Titluri noi intrate în bibliotecă – ianuarie - aprilie 2009


0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

008 Cultură şi civilizaţie

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare

06 Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Ştiinţe economice

34 Drept. Jurisprudenţă

35 Administraţie publică. Artă militară

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

51 Matematică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)

621.5 Tehnica frigului

621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de maşini

629.5 Tehnică navală

63 Ştiinţe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

68 Mecanică fină

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

908 Monografii ale localităţilor

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie


0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. BIBLIOTECONOMIE


BARBU, VIOLETA.

Miniatura brâncovenească : manuscrise ilustrate şi ornamentate / Violeta Barbu. - Bucureşti : Meridiane, 2000.

125 p. ; 24 cm.

ISBN 973-33-0431-X

III 20178; 091/B11


MITRIC, OLIMPIA.

Manuscrise româneşti din Moldova : catalog / Olimpia Mitric ; prefaţă de prof.dr. Gabriel Ştrempel. - Iaşi : Junimea, 2006-.

[ vol. ] ; 24 cm.

ISBN 973-37-1213-2.

vol. 2. - 2007. - 501 p. - ISBN 978-973-37-1213-8

III 19237; 001/M82

TOP


004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor


BOSSÉ, ÉLOI.

Concepts, models, and tools for information fusion / Éloi Bossé, Jean Roy, Steve Wark. - Boston ; London : Artech House, ©007.

xv, 376 p. : fig., sch., diagr. ; 26 cm - (Intelligence and Information Operations Library).

ISBN 1-59693-081-0 ISBN 978-1-59693-081-0

III 20158; 004.89/B71


DAS, SUBRATA.

High-level data fusion / Subrata Das. - Boston ; London : Artech House, ©008.

xix, 373 p. : fig., sch., diagr. ; 24 cm - (Electronic Warfare Library).

ISBN 1-59693-281-3 ISBN 978-1-59693-281-4 : 339 lei.

III 20157; 004.89/D20


MAZILESCU, VASILE.

Impactul managementului cunoştinţelor în sinteza sistemelor inteligente în economie : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Mazilescu ; cond. şt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

V, 99 p. ; 21 cm.

II 38435; 004.8/M53


MAZILESCU, VASILE.

Impactul managementului cunoştinţelor în sinteza sistemelor inteligente în economie : teză de doctorat / drd. Vasile Mazilescu ; cond. şt. prof. dr. ec. Niculae Niculescu. - [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

VI, 302 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8226; 004.8/M53


Scientific and educational GRID applications / ed. : Horia-Nicolai Teodorescu, Mitică Craus. - Iaşi : Politehnium, 2008.

145 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-236-9

III 20117; 004.75/S37

TOP008 Cultură şi civilizaţie


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Contribuţii la istoria iluminismului românesc din Transilvania : Ioan Corneli (1762-1848) / Constantin Mălinaş. - Oradea : Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", 2003.

316 p. ; 24 cm.

ISBN 973-0-03107-X

III 20127; 008(498)"17/18"/M11


MUREŞIANU, MIRCEA.

Cultură şi civilizaţie / Mircea Mureşianu. - Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş : Editura "Dragoş Vodă", 2003.

172 p. : h. ; 21 cm.

ISBN 973-8274-06-0

II 38417; 008(3)/M96


OIŞTEANU, ANDREI.

Imaginea evreului în cultura română : studiu de imagologie în context est-central european / Andrei Oişteanu. - Ed. ilustrată. - Bucureşti : Humanitas, 2001.

471 p. ; 23 cm.

ISBN 973-50-0186-1

III 19991; 008/O-35


Teoria formelor fără fond / antologie, prefaţă şi note de M. Ungheanu. - Galaţi : Porto-Franco, 1996.

324 p. ; 20 cm - (Doctrine româneşti ; 1).

ISBN 973-557-447-0

II 38401; 008(498)/T43


VASILESCU, VIRGIL.

Semnele pământului : cultură şi civilizaţie carpatică / Virgil Vasilescu. - Bucureşti : Arhetip-RS, 1996.

185 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97395-5-5

II 38391; 008/V11

TOP


02 Biblioteconomie


BĂLĂEŢ, DUMITRU.

Civilizaţia de bibliotecă - unde ne aflăm şi unde ar trebui să ajungem / prof. dr. Dumitru Bălăeţ. - Călăraşi : Agora, 2003.

334 p. : fotogr. ; 23 cm.

ISBN 973-8295-25-4

III 20184; 02/B19


BULUŢĂ, GHEORGHE.

Bibliologie românească : idei, portrete, controverse / Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008.

283 p. ; 24 cm - (Universitaria. Informare - Comunicare).

ISBN 978-973-712-383-1

III 20129; 02/B91


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Medalia ca document de bibliotecă / Constantin Mălinaş. - Oradea : Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2007.

200 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-0-05007-3

III 20128; 02/M11


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Sfragistica de bibliotecă : propunere de curs special / Constantin Mălinaş. - Oradea : Asociaţia Română pentru Ex Libris, 2006.

118 p. ; 19 cm.

ISBN 973-0-04455-4

II 38345; 02/M11


NICULESCU, ZENOVIA.

Geneza clasificării de bibliotecă / dr. Zenovia Niculescu. - Bucureşti : ABBPR, 1996.

156 p. ; 21 cm.

II 38236; 02(075.8)/N68


SHELDON, BROOKE E.

Cadre de conducere în biblioteci : strategii ale succesului / Brooke E. Sheldon ; trad. Hermina G. B. Anghelescu. - Bucureşti : ABBPR, 1996.

104 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97354-4-4

II 38268; 025/S52

TOP


030 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare


CARAMAN FOTEA, DANIELA.

Dicţionar rock, pop, folk / Daniela Caraman Fotea, Cristian Nicolau. - Bucuresti : Humanitas, 1999.

616 p. ; 23 cm - (Dicţionare).

ISBN 973-28-0910-8

III 20167; D78/C23


CĂUŞ, BOGDAN.

Figuri de armeni din România : dicţionar / Bogdan Căuş. - Bucureşti : Ararat, 1997.

274 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-01-X

II 38357; D31/C11


CEBUC, ALEXANDRU.

Enciclopedia artiştilor români contemporani / Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu. - Bucureşti : Editura ARC, 1996-.

[vol.] : fotogr. color ; 31 cm.

ISBN 973-97341-3-5

Vol. 1. - 1996. - 208 p.

V 235; E73/C33


CONSTANTINESCU, GRIGORE.

Splendorile operei : dicţionar de teatru liric / Grigore Constantinescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

257 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4940-9

II 38358; D78/C64


CRAIA, SULTANA.

Dicţionar de comunicare, mass-media şi ştiinţa informării / Sultana Craia. - Bucureşti : Meronia, 2008.

214 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-7839-41-1

II 38348; D316/C82


CRISTEA, VALERIU.

Dicţionarul personajelor lui Creangă / Valeriu Cristea. - [Bucureşti] : Viitorul Românesc, 1995-.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 973-9172-16-4

Vol. 1 : Columna amintirilor. - 1995. - 319 p. - ISBN 973-9172-16-4

II 38263; D82/C87


Dicţionar analitic de opere literare româneşti / coordonator şi revizie ştiinţifică de Ion Pop. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 1999-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-686-111-2

vol. 2 : E-L. - 1999. - 423 p. - ISBN 973-686-008-6

III 18030; D82/D39


Dicţionar enciclopedic de pshihologie / Tica Creţu, Rodica Demetrescu, Mihai Golu, George Ionescu, ... ; coordonator : Ursula Şchiopu . - Bucureşti : Editura Babel, 1997.

740 p. ; 24 cm.

ISBN 973-48-1027-8

III 20050; D159.9/D39


HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH.

Enciclopedia ştiinţelor filozofice / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; traducere de : D.D. Roşca, Virgil Bogdan, Constantin Floru, ... - Bucureşti : Editura Academiei RPR, 1962-.

[vol.] ; 21 cm.

vol. 3 : Filozofia spiritului / traducere de Constantin Floru : Humanitas. - 1996. - 368 p. - ISBN 973-28-0572-2

II 178; E14/H43


PÂRVU, CONSTANTIN.

Universul plantelor / prof. dr. Constantin Pârvu (Laureat al Premiului Academiei Române). - Ed. a 4-a, reviz. şi compl. - Bucureşti : ASAB, 2006.

1038 p. + LXIV pl. color : il. ; 25 cm.

ISBN 973-7725-10-7

III 20098; E58/P37


POPA, IOAN-LUCIAN.

Dicţionar englez-român de termeni folosiţi în afaceri / Ioan-Lucian PopA. - Iaşi : Institutul European, 2006.

224 p. ; 17 cm - (Dicţionar ; 15).

ISBN 973-611-411-2 ISBN 978-973-611-411-3

I 4271; D65/P79


TIKTIN, H.

Rumänisch-Deutsches Wörterbuch / H. Tiktin ; editori : Paul Miron, Elsa Lüder. - Cluj-Napoca : Clusium, [s.a.].

[vol.] ; 31 cm.

ISBN 973-555-393-7.

Band 2 : D-O. - 2003. - 881 p.

V 236; D81/T59

TOP


06 Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee


Ghidul muzeelor şi colecţiilor din România / coord. Irina Oberländer-Târnoveanu ; Ministerul Culturii, Direcţia Muzee şi Colecţii. - [Bucureşti] : cIMeC, 2000.

XII, 320 p. ; 24 cm.

ISBN 973-99088-7-X

III 20071; 069/G49


PAULESCU, NICOLAE C.

Francmasoneria / Nicolae C. Paulescu ; cu un cuvânt înainte de Gheorghe Buzatu ; ed. îngrij. de Radu-Dan Vlad. - Bucureşti : Majadahonda, 1996.

104 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97480-0-7

II 38255; 061.2/P45

TOP


070 Jurnalism


Bibliografie radiofonică românească / cuvânt înainte de : prof. univ. dr. Şerban Papacostea ; coordonator : Liliana Muşeţeanu. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 1998-2003.

3 vol. ; 23 cm - (Biblioteca Radio).

ISBN 973-98662-2-0.

Vol. 1 : 1928-1935. - 1998. - 592 p. - ISBN 973-98662-9-8

Vol. 2 : 1936-1940. - 2000. - 479 p. - ISBN 973-99057-4-9

Vol. 3 : 1941-1944. - 2003. - 528 p. - ISBN 973-7902-15-7

III 20070; 070/B51


CRAIA, SULTANA.

Presă şi societate la români : o istorie a mentalităţilor în periodicele româneşti : sentimente, prejudecăţi, atitudini / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca, 2006.

158 p. ; 20 cm - (Istorie literară).

ISBN 973-712-195-3 ISBN 978-973-712-195-0

II 38346; 070/C82

TOP


1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


ANTOHI, SORIN.

Civitas imaginalis : istorie şi utopie în cultura română / Sorin Antohi. - Ed. a 2-a rev. cu un post-scriptum din 1999. - Iaşi : Polirom, 1999.

348 p. ; 18 cm - (Plural. Idei contemporane).

ISBN 973-683-181-7

I 4267; 16/A62


ARISTOTEL.

Despre interpretare / Aristotel ; traducere, cuvînt înainte, note şi comentariu de Constantin Noica. - Bucureşti : Humanitas, 1998.

295 p. ; 17 cm - (Filozofie. Ø. Marile cărţi mici ale gîndirii universale ; 29).

ISBN 973-28-0886-1

I 4268 ; 14/A78


Artă, tehnologie şi spaţiu public / coord. Ciprian Mihali. - Cluj-Napoca : Paideia, 2005.

201 p. ; 21 cm.

ISBN 973-596-254-3

II 38269; 141/A84


BĂLIN, ION.

Silogistica tradiţională şi modernă : contribuţii româneşti / Ion Bălin. - Bucureşti : Nemira, 1996.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9177-90-5

II 38300; 162/B22


BĂNCILĂ, VASILE.

C. Rădulescu-Motru / Vasile Băncilă. - Constanţa : Ex Ponto, 1997.

162 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98302-3-4

II 38407; 14(498)/B26


BĂRNUŢIU, SIMION.

Istoria filosofiei / Simion Bărnuţiu ; ediţie princeps după manuscris, realizată de : Ioan Chindriş, Mihai-Teodor Racoviţan ; coordonator : Ioan Chindriş. - Ed. princeps. - Bucureşti : România Press, 2000-2002.

2 vol. : il. ; 20 cm.

Vol. 1 / realizator : Gavril Matei. - 2000. - 256 p. - (Cartea de căpătâi ; 5, I). - ISBN 973-99696-7-4

Vol. 2 / realizator : Ionuţ Isac. - 2002. - 224 p - (Cartea de căpătâi ; 5, II). - ISBN 973-8236-32-0

II 38388; 1/B33


BÂTLAN, ION.

Ştiinţa neştiinţei noastre : studii şi eseuri filosofice / Ion Bâtlan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

148 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-5373-2

II 38400; 16/B37


BLAGA, LUCIAN.

Despre conştiinţa filosofică / Lucian Blaga . - Bucureşti : Humanitas, 2003.

224 p. ; 18 cm - (Blaga).

ISBN 973-50-0399-6

I 4269 ; 17/B56


BLAGA, LUCIAN.

Experimentul şi spiritul matematic / Lucian Blaga . - Bucureşti : Humanitas, 1998.

238 p. ; 20 cm - (Blaga).

ISBN 973-28-0814-4

II 38217; 16/B56


BLAGA, LUCIAN.

Opere / Lucian Blaga. - Bucureşti : Editura Minerva, -1995.

[vol.] ; 21 cm - (Centenar Lucian Blaga 1895-1995).

vol. 12 : Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea / ediţie îngrijită de George Ivaşcu. - 1995. - 181 p. - ISBN 973-21-0444-9

II 38307; 14/B56


BLAGA, LUCIAN.

Trilogia cunoaşterii / Lucian Blaga. - Bucureşti : Humanitas, 2003.

3 vol. ; 18 cm - (Blaga).

ISBN 973-50-0325-2

Vol. 1 : Eonul dogmatic. - 189 p. - ISBN 973-50-0326-0

Vol. 2 : Cunoaşterea luciferică. - 231 p. - ISBN 973-50-0327-9

Vol. 3 : Cenzura transcendentală. - 191 p. - ISBN 973-50-0328-7

I 4270; 16/B56


BRĂDĂŢAN, COSTICĂ.

O introducere la istoria filosofiei româneşti în secolul XX / Costică Brădăţan ; postfaţă de Ion Ianoşi. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

264 p. ; 24 cm - (Istoriile secolului XX).

ISBN 973-577-293-0

III 20047; 1/B75


BRÉHIER, ÉMILE.

Filosofia lui Plotin / Émile Bréhier ; traducere de Dan Ungureanu. - Timişoara : Amarcord, 2000.

180 p. ; 20 cm - (Filosofie).

ISBN 973-9244-90-4

II 38370; 14/B82


CONSTANDACHE, GEORGE G.

Dilema lui Blaga : creaţie sau iubire / G. G. Constandache. - Bucureşti : Universal Dalsi, [199-].

243 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8157-21-8

II 38376; 141(498)/C66


FREGE, GOTTLOB.

Scrieri logico-filosofice / Gottlob Frege ; traducere, studiu introductiv, notiţe introductive şi note de Sorin Vieru . - Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1997.

[vol.] ; 20 cm - (Clasicii filozofiei universale).

Vol. 1. - 1977. - 347 p.

II 38343; 16/F89


IOAN, PETRU.

Logică şi filosofie : restanţe, radiografii, retrospective / Petru Ioan. - Iaşi : Institutul European, 1996.

300 p. ; 23 cm - (Sinteze ; 10).

ISBN 973-9148-96-4

III 20057; 16/I-61


ISAC, IONUŢ.

Metamorfozele gândului / Ionuţ Isac, Vasile Zvăncescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, -2005.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 2 : Momente din istoria gândirii româneşti. - 2005. - 311 p. - ISBN 973-686-674-2

II 38420; 14/I-81


JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR.

Tratat despre moarte / Vladimir Jankélévitch ; traducere : Ilie Gyurcsik, Margareta Gyurcsik. - Timişoara : Amarcord, 2000.

458 p. ; 21 cm - (Filosofie).

ISBN 973-9244-93-9

II 38178; 111/J25


LAIGNEL-LAVASTINE, ALEXANDRA.

Filozofie şi naţionalism : paradoxul Noica / Alexandra Laignel-Lavastine. - Bucureşti : Humanitas, 1998.

390 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0852-7

II 38322; 111/L11


Miturile lui Platon [antologie platoniană] / antologie şi studiu introductiv de Cristian Bădiliţă. - Bucureşti : Humanitas, 1996.

192 p. ; 20 cm - (Antologii).

ISBN 973-28-0673-7

II 38301; 14/M81


MORARU, CORNEL.

Constantin Noica : monografie, antologie cometată, receptare critică / Cornel Moraru. - Braşov : Aula, 2000.

112 p. ; 20 cm - (Canon).

ISBN 973-8206-17-0

II 38313; 11/M89


MORARU, ION.

Paradigma psihologiei haologice : aplicaţii ale teoriei haosului în psihologie / Ion Moraru ; prefaţă de : prof. univ. dr. Cornel Popa. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2000.

132 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9409-79-2

II 38396; 159.9/M89


MUNTEANU, ANCA.

Un început care se numeşte Freud / Anca Munteanu. - [Iaşi] : Editura Sedona, 1997-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-9345-03-4

vol. 1 : Avatarurile psihanalizei. - 1997. - 238 p.

III 20163; 199.96/M95


NEACŞU, ADRIANA.

Metafizica binelui la Plotin / Adriana Neacşu. - Bucureşti : Casa de Presă şi Editură "Mihai Dascal", 1996 (Semne).

200 p. ; 19 cm.

ISBN 973-97262-2-4

II 38238; 11/N30


NIETZSCHE, FRIEDRICH.

Naşterea filosofiei în epoca tragediei greceşti / Friedrich Nietzsche ; trad. şi note Mircea Ivănescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1998.

115 p. ; 20 cm - (Athenaeum).

ISBN 973-35-0726-1

II 38234; 141/N57


NOICA, CONSTANTIN.

21 de conferinţe radiofonice : 1936-1943 / Constantin Noica. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

186 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0134-9

II 38215; 1/N84


NOICA, CONSTANTIN.

Cuvînt împreună despre rostirea românească / Constantin Noica. - Bucureşti : Humanitas, 1996.

397 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0643-5

II 38223; 111/N84


NOICA, CONSTANTIN.

Manuscrisele de la Cîmpulung : reflexii despre ţărănime şi burghezie / Constantin Noica. - Bucureşti : Humanitas, 1977.

212 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0779-2

II 38221; 111/N84


NOICA, CONSTANTIN.

Şase maladii ale spiritului contemporan / Constantin Noica. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

174 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0731-8

II 38220; 14/N84


PALADE, BRÎNDUŞA.

