Titluri noi intrate în bibliotecă ianuarie-iulie 2007

 

0 GENERALITĂȚI

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

1 FILOZOFIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

311 Statistică

316 Sociologie

32 Politică

330/334 Economie generală

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Hidrologie

57 Biologie

58 Botanică

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

631/635 Agricultură în general. Horticultură

637.5 Industria cărnii

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

 

 

0 GENERALITĂȚI

 

MITRIC, OLIMPIA.

Manuscrise românești din Moldova : catalog / Olimpia Mitric ; prefață de prof.dr. Gabriel Ștrempel. - Iași : Junimea, 2006-.

5 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-37-1213-2

vol. 1. - 2006. - 502 p. + facsimile color. - Bibliogr.. - Indice. - ISBN 973-37-1214-0 : 35.70 lei.

III 19237; 001/M82

 

PAVELESCU, DAN.

Se apropie sfârșitul lumii ? / prof.dr. Dan Pavelescu. - București : Triumf, 2005.

302 p.; 14 cm.

ISBN 973-7634-19-5

II 37595; 001/P11

 

RADU, MĂRIUCA.

O istorie a tiparului și tipăriturilor / Măriuca Radu, Angela Repanovici. - Brașov : [s.n.], [s.a.].

201 p. multiple ; 30 cm.

IV 7674; 002/R17

TOP

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Analiza și proiectarea sistemelor informatice : Metoda MERISE / Cristian Georgescu. - Galați : Radial, 1999.

192 p. : fig., tab. ; 22 cm.

ISBN 973-98337-6-4

II 37601; 004.41/G32

 

GEORGESCU, MIHAELA.

Microsoft Office 2000 : culegere de probleme comentate / Mihaela Georgescu, Gianina Rizescu, Corina Sbughea. - Galați : Pax Aura Mundi, 2002.

256 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8310-18-0

III 19329; 004.42OF/G32

 

GEORGESCU, MIHAELA.

Structuri de date și baze de date / Mihaela Georgescu. - Galați : Pax Aura Mundi, 2002.

127 p. : fig. ; 23,5 cm.

ISBN 973-8310-15-6

III 19330; 004.65/G32

 

GEORGESCU, MIHAELA.

Tehnici de organizare și medii de gestionare a datelor / Mihaela Georgescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2000.

125 p. : fig., fotogr. ; 21 cm.

ISBN 973-8139-05-8

II 37600; 004.65/G32

 

GOANȚĂ, ADRIAN MIHAI.

Infografică 2D/3D / Adrian Mihai Goanță ; rec. șt. conf. dr. Ioan Baicu. - Brașov : Lux Libris, 2006.

220 p. : fig., diagr., fotogr. ; 27 cm.

ISBN 973-9458-81-5 ISBN 978-973-9458-81-8

IV 7614; 004.896AUTOCAD/G64

 

HRINCIUC LOGOFĂTU, DOINA.

C++: probleme rezolvate și algoritmi / Doina Hrinciuc Logofătu. - Iași : Polirom, 2001.

277 p.; 23,5 cm.

ISBN 973-683-690-8

III 17472; 004.42C++/H87

 

LOGOFĂTU, DOINA.

Bazele programării în C : aplicații / Doina Logofătu. - Iași : Polirom, 2006.

406 p.; 20 cm.

ISBN 973-46-0219-5

III 19258; 004.42/L71

 

MIHAI, IOAN COSMIN.

Securitatea sistemului informatic / Ioan Cosmin Mihai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

99 p.; 12 cm.

ISBN 978-973-627-369-8

II 37557; 004/M68

 

NOVAC ISTODE, CORNELIA.

Fundamente de inteligență artificială / Cornelia Novac, Adina Cocu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2003.

188 p. ; 24 cm - (Colecția Cartea de informatică).

ISBN 973-627-020-3

III 17154; 004.8/N90

 

PECHEANU, EMILIA.

Metode de reprezentare a cunoașterii în instruirea asistată / Emilia Pecheanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

202 p. ; 24 cm - (Cartea de informatică).

ISBN 973-627-341-5

III 19249; 004.43/P48

 

PECHEANU, EMILIA.

Sisteme de calcul și sisteme de operare / Emilia Pecheanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

162 p. ; 24 cm - (Cartea de informatică).

ISBN 973-627-340-7

III 19246; 004.43/P48

TOP

 

008 Cultură și civilizație

 

The Low Countries : Arts and Society in Flanders and The Netherlands / chief editor Jozef Deleu. - Rekkem [Belgium] : Stichting Ons Erfdeel, 1998-.

[vol.] ; 23 cm - (TLC).

vol. 11 . - 2007. - 320 p - (TLC ; 15). - ISBN 978-90-75862-90-4

III 14681; 008(48/49)/L82

 

Preocupări culturale în "Casa Cărții" / coord. prof.univ.dr. Vasile Popeangă. - Arad : "Vasile Goldiș" University Press, 2007.

206 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-664-182-4

III 19269; 008/P91

TOP

 

02 Biblioteconomie

 

Advance in Library Information Science / ed. YE Jianzhong... - Beijing : Science Press, 2006.

189 p.; 18 cm .

ISBN 7-03-017240-X

III 19312; 02/A17

 

Biblioteconomie : manual / coord. Sivia Nestorescu și Gheorghe-Iosif Bercan. - București : ABBPR, 1994.

113 p. ; 30 cm - (ABBPR).

ISBN 973-96016-9-3

IV 5561; 02/B51

 

Istoricul bibliotecii filialei Iași a Academiei Române / coord. Mariana Ignat. - Iași : Stef, 2006.

174 p.; 16 cm.

ISBN 973-8961-52-1

III 19278; 02/I-81

TOP

 

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

 

Eurofunding 2007 : Education, Training, Research Guide : 255 European funds + methodology : universities, training centres, research centres, schools. / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2007.

236 p. ; 29 cm.

ISBN 2-914793-62-6

IV 7705; 061.1EU/E90

TOP

 

1 FILOZOFIE

 

STAN, CARMEN MAGDALENA.

Kant și destinul metafizicii în epoca modernă / Carmen Magdalena Stan ; indice de nume alcătuit de Irina Ioniță ; colecție coordonată de Gheorghe-Ilie Fârte. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2005.

170 p. ; 20 cm - (Sphera ; 2).

ISBN 973-8076-94-3

II 37540; 14/S76

TOP

 

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

Istorie și spiritualitate ortodoxă în Episcopia Aradului : sesiune de comunicări științifice, Arad, 25-26 mai 2006 / Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. - [Arad], [2006].

421 p. ; 21 cm + 1 dischetă.

Discheta conține textul "Ortodoxie și globalizare. Relevanța relației local-universal în Europa de astăzi".

ISBN 973-7650-44-1

II 37528; 26/28/I-87

 

Învățătură de credință ortodoxă / se tipărește cu binecuvântarea P.S. dr. Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2002.

128 p.; 12 cm.

II 37596; 26/28/I-49

 

Ortodoxie și globalizare. Relevanța relației local-universal în Europa de astăzi / coord. Ioan Tulcan, Constantin Rus, Cristinel Ioja . - Arad : Editura Universității din Arad, 2006.

483 p. ; 20 cm.

ISBN 973-7650-45-X

II 37529; 26/28/O-82

TOP

 

311 Statistică

 

NEGOESCU, GHEORGHE.

Elemente de statistică macro și microeconomică / prof. univ. dr. ec. Gheorghe Negoescu, asist. univ. ec. Riana Iren Radu. - Galați : Editura "Fundația Academica", 2000.

232 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-99885-2-0

III 19333; 311/N39

TOP

 

316 Sociologie

 

BAUMAN, ZYGMUNT.

Freedom / Zygmunt Bauman. - Stratford : Open University Press, 1988.

106 p. ; 22 cm - (Concepts in the Social Sciences).

ISBN 0-335-15592-8

II 37519; 316/B38

 

DASCĂLU, NICOLETA.

Strategii și politici publice / Nicoleta Dascălu. - Craiova : Sitech, 2006.

141 p.; 16 cm.

ISBN 973-746-411-7

II 37525; 316/D20

 

HABERMAS, JÜRGEN.

Sfera publică și transformarea ei structurală : studiu asupra unei categorii a societății burgheze / Jürgen Habermas ; trad. Janina Ianoși. - ed. a 2-a rev. - București, 2005.

385 p.; 18 cm - (Cultura comunicării).

ISBN 973-711-069-2

II 36801; 316/H11

 

IAMANDI, PETRU.

American culture for democracy / Petru Iamandi ; control științific : conf. dr. Eugenia Gavriliu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2001.

94 p. ; 24 cm - (Education).

ISBN 973-8352-12-6

III 16138; 316/I-22

 

IAMANDI, PETRU.

American culture for democracy / Petru Iamandi. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.].

48 p. ; 21 cm.

II 37582; 316/I-22

TOP

 

32 Politică

 

Equity and Development : World Development Report / a copublication of the World Bank and Oxford University Press. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

320 p.; 33 cm.

ISBN 0-8213-6249-6

III 19219; 329/E15

 

META, BEQIR.

Greek-Albanian Tension, 1939-1949 / Prof.dr. Beqir Meta. - Tirana : Ilar, 2006.

563 p.; 18 cm.

ISBN 99943-817-7-6

III 19314; 323.1/M54

 

SPINEI, TUDOR.

Introducere în politologie / Tudor Spinei. - Chișinău : CE USM, 2003.

177 p.; 15 cm.

ISBN 9975-70-231-7

II 37588; 32.001/S72

TOP

 

330/334 Economie generală

 

Culegere de acte normative privind prevenirea și stingerea incendiilor / coordonator : Sorin Bocănială. - Galați : Editura Șoimu, 2006.

314 p. ; 20 cm.

ISBN 973-87646-8-8

II 37534; 331/C94

 

Ghid de bune practici pentru organizarea și funcționarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă -CSSM- / Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă. - Arad : Editura Promun, [2007].

113 p. ; 20 cm.

ISBN 973-87353-3-5

II 37537; 331/G49

 

Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale / Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. - București(Super Calculator SRL).

145 p.; 16,5 cm - (Norme specifice ; 111).

I 4085; 331.45/N86EE

 

ȘIMANSCHI, VASILE.

Istoria economiei românești : note de curs / lect. univ. drd. Vasile Șimanschi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

91 p. ; 24 cm.

III 19309; 330.8/S56

 

ȘIMANSCHI, VASILE.

Istoria economiei românești : note de curs / lect. univ. drd. Vasile Șimanschi. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2000.

91 p. ; 30 cm.

IV 7695; 330.8/S56

TOP

 

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

BASNO, CEZAR.

Monedă, credit, bănci / prof. univ. dr. Cezar Basno, prof. univ. dr. Nicolae Dardac, prof. univ. dr. Constantin Floricel ; coord. prof. univ. dr. Cezar Basno. - București : Editura Didactică și Pedagogică, [2007].

374 p. : fig., tab. ; 23,5 cm.

ISBN 973-30-2711-1

III 19332; 336.7/B36

 

CIOBANU, IONEL.

Marketing bancar / Ionel Ciobanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2003.

110 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Cartea de economie Distance Education).

ISBN 973-627-052-1

III 19331; 336.7/C51

 

ISĂRESCU, MUGUR C.

Reflecții economice / Mugur C. Isărescu. - București : Editura Academiei Române : Centrul Român de Economie Comparată și Consensuală, 2001-.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-8177-06-5.

vol. 2 : Politici ale Băncii Naționale a României. - 2006. - 226 p. - ISBN 973-618-106-5

III 16170; 336.7/I-81

 

MICU, ANGELA-ELIZA.

Posibilități de eficientizare a managementului activității bursiere în perioada de tranziție din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Angela-Eliza Micu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2007.

60 f. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37608; 336.7/M66

 

MICU, ANGELA-ELIZA.

Posibilități de eficientizare a managementului activității bursiere în perioada de tranziție din România : teză de doctorat / drd. Angela-Eliza Micu ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2007.

257 f. : tab., diagr., VIII f. ; 30 cm + 1 CD.

IV 7733; 336.7/M66

 

PUȘCACIU, VIORICA.

Monedă-credit / Viorica Pușcaciu, Florin Dan Pușcaciu. - Galați : [s.n.], 2001.

194 p. : fig., tab. ; 20 cm.

II 37599; 336.74/.78/P99

 

Simpozionul de istorie și civilizație bancară "Cristian Popișteanu" / Banca Națională a României, Fundația Culturală "Magazin Istoric", Asociația Română a Băncilor. - București : [s.n], -2005.

[vol.] ; 23 cm.

ISBN 973-0-03814-7

vol. 4 : Integrarea europeană a României. Punctul de vedere al sistemului bancar. - 2005. - 94 p.

vol. 5 : Parteneri ai Băncii Naționale a României în sistemul de credit autohton : Băncile Comerciale 1880-1948. - 2006. - 92 p.

III 19320; 336.7/S58

TOP

 

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

MEHEDINȚI, ION LUCIAN.

Economia și managementul mediului / Ion Lucian Mehedinți, Elena Carmen Țocu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

316 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 978-973-627-367-4

III 19277; 338.43/M55

 

MEHEDINȚI, ION LUCIAN.

Modelarea și simularea proceselor economice în agricultură și spațiul rural / conf.dr.ec. Ion Lucian Mehedinți, ing. Roxana Cristina Codrescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

237 p. ; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 978-973-627-354-4

III 19245; 338.48/M55

 

Protejarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor României / sub red. prof. dr. doc. Victor Giurgiu. - București : Arta grafică, 1995.

400 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-0-00130-8

III 19326; 338.43/P95

 

TURCOV, ELENA.

Coordonarea turismului / Elena Turcov. - Chișinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2006.

208 p. ; 19 cm.

ISBN 978-9975-75-007-3

II 37589; 338.48/T95

TOP

 

339 Comerț. Marketing

 

DJAROVA, JULIA.

Cross-border investing. [The case of Central and Eastern Europe] / dr. Julia Djarova. - Boston ; New York : Kluwer Academic Publishers, 2004.

ISBN 0-7923-7474-6

III 19229; 339.9/D54

 

MANDACHE, ION.

Istoria Uniunii Europene [curs] / Ion Mandache. - Galați : Universitatea Dunărea de Jos Galați, [2007].

46 p. ; 29,5 cm.

IV 7703; 339.9/M22

 

MITU, AUGUSTIN.

Marketing : bazele marketingului / Augustin Mitu. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2006.

131 p.; 20 cm.

III 19243; 339.138/M81

 

OLARU, ADRIANA.

Marketing / Adriana Olaru. - Galați : Europlus, 2004.

347 p. ; 24 cm.

ISBN 973-86933-3-0

III 19307; 339/O-39

 

STAN, CĂTĂLIN SILVIU.

Reengineering-ul în întreprinderile de telecomunicații în contextul dezvoltării tehnologiei informației pe exemplul funcțiunii comerciale, activitatea de vânzări : rezumatul tezei de doctorat / drd.Cătălin Silviu Stan ; cond.șt. prof. univ.dr.ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2007.

60 p.; 12 cm.

II 37570; 339/S76

 

STAN, CĂTĂLIN SILVIU.

Reengineering-ul în întreprinderile de telecomunicații în contextul dezvoltării tehnologiei informației pe exemplul funcțiunii comerciale, activitatea de vânzări : teză de doctorat / drd.Cătălin Silviu Stan ; cond.șt. prof. univ.dr.ec. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2007.

301 f.; 32 cm.

IV 7683; 339/S76

 

SUSANU, IRINA-OLIMPIA.

Marketing: teste, aplicații, studii de caz, proiecte / dr.ec. Irina Olimpia Susanu ; control științific : prof.dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

174 p.: fig., sch., tab.; 24 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-210-9

III 18275; 339.1/.3/S96

TOP

 

34 Drept. Jurisprudență

 

Acte privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană / Institutul European din România. - București : Institutul European din România, 2006.

324 p. ; 28 cm.

ISBN 973-7736-37-0

IV 7621; 341.2/A16

 

ARAT, GH. TEODOR.

Drept financiar și fiscal : note de curs / lect. univ. dr. Teodor Gheorghe Arat, jurist Oana Marie Arat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

152 p. ; 30 cm.

IV 7693; 347.93/A70

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Deontologia și statutul funcționarilor din administrația publică / Liviu Coman-Kund. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

II, 137 p. : sch. ; 23 cm.

