Titluri noi intrate în bibliotecă noiembrie-decembrie 2007

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Organizații și alte tipuri de colectivități. Congrese

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

330/334 Economie generală

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Hidrologie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

621.3 Electrotehnică

621.38 Electronică

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

636/639 Zootehnie. Apicultură. Pescuit. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii și meserii

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

81 Lingvistică

82 Literatură

929 Biografii

93/94 Istorie

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

Adobe® Acrobat® 5.0 / trad. Tiberiu Ionescu. - București : Teora, 002.

282 p. ; 23 - (Calculatoare personale ; 431).

ISBN 973-601-919-5

III 19553; 004.42ADOBE/A22

 

GILAT, AMOS.

MATLAB® : an introduction with applications / Amos Gilat. - 2nd ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 005.

viii, 343 p. ; 24 cm.

ISBN 0-471-69420-7

III 19540; 004.42MATLAB/G57

 

LEA, PER.

Analysis of variance for sensory data / Per Lea, Tormond Næs, Marit Rødbotten. - New-York : John Wiley & Sons, 1997.

102 p.; 12 cm.

ISBN 0-471-96750-5

III 19498; 004.41/L36

 

MACIÁN, CARLOS.

Resource management in hardware systems for programmable network nodes : [dissertation] / Carlos Macián ; cond. șt. prof. dr. ing. Paul J. Khn. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2007.

179 p. : fig. ; 21 cm - (Communication networks and computer engineering ; Report No. 94).

ISBN 978-3-938965-05-3

II 37742; 004.7/M12

 

REISNER, TRUDI.

Microsoft Office Excel 2003 / Trudi Reisner ; trad. Călin Pupăză. - București : Niculescu, 2007.

XVI, 478 p. ; 23 cm - (învață singur ... în 24 de ore).

ISBN 973-568-918-9

III 19555; 004.42EXCEL/R42

 

TEIXEIRA, STEVE.

Delphi 5 / Steve Teixeira, Xavier Pacheco ; trad. de Aurelia Merezeanu, Daniel Merezeanu și Ovidiu Bădescu. - București : Teora, 002.

776 p., [31] p. ; 24 cm - (Calculatoare personale ; 415).

ISBN 973-20-0599-8

III 19554; 004.655DELPHI/T33

 

WEINMANN, ELAINE.

QuarkXPress 5 / Elaine Weinmann, Peter Lourekas ; trad. Mihai Mănăstireanu, Dan Pavelescu. - București : Teora, 003.

XXII, 522 p. ; 24 cm - (Calculatoare personale ; 461).

ISBN 973-20-0524-6

III 19556; 004.42QUARKXPRESS/W46

 

ZHANG, WENHUI.

Optimization of service provisioning in heterogeneous wireless networks-bearer service allocation and pricing : [dissertation] / Wenhui Zhang ; cond. șt. prof. dr. ing. P. J. Khn. - Stuttgart : Institut fűr Kommunikationsnetze und Rechnersysteme der Universität Stuttgart, 2007.

137 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Communication networks and computer engineering ; Report No. 95).

ISBN 978-3-938965-06-1

II 37740; 004.7/Z59

TOP

008 Cultură și civilizație

 

OIȘTEANU, ANDREI.

Imaginea evreului în cultura română : studiu de imagologie în context est-central european / Andrei Oișteanu. - ed. a 2-a rev., adăug. și ilustrată. - București : Humanitas, 2004.

492 p. ; 23 cm.

ISBN 973-50-0702-9

III 19508; 008(498)/O-35

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

Dicționarul general al literaturii române / coord. gen. Eugen Simion. - București : Univers Enciclopedic, 2004-.

6 vol. ; 26 cm.

ISBN 973-637-070-4

vol. 1 : A/B. - 2004. - 732 p. - ISBN 973-637-071-2

vol. 2 : C/D. - 2004. - 812 p. - ISBN 973-637-072-0

Vol. 3 : E/K. - 2005. - XLI, 789 p. : il., fotogr. - ISBN 973-637-087-9

Vol. 4 : L/O. - 2005. - XLI, 745 p. : il. , fotogr. - ISBN 973-637-111-5

vol. 5 : P/R. - 2006. - 723 p. - ISBN 973-637-138-7

III 18120; (038)821.135.1.09/D39

 

Dicționarul marilor gânditori politici ai secolului XX / coordonatori : Robert Benewick, Philip Green ; traducere din limba engleză de Ligia Caranfil și Catrina-Oana Gheorghiu. - ed. a 2-a. - București : Artemis, 1998.

344 p. ; 23 cm.

ISBN 973-566-068-7

III 19517; (038)32/D39

 

LEVIȚCHI, LEON.

Dicționar englez-român [70000 de cuvinte] / Leon Levițchi, Andrei Bantaș. - București : Teora, 2007.

1344 p. ; 23 cm.

ISBN 973-20-0058-9

III 19530; (038)=111=135.1/L55

 

LEVIȚCHI, LEON.

Dicționar român-englez : 60000 de cuvinte / Leon Levițchi. - București : Teora, 2005.

1326 p. ; 28 cm.

ISBN 973-20-0582-3

III 18427; (038)811.111/L55

 

SASU, AUREL.

Dicționarul biografic al literaturii române / Aurel Sasu. - Pitești : Paralela 45, 2006.

2 vol. ; 23 cm - (Marile dicționare).

ISBN 973-697-758-7

vol. 1 : A-L. - 884 p. - ISBN 973-697-759-5

vol. 2 : M-Z. - 894 p. - ISBN 973-697-760-9

III 19529; (038)821.135.1.09/S25

TOP

06 Organizații și alte tipuri de colectivități. Congrese

 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2005 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2005.

373 p. : fig., fotogr. ; 22 cm.

ISBN 3-525-85121-9

II 37739; 061/J19

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

Argumentation machines : new frontiers in argument and computation / edited by Chris Reed and Timothy J. Norman. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2004.

240 p. ; 25 cm - (Argumentation Library ; 9).

ISBN 1-4020-1811-8

III 19585; 16/A76

 

DELIÈGE, ROBERT.

O istorie a antropologiei : școli, autori, teorii / Robert Deliège ; traducere din franceză de Ioan T. Bița. - Chișinău : Cartier, 2007.

390 p. ; 19 cm - (Cartier istoric).

ISBN 078-9975-79-424-4

II 37675; 14/D28

 

Dialectic and rhetoric : the warp and woof of argumentation analysis / ed. Frans H. Van Eemeren, Peter Houtlosser. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002.

167 p. ; 15 cm - (Argumentation Library).

ISBN 1-4020-0703-5

III 19569; 162.6/D36

 

HAZARD, PAUL.

Criza conștiinței europene 1680-1715 / Paul Hazard ; traducere din franceză de Sanda Șora ; cuvânt înainte de Jacques Fauve. - București : Humanitas, 2007.

497 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1505-6

II 37685; 17/H41

 

MENDELSON, MICHAEL.

Many sides : a protagorean approach to the theory, practice and pedagogy of argument / Michael Mendelson. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002.

300 p. ; 24 cm - (Argumentation Library ; 5).

ISBN 1-4020-0402-8

III 19587; 16/M58

 

NAESS, ARNE.

The Selected works of Arne Naess / Arne Naess ; Harold Glasser, series editor, Alan Drengson, associate editor. - The Netherlands : Springer, 2005.

10 vol. ; 25 cm.

ISBN 10-1-4020-3727-9

vol. 1 : Interpretation and preciseness : a contribution to the theory of commnunication. - 522 p.

vol. 2 : Scepticism : wonder and joy of a wandering seeker. - 174 p.

vol. 3 : Which world is the real one ? : inquiry into comprehensive systems, cultures and philosophies / translated from the norwegian by Ingemund Gullvåg . - 172 p.

vol. 4 : The pluralist and possibilist aspect of the scientific enterprise : rich descriptions, abundant choises and open futures. - 162 p.

vol. 5 : Gandhi and group conflict : explorations of nonviolent resistence ; Satyāgraha. - 188 p.

vol. 6 : Freedom, emotion and self-subsistence : the structure of a central part of Spinoza's Ethics. - 156 p.

vol. 7 : Communication and argument : elements of applied semantics / translated from the norwegian by Alastair Hannay. - 120 p.

vol. 8 : Common sense, knowledge and truth : open inquiry in a pluralistic world (selected papers). - 380 p.

vol. 9 : Reason, democracy and science : understanding among conflicting worldviews (selected papers). - 370 p.

vol. 10 : Deep ecology of wisdom : explorations in unities of nature and cultures (selected papers) /

III 19578; 16/N16

 

SLOB, WOUTER H.

Dialogical rhetoric : an essay on truth and normativity after postmodernism / Wouter H. Slob. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002.

224 p. ; 24 cm - (Argumentation Library ; 7).

ISBN 1-4020-0909-7

III 19586; 16/S63

TOP

159.9 Psihologie

 

DRĂGHICESCU, DUMITRU.

Din psihologia poporului român : introducere / D. Drăghicescu ; studiu introductiv de Virgil Constantinescu-Găliceni ; ediție îngrijită de Elisabeta Simion. - București : Historia, 2006.

479 p. ; 12 cm.

ISBN 973-8923-6-3

II 37707; 159.9/D74

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

NIEMIROWER, IACOB IȚHAC.

Iudaismul : studii, eseuri, omiletică și retorică / Iacob Ițhac Niemirower ; studiu introductiv de Lucian Zeev Herșcovici ; selectarea textelor, note, glosar și indici de Lya Benjamin și Mihaela Rotaru. - București : Hasefer, 2005.

543 p. ; 23 cm.

ISBN 973-630-093-5

III 19525; 296/N72

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

GABER, CORNELIA.

Statistică / Cornelia Gaber. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007.

366 p.; 18 cm.

ISBN 978-973-719-158-8

III 19444; 311/G11

 

GHIȚULESCU, CONSTANȚA.

În șalvari și cu ișlic : biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea / Constanta Ghițulescu. - București : Humanitas, 2004.

424 p. ; 20 cm - (Istorie).

II 37730; 316/G54

 

OPAIȚ, GABRIELA.

Statistică / lect. univ. drd. Gabriela Opaiț. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006 (Vega Prod'94 S.R.L. Buzău).

111 p. ; 24 cm.

