Titluri noi intrate în bibliotecă – iunie-august 2011


004 Ştiința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

070 Jurnalism

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Ştiințe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

37 Educație. Timp liber

502/504 Ştiința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

61 Ştiințe medicale. Medicină

62 Inginerie. Tehnică în general

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

63 Ştiințe agricole

65 Management

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

7 ARTĂ. SPORT

71 Sistematizare. Urbanism

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

796 Educație fizică și sport

81 Lingvistică

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

929 Biografii

93/94 Istorie


004 Ştiința și tehnologia calculatoarelor


1 - Adobe Photoshop CS5 : curs oficial Adobe Systems / Adobe Systems ; traducere de Radu Biriș. - București : Teora, ©010.

x, 390 p. : fotogr. ; 24 cm + 1 CD-ROM.

ISBN 978-1-59496-885-3

III 21272; 004.932/A22


2 - GESCHWINDE, EWALD.

PostgreSQL / Ewald Geschwinde, Hans-Jürgen Schönig ; trad. de Nicolae Ionescu-Cruțan. - București : Teora, ©003.

xii, 552 p. ; 24 cm - (Calculatoare personale ; 465).

ISBN 973-20-0607-2 ISBN 978-973-20-0607-8

III 21274; 004.655POSTGRESQL/G36


3 - GUGOIU, TEODORU.

HTML, XHTML, CSS și XML prin exemple : ghid practic / Teodoru Gugoiu ; trad. de Radu Biriș. - București : Teora, ©009.

xx, 356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-59496-059-8

III 21271; 004.438/G94


4 - SIMION, IONEL.

AutoCAD 2011 pentru ingineri / Ionel Simion. - București : Teora, ©010.

VIII, 680 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-1224-6

III 21270; 004.896AUTOCAD/S57


5 - SOPER, MARK EDWARD.

MicrosoftÀ® WindowsÀ® 7 în imagini / Mark Edward Soper ; trad. Radu Biriș. - București : Teora, ©010.

xvii, 382 p. ; 24 cm.

Glosar, index.

ISBN 978-1-59496-882-2

III 21273; 004.451WINDOWS7/S68

TOP

02 Biblioteconomie


6 - MANGUEL, ALBERTO.

Istoria lecturii / Alberto Manguel ; trad. din limba engleză Alexandru Vlad. - București : Nemira, 2011.

414 p. : il. ; 25 cm.

Note bibliogr., indice de nume.

ISBN 978-606-579-132-9

III 21250; 028/M24


7 - PETRESCU, VICTOR.

Biblioteconomie : miscellanea : studii, articole, note / Victor Petrescu. - Ed. a 2-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

168 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-036-4

II 39699; 027/P54

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare


8 - ANTONIU, GEORGE.

Dicționar de drept penal și procedură penală [cuprinde inclusiv termenii din noul Cod penal și din noul Cod de procedură penală] / prof. univ. dr. George Antoniu, prof. univ. dr. Costică Bulai. - București : Editura Hamangiu, 2011.

951 p. ; 22 cm - (Dicționare Hamagiu).

ISBN 978-606-522-183-3

II 39620; D343/D39


9 - Dicționar de coaching : concepte, practici, instrumente, perspective / vol. coord. de Pierre Angel, Patrick Amar, Émilie Devienne, Jacques Tencé ; trad. de Vasile Savin. - Iași : Polirom, 2008.

412 p. ; 20 cm - (Carieră. Succes. Performanțe).

Index.

ISBN 978-973-46-1046-4

II 39712; D65/D39


10 - DUIZABO, DANIELLE.

Dicționar medical de buzunar : francez - român, român - francez / Danielle Duizabo ; trad. de Simona Stoleriu. - Iași : Polirom, 2007.

286 p. ; 17 cm.

ISBN 978-973-46-0690-0

I 4348; D61/D88


11 - NICOLAE CONSTANTIN.

Dicționar de personalități istorice românești / Nicolae Constantin. - Ed. a 3-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

328 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-073-9

II 39695; D929/C64


12 - TITIRCĂ, LUCREŢIA.

Dicționar de termeni pentru asistenți medicali / Lucreția Titircă. - [Ed. a 9-a]. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

616 p. : il. ; 16 cm.

Bibliogr. p. 616.

ISBN 978-973-160-014-7

I 4346; D61/T65

TOP

070 Jurnalism


13 - DE BURGH, HUGO.

Jurnalismul de investigație : context și practică / coord. Hugo de Burgh ; trad. Mihaela Mudure. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2006.

436 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-155-7

II 39690; 070.13/J92


14 - GHERGHEL, IOAN VASILE.

Forme de manipulare televizuală / Ioan Vasile Gherghel. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2009.

178 p. ; 24 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-369-8

III 39674; 070.1/G43


15 - POPA, DORIN.

Tehnici de colectare a informației / Dorin Popa. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2004.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 973-627-133-1

II 39564; 070.13/P79


16 - RANDALL, DAVID.

Jurnalistul universal : ghid practic pentru presa scrisă / David Randall ; pref. de Mihai Coman ; trad. de Alexandru Brăduț Ulmanu și Miruna Andriescu ; cuv. în. de Annemiek Hoogenboom și Alexandru Brăduț Ulmanu. - Ed. a 2-a rev. și adăugită. - Iași : Polirom, 2007.

355 p. ; 24 cm - (Collegium. Media).

ISBN 978-973-46-0551-4

III 21246; 070/R24

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


17 - AMBRA, GILLES D'.

Coeficientul emoțional : teste / Gilles d'Ambra ; traducere de Dana Violeta Mihai. - București : Teora, 2000.

152 p. ; 19 cm.

ISBN 973-20-0283-2

II 34475; 159.9/A45


18 - AZZOPARDI, GILLES.

QI : teste de inteligență / Gilles Azzopardi ; trad. de Cristina Vasilescu. - București : Teora, 2010.

184 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-20-1083-9

II 39636; 159.95/A99


19 - BLAGA, LUCIAN.

Trilogia culturii / Lucian Blaga. - București : Humanitas, 2011.

502 p. ; 20 cm.

Lucrarea cuprinde : Orizont și stil ; Spațiul mioritic ; Geneza metaforei și sensul culturii.

ISBN 978-973-50-2953-1

II 39615; 1/B56


20 - BOCHENSKI, JOSEPH-MARIA.

Manual de înțelepciune pentru oameni de rând / Joseph-Maria Bochenski ; argument de Vasile Ignat ; prefață de Kornelius politzki ; postfață de Edward Swiderski ; editor și traducator : Mircea Petean. - Ed. a 4-a. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2011.

