Titluri noi intrate în bibliotecă – iulie - septembrie 2010


001 Știință și cunoaștere în general

004 Știința și tehnologia calculatoarelor

008 Cultură și civilizație

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Științe economice

34 Drept. Jurisprudență

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Știința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

57 Biologie

61 Științe medicale. Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629.5 Tehnică navală

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

657 Contabilitate

663/664 Industrie alimentară

67/68 Diverse industrii și meserii

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

7 ARTĂ. SPORT

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

78 Muzică

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

91 Geografie

93/94 Istorie


001 Știință și cunoaștere în general


1 - ANESTIN, VICTOR.

Savanți și inventatori care au schimbat cursul lumii : biografii senzaționale / Victor Anestin ; ediție îngrijită, prefață și tabel cronologic de I. Oprișan. - București : Saeculum Vizual, 2010.

287 p. : portr. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8455-36-8

II 39201; 001.894/A49

TOP

004 Știința și tehnologia calculatoarelor


2 - BOTEZ, CLAUDIA.

Baze de date / Claudia Botez, Cătălin Mironeanu, Doina Buzea. - Iași : Politehnium, 2009.

514 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-162-1

III 20703; 004.65/B72


3 - CÂRSTOIU, DORIN.

Sisteme bazate pe cunoștințe / prof. univ. dr. ing. Dorin Cârstoiu, ing. Adriana Olteanu. - București : Politehnica Press, 2002.

294 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-85237-4-5

III 20697; 004.89/C27


4 - CHIUCHIȘAN, IULIANA.

Proiectarea circuitelor logice / Iuliana Chiuchișan, Alin Dan Potorac. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2009.

X, 156 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-973-666-314-7

III 20716; 004.31/.33/C46


5 - GAMOURA, SAMIA.

Modelisations et simulations des chaînes logistiques : approche par systèmes multi agents / Samia Gamoura. - Saarbrücken : Éditions universitaires européennes, 2010.

218 p. ; 22 cm.

ISBN 978-613-1-50062-6

III 20763; 004.89/G17


6 - SIERRA, KATHY.

Atac la Java / Kathy Sierra, Bert Bates ; trad. de Florin Moraru. - București : Teora, 2006.

xxx, 690 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-59496-117-5

III 20904; 004.42JAVA/S54


7 - SIMION, IONEL.

AutoCAD 2010 pentru ingineri / Ionel Simion. - București : Teora, 2010.

VIII, 680 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-1218-5

III 20902; 004.896AUTOCAD/S57


8 - TERTIȘCO, ALEXANDRU.

Programarea în Java / conf. dr. ing. Alexandru Tertișco, drd. ing. Carmen Odubășteanu. - București : Politehnica, 2001.

356 p. ; 24 cm - (Cursuri postuniversitare).

ISBN 973-96609-6-7

III 20713; 004.42JAVA/T45

TOP

008 Cultură și civilizație


9 - Sașii și concetățenii lor ardeleni = Die sachsen und ihre nachbarn in siebenbürgen : Studia in Honorem dr. Thomas Nägler / ed. Ioan Marian Țiplic, Konrad Gundisch. - Alba Iulia : Altip, 2009.

455 p. ; 30 cm.

ISBN 978-973-117-213-2

IV 8349; 008(498.4)/S25


10 - SMITH, MARTIN SEYMOUR.

100 cele mai importante cărți din istoria omenirii / Martin Seymour Smith ; traducere de Cintia Carmen Weston. - Craiova : Lider, 2007.

500 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-629-165-4

II 20826; 002/S64


11 - THEODORESCU, RĂZVAN.

Istoria văzută de aproape / Răzvan Theodorescu. - Iași : Princeps Edit, 2009.

176 p., 42 f. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-606-523-059-0

II 39226; 008(498+4)

TOP

02 Biblioteconomie


12 - MĂLINAȘ, CONSTANTIN.

Biblioteca gimnaziului greco-catolic de băieți din Beiuș : 1828-1918 / Constantin Mălinaș, Iudita Călușer. - Oradea : Logos, 2006.

210 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8479-10-4

III 20695; 02/M18

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare


13 - ARANGHELOVICI, CRISTIANA.

Îndreptar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române / Cristiana Aranghelovici. - București : Saeculum, 2007.

463 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8455-02-3

II 39204; D81/D39


14 - KOSTAN, OFELIA.

Dicționar român-grec grec-român / Ofelia Kostan. - Constanța : Steaua Nordului, 2003.

800 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8459-01-X

II 39216; D81/K75


15 - PĂUN, MARIA.

Dicționarul esențial al limbii române / Maria Păun. - București : Vestala, 2005.

2 vol. ; 20 cm.

ISBN 973-941883-X

Vol. 1. - 2005. - 432 p. - ISBN 973-9418-84-8

Vol. 2. - 2005. - 368 p. - ISBN 973-9418-85-6

II 39203; D81/P45


16 - RUSU, VALERIU.

Dicționar medical / Valeriu Rusu ; colaboratori : Irena Răileanu, Vlad Bredețean, Teodora Alexa, Walter Bild, Călin Liuțe, Răzvan Răcilă. - Ed. a 3-a rev. și ad. - București : Editura Medicală, 2007.

1983 p. : tab., portr. ; 27 cm.

ISBN 978-973-39-1622-3

IV 8353; D61/R96


17 - TOMICI, MILE.

Dicționar frazeologic al limbii române / Mile Tomici. - București : Saeculum, 2009.

1279 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-8455-35-1

III 20789; D81/T73

TOP

06 Asociații. Congrese. Expoziții. Muzee


18 - Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen : 2009 / Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2010.

621 p. : fig., fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-3-11-022295-1

III 20853; 061/J19


19 - LEADBEATER, CHARLES W.

Francmasoneria : rituri și inițieri / C. W. Leadbeater ; traducere din limba franceză Victoria Comnea și Dan Dumbrăveanu. - Ed. a 2-a. - București : Editura Herald, 2009.

270 p. : il. ; 22 cm.

ISBN 978-973-111-074-5

II 39245; 061.2/L36

TOP

070 Jurnalism


20 - BAKER, EDWIN C.

Mass-media piața și democrația / C. Edwin Baker ; trad. Ileana Coșan, Luciana Sabina Teaciuc. - Iași : Tipo Moldova, Iași.

400 p. ; 24 cm - (Comunicare).

ISBN 978-973-168-003-0

III 20796; 070/B11


21 - BALABAN, DELIA.

Comunicare mediatică / Delia Balaban. - București : Tritonic, 2009.

179 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-313-1

II 39237; 070/B19


22 - Jurnalism românesc în exil și diasporă / coord. Ilie Rad. - București : Tritonic, 2010.

319 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92290-6-4

II 39235; 070/J92


23 - Limba de lemn în presă / coord. Ilie Rad. - București : Tritonic, 2009.

396 p.; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-606-92290-5-7

II 39238; 070/L62


24 - MOSOIA, CĂTĂLIN.

Jurnalism de știință : o perspectivă istorică / Cătălin Mosoia. - București : Tritonic, 2007.

110 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-182-3

II 39234; 070/M91


25 - PR trend societate și comunicare / coord. Delia Cristina Balaban, Ioan Hosu. - București : Tritonic, 2009.

389 p. ; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-386-5

II 39236; 070/P89


26 - Presa scrisă : o introducere critică / coord. Richard Keeble ; Rod Allen, Peter Cole, Martin Conboy, Chris Frost, ... ; traducere Oana Dan. - Iași : Polirom, 2009.

382 p. : il. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-0856-0

III 20808; 070/P90


27 - STĂNCIUGELU, IRINA.

Măștile comunicării : de la etică la manipulare și înapoi / Irina Stănciugelu. - București : Tritonic, 2009.

304 p.; 20 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-349-0

II 39239; 070.13/S76

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


28 - AMADO, GILLES.

Psihologia comunicării în grupuri / Gilles Amado, André Guittet ; traducere de Gabriela Sandu. - Iași : Polirom, 2007.

264 p. ; 23 cm - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-46-0759-4

III 20829; 159.9/A45


29 - CORBIN, HENRY.

Istoria filosofiei islamice : de la origini până la moartea lui Averroes 9595-1198) ; de la moartea lui Averroes până în zilele noastre / Henry Corbin ; traducere din limba franceza de Marius I. Lazăr. - București : Editura Herald, 2007.

464 p. ; 22 cm - (Cultură și civilizație).

ISBN 978-973-111-044-8

II 39248; 1/C71


30 - DINESCU, CARMEN.

Valorile morale / Carmen Dinescu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2005.

184 p. ; 20 cm.

ISBN 973-690-392-3

II 39270; 17/D48


31 - Gândirea egipteană antică / traducere din limba egipteană veche, studiu introductiv, notițe introductive și note de Constantin Daniel. - București : Editura Herald, 2008.

319 p. ; 22 cm - (Carți fundamentale).

ISBN 978-973-111-076-9

II 39241; 1(32)/G18


32 - HOWITT, DENNIS.

Introducere în SPSS pentru psihologie : versiunea 16 și versiunile anterioare / Dennis Howitt, Duncan Cramer ; traducere de Cristina Popescu și Andrei Popescu. - Ed. a 2-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2010.

424 p. : tab., sch. ; 23 cm + 1 CD - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-46-1649-7

III 20822; 159.9/H85


33 - KRISHNAMURTI, JIDDU.

Despre educație : arta învățării și valoarea vieții / J. Krishnamurti ; traducere din limba engleză de dr. S. Diamant-Petrescu. - București : Editura Herald, 2008.

287 p. ; 20 cm - (Terapia - Între tradiție și inovație).

ISBN 978-973-111-064-6

II 39253; 14/K83


34 - MAXIM, SORIN-TUDOR.

Peripathetice / Sorin-Tudor Maxim. - Iași : PIM, 2010.

200 p. ; 21 cm.

ISBN 978-606-520-881-0

II 39269; 17/M51


35 - MICHALKO, MICHAEL.

Jocurile minții : manualul creativității în afaceri / Michael Michalko

411 p. ; 24 cm - (C & A. Business ; 33).

ISBN 978-973-162-005-3

III 20787; 159.9/M65


36 - MICHALKO, MICHAEL.

Secretele crativității : fii genial ! / Michael Michalko . - București : Amaltea, 2008.

ISBN 978-973-162-010-7 - (C & A. Business ; 36).

III 20782; 159.9/M65


37 - MOSER, GABRIEL.

Introducere în psihologia mediului / Gabriel Moser ; traducere de Monica Salvan. - Iași : Polirom, 2009.

288 p. ; 24 cm - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-46-1340-3

III 20825; 159.9/M91


38 - POPOVENIUC, BOGDAN.

Ecce homo!? : studii și eseuri de antropologie filosofică / Bogdan Popoveniuc. - Suceava : Editura Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2008.

314 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-666-299-7

II 39178; 14(498)/P83


39 - SĂLĂVĂSTRU, DORINA.

Psihologia învățării : teorii și aplicații educaționale / Dorina Sălăvăstru. - Iași : Polirom, 2009.

230 p. ; 23 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 978-973-46-1525-4

III 20827; 159.9/S16


40 - ȘCHIOPU, URSULA.

Psihologia copilului / Ursula Șchiopu. - București : România Press, 2009.

414 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8236-98-1

II 39227; 159.9/S33

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE


41 - ALEXIEV, SERAFIM.

Izbăvirea de păcate : tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul / Arhimandrit Serafim Alexiev. - București : Sophia, 2008.

158 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-136-098-0

II 39221; 281/A38


42 - ANDEEV, DIMITRI.

Depresia ca patimă și ca boală / Dimitri Andeev. - Ed. a 2-a rev. - București : Sophia, 2008.

211 p. ; 20 cm - (Psihoterapia ortodoxă).

ISBN 978-606-529-010-5

II 39224; 241/A94


43 - Anul comemorativ omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al Sfinților Capadocieni : lucrări prezentate în cadrul simpozionului național "Anul comemorativ omagial al Sfâtului Vasile cel Mare și al Sfinților Capadocieni" / coord. Adrian Gh. Paul. - Baia Mare : Editura Universității de Nord din Baia Mare, 2009.

476 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-536-045-7

III 20728; 261.5/A48


44 - BEAUSOBRE, ISAAC DE.

Maniheismul : principiile, dogmele și morala / Isaac de Beausobre ; trad. din franceză, cuvânt înainte și anexe Gelu Sabău. - București : Editura Herald, 2010.