ISBN 973-30-1822-8

III 18670; 342.9/C63

 

DAGHIE, VIOREL.

Elemente de teoria generală a statului și dreptului : note de curs / Viorel Daghie, Florin Coman-Kund. - București : Național, 2001.

139 p. ; 27 cm.

ISBN 973-8194-05-9 : 80000 lei.

III 15741; 340.1/D12

 

FULGA, IULIU.

Îndrumar de medicină legală pentru juriști / Iuliu Fulga ; ref. șt.: prof. univ. dr. Călin Scripcaru, prof. univ. dr. Aurel Nechita. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

VIII, 278 p. : il., fig., fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 973-30-1509-1

III 18842; 343.9/F96

 

IRINESCU, TEODORA.

Enciclopedie juridică / Teodora Irinescu ; prefață de Tudorel Toader ; lucrare editată cu sprijinul Autoritătii Naționale pentru Cercetare Științifică. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2006.

3 vol. ; 24 cm - (Univers Enciclopedic ; 1) (Univers Juridic ; 1).

ISBN 973-7603-56-7

vol. 1 : A-C. - 679 p. - ISBN 973-7603-57-5

vol. 2 : D-M. - 563 p. . - ISBN 973-7603-58-3

vol. 3 : N-Z. - 579 p. - ISBN 973-7603-60-5

III 19013; 340/I-80

 

Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006: norme metodologice de aplicare / Parlamentul României. - București : [ Monitorul Oficial], 2006.

190 p.; 15 cm.

II 37535; 343.11/L36

 

Legislația în domeniul securității și sănătății în muncă : hotărâri de guvern privind transpunerea directivelor europene din domeniul securității și sănătății în muncă în legislația din România / Guvernul României. - București : [Monitorul Oficial], 2006.

538 p.; 18 cm.

II 37536; 343.11/L36

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul concurenței comerciale / conf. univ. dr. Răducan Oprea, lect. univ. drd. Florin Tudor. - Galați : Europlus, 2007.

58 p. ; 24 cm - (Colecția Juridică).

ISBN 973-7845-65-8

III 19369; 347.7/O-64

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul mediului înconjurător / conf. univ. dr. Răducan Oprea, lect. univ. drd. Florin Tudor. - Galați : Europlus, 2007.

257 p. ; 24 cm - (Colecția Juridică).

ISBN 973-7845-69-6

III 19366; 349.6/O-64

 

OPREA, RĂDUCAN.

Legislație de protecție a mediului / conf. univ. dr. Răducan Oprea, lect. univ. drd. Florin Tudor. - Galați : Europlus, 2007.

185 p. ; 24 cm - (Colecția Juridică).

ISBN 973-7845-70-2

III 19368; 349.6/O-64

 

PEȚU, VIOREL.

Starea civilă mijloc de identificare a persoanei fizice / Paraschiv Pețu, Elena Velicu, Viorel Mardare. - a III-a rev. - București : Detectiv, 2006.

485 p.; 18 cm.

ISBN 973-1712-05-4

II 37527; 351/P54

TOP

 

37 Educație. Timp liber

 

Aspecte ale bioeticii în educație : [ghid pentru cadre didactice, ciclul gimnazial] / Luminița Drumea, Violeta Mija, Tatiana Mistreanu, Eugenia Parlicov. - Chișinău : Centrul "Dialog Intercultural", 2006.

152 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-9987-2-7

II 37604; 373.3/.5/A88

 

EUA Bologna Handbook : making Bologna work / editors : Eric Froment, Jürgen Kohler, Lewis Purser, Lesley Wilson. - 1st ed. - Berlin : Raabe, 2006-.

[vol.] cu pag. multiplă + 1 broșură + 1 CD-ROM ; 30 cm.

Mapa conține dosare A4. Broșura are titlul : The Bologna follow-up group : an overview.

ISBN 3-8183-0209-X : 1612.26 lei.

vol. 1 : A. Understanding Bologna in context. B. Introducing Bologna objectives and tools. C. Implementing Bologna in your institution. D. Moving beyond Bologna : the European Higher Education Area after 2010. - 2006. - pag. multiplă.

vol. 2 : A. Understanding Bologna in context. B. Introducing Bologna objectives and tools. C. Implementing Bologna in your institution. - 2007. - [120] p. : fotogr. ; 30 cm + 1 broșură + 1 CD-ROM. - ISBN 3-8183-0209-2

IV 7675; 373/378/E89

 

Nicolae Iorga și Universitatea din Cluj : corespondență (1919-1940) / ed. îngrij. de Petre Țurlea, Stelian Mândruț. - București : Editura Academiei Române, 2005.

387 p.; 21 cm.

ISBN 973-7934-36-9

III 19242; 378.4/N60

 

POPEANGĂ, VASILE.

Mărturii transilvănene despre acte creatoare de pedagogie românească / Vasile Popeangă. - Arad : "Vasile Goldiș" University Press, 2007.

374 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-664-180-0

III 19262; 373/378/P80

 

Stratégie de changement dans une faculté de médecine : Conférence Internationale des Doyens et des Faculté de Médecine d'Expression Française / edité par Professeur Jacques Barrier, Professeur César Akpo. - [2007].

124 p. : fig. ; 24 cm.

III 19358; 378.6/S90

TOP

 

502/504 Știința mediului înconjurător

 

ALBU, DUMITRICA.

O singură Dunăre / Dumitrica Albu. - Brăila : Succes, 1999.

223 p. : fotogr., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-9528-71-7

III 19327; 504.4/A33

 

Teoria proceselor de generare a poluanților (cazul industriei materialelor metalice) / prof.dr.ing. Avram Nicolae, prof.dr.ing. vasilica Dina, conf.dr.ing. Daniela Nagy, ... - București : PRINTECH, 2006.

222 p. ; 24 cm.

ISBN 973-718-420-3

III 19234; 502/504/T43

TOP

 

51 Matematică

 

ALDEA, FLORICA.

Matematici aplicate în științele agricole și silvice / Florica Aldea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2006.

375 p.; 21 cm.

ISBN 973-751-150-6

III 19233; 517/A35

 

ARMEANU, ILEANA.

Probabilități și statistică aplicate în biologie / Ileana Armeanu, Viorel Petrehuș. - București : MATRIX ROM, 2006.

263 p. ; 24 cm.

ISBN 973-755-110-9

III 19316; 519.2/A80

 

CAUTEȘ, GHEORGHE.

Geometrie analitică și diferențială / conf. univ. mat. dr. ing. Gh. Cauteș. - Brăila : Impuls, 2007.

435 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 973-8132-66-5

II 37597; 514.12/C31

 

FRIGIOIU, CAMELIA MIRELA.

Algebră și geometrie pentru ingineri : [curs] / Camelia Mirela Frigioiu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2000.

194 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8139-45-7

II 34615; 512/F90

 

Handbook of Automated Reasoning / editors : Alan Robinson and Andrei Voronkov. - Amsterdam : Elsevier ; Cambridge [Massachusetts] : The Mit Press, 2001.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 0-262-18223-8 ISBN 0-444-50813-9

vol. 1. - 970 p.

vol. 2. - 2122 p.

III 19230; 519.7/H22

 

NICULIȚĂ, ANGELA.

Structura unor clase de hipergrafe mixte unic colorabile / Angela Niculiță. - Chișinău : CE USM, 2001.

97 p.; 13 cm.

ISBN 9975-70--060-8

II 37586; 519.1/N57

 

OLARU, ELEFTERIE.

Grafuri perfecte și probleme conexe : contract de cercetare / Elefterie Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Litere și Știinte, 1996.

86 p. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema A17)

IV 7645; 517.9/O-39

 

ROCȘOREANU, CARMEN.

Bifurcațiile sistemelor dinamice continue : aplicații în economie și biologie / Carmen Rocșoreanu . - Craiova : Universitaria, 2006.

270 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm - (Publications of the Centre for Nonlinear Analysis and its Applications ; 9).

ISBN 973-742-426-3

III 19279; 517.5/R61

 

STAN, FELICIA.

Prelucrarea datelor în inginerie / Felicia Stan ; ref. șt. prof. dr. ing. Dumitru Nicoară, conf. dr. ing. Jenică Crânganu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

vi, 177 p. : ig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-30-1862-9

III 19335; 519.2/S76

 

TĂNĂSESCU, NASTA.

Probabilități, statistică și prelucrarea datelor / conf.dr.ing. Nasta Tănăsescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Centrul de Studii pentru Învățământ Deschis la Distanță, 2002.

245 p. ; 23 cm.

III 19310; 519.2/T17

TOP

 

53 Fizică

 

ANDREI, VIOREL.

Mecanica fluidelor / Viorel I. Andrei ; revizia științifică : prof.univ.dr.ing. Ovid Popovici. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004-2005.

3 vol. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-094-7

vol. 1 : Fluide ideale. - 2004. - 193 p. - ISBN 973-627-095-5

vol. 2 : Mișcări potențiale. - 2004. - 202 p. - ISBN 973-627-139-0

vol. 3 : Fluide reale. - 2005. - 195 p. - ISBN 973-87489-3-3

III 17217; 532/A53

 

AXINTI, GAVRIL.

Elemente de mecanică analitică cu aplicații în mecanica tehnică / Gavril Axinti, Nicușor Drăgan, Carmen Bordea. - București : Impuls, 2002.

160 p.; 15 cm.

ISBN 973-8132-32-0

II 37530; 531/A98

 

AXINTI, GAVRIL.

Mecanica tehnică / conf. univ. dr. ing. Gavril Axinti. - București : Impuls, 1998-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1 : Aplicații în calculul și construcția utilajului tehnologic. - 1998. - 176 p.- ISBN 973-98409-6-5

IV 7622; 531.8/A98

 

DIMOFTE, AGLAIA.

Rezistența materialelor / Aglaia Dimofte, Bogdan Ioniță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

[vol.] ; 30 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-355-1.

Vol. 1 : Solicitările barelor. Elasticitate. - 2007. - 162 p. : fig., diagr., tab. - ISBN 978-973-627-356-8

Vol. 2 : Structuri nedeterminate. Solicitări complexe. - 2007. - 128 p. - ISBN 978-973-627-357-5

IV 7623; 539.4/D46

 

DUMITRACHE, PETRU.

Caiet de aplicații la disciplina Rezistența materialelor / conf. dr. ing. Petru Dumitrache, asist. ing. Aurora Potîrniche. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

[127] f. : diagr. ; 30 cm.

IV 7722; 539.4/D90

 

Elaborarea unei teorii unitare a suprafețelor cinematic conjugate cu aplicații în domeniul corpurilor solide : modele pentru profilarea colectivă ; contract de cercetare / Universitatea Dunărea de Jos, Galați. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

80 f.; 30 cm - (5007/1996 ; 1181).

IV 7632; 531/E31

 

Fracture Mechanics of Ceramics : active materials, nanoscale materials, composites, glass and fundamentals / edited by : R.C. Bradt, D. Munz, M. Sakai, ... - New York : Springer, 2005.

636 p. ; 25 cm.

ISBN 0-387-24134-5

III 19266; 539.4/F85

 

MUȘAT, SORIN DUMITRU.

Vibrații mecanice : modele matematice aspecte practice [2006] / Sorin Dumitru Mușat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

256 p.; 20 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-360-5

III 19272; 534/M98

 

PALADI, FLORENTIN.

Sisteme complexe : modele analitice si numerice avansate de tip cluster / Florentin Paladi. - Chișinău : CEP USM, 2005.

174 p.; 14 cm.

ISBN 9975-70-581-2

II 37584; 530.1/P11

 

PALAGHIAN, LIVIU.

Siguranță, durabilitate și fiabilitate la oboseală / Liviu Palaghian. - București, 2007.

xii, 270 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Inginerie mecanică).

ISBN 973-31-2304-0

III 19363; 539.4/P14

 

POT�NICHE, AURORA.

Rezistența materialelor : îndrumar pentru lucrări de laborator / asist. ing. Aurora Potîrniche. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

53 f. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7720; 539.4/P88

 

POTLOG, TAMARA.

Lucrări practice la fizică (electricitate și magnetism) / Tamara Potlog, Ion Andronic, Constantin Antoniuc. - Chișinău : CE USM, 2003.

200 p.; 13 cm.

ISBN 9975-70-225-2

II 37585; 537/P73

 

STRAT, IOAN.

Mecanică tehnică : cu aplicații / Ioan Strat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

401 p. : fig., diagr. ; 24 cm - (Colecția Științe Inginerești).

ISBN 973-627-372-8

III 19364; 531/S90

TOP

 

54 Chimie

 

Applications of vibrational spectroscopy in pharmaceutical research and development / eds. Don E. Pivonka, John M. Chalmers, Peter R. Griffiths. - Chichester : John Wiley & Sons, 007.

xii, 372 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-470-87087-7

III 19346; 543.4/A69

 

Actes du quatrième Colloque Franco-Roumain de chimie appliquée COFrRoCA 2006 / ed. Lucian Gavrilă, Adriana Fînaru, Pierre Grandclaudon. - Bacău : Alma Mater, 2006.

446 p. : il., fig., tab., graf. ; 29 cm.

ISBN 973-8392-17-9

IV 7620; 54/A16

 

CAPEK, I.

Nanocomposite structures and dispersions : science and nanotechnology : fundamental principles and colloidal particles / I. Capek. - Amsterdam : Elsevier, 006.

x, 301 p. : fig., diagr. ; 25 cm - (Studies in Interface Science ; 23).

ISBN 0-444-52716-8

III 19344; 544-121/C20

 

Nanomaterials : from research to applications / H. Hosono, Y. Mishima, H. Takezoe, K. J. D. MacKenzie. - Amsterdam : Elsevier, 006.

xvi, 458 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-08-044964-6

III 19342; 544-121/N20

 

Nanostructured coatings / ed. by Albano Cavaleiro, Jeff Th. M. De Hosson. - New York : Springer, 006.

xx, 648 p. : fig., tab., diagr., fotogr. ; 24 cm - (Nanostructure Science and Technology).

ISBN 0-387-25642-3

III 19355; 544-121/N20

 

Nanostructured materials for solar energy conversion / ed. by Tetsuo Soga. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg ; Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, 006.

xiii, 600 p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-444-52844-X

III 19345; 544-121/N20

 

OZIN, GEOFFEY A.

Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials / Geoffrey A. Ozin, André C. Arsenault. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, 005.

xl, 628 p. : fig., diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 0-85404-664-X

III 19343; 544-121/O-99

 

SERGEEV, G. B.

Nanochemistry / G. B. Sergeev. - Amsterdam : Elsevier, 006.

xii, 249 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-444-51956-4

III 19339; 544-121/S49

 

TJONG, S. C.

Nanocrystalline materials : their synthesis, structure, property relationship and applications / S. C. Tjong. - Kidlington : Elsevier, 006.

x, 355 p. : fig., diagr., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-08-044697-3

III 19340; 544-121/T66

 

WEHRSPOHN, RALF B.

Ordered porous nanostructures and applications / ed. by Ralf B. Wehrspohn ; contributors : J. Carstensen, J.-N. Chazalviel, M. Christophersen, H. Föll, ... - Springer, 005.

xiii, 207 p. : fig., diagr., fotogr. ; 26 cm - (Nanostructure Science and Technology).

ISBN 0-387-23541-8

III 19341; 544-121/O-71

TOP

 

55 Geologie. Hidrologie

 

Encyclopedia of hydrology and water resources / ed. by Reginald W. Herschy, Rhodes W. Fairbridge. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 998.

xxvii, 803 p. : fig., tab., sch., diagr., fotogr. ; 30 cm - (Encyclopedia of Earth Sciences Series).

ISBN 0-412-74060-5

IV 7719; 556/E52

 

CHIRICĂ, LAZĂR.

Hidrologie generală : repere practice / Lazăr Chirică. - Chișinău : CEP USM, 2006.

148 p.; 29cm.

ISBN 978-9975-917-20-9

IV 7696; 556/C42

TOP

 

57 Biologie

 

IGNATOVA, ZOYA.

Post-transcriptional and post-translational Processes for Regulation of Protein Function, Activity and Yield / dr.rer.nat. Zoya Ignatova. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2004.

107 p. ; 30 cm.

IV 7697; 577/I-39

 

MCKILLUP, STEVE.

