Titluri noi intrate în bibliotecă – aprilie - iunie 2010


004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

53 Fizică

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (fără abur)

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

637.5 Industria cărnii

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

7 ARTĂ. SPORT

71 Sistematizare. Urbanism

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

8 LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

908 Monografii ale localităților

929 Biografii

93/94 Istorie


004 Știința și tehnologia calculatoarelor


ANGHEL, TRAIAN.

Instrumente și resurse web pentru profesori / Traian Anghel. - București : All, 2009.

286 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-938-8

III 20678; 004.738.5/A58


CHENG, ALBERT M. K.

Real-time systems : scheduling, analysis, and verification / Albert M. K. Cheng. - Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, ©002.

xxiii, 524 p. ; 24 cm.

ISBN 0-471-18406-3

III 20616; 004.031.43/C41


GREENBERG, STEVEN.

Fotografia digitală / Steven Greenberg ; trad. Ovidiu Slavu. - București : BIC-ALL, 2007.

xii, 348 p. : fotogr., [16] p. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-571-480-2

III 20677; 004.92/G79


TAPSCOTT, DON.

Wikinomiks : cultura colaborării în masă / Don Tapscott, Anthony D. Williams ; trad. Irina Sebeși. - București : Publica, 2010.

547 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1931-31-9

II 39284; 004.7/T21

TOP

008 Cultură și civilizație


Deteriorarea tensiunii ideale în cultură și artă = La scadere della tensione ideale nella cultura e nell'arte / vol. coord. de Henry Mavrodin. - București : Paideia, 2004.

240 p., [17] f. : fotogr. ; 21 cm - (Spații imaginate ; 29).

ISBN 973-596-244-6

II 39085; 008(100)/D34


L'Identità culturale europea : nella tradizione e nella conteporaneità / Universita degli Studi di Udine. - Udine : Forum, 2004.

303 p. ; 24 cm.

ISBN 88-8420-195-0

III 20647; 008/I-34


The Low Countries : Arts and Society in Flanders and The Netherlands / chief editor Jozef Deleu. - Rekkem [Belgium] : Stichting Ons Erfdeel, 1998-.

[vol.] ; 23 cm.

Vol. 18. - 2010. - 319 p - (TLC ; 18). - ISBN 978-90-79705-05-4

III 14681 ; 008(48/49)/L82


MITU, MELINDA.

Problema românească reflectată în cultura maghiară din prima jumătate a secolului al XIX-lea / Melinda Mitu. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2000.

627 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8095-26-3

II 39008; 008(439)/M82

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare


ANGHEL, TRAIAN.

Dicționar de informatică / Traian Anghel. - București : Corint, 2010.

444 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-135-547-4

II 39304; D004/A76


BANKS, ERIK.

The Palgrave Macmillan Dictionary of finance, investment and banking / Erik Banks. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2010.

565 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-0-230-23829-9

III 20627; 336(038)/B26


BAUBEK, AGIEMIN.

Ghid de conversație român-turc = Romance-türkçe konușma kilavuzu / Agiemin Baubek, Deniz-Kamer Baubek. - București : Kriterion, 1999.

252 p. ; 17 cm.

ISBN 973-26-0492-1

I 4309; 811.512.161'243/B38


A Dictionary of finance and banking / editor of the fourth ed. Jonathan Law. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008.

472 p. ; 20 cm - (Oxford paperback reference).

ISBN 978-0-19-922974-1

II 39117; D336/D39


Dictionnaire de citations françaises / sous la direction de Pierre Oster. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 2006-2007.

[vol.] ; 18 cm - (Les Usuels du Robert).

Vol. 2 : De Chateaubriand à Houellebecq. - 2007. - 1013 p. - ISBN 978-2-84902-265-8

I 4317 ; 821.135.31/D39


Dicționar : teosofie - esoterism - metafizică - masonerie / traducere din limba franceză de Radu Duma. - București : Editura Herald, [s.a.].

295 p. : fig. ; 20 cm - (Enciclopedica).

ISBN 973-96861-5-X

II 39078; 1(038)/D39


Dicționar român-ucrainean = Rumuns'ko-ucrains'ko slovnik / C. Drapaca, V. Rusnac, M. Gavrelciuc, I. Doscivnec, E. Saviuc, M. Berezca, I. Iliuc, A. Zelenschi, I. Daneliuc, I. Lemnii, V. I. Fedorovici, B. Grecina. - București : Editura Didactică și Pedagogică ; Cernăuți : Editura Alexandru cel Bun, [1996].

563 p. ; 20 cm.

ISBN 973-30-4107-6

II 39089; D81/D39


Dicționarul scriitorilor arădeni de azi / îngrij. de Iulian Negrilă. - Arad : Mirador, 1997.

171 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9284-00-0

II 39084; 82(038)/D39


DREVE, ROXANA EMA.

Dicționar de buzunar suedez-român / Roxana Ema Dreve. - Iași : Polirom, 2009.

700 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-46-1490-5

I 4319; 811.113.6=135.1(038)/D82


Enciclopedia alimentelor / trad. de Doina Lascu. - București : All, 2008.

606 p. : tab., il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-723-0

III 20690; D613.2/.3/E52


Enciclopedie culinară : ghid practic de alegere, preparare, aranjare și degustare a mâncării / traducere de Ruxana Bîrsanu. - București : Allfa, 2008-.

2 vol. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-973-724-176-4

Vol. 1. - 2008. - 480 p. - ISBN 978-973-724-168-9

IV 8347 ; 641.5(031)/E52


Ghid clinic de terapie comportamentală și cognitivă / coord. Ovide Fontaine, Philippe Fontaine ; trad. Geta Liuba Dafinoiu. - Iași : Polirom, 2008.

814 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0442-5

II 39135; 615.86/G49


HONDRU, ANGELA.

Ghid de conversație român-japonez / Angela Hondru, Raluca Nicolae. - Iași : Polirom, 2005.

318 p. ; 14 cm.

ISBN 973-46-0164-4

I 4321; 811.521=135.1/H77


Istoria ilustrată a secolului al XIX-lea : an cu an, lună cu lună / traducere din limba engleză de Mircea Tăut. - Oradea : Aquila , 2008.

599 p. : il., h. ; 30 cm.

ISBN 978-973-714-381-5

V 251; E03/I-87


KINDER, HERMANN.

Atlas de istorie mondială / Hermann Kinder, Werner Hilgemann ; trad. din lb. germană de Mihai Moroiu. - București : Enciclopedia Rao, 2001.

2 col. ; 20 cm.

Vol. 2 : De la Revoluția Franceză pînă în prezent. - 2001. - [4] p., p. 289-627 : h. - ISBN 973-8175-32-1

II 39018; 94(100)/K44(2)


KOSKELO, MATTI.

Dicționar român-finlandez / Marilena Aldea (coordonator) ; Matti Koskelo, Lauri Lindgren. - Iași : Polirom, 2009.

824 p. ; 20 cm.

ISBN 978-073-46-1219-2

II 39126; D81/K75


LEON, CRINA.

Dicționar de buzunar norvegian-român / Crina Leon. - Iași : Polirom, 2009.

750 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-46-1317-5

I 4320; 811.113.5=135.1(038)/46


MARDARE, VALERIU.

Ghid de conversație român - grec / Valeriu Mardare. - ed. a 2-a rev. - Iași : Polirom, 2006.

240 p. ; 14 cm.

ISBN 973-46-0396-4

I 4318; 811.14'243=135.1/M35


Marele dicționar ortografic al limbii române. - București ; Chișinău : Litera Internațional, ©008.

1440 p. ; 20 cm + 1 CD-ROM.

ISBN 978-973-675-413-5

II 39322; 811.135.1'35/M35


MOCANU, PAVEL.

Dicționar portughez-român / Pavel Mocanu. - București : Meteor Press, [2003].

336 p. ; 20 cm - (Dicționarele Meteor Press).

ISBN 973-8339-91-X

II 39040; D81/M84


MOȚET, DUMITRU.

Enciclopedia de kinetoterapie / Dumitru Moțet. - București : Semne, 2009.

vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-624-776-7

Vol. 1. - 2009. - 718 p. : fig., il. color, fotogr. color.

III 20893 ; E61/M92


Oxford Dicționar de medicină / ed. Elizabeth A. Martin ; trad. de Gheorghe Vasilescu. - ed. a 6-a. - București : All, 2007.

872 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-870-1

II 39130; D61/O-91


PASS, CHRISTOPHER.

Collins dictionary of economics / Christopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Davies. - 4th ed. - Glasgow : Collins, 2005.

xi, 560 p. ; 20 cm.

ISBN 0-00-719810-8 ISBN 978-0-00-719810-8

II 39118; D33/P41


ROȘU, IONEL.

Enciclopedia corpului uman / Ionel Roșu, Călin Istrate, Monica Silvester. - București : Corint, 2009.

271 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-135-437-8

III 20752; 611(03)/R74


RUȘTI, DOINA.

Dicționar de teme și simboluri din literatura română / Doina Ruști. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - Iași : Polirom, 2009.

455 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-1512-4

II 39128; 821.135.1.09/R95


TEODOROVICI, CONSTANTIN.

Dicționar român-spaniol de expresii și locuțiuni / Constantin Teodorovici, Rafael Pisot. - Iași : Polirom, 2005.

683 p. ; 20 cm.

ISBN 973-681-855-1

II 39138; 811.134.2/T39


URITESCU, DORIN N.

Dicționar explicativ de pleonasme efective / Dorin N. Uritescu. - București : All, 2006.

207 p. ; 24 cm.

ISBN 973-571-643-7

III 20681; 811.135.1'01(038)/V76


ZAHARIA, DAN.

Ghidul practic al directorului unității de învățământ preuniversitar / Dan Zaharia, Gheorghi Iorga, Livia Liliana Șibișteanu. - Ed. a 4-a. - Pitești : Paralela 45, 2008.

108 p. ; 24 cm - (Preuniversitaria).

ISBN 978-973-47-0537-5

III 20750; 371.3/Z18


ZEGHERU, NICOLAE.

Dicționar de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecție, cartografie, cadastru : englez - român, român - englez / Nicolae Zegheru, Mihail Gabriel Albotă. - București : Nemira, 2008.

IV, 774 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-143-238-0

III 20581; D528/Z43

TOP

070 Jurnalism

DENIZE, EUGEN.

Istoria Societății Române de Radiodifuziune / Eugen Denize ; editor Sebastian Sârcă. - București : Editura Casa Radio, 1998-2002.

3 vol. ; 20 cm - (Biblioteca Radio).

ISBN 973-98662-0-4

Vol. 1 : 1928-1944.

Vol. 2 : Instaurarea și consolidarea comunismului (1944-1965). - 2000. - 416 p. - ISBN 973-99057-3-0

vol. 3 : România sub Nicolae Ceaușescu (1965-1989) / postfață de prof. univ. dr. Ioan Scurtu. - 2002. - 420 p. - ISBN 973-99190-7-3

II 38716 ; 070/D32


Manual de promoție și de marketing pentru radio, televiziune, societăți de cablu și WEB / ediție îngrijită de : Susan Tyler Eastman, Douglas A. Ferguson, Robert A. Klein ; traducere de : Claudiu Vereș, Sebastian Big. - Cluj : Idea Design & Print, 2004.

259 p. ; 23 cm.

ISBN 973-7913-33-7

III 20887; 070/M30


Revoluția română televizată : contribuții la istoria culturală a mediilor / volum coordonat de Konrad petrovszky, Ovidiu Țichindeleanu. - Cluj : Idea Design & Print, 2009.

247 p. ; 23 cm - (Refracții).

ISBN 978-973-7913-807

III 20892; 070/R49

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


BEGLEY, SHARON.

Antrenează-ți mintea, modelează-ți creierul : o nouă știință ne dezvăluie potențialul extraordinar de care dispunem / Sharon Begley ; cuv. înainte de Dalai Lama ; pref. de Daniel Goleman ; trad. din lb. engleză de Marius Chitoșcă. - București : Curtea Veche, 2010.

390 p. ; 20 cm - (Cărți cheie ; 128).

ISBN 978-973-669-943-6

II 39299; 159.95/B40


COPLESTON, FREDERICK CHARLES.

Istoria filosofiei / Frederick Copleston. - București : All, 2008-.

11 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-797-1

Vol. 1 : Grecia și Roma / studiu introductiv de Anton Adămuț ; traducere de Ștefan Dominic și Dragoș Roșca. - 2008. - 491 p. . - ISBN 978-973-571-773-5

Vol. 2 : Filosofia medievală / studiu introductiv de Anton Adămuț ; traducere din limba engleză de Mihaela Pop și Andreea Rădulescu ; traducerea citatelor din limba latină de Constantin Vlad. - 2009. - 613 p. - ISBN 978-973-571-614-1

Vol. 7 : Filosofia germană din secolele XVIII și XIX / studiu introductiv de Claudiu Baciu ; traducere de Laurențiu Stanciu și Alexandru Marcoci. - 2008. - 487 p. - ISBN 978-973-571-852-7

III 20731 ; 1/C70


DESCARTES, RENÉ.

Discurs asupra metodei : de a călăuzi bine rațiunea și de a căuta adevărul în științe / René Descartes ; traducere și prefață de George I. Ghidu. - București : Mondero, 1999.

94 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 973-9349-13-7

II 39289; 16/D34


DIMA, ALEXANDRU.

Domeniul esteticii : privire sintetică introductivă / Al. Dima ; ed. îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic și indice de nume de Petru Ursache. - ed. a 2-a. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 1998.

L, 208 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9312-40-3

II 39050; 111.8/D42


DRĂGAN, RADU.

Muntele înflorit : contribuții la o hermeneutică a imaginarului / Radu Drăgan. - București : Jurnalul literar, 1998.

223 p. ; 20 cm - (Labirint).

ISBN 973-9365-03-5

II 39000; 111/D73


DUMITRU, ION AL.

Personalitate : atitudini și valori : aspecte psihoindividuale și psihosociale / Ion Al. Dumitru. - Timișoara : Editura de Vest, 2001.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-36-0333-3

II 39103; 159.9/D93


Filosofia în secolul XX / coordonatori : Anton Hügli, Poul Lübcke . - București : All, 2008.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-684-367-9

Vol. 1 : Fenomenologia. Hermeneutica. Filosofia existenței. Teoria critică / traducere de : Gheorghe Pascu, Andrei Apostu, Cristian Lupu. - 532 p. - ISBN 978-973-684-368-6

Vol. 2 : Teoria științei. Filosofia analitică / traducere de : Andrei Apostu, Mihnea Căpraru, Cristian Lupu, Marius Mureșan, ... - 508 p. - ISBN 978-973-684-494-2

II 39132 ; 1/F55


MARGA, ANDREI.

Reconstrucția pragmatică a filosofiei / Andrei Marga. - Iași : Polirom, 1998.

[vol.] - (Collegium. Filosofie ; 50).

Vol.1 : Recuperări ; Receptarea pragmatismului ; Pragmatismul până la Peirce / Andrei Marga. - 195 p. ; 20 cm. - ISBN 973-683-041-1

II 38997 ; 101/M11


MIROIU, ADRIAN.

Filosofie fără haine de gală : despre filosofie și politică / Adrian Miroiu. - București : All Educational, 1998.

335 p. ; 20 cm - (Repere).

ISBN 973-9392-33-4

II 39075; 1/M78


MUSCĂ, VASILE.

Introducere în filosofia lui Platon / Vasile Muscă. - Cluj-Napoca : Dacia, 1994.

199 p. ; 14 cm.

ISBN 973-35--0416-5

I 4311; 111/M94


NICA, CONSTANTIN.