238 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 978-973-111-156-8

II 39252; 273.21/B39


45 - BEHR, JOHN.

Taina lui Hristos : viața în moarte / Pr. John Behr. - București : Sophia, 2008.

229 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-136-103-1

II 39219; 281/B39


46 - BURCKHARDT, TITUS.

Islamul : introducere în doctrinele esoterice / Titus Burckhardt ; traducerea și îngrijirea ediției de Teodoru Ghiondea. - București : Editura Herald, 2004.

191 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 973-9453-97-X

II 39244; 29/B94


47 - BURKITT, FRANCISC C.

Biserica și gnoza ; un studiu asupra gândirii și speculației creștine din secolul al doilea / Francisc C. Burkitt ; traducere și îngrijirea ediție : Alexandru Anghel. - București : Editura Herald, 2008.

191 p. ; 20 cm - (Fiat Lux).

ISBN 978-973-111-057-8

II 39258; 26/28/B94


48 - CARAGEA, ANTON.

Sfântul și cultul sfinților / Anton Caragea. - București : Editura Herald, 2009.

302 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 978-973-111-110-0

II 39255; 235.3/C23


49 - CHÉVALIER, JEAN.

Sufismul : doctrină, origine, maeștri / Jean Chévalier ; traducere, note și comentarii Marius I. Lazăr. - București : Editura Herald, 2002.

176 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 973-9453-72-1

II 39240; 297/C41


50 - Coranul / trad. din lb. arabă, introd. și note George Grigore. - Ed. a 3-a rev. și adăug. - București : Editura Herald, 2009.

511 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-111-098-1

II 39243; 297.18/C71


51 - DANIEL, CONSTANTIN.

Kabala și literatura ei aramaică / Constantin Daniel. - București : Editura Herald, 2009.

158 p. : il., facs. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 978-973-111-100-1

II 39242; 296.6/D17


52 - ENACHE, GEORGE.

Despre curajul de a rosti : episcopul Nicolae Popovici al Oradiei / George Enache, Adrian Micolae Petcu. - Galați : Partener, 2009.

167 p. ; 20 cm - (Biserica Ortodoxă Română în dosarele Securității ; 3).

ISBN 978-973-88713-7-3

II 39187; 281.95/E52


53 - ENACHE, GEORGE.

Monahismul ortodox și puterea comunistă în România anilor '50 / George Enache, Adrian Micolae Petcu. - Galați : Partener, 2009.

177 p. ; 20 cm - (Biserica Ortodoxă Română în dosarele Securității ; 2).

ISBN 978-973-1914-00-8

II 39186; 281.95/E52


54 - ENACHE, GEORGE.

Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română în anii 1948 - 1964 / George Enache, Adrian Nicolae Petcu. - Galați : Partener, 2009.

268 p. ; 20 cm - (Biserica Ortodoxă Română în dosarele Securității ; 1).

ISBN 978-973-88713-9-7

II 39185; 281.95/E52


55 - ENACHE, GEORGE.

Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice din România / George Enache, Adrian Micolae Petcu. - Galați : Partener, 2009.

127 p. ; 20 cm - (Biserica Ortodoxă Română în dosarele Securității ; 4).

ISBN 978-973-1914-00-8

II 39188; 281.95/E52


56 - Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu : 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului / cu binecuvântarea Părintelui Galaction Episcopul Alexandriei și Teleormanului

430 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-136-028-7

II 39218; 261.5/F49


57 - GUÉNON, RENÉ.

Metafizică și cosmologie orientală / René Guénon ; traducere din lb. franceză Daniel Hoblea ; cuv. introd. Mircea A. Tămaș. - București : Editura Herald, 2005.

254 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 973-7970-30-6

II 39254; 294/G93


58 - LUNGU, N.I.

Utrenierul sau cântările utreniei de duminică pe cele opt glasuri bisericești cu svetilne și doxologii mari / N.I. Lungu, Gr. Costea, Ene Braniște . - Galați : Partener, 2007.

577 p. ; 24 cm - (Anastasimatarul uniformizat).

III 20766; 264-68/L92


59 - Noul ideomelar / îngrij. de Eugen Dan Drăgoi. - Galați : Partener, 2003.

246 p. ; 24 cm.

ISBN 973-85743-7-4

III 20768; 264-68/N89


60 - NUKARIYA, KAITEN.

Istoria Zenului : doctrina și practica Zen în China și Japonia / Kaiten Nukariya ; traducere din limba engleză de Marian Stan. - București : Editura Herald, 2005.

286 p. ; 22 cm - (Cultură și civilizație).

ISBN 973-7970-34-9

II 39246; 294.3/N93


61 - OLTEAN, DAN.

Religia dacilor / Dan Oltean. - Ed. a 3-a. - București : Saeculum, 2008.

479 p. ; 20 cm - (Mythos).

ISBN 978-973-642-150-1

II 39199; 29/O-50


62 - PETCU, LUCIAN RĂZVAN.

Cosmologia creștină și teoriile fizicii moderne / Pr. Lucian Răzvan Petcu. - București : Sophia, 2008.

189 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-136-074-4

II 39223; 281/P54


63 - POPESCU-PASĂREA, I.

Liturghierul de strană / I. Popescu-Pasărea. - Galați : Partener, 2007.

166 p. ; 24 cm.

III 20767; 264-68/P81


64 - PUECH, HENRI-CHARLES.

Despre gnoză și gnosticism / Henri-Charles Puech ; traducere din lb. franceză Cornelia Dumitru. - București : Editura Herald, 2007.

352 p. ; 22 cm - (Cultură și civilizație).

ISBN 978-973-7970-91-6

II 39247; 273.1/P98


65 - Rânduielile vieții monahale / Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Parohie cel Mare, Sfântul Ioan Casian,... - Ed. a 2-a. - București : Sophia, 2002.

446 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8207-42-8

III 20811; 271/R24


66 - ROBINET, ISABELLE.

Istoria Daoismului : de la origini până în secolul XIV / Isabelle Robinet ; traducere din lb. franceză și îngrijire ediție Tatiana Segal. - București : Editura Herald, 2005.

334 p. ; 22 cm - (Cultură și civilizație).

ISBN 973-7970-22-5

II 39249; 299.51/R62


67 - SENDLER, EGON.

Icoanele bizantine ale Maicii Domnului / Egon Sendler. - București : Sophia, 2008.

307 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-136-069-0

III 20815; 261.5/S40


68 - SFÂNTUL IGNATIE BRIANCIANINOV.

Experiențe ascetice / Sfântul Ignatie Briancianinov. - Ed. a 2-a. - București : Sophia, 2008.

788 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-136-084-3

III 20814; 248/S51


69 - SFÂNTUL NECTARIE DE EGHINA.

Despre preoție / Sfântul Nectarie de Eghina. - București : Sophia, 2008.

143 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-136-072-0

II 39222; 254/S51


70 - SIMU, OCTAVIAN.

Shintō : calea zeilor / Octavian Simu. - București : Editura Herald, 2008.

254 p. ; 20 cm - (Logos).

ISBN 978-973-111-066-0

II 39256; 299.52/S58


71 - STEINER, RUDOLF.

Evanghelia după Ioan / Rudolf Steiner ; traducere de Adriana Onofrei și Adrian Iliescu. - București : Univers Enciclopedic Gold, 2009.

3 vol. ; 20 cm - (Inițieri. Biblioteca antroposofică).

ISBN 978-606-92265-4-4

Vol. 1 : Notițe la un ciclu de trei conferințe ținut la Berlin între 19 februarie și 5 martie 1906 ; Notițe la un ciclu de opt conferințe ținut la München între 27 octombrie și 6 noiembrie 1906 ; Notițe la un ciclu de opt conferințe ținut la Basel între 16 și 25 noiembrie 1907. - 2009. - 224 p. - ISBN 978-606-92265-0-6

Vol. 2 : Ciclu de 12 conferințe ținut la Hamburg între 18 și 26 mai 1908. - 2009. - 222 p. - ISBN 978-606-92265-1-3

Vol. 3 : Ciclu de 14 conferințe ținut la Kassel între 24 iunie și 7 iulie 1909. - 2009. - 304 p. - ISBN 978-606-92205-2-0

II 39194; 22/S83


72 - STEINER, RUDOLF.

Evanghelia după Luca : zece conferințe ținute la Bâle de la 15 la 26 septembrie 1909 / Rudolf Steiner ; traducere de Nicolae Ioan Crăciun. - București : Univers Enciclopedic, 2006.

222 p. ; 20 cm - (Inițieri. Biblioteca antroposofică).

ISBN 973-9243-69-X ISBN 978-973-9243-69-8

II 39193; 22/S83


73 - STEINER, RUDOLF.

Evanghelia după Marcu : ciclu de zece conferințe ținut la Basel între 15 la 24 septembrie 1912 / Rudolf Steiner ; traducere de Adrian Iliescu și Adriana Onofrei. - București : Univers Enciclopedic, 2006.

224 p. ; 20 cm - (Inițieri. Biblioteca antroposofică).

ISBN 978-973-637-132-5

II 39192; 22/S83


74 - STEINER, RUDOLF.

Evanghelia după Matei : ciclu de 12 conferințe ținut la Berna între 1 la 12 septembrie 1910 / Rudolf Steiner ; traducere de Adrian Iliescu și Adriana Onofrei. - București : Univers Enciclopedic Gold, 2009.

272 p. ; 20 cm - (Inițieri. Biblioteca antroposofică).

ISBN 978-606-92159-2-0

II 39191; 22/S83


75 - THERMOS, VASILIOS.

Om la orizont : psihologia și psihiatria ortodoxă / Vasilios Thermos ; trad. Vlad Ciule. - București : Sophia, 2010.

339 p. ; 20 cm - (Psihoterapia ortodoxă).

ISBN 978-973-136-183-3

II 39220; 281/T49


76 - Tinerii : mărturisitori ai Învierii : florilegiu de mărturii ale tinerilor despre praznicul Învierii Domnului / tip. cu binecuvântarea Arhiepiscopului Dunării de Jos Casian Crăciun. - Galați : Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2010.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1865-17-1

II 39169; 261.5/T62


77 - Viața cuviosului Paisie de la Neamț : manuscris românesc inedit / îngrij. de Eugen Drăgoi. - Galați : Partener, 2002.

153 p. ; 25 cm.

ISBN 973-85743-4-X

III 20765; 261/V54


78 - Viețile Sfinților Proroci : prorocii mari și prorocii mici ai Vechiului Testament / trad. Pr. Constantin Jinga. - București : Sophia, 2010.

710 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-136-181-9

III 20813; 261.5/V57

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie


79 - CORNUȚIU, GAVRIL.

Sociologie pentru medicinișți / Gavril Cornuțiu. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2008.

135 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-759-578-2

II 39183; 316.74/C72


80 - GAVRILUȚĂ, CRISTINA.

Sociologia sportului : teorii, metode, aplicații / Cristina Gavriluță, Nicu Gavriluță. - Iași : Polirom, 2010.

249 p. ; 20 cm - (Sociologie. Antropologie. Cercetări și eseuri).

ISBN 978-973-46-1589-6

II 39215; 316/G26


81 - ȘTEFĂNESCU, SIMONA.

Sociologia comunicării / Simona Ștefănescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

361 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-016-6

III 20778; 316./S82

TOP

32 Politică


82 - GUȚĂ, ARMAND.

Rudarii : o enigmă balcanică / Armand Guță. - București : Vestala, 2009.

223 p. ; 20 cm - (Mythos).

ISBN 978-973-120-068-2

II 39200; 323/G98


83 - LITTLE, RICHARD.

Echilibrul puterii în relațiile internaționale : metafore, mituri, modele / Richard Little ; trad. Dana Bădulescu. - Iași : Tipo Moldova, 2008.

317 p. ; 24 cm - (Relații internaționale).

ISBN 978-973-168-034-7

III 20797; 327/L66


84 - POEDE, GEORGE.

Concepte fundamentale în știința politică / George Poede, Elena Puha. - Iași : Tipo Moldova, 2004.

228 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8422-83-3

II 39211; 32.01/P74

TOP

33 Științe economice


85 - 710 teste de verificare pentru examenul de licență specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor, seria 2005 - 2006 : metodologie, tematică, bibliografie, teste / prof. univ. dr. G. Stănciulescu, prof. univ. dr. C. Telepșan, prof. univ. dr. Gh. Meghișan, prof. univ. dr. E. Ungureanu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2006.

158 p. ; 24 cm - (Economie).

