Titluri noi intrate în bibliotecă octombrie-decembrie 2008

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

159.9 Psihologie

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Economie. Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

58 Botanică

59 Zoologie

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

67/68 Diverse industrii și meserii

7 ARTĂ. SPORT

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

908 Monografii ale localităților

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

 

COSTINESCU, PETRU.

Inventatori români / Petru Costinescu, Nicolae M. Mihăilescu, Mihai Olteneanu ; coord. Petru Ciontu. - ed. a 2-a. - București : OSIM, 2000.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8130-02-6 ISBN 973-96400-4-4

II 38039; 001/C77

 

NICHICI, ALEXANDRU.

Lucrări științifice : concepere, redactare, comunicare / Alexandru Nichici ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Dan Perju. - Timișoara : Politehnica, 2008.

XIV, 195 p. ; 24 cm - (Sinteze).

ISBN 978-973-625-667-7

III 19906; 001.81/N58

TOP

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

FRENȚIU, MILITON.

Fundamentals of programming / Militon Frențiu, Horia F. Pop. - Cluj : Cluj University Press, 2006.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-453-2

III 19989; 004/F89

 

MAGARIU, NICOLAE.

Algoritmica și programarea / Nicolae Magariu. - Chișinău : CEP USM, 2005.

75 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-70-612-6

II 38043; 004.4/M11

 

MOGAN, GHEORGHE LEONTE.

Analiza cu elemente finite în inginerie : aplicații practice în CATIA / Gheorghe Leonte Mogan, Silviu Luis Butnariu. - Brașov : Editura Universității "Transilvania", 2007.

197 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-598-159-4

III 19895; 004.896/M85

 

OWOTOKI, PETER OLATUNDE.

Transparent computational intelligence (CI) models for health states monitoring of complex systems : [dissertation] / Peter Olatunde Owotoki ; cond. șt. prof. dr. Friedrich Mayer-Lindenberg. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2007.

xiv, 277 p. : fig., sch., tab. ; 21 cm.

II 38128; 004.8/.9/O-96

 

PROAKIS, JOHN G.

Digital signal processing / John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis. - 4-th edition. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2007.

1084 p. ; 26 cm.

ISBN 0-13-187374-1

III 19982; 004.3/P89

 

SCRIPCARIU, LUMINIȚA.

Securitatea rețelelor de comunicații / Luminița Scripcariu, Ion Bogdan, Ștefan Victor Nicolaescu... - Iași : Venus, 2008.

194 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-756-074-2

III 19988; 004.056/S41

 

ZHANG, SHU.

Communication infrastructure supporting real-time applications : [dissertation] / Shu Zhang ; cond. șt. prof. dr. Hermann Rohling, prof. dr. Ulrich Killat. - Aachen : Shaker, 2008.

vi, 158 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Berichte aus der Kommunikationstechnik).

ISBN 978-3-8322-7058-2

II 38130; 004.7/Z59

TOP

008 Cultură și civilizație

 

COMAN, MIHAI.

Introducere în antropologia culturală : mitul și ritul / Mihai Coman. - Iași : Polirom, 2008.

358 p. ; 24 cm - (Collegium. Sociologie. Antropologie).

ISBN 978-973-46-1061-7

III 20025; 008/C63

 

LĂZĂRESCU, GEORGE.

Prezențe românești în Italia / George Lăzărescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1995.

165p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4876-3

II 38047; 008(498)/L11

 

MARINO, ADRIAN.

Pentru Europa : integrarea României : aspecte ideologice și culturale / Adrian Marino. - Iași : Polirom, 1995.

228 p. ; 18 cm - (Plural).

ISBN 973-97108-0-8

I 4259; 008/M41

 

TANCO, TEODOR.

Virtus Romana Rediviva / Teodor Tanco. - Bistrița : [s.n.], 1981- (Maramureș).

4 vol. ; 20 cm.

Vol. 4 : Memoria istoriei. - 1981. - 355 p.

II 38094; 008(498/T19

 

VLAD, LAURENȚIU.

Imagini ale identității naționale : România și expozițiile universale de la Paris, 1867-1937 / Laurențiu Vlad. - București : Meridiane, 2001.

209 p. ; 20 cm - (Biblioteca de artă).

ISBN 973-33-0442-5

II 37924; 008(498)/V78

TOP

02 Biblioteconomie

 

CHERADI, NATALIA.

Marketing și biblioteca universitară / Natalia Cheradi, Nelly Țurcan. - Chișinău : CE USM, 2003.

145 p. : tab., fig. ; 20 cm - (Bibliografie și biblioteconomie ; 2).

ISBN 9975-9604-2-1

II 38123; 02/C41

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

Dicționar de etnologie și antropologie / volum coordonat de Piere Bonte și Michel Izard ; colaboratori : Marion Abélès, Philippe Descola, Jean-Pierre Digard, Catherine Duby, ... - Ed. a 2-a rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2007.

800 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0590-3

III 19697; D39/D39

 

Dicționarul sănătății / coord. acad. Eugen A. Pora ; dr. Gheorghe Frecuș, dr. Dezideriu Holicska, dr. Zoltán Kis, acad. Eugen A. Pora, dr. Gheorghe Simu, dr. Aurelia Sârbu. - București : Editura Albatros, 1978.

474 p. ; 17 cm - (Dicționare).

I 4252; D61/D39

 

LOUIS, RENÉ

Dicționar de mistere / René Louis ; traducere din limba franceză de Albumița Muguraș-Constantinescu ; colecție coordonată de Alina Niculae. - București : Nemira, 1999.

392 p. ; 23 cm - (Dicționare).

ISBN 973-569-379-8

III 19960; D1/L80

 

Medicină legală : definiții și interpretări / coord. Teodor Ciornea ; T. Ciornea, Gh. Scripcaru, O. Loghin, D. Radu, V. Mihăescu, Gh. Drăghici, ... - Iași : Junimea, 1986.

496 p. ; 21 cm.

II 37981; D61/M54

 

Petit Larousse de la médecine / sous la direction du professeur André Domart, docteur Jacques Bourneuf. - Paris : Larousse, 993.

2 vol. ; 18 cm - (Larousse. Références. Vie pratique).

ISBN 2-03-730004-2

Vol. 1. - 993. - 480 p. : il., fotogr. - ISBN 2-03-730205-3

Vol. 2. - 993. - p. 481-995 : il., fotogr. - ISBN 2-03-730206-1

I 4250; D61/P55

 

Scriitori români din anii '80 -'90 : dicționar bio-bibliografic / coordonator : Ion Bogdan Lefter ; coordonatorul colecției : Florin Șindrilaru. - [Pitești] : Paralela 45, 2000-2001.

3 vol. : fotogr. ; 20 cm.

Vol. 1 : A-F. - 2000. - 266 p. - ISBN 973-593-280-6

Vol. 2 : G-O. - 2001. - 254 p. - ISBN 973-593-388-8

Vol. 3 : P-Z. - 2001. - 311 p. - ISBN 973-593-466-3

II 38067; D82/S38

 

WIGODER, GEOFFREY.

Evrei în lume : dicționar biografic / Geoffrey Wigoder ; coord. Viviane Prager ; trad. de : Irina Horea, Viviane Prager, Carmen Stanca. - București : Hasefer, 2001.

638 p. ; 30 cm.

ISBN 973-8056-87-X

III 19950; D929/W67

TOP

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2007 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2007.

470 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-3-11-020778-1

III 20006; 061/J19

TOP

070 Jurnalism

 

CIOBOTEA, RADU.

Reportajul interbelic românesc : senzaționalism, aventură și extremism politic / Radu Ciobotea. - Iași : Polirom, 2006.

253 p. ; 20 cm - (Media. Studii și eseuri).

ISBN 973-683-973-7 ISBN 978-973-683-973-5

II 38137; 070/C51

 

DAVID, GEORGE.

Tehnici de relații publice : comunicarea cu mass-media / George David. - Iași : Polirom, 2008.

271 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-0961-1

III 20028; 070/D11

 

ECO, UMBERTO.

Apocaliptici și integrați : comunicații de masă și teorii ale culturii de masă / Umberto Eco ; trad. de Ștefania Mincu. - Iași : Polirom, 2008.

382 p. ; 20 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 978-973-46-1060-0

II 38140; 070/E15

 

GUȚU-TUDOR, DORINA.

New media / Dorina Guțu-Tudor. - ed. a 2-a. - București : Tritonic , 2008.

233 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-275-2

II 38127; 070/G98

 

LAZĂR, MIRELA.

Noua televiziune și jurnalismul de spectacol / Mirela Lazăr. - Iași : Polirom, 2008.

200 p. ; 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-1168-3

II 38133; 070/L25

 

MALLENDER, ARIANE.

Cum să scrii pentru multimedia ; Tehnici de scriere interactivă : rezumatul, derularea, scenariul / Ariane Mallender ; traducere de Oana Drăgănescu. - Iași : Polirom, 2008.

232 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-1137-9

II 38148; 070/M17

 

PRUTEANU, GEORGE.

Cronica unei mari dezamăgiri : (politică între "da" și "nem") : o istorie mediatică / George Pruteanu. - Iași : Institutul European, 2000.

331 p. : il., fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-611-147-4

II 38055; 070/P96

 

RIEFFEL, RÉMY.

Sociologia mass-media / Rémy Rieffel ; trad. de Ileana Busuioc. - Iași : Polirom, 2008.

244 p. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-1017-4

III 20015; 070/R52

 

Stil și limbaj în mass-media din România / coordonator : Ilie Rad. - Iași : Polirom, 2007.

352 p. ; 20 cm - (Media. Studii și eseuri).

ISBN 978-973-46-0701-3

II 38145; 070/S85

 

VÂLCU, VAL.

Jurnalismul social / Val Vâlcu. - Iași : Polirom, 2007.

286 p. ; 20 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-0749-5

II 38134; 070/V15

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

CARON, MAXENCE.

Heidegger, pensée de l'être et origine de la subjectivité/ Maxence Caron ; pref. de Jean-François Marquet. - Paris : Les Éditions du Cerf, 2005.

1753 p. ; 22 cm.

ISBN 2-204-07732-1 ISBN 978-2-204-07732-3

II 37945; 141.3/C26

 

CONTA, VASILE.

Teoria fatalismului / Vasile Conta ; Încercare de filosofie materialistă. Primul text complet, cu adnotări inedite făcute de autor pe ediția franceză ; în românește de Ana Conta-Kernbach și dr. P. Zosin. - [București] : Incitatus, 2001.

144 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99912-3-8

II 38070; 14/C68

 

DENUIT, RENAUD.

Heidegger et l'exacerbation du Centre : aux fondements de l'autenticité nazie ? / Renaud Denuit. - Paris ; Budapest ; Torino : L'Harmattan, 004.

341 p. ; 22 cm.

ISBN 2-7475-7463-6 ISBN 978-2-7475-7463-1

II 32418; 141.3/D32

 

FÉDIER, FRANÇOIS.

Entendre Heidegger et autres exercices d'écoute / François Fédier. - Paris : Grand Souffle, 2008.

423 p. ; 22 cm.

ISBN 978-2-916492-23-0

II 37947; 141/F29

 

HAAR, MICHEL.

Heidegger et l'essence de l'homme / Michel Haar. - 2ee éd. - Grenoble : Éditions Jérôme Millon, 002.

254 p. ; 22 cm - (Krisis).

ISBN 2-905614-39-0 ISBN 978-2-905614-39-1

II 37944; 141.3/H11

 

JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR.

Paradoxul moralei / Vladimir Jankélévitch ; în românește de Janina Ianoși ; postfață de Ion Ianoși. - Cluj-Napoca : Echinox, 1997.

200 p. ; 20 cm - (Săgetătorul).

ISBN 973-9114-54-1

II 38103; 17/J25

 

JERCEME, PIERRE.

L' Éthique de l'ère nucléaire / Pierre Jerceme. - Paris : Letterage, 2005.

273 p. ; 22 cm.

ISBN 2-915714-02-9

II 37946; 17/J12

 

KANT, IMMANUEL.

Ideea critică și perspectivele filosofiei moderne : Kant prin el însuși / Immanuel Kant ; ediție, traducere și note de Alexandru Boboc și Liviu Stroia. - București : Paideia, 2000.

106 p. ; 19 cm - (Mari gânditori prin ei înșiși).

ISBN 973-8064-08-2

II 37921; 14/K20

 

NOICA, CONSTANTIN.

Devenirea întru ființă : Încercare asupra filozofiei tradiționale : tratat de ontologie ; scrisori despre logica lui Hermes / Constantin Noica ; studiu introductiv Sorin Lavric. - București : Humanitas, 1998.

577 p. ; 25 cm - (Cărți fundamentale ale culturii române).

ISBN 973-28-0880-2

III 19938; 111/N83

 

PLATO.

Euthyphron ; Apărarea lui Socrate ; Criton / Platon ; cu un eseu despre viața lui Platon de Constantin Noica. - București : Humanitas, 1997.

190 p. ; 17 cm - (Filozofie. Marile cărți mici ale gândirii universale ; 26).

ISBN 973-28-0763-6

I 4254; 141/P70

 

STERE, ERNEST.

Din istoria doctrinelor morale / Ernest Stere. - Iași : Polirom, 1998.

452 p. ; 25 cm - (Collegium. Filosofie ; 74).

ISBN 973-683-169-8

III 19948; 177/S81

TOP

159.9 Psihologie

 

Personalitatea, comunicarea, altruismul și atracția interpersonală în psihologie / Stelian Luca, Alina Elena Butnariu, Marian Tașcău... - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

114 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-133-7

II 37952; 159.9/P51

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

CULIANU, IOAN PETRU.

Călătorii în lumea de dincolo / Ioan Petru Culianu ; traducere de Gabriela și Andrei Oișteanu ; prefață și note de Andrei Oișteanu ; cuvânt înainte de Lawrence E. Sullivan (în românește de Sorin Antohi). - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2007.

336 p. ; 21 cm - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

ISBN 978-973-46-0928-4

II 38142; 29/C94

 

CULIANU, IOAN PETRU.

Eros și magie în Renaștere : 1484 / Ioan Petru Culianu ; trad. din franceză de Dan Petrescu ; pref. de Mircea Eliade ; postf. de Sorin Antohi ; trad. textelor din lb. latină de Ana Cojan și Ion Acsan. - ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2003.

454 p. : il. ; 20 cm - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

ISBN 973-681-234-0

II 38139; 29/C94

 

CULIANU, IOAN PETRU.

Gnozele dualiste ale Occidentului : istorie și mituri / Ioan Petru Culianu ; traducere de Tereza Culianu-Petrescu ; cuvânt înainte al autorului ; postfață de H.-R. Patapievici. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2002.

376 p. ; 20 cm - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

ISBN 973-683-909-5

II 38144; 29/C94

 

DUMITRAN, ANA.

Poarta cerului / Ana Dumitran ; studiu introductiv de preot Jan Nicolae. - Alba-Iulia : Altip, 2007.

486 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-117-082-4

II 38112; 261/D89

 

ELIADE, MIRCEA.

Istoria credințelor și ideilor religioase / Mircea Eliade. - Iași : Polirom, -2007.

[vol.] ; 23 cm.

vol. 4 : De la epoca marilor descoperiri geografice până în prezent / volum coordonat de Ioan Petru Culianu ; cu contribuții de Peter Bolz, David Carrasco, Maria Susana Cipolletti, Heinrich Dumoulin, ... ; traducere din limba germană de Maria-Magdalena Anghelescu. - 2007. - 496 p. - ISBN 973-9436-27-7

III 19698; 29/E38

 

IOANNES CHRYSOSTOMUS, SANCTUS.

Mărgăritare / Ioan Gură de Aur ; ed. îngrijită, indice de nume și glosar de Rodica Popescu. - București : Libra, 2001.

520 p. ; 20 cm. - (Geneze).

ISBN 973-8327-07-5

II 38017; 256/I-62

 

Statutul pentru organizarea și funcționarea bisericii ortodoxe române / Pariarhia română. - București : Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2008.

112 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-616-112-4

III 19903; 261.6/S75

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

CISMARU, DIANA MARIA.

Comunicarea internă în organizații / Diana Maria Cismaru. - București : Tritonic , 2008.

154 p. ; 21 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-199-1

II 38132; 316.77/C49

 

Communication européenne / coord. Jean Luc Penot ; Liviu Marian, Adrian Graur, Moise Ioan Achim, Aurel Niță, Georgeta Boarescu. - Miskolc University Press : Université "Petru Maior" du Târgu Mureș, 2008.

229 p. ; 24 cm - (Éucation et formation) (Education européenne des fonctionnaires publics ; 1).

ISBN 978-963-661-808-7

III 19884; 316.7/C63

 

GOMA, PAUL.

Amnezia la români / Paul Goma. - București : Editura Litera, 1995.

237 p. ; 20 cm.

ISBN 973-43-0179-9

II 38066; 316/G64

 

LEPENIES, WOLF.

Ascensiunea și declinul intelectualilor în Europa / Wolf Lepenies ; trad. în lb. română de Ioana Bot și Anca Neamțu ; pref. de Andrei Pleșu. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2005.

103 p. ; 20 cm.

ISBN 973-686-754-4

II 38108; 316.7/L50

 

LORENZ, KONRAD.