III 19499; 311/O-61

 

Spectacolul public între tradiție și modernitate : sărbători, ceremoniale, pelerinaje și suplicii / coordonatori : Constanța Vintilă-Ghițulescu și Mária Pakucs Willcocks. - București : Institutul Cultural Român, 2007.

303 p. ; 20 cm - (Biblioteca de Istorie).

ISBN 973-577-514-X

II 37762; 316/S72

 

STANCIU, DOINA LIVIA.

Relații publice, comunicare, protocol / lect. drd. Doina Livia Stanciu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

101 p. ; 30 cm.

IV 7832; 316.77/S76

 

WEBER, MAX.

Etica protestantă și spiritul capitalismului / Max Weber ; traducere de Ihor Lemnij ; postfața de Ioan Mihăilescu. - București : Humanitas, 2007.

297 p. ; 12 cm.

ISBN 978-973-50-1653-1

II 37684; 316/W37

TOP

32 Politică

 

GAUSS, KARL MARKUS.

Europenii care se sting : călătorie la sefarzii din Sarajevo, nemții din Gottschee, arbărești, sorbi și aromâni / Karl Markus Gauss ; traducere din germana de Larisa Cercel. - București : Humanitas, 2006.

219 p. ; 12 cm.

ISBN 973-50-1395-9

II 37698; 323/G24

 

IANCU, CAROL.

Bleichroeder și Crémieux : lupta pentru emanciparea evreilor din România la Congresul de la Berlin, corespondență inedită (1878-1880) / Carol Iancu ; traducere revăzută de Oana Cătălina Popescu. - București : Hasefer, 2006.

381 p. ; 12 cm - (Bleichroeder & Crémieux).

ISBN 973-630-080-3

II 37703; 323/I-25

 

IANCU, CAROL.

Evreii din România (1866-1919) : de la excludere la emancipare / Carol Iancu ; traducere de C. Litman. - București : Hasefer, 2006.

480 p. ; 23 cm.

ISBN 973-630-126-5

III 19523; 323/I-25

 

IANCU, CAROL.

Miturile fondatoare ale antisemitismului : din antichitate până în zilele noastre / Carol Iancu ; traducere de Țicu Goldstein. - București : Hasefer, 2005.

304 p. ; 20 cm - (Judaica).

ISBN 973-630-068-4

II 37702; 323/I-25

 

MALIȚA, MIRCEA.

Între război și pace / Mircea Malița. - București : Editura C.H. Beck, 2007.

402 p. ; 20 cm - (Relații internaționale).

ISBN 978-973-115-072-7

II 37699; 327/M18

 

MASTELLONE, SALVO.

Istoria democrației în Europa : din secolul al XVIII-lea până în secolul XX / Salvo Mastellone ; traducere de Bogdan M. Popescu și Gheorghe-Lencan Stoica. - [București] : ANTET XX PRESS, 2006.

253 p. ; 23 cm.

ISBN 973-636-191-8

III 19522; 321/M45

 

NAZAT, MARIAN.

România de-a-ndoaselea 2004-2003 : paradoxurile unei națiuni în derivă / Marian Nazat. - București : Humanitas, 2005.

361 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0983-8

II 37729; 323/N29

 

POPA, DORIN.

De la Iliescu la Băsescu. Și retur / Dorin Popa în dialog cu Liviu Antonesei. - Iași : Standart, 2007.

226 p. ; 20 cm.

ISBN 973-87511-6-0

II 37664; 323/P79

 

ȘERBAN, STELU.

Elite, partide și spectru politic în România interbelică / Stelu Șerban. - București : Paideida, 2006.

376 p. ; 20 cm - (Studii și esuri. Științe politice).

ISBN 973-596-319-1

II 37676; 329/S47

 

TISMĂNEANU, VLADIMIR.

Reinventarea politicului : Europa Rasăriteană de la Stalin la Havel / Vladimir Tismăneanu ; traducere de Alexandru Vlad ; studiu introductiv de Dan Pavel. - ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

291 p. ; 24 cm - (Collegium. Științe politice).

ISBN 978-973-46-0062-5

III 19521; 321/T64

TOP

330/334 Economie generală

 

BUHOCIU, FLORIN.

Investiții / Florin Buhociu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

122 p.; 28 cm.

IV 7848; 330.3/B86

 

IONESCU, VICTOR ROMEO.

Politici și economie regională / Victor Romeo Ionescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

136 p. ; 29 cm.

IV 7851; 330/I-66

 

LUPAȘC, IOANA.

Gestiunea riscului financiar bancar / Ioana Lupașc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

90 p. ; 28 cm.

IV 7854; 330.3/L83

 

POPA, ADRIAN.

Curs de previziuni macroeconomice / Adrian Popa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2004.

194 p. ; 29 cm.

IV 7833; 330.1-M/P73

 

RĂDULESCU, DRAGOȘ LUCIAN.

Probleme globale contemporane / Dragoș Lucian Rădulescu. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007.

336 p. ; 15 cm - (Colecția masterate UPG).

ISBN 978-973-719-160-1

II 37736; 330/R14

TOP

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

BLEOJU, GIANITA.

Marketing bancar / Gianita Bleoju. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

90 p. ; 30 cm.

IV 7829; 336.7/B57

 

MICU, ANGELA-ELIZA.

Piețe de capital și burse de valori / Angela Eliza Micu. - Galați : Europlus, 2006.

111 p. ; 12 cm.

III 19497; 336.76/M64

 

MIHALCEA, LUCEAN.

Gestiunea financiară a colectivităților locale : note de curs / Lucean Mihalcea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.] .

99 p. : tab., fig., graf. ; 30 cm.

IV 7844; 336.1/M69

 

SUSANU, MONICA.

Fiscalitate : note de curs / Monica Susanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

53 p. ; 30 cm.

IV 7827; 336.2/S96

 

VÎRLAN, GABRIELA.

Sisteme expert financiar-bancare : suport de curs / Gabriela Vîrlan, Cristina Maria Enache. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

81 p. ; 30 cm.

IV 7845; 336.7/V66

TOP

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

CIOTEA, VALENTIN.

Tehnologia informațiilor și comunicării în turism, comerț, servicii / Valentin Ciotea, Margareta Ciotea . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

180 p. : il., tab. ; 19 cm.

ISBN 973-751-054-2

II 37360; 338.46/C53

 

NEGRU, RADU.

Evaluarea resurselor turistice din perspectiva dezvoltării durabile / Radu Negru, Mihai Vodă ; ref. prof. univ. dr. Ioan Bedelean, conf. univ. dr. Petru Dan Idu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

212 p. : tab., fig. ; 20,5 cm.

II 36993; 338.48/N42

 

OPRIȘ, PETRE.

Industria românească de apărare : documente (1950-1989) / Petre Opriș. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007.

409 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-719-142-7

III 19512; 338/O-63

TOP

339 Comerț. Marketing

 

BLEOJU, GIANITA.

Managementul aprovizionării și desfacerii / Gianita Bleoju. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006-.

[vol] ; 30 cm.

partea I : Managementul aprovizionării. - 2006. - 62 p.

IV 7822; 339.1/.3/B57

 

BLEOJU, GIANITA.

Marketing prin Internet / Gianita Bleoju, Alexandru Căpățînă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

142 p. : fig., tab., sch. ; 30 cm.

IV 7820; 339.1/B57

 

CRISTACHE, NICOLETA.

Tehnici promoționale / lect. dr. ec. Nicoleta Cristache. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

147 p. ; 30 cm.

IV 7855; 339.1/.3/C87

 

Economia Uniunii Europene : o poveste de succes ? / prof. univ. dr. Grigore Silași, prof. univ. dr. Philippe Rollet, prof. univ. dr. Nicu Trandafir, ... - ed. a 2-a. - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2007.

479 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-125-088-5

III 19513; 339.9/U55

 

Integrarea Europeană - Impact și Consecințe [Secțiunile : Finanțe-contabilitate-burse-bănci-management-marketing economic] : Simpozion Științific Internațional, Târgu-Mureș, 2006. - Târgu-Mureș : Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, 2006.

582 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8042-67-4

III 19509; 339.9/S57

 

Lucrări științifice susținute la simpozionul științific studențesc. - Iași : Editura Universității din Iași, 2007.

271 p.; 12 cm.

III 19536; 339.9/L83

 

MICU, ADRIAN.

Marketing strategic / Adrian Micu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.] (S.C. Videotel S.R.L.).

135 p. : tab., diagr., fig. ; 29 cm.

IV 7823; 339.1/.3/M66

 

NICOLAI, MARIA.

Marketing industrial (Business to Business) / dr. ec. Maria Nicolai. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

116 p. ; 30 cm.

IV 7828; 339.1/.3/N62

 

NICOLAI, MARIA.

Tehnici promoționale / Maria Nicolai. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

211 p. ; 15 cm.

III 19495; 339/N62

 

NISTOR, ROZALIA.

Tehnologia informației în marketing / Rozalia Nistor, Alexandru Căpățînă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

121 p. ; 30 cm.

IV 7842; 339.1/.3/N78

 

SUSANU, IRINA-OLIMPIA.

Marketing direct / Irina Olimpia Susanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

161 p. ; 30 cm.

IV 7856; 339.1/.3/S96

TOP

34 Drept. Jurisprudență

 

APOSTU, IOAN.

Curs de drept internațional privat / conf. univ. dr. Ioan Apostu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

82 p. ; 30 cm.

IV 7835; 341.9/A68

 

ARAT, GH. TEODOR.

Elemente de drept internațional public : note de curs / Teodor Gh. Arat. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

115 p. ; 29 cm.

IV 7834; 341.1/A74

 

BÎRSAN, CORNELIU.

Drept civil : drepturile reale principale / prof.univ.dr. Corneliu Bîrsan (Doctor Honoris Causa al Universității Pasis I Panteon Sorbona. Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului). - ed. a 2-a, rev. și adăug. - București : Editura Hamagiu, 2007.

362 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-1720-73-9

III 19478; 347.2/B54

 

BOROI, GABRIEL.

Drept civil : curs selectiv pentru licență / Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu. - a 3-a rev. și actualizată. - Editura Hamagiu, 2006 (București).

619 p. ; 18 cm.

ISBN 973-8957-27-3

III 19479; 347.1/B68

 

BULAI, CONSTANTIN.

