Titluri noi intrate în bibliotecă în ianuarie - martie 2010

 

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

58 Botanică

61 Științe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

63 Științe agricole

637.1/.3 Industria laptelui

657 Contabilitate

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

71 Sistematizare. Urbanism

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

77 Artă fotografică

78 Muzică

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

9 GEOGRAFIE. ISTORIE

908 Monografii ale localităților

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie

 

 

 

0 GENERALITĂȚI. ȘTIINȚĂ ȘI CUNOAȘTERE. BIBLIOTECONOMIE

 

ISOC, DORIN.

Tehnica evaluării colegiale (Peer - Review) : evaluarea proiectelor de cerectare și a creației intelectuale : ghid practic / Dorin Isoc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2009.

[10] p., 162 p. : tab., fig. ; 24 cm - (Know - How).

ISBN 978-973-53-0188-0

III 20575; 001.893/I-84

 

Patrimoniul cultural imaterial din România : repertoriu = Patrimoine culturel immatériel de Roumanie : répertoire / coord. Sabina Ispas. - București : CIMEC, 2009.

[ vol.].

Vol.1 / coord. Sabina Ispas. - 299 p. ; 24 cm. - ISBN 978-973-7930-23-1

III 20556; 008/P11

TOP

 

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

 

ARNAUT, VSEVOLOD.

Programarea orientată pe obiecte în baza limbajului C++ / Vsevolod Arnaut, Vasile Putină, Ion Andrieș. - Chișinău : CEP USM, 2009.

154 p. ; 21 cm.

ISBN 978-9975-70-819-7

II 38807; 004.42C++/A81

 

CIERNIAK, Robert.

Nowe algorytmy rekonstrukcji obrazu z projekcji zastosowaniem sieci neuronowych typu hopfielda /

Robert Cierniak. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

223 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 125).

ISBN 978-83-7193-323-3

III 20540; 004.9/C49

 

EVENING, MARTIN.

Adobe Photoshop CS4 for photographers / Maertin Evening. - Oxford : Elsevier. Focal Press, 2009.

677 p. : fotogr. color ; 25 cm + 1 DVD - (Digital Photography/Photoshop).

ISBN 978-0-240-52125-1

III 20517; 004.93/E93

 

GEORGESCU, CRISTIAN.

Arhitectura, funcționarea și interconectarea sistemelor de calcul / Cristian Georgescu. - Galați : Galați University Press, 2009.

249 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-34-9

III 20573; 004/G32

TOP

 

 

 

02 Biblioteconomie

 

CHIFANE-DRĂGUȘANI, C.

Sfidarea faraonilor - în Egipt se (mai) naște o minune! - / C. Chifane-Drăgușani. - [s.l.] : [s.n.], 1995 (Fundația Europeană Drăgan).

120 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-0-00147-2

II 38956; 027/C42

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

 

CIUCĂ, LYDIA.

Mic dicționar român-francez [16000 de cuvinte] / Lydia Ciucă. - București : Corint, 2004.

496 p. ; 13 cm.

ISBN 973-653-625-4

I 4299; D81/C55

 

Dicționar enciclopedic / coordonare generală : Marcel D. Popa, Alexandru Stănciulescu, Anicuța Tudor, ... - București : Editura Enciclopedică, 1993-.

[vol.] ; 24 cm.

Vol. 2 : D-G. - 1996. - XV, 529 p. - ISBN 973-45-0143-7

Vol. 3 : H-K. - 1999. - 502 p. - ISBN 973-45-0273-5

III 12542; (038)=135.1/D39

 

Elemente pentru un dicționar de sociologie rurală : fenomene, procese, doctrine rurale / coordonatori : Ilie Bădescu, Darie Cristea. - București : Mica Valahie, 2003.

395 p. : tab. ; 24 cm - (Enciclopedia vieții rurale ; 1).

ISBN 973-85884-9-9

III 20562; D316/E36

 

Enciclopedia Americilor / Horia C. Matei, Silviu Neguț, Ion Nicolae, Caterina Radu, ... ; redactor coordonator Elena Lazăr ; cuvânt înainte acad. Mircea Malița. - București : Meronia, 2003.

316 p. : tab., h. ; 24 cm.

ISBN 973-8200-51-2

III 20563; E91/E52

 

TABACU, ȘERBAN.

Dicționar albanez-român român-albanez / Șerban Tabacu ; pref. de Gelcu Maksutovici. - București : Ararat, 1996.

367 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97869-0-1

II 38823; D81/T11

 

VROOM, METO J.

Lexicon of garden and landscape architecture / Mato J. Vroom. - Basel : Birkhäuser, 2006.

352 p. : fotogr., h. ; 24 cm.

ISBN 978-7643-7525-6

III 20554; D72/V95

TOP

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

 

Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2008 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2008.

527 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-3-11-022160-2

III 20552; 061/J19

TOP

 

070 Jurnalism

 

E un început în tot sfârșitul : culegere selectivă din programele radiodifuzate în zilele de 17-25 decembrie 1989 / Societatea Română de Radiodifuziune. - București : Societatea Română de Radiodifuziune, 1998.

464 p. ; 21 cm - (Biblioteca Radio).

ISBN 973-98662-4-7

III; 070/E89

 

IONESCU, NAE.

Între ziaristică și filosofie : texte publicate în ziarul Cuvîntul (15 august 1926-26 martie 1938) / Nae Ionescu. - Iași : Editura Timpul, 1996.

336 p. ; 20 cm - (Cultura ortodoxă).

ISBN 973-9210-28-7

II 38951; 070/I-68

 

Jurnalism de investigație : manual / coord. Constantin Marin. - Chișinău : Transparency International Moldova, 2008.

236 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-80-188-1

II 38810; 070.13/J92

 

MOUILLAUD, MAURICE.

Presa cotidiană / Maurice Mouillaud, Jean-François Tétu ; trad. de Valentina Pricopie. - București : Tritonic, 2003.

224 p. : il., sch. , fotogr. ; 24 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 973-8497-42-6

III 18665; 070.4/M92

 

PETCU, MARIAN. 

Tipologia presei românești / Marian Petcu ; pref. de Ioan Drăgan. - București : Institutul European, 2000.

300 p. ; 19 cm - (Universitaria. Jurnalism).

ISBN 973-611-138-5

II 35563; 070/P54

TOP

 

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

 

CAZAN, GHEORGHE ALEXANDRU.

Introducere în filosofie / Gh. Al. Cazan. - București : Actami, 1996.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-97600-2-3

Vol. 1 : Filosofia antică. - 312 p.

Vol. 2 : Filosofia medievală și modernă. - 299 p.

II 38964; 1/C32

 

DI MASCIO, PATRICK.

Freud după Auschwitz : psihanaliza culturală / Patrick Di Mascio ; trad. de Margareta Gyurcsik. - Timișoara : Amarcord, 2000.

196 p. ; 20 cm - (Cîmp deschis).

ISBN 973-9244-84-X

II 38961; 159.9/D42

 

ELIADE, MIRCEA.

Făurari și alchimiști / Mircea Eliade ; traducere din franceză de Maria și Cezar Ivănescu. - București : Humanitas, 1996.

222 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0670-2

II 34306; 14/E38

 

ELIADE, MIRCEA.

Mitul eternei reîntoarceri : arhetipuri și repetare / Mircea Eliade ; trad. Maria Ivănescu, Cezar Ivănescu. - București : Univers Enciclopedic, 1999.

156 p. ; 20 cm - (Historia Religionum).

ISBN 973-9436-06-4

II 38821; 101/E38

 

FRENKIAN, ARAM M.

Scepticismul grec / Aram M. Frenkian ; îngrij. de Gheorghe Vlăduțescu. - București : Paideia, 1997.

172 p. ; 12 cm - (Studii și eseuri).

ISBN 973-9131-63-8

I 4304; 111/F85

 

HARTMANN, NICOLAI.

Vechea și noua ontologie și alte scrieri filosofice / Nicolai Hartmann ; traducere, note și postfață de Alexandru Boboc. - București : Paideia, 1997.

207 p. ; 16 cm - (Studii și eseuri).

ISBN 973-9131-70-0

I 4305; 11/H33

 

HEIDEGGER, MARTIN.

Timpul imaginii lumii / Martin Heidegger ; traducere în limba germană, studii introductive și adnotări de Andrei Timotin. - București : Paideia, 1998.

152 p. ; 16 cm - (Cărți de seamă).

ISBN 973-9368-33-6

I 4306; 14/H44

 

HORODNICEANU, NICU.

Eul flexibil sau despre teatralitate / Nicu Horodniceanu. - București : Albatros, 1999.

143 p. ; 20 cm.

ISBN 973-24-0631-3

II 38955; 141/H68

 

SURUGIU, ROMINA.

Dominante filosofice în publicistica lui Nae Ionescu : de la Logos la Cuvântul / Romina Surugiu. - București : Paideia, 2008.

344 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-596-413-9

II 38937; 14/S95

TOP

 

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 

BHIKKHU, BUDDHADASA.

Das Buddhistische ABC : Dhamma - Prinzipien für kluge Leute / Buddadasa Bhikkhu. - Timișoara : Mirton Verlag, 2005.

125 p. ; 22 cm - (Epica).

ISBN 973-661-563-4

III 20584; 29/B50

 

BULGAKOV, SERGHEI.

Dogma euharistică / Serghei Bulgakov ; traducere din limba rusă : pr. Paraschiv Angelescu. - București : Paideia, 2000.

100 p. ; 16 cm - (Studii și eseuri).

ISBN 973-8064-66-X

I 4307; 26/B91

 

HESCHEL, ABRAHAM JOSHUA.

Omul nu e singur : o filosofie a iudaismului / Abraham Joshua Heschel ; traducere de Viviane Prager. - București : Hasefer, 2001.

300 p. ; 20 cm - (Judaica).

ISBN 973-8056-50-0

II 38948; 29/H58

 

MAIER, GERHARD.

Hermeneutică biblică / dr. Gerhard Maier ; cuvânt înainte de Casian, Episcopul "Dunării de Jos“; cuvânt introductiv de pr. prof. dr. Viorel Ioniță. - Sibiu : Lumina Lumii, 2008.

454 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-87989-9-1

II 38802; 22/M16

 

Occidentali convertiți la ortodoxie : șase ipostaze mărturisitoare / ed. îngrijită de Răzvan Codrescu ; cuvânt înainte de Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa. - București : Christiana, 2002.

121 p. ; 20 cm - (Tainele credinței).

ISBN 973-8125-17-0

II 35387; 26/28/O-17

 

WIESEL, ELIE.

Celebrare hasidică : portrete și legende / Elie Wiesel ; traducere de Alexandru și Magdalena Boiangiu. - București : Hasefer, 2001.

328 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8056-83-7

II 38965; 29/W67

TOP

 

31 Statistică. Demografie. Sociologie

 

ADUMISTRĂCESEI, IOAN D.

Dezvoltarea umană de la concept la realizare / Ioan D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura Noël, 2009.

96 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8229-36-5

II 38751; 316/A17

 

ADUMISTRĂCESEI, IOAN D.

Familia în triplă ipostază / Ioan D. Adumitrăcesei. - Iași : Editura Noël, 2009.

[vol]. ; 21 cm.

Vol. 2 : Familia în economia României. - 71 p. - ISBN 978-973-8229-35-8

II 38686; 316/A17

 

Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice 2007/2008 / coord. Gheorghe Neagu. - 2009 : Presa Universitară Bălțeană, Bălți.

169 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-931-18-2

II 38815; 316/A48

 

EYAL, GIL.

Capitalism fără capitaliști : noua elită conducătoare din Europa de Est / Gil Eyal, Iván Szelényi, Eleanor Townsley ; în românește de Ionel Nicu Sava și Cristian Mihai Miehs ; prefață de Ionel Nicu Sava. - București : Omega, 2001.

356 p. : tab. ; 21 cm - (Social - politic).

ISBN 973-99460-8-9

II 38984; 316/E98

 

Familia interetnică în societatea civilă din România : studii psihosociologice / coord. Ana Tucicov-Bogdan ; dr. Ana Bălașa, cercet. Antoaneta Constantin, ing. Francisc Oscar Gal, ... - București, 1998 (Monitorul Oficial).

228 p. ; 20 cm.

II 38779; 316.35/F18

 

MCLUHAN, MARSHALL.

Texte esențiale / Marshall McLuhan ; trad. Mihai Moroiu. - ed. a 2-a. - București : Nemira, 2006.

601 p. ; 20 cm - (Medium is the message).

ISBN 973-569-882-X

II 38938; 316/M67

 

POPESCU, LEONTIN.

Bioetica și perspectiva creștină / Leontin Popescu ; tipărit cu binecuv. Părintelui Cassian Arhiepiscop al Dunării de Jos. - Brăila : Editura Istros, 2009.