Așa-zisul rău : despre istoria naturală a agresiunii / Konrad Lorenz. - București : Humanitas, 1998.

297 p. ; 22 cm.

ISBN 973-28-0837-3

II 38042; 316/L71

 

MCNAIR, BRIAN.

Introducere în comunicarea politică / Brian McNair ; trad. Claudiu Vereș. - Iași : Polirom, 2007.

318 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-0813-3

III 20020; 316.77/M83

 

MIÈGE, BERNARD.

Informație și comunicare : În căutarea logicii sociale / Bernard Miège ; trad. Adrian Staii. - Iași : Polirom, 2008.

270 p. ; 25 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-0753-2

III 20027; 316.77/M67

 

MUCCHIELLI, ALEX.

Comunicarea în instituții și organizații / Alex Mucchielli ; trad. Viorica Aura Păuș. - Iași : Polirom, 2008.

276 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-0914-7

III 20024; 316.77/M94

 

OPREA, ALEXANDRU.

Managementul situațiilor conflictuale și de criză : rolul serviciilor speciale în gestionarea acestora : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandru Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

44 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38156; 316.4/O-64

 

OPREA, ALEXANDRU.

Managementul situațiilor conflictuale și de criză : rolul serviciilor speciale în gestionarea acestora : teză de doctorat / drd. Alexandru Oprea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

325 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8186; 316.4/O-64

 

PÂNIȘOARĂ, ION-OVIDIU.

Comunicarea eficientă / Ion Ovidiu Pânișoară. - ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2008.

422 p. ; 24 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 978-973-46-0979-6

III 20019; 316.77/P11

 

Responsabilitatea socială a întreprinderii / coord. Adriana Șchiopoiu Burlea. - Craiova : Universitaria, 2007.

242 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-742-935-3

II 38109; 316/R47

 

ȘERBĂNESCU, ANDRA.

Cum gândesc și cum vorbesc ceilalți : prin labirintul culturilor / Andra Șerbănescu. - Iași : Polirom, 2007.

404 p. ; 20 cm - (Collegium. Practic).

ISBN 978-973-46-0890-4

II 38135; 316.7/S47

TOP

32 Politică

 

CâNDEA, IONEL.

The Greek community of Brăila (Romania) : from ancient times to the 19th century / Ionel Cândea ; English translation by Anca Popoacă-Giuran ; translation from Greek : Haris Bakirtzis, Silvia Gănescu Fotinia ; index : Camelia Hristian. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004.

210 p. : fig. + 11 pl. color ; 24 cm.

ISBN 973-9469-49-3

III 19975; 323/C63

 

Central Europe since 1989 : concepts and developments / ed. by Vasile Pușcaș. - Cluj-Napoca : Dacia Publishing House, 2000.

271 p. : tab. ; 17 cm - (Politics ; 7).

ISBN 973-35-1060-2

I 4253; 327/C34

 

Comunitatea greacă de la Brăila / Uniunea Elenă din România. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei : Muzeul Brăilei : Istros, 2004.

2 vol. : fig., il. ; 24 cm.

Vol. 1 : Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea / Ionel Cândea ; indice : Camelia Hristian ; traducere din limba greacă : Haris Bakirtzis, Silvia Gănescu Fotinia. - 198 p. : fig., h., + 5 pl. color. - ISBN 973-9469-44-2

Vol. 2 : 1864-1900 / Cristian Filip. - 136 p. + 3 pl. color. - ISBN 973-9469-43-4

III 19977; 323/C63

 

GOLDSTEIN, JOSHUA S.

Relații internaționale / Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse . - Iași : Polirom, 2008.

779 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0771-6

III 20022; 327/G66

 

GORUN, ADRIAN.

Stasiologie și sisteme electorale / Adrian Gorun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

361 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-191-7

II 38119; 329/G64

 

GRUGEL, JEAN.

Democratizarea : o introducere critică / Jean Grugel ; traducere de Ramona-Elena Lupu. - Iași : Polirom, 2008.

268 p. ; 24 cm - (Collegium. Științe politice).

ISBN 978-973-46-1064-8

III 20016; 321.7/G90

 

IONESCU-QUINTUS, MIRCEA.

Liberal din tată-n fiu / Mircea Ionescu-Quintus. - [s.l.] : Editura Vitruviu, 1996.

237 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97343-2-4

II 38059; 329/I-66

 

IVAN, DORIN.

Ion Rațiu sau tentația martirajului / Dorin Ivan. - Buzău : Editura "Irineu Mihălcescu", 2000.

126 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99934-1-9

II 38060; 329/I-95

 

Limitele puterii / ed. Adrian Paul Iliescu, Mihail Radu Solcan. - București : All, 1994.

180 p. ; 21 cm - (Filosofie politică. Texte fundamentale).

ISBN 973-9156-66-5

II 38028; 321.7/L62

 

MARCU, ALEXANDRU.

Conspiratori și conspirații în epoca renașterii politice a României 1848-1877 / Alexandru Marcu ; cu o prefață de Eugen Uricaru. - București : Cartea Românească, 2000.

423 p. ; 21 cm - (Așezământul cultural "Ion C. Brătianu" ; XIII).

ISBN 973-23-0857-5

II 38075; 323/M34

 

MORĂREL, GEORGE.

Agenți și supra-agenți în comunism / George Morărel. - București : Semne, 2000.

203 p. ; 20 cm.

ISBN 973-654-044-8

II 38024; 32/M89

 

NEACȘU, ADRIANA.

Riscuri ale democrației în România post-comunistă / Adriana Neacșu. - Craiova : Universitaria, 2008.

155 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-742-979-7

II 38110; 321.7(498)/N33

 

Partide politice și minorități naționale din România în secolul XX / coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2007.

400 p. ; 24 cm.

înaintea tit. : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Facultatea de Istorie și Patrimoniu "Nicolae Lupu".

ISBN 978-973-7865-57-1

III 19880; 323/P36

 

POPESCU, RĂSVAN.

Purtătorul de cuvânt : jurnal / Răsvan Popescu. - București : Universalia, 2002.

320 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9246-82-6

III 19949; 328/P81

 

PREDA, CRISTIAN.

Occidentul nostru / Cristian Preda. - [București] : Nemira, 1999.

293 p., [14] p. ; 20 cm - (Societatea politică).

ISBN 973-569-354-2

II 38058; 32/P90

 

PREPELIȚĂ, MIHAI.

Dialoguri de sânge / Mihai Prepeliță. - București : Editura Glasul, 1995.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97373-2-3

II 38079; 323/P91

 

Public policies of the European Union / coord. Asztalos Zsófia, Pákozdy Csaba ; Angyal Zoltán, Ana Călina Butiu, Aurel Burciu, Csák Csilla, ... - Târgu Mureș : Editura Universității "Petru Maior", 2008.

266 p. ; 24 cm - (Éducation et formation) (European education for public servants EuPA ; 2).

ISBN 978-973-7794-59-8

III 19885; 327.7/P98

 

ȘEICARU, PAMFIL.

Istoria partidelor : național, țărănist și național-țărănist / Pamfil Șeicaru ; îngrij. de Victor Frunză. - ed. a 2-a. - București : EVF, 2000.

464 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9120-245

II 38051; 329(498)/S42

 

TĂMAȘ, SERGIU.

Geopolitica : o abordare prospectivă / Sergiu Tămaș. - București : Noua Alternativă, 1995.

344 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96060-8-3

II 38008; 32/T15

 

ȚURLEA, PETRE.

Din culisele Parlamentului României / Petre Țurlea. - București : Globus, 1994.

[vol]. ; 21 cm.

Vol. 1 : 1990 - 1992. - 187 p. - ISBN 973-49-0053-6

II 38009(1); 328/T95

TOP

33 Economie. Științe economice

 

DOLTU, CONSTANTIN.

Investițiile străine directe și influența lor asupra modernizării economiei în tranziție / Constantin Doltu. - Chișinău : Editura ARC, 2008.

182 p. ; 25 cm.

ISBN 978-9975-61-460-3

III 20012; 330.3/D64

 

DUMITRAȘ, R.

Monnaie et finances / R. Dumitraș, C. Pintea. - Chisinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2001.

165 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-75-116-4

II 35182; 336.74/D90

 

Economie politică / Ștefan Gheorghe, Adrian Stancu, George Alin Haralambie, Nicoleta Cristina Viuleț. - [Ploiești] : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 978-973-719-195-3

Vol. 1. - 2007. - 244 p. - ISBN 978-973-719-199-1

III 20002; 330/E15

 

ENICOV, IGOR.

Orientări în managementul riscurilor bancare / Igor Enicov. - Chișinău : Editura ASEM, 2001.

194 p. ; 20 cm.

ISBN 9975-75-113-X

II 34922; 336.71/E58

 

FEURAȘ, E.

Aplicații la disciplina "Teorie economică (Micro și Macroeconomie)" : (pentru lucrul independent al studenților) / prof. univ. dr. hab. E. Feuraș. - Chișinău : ASEM, 2007.

224 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-185-8

II 38121; 330/F45

 

Finanțe : finanțe publice, finanțele întreprinderii / coord. Cornel Lazăr. - Ploiești : Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007.

440 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-719-209-7

III 20000; 336.13/F56

 

Lucrările Conferinței Săptămâna europeană a securității și sănătății la locul de muncă / ed. prof. dr. ing. Nicolae Ungureanu, prof. dr. ing. Radu Cotețiu. - Baia Mare : Nordtech, 2007.

311 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-87237-7-9 ISBN 978-973-87237-7-1

III 19883; 331.45/L88

 

MANEA, SOFIA.

Costurile de tranzacție și folosirea acestora în creșterea eficienței activității agenților economici : rezumatul tezei de doctorat / drd. Sofia Manea David ; prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

41 p. ; 20 cm.

II 38152; 338.5/M11

 

MANEA, SOFIA.

Costurile de tranzacție și folosirea acestora în creșterea eficienței activității agenților economici : teză de doctorat / drd. Sofia Manea David ; prof. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

204 p. ; 30 cm.

IV 8162; 338.5/M11

 

NEGOIȚĂ, NICOLAE.

Managementul marketingului serviciilor de alimentație publică din România : rezumatul tezei de doctorat / Nicolae Negoiță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

80 p. ; 20 cm.

II 38171; 339.1/.3/N39

 

NEGOIȚĂ, NICOLAE.

Managementul marketingului serviciilor de alimentație publică din România : teză de doctorat / Nicolae Negoiță ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

241 p. ; 32 cm.

IV 8185; 339.1/.3/N39

 

Simpozionul internațional al tinerilor cercetători : [în economie contemporană] / Academia de Studii Economice din Moldova. - Ed. a 6-a (18-19 aprilie 2008). - Chișinău : ASEM, 2008.

2 vol. ; 28 cm - (2008 - Anul Tineretului în R. Moldova).

ISBN 978-9975-75-414-9

Vol. 1. - 357 p. - ISBN 978-9975-75-415-6

Vol. 2. - 147 p. - ISBN 978-9975-75-416-3

IV 8161; 330/S56

 

SONEA, GAVRILĂ.

Dimensiuni ale științei și tehnologiei în dezvoltarea României 1938-1989 / prof. univ. dr. Gavrilă Sonea. - București : AGIR, 2003.

350 p. ; 24 cm - (Repere istorice).

ISBN 973-8466-35-0

III 19945; 339/S65

 

VASILE, RADU.

Între echilibru și recesiune : teorie și practici de macrostabilizare / Radu Vasile. - București : Economică, 1998.

399 p. ; 20 cm.

ISBN 973-590-031-9

II 38049; 330.1/V11

 

ZAIȚ, ADRIANA.

Echilibru sau dezechilibru economic ? / Adriana Zaiț. - Iași : Editura Universității "Al.I.Cuza" din Iași, 2000.

278 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9312-64-0

III 19956; 330/Z11

TOP

34 Drept. Jurisprudență

 

BOISSARD, BÉATRICE.

L' Administration dans le droit europeen / coord. Béatrice Boissard. - Târgu Mureș : Miskolc University Press, 2008.

209 p. ; 25 cm.

ISBN 978-963-661-807-0

III 19887; 341.1/A17

 

Education Européenne des Fonctionnaires Publics / coord. Angela Perucca, Nicola Paparella. - Târgu Mureș : Miskolc University Press, 2008.

270 p. ; 24 cm - (Education européenne des fonctionnaires publics ; 5).

ISBN 978-963-661-807-0

III 19888; 341/E16

 

GAVRILESCU, ALIN GHEORGHE.

Nulitatea căsătoriei în dreptul românesc : teorie și practică judiciară / Alin Gheorghe Gavrilescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

185 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-144-190-0

II 38118; 347.6/G11

 

Institutions européennes / coord. Didier Blanc, Béatrice Boissard. - Târgu Mureș : Miskolc University Press, 2008.

405 p. ; 24 cm.

ISBN 978-963-661-807-0

III 19886; 341/I-49

 

LÉVINAS, EMMANUEL.

L'éthique et infini : dialogues avec Philippe Nemo / Emmanuel Lévinas. - Paris : Fayard, 1982.

120 p. ; 16 cm.

ISBN 978-2-253-03426-1

II 38000; 340/L55

 

LIMBEANU, GEORGE.

Diplomație, protocol, ceremonial : entități cu proiecție spre mileniul trei / George Limbeanu. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2005.

330 p. ; 25 cm.

ISBN 973-87114-5-2

II 38046; 341.7/L62

TOP

35 Administrație publică. Artă militară

 

COBZARI, LUDMILA.

Administrarea fiscală : curs universitar / Ludmila Cobzari, Olga Kuzmina, Tatiana Moraru. - Chișinău : ASEM, 2007.

478 p. : tab. ; 19 cm.

ISBN 978-9975-75-228-2

II 38122; 35/C58

 

COBZARI, LUDMILA.

Metodologia planificării bugetare : elaborare de buget / Ludmila Cobzari, Tatiana Manole. - Chișinău : U.S.M, 2004.

232 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 9975-9771-8-9

III 20011; 35/C58

 

GRĂDINARU, NICOLAE.

Administrația publică locală în România și în Republica Moldova / dr. Nicolae Grădinaru. - Prima. - Slatina : Editura Fundației "Universitatea pentru Toți", 2000.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-99854-6-7

Vol. 1. - 230 p.

II 38062; 35/G75

TOP

37 Educație. Timp liber

 

CRĂCIUN, LUCIA.

Ghid metodologic privind proiectarea, realizarea și evaluarea activităților instructiv-educative la aria curriculară Arte : Educație muzicală / Lucia Crăciun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

26 p. : tab. ; 30 cm.

Înaintea tit. : Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu. Departamentul pentru Perfecționarea și Pregătirea Personalului Didactic.

Lucrarea conține modele de planificări calendaristice și proiecte didactice pentru disciplina Educație muzicală de la grădiniță până în clasa a X-a.

ISBN 978-973-144-195-5

IV 8158; 371.3/C81

 

Doctori ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca : 1960-2006 / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ; cuv. în. prof. dr. ing. Radu Munteanu. - Cluj-Napoca : U.T. Press, 2007-.

vol. ; 24,5 cm.

ISBN 978-973-662-313-4

Vol. 1. - 2007. - XII, 176 p. - ISBN 978-973-662-314-1

III 19882; 378.2/D61

 

LUPULESCU, DUMITRU.

Caiet de practică pedagogică / Dumitru Lupulescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

52 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-144-147-4

IV 8151; 371.1/L83

 

ȘERBĂNESCU, LAURA EMILIA.

Formarea educatorilor : repere normative și teoretice / Laura Emilia Șerbănescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

93 p. ; 17 cm.

ISBN 978-973-144-135-1

II 37954; 371.1/S46

 

VÎRTOP, SORIN AVRAM.

Ghid pentru elaborarea și susținerea portofoliului de evaluare finală a studentului / Sorin Avram Vîrtop. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

20 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-144-159-7

IV 8152; 371/V11

TOP

39 Etnografie. Folclor

 

MARIAN, SIMION FLOREA.

Tradiții poporane române din Bucovina / S. Fl. Marian ; ed. îngrij. și pref. de Iordan Datcu. - [București] : Universal Dalsi, 2000.

254 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8157-01-3

III 19957; 398.2/M38

 

ȚÎRCOMNICU, EMIL.

Meglenoromânii : destin istoric și cultural / Emil Țîrcomnicu. - București : Editura Etnologică, 2004.

100 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86616-1-7

II 38011; 398/T63

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător

 

DUCA, GHEORGHE.

Controlul chimic al mediului : lucrări practice / Gheorghe Duca, Maria Gonța. - Chișinău : CEP USM, 2007.

232 p. ; 23 cm.

ISBN 978-9975-70-136-5

III 20007; 504/D86

 

GĂMĂNECI, GHEORGHE.

Managementul mediului / Gheorghe Gămăneci, Emil Cătălin Șchiopu. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

204 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-186-3

III 19890; 504/G17

 

ROȘCOVAN, DUMITRU.

Ecologia și protecția mediului : practica pe teren / Dumitru Roșcovan, Tatiana Dudnicenco, Victor Donea. - Chișinău : CEP USM, 2006.

153 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-627-8

II 38073; 504/R74

TOP

51 Matematică

 

CAUTEȘ, GHEORGHE.