Instituții de drept penal : curs selectiv pentru examenul de licență / Costică Bulai, Avram Filipaș, Constantin Mitrache. - a 3-a rev. și adăugită. - București : Trei, 2006.

580 p. ; 19 cm.

ISBN 973-707-065-8

III 19480; 343.1/B86

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Operațiuni administrative / Liviu Coman-Kund. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

78 p. ; 30 cm.

IV 7769; 342.9/C63

 

COȘUG, CARMEN NICOLETA.

Licitații publice : manual pentru forma de învățământ la distanță / lect. univ. drd. Carmen Nicoleta Coșug, asist. univ. Elisabeta Slabu. - Galați : Europlus, 2006.

146 p. ; 30 cm.

ISBN 973-7845-22-6

IV 7839; 347.45/C77

 

CRIȘU, CONSTANTIN.

Ghidul juristului / Constantin Crișu. - a 10-a rev. adăugită și completată cu modificările la zi. - Curtea de Argeș : Juris Argessis, 2007.

847 p. ; 18 cm.

ISBN 973-897415-1

III 19477; 34(498)/C81

 

DAGHIE, DRAGOȘ.

Elemente de procedură civilă și administrativă / coord. Viorel Daghie ; Dragoș Daghie, Benone Fuică, Nora Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-.

vol. ; 30 cm.

Vol. 1. - 2005. - 117 p.

IV 7821; 347.9/D12

 

DAGHIE, VIOREL.

Dreptul familiei : note de curs pentru specializarea I.F.R. / Viorel Daghie, Nora Andreea Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

99 p. ; 30 cm.

IV 7850; 347.6/D12

 

DAGHIE, VIOREL.

Dreptul familiei : note de curs / Viorel Daghie, Nora Andreea Daghie. - Galați : Europlus, 2006.

124 p. ; 24 cm.

III 19496; 347.6/D12

 

DAGHIE, VIOREL.

Dreptul familiei : note de curs / Viorel Daghie, Nora Andreea Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

188 p. ; 30 cm.

IV 7831; 347.6/D12

 

GAVRILĂ, SIMONA PETRINA.

Dreptul muncii / Simona Petrina Gavrilă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

128 p. ; 30 cm.

IV 7852; 349.2/G26

 

HEN, CHRISTIAN.

Uniunea Europeană / Christian Hen, Jacques Léonard ; prefața de prof. univ. dr. Vasile Talpeș ; traducere de Ioana Gligor. - ed. a 10-a. - București : Coresi, 2002.

167 p. ; 20 cm - (Repere).

ISBN 973-570-225-8

II 37759; 341.2/H47

 

IVAN, GHEORGHE.

Drept penal : note de curs pentru forma de învățământ I.F.R. / lect. univ. dr. Gheorghe Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1 : Partea specială. - 2007. - 124 p.

IV 7857; 343.2/.7/I-95

 

MIHĂILĂ, DOINA.

Management juridic / lect. univ. drd. Doina Mihăilă, asist. univ. Elisabeta Slabu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

136 p. ; 30 cm.

IV 7847; 347.9/M69

 

NEAGU, ION.

Drept procesual penal : partea specială [tratat] / prof. univ. dr. Ion Neagu. - București : Global Lex, 2007.

528 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-87230-1-6

III 19476; 343.1/N31

 

Prelegeri de drept internațional public și privat / conf. univ. dr. Ioan Apostu, lect. univ. dr. Gheorghe Arat, Măriuca Oana Coșug, Oana Maria Arat. - Galați : Alma Print, 2005.

296 p. ; 23 cm.

ISBN 973-87639-2-4

III 19500; 341.1/P90

 

Repere ale dezvoltării la început de mileniu : Simpozion Științific Național, Târgu-Mureș, 2004 / ref. șt. Ioan Leș. - Târgu Mureș : Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, 2004.

372 p. ; 15 cm.

ISBN 973-8042-49-6

III 19510; 340/S56

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Codul muncii adnotat : comentarii, acte normative, jurisprudență / prof. univ. dr. Alexandru Țiclea. - București : Editura Hamagiu, 2007.

XXVIII, 900 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-1720-24-1

III 19481; 349.2/T58

 

ȚICLEA, ALEXANDRU.

Tratat de dreptul muncii / Alexandru Țiclea. - București : Universul Juridic, 2007.

1013 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-8929-65-4

III 19415; 349.2/T58

 

VERDINAȘ, VERGINIA.

Drept administrativ : pentru uzul studenților de la învățământul la distanță / prof. univ. dr. Virginia Verdinaș. - ed. rev. și actualizată. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

153 p. ; 30 cm.

IV 7837; 342.9/V46

TOP

35 Administrație publică. Artă militară

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Analiza organizațională și știința administrației : suport de curs / Liviu Coman-Kund. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006-.

[vol.] ; 30 cm.

partea I : Analiza organizațională. - 2006. - 87 p.

IV 7836; 35/C63

TOP

37 Educație. Timp liber

 

BLOOM, ALLAN.

Criza spiritului american : cum universitățile au trădat democrația și au sărăcit sufletele studenților / Allan Bloom ; cuvânt înainte de Saul Bellow ; traducere din engleză și note de Mona Antohi. - București : Humanitas, 2006.

501 p. ; 12 cm.

ISBN 973-50-1305-3

II 37682; 378/B58

TOP

39 Etnografie. Folclor

BERNEA, ERNEST.

Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român / Ernest Bernea. - ed. a 2-a rev. - București : Humanitas, 2005.

326 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0051-2

II 37731; 39/B49

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător

 

CIOROI, MARIA.

Chimia mediului / Maria Cioroi. - Galați : Europlus, 2007.

181 p.; 20 cm.

ISBN 973-7845-46-3

III 19280; 504/C51

 

Ecotoxicologie : note de curs pentru studenții de la specializarea Ingineria și Protecția Mediului în România / ed. Lucian Oprea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

80 p.; 28 cm.

IV 7811; 504/E15

 

Elemente de ecologie : note de curs pentru studenții de la specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Industrie / ed. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

139 p. ; 30 cm.

IV 7807; 504/E36

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Aparate de măsură și de control a poluării / Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1. - 103 p. : fig., diagr.

vol. 2. - 113 p.

IV 7861; 504/U99

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Combaterea poluării sonore / Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a].

129 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7859; 504.05/U99

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Tehnologii de achiziție, monitorizare și diagnoză a calității mediului / Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

135 p. : fig. ; 30 cm.

IV 7858; 504/U99

TOP

51 Matematică

 

ANDREI, GABRIEL.

Metode numerice / prof. univ. dr. Gabriel Andrei. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

151 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-288-5

III 18875; 519.6/A53

 

Stochastic hybrid systems / ed. by Christos G. Cassandras, John Lygeros. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press : Taylor & Francis, 007.

[xii], 286 p. : fig. ; 24 cm - (Automation and control engineering ; 24).

ISBN 0-8493-9083-4

III 19483; 519.2/S86

TOP

53 Fizică

 

DEN HARTOG, JACOB PIETER.

Mechanical vibrations / J.P. Den Hartog. - New York : Dover Publications, Inc., 1984.

410 p. ; 16 cm.

ISBN 0-486-64785-4

II 37754; 534/D32

 

DIACONESCU, EMANUEL.

Elemente de teoria elasticității cu aplicații la solicitări simple / Emanuel Diaconescu, Marinela Glovnea. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

278 p. ; 14 cm - (Mecanica).

ISBN 978-973-666-248-5

III 19533; 531/D36

 

DIMOFTE, AGLAIA.

Rezistența materialelor / Aglaia Dimofte, Bogdan Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1. - 2006. - 162 p. : fig. ; 11 p.

vol. 2. - 2007. - 141 p.

IV 7806; 539.4/D46

 

GHEORGHIEȘ, CONSTANTIN.

Analiza structurii fine a materialelor / prof.univ.dr. Constantin Gheorghieș. - Iași : Cermi, 2007.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-667-285-9

III 19591; 539.1/G43

 

GOLDMAN, STEVE.

Vibration spectrum analysis : a practical approach / Steve Goldman. - a 2-a. - New York : Industrial Press Inc., 1999.

331 p. ; 15 cm.

ISBN 0-8311-3088-1

III 19539; 534/G64

 

Handbook of noise and vibration control / ed. Malcom J. Crocker. - New Jersey : John Wiley & Sons Inc., 2006.

1569 p. ; 18 cm.

ISBN 978-0-471-39599-7

III 19541; 534/C81

 

PFISTER, JENS.

Elastic multibody systems with frictional contacts : [dissertation] / Jens Pfister ; cond. șt. prof. dr. ing. W. Schiehlen, prof. dr. ing. F. Pfeiffer. - Aachen : Shaker Verlag, 2006.

XVI, 149 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Schriften aus dem Institut fr Technische und Numerische Mechanik der Universität Stuttgart ; Bd. 5/2006).

ISBN 3-8322-5769-1

II 37741; 531.8/P62

 

POPA, OCTAVIAN.

Mecanica fluidelor / prof. dr. ing. Octavian Popa. - Timișoara : Tempus, 2007.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88147-2-1

vol. 1. - 303 p. . - ISBN 978-973-88147-3-8

vol. 2. - p. 307-581. - ISBN 978-973-88147-4-5

III 19531; 532/P79

TOP

54 Chimie

 

LAZO FUENTES, CÉSAR REINALDO.

A First-principles statistical mechanics study of the ordering behavior of hydrogen on Pd(111) at low temperatures : [dissertation] / César Reinaldo Lazo Fuentes ; cond. șt. prof. dr. Gerhard Schmitz. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2007.

237 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 37743; 544.1/L35

TOP

55 Geologie. Hidrologie

 

VOICULESCU, MIRELA.

Fizica atmosferei și hidrologie / lect. dr. Mirela Voiculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

116 p. : fig. ; 30 cm.

IV 7818; 551.51/V83

TOP

57 Biologie

 

FLOREA, LUIZA.

Hidrobiologie : caiet de laborator / Luiza Florea. - Iași : Cermi, 2007.

248 p.; 14 cm.

ISBN 978-973-667-281-1

III 19501; 574/F67

 

ZARA, MARGARETA.

Inocuitatea produselor alimentare : contaminarea chimică, contaminarea biologică / Margareta Zara ; referent științific : prof. dr. ing. Aurelia Ionescu. - Galați : Europlus, 2006.