Liberalismul și societatea modernă (originile și evoluția liberalismului din secolul al XVII-lea până la începutul secolului al XX-lea) / Constantin Nica. - București : Noua Alternativă, [1995].

264 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96060-5-9

II 38994; 14/N57


RAMACHANDER, S.

Creativitatea @ Lucru / S. Ramachander ; trad. Carmen Ardelean. - București : Rosetti Educational, 2010.

231 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7881-47-2

II 39325; 159.9/R23


ROUSSEAU, JEAN-JACQUES.

Despre Contractul social sau Principiile Dreptului Politic / Jean-Jacques Rousseau ; traducere și studiu introductiv de N. Dașcovici ; ediție îngrijită, postfață și note de Alexandra Bârna. - București : Mondero, 2007.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-9349-83-3

II 39306; 14/R85


VLĂDUȚESCU, GHEORGHE.

Filosofia greacă în texte alese / Gheorghe Vlăduțescu, Ion Bănșoiu. - București : Punct, 2002.

195 p. ; 23 cm - (Cartea de liceu. Antologii).

ISBN 973-8323-02-9

III 20892; 14/V76

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE


Biserică, societate, identitate : in honorem Nicolae Bocșan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

920 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-610-592-0

IV 8346; 26/28/B54


CHIRICUȚĂ, PETRE.

Parusia sau Despre A Doua Venire [a Domnului] / pr. Petre Chiricuță ; cu o pledoarie de Aurel P. Savin ; ed. îngrijită de Radu Comănescu. - București : Editura Anastasia, 2001.

355 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9374-85-9

II 39064; 236.9/C44


Identități confesionale în Europa Central-Orientală : (secolele XVII - XXI) : lucrările colocviului internațional din 14 - 17 noiembrie 2007, Cluj-Napoca / Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Institutul de Istorie Ecleziastică ; coord. Nicolae Bocșan, Ana Victoria Sima, Ion Cârja. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2009.

617 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-610-867-9

III 20646; 28(4)"16/20"/I-34


Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală / consult. șt. acad. prof. dr. Emilian Popescu ; tipărită cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2009-.

vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : De la începuturi până în secolul al XIX-lea. - 2009. - 584 p. - Antetitlu : Arhiepiscopia Dunării de Jos. - ISBN 978-973-1865-12-6

III 20587 ; 26/28/I-87


MANOLESCU, ANCA.

Locul călătorului : simbolica spațiului în Răsăritul creștin / Anca Manolescu. - București : Paideia, 2002.

238 p. ; 20 cm.

ISBN 973-596-081-8

II 38987; 23/M27


NEMOIANU, VIRGIL.

Jocurile divinității : gândire, libertate și religie la sfârșit de mileniu / Virgil Nemoianu ; ediție îngrijită de Ioan I. Ică Jr. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1997.

280 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-115-2

II 38995; 21/N46


PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN.

Ultimul Culianu / Horia-Roman Patapievici. - București : Humanitas, 2010.

238 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2703-2

II 39280; 29/P43


SOLOMON, NORMAN.

Iudaismul : foarte scurtă introducere / Norman Solomon ; traducere de Florin Sicoie. - București : Allfa, 2007.

150 p. ; 18 cm.

ISBN 978-973-8457-19-5

I 4322; 29/S67


TOROPOV, BRANDON.

Religiile lumii : ghid esențial / Brandon Toropov, pr. Luke Buckles ; traducere din limba engleză de Renata Tatomir. - Pitești : Paralela 45, 2008.

396 p. ; des. ; 20 cm - (Total).

ISBN 978-973-47-0438-5

II 39149; 29/T77

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie


BULZAN, CARMEN.

Sociologia : știință și disciplină de învățământ / Carmen Bulzan. - București : All, 2008.

391 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-684-721-9

II 20688; 316/B91


De la responsabilitatea socială a întreprinderii la responsabilitatea socială deschisă / coord. Adriana Șchiopu Burlea. - Craiova : Sitech, 2009.

198 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-530-802-2

III 20593; 316/D26


EMINESCU, MIHAI.

Patologia societății noastre : articole politice / Mihai Eminescu ; ed. îngrij. de N. Henegariu, C. Tomescu. - București : Vremea, 1998.

606 p. ; 20 cm - (Fapte. Idei. Documente (FID)).

ISBN 973-9423-16-7

II 39066; 316/E46


Firea românilor / coord. Daniel Barbu. - București : Nemira, 2000.

205 p. ; 20 cm - (Societatea).

ISBN 973-569-397-6

II 38998; 316/F47


GROSU, NICOLAE.

Opere sociologice / Nicolae Grosu. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005-.

[vol.] ; 20 cm - (Științe sociale ; 18).

ISBN 973-35-1971-5

Vol. 1 : Strategia carierei : tactica opțiunii, tactica angajării, tactica promovării. - 2005. - 254 p. : tab. - - ISBN 973-35-1972-3

II 39102 ; 316/G88


MARICA, GEORGE EM.

Studii sociologice / George Em. Marica ; studiu introductiv, note asupra ediției, lista principalelor lucrări științifice și selecția textelor : Gheorghe Cordoș, Traian Rotariu. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane : Fundația Culturală Română, 1997.

365 p. ; 20 cm - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XVIII).

ISBN 973-577-103-9

II 39095; 316/M38


MÂȘU, ȘTEFAN.

Criza, anticriza și noua ordine mondială / Ștefan Mâșu, Petre Buneci, Veronica Gheorghe. - București : Solaris Print, 2009.

366 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92201-0-8

II 39120; 316/M11


MIHAIL, RARIȚA.

Teorii sociologice contemporane / Rarița Mihail. - Galați : Galați University Press, 2009.

195 p. ; 24 cm - (Științe sociale).

ISBN 978-606-8008-40-0

III 20606; 316/M69


MIHĂILESCU, IOAN.

Sociologie generală : concepte fundamentale și studii de caz / Ioan Mihăilescu. - București : Editura Universității din București, 2000.

448 p. ; 21 cm.

ISBN 973-575-416-9

II 39014; 316/M69


MUNGIU, ALINA.

Românii după '89 : istoria unei neînțelegeri / Alina Mungiu. - București : Humanitas, 1995.

327 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0566-8

II 39054; 316/M95


RITZER, GEORGE.

Globalizarea nimicului : cultura consumului și paradoxurile abundenței / George Ritzer ; trad. de Raluca Popescu. - București : Humanitas, 2010.

309 p. ; 20 cm - (Spații publice).

ISBN 978-973-50-2578-6

II 39333; 316.72/R58


ROTARIU, TRAIAN.

Studii demografice / Traian Rotariu. - Iași : Polirom, 2010.

344 p. : tab. ; 23 cm - (Collegium. Sociologie. Antropologie).

ISBN 978-973-46-1701-2

III 20897; 314/R82


ZUNKER, VERNON G.

Career counseling : a holistic approach / Vernon G. Zunker. - 7th ed. - Belmont : Cengage Learning, 2009.

595 p. ; 24 cm.

ISBN 0-495-81356-7

III 20623; 316/Z91

TOP

32 Politică


ANDRONESCU, ȘERBAN C.

Eseuri, anchete : anii '80 : aspecte vazute din exil prin paginile revistei New York Spectator / Șerban C. Andronescu. - București : Biblioteca Bucureștilor, 2001.

700 p. ; 24 cm.

ISBN 973-98919-6-9

III 20612; 321.02/A51


DUNGACIU, DAN.

Națiunea și provocările (post)modernității : istorie, concepte, perspective / Dan Dungaciu. - București : Tritonic, 2004.

512 p. ; 21 cm.

ISBN 973-8497-74-4

II 39100; 321/D94


FOUCAULT, MICHEL.

Nașterea biopoliticii : cursuri ținute la Collège de France (1978-1979) / Michel Foucault ; ediție îngrijită de Michel Senellart sub îndrumarea lui François Ewald și Alessandro Fontana ; traducere de Bogdan Ghiu. - Cluj : Idea Design & Print, 2007.

319 p. ; 23 cm - (Panopticon).

ISBN 978-973-7913-66-1

III 20888; 32/F84


GUIRAUD, PAUL.

Codreanu și Garda de Fier / Paul Guiraud ; traducere de dr. Bogdan Basarab ; prefață de prof. univ. dr. Ioan Scurtu ; edție îngrijită de Radu-Dan Vlad. - Ed. a 3-a. - București : Majadahonda, 1998.

82 p. ; 20 cm - (Românii în istoria universală ; 58).

ISBN 973-9335-02-0

II 39042; 329/G95


ILIESCU, ADRIAN-PAUL.

Conservatorismul anglo-saxon / Adrian-Paul Iliescu. - București : All, 1994.

224 p. ; 20 cm - (Filosofie politică).

ISBN 973-9156-53-3

II 39116; 32/I-44


Manual de analiză a politicii externe / cordonatori ; Iulia Motoc, Șerban Filip Cioculescu. - Iași : Polirom, 2010.

455 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-1515-5

III 20672; 327(498)/M30


NECULA, I.

Ion Petrovici : în vizorul securității / I. Necula. - București : Saeculum, 2005.

189 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 973-642-074-4

II 39069; 321/N33


NEUMANN, VICTOR.

Istoria evreilor din Banat : o mărturie a multi și interculturalității Europei central-orintale / Victor Neumann. - București : Editura Atlas, 1999.

271 p. ; 20 cm - (Sinteze).

ISBN 973-99275-4-8

II 38993; 323/N54


NICOLAE, NICOLAE M.

O lume așa cum am cunoscut-o : amintirile unui fost ambasador al României / Nicolae M. Nicolae ; pref. Florin Constantiniu. - București : Pro Domo, 2000.

278 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99364-2-3

II 38996; 327/N64


SITARU, LAURA.

Gândirea politică arabă : concepte-cheie între tradiție și inovație / Laura Sitaru ; pref. de Lucian Boia. - Iași : Polirom, 2009.

317 p. ; 20 cm - (Științe politice. Opus).

ISBN 978-973-46-1494-3

II 39168; 323.13/S61


TĂNASE, STELIAN.

Cioran și Securitatea / Stelian Tănase. - Iași : Polirom, 2010.

356 p. ; 20 cm - (Istorii subterane ; 6).

ISBN 978-973-46-1429-5

II 39125; 323/T16

TOP

33 Științe economice


10 ani de la lansarea EURO : prefacerile și viitorul monedei în contextul crizei mondiale / coord. Gheorghe Voinea, Angela Roman, Dan Chirleșan. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2010.

325 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-517-2

III 20652; 339.7/Z42


ADUMISTRĂCESEI, IOAN D.

Viața economică : o viziune actuală și de perspectivă / Ioan D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura Noël, 2010.

227 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8229-39-6

II 39081; 338.1/.2/A23


ALEXANDER, DAVID.

International financial reporting and analysis / David Alexander, Anne Britton, Ann Jorissen. - 4th ed. - Singapore : Cengage Learning, 2009.

894 p. ; 24 cm.

ISBN 978-14080-1792-0

III 20631; 339.7/A38


ARNER, DOUGLAS W.

Financial stability, economic growth, and the role of law / Douglas W. Arner. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

344 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-521-69056-0

III 20597; 338.4/A81


BUCKLEY, ROSS P.

International financial system : policy and regulation / Ross P. Buckley. - Alpen aan den Rijn ; Austin ; Boston : Kluwer Law International, ©009.

xiii, 193 p. ; 24 cm.

ISBN 978-90-411-2868-3

III 20594; 339.7/B86


BUTLER, DAVID.

Planificarea afacerii : ghid de start / David Butler. - București : BIC-ALL, 2006.

275 p. ; 24 cm - (All pentru întreprinzători).

ISBN 973-571-578-3

III 20687; 336/B97


COCRIȘ, VASILE.

Economie bancară : repere teoretice și studiu monografic / Vasile Cocriș, Dan Chirleșan. - ed. a 3-a rev. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

452 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-468-7

III 20657; 336.7/C59


Codul fiscal al României : actualizare la data de 1 aprilie 2010. - București : Meteor Press, [2010].

400 p. ; 20 cm - (Culegere de Acte normative după Documente oficiale).

ISBN 978-973-728-459-4

II 39313; 336.2/C60


Convergența reală și convergența nominală în procesul adoptării monedei unice de către noile țări membre ale UE / coord. Mircea Mureșan, Dan Chirleșan. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

274 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-516-5

III 20653; 336.7(4)/C68


DAVILA, LORI.

Cum să alegi întotdeauna persoana potrivită pentru fiecare job / Lori Davila, Louise Kursmark ; trad. Alina Moldoveanu. - București : BIC-ALL, 2005.

178 p. ; 24 cm.

ISBN 973-571-611-9

III 20682; 331.1/D22


FALLON, PAT.

Creativitatea în publicitate : economisește bani folosindu-ți imaginația / Pat Fallon, Fred Senn ; traducere de Veronica Golub. - București : All, 2008.

216 p. : il. ; 23 cm - (Management & Comunicare).

ISBN 978-973-571-747-6

III 20671; 339.1/F17


Fiscal challenges : an interdisciplinary approach to budget policy / eds. Elizabeth Garrett, Elizabeth A. Graddy, Howell E. Jackson. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, ©008.

XIV, 455 p. : tab., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-0-521-14009-6

III 20596; 336.14/F60


FÎRȚESCU, BOGDAN.

Sistemul financiar al României / Bogdan Fîrțescu. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2010.

458 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-531-8

III 20659; 336(498)/F59


FROYEN, RICHARD T.

Macroeconomics : theories and policies / Richard T. Froyen. - 8th ed. - New Jersey : Pearson Prentice Hall : Pearson Education International, 2005.

508 p. : tab., diagr. ; 23 cm - (Economics).

ISBN 0-13-127395-7

III 20620; 330-M/F92


GAY, RICHARD.

Marketing on-line : o orientare abordată spre client / Richard Gay, Alan Charlesworth, Rita Esen ; trad. Ion Costache. - București : All, 2009.

541 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-571-754-4

III 20685; 339.138/G27


GWARTNEY, JAMES D.

Liberalismul economic : o introducere / James D. Gwartney, Richard L. Stroup, Dwight R. Lee ; cuv. în. de Valeriu Stoica și Dragoș Paul Aligică ; pref. de Teodor Stolojan ; trad. din lb. engleză de Dragoș Paul Aligică și Costel Stavarache. - București : Humanitas, 2008.

164 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2028-6

II 39285; 330.34/G98


HATTON, ANGELA.

Prezentarea în business : cum să-ți prezinți cu succes compania și oferta / Angela Hatton ; traducere de Alina Dana Ciobanu. - București : All, 2008.

233 p. : tab. ; 24 cm - (Management & Comunicare).

ISBN 978-973-571-740-7

III 20670; 339.1/H38


105 - HODGSON, SUSAN.

Fii genial! : tactici pentru a reuși la testele de aptitudini : teste de raționament verbal, numeric, psihometric și multe altele / Susan Hodgson ; trad. Iulia Boanță. - Ed. a 2-a. - București : Rentrop & Straton, 2010.

296 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-722-500-9

II 39290; 331/H72


IONESCU, ROMEO VICTOR.

Mediu de afaceri european / Victor Romeo Ionescu. - Galați : Galați University Press, 2010.

184 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Științe juridice).

ISBN 978-606-8008-60-8

III 20641; 339.9/I-68


IȘAN, VASILE.

Tranzacții comerciale internaționale / Vasile Ișan. - Iași : Sedcom Libris, 2004-.

[vol.] ; 24 cm - (Economica).

ISBN 973-670-038-0

Vol. 1. - 2004. - 464 p. : tab.

III 20610 ; 339.5/I-81


IVAN, MIHAIL VINCENȚIU.