Matematici speciale / conf. univ. mat. dr. ing. Gh. Cauteș. - Chișinău : Tehnica-Info, 2008.

554 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-910-69-9

II 37980; 517/C31

 

CUCU, ION.

Introducere în teoria algoritmilor / Ion Cucu. - Chișinău : CEP USM, 2008.

163 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-70-471-7

II 38120; 510.5/C93

 

CURT, PAULA.

Spații Hardy și funcții univalente / Paula Curt ; referenți prof. dr. P. T. Mocanu, prof. dr. Gr. Șt. Sălăgean. - Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002.

177 p. ; 21 cm.

ISBN 973-650-063-2

II 38106; 517.53/.54/C95

 

IOVANOV, MIODRAG.

Matematici speciale : curs / Miodrag Iovanov. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

216 p. ; 28 cm.

ISBN 978-973-144-194-8

IV 8159; 517/I-77

 

KASSAY GÁBOR.

The Equilibrium problem and related topics / Gábor Kassay. - Cluj-Napoca : Risoprint, 000.

113 p. ; 21 cm.

ISBN 973-656-023-6

II 38107; 519.86/K23

 

MONTGOMERY, DOUGLAS C.

Engineering statistics / Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Norma Faris Hubele. - Hoboken : John Wiley & Sons Inc., 007.

xxiii, 487 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 0-471-73557-4 ISBN 978-0-471-73557-1

III 19963; 519.22/.25/M88

 

PECINGINĂ, OLIMPIA.

Matematici speciale : probleme / Olimpia Pecingină, Miodrag Iovanov. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

81 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-144-193-1

IV 8160; 517/P48

TOP

53 Fizică

 

AXINTI, GAVRIL.

Compendiu de mecanică / Gavril Axinti. - Chișinău : Tehnica-Info, 2008.

VI, 298 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-107-5

III 19907; 531/A98

 

BEZNEA, ELENA-FELICIA.

Studii și cercetări privind comportarea la stabilitate a structurilor compozite : teză de doctorat / ing. Elena Felicia Beznea ; prof.dr.ing. Ionel Chirică. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

156 p. ; 30 cm.

IV 8192; 539.3/B39

 

LAZĂR, GABRIEL.

Straturi subțiri : metode de obținere / Gabriel Lazăr, Marius Stamate. - [Iași] : PIM, 2007.

134 p. ; 24 cm.

ISBN 973-716-705-8 ISBN 978-973-716-705-7

III 19892; 539.23/L32

 

PALADI, FLORENTIN.

Sisteme complexe : modele analitice si numerice avansate de tip cluster / Florentin Paladi. - Chișinău : CEP USM, 2005.

174 p. ; 21 cm.

ISBN 9975-70-581-2

II 37584; 530.1/P11

 

SCURTU, DAN.

Mecanica fluidelor : probleme speciale de dinamica / Dan Scurtu, Bogdan Ciobanu. - Iași : PIM, 2008.

322 p. : fig ; 24 cm.

ISBN 973-716-948-4

III 19984; 532/S32

 

STAMATE, MARIUS.

Radiația nucleară : efecte și aplicații / Marius Stamate, Gabriel Lazăr. - [Iași] : PIM, 2007.

125 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-716-704-X ISBN 978-973-716-704-0

III 19891; 539.1/S75

 

VOICULESCU, MIRELA.

Ionospheric structures : Sporadic E layers and F region trough / Mirela Voiculescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

71 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88711-7-5

III 19930; 539/V82

TOP

54 Chimie

 

Actes du cinquième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée CoFrRoCA 2008 / ed. Lucian Gavrilă, Adriana Fînaru, Pierre Grandclaudon. - Bacău : Alma Mater, 2008.

XII, 262 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-1833-77-4

IV 8150; 54/A16

 

ALMEIDA PAIVA, ALEXANDRE BABO DE.

Biocatalytic separation of isomers using supercritical fluids : [dissertation] / Alexandre Babo de Almeida Paiva ; cond. șt. prof. Gerd Brunner, prof. Manuel Nunes da Ponte, prof. Zeljko Knez. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

IX, 165 p. : fig., 21 cm.

II 38129; 544.3/A43

 

CIOROI, MARIA.

Ghid de elaborare a programei opționale pentru profesorii de chimie / Maria Cioroi, Daniela Gavril, Aritiea Caraman. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

114 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88711-8-3

II 37997; 54/C51

 

MAK- und BAT-Werte Liste / Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. - Weinheim : Wiley - VCH, 007.

[părți] ; 24 cm.

Mitteilung 43. - 007. - 245 p. : tab., XXV. - ISBN 978-3-527-31954-1

III 20009; 54/M16

 

US-Poland Workshop on Interfacial Phenomena and Advanced Materials, 2-7 June 2008, Gdansk, Poland : abstract book / eds. Jaroslaw Rybicki, Krzystof W. Wojciechowski. - Gdansk : TASK Publishing, 2008.

90 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-83-908112-4-6

III 20008; 544/U89

TOP

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

 

STAN, VICTOR V.

Chimia straturilor atmosferice inferioare : manual / Victor V. Stan. - Chișinău : CEP USM, 2007.

239 p. : tab., fig. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-70-165-5

II 37920; 55/S76

TOP

57 Biologie

 

BARBU, VASILICA.

Principii de genetică / Vasilica Barbu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

295 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-88848-2-3

III 19927; 575/B30

 

Ecologie și protecția mediului / Gheorghe Gămăneci, Emil Hristov, Biliana Petrova.... - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

197 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-183-2

II 37948; 574/E13

 

Fish cytogenetics / ed. E.Pisano, C.Ozouf-Costaz, F. Foresti... - Enfield : Science Publishers, 2007.

502 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-57808-330-5

III 19872; 575/F47

 

FUNKE, BERDELL R.

Microbiology : an introduction / Berdell R. Funke. - 9th ed. - San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, 007.

310 p. : il. ; 28 cm.

ISBN 0-8053-7809-X ISBN 978-0-8053-7809-2

IV 8157; 579.61/F97

 

Lactic acid bacteria : genetics, metabolism and applications : proceedings of the seventh symposium on lactic acid bacteria : genetics, metabolism and applications, 1-5 Sepember 2002, Egmond aan Zee, the Netherlands / eds. R. J. Siezen, J. Kok, T. Abee, G. Schaafsma. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 002.

374 p. : fig., tab. ; 26 cm.

ISBN 1-4020-0922-4 ISBN 978-1-4020-0922-8

III 19933; 579.8/L13

 

MĂZĂREANU, CONSTANTIN.

Ecologie generală / Constantin Măzăreanu, Ferdinand Pricope. - Bacău : Universitatea din Bacău, 2007.

229 p. ; 24 cm.

III 19901; 574/M53

 

NICOARĂ, MIRCEA.

Ecologie acvatică / Mircea Nicoară, Dorel Ureche. - ed.a 2-a. - Iași : PIM, 2008.

274 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-520-015-9

III 19902; 574.5/N57

 

SHARMA, KANIKA.

Manual of microbiology : Tools & techniques / Kanika Sharma. - New Delhi : Anshan, 2007.

405 p. ; 26 cm.

ISBN 1-904798-98-5

III 19931; 579/S52

TOP

58 Botanică

 

Mycotoxins in fruits and vegetables / ed. by Rivka Barkai-Golan, Nachman Paster. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Academic Press, 008.

ix, 395 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-0-12-374126-4

III 19962; 582.28/M99

TOP

59 Zoologie

 

ANGHELESCU, VIRGIL.

Elemente de embriologie / Virgil Anghelescu. - București : Editura Medicală, 1963.

503 p. : fig. ; 24 cm.

III 18354; 591.3/A59

 

GROSSU, ALEXANDRU V.

Gastropoda Romaniae / Alexandru V. Grossu. - București : Editura Litera, 1987.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2 : Subclasa Pulmonata : I Ordo Basommatophora, II Ordo Stylommatophora : suprafamiliile Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea. - 1987. - 443 p. : il.

III 19983; 594.3/G88

TOP

6 ȘTIINȚE APLICATE. MEDICINĂ

 

RĂDULEȚ, REMUS.

Istoria cunoștințelor și a științelor tehnice pe pământul României / Remus Răduleț. - București : Editura Academiei Române, 2000.

343 p. : il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-27-0735-6

III 19955; 62/69(498)/R18

TOP

61 Medicină

 

ALLISON, DAVID.

Acronyms and synonyms in medical imaging / professor David Allison, dr. Nicola Strikland. - Oxford : Isis Medical Media, 996.

177 p. ; 24 cm.

ISBN 1-899066-10-1

III 19918; 616-073/A42

 

ARDELEANU, VALERIU.

Anatomia omului : toracele / Valeriu Ardeleanu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2008.

342 p. : fig. ; 20 cm - (Anatomica).

ISBN 978-973-30-2373-9

II 38088; 611.7/A73

 

Bacteriologie medicală / red. prof. N. Nestorescu. - ed. a 2-a. - București : Editura Medicală, 1965.

979 p. ; 26 cm.

III 19914; 616.98/B11

 

BÂRĂ, CONSTANTIN.

Electrocardiografie clinică în chestionare explicative / Constantin Bâră. - București : Editura Medicală, 1993.

309 p. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0189-X

III 19923; 616.12/B28

 

BOBOC, GHEORGHE.

Tratamentul anomaliilor dento-maxilare : principii și metode / Gheorghe Boboc. - București : Editura Medicală, 1982.

576 p. : fig. ; 24 cm.

III 19920; 616.31/B60

 

BRATU, DORIN.

Tehnici adezive în stomatologie / Dorin Bratu; Ladislau Mikulik; Dan Munteanu. - Timișoara : Facla, 1982.

358 p. ; 24 cm.

III 18992; 616.31/B80

 

Chirurgia ginecologică: tehnică și tactică operatorie / Panait Sîrbu; Ion Chiricuță; Aristide Pandele; Dan Setlacec. - București : Editura Medicală, 1981.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 627 p. : fig., fotogr.

Vol. 2. - 1132 p.: fig., il.

III 19905; 618.1/C42

 

Chirurgie orală și maxilofacială / red. Corneliu Burlibașa. - ed. a 2-a. - București : Editura Medicală, 2001.

1311 p. ; 25 cm.

ISBN 973-39-0367-1

III 19925; 617.51/C43

 

COMAN, BORIS CONSTANTIN C.

Urgențele medico-chirurgicale toracice / Constantin G. Coman; Boris Constantin C. Coman. - București : Editura Medicală, 1989.

279 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0079-6

III 19904; 617.54/C63

 

Controversies in the management of heart failure / ed. Andrew Coats. - New York : Churchill Livingstone, 1997.

179 p. ; 20 cm.

II 37993; 616.11/C64

 

COTTON, PETER B.

Practical gastrointestinal endoscopy / Peter B. Cotton, Christopher B. Williams ; foreword by Marvin H. Sleisenger. - Oxford ; London ; Edinburgh : Blackwell, 980.

x, 185 p. : il. ; 25 cm.

ISBN 0-632-00274-3

III 19917; 616-072.1/C79

 

CRISTEA, MARIA.

Sistemul stomatognat și noxele / Maria Cristea. - Cluj-Napoca : Dacia, 1985.

191 p. + 14 pl. : fig., tab. ; 24 cm.

III 19723; 616.31/C87

 

Curs de ortopedie / sub red. Dan V. Poenaru. - Timișoara : Lito U.M.F.T., 2008.

156 p. ; 25 cm.

III 19993; 617.3/C93

 

Diagnosticul cu ultrasunete / Sub redacția Tiberiu Pop. - București : Editura Medicală, 1982.

517 p. : fig. ; 24 cm.

III 18408; 616-073.4-71/D36

 

DODSON, PAUL M.

Shared care in diabetes / Paul M. Dodson, Anthony H. Barnett, Geraldine O'Gara. - London : Servier, 1998.

82 p. ; 18 cm.

ISBN 1-85-873-337-5

II 37985; 616.3/D57

 

DRĂGOI, MIHAI.

Ghid practic și legislativ de electroterapie / Mihai Drăgoi, Cristian Milicin, Florina Gherman... - Timișoara : Lito U.M.F.T., 2008.

111 p. ; 22 cm.

III 19996; 615.473/G37

 

DRĂGULESCU, ȘTEFAN I.

Ecocardiografia Doppler cantitativă / Ștefan I. Drăgulescu ; colab. dr. Lucian P. Petrescu, dr. Adina Ionac, dr. Ionuț Oravițan. - Timișoara : Helicon, [1993].

148 p. : diagr. ; 20 cm.

ISBN 973-9133-39-8

II 37988; 616-073/D80

 

DUNN, DAVID C.

Chirurgie : diagnostic și tratament : ghid de îngrijire a bolnavului chirurgical / David C. Dunn, Nigel Rawlinson ; trad. Dr, Șerban C. Stoica. - ed. a 2-a. - București : Blackwell : Editura Medicală, 1995.

640 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 973-39-0266-7

II 37983; 617.5/D94

 

FIRA-MLĂDINESCU, OVIDIU.

Disfuncția endotelială pulmonară în contextul patogenic al BPOC / Ovidiu Fira-Mlădinescu, Lavinia Noveanu, Georgeta Mihalaș. - Timișoara : Brumar, 2007.

195 p. ; 25 cm.

Nume autor pe copertă : Ovidiu Firă-Mladinescu.

ISBN 978-973-602-317-0

III 19992; 616/F59

 

FIRA-MLĂDINESCU, OVIDIU.

Funcțiile endoteliului arterial : implicații fiziologice și patologice / Ovidiu Fira-Mlădinescu, Lavinia Noveanu, Germaine Săvoiu. - Timișoara : Eurobit, 2006.

162 p. ; 25 cm.

ISBN 973-620-243-7

III 19994; 616.1/N83

 

FIRU, P.

Stomatologie infantilă / P.Firu, Livia Zarnea. - București : Editura Medicală, 1973.

692 p. ; 25 cm.

III 19921; 616.31/F59

 

Fiziologia și fiziopatologia reproducerii umane / I. Dumitru; Madeleine Măicănescu-Georgescu; M. Rotaru; I. Teodorescu Exarcu; G. C. Teodoru. - București : Editura Medicală, 1977.

758 p. ; 24 cm.

III 19922; 612.6/F62

 

A Global textbook of radiology / ed. by Holger Pettersson

2 vol. ; 24 cm - (NICER. Diagnostic imaging).

înaintea tit. : The NICER Centennial Book 1995.

ISBN 82-990882-3-2

Vol. 1 : Tecniques CNS, musculoskeletal system, pediatrics, breast. - XVI, 668 p., LI.

Vol. 2 : Chest, abdomen, urogenital system, tropical disease. - XIV, p. 669-1330, XV-XLIX.

III 19911; 616-073/G62

 

GLUHOVSCHI, GHEORGHE.

Ghid de nefrologie : diagnostic & tratament : teste pentru examene si concursuri de specialitate / Gheorghe Gluhovschi, Virginia Trandafirescu, Adalbert Schiller... - Timișoara : Helicon, [s.a].

462 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9133-31-2

III 19912; 616.6/G47

 

Harrison's principles of internal medicine : companion handbook / eds. Jean D. Wilson, Eugene Braunwald, Kurt J. Isselbacher, Robert G. Petersdorf, Joseph B. Martin, Anthony S. Fauci, Richard K. Root. - 12th ed. - New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 991.

xv, 864 p. ; 17 cm.

ISBN 0-07-081208-X

I 4249; 616/H31

 

HEARSE, DAVID J.

Metabolic approaches to ischaemic heart disease and its management / D. J. Hearse ; with contributions from C. S. Apstein, S. M. Cobbe, R. Ferrari, G. D. Lopaschuk. - London : Science Press, 998.

80 p. : diagr. ; 22 cm.

ISBN 1-85873-338-3

II 37994; 616.1/H42

 

Home medical dictionary / P.S.I & Associates Inc.. - new revised edition

255 p. ; 21 cm.

ISBN 0-938261-99-X

II 37986; 61(038)/H76

 

IFRIM, MIRCEA.

Compendiu de anatomie / Mircea Ifrim; Gheorghe Niculescu. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

768 p. : fig. ; 24 cm.

III 19919; 611/I-37

 

IVAN, SABIN.

Un masaj la îndemâna oricui : presopunctura / dr. Sabin Ivan. - București : Editura Medicală, 1983.

165 p. : il. ; 21 cm.

II 37831; 615.82/I-95

 

MAFTEI, OCTAVIAN.

Anatomia omului : artrologie / Octavian Maftei, Mihai Debita, Valeriu Ardeleanu. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

196 p. ; 28 cm - (Medica).

ISBN 973-627-344-X

IV 7612; 611.7/M14

 

Medicina internă / sub red. prof. dr. L. Gherasim. - București : Editura Medicală, 1995-1996.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : Bolile aparatului respirator, bolile aparatului locomotor. - 679 p.

Vol. 2 : Bolile cardiovasculare, bolile metabolice. - 1367 p.

III 19909; 616/M54

 

Medicina nucleară : diagnostic și tratament / coord. Tiberiu Pop ; colab. Dumitru Burnea, Mircea Cinteză, Alexandru Constantinovici, Sabin Cotul, ... - București : Editura Medicală, 1983.