Renovatio mundi : eseu despre mileniu între tradiţii apocaliptice şi modernitate / Brânduşa Palade. - Bucureşti : Persona, 1998.

155 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99006-0-7

II 38237; 113/P11


PETROVICI, ION.

Filosofi contemporani : studii istorico-filosofice / Ion Petrovici. - Bucureşti : Garamond, ©997.

293 p. ; 20 cm - (Etos şi Logos).

ISBN 973-9217-27-3

II 38228; 14/P60


PETROVICI, ION.

Schopenhauer : viaţa şi opera / Ion Petrovici ; ed., postf. şi bibliogr. de Alexandru Boboc. - [Bucureşti] : Garamond, [s. a.].

167 p. ; 20 cm - (Etos şi Logos).

ISBN 973-9140-15-7

II 38229; 14/P60


PÖGGELER, OTTO.

Drumul gîndirii lui Heidegger / Otto Pöggeler ; traducere din germană de Cătălin Cioabă. - Bucureşti : Humanitas, 1998.

272 p. ; 23 cm - (Monografii).

ISBN 973-28-0879-9

III 20030; 14/P74


RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN.

Elemente de metafizică : pe baza filosofiei kantiene / Constantin Rădulescu-Motru. - ediţie definitivă. - Iaşi : Editura Timpul, 1997.

254 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9210-57-0

II 38306; 14(498)/R18


ROŞCA, D. D.

Atitudini : interviuri, studii şi articole, evocări / D. D. Roşca ; selecţie şi organizare, argument şi note de Călina Mare ; îngrij. interviurilor proprii de Cornel Pop. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

195 p. ; 20 cm - (Akademos).

ISBN 973-30-4592-6

II 38379; 14(498)/R74


ŞORA, MIHAI.

Filosoficale : filosofia ca viaţă / Mihai Şora. - Bucureşti : Elion, 2000.

199 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99903-5-5

II 38257; 141/S65

TOP


2 RELIGIE. TEOLOGIE


COOMARASWAMY, ANANDA K.

Hinduism şi budism / Ananda K. Coomaraswamy ; traducere de George Popa. - Iaşi : Editura Timpul, 1997.

176 p. ; 21 cm - (Orientalia).

ISBN 973-9210-33-3

II 38199; 29/C70


CULIANU, IOAN PETRU.

Gnozele dualiste ale Occidentului : istorie şi mituri / Ioan Petru Culianu ; traducere de Tereza Culianu-Petrescu ; cuvînt înainte al autorului ; postfaţă de H.-R. Patapievici. - Bucureşti : Nemira, 1995.

384 p. ; 20 cm - (Opere complete).

ISBN 973-569-126-4

II 38389; 29/C94


HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA.

Dumnezeu în căutarea omului : o filozofie a iudaismului / Abraham Joshua Heschel ; trad. Ştefan Iureş. - Bucureşti : Hasefer, 2001.

575 p. ; 21 cm - (Judaica).

ISBN 973-8056-28-4

II 38185; 296/H42


Icoana Maicii Domnului sec. XVII-XX : catalogul expoziţiei / coord. Paula Popoiu. - ed. a 2-a. - Craiova : Universitaria, 2008.

100 p. ; 20 cm.

II 38334; 261.5/I 33


IOAN PAUL II PAPA.

Enciclice / Papa Ioan Paul al II-lea ; pref. Ioan Robu ; trad. de Larisa Balbuzan, Iulia Cojocariu, Wilhelm Dancă ; coord. Monsenior prof. dr. Vladimir Petercă. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano Catolice de Bucureşti, 2008.

880 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1891-02-6

III 20111; 252.81.9/I-61


KOLANGIAN, SUREN.

Vasken I (1908-1994) : Patriarh Suprem al tuturor armenilor (1955-1994) / Suren Kolangian ; traducere, note şi adaptare în limba armeană de Madeleine Karacaşian. - Bucureşti : Ararat, 1998.

175 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-12-5

II 38293; 26/28/K69


MĂLINAŞ, IOAN MARIN.

Situaţia învăţământului bisericesc al românilor în contextul reformelor şcolare din timpul domniei împărătesei Maria Tereza (1740-80), a împăraţilor Iosif al II-lea (1780-90) şi Leopold al II-lea (1790-92) / Arhimandrit dr. Ioan Marin Mălinaş. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1994.

235 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96582-1-0

III 20142; 261.6/M11


MICU-KLEIN, ION-INOCENŢIU.

Arhieraticon / Inochentie Micu-Klein ; studiu introductiv : Ioan Chindriş ; transcrierea textului : Florica Nuţiu, Ioan Chindriş. - Ed. după originalul manuscris. - Bucureşti : România Press, 2000 (Crater).

136 p. ; 24 cm - (Cartea de căpătâi ; 6).

ISBN 973-99696-1-5

III 20170; 26/28/M66


Obiecte rituale iudaice din România : [album] / Hary Kuller, I. Kara, Irina Cajal-Marin, L. Benjamin, P. Petrescu ; coord. Hary Kuller. - Bucureşti : Hasefer, 1999.

191 p. : fotogr. ; 30 cm.

ISBN 973-9275-69-7

V 233; 296.3/O-13


PETRU MOVILĂ, MITROPOLIT.

Mărturisirea ortodoxă / Petru Movilă ; editat de preotul Niculae M. Popescu, diac. Gheorghe I. Moisescu ; precuvâtare de Tit Simedrea - Mitropolitul Banatului. - Ed. biblingvă. - Iaşi : Junimea, 2001.

358 p. : 8 pl. ; 22 cm.

ISBN 973-37-0619-1

II 38233; 26/28/M92


STĂNILOAE, DUMITRU.

Reflecţii despre spiritualitatea poporului român / Dumitru Stăniloae. - Bucureşti : Elion, 2001.

203 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85040-9-0

II 38258; 281.9/S75


TODEA-GROSS, CHRISTA.

Îndrumarul medical şi creştin despre viaţă al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România / dr. Christa Todea-Gross, pr. prof. dr. Ilie Moldovan. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2008.

445 p. : fotogr. ; 21 cm.

ISBN 978-973-1714-45-5

II 38329; 241.1/T68

TOP


31 Statistică. Demografie. Sociologie


Cercetarea selectivă : studii de caz, proiecte / Cristian Valentin Hapenciuc, Iulian Condratov, Pavel Stanciu... - ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

453 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-30-2384-5

II 38344; 316/C35


CHELCEA, LIVIU.

România profundă în comunism : dileme identitare, istorie locală şi economie secundară la Sântana / Liviu Chelcea, Puiu Lăţea ; prefaţa de Sorin Antohi. - Bucureşti : Nemira, 2000.

256 p. ; 20 cm - (Societatea politică).

ISBN 973-569-267-0

II 38187; 316/C40


CUCU-OANCEA, OZANA.

Trăirea sărbătorilor : între meditaţie şi petrecere / Ozana Cucu-Oancea ; cuvânt înainte de Ilie Bădescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2001.

282 p. ; 20 cm - (Suflet şi realitate).

ISBN 973-22-0858-9

II 38277; 316/C93


KLIGMAN, GAIL.

Politica duplicităţii : controlul reproducerii în România lui Ceauşescu / Gail Kligman ; traducere din engleză de Marilena Dumitrescu. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

367 p. ; 23 cm - (Procesul comunismului).

ISBN 973-50-0104-7

III 20034; 314/K56


MARINA, LUCIAN.

Rămânerea în societate : monografii ale îmbătrânirii / Lucian Marina. - Deva : Editura Emia, 2003.

200 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Universitaria).

ISBN 973-8163-78-1

III 20063; 316/M39


SANDU, DUMITRU.

Sociologia tranziţiei : valori şi tipuri sociale în România / Dumitru Sandu. - Bucureşti : Staff, 1996.

281 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96796-5-X

II 38239; 316/S11

TOP


32 Politică


ADAMEŞTEANU, GABRIELA.

Cele două Românii : articole şi fragmente memorialistice / Gabriela Adameşteanu. - Iaşi : Institutul European, 2000.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 973-611-106-7

II 38432; 321/A18


ANDREESCU, GABRIEL.

Ruleta : români şi maghiari, 1990-2000 / Gabriel Andreescu. - Iaşi : Polirom, 2001.

360 p. ; 18 cm - (Ego. Jurnal tematic).

ISBN 973-683-786-6

I 4266; 323/A52


ANDREESCU, GABRIEL.

Solidaritatea alergătorilor de cursă lungă / Gabriel Andreescu. - Iaşi : Polirom, 1998.

192 p. ; 18 cm - (Ego. Jurnal tematic).

ISBN 973-683-039-X

I 4265 ; 323/A52


BAZAC, ANA.

Geopolitică / Ana Bazac. - Bucureşti : Cartea Universitară, 2003.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-7956-19-2.

Vol. 1 : Imperiul şi războiul. - 211 p. - ISBN 973-7956-21-4

Vol. 2 : Războiul din Irak în contextul războaielor de după căderea "Cortinei de fier". - 371 p. - ISBN 973-7956-22-2

II 38398; 321/B38


BIBERE, OCTAV.

Uniunea Europeană : între real şi virtual / Octav Bibere. - Bucureşti : All Educational, 1999.

287 p. ; 20 cm - (Politic).

ISBN 973-9431-60-7

II 38414; 342.2/B51


BÎTFOI, DORIN-LIVIU.

Petru Groza, ultimul burghez : o biografie / Dorin-Liviu Bîtfoi. - Bucureşti : Compania, 2004.

566 p. : fotogr. ; 20 cm - (Figuri & Clipe).

ISBN 973-8119-88-X

II 38375; 328/B54


BRAUD, PHILIPPE.

Grădina deliciilor democraţiei : pentru o lectură psiho-afectivă a regimurilor pluraliste / Philippe Braud ; traducere de Adriana şi Mihai Mitu. - Bucureşti : Globus, 1991.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-49-0031-5

II 38309; 321/B81


BRUNEA-FOX, F.

Oraşul măcelului : jurnalul rebeliunei şi al crimelor legionare / F. Brunea-Fox ; prefaţă de Z. Ornea. - Bucureşti : Hasefer, 1997.

112 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-9235-16-6

II 38209; 323/B85


BUCUR, CONSTANTIN.

Poliţia politica în acţiune : un scandal public din România postdecembristă : "interceptările telefonice ilegale" / căpitan(r) SRI Constantin Bucur. - Bucureşti : Evenimentul Românesc, 2000.

136 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99233-5-6

II 38323; 323/B87


BUSEK, ERHARD.

Austria şi Balcanii / Erhard Busek ; traducere de Georgeta Chiţacu ; ediţie îngrijită de Sebastian Chiruţă. - Iaşi : Institutul European, 2001.

224 p. ; 19 cm - (Secolul XX ; 14).

ISBN 973-611-207-1

II 38450; 327/B96


CHIVULESCU, NICOLAE.

Armand Călinescu, omul de oţel al României / Nicolae Chivulescu. - [Bucureşti] : Editura Ministerului de Interne, 1995.

254 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-96979-8-4

II 38188; 325/C45


CRĂIUŢU, AURELIAN.

Elogiul libertăţii : studii de filosofie politică / Aurelian Crăiuţu. - Iaşi : Polirom, 1998.

224 p. ; 20 cm - (Collegium. Sociologie. Ştiinţe politice).

ISBN 973-683-080-2

II 38190; 32/C82


CRISTOIU, ION.

Un pesimist la sfîrşit de mileniu : eseuri / Ion Cristoiu. - Bucureşti : Evenimentul Românesc, 1999.

704 p. ; 27 cm.

ISBN 973-98249-5-1

IV 8199; 32/C88


Doctrine politice : concepte universale şi realităţi româneşti / coordonator : Alina Mungiu-Pippidi. - Iaşi : Polirom, 1998.

279 p. ; 23 cm - (Collegium. Sociologie. Ştiinţe politice).

ISBN 973-683-052-7

III 20054; 32/D61


DUCA, I. G.

Memorii / I.G. Duca ; ediţie şi indice adnotat de Stelian Neagoe. - Timişoara : Helicon, [1990].

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 2 : Neutralitatea : Partea II (1915-1916). - 1993. - 200 p. - ISBN 973-9133-64-9

II 38361; 329/D86


EMINESCU, MIHAI.

Opera politică / M. Eminescu ; ediţie îngrijită de Bucur Popescu, Petru Demetru Popescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1999-2000.

2 vol. ; 21 cm.

vol. 1. - 1999. - 624 p.

vol. 2 : 1880-1883. - 2000. - 600 p. - ISBN 973-22-0844-9

II 38288; 32/E48


FICEAC, BOGDAN.

Tehnici de manipulare / Bogdan Ficeac. - Bucureşti : Nemira, 1996.

224 p. ; 20 cm - (Politica).

ISBN 973-9177-82-4

II 38367; 32/F47


HUDIŢA, IOAN.

Jurnal politic / Ioan Hudiţă ; studiu introductiv, note şi indice de academician Dan Berindei. - Iasi : Institutul European, 1998-.

[vol.] ; 23 cm.

vol. 1 : 1 ianuarie 1940 - 6 septembrie 1940. - 1998. - 360 p. - (Memorii ; 10). - ISBN 973-586-113-5

vol. 2 : 7 septembrie 1940 - 8 februarie 1941. - 2000. - 295 p. - (Memorii ; 15). - ISBN 973-586-026-0

vol. 3 : 9 februarie - 21 iunie 1941 . - 2002. - 230 p. - (Memorii ; 19). - ISBN 973-611-193-8

III 20161; 94(498)”20”/H91


ILIESCU, VASILE.

Statul : utopie şi realitate / Vasile Iliescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1996-1998.

[vol.] ; 21 cm - (Universitaria).

vol. 1 : Antichitate. Ev Mediu. Renaştere. - 1996. - 176 p. - ISBN 973-35-0554-4

vol. 2 : Statul Papal. - 1996. - 192 p. - ISBN 973-35-0592-7

vol. 3 : Epoca modernă. - 1998. - 176 p. - ISBN 973-35-0686-9

II 38226; 321/I-44


IOANID, RADU.

Răscumpărarea evreilor : istoria acordurilor dintre România şi Israel / Radu Ioanid ; traducere de : Ciprian Dumea, Mirela Mircea ; cuvânt înainte de Elie Wiesel ; introducre de Shlomo Leibovici-Laiş ; postfaţă de Ion Mihai Pacepa. - Iaşi : Polirom, 2005.

222 p. ; 24 cm - (Document).

ISBN 973-681-775-X

III 20036; 323/I-62


IONIŢOIU, CICERONE.

Victimele terorii comuniste : arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi [dicţionar] / Cicerone Ioniţoiu ; lucrare revizuită de prof. univ. Florin Ştefanescu. - [Bucureşti] : Editura Maşina de scris, 2000-.

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 1 : A-B. - 2000. - 320 p. : fotogr. - ISBN 973-99994-2-5

III 20023; 323(038)/I-69


IORDACHE, ANASTASIE.

Ion Ghica : diplomatul şi omul politic / Anastasie Iordache. - Bucureşti, 1995.

349 p. ; 21 cm.

ISBN 973-96726-2-0

II 38176; 328/I-70


IVAN, SABIN.

Radiografii parlamentare : de vorbă cu Alexandru Bârlădeanu / Sabin Ivan. - Constanţa : Ex Ponto, 1998.

232 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9385-12-5

II 38374; 328/I-95


KULLER, HARY.

Evreii în România anilor 1944-1949 : evenimente, documente, comentarii / Hary Kuller. - Bucureşti : Hasefer, 2002.

546 p. ; 24 cm.

ISBN 973-630-003-X

III 20039; 323/K91


LOVINESCU, MONICA.

Diagonale / Monica Lovinescu. - Bucureşti : Humanitas, 2002.

243 p. ; 20 cm - (Procesul comunismului).

ISBN 973-50-0263-9

II 38412; 323/L71


MAIORESCU, TITU.

Discursuri parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice a României sub Domnia lui Carol I / Titu Maiorescu ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Constantin Schifirneţ. - Bucureşti : Editura Albatros, 2001-.

[vol.] ; 20 cm - (Ethnos).

ISBN 973-24-0871-5

vol. 1 : 1866-1876. - 2001. - 363 p.

II 38418; 328/M16


MARINESCU, AUREL.

Instaurarea conducerii comuniste în România : mărturii 1946-1953 / Aurel [Sergiu] Marinescu. - Câmpulung-Muşcel : Editura Sinergii, 2000.

198 p. ; 21 cm.

ISBN 973-99769-0-5

II 38390; 323/M40


MIHALACHE, ION.

Ce politică să facem / Ion Mihalache ; ediţie, tabel cronologic şi note : Dan Răducanu ; studiu introductiv : Andrei Pippidi. - Bucureşti : Editura Litera, 1995.

206 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-43-0157-8

II 38298; 329/M70


MITROKHIN, VASILI.

Arhiva Mitrokhin / Vasili Mitrokhin, Christopher Andrew. - Bucureşti : Orizonturi, 2003-.

2 vol. ; 24 cm .

vol. 1 : KGB în Europa şi în Vest / traducere de Ion Aramă. - 2003. - 572 p. - ISBN 973-9342-46-9

vol. 2 : KGB-ul în lume / traducere de Anca Irina Ionescu. - 2006. - 454 p. - ISBN 973-736-037-0

III 20072; 327/M82


MUREŞANU, CAMIL.

Naţiune, naţionalism : evoluţia naţionalităţilor / Camil Mureşanu. - Cluj-Napoca : Fundaţia Culturală Română, 1996.

308 p. ; 20 cm - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; IX).

ISBN 973-9115-003-02

II 38371; 323/M96


O istorie a evreilor din România în date / studiu introductiv, selectarea datelor şi anexe de Hary Kuller. - Bucureşti : Hasefer, 2000.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-8056-30-6

Vol. 1 : De la începuturi, până la 1919. - 374 p. - ISBN 973-8056-31-4

Vol. 2 : De la 1920, până la 1944. - 296 p. - ISBN 973-8056-32-2

III 20062; 323/I-87


ONIŞORU, GHEORGHE.

Alianţe şi confruntări între partidele politice din România (1944-1947) / Gheorghe Onişoru ; editor : Romulus Rusan. - Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 1996.

295 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 1).

ISBN 973-0-00237-1

II 38249; 329/O-56


Partidele politice în România post-1989 : (culegere de texte fundamentale, informaţii şi date) / Horaţiu Tiberiu Gorun, Eduard Lădaru, Roxana Gherghe, Mihaela Frîntu, Livian Rădoescu, Georgiana Simionescu, Hadrian C. Gorun, Iulian Pânişoară, Sorin Purec, Andreea-Mihaela Văduva, Ina Tomescu ; coord. Adrian Gorun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2008.

231 p. : diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-192-4

III 20145; 329(498)/P36


VÁRADI, IOSIF.

Mireasa lui Hrist în iadul comunist / Iosif Váradi. - Cluj-Napoca : DSG Press, 2000-.