128 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-726-587-6

II 39668; 17/B61


21 - BUNEA, IOAN.

Fenomenologia conștiinței morale / Ioan Bunea. - Ed. a 2-a. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2010.

196 p. ; 20 cm - (Restauratio).

ISBN 978-973-726-479-4

II 39677; 101/B92


22 - DE BONO, EDWARD.

Gândirea laterală / Edward de Bono ; trad. Sabina Dorneanu. - București : Curtea Veche, 2006.

300 p. ; 20 cm - (De Bono).

ISBN 973-8356-80-6

II 39714; 159.9/D26


23 - GHERGUŢ, ALOIS.

Evaluare și intervenție psihoeducațională : terapii educaționale, recuperatorii și compensatorii / Alois Gherguț. - Iași : Polirom, 2011.

284 p.; 24 cm - (Collegium. Ştiințele educației).

ISBN 978-973-46-1965-8

III 21433; 159.9/G43


24 - KRAU, EDGAR.

Cosmosul și destinul uman / Edgar Krau ; trad. din lb. eng. de Roxana Havrici. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2007.

323 p. ; 21 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-305-6

II 39688; 133/K81


25 - MUREŞAN, VIANU.

Heterologie : introducere în etica lui Lévinas / Vianu Mureșan. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2005.

507 p. ; 23 cm - (Paradigme).

ISBN 973-726-107-7

III 21362; 17/M96


26 - NLP și succesul / ed. Steve Andreas, Charles Faulkner ; trad. Anca Deleanu ; coord. colec. Doru Someșan. - Ed. a 2-a. - București : Curtea Veche, 2008.

390 p.; 20 cm - (Biblioterapia).

ISBN 978-973-669-563-6

II 39713; 159.9/N73


27 - PEETERS, THEO.

Autismul : teorie și intervenție educațională / Theo Peeters ; traducere de Ana Ivasiuc ; prefață de : Alois Gherguț, Georgeta Ciobanu, Carmen Ghercă. - Iași : Polirom, 2009.

318 p. : fig. ; 20 cm - (Ştiințele educației. Structuri, conținuturi, tehnici).

ISBN 978-973-46-1555-1

II 39710; 159.9/P48


28 - POPA, MARIAN.

Introducere în psihologia muncii / Marian Popa. - Iași : Polirom, 2008.

312 p. : fig., tab. ; 23 cm - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-45-1086-0

III 21435; 159.9/P79

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE


29 - BASARAB, MIRCEA.

Biserica în dialog : studii biblice / Mircea Basarab ; pref. Ioan Chirilă. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2009.

185 p. ; 20 cm - (Restauratio).

ISBN 978-973-726-391-9

II 39664; 260.1/B11


30 - BUNEA, IOAN.

Psihologia rugăciunii / Ioan Bunea. - Ed. a 3-a. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2009.

136 p. ; 21 cm - (Restauratio).

ISBN 978-973-647-417-6

II 39679; 24.14/B92


31 - NIKOLAOU, THEODOR.

Teologie și cultură / Theodor Nikolaou ; traducere de : Ioan Vasile Leb, Ioana Velica, Adina Paraschiv, ... - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2001.

144 p. ; 20 cm - (Restauratio).

ISBN 973-8089-11-5

II 39663; 26/28/N74


32 - POPESCU, DUMITRU.

Hristos biserică misiune : relevanța misiunii bisericii în lumea contemporană / Pr. prof. acad. Dumitru Popescu. - Galați : Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, 2011.

284 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1865-23-2

II 39570; 261.5/D78


33 - VĂLEAN, DANIEL NICOLAE.

Creștinismul egiptean în secolul al IV-lea : studiu istoric / Daniel Nicolae Vălean. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

157 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-726-502-9

II 39681; 26/28(62)"03"/V17


34 - VĂLEAN, DANIEL NICOLAE.

Erezii, controverse și schisme în creștinismul secolelor I - XI / Daniel Nicolae Vălean. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2009.

246 p. ; 21 cm - (Restauratio).

ISBN 978-973-726-416-9

II 39682; 273(100)"00/10"/V17

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie


35 - CMECIU, CAMELIA MIHAELA.

Relații publice în mediul internațional / Camelia-Mihaela Cmeciu ; referenți științifici : conf. univ. dr. Ioan Bordean, prof. univ. dr. Constantin Frosin. - București ; Galați : Editura Universitară "Danubius" din Galați : Pro Universitaria : Editura Universitară "Danubius", 2010.

160 p. : il., tab. ; 20 cm - (Universitaria. Comunicare).

ISBN 978-606-533-161-7 ISBN 978-973-129-574-9

II 39642; 316.77/C57


36 - DECONCHY, JEAN-PIERRE.

Credințe și ideologii : abordări psihosociale / Jean-Pierre Deconchy ; traducere de : Luminița Botoșineanu, Florin Botoșineanu. - Iași : Polirom, 2010.

208 p. ; 20 cm - (Collegium. Psihologie).

ISBN 978-973-46-1867-5

II 39709; 316/D26


37 - DINU, MIHAI.

Comunicarea : repere fundamentale / Mihai Dinu. - București : Editura Orizonturi, 2007.

440 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-736-071-7

II 39628; 316.7/D36


38 - LASSUS, RÉNE DE.

Analiza tranzacțională / Réne de Lassus ; trad. de Doina Cojocaru. - București : Teora, ©007.

215 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-20-0274-2

II 39635; 316.77/L24


39 - LASSUS, RÉNE DE.

Programarea neuro-lingvistică și arta comunicării / Réne de Lassus ; trad. de Adriana Bădescu. - București : Teora, ©008.

205 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-20-0958-10

II 39633; 316.77/L24


40 - LIBAERT, THIERRY.

Planul de comunicare : cum să-ți definești și să-ți organizezi strategia de comunicare / Thierry Libaert ; trad. Aliza Peltier. - Iași : Polirom, 2009.

262 p. ; 24 cm - (Collegium. Relații publice și publicitate).

ISBN 978-973-46-1545-2

III 21429; 316.7/L58


41 - NAVARRO, JOE.

Secretele comunicării nonverbale : ghidul unui fost agent FBI pentru "citirea" rapidă a oamenilor / Joe Navarro, Malvin Karlins ; trad. Mihaela Liliana Stroe. - București : Meteor Press, 2008.

256 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-728-328-3

II 39630; 316.7/N11


42 - PRUTIANU, ŞTEFAN.

Tratat de comunicare și negociere în afaceri / Ştefan Prutianu. - Iași : Polirom, 2008.