905 p. ; 24 cm.

III 19910; 616-073/M54

 

Medicul salvării : ghid de diagnostic și tratament în principalele urgențe medico-chirurgicale / coord. Luca Stanciu. - Timișoara : Facla, 1982.

591 p. ; 22 cm.

II 37990; 616.089/M54

 

Memomed 2000 : memorator comentat al medicamentelor de uz uman înregistrate în România / coord. Dumitru Dobrescu. - ed. a 6-a. - București : Minesan, 2000.

996 p. ; 21 cm.

ISBN 973-98193-4-6

II 37989; 615/M54

 

PANĂ, I.

Radiodiagnostic și radioterapie / I. Pană; V. Grancea. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1977.

536 p. : fig. ; 24 cm.

III 19924; 616-073/P18

 

PĂUNESCU-PODEANU, A.

Baze clinice pentru practica medicală: chei pentru diagnostic și tratament pornind de la simptome, semne, sindroame / Prof. dr. A. Păunescu-Podeanu. - București : Editura Medicală, 1981-1990.

5 vol. ; 24 cm.

Vol. 1: 1981. - 1157 p.

Vol. 2: 1983. - 643 p.

Vol. 3: 1984. - 1471 p.

Vol. 4: 1986. - 810 p.

Vol. 5: 1990. - 888 p.

III 18259; 616.1/.9-07/P45

 

PETRESCU, RADIAN.

Urgențe cardio-vasculare / Radian Petresc, Gheorghe Bunghez. - București : Editura Medicală, 1972.

390 p. ; 21 cm.

II 37982; 616.1/P57

 

PETROV, LJUBOMIR.

Manual de hematologie clinică / dr. Ljubomir Petrov, dr. Andrei Cucuianu. - ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 1994.

262 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 973-96574-27

II 37984; 616.15/60

 

Rezonanța magnetică nucleară în diagnosticul clinic / sub redacția [lui] Tiberiu Pop ; colab. Valentin Ambert, Ovidiu Băjenaru, Sanda Bostan, ... - București : Editura Medicală, 1995.

624 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0273-x

III 19913; 616-073.7/R49

 

SECARĂ, OTILIA.

Psihiatria și psihopatologia dezvoltării copilului și adolescentului / coord. Tiberiu Mircea. - Timișoara : Lito U.M.F.T., 2008.

221 p. ; 24 cm.

III 19995; 616.89/P97

 

SERIZAWA, KATSUSUKE.

Tsubo : puncte vitale în terapia orientală / Katsusuke Serizawa ; trad. de dr. Maria Gabriela Oprescu. - București : Teora, 001.

328 p. : il. ; 20 cm - (Interzone).

ISBN 973-20-0198-4 ISBN 978-973-20-0198-1

II 37991; 615.82/S46

 

ȘELARU, MIHAI.

Trainingul autogen sau relaxarea : culegere de texte, tehnici, metode / Mihai Șelaru, Petre Boișteanu ; colab. Claudia Neli Avram, N. Cosmovici, Dorina Donciu, Virginia Fortună, T. C. Roșca. - Brașov : Phoenix, 2002.

259 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85474-8-2

II 37992; 615.82/S43

 

VINTILĂ, PETRONELA.

Terapie intensivă în cardiologie / Sub redacția Petronela Vintilă. - București : Editura Medicală, 1975.

407 p. ; 21 cm.

II 36917; 616.1/T45

 

WILLIAMS, IAN.

Aids / Ian Williams, Adrian Mindel, Ian V.D. Weller. - London : Gower, 1989.

113 p. ; 16 cm.

ISBN 0-397-44578-4

II 37987; 619.9/W68

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general

 

HORGA, VASILE.

Controlul adaptiv al proceselor : teorie și aplicații / Vasile Horga, Teohari Ganciu. - Iași : Politehnium, 2008.

173 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-220-8

III 19985; 62-83/H78

 

ORĂNESCU, AMEDEU.

Prioritățile patrimoniului științific al școlii de mecanisme din Galați / Amedeu Orănescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

127 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-88848-0-9

IV 8153; 62-23/O72

 

RĂDULESCU, CONSTANȚA.

Proiectarea dispozitivelor : Îndrumar de laborator / Constanța Rădulescu, Liviu Marius Cîrțînă. - Târgu-Mureș : Academica Brâncuși, 2008.

123 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-144-164-1

III 20004; 62-229/R11

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

COCINDĂU, SANDA-CIREȘICA.

Materiale compozite ranforsate cu fibre ceramice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sanda-Cireșica Cocindău ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. : fig., tab., sch. ; 21 cm.

II 38169; 620.1/C59

 

COCINDĂU, SANDA-CIREȘICA.

Materiale compozite ranforsate cu fibre ceramice : teză de doctorat / ing. Sanda-Cireșica Cocindău ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

IX, 245 f. : fig., tab., sch. ; 30 cm.

IV 8163; 620.1/C59

 

GURĂU, MARLEN-CARMELA.

Materiale cu memoria formei : teză de doctorat / ing. Marlen Carmela Gurău ; prof.dr.ing. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

241 p. ; 30 cm.

IV 8184; 620/G93

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

 

ANGHEL, DAN SORIN.

Bazele electronicii analogice și digitale / Dan Sorin Anghel. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

220 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-610-554-8

III 19990; 621.3/A48

 

ATANASIU, GHEORGHE.

Modelare dinamică prin Simulink : mașini electrice, acționări electrice, convertoare statice / prof. dr. ing. Gheorghe Atanasiu, prof. dr. ing. Dorin Popovici, s. l. dr. ing. Sorin Mușuroi. - Timișoara : Editura Politehnica, 2006.

162 p. : diagr. ; 24 cm - (Mașini electrice).

ISBN 973-625-351-1 ISBN 978-973-625-351-5

III 19893; 621.31/A90

 

CREȚ, LAURA.

Electrotehnică : aplicații ale cîmpului electromagnetic în medicină / Laura Creț. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2008.

224 p. : dig., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-973-133-267-3

III 19896; 621.3/C85

 

CREȚ, RODICA.

Dielectrici și materiale magnetice / Rodica Creț, Laura Dărăbant, Antoniu Turcu. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2008.

274 p. : fig., tab. ; 25 cm - (Inginerul).

ISBN 978-973-713-204-8

III 19897; 621.31/C85

 

CULEA, MIHAI.

Contribuții privind algoritmii de prelucrare a semnalelor și conducere automată a convertoarelor statice de putere cu rol de filtrare active : teză de doctorat / Mihai Culea ; prof.dr. ing. Emil Ceangă. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

167 p. ; 30 cm.

IV 8165; 621.3/C93

 

GROFU, FLORIN.

Sisteme de achiziția datelor / Florin Grofu. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

iv, 270 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 978-973-144-137-5

III 19900; 621.39/G87

 

HAN, ADELINA-ALINA.

Procesarea materialelor cu laser : index bibliografic al lucrărilor științifice realizate în cadrul Universității "Politehnica" din Timișoara / asist. dr. ing. Adelina-Alina Han, dr. ing. Alexandru Nichici ; ref. șt. prof. dr. ing. Horia Liviu Popa. - Timișoara : Editura Politehnica, 2007.

151 p. ; 24 cm - (Sinteze).

ISBN 978-973-625-440-6

III 19894; 621.37/H21

 

HAUSER, CHRISTIAN.

Protecting virtual identities in mobile IP-based communication : [dissertation] / Christian Hauser ; cond. șt. prof. dr. ing. Paul J. Khn. - Stuttgart : Universität Stuttgart, 2007.

xx, 186 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 978-3-938965-09-2

II 38126; 621.395/.396/H39

 

NEAG, MARIUS.

Sisteme cu circuite integrate analogice / Marius Neag. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2008.

193 p. : fig., diagr. ; 25 cm.

ISBN 978-973-713-208-6

III 19899; 621.37/.38

 

POPA, EMILIAN.

Metode de prelucrare a semnalului muzical / Emilian Popa. - Iași : Artes, 2008.

128 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8263-14-7

III 19999; 621.38/.39/P79

 

SURUGIU, IOAN.

Studiul stabilității proceselor de prelucrare prin electroeroziune : rezumatul tezei de doctorat / s. l. ing. Ioan Surugiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

41 p. : sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8197; 621.35/S95

 

SURUGIU, IOAN.

Studiul stabilității proceselor de prelucrare prin electroeroziune : teză de doctorat / s. l. ing. Ioan Surugiu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

xii, 285 p. : sch., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8194; 621.35/S95

 

ȚÎRCĂ, AURELIAN.

Electrotehnică : Îndrumar de laborator / Aurelian Țîrcă, Cristinel Popescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

121 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-144-119-1

II 38068; 621.3/T58

TOP

621.4 Motoare termice (cu excepția motoarelor cu abur)

 

ANDREI, GEORGE OCTAVIAN.

Studii acustice și termice ale schimbătoarelor de căldură din sistemele termoacustice : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. George Octavian Andrei ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. ; 16 cm.

II 38153; 621.4/A48

 

ANDREI, GEORGE OCTAVIAN.

Studii acustice și termice ale schimbătoarelor de căldură din sistemele termoacustice : teză de doctorat / drd. ing. George Octavian Andrei ; prof.dr.ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

244 p. ; 30 cm.

IV 8170; 621.4/A48

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BENDREA, CONSTANTIN.

Probleme de evoluție variaționale și inegalități cvasivariaționale pentru modelarea matematică a proceselor tribologice specifice instalației de turnare continuă a oțelurilor : teză de doctorat / lect.univ.matem. Constantin Bendrea ; cond. șt.: prof.univ.dr.ing. Ion Crudu, prof.univ.dr.matem. Viorel Arnăutu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2007.

190 p. ; 32 cm.

IV 7985; 621.74/B44

 

BEȘLIU, VITALIE.

Cercetări privind tratarea termică și termochimică a suprafețelor pieselor prin aplicarea descărcărilor electrice în impuls : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vitalie Beșliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

31 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38172; 621.78/B50

 

BEȘLIU, VITALIE.

Cercetări privind tratarea termică și termochimică a suprafețelor pieselor prin aplicarea descărcărilor electrice în impuls : teză de doctorat / ing. Vitalie Beșliu ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. ing. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

150 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8189; 621.78/B50

 

BÎRSAN, DAN CĂTĂLIN.

Corelația dintre câmpul termic 3D și proprietățile fizico-mecanice ale îmbinărilor sudate : teză de doctorat / ing. Dan Cătălin Bîrsan ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

193 f. : diagr., sch., tab., [11] f. ; 30 cm.

IV 8164; 621.791/B54

 

HARAGÂȘ, SIMION.

Matrițe de injectat : sisteme de aruncare pneumatice / Simion Haragâș. - Cluj-Napoca : Todesco, 2007.

172 p. : fig., tab., diagr. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7695-32-1

III 19898; 621.74/H24

 

PINTILIE, GHEORGHE.

Ingineria transportului uzinal / Gheorghe Pintilie, Aurelian Albuț. - Chișinău : Tehnica-Info, 2007.

161 p. ; 29 cm.

ISBN 978-9975-63-023-8

IV 8148; 621.86/.87/P66

 

RUSNAC, VLADISLAV.

Modificarea microgeometriei suprafețelor pieselor la formarea straturilor de depunere prin metoda electroeroziunii : rezumatul tezei de doctorat / Vladislav Rusnac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

29 p. : diagr. ; 21 cm.

II 38173; 621.79/R94

 

RUSNAC, VLADISLAV.

Modificarea microgeometriei suprafețelor pieselor la formarea straturilor de depunere prin metoda electroeroziunii : teză de doctorat / Vladislav Rusnac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu, conf. dr. Pavel Topală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

139 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8166; 621.79/R94

TOP

624/627 Construcții civile

 

RETI, NICOLAE.

Studii și cercetări privind optimizarea tehnicilor de măsurare terestră utilizate în proiectarea și exploatarea amenajărilor și construcțiilor piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolae Reti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

128 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 38154; 626.8/R48

 

RETI, NICOLAE.

Studii și cercetări privind optimizarea tehnicilor de măsurare terestră utilizate în proiectarea și exploatarea amenajărilor și construcțiilor piscicole : teză de doctorat / drd. ing. Nicolae Reti ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

197 f. : fig., fotogr., [9] f. + 2 f. : h. ; 30 cm.

IV 8168; 626.8/R48

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat

 

LINDNER, BJÖRN.

The Black water loop : water efficency and nutrient recovery combined : [dissertation] / Björn Lindner ; cond. șt. prof. dr. ing. Knut Wichmann, prof. dr. ing. Ralf Otterpohl. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

XXII, 194 p. : fig., diagr. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 62).

ISBN 978-3-930400-93-5

II 38131; 628.3/L63

TOP

629 Tehnica mijloacelor de transport

 

AXINTI, ADRIAN SORIN.

Comportarea dinamică a sistemelor de tracțiune la utilajele autopropulsate în condiții de deplasare pe terenuri denivelate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Sorin Axinti ; cond. șt. prof.dr.ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

52 p. ; 20 cm.

II 38150; 629.3/A98

 

AXINTI, ADRIAN SORIN.

Comportarea dinamică a sistemelor de tracțiune la utilajele autopropulsate în condiții de deplasare pe terenuri denivelate : teză de doctorat / ing. Adrian Sorin Axinti ; cond. șt. prof.dr.ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

201 p. ; 30 cm.

IV 8181; 629.3/A98

TOP

629.5 Tehnică navală

 

AMORĂRIȚEI, MIHAELA.

Complemente de hidrodinamica elicelor navale în curent neuniform / Mihaela Amorăriței. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

239 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-88848-1-6

III 19929; 629.5/A45

 

BOSOANCĂ, IOAN.

Contribuții privind adoptarea structurii unei instalații de propulsie navală în condițiile îndeplinirii normelor referitoare la nivelul vibrațiilor și zgomotului la bordul navelor : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioan Bosoancă ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

26 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8198; 629.5/B71

 

BOSOANCĂ, IOAN.

Contribuții privind adoptarea structurii unei instalații de propulsie navală în condițiile îndeplinirii normelor referitoare la nivelul vibrațiilor și zgomotului la bordul navelor : teză de doctorat / drd. ing. Ioan Bosoancă ; cond. șt. prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

218 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8187; 629.5/B71

 

COJOCARU, STELIAN.

Tratat de navigație maritimă / Stelian Cojocaru . - București : Editura Ars Academica, 2008.

2 vol. : fig., tab., h. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88930-0-9

Vol. 1. - 487 p. - ISBN 978-973-88930-1-6

Vol. 2. - p. 489-906. - ISBN 978-973-88930-2-3

III 19980; 629.5/C61

 

CRUDU, LIVIU.

Contribuții teoretice și experimentale privind hidrodinamica sistemelor plutitoare ancorate de exploatare petrolieră marină : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Crudu ; prof.dr.ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. ; 21 cm.

II 38170; 629.5.01/C81

 

CRUDU, LIVIU.

Contribuții teoretice și expermentale privind hidrodinamica sistemelor plutitoare ancorate de exploatare petrolieră marină : teză de doctorat / Liviu Crudu ; prof.dr.ing. Liviu Stoicescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

158 p. ; 30 cm.

IV 8177; 629.5.01/C81

 

DOMNIȘORU, LEONARD.

Complemente de analiză structurală și hidrodinamică navală / Leonard Domnișoru, Dumitru Dragomir, Adrian Lungu, Alexandru Ioan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

500 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-88711-1-3

III 19928; 629.5/C63

 

IANCU, PAULINA.

Contribuții privind comportarea structurii de legătură dintre corpurile laterale ale navelor de tip SWATH : rezumatul tezei de doctorat / ing. Paulina Iancu ; prof.dr.ing. Mircea Modiga . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

47 p. ; 21 cm.

II 38159; 629.5.01/I-11

 

IANCU, PAULINA.

Contribuții privind comportarea structurii de legătură dintre corpurile laterale ale navelor de tip SWATH : teză de doctorat / ing. Paulina Iancu ; prof.dr.ing. Mircea Modiga . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

138 p. ; 30 cm.

IV 8171; 629.5.01/I-11

 

KOZAK, JANUSZ.

Problemy oceny wybranych wlasnosci wytrzymalosciowych stalowych, dwupowlokowych struktur okretowych / Janusz Kozak. - Gdañsk : Politechnika Gdañska, 2005.

132 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 83-7348-136-2

III 20013; 629.5/K79

TOP

637.5 Industria cărnii

 

ISTRATI, DANIELA.

Tenderizarea cărnii / Daniela Istrati. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

78 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-88848-4-7

III 19908; 637.5/I81

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

 

ALTUKHOV, YURI P.

Salmonid fishes : population biology, genetics and management / Yuri P. Altukhov, Elena A. Salmenkova, Vladimir T. Omelchenko ; English translation ed. by G. R. Carvalho, J. E. Thorpe. - Oxford ; London ; Edinburgh : Blackwell Science Ltd., 000.

xiv, 354 p. : diagr., tab. ; 25 cm - (Fish and aquatic resources ; 2).