Sisteme financiare pentru sectorul agroalimentar / Mihail Vincențiu Ivan. - București : Editura Academiei Române, 2002.

146 p. ; 24 cm.

ISBN 973-27-0925-1

III 20609; 336.13/I-95


LAZĂR, SEBASTIAN.

Incidența bugetelor publice asupra gestiunii financiare a întreprinderii / Sebastian Lazăr. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

451 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-473-1

II 20656; 336.14/L32


Marketing in travel and tourism / Victor T.C. Meddleton, Alan Fyall, Michael Morgan, Ashok Ranchhod. - 4th ed. - Oxford : Butterworth-Heinemann , 2009.

502 p. : fotogr. color, tab. ; 27 cm - (Tourism).

ISBN 978-0-7506-8693-8

IV 8343; 338.48/M42


Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Bernard Dubois, Delphine Manceau. - 12 éd. Paris : Pearson Education,

884 p. : fig., il. ; 24 cm.

ISBN 2-7440-7143-9

III 20629; 339/M42


Monedă și credit / Vasile Turliuc, Angela Roman, Vasile Cocriș... - ed. a 2-a rev. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2008.

355 p. ; 25 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-307-9

III 20660; 336.74/M88


Negustorimea în Țările Române, între "Societas Mercatorum" și individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII / volum editat de Cristian Luca. - Galați : Galați University Press, 2009.

300 p. : fotogr., tab., facs. ; 20 cm - (Științe umaniste).

ISBN 978-606-8008-44-8

II 39063; 339.1/N43


POPA, MIHAELA LĂCRĂMIOARA.

Managementul amenajării și valorificării potențialului turistic în arii naturale protejate și adiacente acestora : rezumatul tezei de doctorat / Mihaela Lăcrămiora Popa ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

179 p. ; 20 cm.

II 39057; 338.4/P78


POPA, MIHAELA LĂCRĂMIOARA.

Managementul amenajării și valorificării potențialului turistic în arii naturale protejate și adiacente acestora : teză de doctorat / Mihaela Lăcrămiora Popa ; cond. șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

310 p. ; 30 cm.

IV 8335; 338.4/P78


Responsible business : self-governance and law in transnational economic transactions / ed. Olaf Dilling, Martin Herberg, Gerd Winter. - Oxford : Hart Publishing, 2008.

355 p. ; 24 cm - (Oñati International. Law and Society).

ISBN 978-1-84113-779-7

III 20595; 330/R47


ROMAN, ANGELA.

Politici monetare / Angela Roman. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

307 p.; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-500-4

III 20661; 336.7/R69


SITĂRUȘ, ADRIAN.

Perfecționarea sistemului informațional în Unitățile de Poliție în vederea eficientizării combaterii infracțiunilor economico-financiare din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Adrian Sităruș ; conducător științific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

27 p. ; 21 cm.

II 39026; 336.1/S61


SITĂRUȘ, ADRIAN.

Perfecționarea sistemului informațional în Unitățile de Poliție în vederea eficientizării combaterii infracțiunilor economico-financiare din România : teză de doctorat / drd. Adrian Sităruș ; conducător științific prof. univ. dr. Paraschiv Vagu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

260 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8329; 336.1/S61

TOP

34 Drept. Jurisprudență


AVI-YONAH, REUVEN S.

International tax as international law : an analysis of the international tax regime / Reuven S. Avi-Yonah. - New-York : Cambridge University Press, 2007.

213 p. ; 23 cm - (Cambridge tax law).

ISBN 978-521-85283-8

III 20598; 347.7/A49


BACON, WALTER MEREDITH JR.

Nicolae Titulescu și politica externă a României 1933-1934 / Walter Meredith Bacon Jr. ; traducere de Cosmin Angheloni ; cuvînt înainte de Valeriu Florin Dobrinescu și Kurt W. Treptow. - Iași : Institutul European, 1999.

320 p. ; 19 cm - (Oglinzi paralele ; 7).

ISBN 973-586-154-2

II 39104; 341.7/B13


CIOBANU, MIHAELA.

Teste grilă pentru admiterea în magistratură / Mihaela Ciobanu. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Universul Juridic, 2010.

353 p. ; 20 cm - (Universul juridic (UJ)).

ISBN 978-973-127-290-0

II 39311; 347/C51


CIOBANU, VIOREL MIHAI.

Drept procesual civil : îndreptar pentru seminare și examene / Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2010.

308 p. ; 20 cm - (Seminare și Teste).

ISBN 978-973-115-708-5

II 39296; 347/C51


Codul civil și 15 legi uzuale. - Ed. a 9-a, actualizată la 20 ianuarie 2010. - București : Editura Hamangiu, 2010.

548 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-244-1

II 39316; 347/C60


Codul de procedură civilă și 12 legi uzuale. - Ed. a 12-a, actualizată la 15 februarie 2010. - București : Editura Hamangiu, 2010.

393 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-270-0

II 39315; 347/C60


Codul de procedură penală și 10 legi uzuale. - Ed. a 10-a, actualizată la 20 ianuarie 2010. - București : Editura Hamangiu, 2010.

653 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-249-6

II 39314; 343/C60


Codul penal și 10 legi uzuale. - Ed. a 11-a, actualizată la 20 ianuarie 2010. - București : Editura Hamangiu, 2010.

348 p. ; 20 cm - (Legislație).

ISBN 978-606-522-246-5

II 39303; 343/C60


DĂNILĂ CĂTUNA, LIGIA.

Drept procesual civil : partea generală : caiet de seminar / Ligia Dănilă Cătuna, Alin Speriusi-Vlad, Nicoleta-Victoria Bedrosian. - București : C. H. Beck, 2009.

264 p. ; 20 cm - (Seminare și Teste).

ISBN 978-973-115-635-4

II 36320; 347/D17


DUȚU, MIRCEA.

Dreptul mediului / Mircea Duțu. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2008.

511 p. ; 23 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-973-115-343-8

III 20898; 349.6/D97


FLORESCU, GRIGORE.

Dreptul societăților comerciale : curs universitar / prof. univ. dr. Grigore Florescu, asist. univ. drd. Zaira-Andra Bamberger, lect. univ. drd. Cristina Florescu. - București : Universul Juridic, 2010.

300 p. ; 20 lei - (Universul juridic (UJ)).

ISBN 978-973-127-298-6

II 39297; 347.7/F68


FUEREA, AUGUSTIN.

Drept internațional privat / prof. univ. dr. Augustin Fuerea. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Universul Juridic, 2008.

477 p. ; 20 cm - (Universul juridic (UJ)).

ISBN 978-973-127-030-2

II 39298; 341/F95


IONESCU, CRISTIAN.

Drept constituțional comparat / Cristian Ionescu. - București : C. H. Beck, 2008.

436 p. : tab. ; 23 cm - (Master).

ISBN 978-973-115-291-2

III 20884; 342.4/I-68


Legislația pensiilor : actualizat februarie 2010 / ediție coordonată de lect. univ. dr. Luminița Dima. - București : C. H. Beck, 2010.

360 p. ; 20 cm - (La Zi ; 381).

ISBN 978-973-115-697-2

II 39286; 349.2/L40


MILANO, LAURE.

Le Droit à un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme / Laure Milano ; préface de Frédéric Sudre. - Paris : Dalloz, 2006.

678 p. ; 24 cm - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 57).

ISBN 2-24706629-1

III 20628; 341/M72


OPREA, RĂDUCAN.

Dreptul european al afacerilor / Răducan Oprea ; ref. șt. Alexandru Țiclea, Petre Buneci. - Galați : Galați University Press, 2010.

114 p. ; 24 cm - (Științe juridice).

ISBN 978-606-8008-59-2

III 20642; 347.7/O-63


PINDER, JOHN.

Uniunea Europeană : foarte scurtă introducere / John Pinder ; trad. Cristian Iulian Neagoe. - Timișoara : All, 2005.

206 p. ; 14 cm.

ISBN 973-671-584-8

I 4323; 341.2(4)UE/P66


POPESCU, ANDREI.

Dreptul internațional și european al muncii / Andrei Popescu. - Ed. a 2-a. - București : C. H. Beck, 2008.

866 p. ; 23 cm - (Master).

ISBN 978-973-115-384-4

III 20900; 349.2/P81


Repertoriul actelor publicate în Monitorul Oficial al României. - Ed. compl. - București : Monitorul Oficial, 1995-.

[vol.] ; 22 cm.

Partea I : 22 decembrie 1989 - 31 ianuarie 1995. - 1995. - 784 p. - ISBN 973-567-067-4

II 38985 ; 34/R46


STEINHARDT, NICOLAE.

Principiile clasice ale dreptului constituțional : critica operei lui Léon Duguit ; Addenda : Dreptul social / N. Steinhardt ; ed. îngrij., note, st. introd., referințe critice și indici de Florian Roatiș ; rep. bibliogr. de Virgil Bulat. - Iași : Polirom, 2008.

398 p. ; 21 cm - (Seria de autor N. Steinhardt).

ISBN 978-973-46-1085-3

II 39167; 340.1/S83


Teste grilă pentru concursuri și examene : licență, admitere în magistratură, promovarea în funcții de execuție, admitere și definitivat în avocatură / lector univ. dr. Gabriela Răducan, conf. univ. dr. Adrian Mihai Hotca, lector univ. dr. Mircea Damaschin, ... - București : Editura Hamangiu, 2010.

232 p. ; 23 cm - (Carte universitară).

ISBN 978-606-522-307-3

III 20894; 347/T46


ZAMȘA, CRISTINA.

Drept civil : teoria generală a obligațiilor : manual de seminar / Cristina Zamșa. - București : C. H. Beck, 2010.

240 p. ; 20 cm - (Seminare și Teste).

ISBN 978-973-115-688-0

II 39318; 347/Z26

TOP

35 Administrație publică. Artă militară


DENHARDT, ROBERT B.

Public administration : an action orientation / Robert B. Denhardt, Janet V. Denhardt. - 6th ed. . - Belmont (USA) : Thomson Wadsworth, 2009.

487 p. ; 23 cm.

ISBN 978-0-495-50282-1

III 20619; 35/D32


Parteneriatul public-privat în context global / coord. Dan Chirleșan, Mihai Costică, Mioara Borza. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2010.

210 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-518-9

III 20651; 351.712.1/P36

TOP

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism


BUZDUCEA, DORU.

Sisteme moderne de asistență socială : tendințe globale și practici locale / Doru Buzducea. - 2009 : Polirom, Iași.

245 p. ; 20 cm - (Collegium. Asistență socială).

ISBN 978-973-46-1332-8

II 39134; 364.4/.6/B98


COJOCARU, ȘTEFAN.

Evaluarea programelor de asistență socială / Ștefan Cojocaru. - Iași : Polirom, 2010.

261 p.; 24 cm - (Collegium. Asistență socială).

ISBN 978-973-46-1485-1

III 20679; 364.4/.6/C58


LUNGU, NICOLAE CONSTANTIN.

Asigurări de bunuri / Nicolae Constantin Lungu. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

189 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-485-4

III 20654; 368.1/.8/L92


Sistemul privat de pensii : experență internațională și lecții pentru România / coord. Gabriel A. Ștefura, Dan Chirleșan. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2010.

187 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-528-8

III 20650; 368.914.2/S61

TOP

37 Educație. Timp liber


ADUMISTRĂCESEI, IOAN D.

Mărturisiri și învățăminte ale unui economist / I.D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura Noël, 2010.

124 p ; 20 cm.

ISBN 978-973-8229-38-9

II 39080; 37(498)/A17


BOCOȘ, MUȘATA.

Teoria și metodologia instruirii și teoria și metodologia evaluării : repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor / Mușata Bocoș, Dana Jucan. - Ed. a 3-a. - Pitești : Paralela 45, 2008.

213 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-47-0489-7

III 20751; 371.3/B61


BONTAȘ, IOAN.

Tratat de pedagogie / Ioan Bontaș. - ed. a 6-a rev. - București : All, 2008.

410 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-738-4

III 20691; 371/B67


CIASCAI, LILIANA.

Didactica fizicii / Liliana Ciascai. - București : Corint, 2007.

142 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-043-1

III 20665; 371/C49


Didactica disciplinei Științe ale naturii pentru învățători (clasele III-IV) / Sanda Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe, Jeanina Cîrstoiu, ... - București : Corint, 2007.

158 p. : il., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-061-5

III 20662; 371/D40


FĂTU, SANDA.

Didactica chimiei / Sanda Fătu. - Ed. a 2-a. - București : Corint, 2008.

206 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-243-5

III 20666; 371/F26


FRUMOS, FLORIN.

Didactica : fundamente și dezvoltări cognitive / Florin Frumos ; prefață de Constantin Cucoș. - Iași : Polirom, 2008.

216 p. ; 23 cm - (Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici).

ISBN 978-973-46-1242-0

III 20673; 37.02/F94


GLAVA, ADINA.

Educația timpurie : ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preșcolar / Adina Glava, Maria Pocol ; coordonator Lolita-Lenuța Tătaru. - Pitești : Paralela 45, 2009.

184 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Didactica activă).

ISBN 978-973-47-0685-3

III 20667; 37.02/G61


ILINCA, NICOLAE.

Didactica geografiei / Nicolae Ilinca. - București : Corint, 2008.

174 p. : fig., diagr., h. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-248-0

III 20664; 371/I-45


Manual de pedagogie : manual destinat studenților de la departamentele pentru pregătirea personalului didactic profesorilor și institutorilor din învățământul preuniversitar / coord. Ioan Jinga, Elena Istrate. - București : All, 2008.

567 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-632-5

III 20692; 37.018.46/M11


PAMFIL, ALINA.

Limba și literatura română în gimnaziu : structuri didactice deschise / Alina Pamfil. - Ed. a 5-a. - Pitești : Paralela 45, 2008.

230 p. : tab. ; 24 cm - (Metodica activă).

ISBN 978-973-47-0557-3

III 20668; 371/P17


PĂUN, ȘTEFAN.

Didactica istoriei / Ștefan Păun. - București : Corint, 2007.

176 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-050-9

III 20663; 371/P45


ȘERDEAN, IOAN.

Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar / Ioan Șerdean. - București : Corint, 2008.

320 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-135-233-6

III 20674; 371/S48

TOP

39 Etnografie. Folclor


CIUBOTARU, SILVIA.

Nunta în Moldova : cercetare monografică / Silvia Ciubotaru. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2000.

342 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9312-66-7

II 39112; 392.51/C55


COSMA, DOREL.

Cultura populară : aspirații și împliniri / Dorel Cosma, Vasile Golban. - Bistrița : Editura George Coșbuc, 2004.

114 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 973-86554-0-4

II 39098; 398(498)/C74


GHINOIU, ION.

Lumea de aici, lumea de dincolo : ipostaze românești ale nemuririi / Ion Ghinoiu. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1999.

329 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-169-1

II 39012; 398.5/G47

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător


ENCIU, CATELUȚA.

Cercetări privind fundamentarea managementului integrat al bioresurselor în ecosistemele acvatice naturale și amenajările piscicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. biol. Cateluța Enciu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2009.

59 p. : fotogr., sch., tab. ; 21 cm.

II 39060; 504.4/E52


ENCIU, CATELUȚA.

Cercetări privind fundamentarea managementului integrat al bioresurselor în ecosistemele acvatice naturale și amenajările piscicole : teză de doctorat / drd. biol. Cateluța Enciu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2009.

172 f. : fotogr., sch., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8338; 504.4/E52


PLUNKETT, GEOFF.

Sea dumping in Australia : historical and contemporary aspects / Geoff Plunkett. - 1st ed. - Canberra : Defence Publishing Service, 2003.