ISBN 978-973-690-530-8

III 20869; 339.1/S22


86 - 800 teste de verificare pentru examenul de licență : specializarea finanțe - bănci / coordonator prof. univ. dr. Emilia Ungureanu. - Pitești : Universitatea din Pitești, 2005.

196 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 973-690-339-7

III 20857; 336/O-68


87 - ARJOCA, CRISTINA.

Instrumente de plată : ghid / Veronica Arjoca, Cristina Antoaneta Ciungu, Adriana Richiter. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

87 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-144-340-9

II 39180; 336.7/A70


88 - BĂCANU, BOGDAN.

Management strategic în turism : concepte și studii de caz / Bogdan Băcanu. - Iași : Polirom, 2009.

350 p. : tab., sch. ; 24 cm - (Collegium. Științe economice).

ISBN 978-973-46-1262-8

III 20804; 338.48/B12


89 - BOSTAN, IONEL.

Impactul sistemului financiar-fiscal asupra derulării schimburilor comerciale internaționale / Ionel Bostan. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

250 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-213-6

III 20851; 339.7/B71


90 - BOSTAN, IONEL.

Investigații financiare : control extern - inspecție fiscală - expertiză contabilă / Ionel Bostan. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-75-2

III 20792; 336.1/B71


91 - BOSTAN, IONEL.

Proceduri privind auditul public financiar și al performanței / Ionel Bostan. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

342 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-214-3

III 20838; 336.1/B71


92 - CARNEGIE, DALE.

Tehnici de a vinde : cum să vindeți mai mult și mai bine / Dale Carnegie ; trad. Dan Criste. - Ed. a 3-a. - București : Curtea Veche, 2008.

319 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-669-580-3

III 20913; 339.1/C22


93 - CASSIS, YOUSSEF.

Capitalele capitalului : istoria centrelor financiare internaționale 1780-2005 / Youssef Cassis ; trad. rev. Roxana Alexandra Costinescu. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

447 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-194-8

III 20798; 339.9/C28


94 - DAMBINSCHI, ARTHUR.

Economie : note de curs / Arthur Dambinschi. - București : Semn E, 2009.

69 p. ; 19 cm.

ISBN 978-973-624-822-1

II 39179; 330/D13


95 - DREWNIARY, BONNIE L.

Strategia creativă în publicitate / Bonnie L. Drewniary, A. Jerome Jewler ; trad. Gloria Mona Sauciuc, Felicia Rădulescu. - Iași : Polirom, 2009.

364 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-0273-5

III 20806; 339.1/D82


96 - GÂF-DEAC, IOAN I.

Bazele juridice și economice ale sistemelor de resurse în noua economie / Ioan I. Gâf-Deac. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

446 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7646-04-0

III 20791; 330/G12


97 - GOLEMAN, DANIEL.

Inteligența ecologică : cunoaște costul ascuns al fiecărui produs cumpărat și cum influențiază acesta lumea în care trăim / Daniel Goleman ; trad. Anca Parepa. - București : Curtea Veche, 2009.

243 p. ; 24 cm - (Daniel Goleman).

ISBN 978-973-669-876-7

III 20914; 339/G67


98 - MUNTEANU, VASILE A.

Elemente de marketing internațional / Vasile A. Munteanu. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

312 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-90-5

III 20801; 339.138/M95


99 - MUNTEANU, VASILE A.

Marketing : știința și arta afacerilor / Vasile A. Munteanu. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

569 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-31-8

III 20790; 339/M95


100 - MURRAY BOSROCK, MARY.

Maniere și obiceiuri europene de business / Mary Murray Bosrock ; trad. Ioana Bârzeanu. - București : Meteor Business, 2009.

256 p. ; 14 cm.

ISBN 978-973-728-386-3

I 4332; 339.1/M96


101 - SOROCEANU, VALENTIN.

Teorii și politici monetar-finaciare : concepte, mecanisme, aplicații / Valentin Soroceanu, Dumitru Pralea. - Iași : Tipo Moldova, 2003.

282 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8422-24-8

II 39260; 336.7/S69


102 - ȘTEFANACHI, BOGDAN.

Filosofia noii economii : modalitate de legitimare a liberalismului / Bogdan Ștefanachi. - Iași : Tipo Moldova, 2005.

275 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8900-01-8

II 39213; 331/S81


103 - ȘTEFURA, GABRIEL A.

Procesul bugetar în România : interpretări și semnificații financiar-juridice / Gabriel A. Ștefura. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

258 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8422-77-3

III 20850; 336.1/S82


104 - TUDOR, FLORIN.

Fiscalitate : metode și tehnici fiscale / Florin Tudor ; ref. Romeo Victor Ionescu, Răducan Oprea. - Galați : Galați University Press, 2010.

115 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8008-37-0

III 20757; 336.2/T91


105 - TUDOR, FLORIN.

Ghidul fiscal al contribuabililor persoane juridice : ghid practic pentru înțelegere și aplicare / Florin Tudor, Lucian Domnițeanu. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2009.

358 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2673-0

III 20761; 336.221.26/T91


106 - UNGUREANU, GEORGE.

Dezvoltare regională și rurală / George Ungureanu, Nicoleta Mateoc-Sîrb. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

268 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-076-7

III 20802; 338.43/U52

TOP

34 Drept. Jurisprudență


107 - BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE.

Procesul decizional în Uniunea Europeană / Iordan Gheorghe Bărbulescu. - Iași : Polirom, 2008.

519 p. ; 24 cm - (Collegium. Politici publice).

ISBN 978-973-46-0846-1

III 20807; 341.1(4)/B11


108 - BOSTAN, IONEL.

Drept bugetar european / Ionel Bostan. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

183 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-215-0

III 20845; 347.7/D71


109 - BOSTAN, IONEL.

Drept financiar comunitar / Ionel Bostan. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

146 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-89-9

III 20846; 347.7/B71


110 - Culegere de reglementări (legi, ordonanțe, hotărâri și ordine) referitoare la managementul deșeurilor / coord. Corneliu Horaicu, Cornel Florea Gabrian. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

698 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-97-4

III 20839; 349.6/C99


111 - DOBRE BARON, OANA.

Securitatea socială în contextul integrării României în Uniunea Europeană / Oana Dobre Baron. - Petroșani : Universitas, 2009.

317 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-741-154-9

III 20724; 341.1/D59


112 - Integrarea europeană și conflictul politic / ed. Gary Marks, Marco R. Steenbergen. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

319 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-032-3

III 20795; 341.2(4)/I-58


113 - NEDELCU, MIOARA.

Construcția europeană : procese și etape / Mioara Nedelcu. - Iași : Tipo Moldova, 2008.

286 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-168-014-9

II 39214; 341.2(4)/N35

TOP

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism


114 - GARBIEC, ROMAN.

Systemy ubezpieczen społecznych w Unii Europejkiej / Roman Garbiec. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2009.

vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - 2009. - 190 p. - ISBN 978-83-7193-426-1

III 20854; 364/G19


115 - Practici în asistența socială : România și Germania / volum coordonat de : Ana Muntean, Jukliane Sagebiel. - Iași : Polirom, 2007.

415 p. : tab. ; 23 cm - (Collegium. Asistență socială).

ISBN 978-973-46-0544-6

III 20820; 36/P89

TOP

37 Educație. Timp liber


116 - CERGHIT, IOAN.

Sisteme de instruire alternative și complementare : structuri, stiluri și strategii / Ioan Cerghit. - Ed. a 2-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2008.

399 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 978-073-46-1016-7

III 20818; 371.3/C35


117 - CUCOȘ, CONSTANTIN.

Educația religioasă : repere teoretice și metodice / Constantin Cucoș ; cuvânt înainte de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. - Ed. a 2-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2009.

376 p. ; 24 cm - (Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici).

ISBN 978-973-46-1405-9

III 20821; 371/C93


118 - DUMITRU, ION AL.

Consiliere psihopedagogică : baze teoretice și sugestii practice / Ion Al. Dumitru. - Ed. a 2-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2008.

335 p. ; 23 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 978-973-46-0869-0

III 20823; 37/D93


119 - Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" 1937-1948 / Ana Maria Ciobanu, Elena Loredana Mirea, Petre Ș. Năsturel,... - București : Oscar Print, 2009.

319 p. ; 24 cm.

ISBN 978-073-668-245-2

III 20762; 37(498)"1937/1948"/I-57


120 - IUCU, OANA.

Didactica științelor juridice și administrative / Oana Iucu. - Iași : Polirom, 2007.

239 p. : tab. ; 23 cm - (Collegium. Metodică).

ISBN 978-973-46-0812-6

III 20805; 371/I-91


121 - NEGRUȚ-DOBRIDOR, ION.

Știința învățării : de la teorie la practică / Ion Negreț-Dobridor, Ion-Ovidiu Pânișoară. - Iași : Polirom, 2005.

256 p. ; 24 cm - (Collegium. Științele educației).

ISBN 973-681-846-2

III 20828; 37/N42


122 - Politechnika Czestochowska jaka jest ... : 60 lat Politechniki Czestochowskiej / Opracowanie tekstow Aleksander Gasiorski ; Fotografie Jacek Sztuka, ... - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, [2009].

84 p. : fotogr. ; 31 x 31 cm.

ISBN 978-83-7193-428-2 ISBN 978-83-60051-80-1

IV 8359; 378.6/P75


123 - Proceedings of the Exploratory Workshop [on] Linguistic and Intercultural Education in the Process of Europeanisation of Higher Education : CLIE - 2009 / eds. Teodora Popescu, Rodica Pioariu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2009.

197 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1890-36-4

III 20693; 37/P93


124 - ȘENDREA, EUGEN.

Istoria Universității din Bacău / Eugen Șendrea ; colab. Stelian Cartacuzencu. - Bacău : Editura Vicovia, 2009.

346 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1902-07-4

III 20725; 378/S40

TOP

39 Etnografie. Folclor


125 - MARIAN, SIMEON FLOREA.

Înmormântarea la români : studiu etnografic / S. Fl. Marian ; ediție îngrijită, introducere, bibliografie și glosar de Iordan Datcu. - [Ed. a 2-a, rev.]. - București : Saeculum, 2009.

431 p. ; 20 cm - (Mythos).

ISBN 978-973-8455-21-4

II 39208; 393/M38


126 - MARIAN, SIMEON FLOREA.

Nașterea la români : studiu etnografic / S. Fl. Marian ; ediție îngrijită, introducere, bibliografie și glosar de Iordan Datcu. - [Ed. a 2-a, rev.]. - București : Saeculum, 2009.

319 p. ; 20 cm - (Mythos).

ISBN 978-973-8455-18-4

II 39209; 392/M38


127 - MARIAN, SIMEON FLOREA.

Nunta la români : studiu istorico-comparativ etnografic / S. Fl. Marian ; ediție îngrijită, introducere, bibliografie și glosar de Iordan Datcu. - [Ed. a 2-a, rev.]. - București : Saeculum, 2009.

2 vol. ; 20 cm - (Mythos).

ISBN 978-973-8455-22-1

Vol. 1 . - 319 p. - ISBN 978-973-8455-19-1

Vol. 2. - 335 p. - ISBN 978-973-8455-20-7

II 39210; 392/M38

TOP

502/504 Știința mediului înconjurător


128 - GABRIAN, CORNEL FLOREA.

Protecția mediului în Uniunea Europeană : o provocare pentru dezvoltarea durabilă a activităților economice / dr. ing. Corneliu Florea Gabrian, conf. dr. Corneliu Horaicu. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

273 p. : sch., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-113-9

III 20833; 504/G11


129 - HORAICU, CORNELIU.

Monitorizarea integrală a mediului / Corneliu Horaicu ; ref. șt. prof. dr. ing. Ion Giurmă, prof. dr. Mihai Mititiuc, prof. dr. Matei Macoveanu, prof. dr. ing. Florian Stătescu. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

218 p. ; 21 cm - (Managementul mediuluui).

ISBN 978-973-8422-74-2

II 39232; 504/H78


130 - MARINOV, ANCA MARINA.

Dispersia poluanților în sol și în apele subterane : îndrumar de laborator și aplicații / Anca Marina Marinov, Viorica Nistreanu, Liana Ioana Vuță. - București : Politehnica Press, 2009.

286 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-515-047-8

III 20704; 504.3/M32


131 - ȘABLIOVSCHI, V.

Poluarea solurilor și refacerea mediului / V. Șabliovschi, C. Horaicu. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

467 p. ; 25 cm.