[vol.] ; 21 cm.

ISBN 973-85038-0-9

vol. 1. - 2000. - 262 p.

II 38419; 323/V26

TOP


33 Ştiinţe economice


COSTENCU, MIRELA.

Marketing turistic : sinteze, cazuri, teste / Mirela Costencu. - Reşiţa : Eftimie Murgu, 2008.

162 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1906-03-4

III 20146; 339.4/C73


ISĂRESCU, MUGUR C.

Reflecţii economice / Mugur C. Isărescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Centrul Român de Economie Comparată şi Consensuală, 2001-.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-8177-06-5.

vol. 3 : Contribuţii la teoria macrostabilizării. - 2003. - 256 p. - ISBN 973-8177-99-5

III 16170; 336.7/I-81


NEAMŢU, ADINA CLAUDIA.

Marketing: curs universitar / Adina Neamţu Claudia. - Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2008.

197 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-144-197-9

III 20144; 339.1/H32


OTIMAN, PĂUN ION.

Agricultura României la cumpăna dintre mileniile II şi III / Păun Ion Otiman. - Timişoara : Helicon, [1994].

272 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 973-9159-91-5

III 20051; 338.43/O-89


RĂBOJ, MIHAIL.

Unitate energetică egal unitate monetară / Mihail Răboj, Hristache Popescu. - [s. l.] : Editura H. P., 2006.

VIII, 483 p. : fig., tab. ; 25 cm + 1 mapă pl.

ISBN 973-95107-9-5

III 20120; 338.3/R11


Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice / coordonator : acad. N. N. Constantinescu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1996-2003.

5 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 . - 1996. - 211 p. - ISBN 973-27-0540-X

Vol. 2. - 1997. - 183 p. - ISBN 973-27-0599-X

Vol. 3 / volum îngrijit de : acad. Ştefan Ştefănescu, conf. univ. Bogdan Murgescu. - 1998. - 239 p. - ISBN 973-27-0664-3

Vol. 4 . - 2000. - 124 p. - ISBN 973-27-0736-4

Vol. 5 / coordonator : acad. Iulian Văcărel. - 2003. - 232 p. - ISBN 973-27-0974-X

III 20049; 330.8/S93


ŞCHIOPOIU BURLEA, ADRIANA.

Managementul resurselor umane / Adriana Şchiopoiu Burlea. - Craiova : Universitaria, 2008.

292 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-742-936-0

II 38350; 331/S33


ŢUŢEA, PETRE.

Ieftinirea vieţii : medalioane de antropologie economică / Petre Ţuţea ; prefaţă şi text stabilit de Mircea Coloşenco. - Bucureşti : Elion, 2000.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85040-0-7

II 38214; 330.8/T67

TOP


34 Drept. Jurisprudenţă


BLAGA, LUCIAN.

Din activitatea diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, telegrame) : anii 1927-1938 / Lucian Blaga ; ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note, postfaţă şi indici de nume de Pavel Ţugui. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1995.

3 vol. ; 23 cm.

ISBN 973-22-0413-3

Vol. 1 . - 295 p. - ISBN 973-22-0404-4

Vol. 2 . - 324 p. - ISBN 973-22-0405-2

Vol. 3. - 408 p. - ISBN 973-22-0406-0

III 20042; 341.7/B56


KIRK, ROGER.

România împotriva Statelor Unite : diplomaţia absurdului 1985-1989 / Roger Kirk, Mircea Răceanu ; traducere de Melania Stela Rădulescu. - Bucureşti : SILEX, 1995.

366 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97037-0-4

II 38387; 341.7/K47


România-Israel : 50 de ani de relaţii diplomatice / Daniela Bleoancă, Nicolae-Alexandru Nicolescu, Cristina Păiuşan, ... . - Bucureşti : Editura Sylvi, 2000-.

[vol.] ; 24 cm - (Relaţii bilaterale).

ISBN 973-9488-81-1

vol. 1 : 1948-1969 / cuvânt înainte : Victor Boştinaru (Preşedinte al Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor), Avraham Millo (Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti) ; cu o postfaţă de Valeriu Georgescu (primul ambasador al României în Israel). - 2000. - 458 p.

III 20168; 341.7/R70

TOP


35 Administraţie publică. Artă militară


MIRON, OVIDIU MARIUS.

Jandarmeria română în perioada interbelică 1919-1941 : mit şi realitate / dr. Ovidiu Marius Miron. - Lugoj : Editura Dacia Europa Nova, 2003.

183 p. : tab., fig. ; 23 cm.

ISBN 973-639-001-2

III 20052; 35/M78

TOP


37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber


ADĂNILOAIE, N.

Istoria învăţământului primar(1859-1918) / N. Adăniloaie. - Bucureşti : Cris Book Universal, 1998.

409 p. ; 24 cm.

ISBN 973-96492-7-0

III 20059; 373(498)/A17


BONTAŞ, IOAN.

Pedagogie / prof. univ. dr. Ioan Bontaş. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : All, 1996.

340 p. ; 23 cm - (Ştiinţe umaniste).

ISBN 973-9229-23-9

III 20165; 37/B67


CROITORU, ANCA.

Universitatea românească între reformă şi anti-reformă : de ce le e frică "baronilor universităţilor" româneşti de societatea civilă? / coord. Dorin Isoc ; Anca Croitoru, Dan C. Stegăroiu. - Cluj-Napoca : Studia, 2008.

277 p. ; 23 cm.

Lucrare apărută sub egida Asociaţiei Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară (GRAUR).

ISBN 978-973-8390-39-3

III 20110; 378/C-90


NEAGU, CORNELIA.

Politehnica ieşeană în dinamica modernizării României / Cornelia Neagu, Gabriel Asandului, Elena Hodorogea ; coord. Mihai Dorin. - Iaşi : Stef, 2006.

316 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8961-67-X ISBN 978-973-1809-13-7

II 38340; 378.6/N31


Opt decenii de şcoală superioară în ştiinţa şi ingineria alimentelor şi tehnică piscicolă din România : 1926-2008 / coord. prof. dr. ing. G. M. Costin, prof. dr. ing. Corneliu Popa, prof. dr. ing. Petru Alexe. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008.

251 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88848-9-2

III 20116; 378.6/O-68


PÂNIŞOARĂ, ION-OVIDIU.

Studiu privind impactul pregătirii universitare asupra pieţei muncii : centru universitar de cercetare a echilibrului între pregătirea universitară şi integrarea profesională = Study about impact of market's labor versus academic preparation : academic center of researches the equilibrium between academic preparation and the professional integration / Ion-Ovidiu Pânişoară, Georgeta Pânişoară ; versiunea în lb. engleză Emil Stegărescu, Daciana Merfu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2008.

117 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-737-551-3

II 38338; 378.01/P23

TOP

39 Etnografie. Folclor


AVRAM, CONSTANTIN.

Tradiţii şi obiceiuri din Ţara Moţilor : Iarba Rea - coordonate eterne / Constantin Avram, Tudor Avram. - Timişoara : Solness, 2001.

170 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-8145-46-5

II 38428; 398/A95


BUDIŞ, MONICA.

Gospodăria rurală din România / Monica Budiş. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2004-.

[vol.] ; 24 cm.

ISBN 973-86616-2-5

Vol. 1 : Muntenia, Oltenia, Dobrogea. - 2004. - 212 p. + 5 pl. - ISBN 973-86616-3-3

III 20169; 398/B88


CARAMAN, PETRU.

Studii de folclor / ed. îngrijită de Viorica Săvulescu. - Bucureşti : Minerva, 1987-.

vol. ; 21 cm.

Vol. 3. - Bucureşti. - 1995. - 337 p.

II 29624; 398(498)/C11


CIORNEI, AURELIAN.

La izvor de joc şi cânt : comori folclorice bucovinene (cântece, jocuri, strigături-datini şi obiceiuri populare tradiţionale) / Aurelian Ciornei ; prefaţă de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu. - Suceava : Editura Muşatinii, 2000.

462 p. : fotogr. ; 27 cm.

ISBN 973-99309-8-0

IV 8125; 39/C53


Cîntece ale trubadurilor armeni / traducere şi prelucrare de Anaïs Nersesian. - [Bucureşti] : Ararat, 1997.

238 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-08-7

II 38189; 39/C50


Colinde româneşti = Román kolindák / ed. îngrij. de Crăciun Parasca ; trad. Fábian Imre. - Oradea : Inspectoratul pentru Cultură Bihor, 2000.

163 p. ; 20 cm.

II 38291; 398.8/C62


IONICĂ, ION I.

Dealu Mohului : ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului / Ion. I. Ionică ; ediţie îngrijită, studoiu introductiv, bibliografia scrierilor autorului şi indici de Constantin Mohanu. - Bucureşti : Editura Minerva, 1996.

274 p. ; 24 cm.

ISBN 973-21-0480-5

III 20037; 39/I-69


KÓS, KÁROLY.

Studii de etnografie / dr. Károly Kós ; în româneşte de Iuliana Blaga ; cuvânt înainte de prof. dr. Paul Petrescu. - Bucureşti : Kriterion, 1999.

302 p. ; 23 cm.

ISBN 973-26-0587-1

II 38232; 39/K75


MOLDOVEANU, ELISABETA.

Cântecele de seceriş ale poporului român : tipologie muzicală şi literară / Elisabeta Moldoveanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2000.

473 p. ; 32 cm.

ISBN 973-27-0742-9

IV 8201; 398/M87


POP, MIHAI.

Obiceiuri tradiţionale româneşti / Mihai Pop ; postf. de Rodica Zane. - Bucureşti : Editura Univers, 1999.

231 p. ; 20 cm - (Excellens).

ISBN 973-34-0622-8

II 38231; 398/P78

TOP


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător


UZUNEANU, KRISZTINA.

Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului / Krisztina Uzuneanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007.

242 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-30-1994-7

III 20106; 504.06/U99

TOP


51 Matematică


APRODU, MARIAN.

Geometria varietăţilor torice / Marian Aprodu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008.

129 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-27-1697-7

III 20113; 512.7/A69


APRODU, MARIAN.

Noţiuni de geometrie algebrică / Marian Aprodu . - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

127 p. ; 24 cm - (Ştiinţe fundamentale).

ISBN 978-973-627-425-1

III 20108; 512.7/A69


LIXANDRU, ION.

Identificarea comportării termomecanice a structurilor mecanice : rezumatul tezei de doctorat / lect. drd. mat. Ion Lixandru ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

35 p. : fig. ; 21 cm.

II 38440; 517.5/L65


LIXANDRU, ION.

Identificarea comportării termomecanice a structurilor mecanice : teză de doctorat / lect. drd. mat. Ion Lixandru ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

208 p. : fig., diagr. ; 30 cm + 1 CD-ROM.

IV 8218; 517.5/L65


MAHLER, RONALD P. S.

Statistical multisource-multitarget information fusion / Ronald P. S. Mahler. - Boston ; London : Artech House, 2007.

858 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Information Warface).

ISBN 978-1-59693-092-6

III 20150; 519.2/M16


MUNTEANU, MARIUS CORNELIU.

Infinitul / Marius Munteanu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999.

175 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9354-75-0

II 38403; 510.6/M95

TOP


54 Chimie


GOSAV, STELUŢA.

Studii privind identificarea amfetaminelor ilicite prin metode spectrale şi de inteligenţă artificială / Steluţa Gosav ; ref. şt. prof. univ. dr. Dana Ortansa Dorohoi, prof. univ. dr. Mirela Praisler. - Iaşi : Tehnopress, 2008.

188 p. : diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-702-562-3

III 20119; 543.54/G73


SIMU, GEORGETA MARIA.

Lucrări practice şi probleme de chimie fizică pentru farmacişti / Georgeta Maria Simu, Ionuţ Valentin Ledeţi. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, 2008 (LITO UMFT).

164 p. : tab., diagr., fig. ; 29 cm.

IV 8206; 54/S58

TOP


55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie


GRUDER, GALIA MARIA.

O istorie fascinantă a pietrelor preţioase / Galia Maria Gruder. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

438 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8497-65-5

II 38184; 553.8/G92

TOP


57 Biologie


Applications of cell immobilisation biotechnology / ed. Viktor Nedovic, Ronnie Willaert. - New York : Springer, 2005.

573 p. ; 25 cm - (Focus on Biotechnology ; 8).

ISBN 1-4020-3229-3

III 20076; 576/A65


GREBENIŞAN, IRINA.

Lucrări practice de ecologie / Irina Grebenişan. - Bucureşti : Cartea Universitară, 2007.

46 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-731-577-9

IV 8213; 574/G78


GREBENIŞAN, IRINA.

Microbiologie : note de curs / Irina Grebenişan. - Bucureşti : Cartea Universitară, 2007.

124 p. : tab., fig. ; 29 cm.

ISBN 978-973-731-576-2

IV 8210; 579/G78


LICKER, MONICA.

Curs de microbiologie specială / Monica Licker, Roxana Moldovan. - Timişoara : Eurostampa, 2008.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 978-973-687-790-2.

Vol. 1 : Bacteriologie. - 248 p. : fig., tab. - ISBN 978-973-687-791-9

Vol. 2 : Micologie. Virusologie / Monica Licker, Roxana Moldovan, Liliana Dragomirescu, Dana Brehar Cioflec. - 164 p. : fig., tab. - ISBN 978-973-687-792-6

III 20139; 579/L59


SCHRAMM, LAURIER L.

Emulsions, foams and suspensions : fundamentals and applications / Laurier L. Schramm. - New York : Wiley - VCH, 2006.

450 p. ; 25 cm.

ISBN 3-527-30719-2

III 20075; 576/S33


SEGAL, RODICA.

Biochimia produselor alimentare / prof. Rodica Segal. - Ed. a 3-a. - Galaţi : Academica, 2006.

392 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-8937-10-8

III 20112; 577/S41

TOP


61 Medicină


ARBUNE, MANUELA.

Boli infecţioase / Manuela Arbune. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

220 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-627-416-2

III 20107; 616.9/A70


Arteriopatiile cronice obliterante ale membrelor / coordonator : prof. dr. doc. Ştefan Hărăguş (Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din R.S.R.) ; M. Cucuianu, C. Duncea, Emilia Macavei, ... - Cluj Napoca : Dacia, 1973.

343 p. : fig. ; 24 cm.

III 20118; 616.1/A84


Aspecte clinice şi epidemiologice în cancerul de rect (modalităţi de abordare a cercetării) / Radu Costea, Alexandra Cucu, Dana Mincă, ... - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila" din Bucureşti, 2007.

330 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 978-973-708-262-6

III 20134; 616.33/.34/A87


BUNGEŢIANU, GHEORGHE.

Manual de homeopatie / dr. doc. Gheorghe Bungeţianu, dr. Pavel Chirilă. - Bucureşti : Editura Medicală, 1983.

302 p. ; 24 cm.

III 19714; 615/B92


BUŢIU, OVIDIU.

Insuficienţa venoasă periferică : patogenie şi tratament / Ovidiu Buţiu; Ştefan Tudor. - Bucureşti : Editura Academiei RSR, 1988.

238 p. ; 24 cm.

III 18308; 616.1/B97


CHIRA, CONSTANTIN.

Gastroenterologie clinică şi endoscopică / dr. Constantin Chira. - Bucureşti : Artprint, 1998.

312 p. : fig., il. color ; 20 cm.

ISBN 973-0-00736-5

II 38336; 616.331.34/C43


CHIRILĂ, PAVEL.

Caiet de diagnostice paralele / dr. Pavel Chirilă. - Bucureşti : Editura Medicală, 1983.

167 p. : tab. ; 21 cm.

II 38337; 616.1/.9-07/C44


COMAN, IOAN.

Urological laparoscopic surgery / prof. dr. Ioan Coman, prof. dr. Sergiu Duca. - second updated edition. - Cluj-Napoca : "Iuliu Haţieganu" Medical Universitary Publishing, 2005.

241 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 973-693-123-4

III 20147; 616.6/C63


DOLINESCU, C.

Îndreptar de activităţi practice în clinica chirurgicală / D. Dolinescu. - Bucureşti : IMF, 1982.

293 p. ; 24 cm.

III 20123; 617.5/D57


Enhancement in drug delivery / edited by : Elka Touitou, Brian W. Barry. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2007.

633 p. : fig. ; 26 cm - (Pharmaceutical Technology).

ISBN 0-8493-3203-6

III 20077; 615/E57


Fitoterapia bolilor metabolice / coordonator : prof. dr. Viorica Istudor. - Bucureşti : Tehnoplast Company, 2008.

150 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8932-24-1

III 20132; 615.8/F62


GUYTON, ARTHUR C.

Fiziologie : fiziologia umană şi mecanismele bolilor / Arthur C. Guyton ; ediţia în limba română sub redacţia dr. Radu Cârmaciu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Amaltea, 1997.

587 p. : fig., diagr. ; 29 cm.

ISBN 973-97507-1-0

IV 8204; 612/G98


MARTIN, ALFRED N.

Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences : physical-chemical and biopharmaceutical principles in the pharmaceutical sciences / Alfred N. Martin ; ed. by Patrick J. Sinko ; Gregory Knipp, Kenneth Morris, Hugo Morales-Rojas, Dea Herrera-Ruiz, ... - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, ©006.

xiii, 795 p. : fig., tab., diagr. ; 28 cm.

ISBN 0-7817-5027-X ISBN 978-0-7817-5027-1

IV 8203; 615/M43


Medexpress : ghidul clinic al studentului medicinist / Corina-Angelica Neculiţă, Marian Niculescu, Alina Oiţă, ... - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008.

292 p. : tab. ; 16 cm.

ISBN 978-973-133-306-9

I 4273; 616/M54


MUNTEANU, MIHNEA.

Anomaliile congenitale ale papilei optice / Mihnea Munteanu. - Timişoara : Eurostampa, 2008.

195 p. : tab., fig. color ; 27 cm.

ISBN 978-973-687-734-6

IV 8178; 617.7/M95


PĂTRUŢ, MIRCEA.

Herniile abdominale / Mircea Pătruţ. - Bucureşti : Editura Militară, 1989.

231 p. : fig. ; 21 cm.

ISBN 973-32-0079-4

II 38330; 617.55/P44


Pharmaceutical emulsions and suspensions / edited by : Françoise Nielloud, Gilbert Marti-Mestres. - New York : Marcel Dekker, 2000.

637 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 0-8247-0304-9

III 20073; 615/P63


POPA, MONICA.

Apele reziduale din unităţi medico-sanitare : ghid metodologic / Monica Popa. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 2006.

319 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-693-150-1

II 38354; 614/P79


POPOVICI, IULIANA.

Tehnologie farmaceutică / prof. univ. dr. Iuliana Popovici, prof. univ. dr. Dumitru Lupuleasa ; prefaţă de prof. dr. Victor Stănescu. - Iaşi : Polirom, 2001-2009.

3 vol. : fig., tab., il. ; 30 cm - (Bios).