792 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-1223-9

III 21259; 316.77/P96


43 - REVEL, JEAN-FRANÇOIS.

Cunoașterea inutilă / Jean François Revel ; trad. Dan C. Mihăilescu. - București : Humanitas, 2007.

467 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1835-1

II 39618; 316.7/R49


44 - ŢIŢAN, EMILIA.

Statistică aplicată / Emilia Ţițan, Simona Ghiță, Cristina Trandaș. - București : Meteor Press, 2003.

460 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8355-17-6

III 21322; 311/765


45 - ULMANU, ALEXANDRU BRĂDUŢ.

Cartea fețelor : revoluția facebook în spațiul social / Alexandru - Brăduț Ulmanu ; pref. Iulian Comănescu. - București : Humanitas, 2011.

275 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3008-7

II 39612; 316/B75

TOP

32 Politică


46 - CERKEZ, ŞERBAN.

Grupurile de interese și politicele publice : modele de agregare a revendicărilor sociale / Serban Cerkez. - Iași : Polirom, 2010.

240 p. ; 23 cm - (Collegium. Politici publice).

ISBN 978-973-46-1775-3

III 21257; 32/C36


47 - FILIP, CORNELIU.

Tratatul de la Varșovia : organizație politico - militară sub egida Moscovei / Corneliu Filip. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2006.

184 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7925-96-1

III 21397; 327.51/F51


48 - FILIP, CORNELIU.

Tratatul de la Varșovia în relațiile internaționale ale epocii (1955-1991) / Corneliu Filip. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

189 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-36-9

III 21366; 327/F51


49 - MAMINA, ALEXANDRU.

Social democrație și cultură : de la marxism la postmarxism / Alexandru Mamina. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

204 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-042-5

II 39696; 321/M11


50 - NEGRUŢ, SILVIU.

Geopolitica : universul puterii / Silviu Negruț. - București : Meteor Press, 2008.

430 p. ; fotogr. ; 22 cm.

ISBN 978-973-728-340-5

II 39647; 321/N42


51 - STANCIU, CEZAR.

Frăția socialistă : politica RPR față de țările "lagărului socialist" 1948-1964 / Cezar Stanciu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

300 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-537-009-8

III 21396; 327"1948/1964"/S76

TOP

33 Ştiințe economice


52 - Analiză financiară / coord. Petre Brezeanu. - București : Meteor Press, 2007.

492 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-228-6

III 21338; 336/A48


53 - BAUMOL, WILLIAM J.

Capitalismul bun, capitalismul rău și economia dezvoltării și prosperității / William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm ; trad. de Laura Moroșanu și Horia Târnovanu. - Iași : Polirom, 2009.

275 p. ; 23 cm - (Economie și societate).

ISBN 978-973-46-1104-1

III 21255; 330.34/B38


54 - BEGANU, GABRIELA.

Estimarea "coordinate free" / Gabriela Beganu. - București : Meteor Press, 2007.

230 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-184-5

III 21335; 330.43/B40


55 - CHIRICĂ, LEFTER.

Marketing / Lefter Chirică ; referenți științifici : prof. univ. dr. Georgeta Dragomir, prof. univ. dr. Romeo Ionescu. - București ; Galați : Editura Universitară "Danubius" din Galați : Pro Universitaria : Editura Universitară Danubius, 2011.

186 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Universitaria. Economie).

ISBN 978-606-533-219-5 ISBN 978-973-129-758-3

III 21291; 339.1/C44


56 - DRAGOMIR, GEORGETA.

Structuri și mecanisme financiar-monetare / Georgeta Dragomir ; referenți științifici : prof. univ. dr. Ovidiu Stoica, prof. univ. dr. Florin Pușcaciu . - Ed. rev. și ad. - București ; Galați : Editura Universitară "Danubius" din Galați : Pro Universitaria : Editura Universitară "Danubius", 2010.

426 p. : tab. ; 19 cm - (Universitaria. Economie).

ISBN 978-606-533-165-5 ISBN 978-973-129-591-6

II 39640; 336.7/D77


57 - Economia socială în Europa / coord. Sorin Cace ; Daniel Arpinte, Nicoleta Andreia Scoican, Harry Theotokatos, Eleftheria Koumalatsou. - București : Expert, 2010.

125 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-618-232-7

III 21212; 330.34/E15


58 - Economia socială în România : două profiluri regionale / coordonatori Daniel Arpinte, Sorin Cace, Nicoleta Andreia Scoican. - București : Expert, 2010.

242 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-618-249-5

III 21216; 330.34/E15


59 - Ghidul experților contabili și al contabililor autorizați în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism / Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2009.

232 p. ; 20 cm - (Doctrină - Deontologie).

ISBN 978-973-8414-58-7

II 39580; 336.7/G49


60 - GHIŢĂ, SIMONA.

Statistica resurselor de muncă / Simona Ghiță. - București : Meteor Press, 2005.

312 p. ; 24 cm.

ISBN 973-729-027-X

III 21334; 331.5/G52


61 - GRIDAN, ALIN.

Victor Slăvescu : documente (1909-1946) / Alin Gridan, Iulian Oncescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-030-2

Vol. 1. - 298 p. : facs., fotogr. - Note de subsol. - ISBN 978-606-537-029-6

Vol. 2. - 335 p. : tab., facs, fotogr. - Note de subsol. - ISBN 978-606-537-034-0

III 21390; 330.8/G81


62 - Macrofinanțe / coord. Petre Brezeanu. - București : Meteor Press, 2011.

528 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-728-161-6

III 21339; 336.1/M11


63 - MARINESCU, CRISTIAN.

Principalele sancțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală / Cristian Marinescu (inspector ANAF). - București : Editura CECCAR, 2010.

203 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8414-57-0

II 39573; 336.2/M40


64 - NICOLĂESCU, VICTOR.

Cele mai bune practici în sectorul economiei sociale în Grecia și în alte state ale Uniunii Europene / coordonator Sorin Cace ; Victor Nicolăescu, Andreia-Nicoleta Scoican. - București : Expert, 2010.

212 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-618-239-6

III 21214; 330.34/N61


65 - NICOLĂESCU, VICTOR.

Good practices in social economy in Greece and other states of the European Union / coordinator Sorin Cace ; Victor Nicolăescu, Andreia-Nicoleta Scoican. - București : Expert, 2010.

209 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-618-244-0

III 21213; 330.34/N61


66 - PĂUNESCU, CORIOLAN.

Elemente de tehnologie hotelieră și de restaurant / Coriolan Păunescu. - București ; Galați : Editura Universitară "Danubius" din Galați : Pro Universitaria : Editura Universitară "Danubius", 2010.

