340.6/L40

 

Legislație privind contenciosul administrativ / adnotări : Lucian Uță. - București : Universul Juridic, 2006.

254 p. ; 20 cm - (Pro Lege).

ISBN 973-8929-52-0

II 37635; 342.9/L40

 

LEȘ, IOAN.

Legislația executării silite : comentarii și explicații / Ioan Leș. - București : C. H. Beck, 2007.

522 p.; 14 cm - (Legi comentate).

ISBN 978-973-115-158-8

II 37643; 347.9/L52

 

LUPAȘCU, DAN.

Regimul străinilor în România / Dan Lupașcu, Gabriela Mihuț Gong. - București : Universul Juridic, 2006.

275 p.; 15 cm.

ISBN 973-7643-97-6

II 37641; 347.1/L83

 

MARINESCU, DANIELA.

Tratat de dreptul mediului / Daniela Marinescu. - ed. a 2-a rev. și adăugită. - București : Universul Juridic, 2007.

755 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8929-68-5

III 19414; 349.6/M40

 

MITRACHE, CONSTANTIN.

Drept penal român : partea generală / prof. univ. dr. Constantin Mitrache, lect. univ. dr. Cristian Mitrache. - ed. a 6-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2007.

451 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8929-96-8

III 19468; 343/M82

 

MREJERU, THEODOR.

Judecata penală în primă instanță : aspecte teoretice și jurisprudența în materie / dr. Theodor Mrejeru, dr. Bogdan Mrejeru. - București : Universul Juridic, 2006.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-24-5

II 37631; 343.1/M93

 

NEAGU, ION.

Drept procesual penal : practică judiciară ; teste grilă / prof.univ.dr. Ion Neagu, conf.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv, asist.univ. Mircea Damaschin. - București : Universul Juridic, 2003.

557 p.; 25 cm.

ISBN 973-85846-6-3

III 19420; 343.12/N31

 

PASĂRE, DIANA-IULIANA.

Culegere de practică judiciară în materia contenciosului administrativ și fiscal 2005 / Diana-Iuliana Pasăre (Judecător-Secția a VIII-a contencios administrativ), Liliana Vișan (Judecător-Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal) ; coordonator : conf. univ. dr., judecător Dan Lupașcu - Președintele Curții de Apel București. - București : Universul Juridic, 2006.

476 p. ; 24 cm.

III 19470; 342.9/P38

 

ROMIȚAN, CIPRIAN RAUL.

Drepturile morale de autor / dr. Ciprian Raul Romițan. - București : Universul Juridic, 2007.

198 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8929-76-0

II 37640; 347.77/.78/R71

 

RUSU, MARCEL IOAN.

Executarea hotărârii penale / Marcel Ioan Rusu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

347 p.;16 cm.

ISBN 978-973-739-434-7

II 37656; 343(498)/R88

 

Sesiunea de comunicări științifice studențești : ediție inaugurală / Coord. decan Răducan Oprea. - Galați : Europlus, 2007.

504 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-7845-71-9

III 19400; 340/S46

 

STĂNESCU, GEORGETA.

Curs introductiv de drept al afacerilor : note de curs pentru studenții facultăților cu profil economic și tehnic / lect.drd. Georgeta Stănescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-2006.

97 p.; 30 cm.

IV 7744; 347.7/S75

 

STOICA, VERONICA.

Drept civil, instituții de drept civil : curs selectiv pentru licență / dr. Veronica Stoica, dr. Nicolae Pușcaș, dr. Petrică Trușcă. - a 2-a. - București : Universul Juridic, 2004.

603 p.; 25 cm.

ISBN 973-85847-1-X

III 19409; 347(498)/S86

 

TĂBĂRAȘ, MIHAELA.

Excepții de fond în procesul civil ; culegere de practică judiciară / Mihaela Tăbăraș. - București : C. H. Beck, 2007.

216 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-115-063-5

II 37644; 347.9/T11

 

TĂBÂRCĂ, MIHAELA.

Drept procesual civil / conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă. - București : Universul Juridic, 2005.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-7643-05-4.

Vol. 1. - 2005. - 768 p. - ISBN 973-8446-82-1

Vol. 2. - 2005. - 384 p. - ISBN 973-8446-83-X

III 19411; 347.9/T11

 

TĂBÂRCĂ, MIHAELA.

Excepțiile procesuale în procesul civil / conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă - Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. - ed. a 2-a rev. și adăug. - București : Universul Juridic, 2006.

374 p. ; 20 cm.

ISBN 973-7643-55-0

II 37661; 347.9/T11

 

TOGAN, DRAGU.

Drept roman / Dragu Togan. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, [s.a.].

48 p. ; 30 cm.

IV 7758; 340.15/T69

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Tratat de dreptul muncii / Alexandru Țiclea. - București : Universul Juridic, 2007.

1013 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-8929-65-4

III 19415; 349.2/T58

 

UDRESCU, DOINA.

Curs de drept al afacerilor / lect.univ.dr. Doina Udrescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

170 p.; 30 cm.

IV 7749; 347.7/U16

 

UȚĂ, LUCIA.

Acțiunea civilă în procesul penal : repararea prejudiciilor materiale și morale cauzate prin infracțiuni care au adus atingere vieții, integrității corporale asu sănătății : jurisprudență 2003-2006 / Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2006.

320 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-54-7

II 37622; 343.1/U93

 

UȚĂ, LUCIA.

Culegere de practică judiciară 2005 : drept civil și procesual civil ; drept comercial și contencios administrtiv ; drept penal și procesual penal / Lucia Uță. - București : Universul Juridic, 2006.

322 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-12-1

II 37660; 347.9/U93

 

VĂCĂROIU, DANIELA FLORENTINA.

Evoluția izvoarelor dreptului : privire specială asupra dreptului roman / lect. univ. dr. Daniela Florentina Văcăroiu. - București : Universul Juridic, 2006.

380 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-27-X

II 37624; 340.15/V11

 

VEDINAȘ, VERGINIA.

Drept administrativ : parte generală / Verginia Vedinaș. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2006].