183 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1871-49-3

II 38818; 316/P78

TOP

 

 

 

32 Politică

 

BODA, IOSIF.

Cinci ani la Cotroceni / Iosif Boda. - București : Evenimentul Românesc, 1999.

448 p. ; 21 cm.

ISBN 973-98249-6-X

II 38816; 323/B61

 

CARP, MIRCEA.

~Vocea Americii~ în România (1969-1978) / Mircea Carp. - Iași : Polirom, 1997.

215 p. ; 12 cm - (Idei contemporane).

ISBN 973-9248-67-5

I 4300; 323/C26

 

Doctrine politice în România secolului XX / coordonatori : Aristide Cioabă, Constantin Nica. - București : Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, 2001-2004.

2 vol. ; 21 cm.

Vol. 2 : Comunismul și pluralismul postcomunist. - 2004. - 443 p. - ISBN 973-7745-06-x

II 38978; 32/D61

 

Doctrinele partidelor politice / ediție îngrijită și note : Petre Dan. - București : Garamond, [s.a.].

424 p. ; 20 cm - (Etos și Logos).

ISBN 973-9217-07-9

II 38929; 329/D61

 

DRAGOMIR, EMINESCU.

Însemnări pentru un jurnal : 1990-1998 / Eminescu Dragomir. - București : Editura Scripta, 1998.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9161-83-9

II 38971; 323/D77

 

NICA, CONSTANTIN.

Opțiunea neoliberală / Constantin Nica. - București : Editura Institutului de Teorie Socială, 1997.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97635-2-9

II 38804; 329.12/N57

 

ONIȘORU, GHEORGHE.

România în anii 1944-1948 : transformări economice și realități sociale / Gheorghe Onișoru ; editor Romulus Rusan. - București, 1998.

199 p. ; 20 cm - (Biblioteca Sighet ; 8).

ISBN 973-98437-3-5

II 38829; 323/O-56

 

Politologie : manual pentru specialitățile nonprofil / coord. Valeriu Moșneaga, Gheorghe Rusnac, Vasilii Sacovici. - Chișinău : CEP USM, 2007.

358 p. ; 20 cm.

II 38813; 32.01/P75

 

 

RAȚIU, IOAN.

Corespondență : scrisori primite / dr. Ioan Rațiu, Emilia Rațiu ; cuvânt înainte de : Ion Rațiu (vicepreședinte al Camerei Deputaților, vicepreședinte al Partidului Național Țărănesc Crești Democrat) ; ediție îngrijită, introducere, note și comentarii de : dr. Marcel-Dumitru Ciucă, Elena-Teodora Ciucă. - București, 1994-2002.

2 vol. ; 28 cm.

Vol. 2 : 1896-1919 : RH Printing Service. - 2002. - 429 p. - ISBN 973-85082-7-4

IV 5492; 323/R29

 

România în consiliul de securitate / Agenția Națională de Presă Rompres. - București : Agenția Națională de Presă ROMPRES, 2004.

171 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86757-1-5

II 38932; 327(498)/R61

 

TĂSLĂUANU, OCTAVIAN C.

Obsesia europeană : studii politice / Octavian C. Tăslăuanu ; ediție îngrijită de Gelu Voican Voiculescu ; postfață de prof. dr. Vasile Secăreș. - București : Editura Scripta, 1996.

208 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9161-42-1

II 38834; 327/T25

 

Texte care au zguduit lumea / îngrij. de Constantin Hușanu . - Iași : Moldova, 1995.

155 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9146-72-4

II 38828; 321/T32

 

TISMĂNEANU, VLADIMIR.

Balul mascat : un dialog cu Mircea Mihăieș / Vladimir Tismăneanu. - Iași : Polirom, 1966.

216 p. ; 18 cm - (Plural ; 11).

ISBN 973-9248-01-2

I 4292; 323/T64

TOP

 

33 Științe economice

 

ALEXA-AIRINEI, RAMONA.

Studii privind perfecționarea managementului resurselor umane în agricultura Județului Iași : rezumatul tezei de doctorat / Ramona Alexa Airinei ; cond. șt. Ion Valeriu Ciurea. Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, [s.a.].

88 p. ; 20 cm.

II 38841; 331/A31

 

BUSUIOC, DOINA.

Studii privind dezvoltarea agroturismului și perfecționarea managementului acestuia în zona litorală a Mării Negre : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. ec. Doina Busuioc( căsătorită Cristea) ; conducător științific prof. univ. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

102 p. : tab. ; 20 cm.

II 38893; 338.48/B96

 

CATHELAT, BERNARD.

Publicitate și societate / Bernard Cathelat ; trad. Costin Popescu ; pref. Bernard Brochand. - București : Trei, 2005.

237 p. : sch., tab. ; 20 cm - (Repere în publicitate).

ISBN 973-707-035-6

II 37201; 339.1/C29

 

Codul fiscal și normele metodologice de aplicare / coord. Mihai Brăgaru. - București : C.H. Beck, 2010.

813 p. ; 24 cm.

ISBN 973-115-692-7

III 20576; 336.2/C58

 

Conferința Științifică Internațională "Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii : probleme și soluții pentru România și Republica Moldova", 26-27 septembrie 2008, Chișinău / Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române. - Chișinău : Academia de Studii Economice din Moldova, -2008.

[vol.] : tab., diagr. ; 29 cm.

Vol. 2. - 380 p. - ISBN 978-9975-443-9

IV 8307; 330/C64

 

DĂSCĂLESCU, MARIAN.

Studii privind strategiile de dezvoltare a expoatațiilor agricole din arealul județului Iași, în contextul integrării în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marian Dăscălescu ; conducător științific prof. univ. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

87 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38888; 338.43/D20

 

DIMA, FLORICEL-MARICEL.

Studii privind dezvoltarea agriculturii din zona agroeconomică Galați, în contextul integrării României în Uniunea Europeană : rezumatul tezei de doctorat / ing. Floricel-Maricel Dima ; conducător științific prof. univ. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

116 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38905; 338.43/D42

 

Financial markets and the macroeconomy : a Keynesian perspective / Carl Chiarella, Peter Flaschel, Reiner Franke, ... - London : Routledge, 2009.

488 p. : tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-0-415-77100-9

III 20518; 330/F56

 

NECHITA, DANIELA.

Microeconomie : teorie și aplicații / Daniela Nechita. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2010.

237 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2698-3

III 20531; 330.101.5/H33

 

New directions in regional economic development / ed. Charlie Karlsson, Paul C. Cheshire, Roger R. Stough,... - New York : Springer, 2009.

414 p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-642-01017-0

III 20519; 338.4/N56

 

OLARU, CORNELIU.

Circulația monetară în România : (1929 - 1940) / Corneliu Olaru. - București : SILEX, 1999.

175 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9356-10-9

II 38803; 336.7/O-39

 

VASILE, RADU.

Se închide cercul ? / Radu Vasile. - București : Nemira, 1999.

288 p. ; 20 cm.

ISBN 973-569-367-4

II 38952; 330.8/V33

 

VINCZE, MáRIA.

Dezvoltarea regională și rurală : idei și practici / Mária Vincze. - Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2000.

185 p. ; 12 cm.

ISBN 973-595-011-1

I 4293; 33/V62

TOP

 

34 Drept. Jurisprudență

 

PRICOPE, RADU CONSTANTIN.

Legislativul în spațiul Uniunii Europene / Radu Constantin Pricope, Florin Alexandru Hrebenciuc. - Suceava : Editura Mușatinii, 2009.

224 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1974-26-2

III 20564; 341.2/P89

 

Science at the service of Europe : A guide to the 2008 annual activity report of the European Commissionäs Directorate General for Research / European Commission. - Bruxelles : European Communities, 2009.

99 p. ; 20 cm.

ISBN 978-92-79-12960-5

II 38926; 341.2/S37

 

TOP

 

35 Administrație publică. Artă militară

 

NOVAC, VASILE.

Nicolae Golescu și alți generali câmpulungeni / Vasile Novac. - Pitești : Nova Internațional, 2002.

350 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-85416-4-6

II 38832; 35/N90

TOP

 

36 Asistență/asigurări sociale. Consumatorism

 

Asistența socială în contextul transformărilor din Republica Moldova / coordonatori : conf. univ. dr. Marcela Dilion, conf. univ. dr. Valentina Prițcan. - Chișinău : Editura "Cu drag", 2008.

439 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-80-146-1

III 20553; 36/A86

TOP

 

37 Educație. Timp liber

 

Aiutaci a Valutare Erasmus : Progetto Sveis 1989-2004 / Universita degli Studi di Salerno. - Salerno : Universita degli Studi di Salerno, 1989.

70 p.; 24 cm.

III 20530; 378/A24

 

FODOR, DUMITRU.

Universitatea din Petroșani : Facultatea de Mine - 40 de ani de existență : monografie / prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, conf. univ. dr. ing. Maria Lazăr, asist. univ. dr. ing. Emilia Cornelia Dunca. - Deva : Infomin, 2004.

176 p. : fotogr. ; 23 cm.

ISBN 973-86131-5-9

III 20503; 373/378/F74

 

LEU, PAUL.

Colegiul Național Ștefan cel Mare : Suceava / Paul Leu. - Suceava : Euroland, 2000.

575 p. ; 21 cm.

ISBN 973-98599-4-1

II 38786; 378/L54

 

MITULESCU, MIRELA SALVIA.

Studii privind managementul agroturistic în zonele montane și premontane ale județului Bihor : rezumatul tezei de doctorat / ec. Mirela Salvia Mitulescu ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași, 2009.

86 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38861; 379.834/M82

 

NISKIER, ARNALDO.

Filozofia educației : o viziune critică / Arnaldo Niskier ; trad. de Iulia Baran. - București : Editura Economică, 2000.

368 p. ; 20 cm.

ISBN 973-590-270-2

II 38947; 37/N77

 

RUGE, MARIA T.

Studiu privind oferta, promovarea și valorificarea turismului și agroturismului în zona Valea Iadului, județul Bihor : rezumatul tezei de doctorat / ec. Maria T. Ruge ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași, 2008.

112 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38856; 379.834/R90

 

Scrisul copilului / J. de Ajuriaguerra, M. Auzias, F. Coumes, A. Denner, ... ; traducere de prof. univ. dr. Cornelia Dimitriu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 1980.

2 vol. : il., tab. ; 20 cm - (Pedagogia secolului XX).

Vol. 1 : Evoluția scrisului și dificultățile sale. - 280 p.

Vol. 2 : Reeducarea scrisului. - 332 p.

II 38942; 371/S38

 

UNGUREANU, DĂNUȚ.

Studiu economico-managerial privind valorificarea eficientă a potențialului agroturistic în localitățile rurale din Bazinul Dornelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dănuț Ungureanu ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași, 2007.

144 p. : fotogr., tab. ; 21 cm.

II 38837; 379.834/U52

TOP

 

39 Etnografie. Folclor

 

1484 colinde cu text și melodie / coordonator conf. univ. Ioan Bocșa. - Cluj-Napoca : Editura Media Musica a Academiei de muzică "Gheorghe Dima" , 1999.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-98516-4-9

Vol. 1 / Fundația Culturală TerrArmonia. - Alba-Iulia : Fundația Culturală TerrArmonia. - 652 p.

Vol. 2 : [note muzicale]. - Cluj-Napoca : Editura Media Musica a Academiei de muzică "Gheorghe Dima" . - 281 p.

III 20568; 398/O-52

 

CANDREA, I. AUREL. 

Folclorul medical român comparat : privire generală ; medicina magică / I. Aurel Candrea ; studiu introductiv de Lucian Berda. - Iași : Polirom, 1999.

487 p. ; 23 cm - (Plural M ; 26).

ISBN 973-683-182-5

II 38778; 398/C18

 

CHICET, ISIDOR. 

Momârlanii din Valea Jiului : album etnografic / Dumitru Gălățan-Jieț, Isidor Chicet. - Craiova : Autograf MGM, 2008.

182 p. ; 15 cm.

ISBN 978-973-8989-65-8

I 4298; 398/G11

 

DORONTEL, ȘTEFAN.

Moartea și apa : ritualuri funerare, simbolism acvatic și structura lumii de dincolo în imaginarul țărănesc / Ștefan Dorontel ; prefață de Marianne Mesnil. - București : Paideia, 2004.

358 p. : fotogr. ; 20 cm - (Colecția de antropologie ; 5).

ISBN 973-596-253-5

II 38969; 393/D70

 

GĂLĂȚAN-JIEȚ, DUMITRU.

Momârlanii, ieri și azi / Dumitru Gălățan-Jieț. - Craiova : Editura Craiova, 2007.

214 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-680-163-1

II 38939; 398/G11

 

GOROVEI, ARTUR.