ISBN 973-683-635-5

Vol. 3. - 2009. - 848 p. - ISBN 978-973-46-1264-2

IV 8205; 615/P83


PREJBEANU, RADU.

Ortopaedic traumatology / Radu Prejbeanu. - Timişoara : University of Medicine and Pharmacy "Victor Babeş" Timişoara, 2008- (LITO UMFT).

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 1 : Upper extremity. - 2008. - 152 p. : fig.

III 20137; 617.3/V47


Procedee moderne de îmbinare a aliajelor dentare nenobile : studii experimentale şi aplicaţii practice / Liliana Sandu, Sorin Porojan, Florin Topală, Valentin Bîrdeanu, ... - Timişoara : Eurobit, 2008.

97 p. : tab., fig. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-620-432-6

III 20131; 616.31/P93


PRUNDEANU, ALEXANDRU.

Ce ştim despre transfuzia şi donaţia de sânge / Alexandru Prundeanu. - Timişoara : [s.n.], 2008.

91 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-36-0529-4

II 38351; 615/P96


RĂZEŞU, VIRGIL.

Chirurgie generală : probe practice pentru examene şi concursuri / Virgil Răzeşu. - Iaşi : Junimea, 1987.

376 p. ; 21 cm.

II 38331; 617.5/R34


RUGINĂ, VALERIU.

Curs de medicină socială / Valeriu Rugină. - Bucureşti : IMF, 1986.

483 p. ; 25 cm.

III 20122; 616-057/R88


SPOREA, IOAN.

Curs de gastroenterologie şi hepatologie / Ioan Sporea, Adrian Goldiş. - Timişioara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, 2009 (LITO UMFT).

156 p. ; 23 cm.

III 20133; 616.33/S74


STRĂIN, MIHNEA HORIA.

Noţiuni de gastroenterologie : compendiu / Mihnea Horia Străin. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, 2008- (LITO UMFT).

[părţi] ; 23 cm.

Partea I : Clinică elementară. - 2008. - 94 p. : tab.

III 20135; 616.33/.34/S90


VERMESAN, HORIA.

Curs de ortopedie şi traumatologie / prof. univ. dr. Horia Vermesan, şef lucr. dr. Radu Prejbeanu. - Timişoara : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara, 2008- (LITO UMFT).

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 1 : Membrul superior. - 2008. - 155 p. : fig.

III 20136; 617.3/V47


ZBRANCA, EUSEBIE.

Curs de endocrinologie clinică / E. Zbranca, V. Gneazdovschi. - Bucureşti : Institutul de Medicină şi Farmacie, 1980.

168 p. ; 23 cm.

III 20121; 612.43/Z41

TOP


62 Inginerie. Tehnică în general


AXINTI, GAVRIL.

Acţionări hidraulice şi pneumatice : dinamica echipamentelor şi sistemelor / Gavril Axinti, Adrian Sorin Axinti. - Chişinău : Tehnica-Info, 2008.

290 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-85-9

III 20124; 62-82/A98


CIOC, AURORA.

Managementul tehnologic al realizării construcţiilor cu elemente structurale uşoare rezistente la foc : rezumatul tezei de doctorat / Aurora Cioc ; cond. şt. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2008.

78 p. ; 20 cm.

II 38446; 624.01/C51


CIOC, AURORA.

Managementul tehnologic al realizării construcţiilor cu elemente structurale uşoare rezistente la foc : teză de doctorat / Aurora Cioc ; cond. şt. Polidor Bratu. - Brăila : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2008.

301 p. ; 30 cm.

IV 8230; 624.01/C51


PETRUŞ, VALERIU.

Cercetări privind evaluarea şi controlul preciziei dimensionale : rezumatul tezei de doctorat / Valeriu Petruş ; cond. şt. Alexandru Epureanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

33 p. ; 20 cm.

II 38438; 621/P56


PETRUŞ, VALERIU.

Cercetări privind evaluarea şi controlul preciziei dimensionale : teză de doctorat / Valeriu Petruş ; cond. şt. Alexandru Epureanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

145 p. ; 30 cm.

IV 8223; 621/P56


POPA, NICOLAE.

Etanşări / prof. dr. ing. Nicolae Popa. - Piteşti : The Flower Power, 2003.

218 p. : fig., tab., diagr. ; 23 cm.

ISBN 973-85785-3-1

III 20138; 62.88/P79

TOP


620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


DRAGOMIR, MIRELA.

Optimizarea prin cost - calitate a producerii de energie : teză de doctorat / drd. ing. Mirela Dragomir ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Ion Ioniţă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

149 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8235; 620/D77

TOP


621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii


BARKAT, MOURAD.

Signal detection and estimation / Mourad Barkat. - 2nd ed. - Boston ; London : Artech House, ©002.

xvii, 692 p. : fig. ; 24 cm + 1 CD-ROM - (Radar Signal Processing).

ISBN 1-58053-070-2 ISBN 978-1-58053-070-5

III 20159; 621.39/B33


CIOCIOI, IANCU.

Cercetări privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor de radiolocaţie navală : rezumatul tezei de doctorat / ing. Iancu Ciocioiu ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

35 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38433; 621.3/C51


CIOCIOI, IANCU.

Cercetări privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor de radiolocaţie navală : teză de doctorat / ing. Iancu Ciocioiu ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ing. Dumitru Călueanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

203 p. : tab., fig. ; 30 cm.

IV 8236; 621.39/C51


JOHNSON, DON H.

Array signal processing : concepts and techniques / Don H. Johnson, Dan E. Dudgeon. - Upper Saddle River, NJ : PTR Prentice Hall, ©993.

xiii, 533 p. : fig., diagr. ; 24 cm - (Signal Processing).

ISBN 0-13-048513-6

III 20155; 621.38/.39/J67


Soluţii de proiectare integrată a maşinilor electrice în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi artificiale : îndrumar de proiectare / Nicolae Vasile, Ion Voncilă, Leonard Melcescu, Mircea Rădulescu, Alecsandru Simion, Mihaela Chefneux, Leonard Livadaru. - [Bucureşti], [2008] (CIT-TE ICPE).

162 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

ISBN 978-973-7728-84-5

II 38355; 621.31/S67


VAN TREES, HARRY.

Detection, estimation and modulation theory / Harry L. Van Trees. - Hoboken [New Jersey] : Wiley-Interscience : John Wiley & Sons Inc., 2001-2003.

[părţi] : tab., diagr. ; 23 cm.

Part II : Nonlinear modulation theory. - 2003. - xviii, 350 p. . - ISBN 0-471-44678-5

Part III : Radar-sonor processing and Gaussian signals in noise. - 2001. - xix, 628 p. - ISBN 0-471-10793-X

Part IV : Optimum array processing. - 2002. - xxiv, 1443 p. - ISBN 0-471-09390-4

III 20085; 621.38/V25

TOP


621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


STANCIU, ION.

Contribuţii la reducerea costului de producere a aburului energetic : rezumatul tezei de doctorat / Ion Stanciu ; cond. şt. Ion Ioniţă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

45 p. ; 30 cm.

IV 8237; 621.4/S75


STANCIU, ION.

Contribuţii la reducerea costului de producere a aburului energetic : teză de doctorat / Ion Stanciu ; cond. şt. Ion Ioniţă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

169 p. ; 30 cm.

IV 8221; 621.4/S75

TOP


621.5 Tehnica frigului


MURINEANU, EMILIA.

Cercetări comparative între instaţiile frigorifice, pompele şi transformatoarele de căldură cu absorbţie şi elaborarea unor criterii de optimizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Emilia Murineanu ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Sava Porneală. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

94 p. : fig., sch. ; 21 cm.

II 38439; 621.5/M97


MURINEANU, EMILIA.

Cercetări comparative între instaţiile frigorifice, pompele şi transformatoarele de căldură cu absorbţie şi elaborarea unor criterii de optimizare : teză de doctorat / ing. Emilia Murineanu ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Sava Porneală. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

208 p. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8224; 621.5/M97

TOP


621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de maşini


ANŢILĂ, VALERIU.

Mecanizarea şi automatizarea proceselor de sudare / Valeriu Anţilă. - Reşiţa : Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa, -2007.

2 vol. ; 29 cm.

Vol. 2. - 2007. - 144 p. multigr. : fig., diagr.

IV 8211; 621.791/A62


BLUMER, SORIN.

Studiul comportării la şoc datorat regimului tranzitoriu funcţional al unor structuri cu deplasări mari care susţin instalaţii mobile : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Sorin Blumen ; cond. şt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

116 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm.

II 38447; 621.8/B59


BLUMER, SORIN.

Studiul comportării la şoc datorat regimului tranzitoriu funcţional al unor structuri cu deplasări mari care susţin instalaţii mobile : teză de doctorat / drd. ing. Sorin Blumen ; cond. şt. prof. dr. ing. Liviu Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

237 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8227; 621.8/B59


CALOMIR, CAMELIA.

Contribuţii la studiul proprietăţilor de ungere a lubrefiaţilor pe bază de uleiuri vegetale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Camelia Calomir ; conducator ştiinţific : prpf. dr. ing. Ioan Ştefănescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

55 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38436; 621.89/C15


CALOMIR, CAMELIA.

Contribuţii la studiul proprietăţilor de ungere a lubrefiaţilor pe bază de uleiuri vegetale : teză de doctorat / ing. Camelia Calomir ; conducator ştiinţific : prpf. dr. ing. Ioan Ştefănescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

166 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8219; 621.89/C15


TOTOLICI, SOFIA.

Studiul angrenajului melcat spiroidal cilindric cu melc cu flancuri compozite / dr. ing. Sofia Totolici. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

162 p. : fig., tab. ; 29 cm.

ISBN 978-973-30-2389-0

IV 8214; 621.8/T78


VĂCĂRUŞ, VIOREL.

Studiul proceselor de aşchiere cu viteze foarte mari : rezumatul tezei de doctorat / Viorel Văcăruş ; cond. şt. Alexandru Epureanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

31 p. ; 20 cm.

II 38441; 621.9/V11


VĂCĂRUŞ, VIOREL.

Studiul proceselor de aşchiere cu viteze foarte mari : teză de doctorat / Viorel Văcăruş ; cond. şt. Alexandru Epureanu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

218 p. ; 30 cm.

IV 8220; 621.9/V11

TOP


629.5 Tehnică navală


OBREJA, DAN.

Manevrabilitatea navei / Dan Obreja, Liviu Crudu, Săndiţa Păcuraru. - Galaţi : Galaţi University Press, 2008.

221 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Ştiinţe inginereşti).

ISBN 978-973-88711-9-9

III 20153; 629.5/O-16

TOP


63 Ştiinţe agricole


BÎLTEANU, GHEORGHE.

Fitotehnie / prof. dr. doc. şt. Gheorghe Bîlteanu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Ceres, 2003-.

[vol.] : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-40-0618-5

Vol. 1 : Cereale şi leguminoase pentru boabe. - 2003. - 539 p. - ISBN 973-40-0620-7

III 20094; 633/B54


BORCEAN, IOAN.

Tehnici de cultură şi protecţie a plantelor tehnice / Ioan Borcean, Gheorghe David, Adrian Borcean. - Timişoara : Editura de Vest, 2007.

276 p. : tab., fig., il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-36-0435-8

III 20101; 633.4/.8/B68


BUGARIU-NIŢU, PETRU.

Florentin Cârpanu este făuritorul, constructorul şi conducătorul COMTIN (1966), iniţiatorul, realizatorul şi proprietarul AGROBANAT (1995) - Pâine, Dealul Crucii, Caransebeş / Petru Bugariu-Niţu. - Timişoara : Mirton, 2003.

207 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 973-661-027-6

III 20046; 63/B89


DOBREI, ALIN.

Cultura viţei de vie / Alin Dobrei, Liliana Rotaru, Mihai Mustea. - Timişoara : Solness, 2005.

335 p. : il., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-729-031-3

III 20100; 634.8/D59


DRĂGĂNESCU, EMIL.

Cultura speciilor pomicole / Emil Drăgănescu, Eugen Mihuţ. - Timişoara : Waldpress, 2005.

208 p. + 15 pl. color : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-7878-09-4

III 20102; 634/D73


ESNA 2006 : XXXVI annual meeting : 10 - 14 September 2006, Iaşi, Romania : proceedings / European Society for New Methods in Agricultural Research ; ed. by Gerard Jităreanu, Gică Grădinariu, Vasile Vîntu, Lucia Draghia, Cristina Zlati. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2006.

1170 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7921-81-X ISBN 978-973-7921-81-9

III 20130; 63/E78


Floarea-soarelui / Victor Ştefan, Viorel Ion, Nicoleta Ion... - Buzău : ALPHA MDN, 2008.

266 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-139-051-2

III 20140; 631.527/F63


Nutriţie şi alimentaţie animală / Petru Halga, Teona Avarvarei, Ioan Mircea Pop, ... - [Iaşi] : Alfa, 2005.

826 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 973-8278-74-0

III 20099; 636/N98


OANCEA, IOAN.

Tehnologii agricole performante / prof. univ. dr. Ioan Oancea (Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice). - Ed. a 2-a act. şi compl. - Bucureşti : Ceres, 2005.

702 p. : fig., tab., il. ; 24 cm.

ISBN 973-40-0711-4

III 20096; 631/O-11


PETRE, MARIAN.

Manual de utilizare a biotehnologiilor ecologice de cultivare a ciupercilor comestibile / Marian Petre. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.

208 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1174-6

III 20141; 635.8/P56


STAN, TEODOR N.

Tehnologia cultivării legumelor / şef lucrări dr. Teodor N. Stan. - Iaşi : Alfa, 2005.

210 p. : tab., il. ; 24 cm.

ISBN 973-8278-67-8

III 20093; 635/S76


ŞELARU, ELENA.

Culturi pentru flori tăiate / prof. univ. dr. Elena Şelaru. - Bucureşti : Ceres, [2002].

400 p. + 48 pl. color : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-40-0581-2

III 20095; 635/S43


ŞESAN, TATIANA EUGENIA.

Putregaiul alb al plantelor de cultură Sclerotinia sclerotiorum : prevenire şi combatere / dr. biol. Tatiana Eugenia Şesan, dr. biol. Aurelia Crişan. - Bucureşti : Ceres, 1998.

288 p. : fotogr., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-40-0427-1

III 20097; 632.25/S50


Tehnologii de cultivare a leguminoaselor furajere perene / Nicolae Dragomir, Carmen Dragomir, Ioan Peţ, Sevastian Proca. - Timişoara : Editura Waldpress, [s. a.].

102 p. : il., tab. ; 21 cm.

ISBN 973-8453-26-7

II 38325; 633.2/.3/T32


Tratat de agrochimie / Mihai Rusu, Marilena Mărghitaş, Ioan Oroian, Tania Mihăilescu, ... - Bucureşti : Ceres, 2005.

672 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-40-0727-0

III 20103; 631/T81


VOICAN, VALENTIN.

Cultura protejată a legumelor în sere şi solarii / prof. dr. ing. Valentin Voican, dr. ing. chim. Victor Lăcătuş. - Bucureşti : Ceres, 2004.

307 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-40-0538-3

III 20104; 635.1/.8/V82

TOP


637.1/.3 Industria laptelui


ULIESCU, MĂDĂLINA.

Cercetări privind dinamica maturării brânzeturilor în saramură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mădălina Uliescu ; cond. şt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

47 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38443; 637.3/U32


ULIESCU, MĂDĂLINA.

Cercetări privind dinamica maturării brânzeturilor în saramură : teză de doctorat / drd. ing. Mădălina Uliescu ; cond. şt. prof. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

[7] f., 298 f. : fig., sch., tab. ; 30 cm.

IV 8215; 637.3/U32

TOP


65 Management


CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU.

Impactul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor asupra managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul organizaţiilor din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Alexandru Căpăţînă ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

63 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38444; 658.5/C20


CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU.

Impactul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor asupra managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul organizaţiilor din România : teză de doctorat / drd. Alexandru Căpăţînă ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

233 p. : fig., tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM.

IV 8216; 658.5/C20


CIUNTU, SORIN GEORGE.

Conducerea adaptiv-optimală a sistemelor de fabricaţie din IMM-uri bazată pe modelare holonică şi identificare continuă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Sorin George Ciuntu ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

39 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38437; 658.5/C55


CIUNTU, SORIN GEORGE.

Conducerea adaptiv-optimală a sistemelor de fabricaţie din IMM-uri bazată pe modelare holonică şi identificare continuă : teză de doctorat / ing. Sorin George Ciuntu ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

149 f. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8222; 658.5/C55


MENU, MARIN.

Controlul de performanţă [dizertaţie] / lect. univ. drd. Menu Marin ; coordonator : prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2006.

319 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8232; 658.5/M58


MENU, MARIN.

Creşterea eficienţei economice prin perfecţionarea controlului de performanţă : rezumatul tezei de doctorat / drd. : Marin Menu ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

73 p. : fig., tab. ; 21 cm + 1 CD-ROM.

II 38445; 658.5/M58


MENU, MARIN.

Creşterea eficienţei economice prin perfecţionarea controlului de performanţă : teză de doctorat / drd. : Marin Menu ; conducător ştiinţific : prof. univ. dr. ec. Paraschiv Vagu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

180 p. : fig. ; 30 cm.

IV 8233; 658.5/M58

TOP


657 Contabilitate


Codul etic naţional al profesioniştilor contabili / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România ; ediţie revăzută şi reclasificată în conformitate cu Codul Etic Internaţional al Profesioniştilor Contabili, elaborat de IFAC în 2005 şi revizuită în iulie 2006. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : CECCAR, 2007.

192 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-973-8414-35-8

II 38325; 657/C60


Contabilitate de gestiune / Dorina Budugan, Iuliana Georgescu, Ioan Berneci... - Bucureşti : CECCAR, 2007.

518 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8478-92-3

III 20088; 657.4/C64


Contabilitate în agricultură : abordări teoretice şi practice / coord. Ilie Băviţă ; Mădălina Dumitru, Daniela Artemisa Calu, Ileana Cosmina Pitulice, Adriana Florina Popa. - Ploieşti : Contaplus, 2008.

280 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-88247-9-9

III 20078; 657/C68


Convergenţa contabilităţii publice din România la standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public / prof. univ. dr. Ileana Nişulescu, prof. univ. dr. Chiraţa Caraiani, lect. univ. dr. Aurelia Ştefănescu, asist. univ. drd. Cosmina Pitulice ; coord. conf. univ. dr. Cornelia Dascălu. - Bucureşti : CECCAR, 2006.

356 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8478-63-4 ISBN 978-973-8478-63-3

III 20087; 657.2/.4/C68


DIACONU, GHEORGHE.

Contabilitatea financiară a organizaţiilor non-profit / Gheorghe Diaconu, Ileana Cosmina Pitulice. - Ploieşti : Contaplus, 2007.

223 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88247-2-0

III 20079; 657.4/D36


DUMITRU, MĂDĂLINA.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor / Mădălina Dumitru, Daniela Artemisa Calu. - Ploieşti : Contaplus, 2008.