36 p. ; 30 cm.

ISBN 642-29588-3

IV 8344; 502/504/P71

TOP

53 Fizică


ANDREI, VIOREL I.

Mecanica fluidelor / Viorel I. Andrei . - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2004-2009.

4 vol. ; 24 cm - (Științe inginerești).

ISBN 973-627-094-7

Vol. 4 : Mișcări cu suprafață liberă / referent științific prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru. - Galați : Zigotto. - 2009. - 123 p. : fig., diagr. ; 28 cm. - ISBN 978-606-8085-25-8

III 17217 ; 532/A53

TOP

57 Biologie


APRODU, IULIANA.

Molecular modelling : techniques and applications to proteins / Iuliana Aprodu ; ref. șt. Aurelia Ionescu, Iuliana Banu. - Galați : Galați University Press, 2009.

158 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-35-6

III 20640; 579.6/A76


GARRETT, REGINALD H.

Biochemistry / Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham ; with molecular graphic images by Michal Sabat. - 4th ed. - Boston : Brooks/Cole : Cengage Learning, ©010.

xxxiii, 1060, 48, 34 p. : fig., tab., fotogr. color ; 28 cm.

ISBN 0-495-11464-2 ISBN 978-0-495-11464-2

IV 8315; 57/G21


RADU, ALINA SIMONA.

Procesul dezvoltare - antropizare în valorificarea resurselor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice situate în lunca inundabilă a Prutului inferior : rezumatul tezei de doctorat / drd. ecolog Gina Alina Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

63 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39021; 574/R17


RADU, ALINA SIMONA.

Procesul dezvoltare - antropizare în valorificarea resurselor și serviciilor furnizate de ecosistemele acvatice situate în lunca inundabilă a Prutului inferior : teză de doctorat / drd. ecolog Gina Alina Radu ; conducător științific prof. dr. ing. Neculai Patriche. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

269 p. : tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8320; 574/R17


VIȘAN, CARMEN CORINA.

Studii privind siguranța microbiologică a alimentelor din rețeaua de alimentație publică a municipiului Focșani : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Corina Vișan ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

50 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39059; 579/V67


VIȘAN, CARMEN CORINA.

Studii privind siguranța microbiologică a alimentelor din rețeaua de alimentație publică a municipiului Focșani : teză de doctorat / ing. Carmen Corina Vișan ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

326 p. : fig., tab.,diagr. ; 31 cm.

IV 8337; 579/V67

TOP

61 Științe medicale. Medicină


Anatomia și fiziologia omului : compendiu / Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu, Bogdan Voiculescu, Carmen Sălăvăstru, Cristian Niță, Cătălina Ciornei. - București : Corint, 2009.

423 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-135-429-3

III 20886; 611/612/A49


BORUNDEL, CORNELIU.

Medicină internă pentru cadre medii / dr. în medicină, medic primar Corneliu Borundel. - București : All, 2009.

950 p. : fig., tab., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-925-8

III 20901; 616.1/.8/B70


BOUCHARD, MAUDE.

Terapia prin vitamine / Maude Bouchard ; trad. Monica Stanciu. - București : Niculescu, 2008.

160 p. ; 20 cm - (Citim. Știm).

ISBN 978-973-748-265-5

II 39292; 615.89/B74


Compendiu de pediatrie / coordonatori : prof. univ. dr. Adrian Georgescu, prof. univ. dr. Ioana-Alina Anca. - Ed. a 3-a, ad. și rev. - București : All, 2009.

923 p. : tab., sch. ; 20 cm.

ISBN 978-973-571-946-3

II 39124; II 39124


Farmacologie / coord. prof. dr. doc. Valentin Stroescu ; prof. dr. Iosefina Corciovei Constantinescu, prof. dr. Ion Fulga, prof. dr. Oana Andreia Coman, asist. dr. Maria Cristina Constantinescu, asist. dr. Cristina Russ. - Ed. a 5-a rev. și adăug. - București : All, 2010.

XII, 426 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-958-6

III 20896; 615.1/.2/F23


HOLFORD, PATRICK.

Cartea nutriției optime / Patrick Holford ; trad. de Gabriel-Mihai Păduraru, Andrei-Vlad Vasilescu. - București : BIC-ALL, 2007.

X, 573 p. : il. ; 23 cm.

ISBN 978-973-571-647-9

III 20689; 613.2/.3/H75


IFTENIE, VALENTIN.

Medicină legală / Valentin Iftenie, Dan Dermengiu. - București : C. H. Beck, 2009.

407 p. : il., fig. ; 23 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-973-115-479-4

III 20885; 616-091/I-37


LICĂ, ION.

Anastomoze digestive : jejuno-ileon, colon, rect : considerații clinico-chirurgicale / Ion Lică. - București : All, 2008.

224 p. : il., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-744-5

III 20881; 617.55/L59


Manualul Merck de diagnostic și tratament / ed. Mark H. Beers, Robert S. Porter ; trad. Adriana Mușat, Grațiela Nițu, Ioana Popescu, Oana Trifănescu, Andrei-Vlad Vasilescu. - București : All, 2009.

xxxii, 2991 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-571-688-2

II 39127; 616-07/-08/M30


PAPILIAN, VICTOR.

Anatomia omului / Victor Papilian ; ed. revizuită integral de prof. univ. dr. Ion Albu în colaborare cu prof. univ. dr. Radu Georgia, prof. univ. dr. Alexandru Vaida. - Ed. a 11-a. - București : All, 2010.

2 vol. ; 30 cm.

ISBN 978-973-571-689-9

Vol. 1 : Aparatul locomotor. - 2010. - VIII, 272 p. : fig., il. color. - ISBN 978-973-571-690-5

Vol. 2 : Splanhnologia. - 2010. - X, 364 p. : fig., il. color. - ISBN 978-973-571-691-2

IV 8373 ; 611/P30


POPOVICI, IULIANA.

Tehnologie farmaceutică / prof. univ. dr. Iuliana Popovici, prof. univ. dr. Dumitru Lupuleasa ; prefață de prof. dr. Victor Stănescu. - Iași : Polirom, 2001-2009.

3 vol. : fig., tab., il. ; 30 cm - (Bios).

ISBN 973-683-635-5

Vol. 2. - 2008. - 1072 p. : fig., tab. - ISBN 978-973-681-958-2

Vol. 3. - 2009. - 848 p. - ISBN 978-973-46-1264-2

IV 8205 ; 615/P83


VÂRTEJ, PETRACHE.

Ginecologie endocrinologică / Petrache Vârtej, Ioana Vârtej ; colab. Anca Vârtej. - ed. a 2-a rev. - București : BIC-ALL, 2003.

609 p. ; 24 cm.

ISBN 973-571-458-2

III 20680; 618.1/V26


VÂRTEJ, PETRACHE.

Ginecologie / Petrache Vârtej ; colab. Ioana Vârtej. - ed. a 2-a rev. . - București : BIC-ALL, 2002.

542 p. ; 24 cm - (All Medicall).

ISBN 973-571-385-3

III 20686; 618.1/V26


Volum de lucrări și rezumate prezentate cu ocazia Zilelor Medicale Gălățene, manifestare națională anuală : Galați, noiembrie 2009 / tehnoredactare prof. dr. Dumitru Cristea. - Galați : Galați University Press, ©009.

164 p. : tab., diagr., fotogr. color ; 24 cm - (Științe medicale).

ISBN 978-606-8008-55-4

III 20637; 61/V87

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


ASKELAND, DONALD R.

Essentials of materials science and engineering / Donald R. Askeland, Pradeep P. Fulay, D.K. Bhattacharya. - 2nd ed. - Stamford : Cengage Learning, 2009.

604 p. ; 24 cm.

ISBN 0-495-43850-2

III 20626; 620.1/A85


CIUBOTARIU, ALINA CRINA.

Materiale compozite în matrice de zinc cu faza dispersă polimeri termoreactivi obținute prin metoda electrochimică : rezumatul tezei de doctorat / Alina Crina Ciubotariu ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați, 2009.

55 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39034; 620.1/C55


CIUBOTARIU, ALINA CRINA.

Materiale compozite în matrice de zinc cu faza dispersă polimeri termoreactivi obținute prin metoda electrochimică : teză de doctorat / Alina Crina Ciubotariu ; prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați, 2009.

[6], 198 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8333; 620.1/C55


ORAC, LUCICA.

Materiale compozite cu proprietăți speciale : teză de doctorat / Lucica Orac ; conducători științifici : prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. chim. Vera Grechanyuc. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați ; Kiev : Universitatea de Arhitectură și Construcții din Kiev, 2009.

182 p. : tab., il. color, diagr. ; 31 cm.

IV 8319; 620.1/O-70

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


ETECA'09 : procedings of the 1st workshop on energy, transport and environment control applications / editor Florin Gheorghe Filip. - București : Expert, 2010.

149 p. : fig., tab., il. ; 23 cm.

ISBN 978-973-618-218-1

III 20586; 621.3/E82


MIAO, GEORGE J.

Signal processing in digital communications / George J. Miao. - Boston ; London : Artech House, ©007.

xviii, 515 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-58053-667-7

III 20615; 621.391/M64


Standard handbook for electrical engineers / eds. H. Wayne Beaty, Donald G. Fink. - 15th ed. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, ©007.

ix, [1838] p. în paginație multiplă ; 24 cm.

ISBN 978-0-07-144146-9

III 20614; 621.3/S76

TOP

621.4 Motoare termice (fără abur)


DRAGHIA, DAN.

Optimizarea procesului de ardere a amestecului carburant la motoare cu aprindere prin scânteie cu injecție de benzină : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Dan Draghia ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

79 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39027; 621.43/D74


DRAGHIA, DAN.

Optimizarea procesului de ardere a amestecului carburant la motoare cu aprindere prin scânteie cu injecție de benzină : teză de doctorat / drd. ing. Dan Draghia ; conducător științific prof. dr. ing. Constantin Iosifescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

205 p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8328; 621.43/D74

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


MANOLE, GEORGE.

Concepția și proiectarea produselor : întreprinderea virtuală te pregătește pentru viitor / George Manole, Eduard Oprea, Mihail Iosip. - București : PLM Adaptor, 2007.

230 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8154-03-9

III 20645; 621.7/M11


MUREA, LAURA.

Contribuții la studiul comportării tribologice a compozitelor cu poliamidă și microsfere de sticlă : rezumatul tezei de doctorat / Laura Murea (Maftei) ; cond. șt. Gabriel Andrei. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

43 p. ; 20 cm.

II 39025; 621.89/M94


MUREA, LAURA.

Contribuții la studiul comportării tribologice a compozitelor cu poliamidă și microsfere de sticlă : teză de doctorat / Laura Murea ; cond. șt. Gabriel Andrei. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

200 p. ; 30 cm.

IV 8324; 621.89/M94


NENIȚĂ, GABRIEL MARCEL.

Cercetări asupra îmbinărilor lipite în puncte : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriel Marcel Neniță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2010.

50 p. : diagr., fig., fotogr. ; 21 cm.

II 39029; 621.791.35/.37/N48


NENIȚĂ, GABRIEL MARCEL.

Cercetări asupra îmbinărilor lipite în puncte : teză de doctorat / ing. Gabriel Marcel Neniță ; cond. șt. prof. dr. ing. Emil Constantin. - Galați, 2010.

200 f. : diagr., fig., fotogr. ; 30 cm.

IV 8325; 621.791.35/.37/N48


STANCIU, LUCIAN.

Contribuții la sudarea antigravitațională în domeniul siderurgic : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lucian Stanciu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați, 2009.

52 p. : diagr., sch., tab. ; 21 cm.

II 39030; 621.791.754/S76


STANCIU, LUCIAN.

Contribuții la sudarea antigravitațională în domeniul siderurgic : teză de doctorat / ing. Lucian Stanciu ; cond. șt. prof. dr. ing. Dănuț Mihăilescu. - Galați, 2009.

236 p. : diagr., sch., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 8331; 621.791.754/S76


TELETIN, CLAUDIU.

Studii și cercetări privind prezența hidrogenului în procesul de turnare continuă a oțelului : rezumatul tezei de doctorat / fiz. Claudiu Teletin ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați, 2009.

61 p. : diagr., fotogr., tab. ; 21 cm.

II 39033; 621.74/T34


TELETIN, CLAUDIU.

Studii și cercetări privind prezența hidrogenului în procesul de turnare continuă a oțelului : teză de doctorat / fiz. Claudiu Teletin ; cond. șt. prof. dr. ing. Ion Crudu. - Galați, 2009.

227 f. : diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

IV 8318; 621.74/T34

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat


ȘTEFAN, ANCA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Anca Ștefan ; prof. univ. dr. ing. George M. Bălan. - Galați, 2009.

62 p. : fig., diagr. ; 21 cm.

II 39062; 628.3/S81


ȘTEFAN, ANCA.

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice gazodinamice în procesele tehnologice de epurare a apei : teză de doctorat / ing. Anca Ștefan ; prof. univ. dr. ing. George Bălan. - Galați, 2009.

168 p. : fig., diagr., fotogr. ; 30 cm.

IV 8340; 628.3/S81

TOP

63 Științe agricole


POP, IOAN V.

Tratat de virologie vegetală / Ioan V. Pop. - ed. 1. - București : PRINTECH, 2009.

4 vol.

ISBN 978-606-521-334-0

Vol. 1. : Virologie generală. - 549 p.; 24 cm.

Vol. 2. : Virusurile culturilor de câmp. - 728 p.; 24 cm.

Vol. 3. : Virusurile culturilor horticole. - 656 p.; 24 cm.

Vol. 4. : Virusurile plantelor ornamentale si spontane. - 348 p. ; 24 cm.

III 20648 ; 631/635/P78


SOARE, AURICA.

Cultivarea unor specii legumicole pe diferite tipuri de sol din județul Brăila / Aurica Soare. - Galați : Galați University Press, 2010.

261 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-58-5

III 20639; 635/S65

TOP

637.1/.3 Industria laptelui


Milk proteins : from expression to food / 0edited by : Abby Thompson, Mike Boland and Harjinder Singh. - San Diego : Elsevier, 2009.

535 p. : fig., tab., diagr. ; 25 cm - (Food Science and Technology. International Series).

ISBN 978-0-12-374039-7

III 20603; 637.1/M73


SIMIȚARU, INA.

Cercetări privind biosinteza exopolizaharidelor în produsele lactate fermentate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ina Simițaru (Vasilean) ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

32 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 39058; 637.1/S57


SIMIȚARU, INA.

Cercetări privind biosinteza exopolizaharidelor în produsele lactate fermentate : teză de doctorat / ing. Ina Simițaru (Vasilean) ; conducător științific prof. dr. ing. Rodica Segal. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

161 p. : fig., diagr., fotogr. color ; 31 cm.

IV 8336; 637.1/S57

TOP

637.5 Industria cărnii


Encyclopedia of meat sciences / editors : Werner K. Jensen, Carrick Devine, Michael Dikeman. - Oxford : Elsevier Academic Press, 2004.

3 vol. : tab., il. color, diagr. ; 28 cm.

ISBN 0-12-464970-X

Vol. 1 : A-F. - XXXV, 499 p. - ISBN 0-12-464971-8

Vol. 2 : G-O. - XXXV, p. 501-941 p. . - ISBN 0-12-464972-6

Vol. 3 : P-Z. - XXXV, p. 943-1473. - ISBN 0-12-464973-4

IV 8316 ; 637.5/E52

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


BUCUR, CECILIA I.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de creștere în condiții dirijate a sturionului nord-american Polyodon spathula (Walbaum, 1792) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Cecilia I. Bucur ; conducător științific prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

47 p. : tab. ; 21 cm.

