Titluri noi intrate în bibliotecă ianuarie-martie 2008

 

0 GENERALITĂȚI

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

01 Bibliografie. Cataloage

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

33 Științe economice

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

339 Comerț. Marketing

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică

620 Îcercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică

621.39 Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

631/635 Agricultură în general. Horticultură

637.5 Industria cărnii

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Industria alimentară

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

80 Probleme generale de filologie

81 Lingvistică

82 Literatură

908 Monografii ale localităților

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

 

 

0 GENERALITĂȚI

 

Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere / prof. univ. dr. Iosif R. Rus, acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, acad. prof. univ. dr. Virgil Cândea. - București : Editura Universității "Titu Maiorescu", 2007.

[738] p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-569-964-2

III 19608; 061.3/E19

TOP

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

DANCIU, DANIELA.

Sisteme cu mai multe echilibre : aplicații la rețele neurale / Daniela Danciu. - 2006 : Universitaria, Craiova.

207 p. ; 24 cm - (Control Engineering).

ISBN 973-742-555-3

III 19630; 004.032.26/D11

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Elemente de informatică aplicată / Cristian Georgescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

73 p. ; 30 cm.

IV 7937; 004/G31

 

MAIER, CĂTĂLINA.

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare / Cătălina Maier, Mircea Dima. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

125 p. ; 28 cm.

IV 7885; 004.4/M16

 

MAZILESCU, VASILE.

Elemente de informatică aplicată : curs / Vasile Mazilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

97 p. ; 30 cm.

IV 7939; 004/M53

 

MUNTEANU, SABINA.

Sisteme inteligente hibride în diagnoza medicală / Sabina Munteanu ; rev. șt. prof. dr. ing. Ioana Moisil, prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

208 p. : sch., diagr. ; 24 cm - (Cartea de informatică).

ISBN 978-973-627-398-8

III 19620; 004.89/M95

 

NECHITA, MANUELA.

Informatică aplicată și grafică asistată de calculator / Manuela Nechita ; ref. șt. conf. dr. ing. Gabriel Popescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

VII, 117 p. : tab., fig. ; 29 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-305-9

IV 7441; 004.896AUTOCAD/N33

TOP

008 Cultură și civilizație

 

EDGAR, ANDREW.

Cultural theory : The key thinkers / Andrew Edgar, Peter Sedgwick. - London : Routledge Key Guides, 2002.

288 p. ; 21 cm - (Cultural studies / Reference).

ISBN 0-415-23281-3

II 37787; 008/E16

 

France-Roumanie : "C'est la famille !" / coordonateur : Justine Coutard. - București : [s.n.], [2007] (Arta Grafică).

127 p. ; 31 cm.

V 191; 008(44)/F86

TOP

01 Bibliografie. Cataloage

 

NEAGU, COSTICĂ.

Simion Mehedinți : biobliografie / Costică Neagu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

299 p. ; 20 cm - (Cultură și Civilizație).

ISBN 978-973-627-383-4

II 37795; 01/N31

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

A Dictionary of business and management / editor : Jonathan Law. - fourth ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006.

568 p. ; 20 cm.

ISBN 0-19-280648-3

II 37780; (038)339/D39

 

A Dictionary of finance and banking / editors : John Smullen, Nicholas Hand. - third ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005.

437 p. ; 20 cm.

ISBN 0-19-860749-0

II 37783; (038)336/D39

 

Dicționarul limbajului poetic eminescian : concordanțele poeziilor postume / coordonator : Dumitru Irimia. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza", 2006.

4 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-703-107-5

vol. 1. - 531 p. - ISBN 973-703-108-3

vol. 2. - 702 p. - ISBN 973-703-109-1

vol. 3. - 658 p. - ISBN 973-703-146-6

vol. 4. - 482 p. - ISBN 973-703-147-4

III 19594; (038)811.135.1'37/D39

 

Dicționarul limbajului poetic eminescian : semne și sensuri poetice / coord. Dumitru Irimia. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza", 2005.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-703-056-7

vol. 1 : Arte . - Iași. - 2005. - 246 p. - ISBN 973-703-057-5

vol. 2 : Elemente primordiale. - Iași. - 2007. - 296 p. - ISBN 978-973-703-232-4

III 19595; (038)811.135.1'37/D39

 

Encyclopedia of language & linguistics / editor-in-chief : Keith Brown ; co-ordinating editors : Anne H. Anderson, Laurie Bauer, Margie Berns, ... - 2-nd ed. - Amsterdam : Elsevier, 2006.

14 vol. ; 29 cm.

ISBN 0-08-044299-4

vol. 1 : A-Bil. - 796 p. - ISBN 0-08-044357-5

vol. 2 : Bil-Con. - 824 p. - ISBN 0-08-044358-3

vol. 3 : Con-Dt. - 796 p. - ISBN 0-08-044359-1

vol. 4 : Du-Gen. - 769 p. - ISBN 0-08-044360-5

vol. 5 : Gen-Int. - 806 p. - ISBN 0-08-044361-3

vol. 6 : Inu-Lea. - 746 p. - ISBN 0-08-044362-1

vol. 7 : Leb-Mel. - 764 p. - ISBN 0-08-044363-X

vol. 8 : Mel-N. - 750 p. - ISBN 0-08-044364-8

vol. 9 : O-Pou. - 801 p. - ISBN 0-08-044365-6

vol. 10 : Pou-Sca. - 776 p. - ISBN 0-08-044366-4

vol. 11 : Sca-Spe. - 828 p. . - ISBN 0-08-044367-2

vol. 12 : Spe-Top. - 778 p. - ISBN 0-08-044368-0

vol. 13 : Tor-Z. - 762 p. - ISBN 0-08-044369-9

vol. 14 : Appendices. Index. - 1147 p. - ISBN 0-08-044370-2

IV 7948; (031)81/E52

 

The Linguistics Encyclopedia / edited by Kirsten Malmkjaer. - 2-nd ed. - London : Routledge, 2004.

643 p. ; 25 cm.

ISBN 0-415-22209-5

III 19635; (031)81/L63

 

SĂILEANU, CRISTIAN.

GERDI : The Great English-Romanian Dictionary of Idioms = Marele dicționar englez-român de expresii / Cristian Săileanu, Vasile Poenaru. - București : Coresi, 2007.

1241 p. ; 35 cm.

ISBN 978-973-608-991-6

V 190; (038)=111/S15

 

URSEA, NICOLAE.

Enciclopedie medicală românească : secolul XX / Nicolae Ursea. - București : Editura Fundația Română a Rinichiului, 2001.

1570 p. ; 30 cm.

ISBN 973-98051-6-7

V 189; (031)61/U84

TOP

06 Organizații și alte tipuri de colectivități

 

Eurofunding 2005 : Education, Training, Research : Around 200 European funds + methodology : universities, training centres, research centres, schools / Eurofunding. - Paris : Welcomeurope, 2005.

250 p ; 29 cm.

ISBN 2-914793-50-2

IV 4887; 061.1EU/E90E

TOP

159.9 Psihologie

 

Centenarul Psihologiei la Universitatea din București, 26-29 octombrie 2006, București. Lucrările Conferinței = Centenary of Psychology at the University of Bucharest, Bucharest, 26-29 October 2006. Proceedings / editori coordonatori : Mihai Aniței, Marian Popa, Cornel Laurențiu Mincu, ... - București : Editura Universității din București, 2007.