240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88247-8-2

III 20081; 657.4/D93


GÎRBINĂ, MARIA MĂDĂLINA.

Sinteze, studii de caz şi teste grilă privind apicarea IAS (revizuite) - IFRS / Maria Mădălina Gîrbină, Ştefan Bunea. - Ed. a 3-a rev. - Bucureşti : CECCAR, 2007-2008.

3 vol. : tab. ; 23 cm - (Standarde Internaţionale de Contabilitate).

ISBN 978-973-8414-30-3

Vol. 1. - 2007. - 336 p. - ISBN 978-973-8478-98-5

Vol. 2. - 2007. - 300 p. - ISBN 978-973-8478-99-2

Vol. 3. - 2008. - 512 p. - ISBN 978-973-8414-48-8

III 20092; 657/G58


JIANU, IULIA.

Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii : o abordare prin prisma Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară / lect. univ. dr. Iulia Jianu. - Bucureşti : CECCAR, 2007.

572 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-33-4

III 20091; 657.92/J54


LUNGU, CAMELIA IULIANA.

Teorie şi practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare / Camelia Iuliana Lungu. - Bucureşti : CECCAR, 2007.

491 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-34-1

III 20086; 657.41/.45/L92


PETRESCU, SILVIA.

Analiză şi diagnostic financiar-contabil : ghid teoretico-aplicativ / Silvia Petrescu. - ed. a 2-a rev. - Bucureşti : CECCAR, 2008.

403 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-45-7

III 20089; 657.1/P54


PITULICE, COSMINA.

Contabilitatea instituţiilor publice din România / Cosmina Pitulice, Mariana Glăvan. - Ploieşti : Contaplus, 2007.

359 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88247-4-4

III 20083; 657.1/P64


PITULICE, COSMINA.

Teorie şi practică privind grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate / Cosmina Pitulice. - Ploieşti : Contaplus, 2007.

265 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88247-5-1

III 20082; 657.4/P69


Sisteme contabile comparate / coord. Mihai Ristea, Lavinia Olimid, Daniela Artemisa Calu. - Bucureşti : CECCAR, 2006.

383 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8478-90-1

III 20090; 657/S61


Standardul profesional / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. - Bucureşti : CECCAR, 2000-.

[vol.] ; 21 cm - (Standarde profesionale).

Vol. 21 : Misiunea de ţinere a contabilitaţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare : ghid de aplicare. - Ed. a 3-a, rev.. - 2008. - 228 p. . - ISBN 978-973-8414-51-8

Vol. 22 : Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare : ghid de aplicare. - Ed. a 2-a, rev. şi ad.. - 2007. - 284 p. - ISBN 978-973-8478-85-5

Vol. 23 : Activitatea de cenzor în societăţile comerciale. - Ed. a 2-a. - 2007. - 228 p. - ISBN 978-973-8414-41-9

Vol. 24 : Misiunile de audit financiar şi cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil. - 2007. - 700 p. - ISBN 978-973-8414-38-9

Vol. 36 : Misiunile de audit intern realizate de experţi contabili : ghid de aplicare. - 2007. - 136 p. - ISBN 978-973-8414-36-5

Vol. 39 : Norme şi comentarii privind misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor. - 2006. - 276 p. - ISBN 973-8478-68-5

II 38356; 657/S76


Studii practice privind aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară în România / Adriana Florina Popa, Mirela Nichita, Ileana Cosmina Pitulice, Iulia Jianu. - Ploieşti : Contaplus, 2007.

415 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88247-0-6

III 20080; 657.4/S93


TOMA, MARIN.

Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei contabile / Marin Toma, Jacques Potdevin. - Bucureşti : CECCAR, 2008.

490 p. : tab. ; 21 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-973-8414-53-2

II 38324; 657/T71

TOP


66 Tehnologie chimică


Istoria petrolului în România / dr. ing. Gheorghe Ivănuş, prof. Ion Ştefănescu, dr. ing. Ştefan-Traian Mocuţa, ... ; coordonator : dr. ing. Gheorghe Ivănuş. - Bucureşti : AGIR, 2004.

570 p. ; 25 cm - (Repere istorice).

ISBN 973-8466-33-4

III 20038; 665.6/.7/I-87

TOP


663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


ANA, ALEXANDRU C.

Cercetări asupra extracţiei şi stabilităţii antocianilor din struguri : teză de doctorat / ing. Alex. C. Ana ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Brad Segal. - Galaţi : Universitatea din Galaţi, 1986.

196 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8231; 663.2/A48


APETREI, IRINA MIRELA.

Caracterizarea cu un sistem senzorial artificial a unor vinuri roşii tratate cu sisteme alternative : rezumatul tezei de doctorat / Irina Mirela Apetrei ; cond. şt. Mircea Leonte. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

28 p. ; 20 cm.

II 38426; 663.2/A65


APETREI, IRINA MIRELA.

Caracterizarea cu un sistem senzorial artificial a unor vinuri roşii tratate cu sisteme alternative : teză de doctorat / Irina Mirela Apetrei ; cond. şt. Mircea Leonte. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

268 p. ; 30 cm.

IV 8234; 663.2/A65


BONCIU, CAMELIA.

Cercetări privind influenţa metodelor neconvenţionale de fermentare asupra formării compuşilor implicaţi în aroma berii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Camelia Bonciu ; conducător ştiintific : prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

48 p. : fig., tab. 21 cm.

II 38434; 663.4/B67


BONCIU, CAMELIA.

Cercetări privind influenţa metodelor neconvenţionale de fermentare asupra formării compuşilor implicaţi în aroma berii : teză de doctorat / ing. Camelia Bonciu ; conducător ştiintific : prof. dr. ing. Antoaneta Stoicescu. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

239 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8217; 663.4/B67


Food colloids : interactions, microstucture and processing / ed. Eric Dickinson. - London : The Royal Society of Chemistry, 2005.

497 p. ; 24 cm - (Advancing the Chemical Sciences).

ISBN 0-85404-638-0

III 20084; 664.8/F72


LENCO, GABRIELA.

Valorificarea biotehnologică a mierii de albine : rezumatul tezei de doctorat / Gabriela Lenco ; cond. şt. Mircea Bulancea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

50 p. ; 20 cm.

II 38442; 663/L45


LENCO, GABRIELA.

Valorificarea biotehnologică a mierii de albine : teză de doctorat / Gabriela Lenco ; cond. şt. Mircea Bulancea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

155 p. ; 30 cm.

IV 8228; 663/L45


Methods Book (2007) / incorporating Methods Book (1994) with First (1998), Second (2000), Third (2003), Fourth (2005) and Fifth (2007) Supplements. - Berlin : Verlag : Bartens, 2007.

pag. multipl. ; 32 cm.

ISBN 978-3-87040-552-6

V 237; 664.1/M61


Microencapsulation of food ingredients / ed. Per Vilstrup. - London : Leatherhead Food International , 2004.

257 p. ; 23 cm.

ISBN 1-904007-08-2

II 38310; 664/M64


REINECCIUS, GARY.

Flavor chemistry and technology / Gary Reineccius. - 2-nd. ed. - New York : Taylor & Francis Group, 2005.

489 p. ; 24 cm.

ISBN 1-56676-933-7

III 20074; 664.5/R35


Sugar technology : beet and cane sugar manufacture / ed. by P. W. van der Poel, H. Schiweck, T. Schwartz. - Berlin : Verlag Dr. Albert Bartens, 1998.

118 p. : il., fig., diagr. ; 25 cm.

ISBN 3-87040-065-X

III 20156; 664.1/S94

TOP


68 Mecanică fină


HORODINCĂ, MIHĂIŢĂ.

Monitorizarea asistată a evoluţiei parametrilor încărcării energetice : nouă resursă de supraveghere, diagnoză şi conducere automată în sistemele de fabricaţie / dr. ing. Mihăiţă Horodincă, prof. univ. dr. ing. Boris Plahteanu. - Iaşi : Performantica, 2007.

273 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-730-538-1

III 20148; 681.51/H81


PLAHTEANU, BORIS.

Parametrii încărcării energetice : resurse de monitorizare, diagnoză şi conducere automată în sistemele de fabricaţie : manual de utilizare / prof. univ. dr. Boris Plahteanu, dr. ing. Mihăiţă Horodincă. - Iaşi : Performantica, 2007.

63, [4] p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-730-537-4

III 20149; 681.51/P70

TOP


72 Arhitectură


BERNEA, HORIA.

Câteva gânduri despre muzeu, cantităţi, materialitate şi încrucişare : dosar sentimental / Horia Bernea, Irina Nicolau, Carmen Huluţă. - Bucureşti : Ars Docendi, 2001.

195 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8118-58-1

II 38425; 725.94(498)/B46


BICA, SMARANDA MARIA.

Cer = Cupolă : structura bisericii creştine / Smaranda Maria Bica. - Bucureşti : Paideia, 2000.

205 p. ; 21 cm - (Spaţii imaginate ; 10).

ISBN 973-80064-53-8

II 38285; 72/B76


BICIUŞCĂ, FLORIN.

Centrul lumii locuite / Florin Biciuşcă. - Bucureşti : Paideia, 2000.

134 p. ; 21 cm - (Spaţii imaginate ; 9).

ISBN 973-8064-47-3

II 38284; 72/B51


IONESCU-GHINEA, NECULAI.

Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti / arh. Lucia Stoica, arh. Neculai Ionescu-Ghinea ; ediţie îngrijită şi postfaţa de Doina Uricariu ; traducerea rezumatelor în limba engleză de Magda Teodorescu . - Bucureşti : Universalia, 2005.

2 vol. : fotogr. color, sch. ; 29 cm - (Sinteze).

ISBN 973-7722-14-0

Vol. 1 : Bisericile Ortodoxe / studiu introductiv de Costion Nicolescu. - 735 p. - ISBN 973-7722-12-4

Vol. 2 : Lăcaşuri ale cultelor reprezentate în Bucureşti şi ale unor asociaţii religioase / studiu introductiv de Petre Iliescu şi Lucia Stoica. - 447 p. - ISBN 973-7722-13-2

IV 8202; E72/S88


Mănăstiri şi biserici din România : Moldova şi Bucovina = Monasteries and Churches of Romania : Moldavia and Bukowina / coord. Valeriu Cimpoeru. - Bucureşti : Media Print, 2005.

95 p. ; 30 cm.

ISBN 973-7959-20-5

IV 8200; 726.5(498)/M11


Mobilier şi argintărie în Europa secolului XIX / Muzeul Naţional de Artă al României. - Bucureşti : Muzeul Naţional de Artă al României, 1999.

70 p. ; 24 cm.

III 20064; 721/M84


MOISESCU, CRISTIAN.

Arhitectura epocii lui Matei Basarab / Cristian Moisescu. - Bucureşti : Meridiane, 2002-2003.

[vol.] ; 30 cm.

ISBN 973-33-0455-7

Vol. 1. - 2002. - 152 p.

Vol. 2 : Repertoriul edificiilor de cult. - 2003. - 125 p.

V 234; 721/M86

TOP


73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


Eminescu : un secol în medalii / Constantin Mălinaş. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1992.

34 p. ; 19 cm.

ISBN 973-95289-2-9

II 38352; 737.2/E48


JIANU, IONEL.

Brâncuşi / Ionel Jianu ; trad. de Ileana Şoldea. - Bucureşti : Meridiane, 2002.

93 p. ; 19 cm - (Biblioteca de artă ; 601).

ISBN 973-33-0418-2

II 38276; 73/J54


LASSAIGNE, JACQUES.

Ştefan Luchian / Jacques Lassaigne. - Verlag : Meridiane, 1994.

68 p. ; 21 cm.

ISBN 973-33-0165-5

II 38315; 75/L11


MODORCEA, GRID.

Brâncuşi înainte de Brâncuşi / Grid Modorcea. - Bucureşti : Semne, 2001.

118 p. + 10 pl. color ; 24 cm.

ISBN 973-654-115-0

III 20032; 730/M84


MUNTENUS, HORIA.

Dincolo de Brâncuşi / Horia Muntenus. - Cluj-Napoca : Limes, 2002.

150 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 973-8089-74-3

II 38271; 730/M95


OCTAVIAN, TUDOR.

Pictori români uitaţi : [album] / Tudor Octavian ; fotogr. de Marian Cazacu. - Bucureşti : Noi Media Print, 2003.

180 p. : fotogr. color ; 24 x 22 cm.

ISBN 973-7959-02-7

III 20173; 75(498)/O-19


SOLCANU, ION I.

Arta şi societate românească (sec. XIV-XVIII) / Ion I. Solcanu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2002.

339 p. : fig. color ; 24 cm.

ISBN 973-45-0399-5

III 20114; 75/S67


Traian Goga (1917-1989) : album şi expoziţie retrospectivă / Constantin Mălinaş. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1993.

56 p. ; 30 cm.

IV 8208; 73/76/T80

TOP


78 Muzică


BĂLAN, GEORGE.

Misterul Bach / George Bălan. - Bucureşti : Editura Florile Dalbe, 1997.

392 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97001-8-7

II 38413; 78/B19


COSMA, VIOREL.

George Enescu în memoria timpului : evocări, amintiri, însemnări memorialistice / Viorel Cosma. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2003.

468 p. : il. ; 22 cm.

ISBN 973-7902-13-0

II 38427; 78/C74


COSMA, VIOREL.

Oedipe de George Enescu : dosarul premierelor 1936-2003 / Viorel Cosma. - Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2004.

744 p. : fotogr. ; 25 cm.

ISBN 973-577-385-6

III 20175; 78/C74


COSMA, VIOREL.

Sergiu Celibidache : concertul de adio [schiţă biografică, repertoriu şi antologie de texte] / Viorel Cosma. - Bucureşti : Editura ARC, 1998.

336 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 973-97342-2-7

III 20045; 78/C34

TOP


791/793 Divertisment. Teatru. Film


Cinema 2000 / volum îngrijit de Geo Saizescu ; coordonare : Dana Duma, Călin Căliman. - Bucureşti : Editura Victor, 2000.

358 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-8128-09-9

II 38211; 791/C50


MOISESCU, VALERIU.

Însemnări contradictorii : file dintr-un jurnal teatral 1981-1999 / Valeriu Moisescu. - Bucureşti : Unitext, 1999.

276 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99103-3-5

II 38281; 792/M86

TOP


81 Lingvistică


BĂCANU, CRISTINA.

Gramatica neogreacă / Cristina Băcanu. - Bucureşti : Editura Bizantină, 2000.

476 p. ; 25 cm.

ISBN 973-9492-18-5

III 20177; 81-115/B11


Cuvinte româneşti fundamentale / Ion Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Bucovina, 1995-.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 1. - 1995. - 240 p. - ISBN 973-95-961-0-X

II 38342; 811.135.1'37/P81


GALOPENŢIA, SANDA.

Intermemoria : studii de pragmatică şi antropologie / Sanda Galopenţia. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001.

159 p.; 18 cm - (Alternative ; 4).

ISBN 973-35-0964-7

II 38259; 81'1/G64


IONESCU, EMIL.

Adevăr şi limbă naturală : o introducere în programul lui Donald Davidson / Emil Ionescu. - Bucureşti : All, 1997.

192 p. ; 20 cm.

ISBN 973-571-094-3

II 38179; 81'1/I66


Memoria limbii române : studii de etimologie / Ion Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Bucovina, 1997-2006.

5 vol. ; 21 cm.

Vol. 1 . - Iaşi : Bucovina. - 1997. - 208 p. - ISBN 9973-9276-01-6

Vol. 2 . - Iaşi : Bucovina. - 1998. - 468 p. - ISBN 973-9276-28-8

Vol. 4 : Vechi nume româneşti. - Iaşi : Vasiliana '98. - 2003. - 275 p. - ISBN 973-8148-96-0

Vol. 5 : Apelative şi nume româneşti vechi. - Iaşi : Princeps Edit. - 2006. - 330 p. - ISBN 978-973-7730-91-6

II 38339; 811.135.1'37/P81


MURARIU, IOAN.

8500 de termeni istorici şi arhaisme : dicţionar / prof. dr. Ioan Murariu. - Bacău : EduSoft, 2008.

443 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8934-83-2

III 20109; 811.135.1(038)/M96


NIMARĂ, ŞTEFAN.

Îndreptar lexical, morfologic şi ortografic al limbii engleze / Ştefan Nimară. - [Bucureşti] : PACO, 1995.

238 p. ; 20 cm.

II 38261; 811.111'373/N57


POPA, IOAN-LUCIAN.

An introduction to translation studies / Ioan Lucian Popa. - Bacău : EduSoft, 2009.

158 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-1882-14-7

II 38327; 81'1/P78


POPA, IOAN-LUCIAN.

Translation theories of the twentieth century (1900-1990) / Ioan Lucian Popa. - Bacău : EduSoft, 2008.

221 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-1882-05-5

II 38335; 81'1/P78


PORUCIUC, ADRIAN.

Confluenţe şi etimologii / Adrian Poruciuc. - Iaşi : Polirom, 1998.

133 p. ; 21 cm.

ISBN 973-683-040-3

II 38311; 811.135.1'01/P85


RUSU, I. I.

Obîrşia tracică a românilor şi albanezilor : (clarificări comparativ-istorice şi etnologice) = Der Trakische Ursprung der Rumänen und Albanesen : (komparativ-historische und ethnologische klärungen) / I. I. Rusu ; cuv. înainte şi îngrij. ed. de Mircea Rusu ; versiunea în lb. germană de Konrad Gündisch. - Cluj-Napoca : Dacia, 1995.

212 p., [7] f. : fig., fotogr., h. ; 20 cm.

ISBN 973-35-0482-3

II 38251; 811.135.01/R95

TOP


82 Literatură


ADAMESCU, GHEORGHE.

Istoria literaturii române / Gheorghe Adamescu ; îngrij. de Paul Lăzărescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1998.

292 p. ; 23 cm.

ISBN 97322-0652-7

III 20058; 821.135.1.09/A17


ALECSANDRI, VASILE.

Cântecul gintei latine / Vasile Alecsandri ; ed. plurilingvă îngrijită de Constantin Mălinaş. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1991.

47 p. ; 17 cm.

ISBN 973-95289-0-2

I 4262; 821.135.1-1/A36


ALEXANDRESCU, SORIN.

Privind înapoi, modernitatea / Sorin Alexandrescu ; traduceri : Mirela Adascăliţei, Şerban Anghelescu, Mara Chiriţescu, Ramona Jugureanu. - Bucureşti : Editura Univers, 1999.

360 p. ; 20 cm - (Studii).

ISBN 973-34-0688-0

II 38289; 821.135.1.09/A38


ASTALOŞ, GEORGE.

Exil : memoriile unei memorii / George Astaloş. - Bucureşti : Editura Casa Radio, 2003.

vol. - (Orbital).