58 p. ; 28 cm.

IV 7770; 342.9/V46

 

VERDINAȘ, VERGINIA.

Statutul juridic al funcționarului public parlamentar / prof. univ. dr. Verginia Verdinaș. - București : Universul Juridic, 2006.

251 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8929-62-8

II 37626; 342.9/V46

 

VOICU, COSTICĂ.

Istoria statului și dreptului românesc : curs universitar / dr. Costică Voicu. - București : Universul Juridic, 2006.

466 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8446-72-4

II 37625; 34(498)/V83

 

VOICU, COSTICĂ.

Teoria generală a dreptului : curs universitar / prof. univ. dr. Costică Voicu. - București : Universul Juridic, 2006.

382 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8929-26-1

III 19412; 340/V83

 

VOICU, MARIN.

Jurisprudență civilă : Legea nr. 10/2001, jurisprudența Curții Constituționale (2002 - 2005), jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție (2003 - 2005) / prof. univ. dr. Marin Voicu. - București : Universul Juridic, 2005.

415 p. ; 20,5 cm.

ISBN 973-8446-58-9

II 37632; 347.2/V83

TOP

 

35 Administrație publică. Artă militară

 

APETREI, NICOLAE CRISTIAN.

Istoria administrației publice : note de curs / Nicolae Cristian Apetrei. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

122 p. ; 30 cm.

IV 7756; 35/A65

TOP

 

37 Educație. Timp liber

 

3rd EUI-Net International Workshop : European models and best practice on practical placements of students. Proceedings, Rome, 14-16 May 2007. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" Brașov, 2007.

110 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-635-979-8

IV 7752; 373/378/T56

 

Copilul tău, școala și rolul tău de părinte : ghid pentru a deveni partener în educație / coordonator : Aurora Adina Ignat. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

114 p. ; 28 cm - (Education and culture).

IV 7753; 37/C69

 

DUȘE, CARMEN-SONIA.

Didactica predării disciplinelor de specialitate / Carmen-Sonia Dușe. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

265 p. ; 25 cm.

ISBN 973-739-248-5

III 19439; 371/D96

 

DUȘE, CARMEN-SONIA.

Management educațional / Carmen-Sonia Dușe. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006-.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-739-279-5

vol. 1 : Managementul instituțiilor educaționale. - 2006. - 242 p. - ISBN 973-739-280-9

III 19433; 371/D96

 

EUA Bologna Handbook : making Bologna work / editors : Eric Froment, Jrgen Kohler, Lewis Purser, Lesley Wilson. - 1st ed. - Berlin : Raabe, 2006-.

[vol.] cu pag. multiplă + 1 broșură + 1 CD-ROM ; 30 cm.

Mapa conține dosare A4. Broșura are titlul : The Bologna follow-up group : an overview.

ISBN 3-8183-0209-X : 1612.26 lei.

vol. 2 : A. Understanding Bologna in context. B. Introducing Bologna objectives and tools. C. Implementing Bologna in your institution. - 2007. - [120] p. : fotogr. ; 30 cm + 1 broșură + 1 CD-ROM. - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 3-8183-0209-2.

IV 7675; 373/378/E89

 

Omagiu profesorului Miron Ionescu : studii și reflecții despre educație / coord. Vasile Chiș, Cristian Stan, Mușata Bocoș. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

283 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-218-1

III 19440; 37/O-52

TOP

 

5/6 ȘTIINȚE TEORETICE. ȘTIINȚE APLICATE

 

McGraw-Hill encyclopedia of science & technology / ed. by Mark D. Licker, Elizabeth Geller, Jonathan Weil, David Blumel, Alyssa Rappaport, Stfan Malmoli, Jessa Netting, Renee Taylor, Charles Wagner. - 10th ed. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, 007.

20 vol. ; 28,5 cm.

ISBN 0-07-144143-3 ISBN 978-0-07-144143-8.

Vol. 1 : AAR-ANO. - xiii, 721 p. : il. + [3] f. : fotogr., h.

Vol. 2 : ANS-BIN. - 734 p. : il. + [7] f. : fotogr., h.

Vol. 3 : BIO-CHA. - 780 p. : il. + [2] f. : fotogr., h.

Vol. 4 : CHE-COS. - 821 p. : il. + [7] f. : fotogr., h.

Vol. 5 : COT-EAT. - 831 p. : il. + [3] f. : fotogr., h.

Vol. 6 : EBE-EYE. - 805 p. : il. + [2] f. : fotogr., h.

Vol. 7 : FAB-GEN. - 804 p. : il. + [4] f. : fotogr., h.

Vol. 8 : GEO-HYS. - 795 p. : il. + [2] f. : fotogr., h.

Vol. 9 : ICE-LEV. - 802 p. : il. + [8] f. : fotogr., h.

Vol. 10 : LIB-META. - 792 p. : il. + [4] f. : fotogr., h.

Vol. 11 : METE-NIT. - 796 p. : il. + [7] f. : fotogr., h.

Vol. 12 : NOB-PAP. - 783 p. : il. + [5] f. : fotogr., h.

Vol. 13 : PAR-PLAN. - 803 p. : il. + [5] f. : fotogr., h.

Vol. 14 : PLAS-QUI. - 745 p. : il. + [1] f. : fotogr., h.

Vol. 15 : RAB-RYE. - 699 p. : il. + [5] f. : fotogr., h.

Vol. 16 : SAB-SON. - 799 p. : il. + [5] f. : fotogr., h.

Vol. 17 : SOR-SUP. - 775 p. : il. + [9] f. : fotogr., h.

Vol. 18 : SUR-TYP. - 747 p. : il. + [1] f. : fotogr., h.

Vol. 19 : ULC-ZYG. - 784 p. : il. + [4] f. : fotogr., h.

Vol. 20 : Index. - 750 p.

IV 7743; (031)5/6/M11

TOP

 

51 Matematică

 

DEVORE, JAY L.

Probability and statistics for engineering and the sciences / Jay L. Devore. - 7th ed. - Duxbury Press : Thomson Books/Cole, 008.