138 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-28-5

III 19492; 579/Z33

 

ZARA, MARGARETA.

Microbiologie generală / Margareta Zara ; referent științific : prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați : Europlus, 2006.

120 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-29-3

III 19491; 579/Z33

TOP

61 Medicină

 

Sindromul antifosfolipidic / red. șef Coman Tănăsescu. - București : Editura Academiei Române, 2005.

404 p. ; 15 cm.

ISBN 973-27-1240-6

III 19534; 616/T59

 

Tratat de plante medicinale cultivate și spontane / Leon Sorin Muntean, Mircea Tămaș, Sorin Muntean, Leon Muntean, ... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2007.

928 p. : pl. color ; 23 cm.

ISBN 978-973-751-463-9

III 19535; 615/T81

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general

 

ALTENBACH, H.

Mechanics of composite structural elements / H. Altenbach, J. Altenbach, W. Kissing. - Springer, 2004 (Berlin).

468 p. ; 12 cm - (Engineering Online Library).

ISBN 3-540-40865

III 19572; 620.168/A31

 

PEREZ, TRISTAN.

Ship motion control : Course keeping and roll stabilisation using rudder and fins / Tristan Perez. - London : Springer, 2005.

300 p. ; 14 cm - (Advances in Industrial Control).

ISBN 1-85233-959-4

III 19563; 623.8/P51

 

SMITH, DAVID J.

Reliability, maintainability and risk : practical methods for engineers / dr. David J. Smith. - 7th ed. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, 005.

xii, 346 p. : fig., diagr., sch. ; 24 cm.

ISBN 978-0-7506-6694-7

III 19593; 62/S64

TOP

621.3 Electrotehnică

 

ANTONY, FALK.

Photovoltaics for professionals : solar electric systems : marketing, design and installation / Falk Antony, Christian Drschner, Karl-Heinz Remmers. - Berlin : Solarpraxis AG ; London : Earthscan, 2007.

215 p. : fig., diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84407-461-7

III 19482; 621.31/A63

 

CRĂCIUN, DANIEL.

Noi materiale și componente pentru protecția la supratensiuni și coordonarea izolației în sistemele electrice de joasă tensiune : monitorizarea on-line a protecțiilor și a parametrilor electrici : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniel Crăciun ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

[73] f. ; 22 cm.

II 37752; 621.31/C81

 

CRĂCIUN, DANIEL.

Noi materiale și componente pentru protecția la supratensiuni și coordonarea izolației în sistemele electrice de joasă tensiune : monitorizarea on-line a protecțiilor și a parametrilor electrici : teză de doctorat / drd. ing. Daniel Crăciun ; cond. șt. prof. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

188 f., [34] f. ; 30 cm.

IV 7872; 621.31/C81

 

DUMITRESCU, MARIANA.

Electrotehnica / Mariana Dumitrescu, Toader Munteanu. - Galați : Europlus, 2006.

241 p. ; 24 cm - (Colecția Științifică).

ISBN 973-7845-26-9

III 19484; 621.31/D91

 

DUMITRESCU, MARIANA.

Instalații electroenergetice / Mariana Dumitrescu. - Galați : Europlus, 2006.

142 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-18-8

III 19486; 621.3/D91

 

ELS 2007 : International Symposium on Electrical Engineering and Energy Converters : Inventica 2007-Exibition Electrical Equipments in Electrotechnics. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2007.

271 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-666-259-1

II 37733; 621.3/I-58

 

MUNTEANU, TOADER.

Electrotehnică / Teoader Munteanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, -2006.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 2 : Ingineria și protecția mediului în industrie (IPMI). - 2006. - 111 p.

IV 7808; 621.3/M95

 

MUNTEANU, TOADER.

Electrotehnică și mașini electrice / Toader Munteanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

186 p. : fig., tab., 5 p. ; 30 cm.

IV 7802; 621.31/M95

TOP

621.38 Electronică

 

MIHOLCĂ, CONSTANTIN.

Electronică pentru facultățile cu profil neelectric / Constantin Miholcă. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

123 p. ; 29 cm.

IV 7819; 621.38/M69

TOP

621.6 Instalații și metode pentru transportul, depozitarea și distribuția fluidelor

 

OPREA, ION.

Pompe, ventilatoare, compresoare / Ionel Oprea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

159 p. ; 26 cm.

IV 7809; 621.6/O-61

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Elemente de inginerie mecanică : mecanica, solicitări simple, organe de mașini : suport de curs pentru IFR - SIA / Octavian Bologa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

154 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7862; 621.8/B66

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Organe de mașini : suport de curs IFR Inginerie Economică / Octavian Bologa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 2. - Galați. - 150 p. : fig., diagr.

IV 7860; 621.8/B66

 

CUCU, MARIAN.

Contribuții privind algoritmizarea profilării de corecție a sculelor în scopul diminuării erorilor de generare : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Marian Cucu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

41 p. ; 21 cm.

II 37751; 621.9/C93

 

CUCU, MARIAN.

Contribuții privind algoritmizarea profilării de corecție a sculelor în scopul diminuării erorilor de generare : teză de doctorat / drd. ing. Marian Cucu ; cond. șt. prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

273 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7871; 621.9/C93

 

GAITA, MIHAI.

Realizarea de straturi subțiri de compuși intermetalici cu caracteristici speciale pe piese și scule : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai Gaita ; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

37 p. ; 21 cm.

II 37749; 621.7/G12

 

GAITA, MIHAI.

Realizarea de straturi subțiri de compuși intermetalici cu caracteristici speciale pe piese și scule : teză de doctorat / drd. ing. Mihai Gaita ; cond. șt. prof. dr. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

125 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7869; 621.7/G12

 

MAIMON, AUREL-DAN.

Modelarea comportării cilindrilor de laminor : rezumatul tezei de doctorat / dipl. ing. Aurel-Dan Maimon ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

30 p. ; 21 cm.

II 37748; 621.7/M16

 

MAIMON, AUREL-DAN.

Modelarea comportării cilindrilor de laminor : teză de doctorat / dipl. ing. Aurel-Dan Maimon ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

128 p., [81] p. ; 30 cm.

IV 7867; 621.7/M16

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Mecanisme : curs-cadru [învățământ cu frecvență redusă] / Alexandru Năstase. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

44 p. ; 30 cm.

IV 7825; 621.83/N24

 

Organe de mașini / Radu Florea, Viorel Florea, Adriana Florea, ... - București : Editura Tehnică, 2007.

839 p. ; 24 cm - (Inginerie mecanică).

ISBN 978-973-31-2313-2

III 19532; 621.8/O-74

TOP

624/627 Construcții civile

 

BOAZU, DOINA.

Încercări de rezistență ale structurilor / Doina Boazu, Elena Felicia Beznea, Ionel Chirică. - Iași : Editura Tehnică Științifică si Didactică, 2007.

298 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-667-282-8

III 19584; 624/627/B61

TOP

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

MEDINA RODRÍGUEZ, LUISA MARCELA.

Floc formation in wastewater treatment systems using algal bacterial symbiosis : [dissertation] / Luisa Marcela Medina Rodríguez ; cond. șt. Uwe Neis. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2006.

103 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 59).

ISBN 978-3-930400-94-2

II 37744; 628.3/M54

TOP

629.5 Tehnică navală

 

EYRES, D.J.

Ship construction / D.J. Eyres. - a 6-a. - Amsterdam : Elsevier, 2007.

365 p. ; 15 cm - (Marine Engineering).

ISBN 0-7506-8070-9

III 19547; 629.5/E98

 

FALTINSEN, O.M.

Sea loads on ship and offshore structures / O.M. Faltinsen. - Cambridge : Cambridge University Press, 1990.

328 p. ; 13 cm - (Ocean Technology).

ISBN 0-521-45870-6

III 19546; 629.5/F11

 

WATSON, G. M. DAVID.

Practical ship design / David G. M. Watson. - Amsterdam ; London ; New York : Elsevier, 2002.

xxv, 531 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Elsevier Ocean Engineering Books Series ; Vol. 1).

ISBN 0-08-044054-1

III 19504; 629.5/W32

TOP

636/639 Zootehnie. Apicultură. Pescuit. Piscicultură

 

Advanced technologies for meat processing / ed. Leo M.L. Nollet, Fidel Toldra. - Londra : Taylor & Francis, 2006.

483 p. ; 16 cm - (Food science and technology).

III 19545; 637.5/D17

 

MOSZYÑSKI, MAREK.

Statistical analysis for digital processing of pelagic fish echoes / Marek Moszyñski. - Gdañsk : Politechnika Gdañska, 2005.

120 p. ; 24 cm.

ISBN 83-7348-139-7

III 19538; 639.2/M91

 

OȚEL, VASILE.

Atlasul peștilor din rezervația biosferei Delta Dunării / Vasile Oțel. - Tulcea : Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, 2007.

481 p. ; 28 cm.

ISBN 978-973-88117-0-6

III 19502; 639.3/O-88

 

WEDEMEYER, GARY A.

Physiology of fish in intensive culture systems / Gary A. Wedemeyer. - New York ; Albany ; Bonn : Chapman & Hall : International Thomson Publishing, 996.

xvi, 232 p. : tab., diagr. ; 23,5 cm.

ISBN 0-412-07801-5

III 19487; 639.3/E38

TOP

65 Management

 

BUHOCIU, FLORIN.

Evaluarea financiară a firmei / Florin Buhociu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

111 p. ; 28 cm.

IV 7846; 658.14/B86

 

LUKÁCS, EDIT.

Management comparat / Edit Lukács. - Galați : Europlus, 2007.

108 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7845-55-9

III 19490; 65/L91

 

NICOLAI, MARIA.

Analiza valorii / Maria Nicolai, Sofia Totolici ; rev. șt. prof. dr. ec. Adriana Olaru, prof. dr. ing. Nicolae Oancea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2004.

134 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-2899-1

III 19494; 65/N62

 

NICOLAI, MARIA.

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii / Maria Nicolai. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[părți] ; 30 cm.

[Partea I]. - 151 p. : fig., sch.

IV 7830; 658.14/N62

 

NISTOR, ROZALIA.

Cercetări de marketing / Rozalia Nistor, Costel Nistor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

128 p. ; 29 cm.