Vol.1. - 2003. - 325 p. ; 25 cm. - ISBN 973-7902-18-1

III 20041; 821.135.1-94/A85


BARBU, ION [PSEUD.].

Opere / Ion Barbu ; prefaţa, stabilirea textului şi aparatul critic de Mircea Coloşenco. - Cluj-Napoca : Echinox, 1997- .

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-9114-39-3.

vol. 1 : După melci. Joc secund. - 1997. - 276 p. - ISBN 973-9114-45-2

II 38359; 821.135.1/B30


BĂLĂEŢ, DUMITRU.

Filosofia fragmentului : pentru o altă privire asupra lumii / prof. dr. Dumitru Bălăeţ. - ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura "Tempus", 2004.

192 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9205-71-2

II 38295; 821.135.1-96/B19


BĂLĂIŢĂ, GEORGE.

Der Ungehorsame Lehrling / George Bălăiţă ; trad. de Ilse Lauer. - Bukarest : Universal Dalsi, 1998.

127 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9166-80-6

II 38299; 821.135.1-31/B19


BELCIU, MAYA.

Vin americanii ? ... destin amânat [roman] / Maya Belciu. - Bucureşti : Cartea Românească, 1998.

311 p. ; 19 cm - (Cartea Românească de proză).

ISBN 973-23-0706-4

II 38318; 821.135.1/B42


BERGEL, HANS.

Când vin vulturii : roman / Hans Bergel ; trad. din lb. germană de George Guţu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998.

322 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-113-6

II 38421; 821.112.2-3/B47


BIBESCU, MARTHA, PRINŢESĂ.

Destinul Lordului Thomas of Cardington / Martha Bibescu ; cuvînt înainte de Ion Bulei. - Bucureşti : Compania, 2002.

220 p. ; 22 cm - (Caligraf).

ISBN 973-8119-59-6

II 38292; 821.135.1/B51


BIBESCU, MARTHA, PRINŢESĂ.

La bal cu Marcel Proust : roman / Matha Bibescu ; traducere : Florica Grecescu. - Bucureşti : Casa Editorială Odeon, 1998.

127 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9008-87-9

II 38280; 821.135.1/B51


BLAGA, LUCIAN.

Tristeţe metafizică : poeme = Metaphysische traurigkeit : gedichte / Lucian Blaga ; traduceri de : Wolf Aichelburg, Georg Drozdowski, Zoltán Franyó, ... ; prefaţă şi tabel cronologic de Wolf Aichelbutg ; selecţie şi cuvânt înainte de Ion Acsan. - Ed. bilingvă româno-germană. - Bucureşti : Grai şi suflet - Cultura naţională, 1995 (Seme'94).

384 p. ; 19 cm.

ISBN 973-9232-04-3

II 38186; 821.135.1/B56


BLAGA, LUCIAN.

Der Wunderbare Samen : Gedichte = Mirabila sămânţă : poeme / Lucian Blaga ; Deutsche Nachdichtung und Geleitwort von Wolf Aichelburg. - Bukarest : Universal Dalsi, 1998.

80 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9166-87-3

II 38212; 821.135.1/B56


BOTTA, DAN.

Limite şi alte eseuri / Dan Botta ; ediţie îngrijită de Dolores Botta ; cuvânt înainte de Alexandru Papeologu. - Bucureşti : Crater, 1996.

384 p. ; 23 cm.

ISBN 973-9029-22-1

III 20048; 821.135.1/B73


BOTTA, DAN.

Unduire şi moarte / Dan Botta ; cu un fragment pentru Dan Botta de Mircea Eliade ; ed. îngrij. şi posf. de Gheorghe Hrimiuc-Toporaş ; . - Iaşi : Institutul European, 1995.

372 p. ; 18 cm - (Eseuri de ieri şi de azi ; 26).

ISBN 973-9148-67-0

II 38197; 821.135.1.09/B72


BRADU, MIHAI.

Cronica lucrurilor mărunte / Mihai Bradu. - Bucureşti : Editura Maşina de scris, 1999.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99297-3-7

II 38208; 821.135.1/B75


BUTNARU, LEO.

Gladiatorul de destine sau bal(de)mascat / Leo Butnaru. - Bucureşti : Cartea Românească, 1998.

64 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0726-9

II 38207; 821.135.1/B97


Cale şi drum / Ion Popescu-Sireteanu. - Timişoara : Augusta, 2001.

150 p. ; 19 cm.

ISBN 973-8184-28-2

II 38332; 821.135.1-3/P81


CARDUCCI, GIOSUE.

Poeme / Giosue Carducci, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli ; trad. Giuseppe Cifarelli. - Bucureşti : Jurnalul literar, 1997.

303 p. ; 21 cm - (Poesis ; 2).

ISBN 973-97732-4-9

II 38283; 821.134.3/C11


CĂLINESCU, GEORGE.

Istoria literaturii române de la origini până în prezent : marii prozatori : momentul 1880 : promoţia ruralilor, naturalismul / George Călinescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 1998.

134 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0676-9

II 38246; 821.135.1-95/C14


CIOBANU, MIRCEA.

Istorii / Mircea Ciobanu ; editor : Ioana Călina Marcu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Vitruviu, 1999.

[vol.] ; 19 cm.

ISBN 973-8069-00-9

Vol. 1. - 279 p. - ISBN 973-8069-01-7

Vol. 2. - 263 p. - ISBN 973-8069-02-5

Vol. 3. - 311 p. - ISBN 973-8069-03-3

II 38196; 821.135.1/C51


CIOCÂRLIE, LIVIUS.

Bătrâneţe şi moarte în mileniul trei / Liviu Ciocârlie. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

234 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0963-3

II 38084; 821.135.1/C51


CIOCÂRLIE, LIVIUS.

Viaţa în paranteză : jurnal 1965-1977 / Livius Ciocârlie. - Timişoara : Amarcord, 1995.

390 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97052-4-3

II 38256; 821.135.1/C49


CIORAN, EMIL.

Caiete / Emil Cioran ; traducere din limba franceză de Emanoil Marcu şi Vlad Russo. - Bucureşti : Humanitas, [1999]-.

3 vol. ; 20 cm - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

ISBN 973-28-0211-1

vol. 2 : 1966-1968. - 1999. - 404 p. - ISBN 973-28-0424-6

vol. 3 : 1967-1972. - 2000. - 408 p. - ISBN 973-28-0767-9

II 38431; 821.135.1/C53


CIORAN, EMIL.

Caietul de la Talamanca : Ibiza 31 iulie-25 august 1966 / text ales şi prezenţa de Verena Von Der Heyden-Rynsch ; traducere din franceză de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

63 p. ; 18 cm.

ISBN 973-50-0137-3

I 4263; 821.135.1/C53


CIORAN, EMIL.

Silogismele amărăciunii / Emil Cioran ; traducere din franceză de Nicolae Bârna. - Bucureşti : Humanitas, 2002.

134 p. ; 18 cm.

ISBN 973-50-0222-1

I 4261 ; 821.135.1/C53


CIORAN, EMIL.

Ţara mea = Mon pays / Emil Cioran ; în româneşte de Gabriel Liiceanu ; cu un cuvînt înainte de Simone Boué. - Bucureşti : Humanitas, 1996.

221 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0687-7

II 38290; 821.135.1/C53


CREANGĂ, ION.

Amintiri din copilărie ; Poveşti, povestiri / Ion Creangă ; ed.îngrij. de Monica Dună ; introd. Ion Dună. - Bucureşti : Floarea darurilor, 1996.

287 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97416-3-0

II 38320; 821.135.1-94/C81


CREMENE, MIOARA.

La ce foloseşte Parisul : evocări şi dileme din exil / Mioara Cremene, Mariana Şipoş. - Bucureşti : [Universal Dalsi], 2000.

468 p. ; 25 cm.

ISBN 973-8157-11-0

II 38260; 821.135.1/C84


CREŢIA, PETRU.

Catedrala de lumini : Homer, Dante, Shakespeare / Petru Creţia. - Bucureşti : Humanitas, 1997.

271 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0711-3

II 38408; 82.09/C85


DATCU, IORDAN.

Sub semnul Minervei / Iordan Datcu. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2000.

300 p., [8] p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-9409-95-4

II 38378; 821.135.1(091)/D30


DECUSARĂ-BOCŞAN, CRINA.

Iubirile Iuliei Haşdeu / Crina Decusară-Bocşan. - [S. l.] : Asociaţia Culturală Iulia Haşdeu, [199-].

175 p. ; 20 cm.

II 38385; 821.135.1-95/D26


DIMOV, LEONID.

Momentul oniric / Leonid Dimov, Dumitru Ţepeneag ; antologie îngrij. de Corin Braga. - Bucureşti : Cartea Românească, 1997.

262 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0608-4

II 38383; 821.135.1-95/D46


DJUVARA, NEAGU.

Amintiri din pribegie (1948 - 1990) / Neagu Djuvara. - Bucureşti : Editura Albatros, 2002.

466 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0909-6

II 38248; 821.135.1-94/D54


DRIMBA, OVIDIU.

Istoria literaturii universale / Ovidiu Drimba. - Bucureşti : Saeculum I.O. : Vestala, 1999.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-9200-44-3 ISBN 973-9211-52-6.

Vol. 1. - 351 p.

Vol. 2. - 447 p.

II 38369; 82-95/D83


DUMITRESCU, AURELIAN TITU.

Îngerul poverii : sonetele sufletului / Aurelian Titu Dumitrescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 1998.

60 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0721-8

II 38380; 821.135.1-1/D91


EFTIMIU, VICTOR.

Opere / Victor Eftimiu ; ediţie şi note de Constantin Mohanu. - Bucureşti : Editura Minerva, -1994.

[vol.] ; 20 cm.

vol. 17 : Fum de fantome. Evocări. - 1994. - 228 p. . - ISBN 973-21-04116-3

II 38305; 821.135.1/E23


Eminescu printre noi / Constantin Mălinaş . - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 2001.

27 p. ; 28 cm.

ISBN 973-95289-1-0

IV 8207; 821.135.1.09 EMINESCU M./E48


GOMA, PAUL.

Jurnal / Paul Goma . - Bucureşti : Nemira, 1997-2004.

8 vol. ; 21 cm.

ISBN 973-9177-69-7

vol. 1 : Jurnal pe sărite (9 februarie 1978 - 2 iunie 1993) / cuvînt înainte de Laszlo Alexandru : Nemira. - 1997. - 299 p. . - ISBN 973-9177-70-0

vol. 2 : Jurnal de căldură mare (28 iunie - 11iulie 1989) : Nemira. - 1997. - 266 p. - ISBN 973-9177-71-9

vol. 3 : Jurnal de noapte lungă (23 septembrie - 31 decembrie 1993). Unde am greşit ? : Nemira. - 1997. - 325 p. - ISBN 973-9177-72-7

II 38012; 821.135.1/G69


HAGIU, ADELA.

Romanul poetico-filosofic / Adela Hagiu. - Iaşi : Institutul European, 1998.

351 p. ; 20 cm - (Eseuri de ieri şi de azi ; 36).

ISBN 973-586-110-0

II 38363; 821.135.1.09/H14


HORGA, IOAN.

Umanul şi forma / Ioan Horga. - Bucureşti : Cartea Românească, 1993.

199 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0313-1

II 38448; 821.135.1/H78


ILIESCU, VICTOR.

Fenomenologia diabolicului / Victor Iliescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1995.

211 p. ; 21 cm.

ISBN 973-22-0414-1

II 38181; 821.135.1/I41


ILISEI, ILIE.

Dosarele suferinţei / Ilie Ilisei, Ioan D. Popescu. - Suceava : Bucovina Viitoare, 1999.

192 p. ; 21 cm.

ISBN 973-99091-7-5

II 38202; 821.135.1/I-45


IOANID, ION.

Închisoarea noastră cea de toate zilele / Ion Ioanid. - ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Humanitas, 1999-2002.

3 vol. ; 23 cm - (Procesul comunismului).

ISBN 973-28-0955-8

vol. 1 : 1949, 1952-1954. - 1999. - 576 p. - ISBN 973-28-0956-6

vol. 2 : 1954-1957. - 2000. - 527 p. - ISBN 973-28-0957-4

vol. 3 : 1959-1968. - 2002. - 490 p. - ISBN 973-28-0958-2

III 20065; 821.135.1/I-62


IONESCU, VICTOR M.

Second hand, la mâna a doua : povestiri umoristice / Victor M. Ionescu. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2000.

79 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9409-72-5

II 38381; 821.135.1-34/I-68


KREMNITZ, MITE.

Amintiri fugare despre M. Eminescu / Mite Kremnitz. - Bucureşti : Cartea Românească, 2000.

164 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0984-9

II 38262; 821.135.1/K82


La Lisabona într-o sâmbătă : antologie de proză idiş / trad. şi note Anton Celaru. - Bucureşti : Hasefer, 1998.

265 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9235-44-1

II 38213; 821(100)/L11


LECCA, PAULIN.

Frumosul divin în opera lui Dostoevschi / Părinte Arhimandrit Paulin Lecca. - Bucureşti : Discipol, 1998.

346 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97677-2-9

II 38264; 82.09/L36


LEU, CORNELIU.

Anonimul brâncovenesc şi alte cronici ale trecerii dintre veacul al şaptesprezecelea şi veacul al optsprezecelea aşezate sub formă de roman al vieţii Sfîntului Domnitor Brâncovean / Corneliu Leu. - [s.l.] : Realitatea, 1994.

115 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9025-11-0

II 38429; 821.135.1-94/L36


LOVINESCU, MONICA.

La apa Vavilonului / Monica Lovinescu. - Bucureşti : Humanitas, 1999.

[vol.] ; 19 cm - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

ISBN 973-50-0008-3

Vol. 1. - 1999. - 274 p. - ISBN 973-50-0008-3

Vol. 2 : 1960-1980. - 2001. - 276 p. - ISBN 973-50-0144-6

II 38296; 821.135.1-94/L71(2)


MANIU, LEONIDA.

Dor şi armonie eminesciană / Leonida Maniu. - Iaşi : Institutul European, 2000.

172 p. ; 20 cm - (Eseuri de ieri şi de azi ; 59).

ISBN 973-586-160-7

II 38183; 821.135.1.09/M25


MATEESCU, OLGA DELIA.

Capricii : piesă de teatru într-un act / Olga Delia Mateescu. - Bucureşti : Unitext, 1997.

89 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97805-3-9

II 38175; 821.135.1-2/M47


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Cavalerul : proza unui bibliotecar / Constantin Nicolae Mălinaş. - Oradea : Metropolis SRL, 2006.

158 p. ; 15 cm.

ISBN 973-87671-8-0

I 4272; 821.135.1-32/M11


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Scutierul : proză / Constantin Nicolae Mălinaş. - Oradea : Rimus, 2007.

116 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88217-4-3

II 38347; 821.135.1-32/M11


MĂRIEŞ, STELA.

Itinerarii istorico-culturale / Stela Mărieş ; pref. dr. Mihai-Ştefan Ceauşu. - Iaşi : Junimea, 2004.

187 p. : fotogr. alb-negru ; 21 cm - (Bibliotheca Historiae Universalis ; 7).

ISBN 973-37--0973-5

II 38270; 821.135.1-992/M38


MECIU, DIMITRIU.

Poema Munţilor Beiuşului 1816 / Dimitriu Meciu. - Oradea : Editura "Mihai Eminescu", 1996.

115 p. ; 19 cm.

ISBN 973-96582-8-8

II 38349; 821.134.3/M54


MELINESCU, GABRIELA.

33 de revelaţii / Gabriela Melinescu. - Bucureşti : Romania Press, 1998.

96 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98754-0-8

II 38219; 821.135.1/M56


MIHĂIEŞ, MIRCEA.

Cărţile crude : jurnalul intim şi sinuciderea / Mircea Mihăieş. - Timişoara : Amarcord, 1995.

266 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97051-9-7

II 38216; 821(100)/M68


MIHU, ACHIM.

Lucian Blaga : Mioriţa cultă a spiritualităţii româneşti / Achim Mihu. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9172-20-2

II 38409; 821.135.1.09/M71


MINCU, MARIN.

De ce scriu poezie... : (Traian T. Coşovei, Dumitru Crudu, Paul Daian, Caius Dobrescu, Vasile Petre Fati, Bogdan Ghiu, Felix Lupu, Angela Marinescu, Gabriela Negreanu, Ştefania Plopeanu, George Popescu, Mariela Rotaru, Liviu Ioan Stoiciu) / Marin Mincu. - Constanţa : Pontica, 1996.

72 p. ; 21 cm - (Interviuri. Interviuri. Interviuri).

ISBN 973-9224-07-5

II 38382; 821.135.1-83/M74


MINCU, MARIN.

Intermezzo / Marin Mincu. - Bucureşti : Editura Albatros, -2001.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 973-24-0896-0

vol. 3. - 2001. - 334 p.

II 38406; 821.135.1/M74


Mircea Eliade : biobibliografie / întocmit de Mircea Handoca. - [Bucureşti] : Jurnalul literar, [1986-].

[vol.] ; 20 cm.

vol. 3 : Receptarea critică 1986-1999. - 1999. - 432 p. - (Bibliologica ; 3). - ISBN 973-97732-7-3

II 38399; 821.135.1.09/M76


MIRCEA, ION.

Poezii / Ion Mircea. - Bucureşti : Editura Vitruviu, 1996.

178 p. ; 19 cm.

ISBN 973-97835-0-3

II 38424; 821.135.1-1/M76


MITU, ADRIANA.

Din vechile cărţi de înţelepciune la români : cugetările lui Oxenstiern (sec. XVIII) / Adriana Mitu ; cuv. în. acad. Virgil Cândea. - Bucureşti : Editura Atos, 1996.

224 p. ; 20 cm - (Academica).

ISBN 973-95877-5-5

II 38265; 821.135.1-94/M82


MODORCEA, GRID.

Chilia sau Trăirea nemijlocită / Grid Modorcea. - Bucureşti : Semne, 1999.

296 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9446-25-6

II 38194; 821.135.1-94/M84


MODORCEA, GRID.

Tinereţe, amor, prostie : convorbiri necenzurate cu D. I. Suchianu / Grid Modorcea. - [s.l.] : Alcris, 1997 ("Porto-Franco" S.A. Galaţi).

232 p. : fotogr. alb-negru ; 20 cm.

ISBN 973-580-130-2

II 38405; 821.135.1/M84


MOGÂLDEA, IOAN I.

Un aviator român pe Frontul de Est / general (r) Ioan I. Mogâldea ; cuv. în. dr. Gheorghe Buzatu ; consult. şt. de specialitate lt. col. Emil I. Străinu. - Bucureşti : Majadahonda, 1999.

140 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9335-07-1

II 38180; 821.135.1-94/M85


MROZEK, SLAWOMIR.

Opere alese / Slawomir Mrozek ; traducere, prefaţă şi note de Stan Velea. - Bucureşti : Curtea Veche, 2005.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 973-669-025-3

vol. 2 : Teatru 1. - 562 p.

vol. 3 : Teatru 2. - 581 p.