ISBN 973-8422-94-9

II 20840; 502/504/S11


132 - ULEWICZ, MAłGORZATA.

Procesy odzysku i recyklingu wybranych materiałów / Małgorzata Ulewicz, Jerzy Siwka. - Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, 2010.

335 p. : fig., sch. ; 24 cm - (Metalurgia ; 52).

ISBN 978-83-87745-38-7

III 20856; 504.06/U31


133 - Volum de lucrări al congresului cu tema : Aerul și aeroionii, elemente de mediu cu impact pe starea de sănătate / coord. Valeria Laza. - Cluj Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2007.

244 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-238-0

III 20741; 502/504/V87

TOP

51 Matematică


134 - BOȚAN, CORNELIU.

Control optimal / Corneliu Boțan, Florin Ostafi. - Iași : Politehnium, 2009.

346 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-263-5

III 20702; 517.97/B72


135 - DOLGUI, ALEXANDRE.

Supply chain engineering : useful methods and techniques / Alexandre Dolgui, Jean-Marie Proth. - London ; Dordrecht ; Heidelberg : Springer, ©010.

xx, 541 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-1-84996-016-8

III 20832; 519.8/D64


136 - GHEORGHE, FLORIN-CRISTIAN.

Teste statistice pentru selecții de volum mic (n<_50) / Florin-Cristian Gheorghe, George Obreja. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 1999.

169 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-9450-00-8

III 20859; 519.2/G37


137 - UNGUREANU, VIORICA MARIELA.

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială / Viorica Mariela Ungureanu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2009.

257 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-276-1

III 20714; 512.6/U46

TOP

53 Fizică


138 - Fluide polifazate / Dan Niculae Robescu, Szabolcs Lanyi, Lăcrămioara Diana Robescu, ... - București : Editura Tehnică, 2000 (Semne '94).

296 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Universitaria).

ISBN 973-31-1535-5

III 20863; 532/F11


139 - IONICI, CRISTINA FELICIA.

Mecanica fluidelor : lucrări de laborator / Cristina Felicia Ionici. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2009.

80 p. : fig., tab. ; 26 cm.

ISBN 978-973-144-288-4

III 20700; 532/I-69

TOP

54 Chimie


140 - IOVU, MIRCEA.

Organic chemistry / Mircea Iovu. - 6th ed. - București : Monitorul Oficial, 2008.

1147 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-0-05800-0

III 20705; 547/I-77


141 - Joint Conferences on Advanced Materials, 6th Workshop on Functional and Nanostructured Materials, 10th Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter : abstract book, 27-30 September 2009, Sulmona-L'Aquila, Italy

/ editor Jaroslaw Rybicki. - Gdansk : TASK Publishing, 2009.

301 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-83-908112-7-7

III 20855; 544/J70

TOP

57 Biologie


142 - BĂDULESCU, CAMELIA.

Biotehnologii în protecția mediului / Camelia Bădulescu ; ref. șt. prof. univ. dr. Mircea Georgescu. - Petroșani : Universitas, 2010.

339 p. : fig. ; 26 cm.

ISBN 978-973-741-169-3

III 20720; 577.6/B16


143 - CÎRȚÎNĂ, DANIELA.

Biochimie / Daniela Cîrțînă. - Târgu-Jiu : Editura "Academica Brâncuși" Târgu-Jiu, 2010.

230 p. : tab., sch. ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-325-6

III 20712; 577/C54


144 - HEYN, HOLGER.

Identification of microRNAs miR - 203 and miR - 335 forming a network of regulation in breast cancer development : dissertation / Holger Heyn. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

111 p. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 8357; 575/H60


145 - MIHELE, DENISA.

Biochimie clinică / prof. univ. dr. Denisa Mihele, asist. univ. dr. Dana Mihele. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - București : Editura Medicală, 2010.

486 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0569-1

III 20776; 577/M70


146 - MILICĂ, CONSTANTIN I.

Biotehnologiile viitorului / Constantin I. Milică. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

351 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-055-2

III 20835; 579/M73


147 - MORETTI, PIERRE.

Establishment of recombinant cell lines and characterization of primary cells for stem cell technology applications : dissertation / Pierre Moretti. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

142 p. : fig. tab. ; 21 cm.

II 39264; 576/M89


148 - SCHLIE, SABRINA.

Analysis of cell specific responses to polymers, hydrogels, metals, adhesion ligands, laser - fabricated three - dimensional scaffolds, and topographically - functionalized materials for biomedical applications : dissertation / Sabrina Schlie . - Hannover : Universität Hannover, 2009.

129 p. : tab. ; 30 cm.

IV 8354; 576/S34


149 - SCHMALHORST, PHILIPP SEBASTIAN.

Biosynthesis of galactofuranose containing glycans and their relevance for the pathogenic fungus "Aspargillus Fumigatus" : dissertation / Philipp Sebastian Schmalhorst. - Hannover : Universität Hannover, 2009.

70 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8356; 578/S34

TOP

61 Științe medicale. Medicină


150 - ALBU, CONSTANTIN.

Kinetoterapia pasivă / Constantin Albu, Tiberiu-Leonard Vlad, Adriana Albu. - Iași : Polirom, 2004.

276 p. : fotogr. ; 24 cm - (Hexagon).

ISBN 973-681-699-0

III 20777; 615.825/A33


151 - ANTON, SPERANȚA.

Ghid terapeutic naturist [și] rețete de post / Speranța Anton. - Ed. a 4-a. - Iași : Polirom, 2008.

525 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1022-8

III 20781; 615.83/A63


152 - ARBUNE, MANUELA.

Aderența terapeutică și infecția HIV / Manuela Arbune. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

111 p. ; 24 cm - (Medica).

ISBN 978-973-627-459-6

III 20756; 616.9/A70


153 - ARBUNE, MANUELA.

Infecția HIV/SIDA : curs de educație medicală continuă / Daniela Arbune. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

38 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-0-07685-1

II 39173; 616.9/A70


154 - AVDEEV, DIMITRI.

Nervozitatea la copii și adolescenți / Dimitri Avdeev ; trad. Adrian Tănăsescu Vlas, Xenia Tănăsescu Vlas. - Ed. a 2-a rev. - București : Sophia, 2008.

179 p. ; 20 cm - (Psihoterapia ortodoxă).

ISBN 978-973-136-105-5

II 39225; 616.89/A94


155 - BĂLAN, HORIA.

Semiologie medicală : curs universitar pentru studenții facultății de medicină dentară / sub redacția : conf. dr. Horia Bălan, șef lucr. Delia Donciu. - București : Editura Medicală, 2010.

364 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0686-5

III 20775; 616.3/S44


156 - BLAGA, SORIN NICU.

Esențialul în urgențele cardiovasculare / Sorin Nicu Blaga. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2003.

135 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8385-53-9

III 20746; 616.1/B56


157 - BOIȘTEANU, PETRU.

Cercetări clinico-expermentale în alcoologie / Petru Boișteanu, Elisabeta Naum. - [Iași] : Tipo Moldova, 2009.

398 p. ; 24 cm.

ISBN 973-85186-0-1

III 20837; 616.89/B65


158 - BROSTOFF, JONATHAN.

Alergii și intoleranțe alimentare : ghid complet / Jonathan Brostoff, linda Gamlin ; traducere de Claudia Cirip. - Iași : Polirom, 2009.

403 p. : fig. ; 24 cm - (Sănătate. Dietetică).

ISBN 978-973-46-1401-1

III 20786; 616.33/.34/B84


159 - BRUMBOIU, MARIA IRINA.

Vaccinuri și vaccinări în practica medicală / Maria Irina Brumboiu, Ioan Stelian Bocșan. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2005.

225 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-693-109-9

III 20740; 615.1/B85


160 - CALAIS-GERMAIN, BLANDINE.

Anatomie pentru mișcare / Blandine Calais-Germain ; traducere de Cezar Petrilă. - Iași : Polirom, 2009.

2 vol. : des. ; 23 cm - (Sănătate. Dietetică).

ISBN 978-973-46-1397-7.

Vol. 1 : Introducere în analiza tehnicilor corpoale. - 2009. - 312 p. - ISBN 978-973-46-1509-4

III 20824; 611/C13


161 - CÎMPEAN, ANA MARIA.

Curs de imunomorfologie : pentru studenții anului II, Medicină generală / Ana Maria Cîmpean. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2009 (Lito U.M.F.T.).

140 p. : fig. ; 24 cm.

III 20738; 615.1/C49


162 - COMAN, OANA ANDREIA.

Farmacologie pentru moașe și asistenți medicali : note de curs / Oana Andreia Coman. - București : Editura Medicală, 2008.

206 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-39-0641-4

III 20772; 615/C63


163 - Compendiu de igienă / prof. dr. Carmen Ionuț, cond. dr. Monica Popa, conf. dr. Valeria Laza, șef lucr. dr. Dana Sîrbu, ... - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2004.

615 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-693-037-8

III 20711; 613/C63


164 - CREFF, ALBERT-FRANÇOIS.

Manual de dietetică în practica medicală curentă / Albert-François Creff ; traducere de Claudia Fitcoschi și Elena Cojocaru. - Iași : Polirom, 2010.

331 p. ; 24 cm - (Sănătate. Dietetică).

ISBN 978-973-46-1651-0

III 20785; 613.2/.3/C84


165 - DAN, MIRELA.

Educație pentru sănătatea corporală / Mirela Dan. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2004.

138 p.; 24 cm - (Educația în mileniul III).

ISBN 973-613-553-5

III 20735; 613/D14


166 - DAN, MIRELA.

Introducere în terapia ocupațională / Mirela Dan. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2005.

168 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 973-613-766-x

III 20733; 615.825/D14


167 - DORION, THEO.

Manual de examinare a fundului de ochi / dr. Theo Dorion ; traducere de către autor după ediția originală în limba engleză Butterworth-Heinemann, 1998, Boston, S.U.A. - București : Editura Medicală, 2004.

440 p. : fotogr. color ; 21 cm - (Oftalmologie).

ISBN 973-39-0525-9

II 39196; 617.7/D69


168 - EDEN, DONNA.

Medicina energetică : metode de echilibrare a energiilor corpului pentru sănătate și vitalitate / Donna Eden în colaborare cu David Feinstein ; ilustrații de Brooks Garten ; traducere de Mihaela Vînătoru și Daniela Claudia Cirip. - iAȘI : Polirom, 2007.

347 p. : il. ; 24 cm - (Medicină tradițională).

ISBN 978-973-46-0866-9

III 20779; 615.83/E16


169 - EDEN, DONNA.

Medicina energetică pentru femei : metode de echilibrare a energiilor corpului pentru sănătate și vitalitate / Donna Eden în colaborare cu David Feinstein ; ilustrații de Christine Alicino ; cuvânt înainte de Christine Northrup ; traducere de Mihaela Vînătoru. - Iași : Polirom, 2009.

342 p. : il. ; 24 cm - (Medicină tradițională).

ISBN 978-973-46-1331-1

III 20774; 615.83/E16


170 - Facilitatea neuroproprioceptivă în asistența kinetică : studii și cercetări / coordonatori : prof. univ. dr. Vasile Marcu, asist. univ. drd. Corina Matei. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2005.

245 p. : fig., tab. ; 29 cm.

ISBN 973-613-940-9

IV 8352; 615.8/F12


171 - GHERMAN, ION.

Medicină alternativă tradițională : ghid practic [cu un supliment de medicină alopată-știițifică] / Ion Gherman. - București : Vestala, 2001.

335 p. : tab. ; 20 cm - (Sănătatea familiei).

ISBN 973-9418-52-X

II 39206; 615.8/G45


172 - Ghid de nursing / coord. Lucreția Titircă. - Ed. a 7-a. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1 : Tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale. - 415 p. - ISBN 978-973-160-010-9

Vol. 2 : Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali. - 255 p. - ISBN 978-973-160-015-4

III 20916; 614.2/G47


173 - HAGĂU, NATALIA.

Bolnavul cardiac în chirurgia noncardiacă : probleme de anestezie și terapie intensivă / Natalia Hagău. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2003.

110 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 973-8385-84-9

III 20747; 617.5/H14


174 - Histologia organelor : curs pentru studenții anului II, Medicină generală / Marius Raica, Irina-Draga Căruntu, Ana MAria Cîmpean, ... - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2009 (Lito UMF).

261 p. ; 28 cm.

IV 8351; 611.018/H66


175 - HURJUI, ION.

Geriatrie selectivă / prof. dr. Ion (Jan) Hurjui. - Iași : Edict, 2009.