ISBN 0-632-05587-1 ISBN 978-0-632-05587-6

III 19868; 639.3/A44

 

Aquaculture biosecurity : prevention, control, and eradication of aquatic animal disease / ed. by A. David Scarfe, Cheng-Sheng Lee, Patricia J. O'Bryen. - Ames ; Oxford ; Victoria : Blackwell, 006.

xii, 182 p. : doagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 0-8138-0539-2 ISBN 978-0-8138-0539-9

III 19876; 639.3/A69

 

Assessing the sustainability and biological integrity of water resources using fish communities / ed. by Thomas P. Simon. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 999.

[18], 671 p. ; 26 cm - (Ecology, water quality, fisheries science).

ISBN 0-8493-4007-1 ISBN 978-0-8493-4007-9

IV 8146; 639.3/A89

 

AUSTIN, BRIAN.

Bacterial fish pathogens : diseases of farmed and wild fish / Brian Austin, Dawn Austin. - 4th ed. - Chichester : Springer : Praxis Publishing, 007.

xxviii, 552 p. : tab., 11 f. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-1-4020-6068-7

III 19352; 639.3/A93

 

Biology, conservation and sustainable development of sturgeons / editors : Ramón Carmona, Alberto Domezain, Manuel García-Gallego, ... - [Madrid] : Springer, 2009.

467 p. : tab., fotogr. color., gr. ; 24 cm - (Fish & fisheries).

ISBN 978-1-4020-8436-2

III 19967; 639.2/.5/B53

 

BONE, QUENTIN.

Biology of fishes / Quentin Bone, Richard H. Moore. - 3rd ed. - New York : Taylor & Francis Group, 2008.

478 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-415-37562-7

III 19873; 639.2/.5/B67

 

CIOBANU, AURA CARMEN.

Studiul impactului ecologic al factorilor antropici asupra ihtiofaunei din ecosistemul Lacul Morii din bazinul râului Dâmbovița : teză de doctorat / drd. Aura Carmen Ciobanu ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - [Galați] : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

204 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8167; 639.3/C51

 

COSTACHE, MIHAIL.

Studii și cercetări privind tehnologia de reproducere artificială și dezvoltare postembrionară a speciei de sturion nord-american Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile din România : teză de doctorat / drd. ing. Mihail Costache ; conducător știițific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

206 p. : fig., tab., il. color ; 30 cm.

IV 8183; 639.2/.5/C75

 

COSTACHE, MIHAIL.

Studii și cercetări privind tehnologia de reproducere artificială și dezvoltare postembrionară a speciei de sturion nord-american Polyodon Spathula (Walbaum 1792) în condițiile din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihail Costache ; conducător știițific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

58 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38160; 639.2/.5/C75

 

DINU, CRISTINA.

Efectul impactului antropic asupra resursei pescărești din zona inundabilă a Dunării, pe tronsonul Ostrov-Cernavodă, după amenajarea hidroameliorativă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristina Dinu ; conducător științific : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38164; 639.2/.5/D49

 

DINU, CRISTINA.

Efectul impactului antropic asupra resursei pescărești din zona inundabilă a Dunării, pe tronsonul Ostrov-Cernavodă, după amenajarea hidroameliorativă : teză de doctorat / drd. ing. Cristina Dinu ; conducător științific : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

163 p. : tab., diagr., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8191; 639.2/.5/D49

 

Fish diseases / editors : Jorge C. Eiras, Helmut Segner, Thomas Wahli, ... - Enfield, New Hampshire (USA) : Science Publishers, 2008.

2 vol. : fig., tab., fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-1-57808-438-8.

Vol. 1. - 612 p. - ISBN 978-1-57808-527-9

Vol. 2. - 1312 p. - ISBN 978-1-57808-528-6

III 19966; 639.2/.5/F61

 

Fish endocrinology / ed. by Manfred Reinecke, Giacomo Zaccone, B. G. Kapoor. - Enfield ; Jersey ; Plymouth : Science Publishers, 006.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 1-57808-318-4 ISBN 978-1-57808-318-3

Vol. 1. - 006. - xx, 440 p. - ISBN 1-57808-414-8

Vol. 2. - 006. - xx, p. 443-871. - ISBN 978-1-57808-414-2

III 19864; 639.3/F61

 

Fish larval physiology / ed. R.N. Finn, B.G. Kapoor. - Enfield : Science Publishers, 2008.

724 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-57808-388-6

III 19870; 639/F47

 

The Fish oocyte : from basic studies to biotechnological applications / ed. by Patrick J. Babin, Joan Cerdà Esther Lubzens. - Dordrecht : Springer, 007.

xiv, 508 p. : il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4020-6234-6

III 19867; 639.3/F61

 

Fish osmoregulation / ed. Bernardo Baldisserotto, Juan Miguel Mancera, B.G. Kapoor. - Enfield : Science Publishers, 2007.

527 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-57808-447-0

III 19869; 639.3/F47

 

Fish reproduction / ed. Maria Joao Rocha, Augustine Arukwe, B.G. Kapoor. - Enfield : Science Publishers, 2008.

629 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-57808-331-2

III 19866; 639.3/F47

 

Fish respiration and environment / ed. Marisa N. Fernandes, Francisco T. Rantin, Mogens L. Glass.... - Enfield : Science Publishers, 2007.

392 p. ; 25 cm.

ISBN 978-1-57808-357-2

III 19871; 639/F47

 

Fish spermatology / ed. Sayyed Mohammad Hadi Alavi, Jacky J. Cosson, Kevin Coward... - Oxford : Alpha Science International Ltd., 2008.

465 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84265-369-2

III 19875; 639.3/F47

 

Fish welfare / ed. Edward J. Branson. - Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2008.

300 p. ; 24 cm.

ISBN 978-14051-4629-6

III 19874; 639.3/F47

 

GRECU, IULIA RODICA.

Contribuții la studiul tehnologiei de reproducere și creștere în perioada larvară a speciei Silurus glanis L., 1758 : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Iulia Rodica Grecu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

122 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38163; 639.3/G79

 

GRECU, IULIA RODICA.

Contribuții la studiul tehnologiei de reproducere și creștere în perioada larvară a speciei Silurus glanis L., 1758 : teză de doctorat / drd. ing. Iulia Rodica Grecu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

149 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8173; 639.3/G79

 

GRIGORAȘ, GABRIELA.

Cercetări și experimentări privind optimizarea tehnologiei de iernare a ciprinidelor în vârstă de o vară în vederea asigurării durabile a producției piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gabriela Grigoraș ; cond. șt. : prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

85 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38157; 639.1/.5/G82

 

GRIGORAȘ, GABRIELA.

Cercetări și experimentări privind optimizarea tehnologiei de iernare a ciprinidelor în vârstă de o vară în vederea asigurării durabile a producției piscicole : teză de doctorat / drd. ing. Gabriela Grigoraș ; cond. șt. : prof. dr. ing. Alexandru Adam. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

187 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8175; 639.3/G82

 

HUIAN, GHEORGHE.

Contribuții la ameliorarea crapului de cultură în condițiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni , Județul Iași : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Huian ; conducător științific : prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

31 p. : tab., fig. ; 21 cm.

II 38174; 639.2/.5/H92

 

HUIAN, GHEORGHE.

Contribuții la ameliorarea crapului de cultură în condițiile ecologice ale amenajării piscicole Movileni , Județul Iași : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Huian ; conducător științific : prof. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

163 p. : tab., fig., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8176; 639.2/.5/H92

 

JOBLING, MALCOM.

Fish bioenergetics / Malcom Jobling. - London ; Glasgow ; Weinheim : Chapman & Hall, 994.

xiv, 309 p. : il., diagr. ; 24 cm - (Chapman & Hall. Fish and fisheries ; 13).

ISBN 0-412-58090-X

III 19865; 639.3/J67

 

LIU, ZHANJIANG.

Aquaculture genome technologies / Zhanjiang (John) Liu. - Oxford ; Victoria : Blackwell, 007.

xv, 551 p. ; 26 cm.

ISBN 0-8138-0203-2 ISBN 978-0-8138-0203-9

IV 8144; 639.3/L67

 

MCMILLAN, DONALD B.

Fish histology : female reproductive systems / Donald B. McMillan. - Amsterdam : Springer, 2007.

598 p. ; 30 cm.

ISBN 978-4020-5415-0

IV 8145; 639.3/M54

 

NICULEȚ, CORINA MIHAELA.

Cercetări privind reconstrucția ecologică a lacurilor de acumulare Ciric - Județul Iași : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina Mihaela Niculeț ; cond. științific : prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

57 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38168; 639.2./.5/N70

 

NICULEȚ, CORINA MIHAELA.

Cercetări privind reconstrucția ecologică a lacurilor de acumulare Ciric - Județul Iași : teză de doctorat / drd. ing. Corina Mihaela Niculeț ; cond. științific : prof. univ. dr. ing. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

164 p. + 2 h. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8188; 639.2/.5/N70

 

PILLAY, T. V. R.

Aquaculture and environment / T. V. R. Pillay. - 2nd ed. - Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 2004.

xii, 196 p. : fotogr., fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 1-405-10167-9

III 18569; 639.3/P65

 

Procesarea industrială a peștelui / Aurelia Ionescu, Iuliana Aprodu, Margareta Lăcrămioara Zara, Mihaela Aida Vasile, Gabriela Gurău, Elpida Paltenea. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2006.

336 p. : fig., tab., il. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-321-0

III 20029; 639.2/P93

 

RĂDUCANU, IOANA.

Contribuții la optimizarea tehnologiei de producere a puietului de ciprinide la Ferma Carja-Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioana Răducanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Cristea Victor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

85 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38155; 639.2/.5/R17

 

RĂDUCANU, IOANA.

Contribuții la optimizarea tehnologiei de producere a puietului de ciprinide la Ferma Carja-Vaslui : teză de doctorat / drd. ing. Ioana Răducanu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Cristea Victor. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

266 p. : tab., fig., h. ; 30 cm.

IV 8169; 639.2/.5/R17

 

RĂDULESCU, ADINA-MARIA.

Biodiversitatea gastropodelor și bivalvelor din ecosisteme acvatice dulcicole din zona Deltei Dunării și elemente de exploatare industrială a acestora : rezumatul tezei de doctorat / drd. Adina-Maria Rădulescu ; coordonator : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. + 1 h. : tab., diagr., fotogr. color ; 21 cm.

II 38158; 639.2/.5/R18

 

RĂDULESCU, ADINA-MARIA.

Biodiversitatea gastropodelor și bivalvelor din ecosisteme acvatice dulcicole din zona Deltei Dunării și elemente de exploatare industrială a acestora : teză de doctorat / drd. Adina-Maria Rădulescu ; coordonator : prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

250 p. + 1 h. : fotogr. color, tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8172; 639.2/.5/R18

 

SLACK, JOHN HAMILTON.

Practical trout culture / John Hamilton Slack. - New York : Orange Judd & Co., 1872.

142 p. ; 18 cm.

ISBN 978-1-40971-158-2

II 37999; 639.3/S63

 

ȘTEFAN, GHEOGHE.

Cercetări privind creșterea intensivă a crapului (cyprinus carpio) în sisteme integrate de înaltă densitate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Gheorghe Ștefan ; prof.univ. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

107 p. ; 21 cm.

II 38162; 639.37/S75

 

ȘTEFAN, GHEOGHE.

Cercetări privind creșterea intensivă a crapului (cyprinus carpio) în sisteme integrate de înaltă densitate : teză de doctorat / drd. ing. Gheorghe Ștefan ; prof.univ. Victor Cristea. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

160 p. ; 30 cm.

IV 8174; 639.37/S75

 

The Toxicology of fishes / ed. Richard T. Di Giulio, David E. Hinton. - New York : CRC Press, 2008.

1071 p. ; 30 cm.

ISBN 978-0-415-24868-6

IV 8147; 639.3.09/T67

 

TUDOR, IULIANA-MIHAELA.

Aportul zooplanctonului la bioproducția finală valorificabilă a unor ecosisteme acvatice stagnate din Delta Dunării : rezumatul tezei de doctorat / Iuliana-Mihaela Tudor ; conducător științific : prof. dr. ing. Vasilescu George. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

61 p. : fig., tab., il. color ; 21 cm.

II 38167; 639.2/.5/T91

 

TUDOR, IULIANA-MIHAELA.

Aportul zooplanctonului la bioproducția finală valorificabilă a unor ecosisteme acvatice stagnate din Delta Dunării : teză de doctorat / Iuliana-Mihaela Tudor ; conducător științific : prof. dr. ing. Vasilescu George. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

145 p. : fig., tab., il. color ; 30 cm.

IV 8190; 639.2/.5/T91

TOP

65 Management

 

MARCONI, JOE.

Ghid practic de relații publice / Joe Marconi ; trad. de Camelia Cmeciu. - Iași : Polirom, 2007.

388 p. : fotogr. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-0703-7

III 20014; 659.4/M33

TOP

66 Tehnologie chimică

 

IMRE LUCACI, ÁRPÁD.

Optimizarea proceselor din industria chimică / Árpád Imre-Lucaci, Paul Șerban Agachi. - București : Editura Tehnică, 2002.

291 p. ; 24 cm - (Universitaria).

ISBN 973-31-2113-4

III 19987; 66/L87

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

ALBOAIE COTUNĂ, SIMONA.

Cercetări privind câmpul de temperatură și viteza de congelare a produselor alimentare de origine animală : rezumatul tezei de doctorat / Simona Alboaie Cotună ; prof.dr.ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

54 p. ; 21 cm.

II 38151; 663/664/A31

 

ALBOAIE COTUNĂ, SIMONA.

Cercetări privind câmpul de temperatură și viteza de congelare a produselor alimentare de origine animală : teză de doctorat / Simona Alboaie Cotună ; prof.dr.ing. Sava Porneală. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

175 p. ; 30 cm.

IV 8179; 663/664/A31

 

BEIZADEA, ELENA.

Cercetări privind fortificarea pâinii cu minerale și vitamine : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Elena Beizadea ; conducător științific : prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

39 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38166; 664.6/B41

 

BEIZADEA, ELENA.

Cercetări privind fortificarea pâinii cu minerale și vitamine : teză de doctorat / drd. ing. Elena Beizadea ; conducător științific : prof. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

226 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8193; 664.6/B41

 

CHIRILĂ, MIHAELA GABRIELA.

Bazele teoretice ale procesului de congelare prin fluidizare : noțiuni introductive / Mihaela Gabriela Chirilă. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

20 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88848-6-1

II 37995; 664/G43

 

CHIRILĂ, MIHAELA GABRIELA.

Studiul privind influența criteriului froude și a regimului termic asupra calității produselor granulare congelate prin fluidizare : rezumatul tezei de doctaorat / drd. ing. Mihaela Gabriela Chirilă ; coordonator științific : prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

42 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38161; 664.8/C44

 

CHIRILĂ, MIHAELA GABRIELA.

Studiul privind influența criteriului froude și a regimului termic asupra calității produselor granulare congelate prin fluidizare : teză de doctorat / drd. ing. Mihaela Gabriela Chirilă ; coordonator științific : prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

219 p. : fig., tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8182; 664.8/C44

 

DIMCIU, OLGUȚA.

Studiu privind contaminarea produselor alimentare de origine animală cu bacterii din genul staphylococcus : teză de doctorat / drd. ing. Olguța Dimciu ; conducător : prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

157 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8180; 664.9/D42

 

Extraction optimization in food engineering / edited by : Contantina Tzia, George Liadakis. - New York : Marcel Dekker, 2003.

44 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Food science and technology).

ISBN 0-8247-4108-0

III 19981; 663/664/E97

 

FORSYTHE, STEVE J.

Food hygiene, microbiology and HACCP / S. J. Forsythe, P. R. Hayes. - 3rd ed. - Gaithersburg : Aspen Publishers, Inc., 000.

xviii, 449 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 0-8342-1815-1 ISBN 978-0-8342-1815-4

III 19878; 664/F79

 

PASCAL, LIVIA.

Fitosterolii și fitostanolii, ingrediente alimentare funcționale / Livia Pascal, Rodica Segal. - Galați : Galați University Press (GUP), 2007.

62 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-88413-9-0

II 37998; 663/664/P11

 

PÂSLARU, VASILE.

Utilizarea fosfolipazelor în panificație : aspecte biochimice și tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Vasile Pâslaru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

53 p. : tab. ; 21 cm.

II 38165; 664.6/P41

 

PÂSLARU, VASILE.

Utilizarea fosfolipazelor în panificație : aspecte biochimice și tehnologice : teză de doctorat / ing. Vasile Pâslaru ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Despina Bordei. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

200 f. : fig., diagr., [56] f., iii ; 30 cm.

IV 8196; 664.6/P41

 

Phytosterols as functional food components and nutraceuticals / ed. by Paresh C. Dutta. - New York : Marcel Dekker, 004.

x, 453 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Nutraceutical science and technology ; 1).

ISBN 0-8247-4750-X

III 19877; 664/P63

TOP

67/68 Diverse industrii și meserii

 

Gas-assist injection molding : principles and applications / ed. by Jack Avery ; with contributions from J. Avery, K. S. Barton, K. Berdan, .... - Munich : Hanser, Cincinnati.

xi, 203 p. ; 23 cm.

ISBN 3-446-21289-2

III 19979; 678/G23

 

GREENER, JEHUDA.