Credințe și superstiții românești : după Artur Gorovei și Gh. F. Ciaușanu / Artur Gorovei, Gh. F. Ciaușanu ; ediție de Irina Nicolau, Carmen Huluță. - București : Humanitas, 2000.

324 p. ; 20 cm.

ISBN 973-50-0112-8

II 38930; 398.3/G72

 

KLIGMAN, GAIL.

Nunta mortului : ritual, poetică și cultură populară în Transilvania / Gail Kligman ; traducere de Mircea Boari, Runa Petringeanu, Georgiana Farnoaga, ... - Iași : Polirom, 1998.

294 p. : il. ; 22 cm - (Plural M ; 13).

ISBN 973-683-027-6

II 38800; 39/K56

 

MOCANU, AUGUSTIN.

Folclor din Țara Silvaniei / Augustin Mocanu. - Zalău : Caiete Silvane, 2004.

197 p. ; 20 cm.

ISBN 973-86297-4-8

II 38967; 39(498)/M84

 

MUNTEANU, ELISABETA.

Tărtăria 2000 : oameni locuri întîmplări / Elisabeta Munteanu, Nicolae Avram Munteanu. - Alba Iulia : StarSoft, 2001.

137 p. ; 20 cm.

ISBN 973-99762-4-7

II 38959; 392/M95

 

RADU CHELARIU, ANA.

Metafora metaforei : studiu de mitologie comparată / Ana Radu Chelariu. - București : Cartea Românească, 2003.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0168-6

II 38788; 39/R17

 

TOP

51 Matematică

 

ACHIRI, ION.

Didactica matematicii : note de curs / Ion Achiri. - Chișinău : CEP USM, 2009.

97 p. ; 30 cm.

IV 8304; 517/A15

 

PIECH, Henryk.

Rozmytosc w grach strategicznych / Henryk Piech. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

238 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 113).

ISBN 978-83-7193-296-0

III 20532; 510/P64

TOP

 

53 Fizică

 

FILIPIAK, Jerzy.

Czujniki przspieszenia z akustyczna fala powierzchniowa / Jerzy Filipiak. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

198 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 121).

ISBN 978-83-7193-313-4

III 20537; 531/F51

 

JABLONSKI, PAWEL.

Przyklady i zadania z podstaw teorii pola elektromagnetycznego / Pawel Jablonski, Zygmunt Piatek. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2008.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 275 p. : fig. - ISBN 978-83-7193-382-0

III 20550; 537.6/.8/J11

 

Poradnik hydromechanika i hydrotechnika / Adam Kisiel, Maciej Mrowiec, Robert Malmur, Jakub Kisiel. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2008.

229 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-83-7193-404-9

III 20547; 532/P85

 

Shell structures : theory and applications : proceedings of the 9th SSTA Conference, Jurata, Poland, 14-16 October 2009 / eds. Wojciech Pietraszkiewicz, Ireneusz Kreja. - London : Taylor & Francis Group, 2010.

XV, 344 p. : fig., tab., diagr. ; 26 cm.

ISBN 978-0-415-54883-0

III 20551; 531/S52

 

URSU, ALEXANDRU.

Experimente de fizică generală : lucrări de laborator la fizica moleculară / Alexandru Ursu. - Bălți : Presa Universitară Bălțeană, 2009.

57 p. ; 30 cm.

IV 8305; 531.2/U84

 

URSU, ALEXANDRU.

Experimente de fizică generală : lucrări de laborator la mecanică / Alexandru Ursu. - Bălți : Presa Universitară Bălțeană, 2009.

67 p. ; 30 cm.

IV 8303; 531.2/V84

TOP

 

54 Chimie

 

5th International Workshop on Functional and Nanostructured Materials / ed. Jaroslaw Rybicki. - Gdansk : TASK Publishing, 2008.

161 p. ; 24 cm - (Abstract Book).

ISBN 978-83-908112-5-3

III 20549; 544.1/I-47

 

ADAMS, MIKE J.

Chemometrics in analytical spectroscopy / Mike J. Adams. - 2nd ed. - Cambridge : The Royal Society of Chemistry, 2004.

xi, 223 p. ; 25 cm - (RSC analytical spectroscopy monographs).

ISBN 0-85404-595-3

III 20516; 542/A17

 

BENEA, LIDIA.

Chimie generală / Lidia Benea. - Galați : Academica, 2009.

317 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8937-45-1

III 20511; 54/B44

 

IFRIM, SAVEL.

Chimia zaharurilor / prof. dr. ing. Savel Ifrim. - Iași : Performantica, 2009.

358 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-730-623-4

III 20510; 547/I-37

TOP

 

57 Biologie

 

Biofouling / edited by Simone Dürr, Jeremy C. Thomason. - Chichester : Blackwell, 2010.

xix, 429 p. : fig., diagr. ; 25 cm.

ISBN 978-1-4051-6926-4

III 20558; 577.66/B53

 

Plant cell culture protocols / eds. Victor M. Loyola-Vargas, Felipe Vázquez-Flota. - 2nd ed. - Totowa, NJ : Humana Press, 2006.

xv, 393 p. : fig., fotogr., diagr., tab. ; 24 cm - (Methods in molecular biology ; 318).

ISBN 1-58829-547-8 ISBN 978-1-58829-547-7

III 20574; 577.2/P70

 

STĂNCIUC, NICOLETA.

Managementul siguranței alimentelor / Nicoleta Stănciuc, Gabriela Rotaru. - Galați : Academica, 2008.

391 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8937-50-5

III 20521; 57:664/S76

TOP

 

58 Botanică

 

BÎRZOI, INGRID CEZARA.

Cercetări privind influența sporilor fungici aeropurtați, din spații închise, asupra sănătății omului și animalelor : rezumatul tezei de doctorat / Ingrid Cezara Bîrzoi ; conducători științifici : prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare, prof. univ. dr. Traian Mihăescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

68 p. : tab., il., diagr. ; 20 cm.

II 38880; 58/B54

TOP

 

61 Științe medicale. Medicină

 

BACIU, CLEMENT C.

Aparatul locomotor : anatomie funcționala, biomecanică, semiologie clinica, diagnostic diferențial / dr. Clement Baciu. - București : Editura Medicală, 1981.

676 p. : fig. ; 24 cm.

III 20507; 611.7/B13

 

BĂDĂRĂU, LIGIA.

Probleme de ginecologie funcțională / Ligia Bădărău, A. Negură, A. Mihăilescu. - București : Editura Academiei RSR, 1985.

296 p. + 53 pl., fig., tab. ; 24 cm.

III 20506; 618.1/B14

 

BURGHELE, THEODOR.

Riscul uretero-vezical în chirurgia abdominală și pelviană / Th. Burghele, P. Simici. - București : Editura Medicală, 1967.

156 p. ; 20 cm.

II 38773; 617.5/B93

 

Cancerul sînului : materiale de documentare și îndrumare metodologică / Institutul Oncologic Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca : [s.n.], 1978.

664 p. : fig. ; 24 cm.

III 20512; 618.1/C18

 

FÂNTÂNARIU, MIRCEA.

Contribuții la studiul unor antibiotice utilizate în chirurgia veterinară : rezumatul tezei de doctorat / Mircea Fântânariu ; cond. șt. Ioan Burtan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

42 p. ; 20 cm.

II 38847; 619/F11

 

Ginecologie infantilă / Ion Filipescu, Rodica Bîrloiu, Viorica Mateș... - București : Editura Medicală, 1969.

334 p. ; 20 cm.

II 38777; 618/G56

 

Homeostazia / red. Eugen A. Pora. - București : Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

206 p. ; 20 cm.

II 38771; 615.015.32/H76

 

IONESCU, BARBU.

Patologia sexualizării / conf. dr. Barbu Ionescu, dr. Constantin Dumitrache, dr. Constantin Maximilian. - București : Editura Medicală, 1980.

215 p. : fig., tab. ; 24 cm.

III 20501; 575/I-68

 

IVANCIU, SORIN LIVIU.

Cercetări epidemiologice, clinice și de diagnostic în anemia infecțioasă ecvină : rezumatul tezei de doctorat / Sorin Liviu Ivanciu ; cond. șt. prof. univ. dr. Tudor Perianu. - [Iași], 2008.

66 f. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38906; 619/I-95

 

LEMNETE, ION.

Reproducerea umană și contracepția / Ion Lemnete. - București : Editura Medicală, 1973.

310 p. : fig.; 21 cm.

II 38772; 618.1/L44

 

MUSTEAȚĂ, MIHAI R.

Cercetări clinice și terapeutice în sindroamele epileptice la câine : rezumatul tezei de doctorat / Mihai R. Musteață ; cond. șt. Nicolae Hagiu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

58 p.; 20 cm.

II 38849; 619/M94

 

Nanoparticulates as drug carriers / editor Vladimir Torchilin. - London : Imperial College Press, 2006.

724 p. tab., il ; 25 cm.

ISBN 1-86094-630-5

III 20585; 615.1/N20

 

Noutăți în alergiile medicamentoase / red. Georgeta Sinițchi. - Iași : Helios, 1997.

163 p. ; 24 cm.

ISBN 973-9362-03-6

III 20514; 616-022/M89

 

POPESCU, RALUCA CORNELIA.

Cercetări privind Maedi Visna : rezumatul tezei de doctorat / Raluca Cornelia Popescu ; cond. șt. prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași, 2009.

50 f. : fotogr., tab., diagr. ; 21 cm.

II 38862; 619/P81

 

PRICOP, MIHAI.

Actualități în fiziologia declanșării travaliului / Mihai Pricop. - Iași : Junimea, 1990.

204 p. : fig.+ 2 f., fotogr. ; 21 cm - (Esculap ; 51).

ISBN 973-37-0105-x

II 38775; 612.63.028/P89

 

RADU, CONSTANTIN.

Tehnică operatorie osteo-articulară : conduită și procedee preferate : pentru ortopediști și chirurgi generali / Constantin Radu. - Craiova : Scrisul Românesc, 1984.

943 p. : fig. ; 24 cm.

III 20513; 617.3/R17

 

RÎCĂ, NICOLAE.

Climacteriul normal și patologic / Nicolae Rîcă. - Craiova : Scrisul Românesc, 1987.

254 p. : fig., tab., sch. ; 24 cm.

III 20505; 616.67/R51

 

ȘTEFĂNEȚ, SVETLANA.

Sănătatea și dezvoltarea tinerilor : studiu de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor șo ptacticilor tinerilor / dr. Svetlana Ștefăneț, dr. Galina Leșco ; coord. UNICEF Larisa Lazarescu-Spetețchi. - Chișinău : Asociația "Sanătate pentru Tineri", 2005.

152 p. : tab., fotogr. ; 29 cm.

ISBN 9975-9600-5-7

IV 8306; 614.2/S82

 

TELEMAN, GHEORGHE.

Implicații urologice în ginecologie și obstetrică / Gheorghe Teleman, N. Mânecan, Em. Gheorghiță. - Iași : Junimea, 1983.

298 p. : fig. ; 21 cm - (Esculap ; 39).

II 38774; 618/T34

 

TEODORESCU, MIRCEA.

Atlas cervico-histero-salpingografia în diagnosticarea afecțiunilor ginecologice / M. Teodorescu, M. I. Pleș. - Timișoara : Facla, 1980.

192 p. : fig. ; 24 cm.

III 20502; 618.1/T38

 

TIRON, ROXANA ELENA MARINELA.

Contribuții la studiul și tratamentul otitei la carnivore : rezumatul tezei de doctorat / Roxana Elena Marinela Tiron (Topală) ; cond. șt. prof. univ. dr. Ioan Burtan. - [Iași], 2009.

40 p. : tab., sch., diagr. ; 21 cm.

II 38877; 619/T63

 

Trends and perspectives in the diagnosis and management of osteoporosis / ed. W.A. Peck. - New Jersey : The Parthenon Publishing Group, 1988.

80 p. ; 24 cm.

III 20515; 616/F83

 

VINȚI, DAN.

Diagnosticul ecografic în obstetrică și ginecologie / Dan Vinți, Florin Stamatian. - Cluj Napoca : Dacia, 1982.

168 p. : fig. ; 24 cm.

III 20508; 618.1/V64

TOP

 

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

 

BRZEZINSKI, STANISLAW.

Strategiczne problemy funkcjonowania przedsiebiorstw gazowniczych i naftowych / Stanislaw Brzezinski. - Czestochowa, 2008.

172 p. : fig. ; 25 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie ; 9/ISSN 1428-1600).

ISBN 978-83-61118-08-4

III 20548; 620.9/B85

 

SZKUTNIK, Jerzy.

Strategiczne cele i efekty zarzadzania dystrybucja energii elektrycznej w przedsiebiorstwach energetycznych / Jerzy Szkutnik. CzestochowaWydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006

237 p. : tab., graf. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 118).