2 vol. : tab. ; 20 cm.

ISBN 973-86106-0-5.

Vol. 1 . - 299 p. - ISBN 973-86106-1-3

Vol. 2 . - 281 p. - ISBN 973-86106-2-1

II 39233; 616-053.9/H95


176 - HURJUI, ION.

Medicul familiei : terapie cognitivă / Ion Hurjui. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

372 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8422-03-5

III 20842; 61.089/H95


177 - MABBOUX, JEAN-RENE.

Să devenim supli / dr. Jean-Rene Mabboux, dr. Philippe Bouchend'Homme. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

190 p. : il., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-098-9

III 20836; 613.2/.3/M11


178 - Memomed 2010 / prof. doctor docent Dumitru Dobrescu, farm. pr. Victoria Subțirică, conf. dr. farm. primar Simona Negreș, medic primar Liliana Dobrescu, ... - Ed. a 16-a. - București : Minesan : Editura Universitară, 2010.

2 vol. : tab. ; 19 cm.

ISBN 978-973-749-804-5

Vol. 1 : Memorator de farmacologie. - 1086 p. - ISBN 978-973-88194-6-7

Vol. 2 : Ghid farmacoterapeutic : alopat și homeopat. - 286 p. - ISBN 978-973-88194-6-7

II 39217; 615/M57


179 - MEYEROWITZ, STEVE.

Germenii : mâncarea miraculoasă : ghid complet pentru germinarea semințelor / Steve Meyerowitz ; traducere de Cristina Ioniță. - București : Benefica, 2009.

253 p. : fig., tab. ; 20 cm - (Carte de sanătate).

ISBN 978-973-88804-2-9

II 39351; 613.2/M63


180 - MOCEAN, FLOAREA.

Copilul orfan biologic și social : aspecte de sănătate publică și pediatrie socială / Floarea Mocean. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2003.

221 p. : tab. ; 25 cm.

ISBN 973-693-006-8

III 20744; 616-053.2/M84


181 - MONTIGNAC, MICHEL.

Ciocolata / Michel Montignac ; traducere din limba franceză de Marie-Jeanne Vasiloiu. - București : Litera Internațional, 2010.

240 p. ; 20 cm - (Un Aliment pentru sănatatea ta).

20 de rețete savuroase cu ciocolată Montignac, create de Anne Nicol, maestru-cofetar p. 171-208.

ISBN 978-973-675-740-2

II 39349; 613.2/M88


182 - MONTIGNAC, MICHEL.

Uleiul de măsline / Michel Montignac ; traducere din limba franceză de Marie-Jeanne Vasiloiu. - București : Litera Internațional, 2010.

173 p. ; 20 cm - (Un Aliment pentru sănatatea ta).

ISBN 978-973-675-724-2

II 39353; 613.2/M88


183 - MONTIGNAC, MICHEL.

Vinul / Michel Montignac ; în colaboare cu dr. Hervé Robert ; traducere din limba franceză de Anca Calangiu. - București : Litera Internațional, 2010.

238 p. ; 20 cm - (Un Aliment pentru sănatatea ta).

ISBN 978-973-675-749-5

II 39350; 613.2/M88


184 - MÓZES, CAROL.

Tehnica îngrijirii bolnavului : cartea asistentului medical / Carol Mózes. - Ed. a 7-a. - București : Editura Medicală, 2009.

1246 p. : fotogr., des., sch. ; 25 cm.

ISBN 973-39-0320-5

III 20771; 616-08/M92


185 - NALAPAREDDY, PADMAVATHI DEVI.

Role of bid in liver injury following BDL and CCl4-induced liver damage : [dissertation] / M. Sc. Padmavathi Devi Nalapareddy ; primary referee prof. dr. S. Kubicka. - 2010(Hannover).

60 f. : fig., sch. ; 30 cm.

IV 8355; 616.36/N18


186 - NICODIN, ALEXANDRU.

Manual de chirurgie toracică pentru studenți / prof. univ. dr. Alexandru Nicodin, asist. univ. dr. Ovidiu Burlacu. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2009 (Lito U.M.F.T.).

94 p. ; 23 cm.

III 20736; 617.5/N59


187 - PERCIUN, RODICA.

Tratamentul diabetului zaharat : ghid practic / dr. Rodica Perciun. - București : Saeculum, 2009.

191 p. + 4 pl. color ; 20 cm.

ISBN 978-973-85868-7-9

II 39207; 616.3/P51


188 - POPESCU, ALINA.

Curs de urgențe medicale pentru specializarea moașe / Alina Popescu, Ioan Sporea. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2009 (Lito U.M.F.T.).

67 p. ; 23 cm.

III 20737; 616-083/P81


189 - Psychosomatic medicine : recent progress and current trends / ed. Dan L. Dumitrașcu. - Cluj-Napoca : "Iuliu Hațieganu" Universitary Publishing House, ©003.

[6], 270 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8385-62-8

II 39184; 616.89/P97


190 - PUIA, ION COSMIN.

Principii de chirurgie minim invazivă / Ion Cosmin Puia. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2003.

215 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-8385-65-2

III 20745; 617.5/P98


191 - ROBINSON, LYNN A.

Parapsihologie / Lynn A. Robinson, LaVonne Carlson-Finnerty ; ed. rev. de Katherine A. Gleason ; trad. de Anca-Elena Dumitru. - București : Curtea Veche, 2006.

350 p. : il. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-669-259-8

III 20810; 615.85/R62


192 - ROMAN, GABRIELA.

Diabetul zaharat și sarcina : îndrumar de practică medicală / Gabriela Roman, Nicolae Costin. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2005.

50 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-693-100-5

III 20742; 616.3/R69


193 - SĂRACI, GEORGE.

Sindroame pediatrice / George Săraci. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2005.

[vol.] ; 20cm.

Vol. 1. - 2005. - 343 p. : tab., sch. - ISBN 973-693-106-4

II 39182; 616-053.2/S23


194 - SÂMPELEAN, DOREL.

Metabolismul glucozei și aminoacizilor în bolile ficatului / Dorel Sâmpelean. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 2003.

212 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-8385-25-3

III 20743; 616.36/S21


195 - SCHWARCZ, JOE.

Mituri, fobii și adevăruri despre alimente : 66 constatări științifice care ne pot salva, prelungi și îmbunatăți viața / dr. Joe Schwarcz ; traducere și adaptare de Gabriela Sofia Martina. - House of Guides, 2009 (București).

367 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-513-093-7

II 39352; 613.2/S36


196 - SNYDERMAN, NANCY L.

Mituri medicale care te pot ucide : 101 adevăruri care ne pot salva prelungi și îmbunătăți viața / Nancy L. Snyderman. - București : House of Guides, 2008.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-513-049-4

III 20912; 61/S-64


197 - SUTZU, ALEXANDRU.

Alienatul în fața societății și a științei / Alexandru Sutzu ; îngrij. de Valentin Veron Toma. - București : Editura Academiei Române, 2009.

292 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-27-1836-0

III 20734; 616.8/S94


198 - TATU, ALIN LAURENȚIU.

Sinteze, notițe și atlas de dermato-venerologie : suport de curs pentru studenții Facultății de Medicină [din] Galați / dr. Alin Laurențiu Tatu ; ref. șt. dr. Alexandru Dumitrescu. - Galați : Zigotto, 2010.

131 p., [69] f. fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-606-8085-41-8

III 20759; 616.5/T27


199 - TEMES, ROBERTA.

Hipnoza / dr. Roberta Temes ; trad. de Anca-Elena Dumitru. - București : Curtea Veche, 2009.

358 p. : il. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-669-744-9

III 20911; 615.85/T15


200 - TITIRCĂ, LUCREȚIA.

Urgențele medico-chirurgicale : sinteze pentru asistenții medicali / Lucreția Titircă. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2009.

396 p. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0566-6

III 20915; 616-089.8/T65


201 - TOTOREAN, ALINA.

Fizioterapia în afecțiunile respiratorii : curs / ș.l. dr. Alina Totorean, prep. univ. dr. Cristina Cristea. - Timișoara : Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, 2009 (Lito U.M.F.T.).

76 p. : tab. ; 23 cm.

III 20739; 615.8/T78


202 - VENNELLS, DAVID F.

Inițiere în reflexologie : vindecare prin masarea punctelor de presiune ale piciorului / David F. Vennells ; traducere de Ioana Muntean. - Iași : Polirom, 2005.

244 p. : il. ; 20 cm - (Hexagon).

ISBN 973-681-792-X

II 39195; 615.821/V45


203 - VERBUȚĂ, ANETA.

Tehnologie farmaceutică : soluții farmaceutice de uz intern și / sau extern / Aneta Verbuță. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

423 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8422-42-6

II 39259; 615/V46


204 - WOLFE, FRANKIE AVALON.

Reflexoterapia / Frankie Avalon Wolfe ; trad. din lb. engleză de Andreea Rosemarie Lutic. - Ed. a 3-a. - București : Curtea Veche, 2009.

372 p. : il., fotogr. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-669-745-6

III 20910; 615.821/W81


205 - ZYCHLINSKI, DANIELA MÜLLER.

Promoter and 5'splice site interactions in retroviruses and retroviral vectors : [dissertation] / dipl. biol. Daniela Zychlinski, geb. Müller ; referent dr. med. C. Baum. - Hannover, 2009.

126 f. : fig., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8358; 616.98/Z99

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general


206 - HANGANU, ADRIAN CONSTANTIN.

Optimizarea dispozitivelor tehnologice cu acționare hidraulică / cercet. șt. III drd. ing. Adrian Constantin Hanganu. - Iași : Editura "Politehnium", 2007.

[vol.] : fig., tab. ; 24 cm - (Dispozitive tehnologice cu acționare hidraulică (DTAH)).

Vol. 2 . - 336 p. - ISBN 978-973-621-188-1

Vol. 3 / prof. univ. ing. Gheorghe Nagîț. - 314 p. - ISBN 978-973-621-185-0

III 20864; 62-82/H21

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


207 - PALIȚĂ, VALENTIN.

Combustibili : generatoare de abur : îndrumar de proiectare / Valentin Paliță, Adriana Foanene. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

133 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-332-4

III 20710; 620.9/P14


208 - POP, CECILIA.

Merceologie și expertiză merceologică / D. S. Ștef, Cecilia Pop. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

403 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-074-3

III 20774; 620.2/S81


209 - VALECA, ȘERBAN CONSTANTIN.

Risc și incertitudine în structura suportului de decizii manageriale / Șerban Constantin Valeca. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2002.

152 p. : fig., diagr. ; 23 cm.

III 20868; 620.4/V17

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


210 - DIACONESCU, EUGEN.

Automate programabile : aplicații / Eugen Diaconescu, Mihai Ionescu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2004.

154 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Inginerie).

ISBN 973-690-271-4

III 20858; 621.3/D36


211 - ENE, ALEXANDRU SORIN.

Tehnici de programare pentru electronică : lucrări de laborator / Alexandru Ene, Cosmin Știrbu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2001.

85 p. ; 25 cm.

ISBN 973-8212-20-0

III 20861; 621.38/E53


212 - HORTOPAN, GHEORGHE.

Aparate electrice de comutație / Gheorghe Hortopan. - București : Editura Tehnică, 1996-2000.

2 vol. ; 23 cm - (Universitaria).

ISBN 973-31-0535-X

Vol. 1 : Principii. - Ed. a 4-a, rev. și dez.. - 2000. - 462 p. - ISBN 973-31-1371-9

III 14359; 621.3/H82


213 - MUNTEANU, VALERIU.

Detecție și estimare în prelucrarea informației / Valeriu Munteanu. - Iași : Politehnium, 2010.

259 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-296-3

III 20709; 621.39/M95


214 - Procese și instalații energetice nepoluante / Iosif Olah, Cristea Pal, Lucian Mastacan... - Iași : Politehnium, 2009.

291 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-621-164-5

III 20717; 621.3/P93


215 - ȘTEFĂNESCU, SOFRONIE.

Semnale, circuite și sisteme : îndrumar de laborator / Sofronie Ștefănescu, Rodica MIhaela Teodorescu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2000.

[144] p. în paginație multiplă ; 24 cm.

ISBN 973-9450-95-4

III 20865; 621.39/S82

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


216 - DOBRESCU, ION.

Prelucrări prin deformare la rece a tablelor / Ion Dobrescu, Paul Popescu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2002.