II 39022; 639.3/B87


BUCUR, CECILIA I.

Cercetări privind optimizarea tehnologiilor de creștere în condiții dirijate a sturionului nord-american Polyodon spathula (Walbaum, 1792) : teză de doctorat / drd. ing. Cecilia I. Bucur ; conducător științific prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

224 p. : il. color, tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8323; 639.3/B87


DOBROTĂ, NICOLETA GEORGETA.

Optimizarea tehnologiei de creștere a crapului(Cyprinus Carpio Carpio-Linnaeus 1758) în spații mici în sistem superintensiv : rezumatul tezei de doctorat / Nicoleta Georgeta Dobrotă ; cond. șt. Soare Stăncioiu . - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

60 p. ; 20 cm.

II 39031; 639.2/.3/D58


DOBROTĂ, NICOLETA GEORGETA.

Optimizarea tehnologiei de creștere a crapului(Cyprinus Carpio Carpio-Linnaeus 1758) în spații mici în sistem superintensiv : teză de doctorat / Nicoleta Georgeta Dobrotă ; cond. șt. Soare Stăncioiu . - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

188 p. ; 30 cm.

IV 8321; 639.2/.3/D58


GHEORGHE, CORINA-ELENA.

Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor de producție din acvacultură : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina-Elena Gheorghe ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2010.

45 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39061; 639.3/G40


GHEORGHE, CORINA-ELENA.

Cercetări privind fundamentarea ecotehnologică a sistemelor de producție din acvacultură : teză de doctorat / drd. ing. Corina-Elena Gheorghe ; cond. șt. prof. dr. ing. George Vasilescu. - Galați, 2010.

192 f. : diagr., fotogr., tab. ; 30 cm.

IV 8339; 639.3/G40


NĂSTASE, AUREL.

Cercetări asupra diversității ihtiofaunei din Delta Dunării pentru exploatarea durabilă a resurselor piscicole : rezumatul tezei de doctorat / biol. Aurel Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2009.

60 p. : diagr., h., tab. ; 21 cm.

II 39023; 639.31/N24


NĂSTASE, AUREL.

Cercetări asupra diversității ihtiofaunei din Delta Dunării pentru exploatarea durabilă a resurselor piscicole : teză de doctorat / biol. Aurel Năstase ; cond. șt. prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați, 2009.

269 p. : diagr., h., tab. ; 30 cm.

IV 8327; 639.31/N24

TOP

65 Management


BUZIA, OLIMPIA.

Managementul sistemelor și serviciilor sociale de sănatate, tendințe și evoluții : rezumatul tezei de doctorat / Olimpia Buzia ; cond șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

80 p. ; 20 cm.

II 39028; 65.012.4/B98


BUZIA, OLIMPIA.

Managementul sistemelor și serviciilor sociale de sănatate, tendințe și evoluții : teză de doctorat / Olimpia Buzia ; cond șt. Adriana Olaru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

298 p. ; 30 cm.

IV 8326; 65.012.4/B98


Cum să-ți protejezi firma în contextul crizei financiare / coord. Mihaela Onofrei, Dan Chirleșan. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

268 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-522-6

III 20649; 658.15/C94


DAFT, RICHARD L.

Organization theory and design / Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott. - Singapore : Cengage Learning, 2009.

699 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84480-990-5

III 20633; 658/D11


DENNING, STEPHEN.

Limbajul secret al leadershipului : cum să îndemni la acțiune prin arta povestirii / Stephen Denning ; trad. Alina Popescu. - București : Publica, 2010.

353 p.; 20 cm - (Co. Lecția de leadership).

ISBN 978-973-1931-32-6

II 39276; 65.013/D32


Informarea financiar-contabilă în condiții de criză : 15 ani de la implementarea noului sistem contabil în România / coord. Constantin Toma, Costel Istrate. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

251 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-514-1

III 20658; 657/I-52


Întreprinzătorul, firma și piețele în spațiul național, european și global / coord. Dan Chirleșan, Andrei Neștian. - Iași : Editura Universității "Al. I. Cuza" din Iași, 2009.

477 p. ; 24 cm - (FIBAS).

ISBN 978-973-703-465-6

III 20655; 658.15/I-58


NEWTON, RICHARD.

Managementul schimbării pas cu pas : tot ceea ce va trebuie pentru a alcătui un plan / Richard Newton ; traducere de Mircea Laurențiu Ștefancu. - București : All, 2009.

264 p. ; 23 cm - (Management & Comunicare).

ISBN 978-973-571-775-9

III 20669; 65/N52


PEELEN, ED.

Customer relationship management / Ed Peelen. - London : Prentice Hall, 2005.

435 p. ; 24 cm.

ISBN 0-273-68177-X

III 20621; 658/P48


Sales management : building customer relationships and partnerships / Joseph F. Hair, Rolph E. Anderson, Rajiv Mehta... - Singapore : Cengage Learning, 2009.

660 p. ; 24 cm.

ISBN 0-538-74392-1

III 20622; 658.8/S11


SCHÄFER-MEHDI, STEPHAN.

Organizarea evenimentelor / Stephan Schäfer-Mehdi ; traducere de Roxana Vidican. - București : All, 2008.

190 p. ; 23 cm - (Management & Comunicare).

ISBN 978-973-571-704-9

III 20676; 65/S33


SCHWALBE, KATHY.

Introduction to project management / Kathy Schwalbe. - 2nd ed. - Boston : Cengage Learning, ©007.

xviii, 454 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4390-4246-5

III 20618; 65/S36


SLATER, ROBERT.

29 de secrete ale leadershipului de la Jack Welch : o selecție a bestsellerului Get Better or Get Beaten / Robert Slater ; trad. de Alina Moldoveanu. - București : All, 2009.

167 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-571-816-9

II 39165; 65/S63

TOP

657 Contabilitate


CONSTANTINESCU, MARIANA.

Ghid practic privind controlul financiar propriu în unitățile de învățământ / Mariana Constantinescu, Ana Crăsneanu. - Timișoara : Almanahul Banatului, 1999.

142 p. ; 14 cm.

ISBN 973-97997-7-9

I 4308; 657/C64


DRURY, COLIN.

Management accounting for business / Colin Drury. - 4th ed. - Singapore : Cengage Learning, 2009.

488 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4080-1771-5

III 20632; 657/D85


SEAL, WILL.

Management accounting / Will Seal, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, 2009.

865 p. ; 24 cm.

ISBN 0-07-712164-3

III 20630; 657/S40

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


CHEREJI, RODICA.

Cercetări privind utilizarea carbohidrazelor în panificație, aspecte biochimice și tehnologice : rezumatul tezei de doctorat / Rodica Chereji ; coord. șt. Despina Bordei. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

55 p. ; 20 cm.

II 39024; 664.6/C41


CHEREJI, RODICA.

Cercetări privind utilizarea carbohidrazelor în panificație, aspecte biochimice și tehnologice : teză de doctorat / Rodica Chereji ; coord. șt. Despina Bordei. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

200 p. ; 30 cm.

IV 8322; 664.6/C41


DAJBOG, CORINA.

Cercetări și contribuții privind utilizarea unor metode fizico-chimice de reducere a biosintezei micotoxinelor din produsele de origine vegetală : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Corina Dajbog (Neagu) ; conducător științific prof. dr. ing. Clemansa Tofan . - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2009.

48 p. : diagr. ; 21 cm.

II 39019; 664.8/D12


Gluten-free cereal products and beverages / ed. by Elke K. Arendt and Fabio Dal Bello. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, ©008.

xiv, 445 p., [3] f. : fotogr. ; 25 cm - (Food Science and Technology).

ISBN 978-0-12-373739-7

III 20600; 664.6/.7/G62


Handbook of food and bioprocess modelling techniques / edited by : Shyam S. Sablani, Ashim K. Datta, Safiur M. Rahman, ... - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2007.

605 p. : fig., diagr., tab. ; 26 cm - (Food Science and Technology ; 166).

ISBN 10-0-8247-2671-5

III 20599; 663/664/H22


Handbook of food engineering / ed. Dennis R. Heldman, Daryl B. Lund. - 2nd ed. - London : CRC Press, 2007.

1023 p. ; 24 cm - (Food Science and Technology).

ISBN 0-8247-5331-3

III 20602; 664/H11


Handbook of food preservation / ed. M. Shafiur Rahman. - 2nd ed. - London : CRC Press, 2007.

1068 p. ; 24 cm - (Food Science, Food Engineering and Processing).

ISBN 1-57444-606-1

III 20601; 663/664/H11


URSACHI, CLAUDIU.

Prevenirea degradării oxidative și îmbunătățirea calității vegetalelor folosind vacuum impregnarea : rezumatul tezei de doctorat / drd. Claudiu Ursachi ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - [Galați], 2009.

34 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39020; 664.8/U84


URSACHI, CLAUDIU.

Prevenirea degradării oxidative și îmbunătățirea calității vegetalelor folosind vacuum impregnarea : teză de doctorat / drd. Claudiu Ursachi ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Rodica Segal. - [Galați], 2009.

170 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8332; 664.8/U84

TOP

669 Metalurgie


BOICIUC, SIMONA.

Cercetări privind depunerea laser cu pulbere injectată : rezumatul tezei de doctorat / Simona Boiciuc ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

70 p. ; 20 cm.

II 39056; 669/B65


BOICIUC, SIMONA.

Cercetări privind depunerea laser cu pulbere injectată : teză de doctorat / Simona Boiciuc ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

270 p. ; 30 cm.

IV 8334; 669/B65

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


BARBU, MARIAN.

Modelarea, simularea și controlul bioproceselor / Marian Barbu, Sergiu Caraman. - Galați : Galați University Press, 2009.

181 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-41-7

III 20636; 681.5/B30


PANȚURU, VIOLETA AURORA.

Algoritmi iterativi de simulare pe calculator a mișcării structurilor de rigide cu topologii complexe : rezumatul tezei de doctorat / Violeta Aurora Panțuru ; cond. șt. Amedeu Orănescu, George M. Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2009.

52 p. ; 20 cm.

II 39032; 681.5/P11


PANȚURU, VIOLETA AURORA.

Algoritmi iterativi de simulare pe calculator a mișcării structurilor de rigide cu topologii complexe : teză de doctorat / Violeta Aurora Panțuru ; cond. șt. Amedeu Orănescu, George M. Bălan. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2009.

201 p. ; 30 cm.

IV 8330; 681.5/P11


ȘUȘNEA, IOAN.

Contribuții la elaborarea unor soluții încorporate (embedded) de conducere în timp real a sistemelor robotice și vehiculelor autonome : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ioan Șușnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2009.

35 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8342; 681.5/S96


ȘUȘNEA, IOAN.

Contribuții la elaborarea unor soluții încorporate (embedded) de conducere în timp real a sistemelor robotice și vehiculelor autonome : teză de doctorat / drd. ing. Ioan Șușnea ; cond. șt. prof. dr. ing. Adrian Filipescu. - Galați, 2009.

197 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8341; 681.5/S96

TOP

7 ARTĂ. SPORT


BASSIE, ASHLEY.

Expresionismul / Ashley Bassie ; traducere de Simona Abrudan Caciora. - Oradea : Aquila , 2008.

199 p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-973-714-372-3

IV 8346; 7/B36

TOP

71 Sistematizare. Urbanism


BROWN, LANCE JAY.

Urban design for an urban century : placemaking for people / Lance Jay Brown, David Dixon, Oliver Gillham. - New York : John Wiley & Sons, 2009.

296 p. ; 24 cm - (Architecture/Urban Design/Urban Planning).

ISBN 978-0-470-08782-4

III 20644; 711/BB84


Designing sustainable cities / ed. by Rachel Cooper, Graeme Evans, Christopher Boyko. - Oxford : Wiley-Blackwell, ©009.

xvi, 320 p. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-1-405-17915-7

III 20643; 711.5/D34

TOP

72 Arhitectură


DRĂGAN, RADU.

Lumile răsturnate : reprezentarea spațiului în societatea tradițională / Radu Drăgan ; pref. de Paul H. Stahl ; trad. de Roxana Pitea. - București : Paideia, 2000.

328 p. ; 20 cm - (Spații imaginate ; 7).

ISBN 973-8064-10-4

II 39002; 72/D73


DUNHAM-JONES, ELLEN.

Retrofitting suburbia : urban design solutions for redesigning suburbs / Ellen Dunham-Jones, June Williamson. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, ©009.

256 p., 32 p. : fotogr. color ; 21 cm.

ISBN 978-0-470-04123-9

II 39121; 725.2/.5/D94


Guziranje : dalla Schiavonia veneta all'Ongheria con le stampe dei Remondini / coord. Donatella Ruttar, Alba Zanini. - Torre : Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, 2009.

380 p. ; 24 cm.

III 20590; 721/G73


ICHIM, DORINEL.

Biserici de lemn din Basarabia și Bucovina de Nord / Dorinel Ichim. - București : Editura Fundației Culturale Române, 2000.

138 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-577-298-1

II 39065; 726.54/I-33


LOVINESCU, VASILE.

Dacia hiperboreană / Vasile Lovinescu. - București : Rosmarin, 1996.

98 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96712-8-4

II 39107; 725/726/L81

TOP


73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


BARTOS, MIHÁLY JENŐ.

Compoziția în pictură / M. J. Bartos ; prefață de Pavel Șușară. - Iași : Polirom, 2009.

231 p. : fig., il. ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1424-0

III 20882; 75/B35


CORNACI, MIHAI C.V.

Eminescu în numismatică / Mihai C.V. Cornaci, Coriolan Chiricheș. - ed. a 2-a rev. - Botoșani : Catalog, 2001.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8034-48-5

II 39106; 737/C71


DIACONU, NICOLAE.

A doua carte albă asupra capodoperei / Nicolae Diaconu. - Târgu Jiu : Editura Fundației "Constantin Brâncuși", 2001.

154 p. ; 20 cm - (Brâncușiana).

ISBN 973-8162-05-X

II 39041; 730/D36


FRIDE-CARRASSAT, PATRICIA.

Mișcări artistice în pictură / Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé ; traducere din limba franceză de Denia Mateescu. - București : Enciclopedia Rao, 2007.

240 p. : il. color ; 25 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-717-192-4

III 20890; 75/F90


LANEYRIE-DAGEN, NADEIJE.

Pictura : secrete și dezvăluiri / Nadeije Laneyrie-Dagen ; traducere din limba franceză de Denia Mateescu. - București : Enciclopedia Rao, 2004.

272 p. : il. color ; 25 cm - (Colecția de artă).

ISBN 973-7932-23-4

III 20889; 75/L19


LĂZĂRESCU, LIVIU.

Culoarea în artă / Liviu Lăzărescu ; cuvânt înainte de Pavel Șușară. - Iași : Polirom, 2009.

216 p. : il. color, fig., tab. ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1208-6

III 20899; 75/L33


LĂZĂRESCU, LIVIU.

Tehnica picturii în ulei / Liviu Lăzărescu ; cuvânt înainte de Corneliu Baba. - Iași : Polirom, 2009.

360 p. + 21 il. col. ; 23 cm - (Colecția de artă).

ISBN 978-973-46-1207-9

III 20883; 75/L33

TOP

78 Muzică


KENDALL, ALAN.

Cronica muzicii clasice : un jurnal intim al vieții și muzicii marilor compozitori / Alan Kendall ; traducere din limba engleza de Ioan Danubiu și Mihaela Tocuț. - Oradea : Aquila , 2007.

288 p. : 228 il. alb-negru + 160 il. color ; 29 cm.