Statistics explained : an introductory guide for life scientists / Steve McKillup. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 005.

xii, 267 p. : fig., diagr. ; 23 cm.

ISBN 0-521-83550-X

III 19347; 57/M12

 

MOCANU, VIOREL.

Strukturanalyse und Funktionscharakterisierung von Ionenkanal-Proteinen durch proteinchemische Modifizierungsreaktionen und massenspektrometrische Methoden : dissertation / Viorel Mocanu. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2003.

XII, 153 p. : fig., tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

ISBN 973-8076-48-X

II 37079; 577.1/M84

 

REVA, VEACESLAV.

Strategia și tactica izolării și purificării proteinelor / Veaceslav Reva, Vasile Ciobanu, Frieder Mueller-Uri. - Chișinău : Universitatea de Stat din Moldova, 2001.

184 p.; 13 cm.

ISBN 9975-70-030-6

II 37583; 577.112/R49

TOP

 

58 Botanică

 

OLTEAN, ION.

Molia minieră a castanului Cameraria orhidel Deschka-Dimic / Ion Oltean. - Cluj Napoca : AcademicPres, 2006.

115 p.; 12 cm.

ISBN 973-744-047-1

II 37526; 582/M87

TOP

 

61 Medicină

 

Actualități în medicina internă / coord. Gheorghe Gluhovschi. - ed. a 3-a. - Timișoara : Helicon, 2000.

574 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9159-67-2

III 19254; 616/A15

 

APRIL, ERNEST W.

Clinical Anatomy / Ernest W. April. - 3rd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams $ Wilkins, 1997.

672 p.; 28 cm - (National Medical Series for Independent Study).

ISBN 0-683-06199-2

III 19227; 611.1/.8/A65

 

The Arthritis handbook : a problem-solving approach to arthritis management / ed. Joseph Lee Hollander. - Philadelphia : Merck Sharp & Dohme, 1974.

178 p. ; 20 cm.

ISBN 911910-99-9

III 19252; 616/A84

 

CÂRLIGERIU, VIRGIL.

Tratat de odontoterapie conservatoare și restauratoare / Virgil Cârligeriu, Aurel Bold. - Timișoara : Lito, 2006.

2 vol. ; 23 cm.

partea I. - 364 p.

partea II. - p. 365-746.

III 19240; 616.3/C25

 

CHICOȘ, ȘTEFAN-CLAUDIU.

Vagotomiile în tratamentul chirurgical al ulcerului duodenal / dr. Ștefan-Claudiu Chicoș. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

120 p. : il. color, fotogr., tab., diagr. ; 21 cm - (Colecția Medica).

ISBN 973-627-283-4

II 36795; 617.54/.55/C42

 

Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital / Senior editor Peter F. Dunn ; associate editors : Thedore A. Alston, Keith H. Baker, J. Kenneth Davison, ... - 7th ed. - Massachusetts : Lippincott Williams $ Wilkins, 2007.

838 p. ; 21 cm.

ISBN 0-7817-8183-3

II 37547; 616-089/C57

 

Conn's Current Therapy / ed. Robert E. Rakel. - Philadelphia : Saunders, 1997.

1295 p.; 28 cm.

ISBN 0-7216-8674-5

IV 7481; 615.03/C68

 

CREANGĂ, DORINA.

Elemente de radiobiofizică / Dorina Creangă. - Iași : Cermi, 2005.

199 p. ; 24 cm.

ISBN 973-667-158-5

III 19263; 616-073/C84

 

DINU, CIPRIAN.

Fiziologie cardiovasculară : lucrări practice / Ciprian Dinu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

130 p. ; 28 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627-358-2

IV 7624; 612.1/D49

 

DOBRESCU, DUMITRU.

Farmacoterapie practică / prof. dr. doc. Dumitru Dobrescu. - București : Editura Medicală, 1989-.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1. - 1989. - 528 p. - ISBN 973-39-0022-2

Vol. 2. - 530 p. - 51 lei.

III 18955; 615/D58

 

DOROBANȚU, MARIA.

Hipertensiunea arterială : ghid pentru practica medicală / Maria Dorobanțu, Sergiu Sbenghe. - București : Metropol, 1997.

59 p.; 15 cm.

ISBN 973-562-082-0

II 37531; 616.12/D68

 

DUDEA, CORNELIU.

Atlas de electrocardiografie clinică / Corneliu Dudea. - București : Editura Medicală, 1988.

630 p.+ 388 p. ; 24 cm.

III 19255; 616.1/D87

 

Ecografia abdominală în urgențele medico-chirurgicale / coord. Gheorghe Gluhovschi. - Timișoara : Helicon, 2000.

697 p.; 20 cm.

ISBN 973-574-062-1

III 19253; 616-089/E15

 

Elemente de semiologie și patologie în ORL / sub redacția : prof.univ.dr. Mărioara Poenaru. - Timișoara : Lito, 2006.

2 vol. ; 23 cm.

partea I. - 307 p.

partea II. - p. 299-477 .

III 19238; 616.2/E36

 

EULIANO, T. Y.

Essential Anesthesia : from science to practice / T.Y. Euliano and J.S. Gravenstein. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

250 p. ; 25 cm.

ISBN 0-521-53600-6

III 19264; 616-089/E89

 

FULGA, IULIU.

Medicină legală : suport de curs / Iuliu Fulga. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, [s.a.].

121 p. ; 20 cm.

IV 7698; 616-091/F95

 

GOFIȚĂ, ELIZA.

Toxici minerali, volatili și gazoși : analiză și evaluare toxicologică / Eliza Gofiță, Floriana Ionică. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2005.

113 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7757-26-2

III 19192; 615.9/G87

 

GOFIȚĂ, ELIZA.

Toxicologie / Eliza Gofiță. - Craiova : Editura Medicală Universitară Craiova, 2004-.

[vol.] ; 29 cm.

ISBN 973-7757-10-6

vol. 1. - 2004. - 173 p. - ISBN 973-7757-9-2

IV 7615; 615.9/G87

 

HARRISON. Principii de medicină internă / Kurt J. Issenlbacher, Eugene Braunwald, Jean D. Wilson, ...; traducere de : dr. Cristina May, dr. Gabriela Oprescu. - ed. a 13-a. - București : Orizonturi : Lider, 1995.

906 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9342-13-2

II 37532; 616/H31

 

Histologia biosistemului orofacial / Teofil Mehedinți, Rodica Mehedinți, Mihaela Hâncu, Mălina Coman. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

149 p.; 16 cm - (Medica).

ISBN 973-627-274-5

II 36791; 611.018/H61

 

JIVĂNESCU, ANCA.

Estetică dento-facială : îndreptar de lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină Dentară / Anca Jivănescu, Florin Topală ; red. Dorin Bratu. - Timișoara : Lito U.M.F.T., 2006.

144 p.; 16 cm.

III 19239; 616.31/J65

 

LACATÎȘ, D.

Obezitatea / D. Lacatîș, Gh. Crețeanu . - Iași : Junimea, 1978.

263 p.; 16 cm.

II 37502; 613.2/L11

 

MAFTEI, OCTAVIAN.

Anatomia omului : artrologie / Octavian Maftei, Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

196 p. ; 28 cm - (Medica).

ISBN 973-627-344-X

IV 7612; 611.7/M14

 

MAFTEI, OCTAVIAN.

Noțiuni de embriologie generală / Octavian Maftei, Bogdan I. Ștefănescu, Roxana M. Ștefănescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2006.

120 p. : il. color, fotogr. color, tab. ; 20 cm.

ISBN 973-30-1630-6 ISBN 978-973-30-1630-4

II 37497; 612.6/M14

 

Manual of neurologic therapeutics / edited by Martin A. Samuels. - seventh edition. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

578 p. ; 22 cm.

ISBN 0-7817-4646-9

II 37518; 616.8/M30

 

MARSH, MICHAEL S.

Clinical Protocols in Labour / Michael S. Marsh, Janet M. Rennie, Phillipa A. Groves . - New York : The Parthenon Publishing Group, 2002.

200 p.; 16 cm.

ISBN 1-84214-085-X

III 19319; 616/M11

 

Medicina internă / sub redacția acad.prof.dr. I. Bruckner ; prof. C. Anastasu, prof. M. Anton, acad.prof. I. Brucknert, ... - București : Editura Militară, 1979-1980.

2 vol. ; 24 cm.

vol. 1. - 1979. - 694 p. : fig.

vol. 2. - 1980. - 704 p. : fig.

III 19256; 616/M54

 

NECHITA, AUREL.

Pediatrie pentru studenții Colegiului Medical Universitar și elevii școlilor sanitare / Conf. dr. Aurel Nechita. - Galați : Alma, 2004.

416 p.: tab.; 20,5 cm.

ISBN 973-9472-36-2

II 36969; 616-053.2/N33

 

Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart / ed. by William D. Travis, Elisabeth Brambilla, H. Konrad Mller-Hermelink, Curtis C. Harris ; World Health Organization Classification of Tumours, International Agency for Research on Cancer. - Lyon : IARC Press, 2004.

344 p. : fig., fotogr. color ; 27 cm - (World Health Organization classification of tumours ; 7).

ISBN 92-832-2418-3

III 19220; 616-006/P43

 

Principiile chirurgiei / Saymour I. Schwartz, Tom G. Shires, Frank C. Spencer, John M. Daly, Josef E. Fischer, Aubrey C. Galloway. - ed. a 7-a. - București : Teora, 2005.

[7] vol. ; 30 cm.

Titlul original este în limba engleză : Principles of Surgery.

Lucrarea originală se compune din 2 vol. ; ISBN=973-20-0791-5 (vol. 1) ; ISBN=973-20-0792-3 (vol. 2).

ISBN 973-25-0779-6

vol. 1 . - 303 p.

vol. 2. - p. 304-610.

vol. 3 . - p. 612-936.

vol. 4 . - p. 937-1265.

vol. 5 . - p. 1265-1581.

vol. 6 . - p. 1582-1898.

vol. 7 . - p. 1900-2152.

IV 7699; 617/P92

 

PRIVES, M.

Anatomia humana / M. Prives, N. Lisenkov, V. Bushkovich ; traducción del ruso Humberto Valdés Tergas. - quinta edición revisada y ampliada. - Moscu : Mir, 1984.

3 vol. ; 24 cm.

vol. 1 : Generalidades. Aparato locomotor. - 398 p. : fig.

vol. 2 : Esplannologia. Organos de secretion interna. - 230 p. : fig.

vol. 3 : Angiologia. Neurologia. Estesiologia. - 464 p. : fig., pl.

III 19257; 611/P92

 

STANCIU, CAROL.

Gastroenterologie practică / Carol Stanciu. - Iași : Junimea, 1979.

[vol.].

Vol. 2 : Patologia ficatului. - 284 p.: fig.; 21 cm.

II 37019; 616.3-002/S76

 

URSEA, NICOLAE.

Tratat de nefrologie / Nicolae Ursea ; colab. Silvia Alecu, Mihai Ardeleanu, Dimitrie Capșa, ... - ed. a 2-a. - București : Editura Fundației Române a Rinichiului, 2006 (Tipoholding S. A.).

3 vol. ; 30 cm.

ISBN 973-98051-7-5

Vol. 1. - 2006. - XIX, 1418 p. : fig. , tab., sch.

Vol. 2. - 2006. - XVII, p. 1419-2892 : fig., tab., sch.

Vol. 3. - 2006. - XIV, p. 2893-4230 : fig., tab., sch., cxiv p. : fotogr. color.

IV 7700; 616.61/U84

 

VASILIE, DORU VALENTIN.

Modalități de rezolvare chirurgiclă a hipospadiasului la copil / Doru Valentin Vasilie, Pavel Țepeneu, Dan Ștefan Sabou. - Timișoara : Editura Orizonturi Universitare, 2002.

215 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8391-43-1

III 19191; 616.6/V34

TOP

 

62 Inginerie. Tehnică în general

 

AXINTI, GAVRIL.

Dinamica aparatelor hidraulice autoexcitate / dr.ing. Gavril Axinti. - București : Impuls, 1998.

160 p. ; 30 cm.

ISBN 973-98409-1-4 : 45000 lei.

IV 6651; 62-82/A98

 

LAPIN, LAWRENCE L.

Modern engineering statistics / Lawrence L. Lapin. - Belmont : Duxbury Press, 1997.

583 p. + 1 dischetă ; 24 cm.

ISBN 0-534-50883-9

III 19261; 62/L21

 

DUDIC, IVAN.

Untersuchung ber die optimale Anordnung des Interface von Drehautomaten / Ivan Dudic. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2006.

164 p. ; 21 cm - (Bericht ; 524).

ISBN 3-922823-61-2

II 37592; 621/D87

TOP

 

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

Cercetări privind evoluția distrugerilor în straturile superficiale ale oțelurilor supuse proceselor de oboseală : cotract de cercetare / dir. de proiect conf.dr.ing. Liviu Palaghian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

34 f.; 30 cm - (5007/1996 ; 1171).

IV 7665; 620.1/C35

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Curgerea metalelor și aliajelor la realizarea pieselor turnante / Anișoara Ciocan. - Brăila : Evrika, 1988.

240 p.; 20 cm.

ISBN 973-9499-33-3

II 37514; 620.1/C51

 

Elaborarea și turnarea metalelor și aliajelor neferoase : îndrumar de laborator / Maria Vlad, Emil Strătulat, Gina Năstase, Marian Neacșu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, [2006].

150 p.; 23 cm.

IV 7617; 620.1/E35

 

MĂCUȚĂ, SILVIU.

Oboseala oligociclică a materialelor / Silviu Măcuță. - București : Editura Academiei Române, 2007.

174 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-27-1382-2

III 19315; 620.178/M11

 

Metode de eficientizare a consumurilor energetice / coord. Vasilică Marinescu. - București : Cartea Universitară, 2006.

187 p.; 20 cm.

ISBN 978-973-731-407-9

III 19214; 620.9/M61

TOP

 

621.1 Motoare termice. Motoare (mașini) cu abur

 

Implementarea calculatorului de proces în conducerea cazanului energetic de abur cu eficiența termică maximă și cu poluare admisibilă : contract de cercetare / responsabil de temă : prof.dr.ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1996.

21 p. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1156).

IV 7643; 621.1/I-48

 

Modelarea și optimizarea proceselor din instalații termoenergetice navale pe baza unor criterii termoeconomice / dir. de proiect prof. dr. ing. Tănase Panait ; prof. dr. ing. Constantin Gheorghiu, conf. dr. ing. Krisztina Uzuneanu. - [Galați], [1998].

42 f. : fig. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 11).

IV 7651; 621.1/M84

 

Studiul proceselor din turbinele cu abur și gaze : contract de cercetare / dir. prof.dr.ing. Tănase Panait. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 1996.

210 p.; 28 cm - (5007/1996 ; 1153).

IV 7630; 621.1/S75

TOP

 

621.3 Electrotehnică

 

Caracterizarea nivelului de îmbătrânire al sistemelor de izolații, prin metoda descărcărilor electrice parțiale / dir. de program conf. dr. ing. Toader Munteanu. - [Galați], [1998].

47 f. : fig., diagr. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 21).

IV 7655; 621.3/C22

 

Cercetări privind compatibilitatea electromagnetică a elementelor sistemelor electroenergetice : raport de cercetare / dir. de program prof. dr. ing. V. Dugan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , [1996].

[138] f., [72] f. : diagr., sch. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema A 11).

IV 7631; 621.31/.39/C35

 

Énergie electrique : qualité, distribution, utilisation / Grigore Fetecău, Ionuț Meleșcanu, Ciprian Vlad, Gelu Gurguiatu. - édition révisé. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

250 p. ; 23 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-346-6

III 19218; 621.3/E54

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Bazele electrotehnicii : note de curs / s. l. ing. Luiza Grigorescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 1999.

96 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7717; 621.3/G83

 

Laborator Electrotehnică. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

19 f. : fig. ; 30 cm.

IV 7701; 621.3/L12

 

MUNTEANU, IULIAN.

Contributions to the optimal control of wind energy conversion systems / Iulian Munteanu ; under the scientific supervision of prof.dr.eng. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică, 2006.

164 p. ; 30 cm.

IV 7678; 621.3/M95

 

MUNTEANU, IULIAN.

Contribuții privind conducerea optimă a sistemelor de conversie a energiei eoliene : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iulian Munteanu ; sub conducerea științifică a prof.dr.ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică, 2006.