3 vol. ; 25 cm.

ISBN 973-737-257-3

partea I. - 517 p. - ISBN 978-973-737-257-4

partea a II-a. - p. 519-963. - ISBN 978-973-737-404-2

partea a III-a. - p. 967-1379. - ISBN 978-973-737-405-9

III 19609; 159.9/C34

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

POPESCU, LEONTIN.

La Chiesa che vive nei sacramenti : attegiamenti ecumenici / pr. dr. Leontin Popescu. - Galați : Zigotto, 2007.

111 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1724-26-3

II 37778; 281.5/P81

 

POPESCU, LEONTIN.

Familia creștină și provocările lumii moderne / Leontin Poescu. - Galați : Zigotto, 2007.

172 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1724-23-2

II 37779; 265.5/P78

 

POPESCU, LEONTIN.

Il sacramento della Confessione dei peccati nella Chiesa Ortodossa e in particolare in quella rumena / Leontin Popescu. - Galați : Zigotto, 2007.

285 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1724-25-6

III 19562; 265/P78

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

CÎRNU, RODICA MIHAELA.

Comunicare și dialog : curs opțional / Rodica Mihaela Cîrnu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

45 p. ; 30 cm.

IV 7896; 316.77/C54

 

Cultura vieții / Asociația "Pro-vita pentru născuți și nenăscuți", Filiala Galați. - Galați : Pro, [2007].

40 p. ; 21 cm.

II 37777; 31/C94

 

Matters of culture : cultural sociology in practice / edited by Roger Friedland and John Mohr. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

410 p. ; 23 cm - (Cambridge Cultural Social Studies).

ISBN 0-521-79545-1

III 19637; 316.7/M48

 

SPERBER, DAN.

Explaining culture : a naturalistic approach / Dan Sperber. - London : Blackwell Publishing Ltd., 1996.

175 p. ; 23 cm.

ISBN 0-631-20045-2

III 19638; 316.7/S72

TOP

33 Științe economice

 

DUMITRIU, RAMONA.

Proiecte economice / Ramona Dumitriu, Răzvan Ștefănescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 2. - 2008. - 55 p.

IV 7958; 330.4/D93

 

ECO-student 2007 : sesiune internațională de comunicări științifice studențești / Universitatea "Constantin Brâncuși" Târgu Jiu. - Tărgu Jiu : Academica Brâncuși, 2007.

286 p. ; 30 cm.

ISBN 078-973-144-034-7

IV 7875; 330/E15

 

FRIGIOIU, CAMELIA MIRELA.

Algebră și geometrie pentru inginerie economică / Camelia Frigioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

114 p. ; 30 cm.

IV 7965; 330.4/F90

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Bazele economiei / Elena Mereuță. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

107 p. : tab. ; 29 cm - (Cartea de economie).

ISBN 973-627-293-1

IV 7442; 330/M59

 

MIRCEA, VIOREL.

Istoria economică a României / conf.dr. Viorel Mircea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

129 p. ; 30 cm.

IV 7946; 330.8/M76

 

TĂNĂSESCU, EMILIA.

Istoria gândirii economice : doctrine economice contemporane : note de curs / conf. dr. ec. Emilia Tănăsescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005.

121 p. ; 30 cm.

IV 7941; 330.8/T17

TOP

336 Finanțe. Finanțe publice. Bănci. Bani

 

BLEJAN, EISABETA.

Regimul valutar în România, 1929-1939. Rezerva Internațională a Băncii Naționale a României, 1920-1944 = Foreign exchange regime in Romania between 1929 and 1939. International reserves of the National Bank of Romania, 1920-1944 / Elisabeta Blejan, dr. Brîndușa Costache, Adriana Iarovici ; coordonator : prof. univ. dr. George Virgil Stoenescu. - București : Banca Națională a României, 2007.

110 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-0-05057-8

III 7874; 336.7/B57

 

DUMITRIU, RAMONA.

Instituții bancare internaționale / Ramona Dumitriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

76 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7943; 336.7/D92

 

NISIPEANU, NICOLETA.

Gestiune bancară / Nicoleta Nisipeanu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

69 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7947; 336.7/N77

TOP

338 Politici economice. Servicii. Prețuri

 

DARABĂ, AURA.

Managementul ospitalității în turism / Aura Darabă. - Galați : Zigotto, 2007.

215 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1724-22-5

III 19581; 338.48/D11

TOP

339 Comerț. Marketing

 

CĂPĂȚÎNĂ, ALEXANDRU.

Marketing pe Internet / lect. univ. drd. ec. Alexandru Căpățînă, lect. univ. drd. ec. Gianita Bleoju. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

părți ; 30 cm.

Partea I. - [Galați]. - [s. a.]. - 76 p. : fig., tab.

IV 7944; 339.1/C20

 

CĂPĂȚÎNĂ, ALEXANDRU.

Simulări în marketing : suport de curs destinat studenților de la specializarea Marketing, IDD, an III / lect. univ. drd. ec. Alexandru Căpățînă. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

75 p. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7938; 339.1/C20

TOP

34 Drept. Jurisprudență

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Construcția Uniunii Europene / Liviu Coman-Kund. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

97 p. ; 30 cm.

IV 7932; 341.2/C63

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Drept comunitar / Liviu Coman-Kund. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

85 p. ; 29 cm.

IV 7931; 341.1/C63

 

DAGHIE, DRAGOȘ.

Drept procesual civil : note de curs pentru specializarea IFR / coord. Viorel Daghie ; Dragoș Daghie, Benone Fuică, Nora Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

vol. ; 30 cm.

Vol. 1. - 2007. - 117 p.

IV 7940; 347.9/D12

 

DAGHIE, DRAGOȘ.

Elemente de procedură civilă și administrativă / coord. Viorel Daghie ; Dragoș Daghie, Benone Fuică, Nora Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

vol. ; 30 cm.

Vol. 1. - 2007. - 117 p.

IV 7929; 347.9/D12

Elemente de teoria generală a statului și dreptului / coord. Viorel Daghie. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

127 p. ; 30 cm.

IV 7928; 340.12/E35

 

IVAN, GHEORGHE.

Drept penal : note de curs pentru forma de învățământ I.F.R. / lect. univ. dr. Gheorghe Ivan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 1 : Partea generală. - 2007. - 119 p.

IV 7933; 343.3/.7/I-95

 

Legea pensiilor [actualizat : august 2007] / ediție îngrijită de Nicolae Măndoiu. - București : Editura Con Fisc, 2007.

166 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-88482-2-1

III 19577; 349.2/L40

 

OPREA, RĂDUCAN.

Drept comercial român / Răducan Oprea, Dragoș Daghie. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

193 p.; 30 cm.

IV 7926; 347.7/O63

 

OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul concurenței comerciale : note de curs / conf. univ. dr. Răducan Oprea, asist. univ. drd. Florin Tudor. - Galati : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

58 p. ; 30 cm.

IV 7894; 347.7/O-64

 

UDRESCU, DOINA.

Drept financiar și fiscal [note de curs pentru studenții de la Facultatea de Mecanică] / conf. dr. Doina Udrescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

102 p. ; 30 cm.

IV 7890; 347.73/U17

TOP

35 Administrație publică. Artă militară

 

COMAN-KUND, LIVIU.

Știința administrației : suport de curs / Liviu Coman-Kund. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

[părți] ; 30 cm.