ISBN 978-83-7193-304-2

III 20534; 620.4/.9/S99

 

Tensometrie electrică rezistivă aplicată la materiale compozite / Paul-Doru Bârsănescu, Florentina Mocanu, Liliana Bejan, Constantin Bîtcă. - Iași : Tehnopress, 2004.

iii, 250 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-702-100-2

III 20560; 620.1/T36

TOP

 

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

 

BEJINARIU, COSTICĂ.

Extrudarea indirectă la rece a oțelului / prof. univ. dr. ing. Costică Bejinariu. - ed. a 2-a. - Iași : Tehnopress, 2008.

267 p. : fig., diagr., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-702-582-1

III 20559; 621.77/B41

 

GZIELO, Antoni.

System zapewnienia jakosci wlewkow ciaglych plaskich stali weglowej / Antoni Gzielo. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

142 p. : tab., diagr. ; 24 cm - ( Politechnika Czestochowska. Monografie, 114).

ISBN 978-837193-294-6

III 20533; 621.74/G99

 

SZOPA, Romuald.

Analiza wrazliwosci i zadania odwrotne w termodynamice proces¢w odlewniczych /Romuald Szopa. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

210 p. : fog., diagr. ; 24 cm - ( Politechnika Czestochowska. Monografie, 124).

ISBN 978-83-7193-322-6

III 20539; 621.7/S99

 

ȘTEFĂNESCU, IOAN I.

Practica lubrifierii tribosistemelor industriale / Ioan I. Ștefănescu, Nicolae P. Diaconu. - Galați : Europlus, 2009.

343 p ; 24 cm.

ISBN 978-973-1950-59-4

III 20567; 621.8/S75

 

TOPALA, PAVEL.

Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topala, Petru Stoicev. - Chișinău : Tehnica-Info, 2008.

265 p. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-910-61-3

III 20546; 621.9/T67

 

Triboscience and tribotechnology superior friction and wear control in engines and transmissions : scientific final report / ed. Kenneth Holmberg, Sture Hogmark, Bojan Podgornik,... - Brussels : European Cooperation in Science and Technology, 2007.

347 p. ; 24 cm - (Materials Physical and Nanoscience).

ISBN 978-92-898-0040-2

III 20565; 621.89/T84

 

al-ZUBIEDY, Ali A. A. Makhief.

Rozdrabniacze wielotarczowe : badania i stabilizacja produktu / Ali A.A. Makhief Al-Zubiedy. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

137 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 123).

ISBN 978-83-7193-320-2

III 20538; 621.9/Z91

TOP

 

624/627 Construcții civile

 

BRAUN, HARDO.

Research and technology buildings : a design manual / Hardo Braun, Dieter Grömling. - Basel : Birkhäuser, 2005.

238 p. ; 30 cm.

ISBN 3-7643-2174-1

V 244; 624/627/B75

TOP

 

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

 

WLODARCZYK-MAKULA, Maria.

Zmiany ilosciowe wwa podczas oczyszczania sciek¢w i przer¢bki osad¢w / Maria Wlodarczyk-Makula. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

145 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 126).

ISBN 978-83-7193-332-5

III 20541; 628/W79

TOP

 

 

 

629.5 Tehnică navală. Construcția de bărci și de nave

 

SZLAPCZYNSKI, RAFAL.

Numerical algorithms of planning safe ship trajectories for ARPA systems / Rafal Szlapczynski. - Gdansk : Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2009.

122 p. : tab., il. ; 24 cm - (Politechnika Gdanska. Monografie ; 95).

ISBN 978-83-7348-266-1

III 20545; 629.5/S99

TOP

 

63 Științe agricole

 

ALEXA, MARIUS-OVIDIU.

Optimizarea structurii de producție pe microzone, în județul Botoșani : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marius-Ovidiu Alexa ; conducător științific prof. univ. dr. Ion-Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

89 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

II 38870; 631/A38

 

ALISTAR, VIOREL.

Strategii privind dezvoltarea legumiculturii din microzona Lunca Siretului, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Viorel Alistar ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

114 p. : tab., fotogr. ; 21 cm.

II 38839; 635.1/.8/A42

 

ANTONESCU, MARIUS CORNEL.

Cercetări privind fertilizarea radiculară și extraradiculară a unor soiuri de soia modificate și nemodificae genetic și efectul asupra producției și calității semințelor în condițiile ecologice din Câmpia Jijiei inferioare și Bahluiului : rezumatul tezei de doctorat / Marius Cornel Antonescu ; cond. șt. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

72 p. ; 20 cm.

II 38852; 631/635/A62

 

AVARVAREI, BOGDAN VLAD.

Cercetări pentru stabilirea tipului de plug destinat la executarea arăturilor normale și superficiale : rezumatul tezei de doctorat / Bogdan Vlad Avarvarei ; cond. șt. Traian Neagu, Victor Vâlcu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

139 p. ; 20 cm.

II 38913; 630/A94

 

BALAN, MIHAELA-GABRIELA.

Cercetări cu privire la comportarea unor pajiști temporare înființate pe bază de amestecuri simple de graminee și leguminoase perene în Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela-Gabriela Balan ; conducător științific prof. univ. dr. Adrian Ionel. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

82 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38895; 639/B19

 

BALINT, VALERICA.

Contribuții la crearea unor linii de armurariu (Silybum marianum L. Gaertn) prin folosirea unor agenți mutageni : rezumatul tezei de doctorat / ing. Valerica Balint (Blaj) ; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Leonte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

58 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38860; 633.88/B22

 

BÂRZU, ANA MARIA.

Cercetări cu privire la producerea semințelor la unele graminee furajere perene în condițiile din silvostepa Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Ana Maria Bârzu ; cond. șt. Vasile Vîntu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. ; 20 cm.

II 38912; 631/635/B11

 

BERNARDIS, MIHAELA-CRISTINA.

Studiul efectelor unor substanțe bioactive asupra diferențierii mugurilor florali la pătlăgelele vinete (Solanum melogena L.) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mihaela-Cristina Bernardis ; cond. șt. prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2006.

90 p. : tab. ; 21 cm.

II 38900; 635.646/B49

 

BLENDEA, LIVIU.

Cercetări privind exploatațiile agricole pe zone naturale din Județul Brașov în vederea creșterii rentabilității : rezumatul tezei de doctorat / Liviu Blendea ; cond. șt. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

135 p. ; 20 cm.

II 38848; 631/635/B56

 

BOCĂNICI, MIOARA.

Contribuții la studiul creșterii taurinelor în Bazinul Dornelor și Câmpulung Moldovenesc : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mioara Bocănici ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

88 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38838; 636.2/B61

 

BODEA, DUMITRU.

Cercetări privind evoluția unor procese fiziologice din cursul vegetației cartofului, cu acțiune determinantă asupra precocității și productivității și aplicații în lucrări de ameliorare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Dumitru Bodea ; conducător științific prof. univ. dr. Constantin Milică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

71 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38881; 633/B60

 

BOLBOACĂ, MARINELA.

Etiologia și epidemiologia leptospirozelor în condițiile Deltei Dunării : rezumatul tezei de doctorat / drd. Marinela Bolboacă ; conducător științific prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38887; 636/B66

 

BOROICA, ELENA.

Influența asolamentului asupra culturii porumbului irigat în condițiile din Podișul Dobrogei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Elena Boroica ; conducător științific prof. dr. Teodor Onisei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

99 p. : tab., disgr. ; 20 cm.

II 38890; 633/B69

 

BUCȘAN, ANASTASIA.

Contribuții la stabilirea condițiilor de stocaj a oulelor de incubație : rezumatul tezei de doctorat / Anastasia Bucșan ; cond. șt. Ioan Văcaru Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

60 p. ; 20 cm.

II 38914; 636/B86

 

BULANCEA, SORIN.

Contribuții la studiul creșterii vacilor de lapte din rasa Bălțată cu negru românească în Dobrogea : rezumatul tezei de doctorat / Sorin Bulancea ; cond. șt. Vasile Ujica. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

47 p. ; 20 cm.

II 38917; 636/B86

 

CANTEMIR, MIHAI.

Metropatiile cronice la vaci și influența acestora asupra fertilității : rezumatul tezei de doctorat / Mihai Cantemir ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. : tab., diagr., fotogr. ; 20 cm.

II 38869; 636/C19

 

CAZACU, CRISTINA.

Optimizarea tehnologiilor de cultivare a principalelor specii de cereale boabe pentru sămânță și a structurii acestora în microzona Bivolari din Lunca Prutului : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Cazacu (Antonescu) ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

64 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38863; 633.1/C32

 

CĂLIN, FLORIN.

Studiul floristic și productiv al tipurilor de pajiști din partea de sud-vest a județului Brăila - posibilități de îmbunătățire : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Călin ; conducător științific prof. univ. dr. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

69 p. : diagr., h., tab. ; 20 cm.

II 38878; 633/C14

 

CHIRIAC, ADRIANA-GABRIELA.

Cercetări comparative privind diagnosticul microbiologic și imunologic în tuberculoza bovina : rezumatul tezei de doctorat / Adriana-Gabriela Chiriac ; conducător științific prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

39 p. : tab. ; 20 cm.

II 38889; 636/C43

 

CIORNEI, ȘTEFAN-GREGORE.

Fertilitatea la suine în condițiile însămânțării artificiale intrauterine, în funcție de valoarea biologică a materialului seminal : rezumatul tezei de doctorat / Ștefan-Gregore Ciornei ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

58 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38920; 636/C53

 

CÎMPAN, VASILE.

Contribuții la morfopatologia vânatului de interes cinegetic și sanitar veterinar din nord-estul Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / drd. Vasile Cîmpan ; cond. șt. prof. univ. dr. Ioan Paul. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

37 f. : fotogr. ; 21 cm.

II 38910; 639.1/C39

 

COZMA, CĂTĂLINA.

Reconstrucția ecologică a pajiștelor permanente degradate de salinitatea solului din N-E silvostepei Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Cătălina Cozma ; cond. șt. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

44 p. ; 20 cm.

II 38845; 630/C58

 

CREȚU, CARMEN PETRONELA.

Cercetări privind dinamica microflorei din carnea de pasăre proaspătă, refrigerată și congelată în funcție de pH și temperatură : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Petronela Crețu ; cond. șt. prof. univ. dr. Mihai Carp Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

65 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38868; 637.54/C85

 

CRISTEA, RODICA.

Cercetări privind introducerea unor secvențe tehnologice de agricultură ecologică la cultura porumbului în condițiile din Depresiunea Tazlău - Cașin, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rodica Cristea ; cond. șt. prof. univ. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

62 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38865; 633.15/C87

 

DANALACHE, CRISTINA LOREDANA.

Influența fertilizării și desimii plantelor asupra producțieide achene și ulei la câțiva hibrizi de floarea-soarelui, în condițiile ecologice din Câmpia Jijiei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cristina Loredana Danalache ; cond. șt. prof. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

66 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38901; 633.85/D14

 

DĂNĂILĂ, RODICA.

Contribuții la studiul producției de lapte a vacilor expoatate în unele ferme private din zona de est a țării : rezumatul tezei de doctorat / ing. Rodica Dănăilă ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

89 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38895; 636/D14

 

DRĂGAN, GICU.

Cercetări bacteriologice și serologice asupra unor tulpini de Escheriachia Coli 0157 : H7 izolate din alimente de origine animală : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gicu Drăgan ; conducător științific prof. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

57 p. : tab., graf. ; 20 cm.

II 38894; 637/D73

 

DROBOTĂ, IONUȚ.

Cercetări privind biologia, ecologia, epidemiologia, prevenirea și combaterea patogenului Botryotinia Fuckeliana (De Bary) Whetzel, în plantațiile viticole din zona centrală a Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / Ionuț Drobotă ; cond. șt. Viorica Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

75 p. ; 20 cm.

II 38842; 630/D72

 

FILIMON, CĂTĂLINA.

Cercetări cu privire la îmbunătățirea metodelor de luptă integrată aplicată la cultura tomatelor cultivate în câmp și în spații protejate : rezumatul tezei de doctorat / ing. Cătălina Filimon ; conducător științific prof. dr. Viorica Elena Smaranda Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

118 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38879; 635/F51

 

FLEANCU, NICULAE.

Cercetări referitoare la influența conținutului furajelor în unele minerale asupra producției și sănătății vacilor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Niculae Fleancu ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Ioan-Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

[56] f. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38909; 636.2/F65

 

FOTEA, LENUȚA.

Cercetări referitoare la folosirea unor biostimulatori de creștere naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor și a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne : rezumatul tezei de doctorat / ing. Lenuța Fotea ; conducător științific prof. univ. dr. Ioan Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

58 p. : tab., graf. ; 20 cm.

II 38918; 636/F82

 

FRĂSILĂ, MONICA-IONELA.