150 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-690-012-6

III 20866; 621.98/D59


217 - Durabilitatea și fiabilitatea sistemelor mecanice : simpozion științific internațional : Târgu-Jiu, 20 - 21 iunie, 2008 / comitetul șt. : Gheorghe Amza, Liviu-Marius Cîrțînă, Nicolae Dumitru, ... - Tărgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2008.

433 p. : fig., diagr., sch. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-180-1

II 39160; 621.7/.9/D95


218 - LITVIN, FAYDOR L.

Geometria angrenajelor și teorie aplicată / Faydor L. Litvin, Alfonso Fuentes. - Cluj-Napoca : Dacia, 2009.

xxii, 1036 p. : fig. ; 25 cm.

ISBN 978-973-35-2458-8

III 20755; 621.83/L66


219 - MATEA, AURELIU N.

Mecanisme și organe de mașini : îndrumar pentru întocmirea referatelor de laborator / conf. dr. ing. Aureliu Matea, ing. Constantin Onescu, ing. Emanuel Radu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2000.

88 p. : fig., tab. ; 23 cm.

III 20730; 621.8/M47


220 - New trends in mechanisms / eds. Simona-Mariana Crețu, Nicolae Dumitru. - Greifswald : Academica, 2008.

224, [8] p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-940237-10-1

III 20698; 621.83/N56


221 - The Third National Seminar on Mechanisms : Craiova, September 10 - 11, 2008 : abstracts / ed. S. M. Crețu. - Craiova : Sitech, 2008.

81 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-530-004-0

III 20708; 621.83/T56


222 - The Third National Seminar on Mechanisms : Craiova, September 10 - 11, 2008 : proceedings / eds. S. M. Crețu, C. P. Copilusi, I. D. Geonea. - Craiova : Sitech, 2008.

581 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-746-910-6

III 20706; 621.83/T56

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat


223 - The 5th International Conference ILUMINAT 2009 : 20 February, Cluj-Napoca : proceedings / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul de Ingineria Iluminatului. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2009.

[222] p. : fig., diagr., tab., fotogr. ; 30 cm.

ISBN 978-973-713-232-1

IV 8360; 628.9/F49


224 - Eficiența energetică în iluminatul rezidențial / prof. dr. Florin-Radu Pop, conf. dr. Dorin Beu, drd. Călin Ciugudeanu, Florin-Mircea Pop, Vasile Rusu. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2008.

70 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-973-713-228-4

II 39272; 628.97/E20

TOP

629.5 Tehnică navală


225 - Advanced ship design techniques : Conference Papers, September 5-21, 1978, Newcastle upon Tyne, UK. - Newcastle upon Tyne : University of Newcastle upon Tyne, 1978.

9 vol. : fig., tab. ; 31 cm.

Vol. 1 : Ship design economics. - 295 p.

Vol. 2 : Computer aided ship design. - 340 p.

Vol. 3 : Optimization in ship design. - 340 p.

Vol. 4 : Wake and propeller design. - 220 p.

Vol. 5 : Aft end design, propellers and vibration. - 125 p.

Vol. 6 : Speed performance at sea. - 200 p.

Vol. 7 : Load actions on ship structures. - 200 p.

Vol. 8 : Structural response. - 360 p.

Vol. 9 : Structural design. - 220 p.

V 256; 629.5/A23


226 - Advanced ship power plant design and operation : fifth WEGEMT graduate school : Technical University of Berlin, 24th August to 4th September 1981, University of Trieste, 7th to 11th September 1981 : [proceedings] / West European Graduate Education Marine Technology. - [1981].

765 p. ; 32 cm.

V 253; 629.5/A23


227 - BUXTON, I. L.

Cargo access equipment for merchant ships / I. L. Buxton, R. P. Daggitt, J. King. - London : E & FN Spon, 1978.

366 p. : fotogr., fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-419-11490-4

III 20873; 629.5/B98


228 - Design techniques for advanced marine vehicles and high speed displacement ships : thirteenth WEGEMT graduate school : Delft University of Technology, 23rd October - 1st November 1989 : [proceedings] / West European Graduate Education Marine Technology. - [1989].

[880] p. ; 32 cm.

V 254; 629.5/D34


229 - Discussions and brain wave session : 6th Lips Propeller Symposium : Drunen, The Netherlands, 14 - 15 - 16 May 1986. - [1986].

[136] p. în paginație multiplă ; 30 cm.

V 260; 629.5/D53


230 - ERICHSEN, STIAN.

Handbook in marine design / Stian Erichsen, Arild Jaeger. - preliminary ed. (May '86) for comments only. - Trondheim : Marine Technological Center, [1986].

XII, 288 p. ; 24 cm.

III 20876; 629.5/E67


231 - ERICHSEN, STIAN.

Management of marine design / Stian Erichsen. - London : Butterworths, 1989.

239 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 0-408-03237-5

III 20871; 629.5/E67


232 - Fast ship propulsion plants : Genova, May 22nd 2000 / ed. by Dario Boote. - London : Wegemt, [2000].

X, [500] p. ; 29 cm.

ISBN 1-900-453-10-X

IV 8371; 629.5/F25


233 - FAST'93 : second International Conference on Fast Sea Transportation : Yokohama, Japan, December 13 - 16, 1993 / eds. K. Sugai, H. Miyata, S. Kubo, H. Yamato. - Tokyo : The Society of Naval Architects of Japan, ©993.

2 vol. ; 26 cm.

ISBN 4-930966-00-0

Vol. 1. - 14, 962 p., [4] p.

Vol. 2. - 14, p. 963-1697, [4] p.

III 20877; 629.5/F25


234 - FAST'95 : third International Conference on Fast Sea Transportation : Lübeck-Travemünde, Germany, September 25 - 27, 1995 / ed. C. F. L. Kruppa. - Berlin ; Hamburg : Schiffbautechnische Gesellschaft, ©995.

2 vol. ; 24 cm.

Vol. 1. - XV, 639 p., [5] p.

Vol. 2. - XIV, p. 641-1401, [5] p.

III 20878; 629.5/F25


235 - GALLIN, CONSTANTIN.

Bestimmung der Einflüsse von Ertwurfsund Reederei-Kenngrößn auf die Wirtschaftlichkeit eines Schiffes unter Einsatz elektronischer Rechenanlagen : dissertation / Constantin Gallin. - [Hamburg], 1967.

2 vol. ; 30 cm.

Bd. 1. - 321 f. - Verso file alb.

Bd. 2. - V, 163 f. - Verso file alb.

IV 8372; 629.5/G16


236 - GALLIN, CONSTANTIN.

Podded drives : benefits and costs in Ro-Ro applications / Constantin Gallin, Chris van Hooren, Reinhold Reuter. - [1999].

[79] f. : fig., tab. ; 32 cm.

V 258; 629.5/G16


237 - GALLIN, CONSTANTIN.

The Potential of four-stroke Diesel engines in correct ship design : Simposium, November 1984, Hongkong / prof. dr. ing. C. Gallin. - Hongkong : [s.n.], 1984.

55 f. ; 30 cm.

V 259; 629.5/G15


238 - GALLIN, CONSTANTIN.

Ships and their propulsion systems : developments in power transmission / Prof. Dr. Ing. C. Gallin, Prof. Dr. Ing. H. Hiersig and O. Heiderich

419 p. : fig., diagr. ; 30 cm.

ISBN 3-9800624-0-6

IV 8364; 629.5/G16


239 - GEISLER, OTTO.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit großr und schneller Handelsschiffe : Ergebnisse aus dem Sonderforschungsbereich "Schiffstechnik und Schiffbau" / Hrsg. von Otto Geisler und Harald Keil. - Weinheim ; Basel ; Cambridge : VCH Verlagsgesellschaft, ©989.

XII, 457 p. : fig., diagr., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 3-527-27710-2

III 20874; 629.5/S53


240 - HARVALD, SVEND AAGE.

Resistance and propulsion of ships / Svend Aage Harvald. - New York : John Wiley & Sons, 1983.

353 p. : fig., tab. ; 29 cm - (Ocean Engineering).

ISBN 0-471-06353-3

IV 8367; 629.5/H33


241 - KUO, CHENGI.

Computer applications in ship technology / Chengi Kuo. - London : Heyden & Son Ltd, 1977.

140 : fig. ; 24 cm - (Heyden International Topics in Science).

ISBN 0-85501-227-7

III 20875; 629.5/K92


242 - The Motor Ship Marine Propulsion Conference 2001, 22nd & 23rd March, London, UK : proceedings / conference chairman : prof. emerit Constantin Gallin. - London : [s.n.], 2001.

2 vol. ; fig., tab. ; 30 cm.

Vol. 1. - 147 p.

Vol. 2. - p. 149-265.

IV 8370; 629.5/M52


243 - The Motor Ship Propulsion Conference 1999, 23rd March, Athens, Greece : proceedings / conference chairman : Paul Doughy. - Athens : [s.n.], 1999.

330 p. : fig., tab. ; 30 cm.

IV 8369; 629.5/M52


244 - OOSTERVELD, MARINUS WILLEM CORNELIS.

Wake adapted ducted propellers : dissertation / Marinus Willem Cornelis Oosterveld ; coordonator științific : prof. dr. J. D. Van Manen. - Amsterdam : Veenman & Zonen, 1970.

130 p. : fig., tab. ; 25 cm.

III 20879; 629.5/O-60


245 - RINA International Symposium on waterjet propulsion : latest developments. Regus Conference Centre, London, 1 & 2 December, 1994 : papers. - London : The Royal Institution of Naval Architects, 1994.

pag. multipl. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 8368; 629.5/I-58


246 - SCHNEEKLUTH, HERBERT.

Innovationen im Schiffbau und Bemühungen dazu 1950 - 1990 / Herbert Schneekluth. Aachen : Fotodruck J. Mainz.

IV, 154 p. : fig. ; 21 cm.

II 39271; 629.5/S34


247 - SCHNEEKLUTH, HERBERT.

Ship design for efficiency and economy / H. Schneekluth. - London : Butterworths, 1987.

266 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Marine Engineering).

ISBN 0-408-02790-8

II 20872; 629.5/S-34


248 - Ship design and construction / ed. Robert Taggart. - New York : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1980.

XIV, 738 p. ; 28 cm.

ISBN 0-9603048-0-0

IV 8362; 629.5/S52


249 - Ship design for fuel economy : Conference Papers, 1983, August 29th-September 5th, Gothenburg, Sweden. - Gothenburg : University of Gothenburg, 1983.

3 vol. : fig., tab. ; 32 cm.

Vol. 1 : Resistance and propulsion. - 468 p.

Vol. 2 : Propulsion machinery. - p. 469-715 .

Vol. 3 : Design and operation. - p. 716-1030.

V 252; 629.5/S52


250 - Ships for coastal and inland waters : design, building, operation, Duisburg, 5-15 September, 1994 : [proceedings] / Institute of Ship Technology Duisburg (ISD) ; editor Klaus W. Wietasch . - Duisburg, Germany : Universität Duisburg, 1994.

2 vol. : fig., tab., il. ; 30 cm.

Vol. 1. - 317 p.

Vol. 2. - 501 p.

V 257; 629.5/S52


251 - SIMIONOV, MIHAI.

Instalații de propulsie navale / Mihai Simionov. - Galați : Galați University Press, 2009.

221 p. ; 24 cm.

ISBN 973-606-8008-48-6

III 20754; 629.5/S57


252 - SNAME annual meeting technical sessions : October 2 -4, 1996, The Marriot Marquis, New York City : preprints / The Society of Naval Architects and Marine Engineers. - Jersey City, NJ : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, ©996.

vi, [406] p. ; 27 cm.

IV 8365; 629.5/S64


253 - Thirteenth Ship Technology and Research (STAR) Symposium. 3rd International Marine Systems Design Conference (IMSDC) : proceedings, June 8-10, 1988, Pittsburgh, Pennsylvania / held in conjunction with the SNAME Spring Meeting hosted by the Great Lakes and Great Rivers Section. - Pittsburgh, Pennsylvania : The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1988.

342 p. : fig., tab. ; 29 cm.

IV 8366; 629.5/T56


254 - VAN DER LAAN, MARKUS.

Environmental tanker design [thesis] / Markus Van Der Laan ; conducător științific : prof. dr. ing. Constantin Gallin. - Rotterdam : Delft University Press, 1997.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 90-370-1059-9

Vol. 1. - 240 p.

Vol. 2 : Appendices. - 122 p.

