Titluri noi intrate în bibliotecă – mai - august 2009


0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

008 Cultură şi civilizaţie

030 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare

06 Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Ştiinţe economice

34 Drept. Jurisprudenţă

35 Administraţie publică. Artă militară

36 Asistenţă/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educaţie. Timp liber

51 Matematică

53 Fizică

57 Biologie

58 Botanică

61 Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii

621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de maşini

624/627 Construcţii civile

628 Tehnică sanitară. Iluminat

63 Ştiinţe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

639.2/.5 Industria peştelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

67/68 Diverse industrii şi meserii

69 Lucrări de construcţii

7 ARTĂ. SPORT

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educaţie fizică şi sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

908 Monografii ale localităţilor

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie


0 GENERALITĂŢI. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE. BIBLIOTECONOMIE


Research for Europe : a selection of EU success stories / European Commission. Directorate General for Research. Communication Unit ; ed. by Julia Acevedo Bueno. - Brussels : European Communities, ©008.

108 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-06980-2

IV 8229; 001.87/R47

TOP


004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor


CIOBAN, HORIA.

Ghidul operatorului în proiectarea asistată de calculator / Horia Cioban, Mădălin Berechet, Andreea Sălăgean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2006.

250 p. ; 24 cm.

ISBN 973-751-110-7

III 20220; 004.42/C51


COCU, ADINA.

Contribuţii la tehnicile de reprezentare a cunoştinţelor în sistemele educaţionale inteligente : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Adina Cocu ; cond. şt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galaţi], 2009.

iii, 55 p. ; 21 cm.

II 38541; 004.8/C59


COCU, ADINA.

Contribuţii la tehnicile de reprezentare a cunoştinţelor în sistemele educaţionale inteligente : teză de doctorat / drd. ing. Adina Cocu ; cond. şt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galaţi], [2009].

ii, 96 p., iv ; 30 cm.

IV 8266; 004.8/C59


GEORGESCU, CRISTIAN.

Informatica de la 0 la ... 1 : bazele informaticii / Cristian Georgescu, Mihaela Georgescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2004.

175 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-30-2682-4

III 20174; 004/G32


JÂŞCANU, NICOLAE.

Contribuţii la conceperea şi utilizarea agenţilor software inteligenţi pentru comerţul electronic : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Nicolae Jâşcanu ; cond. şt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galaţi], 2009.

[1] f., 69 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38536; 004.8/J29


JÂŞCANU, NICOLAE.

Contribuţii la conceperea şi utilizarea agenţilor software inteligenţi pentru comerţul electronic : teză de doctorat / drd. ing. Nicolae Jâşcanu ; cond. şt. prof. dr. ing. Severin Bumbaru. - [Galaţi], 2009.

[4] f., 183 p. : fig., tab., diagr., sch. ; 29 cm.

IV 8257; 004.8/J29


Learning Autodesk® Revit® Architecture 2010 / Autodesk. - San Rafael, CA : Autodesk, ©009.

2 vol. ; 30 cm - (Autodesk Official Training Guide Essentials).

Vol. 1. - ©009. - x, 259 p.

Vol. 2. - ©009. - vi, 268 p.

IV 8283; 004.896Autodesk Revit/L36


LEON, FLORIN.

Agenţi inteligenţi cu capacităţi cognitive / Florin Leon. - Iaşi : Tehnopress, 2006.

271 p. ; 25 cm.

ISBN 973-702-422-2

III 20221; 004.8/L46


MAIER, CĂTĂLINA.

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare / Cătălina Maier, Mircea Dima. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

92 p. : fig., tab., sch. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88711-6-8

III 20195; 004.42/M16


POPESCU, NIRVANA.

Data structures and algorithms using Java / Nirvana Popescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2008.

215 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7838-62-9

III 20223; 004.438JAVA/P81

TOP

008 Cultură şi civilizaţie


DABU, ROMULUS.

Altfel, despre continuitate în istorie şi cultură / Romulus Dabu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

201 p. ; 21 cm.

ISBN 973-30-4688-4

II 38466; 008(498)/D11


DJUVARA, NEAGU.

Civilizaţii şi tipare istorice : un studiu comparat al civilizaţiilor / Neagu Djuvara ; traducere din limba franceză de Şerban Bronché. - Bucureşti : Humanitas, 1999.

561 p. ; 20 cm - (Teoria istoriei).

ISBN 973-28-0990-6

II 38482; 008/D54


ERICH, AGNES.

Cultura medievală târgovişteană / Agnes Erich, Mihai Oproiu. - Târgovişte : Editura Transversal, 2008.

480 p. : fotogr. ; 24 cm - (Historica).

ISBN 978-973-7798-88-6

III 20227; 008/E67

TOP

030 Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare


Dicţionar enciclopedic de pshihologie / Tica Creţu, Rodica Demetrescu, Mihai Golu, George Ionescu, ... ; coordonator : Ursula Şchiopu . - Bucureşti : Editura Babel, 1997.

740 p. ; 24 cm.

ISBN 973-48-1027-8

III 20050; D159.9/D39


Dicţionar ucrainean-român = Ukrainko-rumunskij slovnik / [C. Drapaca, V. Rusnac, M. Gavrelciuc, I. Illiuc, A. Zelenschi, I. Doşcivnec, M. Berezca]. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică : Editura Alexandru cel Bun, [1996].

879 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4119-X

II 38504; D81/D39


Enciclopedia personalităţilor din România [Enciclopedia biografică a femeilor şi barbaţilor contemporani cu carieră de succes din România] / fondator şi editor : Ralph Hübner . - Ed. a 3-a. - Zug(Schweiz) : Verlag, 2008.

1516 p. ; 22 cm - (Hübners Who is Who).

ISBN 978-3-7290-0077-3

II 38279; E929/E52


PARAPIRU, TEODOR.

Dicţionar enciclopedic de expresii celebre / Teodor Parapiru ; argument, bibliografie selectivă, indice selectiv de nume, tablă cu ilustraţii de Teodor Parapiru, postf. de Ivan Ivlampie. - Galaţi : Alma, 2002.

484 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-9472-06-0

III 20256; D82/T32


Scientifica : the comprehensive guide to the world of science / Chief Consultant Associate Professor Allan R. Glanville ; Foreword David Ellyard. - Elanora Heights, NSW : Millenium House Pty, 2008.

512 p. : fotogr. color ; 33 cm.

ISBN 978-1-921209-22-2

V 238; E51/61/S37


VINEREANU, MIHAI.

Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică / dr. Mihai Vinereanu. - Bucureşti : Alcor Edimpex, 2009.

935 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-8160-34-7

IV 8284; D81/V62

TOP


06 Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee


PAULESCU, NICOLAE C.

Francmasoneria / Nicolae C. Paulescu ; cu un cuvânt înainte de Gheorghe Buzatu ; ed. îngrij. de Radu-Dan Vlad. - Bucureşti : Majadahonda, 1996.

104 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97480-0-7

II 38255; 061.2/P45

TOP

070 Jurnalism


BALABAN, DELIA CRISTINA.

Tendinţe în PR şi publicitate : planificare strategică şi instrumente de comunicare / Delia Balaban, Mirela Abrudan. - Bucureşti : Tritonic, 2008.

198 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-278-3

II 38606; 070.1/B11


Cultura şi presa în spaţiul european : conferinţă internaţională / coord. Mihaela Cîrnu, Nicoleta Crînganu, Cătălin Negoiţă. - Galaţi : Universitatea din Galaţi, 2008.

306 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-30-2444-6

IV 8245; 070.4/C94


GRECU, VICTOR V.

Idealul unitaţii naţionale în presa română / Victor V. Grecu. - Cluj-Napoca : Dacia, 1996.

203 p. ; 20 cm.

ISBN 973-35-0546-3

II 38527; 070/G78


LARDELLIER, PASCAL.

Teoria legăturii ritualice : antropologie şi comunicare / Pascal Lardellier. - Bucureşti : Tritonic, 2009.

135 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-342-1

II 38607; 070/L11


OPROIU, MIHAELA.

Spicuiri din presa interbelică dâmboviţeană / Mihaela Oproiu, Mihai Oproiu. - Târgovişte : Editura Transversal, 2007.

112 p. ; 24 cm - (Historica).

ISBN 978-973-7798-43-5

III 20236; 070/O-67


PEUCER, TOBIAS.

De relationibus novellis = Despre relatările jurnalistice / Tobias Peucer ; prologul editorului, studiu introductiv şi postfaţă de Cristinel Munteanu ; text latin, versiunea românească şi note de Cristian Bejan. - Ed. bilingvă. - Piteşti : Independenţa Economică, 2008.

167 p. : tab., facs. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7732-89-7

II 38463; 070/P61


PR, publicitate şi new media / coord. Delia Cristina Balaban, Ioana Iancu, Radu Meza. - Bucureşti : Tritonic, 2009.

163 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-374-2

II 38605; 070/P89


PREDA, SORIN.

Jurnalismul cultural şi de opinie / Sorin Preda. - Iaşi : Polirom, 2006.

232 p. ; 23 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-46-0370-1

III 20185; 070/P90


PREDA, SORIN.

Tehnici de redactare în presa scrisă / Sorin Preda. - Iaşi : Polirom, 2006.

224 p. ; 23 cm - (Collegium. Media).

ISBN 973-46-0285-3

III 20186; 070/P90


TRACIUC, VASILE.

Jurnalism radio / Vasile Traciuc. - Bucureşti : Tritonic, 2003.

176 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-364-3

II 38604; 070/T81

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


DIACONU, MARIN.

Conceptul de ideal în filosofia românească interbelică / Marin Diaconu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1998.

203 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0626-8

II 38519; 111/D36


GORGOI, LUCIA.

Friedrich Nietzsche şi cultura română interbelică / Lucia Gorgoi. - Cluj : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000.

296 p. ; 20 cm.

ISBN 973-686-061-2

II 38491; 141(430)/G70


GULIAN, C. I.

Nietzsche / Acad. C.I. Gulian. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1994-.

[Vol.] ; 20 cm.

Vol. 1. - 1994. - 203 p. - ISBN 973-27-0498-5

II 38258; 14/G95


Rolul filosofiei în contextul ştiinţei contemporane : Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 24-25 octombrie 2008 / coordonatori : conf. univ. dr. Tudor Dumitraş, prof. univ. dr. Petru Rumleanschi. - Chişinău : Editura ASE, 2008.