IV 7841; 658.8/N57

 

NISTOR, ROZALIA.

Informatică managerială / Rozalia Nistor, Costel Nistor, Alexandru Căpățînă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

114 p. : graf., tab., sch. ; 30 cm.

IV 7843; 658.1/N57

 

NISTOR, ROZALIA.

Modelarea și simularea proceselor economice / Rozalia Nistor. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

127 p. ; 29 cm.

IV 7838; 658.5/N57

 

OLARU, ADRIANA.

Culturi organizaționale / prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

138 p. ; 30 cm.

IV 7840; 65/O-39

 

PASTOR, IOAN.

Managementul firmei și dezvoltarea resurselor umane în organizații / Ioan Pastor, Elena-Adriana Cîmpean, Mihaela Stoica . - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

344 p. : tab., sch., diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-751-055-0

II 37016; 658.5/P42

 

TOTOLICI, SOFIA.

Managementul calității proceselor / Sofia Totolici. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003-.

[vol]. - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-026-2

Vol.1. - 2003. - 126 p. ; 24 cm. - ISBN 973-627-022-X.

III 17157; 658.56/T78

TOP

657 Contabilitate

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Bazele contabilității / Elena Mereuță. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

112 p. ; 28 cm.

IV 7810; 657/M59

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitate aprofundată : note de curs / conf. dr. ec. Florentina Moisescu, lect. drd. ec. Oana Mihai. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

117 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7849; 657.4/M86

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitate internațională : note de curs / conf. dr. ec. Florentina Moisescu, lect. drd. ec. Oana Mihai. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

110 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7853; 657.4/M86

TOP

66 Tehnologie chimică

 

RĂDULESCU, EUGEN LUIGI.

Contribuții asupra corelației structură - proprietăți funcționale la schimbători de ioni de înaltă frecvență : rezumatul tezei de doctorat / ing. Eugen Luigi Rădulescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

70 p. ; 21 cm.

II 37746; 661.1/R18

 

RĂDULESCU, EUGEN LUIGI.

Contribuții asupra corelației structură - proprietăți funcționale la schimbători de ioni de înaltă frecvență : teză de doctorat / ing. Eugen Luigi Rădulescu ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

244 f. : fig., diagr., sch., tab. ; 30 cm.

IV 7866; 661.1/R18

TOP

663/664 Industrie alimentară

 

ANDRONIC, DIANA DELIA.

Cercetări aplicative asupra proprietăților tehnologice ale aluaturilor congelate și ale pâinii precoapte din făină de grâu : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Diana Delia Andronic ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

51 p. ; 21 cm.

II 37753; 664.6/A55

 

ANDRONIC, DIANA DELIA.

Cercetări aplicative asupra proprietăților tehnologice ale aluaturilor congelate și ale pâinii precoapte din făină de grâu : teză de doctorat / drd. ing. Diana Delia Andronic ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

[306] f. ; 30 cm.

IV 7873; 664.6/A55

 

BOTEZ, ELISABETA.

Operații unitare în industria alimentară / Elisabeta Botez. - Galați : Europlus, 2007.

124 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7845-52-8

III 19493; 663/664/B72

 

CHELBEA, CRISTINA ȘTEFANIA.

Studiul influenței regimului termic în procesele de precoacere - congelare asupra calității pâinii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Ștefania Chelbea ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

60 p. ; 21 cm.

II 37750; 664.6/C40

 

CHELBEA, CRISTINA ȘTEFANIA.

Studiul influenței regimului termic în procesele de precoacere - congelare asupra calității pâinii : teză de doctorat / ing. Cristina Ștefania Chelbea ; cond. șt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

204 p., 24 p., [68] f. ; 30 cm.

IV 7870; 664.6/C40

 

Handbook of meat, poultry and seafood quality / ed. Leo M.L. Nollet. - New York : Blackwell, 2007.

719 p. ; 25 cm.

ISBN 978-08138-2446-8

III 19507; 664/H21

 

KASABIAN, DAVID.

The Fifth Taste Cooking with Umami / David Kasabian, Anna Kasabian. - New York : Universe, 2005.

206 p. ; 15 cm.

ISBN 0-7893-1356-1

III 19506; 664/K11

 

LUNGU, CORNELIA.

Principii generale de conservare a produselor alimentare / Cornelia Lungu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002.

118 p. ; 30 cm.

IV 7824; 664.8/L92

 

MOSKOWITZ, HOWARD R.

Sensory and consumer research in food product design and development / Howard R. Moskowitz, Jacqueline H. Beckley, Anna V. A. Resurreccion. - Oxford : Blackwell : IFT Press, 2006.

358 p. ; 26 cm.

ISBN 978-0-8138-1632-6

III 19505; 664.8/M91

TOP

669 Metalurgie

 

CONSTANTINESCU, CLARA.

Cercetări cu privire la influența modificării oțelurilor asupra macrostructurii lingourilor și semifabricatelor deformate plastic : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Clara Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

46 p. ; 21 cm.

II 37747; 669.1/C66

 

CONSTANTINESCU, CLARA.

Cercetări cu privire la influența modificării oțelurilor asupra macrostructurii lingourilor și semifabricatelor deformate plastic : teză de doctorat / drd. ing. Clara Constantinescu ; cond. șt. prof. dr. doc. ing. Florea Oprea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

118 f. ; 30 cm.

IV 7868; 669.1/C66

TOP

67/68 Diverse industrii și meserii

 

BRYCE, DOUGLAS M.

Plastic injection molding / Douglas M. Bryce. - Dearborn, Michigan : Society of Manufacturing Engineers, 1996-1999.

4 vol. ; 24 cm - (Fundamentals of injection molding ).

vol. 1 : Manufacturing process fundamentals. - 1996. - 277 p. - ISBN 0-87263-472-8

vol. 2 : Material selection and product design fundamentals. - 1997. - 380 p. - ISBN 0-87263-488-4

vol. 3 : Mold design and construction fundamentals. - 1998. - 193 p. - - ISBN 0-87263-495-7

vol. 4 : Manufacturing startup and management. - 1999. - 208 p. - ISBN 0-87263-503-1

III 19503; 678/B85

 

CARAMAN, SERGIU.

Modelarea și conducerea proceselor biotehnologice : lucrări practice / Sergiu Caraman, Marian Barbu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-.

[vol. ] ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-240-0

vol. 1 : Modelarea și estimarea stării și parametrilor proceselor biotehnologice. - 2005. - 148 p. - ISBN 973-627-240-0.

vol. 2 : Conducerea automată a proceselor biotehnologice / referend științific : prof. univ. dr. ing. Emil Ceangă. - Iași : Cermi. - 2007. - 144 p. - ISBN 978-973-667-267-7.

III 18432; 681.5/C11

 

DUMITRIU, TEODOR.

Contribuții privind tehnici de reglare pentru conducerea servosistemelor cu sarcină neliniară : rezumatul tezei de doctorat / drd. Teodor Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

66 p. ; 21 cm.

II 37745; 681.5/D92

 

DUMITRIU, TEODOR.

Contribuții privind tehnici de reglare pentru conducerea servosistemelor cu sarcină neliniară : teză de doctorat / drd. Teodor Dumitriu ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

243 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7865; 681.5/D92

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

BEJENARU, SILVIA.

Desen tehnic / Silvia Bejenaru, Mădălina Alice Rus. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

107 p. : fig. ; 29 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-301-6

IV 7438; 744/B41

TOP

81 Lingvistică

 

AIKHENVALD, ALEXANDRA Y.

Evidentiality / Alexandra Y. Aikhenvald. - Oxford : Oxford University Press, 2004.

452 p. ; 20 cm - (Oxford Linguistics).

ISBN 978-0-19-926-388-2

III 19567; 81'1/A24

 

Anyone who has a view : theoretical contributions to the study of argumentation / ed. Frans H. Van Eemeren. - London : Kluwer Academic Publishers, 2003.

346 p. ; 14 cm - (Argumentation Library ; 8).

ISBN 1-4020-1455-4

III 18493; 811.111'37/A48

 

APOSTOLATU, IONEL.

Elemente de dialectologie dacoromână : note de curs / Ionel Apostolatu. - Galați : Europlus, 2007.

125 p. ; 24 cm - (Lingvistica).

ISBN 978-973-7845-51-1

III 19489; 81'28/A67

 

ARDELEANU, SANDA-MARIA.

Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité/ Sanda Maria Ardeleanu, Eufrosina Axenti, Ioana Crina Coroi... - Chișinău : CEP USM, 2007.

146 p. ; 12 cm.

ISBN 978-9975-70-133-4

II 37734; 81'42/D53

 

Arguing on the Toulmin Model : new esays in argument analysis and evaluation / edited by David Hitchcock and Bart Verheij. - [Amsterdam] : Springer, 2006.

439 p. ; 24 cm - (Argumentation Library ; 10).

ISBN 978-1-4020-4937-4

III 19557; 81'42/A76

 

BEJAN, DOINA MARTA.

Istoria limbii române literare : caiete de seminar / Doina Marta Bejan. - Galați, [2006].

77 p. ; 28 cm.

IV 7799; 811.135.1/B39

 

BYBEE, JOAN L.

The Evolution of Grammmar : Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World / Joan Bybee, Revere Perkins, William Pagliuca. - Chicago : The University of Chicago Press, 1994.

398 p. ; 15 cm.

ISBN 0-226-08665-8

III 19543; 811.111'366/B99

 

BYBEE, JOAN L.

Morphology : a study of the relation between meaning and form / Joan L. Bybee. - Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 1985.

235 p. ; 22 cm - (Typological studies in language ; 9).

ISBN 90-272-2877-9

II 37784; 811.111/B99

 

CÂRÂC, ION S.

Introducere în morfologie / Ioan S. Cârâc. - Brăila : Edmunt, 2002.

106 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85456-0-9

II 35264; 811.135.1'366/C22

 

CÂRÂC, ION S.

Introducere în morfologie / Ioan S. Cârâc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

53 p. ; 21 cm.

II 37663; 811.135.1'36/C22

 

CÎRNU, RODICA MIHAELA.

Textul : scriere și receptare [curs opțional de lingvistică românească] / Rodica Mihaela Cîrnu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

104 p. ; 30 cm.

IV 7816; 811.135.1'42/C54

 

DIMA, GABRIELA.