XVI, 720 p. : tab., diagr. ; 25,5 cm.

ISBN 0-495-38223-X

III 19375; 519.2/D35

 

DEZSŐ, GAVRILĂ ȘTEFAN.

Ecuații hiperbolice cu argument modificat : tehnica punctului fix / Dezső Gavrilă Ștefan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

256 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-210-6

III 19458; 517/D35

 

LIXANDRU, ION.

Analiză matematică / Ion Lixandru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

67 p. : fig. ; 30 cm.

IV 7785; 517/L69

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Geometrie descriptivă [2005] / Elena Mereuță, Mădălina Alice Rus ; rev. șt. conf.univ.dr.ing. Ioan Baicu. - 2005 : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, Galați.

116 p.; 27 cm.

ISBN 973-627-251-6

III 18576; 514.18/M59

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Geometrie descriptivă / Elena Mereuță, Mădălina Alice Rus. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

116 p.; 28 cm.

IV 7792; 514.18/M54

 

MIRICĂ, ION.

Matematică aplicată în economie / Ion Mirică. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002.

2 vol. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

vol. 1. - 2002. - 122 p.

vol. 2. - 2002. - 148 p. - ISBN 973-8352-38-x

III 16364; 51/M76

 

MIRICĂ, ION.

Matematică / conf.dr. Ion Mirică. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

85 p.; 28 cm.

IV 7777; 51/M76

 

POPOVICI, CONSTANTIN I.

Analiză numerică cu MATLAB / Constantin I. Popovici. - Iași : Casa de Editură Venus, 2007.

408 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-756-043-8

III 19457; 519.6/P83

 

TOCARIU, LILIANA.

Geometrie descriptivă / conf.dr.ing. Liliana Tocariu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

81 p.; 28 cm .

IV 7791; 514.18/T67

TOP

 

53 Fizică

 

Compatibilitate electromagnetică : surse de perturbații electromagnetice / Adrian Baraboi, Sorin Popa, Maricel Adam, Cătălin Pancu. - Iași : Editura Pim, 2007.

200 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-716-562-6

III 19461; 537/C63

 

DAVID, VALERIU.

Măsurarea intensității câmpului electromagnetic : teorie și aplicații / Valeriu David, Mihai Crețu. - Iași : Casa de Editură Venus, 2006.

pag. multipl. ; 24 cm.

ISBN 973-756-008-6

III 19465; 537/D22

 

DIMOFTE, AGLAIA.

Rezistența materialelor / Aglaia Dimofte, Bogdan Ioniță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

[vol.] ; 30 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-355-1.

Vol. 1 : Solicitările barelor. Elasticitate. - 2007. - 162 p. : fig., diagr., tab. - ISBN 978-973-627-356-8

Vol. 2 : Structuri nedeterminate. Solicitări complexe. - 2007. - 128 p. - ISBN 978-973-627-357-5

IV 7623; 539.4/D46

 

DUDESCU, MIRCEA CRISTIAN.

Calculul de rezistență al tuburilor ondulate / Mircea Cristian Dudescu. - Cluj-Napoca : U. T. Pres, 2005.

159 p. : fig., tab., diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-662-207-X

III 19446; 539.4/D87

 

ENE, ANTOANETA.

Fizică / conf. dr. Antoaneta Ene. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

102 p. ; 30 cm.

IV 7787; 530.1/E53

 

EVETT, JACK B.

2500 solved problems in fluid mechanics and hydraulics / Jack B. Evett, Cheng Liu. - New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 989.

xi, 797 p. : fig., tab., diagr. ; 28 cm - (Schaum's Solved Problems Series).

ISBN 0-07-019784-9

IV 7740; 532/E93

 

Fluid flow phenomena : a numerical toolkit / ed. by Paolo Orlandi. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 000.

xii, 356 p. : fig., diagr., fotogr. ; 25 cm + CD - (Fluid Mechanics and Its Applications ; 55).

ISBN 0-7923-6095-8

III 18943; 532/F71

 

GILES, RANALD V.

Schaum's outline of theory and problems of fluid mechanics and hydraulics / Ranald V. Giles, Jack B. Evett, Cheng Liu. - 3rd ed. - New York ; San Francisco ; Washington : McGraw-Hill.

xiii, 378 p. : fig. ; 27,5 cm - (Schaum's Outline Series).

ISBN 0-07-020509-4

IV 7741; 532/G57

 

MUNSON, BRUCE R.

Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Oiishi. - 5th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley, 006.

xix, 770 p. : fig., 14 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-471-67582-2

III 19398; 532/M95

 

MUNSON, BRUCE R.

Student Solutions Manual & Study Guide to accompany Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Oiishi. - Hoboken, NJ : John Wiley, 005.

viii + [326] p. : fig. ; 25,5 cm.

ISBN 0-471-71896-3

III 19399; 532/M95

 

NAT, ALEXANDRINA.

Fizică / conf. dr. Alexandrina Nat, prof. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1. - 2005. - 138 p.

IV 7786; 530.1/N26

 

PINTILIE, GHEORGHE.

Culegere de probleme de rezistența materialelor : solicitări simple / Gheorghe Pintilie, Aurelian Albuț. - ed. revizuită

279 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-20-0

III 19450; 539.4/P66

 

PINTILIE, GHEORGHE.

Rezistența materialelor / Gheorghe Pintilie, Aurelian Albuț. - ed. revizuită

369 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-21-7

III 19449; 539.4/P66

 

POTÎRNICHE, AURORA.

Rezistența materialelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / asist. ing. Aurora Potîrniche. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

53 f. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7720; 539.4/P88

 

STRAT, IOAN.

Mecanică pentru ingineri / conf.dr.ing. Ioan Strat. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

91 p.; 28 cm.

IV 7789; 531/S75

 

Third National conference on applied physics : June 15-16, 2007, Galați : book of abstracts / ed. prof. dr. Antoaneta Ene, lect. dr. Nicolae Țigău, prof. dr. Emilian Dănilă, lect. dr. Gabriel Murariu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

70 p. ; 28,5 cm.