303 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-445-3

II 38464; 1/R68

TOP


2 RELIGIE. TEOLOGIE


EPSTEIN, ISODOR.

Iudaismul : origini şi istorie / Isidor Epstein ; traducere şi note de Ţicu Goldstein. - Bucureşti : Hasefer, 2001.

420 p. ; 20 cm - (Judaica).

ISBN 973-8056-88-8

II 38510; 29/E62


MĂLINAŞ, IOAN MARIN.

Popoarele ortodoxe din Imperiul Habsburgic văzute de Baronul Johann Christoph Bartenstein / Ioan Marin Mălinaş ; carte tiparită cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. - Iaşi : Trinitas, 2001.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8179-30-0

II 38476; 26/28/M18


VRACEANSKI, SOFRONIE.

Cartea celor trei religii / Sofronie Vraceanski . - Bucureşti : Universal Dalsi, [s.a.].

[vol.] ; 30 cm.

Partea III : Sistema şi religia mohamedană / Dimitrie Cantemir ; transcriere după manuscrisul bulgar, îngrijirea textului rus, traducere, studiu introductiv şi redactarea computerizata de Anca Irina Ionescu. - 2000. - 332 p. - ISBN 973-9409-73-3

IV 8243; 29/C19

TOP


31 Statistică. Demografie. Sociologie


CHIRU, IRENA.

Comunicare interpersonală / Irena Chiru. - ed. a 2-a. - Bucureşti : Tritonic, 2009.

192 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-357-5

II 38610; 316.7/C43


Condiţia femeii în România în secolul XX : studii de caz / coordonatori : Ghizela Cosma, Virgiliu Ţârău. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002.

213 p. : tab., fotogr. ; 30 cm.

ISBN 973-610-127-4

IV 8280; 316/C64


Dimensiuni ale familiei actuale din România / Petru Iliuţ (coord.), Traian Rotariu, István Horváth, Cristina Tîrhaş, ... - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

244 p. : fig., tab., h. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-525-8

III 20303; 316/D42


GUSTI, DIMITRIE.

Sociologia naţiunii şi a războiului / D. Gusti ; îngrij. de Ilie Bădescu. - Bucureşti : Floare albastră, 1995.

147 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97305-5-8

II 38507; 316/G93


HEITMANN, KLAUS.

Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german (1775-1918) : un studiu imagologic / Klaus Heitmann ; trad. Dumitru Hîncu. - Bucureşti : Univers, 1995.

375 p. ; 21 cm - (Spectrum).

ISBN 973-34-0343-1

II 38523; 316/H44


PARAPIRU, MARIANA.

Serpentinele adolescenţei / Mariana Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2007.

283 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-88336-2-3

I 4280; 316.6/P32


PRICOPIE, REMUS.

Relaţiile publice : evoluţie şi perspective / Remus Pricopie. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

249 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-032-3

II 38608; 316.7/P92


ROGOJINARU, ANGELA.

Relaţiile publice : fundamente interdisciplinare / Adela Rogojinaru. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

127 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-015-3

II 38603; 317/R66

TOP


32 Politică


FRIGIOIU, NICOLAE.

Antropologie politică / Nicolae Frigioiu. - Bucureşti : Tritonic, 2009.

215 p. ; 24 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-348-3

III 20323; 321/F85


GÂRZ, FLORIN.

NATO : globalizare sau dispariţie ; de la Războiul Rece la pacea pierdută / Florin Gârz. - Bucureşti : Odeon, 1995.

364 p. + 6 anexe : tab., h. ; 20 cm.

ISBN 973-9008-50-x

II 38511; 327/G22


SĂLĂVĂSTRU, CONSTANTIN.

Discursul puterii : încercare de retorică aplicată / Constantin Sălăvăstru

321 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-371-1

II 38609; 321.01/S11

TOP


33 Ştiinţe economice


CHIFAN, NECULAI.

Matematici aplicate în economie : aspecte probabilistice şi statistice / Neculai Chifan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2005.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 973-30-1280-7

III 20204; 330.4/C42


COCIUG, VICTORIA.

Control şi audit intern bancar : curs universitar / Victoria Cociug, Olga Timofei. - Chişinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2008.

119 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-391-3

II 38468; 336.7/C59


DELUREANU, ŞTEFAN.

Geneza Europei Comunitare : mesajul democraţiei de inspiraţie creştină / Ştefan Delureanu. - Bucureşti : Paideia, 1999.

402 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9368-38-7

II 38513; 339.924/D28


GAO, LEI.

Behavioral finance and Chinese stock market / Lei Gao. - Hanovra : Universität Hannover, 2004.

173 p. ; 30 cm.

IV 8248; 336.13/G11


Geoeconomie : note de curs / C. Matei, M. Mâtcu, V. Sainsus, M. Hachi, ... ; coord. : conf. univ. dr. Matei Mâtcu. - Chişinău : Editura ASEM, 2007.

207 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-064-6

II 38469; 330/G31


MATEI, CONSTANTIN.

Problemele tranziţiei economice : studiu asupra transformărilor social-economice din Republica Moldova / Constantin Matei. - Chişinău : Editura ASEM, [2000].

112 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 9975-75-060-5

II 38467; 338.1/.3/M47


MĂNDOIU, NICOLAE.

Codul de procedură fiscală : 2008 - 2009 : (cod + norme) / Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009.

XXII, 631 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1895-17-8

III 20325; 336.22/M22


MĂNDOIU, NICOLAE.

Codul fiscal comparat : 2008 - 2009 : (cod + norme) / Nicolae Măndroiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1895-3

Vol. 1. - 2009. - 485 p. - ISBN 978-973-1895-10-9

Vol. 2. - 2009. - 470 p.

Vol. 3. - 2009. - 555 p. - ISBN 978-973-1895-12-3

III 20324; 336.22/M22


MIHĂILĂ, DOINA.

Implicaţii ale aplicării legislaţiei europene asupra managementului dezvoltării regionale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Doina Mihăilă ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galaţi, 2009.

40 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38530; 332.1/M69


MIHĂILĂ, DOINA.

Implicaţii ale aplicării legislaţiei europene asupra managementului dezvoltării regionale : teză de doctorat / drd. Doina Mihăilă ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae G. Niculescu. - Galaţi, 2009.

237 f. : tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8259; 332.1/M69


Nomenclatorul ocupaţiilor / ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2008.

451 p. : tab. ; 23 cm.

Actualizat : septembrie 2008.

ISBN 978-973-1895-15-4

III 20327; 331/N84


PĂTRUŢ, VASILE.

Didactica disciplinelor economice / Vasile Pătruţ, Daniela Cristina Solomon, Iulia Andreea Bucur. - Bacău : Alma Mater, 2008.

210 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1833-90-3

III 20225; 33(075.8)/P11


PRODAN, NATALIA.

A Didactic and applicative course in economic and financial analysis for English learning students / Natalia Prodan, Neli Slobodeanu. - Chişinău : Editura ASEM, 2005.

114 p. : tab. ; 19 cm.

ISBN 9975-75-314-0

II 38465; 330/P94


SUSANU, MONICA.

Finanţe publice / Monica Susanu. - Galaţi : Mongabit, 2002.

225 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8246-22-9

II 38458; 336.1/.5/S96

TOP


34 Drept. Jurisprudenţă


Achiziţii publice : concesiunea lucrărilor publice / consult. de specialitate Carmen-Magda Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009.

XIV, 240 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1895-24-6

III 20330; 347.45/A16


ARAT, GHEORGHE TEODOR.

Drept privat roman / Gheorghe Teodor Arat. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

173 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-8008-13-4

III 20194; 340.15/A71


Legea pensiilor [2009] / ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2009.

IX, 328 p. ; 24 cm.

Include şi : pensiile agricultorilor (+ Legea nr. 263/2008, în vigoare de la 01.01.2010), pensiile militarilor, pensiile poliţiştilor, pensiile membrilor uniunilor de creatori, indemnizaţiile artiştilor interpreţi sau executanţi, modificările aduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2009, pensia socială minimă garantată (în vigoare de la 1 aprilie 2009).

ISBN 978-973-1895-18-5

III 20329; 349.2/L40


PANŢÎRU, PETRU.

Invazia lipitorilor şi a rechinilor la Iazul Drăcşani : culegere de documente / prof. univ. dr. Petru Panţiru, Mihai Popa. - Botoşani : Agata, 2008.

181 p. : il. ; 25 cm.

ISBN 978-973-7707-53-6

III 20190; 347/P25

TOP


35 Administraţie publică. Artă militară


PARASCHIVESCU, ANDREI OCTAVIAN.

Eficientizarea sistemului de management al calităţii în instituţiile publice : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. Andrei Octavian Paraschivescu ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - [Galaţi], 2009.

58 p. : fig., tab. ; 21 cm.

II 38539; 35/P33


PARASCHIVESCU, ANDREI OCTAVIAN.

Eficientizarea sistemului de management al calităţii în instituţiile publice : [teză de doctorat] / drd. Andrei Octavian Paraschivescu ; cond. şt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - [Galaţi], 2009.

257 f. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8258; 35/P33

TOP


36 Asistenţă/asigurări sociale. Consumatorism


Codul consumatorului + mic dicţionar bilingv / ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu ; rev. trad. dicţionar bilingv (român-englez) Roxana Minea. - Bucureşti : Con Fisc, 2008.

VIII, 306 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1895-07-9

III 20326; 366.5/C60


Modele şi recomandări pentru proiecte de intervenţie : caiet de practică pentru studenţi asistenţi sociali / coord. Maria Roth. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2008.

167 p. : il., tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-610-786-3

II 38558; 364/M84


Societatea şi bolnavii psihic : perspective privind asistare comunitară în psihiatrie : lucrările Conferinţei de Psihiatrie Comunitară, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, 17-18 mai, 2007 / coord. Maria Roth. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2008.

216 p. : il., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973--610-787-0

II 38559; 364.2/S65

TOP


37 Educaţie. Timp liber


ANCA, MARIA.

Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES / Maria Anca. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

221 p. : fig., tab., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-973-610-623-1

III 20302; 371/A50


MIHALACHE, CĂTĂLINA.