113 p. : fig. ; 24 cm - (Universitaria. Economie).

ISBN 978-606-533-213-3 ISBN 978-973-129-745-3

III 21290; 338.48/P45


67 - PORTER, MICHAEL E.

Despre concurență / Michael E. Porter ; trad. Dan Criste. - București : Meteor Press, ©008.

432 p. ; 24 cm - (Meteor Business).

ISBN 978-973-728-278-1

III 21322; 339.13/P85


68 - România în UE : trei ani de la aderare / editori Ovidiu Pecican, Sergiu Gherghina. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

228 p. ; 21 cm - (Limb).

ISBN 978-973-726-550-0

II 39687; 339.9/R70


69 - Social economy in Romania : two regional profiles / coordinators Daniel Arpinte, Sorin Cace, Nicoleta Andreia Scoican. - București : Expert, 2010.

238 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-618-252-5

III 21215; 330.34/S65


70 - STIGLITZ, JOSEPH E.

Mecanismele globalizării / Joseph E. Stiglitz ; trad. de Miruna Andriescu. - Iași : Polirom, 2008.

310 p. ; 23 cm - (Economie și societate).

ISBN 978-973-46-1187-4

III 21256; 339.9/S85


71 - Teorie și practică econometrică / Vergil Voineagu, Emilia Ţițan, Radu Şerban, Simona Ghiță, Daniela Tudose, Cristina Boboc, Daniel Pele. - BUcurești : Meteor Press, 2009.

426 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-240-8

III 21333; 330.43/T43

TOP

34 Drept. Jurisprudență


72 - ANGHEL, ION M.

Dreptul diplomatic și consular / prof. univ. dr. Ion M. Anghel. - București : Universul Juridic, 2011.

820 p. ; 25 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-973-127-349-5

III 21251; 341.7/.8/A58


73 - BOROI, GABRIEL.

Codul de procedură civilă adnotat / dr. Gabriel Boroi, dr. Octavian Spineanu-Matei. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Editura Hamangiu, 2011.

966 p. ; 22 cm - (Codurile Hamagiu).

ISBN 978-606-522-325-7

II 39603; 347.9/B69


74 - Filosofia dreptului : marile curente / Nicolae Popa, Gheorghe Dănișor, Ion Dogaru, ... - Ed. a 3-a. - București : C. H. Beck, 2010.

557 p. ; 24 cm - (Curs universitar).

ISBN 978-973-115-744-3

III 21247; 340.12/F55


75 - LEŞ, IOAN.

Noul Cod de procedură civilă : comentariu pe articole / Ioan Leș. - București : C. H. Beck, 2011.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-115-895-2

Vol. 1 : Articolele 1-449. - 2011. - 608 p. - Index p. 599-608. - ISBN 978-973-115-896-9

III 21248; 347.9/L52


76 - NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL.

Summa fiscalis : tratat de drept fiscal și financiar public : drept pozitiv român și comunitar / dr. Mădălin Irinel Niculeasa. - București : Universul Juridic, 2011.

1071 p. ; 24 cm - (Universul Juridic (UJ). Tratate).

ISBN 978-973-127-497-3

III 21243; 347.7/S18


77 - NIŢĂ, NELU.

Drept financiar și fiscal / Nelu Niță. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

657 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-270-9

III 21269; 347.73/H79


78 - PUŞCĂ, ANDY.

Drept roman / Andy Pușcă. - București ; Galați : Editura Universitară "Danubius" din Galați : Pro Universitaria : Editura Universitară Danubius, 2010.

349 p. ; 20 cm - (Universitaria. Drept).

ISBN 978-606-533-171-6 ISBN 978-973-129-589-3

II 39641; 340.15/P99


79 - SITARU, DRAGOŞ-ALEXANDRU.

Dreptul comerțului internațional : tratat / Dragoș-Alexandru Sitaru. - București : Universul Juridic, 2008.

2 vol. ; 24 cm.

Pentru elaborarea acestei lucrări au fost utilizate actele normative publicate până la 1 septembrie 2008.

Vol. 1 : Partea generală / Dragoș-Alexandru Sitaru. - 721 p. - Index alfabetic p. 667-681. - Note de subsol. - ISBN 978-973-127-100-2

Vol. 2 : Partea specială / prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru, lector univ. dr. Claudiu-Paul Buglea, asist. univ. dr. Şerban-Alexandru Stănescu. - 531 p. - Index alfabetic p. 487-501. - Note de subsol. - ISBN 978-973-127-101-9

III 21253; 347.7(100)/S61


80 - TOADER, TUDOREL.

Infracțiunile prevăzute în legile speciale : reglementare, doctrină, decizii ale Curții Constituționale, jurisprudență / prof. univ. dr. Tudorel Toader. - Ed. a 4-a, rev. și ad. - București : Editura Hamangiu, 2011.

494 p. ; 21 cm - (Codurile Hamagiu).

ISBN 978-606-522-429-2

II 39608; 343.2/.7/T37


81 - TURCU, ION.

Noul Cod Civil. Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligații (art. 1164-1649) : comentarii și explicații / Ion Turcu. - București : C. H. Beck, 2011.

741 p. ; 21 cm - (Legi comentate).

ISBN 978-973-115-893-8

II 39604; 347.4/.7/T94

TOP

35 Administrație publică. Artă militară


82 - IANCU, DIANA-CAMELIA.

Uniunea Europeană și administrația publică / Diana-Camelia Iancu. - Iași : Polirom, 2010.

247 p. ; 23 cm - (Collegium. Politici publice).

ISBN 978-973-46-1826-2

III 21258; 35/I-25

TOP

37 Educație. Timp liber


83 - CRISTEA, SORIN.

Fundamentele pedagogiei / Sorin Cristea ; prefață de Ion-Ovidiu Pânișoară. - Iași : Polirom, 2010.

399 p. ; 23 cm - (Collegium. Ştiințele educației).

ISBN 978-973-46-1562-9

III 21436; 37/C87


84 - ILIE, EMANUELA.

Didactica literaturii române : fundamente teoretico-aplicative / Emanuela Ilie. - Ed. a 2-a rev. - Iași : Polirom, 2008.

285 p. ; 24 cm - (Collegium. Metodică).

ISBN 978-973-46-1212-3

III 21431; 37.026/I-41

TOP

502/504 Ştiința mediului înconjurător


85 - CĂRBUNARU, MIRCEA.

Ghidul carierelor de mediu / Mircea Cărbunaru, Anca Oprișan ; coordonator : Mihaela-Codruța Nedelcu. - Brăila : Olimpiada, 2004.