Studii și cercetări privind marketingul cărnii și a preparatelor din carne de pasăre în condițiile unităților zootehnice integrate : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Monica-Ionela Frăsilă ; conducător științific prof. univ. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

115 p. : tab., diagr., il. ; 20 cm.

II 38866; 636/F88

 

GRIGORE, AURICA.

Contribuții la studiul privind marketingul cărnii pe piața municipiului Tecuci, județul Galați : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Aurica Grigore ; cond. șt. prof. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

79 p. : tab. ; 21 cm.

II 38876; 637.5(498)/G83

 

GUȚU, ROBERT-FLORIAN.

Optimizarea producției de legume și a structurii acesteia pe principalele specii cultivate în Bazinul Berceni - Bărcănești - Balta Doamnei, județul Prahova : rezumatul tezei de doctorat / ing. Robert-Florian Guțu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

100 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38867; 635.11.8/G98

 

HAMUREAC, SERGHEI.

Studiu privind marketingul principalelor produse ecologice din agricultura Uniunii Europene în vederea implementării în condițiile României : rezumatul tezei de doctorat / Serghei Hamureac ; cond. șt. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

115 p. ; 20 cm.

II 38840; 631/635/H11

 

HANCIU, RAMONA-VASILICA.

Studii privind marketingul produselor de origine animală pe piața municipiului Oradea : rezumatul tezei de doctorat / jurist Ramona-Vasilica Hanciu (Bacter) ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

89 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38853; 637(498)/H21

 

HÎRȘU, DOINA-ANCA.

Cercetări privind paratifozele aviare : rezumatul tezei de doctorat / Doina-Anca Hîrșu ; cond. șt. prof. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, [2007].

63 f. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38835; 636.5/.6/H65

 

HOHA, GABRIEL VASILE.

Studiu performanțelor de producție ale hibridului Pig Improvement Company (P.I.G.) expoatat în sistem intensiv de creștere a suinelor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriel Vasile Hoha ; conducator științific prof. dr. Gheorghe Tărăboanță. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

77 p. : fig., tab., il. ; 20 cm.

II 38891; 636/H73

 

HUMĂ, RAMONA.

Cercetări privind biologia, ecologia și combaterea principalilor dăunători din plantațiile de măr, în condițiile ecosistemului pomicol Iași : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ramona Humă (Beșleagă) ; cond. șt. prof. univ. dr. Teodor Georgescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

81 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38875; 634.11/H94

 

JITĂREANU, SERGIU IULIAN.

Valorificarea terenurilor în pantă erodate din sudul Câmpiei Moldovei cu unele culturi agricole anuale și perene : rezumatul tezei de doctorat / Sergiu Iulian Jităreanu ; cond. șt. Nicolae Dumitrescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

78 p. ; 20 cm.

II 38836; 630/J63

 

MACOVEI, VALERICA.

Cercetări cu privire la folosirea vegetației acvatice de către unele specii de pești : rezumatul tezei de doctorat / Valerica Macovei ; cond. șt. Ioan Mircea Pop. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

68 p. ; 20 cm.

II 38850; 639.3/M11

 

MARTA, ALINA ELENA.

Cercetări fiziologice și biochimice la unele specii de plante aromatice și medicinale utilizate în cosmetică și parfumerie : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alina Elena Marta ; conducător științific prof. univ. dr. Constantin Milică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

83 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38899; 633/M43

 

MELINTE, ION.

Studii privind determinanții dezvoltării producției pomicole în Bazinul Zeletin, județul Bacău : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ion Melinte ; cond. șt. prof. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

142 p. : tab., h. ; 21 cm.

II 38874; 634.1/.2/M56

 

MIHĂILESCU, MARGARETA.

Contribuții la studiul populației de taurine bruna din arealul Județului Neamț : rezumatul tezei de doctorat / Margareta Mihăilescu ; cond. șt. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

69 p. ; 20 cm.

II 38902; 636/M64

 

MISTREANU, CARMEN.

Contribuții la studiul micoflorei parazite și saprofite de pe tomatele cultivate în câmp și în spații protejate în condițiile județului Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / ing. Carmen Mistreanu ; conducător științific prof. dr. Viorica Elena Smaranda Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

117 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38898; 635/M82

 

MITREA, GABRIELA.

Contribuții la optimizarea creșterii puilor de carne pe așternut permanent, în perioada de demaraj : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gabriela Mitrea ; conducător științific prof. dr. ing. Ioan Vacaru-Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

105 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38882; 636/M82

 

MORAR, FLORICA.

Cercetări privind influența unor factori biologici tehnologici și ecologici asupra productivității rapiței cu scopul extinderii și diversificării utilizărilor : rezumatul tezei de doctorat / Florica Morar ; cond. șt. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

71 p. ; 20 cm.

II 38859; 630/M89

 

MORARU, COSTEL.

Cercetări pentru îmbunățățirea tehnologiei de producere a răsadurilor de plante legumicole : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Costel Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

107 p. : tab., fotogr. ; 21 cm.

II 38903; 635.1/.8/M89

 

MORARU, RADU-ADRIAN.

Cooperația agricolă în România și în țări ale Uniunii Europene după al Doilea Război Mondial : rezumatul tezei de doctorat / ing. Radu-Adrian Moraru ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

140 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38873; 631.115/M89

 

MOȘOIU, ALINA-EMILIA-MARIA.

Studii privind dezvoltarea producției agricole în zona preorășenească a municipiului Oradea, la orizontul anului 2012 : rezumatul tezei de doctorat / ec. Alina-Emilia-Maria Moșoiu ; cond. șt. prof. dr. Aurel Chiran. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

123 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38864; 633/636/M91

 

NANEA, CAMELIA.

Cercetări privind influența fertilizării foliare și minerale asupra producției de vie în condițiile podgoriei Copou Iași : rezumatul tezei de doctorat / Camelia Nanea ; cond. șt. Ioan Avarvarei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. ; 20 cm.

II 38916; 630/N11

 

NEAGA, GHEORGHE.

Contribuții la studiul creșterii vacilor pentru lapte în unele exploatații mici și mijlocii din Dobrogea : rezumatul tezei de doctorat / ing. Gheorghe Neaga ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

51 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38922; 636.2/N31

 

NEȘTIAN, IOAN.

Cercetări privind influența unor factori ecologici, biologici și tehnologici asupra producției și calității semințelor de in pentru ulei (Linum usitatissimum L.), în vederea diversificării domeniilor de utilizare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ioan Neștian ; cond. șt. prof. dr. Mihail Axinte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

73 p. : tab. ; 21 cm.

II 38851; 633.521/N51

 

PAVĂL, ION.

Studii privind contribuția fiscalității în dezvoltarea agriculturii județului Vaslui : rezumatul tezei de doctorat / ec. Ion Pavăl ; cond. șt. prof. dr. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

98 p. : tab., diagr., [10] p. ; 21 cm.

II 38855; 63(498)/P46

 

PAVLI, CONSTANTIN.

Ginecopatiile la scroafe, ca factor de infertilitate : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Pavli ; conducător științific prof. univ. dr. dr. H.C. Liviu Runceanu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

66 p. : fotogr., diagr. ; 20 cm.

II 38885; 636/P47

 

POPA, PETRU.

Studii privind managementul strategic al producătorului de fructe (în Moldova) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Petru Popa ; conducator științific prof. cons. dr. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

116 p. : tab., diagr. ; 20 cm.

II 38908; 634/P79

 

POPOVICI, IULIAN.

Studiul comportării unor specii de graminee perene în amestecuri pentru obținerea gazonului : rezumatul tezei de doctorat / Iulian Constantin Popovici ; cond. șt. Vasile Vîntu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

83 p. ; 20 cm.

II 38915; 631/P78

 

POPȘOR, PETRICĂ NAPOLION.

Contribuții la studiul precocității și longevității productive a taurinelor de rasă Bălțată românească din zona Bistrița-Năsăud : rezumatul tezei de doctorat / ing. Petrică Napolion Popșor ; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Vasile Ujică. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

38 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38872; 636.2/P84

 

PRICOPE, MARIA.

Cercetări pentru îmbunătățirea unor secvențe tehnologice la cultura ciupercilor lignino-celulozice : rezumatul tezei de doctorat / ing. Maria Pricope ; conducător științific prof. univ. dr. Nistor T. Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

111 p. : il., tab. ; 20 cm.

II 38883; 635/P92

 

RADU, OPREA.

Contribuții la studiul comportării în exploatare a sistemelor de desecare-drenaj executate în lunca râului Moldova, sectorul Păltinoasa-Drăgușeni : rezumatul tezei de doctorat / ing. Oprea Radu ; conducător științific prof. univ. dr. ing. Paul Savu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

63 p. : tab., diagr., il. color ; 20 cm.

II 38886; 631/R17

 

RADU-RUSU, RĂZVAN MIHAIL.

Contribuții la cunoașterea morfologiei structurii și a însușirilor fizico chimice ale unor mușchi somatici proveniți de la puii Broiler de găină : rezumatul tezei de doctorat / Răzvan Mihail Radu-Rusu ; cond. șt. Ioan Văcaru -Opriș. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

70 p. ; 20 cm.

II 38846; 636/635/R11

 

RĂILEANU, ROXANA-DANA.

Cercetări privind eficiența economică a construcțiilor productive ale unităților agricole din județul Iași și optimizarea necesarului lor : rezumatul tezei de doctorat / ing. Roxana-Dana Răileanu (Bucur) ; cond. șt. prof. univ. dr. Nicolae Vasilescu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

124 p. : tab., diagr. ; 21 cm.

II 38871; 631.2/R21

 

REBEGEA, CRISTINA ELENA.

Cercetări privind bolile autoimune la câine și pisică : rezumatul tezei de doctorat / drd. Cristina Elena Rebegea ; conducator științific prof. univ. dr. Mihai Carp-Cărare. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

54 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38884; 636/R35

 

RUȘTI, GRIGORE.

Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei de cultură a fasolei de grădină urcătoare (Phaseolus Vulgaris L. Var. Communis L.) : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Grigore Ruști ; conducator științific prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

133 p. : tab., diagr. ; 30 cm.

II 38907; 635/R95

 

SÂRBU, RĂZVAN.

Studiul sistemelor economice integrate în producția vegetală pe microzone în Podișul Central Moldovenesc : rezumatul tezei de doctorat / Răzvan Lucian Sârbu ; cond. șt. Ion Valeriu Ciurea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

110 p. ; 20 cm.

II 38844; 630/S11

 

STOLERU, VASILE.

Cercetări privind oportunitatea culturii legumelor în sistemul de agricultură sustenabilă (durabilă) : rezumatul tezei de doctorar / drd. ing. Vasile Stoleru ; conducător științific prof. univ. dr. Nistor Stan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

117 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38854; 635/S89

 

ȘERBU, ELENA.

Contribuții privind epidemiologia, diagnosticul și prevenirea bursitei infecțioase aviare : rezumatul tezei de doctorat / Elena Șerbu ; conducător științific prof. univ. dr. Tudor Perianu. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

66 p. : tab. diagr. ; 20 cm.

II 38897; 636/S48

 

TALPAN, IRINA.

Studiul comportării unor specii de graminee și leguminoase pe pajiști temporare înființate pe bază de amestecuri complexe în Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Irina Talpan ; conducător științific prof. univ. dr. Adrian Ionel. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

77 p. : tab. ; 20 cm.

II 38857; 633/T14

 

ȚIGĂIERU, DANIELA.

Studiul variabilității în cadrul unor populații hibride la fasolea de grădină (Phaseolus vulgaris L.) : rezumatul tezei de doctorat / ing. Daniela Țigiăeru (Trifan) ; cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Leonte. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

85 p. : tab., diagr., fotogr. ; 21 cm.

II 38858; 635.652/T59

 

UDREA, CONSTANTIN.

Cercetări în vederea stabilirii unor complexe de pesticide pentru combaterea agenților patogeni și dăunătorilor la vița de vie în podgoriile și centrele viticole din Județul Vrancea : rezumatul tezei de doctorat / Constantin Udrea ; cond. șt. Ioan Avarvarei. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

135 p. ; 20 cm.

II 38911; 631/635/U16

 

URSACHI, GABRIELA.

Contribuții la studiul morfologic al tumorilor mamare la carnivore : rezumatul tezei de doctorat / gabriela Ursachi ; conducător științific prof. univ. dr. Otilia Coțofan. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

35 p. : tab., fotogr. ; 20 cm.

II 38919; 636/U84

 

VOLF, MIRCEA E.

Îmbunătățirea tehnologiei de cultivare a sorgului furajer în condițiile din Câmpia Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / ing. Mircea E. Volf ; conducător științific prof. univ. dr. Teodor Iacob. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

57 p. : tab., diagr., il color ; 20 cm.

II 38904; 631/V87

TOP

 

637.1/.3 Industria laptelui

 

STĂNCIUC, NICOLETA.