Şcoala şi artizanul : interpretări culte ale artei populare / Cătălina Mihalache. - Cluj-Napoca : Limes, 2007.

151 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-726-274-5

II 38480; 378/M68


Strategic şi operaţional : Consiliul Academic : proiect, relizări, perspective 2004-2008 / ed. Wolfgang W. Breckner, Eunicia Trif. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

418 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-646-0

III 20226; 378/S75

TOP

51 Matematică


GAUSS, CARL FRIEDRICH.

Cercetări aritmetice / Carl Frierich Gauss ; trad. de Constantin I. Giurescu. - Timişoara : Amarcord, 1999.

458 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9244-81-5

III 20246; 511.1/.5/G24


Lucrările Seminarului de "Didactica Matematicii" / ed. de Dorel I. Duca. - Cluj.

vol. ; 24 cm.

Înaintea tit. : Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Facultatea de matematică şi informatică.

Vol. 24 : 2006. - Cluj-Napoca. - 2006. - 291 p.

III 10242; 51/L88

TOP

53 Fizică


Fourth National conference on applied physics : September 25-26, 2008, Galaţi : book of abstracts / ed. prof. dr. Antoaneta Ene, lect. dr. Nicolae Ţigău. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

87 p. ; 29 cm.

ISBN 978-973-88848-7-8

IV 8239; 53/F80


LEOPA, ADRIAN.

Influenţa comportării nelineare a sistemelor vâscoelastice asupra izolării dinamice a fundaţiilor de maşini : rezumatul tezei de doctorat / ing. Adrian Leopa ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila, 2009.

68 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38529; 534/L49


LEOPA, ADRIAN.

Influenţa comportării nelineare a sistemelor vâscoelastice asupra izolării dinamice a fundaţiilor de maşini : teză de doctorat / ing. Adrian Leopa ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Polidor Bratu. - Brăila, 2009.

286 p. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8263; 534/L49


RAZNJEVIC, KUZMAN.

Tabele şi diagrame termodinamice / ing. Kuzman Raznjevic ; trad. şi adapt. conf. ing. Dan Ştefănescu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1978.

371 p. : tab. ; 30 cm + [14] pl.

IV 3709; 536/R34

TOP

57 Biologie


BRUNING, MARC.

Structural- functional studies of chorismate synthase and glutamyl-tRNA synthetase from M.tuberculosis / Marc Bruning. - Hamburg : Universitatea Tehnică din Hamburg, 2008.

117 p. ; 30 cm.

IV 8249; 577.2/B75


CONSTANTIN, OANA EMILIA.

Studiu privind formarea şi îndepărtarea biofilmelor de pe suprafeţele din industria alimentară : rezumatul tezei de doctorat / ing. Oana Emilia Constantin ; cond. şt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galaţi, 2008.

46 p. : fig., fotogr., diagr. ; 21 cm.

II 38543; 579.6/C66


CONSTANTIN, OANA EMILIA.

Studiu privind formarea şi îndepărtarea biofilmelor de pe suprafeţele din industria alimentară : [teză de doctorat] / ing. Oana Emilia Constantin ; cond. şt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - Galaţi, 2008.

[3], 166 f. : fig., fotogr., diagr., tab. ; 29 cm.

IV 8272; 579.6/C66


FLOREA, LUIZA.

Hidrobiologie : limnologie / Luiza Florea ; ref. şt. conf. dr. biol. Maria Fetecău, prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

239 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-03-5

III 20201; 574.5/.6/F67


IONIŢĂ, DANIELA.

Aspecte teoretice şi aplicaţii ale bioelectrochimiei / Daniela Ioniţă, Belarisa Popescu, Ioana Demetrescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2008.

194 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7838-71-1

III 20224; 577/I66


MUNTEAN, CRISTINA M.

Aspecte structurale şi dinamice ale moleculei de ADN : evidenţiate prin metode spectroscopice / Cristina M. Muntean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2006.

292 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-751-217-0 ISBN 978-973-751-217-8

III 20217; 577.2/M95


MUNTEAN, CRISTINA M.

Spectroscopia RAMAN a moleculei de ADN : aplicaţii si perspective / Cristina M. Muntean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2007.

159 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-751-576-6

III 20215; 577.2/M95


PÎRNĂU, ADRIAN.

Corelări teoretico-expermentale în analiza unor compuşi de interes biomedical / Adrian Pîrnău. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

185 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-644-6

III 20214; 576.3/P64


SUNDERHAUS, STEPHANIE.

Organization of the OXPHOS system in plant and yeast mitochondria : [dissertation] / Dipl.-Ing.(agr.) Stephanie Sunderhaus ; Referent Prof. Dr. Peterhänsel. - Universität Hannover, 2008.

94 p. : fig., fotogr. ; 21 cm.

II 38475; 579.22/S95


TUTUNARU, DANA.

Biochimie clinică / Dana Tutunaru. - Galaţi : Europlus, 2006.

216 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7845-16-1

III 20188; 577.1/T96


TUTUNARU, DANA.

Biochimie medicală : note de curs / Dana Tutunaru. - Galaţi : Europlus, 2007.

226 p. ; 25 cm - (Asklepios).

ISBN 978-973-7845-57-3

III 20183; 577.1/T96

TOP

58 Botanică


Elemente de standardizare în micologie şi micotoxicologie / I. Coman, Maria Constantinescu, L. Miron, Mihaela Gogu. - Iaşi : Performantica, ©007.

233 p. : fotogr. color, tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-730-401-8

III 20241; 582.28/E36

TOP

61 Medicină


ANCA, MARIA.

Logopedie / Maria Anca. - ed. a 2-a. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 2007.

336 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-610-624-8

II 38557; 615.85/A50


BEZNEA, ADRIAN.

Anatomie şi embriologie : note de curs / şef lucr. dr. Adrian Beznea. - Galaţi : Zigotto, 2009.

119 p. : fig. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1724-86-7

II 38461; 611/B49


BEZNEA, ADRIAN.

Ulcerul gastric şi duodenal perforat / Adrian Beznea. - Galaţi : Zigotto, 2008.

171 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1724-63-8

II 38462; 616.3/B49


CHEBAC, GICA RUMINA.

Elemente practice de chirurgie / Gica Rumina Chebac, Valeriu Ardeleanu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

262 : fig.. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2518-4

III 20209; 617/C40


CHICOŞ, ŞTEFAN-CLAUDIU.

Curs de anatomie pentru studenţii Facultăţii de Farmacie / Ştefan Claudiu Chicoş, Gica Rumina Chebac. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

164 p. ; 25 cm - (Ştiinţe medicale).

ISBN 978-973-88711-5-1

III 20200; 611.1/C42


CONSTANTIN, IULIAN.

Cazuri clinice chirurgicale / Iulian Constantin, Constantin Truş. - [Bucureşti] : Editura Medicală, 2005.

267 p. ; 23 cm - (Medica).

ISBN 973-39-0536-4

III 20191; 617.5/C58


DIACONU, ANGHEL.

Manual de tehnică a masajului terapeutic / Anghel Diaconu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2008.

493 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-39-0668-1

III 20192; 615.8/D36


ENE, SORIN.

Cum să ne învingem teama / Sorin Ene. - Iaşi : Polirom, 2000.

156 p. ; 20 cm - (Hexagon).

ISBN 973-46-0041-9

II 38497; 616.8/E53


Eutanasia : perspective clinice, etice şi medico-legale / Dan Perju Dumbravă, Adrian Avram, Iuliu Fulga, Dan Paul Mucichescu. - Chişinău : Comerţ-Cupon, 2005.

68 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

ISBN 9975-9525-4-2

II 37096; 614.253/E92


FIRESCU, DOREL.

Chirurgia minim invazivă prezent şi viitor / Dorel Firescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

172 p. ; 28 cm.

ISBN 978-973-30-2097-4

IV 8129; C16-089/F59


GRECU, IOAN.

Figuri de farmacişti români / Ioan Grecu, Gheorghe Mermeze, Ancamaria Negru. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2009.

317 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-759-748-9

III 20254; 615.1/G79


Histologie : ţesuturi / Rodica Mehedinţi, Mihaela Hâncu, Mălina Coman... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

265 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-30-2126-1

II 38454; 611.018/H66


Human anatomy / colab. dr. Giovanni Iazzetti, dr. Enrico Rigutti ; imagini Giunti Ichonographic Archive. - Cobham : TAJ Books International LLP, ©007.

157 p. : il. color, [3] p. ; 43 x 30 cm.

ISBN 978-1-84406-089-4

V 239; 611/H94


MITREA, GEORGETA.

Asfixia perinatală / Geta Mitrea, Alexandru G. Dimitriu, Maria Stamatin. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

150 p. ; 20 cm - (Ştiinţe medicale).

ISBN 978-973-88711-9-9

II 38457; 618.3/M64


PAŞCA, MARIA DORINA.

Elemente de psihopedagogie nutriţională / Maria Dorina Paşca. - Târgu Mureş : University Press, 2009.

356 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-169-065-0

II 38453; 613.2/P11


ROŞCA, TUDOR CRISTIAN.

Practica medicală / Tudor Cristian Roşca. - Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 2005-.

[vol.] ; 30 cm.

Vol. 1 : Bolile aparatului respirator. - 2005. - 111 p. : fig., tab. - ISBN 973-86319-9-8

IV 8244; 616.2/R74


RUSU, MIRCEA A.

Produse fitoterapeutice testate în toxicoze hepatice experimentale / Mircea A. Rusu, Mircea Tămaş, Ioana Roman. - Cluj-Napoca : Todesco, 2007.

257 p. : fig., il., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7995-30-7

III 20235; 616.36/R96


SAS, IOAN.

Colposcopie : pentru studenţi şi medici rezidenţi în obstetrică [şi] ginecologie / Ioan Sas. - Timişoara, 2009 (LITO UMFT).

160 p. multigr. ; 24 cm.

III 20234; 618.1/.3/S25


Semiologie medicală : [curs] / sub red. prof. univ. dr. Tudor Constantin. - Timişoara, 2009 (LITO UMFT).

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 2. - 285 p.

III 20232; 616-07/S44


ŞERBAN, VIOREL.

Vademecum de medicină internă / Viorel Şerban, Romulus Timar. - Timişoara : Lito U.M.F.T., 2009.

371 p. ; 25 cm.

III 20231; 616(036)/S46


TIERNEY, LAWRENCE M.