Outlines of English syntax / Gabriela Dima. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

146 p. ; 30 cm.

IV 7800; 811.111'37/D42

 

Evidentiality : the linguistic coding of epistemology / ed. by Wallace Chafe, Johanna Nichols. - Norwood : Ablex Publishing Corporation, 986.

xi, 346 p. ; 24 cm - (Advances in Discourse Processes ; Vol. XX).

ISBN 0-89391-203-4

III 19592; 81/E94

 

KAMP, HANS.

From discourse to logic : Introduction to modeltheoretic semantics of natural language, formal logic and discourse representation theory / Hans Kamp, Uwe Reyle. - London : Kluwer Academic Publishers, 1993.

713 p. ; 18 cm - (Studies in Linguistics and Philosophy ; 42).

ISBN 0-7923-1023-4

III 18111; 81'1=111/K19

 

LASNIK, HOWARD.

Essays on anaphora / Howard Lasnik. - London : Kluwer Academic Publishers, 1989.

179 p. ; 21 cm - (Classic Titles in Linguistics).

ISBN 1-55608-091-3

III 19064; 811.111'36/L11

 

LONGACRE, ROBERT E.

The grammar of discourse / Robert E. Longacre. - a 2-a. - New York : Plenum Press, 1996.

361 p.; 14 cm.

ISBN 0-306-45235-9

III 19571; 81'42/L71

 

NEAGU, MARIANA.

Cognitive Linguistics : An introduction / Mariana Neagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

XVI, 180 p. ; 30 cm.

IV 7803; 81/N31

 

NEAGU, MARIANA.

The Language of metaphor / Mariana Neagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

27 p., 28 p. ; 30 cm.

IV 7817; 811.111'25/N31

 

NECULA, GINA.

Limba română contemporană. Sintaxa : unități, relații, structuri sintactice (repere teoretice și exerciții) / Gina Necula. - Galați : Europlus, 2007.

150 p. ; 24 lei - (Lingvistica).

ISBN 978-973-7845-48-1

III 19488; 811.135.1'36/N54

 

PALMER, F.R.

Mood and modality / F.R. Palmer. - a 2-a. - New York : Cambridge University Press, 2007.

236 p.; 15 cm.

ISBN 978-0-521-80479-0

III 19544; 811.111'366.59/P11

 

Responsibility and evidence in oral discourse / ed. Jane H. Hill, Judith Irvine. - Cambridge : Cambridge University Press, 1993.

316 p. ; 15 cm.

ISBN 0-521-42529-8

III 19542; 81'1/R47

 

SHUY, ROGER W.

Linguistics in the Courtroom : A practical guide / Roger W. Shuy. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

146 p. ; 12 cm.

ISBN 978-19530664-4

II 37755; 81'1/S52

 

Speech acts, mind and social reality : discussions with R. Searle / edited by Gnther Grewendorf and Georg Meggle. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 2002.

327 p. ; 23 cm - (Studies in Linguistics and Philosophy).

ISBN 1-4020-0861-9

III 19570; 81'42/S72

 

Tense-Aspect : Between semantics & pragmatics : Containing the contributions to a symposium on tense and aspect held at UCLA, May 1979 / ed. Paul J. Hopper. - Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 1982.

350 p.; 15 cm - (Typological Studies in Language ; 1).

ISBN 90-272-2865-5

III 19580; 811.111/T32

 

ȚUCHEL, DANIELA.

Pragmatics primer / Daniela Țuchel. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

141 p. ; 28 cm.

IV 7798; 811.135.1/T90

 

VAN EEMEREN, FRANS H.

Argumentative indicators in discourse : a pragma-dialectical study / Frans H. Van Eemeren, Peter Houtlosser, A. Francisca Snoeck Henkemans. - [Amsterdam] : Springer, 2007.

234 p. ; 24 cm - (Argumentation Library ; 12).

ISBN 978-1-4020-6243-8

III 19558; 81'42/V24

 

WALTON, DOUGLAS.

Character evidence : an abductive theory / Douglas Walton. - [Amsterdam] : Springer, 2006.

239 p. ; 24 cm - (Argumentation Library ; 11).

ISBN 1-4020-4942-0

III 19559; 81'42/W21

TOP

82 Literatură

 

ANTOFI, SIMONA.

Literatură română, marii clasici : Ion Creangă, Mihai Eminescu / conf.univ.dr. Simona Antofi. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

69 p. ; 30 cm.

IV 7804; 821.135.1/A48

 

BODIU, ANDREI.

Șapte teme ale romanului postpașoptist / Andrei Bodiu. - Pitești : Paralela 45, 2002.

178 p. ; 12 cm - (Deschideri. Istorie literară).

ISBN 973-593-615-1

II 37726; 82.09/B63

 

BONTILĂ, RUXANDA.

Nineteenth-Century English Novel : a narratorical perspective / Ruxandra Bontilă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

73 p. ; 30 cm.

IV 7813; 821.111.09/B67

 

BONTILĂ, RUXANDA.

The Romantics & the Victorians: Views and Weaves / Maria Ruxanda Bontilă. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

187 p. ; 24 cm. .

ISBN 973-30-1316-1

III 18577; 821.111.09"08"/B67

 

BORBÉLY, ȘTEFAN.

Cercul de grație / Ștefan Borbély. - București : Paralela 45, 2003.

278 p. ; 12 cm - (Deschideri. Comentarii critice).

ISBN 973-593-766-2

II 37727; 821.135.1.09/B61

 

CRISTEA, DAN.

Autorul și ficțiunile eului / Dan Cristea. - București : Cartea Românească, 2004.

195 p. ; 12 cm.

ISBN 973-23-1474-5

II 37720; 821.135.1.09/C87

 

CUSTINE, ASTOLPHE.

Scrisori din Rusia : Rusia în 1839 / marchizul de Custine ; trad. Irina Negrea ; ed., pref. și dosar de Pierre Nora. - București : Humanitas, 2007.

366 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1428-5

II 37683; 821.133.1-94/C96

 

DIMISEANU, GABRIEL.

Constantin Negruzzi / Gabriel Dimisianu. - a 2-a. - București : Cartea Românească, 2007.

179 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 978-973-23-1886-7

II 37710; 821.135.1.09/D42

 

GORCEA, PETRU MIHAI.

Eminescu / Petru Mihai Gorcea ; ed. îngrij. de Nicolae Oprea. - Pitești : Paralela 45, 2005.

[vol.] ; 12 cm - (Deschideri. Istorie literară).

ISBN 973-697-588-6

vol. 3 / Petru Mihai Gorcea. - Galați. - 2005. - 235 p. ; 12 cm. - ISBN 973-697-588-6

II 37712; 821.135.1.09/G64

 

GRIGURCU, GHEORGHE.

În pădurea de metafore / Gheorghe Grigurcu. - Pitești : Paralela 45, 2003.

482 p. ; 15 cm - (Deschideri. Istorie literară).

ISBN 973-593-848-0

II 37721; 821.135.1.09/G56

 

IERUNCA, VIRGIL.

Fenomenul Pitești / Virgil Ierunca ; pref. de François Furet. - București : Humanitas, 2007.

126 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-0731-7

II 37686; 821.135.1-94/I-35

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română interbelică : poezia ; dramaturgia [anul al III-lea] / prof. univ. dr.Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

52 p. ; 30 cm.

IV 7815; 821.135.1.09/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea : anul III sem. I / prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

60 p. ; 30 cm.

IV 7814; 821.135.1.09/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Probleme speciale ale literaturii : metamorfozele romanului românesc al secolului XX / prof. dr. Nicolae Ioana, asist. drd. Alina Crihană, asist. drd. Nicoleta Ifrim. - Galați : Europlus, 2006.

132 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7845-42-0

III 19485; 821.135.1.09/I-61

 

LEFTER, BOGDAN.

Flashback 1985 : începuturile "noii poezii" / Ion Bogdan Lefter. - Pitești : Paralela 45, 2005.

404 p. ; 12 cm.

ISBN 973-697-442-1

II 37722; 821.135.1.09/L39

 

LEFTER, BOGDAN.

Puzzle cu "noul val" : addenda la falsul tratat de poezie : flashback 1985 / Ion Bogdan Lefter. - Pitești : Paralela 45, 2005.

245 p. ; 12 cm.

ISBN 973-697-590-8

II 37714; 82.09/L39

 

LOVINESCU, EUGEN.

Revizuiri / E. Lovinescu. - Pitești : Paralela 45, 2003.

393 p. ; 20 cm.

ISBN 973-593-959-2

II 36167; 821.135.1.09/L81

 

MARIA, REGINĂ A ROMÂNIEI.

Însemnări zilnice / Regina Maria a României ; îngrijire de ediție, introducere și note de Vasile Arimia. - București : Historia, 2006-.

[vol]. ; 20 cm.

ISBN 973-87688-8-8

vol. 1 : ianuarie 1918 - decembrie 1919 / traducere de Valentina Costache și Sanda Rocoviceanu. - XIX, 428 p.

vol. 2 : ianuarie 1920 - decembrie 1920 / traducere de Sanda Racoveanu. - 390 p. - ISBN 973-87923-0-4

vol. 3 : ianuarie 1921 - decembrie 1921 / traducere de Sanda Racoviceanu. - 417 p. - ISBN 973-87923-1-2

vol. 4 : 1 ianuarie - 31 decembrie 1922 / traducere de Sanda Racoviceanu. - 439 p. - ISBN 973-87923-2-0

vol. 5 : [1 ianuarie - 31 decembrie 1923] / traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu. - 515 p. : facs. - ISBN 973-87922-0-7

II 37688; 821.135.1-94/M38

 

MARTIN, MIRCEA.

Singura critică / Mircea Martin. - București : a 2-a rev., 2006.

312 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 973-23-1851-1

II 37719; 821.135.1.09/M43

 

MIHĂIEȘ, MIRCEA.

De veghe în oglindă / Mircea Mihăieș. - a 2-a rev

366 p. ; 13 cm.

ISBN 973-23-1530-X

II 37728; 82/M68

 

MILEA, DOINIȚA.

Confluențe culturale și configurații literare : despre metamorfozele imaginarului în spațiul literar / Doinița Milea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

195 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-1256-4

II 36686; 82.09/M72

 

MILEA, DOINIȚA.