Proteinele laptelui : relația structură-funcție / Nicoleta Stănciuc. - Galați : Academica, 2009.

273 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8937-57-4

III 20525; 637.1/S75

TOP

 

657 Contabilitate

 

VÎLCU, VASILICA.

Contabilitatea și gestiunea instrumentelor financiare / Vasilica Vîlcu. - Brăila : Istros, 2008.

296 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-1671-11-0

IV 8313; 657/V54

TOP

 

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

 

ANDREI, MARIN. 

Studiul calității vinurilor obținute din soiul Fetească neagră în centrul viticol Valea Călugărească în funcție de tehnologiile de cultură folosite : rezumatul tezei de doctorat / ing. Marin Andrei ; conducător științific acad. prof. dr. Valeriu D. Cotea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2007.

38 p. : fig., tab., diagr. ; 20 cm.

II 38892; 663.2/A53

 

Microîncapsularea pentru sisteme alimentare / editori : T. Florea, Șt. Dima, G.M. Costin. - Galați : Academica, 2009.

492 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8937-54-3

III 20569; 664.8/.9/M65

 

Papers of the International Symposium Euro-aliment 2005, 20-30-September 2005 Galați, Romania / ed. Petru Alexe, Maria Turtoi. - Galați : Academica, 2005.

307 p. ; 30 cm.

ISBN 973-8316-87-1

IV 8302; 663/664/P11

 

PĂUNESCU, OANA MARIA.

Studii și cercetări privind formarea caracteristicele și dezvoltarea segmentului de consumatori pe piața berii Municipiului Galați : rezumatul tezei de doctorat / Oana Maria Păunescu ; cond. șt. Petru Magazin. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2008.

114 p. ; 20 cm.

II 38843; 663.4/P11

 

Seafood and freshwater toxins : pharmacology, physiology, and detection / edited by Luis M. Botana. - 2nd ed. - Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2008.

xvii, 941 p. : fig., diagr. ; 26 cm.

ISBN 0-8493-7437-5 ISBN 978-0-8493-7437-1

III 20557; 664.95/.97/S40

 

VASILE, ANCUȚA.

Optimizarea tehnologiei de producere a vinurilor albe în podgoria Iași prin utilizarea unor levuri selecționate din flora indigenă : rezumatul tezei de doctorat / ing. Ancuța Vasile ; conducător științific prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea. - Iași : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, 2009.

100 p. : tab., il. color, diagr. ; 20 cm.

II 38921; 663.2/V33

TOP

 

669 Metalurgie

 

Materials engineering 2009 : material and exploitation problems in modern materials engineering / collective monograph edited by dr. hab. inz. prof. PCz. Zbigniew Stradomski. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2009.

172 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 2).

ISBN 978-83-8745-23-3

III 20544; 669/M47

 

Metalurgia 2009 : nowe technologie i osiagniecia / monografia zbiorowa pod redakcja prof. dr. hab. inz. Henryka Dyi ; red. Fred Eady. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2009.

454 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 1).

ISBN 978-83-87745-13-4

III 20543; 669/M61

 

OLSZEWSKI, Jacek.

Mikrostruktura oraz orocesy przemagnesowania w magnetycznie twardych i miekkich stopach zelaza / Jacek Olszewski. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

140 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 119)

ISBN 978-83-7193-305-9

III 20536; 669.1/O-49

 

SIWKA, Jerzy ; SVJAZIN, Anatolij G.

Azot w cieklych stopach zelaza / Jerzy Siwka, Anatolij G. Svjazin. CzestochowaWydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2006.

136 p. : tab., diagr. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Monografie, 117).

ISBN 978-83-7193-301

III 20535; 669.1/S61

 

XV Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicza. Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie, Zakopane 27-30 czerwca 2007 / pod redakcja Ryszarda Buudzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki. Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2007.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm - (Politechnika Czestochowska. Konferencje, 62).

ISBN 978-83-7193-341-7

III 20542; 669.1/P64

TOP

 

71 Sistematizare. Urbanism

 

HARHOIU, DANA.

București, un oraș între Orient și Occident = Bucarest, une ville entre Orient et Occident / Dana Harhoiu. - București : Editura Simetria, 1997.

135 p. : fotogr., h. ; 30 cm.

ISBN 973-97972-0-2

IV 8312; 71/H27

TOP

 

72 Arhitectură

 

ADAM, JüRGEN.

A Design manual : industrial buildings / Jürgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Jüttner. - Basel : Birkhäuser, 2004.

247 p. : fotogr., sch. ; 30 cm.

ISBN 3-7643-2175-X

V 246; 72/A17

 

CANTACUZINO, GEORGE MATEI.

Despre o estetică a reconstrucției / G.M. Cantacuzino ; cuvînt înainte : Augustin Ioan ; postafață : Mariana Celac. - București : Paideia, 2001.

124 p. ; 20 cm - (Spații imaginate ; 13).

ISBN 973-8064-68-4

II 38933; 72/C19

 

DAVEY, PETER.

Engineering for a finite planet : sustainable solutions by Buro Happold / Peter Davey. - Basel : Birkhäuser, 2009.

152 p. : il. color ; 30 cm.

ISBN 978-3-7643-7220-0

IV 8309; 72/D22

 

FERGUSON-GUSSOW, SUE.

Architects draw / Sue Ferguson Gussow. - New York : Princeton Architectural Press, 2008.

176 p.; 21 cm - (Architecture briefs).

ISBN 978-1-56898-740-8

II 38822; 726/F38

 

GAST, KALUS-PETER.

Living plans : new concepts for advanced housing / Klaus-Peter Gast. - Besel : Birkhäuser, 2005.

240 p. : fotogr., sch. ; 30 cm.

ISBN 978-3-7643-2184-0

V 247; 72/G23

 

KILLORY, CHRISTINE.

Details in contemporary architecture / Christine Killory, René Davids. - New York : Princeton Architectural Press, 2006.

207 p. ; 30 cm.

ISBN 978-1-568-98-576-3

V 243; 726/K42

 

KRIER, ROB.

Town spaces : contemporary interpretations in traditional urbanism / Rob Krier. - Basel : Birkhäuser, 2006.

288 p. ; 30 cm.

ISBN 3-7643-7558-2

IV 8308; 726/K83

 

TREIBER, DANIEL.

Frank Lloyd Wright / Daniel Treiber. - Basel : Birkhäuser, 2008.

192 p. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-3-7643-8697-9

III 20555; 72/T83

TOP

 

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

 

BOGDAN-MATEESCU, CĂTĂLINA.

Brâncușiäs Târgu Jiu monument : An interpretation / Cătălina Bogdan Mateescu. - București : Publishing House of the Romanian Cultural Fondation, 1995.

125 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9155-55-3

II 38776; 730(498)BRANCUSI,C/B64

 

Chipuri și locuri : [album] = Foyers de jadis / Eugenia Iftodi [desene] ; trad. Laurențiu Zoicaș. - București, 2000 (Monitorul Oficial).

141 p. reprod. color ; 21 x 23 cm.

ISBN 973-0-021589

II 38960; 741/C42

 

De la Matei Basarab la Constantin Brîncoveanu : arta secolului al XVII-lea = From Matei Basarab to Constantin Brîncoveanu : the art of the 17ÀthÙ century / introd. Theodor Enescu ; text Alexandru Elian ; catalogul și org. expoziției Ana Dobjanschi, Oana Iancovescu, Anca Lăzărescu, ... - [ed. bilingvă]. - București : Melior Trading, 1992 (Publirom).

168 p. : fotogr. alb-negru și color ; 21 x 24 cm.

ISBN 973-95349-2-9

II 38924; 73/76/D26

 

Donația Vasile Kazar : desene și gravuri / Muzeul Național de Artă. - București : Editura Muzeului Național de Artă, 1993.

50 p. ; 24 cm.

III 20566; 73/76/D57

 

FIRUȚĂ, CORINA.

Gheorghe Tattarescu, Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian : [album] / coord. Corina Firuță, Cori Simona Ion ; text Corina Firuță ; trad în lb. engleză Augusta Caterina Grundbock ; fotogr. de Dumitru F. Dumitru, Puiu Asmarandei, Steliana Preda. - București : Alcor Edimpex, 2003.

136 p. : fotogr. color. ; 29,50 x 22,50 cm - (Artă).

ISBN 973-8160-09-x

IV 8311; 75(498)/F59

 

Florica Ioan : sculptură, desen : [album] / Muzeul Național de Artă al României. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1998 (Arti Grafiche Giacone).

80 p. : reprod. fotogr. ; 31 cm.

V 248; 73/M99

 

Gravură în relief, artiști din România : 1900-1950 / îngrij. de Elena Ene, Mariana Vida. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1997.

91 p. ; 24 cm.

II 38927; 73/76/G75

 

IVANIUC, FLORENȚA.

Magdalena Rădulescu : pictură și grafică / dr. Florența Ivaniuc, dr. Cristian Robert Velescu. - București : Muzeul Național de Artă al României, 1994.

72 p. : il. color ; 22 cm.

ISBN 973-95649-2-5

II 38928; 75/I-96

 

VÎLCU, AUREL.

Colecții din Muntenia : Muzeul Judetean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călărași, Muzeul Județeanu "Teoharie Antonescu" Giurgiu, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova / Aurel Vîlcu, Mihai Dima ; coordonator : dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu. - București, 2001-.

[vol.] ; 30 cm.

vol. 1. - 2001. - 117 p. - ISBN 973-85287-0-4

V 249; 73/V60

 

VLASIU, IOANA.

Anii ä20 : tradiția și pictura românească / Ioana Vlasiu. - București : Meridiane, 2000.

159 p., [12] f. : reprod. ; 19 cm.

ISBN 973-33-0413-1

I 4291; 75/V79

TOP

 

77 Artă fotografică

 

Republica Moldova în fotografii / Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară. - Iași : INDECO, 2008.

pag. multipl. : fotogr. color ; 16 cm.

I 4287; 77/R46

TOP

 

78 Muzică

 

CELIBIDACHE, IOANA.

Sergiu, altfel ... / Ioana Celibidache. - Iași : Do MinoR, 2005.

191 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-8496-39-X

II 38973; 78/C34

 

FIRCA, CLEMANSA LILIANA.

Modernitate și avangardă în muzica ante- și interbelică a secolului XX (1900-1940) / Clemansa Liliana Firca. - București : Editura Fundației Culturale Române, 2002.

268 p. ; 24 cm.

ISBN 973-577-313-9

III 20529; 78/F59

 

GAGIM, ION.

Muzica și filosofia / Ion Gagim. - Chișinău : Știința, 2009.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-67-629-8

II 38812; 78.01/G11

 

GAGIM, ION.

Sub semnul muzicii / Ion Gagim. - Chișinău : Știința, 2009.

68 p. ; 14 cm.

ISBN 978-9975-67-632-8

I 4289; 78/G13

 

JIVA, CORINA.

Condamnat la succes : Herbert von Karajan / Corina Jiva. - București : Albatros, 1999.

273 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 973-24-0669-0

II 38958; 78/J65

 

ZELETIN, C.D.

Principesa Elena Bibescu, marea pianistă : cronică / C.D. Zeletin. - București : Vitruviu, 2007.

850 p. : fotogr. ; 22 cm - (Mari familii românești).

ISBN 978-973-8069-33-6

II 38940; 78/Z48

TOP

 

791/793 Divertisment. Teatru. Film

 

PARHON, ION.

Pragul iubirii : jurnal de spectacol, jurnal de trăit / Ion Parhon. - Craiova : Scrisul Românesc, 2005.

312 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-38-0425-8

II 38831; 792/P35

TOP

 

796 Educație fizică și sport

 

BODEA, GHEORGHE I.

Agora"U"- 85 1919-2004 : file din istoria sportului românesc din Transilvania / Gheorghe I. Bodea. - Cluj Napoca : Napoca Star, 2004.

674 p. ; 20 cm.

ISBN 973-647-262-2

II 38827; 796/B61

 

PLOEȘTEANU, CONSTANTIN.

Teoria educației fizice și sportului : concepte și căi de perfecționare / Constantin Ploeșteanu ; ref. șt. Gloria Rață, Mircea Dragu. - Galați : Galați University Press, 2009.

129 p. ; 24 cm - (Educație fizică și sport).

ISBN 978-606-8008-38-7

III 20571; 796/P72

 

PLOEȘTEANU, CONSTANTIN.

Teorie și metodologie curriculară în educație fizică și sportivă / Constantin Ploeșteanu ; ref. șt. Vasile Marcu, Simona Marcu. - Galați : Galați University Press, 2009.

150 p. ; 24 cm - (Educație fizică și sport).

ISBN 978-606-8008-39-4

III 20570; 796/P72

TOP

 

81 Lingvistică

 

ARDELEAN, TEODOR.