Diagnostic şi tratament în practica medicală / Lawrence M. Tierney, Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis ; traducere de : dr. Manuela Amuzescu, dr. Andrei Răzvan Ionescu, dr. Rucsandra Manca, ... ; redactor coordonator : dr. Alina Caşcaval. - Ed. internaţională. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Medicale : McGraw-Hill, 2001.

1473 p. : tab. ; 25 cm.

ISBN 973-86485-8-0

III 20331; 616/T58

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general


CĂLINESCU, MIHAELA.

Fiabilitate, mentenabilitate, mentenanţă : termeni şi expresii uzuale : dicţionar român-englez, englez-român / fiz. Mihaela Călinescu, dr. ing. Gabriel Burlacu, ing. Radu-Mihail Călinescu. - Bucureşti : Standardizarea, 2008.

127 p., 116 p. în pag. dublă ; 29 cm + 1 CD-ROM.

Partea I : Dicţionar român-englez.

Partea II : Dicţionar englez-român.

ISBN 978-973-88440-5-6

IV 8225; 62-192/C14


CRUDU, ION.

Tribosistem-tribomodel în studiul sistemelor mecanice / Ion Crudu. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

297 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-00-4

III 20199; 621.1/C81


TOTOLICI, SOFIA.

Tehnologie şi inovare : aplicaţii / Sofia Totolici, Mircea Dima. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

164 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-08-0

III 20202; 62/T78

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


CIUREA, AUREL.

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor / Aurel Ciurea, Marian Bordei, Rami Şaban. - Galaţi : Galati University Press, 2007.

221 p.; 24 cm - (Ştiinţe inginereşti).

ISBN 978-973-88413-4-5

III 20198; 620.1/C55


CÎRCIUMARU, ADRIAN.

Contribuţii la studiul caracteristicilor fizico-mecanice ale unor materiale compozite : rezumatul tezei de doctorat / fiz. Adrian Cîrciumaru ; coord. şt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galaţi, 2009.

63 p. : fig., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38540; 620.1/C54


CÎRCIUMARU, ADRIAN.

Contribuţii la studiul caracteristicilor fizico-mecanice ale unor materiale compozite : teză de doctorat / fiz. Adrian Cîrciumaru ; coord. şt. prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan. - Galaţi, 2009.

124 f. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8255; 620.1/C54


COST D33 : Nanoscale electrochemical and bioprocesses (corrosion) at solid-aqueous interfaces of industrial materials : final workshop, May 13ÀthÙ 2009 - May 15ÀthÙ 2009, Cluj-Napoca, Romania : [abstracts] / eds. Prof. Dr. Lidia Benea, Prof. Dr. Geta Cârâc. - Galaţi : Alma Print, 2009.

94 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1937-09-0

III 20210; 620.19/C75


DUMITRU, ION.

Bazele calculului la oboseală / Ion Dumitru. - Timişoara : Eurostampa, 2009.

326 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-687-820-6

III 20238; 620.1/D93


WEISSENBORN, CHRISTIAN.

Material and failure models for SPS sandwich plates subjected to extreme loads / Christian Weissenborn. - Hamburg : TUHH, 2008.

151 p. ; 30 cm.

ISBN 973-3-89220-643-9

IV 8247; 620/W42

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicaţii


IOAN, ALEODOR DANIEL.

Transmisia datelor : consideraţii teoretice şi experimente de laborator / Aleodor Daniel Ioan, Corneliu Lazăr. - Iaşi : Politehnium, 2009.

120 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-272-7

III 20240; 621.39/I-61


MUNTEANU, VALERIU.

Teoria codării informaţiei / Valeriu Munteanu. - Iaşi : Politehnium, 2009.

292 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-259-8

III 20222; 621.39/M95

TOP

621.7/.9 Construcţii de maşini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de maşini


CONSTANTIN, IONUŢ CLEMENTIN.

Conducerea holistic-integrată a sistemelor tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ionuţ Clementin Constantin ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galaţi], 2009.

46 p. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8275; 621.7/.9/C66


CONSTANTIN, IONUŢ CLEMENTIN.

Conducerea holistic-integrată a sistemelor tehnologice : teză de doctorat / ing. Ionuţ Clementin Constantin ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - [Galaţi], 2009.

191 f. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8262; 621.7/.9/C66


MARIN, FLORIN BOGDAN.

Modelarea holonică a cinematicii sistemelor de prelucrare reconfigurabile : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Bogdan Marin ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galaţi, 2009.

35 p. : fig., sch., diagr. ; 30 cm.

IV 8274; 621.7/.9/M39


MARIN, FLORIN BOGDAN.

Modelarea holonică a cinematicii sistemelor de prelucrare reconfigurabile : teză de doctorat / ing. Florin Bogdan Marin ; cond. şt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galaţi, 2009.

[7], 153 f. : fig., sch., diagr., [21] ; 30 cm.

IV 8261; 621.7/.9/M39


MATEA, AURELIU N.

Organe de maşini / dr. ing. Aureliu N. Matea. - Piteşti, 2005.

2 vol. ; 23 cm.

Vol. 2. - 2005. - 240 p.

III 20216; 621.8/M47


PINHEIRO, GUSTAVO ALVES.

Local reinforcement of magnesium components by friction processing : Determination of bonding mechanisms and assessment of joint properties / Gustavo Alves Pinheiro. - Hamburg : Universitatea Tehnică din Hamburg, 2008.

181 p. ; 30 cm.

IV 8250; 621.8/P64


SÂRBU, IONEL.

Sudarea prin topire a pieselor metalice / Ionel Sârbu. - Chişinău : Tehnica-Info, 2000.

151 p. ; 24 cm.

ISBN 9975-63-025-1

III 20218; 621.7/S11


Tehnomus XV : new technologies and products in machine manufacturing technologies : the 15-th International Conference TEHNOMUS / University "Ştefan cel Mare" of Suceava, Faculty of Mechanical Engineering, Mechatronics and Management. - Bucureşti : MATRIX-ROM, 2009.

569 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

III 20242; 621.9/T32

TOP

624/627 Construcţii civile


SOFRONIE, COSTICĂ.

Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Someş-Tisa / dr. ing. Costică Sofronie. - Cluj-Napoca : Casa de Editură Gloria, 2000.

266 p. + 10 pl. color : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 973-9203-72-8

III 20213; 626/627/S66

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat


MALISIE, ALMY FITHRIANA.

Sustainability assessment on sanitation systems for low income urban areas in Indonesia : [dissertation] / Almy Fithriana Malisie ; Gutachter Prof. Dr.-Ing. Knut Wichmann. - Hamburg : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

x, 202 p. : fig., diagr., tab. ; 21 cm - (Hamburger Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft ; 64).

ISBN 978-3-930400-38-6

II 38473; 628.3/.4/M18

TOP

63 Ştiinţe agricole


Lucrările simpozionului ştiinţific naţional "Actualităţi, progrese şi perspective privind culturile de toamnă", Brăila, 7 decembrie 2007 / ed. Gheorghe Voicu, Aurica Soare, Alina Cioromele, Margareta Zara, Daniela Trifan. - Galaţi : Galati University Press, 2007.

116 p. : fotogr., tab., diagr. ; 30 cm - (Ştiinţe inginereşti).

Antetitlu : Universitatea "Dunărea de Jos“ Galaţi. Facultatea de Inginerie Brăila. Departamentul de Agricultură-Ecologie.

ISBN 978-973-88413-3-8

IV 8238; 631/633/L88

TOP

637.1/.3 Industria laptelui


CÎRÎC, ALEXANDRU.

Cercetări privind încapsularea bacteriilor probiotice în fabricarea produselor lactate fermentate : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. ing. Alexandru Cîrîc ; cond. şt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - [Galaţi], 2009.

34 p. : fotogr., diagr., sch., tab., [1] f. ; 21 cm.

II 38546; 637.1/.3/C54


CÎRÎC, ALEXANDRU.

Cercetări privind încapsularea bacteriilor probiotice în fabricarea produselor lactate fermentate : teză de doctorat / drd. ing. Alexandru Cîrîc ; cond. şt. prof. dr. ing. G. M. Costin. - [Galaţi], 2009.

195 p. : fotogr., diagr., sch., tab., [1] f. ; 30 cm.

IV 8276; 637.1/.3/C54


HUSZTI ORBAN ŞAROLTA.

Cercetări preliminare pentru producerea brânzeturilor organice : [rezumatul tezei de doctorat] / drd. ing. Sarolta Orbán Huszti ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galaţi, 2008.

31 p. : fig., diagr., tab., ; 21 cm.

II 38538; 637.3/H96


HUSZTI ORBAN ŞAROLTA.

Cercetări preliminare pentru producerea brânzeturilor organice : [teză de doctorat] / drd. ing. Sarolta Orbán Huszti ; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Miron Costin. - Galaţi, 2008.

225 f. : fig., diagr., tab., [8] ; 30 cm.

IV 8256; 637.3/H96

TOP

639.2/.5 Industria peştelui. Piscicultură


LUPOAE, PAUL.

Cercetări privind controlul dezvoltării fitocenozelor în heleştee : rezumatul tezei de doctorat / drd. Paul Lupoae ; cond. şt. Victor Cristea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

38 p. ; 19 cm.

II 38518; 639.2/L93


LUPOAE, PAUL.

Cercetări privind controlul dezvoltării fitocenozelor în heleştee : teză de doctorat / drd. Paul Lupoae ; cond. şt. Victor Cristea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

237 p. ; 30 cm.

IV 8273; 639.2/L93


SFETCU, LORENA.

Cercetări privind utilizarea sistemelor biologice integrate în creşterea intensivă a peştilor : rezumatul tezei de doctorat / drd. Lorena Sfetcu, cond şt. Lucian Oprea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

80 p. ; 19 cm.

II 38524; 639.2/S51


SFETCU, LORENA.

Cercetări privind utilizarea sistemelor biologice integrate în creşterea intensivă a peştilor : teză de doctorat / drd. Lorena Sfetcu, cond şt. Lucian Oprea. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

256 p. ; 30 cm.

IV 8267; 639.2/S51


VULPE, VASILE.

Paraziţi şi parazitoze ale peştilor dulcicoli / Vasile Vuple. - Iaşi : Stef, 2007.