Curs opțional de literatură română : modele ale poeziei interbelice ; parabola condiției umane, distopia totalitară ; Premiul Nobel pentru literatură [anul III, sem. I ; R-RE] / prof. univ. dr. Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

60 p. ; 30 cm.

IV 7863; 821.135.1.09/M72

 

MILEA, DOINIȚA.

Romanul istoric românesc / Doinița Milea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

82 p. ; 30 cm.

IV 7805; 821.135.1.09/M72

 

MOHOR-IVAN, IOANA.

English literature from the late Renaissance to the rise of Romanticism : A course for second year students in English / Ioana Mohor-Ivan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

73P. ; 29 cm.

IV 7812; 821.111-1.09/M84

 

OPREA, NICOLAE.

Nopțile de insomnie : opțiuni livrești / Nicolae Oprea. - Pitești : Paralela 45, 2005.

330 p. ; 12 cm.

ISBN 973-697-415-4

II 37723; 821.135.1-92/O61

 

ORNEA, ZIGU.

Viața lui C. Stere / Zigu Ornea ; cuv. înainte de Mircea Anghelescu. - București : Compania, 2006.

843 p. ; 13 cm - (Figuri & Clipe).

ISBN 973-7841-25-5

III 19519; 821.135.1.09/O79

 

PALEOLOGU, ALEXANDRU.

Spiritul și litera : încercări de pseudocritică / Alexandru Papeologu. - ed. a 2-a. - București : Cartea Românească, 2007.

328 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-23-1893-5

II 37711; 821.135.1.09/P14

 

PALEOLOGU, ALEXANDRU.

Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu / Alexandru Paleologu. - ed. a 3-a. - București : Cartea Românească, 2006.

320 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-1746-9

II 37716; 821.135.1.09/P14

 

PAVEL, LAURA.

Ionesco : anti-lumea unui sceptic / Laura Pavel. - Pitești : Paralela 45, 2002.

313 p. ; 12 cm - (Deschideri. Comentarii critice).

ISBN 973-593-686-0

II 37725; 82.09/P46

 

PÂRVULESCU, IOANA.

În intimitatea secolului 19 / Ioana Pârvulescu. - București : Humanitas, 2007.

345 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1545-9

II 37665; 821.135.1-4/P37

 

PÂRVULESCU, IOANA.

Întoarcere în Bucureștiul interbelic / Ioana Pârvulescu. - București : Humanitas, 2007.

348 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1659-3

II 37669; 821.135.1-4/P37

 

POP, ION.

A scrie și a fi : Ilarie Voronca și metamorfozele poeziei / Ion Pop. - a 2-a adăug. - București : Cartea Românească, 2007.

319 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 978-973-23-1882-9

II 37715; 821.135.1.09/P78

 

PRAISLER, MICHAELA.

On modernism, postmodernism and the novel / Michaela Praisler. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2005.

183 p. ; 19,5 cm.

ISBN 973-30-1770-1

II 36341; 821.111.09/P89

 

RADU DE HOHENZOLLERN-VERINGEN, PRINCIPE.

Un Război, un exil, o viață / povestite de Majestatea Sa Regina Ana a României ; scrise de Alteța Sa Principele Radu de Hohenzollern-Veringen ; cuvânt înainte de Majestatea sa Regele Mihai I al României. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2004.

208 p. ; 20 cm - (Casa regală).

ISBN 973-50-0744-4

II 37756; 94(498)"20"/R17

 

SELEJAN, ANA.

Poezia românească în tranziție (1944-1948) / Ana Selejan. - București : Cartea Românească, 2007.

371 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 978-973-23-1870-6

II 37718; 821.135.1.09-1/S43

 

SELEJAN, ANA.

Trădarea intelectualilor ; reeducare și prigoană / Ana Selejan. - ed. a 2-a adăug. cu indice de nume și o prefață a autoarei. - București, 2005.

516 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 973-23-1618-7

II 37708; 82.09/S43

 

SPIRIDON, CASSIAN MARIA.

Orizonturi duble : atitudini literare IV / Cassian Maria Spiridon. - București : Cartea Românească, 2006.

322 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 973-23-1283-1

II 37709; 821.135.1.09/S73

 

STAN, STELUȚA.

The Relationship between the concepts of author and authorship in literary theory [optional course in English literature for 3rd year students] / Steluța Stan. - Galati : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

49 p. ; 30 cm.

IV 7801; 821.111.09/S76

 

ȘTEFĂNESCU, GHEORGHE RAFAEL.

Amintiri din România socialistă / Gheorghe Rafael Ștefănescu. - Arad : Mirador, 2005.

130 p. ; 12 cm.

ISBN 973-8484-41-3

II 37735; 82-94/S75

 

TAFTĂ, NICOLAE.

Littérature française contemporaine : les métamorphoses de la poésie française au XX-ème siécle / Nicolae Taftă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

53 p. ; 30 cm.

IV 7864; 821.133.1.09/T13

 

ȚEPOSU, RADU G.

Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă / Radu G. Țeposu ; pref. Al. Cistelecan. - a 3-a. - București : Cartea Românească, 2006.

267 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 973-23-1698-5

II 37717; 821.135.1.09/F32

 

VLASIE, CĂLIN.

Poezie și psihic / Călin Vlasie. - Pitești : Paralela 45, 2003.

177 p. ; 12 cm - (Jurnale, memorii, confesiuni, note de călătorie).

ISBN 973-593-010-8

II 37724; 821.135.1.09/V73

 

ZAMFIR, MIHAI.

Cealaltă față a prozei / Mihai Zamfir. - București : Cartea Românească, 2006.

309 p. ; 12 cm - (Critică-Istorie literară).

ISBN 973-23-1674-8

II 37713; 821.135.1.09/Z24

TOP

929 Biografii

 

POPA, IULIUS.

Rectorul academician Nicolae Filip / Iulius Popa. - Chișinău : Litera Internațional, 2006.

192 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-904-00-1

II 37737; 929 FILIP,N/P79

 

Profesorul Nicolae Iorga : omagiu / coord. Nicolae Filip, Teo-Teodor Marșalcovschi, Ilie Nasu. - Bălți : Presa Universitară Bălțeană, 2006.

104 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975--9933-0-2

II 37738; 929 IORGA,N/P94

TOP

93/94 Istorie

 

ANCEL, JEAN.

Contribuții la istoria României : problema evreiască / Jean Ancel ; traducere din limba ebraică de Carol Bines. - București : Hasefer, -2003.

[vol. ] ; 24 cm.

ISBN 973-8056-86-1

vol. 2 : 1933-1944.

III 19526; 94(498)20/A50

 

BERBEROVA, NINA.

Afacerea Kravcenko / Nina Berberova ; trad. Doina Jela Despois. - București : Humanitas, 2005.

258 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-0911-0

II 37705; 94(470)/B46

 

BERINDEI, MIHNEA.

13-15 iunie 1990 : realitatea unei puteri neocomuniste / Mihnea Berindei, Ariadna Combes, Anne Planche ; traducere din franceză de Monica Pârvu. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2006.

281 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1160-3

II 37758; 94(498)"20"/B48

 

BESANÇON, ALAIN.

Nenorocirea secolului : despre comunism, nazism și unicitatea "Șoah"-ului / Alain Besançon ; traducere din limba franceză de Mona Antohi. - București : Humanitas, 2007.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1554-1

II 37696; 94(100)"20"/B50

 

BESANÇON, ALAIN.

Originile intelectuale ale leninismului / Alain Besançon ; traducere din franceză de Lucreția Văcar. - București : Humanitas, 2007.

407 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1555-8

II 37704; 94(100)"20"/B50

 

BIBESCU, MARTHA.

Un Sacrificiu regal : Ferdinand al României / Martha Bibescu ; traducere de Maria Brăescu ; urmat de cuvântări și documente ale Regelui Ferdinand. - București : Compania, 2000.

122 p. ; 18 cm - (Figuri & Clipe).

ISBN 973-8119-10-3

I 4244; 94(498)"18/19"/B51

 

BIZZOCCHI, ROBERTO.

Ghid pentru studiul istorie moderne / Roberto Bizzocchi ; traducere de Radu Gâdei. - București : BIC-ALL, 2007.

191 p. ; 24 cm - (Ghid pentru studiul istoriei).

ISBN 978-973-571-6441-7

III 19551; 94(100)"15/19"/B54

 

BOIA, LUCIAN.

Două secole de mitologie națională / Lucian Boia. - București : Humanitas, 2005.

133 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0989-7

II 37678; 94(100)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Istorie și mit în conștiința românească / Lucian Boia. - [ed. a 4-a]. - București : Humanitas, 2006.

409 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-1378-9

II 37694; 94(498)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Mitologia științifică a comunismului / Lucian Boia ; traducere din franceză, ediție revăzută și adăugită de autor. - București : Humanitas, 2005.

235 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0897-1

II 37679; 94(100)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Mitul democrației / Lucian Boia ; trad. din franceză realizată de autor. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2007.

169 p. ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-1758-3

II 37706; 94(100)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Pentru o istorie a imaginarului / Lucian Boia ; trad. din lb. franceză de Tatiana Mochi. - București : Humanitas, 000.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0896-3

II 37695; 94(100)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

România, țară de frontieră a Europei / Lucian Boia. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2005.

337 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0392-9

II 37680; 94(498)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Sfârșitul lumii : o istorie fără sfârșit / Lucian Boia ; trad. Walter Fotescu. - București : Humanitas, 2007.

269 p. ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-1384-4

II 37701; 94(100)/B65

 

BOIA, LUCIAN.

Tinerețe fără bătrânețe : imaginarul longevității din Antichitate până astăzi / Lucian Boia ; trad. din franceză Valentina Nicolae. - București : Humanitas, 2006.

223 p. ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 973-50-1508-0

II 37681; 930/B65

 

BUKOVSKIJ, VLADIMIR KONSTANTINOVICH.

Această sfâșietoare durere a libertății / Vladimir Bukovski ; trad. din fr. de Ileana Busuioc. - București : Humanitas, 2006.

244 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0833-5

II 37687; 94(47+57)/B90

 

CHIVULESCU, NICOLAE.

Armand Călinescu, om de stat și conducător de țară / Nicolae Chivulescu. - București : Lucman, [1998].

384 p. ; 20 cm - (ID. Istorie. Document).