II 38297; 821.161.1/M93


MÜLLER, HERTA.

Animalul inimii : [roman] / Herta Müller ; trad. de Nora Iuga. - Bucureşti : Editura Univers, 1997.

180 p. ; 20 cm.

ISBN 973-34-0489-6

II 38402; 821.112.2-31/M94


MÜLLER, HERTA.

Încă de pe atunci vulpea era vînătorul : [roman] / Herta Müller ; trad. de Nora Iuga ; cuv. în. şi notă bio-bibliogr. de Gerhardt Csejka. - Bucureşti : Editura Univers, 1995.

207 p. ; 20 cm.

ISBN 973-34-0344-X

II 38362; 821.112.2-31/M94


MUNDY, SUSI HASEL.

O mie să cadă [povestiri] / Susi Hasel Mundy, Maylan Schurch ; traducere de Georgiana Ghioc-Ivanov. - Cernica : Editura Card, 2005.

200 p. ; 23 cm.

ISBN 973-8168-55-4

III 20053; 821.112.2/H34


MUNTEANU, GEORGE.

Eminescu şi antinomiile posterităţii / George Munteanu. - Bucureşti : Editura Albatros, 1998.

384 p. ; 20 cm - (Critică şi istorie literară).

ISBN 973-24-0459-0

II 38195; 821.135.1.09/M95


MUREŞAN, VIOREL.

Leonid Dimov : monografie, antologie comentată, receptare critică / Viorel Mureşan, Traian Ştef. - [Braşov] : Aula, ©000.

96 p. ; 20 cm - (Canon).

ISBN 973-8206-12-X

II 38294; 821.135.1.09/M96


MURGEANU, ION.

Iisus : [roman] / Ion Murgeanu. - [Bucureşti] : Crater, [1999].

194 p. ; 20 cm.

II 38416; 821.135.1-97/M97


NEDELCOVICI, BUJOR.

Somnul vameşului : trilogie / Bujor Nedelcovici ; ediţie definitivă cu un cuvânt înainte al autorului. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura ALLFA, 2001.

3 vol. ; 20 cm - (Romanul românesc contemporan).

ISBN 973-9477-89-5

Vol. 1 : Fără vâsle. - 233 p. - ISBN 973-9477-92-5

Vol. 2 : Noaptea. - 276 p. - ISBN 973-9477-93-3

Vol. 3 : Grădina Icoanei. - 312 p. - ISBN 973-9477-94-1

II 38247; 821.135.1/N36


NEGOIŢESCU, ION.

Ora oglinzilor : pagini de jurnal, memorialistică, epistole şi alte texte cu caracter confesiv / I. Negoiţescu ; ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Dan Damaschin. - Cluj : Dacia, 1997.

196 p. ; 20 cm.

ISBN 973-35-0602-8

II 38245; 821.135.1/N39


NOICA, CONSTANTIN.

Despărţirea de Goethe / Constantin Noica ; ed. îngrij. de Marin Diaconu . - Ed. a 2-a rev. după manuscrise, cu două capitole inedite. - Galaţi : Humanitas, 2000.

324 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0167-0

II 38222; 821.112.2/N84


NOVALIS [PSEUD.].

Între veghe şi vis : fragmente romantice / Novalis ; selecţie, traducere, prefaţă, note şi comentarii de Viorica Nişcov. - Bucureşti : Editura Univers, 1995.

296 p. ; 19 cm.

ISBN 973-34-0268-0

II 38205; 821.112.2/N90


Oameni şi întâmplări din satul meu : poeme / Ion Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Universitas XXI, 2002.

102 p. ; 19 cm.

ISBN 973-8344-33-6

II 38333; 821.135.1-1/P81


ODOBESCU, ALEXANDRU I.

Scrieri alese / Al. Odobescu ; ed. îngrij. şi note de Corina Popescu ; pref. de Mircea Anghelescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995.

430 p. ; 24 cm - (Fundamente).

ISBN 973-9155-96-0

III 20066; 821.135.1-3/O-24


OLĂREANU, COSTACHE.

Merci pour les covrigi : publicistică / Costache Olăreanu. - Bucureşti : Editura Albatros, 1999.

340 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0632-1

II 38193; 821.135.1-92/O-39


PALER, OCTAVIAN.

Deşertul pentru totdeauna / Octavian Paler. - Bucureşti : Editura Albatros, 2001.

327 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0838-3

II 38230; 821.135.1-94/P14


PANIŞ, ANATOLIE.

Sfârşitul lumii : roman cu 4 subdiviziuni / Anatolie Paniş. - [Snagov] : Editura Snagov, 2005.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86374-2-2

II 38200; 821.135.1/P23


PANŢA, IUSTIN.

Manual de gânduri care liniştesc : o încercare de filosofie poetică / Iustin Panţa. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 2000.

268 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0921-0

II 38177; 821.135.1-4/P25


PAPU, EDGAR.

Poezia lui Eminescu : elemente structurale / Edgar Papu. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 2000.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-1064-2

II 38227; 821.135.1.09/P31


PETRESCU, VICTOR.

Văcăreştii, o dinastie poetică / Victor Petrescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2002.

246 p., [8] f. pl. ; 23 cm.

ISBN 973-9426-97-2

III 20035; 821.135.109/P57


Poezia română modernă de la G. Bacovia la Emil Botta / antologie, prefaţă şi note de Nicolae Manolescu. - Bucureşti : Allfa : Paideia, 1996.

458 p. ; 19 cm.

ISBN 973-571-124-9

II 38360; 821.135.1/P74


POPA, MARIAN.

Istoria literaturii române de azi pe mâine / Marian Popa. - Bucureşti : Fundaţia Luceafărul, 2001.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-99307-0-0

Vol. 1. - XI, 1230 p.

Vol. 2. - IV, 1274 p.

III 20056; 821.135.1-95/P79


POPA, NICOLAE.

Marţi Dumnezeu e în tura de noapte : [poezie] / Nicolae de Popa. - Bucureşti : Editura Vinea, 2000.

76 p. ; 24 cm.

III 20067; 821.135.1-1/P79


POPESCU, SIMONA.

Salvarea speciei : (despre suprarealism cu Gellu Naum) / Simona Popescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

262 p., [4] f. : fotogr. ; 22 cm.

ISBN 973-577-288-4

II 38253; 821.135.1.09/P81


POPESCU-SIRETEANU, ION.

La porţile norocului / Ion Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Universitas XXI, 2003.

210 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8344-47-6

II 38341; 821.135.1-3/P81


PORUMB, HOREA.

Reflecţii heteroclite / Horea Porumb. - Cluj-Napoca : Motiv, 2001.

119 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8264-04-9

II 38304; 821.135.1-992/P85


RALEA, MIHAI.

Fenomenul românesc / Mihai Ralea ; stud. introd., note, îngrij. de ed. de Constantin Scifirneţ. - Bucureşti : Editura Albatros, 1997.

XXXII, 362 p. ; 20 cm - (Ethnos).

ISBN 973-24-0416-7

II 38392; 821.135.1.09/R22


SIMONESCU, DAN.

Târgovişte, vechi centru tipografic românesc / Dan Simonescu, Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008.

160 p. ; 23 cm - (Patrimonium).

ISBN 978-973-712-415-9

III 20126; 821.135.1'04/S58


SOROHAN, ELVIRA.

Naratori şi modelare umană în medievalitatea românească / Elvira Sorohan, Constantin Pricop, Valeriu P. Stancu. - Iaşi : Junimea, 2000.

171 p. ; 21 cm.

ISBN 973-37-0557-8

II 38229; 82.09-83/S69


YOSHIKAWA, EIJI.

Musashi / Eiji Yoshikawa ; traducere şi note de Angela Hondru. - Iaşi : Polirom, 2004.

2 vol. ; 23 cm - (Biblioteca Polirom. Proză XX).

ISBN 973-681-500-5

Vol. 1 : Roata norocului. - 728 p. - ISBN 973-681-575-7

Vol. 2 : Poarta spre glorie. - 544 p. - ISBN 973-681-576-5

III 20165; 821.521/Y66


ZAMFIRESCU, ION.

Panorama dramaturgiei universale / Ion Zamfirescu. - a 2-a. - Craiova : AIUS, 1999.

352 p. ; 22 cm.

ISBN 973-9490-04-2

II 38373; 82.09/Z11


ZINCĂ, HARALAMB.

Noiembrie însângerat / Haralamb Zincă. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2000.

236 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99308-8-3

II 38302; 821.135.1-95/Z67

TOP


902/904 Arheologie. Preistorie


ANDRONIC, MUGUR.

Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin / Mugur Andronic. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2005.

310 p. ; 26 cm - (Teze de doctorat. Istorie ; 11).

ISBN 973-9469-59-0

III 20040; 902/904/A48


Habitat, religie, etnicitate : descoperiri arheologice din sec. IX-XI în Transilvania : catalog de expoziţie = Habitat, religion, ethnicity : 9th-11th century archaeological finds in Transylvania : Exhibition catalogue / Horia Ciugudian, Zeno K. Pinter, Gabriel T. Rustoiu. - Alba Iulia : Altip, 2006.

138 p. ; 30 cm.

ISBN 973-117-017-0

IV 8212; 902(498.4)"9/11"/H11


MITREA, IOAN.

Comunitaţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor : aşezarea de la Davideni din secolele V-VIII / Ioan Mitrea. - Piatra-Neamţ : Editura "Constantin Matasă", 2001.

400 p. : fig., tab., il. + 1 h. ; 24 cm.

ISBN 973-99826-7-0

III 20055; 902/904/M82

TOP


908 Monografii ale localităţilor


CUŢARA, ALEXANDRU.

Timişoara : monografie artistică = Temeswar : Bild-Kunst Monographie / Alexandru Cuţara ; taducere de Eleonora Pascu. - Timişoara : Amarcord, 1998.

115 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 973-9244-35-1

III 20176; 908/C97


Maramureş - Mândria şi durerea noastră : culegere de studii şi comentarii despre realităţi, fapte şi documente mai puţin cunoscute / ediţie coordonată de prof. Teresia B. Tătaru. - Baia Mare : Gutinul, 2001.

2 vol. : fotogr. ; 23 cm.

ISBN 973-9190-75-8

Vol. 1. - 308 p. + 6 pl. color.

Vol. 2. - 344 p. + 6 pl. color.

III 20180; 908/M32


Maramureş - Vatră de istorie milenară : Simpozion Naţional / Societatea Culturală Pro Maramureş "Dragoş Vodă" Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura "Dragoş Vodă", -1997.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2 : Borşa (02-04 august 1996). - 1997. - 300 p. : fotogr., h. - ISBN 973-98025-0-8

Vol. 3 : Ocna-Şugatar (01-03 august 1997). - 1997. - 560 p. : h., pl. alb-negru şi col. - ISBN 973-98025-1-6

Vol. 4 : Maramureş, Bucovina şi Moldova. Jeud, Săliştyea de Sus, Cârlibaba, Rădăuţi, Putna (28 iunie-2 iulie 1998). - 1998. - 636 p. : pl. col. - ISBN 973-98025-8-3

III 20182; 908/M32


PAUL, NICUŞOR.

Întoarcerea urmei : monografie spirituală a Guragonţului şi împrejurimilor / Nicuşor Paul ; editată de Consiliul Local Guragonţ. - Arad : Gutenberg, 2001-.

[vol.] ; 23 cm.

Partea I. - 2001. - 339 p. . - ISBN 973-8096-18-9

III 20164; 908/P45

TOP


91 Geografie


Brăila [Gânduri despre Brăila] / coord. Dumitrica Albu. - Brăila : Fundaţia Naturalistă "Al. Borza", 2003.

80 p. ; 19 cm.

ISBN 973-99691-2-7

II 38317; 913(498.1-35 Brăila/B75


Călătorii extraordinare / coordonator ştiinţific : prof. univ. dr. Siviu Neguţ ; selecţia textelor, prefaţă, schiţe biografice şi note : Alexandru Marinescu ; editor : Costin Diaconescu. - Bucureşti : CD Press, 2001.

234 p. ; fotogr., tab., h. ; 24 cm.

ISBN 973-99067-5-3

III 20172; 910/C13


CRISTEA, IULIA MARIA.

În Ţara Surâsului : Thailanda / Iulia Maria Cristea. - Bucureşti : Editura Libra, 2000.

233 p. : fotogt. color ; 23 cm.

ISBN 973-8038-06-5

III 20043; 913(593)/C87


IANOŞ, IOAN.

Atlasul României / Ian Ianoş, Maria Pătroescu, Octavian Groza ; coord. Violette Rey ; trad. din lb. franceză Octavian Groza, Catrinel Trofin-Gilles. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, ©002.

167 p. : h., diagr. ; 26 cm.

ISBN 973-8175-34-8

III 20069; 913(498)/I-27


MĂLINAŞ, CONSTANTIN NICOLAE.

Oradea în plăci memoriale exterioare : studiu şi album / Constantin Mălinaş. - Oradea : Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", 2002.

112 p. ; 23 cm.

ISBN 973-0-02796-X

III 20143; 913(498)/M11


POPESCU, CLAUDIA RODICA.

Industria României în secolul XX : analiză geografică / Claudia Rodica Popescu ; pref. de prof. dr. Alexandru Ungureanu. - Bucureşti : Oscar Print, 2000.

280 p. : diagr., h. ; 23 cm.

ISBN 973-8224-20-9

III 20021; 913(498)/P81


Strategia de dezvoltare locală : Comuna Cudalbi- potenţial şi perspective 2008-2018 / coord. Violeta Puşcaşu. - Galaţi : Europlus, 2008.

193 p. ; 24 cm - (Stabilitate şi dezvoltare).

ISBN 978-973-1950-23-5

III 20160; 913(498 CUDALBI)

TOP


929 Biografii


BLAGA, DORLI.

Blaga supraveghiat de securitate / Dorli Blaga, Ion Bălu. - Cluj : Biblioteca Apostrof, 1999.

236 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9279-28-7

II 38243; 929/B56


GAUTHIER, GUY.

Missy, Regina României / Guy Gauthier ; traducere din limba franceză de Andreea Popescu. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

341 p. + [8] f. : fotogr. alb-negru ; 20 cm.

ISBN 973-50-0098-9

II 38384; 929/G24


ISZÁK, SAMUEL.

Valeriu Lucian Bologa : evocare monografică / Samuel Iszák, Sandu Bologa. - Cluj-Napoca : Miracolul cuvântului, 1995.

175 p. ; 19 cm.

ISBN 973-96973-2-1

II 38353; 929/I-81

TOP


93/94 Istorie


ALBINI, SEPTIMIU.

1848 în Principatele Române / S. Albini ; prefaţă, îngrijire de ediţie şi note : Elisabeta Simion. - Bucureşti : Editura Albatros, 1998.

167 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0538-4

II 38218; 94(498)"18/19"/A32


BETEA, LAVINIA.

Lucreţiu Pătrăşcanu : moartea unui lider comunist : studiu de caz / Lavinia Betea. - Bucureşti : Humanitas, 2001.

432 p. ; 20 cm - (Procesul comunismului).

ISBN 973-50-0048-2

II 38210; 94(498)"20/..."/B50


BEZVICONI, GHEORGHE G.

Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru / Gheorghe G. Bezviconi. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

286 p. ; 19 cm - (Istorie).

ISBN 973-8497-71-X

II 38312; 94(498)"18/19"/B50


BICHICEAN, GHEORGHE.

Istorie europeană / Gheorghe Bichicean. - Sibiu : Thausib, 2001.

284 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97726-6-8

II 38314; 94(4)/B52


BOIA, LUCIAN.

Jocul cu trecutul : istoria între adevăr şi ficţiune / Lucian Boia. - Bucureşti : Humanitas, 1998.

175 p. ; 20 cm - (Teoria istoriei).

ISBN 973-28-0851-9

II 38303; 930/B65


BOILĂ, ZAHARIA.

Memorii / Zaharia Boilă. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003.

254 p. ; 22 cm - (Scrinul negru).

ISBN 973-9279-63-5

II 38411; 94(498)"20"/B65


BOLDUR, ALEXANDRU V.

Adunările de Stări sociale în istoria Moldovei şi a Ţării Româneşti : Sfatul mare de obşti / Alexandru V. Boldur. - Bucureşti : Editura Albatros, 2001.

272 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0801-4

II 38372; 94(498)"06/17"/B66


BOLDUR, ALEXANDRU V.

Imperialismul sovietic şi România / Alexandru V. Boldur ; ediţie îngrijită de Ion Alexandrescu. - Bucureşti : Editura Militară, 2000.

262 p. : h. ; 20 cm.

ISBN 973-32-055

II 38410; 94(498)"20/..."/B66


BRĂTIANU, DAN M.

Martor într-o ţară încătuşată [memorii] / Dan M. Brătianu . - Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 1996.

124 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 3).

ISBN 973-97877-0-3

II 38394; 94(498)"20"/B79


BRĂTIANU, GHEORGHE I.

Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion I. C. Brătianu / Gheorghe I. Brătianu. - Bucureşti : Corint, [2001].

166 p. : fotogr. ; 20 cm - (Istorie. Opere fundamentale).

ISBN 973-653-138-4

II 38313; 94(498)"20"/B79


BRĂTIANU, GHEORGHE I.

Basarabia : drepturi naţionale şi istorice / Gheorghe I. Brătianu ; traducere şi adaptare : Edi Săvescu. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

224 p. ; 19 cm - (Istorie).

ISBN 973-8497-70-1

II 38393; 94(498)"20"/B79


BRĂTIANU, GHEORGHE I.

An Enigma and a miracle of history : the Romanian people / G. I. Brătianu ; translated by : Patricia H. Georgescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1996.

185 p. ; 22 cm.

ISBN 973-45-0136-4

II 38286; 94(498)B79


BRĂTIANU, GHEORGHE I.

O enigmă şi un miracol istoric : poporul român / Gheorghe I. Brătianu ; ediţie îngrijită, note şi studiu de Stelian Brezeanu. - Bucureşti : Corint, 2000.

224 p. + 2 h. ; 20 cm - (Istorie. Opere fundamentale).

ISBN 973-653-047-7

II 38459; 94(498)/B79


BRĂTIANU, MARIA G.

Gheorghe I. Brătianu : enigma morţii sale / Maria G. Brătianu ; în româneşte de Antonia Constantinescu ; cu un studiu de Şerban Papacostea şi alte texte întregitoare şi cu o Addenda Ion C. Brătianu. - [Ed.a 3-a]. - Bucureşti : Fundaţia Academia Civică, 1997.

162 p. : fotogr. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 6).

ISBN 973-97877-7-0

II 38395; 94(498)"20"/B79


BUJDUVEANU, TĂNASE.

Romanitatea balcanică şi civilizaţia aromânilor / Tănase Bujduveanu. - Constanţa : Cartea Aromână, 1997.