241 p. : fotogr., tab. ; 24 cm - (Stef Academic).

ISBN 978-973-1809-10-6

III 20239; 639.2/.5/V98

TOP

65 Management


CRISTACHE, NICOLETA.

Managementul operaţional al producţiei / Nicoleta Cristache. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2004.

129 p. ; 23 cm.

ISBN 973-627-096-3

III 20205; 658.5/C86


HEEPER, ASTRID.

Tehnici de negociere : pregătirea, strategiile folosite şi încheierea cu succes a unei negocieri / Astrid Heeper, Michael Schmidt. - Bucureşti : BIC-ALL, 2007.

121 p. ; 16 cm - (Pocket Business).

ISBN 978-973-571-703-2

I 4281; 658/H43


LUKÁCS, EDIT.

Comportament organizaţional / Edit Lukács ; ref. şt. prof. univ. dr. Cezar Costescu. - Brăila : Evrika, 2001.

162 p. : fig. ; 20 cm.

ISBN 973-8052-64-5

II 38460; 658.3/L91


MENU, MARIN.

Controlul performanţei în management / Marin Menu. - Chişinău : Editura Tehnică-Info, 2009.

175 p. ; 23 cm.

ISBN 978-9975-63-111-2

III 20206; 658/M58

TOP

657 Contabilitate


MOISESCU, FLORENTINA.

Bazele contabilităţii / conf. univ. dr. Florentina Moisescu. - Galaţi, 2002 (Evrika Eurodips SRL).

143 p. ; 30 cm - (Distance Education).

ISBN 973-8370-03-5

IV 8240; 657/M86


MOISESCU, FLORENTINA.

Contabilitatea bugetară / conf. univ. dr. Florentina Moisescu. - [Galaţi] : Mongabit, 2003.

205 p. : tab. ; 30 cm - (Distance Education).

ISBN 973-8246-35-0

IV 8241; 657.3/M86


Reglementări contabile (2008 - 2009) aplicabile instituţiilor financiare nebancare şi instituţiilor de credit / ed. îngrij. de Nicolae Măndoiu. - Bucureşti : Con Fisc, 2008.

X, 390 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1895-16-1

III 20328; 657.4/R39

TOP

66 Tehnologie chimică


ABRUDEANU, MARIOARA.

Sinteza pe cale umedă a pulberilor ceramice ultradisperse / prof. univ. dr. ing. Marioara Abrudeanu, dr. ing. Radu Robert Piticescu, dr. ing. Roxana Mioara Piticescu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1999.

120 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Ştiinţa şi tehnologia materialelor).

ISBN 973-31-1381-6

III 20219; 666.3/A13


PHAN TAI, HUAN.

Extraction, separation , and bio-transformation of natural plant derived compounds within supercritical COÚ2¬environment : [dissertation] / von Huan Phan Tai ; Gutachter Prof. Dr.-Ing. Gerd Brunner. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2008.

viii, 116 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38470; 665.35/P63

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


BASTON, OCTAVIAN.

Studiu alternativ de evaluare a calităţii (prospeţimii) cărnii de pasăre pe verigile lanţului frigorific : rezumatul tezei de doctorat / ing. Octavian Baston ; cond. şt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - [Galaţi], 2009.

29 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38535; 664.9/B36


BASTON, OCTAVIAN.

Studiu alternativ de evaluare a calităţii (prospeţimii) cărnii de pasăre pe verigile lanţului frigorific : teză de doctorat / ing. Octavian Baston ; cond. şt. prof. dr. ing. Ioan Tofan. - Galaţi, 2009.

[6], 230 f. : diagr., sch., tab. , [36] ; 30 cm.

IV 8260; 664.9/B36


CUCOANEŞ, DANIELA IONELA.

Cercetări privind tenderizarea cărnii pe cale chimică şi enzimatică : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Daniela Ionela Cucoaneş ; cond. şt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - [Galaţi], 2009.

40 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38532; 664.9/C93


CUCOANEŞ, DANIELA IONELA.

Cercetări privind tenderizarea cărnii pe cale chimică şi enzimatică : teză de doctorat / drd. ing. Daniela Ionela Cucoaneş ; cond. şt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - [Galaţi], 2009.

169 f. : fig., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8270; 664.9/C93


HEMMY, BRITTA.

Möglichkeiten der Nutzung von Transglutaminase in der Fischindustrie : [dissertation] / Dipl.-Ing. Britta Hemmy ; Referentin Prof. Dr.-Ing. Britta M. Watkinson. - Universität Hannover, 2007.

216 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38474; 664.95/H46


IANCHICI, RAUL.

Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor pentru obţinerea unor componente utile din diverse materii prime : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Raul Ianchici ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

42 p. : tab., fotogr. color ; 20 cm.

II 38531; 663/664/I-23


IANCHICI, RAUL.

Cercetări privind utilizarea ultrasunetelor pentru obţinerea unor componente utile din diverse materii prime : teză de doctorat / drd. ing. Raul Ianchici ; conducător ştiinţific : prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2009.

201 p. : tab., fotogr. color ; 30 cm.

IV 8265; 663/664/I-23


MEILGAARD, MORTEN.

Sensory evaluation techniques / Morten Meilgaard, Gail Vance Civille, B. Thomas Carr. - 4th ed. - Boca Raton (FL) : CRC Press, ©007.

[11], 448 p. : fig., tab., diagr. ; 26 cm.

ISBN 0-8493-3839-5 ISBN 978-0-8493-3839-7

III 20255; 664/665/M55


PÂSLARU, GEORGIANA GABRIELA.

Modificarea proprietăţilor reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic şi influenţa asupra calităţii pâinii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Georgiana Gabriela Pâslaru ; conducator ştiinţific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei . - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

54 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38533; 664.6/P41


PÂSLARU, GEORGIANA GABRIELA.

Modificarea proprietăţilor reologice ale aluatului în timpul procesului tehnologic şi influenţa asupra calităţii pâinii : teză de doctorat / ing. Georgiana Gabriela Pâslaru ; conducator ştiinţific : prof. univ. dr. ing. Despina Bordei . - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

200 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8268; 664.6/P41


RUSU, CRISTINA.

Cercetări privind eficienţa unor antiseptici şi dezinfectanţi asupra microflorei rezistente din sectorul alimentar : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cristina Rusu ; cond. şt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - [Galaţi], 2009.

50 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38542; 664/R96


RUSU, CRISTINA.

Cercetări privind eficienţa unor antiseptici şi dezinfectanţi asupra microflorei rezistente din sectorul alimentar : teză de doctorat / drd. ing. Cristina Rusu ; cond. şt. prof. dr. ing. Clemansa Tofan. - [Galaţi], 2009.

[8], 191 f. : fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8269; 664/R96


TARHON, MARIA CRISTIANA.

Biotehnologii de îmbunătăţire a randamentului în acid acetic la fermentarea diferitelor medii de cultură : rezumatul tezei de doctorat / as. drd. ing. Maria Cristiana Tarhon ; cond. şt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galaţi, 2009.

[53] p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38537; 663.2/T22


TARHON, MARIA CRISTIANA.

Biotehnologii de îmbunătăţire a randamentului în acid acetic la fermentarea diferitelor medii de cultură : teză de doctorat / as. drd. ing. Maria Cristiana Tarhon ; cond. şt. prof. dr. ing. Constantin Banu. - Galaţi, 2009.

II, 187 f. : diagr., tab. , [4] ; 30 cm.

IV 8271; 663.2/T22


TIMM, MAREILE.

Evaluation des Wertstoffpotentials von biogenen Reststoffen der Lebensmittelindustrie : Untersucht am Beispiel der Kakao- und Schokoladenproduktion : [dissertation] / von Mareile Timm ; vorsitzender des Prüfungsausschusses Herr Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Calmano. - [Hamburg] : Technische Universität Hamburg-Harburg, 2007.

[10] p., 158 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

II 38471; 663.91/T60

TOP

669 Metalurgie


CIOCAN, ANIŞOARA.

Valorificarea deşeurilor metalice : procese şi tehnologii / Anişoara Ciocan ; ref. şt. prof. dr. Tamara Radu, conf. dr. Lucica Balint, prof. dr. Ion Crudu. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

331 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Ştiinţe inginereşti).

ISBN 978-973-88413-2-1

III 20196; 669.1/C51

TOP

67/68 Diverse industrii şi meserii


HORGA, VASILE.

Identificarea sistemelor continue : teorie şi aplicaţii / Vasile Horga, Teohari Ganciu. - Iaşi : Politehnium, 2009.

308 p., 30 p. : fig. ; 24 cm - (Automatica).

ISBN 978-973-621-270-3

III 20212; 681.51/H78


MUNTEANU, MIHAI.

Contribuţii privind conducerea automată avansată a proceselor de turnare continuă : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Mihai Munteanu ; cond. şt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - [Galaţi], 2009.

53 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 38548; 681.5/M95


MUNTEANU, MIHAI.

Contribuţii privind conducerea automată avansată a proceselor de turnare continuă : [teză de doctorat] / drd. ing. Mihai Munteanu ; cond. şt. prof. dr. ing. Emil Ceangă. - [Galaţi], 2009.

225 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

IV 8279; 681.5/M95

TOP

69 Lucrări de construcţii


ANGHELACHE, GINA DIANA.

Cercetări privind protecţia omului la zgomote şi vibraţii în domeniul tehnologiilor mecanizate pentru construcţii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gina Diana Anghelache ; cond. şt. prof. dr. ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila, 2009.

59 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 38534; 69/A58


ANGHELACHE, GINA DIANA.

Cercetări privind protecţia omului la zgomote şi vibraţii în domeniul tehnologiilor mecanizate pentru construcţii : teză de doctorat / ing. Gina Diana Anghelache ; cond. şt. prof. dr. ing. Polidor Paul Bratu. - Brăila, 2009.

195 p. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8264; 69/A58

TOP

7 ARTĂ. SPORT


Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice : Artă şi Comunicare, Iaşi, 3 iunie 2008 / Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi. - Iaşi : Artes, 2008.

246 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8263-39-0

III 20228; 7/S50

TOP

72 Arhitectură


AŞGIAN, BERDJ.

Arhitectura bisericească armeană din Antichitate şi Evul Mediu şi unele corelaţii cu cea românească : armenii şi românii / prof. dr. Berdj Aşgian (Memnbru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale). - [Bucureşti] : Ararat, 2000.