72 p. ; 20 cm.

ISBN 973-7862-00-7

II 39571; 502/504/C24


86 - Macro-engineering seawater in unique environments : arid lowlands and water bodies rehabilitation / eds. Viorel Badescu, Richard B. Cathcart. - Berlin ; Heidelberg : Springer, ©011.

xxxix, 790 p. ; 24 cm - (Environmental Science and Engineering).

ISBN 978-3-642-14778-4

III 21234; 504.4/M13


87 - PETRE, MARIAN.

Biotehnologia protecției mediului : note de curs / conf. univ. dr. Marian Petre, prof. univ. dr. ing. Alexandru Teodorescu. - Ed. a 2-a, rev. și ad. - București : CD Press, 2009.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm - (Colecția Verde).

ISBN 978-606-528-040-3

Vol. 1. - 264 p. - Bibliogr. p. 259-264. - ISBN 978-606-528-041-0

Vol. 2. - 240 p. - Bibliogr. p. 236-240. - ISBN 978-606-528-042-7

III 21279; 504/P57

TOP

51 Matematică


88 - Algebra, analiza, matematica, geometrie și trigonometrie : probleme de tip grilă pentru admiterea în învățământul superior / coord. Toader Buhăescu, Petru Vâță, Ştefan Antohe... - Ed. a 2-a. - Brăila : Evrika, 2000.

470 p. ; 22 cm.

ISBN 973-9499-20-1

II 39565; 51/A27

TOP

53 Fizică


89 - AXINTI, GAVRIL.

Proceduri experimentale : analiză experimentală asistată de calculator / Gavril Axinti. - București : Impuls, 2010-.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8132-71-9

Vol. 1. - 2010. - 410 p. - Bibliogr. p. 406-410. - ISBN 978-973-8132-72-6

III 21218; 531/A98


90 - MAZILU, NICOLAE.

Devenirea mecanicii cuantice / Nicolae Mazilu, Mircea Porumbreanu. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2011.

274 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-596-8

II 39689; 539.1/M11

TOP

61 Ştiințe medicale. Medicină


91 - Anestezia în chirurgia oro-maxilo-facială și [în] stomatologie / coord. Nicolae Gănuță, Alexandru Bucur, Ion Ganavea... - București : Editura Național, 2009.

304 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-659-171-6

III 21297; 617.51/A56


92 - Bazele clinice și tehnice ale protezării fixe / ediție apărută sub coordonarea : prof. dr. Dorin Bratu, prof. dr. Robert Nussbaum. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2009.

1252 p. : fig., tab. ; 30 cm.

ISBN 978-973-39-0580-6

IV 8459; 616.31/B80


93 - BRATU, DORIN.

Restaurarea edentațiilor parțiale prin proteze mobilizabile / Dorin Bratu, Emanuel Bratu, Sergiu Antonie ; ediție aparută sub coordonarea prof. dr. Dorin Bratu. - București : Editura Medicală, 2008.

1104 p. : fig., tab., il. ; 30 cm.

ISBN 978-973-39-0636-0

IV 8458; 616.31/B80


94 - CHERLEA, VALERIU.

Tratamentul endodontic / Valeriu Cherlea. - Ed. a 2-a. - București : Editura Național, 2008.

294 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-659-151-8

III 21300; 617.51/C-40


95 - DOROBANŢU, ELENA.

Nursing : 1150 de teste / Elena Dorobanțu, Valeria Ghidu, Maria Zamfir. - [Ed. a 9-a]. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

166 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-160-018-5

II 39648; 614.2/D60


96 - DOX, IDA G.

Dicționar medical ilustrat / Ida G. Dox, B. John Malloni, Gilbert M. Eisner ; traducere de dr. Ruxandra-Nicole Constantinescu-Argeș, dr. Cristina May, dr. Gabriela Neacșu ; redactori coordonatori dr. în medicină Alexandru Jelea, dr. Alina Cașcaval. - Ed. internațională. - București : Editura Ştiințelor Medicale : Harper & Collins Publishers, Inc., [s.a].

609 p. ; 29 cm.

Titlul pe copertă : HarperCollins Dicționar medical ilustrat : peste 26000 de termeni, cu mai mult de 2500 de ilustrații detaliate și tabele.

ISBN 973-85198-9-6

IV 7516; 61(038)/D39


97 - Edentația totală / coord.dr. Emilian Hutu, Mihaela Păuna, Vasile Bodnar... - București : Editura Național, 2005.

255 p. ; 25 cm - (Monografii medicale).

ISBN 973-659-122-0

III 21299; 616.31/E16


98 - Farmacologie : teste comentate pentru licență și rezidențiat în Farmacie / sub redacția prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea. - București : Editura Medicală, 2007.

758 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-39-0623-0

III 21244; 615/F23


99 - GĂNUŢĂ, NICOLAE.

Chirurgie maxilo-facială : curs / Nicolae Gănuță, Alexandru Bucur. - București : Editura Național, 2009.

270 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-659-149-5

III 21295; 617.51/G11


100 - GEORGESCU, DAN.

Semeiologie [semiologie] medicală / Dan Georgescu. - București : Editura Național, 2008.

1035 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-659-067-4

III 21296; 616-07/G31


101 - HAŢIEGANU, ELENA.

Chimie farmaceutică / prof. univ. dr. Elena Hațieganu, s. l. dr. Denisa Dumitrescu, conf. dr. Camelia Stecoza ; colab. asist. univ. drd. Roxana Pepi ; ref. șt. prof. univ. dr. Mihai Zamfirescu, prof. univ. dr. Ioana Şaramet. - București : Editura Medicală, 2010.

2 vol. ; 26 cm.

ISBN 978-973-39-0683-4

Vol. 1. - 2010. - 664 p. - Bibliogr., index. - ISBN 978-973-39-0682-7

IV 8448; 615.2/.3/H38


102 - IONESCU, ANDREI.

Tratamentul edentației parțiale cu proteze mobile : clinica și tehnica de laborator / Andrei Ionescu. - București : Editura Național, 2006.

617 p. ; 25 cm.

ISBN 973-659-131-X

III 21298; 616.31/I-66


103 - ISTUDOR, VIORICA.

Farmacognozie, fitochimie, fitoterapie / prof. dr. Viorica Istudor. - București : Editura Medicală, 2005-.

3 vol. ; 24 cm.

ISBN 973-39-0364-7

Vol. 3 : Principii active azotate (alcaloidice și nealcaloidice). - 2005. - 406 p. - Bibliogr. la finele cap.. - Index alfabet. p. 385-406. - ISBN 973-39-0544-5

III 21319; 615/I-87


104 - În memoria lui Grigore T. Popa : studii, documente, mărturii / ediție întocmită și îngrijită de Cătălin Ciolca. - Iași : Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, 1999.