Partea I : Introducere în știința administrației ; Elemente de analiză a organizațiilor. - 2007. - II, 96 p.

IV 7934; 35/C63

TOP

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

 

VÎRLĂNUȚĂ, FLORINA.

Asigurări și protecție socială / lect. drd. Florina Vîrlănuță. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

[94] p. ; 29 cm.

IV 7927; 369.2/8./V66

TOP

37 Educație. Timp liber

 

Il Carro dei poveri : un carteggio anatomico palermitano (1884-1909) / ed. Aldo Gerbino. - Roma : Salvatore Sciascia Editore, 2005.

133 p. ; 24 cm - (Cultura-Scientifica-Sciascia).

ISBN 88-8241-209-1

III 19628; 378/C11

 

Immagini d'una facolta : oggetti della scienza opere d'arte figure e strutture / ed. Aldo Gerbino. - Roma : Plumelia, 2007.

139 p. ; 24 cm.

ISBN 978-88-89876-07-7

III 19629; 378/I47

 

LI VOTI, PIERO.

Medicina Accademica : appunti per una storia della facolta medica di palermo / Piero Li Voti. - Napoli : Plumelia, 2006.

162 p. ; 21 cm.

ISBN 88-89876-03-4

II 34828; 378/L58

 

NEAGU, COSTICĂ.

Simion Mehedinți : pedagog de vocație / Costică Neagu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

316 p. ; 20 cm - (Cultură și Civilizație).

ISBN 978-973-627-381-0

II 37794; 37/N31

 

Problematica educației în mileniul III : Lucrările Conferinței Internaționale, Galați, 17 iunie 2006 / lector univ. dr. Simona Alecu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

275 p.; 20 cm - (Education).

ISBN 978-973-627-382-7

II 37792; 37/P89

 

VIMAN, IOAN.

învățământul secundar din părțile sătmărene în perioada interbelică : 1919-1940 / Ioan Viman ; pref. prof. univ. dr. Doru Radoslav. - Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2007.

677 p. : tab., diagr., sch. ; 23 cm.

ISBN 978-973-1843-02-5

III 19603; 373.5/.6(498.4)/V61

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător

 

DRĂGAN, MARCEL.

Analiza proceselor tehnologice cu impact asupra mediului : [curs] / s. l. dr. ing. Marcel Drăgan. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

96 p. multigr. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7976; 504/D73

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Aparate de măsură și de control a poluării / Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[vol.] ; 30 cm.

vol. 2. - 113 p.

IV 7861; 504/U99

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Combaterea poluării produsă [sic] de motoarele cu ardere internă : IFR-IPMI : [curs] / Krisztina Uzuneanu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

124 p. multigr. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7967; 504.3/U99

TOP

51 Matematică

 

ADRIAN, IULIAN.

Analiză matematică / Iulian Adrian. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

73 p. ; 30 cm.

IV 7886; 517/A17

 

FRIGIOIU, CAMELIA MIRELA.

Algebră liniară și geometrie / Camelia Frigioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

121 p. ; 30 cm.

IV 7972; 512/F90

 

MIRICĂ, ION.

Matematică și statistică / Conf. univ. dr. Ion Mirică. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2002-.

[vol] ; 24 cm - (Științe fundamentale).

vol. 1. - 2002. - 175 p. - ISBN 973-627-008-4

vol. 2. - București : Editura Didactică și Pedagogică. - 2004. - 181 p.; 12 cm. - ISBN 973-30-2598-4

III 16774; 512(075.8)/M76

TOP

53 Fizică

 

CARLSON, R. L.

An Introduction to fatigue in metals and composites / R. L. Carlson, G. A. Kardomateas. - London : Chapman & Hall, 1996.

287 p. ; 24 cm.

ISBN 0-412-57200-1

III 19568; 539.4/C25

 

DIMACHE, ALINA.

Rezistența materialelor / Alina Dimache. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

2 vol. ; 30 cm.

vol. 1. - 127 p.

vol. 2. - 105 p.

IV 7964; 539.4/D42

 

DIMOFTE, AGLAIA.

Rezistența materialelor : manual pentru studenții de la profilul inginerie economică / Aglaia Dimofte, Bogdan Ioniță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

121 p. ; 30 cm.

IV 7923; 539.4/D36

 

DRĂGAN, MARCEL.

Mecanica fluidelor [manual destinat studenților de la specializarea Ingineria și protecția mediului � industrie/IF] / dr. ing. Marcel Drăgan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006-2007.

98 p. ; 30 cm.

IV 7979; 532/D73

 

DRĂGAN, MARCEL.

Mecanica fluidelor [manual destinat studenților de la specializările : Ingineria și protecția mediului în industrie și Inginerie economică] / dr. ing. Marcel Drăgan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006-2007.

92 p. ; 30 cm.

IV 7978; 532/D73

 

DRĂGAN, MARCEL.

Mecanica fluidelor [specializarea : Ingineria și protecția mediului în industrie] / dr. ing. Marcel Drăgan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-2006.

131 p. ; 30 cm.

IV 7977; 532/D73

 

Fracture of functionally graded materials / editors : R.H. Dodds, K.-H. Schwalbe, G.H. Paulino ; reprinded from the journal Engineering Fracture Mechanics, Volume 69 Issue 14-16, 2002 [each papers appears in the same format as it was published in the journal ; citations shold be made using the original publication details]. - Amsterdam : Pergamon : Elsevier Science, 2002.

1809 p. ; 28 cm.

ISBN 0-08-044160-2

IV 7980; 539.4/F85

 

LAURSEN, TOD A.

Computational contact and impact mechanics : fundamentals of modeling interfacial phenomena in nonlinear finite element analysis / Tod A. Laursen. - 1st ed. 2002 corr. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 003.

xv, 454 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 3-540-42906-9

III 19607; 531.1/.1.2/L28

 

MIRON, VALERIA.

Transfer de căldură și masă : [curs] / Valeria Miron. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

96 p. multigr. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7969; 536.2/M78

 

MURARIU, GABRIEL.

Fizică / Gabriel Murariu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

137 p. ; 30 cm.

IV 7959; 530/M96

 

NAT, ALEXANDRINA.

Fizică / conf. dr. Alexandrina Nat, prof. dr. Mirela Praisler. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2005-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 2 / prof. dr. Mirela Praisler, conf. dr. Alexandrina Nat. - [s.a.]. - 75 p.

IV 7786; 530.1/N26

 

Third National conference on applied physics : June 15-16, 2007, Galați : proceedings supplement / ed. by prof. dr. phys. Antoaneta Ene, assistant eds. prof. dr. phys. Mirela Praisler, assoc. prof. dr. phys. Ion Mirică, assoc. prof. dr. phys. Jenică Crânganu, assoc. prof. dr. chem. Rodica Dinică. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

300 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-627-378-0

IV 7950; 53/T56

 

WRIGGERS, PETER.

Computational contact mechanics / Peter Wriggers. - 2-nd ed. - Berlin : Springer, 2006.

518 p. : 258 fig., 12 tab. ; 24 cm.

ISBN 3-540-32608-1

III 19634; 531.1/.2/W88

TOP

54 Chimie

 

DINICĂ, RODICA-MIHAELA.

Chimie organică / Rodica Mihaela Dinică, Milpomenia Georgescu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

354 p. ; 23 cm - (Științe fundamentale).