Precision injection moulding : process, materials and applications / Jehuda Greener, Reinhold Wimberger-Friedl. - Munich ; Cincinatti : Carl Hanser, 006.

XV, 328 p. : diagr., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 1-56990-400-6 ISBN 978-1-56990-400-8

III 19879; 678/G79

 

Injection molding processing data / Alberto Naranjo C., Maria del Pilar Noriega E., Juan Diego Sierra M., Juan Rodrigo Sanz. - Munich : Carl Hanser, 001.

128 p. : diagr. ; 14 cm - (Plastics pocket power).

ISBN 1-56990-330-1 (Hanser Gardner) ISBN 3-346-21947-1 (Hanser)

I 4251; 678/I-53

 

CRISTEA, V. MIRCEA.

Elemente de teoria sistemelor / Mircea V. Cristea, Șerban P. Agachi. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2002.

XIII, 337 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-656-266-2

III 19986; 681.51/C87

TOP

7 ARTĂ. SPORT

 

ENESCU, THEODOR.

Scrieri despre artă / Theodor Enescu ; ediție îngrijită de Ioana Vlasiu. - București : Editura Meridiane, 2000-2003.

2 vol. ; 19 cm.

ISBN 973-33-0412-3

vol. 1 : Ștefan Luchian și spiritul modern în pictura românească. - 2000. - 311 p. - ISBN 973-33-0411-5

vol. 2 : Artă și context cultural în România primelor decenii ale secolului XX. - 2003. - 295 p - (Biblioteca de artă. Biografii. Memorii. Eseuri ; 611). - ISBN 973-33-0443-3

II 38032; 7/E55

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

BERTALAN, KARIN.

Hans Hermann / Karin Bertalan. - Bukarest : Kriterion, 1982.

40 p., 46 p. : fotogr. ; 20 x 18 cm.

II 38116; 75(498)HERMANN, H./B49

 

CIOFU, FLORIN.

Desen tehnic : îndrumar pentru uzul studenților / Florin Ciofu, Liliana Luca. - Târgu Jiu : Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, 2008.

295 p. : il., tab. ; 29 cm.

ISBN 978-973-144-158-0

IV 8149; 744/C52

 

ILIESCU, OCTAVIAN OCT.

Monedele lui Mircea cel Bătrân / Octavian Oct. Iliescu ; ed. îngrij. de Ernest Oberländer Târnoveanu, Ionel Cândea. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008.

356 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1871-14-1

III 19971; 737.1/I41

 

JIANU, IONEL.

Brâncuși / Ionel Jianu ; trad. Alexandra Rednic. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003.

100 p. ; 35 cm.

ISBN 973-35-1288-5

IV 8155; 730(498)/J54

 

STOICHIȚĂ, VICTOR IERONIM.

Instaurarea tabloului : metapictura în zorii Timpurilor Moderne / Victor Ieronim Stoichiță ; trad. din limba franceză de Andrei Niculescu. - București : Meridiane, 1999.

392 p. cu reprod. parțial color ; 24 cm - (Iconosphaera ; 1).

ISBN 973-33-0405-0

III 19944; 75/S88

 

Transgresiuni : spațiul și corpul în arta contemporană / coord. D. N. Zaharia ; ed. Cristian Nae, Oana Nicuță. - Iași : Artes, 2008.

201 p. : il. ; 23 cm.

Înaintea tit. : Universitatea de Arte "George Enescu" Iași. Facultatea de arte plastice, decorative și design. Centrul de cercetare "Estetică și creație artistică".

ISBN 978-973-8263-29-1

III 19881; 73/76/T81

TOP

77 Artă fotografică

 

Forscher auf Reisen : Fotografien als wissenschaftliches Souvenir / hersg. EHT-Bibliothek Zrich ; Rudolf Mumenthaler, Susanne Schneider, Margit Unser. - Zrich : EHT-Bibliothek Zrich, 008.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-909386-08-6

III 20010; 77/F79

TOP

78 Muzică

 

COZMEI, MIHAIL.

George Enescu în viața muzicală a Iașului / Mihail Cozmei. - Iași : Editura Artes, 2008.

91 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8263-23-9

III 19998; 78(498)ENESCU,G./C58

 

CRĂCIUN, LUCIA.

Mișcarea muzicală în Târgu-Jiu, de la primele atestări și pânnă în prezent / Lucia Crăciun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

279 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-189-4

III 20005; 78(498Târgu-Jiu)/C81

 

George Enescu : Omagiu cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naștere = Georges Enesco : Hommage à l'ocassion du centenaire de sa naissance / cuvânt înainte : Zeno Vancea. - București : Editura Meridiane, 1981.

150 p. : fotogr. ; 23 cm.

III 19997; 78/G31

 

GEORGESCU, LISETTE.

Momente de viață / Lisette Georgescu ; îngrij. de Fabian Anton. - București : Ararat, 1998.

176 p. ; 21 cm.

Numele autoarei pe copertă : Lisette Georgescu Manissalian.

ISBN 973-9310-17-6

II 38022; 78/G31

 

NEAGOE, CLAUDIU.

Muzică și societate în Țara Românească și Moldova(1550-1830) / Claudiu Neagoe. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008.

234 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1871-09-7

III 19965; 78(498)"1550/1830"/N31

 

VARGA, OVIDIU.

Quo vadis musica / Ovidiu Varga. - București : Editura Muzicală, 1981-.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 2 : Orfeul moldav și șase mari ai secolului XX. - 1981. - 208 p. : tab., fotogr.

II 38117; 78/V27

TOP

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

DOBRE, ALTA VICTORIA.

Promoția de Aur : destin și fascinație / Alta Victoria Dobre. - București : Editura Du Style, 1999.

304 p. + 29 pl. ; 24 cm - (Destine).

ISBN 973-9256-24-4

III 19952; 791/D59

 

Studii de teatru și film / ed. Miruna Răducan. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2006-.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-610-485-0 ISBN 978-973-610-485-5

Vol. 1 : Studii teatrale. - 2006. - 210 p. : fotogr. - ISBN 973-610-486-9

III 20001; 791/792/S93

TOP

796 Educație fizică și sport

 

BALINT, GHEORGHE.

Activități sportiv recreative și de timp liber : paintball, mountain bike, și escaladă / Gheorghe Balint. - Iași : PIM, 2007.

194 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-716-758-3

III 19889; 796/B11

TOP

81 Lingvistică

 

CĂLIN, ANCA.

Le Français du management / Anca Călin, Loredana Tritean ; coord. Adela Drăgan. - Galați : Galați University Press (GUP), 2007.

[vol.] ; 24 cm - (Științe filologice).

ISBN 978-973-88413-6-9

Vol. 1. - 2007. - 259 p. - ISBN 978-973-884713-7-6

III 19926; 811.133.1/D72

 

CORNEA, PAUL.

Interpretare și raționalitate / Paul Cornea. - Iași : Polirom, 2006.

598 p. ; 20 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 973-46-0281-0

II 38141; 81'42/C72

 

EEMEREN, FRANS HENDRIK VAN.

Fundamentals of argumentation theory : a handbook of historical backgrounds and contemporary developments / Frans H. van Eemeren, Rob Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans ; colab. J. Anthony Blair, Ralph H. Johnson, Erik C. W. Krabbe, ... - Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 996.

xi, 424 p. ; 23 cm.

ISBN 0-8058-1862-6 ISBN 978-0-8058-1862-8

III 19916; 81'42/E19

 

IANCU, VICTOR.

Limbă și rostire românească ieri și azi / Victor Iancu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1996.

163 p. ; 20 cm.

ISBN 973-35-0509-9

II 38081; 811.135.1/I-71

 

Limba română : origini și dezvoltare / ed. dr. Maria Cvasnîi Cătănescu. - București : Humanitas, 1996.

215 p. ; 22 cm - (Tezaur ; 1).

ISBN 973-28-0659-1

II 38018; 811.135.1/L58

 

Studii de onomastică / Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară. - Cluj.

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 5. - 1990. - 421 p.

III 20003; 811.135.1'37/S93

 

WALTON, DOUGLAS.

Ad hominem arguments / Douglas Walton. - Tuscaloosa ; London : University of Alabama Press, 998.

xx, 315 p. ; 24 cm - (Studies in rhetoric and communication).

ISBN 0-8173-0922-5 ISBN 978-0-8173-0922-0

III 19915; 811.111'42/W21

 

WALTON, DOUGLAS.

Argumentation schemes / Douglas Walton, Chris Reed, Fabrizio Macagno. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 008.

xii, 443 p. ; 23 cm.

ISBN 978-0-521-72374-9

III 19934; 81'42/W21

TOP

82 Literatură

 

The 8th International humour summer school and symposium on humour and laughter : Theories and applications Dunărea de Jos University of Galați, 23-28 June, 2008 / ed. Willibald Ruch, Graeme Ritchie. - Galați : Universitas Turicensis, 2008.

210 p. ; 30 cm.

IV 8154; 82.09-7/I-81

 

BAJA, FRANCISC.

Porumbelul lui Noe / Francisc Baja. - Cluj-Napoca : EIKON, 2006.

200 p. ; 18 cm.

ISBN 973-757-019-7

I 4258; 821.135.1/B18

 

BĂLĂNICĂ, PETRICĂ M.

Brăilița downtown via U.A.P. sau autobiografia unor pietre cioplite de Nicăpetre / de Nicăpetre [Bălănică, Petrică M.]. - [Brăila] : Muzeul Brăilei, 1994.

342 p. : fotogr. ; 19 cm - (Biblioteca Istros ; 8).

I 4256; 821.135.1/B19

 

BUZURA, AUGUSTIN.

Absenții [roman] / Augustin Buzura. - București : Tinerama, 1991.

224 p. ; 20 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-95046-3-9

II 38093; 821.135.1/B98

 

BUZURA, AUGUSTIN.

Drumul cenușii : roman / Augustin Buzura. - Ed. a 2-a. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1992.

367 p. ; 20 cm - (Excelsior).

ISBN 973-9132-13-8

II 38102; 821.135.1/B98

 

BUZURA, AUGUSTIN.

Vocile nopții : roman / Augustin Buzura. - București : Editura Minerva, 1993.

2 vol. ; 17 cm - (Biblioteca pentru toți).

ISBN 973-21-0353-1

Vol. 1. - 277 p. - (Biblioteca pentru toți ; 1399). - ISBN 973-21-0352-3

Vol. 2. - 293 p - (Biblioteca pentru toți ; 1400). - ISBN 973-21-0354-X

I 4257; 821.135.1/B98

 

CARAGIALE, I. L.

Comediile lui I. L. Caragiale / I. L. Caragiale ; introducere, comentarii, dosar critic, note și bibliografie comentată de Liviu Papadima. - București : Humanitas, 1996.

271 p. ; 20 cm - (Tezaur ; 4).

ISBN 973-28-0652-4

II 38004; 821.135.1-22/C23

 

Casa : semn al identității culturale / ed. Ioan Dănilă, Doina Cmeciu

143 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8392-63-2

II 37950; 82.09/C28

 

CATANOY, NICHOLAS [NICOLAE CĂTĂNOIU].

Indian summer : roman / Nicholas Catanoy. - Pitești : Paralela 45, 1999.

260 p. ; 20 cm - (Cărțile exilului).

ISBN 973-9433-43-X

II 38071; 821.135.1/C29

 

CĂLINESCU, MATEI.

A citi, a reciti : către o polemică a (re)lecturii / Matei Călinescu ; trad. din lb. engleză de Virgil Stanciu. - ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

[432] p. ; 20 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 978-973-46-0766-2

II 37818; 82.09/C14

 

CERNA-RĂDULESCU, AL.

Ultima invazie / Al. Cerna-Rădulescu. - București : Editura Eminescu, 1996.

324 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0198-3

II 38057; 821.135.1/C36

 

CEUCA, JUSTIN.

Aventura dramei românești / Justin Ceuca. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

262 p. ; 20 cm - (Discobolul).

ISBN 973-35-2038-1

II 38136; 821.135.1.09/C37

 

CHEVEREȘAN, CRISTINA.

Apocalipse vesele și triste / Cristina Chevereșan. - București : Cartea Românească, 2006.

282 p.; 16 cm - (Noua critică & Istorie literară).

ISBN 973-23-1860-0

II 37965; 821.135.1.09/C41

 

CIMPOI, MIHAI.

Lucian Blaga : paradisiacul, lucifericul, mioriticul : poem critic / Mihai Cimpoi. - Cluj-Napoca : Dacia, 1997.

124 p. ; 20 cm - (Universitaria).

ISBN 973-35-0609-5

II 38092; 821.135.1.09/C49

 

CIOBANU, MIRCEA.

La capătul puterilor : Însemnări pe Cartea lui Iov / Mircea Ciobanu. - [s.l.] : Editura Vitruviu, 1997.

228 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97835-9-7

II 38078; 821.135.1/C51

 

CIOCÂRLIE, ALEXANDRA.

Și totuși, clasicii... / Alexandra Ciocârlie. - București : Cartea Românească, 2007.

281 p. ; 20 cm - (Noua critică & Istorie literară).

ISBN 978-973-23-1878-2

II 37966; 82.09/C51

 

CIOCÂRLIE, LIVIUS.

Bătrânețe și moarte în mileniul trei / Liviu Ciocârlie. - București : Humanitas, 2005.

234 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0963-3

II 38084; 821.135.1/C51

 

CIORAN, EMIL.

Exerciții de admirație : eseuri și portrete / Emil Cioran ; trad. de Emanoil Marcu. - București : Humanitas, 1993.

207 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0413-0

II 38098; 821.135.1-4/C53

 

CIORAN, EMIL.

Scrisori către cei de-acasă / Emil Cioran ; stabilirea și transcrierea textelor Gabriel Liiceanu șiu Theodor Enescu ; trad. din franceză de Tania Radu ; ed., note și indice de Dan C. Mihăilescu. - București : Humanitas, 2004.

375 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0596-4

II 38003; 821.135.1-6/C53

 

Cioran și muzica / selecția textelor de Aurel Cioran ; ediție îngrijită de Vlad Zografi. - București : Humanitas, 1996.

127 p. ; 20 cm - (Antologiile Humanitas).

ISBN 973-28-0677-X

II 38080; 821.135.1/C53

 

CMECIU, DOINA.

Approaches to literary texts / Doina Cmeciu, Ioan Sava. - Bacău : Alma Mater, 2007.

324 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1833-60-6

II 37949; 821.111.09/C57

 

CODRESCU, ANDREI.

Dispariția lui "Afară" : un manifest al evadării / Andrei Codrescu ; traducere din engleză de Ruxandra Vasilescu ; prefață de Ioan Petru Culianu. - București : Editura Univers, 1995.

216 p. ; 20 cm - (Recuperări).

ISBN 973-34-0317-2

II 38069; 821.135.1/C60

 

COLȚ, GHEORGHE.

Cinegetice : destăinuirile unui vânător / Gheorghe Colț. - București : Curtea Veche, 2005.

569 p. ; 21 cm.

ISBN 973-669-171-3

II 37951; 821.135.1/C58

 

COLȚEA, NESTOR-CORNELIU [POPESCU, NESTOR-CORNELIU].

Limba iscoadei / Nestor-Corneliu Colțea. - București : Editura Eminescu, 1999.

240 pag. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0703-5

II 38074; 821.135.1/C62

 

CONSTANTIN, ILIE.

Lecturi împreună (pagini critice, 1967-1973) / Ilie Constantin. - București : Editura Libra, 1998.

271 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9016-82-0

II 38083; 821.135.1/C-66

 

CONSTANTINESCU-MĂRĂCINEANU, ION.

Cuibul cu bibelouri : pseudoroman / Ion Constantinescu Mărăcineanu. - București : Editura "Vasile CÂRLOVA", 1999-2000.

5 vol. ; 20 cm.

Vol. 1. - 2000. - 402 p. - ISBN 973-97373-8-2

Vol. 2. - 2000. - 391 p. - ISBN 973-97373-8-2

Vol. 3. - 2000. - 357 p. - ISBN 973-9233-10-4

Vol. 4 : Armonie și amurg. - 2000. - 450 p. - ISBN 973-9233-48-1

Vol. 5 : Amurgul cenușiu. - 1999. - 244 p. - ISBN 973-9233-82-1

II 38065; 821.135.1/C66

 

COPĂCEANU, EMANUEL.

Posada 1330 : roman / Emanuel Copăcianu. - București : All, 1995.

174 p. ; 20 cm.

ISBN 973-571-028-5

II 38087; 821.135.1/C70

 

CORNEA, PAUL.

Originile romantismului românesc : spiritul public mișcarea ideilor și literatura între 1780-1840 / Paul Cornea. - București : Cartea Românească, 2008.

619 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1973-4

III 20026; 821.135.1.02/C71

 

COSTACHE, IULIAN.

Eminescu : negocierea unei imagini - construcția unui canon, emergența unui mit - / Iulian Costache. - Bucuresti : Cartea Românească, 2008.

368 p. ; 23 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1943-7

III 20018; 821.135.1.09/C75

 

CRĂCIUN, GHEORGHE.

În căutarea referinței / Gheorghe Crăciun. - Pitești : Paralela 45, 1998.

251 p. ; 20 cm - (80. Eseuri).

ISBN 973-9291-38-4

II 38056; 821.135.1.09/C81

 

CRISTEA, DAN.