96 p. : il., h. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-46-X

II 38506; 72/A86


DRAGOMIR, LAURENŢIU.

Monumente istorice şi de arhitectură din ţinutul Cernăuţilor / Laurenţiu Dragomir. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2000.

200 p. : fotogr. color, [5] f. : pl., sch. ; 24 cm.

ISBN 973-22-0841-4

III 20244; 725/726/D77

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


GRAMATOPOL, MIHAI.

Studia / Mihai Gramatopol. - Braşov : Transilvania Expres, 2008.

4 vol. : il. în parte color ; 21 cm.

ISBN 978-973-8196-82-7

Vol. 1 : 1964-1969. - 305 p. - ISBN 978-973-8196-83-4

Vol. 2 : 1969-1978. - 340 p. - ISBN 978-973-8196-82-7

Vol. 3 : 1979-1984. - 281 p. - ISBN 978-973-8196-83-4

Vol. 4 : 1992-1996. - 465 p. - ISBN 978-973-8196-83-4

II 38481; 73/G76


GRIGORESCU, DAN.

Brâncuşi şi arta secolului XX / Dan Grigorescu. - 100+1 GRAMAR, Bucureşti.

183 p. ; 21 cm.

ISBN 973-591-132-9

II 38483; 730/G81

TOP

77 Artă fotografică


MIYA, KOSEI.

Maramureş : [album] / Kosei Miya ; texte de Irina Nicolau, Kosei Miya ; versiunea engleză de James Christian Brown. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

132 p. : fotogr. color ; 29 x 27 cm.

ISBN 973-50-0128-4

IV 8254; 77(498.4)/M82

TOP

78 Muzică


MENUHIN, YEHUDI.

Călătorie neterminată / Yehudi Menuhin ; traducere de Adina Arsenescu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 1999-.

2 vol. ; 20 cm.

Tit. orig. în limba engleză : Unfinished journey.

ISBN 973-42-0228-6

vol. 1. - 1999. - 281 p. - ISBN 973-42-0229-4

II 38493; 78/M58

TOP

791/793 Divertisment. Teatru. Film


BERLOGEA, ILEANA.

Teatrul românesc în secolul XX / Ileana Berlogea. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000.

152 p. : fotogr. ; 24 cm - (Istoriile secolului XX).

ISBN 973-577-294-9

III 20245; 792/B48

TOP

796 Educaţie fizică şi sport


BENEDEK, FLORIAN.

Amenajarea, administrarea şi întreţinerea bazelor sportive / Florian Benedek. - Suceava : Editura Universităţii din Suceava, 2008.

131 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-292-8

III 20229; 796/B44


MANOLACHE, VASILE.

Condiţia fizică în handbalul feminin / Vasile Manolache. - Iaşi : PIM, 2008.

202 p. : fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-606-520-242-9

III 20230; 796/M27


PARAPIRU, TEODOR.

Jocurile olimpice : imagine culturală şi istorică / Teodor Parapiru ; cuv. înainte de Ivan Ivlampie. - Călăraşi : Senior, 2003.

94 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-86244-0-1

III 20258; 796/P32


ROMAN, GHEORGHE.

Antrenamentul sportiv : teorie şi metodică / Gheorghe Roman, Florin-Cristian Batali. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2007.

398 p. : fig., tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-647-530-6

II 38472; 796/R69

TOP

81 Lingvistică


Conferinţă Internaţională : Lexic comun / lexic specializat : rezumatele comunicării, 17-18 septembrie 2008, Galaţi / Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, Facultatea de Litere. - Galaţi : [s.n.], 2008.

32 p. ; 20 cm.

II 38456; 81'37/C65


Engleza, franceza, germana : medicina în cuvinte, de la A1 la B2 : lucrări practice şi teste pe limbaj medical / Patricia Birtea, Simona Boldea, Monica Bot, Diana Cosma, Cristina Frînculescu, Gabriela Luca, Carmen Pop. - Timişoara, 2009 (LITO UMFT).

140 p. multigr. ; 24 cm.

III 20233; (076)61=111=131.1/E57


EVANS, VYVYAN.

Cognitive linguistics : an introduction / Vyvyan Evans, Melanie Green. - Mahwah, NJ ; London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2006.

xxvi, 830 p. ; 25 cm.

ISBN 0-8058-6014-2 ISBN 978-0-8058-6014-6

III 20333; 81'1/E93


La Francopolyphonie : langues et identités = Francopolifonia : limbi şi identităţi : Colloque International = Colocviu Internaţional Chişinău, 23-24 mars 2007 / coordonatori ştiinţifici : Elena Prus, Pierre Morel ; redactori : Abellah Baida, Gavin Bowd, Henri Boyer, Doinita Milea, ... - Chişinău : Université Libre International de Moldova (ULIM) : Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles, 2007.

361 p. ; 23 cm.

ISBN 978-9975-9511-8-0

III 20211; 811.133.1/F86


GHEŢIE, ION.

Graiurile dacoromane în secolele al XIII-lea al XVI-lea (până la 1521) / Ion Gheţie. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2000.

145 p. ; 20 cm.

ISBN 973-27-0758-5

II 38505; 811.135.1'0/G46


"Ma patrie c'est la langue française" : hommage à Nicolas Tafta [comunicări ştiiţifice] / volume coordonné par Adela Drăgan, Anca Gâţă. - Galaţi : Galati University Press, 2007.

233 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-88413-5-2

III 20197; 811.133.1/M31


MUNTEANU, CRISTINEL.

Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale / Cristinel Munteanu. - Piteşti : Independenţa Economică, 2007.

271 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7732-66-8

III 20207; 81'1/M95


PÂRLOG, MARIA.

Gramatica limbii latine / Maria Pârlog ; ediţie revizuită şi adăugită de Gabriela Creţia. - Ed. a 3-a rev. şi ad. - Bucureşti : All, 2001.

272 p. : tab. ; 23 cm - (Prag. Finall).

ISBN 973-684-346-7

III 20312; 811.124/P35


VÂLCU, ANGELICA.

The Interactions verbales : théorie et fonctionnement / Angelica Vâlcu. - Galaţi : Galati University Press, 2008.

179 p. ; 20 cm - (Ştiinţe filologice).

ISBN 978-973-88413-8-3

II 38455; 811.133.1/V15

TOP

82 Literatură


Armele luminii : [poezie] / antologie de poezie biblică şi note de Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2004.

67 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 973-86244-2-8

II 38555; 821.135.1-1/A80


BĂNCILĂ, VASILE.

Mici testamente / Vasile Băncilă ; ed. îngrij. de Dora Mezdrea. - Bucureşti : Editura Eminescu, 1999.

302 p. ; 20 cm - (Eseuri).

ISBN 973-22-0700-0

II 38515; 821.135.1-96/B26


BENŢEA, MIRCEA.

Radu Petrescu : farmecul discret al autoreflexivităţii / Mircea Benţea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2000.

272 p. ; 20 cm - (Discobolul).

ISBN 973-35-0997-3

II 38498; 821.135.1.09/B45


BLECHER, MAX.

Întâmplări în irealitatea imediată ; Inimi cicatrizate ; Vizuina luminată : romane / Max Blecher ; ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Constantin M. Popa şi Nicolae Ţone ; prefaţă de Radu G. Ţeposu. - Craiova : AIUS ; Bucureşti : Vinea, 1999 (Media Pro Braşov).

424 p. ; 24 cm - (Cărţi fundamentale ale culturii române).

ISBN 973-9294-17-0 ISBN 973-9490-00-X

III 20251; 821.135.1/B57


BRĂDESCU, FAUST.

Lumea stranie a lui Eugen Ionescu : încercare de explicare a unui teatru care se impune fără a se defini / Faust Brădescu ; trad. din lb. franceză de dr. George Anca ; ed. îngrij. de Radu-Dan Vlad. - Bucureşti : Majadahonda, 2000.

350 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9335-20-9

II 38502; 821.135.1.09/B75


BUCERZAN, DANA.

Ion Vinea : o abordare semantic-textuală a creaţiei poetice / Dana Bucerzan ; postf. de Carmen Vlad. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001.

280 p. ; 20 cm - (Discobolul).

ISBN 973-35-1291-5

II 38503; 821.135.1.09/B86


CHIVA-COADĂ, PETRE.

Epigrame / Petre Chiva-Coadă. - Brăila : Evrika, 1993-.

[vol.] ; 20 cm.

Vol. 79 : Aforismele, umorul, scrisul în sanogeneză : catrene, glosse-proză. - Galaţi : Alma Print. - 2009. - 379 p. - ISBN 978-973-1937-11-3

Vol. 80-81 : Santantra Mica Sirenă în constanta schimbării : pseudoroman ; proză şi glosse. - Galaţi : Alma Print. - 2009. - 460 p. - ISBN 978-973-88341-6-5

II 31356; 821.135.1/C46


COLIPCĂ, GABRIELA IULIANA.

Curs practic de literatură engleză : style in poetry / lect. dr. Gabriela Iuliana Colipcă. - Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2007.

69 p. ; 30 cm.

IV 8242; 821.111/C62


CRĂCIUN, CRISTIAN.

Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galaţi], 2009.

35 p. ; 21 cm.

II 38544; 821.135.1.09/C81


CRĂCIUN, CRISTIAN.

Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : teză de doctorat / drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galaţi], 2009.

215 f. ; 30 cm.

IV 8277; 821.135.1.09/C81


CRÂNGAN, COSTEL.

Cutia cu păianjeni : proză scurtă / Costel Crângan. - Călăraşi : Senior, 2007.

209 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-86244-9-8

I 4274; 821.135.1-32/C82


CRISBĂŞAN, CRISTIAN.

Delicte minore sau kitsch-ul de toate zilele / Cristian Crisbăşan. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Pro, 2003.

210 p. ; 20 cm - (Biblioteca Ziarului de Duminică ; 9).

ISBN 973-8434-17-3

II 38485; 821.135.1-92/C86


DELEANU, GETA.

Probleme de filosofie socială şi de filosofie a culturii în scrierile sociale şi politice ale lui Eminescu / Geta Deleanu. - [S. l.] : Editura Metafora, [2000] (INFCON S. A.).

54 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9340-48-2

II 38526; 821.135.1.09/D28


DIACONESCU, IOANA.