ISBN 978-973-627-402-2

III 19621; 547.1/D36

 

STOIAN, CRISTINA.

Chimie generală și anorganică : note de seminar / Cristina Stoian. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

236 p. ; 23 cm - (Științe fundamentale).

ISBN 978-973-627-384-1

III 19616; 546/S75

TOP

57 Biologie

 

FLOREA, CALIOPSIA.

Microbiologie : îndreptar de lucrări practice / Caliopsia Florea ; ref.șt. Aurel Nechita. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

295 p. ; 23 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627-379-7

III 19615; 579/F63

 

IANCU, PAULA.

Genetică : îndrumar de lucrări practice / Paula Iancu. - Craiova : [s.n.], 2007 (Tiporafia Universității din Craiova).

167 p. ; 24 cm.

III 19631; 57/I-25

 

Introducere în studiul celulei : îndrumar pentru lucrările practice de biologie celulară și moleculară / Rodica Mehedinți, Mihaela Hîncu, Irina Durbală, ... - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

89 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-627-380-3

IV 7877; 577/I-58

 

MURARIU, LILIANA.

Teste de biologie distractivă / Liliana Murariu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

59 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-627-385-8

II 37793(2); 57/M96

 

SEGAL, RODICA.

Biochimia produselor alimentare [material pentru IDD] / prof. dr. ing. Rodica Segal, conf. dr. ing. Cornelia Vîță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2001].

88 p. ; 30 cm.

IV 7826; 577.1/S41

 

ZARA, MARGARETA.

Microbiologie specială / Margareta Zara. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

119 p. ; 30 cm.

IV 7892; 579/Z33

 

SIMA, NICUȘOR.

Ecopratologie / Nicușor Sima. - Cluj-Napoca : Accent, 2008.

181 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8915-12-0

III 19597; 574/S53

TOP

61 Medicină

 

Anatomia funcțională a sistemului nervos central / Aurel Nechita, Octavian Maftei, Mihai Debita, Carmina Liana Mușat, Valeriu Ardeleanu, Oana Andreea Cibu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

470 p. ; 25 cm - (Anatomica).

ISBN 978-973-30-1802-5

III 19622; 611.8/A48

 

Avortul și anticoncepționalele / Prea Sfințitul Galaction Episcop al Alexandriei și Teleormanului . - București : Artemis, 2006.

85 p. ; 21 cm.

II 37771; 618.39/A94

 

BOJOR, OVIDIU.

Plante medicinale și aromatice de la A la Z / Ovidiu Bojor, Mircea Alexan. - a 2-a rev. - București : RECOOP, 1984.

185 p. ; 21 cm.

II 37776; 615/B66

 

CIOCHINĂ, LARISA.

O viziune asupra vieții / Larisa Ciochină, Constantin Iftime. - București : Pro Vita Media, 2003.

195 p. ; 21 cm.

ISBN 973-86620-0-1

II 37774; 618.1/C51

 

GEICULESCU, VIRGIL T.

Bioterapie : rețete medicale fără medicamente chimioterapice / dr. Virgil T. Geiculescu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

284 p. ; 15 cm.

II 37775; 615.8/G29

 

JARVIS, D. C.

Mierea și alte produse naturale [experiența și studiul de o viață întreagă a unui medic] / D.C. Jarvis ; în românește de Gheorghe Năstase. - București : Apimondia, 1975.

136 p. ; 24 cm - (Din tainele naturii).

III 19566; 615.8/J28

 

LUNGU, CORNELIA.

Principiile nutriției umane / Cornelia Lungu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

128 p. ; 30 cm.

IV 7960; 613.2/L92

 

MOCANU, ȘTEFAN.

Plante medicinale, legume, fructe și cereale în terapeutică / dr. farm. Ștefan Mocanu, farm. pr. Dumitru Răducanu. - București : Editura Militară, 1989.

399 p. + 8 f.: il. color ; 20 cm.

ISBN 973-32-0073-5

II 37773; 615.8/M84

 

MUȘAT, CARMINA LIANA.

Fiziologia și fiziopatologia oboselii / Carmina Liana Mușat ; rev. șt. Aurel Nechita, Nicolae Bacalbașa. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

169 p. ; 26 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627-391-9

III 19612; 612/M94

 

MUȘAT, CARMINA LIANA.

Fiziologie / Carmina Liana Mușat. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

434 p. ; 24 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627-390-2

III 19613; 612/M98

 

URSEA, NICOLAE.

Actualități în nefrologie / Nicolae Ursea. - București : Editura Fundației "România de Mâine", 2000.

494 p. ; 28 cm.

ISBN 973-582-211-3

IV 7882; 616.6/U84

 

URSEA, NICOLAE.

Esențialul în nefrologie / Nicolae Ursea. - [București] : Editura Fundația Română a Rinichiului, 2000.

428 p. ; 29 cm.

ISBN 973-98051-1-6

IV 7880; 616.6/U84

 

URSEA, NICOLAE.

Infecțiile tractului reno-urinar / Nicolae Ursea, Grigore Dogaru, Mircea Coman. - [București] : Editura Fundația Română a Rinichiului, 2000.

180 p. ; 30 cm.

ISBN 973-98051-3-2

IV 7881; 616.6/U84

 

URSEA, NICOLAE.

Manual de nefrologie / Nicolae Ursea. - București : Editura Fundația Română a Rinichiului, 2001.

1428 p. ; 28 cm.

ISBN 973-98051-2-4

IV 7884; 616.6/U84

 

URSEA, NICOLAE.

Rinichiul artificial și alte mijloace de epurație extrarenală / Nicolae Ursea. - București : Editura Fundația Română a Rinichiului, 1997.

1230 p. ; 24 cm.

ISBN 973-98051-0-8

III 19561; 616.6/U84

 

URSEA, NICOLAE.

Urgențe în medicină / Nicolae Ursea. - București : Editura Fundația Română a Rinichiului, 2001.

1388 p. ; 27 cm.

ISBN 973-98051-4-0

III 19560; 616-083/U84

 

VALNET, JEAN.

Tratamentul bolilor prin legume, fructe și cereale / Jean Valnet ; traducere de prof. dr. Valentin Neagu și Aurel Tita. - ed. a 8-a. - București : Ceres, 1987.

326 p. : tab. ; 24 cm.

III 19565; 615.8/V19

 

Zilele medicale argeșene : 28-29 aprilie 2001 / Colegiul Medicilor din Județul Argeș. - Câmpulung-Muscel : Editura Fundației Române a Rinichiului, 2001.

289 p. ; 30 cm.

IV 7879; 616.611/Z65

TOP

62 Inginerie. Tehnică

 

CIOCAN, OVIDIU DUMITRU.

Acționări hidraulice și pneumatice : acționări hidrostatice, organologice / Ovidiu Dumitru Ciocan. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

71 p. ; 28 cm.

IV 7891; 62-82/C51

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

ADAMS, DONALD F.

Experimental characterization of advanced coposite materials / Donald F. Adams, Leif A. Carlson, R. Byron Pipes. - 3rd ed. - London : CRC Press, 2003.

238 p. ; 23 cm - (Materials science).

ISBN 1-58716-100-1

III 19573; 620.1/A19

 

BANU, MIHAELA.

Materiale compozite : suport de curs pentru învățământul universitar cu frecvență redusă / Mihaela Banu, Mircea Dima, Valentin Tăbăcaru. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

95 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7887; 620.1/B27

 

DAMIAN, VALERIU.