Poezia vie / Dan Cristea. - București : Cartea Românească, 2008.

300 p.; 17 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1960-4

II 37973; 82.09/C86

 

DĂIANU, ILIE (ELIE).

Însemnări din închisoare și exil (1917-1918) / Ilie (Elie) Dăianu ; ediție îngrijită de : Valentin Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă ; serie coordonată de : prof. univ. dr. Nicolae Bocșan. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2002-2003.

2 vol. ; 21 cm.

Vol. 1. - 2002. - 470 p. - ISBN 973-9350-73-9

Vol. 2. - 2003. - 384 p. - ISBN 973-7710-11-8

II 38080; 821.135.1/D12

 

DIACONESCU, MIHAIL.

Antologie de literatură dacoromană : texte comentate / Mihail Diaconescu. - București : Corifeu, 2003.

352 p. ; 25 cm.

ISBN 973-85983-5-4

III 19959; 821.135.1.09/D36

 

DIACONESCU, MIHAIL.

Istoria literaturii dacoromane / Mihail Diaconescu. - București : Alcor Edimpex, 1999.

832 p. ; 24 cm.

ISBN 973-98935-7-0

III 19961; 821.135.1-95/D36

 

DIACONU, MIRCEA A.

Cui i-e frică de Emil Cioran ? Cioran străinul / Mircea A. Diaconu. - București : Cartea Românească, 2008.

268 p. ; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1954-3

II 37962; 82.09/D36

 

DIMISEANU, GABRIEL.

Constantin Negruzzi / Gabriel Dimisianu. - ed. a 2-a. - București : Cartea Românească, 2007.

179 p.; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1886-7

II 37710; 821.135.1.09/D42

 

EMINESCU, MIHAI.

Istorie și destin : contribuții la cunoașterea românimii sud-dunărene / M. Eminescu ; antologie de Aurelia Dumitrșcu ; prefață de Nicolae-Șerban Tanașoca. - Galați : Porto-Franco : Muzeul Literaturii Române, București, 1993.

224 p. ; 20 cm - (Studii eminesciene).

ISBN 973-557-204-4

II 38095; 821.135.1/E47

 

GEORGE, ALEXANDRU.

Marele Alpha : eseu / Alexandru George. - ed. a 2-a. - București : Cartea Românească, 2005.

223 p. ; 21 cm.

ISBN 973-23-1905-4

II 37964; 821.135.1-4/G28

 

GLODEANU, GHEORGHE.

Fantasticul în proza lui Mircea Eliade / Gheorghe Glodeanu. - Baia Mare : Gutinul, 1993.

271 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9083-43-9

II 38096; 821.135.1.09/G62

 

GOMA, PAUL.

Jurnal / Paul Goma . - București : Nemira, 1997-2004.

8 vol. ; 21 cm.

ISBN 973-9177-69-7

vol. 1 : Jurnal pe sărite (9 februarie 1978 - 2 iunie 1993) / cuvânt înainte de Laszlo Alexandru : Nemira. - 1997. - 299 p. - ISBN 973-9177-70-0

vol. 2 : Jurnal de căldură mare (28 iunie - 11iulie 1989) : Nemira. - 1997. - 266 p. - ISBN 973-9177-71-9

vol. 3 : Jurnal de noapte lungă (23 septembrie - 31 decembrie 1993). Unde am greșit ? : Nemira. - 1997. - 325 p. - ISBN 973-9177-72-7

vol. 7 : 1999-2000 / editor : Gabriel Stănescu : Criterion Publishing. - 2004. - 568 p. - ISBN 973-87174-0-X

vol. 8 : 2001-2003 / editor : Gabriel Stănescu : Criterion Publishing. - 2004. - 641 p. - ISBN 973-86850-8-7

II 38012; 821.135.1/G69

 

GOMA, PAUL.

Ostinato : roman / Paul Goma. - București : Editura Univers, 1991.

463 p. ; 20 cm - (Ithaca. Scriitori români din exil).

ISBN 973-34-0215-x

II 38097; 821.135.1-31/G69

 

GOMA, PAUL.

Scrisori întredeschise / Paul Goma ; ediție îngrijită de Làszló Alexandru. - Oradea : Editura Multiprint, 1995-.

[vol.] ; 20 cm - (Familia).

ISBN 973-95625-7-4

vol. 1 : Singur �potriva lor. - 1995. - 602 p. - ISBN 973-96559-2-0

II 38014(1); 821.135.1/G69

 

GRUIA, LUCIAN.

Culorile neliniștii / Lucian Gruia. - [București] : Editura Eminescu, 1997.

193 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0568-7

II 38064; 821.135.1-31/G75

 

HAGIU, GRIGORE.

Cristal de primăvară [poezii] / Grigore Hagiu. - Galați : Porto-Franco, 1991.

87 p. ; 20 cm.

ISBN 973-557-086-6

II 38089; 821.135.1/H14

 

IERUNCA, VIRGIL.

Trecut-au anii ... : fragmente de jurnal ; întîmplări și accente ; scrisori nepierdute / Virgil Ierunca. - București : Humanitas, 2000.

455 p. ; 20 cm - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

ISBN 973-50-0085-7

II 38077; 821.135.1/I-35

 

ILEANA, PRINCIPESĂ DE româniA, ARHIDUCESĂ DE AUSTRIA.

Trăiesc din nou / Ileana, Principesă de România, Arhiducesă de Austria ; trad. din engleză de Agra Baroti-Gheorghe ; pref. de Al. Paleologu. - București : Humanitas, 2005.

412 p., [8] f. : fotogr. ; 20 cm - (Casa Regală).

ISBN 973-50-1026-7

II 38041; 821.135.1/I-41

 

ILIESCU, DOINA.

Mihail Sorbul în lumina unor documente inedite / Doina Iliescu, Ion Iliescu. - Timișoara : Mirton, 1998.

189 p. ; 21 cm.

ISBN 973-578-568-4

II 38053; 821.135.1/I41

 

ILIESCU, VASILE.

Savonarola / Vasile Iliescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1996.

235 p. ; 21 cm.

ISBN 973-35-0579-X

II 38085; 821.135.1/I-44

 

IOANID, ȘTEFAN.

Prolegomenele morții : (Jurnal cu Anselmus) : [poezie] / Ștefan Ioanid. - [București] : Cartea Românească, 1998.

76 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0727-7

II 38038; 821.135.1/I-62

 

IONESCU, CORNEL MIHAI.

Cercul lui Hermes / Cornel Mihai Ionescu. - București : Univers Enciclopedic, 1998.

194 p. ; 20 cm - (Mentor).

ISBN 973-9436-06-4

II 38033; 821.135.1-96/I-68

 

IONESCU, MARIANA.

Jocuri și zile : povestiri / Mariana Ionescu. - București : Cartea Românească, 2000.

211 p. ; 20 cm - (Cartea românească de proză).

ISBN 973-23-1256-4

II 38035; 821.135.1-32/I-68

 

IONIȚĂ, ANA.

Taina unei tinereți : Minela : roman / Ana Ioniță ; cu un cuvânt înainte de Mircea Sântimbreanu. - București : Amurg Sentimental, 1997.

161 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97946-2-9

II 38034; 821.135.1-31/I-69

 

IORGA, NICOLAE.

Istoria literaturii românești : (introducere sintetică) ; Arta și literatura românilor : (sinteze paralele) / N. Iorga ; trad. de Lidia Simion și Andrei Pippidi ; stud. introd. și note de Andrei Pippidi. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1999.

XX, 340 p. ; 20 cm - (Critică și istorie literară).

ISBN 973-577-161-6

II 38037; 821.135.1-95/I-72

 

ISTODOR, EUGEN.

Viețașii de pe Rahova : din mărturiile unor condamnați pe viață / Eugen Istodor. - Iași : Polirom, 2005.

408 p. ; 19 cm - (Ego. Publicistică).

ISBN 973-681-889-6

II 38146; 821.135.1/I-87

 

Istoria literaturii române în evocări / propusă de I. Oprișan. - București : Saeculum I.O., 2001.

463 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9399-72-X

II 38005; 821.135.1-95/I-87

 

IUGA, NORA.

Sexagenara și tînărul : roman / Nora Iuga. - București : Editura Albatros, 2000.

122 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0718-2

II 38036; 821.135.1-31/I-92

 

IULIAN, RODICA.

Scrisori la miezul nopții : proze scurte / Rodica Iulian. - București : Cartea Românească, 1995.

196 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0451-0

II 38063; 821.135.1/I91

 

JELA, DOINA.

Această dragoste care ne leagă : reconstituirea unui asasinat / Doina Jela. - București : Humanitas, 1998.

352 p. : fotogr. ; 20 cm - (Procesul comunismului).

ISBN 973-28-0835-7

II 38082 ; 821.135.1/J44

 

KRISTEVA, JULIA.

Geniul feminin : viața, nebunia, cuvintele : Hannah Arendt, Melanie Klein, Colette / Julia Kristeva ; postfață de Caius Dobrescu. - Pitești : Paralela 45, 2004-2005.

2 vol. ; 20 cm - (Odiseu. Jurnale, memorii, biografii, confesiuni, note de călătorie).

vol. 1 : Viața : Hannah Arendt sau acțiunea ca naștere și ca stranietate / traducere de Beatrice Stanciu. - 2004. - 278 p. - ISBN 973-697-256-9

vol. 2 : Nebunia : Melanie Klein sau matricidul ca suferință și creativitate / traducere din limba franceză de Nicolae Baltă. - 2005. - 313 p. - ISBN 973-697-426-X

II 37979; 821.133.1.09/K83

 

LAURENȚIU, FLORICA ELENA.

Privirea lui Orfeu sau Puterea descântecului / Florica Elena Laurențiu. - [s.l] : Editura Vitruviu, 1997.

120 p. ; 20 cm - (însemne de memorie culturală).

ISBN 973-98287-4-4

II 38045; 82.09/L11

 

LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Noi eseuri asupra intelectului omenesc / G.W. Leibniz ; trad. Marius Tianu. - București : All Educational, 2003.

416 p. ; 21 cm.

ISBN 973-684-549-4

II 38048; 821.135.1-4/L36

 

Literatura românească de avangardă / ed. Gabriela Duda. - București : Humanitas, 1997.

357 p. ; 22 cm - (Tezaur ; 7).

ISBN 973-28-0730-X

II 38019; 821.135.1.09/L58

 

LOVINESCU, VASILE.

Interpretarea ezoterică a unor basme și balade populare românești / Vasile Lovinescu. - București : Cartea Românească, 1993.

208 p. ; 20 cm - (Gnosis).

ISBN 973-23-0399-9

II 38105; 821.135.1.09/L81

 

MANOLESCU, NICOLAE.

Teme [eseuri] / Nicolae Manolescu. - București : Universalia, 2000.

479 p. ; 21 cm - (Eseuri).

ISBN 973-99880-3-2

II 38076; 82.09/M27

 

MARIA, REGINĂ A româniEI.

Povestea vieții mele / Maria, regina României ; argument de Gheorghe Buzatu ; trad. de Margarita Miller-Verghy. - ed. a 2-a. - Iași : Editura Moldova, 1991.

3 vol. ; 20 cm - (Biblioteca Moldova. Restituiri).

Vol. 2. - 1991. - 372 p., 13 p. : fotogr. alb-negru. - ISBN 973-9032-11-7

Vol. 3. - 1991. - XV, 435 p., [22] p. : fotogr. alb-negru. - ISBN 973-9032-16-8

II 38104; 821.135.1-94/M38

 

MARIN CURTICEANU, VALENTINA.

Eugen Lovinescu : critic și istoric literar / Valentina Marin Curticeanu. - București : Editura Univers, 1998.

256 p. ; 20 cm - (Excellens. Univers).

ISBN 973-34-0575-2

II 38072; 821.135.1.09/M39

 

MATALĂ, DUMITRU.

Împărțirea la trei : roman / Dumitru Matală. - București : Editura Eminescu, 1996.

199 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0525-3

II 38086; 821.135.1/M46

 

MĂLINAȘ, Constantin.

Bicentenarul Elegiei lui Gheorghe ȘincaI 1804-2004 / Constantin Mălinaș ; prefață de Mircea Tomuș. - Oradea : Asociația Română pentru Ex Libris, 2005.

80 p. : il., fotogr. ; 21 x 21 cm.

II 38225; 821.135.1.09/M18

 

MELINESCU, GABRIELA.

Regina străzii : roman / Gabriela Melinescu . - București : Editura Univers, 1997.

191 p. ; 20 cm.

ISBN 973-34-0434-9

II 38023; 82/M56

 

MICLE, VERONICA.

Poezii și corespondență / Veronica Micle ; ediție îngrijită de Lucian Chișu. - Galați : Porto-Franco, 1991.

126 p. ; 21 cm - (Restituiri...).

ISBN 973-557-103-x

II 38091; 821.135.1/M65

 

MIHĂILESCU, DAN C.

Literatura Română în postceaușism / Dan C. Mihăilescu. - Iași : Polirom, 2004-.

4 vol. ; 20 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 973-681-629-X

Vol. 2 : Proza. Prezentul ca dezumanizare. - 2006. - 391 p. - ISBN 973-681-773-3

Vol. 3 : Eseistica. Piața ideilor politico-literare. - 2007. - 536 p. - ISBN 978-973-46-0433-3

II 38149; 821.135.1.09/M69

 

MÎNDRA, MIHAI.

Avatarurile eroului problematic : de la mit la anti-roman / Mihai Mîndra. - București : Editura Universității din București, 1999.

278 p. ; 21 cm.

ISBN 973-575-322-7

II 38026; 821.135.1/M11

 

MODORCEA, GRID.

Mesalina sau Despre păcat și purificare în Țara Sfântă : dialog profetic / Grid Modorcea. - București : Tibo, 2002.

482 p. ; 21 cm.

ISBN 973-85759-1-5

II 38020; 821.135.1-31/M84

 

MODORCEA, GRID.

Mort după America sau Despre Înviere : dialog iscariot / Grid Modorcea. - București : Semne, 1999.

656 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9446-68-X

II 38031; 821.135.1-31/M84

 

MODORCEA, GRID.

Răstignit în America sau Despre eroare : scrisoare deschisă către Înalt Prea Sfinția Sa / Grid Modorcea. - București : Semne, 2001.

704 p. ; 21 cm.

ISBN 973-654-105-3

II 38030; 821.135.1-31/M84

 

MORARU, MIHAI.

De nuptiis mercurii et philologiae / Mihai Moraru. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1997.

258 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-077-6

II 38027; 82.09/M89

 

MUNTEAN, IOAN.

La pas prin "reeducările " de la Pitești Gherla și Aiud sau Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane / Ioan Muntean. - București : Majadahonda, 1997.

300 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97965-2-4

II 38025; 821.135.1/M95

 

NEDELCOVICI, BUJOR.

Jurnal infidel : calea și semnul : 1997-2001 / Bujor Nedelcovici. - București : Allfa, 2004.

304 p. ; 18 cm - (Biblioteca de buzunar).

ISBN 973-8457-77-7

I 4255; 821.135.1-94/N35

 

NEGRICI, EUGEN.

Iluziile literaturii române / Eugen Negrici. - București : Cartea Românească, 2008.

295 p. ; 23 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1974-1

III 20017; 821.135.1-95/N41

 

O radiografie a exilului românesc : corespondență emisă și primită de Grigore Nandriș : 1946-1967 / ed. îngrijită și prefațată de I. Oprișan. - București : Vestala, 2000.

463 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9418-18-X

II 38029; 821.135.1-6/O-70

 

OCTAVIAN, TUDOR.

Povestiri la cafeneaua de dimineță / Tudor Octavian. - Iași : Polirom, 2007.

415 p. ; 21 cm - (Ego. Publicistică).

ISBN 978-973-46-0891-1

II 38147; 821.135.1/O-19

 

PĂCURARIU, FRANCISC.

Das Labyrinth : roman / Francisc Păcurariu. - Bukarest : Kriterion, 1983.

482 p. ; 21 cm.

II 38100; 821.135.1/P11

 

PIRU, AL.

Eminescu azi / Al. Piru. - București : Mondero, 1993.

254 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9004-47-4

II 38099; 821.135.1.09/P67

 

POP, ION.

A scrie și a fi : Ilarie Voronca și metamorfozele poeziei / Ion Pop. - ed. a 2-a adăug. - București : Cartea Românească, 2007.

319 p. ; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1882-9

II 37715; 821.135.1.09/P78

 

POPESCU, CRISTIAN TUDOR.

Luxul morții / Cristian Tudor Popescu. - Iași : Polirom, 2007.

280 p. ; 20 cm - (Ego. Publicistică).

ISBN 978-973-46-0921-5

II 38143; 821.135.1/P81

 

RĂCEANU, MIRCEA.

Infern '89 : povestea unui condamnat la moarte / Mircea Răceanu. - București : SILEX, 2000.

415 p. : facs. ; 21 cm.

ISBN 973-9356-14-1

II 38040; 821.135.1-94/R12

 

SELEJAN, ANA.