Tratat de amintiri neverosimile / Ioana Diaconescu. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2000.

221 p. ; 20 cm - (Poeţi români contemporani).

ISBN 973-22-0829-5

II 38490; 82.135.1-1/D36


Discursul critic românesc actual, antologie de texte : studii critice / coord. Simona Antofi, Alina Crihană, Andrei Grigor, Nicoleta Ifrim, Doiniţa Milea. - Galaţi : Europlus, 2008.

291 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-1950-06-8

III 20208; 82.09/D36


DRĂGAN, GHEORGHE.

Poetică eminesciană : temeiuri folclorice / Gheorghe Drăgan. - Iaşi : Polirom, 1999.

250 p. ; 21 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 973-683-370-4

II 38520; 82.09/D72


DRĂGAN, MIHAI.

Eminescu tânăr sau "a doua mea fiinţă" / Mihai Drăgan. - Iaşi : Institutul European, 1999-.

[părţi] ; 20 cm.

Partea 1. - 1999. - 480 p. - ISBN 973-611-080-x

II 38495; 821.135.1.09/D73


ELIADE, MIRCEA.

Europa, Asia, America ... : corespondenţă / Mircea Eliade ; cuvînt înainte şi îngrijirea ediţiei de Mircea Handoca. - Bucureşti : Humanitas, 1999-2004.

3 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0171-9

Vol. 1 : A-H. - 1999. - 488 p. - ISBN 973-28-0175-1

Vol. 2 : I-P. - 2004. - 535 p. - ISBN 973-50-0253-1

Vol. 3 : R-Z. - 2004. - 612 p. - ISBN 973-50-0254-X

II 38492; 821.135.1/E38


EMINESCU, GHEORGHE.

Amintiri / Gheorghe Eminescu. - Bucureşti : Floare albastră, 1995.

196 p. ; 21 cm.

ISBN 973-97305-4-X

II 38521; 821.135.1.09/E46


EMINESCU, MIHAI.

Von den vielen hundert schiffen : gedichte / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Universal Dalsi, 1998.

78 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9166-89-X

II 38522; 821.135.1.09/E46


ERETESCU, CONSTANTIN.

Pasărea de fier şi fluturii / Constantin Eretescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2001.

200 p.; 21 cm - (Cartea Românească de proză).

ISBN 973-23-1184-3

II 38509; 821.135.1.09/E64


FELEA, ROMULUS.

Confesiuni spirituale din Ţara Moţilor : către colaboratori / Romulus Felea ; ed. îngrij. şi st. introd. de Ioan Felea ; pref. de Nicolae Edroiu. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2002.

290 p. ; 21 cm.

ISBN 973-647-032-6

II 38501; 821.135.1-6/F35


FILIMON, VALERIU.

Poetica imaginarului românesc / Valeriu Filimon. - Bucureşti : PACO, 2001.

3 vol. : il. ; 20 cm.

Vol. 1 : Poetica imaginarului românesc.

Vol. 2 : Spiritul istoric şi sistematic în literatura comparată. - 420 p. - ISBN 973-97684-6-6

Vol. 3 : Imaginarul şi publicul literar : sistematica receptării operelor literare de către publicul literar. - 282 p. - ISBN 973-95181-6-8

II 38484; 821.135.1.09/F50


FIRAN, FLOREA.

Ramuri : studiu monografic, corespondenţă, manuscrise, antologie, bibliografie / Florea Firan ; cu un cuvânt înainte de Constantin M. Popa. - Craiova : Editura Macedonski, 1996.

480 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-9014-21-6

II 38512; 821.135.1-92/F59


FLOREA, VIRGILIU.

Scriitori români în Arhiva M. Gaster de la Londra / Virgiliu Florea. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2007.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7677-74-7

Vol.1. - 189 p.

Vol.2. - 179 p.

II 38479; 821.135.1-95/F63


GHEORGHIU, CONSTANTIN VIRGIL.

Perahim : roman / Constantin Virgil Gheorghiu ; ed. critică, pref., note şi tab. cronologic de Fănuş Băileşteanu. - Bucureşti : România Press, [2001].

158 p. ; 23 cm.

ISBN 973--8236-09-6

III 20249; 821.135.1-31/G42


GHIBU, VETURIA O.

Amintiri despre George Enescu ; Corespondenţă "muzicală" / Veturia O. Ghibu ; cuvânt înainte, tab. cronologic, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de Mihai O. Ghibu. - Bucureşti : Albatros, 2000.

485 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0515-5

II 38517; 821.135.1-94/G47


GHILEZAN, EMIL.

Un martor al istoriei : Emil Ghilezan de vorbă cu Adrian Niculescu / Emil Ghilezan, Adrian Niculescu ; cuv. înainte de Neagu Djuvara ; cuv. de încheiere de Dinu Gavrilescu. - Bucureşti : All Educational, ©998.

283 p., [11] f. : il ; 20 cm - (Memorii, arhive, mărturii).

ISBN 973-9392-56-3

II 38514; 821.135.1-94/G49


GRĂDINARU, LILIANA.

Temniţa fotografiilor de familie : memorii / Liliana Grădinaru. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2000.

179 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0842-2

II 38499; 821.135.1-94/G75


GRIGORESCU, DAN.

Jocul cu oglinzile : însemnări despre literatura şi arta postmodernă / Dan Grigorescu. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2000.

365 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8157-13-7

II 38496; 821.135.1-95/G81


GRIGURCU, GHEORGHE.

Amurgul idolilor / Gheorghe Grigurcu. - Bucureşti : Nemira, 1999.

441 p. ; 23 cm - (Purgatoriu).

ISBN 973-569-371-2

III 20243; 821.135.1-95/G85


GRIGURCU, GHEORGHE.

E. Lovinescu între continuatori şi uzurpatori / Gheorghe Grigurcu ; cu o postf. de Monica Lovinescu. - Bucureşti : Jurnalul literar, 1997.

255 p. ; 20 cm - (Critica ; 2).

ISBN 973-97732-9-x

II 38486; 821.135.1.09/G85


MOLDOVAN, VICTORIA.

Lexicul poetic sadovenian : sfere ale culturii materiale / Victoria Moldovan. - [Cluj-Napoca] : Presa Universitară Clujeană, 1999.

255 p. ; 21 cm - (Teze de doctorat).

ISBN 973-9354-95-5

II 38560; 821.135.1.09/M87


NANU, KATIA.

Paso doble : roman / Katia Nanu. - Călăraşi : Senior, 2007.

315 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-86244-8-1

I 4275; 821.135.1-31/N20


PARAPIRU, TEODOR.

Adaptarea idolilor / Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2005.

159 p. ; 21 cm.

Pe cop., informaţie la tit. : Ave, historia, morituri te repetunt!.

ISBN 973-86244-3-6

II 38554; 821.135.1-92/T32


PARAPIRU, TEODOR.

Călători cu feţe umane : nuvele şi povestiri / Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2006.

369 p. ; 18 cm.

ISBN 973-86244-7-9 ISBN 978-973-86244-7-4

I 4278; 821.135.1-32/P32


PARAPIRU, TEODOR.

Detectivul orb : [romane] / Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2006.

304 p. ; 18 cm.

Conţine : Medalionul ; Suspiciune ; Mistificare ; Martorul şi ispita.

ISBN 973-88244-5-2 ISBN 978-973-88244-5-0

I 4279; 821.153.1-31/P32


PARAPIRU, TEODOR.

Grancariciu, satul global : roman satiric / Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2008.

473 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88336-3-0

II 38550; 821.135.1-31/P32


PARAPIRU, TEODOR.

Mieii tunşi zero : roman / Teodor Parapiru. - Călăraşi : Senior, 2007.

269 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-88336-0-9

I 4276; 821.135.1-31/P32


PARAPIRU, TEODOR.

Operaţie pe geniu deschis / Teodor Parapiru. - Galaţi : Dominus, 1999.

132 p. ; 21 cm.

ISBN 973-98988-9-0

II 38551; 821.135.1-32/P32


PARAPIRU, TEODOR.

Papuciada S.A. sau Mersul reovulaţiei la ciomăganieni / Teodor Parapiru. - Galaţi : Alma, 1999.

136 p. ; 19 cm.

ISBN 973-9290-57-4

II 38549; 821.135.1-32/P32


PETRAŞ, IRINA.

Literatură română contemporană : o panoramă / Irina Petraş. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.

1006 p. ; 24 cm - (Dicţionare & Enciclopedii).

ISBN 978-973-1925-05-9

III 20322; 821.135.1.09/P56


RĂDULESCU, TOMA.

Carte Veche Românească din Colecţia Muzeului Olteniei Craiova / Toma Rădulescu, Violeta Margareta Stănescu. - Craiova : Muzeul Olteniei, 2008-.

[vol.] : il. ; 30 cm.

Vol. 1 : Catalog. - 182 p. - ISBN 978-973-8382-56-5

IV 8251; 821.135.1'01/R18


STANCU, AUREL.

Lecţia de uliu : poeme / Aurel Stancu ; trad. textelor în lb. franceză prof. Constantin Frosin, în lb. engleză Petru Iamandi ; il. de Nicolae Einhorn. - Galaţi : Alma, 2002.

165 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9472-61-3

II 38552; 821.135.1-1/S76


STANCU, AUREL.

Ploi primitive : poeme / Aurel Stancu ; trad. textelor în lb. italiană Monica Ghilian, în lb. engleză Petru Iamandi ; il. de Nicolae Einhorn. - Călăraşi : Senior, 2006.

167 p. ; 21 cm.

ISBN 973-86244-6-0 ISBN 978-973-86244-6-7

II 38553; 821.135.1-1/S76


STANCU, AUREL.

Pretorul : proză scurtă / Aurel Stancu. - Călăraşi : Senior, 2007.

315 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-88336-1-6

I 4277; 821.135.1-32/S76


TOFAN, ONORICA-LILIANA.

Mircea Nedelciu : monografie : rezumatul tezei de doctorat / drd. Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galaţi], 2009.

31 p. ; 21 cm.

II 38457; 821.135.1.09/T69


TOFAN, ONORICA-LILIANA.

Mircea Nedelciu : monografie : teză de doctorat / drd. Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. - [Galaţi], 2009.

405 f. ; 30 cm.