Ecologie și dezvoltare durabilă / Valeriu Damian. - Galați : Galați University Press, 2007.

129 p. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-88413-0-7

III 19626; 620.9/D13

 

DAMIAN, VALERIU.

Recuperări energetice / Valeriu Damian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

127 p. ; 30 cm.

IV 7924; 620/D11

 

DRĂGAN, MIRCEA VIOREL.

Tehnologia materialelor / Mircea Viorel Drăgan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

101 p. ; 30 cm.

IV 7973; 620.1/D73

 

DRĂGAN, MIRCEA VIOREL.

Tehnologii generale / Mircea Viorel Drăgan. - [Galați], [2006].

97 p. : fig. , tab. ; 24 cm.

III 18655; 620.1/D73

 

UZUNEANU, KRISZTINA.

Energie, societate, mediu / Krisztina Uzuneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

111 p. ; 30 cm.

IV 7955; 620.9/U99

TOP

621.3 Electrotehnică

 

PANAIT, TĂNASE.

Centrale termoelectrice / Tănase Panait ; ref. șt. prof. dr. ing. Valeriu Damian, conf. dr. ing. Krisztina Uzuneanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

127 p. : fig., diagr. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-394-0

III 19617; 621.36/P19

TOP

621.39 Telecomunicații

 

GRIGORESCU, LUIZA.

Tehnici în prelucrarea semnalelor / conf. dr. ing. Luiza Grigorescu, prof. dr. ing. Gheorghe Oproescu. - Galați : Europlus, 2007.

217 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7845-84-9

III 19623; 621.39/G83

TOP

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

DAMIAN, VALERIU.

Termotehnică / Valeriu Damian, Marcel Drăgan. - Galați : Europlus, 2006.

187 p. ; 24 cm - (Colecția Științifică).

ISBN 973-7845-19-6

III 19633; 621.4/D13

 

DAMIAN, VALERIU.

Termotehnică : probleme / Valeriu Damian. - Galați : Academica, 2007.

260 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8937-32-1

III 19632; 621.4/D11

TOP

621.5 Tehnica frigului și instalații frigorifice

 

POPA, VIOREL.

Impactul instalațiilor frigorifice și de condiționare a aerului asupra mediului înconjurător / Viorel Popa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

77 p. ; 30 cm.

IV 7956; 621.5/P79

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Mecanisme și organe de mașini : suport de curs IFR IPMI, anul IV / Octavian Bologa. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

150 p. multigr. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 7970; 621.83/.88/B66

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Organe de mașini : probleme de proiectare ; sisteme de asamblare ; sisteme complexe [suport de curs pentru IDD] / Octavian Bologa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

123 p. ; 30 cm.

IV 7975; 621.8/B66

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Organe de mașini : suport de curs IFR Inginerie economică / Octavian Bologa. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1 : Noțiuni teoretice și experimente de laborator. - 134 p.

IV 7860; 621.88/B66

 

BOLOGA, OCTAVIAN.

Organe de mașini : transmisii mecanice / Octavian Bologa, Niculai Hauk. - Brăila : Ceprohart, 1999.

217 lei ; 29 cm.

ISBN 973-98593-8-0

IV 7876; 621.81/B66

 

Buckling and postbuckling of composite plates / edited by G. J. Turvey and I. H. Marshall. - London : Chapman & Hall, 1995.

396 p. ; 24 cm.

ISBN 0-412-59120-0

III 19574; 621.77/B86

 

CĂPĂȚÎNĂ, NICU.

Scule așchietoare / prof. dr. ing. Nicu Căpățînă. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 1. - 105 p. : fig., diagr.

IV 7888; 621.9/C20

 

Fatigue in composites : science and technology of the fatigue response of fibre-reinforced plastics / edited by Bryan Harris. - Cambridge : Woodhead Publishing Ltd., 2003.

742 p. ; 25 cm.

ISBN 1-85573-608-X

III 19575; 621.77/F26

 

NĂSTASE, ALEXANDRU.

Mecanisme / Alexandru Năstase. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

33 p.; 30 cm.

IV 7922; 621.8/N11

 

O nouă abordare a problematicii înfășurării suprafețelor, bazată pe metode de reprezentare în formă discretă a suprafețelor, în vederea algoritmizării și informatizării profilării sculelor generatoare : raport de etapă 2007. - [Galați], [2007].

55 f. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7878; 621.9/N89

 

OANCEA, NICOLAE.

Bazele generării suprafețelor / Nicolae Oancea, Virgil Gabriel Teodor, Mircea Dima. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

118 p. ; 30 cm.

IV 7971; 621.91/O-11

 

OANCEA, NICOLAE.

Bazele proceselor de prelucrare prin așchiere / Virgil Teodor, Nicolae Oancea. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

114 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 7889; 621.9/T37

 

REDDY, J. N.

Mechanics of laminated composite plates and shells : theory and analysis / Reddy J. N.. - 2nd ed. - London : CRC Press, 2004.

831 p. ; 26 cm.

ISBN 0-8493-1592-1

III 19576; 621.77/R37

 

STOIAN, CONSTANTIN.

Fiabilitate și mentabilitate / prof. dr. ing. Constantin Stoian. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

135 p. ; 30 cm.

IV 7963; 621.8/S87

TOP

631/635 Agricultură în general. Horticultură

 

Condițiile ecologice și solurile din Podișul Transilvaniei / Viorel Bunescu, Gheorghe Mihai, Horia Bunescu, Ioana Man. - Cluj-Napoca : Editura Academic Pres, 2005.

171 p. ; 24 cm.

ISBN 973-744-003-X

III 19601; 631/C64

 

CRĂCIUN, NICULAE.

Îndrumător pentru lucrări practice de pedologie / dr. ing. Niculae Crăciun. - [s.l.] : [s.n.], 2008-.

[părți] ; 30 cm.

partea I. - 2008. - 55 f.

IV 7949; 63/C81

 

Ghid practic de agricultură ecologică / TIME Foundation, Asociația Română pentru Agricultură Durabilă, Comisia Europeană. - [București], [2007].

52 p. ; 20 cm.

II 37790; 631/638/G49

TOP

637.5 Industria cărnii

 

DARABĂ, AURA.

Conservarea cărnii sub vid / Aura Darabă. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

211 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-1859-9

III 19582; 664.91/D18

 

DARABĂ, AURA.

Evaluarea calității cărnii / Aura Darabă. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2007.

127 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

ISBN 978-973-30-1860-5

II 37785; 664.91/D18

TOP

65 Management

 

CĂPĂȚÎNĂ, ALEXANDRU.

Managementul relațiilor cu clienții / Alexandru Căpățînă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

88 p.; 30 cm.

IV 7930; 659.4/C11

 

FĂLTICEANU, CONSTANTIN.

Management / prof. dr. ing. Constantin Fălticeanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

111 p. ; 30 cm.

IV 7962; 658.5/F17

 

GHERGHEL, NICOLAE.

Ingineria calității : aplicații de sinteză și teste / prof.univ.dr.ing. Nicolae Gherghel. - Iași : Cermi, 2006.

386 p. ; 23 cm.

ISBN 973-667-228-X

III 19598; 658.56/G37

 

OLARU, ADRIANA.

Conducerea afacerilor / Adriana Olaru. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

126 p. ; 30 cm.

IV 7942; 65/O-39

 

POPA, VIRGIL.