ISBN 978-973-714-176-7

IV 8350; 78/K34

TOP

791/793 Divertisment. Teatru. Film


El, vizionarul : Aureliu Manea / coord. Florica Ichim ; Viorica-Rozalia Matei, Oana Borș, Irina Ionescu, Ioana Anghel, Carmen Stanciu, Delia Voicu, Daniel Anghel, Octavian Saiu. - București, 2000 (Coresi).

336 p. : fotogr. ; 24 cm - (Galeria teatrului românesc).

III 20604; 792/E35


GROTOWSKI, JERZY.

Spre un teatru sărac / Jerzy Grotowski ; trad. de George Banu și Mirella Nedelcu-Patureanu ; pref. de Peter Brook, postf. de George Banu. - București : Unitext, 1998.

148 p., [26] f. : fotogr. ; 21 cm - (Magister).

ISBN 973-98348-9-2

II 39113; 792/G88

TOP

8 LINGVISTICĂ. LITERATURĂ


Identity, alterity, hibridity (IDAH) : proceedings of the International Conference : Galați, 14 - 16 May 2009 / eds. Ioana Mohor-Ivan, Gabriela Iuliana Colipcă ; with an afterword by Adrian Streete. - Galați : Galați University Press, 2009.

596 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-31-8

III 20638; 81/82/I-34

TOP

81 Lingvistică


BOARDMAN, MARK.

The Language of websites / Mark Boardman. - London ; New York : Routledge, ©005.

xiii, 117 p. : il. ; 25 cm - (Intertext).

ISBN 978-0-415-32854-8

III 20624; 811.111'276.6/B60


Challenges in translation / edited by Hortensia Pârlog, Luminița frențiu, Loredana Frățilă. - Timișoara : Editura Universității de Vest din Timișoara, 2010.

188 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-125-294-0

II 39122; 81'25/C38


CRISTEA, TEODORA.

La Structure de la phrase négative en français contemporain / Teodora Cristea. - București : Société Roumaine de Linguistique Romane, 1971.

264 p. ; 21 cm.

II 20014; 811.133.1/C87


DRĂGHICESCU, JANETA.

Phonétique française appliquée et exercices / Janeta Drăghicescu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1980.

304 p. ; 24 cm.

III 20591; 811.133.1'34/D74


ENE, CLAUDIA.

Forme ale intersubiectivității în limbajul filosofic românesc / Claudia Ene. - București : Editura Universității din București, 2004.

235 p. ; 20 cm.

ISBN 973-575-936-5

II 39096; 811.135.1'27/E53


FRENȚIU, OLIVIA.

Exerciții de traducere franceză-română română-franceză : echivalențe bilingve / Olivia Frențiu. - Iași : Polirom, 2008.

303 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-0952-9

II 39129; 811.133.1/F89


GOATLY, ANDREW.

The Language of metaphors / Andrew Goatly. - London : Routledge ; New York : Taylor & Francis Group, 2005.

818 p. ; 24 cm.

ISBN 415-12877-3

III 20617; 811.111'37/G64


HEWINGS, ANN.

Grammar and context : an advanced resource book / Ann Hewings, Martin Hewings. - London ; New York : Routledge, ©005.

xx, 339 p. ; 25 cm - (Routledge applied linguistics).

ISBN 978-0-415-31081-9

III 20625; 81'36/H60


MARINOIU, COSTEA.

Toponimia Țării Loviștei / Costea Marinoiu. - București : Vestala, 2001.

207 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9418-54-6

II 39036; 811.135.1'37/M41


NEGREANU, ARISTIȚA.

Exercices sur les expressions idiomatiques françaises / Aristița Negreanu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

224 p. ; 24 cm.

III 6606; 811.133.1/N40


STATI, SORIN.

Elemente de analiză sintactică / Sorin Stati. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1972.

188 p. ; 20 cm.

II 39017; 811.135.1'36/S75


TODI, AIDA.

Limba română și norma actuală : teste aplicative la DOOM 2 / Aida Todi. - București : All, 2006.

296 p. ; 23 cm - (Limba română actuală).

ISBN 978-973-571-682-0

III 20895; 811.135.1'36/T68


TUȚESCU, MARIANA.

Précis de sémantique française / Mariana Tuțescu. - 2-em ed. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1974.

258 p. ; 24 cm.

III 20592; 811.133.1/T96

TOP

82 Literatură


ALBASTRU, GAVRIL MATEI.

Gesichichten, die mir Grossvater erzähalte : Beispiele Rumänischer Jugendliteratur / Gavril Matei Albastru ; übersetzt von Margarethe Herzele und Marius Weber. - Wien : Log-Buch 19, 1996.

119 p. : il. ; 23 cm.

ISBN 3-900647-19-4

III 20608; 821.135.1-34/A32


Antologia rușinii după Virgil Ierunca / [selecție texte] Virgil Ierunca ; editori Nicolae Merișanu, Dan Taloș. - București : Humanitas, 2009.

565 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2359-1

II 39321; 821.135.1-92/A62


Balade populare românești / antologie, prefață, aprecieri critice și glosar de Stelian Cârstean. - București : Gramar, 2008.

222 p. ; 20 cm - (Pagini alese. Literatura română).

ISBN 978-973-591-522-3

II 39305; 821.135.1-91/B19


BALOTĂ, BIANCA.

Zăpada de altădată / Bianca Balotă. - [București] : Cartea Românească, 1995.

220 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0483-9

II 39046; 821.135.1/B11


BANTOȘ, ANA.

Dinamica sacrului în poezia basarabeană contemporană / Ana Bantoș ; pref. Constantin Ciopraga. - București : Editura Fundației Culturale Române, 2000.

268 p. ; 20 cm.

ISBN 973-577-291-4

II 39043; 82.09/B11


BARBELLION, W. N. P. [PSEUD.].

Jurnalul unui om dezamăgit / W. N. P. Barbellion ; trad. din lb. engleză și note de Anca Bărbulescu ; pref. de Mircea Vasilescu. - București : Humanitas, 2008.

360 p. ; 20 lei - (Memorii. Jurnale).

ISBN 978-973-50-2018-7

II 39281; 821.111-94/B29


BARBU, EUGEN.

Jurnal / Eugen Barbu. - București : Gramar, 2003.

269 p. ; 20 cm - (Sinteze. Documente. Eseuri).

ISBN 973-591-388-7

II 39070; 821.135.1/B11


BASHEVIS-SINGER, ISAAC.

Moartea lui Matusalem și alte povestiri ciudate / Isaac Bashevis-Singer ; trad. și note de Anton Celaru. - București : Hasefer, 2001.

242 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8056-45-4

II 39082; 821.112.28/B36


BENIAMINI, CAROL BUIUM.

Un sionist în vremea lui Antonescu și după aceea / Carol Buium Beniamini ; cuvânt înainte de prof. univ. dr. Solomon Vaimberg. - București : Hasefer, 1999.

172 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9235-64-6

II 39076; 821.411.16/B45


BENTOIU, ANNIE.

Fraze pentru viața de zi cu zi : 1989 / Annie Bentoiu ; în românește de Irina Eliade. - București : Cartea Românească, 1998.

98 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0540-1

II 39067; 821.135.1-84/B45


BLAGA, LUCIAN.

Aforisme / Lucian Blaga ; text stabilit și îngrij. de Monica Manu. - București : Humanitas, 2008.

355 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2033-0

II 39275; 821.135.1-84/B56


BLAGA, LUCIAN.

Corespondență de familie / Lucian Blaga ; com. Dorli Blaga. - București : Universal Dalsi, 2000.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9409-85-7

II 39037; 821.135.1/B56


BLAGA, LUCIAN.

Opera poetică / Lucian Blaga ; pref. de George Gană ; ed. îngrijită de George Gană și Dorli Blaga. - București : Humanitas, 2010.

652 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2638-7

II 39336; 821.135.1-1/B56


BLEOCA, LIVIU.

Erotikon : 21 de povestiri / Liviu Bleoca. - Iași : Polirom, 2005.

187 p.; 20 cm - (Ego. Proză).

ISBN 973-46-0032-X

II 39090; 821.135.1/B56


BRAGA, MIRCEA.

Cultura, o utopie asumată? / Mircea Braga. - Sibiu : Imago, 2000.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9213-69-3

II 39005; 821.135.1-96/B76


BUZURA, AUGUSTIN.

Orgolii : roman / Augustin Buzura ; ed. îngrij. de Angela Martin, însoțită de un dosar de receptare critică ; pref. de Ion Simuț. - București : Art, 2008.

483 p. ; 21 cm - (Ficțiune și artilerie).

ISBN 978-973-124-189-0

II 39164; 821.135.1-31/B98


CANTEMIR, DIMITRIE.

Sentenții : maxime și cugetări din Istoria Ieroglifică / Dimitrie Cantemir ; selecție și vocabular de Em. C. Grigoraș ; prefață de Dan Horia Mazilu. - București : Gramar, 2003.

103 p. ; 20 cm - (Sinteze. Documente. Eseuri).

ISBN 973-591-417-4

II 39309; 821.135.1-84/C19


CARAGIALE, ION LUCA.

Momente și schițe / Ion Luca Caragiale. - București : Art, 2006.

272 p ; 21 cm - (Mari scriitori români).

ISBN 978-973-124-011-4

II 39287; 821.135.1/C23


CĂLUGĂRU-BACIU, ELENA.

Aripă frântă : [roman] / Elena Călugăru-Baciu ; postf. Noemi Bohmer. - București : Amurg Sentimental, 2004.

248 p. ; 20 cm.

ISBN 973-678-019-8

II 39048; 821.135.1-31/C15


CĂRTĂRESCU, MIRCEA.

Frumoasele străine / Mircea Cărtărescu. - București : Humanitas, 2010.

300 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2692-9

II 39310; 821.135.1/C27


CĂUȘ, BOGDAN.

Pe patul armei... : din jurnalul unui reporter de război / Bogdan Căuș (Arșac Bogosian). - [București] : Ararat, 0.1 lei.

80 p. ; 14 cm.

ISBN 973-96682-7-5

I 4315; 821.135.1/C11


Cele mai vechi cărți populare în literatura română / coord. Ion Gheție și Alexandru Mareș. - București : Editura Minerva, 1996-2005.

10 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-21-0429-9

Vol. 1 : Floarea darurilor. Sindipa / Floarea darurilor / text stab., st. filologic și lingv., glosar de Alexandra Moraru. Sindipa / text stab., st. lingv. și filologic, glosar de Magdalena Georgescu. - 1996. - 323 p. [2] f. - ISBN 973-21-0493-7

II 39086 ; 821.135.1'01/C34


CERNAT, PAUL.

Modernismul retro în romanul românesc interbelic / Paul Cernat. - București : Art, 2009.

324 p. ; 20 cm - (Revizitări).

ISBN 978-973-124-408-2

II 39158; 821.135.1.09/C35


CHIVA-COADĂ, PETRE.

Epigrame / Petre Chiva-Coadă. - Brăila : Evrika, 1993-.

[vol] ; 20 cm.

Vol.86 : Meditația practică taumaturgică a iluminatului OSHO / Petre Chiva-Coadă. - 2010. - 335 p.; 20 cm. - ISBN 978-973-88341-5-6

II 31356 ; 821.135.1/C42


CODREANU, THEODOR.

Dubla sacrificare a lui Eminescu / Theodor Codreanu ; prefață de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. - Brașov : Editura Serafimus, 1999.

268 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99179-0-9

II 39099; 821.135.1.09/C60


COMĂNESCU, ANCA DELIA.

Miercuri, joi pe strada circulară / Anca Delia Comănescu ; pref. Hanibal Stănciulescu. - București : Allfa, 1998.

227 p.; 20 cm.

ISBN 973-9293-31-X

II 39045; 821.135.1/C58


COMNEA, VICTORIA.

America din Valea Adormită / Victoria Comnea. - București : Editura Eminescu, 1998.

143 p., [7] p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0608-X

II 39035; 821.135.1-94/C63


CONACHI, COSTACHE.

Visul amoriului (alegerea ochilor sau cine-i amorul) / Costache Conache ; pref. Emil Iordache. - Iași : Timpul, 2000.

104 p. ; 20 cm - (Euridice).

ISBN 973-8003-54-7

II 39016; 821.135.1-14/C58


CONSTANTIN, ILIE.

Lecturi împreună / Ilie Constantin. - București : Editura Libra, 1998-2000.

2 vol. ; 20 cm - (Critică literară).

Vol. 2 : Departe, în trecutul apropiat. - 2000. - 311 p. - ISBN 973-98909-8-9 :

II 38083 ; 821.135.1.09/C66


CORNU, AURORA.

Fugă spre centru : roman / Aurora Cornu ; trad. din engleză de Radu Paraschivescu. - București : Albatros, 2005.

229 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-1068-X

II 39004; 821.135.1-31/C72


COSTIN, MIRON.

Letopisețul Țărei Moldovei ; De neamul moldovenilor ; Viiața lumii / Miron Costin ; ed., postf., tab. cronologic, note și glosar de Liviu Onu. - București : Gramar, 2007.

176 p. ; 20 cm - (Pagini alese. Literatura română).

ISBN 978-973-591-601-5

II 39312; 821.135.1-94/C77


COȘBUC, GEORGE.

Poezii / George Coșbuc. - [București] : Steaua Nordului, 2007.

640 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8459-77-9

II 39145; 821.135.1-1/C73


COTRUȘ, OVIDIU.

Dialoguri / Ovidiu Cotruș. - București : Cartea Românească, 1999.

268 p. ; 20 cm - (Eseuri / Critică).

ISBN 973-23-0792-7

II 39003; 82.09/C79


CRĂCIUN, GHEORGHE.

Reducerea la scară / Gheorghe Crăciun. - Pitești : Paralela 45, 1999.

190 p. ; 20 cm - (Colecția 80. Publicistică).

ISBN 973-9433-93-6

II 39114; 821.135.1.09/C81


CREȚU, DUMITRU.

Sub tricolor în slujba țării mele : mărturii și confesiuni pentru urmași / Dumitru Crețu ; îngrij. de G.D. Iscru. - București : Casa de Editură și Librărie "Nicolae Bălcescu", 1999.

201 p. ; 20 cm - (Didactica ; 4).

ISBN 973-98387-9-0

II 39047; 821.135.1-94/C81


DABIJA, NICOLAE.

Libertatea are chipul lui Dumnezeu : Basarabia astăzi / Nicolae Dabija ; cu o prefață de I.P.S. dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. - Craiova : Scrisul Românesc, 1997.

288 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-38-0196-8

II 39101; 821.135.1/D11


DIACONU, MIRCEA A.

Fețele poeziei : fragmente critice / Mircea A. Diaconu. - București : Junimea, 1999.

202 p. ; 20 cm.

ISBN 973-37-0486-5

II 39073; 82.09/D36


DONICI, LEON.

Revoluția rusă : amintiri, schițe și impresii / Leon Donici ; ed. îngrijită de Rodica Pandele ; postf. și indice analitic de nume de Ov. S. Crohmălniceanu. - București : Editura Fundației Culturale Române, 1996.

239 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9132-98-7

II 39007; 821.135.1-94/D67


DOSTOIEVSKI, FEDOR MIHAILOVICI.

Demonii [roman în trei părți] / Feodor Mihailovici Dostoievski ; traducere din limba rusă de Nicolae Gane. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

768 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom. Clasici universali).

ISBN 978-973-46-0600-9

II 39140; 821.161.1/D71


DOSTOIEVSKI, FEDOR MIHAILOVICI.

Idiotul [roman în patru părți] / Fedor Mihailovici Dostoievski ; traducere din limba rusă și note de Emil Iordache. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

696 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom. Clasici universali).