112 p. : fotogr., facs. ; 20 cm.

ISBN 973-97073-8-6

II 39563; 61/I-54


105 - Îngrijiri speciale acordate pacienților de către asistenții medicali : manual pentru colegiile și școlile postliceale sanitare / sub redacția : Lucreția Titircă ; coautori : Elena Dorobanțu, Gherghinica Gal, Monica Seuchea, ... - [Ed. a 9-a]. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

464 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-160-016-1

III 21320; 616-083/T53


106 - MUELLER, MARTIN.

Ergoterapia în psihiatrie / Martin Mueller ; trad. Carmen Coptil, Eugen Tudor. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2010.

146 ; 24 cm - (Cartea medicală).

ISBN 978-973-726-497-8

II 39678; 616.89/M94


107 - MURATSU, KAZUMASA.

Teeth are our organs / Kazumasa Muratsu. - Fukuoka : KOS (Institute for Oral Health Sciene Kyushu), 2009.

[4] p. fotogr. color, 534 p. ; 23 cm + DVD.

ISBN 978-4-9900666-6-6

III 21217; 616.31/M96


108 - NAMIKOSHI, TORU.

Shiatsu și stretching / Toru Namikoshi ; trad. de Marius Dinescu. - București : Teora, ©008.

171 p. : il. ; 20 cm - (Interzone).

ISBN 973-601-927-6 ISBN 978-973-601-927-2

II 39638; 615.82/N19


109 - PELIGRAD, ANETA.

Tratamentul edentației totale bimaxiale / dr. med. Aneta Peligrad, dr. Simona-Ana Muntean, dr. Roxana Manu. - București : Meteor Press, 2009.

232 p. ; 25 cm + 2 DVD-uri.

ISBN 978-973-728-372-6

III 21307; 616.314/P49


110 - PROTOPOPESCU, DENISA MARINA.

Infertilitatea : fertilizarea in vitro și reproducerea asistată / dr. Denisa Marina Protopopescu ; cuv. în. prof. univ. dr. Tim Chard, prof. univ. dr. Virgil Ancăr. - București : Meteora Press, 2001.

368 p. ; 24 cm.

ISBN 973-85065-9-X

III 21324; 618.17/P95


111 - TITIRCĂ, LUCREŢIA.

Breviar de exploatări funcționale și de îngrijiri speciale acordate bolnavilor : pentru școli sanitare / Lucreția Titircă. - [Ed. a 10-a]. - București : Viața Medicală Românească, 2008.

180 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-160-017-8

III 21321; 616-07/T65


112 - Tratat de cardiologie / sub redacția prof. dr. Costin Carp. - București : Editura Medicală Națională, 2002-.

[vol.] : fig., tab., il. color ; 29 cm.

ISBN 973-8194-65-2

Vol. 1. - 2002. - 1070 p - (Tratate medicale ; 3). - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 973-8194-81-4

IV 8454; 616.12/T81


113 - Tratat de gastroenterologie / sub redacția : prof. univ. dr. Mircea Grigorescu. - București : Editura Medicală Națională, 2001.

2 vol. : fig., tab., il. color ; 29 cm.

ISBN 973-8194-52-0

Vol. 1. - 820 p - (Tratate medicale ; 1). - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 973-8194-53-9

Vol. 2. - 760 p. + 4 pl. color - (Tratate medicale ; 2). - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 973-8194-54-7

IV 8455; 616.3/T81


114 - Tratat de nefrologie / coordonator : prof. univ. dr. Alexandru Ciocâlteu. - București : Editura Național, 2006.

701 p. : tab. ; 29 cm - (Tratate medicale ; 6).

ISBN 973-659-124-7

IV 8457; 616.6/T81


115 - Tratat de pediatrie / sub redacția prof. dr. Florea Iordăchescu. - București : Editura Național, 2006-.

3 vol. ; 29 cm.

Vol. 1 / conf. univ. dr. Doru Dumbravă, conf. univ. dr. Sebastian Ionescu, conf. univ. dr. Mihaela Bălgrădean, ... - 2006. - 743 p. : tab - (Tratate medicale ; 7). - Bibliogr. la finele cap. - ISBN 973-659-090-9

IV 8456; 616-053.2/T81


116 - WESTON, TREVOR.

Atlas de anatomie / Trevor Weston ; traducere : medic Răzvan P. Ionescu-Andrei. - București : Editura Vox, 2008.

156 p. : il color ; 29 cm.

ISBN 978-973-7811-94-3

IV 8450; 611/W59


117 - WIGMORE, ANN.

Iarba de grâu, izvor de sănătate / Ann Wigmore ; trad. de Gabriela Madaras. - Târgu Mureș : Edupoint, 2010.

138 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 978-606-92017-5-6

III 21254; 613.26/W67

TOP

62 Inginerie. Tehnică în general


118 - AXINTI, GAVRIL.

Acționări hidraulice și pneumatice / Gavril Axinti, Adrian Sorin Axinti. - Chișinău : Tehnica-Info, 2009-2011.

4 vol. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-9975-63-186-0

Vol. 4 : Componente și sisteme hidrodinamice, calcul și caracteristici.

III 20124; 62-82/A98

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


119 - Materials processing technologies : selected, peer reviewed papers from the 2010 International Conference on Advances in Materials and manufacturing Processes (ICAMMP 2010), 6 - 8 November, 2010, Shenzhen, China / ed. by Zhengyi Jiang, Xianghua Liu, Jinglon Bu. - Zurich : Trans Tech Publications, ©011.

2 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-0-87849-204-6.

Vol. 1 : Part 1. - ©011. - XXVI, 932 p. - Bibliogr. la finele lucrărilor.

Vol. 2 : Part 2. - ©011. - lii, p. 933-1876. - Bibliogr. la finele lucrărilor.

III 21233; 620.1/M47

TOP

63 Ştiințe agricole


120 - BROOKES, JOHN.

Grădina mea : idei pentru curți, terase și balcoane / John Brookes ; traducere de Sabina Ușurelu. - București : Teora, 2007.

352 p. : fotogr. color ; 24 cm.

ISBN 978-973-20-1042-6

II 21275; 635/B84


121 - Cartea grădinarului : ghid practic pentru amenajarea unei grădini minunate / colaboratori : Bonnie Lee Appleton, C. Colston Burrell, Linda A. Gilkeson, ... ; traducere de Sabina Ușurelu. - București : Teora, 2008.