ISBN 978-973-627-376-6

IV 7736; 53/T56

TOP

 

54 Chimie

 

CIOROI, MARIA.

Chimie generală / Maria Cioroi. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

157 p.; 30 cm.

IV 7788; 54/C42

 

CIOROI, MARIA.

Elemente de chimie generală / Maria Cioroi. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

236 p. : fig. ; 24 cm - (Științe fundamentale).

ISBN 973-627-194-3

III 18110; 54/C53

 

DIMA, DUMITRU.

Chimie anorganică / Dumitru Dima. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

206 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7782; 546/D42

 

DINICĂ, RODICA-MIHAELA.

Chimie organică : note de curs / Rodica-Mihaela Dinică. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

160 p. ; 30 cm.

IV 7778; 547/D48

 

Introduction to nanoscale science and technology / ed. by Massimiliano Di Ventra, Stephane Evoy, James R. Helfin Jr. - New York : Springer, 004.

xiii, 612 p. : fig., diagr. ; 26 cm + 1 CD-ROM - (Nanostructure Science and Technology).

ISBN 1-4020-7720-3

III 19397; 544-121/I-58

 

REICH, STEPHANIE.

Carbon nanotubes : basic concepts and physical properties / S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch. - Weinheim : Wiley - VCH, 004.

ix, 215 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 3-527-40386-8

III 19475; 544-121/R40

 

Teste de chimie organică pentru concursul de admitere în învățământul superior / Gheorghe Zgherea, Milpomenia Georgescu, Ștefan Dima, Rodica Mihaela Dinică ; ref. șt. prof. univ. dr. Traian Florea ; coord. conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea. - ed. a 4-a. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

206 p. ; 24 cm - (Colecția Științe fundamentale).

ISBN 973-627-375-9

III 19396; 547/T46

TOP

 

55 Geologie. Hidrologie

 

MÂRZA, IOAN.

Geneza zăcămintelor de origine magmatică / Ioan Mârza. - ed. a 2-a, rev. și compl. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002-.

[vol.] ; 24 cm.

vol. 4 : Metalogenia hidrotermală. - 2002. - 516 p. - ISBN 973-610-059-6

III 19456; 552/M44

 

DUMITRIU, DAN.

Sistemul aluviunilor din bazinul râului Trotuș / Dan Dumitriu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

259 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-666-237-9

III 19431; 911.2/D89

TOP

 

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ

 

Dicționar tehnic englez-român / coord. Gabriela Niculescu. - ed. a 2-a rev. și ad. - București : Editura Tehnică, 2004.

1559 p.; 24 cm.

ISBN 973-31-2210-6

III 18691; 6(038)/D39TER

 

Dicționar tehnic român-englez / Coord. Romanița Christina Dobre. - București : Tehnică, 2004.

1566 p.; 30 cm.

ISBN 973-31-2230-0

III 18959; 6(038)/D36

top

 

61 Medicină

 

COTULBEA, STAN.

Oto-Rhino-Laryngology / Stan Cotulbea ; colab. prof. Marioara Poenaru, Stelian Lupescu, Alin Horia Marin, ... - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, 2007.

207 p. : fig. ; 23 cm.

III 19442; 616.21/C79

 

Curs [de] oto-rino-laringologie stomatologie / coord. prof. univ. dr. Stan Cotulbea ; coaut. Mărioara Poenaru, Stelian Lupescu, Alin Horia Marin, ... - Timișoara, 2007 (LITO UMFT).

228 p. ; 23 cm.

III 19441; 616.21/C95

 

ILICEA, EUGENIU.

Fundamentul medicinii de familie / Eugeniu Ilicea, Elvira Ilicea. - Constanța : Muntenia, 2007.

200 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-692-168-1

II 37651; 616/I-41

 

IORDĂCHESCU, GABRIELA.

Psihologia alimentației umane / Gabriela Iordăchescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

124 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7779; 613.2/.3/I-70

 

Oto-Rino-Laringologie : curs pentru studenți și medici rezidenți / Sub redacția prof. univ. dr. Stan Cotulbea. - Timișoara, 2007 (LITO UMFT).

2 vol. ; 23 cm.

Partea 1. - 2007 (LITO UMFT). - 216 p.

Partea 2. - 2007 (LITO UMFT). - p. 217-398.

III 19443; 616.21/O-90

 

Tulburări de creștere staturală și ponderală / ed. Corina Găleșanu ; colab. prof. dr. Corina Găleșanu, s. l. dr. Codrina Ancuța, s. l. dr. Dumitru D. Brănișteanu, prof. dr. Ovidiu Brumariu, ... - Iași : Editura "Gr. T. Popa", U.M.F., 2007.

[vi] p., 588 p. : il., fotogr., tab., diagr. ; 28 cm - (Syllabus).

ISBN 978-973-7682-11-6

IV 7739; 616-053.2/T93

TOP

 

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

Applied photovoltaics / S.R. Wenham, M.A. Green, M.E. Watt... - ed. a 2-a . - Londra : Earthscan, 2007.

323 p. ; 20cm.

ISBN 1-84407-401-3

III 19401; 620/A65

 

Deformation and Fracture Behaviour of Polymers / ed. Wolfgang Grellmann, Sabine Seidler. - Berlin : Springer, 2001.

597 p.: 447 ilustr., 51 tab.; 16 cm - (Engineering Materials).

ISBN 3-540-41247-6

III 19406; 620.1/D26

 

Fracture Mechanics Testing Methods for Polymers Adhesives and Composites / ed. D.R. Moore, A. Pavan, J.G. Williams. - Amsterdam : Elsevier, 2001.

375 p.; 18 cm.

ISBN 0-08-043689-7

III 19405; 620.1/F85

 

GUPTA, RAKESH K.

Polymer and Composite Rheology / Rakesh K. Gupta. - a 2-a rev. și exp. - New York : Marcel Dekker, Inc, 1977.

390 p.; 16 cm.

ISBN 0-8247-9922-4

III 19407; 620/G93

 

GURĂU, GHEORGHE.