54 p. ; 30 cm.

IV 7682; 621.3/M95

 

Sisteme de conducere optimală pentru regimuri dinamice ale acționarilor electrice : contract de cercetare / dir. conf.dr.ing. Emil Roșu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 1997.

73 f.; 30 cm.

IV 7671; 621.3/S53

 

Studiu asupra unui convertor dublu PWM C.A.-C.C.-C.A. regenerativ cu curenți absorbiți sinusoidali și funcționare la factor de putere unitar : contract de cercEtAre . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , -1996.

[vol.] ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1185).

faza II : Experimentări asupra unui convertor dublu-PWM c.a.-c.c.-c.a. - 1996. - 41 f.

IV 7642; 621.3/S93

 

Tehnica de comandă digitală a unui convertor PWM CA-CC cu rol de filtru activ / Universitatea Dunărea de Jos. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2007.

50 f.; 30 cm.

IV 7658; 621.3/T32

TOP

 

621.38 Electronică

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Electronica : curs / ing. Luiza Grigorescu. - Brăila, 2000.

86 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7718; 621.38/G83

 

MĂRĂȘESCU, NICOLAE.

Fiabilitate și diagnoză: [curs universitar] / Nicolae Mărășescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

191 p.; 24 cm - (Colecția Științe inginerești).

ISBN 973-627-140-4

III 17485; 621.38/.39/M32

 

Sinteza unor comenzi compuse pentru conducerea adaptivă și cu structură variabilă : contract de cercetare / director de proiect : conf.dr.ing. Adrian Filipescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor , 1996.

78 f. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1178).

IV 7639; 621.38/S59

 

Tehnici neuro-fuzzy în conducerea proceselor de laminare : contract de cercetare / dir. conf.dr.ing. Ion Bivol. - Galați : Universitatea din Galați. Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, 1996.

52 p.; 28 cm.

IV 7628; 621.38/T32

TOP

 

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

Cercetări privind creșterea eficienței recuperării energiei termice la bordul navelor : contract de cercetare / director de proiect : prof.dr.ing. Constantin Gheorghiu ; colectivul de cercetare : prof.dr.ing. Tănase Panait, șef lucr.dr.ing. Dan Scarpete, șef lucr.ing. Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1996.

38 f. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1155).

IV 7636; 621.4/C35

 

Metode experimentale aplicate la cercetarea mașinilor termice și criogenice / dir. de proiect prof. dr. ing. Constantin Gheorghiu. - [Galați], [1998].

[58] p. : tab., diagr. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 14).

IV 7652; 621.4/.5/M61

TOP

 

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

 

Cercetarea instalațiilor frigorifice cu compresie mecanică de vapori cu agenți ecologici : contract de cercetare / dir. de proiect prof. dr. ing. Dumitru Arădău. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1996.

121 p. : tab. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema A 11).

IV 7661; 621.5/C35

 

Cercetarea instalațiilor frigorifice cu comprimare mecanică de vapori cu agenți ecologici / dir. de proiect prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - [Galați], 1998.

95 f. : diagr., sch., tab. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 13).

IV 7648; 621.5/C35

 

Studiul sistemelor cu absorbție și comprimare mecanică de vapori pentru producerea combinată a frigului și a căldurii / dir. de proiect prof. dr. ing. Sava Porneală. - [Galați], 1998.

77 f. : fig., sch., tab. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 24).

IV 7649; 621.5/S93

TOP

 

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

Acoperiri de protecție cu aliaje Zn-Fe : contract de cercetare / dir. de proiect prof.dr.ing.chim. Olga Mitoșeriu. - Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 1996.

23 f. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 2).

IV 7634; 621.7/A16

 

Acoperiri de protecție cu aliaje Zn-Fe : contract de cercetare / dir. de proiect prof.dr.ing.chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor, 1996.

43 f. multigr. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 2).

IV 7633; 621.7/A16

 

ALAMANO, ANA MARIA.

Cercetări privitoare la conducerea adaptiv optimală a proceselor de prelucrare prin așchiere : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ana Maria Alamano ; conducător științific : prof.univ.dr.ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [s.a.].

27 p. ; 21 cm.

II 37543; 621.91/A30

 

ALAMANO, ANA MARIA.

Cercetări privitoare la conducerea adaptiv optimală a proceselor de prelucrare prin așchiere : teză de doctorat / ing. Ana Maria Alamano ; conducător științific : prof.univ.dr.ing. Alexandru Epureanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [s.a.].

137 p. ; 30 cm.

IV 7679; 621.91/A30

 

Asamblări cu strângere directă realizate hidrostatic : Analiza experimentală și prin modelare a asamblărilor cu strângere directă realizate hidrostatic : contract de cercetare / director proiect : prof.dr.ing. Viorica Constantin ; colectiv : conf.dr.ing. Dumitru Dragomir. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1998.

93 f. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 4).

IV 7662; 621.8/A85

 

ASTAKHOV, VIKTOR P.

Metal Cutting Mechanics / Viktor P. Astakhov. - London : CRC Press, 1999.

297 p. ; 23 cm.

ISBN 0-8493-1895-5

III 19265; 621.9/A89

 

BATOG, IONEL.

Elevatoare vibratoare elicoidale / dr.ing. Ionel Batog. - Brașov : Editura Universității "Transilvania" Brașov, 2003-2006.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Dinamica. - 2003. - 150 p. - ISBN 973-635-229-3

Vol. 2 : Modelare. Simulare. Proiectare. - 2006. - 166 p. - ISBN 973-635-400-8

III 17288; 621.8/B37

 

Cercetarea fenomenelor dinamice la așchierea rapidă a metalor : contract de cercetare / coordonator : Gheorghe Oproescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 1996.

56 f. ; 30 cm.

IV 7637; 621.9/C35

 

Cercetări pe modele privind parametrii tribostratului la alunecare și la rostogolire : contract de cercetare / director proiect : prof.dr.ing. Ioan Ștefănescu ; colectiv : prof.dr.ing. Ion Crudu, șef lucr. ing. Minodora Râpă, șef lucr.Lorena Tomescu, șef lucr. ing.Nicolae Diaconu, șef lucr. ing. Constantin Spănu, șef lucr. dr.ing. Mioara Hapenciuc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [1998].

131 f. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 25).

IV 7664; 621.8/C35

 

Cercetări privind utilizarea modelării numerice în studiul proceselor tehnologice. - [s. a.].

37 f. : fig., diagr. ; 30 cm - (Contract nr. 5006/1996 ; Tema nr. 1160).

IV 7626; 621.7/C35

 

Colecția de standarde comentate în domeniul sudării și tehnicilor conexe / coord. ing. Radu Constantinescu, dr. ing. Clara Boarnă. - Timișoara : Sudura, 2001-.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Sudarea prin topire cu arc electric. Standarde generale, condiții de calitate, prescripții de execuție, echipamente de sudare. - 2001. - 674 p. - ISBN 973-8359-01-5

Vol. 2 : Calificarea personalului și a procedeelor de sudare. - 2001. - 436 p.- ISBN 973-8359-02-3

Vol. 3 : încercări nedistructive și distructive ale îmbinărilor sudate și lipite. - 2002. - 617 p. - ISBN 973-8359-03-1

Vol. 4 : Materiale pentru sudare, lipire pulverizare. - 2002. - 624 p. - ISBN 973-8359-04-X

Vol. 5 : Sudarea și tăierea cu gaze. Echipamente de protecție. Sudare electrică prin presiune. - 2002. - 831 p. - ISBN 973-8359-08-2

Vol. 6 : Lipirea materialelor cu material de adaos. Pulverizare termică. Sudarea materialelor plastice. Sudarea bolțurilor. Sudare prin frecare. Sudare cu fascicul de electroni. Sudare cu laser. - 2002. - 344 p. - ISBN 973-8359-09-0

Vol. 7 : Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. - 2004. - 200 p. : fig., tab., diagr. - ISBN 973-8359-24-4

III 16177; 621.791/C62

 

Concepte moderne de fabricație : tehnologii pentru comprimarea timpului, proiectarea și realizarea rapidă de prototipuri / Viorel Păunoiu, Valentin Tăbăcaru, Cătalina Maier, Alexandru Epureanu, Vasilică Marinescu, Dumitru Nicoară ; autor coordonator Viorel Păunoiu. - București : Cartea Universitară, 2006.

145 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-731-406-2

III 19211; 621.7/C64

 

CONSTANTIN, VIORICA.

Asamblări cu strângere directă realizate hidrostatic : contract de cercetare / prof.dr.ing. Viorica Constantin, conf.dr.ing. Dumitru Dragomir. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1996-.

[vol.] ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1168).

etapa I : Studiul stării de tensiune și deformații în asamblările presate solicitate variabil, simultan și divers și funcționând în regim termic tranzitoriu. - 1996. - 126 f.

IV 7646; 621.8/C66

 

DONIGA, ANA.

Laminarea și trefilarea materialelor metalice : lucrări de laborator / Ana Doniga, Miltiade Sorin Istrate. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

114 p. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-359-9

III 19244; 621.77/D67

 

ECOTRIB 2007 : proceedings of the European Conference on Tribology and Final Conference on COST 532 Action, Ljubljana, Slovenia, June 12 - 15, 2007 / eds. Joze Vizintin, Bojan Podgornik, Kenneth Holmberg, Enrico Ciulli, Friedrich Franek. - Ljubljana : Slovenian Society for Tribology, 2007.

2 vol. ; 22 cm.

ISBN 978-961-90254-8-2

Vol. 1. - 2007. - XIV, 596 p. : fig., tab., diagr., fotogr.

Vol. 2. - 2007. - XIV, p. 597-1178 : fig., tab., diagr., fotogr.

II 37603; 621.89/E15

 

Gastrow injection models : 130 proven designs / edited by Peter Unger. - 4th edition. - Munich ; Cincinnati : Hanser Publishers, 2006.

335 p. ; 26 cm.

ISBN 3-446-40592-5

III 19259; 621.77/G23

 

Mașini de construcții : îndrumar de laborator. - Galați: Editura Fundației Universitare Dunărea de Jos Galați, 2004.

254 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-627-160-9

III 18881; 621.87/P57

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Analiza și sinteza mecanismelor / Elena Mereuță. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

300 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-30-1647-2 : 15 lei.

III 19251; 621.8/M59

 

Modelarea proceselor și sistemelor tehnologice neconvenționale de sudare cu arc electric : proiect de cercetare / dir. de proiect prof. dr. ing. Emil Constantin. - [Galați], 1996-1998.

vol. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998).

Vol. 1 : Etapa I : Cercetări privind sudarea subacvatică. - [1996]. - 68 p. : fig., sch., fotogr.

Vol. 2 : Etapa III : Simularea, separarea și cumularea influențelor la sudarea subacvatică. - 1998. - 73 f. : fig., diagr., fotogr - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 6).

IV 7644; 621.7/M84

 

PETREA, IOAN.

Echipamente de lucru adaptabile și interschimbabile pentru excavatorul hidraulic cu o cupă : proiectare, construcție, exploatare / Ioan Petrea, Carmen Necula. - Brăila : Evrika, 1999.

206 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 24 cm.

ISBN 973-8052-23-8

III 19215; 621.87/P57

 

POP, DUMITRU.

Lagăre cu rulmenți : proiectare / Dumitru Pop, Lucian Tudose, Simion Haragâș. - Cluj-Napoca : Todesco, 2006.

254 p.; 18 cm.

ISBN 973-8198-34-8

III 19270; 621.822/P73

 

Proceedings [of] 8th International Conference on Tribology : 3rd and 4th June 2004, Veszprém / ed. by Mihály Kozma. - Veszprém : University of Veszprém, [2004].

302 p. : fig., tab., fotogr. ; 25 cm.

III 19359; 621.89/P93

 

RUS, MĂDĂLINA ALICE.

Monitorizarea mișcărilor nestaționare a angrenajelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mădălina-Alice Rus ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

41 p. : fig. ; 21 cm.

II 37610; 621.8/R94

 

RUS, MĂDĂLINA ALICE.

Monitorizarea mișcărilor nestaționare a angrenajelor : teză de doctorat / ing. Mădălina-Alice Rus ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

143 f. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7731; 621.8/R94

 

SAFTA, VOICU IONEL.

Încercările tehnologice și de rezistență ale îmbinărilor sudate sau lipite / prof. dr. ing. Voicu Ionel Safta, s. l. dr. ing. Voicu Ioan Safta. - Timișoara : Sudura, 2006.

358 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8359-38-4

III 19190; 621.791/S14

 

Stratul superficial al organelor de mașini în procese tribologice și de oboseală : contract de cercetare / Universitatea Dunărea de Jos. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 1996.

70 p.; 28 cm - (5007/1996 ; 1167).

IV 7625; 621.8/S75

 

Stratul superficial în procesul de uzură și oboseală : contract de cercetare / director de proiect prof.dr.ing. Constantin Fălticeanu ; colectiv de cercetare : prof.dr.ing. Ion Crudu, șef lucr.dr.ing. Ovidiu Bratcu, șef lucr.ing. Silviu Măcuță, șef lucr.dr.ing. Mihai Simionov. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 1998.

125 p. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1997 ; Tema nr. 5).

IV 7647; 621.8/S82

 

Studii și cercetări privind comportarea materialelor ceramice, metaloceramice și compozite în contactele herziene cu rostogolire sau rostogolire cu alunecare : contract de cercetare / responsabil de temă prof.dr.ing. Ioan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, [1996].

38 f. multigr. : diagr., tab. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema A 11).

IV 7627; 621.8/S93

 

TOMULESCU, LUIZA.

Noțiuni de tribologie [curs universitar] / Luiza Tomulescu ; ref. șt. prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - [Brăila] : Ceprohart, 2001.

135 p. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 7715; 621.89/T74

 

TRENT, EDWARD.

Metal Cutting / Edward M. Trent, Paul K. Wright ; foreword by M. Eugene Merchant. - 4th ed. - Boston : Butterworth-Heinemann Limited, 2000.

446 p. ; 26 cm - (Mechanical Engineering).

ISBN 0-7506-7069-X

III 19268; 621.9/T83

 

VEREȘIU, SILVIA.

Simularea pe calculator a mișcării structurilor cu cinematică programată : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silvia Vereșiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

45 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 37613; 621.8/V46

 

VEREȘIU, SILVIA.

Simularea pe calculator a mișcării structurilor cu cinematică programată : teză de doctorat / ing. Silvia Vereșiu ; cond. șt. prof. dr. ing. Amedeu Orănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Mecanică, 2007.

169 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7729; 621.8/V46

TOP

 

624/627 Construcții civile

 

NASSEHI, VAHID.

Computational methods in the management of hydro-environmental systems / Vahid Nassehi, Diganta B. Das. - London : IWA Publishing, 007.

vii, 282 p. fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 1-84339-045-0

III 19351; 626/627/N23

 

NĂSTAC, SILVIU MARIAN.

Analiza dinamică a sistemelor de izolare a vibrațiilor pentru echipamente încorporate în construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Silviu Marian Năstac ; cond.șt.prof.dr.ing.dr.h.c. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

55 p.; 12 cm.

II 37555; 624/N11

 

NĂSTAC, SILVIU MARIAN.

Analiza dinamică a sistemelor de izolare a vibrațiilor pentru echipamente încorporate în construcții : teză de doctorat / ing. Silviu Marian Năstac ; cond. șt. prof.dr.ing.dr.h.c. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2006.

204 p.; 32 cm.

IV 7677; 624/N11

TOP

 

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

Echipamente pentru protecția mediului acvatic : contract de cercetare / resp. prof.dr.ing. Ion C. Ioniță. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 1996.

35 f.; 28 cm - (5007/1996 ; 1157).

IV 7629; 628.16/E14

 

STANCIU, CONSTANTIN.

Tehnologii și echipamente de protejare și epurare ape : proiect / prof. dr. ing. Constantin Stanciu. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

[80] p. : dig., diagr. ; 30 cm.

IV 7721; 628.3/S76

TOP

 

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

KUTHADA, TIMO.

Die Optimierung von Pkw-Kühlluftührungssystemen unter dem Einfluss moderner Bodensimulationstechniken / Timo Kuthada . - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2006.

155 p. ; 21 cm.