ISBN 978-973-46-0826-3

II 39139; 821.161.1/D71


Dramaturgia românească în interviuri : o istorie autobiografică / antologie, text îngrijit, sinteze biografice și indice de Aurel Sasu și Mariana Vartic. - București : Editura Minerva, 1995-1997.

5 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-21-0404-X

Vol. 2 : D-H. - 1995. - 360 p. - ISBN 973-21-0405-8

Vol. 3 : I-N. - 1996. - 524 p. - ISBN 973-21-0461-9

Vol. 4 : O-Sorbul. - 1996. - 482 p. - ISBN 973-21-0469-4

II 39087 ; 821.135.1.09/D58


DUDIȚĂ, FLOREA.

Magisterul de la catedră : picanterii universitare / Florea Dudiță. - București : Niculescu, 2009.

141 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-748-462-8

II 39015; 821.135.1-7/D87


ELIADE, MIRCEA.

India ; Biblioteca maharajahului ; Șantier / Mircea Eliade. - București : Humanitas, 2008.

445 p. ; 20 cm - (Eliade. Proza).

ISBN 978-973-50-2006-4

II 39337; 821.135.1-94/E38


ELIADE, MIRCEA.

Isabel și apele diavolului / Mircea Eliade. - București : Humanitas, 2008.

181 p. ; 20 cm - (Eliade. Proza).

ISBN 978-973-50-1573-2

II 39332; 821.135.1-31/E38


ELIADE, MIRCEA.

Virilitate și asceză : scrieri de tinerețe, 1928 / Mircea Eliade ; îngrij. ediției, note și indice de Mircea Handoca. - București : Humanitas, 2008.

498 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1738-5

II 39335; 821.135.1-92/E38


EMINESCU, MIHAI.

Geniu pustiu ; Sărmanul Dionis și alte scrieri în proză / Mihai Eminescu ; tabel cronologic de Al. Piru. - București : Art, 2006.

320 p. ; 21 cm - (Mari scriitori români).

ISBN 978-973-7678-84-3

II 39288; 821.135.1/E48


Epopeea lui Ghilgameș / în românește de Virginia Șerbănescu. - București : Mondero, 2008.

159 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-9349-64-2

II 39300; 821(100)/E61


FILIPCIUC, ION.

Drumul împărătesc al poetului / Ion Filipciuc. - Târgoviște : Editura Macarie, 1999.

160 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9372-50-3

II 39097; 821.135.1.09EMINESCU/F51


FLAUBERT, GUSTAVE.

Doamna Bovary / Gustave Flaubert ; traducere din limba franceză și note de D.T. Sarafoff ; ediție îngrijită și prefață de Ioan Pânzaru. - Iași : Polirom, 2007.

439 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom. Clasici universali).

ISBN 978-973-46-0747-1

II 39146; 821.133.1/F64


GAWANDE, ATUL.

Pe muchie de cuțit : însemnările unui chirurg despre o știință imperfectă / dr. Atul Gawande ; traducere și note de Roxana Tudor ; cuv. înainte de dr. Cătălin Vasilescu. - București : Humanitas, 2009.

370 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2438-3

II 39317; 821.111(73)-94/G26


GOETHE, JOHANN WOLFGANG.

Faust : o tragedie / Johann Wolfgang Goethe ; trad. Mihail Nemeș. - Ed. a 2-a. - Pitești : Paralela 45, 2008.

518 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-47-0052-3

II 39293; 821.112.2-2/G64


HEISENBERG, WERNER.

Partea și întregul : discuții în jurul fizicii atomice / Werner Heisenberg ; trad. din lb. germană de Maria Țițeica ; postf. de Mircea Flonta. - București : Humanitas, 2010.

354 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2627-1

II 39338; 821.112.2-94/H44


HEMINGWAY, ERNEST.

A avea și a nu avea / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2010.

237 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1641-1

II 39141; 821.111(730-31/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Adio, arme / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2009.

381 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1295-6

II 39131; 821.111(73)-31/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Fiesta / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Radu Pavel Gheo. - Iași : Polirom, 2008.

283 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1049-5

II 39142; 821.111(73)-31/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Grădina raiului / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2009.

237 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1387-8

II 39181; 821.111(73)-31/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Noaptea dinaintea bătăliei și alte povestiri / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2008.

391 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-0970-3

II 39143; 821.111(73)-32/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Pentru cine bat clopotele / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2008.

565 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1105-8

II 39144; 821.111(73)-31/H46


HEMINGWAY, ERNEST.

Sărbătoarea continuă / Ernest Hemingway ; trad. din limba engleză de Ionuț Chiva. - Iași : Polirom, 2008.

246 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom Seria de autor Ernest Hemingway).

ISBN 978-973-46-1198-0

II 39147; 821.111(73)-31/H46


HOMERUS.

Iliada / Homer ; traducere de Radu Hâncu ; prefața de Ion Acsan. - București : Mondero, 2008.

457 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-9349-78-9

II 39283; 821.14/H76


HORATIUS, QUINTUS FLACCUS.

Ode ; Epode ; Cântecul Secular ; Satire / Horațiu ; traduceri : Constantin I. Niculescu, D. C. Ollanescu, Ion Acsan ; selecție, prefață și note de Ion Acsan. - București : Mondero, 2007.

324 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-9349-79-6

II 39282; 821.124/H78


IORGA, NICOLAE.

Opinii sincere și pernicioase ale unui rău patriot / N. Iorga ; trad., introd. și note de Andrei Pippidi. - București : Humanitas, 2008.

267 p. ; 20 cm - (Inedit).

ISBN 978-973-50-1985-3

II 39302; 821.135.1-92/I-72


ITU, ION.

Orfismul eminescian / Ion Itu. - Brașov : Orientul Latin, 1995.

306 p. ; 14 cm.

ISBN 973-96407-8-8

I 4315; 82.09/I-89


ITU, MIRCEA.

Indianismul lui Blaga / Mircea Itu. - Brașov : Orientul Latin, 1996.

288 p. ; 14 cm.

ISBN 973-97590-1-7

I 4314; 82.09/I89


În palma istoriei : o antologie de poezie de limba albaneză contemporană / antologie, cuvânt înainte, biografii și note de Marius Chelaru ; versiunea în limba română : Baki Ymeri, Luan Topciu. - Râmnicu-Sărat : Valman, 2006.

204 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 973-88137-0-0

II 39010; 821.18/I-55


KAWABATA, YASUNARI.

Vechiul oraș imperial : roman / Yasunari Kawabata ; trad. din japoneză și note de Anca Focșeneanu. - București : Humanitas Fiction, 2009.

192 p. ; 20 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-305-6

II 39274; 821.521-31/K26


KESSLER, KLAUS.

Versteckte Schreie : Aus einer Sklavenkolonie / Klaus Kessler. - Bukarest : Kriterion, 1995.

92 p. ; 20 cm - (Kriterion Südost).

ISBN 973-26-0421-2

II 39115; 821.112.2(4980-32/K37


KORBER-BERCOVICI, MIRIAM.

Jurnal de ghetou : Djurin, Transnistria, 1941 - 1943 / Miriam Korber-Bercovici. - București : Kriterion, 1995.

122 p., [5] p. : fotogr. ; 19 cm.

ISBN 973-26-0437-9

II 39093; 821.135.1-94/K74


MAIER, ALEXANDRU.

Am fost medic la Gherla : dreptul la adevăr / Alexandru Maier. - Târgu Mureș : Editura Mentor, 1998.

297 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9263-77-6

II 38988; 821.135.1/M16


MAIER BIANU, PETRU.

Inventarul iernilor : dincolo de pădurea de oțetari / Petru Maier Bianu. - București : Cartea Românească, 1998.

282 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0718-8

II 39055; 821.135.1/M11


MANOLACHE, C.

Sfânta dreptate : roman social / general de justiție C. Manolache. - Ed. a 5-a. - Cluj : Napoca Star, 2005.

288 p. ; 20 cm.

Roman premiat de Academia Română.

ISBN 973-647-296-5

II 38989; 821.135.1/M26


MANOLE, DIANA.

Copilul care nu voia să se nască : teatru / Diana Manole. - București : Cartea Românească, 1999.

52 p. ; 21 cm - (Debut).

ISBN 973-23-0770-6

II 39094; 821.135.1-2/M27


MANOLESCU, NICOLAE.

Viață și cărți : amintirile unui cititor de cursă lungă / Nicolae Manolescu. - Pitești : Paralela 45, 2009.

424 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-47-0735-5

II 39291; 821.135.1/M27


MELVILLE, HERMAN.

Moby Dick / Herman Melville ; traducere din limba engleză, note și glosar de Petre Solomon. - Iași : Polirom, 2007.

737 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom. Clasici universali).

ISBN 978-973-46-0463-0

II 39137; 821.111(73)/M57


Mi-e dor de tine Doamne.. / îngrij. de Nicolae și Aurelia Ciudin. - Iași : Helios, 1997.

[vol.].

ISBN 973-95892-4-3

Vol. 2 : Ruga poeților : antologie de poezie creștină destinată elevilor / îngrij. de Nicolae și Aurelia Ciudin. - 320 p.

I 4316; 821.135.1/M64


MICHAILESCU. GABY.

Giganții teatrului românesc / Gaby Michailescu. - Cluj-Napoca : EIKON, 2004-.

vol. ; 21 cm.

ISBN 973-7987-89-6

Vol. 1. - 2004. - 344 p. : fotogr., facs. - ISBN 973-7987-93-4

II 39013 ; 821.135.1-94/M65


MIHAIL, PAUL.

Jurnal (1940 - 1944) și corespondență / Paul Mihail ; ed. îngrijită de Eugenia Mihail și Zamfira Mihail. - București : Paideia, 1998-2001.

2 vol. ; 17 cm - (Colecția cărților de referință. Memorii).

Vol. 2 : Corespondență. - 2001. - 443 p. - ISBN 973-8064-77-5

I 4310 ; 821.135.1-6/M69


MIHĂIEȘ, MIRCEA.

Masca de fiere : pamflete / Mircea Mihăieș. - Iași : Polirom, 2000.

170 p. ; 14 cm - (Ego grafii ; 38) (Ego ; 38).

ISBN 973-683-562-6

I 4312; 821.135.1-92/M64


MIHĂILESCU, DAN C.

Despre Cioran și fascinația nebuniei / Dan C. Mihăilescu. - București : Humanitas, 2010.

152 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2690-5

II 39278; 821.135.1.09/M69


MIHULEAC, CĂTĂLIN.

Garsonieră memorială confort trei : proză satirică / Cătălin Mihuleac. - București : Mașina de scris, 1996.

191 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97126-5-7

II 39092; 821.135.1/M64


MÜLLER, HERTA.

Încă de pe atunci vulpea era vînătorul : roman / Herta Müller ; traducere din germană de Nora Iuga. - București : Humanitas Fiction, 2009.

221 p. ; 30 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-340-7

II 39295; 821.112.2/M94


MÜLLER, HERTA.

Leagănul respirației : roman / Herta Müller ; traducere din germană și note de Alexandru Al. Șahighian. - București : Humanitas Fiction, 2010.

291 p. ; 20 cm - (Seria de autor Herta Müller).

ISBN 978-973-689-362-9

II 39323; 821.112.2/M94


NAUM, GELLU.

Sora fântână / Gellu Naum. - București : Editura Eminescu, 1995.

280 p. ; 24 cm.

ISBN 973-22-0317-X

III 20613; 821.135.1-1/N11


NAZAT, MARIAN.

Starea de anormalitate : 2000 - 2002 / Marian Nazat ; [cuv. înainte de Octavian Paler]. - București : Nemira, 2003.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 973-569-587-1

II 39052; 821.135.1-92/N29


NEMOIANU, VIRGIL.

O teorie a secundarului : literatură, progres și reacțiune / Virgil Nemoianu ; în românește de Szász Câmpeanu. - București : Univers, 1997.

256 p. ; 20 cm - (Recuperări).

ISBN 973-34-0423-3

II 39009; 82.09/N46


NOICA, CONSTANTIN.

Introducere la miracolul eminescian / Constantin Noica ; editie îngrijita de Marin Diaconu și Gabriel Liiceanu. - București : Humanitas, 2010.

424 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2672-1

II 39319; 821.135.1.09/N84


NOVALIS [PSEUD.].

Geistliche Lieder : Die Christenheit oder Europa = Cîntece religioase : creștinătatea sau Europa / Novalis ; traducere, note, tabel cronologic și postfață de Ioan Constantinescu ; cuvînt însoțitor de Anton Rauscher. - Ed. a 2-a, rev și ad. - Iași : Institutul European, 1999.

304 p. ; 19 cm - (Mythos et Religio ; 18).

ISBN 973-586-169-0

II 39038; 821.112.2/N90


PALER, OCTAVIAN.

Caminante : jurnal (și contrajurnal) mexican / Octavian Paler ; pref. de Radu pavel gheo. - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2010.

242 p., [2] f. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1648-0

II 39157; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Deșertul pentru totdeauna / Octavian Paler ; pref. de Dan C. Mihăilescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2009.

271 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1514-8

II 39152; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Don Quijote în Est / Octavian Paler ; pref. de Sanda Cordoș. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2010.

311 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1632-9

II 39151; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Drumuri prin memorie / Octavian Paler ; pref. de Antonio Patraș. - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2009.

380 p., [3] f. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1336-6

II 39156; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Mitologii subiective / Octavian Paler ; pref. de Daniel Cristea-Enache. - Ed. a 3-a. - Iași : Polirom, 2008.

310 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-0987-1

II 39154; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Polemici cordiale / Octavian Paler ; pref. de Nicoleta Sălcudeanu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2008.

414 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1182-9

II 39153; 821.135.1-94/P14


PALER, OCTAVIAN.

Un om norocos : roman / Octavian Paler ; pref. de Mircea Iorgulescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2008.

483 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-0986-4

II 39155; 821.135.1-31/P14


PALER, OCTAVIAN.

Viața ca o coridă / Octavian Paler ; pref. de Cosmin Ciotloș. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2009.

539 p. ; 21 cm - (Seria de autor Octavian Paler).

ISBN 978-973-46-1329-8

II 39150; 821.135.1-04/P14


PILLAT, DINU.

Așteptând ceasul de apoi : roman / Dinu Pillat ; pref. de Gabriel Liiceanu ; ed. îngrijită de Monica Pillat. - București : Humanitas, 2010.

316 p. ; 20 cm - (Seria de autor Dinu Pillat).

ISBN 978-973-50-2696-7

II 39277; 821.135.1-31/P65


PILLAT, DINU.

Biruința unei iubiri : Dinu și Nelli Pillat : pagini de corespondență / Dinu Pillat, Cornelia Pillat ; cuv. înainte de H.-R. Patapievici ; ed. îngrij. de Monica Pillat. - București : Humanitas, 2008.

382 p., [8] f. fotogr. ; 20 cm - (Convorbiri, corespondență, portrete).

ISBN 978-973-50-1941-9

II 39279; 821.135.1-6/P65


Plaja nudiștilor : antologie : cele mai bune povestiri 1998 / o antologie de Dan-Silviu Boerescu (selecție, prefață, aparat critic). - București : Allfa, 1999.

328 p. ; 20 cm - (Biblioteca ALLFA).

ISBN 973-9477-04-6

II 39077; 821.135.1-32/P70


PLATO.

Banchetul și alte dialoguri / Platon ; traducere de : Șt. Bezdechi, C. Papacostea ; prefață de Ion Acsan. - București : Mondero, 2008.

238 p. ; 20 cm - (Capodopere ale literaturii universale).

ISBN 978-973-9349-85-7

II 39301; 821.14/P70


PLEȘU, ANDREI.