Limba română și cultivarea ei în preocupările ASTREI / Teodor Ardelean ; pref. Victor V. Grecu. - Cluj-Napoca : Limes, 2009.

282 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-726-377-3

III 20509; 811.135.1ä36/A72

 

Romanche : facts & figures / ed. Manfred Gross, Lia Rumantscha. - 2-e ed. - Coire : Editura Lia Rumantscha, 2004.

110 p. ; 20 cm.

ISBN 3-03900-036-5

II 38934; 81ä1/R61

TOP

 

82 Literatură

 

ANTON, FABIAN.

Eminescu văzut de armeni / îngrij. de Fabian Anton. - București : Ararat, 2000.

222 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9310-43-5

II 38826; 821.135.1.09/E46

 

BODNAR, SEVERIN.

Severin din Bucovina : memorial al durerii (romanul unui refugiat) / Severin Bodnar. - București : Editura Vasile Cârlova, 1994.

178 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96777-2-X

II 38820; 821.135.1/B61

 

BOGĂȚAN, ELISABETA. 

Zodia dezlegătorilor de semne : poeme / Elisabeta Bogățan. - București : Cartea Românească, 1999.

64 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0763-3

II 38946; 821.135.1-14/B63

 

BRANA, DIMITRIAN LAURENȚIU VIOREL.

Memoriile unui geolog român fost deținut politic / Dimitrian Laurențiu Viorel Brana. - București : Ramida, 1997.

65 p. ; 20 cm.

II 38830; 821.135.1/B75

 

BRUNEA-FOX, F. [PSEUD.].

Memoria reportajului / F. Brunea-Fox ; îngrij. de Lisette Daniel -Brunea. - București : Editura Eminescu, 1985.

341 p. ; 20 cm.

II 38935; 821.135.1/B75

 

CANTACUZINO, SABINA.

Din viața familiei Ion C. Brătianu / Sabina Cantacuzino. - București : Albatros, 1996.

vol.

ISBN 973-24-0276-8

Vol. 2. - 367 p. ; 20 cm.

II 38962; 821.135.1-94/C11

 

CARAGIALE, ION LUCA.

Opere / I. L. Caragiale ; ed. coord. , cronologia vieții și operei, note și cronologia receptării critice de Dan C. Mihăilescu. - București : Editura Minerva, 2000.

vol. ; 20 cm - (Clasicii români Minerva).

Vol. 1 : Teatru. - 2000. - 317 p. - ISBN 973-21-0670-0

II 38806; 821.135.1/C23

 

CĂLINESCU, GEORGE.

Romancierii 1920-1930 : romanul gloatei ; romanul copilariei ; proustienii / G. Călinescu. - București : Cartea Românească, 1998.

304 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0677-7

II 38825; 821.135.1.09/C14

 

CĂLINESCU, GEORGE.

Tendința națională : momentul 1901 : noul mesianism ; analiza fondului etnic / G. Călinescu. - Bucuresti : Cartea Românească, 1999.

151 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0675-0

II 38824; 821.135.1.09/C14

 

Cerul văzut printre gratii / îngrij. de Ligia Brie. - Cluj-Napoca : Atlas-Clusium, 2001.

121 p. ; 20 cm.

II 38944; 821.135.1-94/C-33

 

CHIOARU, DUMITRU.

Antologia poeziei românești de la origini pâna azi / Dumitu Chioaru, Ioan Radu Văcărescu ; editor : Călin Vlasie. - Pitești : Paralela 45, 1998.

2 vol. ; 20 cm - (80. Antologii).

Vol. 1. - 542 p. - ISBN 973-9433-06-5

Vol. 2. - 647 p. - ISBN 973-9433-07-3

II 38794; 821.135.1/C42

 

CIMPOEȘU, PETRU.

Erou fără voie : roman / Petru Cimpoeșu. - Bacău : Plumb, 1994.

134 p. ; 21 cm.

ISBN 973-9150-35-7

II 38785; 821.135.1-34/C49

 

CIOBANU, MIHAI MIRCEA.

Estetica morții / Mihai Mircea Ciobanu ; pref. de Alex. Ștefănescu ; cu 18 desene aparținând autorului. - București : Editura Mașina de scris, 1995.

190 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 973-97126-0-6

II 38950; 821.135.1-4/C51

 

CREANGĂ, ION.

Povestea poveștilor ; Povestea poveștilor. Gen.ä80 = Histoire des histoires ; Histoire des histoires vue par la Génération 80 / Ion Creangă, Mircea Nedelciu ; traducere în limba franceză de : Mariana Goujon, Jean-Paul Goujon ; pref. de Luca Pițu. - ed. a 3-a. - București : Nemira, 2005.

162 p. ; 18 cm.

ISBN 973-569-729-7

I 4297; 821.135.1/C84

 

CRIȘAN, CONSTANTIN.

Eminescu versus Dumnezeu sau Blestemul în genunchi : încercare asupra sintaxei logice / Constantin Crișan ; pref. de Zoe Dumitrescu bușulenga. - București : Editura Eminescu : Editura Vinea, 1999.

276 p. ; 20 cm.

ISBN 973-22-0705-1

II 38975; 821.135.1.09/C86

 

Desant ä83 : antologie de proză scurtă / pref. și dosar critic de Ion Bogdan Lefter ; pref. la prima ediție de Ovid S. Crohmălniceanu. - ed. a 2-a. - [Pitești] : Paralela 45, 2000.

401 p. ; 20 cm.

ISBN 973-593-277-6

II 38943; 821.135.1-32/D34

 

Discursuri de recepție la Academia Română / ed. îngrij., pref. și note de Octav Păun. - București : Albatros, 1980-1997.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 2. - 1997. - XXX, 588 p. - ISBN 973-24-0390-X

II 38963; 821.135.1-5/D53

 

Discursuri parlamentare junimiste : Vasile Alecsandri, Nicolae Gane, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor / ediție îngrijită de Liviu Papuc. - Iași : Editura Timpul, 2000.

214 p. ; 20 cm - (Document).

ISBN 973-8003-56-3

II 38980; 821.135.1/D53

 

DOMINIC, CONSTANTIN.

O jumătate de secol de vânătoare în Carpații României / Constantin Dominic. - Cluj : Casa Cărții de Știință, 2000-.

2 vol. ; 20 cm.

Vol. 1. - 2000. - 416 p. : fotogr. - ISBN 973-686-026-4

II 38983; 821.135.1/D65

 

ELIADE, MIRCEA.

Huliganii / Mircea Eliade ; îngrij. de Mircea Handoca. - București : Garamond, [s.a.].

335 p. ; 20 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-9140-96-3

II 38701; 821.135.1-31/E41

 

ELIADE, MIRCEA.

Întoarcerea din rai / Mircea Eliade ; îngrij. de Mircea Handoca. - București : Garamond, [s.a.].

280 p. ; 20 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-9140-96-3

II 38799; 821.135.1-31/E41

 

ELIADE, MIRCEA.

Jurnal de vacanță / Mircea Eliade ; îngrij. de Mircea Handoca. - București : Garamond International, [s.a.].

164 p. ; 20 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-9140-91-2

II 38798; 821.135.1/E41

 

ELIADE, MIRCEA.

Viață nouă (Ștefania) : roman / Eliade Mircea ; ediție îngrijită de Mircea Handoca. - [București] : Jurnalul literar, 1999.

225 p. ; 16 cm - (Folio ; 5).

ISBN 973-9365-11-6

I 4301; 821.135.1/E38

 

Eminescu : erou literar / antol. de Maria Toma - Damșa. - Deva : Emia, 2000.

299 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9425-41-0

II 38923; 821.135.1.09/E46

 

EMINESCU, MIHAI.

Românii din afara granițelor țării și unitatea spirituală națională / Mihai Eminescu ; antologie, pref., note și comentarii de D. Vatamaniuc. - București : Saeculum I.O., 1998.

239 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 973-9211-76-3

II 38805; 821.135.1/E48

 

ENGELMANN, UWE ERWIN.

Dorfleben in Südosteuropa (vormals) : Gedichte = Viața la țară în sud-estul Europei (pe versuri) : poezii / Uwe Erwin Engelmann, Marcel Turcu. - Timișoara : Mirton, 2001.

103 p. ; 21 cm.

ISBN 973-585-557-7

II 38957; 821.112.2/E56

 

Europa Centrală : memorie, paradis, apocalipsă / volum coordonat de Adriana Babeți și Cornel Ungureanu. - Iași : Polirom, 1998.

528 p. ; 23 cm - (A Treia Europă).

ISBN 973-683-131-0

III 20582; 821(100)/E90

 

FLORIAN, FILIP.

Degete mici : roman / Filip Florian ; prefață de Simona Sora. - Iași : Polirom, 2005.

238 p. ; 20 cm - (Ego. Proză).

ISBN 973-681-932-9

II 38787; 821.135.1/F69

 

G. Călinescu în conștiința literară a contemporanilor / antologie și notă asupra ediției de Dinu Pillat ; prefață, întregiri și revizie generală de George Munteanu. - București : Albatros, 1999.

424 p. ; 20 cm - (Critică și istorie literară).

ISBN 973-24-0678-X

II 38925; 821.135.1.09/C14

 

GANCI, A.

Idei complementare / A. Ganci. - București : Editura I.N.I., 1995.

249 p. ; 20 cm.

ISBN 973-97098-3-4

II 38979; 82-4/G18

 

GARABEDIAN, ANAHID.

Basme armenești / Anahid Garabedian ; traducere de Doina Băiașu. - [București] : Ararat, 1999.

208 p. : il. ; 14 cm.

ISBN 973-9310-32-X

I 4303; 821(100)/G19

 

GĂLĂȚANU, DANIEL.

La Cité dans la poésie française de Baudelaire à Apollinaire / Daniel Gălățanu ; préface par Paul Miclău. - Galați : Galați University Press, 2009.

219 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-42-4

III 20572; 821.133.1/G15

 

GHEORGHE, ADRIAN.

Sergent în legiunea stricnină : roman / Adrian Gheorghe. - București : Cartea Românească, 1999.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 973-23-0760-9

II 38781; 821.135.1-31/G40

 

GHERAN, NICULAE.

Sertar : evocări și documente / Niculae Gheran. - București : Editura Institutului Cultural Român, 2004.

452 p. ; 20 cm - (Context).

ISBN 973-577-435-6

II 38976; 821.135.1.09/G43

 

Glasuri și popasuri în poezia românească : echivalențe franceze = Voix et voies de la poésie roumaine : équivalences françaises / editor, antologie și traducere de Romulus Vulpescu. - Ed. bilingvă. - București : Biblioteca Bucureștilor, 1999.

408 p. : il. ; 30 cm.

ISBN 973-98918-7-X

IV 8310; 821.135.1-1/G61

 

HUREZEAN, GABRIELA.

Câtă dragoste atâta moarte / Gabriela Hurezean. - București : Crater, 2000.

73 p.; 24 cm.

ISBN 973-9029-28-0

III 20526; 821.035.1-1/H91

 

IERUNCA, VIRGIL.

Semnul mirării / Virgil Ierunca. - București : Humanitas, 1995.

351 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0605-2

II 38977; 821.135.1-92/I-36

 

IVASIUC, ALEXANDRU.

Cunoaștere de noapte : [roman] / Alexandru Ivasiuc ; st. introd., tab. cronologic și ref. cr. de Diana Adamek. - Cluj : Cartimpex, 1998.

XIII, 207 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98604-5-1

II 38954; 821.135.1-31/I-98

 

JELA, DOINA.

Cazul Nichita Dumitru : încercare de reconstituire a unui proces comunist : 29 august - 1 septembrie 1952 / Doina Jela. - București : Humanitas, 1995.

302 p. : fotogr., facs. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0563-3

II 38968; 821.135.1-94/J44

 

JELA, DOINA.

Drumul Damascului : spovedania unui fost torționar / Doina Jela. - ed. a 2-a. - București : Humanitas, 2002.

262 p. ; 18 cm - (Top H).

ISBN 973-50-0217-5

I 4294; 821.135.1-94/J44

 

LOVINESCU, VASILE.

Interpretarea esoterică a unor basme și balade populare românești / Vasile Lovinescu. - a 2-a. - [București] : Cartea Românească, 2000.

207 p.; 12cm - (Syracuza).

ISBN 973-23-0988-7

I 4295; 821.135.1.-91.09/L71

 

MAILAT, ION N.

Destinul unui veteran de război / general de brigadă Ion N. Mailat. - București : Editura Vasile Cârlova, 1996.

198 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-9233-13-9

II 38981; 821.135.1-94/M16

 

MANEA, MARIA CAMELIA.

The Shavian hero / Maria Camelia Manea, Constantin Manea. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2004.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 973-690-354-0

II 38817; 821.111.09/M11

 

MĂDUȚA, SABINA.