ISBN 3-8169-2664-9

II 37591; 629.3/K95

TOP

 

629.5 Tehnică navală

 

Cercetări privind calculul optim al structurilor de rezistență a corpului navelor : contract de cercetare / director de proiect prof.dr.ing. Mircea Modiga ; colectiv : prof.dr.ing. Liviu Stoicescu, șef lucr.ing. drd. Ionel Gavrilescu, șef lucr.ing.drd. Virgil-Daniel Olaru, ing. Mircea Dima. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 1996.

70 f. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1161).

IV 7641; 629.5/C68

 

Cercetări privind determinarea stărilor limită în vederea formulării restricțiilor necesare evaluării fiabilității și duratei de viață a navelor precum și optimizării structurilor de rezistență ale acestora : contract de cercetare / dir. de proiect prof.dr.ing. Mircea Modiga. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

70 f. ; 30 cm - (29/1998 ; 7).

IV 7663; 629.5/C35

 

Dinamica sistemelor pentru transferul hidrocarburilor din exploatările marine : contract de cercetare / director de proiect : prof.dr.ing. I. Matulea ; colectiv : șef lucr.mat. V. Popa, șef lucr.ing. I. Strat, șef lucr.ing. E. Rusu, șef lucr.ing. N. Tălmaciu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 1996.

27 f. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1174).

IV 7640; 629.5/D47

 

DRAGOMIR, DUMITRU.

Complemente de proiectare în arhitectura navală / Dumitru Dragomir, Adrian Lungu, Leonard Domnișoru ; ref. șt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu, prof. dr. ing. Mircea Modiga. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

400 p. : fig., sch., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1864-3

III 19362; 629.01/.02/D77

 

MATULEA, IORDAN.

Modele spectrale și probabilistice în tehnologia marină / Iordan Matulea, Georgică Slămnoiu, Victor Popa... - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

248 p.; 20 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-366-7

III 19276; 629.5/M84

 

MIRON, MARIAN.

Contribuții privind curgerea fluidelor polifazice prin conductele de hidrotransport : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Miron ; prof.dr.ing. Alexandru V. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

II 37605; 629.5/M76

 

MIRON, MARIAN.

Contribuții privind curgerea fluidelor polifazice prin conductele de hidrotransport : teză de doctorat / ing. Marian Miron ; prof.dr.ing. Alexandru V. Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , 2006.

IV 7725; 629.5/M76

 

NEWMAN, JOHN NICHOLAS.

Marine hydrodynamics / J. N. Newman. - Cambridge, Ms ; London : The Mit Press, 997.

xiii, 402 p. : diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 0-262-14026-8

III 19367; 629.5/N56

 

PÂRVULESCU, ROMAN.

Contribuții la studiul rezistenței generale a petrolierelor cu dublu înveliș : rezumatul tezei de doctorat / dipl.ing. Roman Pârvulescu ; cond.șt.prof.dr.ing. Liviu Soicescu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

39 f.; 32 cm.

IV 7681; 629.5/P68

 

PÂRVULESCU, ROMAN.

Contribuții la studiul rezistenței generale a petrolierelor cu dublu înveliș : teză de doctorat / dipl.ing. Roman Pârvulescu ; cond.șt.prof.dr.ing. Liviu Soicescu. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

133 p.; 32 cm.

IV 7676; 629.5/P68

 

Studii și cercetări asupra dinamicii instalațiilor de propulsie navale cu motoare cu aprindere prin comprimare / colectiv de cercet. prof. dr. ing. Valeriu Ceangă, prof. dr. ing. Gheorghe Dumitru, s. l. Costică Onu, s. l. Mihai Simionov, as. ing. Mugurel Burciu. - [Galați], 1998.

84 f. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 8).

IV 7650; 629.5/S93

 

Studii și cercetări privind proiectarea structurii unui nou tip de navă : contract de cercetare / dir. de proiect conf. dr. ing. Ionel Chirică. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Nave , [1996].

67 f. multigr. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1162).

IV 7635; 629.5/S93

TOP

 

631/635 Agricultură în general. Horticultură

 

DAVIDESCU, DAVID.

Secolul XX : performanțe în agricultură / sub redacția : acad. David Davidescu, prof. dr. Velicica Davidescu. - București : Ceres, 2002.

1178 p. ; 21 cm.

ISBN 973-40-0532-4 : 30 lei.

III 19317; 631/635/S39

 

Natural resources and sustainable development : international symposium, Oradea, 10-11 October 2006 / ed. board prof. dr. Traian Teodor Maghiar, prof. dr. Nagy Ianos, prof. dr. Vasile Bara, ... - [Oradea] : Editura Universității din Oradea, 2006.

1052 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-759-158-5 : 50 lei.

III 19231; 631/637/N26

TOP

 

637.5 Industria cărnii

 

POPESCU, ELENA CORINA.

Studiul comportării coloranților alimentari în preparatele din carne cu adaosuri derivate proteice și poliglucidice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Corina Popescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

44 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 37612; 637.5/P81

 

POPESCU, ELENA CORINA.

Studiul comportării coloranților alimentari în preparatele din carne cu adaosuri derivate proteice și poliglucidice : teză de doctorat / ing. Elena Corina Popescu ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

177 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7728; 637.5/P81

 

POPOACĂ, ARMAND.

Studiul optimizării factorilor TTT și PPP în lanțul frigorific al produselor alimetare perisabile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Armand Popoacă ; conducător științific : prof.dr.ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2007.

36 p. ; 20 cm.

II 37606; 637.5/P83

 

POPOACĂ, ARMAND.

Studiul optimizării factorilor TTT și PPP în lanțul frigorific al produselor alimetare perisabile : teză de doctorat / ing. Armand Popoacă ; conducător științific : prof.dr.ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2007.

212 p. ; 30 cm.

IV 7727; 637.5/P83

TOP

 

639.2/.3 Industria peștelui. Piscicultură

 

AUSTIN, BRIAN.

Bacterial fish pathogens : diseases of farmed and wild fish / Brian Austin, Dawn Austin. - 4th ed. - Chichester : Springer : Praxis Publishing, 007.

xxviii, 552 p. : tab., 11 f. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-1-4020-6068-7

III 19352; 639.3/A93

 

BEAUMONT, A. R.

Biotechnology and genetics in fisheries and aquaculture / A. R. Beaumont, K. Hoare. - Oxford : Blackwell Science Ltd., 003.

xii, 158 p. : fig., tab., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-632-05515-4

III 19354; 639.2/.3/B39

 

BULLER, NICKY B.

Bacteria from fish and other aquatic animals : a practical identification manual / Nicky B. Buller. - Wallinford : CABI Publishing, 004.

xvi, 8 f. : pl. color, 361 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-85199-738-4

III 19348; 639.3/B91

 

Contemporary studies on fish feeding : the proceeedings of GUTSHOP '84 : papers from the fourth workshop on fish food habits held at the Asilomar Conference Center, Pacific Grove, California, U.S.A., December 2-6, 1984 / ed. by Charles A. Simenstad, Gregor M. Cailliet. - Dordrecht ; Boston ; Lancaster : Springer, 986.

334 p. : il., fig., diagr. ; 27 cm - (Developments in environmental biology of fishes ; 7).

ISBN 90-6193-615-2

III 19189; 639.3/C68

 

CRISTEA, VICTOR.

Amenajări, construcții și instalații în acvacultură : îndrumar de lucrări practice și de proiectare / Victor Cristea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2002.

144 p. : tab., sch., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-30-2150-4

III 19323; 639.2/.3/C87

 

DUNHAM, REX A.

Aquaculture and fisheries biotechnology : genetic approaches / Rex A. Dunham. - Wallingford : CABI Publishing, 004.

xi, 372 p. : fig., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 0-85199-596-9

III 19349; 639.2/.3/D94

 

Fish physiology / ed. by W. S. Hoar, D. J. Randall, A. P. Farrell. - London : Academic Press, 1969-.

vol. ; 24 cm.

Vol. 14 : Cellular and molecular approaches to fish ionic regulation / ed. by Chris M. Wood, Trevor J. Shuttleworth. - San Diego ; New York ; Boston : Academic Press. - 995. - ISBN 0-12-350438-4

III 4329; 639.3/F61

 

HEATH, ALAN G.

Water pollution and fish physiology / Alan G. Heath. - 2nd ed. - Boca Raton ; New York ; London : CRC Press : Lewis Publishers, 995.

[xii], 359 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-87371-632-9

III 19361; 639.3/H42

 

Hormones and their receptors in fish reproduction / ed. Philippa Melamed, Nancy Sherwood. - New Jersey ; London ; Singapore : World Scientific, 005.

ix, 297 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Molecular Aspects of Fish and Marine Biology ; Vol. 4).

ISBN 981-238-836-2

III 19350; 639.3/H79

 

HORVÁTH, LÁSZLÓ

Carp and pond fish culture / László Horváth, Gizella Tamás (Horváth), Chris Seagrave. - 2nd ed. - Oxford ; London ; Edinburgh : Blackwell Science Ltd. : Fishing News Books, 2002.

xiv, 170 p. : fig., tab., diagr. ; 25 cm.

ISBN 0-85238-282-0

III 19353; 639.3/H82

 

MAN, CORNEL.

Igienă piscicolă [Note de curs. Aplicații practice] / Cornel Man, Adrian C. Man. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2006.

233 p. ; 24 cm.

ISBN 973-751-281-2

III 19232; 639.2/M20

 

PATRICHE, TANȚI.

Cercetări imunologice la speciile de pești de cultură din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Tanți Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

63 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 37611; 639.3/P44

 

PATRICHE, TANȚI.

Cercetări imunologice la speciile de pești de cultură din România : teză de doctorat / drd. ing. Tanți Patriche ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

[8] f., 187 f. : tab., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 7730; 639.3/P44

 

The Physiology of fishes / ed. by David H. Evans, James B. Claiborne. - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press : Taylor & Francis, 006.

xii, 601 p. : fig., tab., diagr., fotogr., 4 f. : fotogr. color ; 26 cm - (Marine Biology Series).

ISBN 0-8493-2022-4

III 19356; 639.3/P63

 

Production of aquatic animals (Fishes) / ed. by C. e. Nash, A. J. Novotny. - Amsterdam ; Lausanne ; New York : Elsevier science B.V., 995.

xvi, 405 p. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm - (World Animal Science ; C 8).

ISBN 0-444-81950-9

IV 7714; 639.3/P94

 

Studiu privind implementarea metodei de separare cu fluide supercritice în industria alimentară : contract de cercetare / resp. prof.dr.ing. Traian Hopulete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1996.

87 f.; 30 cm - (5007/1997 ; A14).

IV 7666; 639/S75

 

The Ultimate Koi / ed. by Nick Fletcher. - Dorking : Ringpress Books : Interpet Publishing, [999].

256 p. : fig., fotogr. color ; 28,5 cm.

ISBN 1-86054-146-1

IV 7713; 639.3/U94

 

VASILE, MIHAELA AIDA.

Influența stării sanitare a ciprindelor de cultură asupra bioproducției din ecosisteme acvatice antropice din județul Galați : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Aida Vasile ; cond. șt. prof.dr.ing. George Vasilescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

52 p.; 12 cm.

II 37565; 639/V11

 

VASILE, MIHAELA AIDA.

Influența stării sanitare a ciprindelor de cultură asupra bioproducției din ecosisteme acvatice antropice din județul Galați : teză de doctorat / ing. Mihaela Aida Vasile ; cond. șt. prof.dr.ing. George Vasilescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

294 f.; 32 cm.

IV 7688; 639/V11

 

ZUGRAVU, GHEORGHE ADRIAN.

Model de sistem informațional pentru gestiunea bazelor de date din acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / Gheorghe Adrian Zugravu ; cond. șt. prof.dr.ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

II 37569; 639/Z91

 

ZUGRAVU, GHEORGHE ADRIAN.

Model de sistem informațional pentru gestiunea bazelor de date din acvacultură : teză de doctorat / Gheorghe Adrian Zugravu ; cond. șt. prof.dr.ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

219 p.; 32 cm.

IV 7684; 639/Z91

TOP

 

65 Management

 

BLOMMERS, JOHN.

OpenView network node manager : designing and implementing an entreprise solution / John Blommers . - New Jersey : Prentice Hall PTR, 2001.

316 p. ; 24.

ISBN 0-13-019849-8

III 19228; 658.6/B58

 

CINDREA, IOAN.

Managementul asigurărilor și protecției sociale / Ioan Cindrea. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2006.

192 p.; 16 cm.

ISBN 973-739-319-8

II 37523; 65.012.4/C50

 

Concepte moderne de fabricație : îmbunătățirea continuă-Kaizen, fabricarea în flux-Lean Manufacturing, mentenanța productivă totală / coord. Mihaela Banu. - București : Cartea Universitară, 2006.

100 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-731-404-8

III 19213; 658.65/C64

 

Concepte moderne de fabricație : Just in time, 5S, 6 Sigma, grupuri de lucru / coord. Cătălina Maier. - București : Cartea Universitară, 2006.

104 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-731-404-2

III 19212; 658.56/C64

 

Inovarea aplicată în creșterea competitivității, indicatori de inovare pentru companii / coord. Cătălina Maier. - București : Cartea Universitară, 2006.

206 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-731-405-0

III 19210; 658.58/I-55

 

Managementul riscului fundamantat pe optimizarea și planificarea întreținerii / coordonatori : prof.univ.dr.ing. Iordan Matulea, conf.univ.dr.ing. Nicoleta Tălmaciu, căpitan comandor conf.univ.dr.ing. Georgică Slămnoiu - Centrul de Cercetări pentru Forțele Navale, Constanța -, .. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

302 p. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-364-3

III 19275; 658.5/M20

 

Manualul Gower de management de proiect / ediție coord. de J.Rodney Turner, Stephen J. Simister ; trad. Smaranda Nistor. - București : Codecs, 2004.

771 p.; 29 cm - (Puterea cunoașterii).

ISBN 973-8060-68-0

IV 7430; 65/M11

 

MOCHAL, TOM.

Lecții de management de proiect / Tom Mochal & Jeff Mochal ; traducere de Ion Vișoiu. - București : Codecs, 2006.

224 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8060-76-1

III 19260; 65/M84

 

PETROVICI, ALA.

Introducere în marketing : prelegeri / Ala Petrovici, Ala Tabarcea. - Chișinău : CE USM, 2003.

131 p.; 13 cm.

ISBN 9975-70-280-5

II 37587; 658.8/P54

 

ȘIPOȘ, FLORIAN.

Economia și gestiunea întreprinderii : suport de curs - uz intern / conf.ec. Florian Șipoș. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Științe Economice și Administrative, 2001.

126 p. ; 30 cm.

IV 7694; 658.1/S56

TOP

 

657 Contabilitate

 

ISAI, VIOLETA.

Contabilitate de gestiune / Violeta Isai. - Galați : Mongabit, [2002].

părți ; 23 cm.

ISBN 973-8246-19-9

Partea I. - Galați : Mongabit. - [2002]. - 99 p. : tab. - ISBN 973-8246-20-2

III 19336; 657.47/I-81

 

ISAI, VIOLETA.

Contabilitate și fiscalitate / Violeta Isai. - Galați : Mongabit, [2002].

122 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8246-21-0

III 19334; 657/I-81

 

MOISESCU, FLORENTINA.

A.B.C. -ul contabilității / Florentina Moisescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2000.

235 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 973-99667-7-2

II 34415; 657/M86

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitate bugetară [curs] / conf. iniv. dr. Florentina Moisescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2001.

225 p. : tab. ; 29,5 cm.

IV 7702; 657.3/M86

TOP

 

663/664 Industrie alimentară

 

APETREI, CONSTANTIN.

Cercetări privind realizarea unor rețele de senzori voltametrici pentru clasificarea uleiurilor de măsline : teză de doctorat / doctorand : Constantin Apetrei ; conducător științific : prof.dr. Mircea Leonte. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

280 p. ; 30 cm.

IV 7680; 664.3/A65

 

BANU, CONSTANTIN.

Tehnologia zahărului / prof.dr.ing. Constantin Banu, lector dr.ing.ec. Sorin Strătilă Dorin, prep.drd.ing. Maria Garnai. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

114 p. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-353-7

III 19247; 664.1/B27

 

BARNA, OCTAVIAN.

Studiu privind conservarea cerealelor la temperaturi scăzute : rezumatul tezei de doctorat / ing. Octavian Barna ; cond. șt. prof.dr.ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

59 p.; 10 cm.