III 20880; 629.5/V24

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


255 - Operational factors influencing the design of fishing gears : Conference Papers, May, 1982, Madrid. - Madrid : Polytechnical University of Madrid : Instituto Español de Oceanografia, 1982.

2 vol. : fig., tab. ; 32 cm.

Vol. 1. - 461 p.

Vol. 2 : The fishing resources.

V 255; 639.2/O-61


256 - PETRESCU-MAG, IOAN VALENTIN.

Cercetări privind posibilitățile de dirijare a reproducției în vederea modificării raportului dintre sexe la varietățile speciei Lebistes Reticulata (Poecilia Reticulata) = Research concerning possibilities of reproduction conducting for sex control in the varieties of Lebistes reticulata (Poecilia Reticulata) / Ion Valentin Petrecu-Mag. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2007.

128 p. : tab., fig., il. color ; 30 cm.

ISBN 978-973-744-095-2

IV 8362; 639.2/.5/P57

TOP

65 Management


257 - ANDONE, IOAN I.

Modelarea afacerii : întreprindere - procese - reguli / Ioan I. Andone (autor și coordonator), Mikel Vergara, Vasile-Daniel W. Păvăloaia. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

328 p. : tab., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-070-5

III 20799; 658.5/A51


258 - COLASSE, BERNARD.

Analiza financiară a întreprinderii / Bernard Colasse ; traducere de Neculai Tabără. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

212 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973-168-045-3

II 39262; 658.1/C62


259 - DUMITRESCU, VADIM.

Managementul : provocări umane / Vadim Dumitrescu. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

190 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-168-036-1

II 39212; 65.012.4/V89


260 - IAȚCO, CONSTANTIN.

Managementul proiectelor / Constantin Iațco, Stejărel Brezuleanu. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

151 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-88-2

III 20794; 65.012.2/I-11


261 - PELL, ARTHUR R.

Managementul resurselor umane / Dr. Arthur R. Pell ; trad. din lb. engleză de Anca Novac. - Ed. a 2-a. - București : Curtea Veche, 2008.

430 p. : il. ; 24 cm - (The Complete Idiot's Guide).

ISBN 978-973-669-679-4

III 20909; 658.3/P49


262 - POP, CECILIA.

Management și dezvoltare / Cecilia Pop, Viorel Pop. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

292 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-52-3

III 20800; 65/P78


263 - POP, CECILIA.

Managementul calității / Cecilia Pop. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

340 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-023-1

III 20793; 658.5/P78


264 - POPA, VIRGIL.

Supply chain management in consumer goods industry & retail : Fundamental elements / Virgil Popa. - Târgoviște : Valahia University Press, 2009.

551 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1955-42-1

III 20723; 65.012.4/P79


265 - Relații publice : strategii și tactici / Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee ; ed. îngrijită, notă asupra ediției, cuv. înainte și traducere coordonată de Ion Vaciu și Roxana Onea ; trad. de Ion Vaciu, Roxana Onea, Sanda Aronescu, Mihaela-Ana Băbău, Gabriela Cârstea, Alina Gruia, Felicia Ienculescu-Popovici, ... - București : Curtea Veche, 2009.

XXXIV, 590 p. I il., tab., diagr., fotogr. ; 26 cm + 1 CD.

ISBN 978-973-669-776-0

III 20862; 659.4/R43


266 - ȘIȘCAN, ZORINA.

Fundamentarea de noi abordări metodologice ale managementului strategic și cros-cultural în contextul megatendințelor socio-economice / Zorina Șișcan ; redactor științific : prof. univ. dr. hab. Ala Cotelnic. - Chișinău : Academia de Studii Economice din Moldova, 2009.

351 p. : fig., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-9975-75-470-5

II 39268; 65/S61

TOP

657 Contabilitate


267 - BOGDAN, ANDRONIC.

Complexitatea cunoștințelor despre good will / prof. univ. dr. Andronic Bogdan, prof. univ. dr. Petre Jica. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

134 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8900-95-0

II 39261; 657.4/B64


268 - COLASSE, BERNARD.

Fundamentele contabilității / Bernard Colasse ; traducere de Neculai Tabără. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

192 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-168-040-8

II 39263; 657/C62


269 - DEACONU, ADELA.

Valoarea justă : concept contabil / Adela Deaconu ; ref. șt. prof. univ. dr. Niculae Feleagă. - București : Editura Economică, 2009.

355 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-709-471-1

III 20769; 657.4/.9/D26


270 - Guvernanța corporativă și auditul intern / Marcel Ghiță, Constantin Iațco, Carmen Olguța Brezuleanu, Marius Vorniceanu. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

832 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-019-4

III 20849; 657.6/G98


271 - HOROMNEA, EMIL.

Fundamentele științifice ale contabilității : doctrină, concepte, lexicon / Emil Horomnea. - Ed. a 2-a rev. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

394 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-090-3

III 20844; 657/H81


272 - IAȚCO, CONSTANTIN.

Modernizarea controlului financiar / dr. Constantin Iațco. - Iași : Tipo Moldova, 2007.

180 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-92-9

III 20848; 657.6/I-30


273 - TABĂRĂ, NECULAI.

Contabilitate internațională / Neculai Tabără, Emil Horomnea, Mirela Cristina Mircea ; pref. Bernard Colasse. - Ed. a 2-a. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

579 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-168-051-4

III 20770; 657.4/T11


274 - TABĂRĂ, NECULAI.

Contabilitate națională : concepte, sisteme, modele / Neculai Tabără. - Iași : Tipo Moldova, 2008.

294 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8900-96-7

III 20847; 657/T11


275 - TABĂRĂ, NECULAI.

Contabilitate și control de gestiune : studii și cercetări / Neculai Tabără. - Iași : Tipo Moldova, 2005.

266 p. ; 24 cm - (Economie).

ISBN 973-8422-75-2

III 20843; 657.4/T11

TOP

663/664 Industrie alimentară


276 - POP, CECILIA.

Managementul calității alimentelor / Cecilia Pop, Ducu Ștef, Mircea Pop. - Iași : Edict, 2009.

2 vol. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7699-39-8

Vol. 1 . - 317 p. - ISBN 978-973-7699-40-4

Vol. 2 . - 327 p. - ISBN 978-973-7699-41-1

III 20803; 663/664/P78


277 - POP, CECILIA.

Merceologia produselor alimentare / Cecilia Pop, Ioan Mircea Pop. - Iași : Edict, 2006.

383 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-7699-15-7

III 20834; 663/664/P78


278 - Vinurile lumii / consultant Susan Keevil. - București : Litera Internațional, 2010.

688 p. : fotogr. color ; 25 cm - (Enciclopedii pentru toți).

ISBN 978-973-675-526-2

III 20788; 663.2/V64

TOP

67/68 Diverse industrii și meserii


279 - YANG, XIN.

Transport prosess of fuel components through elastomer micro - and nano - composites : dissertation / Xin Yang. - Hannover : Universität Hannover, 2010.

153 p. : fig.,tab. ; 21 cm.

ISBN 978-3-8322-8904-1

II 39265; 678/Y18

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


280 - BELOIU, ROBERT.

Automatizări / Robert Beloiu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2005.

173 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-690-382-6

III 20860; 681.5/B42


281 - MASTACAN, LUCIAN.

Sisteme de reglare cu logică fuzzy / Lucian Mastacan. - Iași : Politehnium, 2006.

vi, 250 p. : fig. ; 25 cm.

ISBN 978-973-621-137-9

III 20719; 681.5/M45


282 - POBORONIUC, MARIAN-SILVIU.

Elemente de programare și control a neuroprotezelor / Marian-Silviu Poboroniuc. - Iași : Casa de Editură Venus, 2006.

iii, 171 p. : fig., fotogr. ; 25 cm.

ISBN 978-973-756-036-0

III 20715; 681.51/P73

TOP

69 Lucrări de construcții


283 - ȘERBĂNOIU, ION.

Organizarea execuției lucrărilor de instalații / prof. dr. ing. Ion Șerbănoiu, s. l. dr. ing. Adrian Șerbănoiu, s. l. dr. ing. Cătălin Onuțu. - Iași, 2010.

II, 200 p. multigr. : fig. ; 24 cm - (Management în construcții).

III 20707; 696/697/S47

TOP

7 ARTĂ. SPORT


284 - Salonul de iarnă al medicilor : 1966 - 2009 [album] / cuv. în. prof. dr. Constantin Ciuce ; red. dr. Laura Poantă. - Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință, 2009.

171 p. : reprod. color ; 26 cm.

ISBN 978-973-133-622-0

III 20727; 73/77/S17

TOP

72 Arhitectură


285 - Athosul : grădina Maicii Domnului / text și foto Gerhhard Trumler ; trad. Eduard Florin Tudor. - [București] : Fundația Centrul Cultural Panellinion, 2010.

252 p. ; 24 cm.

ISBN 978-960-500-448-4

III 20753; 726.5/A91


286 - BARAN, IRINA.

Architectural and urban planning elements / Irina Baran. - Iași : Editura Societății Academice "Matei-Teiu Botez", 2009.

269 p. ; 24 cm - (Arhitectură și urbanism).

ISBN 978-973-8955-69-1

III 20701; 726/B28

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


287 - CIOFU, FLORIN.

Design industrial / Florin Ciofu ; ref. șt. prof. univ. dr. ing. Liliana Luca, prof. univ. dr. ing. Cătălin Iancu. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2009.

186 p. : il., fig., fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-253-2

III 20699; 744/749/C52


288 - Raoul Dufy, le fiancé du Havre / texte Etric Baudet ; préface Fanny Guillon-Laffaille. - Eric Baudet, ©003.

166 p. : reprod. ; 25 x 30 cm.

ISBN 2-951-7542-1-3 ISBN 978-2-951-7542-1-8

III 20758; 75/R24

TOP

78 Muzică


289 - ASHWORTH, STEVE.

Învață să cânți la clape : ghidul începătorului, pentru pian și toate instrumentele electronice cu claviatură / Steve Ashworth . - București : Teora, 2008.

256 : il., n. muz. ; 20 cm + 1 CD cu piste ajutătoare.

ISBN 978-1-59496-733-7

II 39346; 78/A86


290 - PETRIC, GABRIEL.

Manual de chitară / Gabriel Petric. - București : Teora, 2007.

63 p. : diagr., n. muz. ; 24 cm.

ISBN 978-973-601-057-6

III 20906; 78/P58


291 - SCOTT, JUSTIN.

Învață să cânți la tobe : ghidul începătorului / Justin Scott ; traducere de Gabriel Tudorie. - București : Teora, 2008.

265 p. : il., fotogr., n. muz. ; 20 cm + 1 CD-ROM cu piste ajutătoare.

ISBN 978-1-59496-732-0

II 39347; 78/S38

TOP

796 Educație fizică și sport


292 - BENEDEK, FLORIAN.

Echipamente, instalații și aparatură în cultura fizică / Florian Benedek. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2008.

147 p. : il., fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-307-9

III 20732; 796/B44


293 - BÎCĂ, MONICA-DELIA.

Teoria și didactica educației fizice și sportului / Monica-Delia Bîcă. - Târgu-Jiu : Editura "Academica Brâncuși" Târgu-Jiu, 2009.

201 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-263-1

III 20721; 796/B52


294 - CREȚU, MARIAN.

Biomecanica giganticii înapoi la paralele inegale / Marian Crețu, Ion Iorga Simăn, Mircea Bărbuceanu. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2004.

79 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 973-690-208-0

III 20870; 796.4/C85


295 - DURBĂCEA-BOLOVAN, MARIAN.

Activități motrice pentru timpul liber / Marian Durbăcea-Bolovan. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuși, 2009.

229 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-268-6

II 39174; 796.5/D95


296 - DURBĂCEA-BOLOVAN, MARIAN.

Educația fizică și sportul adaptat la persoanele cu nevoi speciale / Marian Durbăcea-Bolovan. - Târgu-Jiu : Editura "Academica Brâncuși" Târgu-Jiu, 2009.

357 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-144-267-9

II 39176; 796/D95


297 - International Scientific Conference : Scientific Research in Sports and Physical Education Component of Human and Social Progress / coord. Alexandru Păcuraru. - Galați : Galați University Press, 2010.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 987-606-8008-70-7

III 20760; 796/I-58


298 - LARIONESCU, VIRGIL.

Volei : îndrumar practico-metodic / Virgil Larionescu. - Suceava : Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, 2010.

119 p. : tab., sch. ; 20 cm.

ISBN 978-973-666-322-2

II 39175; 796/L22


299 - LEUCIUC, FLORIN VALENTIN.