Acatist de dragoste eternă : poetul îngerilor - V. Voiculescu / Sabina Măduța, V. Voiculescu. - București : Editura Florile Dalbe, 1996.

12 f. ; 19 cm.

ISBN 973-97001-2-8

II 38784; 821.135.1/M14

 

MILCU, ȘTEFAN M.

Pledoarie pentru dialog / Ștefan M. Milcu. - București : Editura Fundației "România de Mâine", 1997.

276 p.; 20 cm.

ISBN 973-592-030-7

II 38970; 821.135.1/M72

 

MILEA, DOINIȚA.

Romanul istoric românesc / Doinița Milea. - Galați : Europlus, 2010.

270 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1950-67-9

II 38936; 821.135.1.09/M72

 

MINCU, MARIN.

Ion Barbu : introducere, tabel cronologic, comentarii și note critice / Marin Mincu. - Constanța : Pontica, 1995.

300 p. ; 20 cm.

ISBN 973-96753-8-7

II 38780; 821.135.1-1/B11

 

MODOLA, DOINA.

Lucian Blaga și teatrul / Doina Modola. - București : Anima, 1999-2003.

2 vol. ; 21 cm.

Vol. 1 : Insurgentul : memorii ; publicistică ; eseuri. - 1999. - 310 p. - ISBN 9073-9053-44-0

Vol. 2 : Riscurile avangardei. - 2003. - 302 p. - ISBN 973-9053-94-7

II 38819; 821.135.1.09/M84

 

MUNTEANU, GEORGE.

Istoria literaturii române : epoca marilor clasici / George Munteanu. - ed. a 2-a rev. și adăug. - Galați : Porto-Franco, 1994.

2 vol. ; 24 cm.

vol. 1 . - 357 p. - ISBN 973-557-313-X

vol. 2 . - 454 p. - ISBN 973-557-389-X

III 12079; 821.135.1-95/M95

 

NISTRU-ȚIGĂNUȘ, VIRGIL.

"Așa vine vorba ..." : însemnări despre limbaj și comunicare / prof. univ. dr. Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Zigotto, 2009.

132 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1724-98-0

II 38767; 821.135.1/N78

 

NISTRU-ȚIGĂNUȘ, VIRGIL.

"Lăsați-mă să ma gândesc ...!" : negocierea ca dialog ( glosele unui privitor ) / prof. univ. dr. Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Zigotto, 2009.

180 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1-1724-99-7

II 38768; 821.135.1/N78

 

NISTRU-ȚIGĂNUȘ, VIRGIL.

Umbră arsă : versuri / Virgil Nistru Țigănuș. - Galați : Academica, 2009 (Zigotto).

108 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8937-55-0

II 38766; 821.135.1/N78

 

PIȚU, LUCA.

Le Chasseur de corbeaux : expéditions cynexégétiques en Créanguie et autour däicelle / Luca Pițu. - version revue, corrigée et augmentée. - Iași : Opera Magna, 2010.

269 p. ; 21 cm.

ISBN 973-1945-09-5

II 38941; 821.135.1.09/P69

 

Pro și contra Emil Cioran : între idolatrie și pamflet / antologie, cuvînt și note de Marin Diaconu. - București : Humanitas, 1998.

462 p. ; 20 cm.

ISBN 973-28-0839-X

II 38982; 821.135.1.09/P93

 

RUSU, MIHAI.

Dialog epistolar : Mihai Eminescu - Veronica Micle / Mihai Rusu ; cuv. înainte Ion Ciocanu ; Mihai Eminescu, Veronica Micle. - Chișinău : Pontos, 2007.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-102-60-5

Vol. 1. - 2007. - 264 p. - ISBN 978-9975-102-61-2

Vol. 2. - 2007. - 364 p. - ISBN 978-9975-102-62-9

II 38809; 821.135.1.09/R96

 

RUSU, MIHAI.

Eminescu interactiv : studiu metodologic, șapte metode interactive de predare în școală / Mihai Rusu. - Chișinău : Pontos, 2008.

233 p. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-112-7

II 38811; 821.135.1.09/R96

 

SIMION, EUGEN.

Sfidarea retoricii : jurnal german / Eugen Simion. - Ed. a 2-a. - București : Viitorul Românesc, 1999.

414 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8033-13-6

II 38789; 821.135.1.09/S57

 

ȚEPOSU, RADU G.

Suferințele tînărului Blecher / Radu G. Țeposu. - București : Editura Minerva, 1996.

95 p. ; 18 cm.

ISBN 973-21-0481-3

I 4290; 821.135.1-4/T44

 

VELEA, NICOLAE.

Das Tor und andere Erzählungen / Nicolae Velea ; aus dem Rumänischen von Thea Constantinidis. - București : Universal Dalsi, 1998.

122 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9166-84-9

II 38945; 821.135.1-32/V42

 

VRABIE, EMIL.

Soarta unui emigrant / Emil Vrabie. - Chișinău : [s.n.], 2008 (Reclama).

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 978-9975-105-03-3.

Vol. 1 : Roman istoric despre renumitul scriitor-teolog, savant și diplomat din prima jumătate a secolului XIX- Alexandru Scarlat Sturza. - 148 p.

II 38808; 821.135.1(478)/V93

TOP

 

9 GEOGRAFIE. ISTORIE

 

CIACHIR, NICOLAE.

Un istoric român ancorat în lumea contemporană / Nicolae Ciachir. - București : Oscar Print, -2002.

[vol.] ; 21 cm.

vol. 2 : Evocări. - 2002. - 191 p. - ISBN 973-8338-22-0

II 38931; 930/C49

TOP

 

908 Monografii ale localităților

 

CÂNDEA, IONEL.

Istoria orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1540 / Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu ; prefață de Petre Diaconu. - Brăila : Muzeul Brăilei, 1993.

95 p. + 44 pl. ; 21 cm - (Biblioteca Istros ; 6).

II 38974; 908/C18

 

CHIOREAN, MIHAIL.

Viișoara : studiu monografic / Mihail Chiorean, Valentin Vișinescu, Eugen Vescan. - Cluj : Casa Cărții de Știință, 2000.

157 p. ; 20 cm.

ISBN 973-686-082-5

II 38782; 908(498)VIISOARA/C42

 

GHERASIM, ALECU.

Monografia satului Dersca / Alecu Gherasim. - București : Axa, 1998.

120 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9260-56-X

II 38783; 908/G43

TOP

 

91 Geografie

 

ARSENIE, DUMITRU IOAN.

Gura Rîului : sat din Mărginime / Dumitru Ioan Arsenie. - Sibiu : Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, 2000.

327 p. ; 24 cm.

III 20578; 91(498-22)/A83

TOP

 

929 Biografii

 

BREZEANU, IOAN.

Galați - biografie spirituală (personalități ale științei, culturii și artei) / Ioan Brezeanu. - Galați : Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos“ din Galați, 2008.

332 p. : fotogr. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8874-4-1

II 38796; 929/B82

 

CARAGEA, CECILIA.

Dialog cu Zoe Petre / Cecilia Caragea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2000.

96 p. + 8 pl. ; 18 cm - (Charisma ; 2).

ISBN 973-35-0983-3

I 4296 ; 929/C23

 

In memoriam Cristian Popișteanu / ed. Fundația Culturală Magazin istoric, Societatea Română de Radiodifuziune ; vol. îngrijit de Adina Darian. - București : Editura Fundației Culturale Magazin Istoric : Noul Cinema, 2000.

100 p. : fotogr. ; 25 cm.

ISBN 973-99695-0-x

III 20579; 929POPIȘTEANU,C/I-49

 

Iulius Popa : biobibliografie / îngrij. de Maria Fotescu, Elena Scurtu. - Bălți : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, 2005.

201 p. ; 20 cm - (Promotori ai culturii).

ISBN 9975-931-77-4

II 38814; 929/I-91

TOP

 

93/94 Istorie

 

60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între China și România : [album]. - [s. l.] : World Affaires, [2009].

180 p. : fotogr. ; 29 cm.

IV 8314; 94(498)"19/20"/S15

 

BRĂDESCU, FAUST.

Europa unită / Faust Brădescu ; îngrij. de Radu Dan Vlad ; trad. George Anca. - București : Majadahonda, 2000.

93 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9335-21-7

II 38801; 94(4)/B75

 

CARANDINO, NICOLAE.

Rezistența, prima condiție a victoriei : articole politice apărute în "Dreptatea" : 1944 - 1947 / N. Carandino ; antologie, introd., note și comentarii Paul Lăzărescu ; postf. de Valeriu Râpeanu. - București : Editura Fundației Pro, 2000.

448 p., [10] p. : fotogr., facs. ; 22 cm - (Biblioteca Națională Politică).

ISBN 973-99708-5-0

III 20583; 94(498)"19"/C23

 

Documente istorice tecucene / identificarea, selecția, transcriere, cuvânt înainte și indice de Ștefan Andronache. - Tecuci : Biblioteca Municipală "Șt. Petică" din Tecuci, 2001-2002.

3 vol. ; 20 cm.

vol. 2 : Secolul al XVIII-lea. - 2001. - 244 p. - ISBN 973-0-02342-5

vol. 3 : Secolul al XIX-lea. - 2002. - 266 p. - ISBN 973-0-02343-3

II 35611; 94(498.3)18/19/D61

 

DOMENICO, VIOREL.

Ceaușescu la Târgoviște 22-25 decembrie 1989 / Viorel Domenico ; cuvânt înainte : Florin Constantiniu ; postfață : Ion Cristoiu. - București : Editura Ion Cristoiu, 1999.

219 p. : fotogr. ; 22 cm.

ISBN 973-98249-9-4

II 38770; 94(498)/"20/..."/D65

 

Evreii din România în războiul de reîntregire a țării 1916-1919 / volum coordonat de Dumitru Hîncu ; selecția materialului : Lya Benjamin ; prefață : general maior (r) Constantin Antip. - București : Hasefer, 1996.

332 p. : tab., fig., il. ; 24 cm.

ISBN 973-9235-12-3

III 20561; 94(498)"18/19"/E95

 

FOCȘENEANU, ELEODOR.

Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie 1947) / Eleodor Focșeneanu. - București : All, 1997.

192 p. ; 20 cm - (Memorii - Arhive - Mărturii).

ISBN 973-9337-43-0

II 38797; 94(498)"20"/F73

 

GIURESCU, CONSTANTIN C.

Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă la moartea regelui Ferdinand / Constantin C. Giurescu ; cuvînt înainte de Dinu C. Giurescu. - București : Humanitas, 2000.

319 p. : h. ; 22 cm - (Istorie).

ISBN 973-28-0309-6

III 38795; 94(498)/G59

 

HÂRLĂOANU, ALFRED.

O istorie a mozaismului și a Israelului antic / Alfred Hârlăoanu ; cu un cuvânt înainte de prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu. - București : Nemira, 2001.

480 p. ; 24 cm.

ISBN 973-569-508-1

III 20577; 94(569.4)/H28

 

LEVY, ROBERT.

Gloria și decăderea Anei Pauker / Robert Levy ; traducere : Cristina Pupeza, Ioana Gagea. - Iași : Polirom, 2002.

344 p. ; 24 cm - (Historia).

ISBN 973-683-785-8

III 20527; 94(498)"20"/L55

 

Lucrările Sesiunii Naționale a Doctoranzilor în Istorie / coord. Mihai D. Drecin, Ioan Horga, Barbu Ștefănescu. - ed. 1. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2009.

484 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-759-916-2

III 20528; 94(498)/L83

 

MĂCRIȘ, ANATOL.

Conspecte de istorie / Anatol Măcriș. - București : Agerpress, 2008.

160 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-88768-4-2

II 38769; 94(498)/M11

 

MOROZOV, NIKOLAI.

Corespondentul agenției TASS care a văzut totul / Nikolai Morozov ; [postf. Florin Constantiniu]. - București : Editura Fundației Culturale Române, 2002.

130 p.. [8] f. fotogr. ; 20 cm - (Istorie).

ISBN 973-577-330-9

II 38949; 94(498)"1989"/M90

 

SIMION, A.

Dictatul de la Viena / A. Simion. - ed. a 2-a rev. și adăug. - București : Albatros, 1996.

434 p. ; 21 cm.

ISBN 973-24-0404-3

II 33491; 94(498)1940/S57

 

ȚEPELEA, IOAN.

1919-1920 : O campanie pentru liniștea Europei, bilanțuri paradoxale / Ioan Țepelea. - Cluj-Napoca : Dacia, 1996.

178 p. ; 20 cm.

ISBN 973-35-0599-4

II 38833; 93/94/T32

 

VĂRATIC, VITALIE.

Preliminarii ale raptului Basarabiei și nordului Bucovinei : 1938-1940 / Vitalie Văratic. - București : Libra, 2000.

429 p. ; 20 cm.

ISBN 973-9991-8-6

II 38953; 94(498)/V11

TOP