320 p. : fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 978-1-59496-547-0

IV 8451; 635/C27


122 - COURTINE, JANE.

Plante de interior : ghid pentru alegerea și îngrijirea plantelor ornamentale / Jane Courtier, Graham Clarke ; traducere : Viorica Horga, Georgeta Viorica Tănase, Cora Radulian. - București : Teora, 2006.

240 p. : fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 978-1-59496-076-5

IV 8452; 635/C80


123 - GRĂDINARIU, GICĂ.

Pomicultură generală și specială / prof. univ. dr. Gică Grădinariu, conf. univ. dr. Mihai Istrate. - Iași : Tipo Moldova, 2009.

532 p. : tab., il. ; 25 cm.

ISBN 973-8422-47-7

III 21268; 634/G75


124 - NISSEN, DORTE.

Plante de interior / Dorte Nissen ; traducere de Sabina Ușurelu. - București : Teora, 2008.

256 p. : fotogr. color ; 20 cm.

ISBN 978-1-59496-686-6

II 39631; 635/N77


125 - ZLATI, CRISTINA.

Pomologie / Cristina Zlati, Gică Grădinariu. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

264 p. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-973-168-281-5

III 21260; 634/Z76

TOP

65 Management


126 - ARMSTRONG, MICHAEL.

Cum să fii un manager și mai bun : manual complet de tehnici dovedite și aptitudini esențiale / Michael Armstrong ; trad. Mihai-Dan Pavelescu. - București : Meteor Press, ©008.

296 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-174-6

III 21336; 658/A80


127 - Audit : suport de curs pentru examenul de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil : (conform tematicii aprobate prin Regulamentul privind efectuarea stagiului și examenului de aptitudini) / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, Direcția Gestiune Stagiu. - București : Editura CECCAR, 2010.

90 p. ; 21 cm - (Pregătirea stagiarilor).

ISBN 978-973-8414-77-8

II 39576; 657.6/A92


128 - BERHECI, MARIA.

Valorificarea raportărilor financiare : sinteze contabile : teorie, analize, studii de caz / Maria Berheci. - București : Editura CECCAR, 2010.

671 p. : tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8414-63-1

III 21222; 657.4/B47


129 - Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile / Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România. - Ed. a 3-a rev. - București : Editura CECCAR, 2009.

105 p.; 30 cm - (Calitatea serviciilor contabile).

ISBN 978-973-8414-56-3

IV 8444; 657.7/C11


130 - Contabilitate și control de gestiune : suport de curs standard pentru cursurile desfășurate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă / Corpul experților contabili si contabililor autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2010.

201 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8414-85-3

II 39579; 657.4/C68


131 - CRAINER, STUART.

Guru în business : cei mai importanți 54 de gânditori în management / Stuart Crainer, Des Dearlove ; trad. Dan Criste, Viorica Hoga, Emanuela Şoimaru. - București : Meteor Press, 2003.

317 p. ; 24 cm - (Meteor Business).

ISBN 978-973-728-294-1

III 21326; 65.012.4/C81


132 - DRUCKER, PETER F.

Despre decizie și eficacitate : ghidul complet al lucrurilor bine făcute / Peter Drucker ; trad. Dan Criste. - București : Meteor Press, 2008.

172 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-203-3

III 21337; 658/D85


133 - Entreprises roumaines en transition : études de cultures organisationnelles / sous la direction de Pierre Dupriez ; avec des contributions de : Alexandru Capatina, Gheorghita Caprarescu, Gabriel Croitoru, Adriana Olaru, ... - Paris : L'Harmattan, 2005.

270 p. : tab. ; 21 cm - (Mouvements Économiques et Sociaux).

ISBN 2-7475-8714-2

II 39566; 658.1/E58


134 - Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.055/2009 / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2010.

1190 p. ; 26 cm.

ISBN 978-606-580-001-4

III 21227; 657/G49


135 - GÎRBINĂ, MARIA MĂDĂLINA.

Sinteze, studii de caz și teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS / Maria Mădalina Gîrbină, Ştefan Bunea. - Ed. a 4-a, rev. - București : Editura CECCAR, 2009-.

[vol.] : tab. ; 23 cm - (Standarde Internaționale de Contabilitate).

Vol. 1. - 2009. - 363 p. - Bibliogr. p. 355-357. - ISBN 978-973-8414-69-3

Vol. 3. - 2008. - 512 p. - Bibliogr. p. 505-507. - ISBN 978-973-8414-70-9

III 21221; 657/G58


136 - GUŞE, RALUCA GINA.

Valoare, preț, cost și evaluare în contabilitate / Raluca Gina Gușe. - București : Editura CECCAR, 2011.

415 p. : tab. ; 23 cm - (Contabilitate).

ISBN 978-973-8414-87-7

III 21223; 657.4/G97


137 - HAMEL, GARY.

Competiția pentru viitor / Gary Hamel, C. K. Prahalad ; trad. Dan Criste. - București : Meteor Press, ©008.

287 p. ; 24 cm - (Meteor Business).

ISBN 978-973-728-310-8

III 21325; 658/H19


138 - HOROMNEA, EMIL.

Audit financiar : concepte, standarde, norme / Emil Horomnea. - Ed. a 2-a rev. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

383 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-408-6

III 21261; 657.6/H81


139 - HÜTTER, HEINZ.

Managementul personal al timpului : cum să utilizăm instrumentele de planificarte a timpului / Heinz Hütter ; trad. de Roxana Vidican. - București : All, 2011.

140 p. ; 16 cm - (Pocket Business).

ISBN 978-973-571-850-3

I 4349; 65/H97


140 - Întrebări și studii de caz privind accesul la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil autorizat / Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România. - Ed. a 4-a rev. - București : Editura CECCAR, 2011.

836 p. ; 24 cm - (Ghidul expertului contabil).

ISBN 978-606-580-007-6

III 21230; 657.6/I-58


141 - KANTER, ROSABETH MOSS.

Despre frontierele managementului / Rosabeth Moss Kanter ; trad. Amelia Croitoru, Dan Criste. - București : Meteor Press, ©006.

272 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-728-075-6

III 21329; 658/K20


142 - KOTLER, PHILIP.

Marketingul în era digitală : o nouă viziune despre profit, creștere și înnoire / Philip Kotler, Dipak Jain, Suvit Maesincee ; trad. Dan Criste. - București : Meteor Press, ©009.

200 p. ; 24 cm - (Meteor Business).

ISBN 978-973-728-366-5

III 21328; 658.8/K76


143 - Managementul piețelor de capital : suport de curs standard pentru Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2010.