Managementul și măsurarea performanței organizației / Virgil Popa. - [Târgoviște] : University Press, 2005.

63 p. : fig., sch., tab. ; 20 cm.

ISBN 973-7616-15-4

II 37791; 65/P79

TOP

657 Contabilitate

 

AFANASE, CONSTANTIN.

Audit intern / Constantin Afanase. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

146 p. ; 30 cm.

IV 7893; 657.4/A25

 

DRĂGAN, MARCEL.

Managementul calității și a mediului / Marcel Drăgan, Spiru Paraschiv. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

92 p. ; 30 cm.

IV 7920; 658/D73

 

ISAI, VIOLETA.

Bazele contabilității / Violeta Isai. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

126 p. ; 30 cm.

IV 7935; 657/I81

 

LUPAȘC, IOANA.

Modelarea deciziei monetar-financiare / Ioana Lupașc ; prelucrare după : R. Stroe, G. Focșeneanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

60 p. ; 30 cm.

IV 7895; 657.4/L93

 

MEREUȚĂ, ELENA.

Bilanțuri contabile / Elena Mereuță. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

[părți] ; 30 cm.

Partea I. - 2007. - 101 p. : tab.

IV 7921; 657.3/M59

 

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Bazele contabilității : note de curs / Florentina Moisescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

115 p. ; 30 cm.

IV 7745; 657/M84

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitate bugetară : note de curs / conf.dr.ec. Florentina Moisescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

106 p. ; 30 cm.

IV 7936; 657.3/M84

 

MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitate financiară : note de curs / conf. dr. ec. Florentina Moisescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

105 p. : tab. ; 30 cm.

IV 7945; 657.4/M86

TOP

66 Tehnologie chimică

 

ION, ION V.

Instalații de ardere : [curs] / Ion Ion. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

60 p. multigr. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 7966; 662.6/.9/I-66

TOP

663/664 Industria alimentară

 

BANU, IULIANA.

Principii generale de morărit / Iuliana Banu ; ref. șt. prof.univ.dr.ing. Constantin Moraru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

249 p. ; 23 cm - (Științe inginerești).

ISBN 978-973-627-388-9

III 19614; 664.6/B11

 

BOTEZ, ELISABETA.

Operații unitare în industria alimentară [curs destinat studenților specializării Ingineria Produselor Alimentare-I.F.R/semestrul al II-lea / Elisabeta Botez. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

89 p. ; 30 cm.

IV 7961; 664.8/B72

 

BURLUC, ROMULUS MARIAN.

Tehnologia și controlul calității � industria panificației / Romulus Marian Burluc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

119 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 7925; 664.6/B94

 

CROITOR, NICOLETA.

Culegere de teste și studii de caz pentru tehnologia generală a industriei alimentare / Nicoleta Croitor, Gabriela Lenco. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

111 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-627-403-9

III 19583; 664/C81

 

Euro-aliment 2007 : papers of the International Symposium, 20-21 September 2007, Galati, Romania / ed.: professor eng. Petru Alexe ; asssociate professor : eng. Maria Turtoi. - Galați : Galați University Press, 2007.

xxii, 182 p. ; 29 cm.

IV 7883; 663/664/E90

 

LASLO, CORNEL.

Controlul calității și igiena produselor alimentare de origine animală / Cornel Laslo, Ramona Suharoschi, Gheorghe Ștețca... - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008.

310 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-751-684-8

III 19599; 664/C64

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

 

Conducerea automată a proceselor industriale : îndrumar de proiectare și laborator / Matei Vânătoru, Eugen Iancu, Camelia Maican... - Craiova : Universitaria, 2007-.

vol. - (Control Engineering).

ISBN 978-973-742-773-1

vol.1. - 2007. - 224 p. ; 30 cm.

IV 5537; 681.51/C64

 

VÂNĂTORU, MATEI.

Conducerea automată a proceselor industriale / Matei Vânătoru. - Craiova : Universitaria, 2001-2005.

2 vol. - (Seria Control Engineering).

Vol. 2. - 2005. - 210 p. ; 24 cm. - ISBN 973-742-243-0

III 17365; 681.5/V62

TOP

72 Arhitectură

 

Arhitectura religioasă medievală din Transilvania = Középkori egyházi építészet Erdélyben = Medieval Ecclesiastical Arhitecture in Transylvania. - Satu-Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 1999-.

[vol.] ; 24 cm.

vol. 4 / coordonatori : Péter Levente Szőcs, Adrian Andrei Rusu. - 2007. - 326 p. - ISBN 978-973-1843-00-1

III 15317; 72/A77

 

BĂLU, DANIELA.

Arhitectura ecleziastică din Satu Mare = Szatmár egyházi építészete = Ecclesiastical arhitecture of Satu Mare / Daniela Bălu, Szőcs Péter Levente, Terdik Szilveszter ; coordonator : Szőcs Péter Levente. - Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2007.

181 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1843-01-8

III 19606; 72/B19

 

URMĂ, MARIA.

Istorie a compoziției ambientale / Maria Urmă. - Iași : Artes, 2007.

178 p. : fig., il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8271-64-7

III 19611; 72/U79

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

Arta ca acțiune istorică : Sesiune de Comunicări Știintifice. Iasi, 11 mai 2007. - Iași : Artes, 2007.

271 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8271-94-4

III 19610; 73/S50

 

ILIUȚĂ, VIRGIL.

Desen tehnic : noțiuni de bază / ing. Virgil Iliuță. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

95 p. ; 30 cm.

IV 7974; 744/I-16

 

MORĂRESCU, ANA.

Desen tehnic / dr. ing. Ana Morărescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

158 p. ; 30 cm.

IV 7968; 744/M89

 

URMĂ, MARIA.

Reprezentări bi și tridimensionale / Maria Urmă ; ref. șt. prof. dr. arh. Eugen Apostol. - Iași : Artes, 2007.

160 p. : fig., il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8271-65-4

III 19624; 744/U79

TOP

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

STAM, ROBERT.

Film theory : an introduction / Robert Stam. - Oxford : Blackwell, 2000.

331 p. ; 22 cm.

ISBN 063120654X

II 37766; 791/S75

 

STAM, ROBERT.

Film theory : an introduction / Robert Stam. - Oxford : Blackwell Publishers, 2005.

381 p. ; 23 cm.

ISBN 0-631-20653-1

III 19589; 791/S75

 

STAM, ROBERT.

Literature through film : realism, magic, and the art of adaptation / Robert Stam. - London : Blackwell Publishing Ltd., 2004.

388 p. ; 24 cm.

ISBN 1-4051-0288-8

III 19636; 791/S76

TOP

796 Educație fizică și sport

 

DRAGU, MIRCEA.

Concepții moderne de selecție și pregătire a copiilor în înot / Mircea Dragu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

168 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-627-395-7

III 19619; 796/D72

TOP

80 Probleme generale de filologie

 

ȚUCHEL, DANIELA.

Retorica : suport de curs / Daniela Țuchel. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

[părți] ; 28 cm.

Partea I. - Galați. - 2007. - 25 p.

IV 7899; 808/T91

TOP

81 Lingvistică

 

APOSTOLATU, IONEL.

Elemente de gramatică normativă : note de curs / Ionel Apostolatu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007-.

[părți] ; 29 cm.

Partea I : Corectitudine și greșeală. - 2007. - 142 p.