Tehnologia materialelor : curs pentru secțiile de inginerie economică / Gheorghe Gurău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

141 p. : fig. ; 30 cm.

IV 7795; 620.1/G96

 

POTECAȘU, FLORENTINA.

Știința materialelor / conf. dr. ing. Florentina Potecașu. - Galați : Europlus, 2006.

142 p. ; 30 cm - (Colecția Științifică).

ISBN 973-7845-27-7

IV 7794; 620.1/P88

 

STRONG, A. BRENT.

Fundamentals of composites manufacturing : materials, mothodes, and applications / by Dr. A. Brent Strong ; ed. by Catherine A. Ploskonka. - Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, 989.

[VIII], 252 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-87263-358-6

III 19376; 620.1/S91

TOP

 

621.3 Electrotehnică

 

Photovoltaics : design and installation manual / Solar Energy International. - Gabriola Island, Canada : New Society Publishers, 2004.

XIX, 323 p. ; 28 cm.

ISBN 978-0-86571-520-2

IV 7750; 621.3/P63

 

Handbook of photovoltaic science and engineering / ed. by Antonio Luque, Steven Hegedus. - Chichester : John Wiley & Sons, 003.

xxvii, 1138 p. : fig., diagr., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-471-49196-9

III 19402; 621.31/H22

TOP

 

621.38 Electronică

 

GEORGESCU, MARIUS.

Power electronics applications / Marius Georgescu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" Brașov, 2006.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-635-698-1

Vol. 2 : Semicunductor power circuits. - 2006. - xii, 184 p. - ISBN 973-635-697-3

III 19453; 621.38/G32

TOP

 

621.4 Motoare termice

 

Lucrări practice de termotehnică, mașini și instalații termice / Maria Șova, Liviu Costiuc, Daniela Șova, Virgil-Barbu Ungureanu, ... - Brașov : Universitatea "Transilvania" din Brașov, 2004.

128 p. ; 24 cm.

III 19459; 621.4/L88

TOP

 

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BATOG, IONEL.

Elevatoare vibratoare elicoidale / dr.ing. Ionel Batog. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" Brașov, 2003-2006.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Dinamica. - 2003. - 150 p. - ISBN 973-635-229-3

Vol. 2 : Modelare. Simulare. Proiectare. - 2006. - 166 p. - ISBN 973-635-400-8

III 17288; 621.8/B37

 

BUIUM, FLORENTIN GH.

Mecanisme de dozare-ambalare a produselor / Florentin Gh. Buium. - Iași : Tehnopress, 2007.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-702-432-9

III 19464; 621.8/B90

 

BRABIE, GHEORGHE.

Proiectarea optimă a structurilor mecanice : alegerea optimă a materialelor și semifabricatelor metalice / Gheorghe Brabie. - Iași : Junimea, 2007.

233 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-37-1248-0

III 19448; 621.9/B75

 

IOVĂNAȘ, RADU.

Sudarea electrică prin presiune / Iovănaș Radu. - Timișoara : Editura Sudura, 2005.

315 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8359-32-5

III 19462; 621.79/I-77

 

ȘERBAN, REMUS IOAN.

Fundamentele proiectării / prof. univ. dr. ing. Remus I. Șerban. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

4 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-793-425-5

Vol. 1. - 2007. - 246 p. : fig., diagr., tab., fotogr. - ISBN 978-973-739-426-2

III 19452; 621.7/.9/S47

TOP

 

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

VASILESCU, ELISABETA.

Tratarea, valorificarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor toxice și radioactive : îndrumar de laborator / Elisabeta Vasilescu, Carmen-Penelopi Papadatu, Livia Gheorghieș. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

136 p. : fig., fotogr., tab., diagr. ; 29 cm.

ISBN 973-627-319-9

IV 7737; 628.3/.4/V33

TOP

 

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

Vehicule electrice hibride / coordonator : Gheorghe Livinț. - Iași : Casa de Editură Venus, 2006.

535 p. ; 24 cm.

ISBN 973-756-002-7

III 19463; 629.3/V40

TOP

 

629.5 Tehnică navală

 

Principles of naval architecture / ed. by Edward V. Lewis. - 2nd revision. - Jersey City, NJ : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 988.

3 vol. ; 28 cm.

Vol. 1 : Stability and strength : The Society of Naval Architects and Marine Engineers. - 988. - viii, 310 p. : fig., diagr., tab. - ISBN 0-939773-00-7

Vol. 2 : Resistance, propulsion and vibration : The Society of Naval Architects and Marine Engineers. - 988. - vi, 327 p. : fig., diagr., tab. - ISBN 0-939773-01-5

Vol. 3 : Motions in waves and controllability : The Society of Naval Architects and Marine Engineers. - 988. - vi, 429 p. : fig., diagr., tab. - ISBN 0-939773-02-3

IV 7735; 629.5./P92

top

 

639.2/.3/ Industria peștelui. Piscicultură

 

KAMLER, EWA.

Early life history of fish : an energetics approach / Ewa Kamler. - London ; New York ; Tokyo : Chapman & Hall, 992.

xv, 267 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Chapman & Hall fish and fisheries series ; 4).

ISBN 0-4123-3710-X

III 19372; 639.3/K19

 

MATTHEWS, WILLIAM J.

Patterns in freshwater fish ecology / William J. Matthews. - New York ; Albany ; Bonn : Chapman & Hall : International Thomson Publishing, 998.

xxii, 756 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Fisheries, aquaculture and aquatic sciences).

ISBN 0-4120-2831-X

III 19373; 639.3/M48

 

PURDOM, COLIN E.

Genetics and fish breeding / Colin E. Purdom. - London ; Glasgow ; New York : Chapman & Hall, 993.

xiv, 277 p. : fig., diagr., fotogr. ; 24 cm - (Chapman & Hall fish and fisheries series ; 8).

ISBN 0-412-33040-7 ISBN 0-442-31642-9

III 19371; 639.3/P98

 

Selection and breeding programs in aquaculture / ed. by Trygve Gjedrem. - Dordrecht : Springer : Akvaforsk, 005.

xvii, 364 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 1-4020-3341-9

III 19381; 639.3/S43

 

VULPE, VASILE.