IV 8278; 821.135.1.09/T69

TOP

902/904 Arheologie. Preistorie


MARINESCU-BÎLCU, SILVIA.

Drăguşeni : a Cucutenian community / Silvia Marinescu-Bîlcu, Alexandra Bolomey ; translated from Romanian by Oana Voia. - Bucureşti : Editura Enciclopedică ; Tübingen : Wasmuth Verlag, 2000.

387 p. + 4 pl. col. ; 30 cm - (Archaeologia Romanica ; 2).

ISBN 973-45-0329-4

IV 8246; 902/903/M40


Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007) : Piaţa Huet - o punte peste timp / coord. Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Victor Moraru. - Braşov : Hieronymus, 2007.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88327-0-1

II 38477; 902"1150/2007"/S11


SÎRBU, VALERIU.

Dava getică de la Grădiştea, Judeţul Brăila / Valeriu Sîrbu. - Brăila : Editura Istros a Muzeului Brăilei, 1996-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1 . - 1996. - 308 p - (Biblioteca Istros ; 12). - ISBN 973-97271-3-1

IV 8253; 902/904/S60

TOP

908 Monografii ale localităţilor


GHIDIU, ANDREI.

Monografia oraşului Caransebeş împreună cu monografiile bisericilor, a episcopiei, a institutului teologic şi pedagogic şi cu bibliografiile celor care au lucrat în aceste instituţii / [Andrei Ghidiu], Iosif Bălan. - Timişoara : Mirton, 2000.

317 p. ; 21 cm.

II 38487; 908(498.5)/G49


Maramureş - Vatră de istorie milenară : Simpozion Naţional / Societatea Culturală Pro Maramureş "Dragoş Vodă" Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : Editura "Dragoş Vodă", -1997.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2 : Borşa (02-04 august 1996). - 1997. - 300 p. : fotogr., h. - ISBN 973-98025-0-8

Vol. 3 : Ocna-Şugatar (01-03 august 1997). - 1997. - 560 p. : h., pl. alb-negru şi col. - ISBN 973-98025-1-6

Vol. 4 : Maramureş, Bucovina şi Moldova. Jeud, Săliştyea de Sus, Cârlibaba, Rădăuţi, Putna (28 iunie-2 iulie 1998). - 1998. - 636 p. : pl. col. - ISBN 973-98025-8-3

III 20182; 908/M32

TOP

91 Geografie

AGARICI, PAUL.

Ilfov : Romania / Paul Agarici, Mihaela Agarici. - Bucureşti : Artprint, 2004.

68 p. ; 32 cm.

ISBN 973-86867-0-9

IV 8252; 913(498.1)ILFOV/A26


GLĂVAN, TEODOR.

Strategii europene de protecţie a diversităţii biologice : protecţia şi conservarea naturii în sud-estul Moldovei / Teodor Glăvan, Aurora Marcu. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos“ din Galaţi, 2008.

182 p. : tab., h., fotogr. color ; 24 cm - (Terra).

ISBN 978-973-627-417-6

III 20189; 911.2/G61

TOP

929 Biografii


Omagiu lui Mihail Eminescu cu prilejul a 20 de ani de la moartea sa / îngrij. de Cătălin Enică. - Galaţi : Editura Centrului Cultural "Dunărea de Jos“, 2008.

271 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-87650-6-1

II 38452; 929 EMINESCU M/O-52

TOP

93/94 Istorie


ANTIP, CONSTANTIN.

Comandamentul armatei române în campania din 1877-1878 / Constantin Antip, Constantin Olteanu. - Bucureşti : Albatros, 1998.

206 p. : fotogr. ; 20 cm - (Historia).

ISBN 973-24-0432-9

II 38525; 94(498)"18/19"/A62


BODEA, CORNELIA.

Faţa secretă a mişcării prepaşoptiste române : unitatea naţională / Cornelia Bodea. - Bucureşti : Editura Academiei Române : Editura Nestor, 2004.

539 p. + 32 pl. ; 25 cm.

ISBN 973-27-1062-4

III 20248; 94(498)"18/19"/B61


BRĂTIANU, GHEORGHE I.

Marea Neagră : de la origini pînă la cucerirea otomană / Gheorghe I. Brătianu ; traducere de Mihaela Spinei ; ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor Spinei. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 1999.

504 p. ; 24 cm - (Cărţi fundamentale ale culturii române).

ISBN 973-683-341-0

III 20250; 94(498)/B79


CIOBANU, VENIAMIN.

Problema Orintală (1856-1923) / Veniamin Ciobanu. - Iaşi : Junimea, 2009.

260 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-37-1348-7

III 20237; 94(5-11)"15/19"/C51


DENIZE, EUGEN.

România comunistă : statul şi propaganda 1948-1953 / Eugen Denize, Cezar Mâţă. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2005.

422 p. ; 25 cm.

ISBN 973-7925-45-9

III 20253; 94(498)"20/..."/D32


Diplomaticki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije : Dodaci = Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae : Supplementa / uredio Hodimir Sirotkovic ; transcripciju i redakciju latinskoga teska, kritiki aparat, sazetke na hrvatskom i latinskom jeziku, kazala i pripomene sastavili Josip Barbaric, Jasna Markovic. - Zagreb : Hrvatska Akademia Znanosti i Umjetnosti, 1998-2002.

2 vol. ; 27 cm.

ISBN 953-154-331-3

Vol. 2 : Listine godina 1271 - 1309 = Diplomata annorum 1271 - 1309. - 2002. - XVI, 471 p. - ISBN 953-154-337-2

III 20257; 94(497.13:450.341)/D51


Diplomaţi germani la Bucureşti 1937-1944 : din memoriile dr. Rolf Pusch, ataşat de legaţie, şi dr. Gerhard Stelzer, consilier de legaţie / traducere de Ileana Sturdza şi Cristian Scarlat ; ediţie îngrijită, note, indice şi selecţia materialului ilustrativ de Cristian Scarlat. - Bucureşti : All, 2001.

309 p. : fotogr. ; 20 cm - (MemoriAll).

ISBN 973-684-023-9

II 38516; 94(498)"20/..."/D51


ELIADE, POMPILIU.

Influenţa franceză asupra spiritului public în România : originile : studiu asupra stării societăţii româneşti în vremea domniilor fanariote / Pompiliu Eliade ; trad. Aurelia Dumitraşcu. - ed. a 2-a rev. - Bucureşti : Humanitas, 2000.

413 p. ; 20 cm - (Ideea europeană).

ISBN 973-28-0254-5

II 38488; 94(498)"16/18"/E35


Eliberarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei (22 iunie-26 iulie 1941) / coordonatori : colonel dr. Alexandru Duţu, prof. univ. dr. Mihai Retegan. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1999.

374 p. : tab., fotogr., h. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-577-261-2

II 34309; 94(498)"20/..."/E40


L' Eredita di Traiano : la tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno : atti del Convegno Internazionale di Studi, Bucarest, Istituto Italiano de Cultura - Accademia Romena, 6 - 7 giugno 2007 / a cura di Alberto Castaldini. - Bucarest : Istituto Italiano di Cultura, 2008.

263 p. ; 23 cm.

III 20187; 94(498)".../05/E65


FELEA, ROMULUS.

Viaţa spirituală din Ţara Moţilor : 1973-1974 / Romulus Felea. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2004.

295 p. ; 21 cm.

ISBN 973-647-270-1

II 38500; 94(498)"1973/1974"/F29


GHIBU, ONISIFOR.

Trei ani pe frontul basarabean : bilanţul unei activităţi / Onisifor Ghibu ; îngrij. de Marian Radu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.

222 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-043-1

II 38508; 94(498.7)/G47


GIURESCU, DINU C.

România în Al Doilea Război Mondial : (1939 - 1945) / Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : All Educational, 1999.

310 p. ; 24 cm - (Istoric).

ISBN 973-684-036-0

III 20252; 94(498)"19"/G59


HUDIŢA, IOAN.

Jurnal politic / Ioan Hudiţă ; studiu introductiv, note şi indice de academician Dan Berindei. - Iaşi : Institutul European, 1998-.

[vol.] ; 23 cm.

vol. 2 : 7 septembrie 1940 - 8 februarie 1941. - 2000. - 295 p - (Memorii ; 15). - ISBN 973-586-026-0

vol. 3 : 9 februarie - 21 iunie 1941 . - 2002. - 230 p - (Memorii ; 19). - ISBN 973-611-193-8

III 20161; 94(498)”20”/H91


Ideés politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie, entre l'Orient et l'Occident (XVIII-ème-XX-ème siècles) : Colloque de la Comission d'Historiens roumains st polonais, Bucharest 25-26 septembre 2001 / sous la rédaction de l'acad. Gheorghe Platon et de Veniamin Ciobanu. - Cluj-Napoca : Presses Universitaires de Cluj , 2002.

184 p. ; 24 cm.

ISBN 973-610-085-5

III 20259; 94(4-11)"15/19"/I-34


LĂZĂRESCU, DAN A.

Imaginea poporului român în conştiinţa europeană (1821-1834) / Dan A. Lăzărescu. - Bucureşti : AGIR, 1999.

264 p. ; 24 cm - (Repere istorice).

ISBN 973-98629-2-6

III 20247; 94(498)"18/19"/L33


MARKHAM, REUBEN H.

România sub jugul sovietic / Reuben H. Markham ; în româneşte de George Achim. - Bucureşti, 1996.

460 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 2).

ISBN 973-97877-1-1

II 38489 ; 94(498)"20/.../M42


ROMAŞCANU, MIHAIL GR.

Tezaurul român de la Moscova / Mihail Gr. Romaşcanu ; cu o addenda de D. D. Pătrăşcanu, G. Oprescu şi Al. Bârlădeanu ; pref. de Apostol Stan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2000.

207 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 973-9399-73-8

II 38449; 94(498)"18/19"/R71


RUSU, ADRIAN ANDREI.

Ioan de Hunedoara şi românii din vremea sa : studii / Adrian Andrei Rusu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 1999.

367 p. ; 21 cm.

ISBN 973-595-030-8

II 38494; 94(498)"06/17"/R96


VELTER, TIBERIU.

Albionul la Porţile Orientului / dr. Tiberiu Velter. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2004.

196 p. ; 23 cm.

ISBN 973-610-240-8

III 20301; 94(498+41)”1914/1918”/V43


TOP