IV 7916(1); 811.135.1'36/37/A67

 

 

APOSTOLATU, IONEL.

Istoria limbii române : elemente de etno și glotogeneză cu o privire sintetică asupra foneticii și gramaticii istorice a limbii române : note de curs / Ionel Apostolatu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

125 p. ; 30 cm.

IV 7918; 811.135.1'0/A66

 

APOSTOLATU, IONEL.

Istoria limbii române : elemente de glotogeneză, cu o privire sintetică asupra foneticii istorice a limbii române : note de curs / Ionel Apostolatu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

67 p. ; 30 cm.

IV 7917; 811.135.1'34/A67

 

BEJAN, DOINA MARTA.

Stilistica : note de curs și aplicații / Doina Marta Bejan, Oana Magdalena Cenac. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

35 p. ; 28 cm.

IV 7898; 81'38/B38

 

BENCZES, RÉKA.

Creative compounding in English : the semantics of metaphorical and metonymical noun-noun combinations / Réka Benczes. - Amsterdam : John Benjamin Publishing Company, 2006.

207 p. ; 25 cm - (Human Cognitive Processing ; 19).

ISBN 90-272-2373-4

III 19639; 81'37/B44

 

BONTILĂ, RUXANDA.

Elemente de poetică generală către o poetică a (re) scrierii / Ruxanda Bontilă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

27 p. ; 28 cm.

IV 7897; 81'38/B67

 

CÎRNU, RODICA MIHAELA.

Curs opțional de lingvistică românească : strategii discursive / Rodica Mihaela Cîrnu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

103 p. ; 28 cm.

IV 7913; 81'1/C11

 

CÎRNU, RODICA MIHAELA.

Lingvistică generală : suport de curs / Rodica Mihaela Cîrnu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

27 p. ; 28 cm.

IV 7900; 81'1/C49

 

CROITORU, ELENA.

Modals, tenses, aspect / Elena Croitoru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

159 p. ; 30 cm.

IV 7911; 81'366.5/C81

 

EVANS, VYVYAN.

A Glossary of cognitive linguistics / Vyvyan Evans. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007.

239 p.; 21 cm.

ISBN 978-0-7486-2280-1

II 37786; 81'1/E93

 

GAVINS, JOANNA.

Text world theory : An introduction / Joanna Gavins. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007.

193 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-7486-2300-6

III 19590; 81'1/G11

 

IFRIM, NICOLETA.

Elemente de discurs poetic : concepte și semnificației [curs opțional de literatură română/an III, sem. II-IDD] / Nicoleta Ifrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

77 p. ; 30 cm.

IV 7951; 81'42/I-37

 

ISTODE, GABRIEL.

English for law students / Gabriel Istode. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s.a.].

72 p. ; 30 cm.

IV 7957; 811.111/I-87

 

Limbaje și comunicare : Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului. Suceava, 2007 / coordonator ; prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu. - Suceava : Editura Universității Suceava, 2007.

[părți] ; 20 cm.

Partea I. - 430 p.

Partea II. - 483 p.

II 37788; 81'27/L62

 

Les mediations langagieres / dir. Régine Delamotte-Legrand. - Rouen : Publications de l'Universite de Rouen, 2004.

2 vol. ; 23 cm. - (PUR ; 355-356).

vol.1 : Des faits de langue aux discours. - Rouen : Publications de l'Universite de Rouen. - 429 p. - ISBN 2-87775-368-9

vol.2 : Des discours aux acteurs sociaux. - Rouen : Publications de l'Universite de Rouen. - 421 p. - ISBN 2-87775-369-7

III 19578; 81'42/M54

 

MONTGOMERY, SCOTT L.

Science in translation : movements of knowledge through cultures and time / Scott L. Montgomery. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2000.

325 p. ; 22 cm.

ISBN 0226534804

II 37767; 81'25/M88

 

NECULA, GINA.

Fonetică și fonologie : note de curs, teorie și exerciții / Gina Necula. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

63 p. ; 28 cm.

IV 7902; 811.135.1'344/N33

 

NECULA, GINA.

Limba română contemporană : morfologia, clase de cuvinte, categorii gramaticale / Gina Necula. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

120 p. ; 30 cm.

IV 7919; 811.135.1'36/N34

 

PHELAN, MARY.

The Interpreter's resource / Mary Phelan. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 2001.

217 p. ; 22 cm - (Topics in translation ; 19).

ISBN 1-85359-515-2

II 37770; 81'25/P63

 

The Pragmatics of translation / edited by Leo Hickey. - Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 1998.

242 p. ; 21 cm - (Topics in translation ; 12).

ISBN 1-85359-405-9

II 37769; 81'25/P89

 

Translating for the media / edited by Yves Gambier. - Painosalama : University of Turku, 1998.

316 p. ; 22 cm.

ISBN 951-29-1100-0

II 37768; 81'25/T78

 

VÂLCU, ANGELICA.

Éléments de pragmatique textuelle / Angelica Vâlcu . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

98 p. ; 30 cm.

IV 7910; 811.133.1'34(075.8)/V15

 

VEJA, VIRGINIA.

Limba franceză contemporană : pragmatica argumentării : suport de curs pentru anul IV / Virginia Veja. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

73 p. ; 29 cm.

IV 7909; 811.133.1'42/V41

 

VICOL, NELU.

Valori psihopedagogice și psiholingvistice ale comunicării interpersonale / Nelu Vicol. - Chișinău : Univers Pedagogic, 2007.

140 p. ; 22 cm.

ISBN 978-9975-48-031-4

II 37796; 81'27/V54

TOP

82 Literatură

 

ANTOFI, SIMONA.

Literatură română, marii clasici : Ion Creangă, Mihai Eminescu / conf.univ.dr. Simona Antofi. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, [2007].

87 p. ; 30 cm.

IV 7912; 821.135.1/A62

 

BLANTON, CASEY.

Travel writing : the self and the world / Casey Blanton. - New York ; London : Routledge.

xvii, 148 p. ; 22 cm - (Literary studies / Cultural studies).

ISBN 0-415-93893-7

II 37799; 821.111.09/B56

 

The concise Oxford companion to English literature / ed. Margaret Drabble, Jenny Stringer. - a 3-a. - Oxford : Oxford University Press, 2007.

804 p. ; 21 cm - (Oxford Paperback Reference).

ISBN 978-0-19-921492-1

II 37782; 821.111.-1.09/C64

 

CRIHANĂ, ALINA.

Curs opțional [de] probleme speciale ale literaturii : anul IV, sem. I / lect. drd. Alina Crihană. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

55 p. ; 29 cm.

IV 7905; 821.135.1.09/C86

 

DIACONU, MIRCEA A.

Calistrat Hogaș : eseu monografic / Mircea A. Diaconu. - [Piatra Neamț] : Crigarux, 2007.

115 p. ; 20 cm - (Seria Profil).

ISBN 978-973-7799-32-6

II 37789; 821.135.1.09/D36

 

GHIȚESCU-PÎRVU, LIGIA.

Curs opțional de literatură engleză : modern/postmodern remakes of classical greek theatre / conf. dr. Ligia Ghițescu-Pîrvu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

77 p. ; 30 cm.

IV 7952; 821.111.09/G53

 

IOANA, NICOLAE.

Lectură și receptare / prof.univ.dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

39 p. ; 30 cm.