Ghid de parazitoze la peștii dulcicoli / Vasile Vulpe. - Iași : Stef, 2006.

152 p.; 12 cm - (Stef Academic).

ISBN 973-8961-57-2

II 37653; 639/V97

TOP

 

64 Economie casnică. Industrie hotelieră și turism. Gastronomie

 

VINTILĂ, IULIANA.

Știință și artă în catering / conf. dr. ing. Iuliana Vintilă, dr. în medicină Ștefan Chicoș. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2004.

287 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1793-0

III 19385; 641/642/V64

 

VINTILĂ, IULIANA.

Tehnologia activităților din unitățile de alimentație publică și turism / conf. dr. ing. Iuliana Vintilă, prof. gr. I Aurelia Turcescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

451 p. : fig., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1865-1

III 19384; 641/642/V64

TOP

 

65 Management

 

ARITON, DOINIȚA.

Finanțele întreprinderii / Doinița Ariton. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

95 p. ; 29 cm.

IV 7767; 658.1/A78

 

CIOCOIU, NADIA CARMEN.

Managementul riscului în afaceri și proiecte / Nadia Carmen Ciocoiu. - București : ASE, 2006.

260 p.; 15 cm.

ISBN 973-594-762-5

III 19437; 658.5/C51

 

CUCUI, G.

Managementul întreprinderii : lucrări practice și aplicații / lect. univ. dr. G. Cucui, lect. univ. dr. M. Duică, lect. univ. dr. V. Radu ; coordonator : prof. univ. dr. I.C. Dima. - Craiova : Arves, 2007.

243 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-8904-40-8

IV 7751; 658.1/C93

 

TOTOLICI, SOFIA.

Tehnologie și inovare / conf. dr. ing. Sofia Totolici. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

128 p. ; 30 cm.

IV 7764; 658.5/T78

TOP

 

657 Contabilitate

 

ISAI, VIOLETA.

Contabilitate financiară / Violeta Isai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, [s.a.].

159 p. ; 30 cm.

IV 7763; 657.4/I-81

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Bazele contabilității : note de curs / Florentina Moisescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

115 p.; 30 cm.

IV 7745; 657/M84

TOP

 

663/664 Industrie alimentară

 

BANU, IULIANA.

Politici și strategii globale de securitate alimentară / Iuliana Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

104 p. ; 30 cm.

IV 7780; 663/664/B27

 

Controlul calității în industria panificației : metode de analiză / coord. prof. dr. ing. Despina Bordei ; Despina Bordei, Gabriela Bahrim, Vasile Pâslaru, Carmen Gasparotti, Alina Elisei, Iuliana Banu, Luminița Ionescu, Georgiana Codină. - Galați : Academica, 2007.

xvi, 783 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8937-27-7

III 19380; 664.6/C68

TOP

 

669 Metalurgie

 

CARCEA, IOAN.

Ingineria proceselor metalurgice / Ioan Carcea, Costel Roman, Romeu Chelariu. - Iași : Performantica, 2006.

582 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-730-326-4

III 19460; 669.02/.09/C24

 

LEHENE, TIBERIU.

Turnarea aliajelor pe bază de zinc / Tiberiu Lehene, Vasile Soporan. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2006.

171 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-686-837-0

III 19451; 669.5/L41

 

PAPADATU, CARMEN-PENELOPI.

Posibilități de creștere a calității unor oțeluri solicitate în industria metalurgică / Carmen Penelopi Papadatu ; ref. șt. prof. dr. ing. Ioan Ștefănescu, prof. dr. ing. Ioan Giacomelli, conf. dr. ing. Liana Baltes. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

160 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-627-371-1

III 19395; 669.1/P28

TOP

 

67/68 Diverse industrii și meserii

 

CAMPO, E. ALFREDO.

The Complete part design handbook : for injection molding of thermoplastics / E. Alfredo Campo. - Munich : Hanser, 006.

XXI, 870 p. : fig., diagr., tab. ; 28 cm.

ISBN 1-56990-375-1

III 19379; 378/C17

 

GINGERY, VINCENT R.

The Secrets of Building a Plastic Injection Molding Machine / Vincent R. Gingery. - New York : David J. Gingery Publishing LLC, 2005.

127 p.; 12 cm.

ISBN 1-878087-19-3

II 37620; 678/G56

 

GINGERY, VINCENT R.

The Secrets of Building a Plastic Vacuum Forming Machine / Vincent R. Gingery. - New York : David J. Gingery Publishing LLC, 1999.

106 p.; 12 cm.

ISBN 1-878087-22-3

II 37621; 678/G56

 

MALLOY, ROBERT A.

Plastic part design for injection molding : an introduction / Robert A. Malloy. - Munich ; Vienna ; New York : Hanser, 994.

XII, 460 p. : fig., fotogr., diagr. ; 23 cm - (SPE Books from Hanser Publishers).

ISBN 1-56990-129-5

III 19377; 678/M19

 

Practical Guide to Injection Moulding / ed. V.Goodship . - New York : Rapra Technology, 2004.

264 p.; 30 cm.

ISBN 1-85957-444-0

IV 7742; 678/P89

 

REES, HERBERT.

Mold engineering / Herbert Rees. - 2nd ed. - Munich ; Vienna ; New York : Hanser, 002.

xxiii, 688 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 1-56990-322-0

III 19378; 678/R38

 

SHAH, VISHU.

Handbook of plastics testing and failure analysis / Vishu Shah. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, 007.

xiv, 634 p. : fig., fotogr., diagr., tab. ; 26 cm.

ISBN 0-471-67189-3

III 19374; 678/S52

TOP

 

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

HADDAD, WASSIM M.

Impulsive and hybrid dynamical systems : stability, dissipativity, and control / Wassim M. Haddad, VijaySekhar Chellaboina, Sergey G. Nersesov. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 006.

XV, 504 p. ; 24 cm - (Princeton Series in Applied Mathematics).