ISBN 973-8465-98-2

II 37667; 94(498)"20"/C45

 

CIOROIANU, ADRIAN.

Pe urmele lui Marx : o introducere în istoria comunismului românesc / Adrian Cioroianu. - ed. a 2-a. - București : Curtea Veche, 2007.

519 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-669-390-8

II 37677; 94(498)"20"/C53

 

Comunism și represiune în România : istoria tematică a unui fratricid național / volum coordonat de Ruxandra Cesereanu. - Iași : Polirom, 2006.

304 p. ; 23 cm - (Plural M).

ISBN 973-46-0312-4

II 37697; 94(498)"20"/C63

 

DELUREANU, ȘTEFAN.

Mazzini și românii în Risorgimento / Ștefan Delureanu. - București : Paideia, 2006.

286 p. ; 13 cm.

ISBN 973-596-311-6

II 37693; 94(450)"15/19"/D28

 

Dosarul Ana Pauker : Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 30 noiembrie - 5 decembrie 1961 / selectarea și editarea documentelor, studiu introductiv și note : Elis Neagoe-Pleșa, Liviu Pleșa ; cuvânt înainte de acad. Florin Constantiniu ; colecție coordonată de Silviu B. Moldovan. - București : Nemira, 2006.

2 vol. ; 20 cm - (Biblioteca de Istorie).

ISBN 973-569-841-2

vol. 1 . - 587 p. - ISBN 973-569-842-0

vol. 2. - 288 p. . - ISBN 973-569-843-9

II 37692; 94(498)"20"/D71

 

EISENBERG, JOSY.

O istorie a evreilor / Josy Eisenberg ; traducere de Jean Roșu. - București : Humanitas, 2006.

356 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1273-1

II 37761; 94(569.4)/E33

 

GALLAGHER, TOM.

Balcanii în noul mileniu : în umbra războiului și a păcii / Tom Gallagher ; traducere din engleză de Gabriela Ionescu ; postfață de Victor Neumann. - București : Humanitas, 2006.

343 p. ; 23 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1162-X

III 19514; 94(497)"20"/G15

 

GALLAGHER, TOM.

Furtul unei națiuni : România de la comunism încoace / Tom Gallagher ; traducere din engleză de : Mihai Elin, Delia Răzdoleanu, Horia Barna. - București : Humanitas, 2004.

431 p. ; 22 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-0848-3

III 19548; 94(498)"20"/G16

 

GAUTHIER, GUY.

Missy, Regina României / Guy Gauthier ; traducere din limba franceză de Andreea Popescu. - București : Humanitas, 2006.

341 p. ; 20 cm - (Casa regală).

ISBN 973-50-1381-9

II 37671; 94(498)"20"/G-24

 

HEINEN, ARMIN.

Legiunea "Arhanghelul Mihail" mișcare socială și organizație politică : o contribuție la problema fascismului internațional / Armin Heinen ; traducere din germană de Cornelia și Delia Eșianu ; control științific de Florea Ioncioaia. - București : Humanitas, 2006.

541 p. ; 22 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1158-1

III 19511; 94(498)"20"/H44

 

HOGG, IAN V.

Dicționarul celui de-al Doilea Război Mondial / Ian V. Hogg ; traducere din limba engleză de Daniela Georgescu. - București : Niculescu, 2007.

239 p. ; 21 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-089-7

II 37673; 94(100)"20"/H72(2)

 

HOGG, IAN V.

Dicționarul Primului Război Mondial / Ian V. Hogg ; traducere din limba engleză de Diana Șipu. - București : Niculescu, 2007.

221 p. ; 21 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-088-0

II 37672; 94(100)"20"/H72(1)

 

HOSSU LONGIN, LUCIA.

Memorialul durerii : o istorie care nu se învață la școală / Lucia Hossu Longin. - București : Humanitas, 2007.

428 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-50-1520-6

II 37668; 94(498)"20"/H83

 

HUDIȚA, IOAN.

Jurnal politic (25 august 1944-3 noiembrie 1944) / Ioan Hudiță ; studiu introductiv, note și indice de acad. Dan Berindei. - Pitești : Paralela 45, 2006.

408 p. ; 20 cm - (Odiseum).

ISBN 973-697-661-0

II 37666; 94(498)"20"/H91

 

ION, NARCIS DORIN.

Gheorghe Tătărescu și Partidul Național Liberal (1944-1948) / Narcis Dorin Ion. - București : Tritonic , 2003.

259 p. ; 24 cm - (Biblioteca de Istorie).

ISBN 973-8497-47-7

III 19549; 94(498)"20"/I-66

 

IONESCU-GURĂ, NICOLETA.

Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român / Nicoleta Ionescu-Gură. - București : Humanitas, 2006.

456 p. ; 22 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1212-X

III 19515; 94(498)"20"/I-68

 

JOHNSON, PAUL.

O istorie a lumii moderne 1920-2000 / Paul Johnson ; traducere din limba engleză de Luana Schidu. - ed. a 2-a rev. - București : Humanitas, 2005.

854 p. ; 22 cm.

ISBN 973-50-0907-2

III 19518; 94(100)"20"/J69

 

LĂCUSTĂ, IOAN.

1948-1952 Republica Populară și România / Ioan Lăcustă. - București : Curtea Veche, 2005.

268 p. ; 20 cm.

ISBN 973-669-112-8

II 37700; 94(4980"20"/L13

 

LEE, ARTHUR GOULD.

Regina-Mamă Elena a României, Prințesă de Grecia și Danemarca : o biografie autorizată / Arthur Gould Lee ; traducere din engleză de Liana Alecu. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2005.

319 p. ; 20 cm - (Casa regală).

ISBN 973-50-0900-5

II 37670; 94(498)"18/19"/L38

 

META, BEQIR.

Albania and Greece 1949-1990 : the elusive peace / prof. dr. Beqir Meta. - Tirana : [s.n.], 2007.

336 p. ; 23 cm.

ISBN 978-99943-909-4-6

III 19537; 94(496.5)"20"/M61

 

NAGY, IMRE.

Însemnări de la Snagov : corespondență, rapoarte, convorbiri / Nagy Imre ; ediție îngrijită, selecție documente, note și studiu introductiv de Ileana Ioanid. - București : Polirom, 2004.

486 p. ; 23 cm - (Document).

ISBN 973-681-818-7

III 19527; 94(498)"20"/N17

 

OLARU, STEJĂREL.

Stasi și Securitatea / Stejărel Olaru, Georg Herbstritt ; taducere din germană de Viorel Buta si Mihai Alecu. - București : Humanitas, 2005.

440 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1135-2

II 37732; 94(430)"20"/O-39

 

Raport Final / editori : Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile. - București : Humanitas, 2007.

879 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-50-1836-8

III 19550; 94(498)"20"/R25

 

SĂNĂTESCU, CONSTANTIN.

Jurnalul Generalului Sănătescu / Constantin Sănătrescu ; cu o prefață de Simona Ghițescu. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2006.

272 p. ; 20 cm - (Memorii/Jurnale/Convorbiri).

ISBN 973-50-1169-7

II 37690; 94(498)"20"/S19

 

SIANI-DAVIES, PETER.

Revoluția română din decembrie 1989 / Peter Siani-Davies ; traducere din engleză de Cristina Mac. - București : Humanitas, 2006.

447 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-1519-6

II 37689; 94(498)"20"/S53

 

PALMOWSKI, JAN.

Dicționar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi / Jan Palmowski ; traducere de Simona Ceaușu. - București : BIC-ALL, 2007.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-551-9.

vol. 1 : A-J. - 490 p. - ISBN 978-973-571-570-0

vol. 2 : K-Z. - 547 p. - ISBN 978-973-571-571-7

II 37691; 94(100)20/D39

 

Reconstituiri necesare : Ședința din 27 iunie 1952 a Uniunilor de Creație din România / ediție îngrijită, note critice, bibliografie de Mihaela Cristea ; prefață de Marius Oprea. - București : Polirom, 2005.

227 p. ; 23 cm - (Document).

ISBN 973-46-0033-8

III 19524; 94(498)"20'/R36

 

Romania during the World War I Era = România în epoca Primului Război Mondial / edited by Kurt W. Treptow. - Iași ; Oxford : The Center for Romanian Studies, 1999.

287 p. ; 22 cm.

ISBN 973-9432-01-8

III 19520; 94(498)"18/19"/R70

 

SITARIU, MIHAELA.

Oaza de libertate : Timișoara, 30 octombrie 1956 / Mihaela Sitariu. - București : Polirom, 2004.

214 p. ; 23 cm - (Document).

ISBN 973-681-621-4

III 19528; 94(498)"20"/S65

 

TĂNASE, STELIAN.

Elite și societate : guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965 / Stelian Tănase. - București : Humanitas, 2006.

275 p. ; 23 cm.

ISBN 973-50-1093-3

III 19516; 94(498)'20'/T16

 

TĂNĂSESCU, FLORIAN.

Constantin (Bebe) I.C. Brătianu : istoria P.N.L. la interogatoriu / Florian Tănăsescu, Nicolae Tănăsescu ; cuvânt înainte de Radu Ciuceanu. - Pitești : Paralela 45, 2005.

368 p. ; 20 cm - (Universitaria. Istorie).

ISBN 973-697-567-3

II 37757; 94(498)"18/19"/T17

 

ȚURLEA, PETRE.

Partidul Național Țărănesc : tentative de reînființare după 1947 / Petre Țurlea. - București : Historia, 2007.

243 p. ; 20 cm - (Historia. Ethnos).

ISBN 978-973-1781-00-6

II 37760; 94(498)"20"/T95

 

VIDOTTO, VITTORIO.

Ghid pentru studiul istorie contemporane / Vittorio Vidotto ; traducere de Radu Gâdei. - București : BIC-ALL, 2007.

191 p. ; 24 cm - (Ghid pentru studiul istoriei).

ISBN 978-973-571-639-4

III 19552; 94(100)"20"/V56

 

WOLBE, EUGEN.

Ferdinand I, întemeietorul României Mari : o biografie / Eugen Wolbe ; trad. Maria Nastasia , Ion Nastasia ; pref. Gabriel Badea-Păun. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2006.

321 p. ; 20 cm - (Casa regală).

ISBN 973-50-1380-0

II 37674; 94(498)"18/19"/W81

TOP