218 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97740-3-2

II 38386; 94(497)/B90


BULEI, ION.

Kurze Geschichte Rumäniens / Ion Bulei. - Bukarest : Meronia, 1998.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96876-2-8

II 38415; 94(498)/B91


BULEI, ION.

Scurtă istorie a românilor / Ion Bulei. - Bucureşti : Meronia, 1996.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96876-5-2

II 38308; 94(498)/B91


BUZATU, GHEORGHE.

Faust Brădescu : viaţa şi opera / Gheorghe Buzatu ; bibliografia Donaţiei Dr. Faust Brădescu întocmită de Sorin Damean, Silviu B. Moldovan şi Cristian Sandache ; prefaţa de prof. univ. dr. Ioan Scurtu ; ediţie îngrijită de Radu-Dan Vlad. - Bucureşti : Majadahonda, 1999.

205 p. ; 20 cm - (Românii în istoria universală ; 69).

ISBN 973-9335-07-1

II 38404; 94(498)"20"/B98


CANTEMIR, DIMITRIE.

Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor / Dimitrie Cantemir ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, glosar şi indice de Stela Toma. - Bucureşti : Editura Minerva, -2000.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2. - 2000. - 336 p. - ISBN 973-21-0671-9

III 20162; 94(498)”06/17”/C19


CAROL AL II-LEA, REGE AL ROMÂNIEI.

Însemnări zilnice : 1937-1951 / Carol al II-lea, Rege al României ; ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de : Viorica Moisuc, Nicolae Rauş ; studiu introductiv de Ioan Scurtu. - Bucureşti : Editura Scripta, 1995-2003.

4 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-8238-04-8

vol. 1 : 11 martie 1937 - 4 septembrie 1938 (Caietele 1-6). - 1995. - 329 p. - ISBN 973-9161-38-3

vol. 3 : 15 decembrie 1939 - 7 septembrie 1940 (Caietele 11-11A). - 1998. - 416 p. - ISBN 973-9161-80-4

vol. 4 : 8 septembrie 1940 - 19 mai 1941 (Caietele 11A[urmare]-11B). - 2003. - 367 p. - ISBN 973-8238-12-9

II 38316; 94(498)”20/...”/C26


CAROL AL II-LEA, REGE AL ROMÂNIEI.

Între datorie şi pasiune : însemnări zilnice / Carol al II-lea, Rege al României ; ediţie de : Marcel-Dumitru Ciucă, Narcis Dorin Ion. - Bucureşti : Curtea Veche, 2000-.

4 vol. ; 21 cm.

ISBN 973-8120-18-7

vol. 4 : 1943-1945. - 2000. - 453 p. - ISBN 973-8120-18-7

vol. 6 : 1949-1951. - 2002. - 397 p. - ISBN 973-8356-06-7

II 38397; 94(498)”20/...”/C26


Călători străini despre Ţările Române / volum îngrijit de Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ion Totoiu. - Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968-.

[vol.] ; 22 cm.

vol. 3 : 1831-1840 / coordonatorul volumului : Daniela Buşă. - serie nouă. - 2006 : Editura Academiei Române. - 1007 p. - ISBN 973-27-1478-6.

vol. 10. Partea 2 / volum îngrijit de : Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru ; redactor responsabil : Paul Cernovodeanu : Editura Academiei Române. - 2001. - p. 797-1499. - ISBN 973-27-0808-5

II 2330; 94(498)/C13


CHIRTOAGĂ, ION.

Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699) : expansiunea şi dominaţia turco-tătară / Ion Chirtoagă ; coordonatorul colecţiei : Mihai Retegan ; redactor : Voichiţa Ionescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.

208 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-577-233-7

II 38272; 94(498)"06/17"/C45


COJOC, MARIAN.

Istoria Dobrogei în secolul XX / Marian Cojoc. - Bucureşti : Mica Valahie, 2001-.

vol. ; 20 cm.

ISBN 973-85117-0-4

Vol. 1 : Canalul Dunăre-Marea Neagră : 1949 - 1953. - 2001. - 200 p. - ISBN 973-85117-1-2

II 38377; 94(498)"19"/C61(1)


CONSTANTINIU, FLORIN.

Doi ori doi fac şaisprezece : a început Razboiul Rece în România ? / Florin Constantiniu. - [Bucureşti] : Eurosong & Book, 2007.

154 p. ; 20 cm.

ISBN 973-0-00493-5

II 38198; 94(498)"20/..."/C67


CRISTIAN, VASILE.

Istoriografia paşoptistă / V. Cristian. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi, 1996.

227 p. ; 24 cm - (Historica ; 10).

ISBN 973-9149-66-9

III 20171; 94(498)"18/19"/C88


Cronicari munteni / selecţia textelor, studiu introductiv, note, comentarii şi glosar de Dan Horia Mazilu ; colecţie coordonată de Eugen Simion. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă : Univers Enciclopedic, 2004.

C, 994 p. ; 18 cm - (Opere fundamentale).

ISBN 973-637-062-3 ISBN 973-7934-30-X

I 4264; 94(498)"07/17"/C90


Cronologia Europei Centrale (1848-1989) / Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Stelian Mândruţ, Radu Mârza, ... ; cuvânt înainte de Mircea Muthu. - Iaşi : Polirom, 2001.

359 p. ; 24 cm - (A Treia Europă).

ISBN 973-683-634-7

III 20044; 94(4)"20"/C90


Dictatul de la Viena din 1940 şi Biserica românească din nordul Transilvaniei (1940-1944) : documente / apare sub îngrijirea : prof. dr. în istorie Mihai Fătu. - Alexandria : Tipoalex, 2001.

460 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8223-09-1

II 38366; 94(498)"20/..."/D39


DOBRESCU, EMILIAN M.

50 de ani care au zguduit lumea / dr. Emilian M. Dobrescu ; cuvânt înainte : dr. Gheorghe Buzatu. - Bucureşti : Ştiinţă & Tehnică, 1995.

272 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96937-5-x

II 38282; 94(100)"20"/D59


Documente externe privitoare la domnia lui Alexandru Ioan Cuza / culegerea documentelor, introducere şi note de : Beatrice Marinescu şi Valeriu Stan. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2001-.

[vol.] ; 25 cm.

ISBN 973-27-0795-X

Vol. 1 : Corespondenţă diplomatică engleză (1859-1862). - 2001. - 556 p. - ISBN 973-27-0794-1

III 20181; 94(498)”18/19”/D61


"Experimentul Piteşti" - Reeducarea prin tortură. Simpozion Internaţional, Piteşti, 2001- / editor : Ilie Popa ; redactor : Grigore Constantinescu ; traducere în limba engleză de Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa. - Piteşti : Fundaţia Culturală "Memoria" Filiala Argeş, 2003-.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 6 : Cultura, tineretul şi educaţia în regimurile dictatoriale comuniste. - Ed. a 6-a. - 2008. - 472 p. : fotogr. . - ISSN 1843-4746

III 17208; 94(498)”20/...”/E97


FELEZEU, CĂLIN.

Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană (1541-1688) / Călin Felezeu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1996.

385 p. ; 20 cm - (Teze de doctorat ; 3).

ISBN 973-9261-09-4

II 38365; 94(498)"06/17"/F35


FISCHER-GALAŢI, STEPHEN.

Europa de Est şi Războiul Rece : percepţii şi perspective / Stephen Fischer-Galaţi ; traducere de : Luiza Pârvu, Dan Popescu, Florin Tecuceanu. - Iaşi : Institutul European, 1996.

144 p. ; 19 cm - (Oglinzi paralele ; 2).

ISBN 973-9148-94-8

II 38368; 94(4)"20/..."/F61


FRUNZĂ, VICTOR.

Istoria comunismului în România / Victor Frunză. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : EVF, 1999.

591 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9120-05-9

II 38364; 94(498)"20/..."/F94


GOGA, OCTAVIAN.

...Aceiaşi luptă : Budapesta-Bucureşti / Octavian Goga ; îngrij. de Dan Brudaşcu. - Cluj-Napoca : Sedan, 1997.

446 p. ; 21 cm.

ISBN 973-98114-8-5

II 38273; 94(498)"1919/1939"/G64


A History of Romania / ed. Kurt W. Treptow. - Iaşi : The Center for Romanian Studies, 1996.

724 p. ; 28 cm.

ISBN 973-9155-72-1

III 20068; 94(498)/H66


Ideologie şi structuri comuniste în România / Florian Tănăsescu, Dumitru Costea, Ion Ianoşi,... - Bucureşti : Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1995-1997.

2 vol. ; 24 cm - (Documente).

vol. 1 : 1917-1918. - 1995. - 550 p. . - ISBN 973-0-00158-8

III 17343; 94(498)”18/19”/I-34


Interferenţe culturale în Dacia Preromană : importuri şi influenţe greco-romane în sud-vestul Transilvaniei / coord. Vasile Moga, Cristinel Plantos. - Alba Iulia : Muzeul Naţional al Unirii, 2007.

53 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-117-045-9

IV 8209; 94(398.2)/I-49


Introducere în istoria mentalităţilor colective : antologie / ed. Toader Nicoară. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1998.

400 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9261-29-9

II 38274; 930/N57


IORGA, NICOLAE.

Regele Ferdinand [cu prilejul încoronării] / Nicolae Iorga. - Iaşi : Porţile Orientului, 1996.

182 p. ; 20 cm - (Dinastia).

ISBN 973-97442-5-7

II 38192; 94(498)"18/19"/I-72


IORGA, NICOLAE.

Regina Maria [cu prilejul încoronării] / Nicolae Iorga. - Iaşi : Porţile Orientului, 1996.

136 p. ; 20 cm - (Dinastia).

ISBN 973-97442-4-9

II 38191; 94(498)"18/19"/I-72


IORGA, NICOLAE.

Scrieri istorice despre armeni / Nicolae Iorga ; ediţie îngrijită, traduceri şi note de Emanuel Actarian ; prefaţă de Andrei Pippidi. - [Bucureşti] : Ararat, 1999.

326 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-26-5

II 38201; 94(479.25)/I-72


Istoria - ca experienţă intelectuală / volum îngrijit de : Corneliu Crăciun, Antonio Faur. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2001.

476 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8219-07-8

III 20033; 930/I-87


Istorie şi contemporaneitate / coordonator : prof. univ. dr. Mihai Iacobescu. - Iaşi : Junimea, 2008.

666 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-37-1308-1

III 20105; 94(498)/I-87


IVĂNESCU, DUMITRU.

Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii / Dumitru Ivănescu. - Iaşi : Junimea, 2001.

313 p. ; 20 cm.

ISBN 973-37-0629-9

II 38203; 94(498)"18/19"/I-96


KREMNITZ, MITE.

Regele Carol al României : o biografie / Mite Kremnitz ; ediţie îngrijită de Ion Nuţă şi Boris Crăciun. - Iaşi : Porţile Orientului, 1995.

160 p. ; 20 cm - (Dinastia).

ISBN 973-96457-3-9

II 38254; 94(498)"18/19"/K82


LĂCUSTĂ, IOAN.

41 de luni care au schimbat România / Ioan Lăcustă. - [s.l.] : Viitorul Românesc, [s.a.].

277 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8033-03-9

II 38321; 94(498)"1941/1945"/L11


LĂZĂRESCU, DAN A.

Imaginea poporului român în conştiinţa europeană / Dan A. Lăzărescu. - Oradea : Cogito, -1995.

[vol.] ; 21 cm.

vol. 3 : 1821. - 1995. - 296 p. - ISBN 973-9064-25-6

II 38287; 94(498)”18/19”/L33


LYNCH, MICHAEL.

Reacţiune şi revoluţie : Rusia 1881-1924 / Michael Lynch ; trad. Emilia Stere. - Bucureşti : All, 2000.

194 p. ; 19 cm - (Acces la istorie).

ISBN 973-571-315-2

II 38422; 94"1881-1924"/L99


MICU, SAMUIL.

Istoria românilor / Samuil Micu ; ediţie princeps după manuscris de Ioan Chindriş. - Ed. princeps. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 1995.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-9172-27-X

Vol. 1. - 524 p.

Vol. 2. - 496 p.

III 20061; 94(498)/M66


MIHĂESCU-GRUIU, CONSTANTIN.

Moldova 1359-1859 : spicuiri din istoria statului de sine stătător / Constantin Mihăescu-Gruiu. - Bucureşti : Gruparea culturală "Europa în România" : Semne, 1998.

338 p. : il., fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-97881-2-2

III 20031; 94(498)"06/17"/M68


MIHĂILESCU, ŞTEFANIA.

Transilvania în lupta de idei : controverse în Austro-Ungaria privind statutul Transilvaniei / Ştefania Mihăilescu. - Bucureşti : SILEX, 1996-1997.

2 vol. ; 20 cm.

Partea I. - 1996. - 240 p. - ISBN 973-97037-5-5

Partea II şi III. - 1997. - 230 p. - ISBN 973-97927-3-1

II 38319; 94(498)”18/19”/M69


MOGÂLDEA, IOAN I.

Corupţia în România / Ioan I. Mogâldea. - Bucureşti : Majadahonda, 1998.

116 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97965-8-3

II 38182; 94(498)"19"/M85


NANDRIŞ, GRIGORE.

8 ani din viaţa României (1940-1948) : pagini de jurnal / Grigore Nandriş. - Bucureşti : Saeculum I.O., 1999.

365 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9211-86-0

II 38275; 94(498)/N11


NANDRIŞ, GRIGORE.

Basarabia şi Bucovina : calul troian al expansiunii coloniale ruseşti spre Mediterana / prof. emerit Grigore Nandriş ; trad. Mihaela Motora, Ioan Felea ; prefaţă de prof. univ. dr. Mircea Popa. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2002.

130 p. : h. ; 20 cm.

ISBN 973-647-059-0

II 38206; 94(498)"20/..."/N11


NISTOR, IOAN SILVIU.

Istoria românilor din Transnistria : organizarea, cultura şi jertfa lor / Ioan Silviu Nistor. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1995.

158 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0425-7

II 38235; 94(498.7)/N77


NOUZILLE, JEAN.

Transilvania : zonă de contacte şi conflicte / Jean Nouzille ; trad. Şerban Velescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1995.

300 p. ; 20 cm.

ISBN 973-45-0112-7

II 38241; 94(498.4)/N83


OPPENHEIM, WALTER.

Habsburgii şi Hohenzollernii 1713-1786 / Walter Oppenheim ; traducere de Roxana-Aura Duma. - Bucureşti : ALL, 1998.

166 p. ; 20 cm - (Acces la istorie ; 3).

ISBN 973-571-002-1

II 38278; 94(436)"15/19"/O-62


PANĂ, VIRGIL.

Minoritari şi majoritari în Transilvania interbelică : studiu de caz asupra fostelor judeţe Mureş şi Târnava Mare / Virgil Pană. - [Târgu-Mureş] : TIPOMUR, [2005].

380 p. : tab., diagr. ; 25 cm.

ISBN 973-721-025-5

III 20060; 94(498)"19"/P18


PISICĂ, RADU.

Adevărul despre alegerile din 19 noiembrie 1946 : (analiză de presă) / prof. Radu Pisică ; consult. şt. prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : Editura Fiat Lux, 1996.

151 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9250-06-8

II 38224; 94(498)"20/..."/P68


REZACHEVICI, CONSTANTIN.

Rolul românilor în apărarea Europei de expansiunea otomană (secolele XIV-XVI) : evoluţia unui concept în contextul vremii / Constantin Rezachevici. - Bucureşti : Editura Albatros, 2001.

535 p. ; 21 cm.

ISBN 973-24-0693-3

II 38252; 94(498)"06/17"/R35


ROMAŞCANU, MIHAIL GR.

Tezaurul român de la Moscova / Mihail Gr. Romaşcanu ; cu o addenda de D. D. Pătrăşcanu, G. Oprescu şi Al. Bârlădeanu ; pref. de Apostol Stan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2000.

207 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 973-9399-73-8

II 38449; 94(498)"18/19"/R71


ROTARU, JIPA.

Mareşalul Ion Antonescu : "Am făcut <<Războiul Sfânt>> împotriva bolşevismului" : campania anului 1941 / c-dor dr. Jipa Rotaru, lt. col. dr. Octavian Burcin, mr. Vladimir Zodian. - Oradea : Cogito, 1994.

208 p. : il. ; 20 cm.

ISBN 973-9064-17-5

II 38204; 94(498)"20/..."/R82


SCHUYLER, C.V.R.

Misiune dificilă : jurnal (28 ianuarie 1945-20 septembrie 1946) / C.V.R. Schuyler. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 1997.

410 p. ; 21 cm.

ISBN 973-45-0176-3

II 38250; 94(498)"1945/1946"/S32


STAN, APOSTOL.

Revoluţia de la 1848 în Ţara Românească : boieri şi ţărani / Apostol Stan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 1998.

302 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 973-9399-21-5

II 38240; 94(498)"1848"/S75


STĂNESCU, MIRCEA.

Procesele reeducării (1952-1960) ; Statul şi dreptul, instrumente de represiune ale dictaturii comuniste / Mircea Stănescu, Titică Predescu ; editor coordonator : Ilie Popa ; traduceri în engleză : Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa. - Piteşti : Fundaţia Culturală "Memoria" Filiala Argeş, 2008.

476 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-88049-6-8

III 20115; 94(498)"20/..."/S77


SUCIU, DUMITRU.

Antecedentele dualismului austro-ungar şi mişcarea naţională a românilor din Transilvania : 1848-1867 / Dumitru Suciu. - Bucureşti : Editura Albatros, 2000.

319 p. ; 21 cm.

ISBN 973-24-0691-7

II 38267; 94(498)'1848/1867"/S94


SUCIU, DUMITRU.

Mişcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria şi Ilie Măcelariu : 1867-1891 / Dumitru Suciu. - Bucureşti : Editura Albatros, 2002.

577 p. ; 21 cm.

ISBN 973-24-0827-8

II 38266; 94(498)"1867/1891/S94


TARTLER, GRETE.

Europa naţiunilor, Europa raţiunilor / Grete Tartler. - Bucureşti : Cartea Românească, 2001.

155 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0938-5

II 38244; 930/T11


TOTOK, WILLIAM.

Aprecieri neretuşate : eseuri articole şi interviuri 1987-1994 / William Totok. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi, 1995.

179 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9149-60-X

II 38242; 930/T78


TUDOR-BIHOREANU, GHEORGHE.

30 de zile în faţa morţii : bătălia pentru Oradea / Gheorghe Tudor Bihoreanu, Constantin Moşincat, Ioan Tulvan. - Oradea : Tipo, 2004.

122 p. ; 24 cm.

ISBN 973-86526-5-0

III 20179; 94(498)"1941/1945"/T91


ZAMFIR, ZORIN.

1939 - Ultimul an de pace, întâiul an de război / Zorin Zamfir, Jean Banciu. - Bucureşti : Oscar Print, 2000.

463 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9264-80-0

II 38430; 94(498)"/39"/Z11

TOP