ISBN 0-691-12715-8

III 19370; 681.5/H12

 

SKOGESTAD, SIGURD.

Multivariable Feedback Control : Analysis and Design / Sigurd Skogestad, Ian Postlethwaite. - a 2-a . - New York : John Wiley & Sons, 2005.

574 p.; 23 cm.

ISBN 0-470-01168-8

III 19404; 681.5/S62

TOP

 

71 Sistematizare. Urbanism

 

PUȘCAȘU, VIOLETA.

Urbanism și amenajarea teritoriului : note de curs / Violeta Pușcașu. - [Galați] : Europlus, [s. a.].

166 p. ; 24 cm.

III 19473; 711.4/P99

TOP

 

81 Lingvistică

 

ANDONE, CORINA.

English for computer users / Corina Andone, Anca Gâță. - Galați : Academica, 2001.

194 p.; 28 cm.

ISBN 973-8316-02-2

IV 7776; 811.111/A48

 

ANDONE, CORINA.

English for marketing / Corina Andone, Carmen Maftei, Floriana Popescu. - București : Rentrop & Straton - Grup de editură și consultanță în afaceri, 2002.

174 p.; 28 cm.

ISBN 973-8154-46-4

IV 7775; 811.111/A48

 

CIUCĂ, LYDIA.

Dicționar francez-român / Lydia Ciucă. - București : Corint, 2007.

720 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-653-930-5

II 37619; 811.133.1(038)/C55

 

Dialogisme et nomination / recueil coordoné par : Armelle Cassans, Aude Demange, Bénédicte Laurent, Aude Lecler ; préface de Sophie Moirand ; postface de Paul Siblot. - Montpellier : Praxiling-Fre, 2003.

337 p. ; 20 cm - (Langue et praxis).

ISBN 2-84269-657-3

II 37658; 81'37/D36

 

Dicționar român-francez / Lydia Ciucă, Nicoleta Petuhov, Liliana Agache, Oana Uță ; coord. Lydia Ciucă. - București : Corint, 2007.

704 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-653-998-5

II 37618; 811.133.1(038)/D39

 

Functional approaches to culture and translation : selected papers by José Lambert / edited by Dirk Delabatista, Lieven D'hulst, Reine Meylaerts. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 006.

XXVIII, 225 p. ; 24,5 cm - (Benjamins Translation Library ; 69).

ISBN 90-272-1677-0

III 19382; 81'25/F97

 

LEVIȚCHI, LEON.

Dicționar român-englez : 60000 de cuvinte / Leon Levițchi. - București : Teora, 2005.

1326 p. ; 28 cm.

ISBN 973-20-0582-3 : 68.9 lei.

III 18427; 811.111(038)/L55

 

La Nomination : quelles problématiques, quelles orientations, quelles applications ? / recueil coordoné par : François Dufour, Élise Dutilleul-Guerroudj, Bénédicte Laurent ; préface de Paul Siblot. - Montpellier : Praxiling-Fre, 2004.

241 p. ; 21 cm - (Langue et praxis).

ISBN 2-84269-664-6

II 37659; 81'37/N84

 

Repertoriul traducătorilor români de limbă franceză, italiană, spaniolă (secolele al XVIII-lea și al XIX-lea) : studii de istorie a traducerii / coordonator : Georgiana Lungu Badea. - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2006.

2 vol. ; 23 cm.

vol. 1 . - 349 p. - ISBN 978-973-125-035-9

vol. 2. - 417 p. - ISBN 978-973-125-036-6

III 19445; 81'25/R46

 

SALA, MARIUS.

Portrete / Marius Sala. - a 2-a. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

275 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-666-257-7

II 37646; 811.135.1/S11

TOP

 

82 Literatură

 

ANGHELIDOU, KLAIRI.

Poeme = Poiimata / Klairi Anghelidou ; trad. de Elena Lazăr ; cuv. înainte Klairi Anghelidou. - București : Omonia, 2006.

132 p. 22 cm - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-8319-29-3

II 37616; 821.14/A60

 

ANTOFI, SIMONA.

Literatură română veche, premodernă și modernă / lect. dr. Simona Antofi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

131 p. ; 30 cm.

IV 7783; 821.135.1.09/A62

 

ANTOFI, SIMONA.

Metamorfozele liricii românești / lect. dr. Simona Antofi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

121 p. ; 30 cm.

IV 7784; 821.135.1.09/A62

 

ATHANASIADIS, TASOS.

Dostoievski în drumul de la ocnă la pasiune : reconstituire romanțată / Tasos Ahtanasiadis ; trad. din lb. greacă Dorina Chisăliță ; cuvânt înainte Tilemahos Alaveras. - București : Omonia, 2005.

398 p. ; 22 cm - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-85377-5-4

II 37617; 821.14/A91

 

BUCIU, MARIAN VICTOR.

Avangarda și neoavangarda în literatura română / Marian Victor Buciu. - Craiova : Editura Universității din Craiova, 2006.

299 p.; 15 cm.

II 37648; 821.135.1-4.09/B86

 

Du local à l'universel : espaces imaginaires et identités dans la littérature d'enfance / coord. Jean Foucault, Muguraș Constantinescu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

274 p.; 16 cm.

ISBN 978-973-666-254-6

II 37645; 821.133.1-95/D86

 

EMINESCU, MIHAI.

Opere / Mihai Eminescu ; ed. critică întemeiată de Perpessicius. - București : Editura Academiei RPR, 1958-.

vol. ; 30 cm.

Vol. 5 : Poezii postume / ed. îngrijită de Perpessicius. - 1958. - 721 p. cu facs. - Anexe. Note și variante. Exerciții & Moloz. Addenda 7 Corrigenda. Apocrife. Mărturii. Indice. - 46 de reproduceri după manuscrise.

Vol. 6 : Literatura populară / ed. critică îngrijită de Perpessicius. - 1963. - 756 p. cu facs. - Poeme originale de inspirație folclorică. Lirica populară. Balade. Dramatice. Basme în proză. Irmoase. Paremiologie. Note și variante. Anexe. Exerciții & Moloz. Caietul anonim. Bibliografie. Indices. - 63 de reproduceri după manuscrise.