Note, stări, zile : 1968 - 2009 / Andrei Pleșu. - București : Humanitas, 2010.

261 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2686-8

II 39294; 821.135.1-94/P71


POPESCU, CRISTIAN TIBERIU.

Iubirea : [teatru] / Cristian Tiberiu Popescu. - București : Cartea Românească, 2000.

136 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-1232-7

II 39006; 821.135.1-2/P81


POPESCU, CRISTIAN TUDOR.

Trigrama Shakespeare : ficțiuni speculative / Cristian Tudor Popescu ; antologie și pref. de Mihai Iovănel. - București : Corint, 2005.

312 p. ; 20 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-653-764-1

II 39133; 821.135.1-32/P81


PREDA, MARIN.

Fieber und andere Erzählungen / Marin Preda ; aus dem Rumänischen von Dieter Fuhrmann. - Bukarest : Universal Dalsi, 1998.

175 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9166-90-3

II 39001; 821.135.1-32/P90


RABELAIS, FRANÇOIS.

Gargantua / François Rabelais ; trad. de A. V. Macri. - București : Gramar, 2008.

160 p. ; 20 cm - (Gramar capodopere. Literatură universală).

ISBN 978-973-591-614-5

II 39308; 821.133.1-31/R11


ROBERTS, GREGORY DAVID.

Shantaram / Gregory David Roberts ; trad. din limba engleză de Raluca și Christian Tănăsescu. - București : Allfa, 2009.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-973-724-129-0

Vol. 1. - 2009. - 647 p. - ISBN 978-973-724-226-6

Vol. 2. - 2009. - 471 p. - ISBN 978-973-724-227-3

II 39159 ; 821.111(94)-31/R62


RUSHDIE, SALMAN.

Copiii din miez de noapte / Salman Rushdie ; trad. de Radu Paraschivescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

648 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-0602-3

II 39330; 821.111-31/R94


RUSHDIE, SALMAN.

Grimus / Salman Rushdie ; trad. din lb. engleză și note de Daniela Rogobete. - Iași : Polirom, 2008.

372 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-0724-2

II 39329; 821.111-31/R94


RUSHDIE, SALMAN.

Orient, Occident / Salman Rushdie ; traducere din lb. engleză și note de Dana Crăciun. - Iași : Polirom, 2008.

220 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-1311-3

II 39327; 821.111-32/R94


RUSHDIE, SALMAN.

Pămîntul de sub tălpile ei / Salman Rushdie ; trad. din lb. engleză de Antoaneta Ralian. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2008.

704 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-0980-2

II 39331; 821.111-31/R94


RUSHDIE, SALMAN.

Ultimul suspin al maurului / Salman Rushdie ; trad. din limba engleză, note și postf. de Dana Crăciun. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2010.

564 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-1312-0

II 39328; 821.111-31/R94


RUSHDIE, SALMAN.

Versetele satanice / Salman Rushdie ; trad. din lb. engleză și note de Dana Crăciun. - Iași : Polirom, 2007.

654 p. ; 21 cm - (Seria de autor Salman Rushdie).

ISBN 978-973-46-0827-0

II 39326; 821.111-31/R94


SHAKESPEARE, WILLIAM.

Romeo și Julieta / William Shakespeare ; trad. de Șt. O. Iosif ; pref. de Leon Levițchi ; ed. îngrij. și note de Alexandra Bârna. - București : Gramar, 2009.

VIII, 152 p. ; 20 cm - (Gramar capodopere. Literatură universală).

ISBN 978-973-591-652-7

II 39307; 821.111SHAK7.03/S52


SORESCU, MARIN.

Teatru / Marin Sorescu. - București : Art, 2006.

2 vol. ; 21 cm - (Mari scriitori români).

ISBN 978-973-7678-33-1

Vol. 1 : Setea muntelui de sare (Ioana. Paraclisierul. Matca) ; Pluta meduzei ; Există nervi. - 192 p. - ISBN 978-973-7678-29-4

Vol. 2 : A treia țepă ; Răceala ; Vărul Shakespeare. - 320 p. - ISBN 978-973-124-038-1

II 39273 ; 821.135.1/S69


STEINHARDT, NICOLAE.

Între viață și cărți / N. Steinhardt ; ed. îngrijită, studiu introductiv, note, referințe critice și indici de George Ardeleanu ; repere biobiliogr. de Virgil Bulat. - Iași : Polirom, 2010.

485 p. ; 21 cm - (Seria de autor N. Steinhardt).

ISBN 978-973-46-1565-0

II 39123; 821.135.1-92/S83


TĂNASE, STELIAN.

Maestro : o melodramă / Stelian Tănase. - Iași : Polirom, 2008.

587 p. ; 21 cm - (Fiction Ltd.).

ISBN 978-973-46-1220-8

II 39166; 821.135.1-31/T16


TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVICH.

Anna Karenina / Lev Tolstoi ; traducere și note de Emil Iordache ; postfață de Sorina Bălănescu. - Ed. a 2-a. - Iași : Polirom, 2007.

904 p. ; 21 cm - (Biblioteca Polirom. Clasici universali).

ISBN 978-973-46-0662-7

II 39136; 821.161.1/T70

TOP

902/904 Arheologie. Preistorie


LUCA, GAVRIL.

Cetatea Neamț / Gavril Luca, Gheorghe Dimitroaia. - Piatra-Neamț : Editura "Constantin Matasă", 2000.

119 p. ; 14 cm.

ISBN 973-99195-4-5

I 4302; 902/904/L83

TOP

908 Monografii ale localităților


HERA-BUCUR, ION.

Monografia comunei Berevoiești-Muscel / Ion C. Hera-Bucur. - București : Editura Tehnică, 1996.

353 p. ; 24 cm.

ISBN 973-31-0785-9

III 20607; 908(498.4)/H42

TOP

929 Biografii


DĂSCĂLESCU, N.

Nicolae Dăscălescu : generalul soldat / N. Dăscălescu. - București : Editura Militară, 1995.

238 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-32-0424-2

II 39111; 929/D20


Emanuil Gojdu : bicentenar : [selecție din comunicările prezentate la simpozionul cu tema "Emanuil Gojdu - punte de legătură între România și Ungaria", 30 octombrie 2002] / cuvânt înainte acad. Eugen Simion, coord. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel ; referenți acad. Camil Mureșanu, Grigore Ploeșteanu. - București : Editura Academiei Române, 2003.

203 p. ; 21 cm.

ISBN 973-27-1040-3

II 39051; 929GOJDU,E/E46


MISCHIE, NICOLAE.

Vasile Lascăr : reformator în administrația de stat / Nicolae Mischie. - Cluj-Napoca : Clusium, 2000.

264 p. ; 20 cm.

ISBN 973-555-277-9

II 38992; 929/M79


Studia Varia in Honorem Professoris Ștefan Ștefănescu Octogenarii / ed. Cristian Luca, Ionel Cândea. - București : Editura Academiei Române, 2009.

906 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-27-1880-3

III 20589; 929/S75

TOP

93/94 Istorie


ARACHELIAN, VARTAN.

Sub blestemul imperiului : dosar istoric / Vartan Arachelian. - București : SILEX, 2000.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9356-11-7

II 39071; 94(498)/A71


BĂLAN, ION.

Regimul concentraționar din România 1945-1964 / Ion Bălan. - București : Fundația Academia Civică, 2000.

308 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 12).

ISBN 973-99605-6-X

II 39053; 94(498)"20/..."/B19


BENNASSAR, BARTOLOMÉ.

Războiul civil din Spania / Bartolomé Bennassar ; traducere din limba franceză de Beatrice Stanciu. - București : All, 2009.

422 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-571-839-8

III 20748; 94(460)/B45


BOIA, LUCIAN.

Două secole de mitologie națională / Lucian Boia. - București : Humanitas, 1999.

132 p. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-50-0000-8

II 39049; 94(4)/B65


BOLD, EMILIAN.

Pactul Ribbentrop - Molotov : antecedente și consecințe / Emilian Bold, Ilie Seftiuc. - Iași : Institutul European, 1998.

344 p. ; 20 cm - (Istorie și diplomație ; 15).

ISBN 973-586-126-7

II 39044; 94(4)"20"/B66


BOTOȘ, ION.M.

Românii din Transcarpatia (Maramureșul istoric) / Ion M. Botoș. - ed. a 2-a. - Târgoviște : Editura Macarie, 2005.

126 p. ; 20 cm.

ISBN 973-626-114-X

II 39068; 94(498.41)/B72


BURY, J. B.

Istoria Greciei : până la moartea lui Alexandru cel Mare / J. B. Bury, Russell Meiggs ; traducere de Diana Stanciu. - Ed. a 4-a, rev. - București : BIC-ALL, 2006.

578 p. + 2 h. ; 24 cm.

ISBN 973-571-576-7

III 20683; 94(38)/B95


CĂTĂNUȘ, DAN.

Între Beijing și Moscova : România și conflictul sovieto-chinez / Dan Cătănuș. - București : Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2004-.

[vol.] ; 23 cm - (Documente).

ISBN 973-86654-3-4

Vol. 1 : 1957-1965. - 2004. - 527 p. - ISBN 973-86654-4-2

III 20605 ; 94(498)”19”/C29


DJUVARA, NEAGU.

O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri / Neagu Djuvara. - Ed. a 11-a. - București : Humanitas, 2010.

275 p. ; 20 cm - (Seria de autor Neagu Djuvara).

ISBN 978-973-50-2591-5

II 39334; 94(498)/D54


DOBRINESCU, VALERIU FLORIN.

Basarabia în anii celui de al doilea război mondial : 1939-1947 / Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin. - Iași : Institutul European, 1995.

374 p. ; 20 cm - (Istorie și diplomație ; 7).

ISBN 973-9148-68-9

II 39091; II 39091


DRAGOMIR, SILVIU.

Studii de istorie medievală / Silviu Dragomir ; ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Sorin Șipoș. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane : Fundația Culturală Română, 1998.

247 p. ; 20 cm - (Bibliotheca Rerum Transsilvaniae ; XXI).

ISBN 973-577-182-9

II 38991; 94(498)"06/17"/D78


DUKES, PAUL.

Istoria Rusiei 882-1996 / Paul Dukes ; traducere din limba engleză de Gabriel Tudor. - Ed. a 3-a. - București : All, 2009.

456 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-762-9

III 20749; 94(47+57)/D88


DUȚU, ALESANDRU.

Între Wehrmacht și Armata Roșie : relații de comandament româno-germane și româno-sovietice : (1941 - 1945) / Col. dr. Alesandru Duțu. - București : Editura Enciclopedică, 2000.

357 p. ; 20 cm.

ISBN 973-45-0339-1

II 39110; 94(498)"19"/D97


Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane și române / studiu introductiv de dr. Gheorghe Buzatu ; ediție îngrijită și note de Radu-Dan Vlad ; editor dr. Faust Brădescu. - București : Majadahonda, 1998-1999.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 1 / documente selectate de : Vitalie Văratec, Gheorghe Buzatu, Cezar Ardeleanu, Dana Beldiman ; traducere de Bogdan Basarab. - 1998. - 176 p - (Românii în istoria universală ; 57). - ISBN 973-9335-01-2

Vol. 2 / documente selectate de : Cezar Ardeleanu, Dana Beldiman, Cornel Beldiman, Iulian P. Lică, ... - 1999. - 250 p - (Românii în istoria universală ; 63). - ISBN 973-9335-08-X

II 39088 ; 94(498)”19”/E93


FINKIELKRAUT, ALAIN.

Memoria zadarnică : despre crima contra umanității / Alain Finkielkraut ; trad. Gina Vieru. - București : Hasefer, 2004.

120 p. ; 20 cm.

ISBN 973-630-056-0

II 39011; 94(4)/F56


GIURESCU, CONSTANTIN C.

Istoria românilor / Constantin C. Giurescu ; ediție îngrijită de Dinu C. Giurescu. - București : All, 2007.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-707-0

Vol. 1 : Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru cel Bun (1432). - 455 p. : 151 fig. în text + 7 h. afară din text. - ISBN 978-973-571-708-7

Vol. 2 : De la Mircea cel Bătrân și Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul. - 527 p. : 177 fig. în text + 4 h. afară din text. - ISBN 978-973-571-709-4

Vol. 3 : De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârșitul epocii fanariote (1601-1821). - 780 p. : 233 fig. în text + 10 h. afară din text. - ISBN 978-973-571-710-0

III 20675 ; 94(498)/G55


Golgota estului (iulie 1942-martie 1944) / coordonare : colonel dr. Alesandru Duțu ; cuvânt înainte : general de brigată dr. Mihail E. Ionescu. - București : Editura Fundației Culturale Române, 2000.

416 p. : fotogr. ; h. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-577-296-5

II 39079; 94(498)"19"/G66


HITTI, PHILIP K.

Istoria arabilor / Philip K. Hitti ; traducere de Irina Vainovski-Mihai. - Ed. a 10-a. - București : All, 2008.

507 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-973-571-855-8

III 20684; 94(5/6)/H66


IANCU, VICTOR.

Istoria pierdută a României postdecembriste / Victor Iancu. - București : Editura Mașina de scris, 2000.

220 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99994-0-9

II 38999; 94(498)/I11


IORDACHE, ANASTASIE.

Parlamentul României în anii reformelor și ai Primului Război Mondial : 1907 - 1918 / Anastasie Iordache. - București : Paideia, 2001.

164 p., [4] p. : fotogr. ; 20 cm - (Științe. Seria Istorie).

ISBN 973-8064-42-2

II 39108; 94(498)"19"/I-70


ISCRU, G. D.

Revoluția română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu / conf. dr. univ. G.D. Iscru. - Ed. a 2-a rev. și ad. - București : Casa de Editură și Librărie "Nicolae Bălcescu", 1996.

384 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97039-4-1

II 39105; 94(498)"18/19"/I-83


MĂCRIȘ, ANATOL.

Miscellanea (istorie, lingvistică, minorități, viață socială, politică internă, memorii) / dr. Anatol Măcriș. - București : PACO, 2010.

227 p. ; 20 cm.

II 38986; 94(478)/M13


MĂRCULEȚ, VASILE.

Politica pontică a Imperiului Bizantin și a republicilor maritime italiene până la mijlocul secolului al XIII- lea / Vasile Mărculeț. - Sibiu : Editura Universității din Sibiu, 2002.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 973-0-02592-4

II 39072; 94(495-44)/M11


MILCOVEANU, ȘERBAN.

Războiul dintre stat și națiune : (dictatura - revoluția) / dr. Șerban Milcoveanu. - [1997-1999].

3 vol. ; 20 cm.

Vol. 3. - [1997]. - XI, 435 p. - ISBN 973-0-00-768-3

II 39083 ; 94(498)”19”/M72


MURARIU, IOAN.

Istoria Ținutului Herța : până în anul 1940 / prof. dr. Ioan Murariu. - Ed. a 2-a, compl. - Bacău : Editura Vicovia, 2010.

214 p. : fotogr., tab., facs., h. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1902-28-9

II 39119; 94(498)/M96


Onisifor Ghibu, unitatea românească și chestiunea Basarabiei : studii și eseuri prezentate cu prilejul "Zilelor Onisifor GHibu", Chișinău, 1992 - 1995 / ed. îngrijită de Dumitru Preda. - București : Editura Fiat Lux : Departamentul Informațiilor Publice al Guvernului României, 1995.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97232-8-4

II 39109; 94(498)"19"/O-56


STOICA, STAN.

România după 1989 : enciclopedie de istorie / Stan Stoica. - București : Meronia, 2010.

406 p. : tab., diagr. ; 22 cm.

ISBN 978-973-7839-33-6

II 39324; 94(498)"19/20"/S88

TOP