II 37566; 664.7/B28

 

BARNA, OCTAVIAN.

Studiu privind conservarea cerealelor la temperaturi scăzute: teză de doctorat / ing. Octavian Barna ; cond. șt. prof.dr.ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea " Dunărea de Jos“ Galați, 2006.

294 p.; 32 cm.

IV 7687; 664.7/B28

 

BERECHET, GABRIELA.

Influența tehnologiilor neconvenționale asupra potențialului nutritiv al alimentelor ; prepararea la microunde : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriela Berechet ; cond. șt. prof.dr.ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

58 f.; 12 cm.

II 37607; 664/B39

 

BERECHET, GABRIELA.

Influența tehnologiilor neconvenționale asupra potențialului nutritiv al alimentelor ; prepararea la microunde : teză de doctorat / ing. Gabriela Berechet ; cond. șt. prof.dr.ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2006.

186 f.; 32 cm.

IV 7726; 664/B39

 

Cercetări biochimice și tehnologice privind îmbogățirea produselor cerealiere în săruri minerale : contract de cercetare / director proiect : prof.dr.ing. Rodica Segal ; colectiv de cercetare ; prof.dr.ing. Despina Bordei, șef lucr.drd.ing. Luminița Georgescu, șef lucr.drd.ing. Cornelia Lungu, drd. Amarii Natalia, tehn. princ. Florica Ene. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 1998.

37 f. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 17).

IV 7659; 664.6/C35

 

Cercetări privind obținerea, caracterizarea și testarea în fază pilot a antioxidantului Allium / dir. de proiect prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - [Galați], [1998].

31 f. : sch., diagr., tab. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 29).

IV 7653; 664/C35

 

Cercetări privind obținerea și utilizarea antioxidanților naturali în Industria Alimentară : raport de cercetare / director de proiect : prof.dr.ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, [1996].

50 p. ; 30 lei - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 1193).

IV 7660; 663/664/C35

 

Cercetări privind utilizarea separării prin membrane (UF și OI) în sisteme și procese biotehnologice din Industria Alimentară : Cercetări privind stabilirea parametrilor optimi de utilizare a UF, în condiții de laborator și pilot, pentru produse din industria laptelui și industria vinului : contract de cercetare / coordonator de proiect : prof.dr.ing. Gheorghe Miron Costin ; colaboratori : prof.dr.ing. Mircea Bulancea. prof.dr.ing. Gabriela Rotaru, conf.dr.chim. Traian Florea, ... - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 1996.

102 p. ; 30 cm - (Contract nr. 5007/1996 ; Tema nr. 637).

IV 7638; 663.2/C35

 

CONSTANDACHE, MIHAELA.

Cercetări privind obținerea de produse de panificație cu proteine : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela Constandache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

[42] f. : tab. ; 21 cm.

II 37609; 664.6/C66

 

CONSTANDACHE, MIHAELA.

Cercetări privind obținerea de produse de panificație cu proteine : teză de doctorat / ing. Mihaela Constandache ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 2007.

336 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7732; 664.6/C66

 

G�IN, LILIANA.

Studii cinetice privind comportamentul catalitic și stabilitatea lipazei în sisteme alimentare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Liliana Gîtin ; cond. șt. prof.dr.ing. Traian Hopulete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2007.

47 p.; 10 cm.

II 37567; 664/G56

 

G�IN, LILIANA.

Studii cinetice privind comportamentul catalitic și stabilitatea lipazei în sisteme alimentare : teză de doctorat / ing. Liliana Gîtin ; cond. șt. prof.dr.ing. Traian Hopulete. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2007.

182 p.; 32 cm.

IV 7686; 664/G56

 

Modelarea decongelării produselor alimentare cu aplicații practice la produsele de origine vegetală cu geometrie regulată prin utilizarea procedeelor moderne de transfer termic / dir. prof.dr.ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 1998.

50 f.; 28 cm - (29/1998 ; 15).

IV 7657; 664/M84

 

Optimizarea procesului de înmulțire a drojdiei Saccharomyces Cerevisiae cu activitate maltazică superioară : contract de cercetare / director proiect : prof.dr.ing. Valentina Dan ; colectiv cercetare : drd.ing. Adriana Dabija, dr.ing. Gabriela Bahrim, drd.ing. Anca Nicolau. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură și Pescuit, 1998.

26 f. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 22/65).

IV 7669; 663.12/O-68

 

STOICA, ALEXANDRU.

Folosirea aditivilor biochimici pentru îmbunătățirea calității pâinii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru Stoica ; cond șt. prof. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

52 p.; 10 cm.

II 37568; 664.6/S75

 

STOICA, ALEXANDRU.

Folosirea aditivilor biochimici pentru îmbunătățirea calității pâinii : teză de doctorat / ing. Alexandru Stoica ; cond șt. prof. Constantin Banu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2006.

215 p.; 32 cm.

IV 7685; 664.6/S75

 

TURTOI, MARIA.

Ambalaje și tehnici de ambalare : îndrumar de lucrări practice și aplicative / Maria Turtoi. - Galați : Academica, 2006.

viii, 312 p. : fig., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8316-92-8

III 19324; 663/664/T95

 

Valorificarea superioară a unor produse vegetale și a subproduselor din industria morăritului prin hidroliză enzimatică / dir. conf. dr. ing. Clemansa Tofan. - [1998].

39 f. : tab., diagr. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998).

IV 7656; 664.7/V20

TOP

 

669 Metalurgie

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Valorificarea deșeurilor: tehnologii de procesare a deșeurilor din aluminiu / Anișoara Ciocan. - București : Editura Științifică F.M.R., 2003.

131 p.; 24 cm.

ISBN 973-8151-18-X

III 17490; 669.71/C51

 

CIOCAN, ANIȘOARA.

Valorificarea deșeurilor: valorificarea deșeurilor mărunte și pulverulente generate în siderurgie / Anișoara Ciocan. - București : Național, 2003.

139 p.; 24 cm.

ISBN 973-8194-90-3

III 17491; 669.1/C51

 

DIMA, OVIDIU.

Cercetări privind comportarea la coroziune a unor oțeluri inoxidabile și a îmbinărilor sudate în medii industriale agresive : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ovidiu Dima ; cond.șt. prof.dr. ch. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

46 p.; 12 cm.

II 37564; 669/D42

 

DIMA, OVIDIU.

Cercetări privind comportarea la coroziune a unor oțeluri inoxidabile și a îmbinărilor sudate în medii industriale agresive : teză de doctorat / ing. Ovidiu Dima ; cond.șt. prof.dr. ch. Olga Mitoșeriu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

183 p.; 32 cm.

IV 7689; 669/D42

 

MUSTAȚĂ, COSTICĂ T.

Tehnici moderne de conducere automată a proceselor siderurgice / Costică T. Mustață. - București : Editura Tehnică, 2007.

246 p.; 18 cm - (Colecția Universitaria).

ISBN 978-973-31-2302-6

III 19271; 669/M94

 

Operaționalizarea conceptului DD în siderurgie / prof.dr.ing. Avram Nicolae, prof.dr.ing. Cristian predescu, conf.dr.ing. Petrică Vizureanu, ... - București : PRINTECH, 2006.

375 p. ; 24 cm.

ISBN 973-718-562-5

III 19236; 669.1/O-61

TOP

 

67/68 Diverse industrii și meserii

 

Injection Molding Handbook / ed. by Tim A. Osswald, Lih-Sheng Turng, Paul J. Gramann. - Cincinnati : Hanser Publishers, 2006.

748 p.; 17 cm.

ISBN 3-446-21669-3

III 19267; 678.073/J48

 

Moldflow design guide : a resource for plastics engineers / Jay Shoemaker : editor. - Cincinnati : Hanser Publishers, 2006.

326 p. ; 24 cm.

ISBN 10 : 3-446-40640-9 ISBN 13 : 978-3-446-40640-7

III 19311; 67/M87

 

POPESCU, DAN.

Senzori și interacțiunea cu mediul tehnologic : îndrumar de laborator / Dan Popescu. - București : PRINTECH, 2005.

101 p. ; 24 cm.

ISBN 973-718-188-3

III 19235; 681.5/P81

 

STANCIU, CONSTANTIN.

Proprietăți funcționale și metode specifice de testare a hârtiilor industriale și speciale / Constantin Stanciu. - Galați : Europlus, 2006.

152 p.; 21 cm.

ISBN 973-7845-44-7

III 19193; 676.25/S76

TOP

 

 

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

Algoritmi și structuri de conducere automată pentru simulatoare de timp real : contract de cercetare / director de Grant prof.dr.ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Catedra de Informatică Aplicată, [1998].

51 f. : sch., diagr. ; 30 cm - (Contract nr. 29/1998 ; Tema nr. 19).

IV 7654; 681.5/A41

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Teoria sistemelor și automatizări [curs] / dr. ing. Luiza Grigorescu, dr. ing. Gheorghe Oproescu, ing. Silviu Năstac. - [București] : Impuls, 2002.

180 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

ISBN 973-8132-24-X

IV 7716; 681.5/G83

TOP

 

69 Lucrări de construcții

 

IONESCU, ȘTEFANIA.

Tehnologia și mecanizarea lucrărilor de fundații : note de curs / Ștefania Ionescu. - [Brăila] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

[188] p. multigr. : fig. ; 28 cm.

IV 7724; 69/I-68

 

IONESCU, ȘTEFANIA.

Tehnologii mecanice pentru reabilitarea construcțiilor : note de curs / Ștefania Ionescu. - Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, [2007].

[104] f. multigr. : fig. ; 30 cm.

IV 7723; 69/I-68

TOP

 

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a României în perioada 1896-1929 / lucrarea a fost realizată sub coordonarea academicianului Mugur Isărescu de catre un colectiv format din : Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cîrjan. - București : [s.n], 2007 (R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României).

123 p. ; 31 cm - (Bancnotele României ; 2).

V 188; 73/E48

TOP

 

796 Educație fizică și sport

 

BADIU, TOMA.

Didactica educației fizice / prof. univ. dr. Toma Badiu. - Galați, 2003 (Universitatea „Dunărea de Jos“).

78 p. ; 30 cm - (Distance Education).

IV 7711; 796/B15

 

BADIU, TOMA.

Teoria educației fizice și sportului / Toma Badiu. - Galați(Universitatea „Dunărea de Jos“).

118 p. ; 30 cm.

IV 7710; 796/B15

 

BERNSTEIN, NIKOLAI ALEXANDROVICI.

Coordonarea mișcărilor în ontogeneză / N. A. Bernstein ; trad. din lb. rusă Magda Achim ; corect., redactare, tehnoredact. Lucia Hamzulescu ; consult. șt. Mihai Epuran. - București, 2007.

76 p. : fig., tab. ; 25 cm.

Înaintea tit. : Agenția Națională pentru Sport. Institutul Național de Cercetare pentru Sport.

III 19357; 796/B49

 

GOGONCEA, DIANA.

Gimnastică ritmică : caiet de lucrări practice sem. III / Diana Gogoncea. - Galați, 2003 (Universitatea „Dunărea de Jos“).

32 p. ; 30 cm - (Distance Education).

IV 7706; 796/G65

 

HOȘTIUC, NICOLAE.

Fotbal : caiet de lucrări practico-metodice / Nicolae Hoștiuc, Constantin Ploeșteanu. - Galați(Universitatea „Dunărea de Jos“).

29 p., 7 f. ; 30 cm.

IV 7709; 796/H83

 

MEREUȚĂ, CLAUDIU.

Atletism : caiet de lucrari practice / Claudiu Mereuță, Lucica Sava. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Centrul de Studii pentru învățământ Deschis la Distanță, 2003.

54 p. : fig. ; 29 cm.

IV 7210; 796/M59

 

MOISESCU, PETRONEL.

Tenis / Petronel Moisescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați.

118 p. : fig., fotogr. ; 30 cm - (CSID).

IV 7707; 796/M86

 

MUȘAT, CARMINA LIANA.

Fiziologia efortului sportiv / Carmina Liana Mușat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2002-.

[Vol.] - (Sport).

Vol. 1. -2002. - IV, 160 p. ; 29 cm. - ISBN 973-627-012-2

Vol. 2. - 2004. - 137 p.; 24,5 cm. - ISBN 973-627-130-7

IV 7130; 796/M98

 

PĂCURARU, ALEXANDRU.

Curs de orientare turistică / conf. univ. dr. Alexandru Păcuraru, prep. univ. George Dănuț Mocanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“, 2002.

71 p. : fig., fotogr. ; 29,5 cm - (Distance Education).

IV 7704; 796/P11o

 

PĂCURARU, ALEXANDRU.

Teoria antrenamentului sportiv / conf. univ. dr. Alexandru Păcuraru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați.

vol. ; 30 cm - (CSID).

Vol. 1. - 105 p. : fig., tab. - Bibliogr. - 7.21 lei.

IV 7708; 796/P11t

 

PLOEȘTEANU, CONSTANTIN.

Activități de timp liber : îndrumar practico-metodic / Constantin Ploeșteanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

128 p. ; 24 cm - (Sport).

ISBN 973-627-352-0

III 19250; 796/P72

 

PLOEȘTEANU, CONSTANTIN.

Etica sportivă și arta de a trăi : loisir / Constantin Ploeșteanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2006.

160 p. ; 24 cm - (Sport).

ISBN 973-627-351-2

III 19248; 796/P72

 

STAN, ZENOVIA.

Handbal : caiet de lucrări practice semestrul III / asist. univ. Zenovia Stan. - Galați(Universitatea „Dunărea de Jos“).

41 p. : fig., fotogr. ; 30 cm - (CSIDD).

IV 7712; 796/S76

 

STAN, ZENOVIA.

Metodica handbalului și fotbalului școlar: îndrumător metodic / Zenovia Stan, Constantin Ploeșteanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

119 p.; 24,5 cm - (Sport).

ISBN 973-627-103-x

III 17322; 796/S76

 

Violența în sport / Sorin Tudor Maxim, Dan Ioan Dascălu, Bogdan Popoveniuc... - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2006.

264 p.; 17 cm.

ISBN 973-666-228-4

II 37524; 796/799/V65

TOP

 

81 Lingvistică

 

BADEA, MARIANA.

Limba română : teste pentru admiterea în învățământul superior / Mariana Badea, Oana Barcan-Șiclovan. - București : Badea & Professional Consulting, 2005.

188 p.; 15 cm.

ISBN 973-85615-7-4

II 37545; 811.135.1/B11

 

BAKER, MONA.

Translation and conflict : a narrative account / Mona Baker. - London ; New York : Routledge, 2006.

xiv, 204 p. ; il., fotogr. ; 24 cm - (Translation and interpreting studies).

ISBN 0-415-38396-X ISBN 978-0-415-38396-7

III 19198; 81'25/B18

 

BASSNETT, SUSAN.

Constructing Cultures : essays on literary translation / Susan Bassnett, André Lefevere. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 1998.

142 foi xerox ; 22 cm - (Topics in translation ; 11).

ISBN 1-85359-353-2

II 37562; 81'25/B36

 

Cambridge BEC Higher 2 : with answers. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

130 p. ; 24 cm - (Cambridge Books for Cambridge Exams Past papers).

Pe copertă : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations.

ISBN 0-521-54458-0

III 19223; 811.111/C16BH

 

Cambridge BEC Preliminary 2 : with answers. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

148 p. ; 24 cm - (Cambridge Books for Cambridge Exams Past Papers).

Pe copertă : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations.

ISBN 0-521-54450-5

III 19222; 811.111/C16BP

 

Cambridge First Certificate in English 6. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

108 p. ; 24 cm - (Cambridge Books for Cambridge Exams Past Papers).

Pe copertă : Examination papers from University of Cambridge. ESOL Examinations.

ISBN 0-521-75443-7

III 19226; 811.111/C16F

 

Cambridge Key English Test 1. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003.

96 p. ; 24 cm - (Cambridge Books for Cambridge Exams).

Pe copertă : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations.

ISBN 0-521-52807-0

III 19221; 811.111/C16K

 

Cambridge Preliminary English Test 3. - Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

91 p. ; 24 cm - (Cambrudge Examinations Publishing Past Papers).

ISBN 0-521-79693-8

III 19225; 811.111/C16P

 

Cambridge Preliminary English Test 3 : Teacher's Book. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001.