Vol. 9 : Publicistica 1870-1877 / studiu introductiv de Al. Oprea. - 1980. - 887 p. + [33] f. facs. - Albina, Familia, Federațiunea, Convorbiri literare, Curierul de Iași. - Bibliogr. p. 833-843.

Vol. 13 : Publicistica 1882-1883, 1888-1889 / Mihai Eminescu ; ed. critică ; coord. Al. Oprea ; rev. Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creția. - București : Editura Academiei RSR. - 1985. - 660 p. - Albina, Familia, Federațiunea, Convorbiri literare, Curierul de Iași. - Bibliogr. p. 833-843.

Vol. 14 : Traduceri filozofice, istorice și științifice / studiu introductiv de Al. Oprea. - 1983. - 1064 p. cu facs. - Hurmuzaki. Rotscher. Kant. Leskien. Bopp. Articole și excerpte. - Bibliogr. p. 1039-1042.

V 93; 821.135.1-1/E48

 

The Heath Anthology of American Literature / ed. by Paul Lauter, Richard Yearborough, Juan Bruce-Novoa, Jackson Bryer, Elaine Hedges, Anne Goodwyn Jones, Amy Ling, Daniel F. Littlefield Jr., Wendy Martin, Charles Molesworth, Carla Mulford, Raymund Paredes, Linda Wagner-Martin, Andrew O. Wiget. - 2nd ed. - Lexington ; Toronto : D. C. Heath and Company, 994.

2 vol. ; 23 cm.

Vol. 1. - xlii, 2965 p. - ISBN 0-669-32972-X

Vol. 2. - xliv, 3156 p. - ISBN 0-669-32973-8

III 19383; 821.111(73)/H42

 

LAZĂR, ELENA.

Capodopere ale literaturii neoelene : mic dicționar / Elena Lazăr. - București : Omonia, 2003.

378 p. ; 23 cm - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-8319-19-6

III 19393; 821.14.09/L32

 

MARINESCU-HIMU, MARIA.

Dialoguri culturale româno-grecești : studii / Maria Marinescu-Himu ; ed. îngrijită și cuvânt înainte de Marina Marinescu. - București : Omonia, 2004.

166 p. + [8] f. : fotogr., facs. ; 23 cm.

ISBN 973-85377-8-9

III 19390; 821.135.1-94/M40

 

MĂCRIȘ, ANATOL.

Găgăuzii în literatura și publicistica română / Dr. Anatol Măcriș. - București : PACO, 2007.

128 p. ; 20 cm.

II 37614; 821.135.1/M13

 

MUTHU, MIRCEA.

Balcanismul literar românesc / Mircea Muthu. - Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2002-.

3 vol. ; 21 cm - (Universitaria).

ISBN 973-35-1558-2

vol. 1 : Etapele istorice ale conceptului. - 2002. - 285 p. - ISBN 973-35-1559-0

II 37647; 821.135.1.09/M99

 

Opera lui Radu Selejan în interpretări critice / ed. Ana Selejan. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

300 p.; 16 cm.

ISBN 978-973-739-440-8

II 37650; 821.135.1.09/O-61

 

SĂVULESCU VOUDOURI, MONICA.

Balkania, veșnica noastră întoarcere / Monica Săvulescu Voudouri. - București : Omonia, 2004-.

vol. ; 23 cm.

Vol. 1. - 2004. - 260 p. - ISBN 973-85377-7-0

Vol. 2. - 2005. - 243 p. - ISBN 973-8319-22-6

III 19391; 821.135.1-94/S30

 

THEMELIS, NIKOS.

Pentru însoțirea noastră / Nikos Themelis ; trad. de Elena Lazăr ; cuvânt înainte Stavroula Papaspyrou. - București : Omonia, 2006.

268 p. ; 22,5 cm - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-8319-26-9 : 13 lei.

III 19386; 821.14'06-31/T49

 

VIAN, BORIS.

Blues pentru o pisică neagră / Boris Vian ; trad. de Nicolette Tiloi. - București : Univers, 2007.

141 p. ; 18 cm - (Colecțiile Cotidianul. Literatură ; 34).

ISBN 1-60257-030-2

I 4243; 821.133.1-32/V54

 

VIZYINOS, GHEORGHIOS.

Singura călătorie din viața sa : nuvele / Gheorghios Vizyinos ; cuv. înainte și tab. cronologic de Elena Lazăr ; trad. din lb. neogreacă de Elena Lazăr, Margareta Sfirschi-Lăudat, Claudiu Sfirschi-Lăudat, Amalia Zambeti. - București : Omonia, 2006.

276 p. ; 22 cm - (Biblioteca de Literatură Neoelenă).

ISBN 973-8319-41-2

III 19387; 821.14/V72

TOP

 

91 Geografie

 

PUȘCAȘU, VIOLETA.

Geografie economică / conf.univ.dr. Violeta Pușcașu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a].

132 p. ; 30 cm.

IV 7748; 911.3/P99

 

Municipiul Cluj-Napoca și zona periurbană : studii ambientale / ed. Vasile Cristea, Călin Baciu, Dan Gafta. - Cluj-Napoca : Accent, 2002.

332 p.; 24 cm.

Volum finanțat de Grantul CNCSIS 179-BM.

ISBN 973-8445-02-7

III 19432; 911.2/M95

TOP

 

93/94 Istorie

 

RADOS, LEONIDAS.

Sub semnul acvilei : preocupări de bizantinistică în România până la 1918 / Leonidas Rados ; cuv. înainte Alexandru Zub. - București : Omonia, 2005.

474 p. ; 25 cm.

ISBN 973-8319-36-6

III 19394; 94(498)/R16

 

SCALCĂU, PAULA.

Elenismul în România : o istorie cronologică / Paula Scalcău ; cuv. înainte Georgeta Filitti. - București : Omonia, 2006.

270 p. + [16] f. : fotogr. color ; 23 cm.

ISBN 973-8319-27-7

III 19392; 94(498)/S32

TOP