Literatura în totalitarism / Ana Selejan. - ed. a 2-a adăug. - București : Cartea Românească, 2007-.

vol. ; 20 cm. - (Critică & istorie literară).

vol. 1 : 1949-1951 : Întemeietori și capodopere. - 2007. - 503 p. - ISBN 978-973-23-1924-6

vol. 2 : 1952-1953 : Bătălii pe frontul literar. - 2008. - 381 p. - ISBN 978-973-23-1961-1

II 37963; 821.135.1-95/S43

 

SELEJAN, ANA.

Poezia românească în tranziție (1944-1948) / Ana Selejan. - București : Cartea Românească, 2007.

371 p. ; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 978-973-23-1870-6

II 37718; 821.135.1.09-1/S43

 

SELEJAN, ANA.

Trădarea intelectualilor ; reeducare și prigoană / Ana Selejan. - ed. a 2-a adăug. cu indice de nume și o prefață a autoarei. - București, 2005.

516 p. ; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 973-23-1618-7

II 37708; 82.09/S43

 

Shakespeareana 2008 : The Bulletin of the Students': Fourteenth National Shakespeare Symposium / ed. Gabriela Iuliana Colipcă. - Galați : Galați University Press (GUP), 2008.

208 p ; 20 cm.

ISBN 1842-3337

II 37996; 821.111SHAK.09/S52

 

SIMION, EUGEN.

Dimineața poeților : eseu despre începuturile poeziei române / Eugen Simion ; postf. de Valeriu Cristea. - ed. a 4-a. - Iași : Polirom, 2008.

358 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-1072-3

II 38138; 821.135.1.09/S57

 

SIMION, EUGEN.

Mircea Eliade : un spirit al amplitudinii / Eugen Simion. - [s.l.] : Editura Demiurg, [s.a.].

272 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96915-3-6

II 38090; 821.135.1.09/S57

 

SORESCU, GEORGE.

Scriitori români : 1830-1870 : sinteze literare / George Sorescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1991.

304 p. ; 20 cm.

ISBN 973-38-0078-3

II 31205; 821.135.1-95/S69

 

TĂNASE, STELIAN.

Acasă se vorbește în șoaptă : dosar și jurnal din anii târzii ai dictaturii / Stelian Tănase. - București : Compania, 2002.

234 p. : il. ; 23 cm - (ClarObscur).

ISBN 973-8119-42-1

III 19942; 821.135.1-94/T16

 

TRONCOTĂ, CRISTIAN.

Eugen Cristescu : asul serviciilor secrete românești-memorii mărturii documente- / Cristian Troncotă ; pref. dr. Dan Zamfirescu. - București : Roza Vânturilor, 2001.

479 p. ; 21 cm.

ISBN 973-570-033-6

II 38016; 821.135.1/T87

 

TURTURICĂ, CONSTANTIN.

Nu ești obligat să mori tâmpit (mărturia informatorului) / C. Turturică. - București : Editura Eminescu, 2000.

439 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0599-7

II 38007; 821.135.1/T95

 

TZARA, TRISTAN.

Șapte manifeste Dada ; Lampisterii ; Omul aproximativ / Tristan Tzara. - București : Editura Univers, 1996.

209 ; 21 cm.

ISBN 973-34-0372-5

II 38010; 821.135.1/T99

 

ȚAU, ELENA.

Limbajul operei literare / Elena Țau. - Chișinău : CEP USM, 2007.

72 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-70-464-9

II 38125; 821.135.1.09/T11

 

ȚEPOSU, RADU G.

Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă / Radu G. Țeposu ; pref. Al. Cistelecan. - a 3-a. - București : Cartea Românească, 2006.

267 p. ; 21 cm - (Critică & istorie literară).

ISBN 973-23-1698-5

II 37717; 821.135.1.09/F32

 

ȚUȚEA, PETRE.

322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea / Petre Țuțea ; cu o prefață de Gabriel Liiceanu. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2000.

125 p. ; 20 cm - (Top H).

ISBN 973-50-0039-3

II 38001; 821.135-84/T96

 

VESPER, IULIAN.

Memorii / Iulian Vesper. - București : Saeculum I.O., 1999.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9399-24-X

II 38050; 821.135.1-V51

TOP

902/904 Arheologie. Preistorie

 

PROTASE, DUMITRU.

Orizonturi daco-romane / D. Protase. - Cluj-Napoca : Editura Carpatica, 1995.

435 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97325-3-4

II 38114; 902/904/P95

 

SUCEVEANU, ALEXANDRU.

Fântânele : contribuții la studiul vieții rurale în Dobrogea romană / Al. Suceveanu. - București : Editura Academiei Române, 1998.

150 p. ; 26 cm.

ISBN 973-27-0584-1

III 19947; 902/903/S94

TOP

908 Monografii ale localităților

 

Blajul : o istorie în texte / ed. îngrijită și note de Teodor Seiceanu și Ion Buziași. - București : Editura Demiurg, 1993.

296 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96294-9-0

II 38113; 908/B56

 

MUNTEANU, IOAN.

Timișoara : monografie / Ioan Munteanu, Rodica Munteanu. - Timișoara : Mirton, 2002.

572 p. : il. parțial color, tab. ; 24 cm + 3 h.

ISBN 973-585-650-6

III 19935; 908(4980/M95

 

POPESCU, E. ION.

Monografia satului Rasovița / Ion E. Popescu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

22 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-142-9

II 37953; 908/P81

TOP

91 Geografie

 

IPATIOV, FILIP.

Rușii-lipoveni din România : studiu de geografie umană / Filip Ipatiov. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2001.

220 p. : il., diagr., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-610-090-1

III 19941; 911.3/I-78

 

MĂCIUCĂ, BALCICA.

Balcic / Balcica Măciucă. - București : Universalia, 2001.

159 p. ; 21 cm.

ISBN 973-99880-7-5

II 38021; 911.3/M11

TOP

929 Biografii

 

BUZAȘI, ION.

Eminescu și Blajul / Ion Buzași. - București : Editura Iriana, 1994.

139 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96098-6-4

II 38101; 929Eminescu, M./B98

 

Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani / îngrij. de Ionel Cândea, Valeriu Sârbu, Marian Neagu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila.

80 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9469-55-8

III 19974; 929/P89

 

Profesorul Șerban Domșa : in memoriam / dir. Traian Oneț. - Cluj-Napoca : U.T. Pres, 2008.

155 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-662-373-8

II 37955; 929/P89

 

Vocația istoriei prinos profesorului Șerban Papacostea / îngrij. de Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008.

735 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-1871-10-3

III 19978; 929/V81

TOP

93/94 Istorie

 

ARDELEANU, Constantin

Evoluția intereselor economice și politice britanice la gurile Dunării (1829-1914) / Constantin Ardeleanu. - Brăila : Muzeul Brăilei, 2008.

XII, 352 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1871-13-4

III 19968; 941829/1914/A72

 

AVRAM, ANDEA.

Banatul cnezial până la înstăpânirea habsburgică (1718) / Andea Avram. - Reșița : Editura Banatica, 1996.

202 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97757-7-2

II 37024; 94(498)"06/17"/A95

 

CHIRTOAGĂ, ION.

Imperiul otoman și sud-estul european până la 1878 / Ion Chirtoagă. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2004.

244 p. ; 26 cm.

ISBN 973-9469-58-2

III 19969; 94(560)/C43

 

CUDALB, ILEANA.

Shimon Peres : de la Dimona la Oslo / Ileana Cudalb ; pref. de Yitzhak Artzi. - Iași : Institutul European, 2001.

271 p. ; 20 cm.

ISBN 973-611-148-2

II 38002; 94(569.4)"19"/C93

 

DASCĂLU, NICOLAE.

Relații româno-polone în perioada interbelică (1919-1939) / Nicolae Dascălu. - București : Editura Academiei Române, 1991.

230 p. : tab. ; 20 cm - (Biblioteca istorică ; LXXVII).

ISBN 973-27-0207-9

II 38115; 94(498)"20"/D20

 

DELETANT, DENNIS.

Romania under communist rule / Dennis Deletant. - Iași ; Oxford ; Portland : The Center for Romanian Studies : The Civic Academy Foundation, 1999.

203 p. ; 23 cm.

ISBN 973-98392-8-2

III 19953; 94(498)"20/..."/D28

 

DUȚU, ALESANDRU.

Armata Română � Al Doilea Razboi Mondial (1941-1945) : dicționar enciclopedic / colonel dr. Alesandru Duțu, Florica Dobre, colonel (r.) dr. Leonida Loghin. - București : Editura Enciclopedică, 1999.

400 p. : fotogr., h. ; 24 cm.

ISBN 973-45-0299-9

III 19951; 94(498)'20/..."/D97

 

Enjeux politiques économiques et militaires en mer noire (XIV-e-XXI-e siècles) : études à la mémoire de Mihail Gublogu / dir. Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2007.

762 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-9469-94-4

III 19976; 94(262.5)/E58

 

GOULD LEE, ARTHUR.

Coroana contra secera și ciocanul : povestea regelui Mihai al României / Arthur Gould Lee ; coord. Sorin Antohi ; trad. Maria Bica. - București : Humanitas, 1998.

318 p. ; 21 cm - (Istorie).

ISBN 973-28-0829-2

II 38013; 94(498)/G64

 

IOAN, GRIGORE OLIMP.

Bombardierele atacă : jurnal de război 1941 / Grigore Olimp Ioan. - București : SILEX, 1995.

143 p. ; 21 cm.

ISBN 973-95477-9-6

II 38054; 94(4)"1941"/I-61

 

IONESCU, GHEORGHE T.

Contribuții la istoria românilor : studii și materiale / Gheorghe T. Ionescu ; îngrijirea ediției, studiu introductiv și note : Ionel Cândea ; cuvânt înainte : Șerban Papacostea ; indice : Rozalia Pîrlitu. - Brăila : Editura Istros : Muzeul Brăilei, 2004-.

[vol.] ; 25 cm.

ISBN 973-9469-72-8

Vol. 1. - 2004. - 777 p. - ISBN 973-9469-71-X

III 19973; 94(498)/I-68

 

IORGA, NICOLAE.

În luptă cu absurdul revizionism maghiar / N. Iorga. - București : Globus, 1991.

240 p. ; 21 cm.

ISBN 973-49-0017-X

II 38061; 94(498)/I-72

 

JINGA, VICTOR.

Probleme fundamentale ale Transilvaniei / Victor Jinga. - ed. a 2-a. - Brașov : Muzeul Județean de Istorie, 1995.

785 p. ; 25 cm.

ISBN 973-96352-5-3

III 19939; 94(498.4)/J54

 

JOSAN, NICOLAE.

românii din Munții Apuseni de la Horea și Avram Iancu la Marea Unire din 1918 / Nicolae Josan. - Alba Iulia : Altip, 2001.

467 p. ; 27 cm.

ISBN 973-8141-22-2

III 19940; 94(498)"1918"/J75

 

KÜRENBERG, JOACHIM VON.

Carol al II-lea și Doamna Lupescu / Joachim von Körenberg ; traducere de Liana Fieraru. - București : Editura Științifică, 2000.

256 p. ; 18 cm - (Adevăr-Neadevăr).

ISBN 973-44-0284-6

I 4260 ; 94(489)"20/..."/K93

 

LAZAROVITS, ERNŐ.

Călător prin iad : povestea adevărată a unui supraviețuitor / Erno Lazarovits ; prefață de Oliver Lustig ; traducere din limba engleză de Cristina Caroline Paula Paul. - Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român, 2004.

172 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86871-5-2

II 37031; 94(4)"20/..."/L11

 

LĂCUSTĂ, IOAN.

Zece alegeri interbelice : 1919-1937 : cine a câștigat? / Ioan Lăcustă. - [București] : Pro, [1997].

226 p. ; 22 cm.

ISBN 973-98276-7-5

II 38044; 94 "1919/1937/L11

 

MANOLESCU, RADU.

Socotelile Brașovului : registrele vigesimale / Radu Manolescu ; ediție anastatică îngrijită de : Ionel Cândea și Radu Ștefănescu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2005-2007.

5 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-9469-63-9

Vol. 1 : 1497-1545. - 2005. - 587 p. - ISBN 973-9469-64-7

Vol. 2 : 1546-1547. - 2005. - 491 p. - ISBN 973-9469-66-3

Vol. 3 : 1548-1549. - 2006. - 650 p. - ISBN 973-9469-78-7

Vol. 4 : 1550-1554. - 2006. - 647 p. - ISBN 973-9469-70-1

Vol. 5 : 1542-1554. - 2007. - 333 p. - ISBN 978-973-9469-89-0

III 19964; 930/M27

 

Memoriile Principelui Nicolae Suțu mare logofăt al Moldovei 1798-1871 / traducere din limba franceză, introducere, note și comentarii de Georgeta Penelea Filitti. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1997.

392 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-084-9

II 33477; 94(498)"18/19"/M57

 

MITU, SORIN.

Imagini europene și mentalități românești din Transilvania la începutul epocii moderne / Sorin Mitu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2000.

323 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8095-25-5

II 38052; 94(498.4)/M81

 

Național și universal în istoria românilor : studii oferite prof. dr. Șerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 ani / Paul Cernovodeanu, Andrei Pippidi, Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, ... - București : Editura Enciclopedică, 1998.

[1] f. portr., 487 p. ; 24 cm.

ISBN 973-45-0242-5

III 19954; 94(498)"13/19"/N26

 

NICOARĂ, SIMONA.

Mitologiile revoluției pașoptiste românești : istorie și imaginar / Simona Nicoară. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999.

349 p. ; 25 cm - (Ideologii. Mentalități. Imaginar).

ISBN 973-595-055-3

III 19937; 94(498)/N59

 

NOUZILLE, JEAN.

Calvarul prizonierilor de război români în Alsacia-Lorena : 1917-1918 / Jean Nouzille ; pref. de Dumitru Preda. - București : Semne '94, 1997.

182 p. : il., h., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-9318-18-5

III 19936; 94(498)"1917/1918"/N83

 

PINTESCU, FLORIN.

Istoria medie universală : prelegeri / Florin Pintescu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2004-.

[părți] ; 21 cm.

ISBN 973-666-110-5

Partea I. - 2004. - 120 p.

II 38111; 94(100)04/14/P66

 

Rapoarte consulare și diplomatice engleze privind principatele dunărene : 1800-1912 / ed. Paul Cernovodeanu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2007.

487 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9469-84-1

III 19970; 94"1800/1812/R11

 

Războiul Crimeii : 150 de ani de la încheiere / coord. Adrian Silvian Ionescu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2006.

322 p. ; 26 cm.

ISBN 973-9469-82-5

III 19972; 94(477)CRIMEEA/R11

 

ROMAN, ALEXANDRU.

Arhivistica : manual / Alexandru Roman. - Chișinău : U.S.M, 1997.

204 p. : tab. ; 20 cm.

II 38124; 930/R70

 

România : istorie în documente / ed. Ștefan Ștefănescu, Ioan Scurtu. - București : Arhivele Statului din România, 1992.

285 p. ; 32 cm.

ISBN 973-95711-0-7

V 232; 94(498)/R61

 

SÎRBU, VALERIU.

Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor / Valeriu Sîrbu. - Galați : Porto-Franco, 1993.

251 p. ; 24 cm - (Biblioteca Istros ; 3).

ISBN 973-557-300-8

III 19946; 94(498)/S53

 

Transilvania și sașii ardeleni în istoriografie / Asociația de Studii Transilvane Heidelberg. - Sibiu ; Heidelberg : Hora ; Arbeitskreis fr Siebenbrgische Landeskunde, 2001.

221 p. ; 23 cm - (Transsylanica).

ISBN 973-8226-01-5

III 19943; 94(498.4)/T81

 

TUCĂ, FLORIAN.

2000 de ani de statalitate, creștinism și cultură în spațiul românesc : repere cronologice sau picături din istoria neamului / dr. Florian Tucă, prof. Nicolae Ionescu, prof. Romulus Raicu ; coord. dr. Florian Tucă. - București : Sylvi, 2000.

2 vol. ; 21 cm.

ISBN 973-9488-48-X

Vol. 1 : De la geto-daci până la Unirea cea Mare de la 1 decembrie 1918. - VI, 540 p. - ISBN 973-9488-49-8

Vol. 2 : De la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 până în ziua de 15 ianuarie 2000. - 522 p. - ISBN 973-9488-50-1

II 38015; 94(498).../19/T90

 

TUDOR, ALINA.

Amurgul ilegaliștilor : Plenara C.C. al P.M.R. din 9-13 iunie 1958 / Alina Tudor, Dan Cătănuș ; postfață de : dr. Florin Constantiniu (Membru corespondent al Academiei Române). - București : Editura Vremea, 2000.

256 p. ; 20 cm - (Fapte. Idei. Documente (FID)).

ISBN 973-9423-56-6

II 38006 ; 94(498)"20"/T91

 

ȚURCANU, ION.

Istoria românilor : cu o privire mai largă asupra culturii / Ion Țurcanu ; editori : Victor Spinei, Ionel Cândea. - Brăila : Editura Istros, 2007.

826 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-1871-02-8

IV 8156; 94(498)/T94

 

ZUB, ALEXANDRU.

De la istoria critică la criticism : istoriografia Română sub semnul modernității / Al. Zub. - București : Editura Enciclopedică, 2000.

382 p. ; 27 cm.

ISBN 973-45-0340-5

III 19958; 930/Z91

TOP