71 p. ; 24 cm - (Cambrudge Examinations Publishing Past Papers Teacher's Book).

ISBN 0-521-79692-X

III 19224; 811.111/C16T

 

Cognitive Linguistics : Current Applications and Future Perspectives / ed. Gitte Kristiansen, Michel Achard, René Dirven... - New York : Mouton de Gruyter, 2006.

498 p.; 27 cm.

ISBN 3-11-018951-8

III 19216; 81/C58

 

COOK, GUY.

Applied linguistics / Guy Cook. - Oxford : Oxford University Press, 003.

X, 134 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437598-6

II 37598; 81'33/C70

 

CRONIN, MICHAEL.

Translation and globalization / Michael Cronin. - London ; New York : Routledge, 003.

x, 198 p. ; 23 cm.

ISBN 0-415-27065-0 ISBN 978-0-415-27065-6

III 19199; 81'25/C90

 

CUTTING, JOAN.

Pragmatics and discourse : a resource book for students / Joan Cutting. - London ; New York : Routledge, 002.

[xii], 188 p. : - (Routledge English language introductions).

ISBN 0-415-25358-6

III 19208; 811.111'42/C97

 

DEMIRAJ, SHABAN.

The Origin of the Albanians (linguistically investigated) / Shaban Demiraj. - Tirana : Ilar, 2006.

235 p.; 21 cm.

ISBN 99943-817-1-7

III 19313; 81/D31

 

DIMITRIU, CORNELIU.

Cum scriem ? Cum ar trebui să scriem ? / Corneliu Dimitriu. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2004.

155 p. ; 14 cm - (Lingua ; 19).

ISBN 973-8076-64-1

I 4237; 811.135.1'36/D44

 

ELLIS, ROD.

Second Language Acquisition / Rod Ellis ; series editor H.G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 1997.

147 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437212-X

II 37552; 811.111/E43

 

English Through Translation : Interpretation and Translation-Oriented Text Analysis / coord. Elena Croitoru ; rev.șt. conf.dr. Mihaela Praisler. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2004.

259 p.; 24 cm.

Titlul pe copertă : English Through Translations .

ISBN 973-627-128-5

III 19104; 811.111/E56

 

FAIRCLOUGH, NORMAN.

Analysing discourse : textual analysis for social research / Norman Fairclough. - London ; New York : Routledge, 003.

viii, 270 p. ; 24 cm.

ISBN 0-415-25893-6 ISBN 978-0-415-25893-7

III 19195; 81'42/F16

 

FROSIN, CONSTANTIN.

Techniques et art de la traduction: aperçu sur la traduction (suivi d'un corpus d'exemples) / Lect. dr. Constantin Frosin. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2000.

199 p.; 21 cm.

ISBN 973-99667-2-1

II 36599; 811.133.1'25/F92

 

GHERASIM, PAULA.

Semiotica modalităților : o analiză contrastivă româno-franceză / Paula Gherasim. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 1997.

276 p., 4 pl. ; 20 cm.

ISBN 973-98104-8-9

II 34077; II 34077

 

GHIVIRIGĂ, TEODORA.

Business English Grammar: theory and practice / Teodora Ghivirigă. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2003.

150 p.; 20,5 cm.

ISBN 973-8076-52-8

II 36594; 811.111'36/G55

 

HALLIDAY, M. A. K.

Linguistic studies of text and discourse / M. A. K. Halliday ; ed. by Jonathan Webster. - London ; New York : Continuum, 2002.

x, 301 p. : tab., sch. ; 23 cm - (Collected works of M. A. K. Halliday ; 2).

ISBN 0-8264-8823-4

III 19025; 811.111'42/H18

 

The Handbook of discourse analysis / ed. by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton. - Malden ; Oxford : Blackwell, 003.

xx, 852 p. ; 24 cm - (Blackwell Handbooks in Linguistics).

ISBN 0-631-20596-9 ISBN 978-631-20596-8

III 19203; 81'42/H22

 

HARDWICK, LORNA.

Translating Words, Translating Cultures / Lorna Hardwick. - Trieste : Duckworth, 2000.

80 p.; 12 cm.

ISBN 0-7156-2912-3

II 37509; 81'25/H24

 

HATIM, BASIL.

Translation : an advanced resource book / Basil Hatim, Jeremy Munday. - London ; New York : Routledge, 004.

xx, 374 p. : fig. ; 24 cm - (Routledge applied linguistics).

ISBN 0-415-28306-x ISBN 978-0-415-28306-9

III 19197; 81'25/H38

 

HOBJILĂ, ANGELICA.

Microsistemul deicticelor în limba română vorbită neliterară actuală / Angelica Hobjilă. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2003.

181 p. + 1 pl. ; 20 cm - (Lingua ; 16).

ISBN 973-8076-47-1

II 37542; 811.135.1'27/H68

 

HOLLIDAY, ADRIAN.

Intercultural communication : an advanced resource book / Adrian Holliday, Martin Hyde, John Kullman. - London ; New York : Routledge, 004.

xvi, 234 p. : fig. ; 24 cm - (Routledge applied linguistics).

ISBN 0-415-27061-8 ISBN 978-0-415-27061-8

III 19200; 81'42/H75

 

HOLMES, JAMES S.

Translated : Papers on Literary Translation and Translation Studies / James S. Holmes. - Amsterdam : Rodopi, 1988.

[52] f. multigr. ; 21 x 30 cm.

II 37405; 81'25/H68

 

IXARI, ALIONA.

Essential elements of business law / Aliona Ixari, Galina Kostiucik. - Chișinău : The Academy of Economic Studies. The Chair of Applied Modern Languages, 2003.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-75-216-0

II 37590; 811.111/I-98

 

KIESLING, SCOTT F.

Intercultural discourse and communication : the essential readings / ed. by Scott F. Kiesling, Christina Bratt Paulston. - Malden ; Oxford : Blackwell, 005.

xvi, 330 p. ; 24 cm - (Linguistics : the essential readings).

ISBN 0-631-23544-2 ISBN 978-0-631-23544-6

III 19202; 81'42/I-58

 

KRAMSCH, CLAIRE.

Language and culture / Claire Kramsch ; series editor H.G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

134 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437214-6

II 37549; 81'27/K81

 

LANDERS, CLIFFORD E.

Literary Translation : a Practical Guide / Clifford E. Landers. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 2001.

104 p.; 12 cm.

ISBN 1-85359-519-5

II 37511; 81'25/L19

 

LASTER, KATHY.

Interpreters and the Legal System / Kathy Laster, Veronica L. Taylor. - Sydney : Federation Press, 1994.

190 p.; 12 cm.

ISBN 1-86287-130-2

II 37510; 81'25/L23

 

LEFEVERE, ANDRÉ

Translating Literature : The German Tradition from Luther to Rosenzweig / André Lefevere. - Amsterdam : Van Gorcum, 1977.

111 f. ; 12 cm.

II 37558; 81'25/L39

 

MANOLACHE, SIMONA AIDA.

De l'anaphore et de la cataphore en français et en roumain / Simona Aida Manolache. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2006.

240 p.; 18 cm.

ISBN 973-666-212-8

II 37521; 811.133.1/M11

 

MIKKELSON, HOLLY.

Introduction to Court Interpreting / Holly Mikkelson. - Manchester : St. Jerome Publishing, [2000].

104 foi xerox ; 22 cm.

II 37560; 81'25/M71

 

MOLDOVEANU, GHEORGHE.

Principii de scriere românească / Gheorghe C. Moldoveanu, Niculina Iacob. - Iași : PIM, 2006.

213 p. ; 24 cm.

ISBN 973-716-384-2

III 19365; 811.135.1/M87

 

MOSSOP, BRIAN.

Editing and Revising for Translators / Brian Mossop. - Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 2001.

171 p.; 12 cm.

ISBN 1-900650-45-2

II 37512; 81'25/M91

 

NAYLOR, HELEN.

Insight into PET with answers / Helen Naylor, Stuart Hagger. - Cambridge ; New York ; Port Melbourne : Cambridge University Press, 2004.

160 p. : il., fotogr. color, tab. ; 28 cm - (Cambridge Books for Cambridge Exams).

ISBN 0-521-52755-4

IV 7618; 811.111/N28

 

NEAGU, MARIANA.

Limba și literatura engleză / Mariana Neagu. - București : [s. n.], 2006 (Tipo Grup).

130 p. : tab. ; 29 cm.

Lucrarea face parte din Proiectul pentru învățământul rural al MEC, program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural, specializarea Limba și literatura engleză, forma de învățământ ID, semestrul III.

ISBN 973-0-04573-9

IV 7616; 811.111/N31

 

OLOHAN, MAEVE.

Introducing Corpora in translation studies / Maeve Olohan. - New York : Routledge, 2004.

218 p. ; 22 cm.

ISBN 0-415-26885-0

II 37505; 81'27/O-48

 

PAVEL, MARIA.

Prononciation du français actuel / Maria Pavel. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2003.

131 P.; 12 cm.

ISBN 973-8076-34-X

II 37539; 811.133.1/P46

 

POPESCU, FLORIANA.

English tense and aspect for Romanian learners / Floriana Popescu. - Galați : Europlus, 2006.

186 p. ; 21 cm - (Clolecția Lingvistică).

ISBN 973-7845-33-1

II 37513; 811.111'36/P81

 

SCOLLON, RON.

Intercultural communication : a discourse approach / Ron Scollon, Suzanne Wong Scollon. - 2nd ed. - Oxford : Blackwell, 2001.

XIV, 316 p. ; 24 cm - (Language in society ; 21).

ISBN 0-631-22418-1

III 19204; 81'42/S38

 

SCOVEL, THOMAS.

Psycholinguistics / Thomas Scovel ; series editor H.G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 2001.

35 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437213-8

II 37551; 81'23/S38

 

SIMPSON, PAUL.

Stylistics : a resource book for students / Paul Simpson. - London ; New York : Routledge, 004.

xiv, 248 p. ; 24 cm - (Routledge English language introductions).

ISBN 0-415-28105-9

III 19196; 811.111'38/S58

 

SINCLAIR, JOHN M.

English collocation studies : the OSTI report / John M. Sinclair, Susan Jones and Robert Daley ; ed. by Ramesh Krishnamurthy, including a new interview with John M. Sinclair conducted by Wolfgang Teubert. - London ; New York : Continuum, 2005.

xxix, 208 p. : tab., diagr. ; 23 cm - (Studies in corpus and discourse).

ISBN 0-8264-7489-6

III 19201; 811.111'37/S59

 

SNELL-HORNBY, MARY.

Translation studies : an integrated approach : [dissertation] / Mary Snell-Hornby. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 1988.

[43] f. multigr. ; 21 X 30 cm.

ISBN 1-55619-052-2 ISBN 90-272-2060-3

II 37507; 81'25/S64

 

Speech Acts Across Cultures : Challenges to Communication in a Second Language / ed. Susan M. Gass, Joyce Neu. - New York : Mouton de Gruyter, 1996.

350 p.; 18 cm.

ISBN 3-11-014082-9

III 19130; 81/S72

 

SPOLSKY, BERNARD.

Sociolinguistics / Bernard Spolskt ; series editor H.G. WEiddowson. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

128 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437211-1

II 37553; 81'27/S74

 

Teaching translation in universities : present and future perspectives / ed. by Penelope Sewell an Ian Higgins. - Bedfordbury : Association for French Language Studies : Centre for Information on Language Teaching and Research, 1996.

[52] f. multigr. ; 21 X 30 cm.

ISBN 1-874016-56-9

II 37506; 81'25/T32

 

TODI, AIDA.

Aspecte ale morfologiei verbului în secolul al XVI-lea / Aida Todi. - Constanța : Ex Ponto, 2002.

121 p. ; 12 cm.

ISBN 973-644-141-5

II 37594; 811.135.1'366/T68

 

TODI, AIDA.

Elemente de sintaxă românească veche / Aida Todi. - București : Paralela 45, 2001.

276 p.; 13 cm - (Comunicare și limbaj).

ISBN 973-593-518-X

II 37593; 811.135.1'367.625/T68

 

Translation & Language Teaching / edited by Kirsten Malmkjaer. - Manchester : St. Jerome Publishing, 1998.

144 foi xerox ; 22 cm.

ISBN 1-900650-17-7

II 37561; 81'25/T81

 

Translation Research and Interpreting Research : traditions, gaps and synergies / edited by Christina Schäffner. - Clevedon : Cromwell Press Ltd., 2004.

127 foi xerox ; 21 cm.

ISBN 1-85359-734-1

II 37559; 81'25/T81

 

ȚUCHEL, DANIELA.

Imagining truth : a text-based pragmatic approach to Iris Murdoch / Daniela Țuchel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2003.

244 p. ; 20 cm.

ISBN 973-627-055-6

II 37516; 811.111/T90

 

ȚUCHEL, DANIELA.

Pragmatics primer / Daniela Țuchel. - București : EDITURA DIDACTICĂ Și PEDAGOGICĂ, 2004.

141 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-2491-0

III 19217; 811.111/T90

 

ULRYCH, MARGHERITA.

Focus on the translator in a multidisciplinary perspective / Margherita Ulrych. - Padova : Unipress, 999.

[61] f. multigr. ; 21 x 30 cm.

ISBN 88-8098-054-8

II 37491; 81'25/U36

 

VENUTI, LAWRENCE.

The Translation studies reader / ed. by Lawrence Venuti. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 004.

XIV, 542 p. ; 25 cm.

ISBN 0-415-31920-X ISBN 978-0-415-31920-1

III 19206; 81'25/T81

 

VENUTI, LAWRENCE.

The Translation studies reader / ed. by Lawrence Venuti. - New York ; London : Routledge, 000.

[267] f. multigr. ; 21 X 30 cm.

ISBN 0-415-18747-8

II 37508; 81'25/T81

 

WAGNER, EMMA.

Translating for the European Union Institutions / Emma Wagner, Svend Bech, Jess M. Martīnez. - Manchester : St. Jerome Publishing, 2002.

148 p.; 12 cm.

II 37563; 81'25/W14

 

WIDDOWSON, H. G.

Discourse analysis / H. G, Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 007.

XVI, 136 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 978-0-19-438921-1

II 37602; 81'42/W65

 

WIDDOWSON, H. G.

Practical stylisctics : an approach to poetry / H.G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 1992.

230 p. ; 21 cm - (Oxford Applied Linguistics).

ISBN 978-0-19-437184-1

II 37548; 81'38/W65

 

Working with texts : a core introduction to language analysis / Ronald Carter, Angela Goddard, Danuta Reah, Keith Sanger, Maggie Bowring. - London ; New York : Routledge, 2001.

xviii, 342 p. : il., fotogr. ; 25 cm - (Intertext).

ISBN 0-415-23465-4

III 19360; 811.111'42/W83

 

YULE, GEORGE.

Pragmatics / George Yule ; series editor H.G. Widdowson. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

138 p. ; 20 cm - (Oxford Introductions to Language Study).

ISBN 0-19-437207-3

II 37550; 81'37/Y91

 

ZATLIN, PHYLLIS.

Theatrical translation and film adaptation : a practitioner's view / Phyllis Zatlin. - Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters.

xii, 222 p. ; 21 cm - (Topics in Translation ; 29).

ISBN 1-85359-832-1

II 37504; 81'25/Z37

TOP

 

82 Literatură

 

ASIMOV, ISAAC.

Soarele gol / Isaac Asimov ; traducere de Florin Ionescu. - București : Univers, 2007.

239 p. ; 18 cm - (Colecțiile Cotidianul. Literatură ; 29).

Cartea este distribuită numai împreună cu ziarul Cotidianul. 2007.

ISBN 978-1-60257-019-1

I 4238; 821.111-3/A86

 

BRĂTULESCU, LETIȚIA FLORINA.

Poetica impresionismului în opera lui Émile Zola / Letiția Florina Brătulescu ; pref. Paul Miclău. - Pitești : Paralela 45, 2005.

197 p. ; 19 cm - (Universitaria. Filologie).

ISBN 973-697-386-7

II 36875; 821.133.1.09/B80

 

BRISTOL, MICHAEL D.

Big-time Shakespeare / Michael D. Bristol. - London : Routledge, 1996.

256 p. ; 22 cm.

ISBN 0-415-06016-8

II 37500; 821.111SHAK.09/B83

 

CAUFMAN-BLUMENFELD, ODETTE.