Musculație / Florin Valentin Leuciuc. - Suceava : Universitatea din Suceava, 2010.

174 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-329-1

III 20726; 796/L54


300 - PATAC, LUANA.

Sărituri în apă / Luana Patac. - Cluj-Napoca : Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, 2007 (U.M.F. Cluj-Napoca).

48 p. : des. ; 30 cm - (Studentul și autoeducația fizică ; 6).

IV 8348; 796/P43


301 - Studii și cercetări privind evaluarea în cultură fizică și sport / coordonatori : prof. univ. dr. Vasile Marcu, lect. univ. drd. Mircea Chiriac. - Oradea : Editura Universității din Oradea, 2009.

444 p. : il., tab., sch. ; 24 cm.

ISBN 973-813-987-5

III 20722; 796/S93

TOP

81 Lingvistică


302 - AMĂLINEI, NECULAI.

Limba japoneză : simplu și eficient / Neculai Amălinei. - Ed. a 5-a, rev. și adăug. - Iași : Polirom, 2009.

272 p. : fig. ; 23 cm + 1 CD.

ISBN 978-973-46-1406-6

III 20831; 811.521/A45


303 - BRÂNCUȘ, GRIGORE.

Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române / Grigore Brâncuș. - București : Dacia, 2009.

199 p. ; 24 cm - (Substrat ; 1).

ISBN 978-606-92035-6-9

III 20780; 811.135.1.0/B78


304 - COȘER, CORNELIA.

Developing competence in English : intensive English practice / Cornelia Coșer, Rodica Vulcănescu. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - Iași : Polirom, 2010.

375 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-1587-2

III 20819; 811.111/C73


305 - RUSU, I. I.

Elemente autohtone în limba română : substratul comun româno-albanez / I.I. Rusu. - București : Dacia, 2010.

330 p. ; 24 cm - (Substrat ; 3).

ISBN 978-606-92296-4-4

III 20783; 811.135.1/R96


306 - RUSU, I. I.

Limba traco-dacilor / I.I. Rusu. - București : Dacia, 2009.

233 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92035-8-3

III 20784; 811.135.1.0/R96


307 - SĂLĂVĂSTRU, CONSTANTIN.

Arta dezbaterilor publice / Constantin Sălăvăstru. - București : Tritonic, 2009.

429 p. ; 24 cm - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-314-8

III 20841; 811.135'1.42/S16


308 - SPALDING, BAIRD T.

Viețile maeștrilor / Baird T. Spalding ; trad. și notă introductivă de Ilie Iliescu. - București : Editura Herald, 2009.

350 p. ; 22 cm.

ISBN 978-973-111-130-8

II 39257; 811.111-97/S72

TOP

82 Literatură


309 - AGACHE, CATINCA.

Literatură română în țările vecine 1945-2000 : Basarabia (Republica Moldova), nordul Bucovinei (Ucraina), Banatul iugoslav-Voivodina (Serbia), Ungaria / Catinca Agache. - Iași : Princeps Edit, 2005.

487 p. ; 24 cm.

ISBN 973-7730-66-8

III 20817; 821.135.1.09/A26


310 - Antologia sanscrită / traduceri libere de George Coșbuc ; pref. și selecție de texte critice de Daniel Corbu. - Iași : Princeps Edit, 2007.

249 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-1783-03-1

III 20816; 821.211-1/A62


311 - BHOSE, AMITA.

Eminescu și India / Amita Bhose ; pref. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. - București : Cununi de stele, 2009.

199 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92044-3-6

II 39229; 821.135.1.09/B51


312 - BHOSE, AMITA.

Eminescu și limba sanscrită / Amita Bhose. - București : Cununi de stele, 2010.

95 p. ; 20 cm - (Amita Bhose).

ISBN 978-606-92044-7-4

II 39228; 821.135.1.09/B51


313 - BHOSE, AMITA.

Proza literară a lui Eminescu și gândirea indiană / Amita Bhose. - București : Cununi de stele, 2010.

111 p. ; 14 cm - (Amita Bhose).

ISBN 978-606-92044-6-7

I 4324; 821.135.1.09/B51


314 - BOLOGA, VALERIU LUCIAN.

Restituiri / Valeriu Lucian Bologa. - Cluj Napoca : Editura Medicală Iuliu Hațieganu, 2009.

280 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-693-341-7

III 20696; 821.135.1/B66


315 - CARAGIALE, ION LUCA.

Teatru / I. L. Caragiale ; ed. îngrijită și cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hărlav ; prefață de Eugen Simion. - București : Univers Enciclopedic, [s. a.].

2 vol. ; 21 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-637-043-7

Vol. 1. - LVIII, 339 p. - ISBN 973-637-044-5

Vol. 2. - 381 p.

II 39190; 821.135.1-2/C23


316 - CHANDIDAS.

Radha și Krișna / Chandidas ; trad. Amita Bhose. - București : Cununi de stele, 2009.

196 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92044-1-2

II 39230; 821.214.32-32/C38


317 - DELAVRANCEA, BARBU ȘTEFĂNESCU.

Teatru : Apus de soare ; Viforul ; Luceafărul / Barbu Delavrancea. - București : Cartex 2000, 2008.

206 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-104-164-3

II 39340; 821.135.1/D28


318 - Dialoguri cu Amita Bhose : Eminescu este magnetul care mă atrage în România / cuv. în. Carmen Mușat Coman. - București : Cununi de stele, 2010.

127 p. ; 20 cm - (Amita Bhose).

ISBN 978-606-92044-8-1

II 39231; 821.135.1.09/D36


319 - Din literatura veche a Bihorului : un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți / ed. Constantin Mălinaș. - Oradea : Primus, 2009.

144 p. ; 20 cm - (Biblioteca scriitorilor bihoreni ; 3).

ISBN 978-973-1975-23-8

II 39177; 821.135.1.09/D47


320 - EMINESCU, MIHAI.

Poezii / Mihai Eminescu ; ediție îngrijită de D. Vatamaniuc ; prefață de Eugen Simion. - București : Univers Enciclopedic, [s. a.].

2 vol. ; 21 cm - (Scriitori români).

ISBN 973-637-037-2

Vol. 2. - 444 p. - ISBN 973-637-039-9

II 39189; 821.135.1-1/E48


321 - GALACTION, GALA [PSEUD.].

Jurnal 1947 - 1952 : pagini inedite cenzurate / Gala Galaction ; ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. - București : Vestala, 2007.

272 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 978-973-120-018-7

II 39205; 821.135.1-94/G15


322 - IVLAMPIE, IVAN.

Omul tranziției : exerciții de eshatologie / Ivan Ivlampie. - Galați : Editura Axis Libri, 2010.

159 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92191-5-7

II 39170; 821.135.1/I-95


323 - MIRON, EUGEN E.

Suntem pentru schimbări sau ca darviniști și economiști vom părăsi planeta aceasta / Eugen G. Miron. - Suceava : Editura George Tofan, 2009.

51 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1862-76-7

II 39161; 821.135.1/M78


324 - Opt + unu pentru Europa = Eight + one for Europe / trad. Petru Iamandi. - Galați : Antares, 2009.

231 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1952-04-8

II 39172; 821.135.1-1/O-68


325 - Proceedings of the International Conference "Challenges in language, literature and arts at the beginning of the 21st century" / editor-in-chief Ileana Voichița Ghemeș ; eds. Rodica Pioariu, Rodica Chira, Crina Herțeg, Aura Cibian ; [cuv. de întâmpinare conf. univ. dr. Rodica-Gabriela Chira]. - Alba Iulia : Aeternitas, 2009.

2 vol. ; 25 cm.

Vol. 1 : Germanic languages. - 2009. - 249 p. - ISBN 978-973-1890-35-7

Vol. 2 : Romance languages. - 2009. - 215 p. - ISBN 978-973-1890-39-5

III 20694; 82.09/P93


326 - PURIC, DAN.

Cine suntem / Dan Puric. - București : Platytera, 2008.

174 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1873-03-9

II 39198; 821.135.1-2/P98


327 - PURIC, DAN.

Despre Omul Frumos / Dan Puric ; îngrij. de Dan Ciachir. - București : DP Publication Ltd., 2009.

175 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-0-06382-0

II 39197; 821.135.1-2/P98


328 - SOLTAN, PETRU.

Transnistria, lacrima mea / Petru Soltan. - Chișinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2006.

218 p. ; 19 cm.

ISBN 978-9975-75-082-0

II 39267; 821.135.1/S67


329 - Texistențe / red. Petre Rău. Galați : Fundația Culturală Antares, 2009.

320 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1952-03-1

II 39171; 821.135.1.09/T32


330 - VIERU, GRIGORE.

Taina care mă apără : opera poetică / Grigore Vieru ; ediție relaizata de Grigore Vieru și Daniel Corbu ; itinerar biografic și bibliografie de Daniel Corbu ; prefață de Mihai Cimpoi ; postfața de Theodor Codreanu. - Ed. crit. - Iași : Princeps Edit, 2008.

682 p. : fotogr. ; 23 cm - (Ediții critice).

ISBN 978-973-1783-61-1

III 20306; 821.135.1.09/V57


331 - VOICULESCU, VASILE.

Nuvele și povestiri / V. Voiculescu ; prefață și tabel cronologic de Roxana Sorescu. - București : Cartex 2000, 2008.

206 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-104-159-9

II 39355; 821.135.1/V83


332 - VOICULESCU, VASILE.

Poezii / Vasile Voiculescu ; prefață și tabel cronologic de Roxana Sorescu. - București : Cartex 2000, 2008.

223 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-104-161-2

II 39357; 821.135.1/V83


333 - VOICULESCU, VASILE.

Zahei orbul / V. Voiculescu ; prefață și tabel cronologic de Roxana Sorescu. - București : Cartex 2000, 2008.

176 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-104-160-5

II 39356; 821.135.1/V83


334 - WELLS, STANLEY.

Shakespeare pentru eternitate / Stanley Wells ; traducere de Ioana Grojdea ; ediție coordonată și îngrijită de prof. dr. Anca Irina Ionescu. - Craiova : Lider, 2008.

355 p. : fotogr., il. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-629-171-5

III 20809; 821.111 SHAK/W50

TOP

91 Geografie


335 - BUCUREȘTEANU, MARIA.

Bazinul hidrografic Prut : diagnosticul stării ecologice a resurselor naturale de apă / Maria Bucureșteanu, Maria Rădoane, Gabriela Popescu Teodosiu. - Suceava : Editura Universității din Suceava, 2008.

260 p.: tab., il., h. ; 24 cm.

ISBN 978-973-666-289-8

III 20718; 911.3/B87


336 - MIU, FLORENTINA.

Geografie umană : geografia polulației, geografia așezărilor umane, geografia resurselor energetice : note de curs / Florentina Miu, Smaranda Simoni. - Pitești : Editura Universității din Pitești, 2005.

219 p. : il., tab., h. ; 24 cm - (Economie).

ISBN 973-690-438-5

III 20867; 911.3/M82


337 - MURĂTOREANU, GEORGE.

Munții Leaota : studiu de geomorfologie / George Murătoreanu. - Târgoviste : Editura Transversal, 2009.

182 p. : il., h., tab. ; 24 cm - (Geographica).

ISBN 978-973-7798-90-9

III 20729; 911.2/M96

TOP

93/94 Istorie


338 - MASSON-OURSEL, P.

India antică și civilizația indiană / P. Masson-Oursel, H. de Willman-Grabowska, Philippe Stern ; traducere din limba franceză de Walter Fotescu. - București : Editura Herald, 2006.

447 p. : il., + 16 pl. ; 22 cm - (Cultură și civilizație).

ISBN 973-7970-30-6

II 39250; 94(34)/M45


339 - PĂLTĂNEA, PAUL.

Istoria orașului Galați de la origini până la 1918 / Paul Păltănea ; ediție coordonată de pr. Eugen Drăgoi. - Ed. a 2-a. - Galați : Partener, 2008 (Don-Star).

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-88713-4-2

Vol. 1. - 456 p.

Vol. 2. - 477 p. + 1 h. - Glosar p. 395-409.

III 20764; 94(498)/P16


340 - POPA-LISSEANU, GHEORGHE.

Dacia în autorii clasici / G. Popa-Lisseanu ; ediție îngrijită și prefață de I. Oprișan. - București : Vestala, 2007.

415 p. ; 20 cm - (Documente revelatorii).

ISBN 978-973-120-021-7

II 39202; 94(398.2)/P79

TOP