IV 7906; 82.09/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română interbelică : critica literară [specializarea limba și literatura română/an II, sem. II] / prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

107 p. ; 30 cm.

IV 7954; 821.135.1.09/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română interbelică : critica literară și poezia [română-engleză/anII, sem. II] / prof. dr. Nicolae Ioana. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

117 p. ; 30 cm.

IV 7953; 821.135.1.09/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română interbelică : proza și dramaturgia / prof.univ.dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

51 p. ; 30 cm.

IV 7914; 821.135.1./I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Literatura română interbelică și contemporană : poezia și proza postbelică, critica literară în secolul XX / prof.univ.dr. Nicolae Ioana. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

63 p. ; 30 cm.

IV 7915; 821.135.1/I-61

 

IOANA, NICOLAE.

Psihologia personajului feminin : curs opțional, an I, sem. I, specializarea Limba și literatura română / prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

44 p. ; 29 cm.

IV 7907; 821.135.1.09/I-61

 

LOOMBA, ANIA.

Shakespeare, race and colonialism / Ania Loomba . - Oxford : Oxford University Press, 2002.

168 p. ; 21 cm - (Oxford Shakespeare Topics).

ISBN 0198711743

II 37765; 821.111SHAK.09/L76

 

MILEA, DOINIȚA.

Metamorfozele narațiunii literare / conf.dr. Doinița Milea. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

31 p. ; 30 cm.

IV 7903; 821.135.1.09-1/M72

 

MILEA, DOINIȚA.

Prozatorii sud-americani : curs opțional de literatură română [sic] : anul II, sem. I R, RE / prof. univ. dr. Doinița Milea. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

63 p. ; 29 cm.

IV 7904; 82.09(8)/M72

 

MOHOR-IVAN, IOANA.

Irish literature / Ioana Mohor-Ivan. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, [s. a.].

[vol.] ; 29 cm.

Vol. 2 : History, colonialism and themes of the nation. - 71 p.

IV 7908; 821.111.09/M85

 

MUNTEANU, ȘTEFAN.

Pagini de memorial / Ștefan Munteanu. - a 2-a rev. - Timișoara : Amphora, 2007.

145 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-52-0196-8

II 37797; 821.135.1-3/M95

 

NUȚIU, FLORICA-ELISABETA.

Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea : studiu filologico-lingvistic / Florica-Elisabeta Nuțiu ; prefață de prof. univ. dr. Viorica Pamfil. - Târgu-Mureș : University Press, 2007.

452 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7665-60-7

III 19596; 821.135.1/N98

 

Post-colonial shakespeares / general editor : Terence Hawkes ; ed. by : Ania Loomba and Martin Orkin. - London ; New York : Routledge, 1998.

276 p. ; 21 cm - (New Accents).

ISBN 0415173868

II 37764; 821.111SHAK.09/P87

 

PRATT, MARY LOUISE.

Imperial eyes : Travel writing and transculturation / Mary Louise Pratt. - a 2-a. - London : Routledge, 1992.

278 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-415-43817-9

III 19588; 82.09/P89

 

Reader's Digest condensed books / editor in chief : Barbara J. Morgan. - New York : The Reader's Digest Association, Inc., -1988.

[vol.] ; 21 cm - (Ex Libris).

vol. 5. - 1988. - 576 p. - Lucrarea conține : "The Indian Fan" by Victoria Holt ; "Mannequin" by Robert Byrne ; "Lady on no Man's Land" by Jeanne Williams ; "Wildtrack" by Bernard Cornwell.

II 37763; 821.111(73)/R35

 

RICHETTI, JOHN.

The English novel in history, 1700-1780 / John Richetti. - London ; New York : Routledge, 999.

x, 290 p. ; 22 cm - (The Novel in history).

ISBN 0-415-0-415-19030-4

II 37798; 821.111.09/R51

 

Shakespeareana 2006 : the Bulletin of the Students': Eleventh and Twelfth National Shakespeare Symposium / ed. Daniela Țuchel. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

158 p. ; 21 cm - (Colecția Cultură și Civilizație).

ISBN 973-627-315-6

II 36873; 821.111SHAK.09/S52

 

STAN, STELUȚA.

Literature and reception : curs opțional de literatură engleză / Steluța Stan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

56 p. ; 30 cm.

IV 7901; 821.111-95/S75

TOP

908 Monografii ale localităților

 

MEHEDINȚI, ION LUCIAN.

Monografia comunei Costache Negri din județul Galați, România / Ion Lucian Mehedinți. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

128 p., [9] f. : fotogr. color ; 23 cm.

ISBN 978-973-627-399-5

III 19618; 908/M55

TOP

91 Geografie

 

GROZA, GHEORGHE.

Flora si vegetația Munților Pădurea Craiului / Gheorghe Groza. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2008.

304 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-751-667-1

III 19600; 911.2/G87

 

RĂDOANE, MARIA.

Geomorfologie aplicată / Maria Rădoane, Nicolae Rădoane. - Suceava : Editura Universității Suceava, 2007.

377 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-261-4

III 19602; 911.2/R16

 

Turkey / editör : dr. Ayșegl Celepoglu. - Ankara : Ertem, 2007.

508 p. ; 20 cm.

ISBN 975194087-7

II 34836; 911.3(560)/T95

TOP

929 Biografii

 

ALEXANDRU, RODICA.

Doctor inginer Octavian Coșovliu la opt decenii de viață / ed. dr.ing. Rodica Alexandru. - Galați : Academica, 2007.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8937-28-4

III 19564; 929/D61

 

Omagiu : profesor doctor Simion Popescu -100 de ani de la naștere / ed. prof.dr.ing. Rodica Alexandru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

50 p. ; 21 cm - (Personalități ale vieții academice gălățene).

II 37772; 929/O-52

TOP

93/94 Istorie

 

CIORBA, IOAN.

Marea foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817 / Ioan Ciorba. - Oradea : Arca, 2007.

315 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88214-4-6

III 19605; 94(498.4)"18"/C53

 

L' Europa Centro-Orientale e la Peninsola italiana : quattro secoli di rapporti e influssi intercorsi tra Stati e civiltà (1300-1700) / a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi. - Brăila : Editura Istros Muzeul Brăilei, 2007.

335 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-9469-97-5

III 19627; 94(540)"04/14"/E90

 

LUCA, CRISTIAN.

Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea : din relațiile politico-diplomatice, comerciale și culturale ale Țării Românești și ale Moldovei cu Serenissima / Cristian Luca. - București : Editura Enciclopedică, 2007.

486 p. ; 23 cm - (Biblioteca Enciclopedică de Istorie a României).

ISBN 978-973-45-0555-5

III 19625; 94(498)"06/17"/L83

 

PALMOWSKI, JAN.

A dictionary of contemporary world history from 1900 to the present day / Jan Palmowski. - Oxford : Oxford University Press, 2004.

726 p. ; 21 cm - (Oxford Paperback Reference).

ISBN 0-19-860875-6

II 37781; 94(100)"20"/P11

 

Raport Final / editori : Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile. - București : Humanitas, 2007.

879 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-50-1836-8

III 19550; 94(498)"20"/R25

 

SIM, DUMITRU.

Pasul și ceasul : aspecte ale percepției spațiului și timpului în comunitățile rurale din Crișana secolelor XVIII-XIX / Dumitru Sim. - Oradea : Durans, 2007.

368 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88352-1-4

III 19604; 94(498)"06/17"/S56

TOP