Approaches to the dramatic text / Odette Caufman-Blumenfeld. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2005.

197 p.; 15 cm.

ISBN 973-8076-96-X

II 37544; 821.111.09/C11

 

CECAL, ANCA IRINA.

Willa Cather : The Art of Writing, The "Writing" of an Artist's Existence / Anca Irina Cecal. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2004.

147 p. ; 20 cm - (Anglo-Saxonica ; 11).

ISBN 973-8076-73-0

II 37541; 821.111(73).09/C33

 

CHILDS, PETER.

The Routledge Dictionary of Literary Terms [based on A Dictionary of Modern Critical Terms] / Peter Childs and Roger Fowler. - London : Routledge, 2006.

253 p. ; 22 cm.

ISBN 0-415-34017-9

II 37554; 821.111.09/C42

 

CHINDRIȘ, IOAN.

Petru Pavel Aron / Ioan Chindriș, Niculina Iacob. - București : Astra, 2007.

476 p.; 19 cm.

ISBN 973-7704-26-9

III 19318; 82'01/C42

 

A Companion to the Eighteen-Century English novel and culture / ed. by Paula R. Backschneider and Catherine Ingrassia. - Malden ; Oxford : Blackwell, 005.

xiv, 550 p. : il., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 1-4051-0157-1 ISBN 978-1-4051-0157-8

III 19207; 821.111.09/C63

 

CUBLEȘAN, CONSTANTIN.

Eminescu în privirile criticii / Constantin Cubleșan. - Cluj-Napoca : Grinta, 2005.

206 p.; 16 cm.

ISBN 973-7924-93-2

II 37520; 821.135.1.09/C93

 

Frontiere culturale și literatură / coord. Simona Antofi, Doinița Milea ; ref. șt. Michaela Praisler. - Galați : Europlus, 2006.

216 p.; 16 cm.

ISBN 978-973-7845-30-6

II 37503; 821(100)/F92

 

Geographies of modernism : literatures, cultures, spaces / ed. by Peter Brooker and Andrew Thacker. - London ; New York : Routledge, 005.

x, 182 p. : il., fotogr. ; 23 cm - (Literary studies / Cultural studies).

ISBN 0-415-33116-1

III 19209; 82.09/G31

 

HAWKES, TERENCE.

Meaning by Shakespeare / Terence Hawkes. - London : Routledge, 1992.

173 p. ; 22 cm.

ISBN 0-415-07450-9

II 37499; 821.111.09/H41

 

ISACHI, PETRE.

Romanul încotro ? Fals tratat de istorie a romanului : scriitură-experiment / Petre Isachi. - Bacău : Psyhelp, 2006.

398 p.; 15 cm.

ISBN 978-973-86266-8-8

II 37395; 82.09/I-81

 

LEVIN, IRA.

Sărutul dinaintea morții / Ira Levin ; traducere de Teodor Fleșeru. - București : Univers, 2007.

253 p. ; 18 cm - (Colecțiile Cotidianul. Literatură ; 31).

Cartea este distribuită numai împreună cu ziarul Cotidianul. 2007.

ISBN 978-1-60257-027-6

I 4239; 821.111(73)-3/L69

 

Le Livre et ses espaces / édition établie sous la direction d' Alain Milon et de Marc Perelman ; ouvrage publié avec le concours du CRÉART-phi et du Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud (Université Paris 10). - [Paris] : Presses Universitaires de Paris 10, 2007.

XVI, 703 p. : fotogr. ; 25,5 cm.

ISBN 2-84016-004-8

III 19328; 82.0/L69

 

MILEA, DOINIȚA.

Spațiu literar și forme literare în secolul al XX-lea : reconfigurări / Doinița Milea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

390 p. ; 22 cm.

ISBN 973-30-1785-x

II 37498; 82.09/M72

 

The Narrative reader / ed. by Martin McQuillan. - London ; New York : Routledge, 000.

xiv, 353 p. ; 24 cm.

ISBN 0-415-20533-6

III 19205; 82.09/N22

 

PARTRIDGE, ERIC.

Shakespeare's bawdy / Eric Partridge. - London : Routledge, 1990.

223 p. ; 21 cm.

ISBN 0-415-05076-6

II 37501; 821.111.09/P36

 

PETRESCU, EM. IOANA.

Studii de literatură română și comparată / Ioana Em. Petrescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2005.

336 p.; 18 cm.

ISBN 973-686-755-2

II 37522; 821.135.1/P54

 

PIȚU, LUCA.

Dinspre ei și dinspre mine : diverse textule heteroceptive și câteva dialoguri intersolare / Luca Pițu. - Pitești : Paralela 45, 2006.

368 p.; 15 cm.

ISBN 973-697-829-X

II 37517; 821.135.1/P64

 

RACOVIȚĂ, CARMEN.

Afara...din afară / Carmen Racoviță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

86 p.; 12 cm.

ISBN 978-973-627-363-6

II 37556; 82-1/R11

 

RULAND, RICHARD.

From Puritanism to Postmodernism : A History of American Literature / Richard Ruland, Malcom Bradbury. - Londra : Penguin Books, 1991.

456 p.; 13 cm.

ISBN 0-670-83592-7

II 37546; 821.111(73)/R88

 

RUSSO, RICHARD.

Empire Falls / Richard Russo ; trad. și note de Cristina Vișan. - București : Univers, 2007.

510 p. ; 18 cm - (Colecțiile Cotidianul. Literatură ; 28).

Cartea este distribuită numai împreună cu ziarul Cotidianul. 2007.

ISBN 978-1-60257-017-7

I 4240; 821.1/R94

 

SALTEN, FELIX.

Bambi / Felix Salten ; trad. Emerich Barfus ; il. Done Stan. - ed. a 2-a rev. - București : RAO International Publishing Company, 2007.

186 p. ; 18 cm - (Carte de Colecție ; 5).

ISBN 978-973-103-321-1

I 4242; 821.112.2/S17

 

SPARK, MURIEL.

Domnișoara Brodie în floarea vârstei / Muriel Spark ; traducere de Gigi Mihăiță. - București : Univers, 2007.

128 p. ; 18 cm - (Colecțiile Cotidianul. Literatură ; 30).

Cartea este distribuită numai împreună cu ziarul Cotidianul. 2007.

ISBN 978-1-60257-020-7

I 4241; 821.111-3/S72

 

TAFTĂ, NICOLAE.

Tradition et innovation dans le théâtre français contemporain / Nicolae Taftă. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005.

364 p. ; 20,5 cm.

ISBN 973-627-250-8

II 37092; 821.133.1-2.09/T13

 

THOMSON, PETER.

Shakespeare's theatre / Peter Thomson. - second edition. - London : Routledge, 1992.

199 p. ; 23 cm.

ISBN 0-415-07311-1

III 19194; 821.111.09/T55

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Eseul / Dumitru Tiutiuca. - Galați : Europlus, 2004.

241 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86660-4-X

II 37579; 82-4/T65

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Forme narative și dramatice / Dumitru Tiutiuca. - Galați : Europlus, 2004.

210 p. ; 21 cm.

ISBN 973-86660-9-0

II 37578; 82.09/T65

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Literatura marilor clasici / Dumitru Tiutiuca. - Galați : Europlus, 2003-.

[vol.] ; 24 cm.

vol. 1. - 2003. - 292 p. - ISBN 973-86660-7-4

III 19308; 821.135.1.09/T65

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Literatura marilor clasici / Dumitru Tiutiuca. - Brăila : Evrika, 2003-.

[vol.] ; 20 cm.

vol. 1. - 2003. - 269 p. ; 20 cm. - ISBN 973-641-022-6

II 37581; 821.135.1.09/T65

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Literatură și identitate / Dumitru Tiutiuca. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ Galați. Centrul de Studii pentru învățământ Deschis la Distanță, [s.a.].

p. multipl. ; 30 cm.

IV 7692; 82.09/T65

 

TIUTIUCA, DUMITRU.

Pentru o nouă teorie literară / Dumitru Tiutiuca. - Craiova : Fundația "Scrisul Românesc", 2005.

146 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8343-18-6

II 37580; 82.0/T65

TOP

 

902/904 Arheologie. Preistorie

 

LUCA, SABIN ADRIAN.

Descoperiri arheologice din Banatul românesc : repertoriu / Sabiun Adrian Luca. - Sibiu : Altip, 2006.

359 p.; 32 cm - (Bibliotheca Septemcastrensis ; XVIII).

ISBN 973-7724-84-4

IV 7619; 902/904/L83

TOP

 

91 Geografie

 

EFROS, VASILE.

Geografie economică mondială / Vasile Efros. - Chișinău : Zodoli Litavri, 2006.

257 p. ; 24 cm.

ISBN 966407-020-3

III 19241; 911.3/E21

 

ENICĂ, SMARANDA.

Verificați-vă cunoștințele : posibile soluții pentru subiectele de geografie la Testarea Națională 2007 / Smaranda Enică. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

226 p. ; 20 cm.

ISBN (13)978-973-627-361-2

III 19273; 913(498)/E58

 

ENICĂ, SMARANDA.

Verificați-vă cunoștințele de geografie : soluții posibile pentru subiectele de la Bacalaureat 2007 / Smaranda Enică, Delia Angelica Humelnicu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2007.

208 p.; 20 cm - (Didactica).

ISBN (13)978-973-627-362-9

III 19274; 913(498)/E58

TOP

 

929 Biografii

 

IONESCU, ȘERBAN N.

Dicționarul panoramic al personalităților din România sec. XX : 5000 de nume / Șerban N. Ionescu. - București : Editura Victor Frunză, 2006.

467 p.; 35 cm.

ISBN 973-9120-47-4

IV 6510; (030)929/J66

 

PĂLTĂNEA, PAUL.

Viața lui Costache Negri / Paul Păltănea. - ed. a II-a, înnoită. - Galați : Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos“, 2006.

339 p. ; 21 cm.

ISBN 973-87650-1-3

II 37515; 929/P16

TOP

 

93/94 Istorie

BOLD, EM.

Europa în derivă : 1918 - 1940 : din istoria relațiilor internaționale / Em. Bold; I. Ciupercă. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 2001.

293 p.; 23 cm.

ISBN 973-8076-18-8

III 18059; 94(4)"20"/B66

 

The Cambridge Ancient History. - 2nd ed., 3rd ed. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 970.

14 vol., părți ; 24 cm.

Vol. 1 / ed. by I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond. - 3rd ed. : Cambridge University Press. - 2 părți.

Vol. 2 / ed. by I. E. S. Edwards, C. J. Gadd, N. G. L. Hammond, E. Sollberger. - 3rd ed. : Cambridge University Press. - 2 părți.

Vol. 3 / ed. by John Boardman, I. E. S. Edwards, N. G. L. Hammond, E. Sollberger ; with the assistence of C. B. F. Walker. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - 3 părți.

Vol. 4 : Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 - 479 B.C. / ed. by John Boardman, N. G. L. Hammond, D. M. Lewis, M. Ostwald. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xxi, 928 p. : fig., tab., h. - ISBN 0-521-22804-2

Vol. 5 : The Fifth Century B.C. / ed. by D. M. Lewis, John Boardman, J. K. Davies, M. Ostwald. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xvi, 603 p. : fig., tab., h. - ISBN 0-521-23347-X

Vol. 6 : The Forth Century B.C. / ed. by D. M. Lewis, John Boardman, Simon Hornblower, M. Ostwald. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xix, 1077 p. : fig., h. - ISBN 0-521-23348-8

Vol. 7 / ed. by F. W. Walbank, A. E. Astin, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie ; assistant editor A. Drummond. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - 2 părți.

Vol. 8 : Rome and the Mediterranean to 133 B.C. / ed. by A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W. Frederiksen, R. M. Ogilvie. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xiii, 625 p. : fig., h. - ISBN 0-521-23448-4

Vol. 9 : The Last Age of the Roman Republic, 146 - 43 B.C. / ed. by J. A. Crook, Andrew Lintott, Elizabeth Rawson. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xviii, 929 p. : fig., h. - ISBN 0-521-25603-8

Vol. 10 : The Augustan Empire, 43 B.C. - A.D. 69 / ed. by Alan K. Bowman, Edward Champlin, Andrew Lintott. - 2nd ed. : Cambridge University Press. - xxii, 1193 p. : h. - ISBN 0-521-26430-8

Vol. 11 : The High Empire, A.D. 70 - 192 / ed. by Alan K. Bowman, Peter Garnsey, Dominic Rathbone : Cambridge University Press. - xxi, 1222 p. : h. - ISBN 0-521-26335-1

Vol. 12 : The Crisis of Empire, A.D. 193 - 337 / ed. by Alan K. Bowman, Peter Garnsey, Averil Cameron : Cambridge University Press. - xviii, 965 p. : fig., tab., h., fotogr., 1 f. : h. - ISBN 0-521-30199-8

Vol. 13 : The late Empire, A.D. 337 - 425 / ed. by Averil Cameron, Peter Garnsey : Cambridge University Press. - xvi, 889 p. : h. - ISBN 0-521-30200-5

Vol. 14 : Late Antiquity, Empire and Successors, A.D. 425 - 600 / ed. by Averil Cameron, Bryan Ward-Perkins, Michael Whitby : Cambridge University Press. - xx, 1166 p. : fig., h., fotogr. - ISBN 0-521-32591-9

III 19337; 94(3)".../05"/C16

 

The New Cambrigde Medieval History / editorial board : David Abulafia, Martin Brett, Simon Keynes, Peter Linehan, Rosamond McKitterick, Edward Powell, Jonathan Shepard, Peter Spufford. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, [1995-2005].

7 vol., părți ; 24 cm.

Vol. 1 : c. 500 - c. 700 / ed. by Paul Fouracre : Cambridge University Press. - 005. - xviii, 979 p. : h., 4 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-36291-1

Vol. 2 : c. 700 - c. 900 / ed. Rosamond McKitterick : Cambridge University Press. - 995. - xxxi, 1082 p. : h., 16 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-36292-X

Vol. 3 : c. 900 - c. 1024 / ed. by Timothy Reuter : Cambridge University Press. - 999. - xxv, 863 p. : h., 9 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-36447-7

Vol. 4 : c. 1024 - c. 1198 / ed. by David Luscombe, Jonathan Riley-Smith : Cambridge University Press. - 004. - părți.

Vol. 5 : c. 1198 - c. 1300 / ed. by David Abulafia : Cambridge University Press. - 999. - xxiii, 1045 p. : h., 8 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-36289-X

Vol. 6 : c. 1300 - c. 1415 / ed. by Michael Jones : Cambridge University Press. - 000. - xxx, 1110 p. : h., 16 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-36290-3

Vol. 7 : c. 1415 - c. 1500 / ed. by Cristopher Allmand : Cambridge University Press. - 998. - xxi, 1048 p. : h., 7 f. : fotogr. - Bibliogr., anexe, index. - ISBN 0-521-38296-3

III 19338; 94(4)04/14/N56

 

PUNGĂ, GHEORGHE.

Studii de istorie medievală și de științe auxiliare / Gheorghe Pungă. - Iași : Casa Editorială "Demiurg", 1999-.

[vol.] ; 20 cm.

vol. 1. - 1999. - 165 p - (Istorie ; 3). - ISBN 973-98902-1-0

II 37538; 94(498)"06/17"/P98

 

RÂPĂ-BUICLIU, DAN.

Ștefan cel Mare și Sfânt : 1504-2004 : poliptic istoric / Dan Râpă-Buicliu ; colaboratori : Liliana-Carmen Palade, Alexandru Șeitan, Costel Ilie, Gabriela Neculau, Cristian Râpă-Buicliu. - Galați : Muzeul Brăilei : Istros, 2004.

276 p.: il, facs., 3 pl. : sch., h. ; 23 cm.

ISBN 973-9469-46-9

II 35996; 94(498)"06/17"/R25

 

STAN, CONSTANTIN I.

Istoria modernă universală / lect. dr. Constantin I. Stan ; rev. știin. dr. Ionel Sîrbu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“, 2005-2007.

2 vol. ; 20 cm - (Cartea de Istorie).

ISBN 973-627-201-1.

vol. 1 : 1640-1815. - 2005. - 119 p. - ISBN 973-627-201-X

vol. 2 : 1815-1918. - 2007. - 137 p. - ISBN 978-973-627-368-1

II 36957; 94(100)"15/19/S76

TOP