270 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8414-83-9

II 39577; 658/M11


144 - Manualul de standarde internaționale de contabilitate pentru sectorul public / Federația Internațională a Contabililor (IFAC) ; trad. din lb. engleză Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). - București : Editura CECCAR, 2009.

2 vol. ; 23 cm.

ISBN 978-973-8414-72-3

Vol. 1. - 2009. - 617 p. - ISBN 978-973-8414-73-0

Vol. 2. - 2009. - p. 619-1248. - ISBN 978-973-8414-74-7

III 21225; 657/M30


145 - MOROŞAN, IOAN.

Contabilitate financiară și de gestiune : studii de caz și sinteze de reglementării / Ioan Moroșan. - București : Editura CECCAR, 2010.

984 p. : tab. ; 24 cm - (Contabilitate).

ISBN 978-973-8414-94-5

III 21224; 657.4/M90


146 - O'CONNOR, JOSEPH.

Coaching cu NPL : cum să fii un coach de succes / Joseph O'Connor, Andrea Lages ; trad. Daniel Mihai Duncă ; coord. colecție Doru Someșan. - Ed. a 2-a. - București : Curtea Veche, 2009.

318.; 20 cm - (Biblioterapia).

ISBN 978-973-669-670-1

II 39715; 65.012.4/O-17


147 - O'CONNOR, JOSEPH.

Manual de programare neuro-lingvistică : ghid practic pentru obținerea rezultatelor pe care le dorești / Joseph O'Connor ; trad. Eduard Bucescu ; coord. colec. Doru Someșan. - București : Curtea Veche, 2011.

416 ; 20 cm - (Biblioterapia).

ISBN 978-073-669-878-1

II 39716; 65.012.4/O-17


148 - PETRESCU, SILVIA.

Analiză și diagnostic financiar-contabil : ghid teoretico-aplicativ / Silvia Petrescu. - Ed. a 3-a, rev. și act. - București : Editura CECCAR, 2010.

403 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8414-92-1

III 21219; 657.4/P54


149 - POPA, ADRIANA FLORINA.

Contabilitatea și fiscalitatea rezultatului întreprinderii / Adriana Florina Popa. - București : Editura CECCAR, 2011.

390 p. ; 24 cm - (Contabilitate).

ISBN 978-973-8414-67-9

III 21226; 657.4/P79


150 - Standardele internaționale de raportare financiară IFRS emise la 1 ianuarie 2009 / International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF) ; trad. CECCAR. - București : International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF) : Editura CECCAR, ©009.

viii, 2970 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-84014-76-1

III 21229; 657/S76


151 - Standardul internațional de raportare financiară pentru întreprinderi mici și mijlocii : IFRS pentru IMM-uri / International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF) ; trad. CECCAR. - București : International Accounting Standards Commitee Foundation (IASCF) : Editura CECCAR, ©009.

3 vol. ; 25 cm.

ISBN 978-973-8414-79-2

Vol. 1. - ©009. - 260 p. - ISBN 978-973-8414-80-8

Vol. 2 : Bază pentru concluzii. - ©009. - 67 p. - ISBN 978-973-8414-81-5

Vol. 3 : Situații financiare ilustrative, lista pentru prezentarea și descrierea informațiilor. - ©009. - 74 p. - ISBN 978-973-8414-82-2

III 21228; 657/S76


152 - Standardul profesional : ghid de aplicare / Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. - București : Editura CECCAR, 2000-.

[vol.] ; 21 cm - (Standarde profesionale).

Vol. 21 : Misiunea de ținere a contabilitații, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare . - Ed. a 3-a, rev.. - 2008. - 228 p. . - Anexe p. 95-219. - ISBN 978-973-8414-51-8

Vol. 22 : Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare . - Ed. a 2-a, rev. și ad.. - 2007. - 284 p. - Anexe p. 109-283. - ISBN 978-973-8478-85-5

Vol. 23 : Activitatea de cenzor în societățile comerciale. - Ed. a 2-a. - 2007. - 228 p. - Anexe p. 109-283. - ISBN 978-973-8414-41-9

Vol. 24 : Misiunile de audit financiar și cadrul conceptual privind misiunile standardizate ale expertului contabil. - 2007. - 700 p. - Anexe p. 101-699. - ISBN 978-973-8414-38-9

Vol. 34 : Serviciile fiscale. - 2010. - 111 p. - Anexe p. 101-699. - ISBN 978-973-8414-86-0

Vol. 36 : Misiunile de audit intern realizate de experți contabili. - 2007. - 136 p. - Anexe p. 101-699. - ISBN 978-973-8414-36-5

Vol. 37 : Misiunea de evaluare a întreprinderii. - 2011. - 344 p. - Anexe p. 101-699. - ISBN 978-973-8414-95-2

Vol. 39 : Norme și comentarii privind misiunea de consultanță pentru crearea întreprinderilor. - 2006. - 276 p. - Bibliogr. p. 275. - Note de subsol. - ISBN 973-8478-68-5

Vol. 40 : Controlul calității și managementul relațiilor cu clienții unei firme CECCAR. - 2011. - 95 p. - Bibliogr. p. 275. - Note de subsol. - ISBN 978-606-580-008-3

II 38356; 657/S76


153 - TAMBA, ALEXANDRU.

Contabilitatea instituțiilor de credit, a instituțiilor financiare nebancare și a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar / Alexandru Tamba. - București : Editura CECCAR, 2010.

384 p. : tab. ; 23 cm - (Contabilitate).

ISBN 978-973-8414-93-8

III 21220; 657.4/T11


154 - TOMA, MARIN.

Inițiere în auditul situațiilor financiare ale unei entități / prof. univ. dr. Marin Toma. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : Editura CECCAR, 2009.

395 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-8414-59-4

II 39574; 657.6/T71


155 - TOMA, MARIN.

Inițiere în evaluarea întreprinderilor / Marin Toma. - Ed. a 4-a rev. - București : Editura CECCAR, 2011.

312 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-8414-50-1

II 39578; 658.1/T71

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


156 - HAWKINS, KATHRYN.

Un ghid al cunoscătorului : plante și mirodenii : descoperiți cele mai rafinate plante și mirodenii din lume / Kathryn Hawkins. - București : Curtea Veche, 2008.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-669-577-3

III 21437; 663/664/U46

TOP

669 Metalurgie


157 - BOYER, RODNEY.

Materials properties handbook : Titanium alloys / Rodney Boyer, Gerhard Welsch, E. W. Collings, ... - Materials Park, OH : ASM International, ©994.

xxii, 1176 p. ; 29 cm.

ISBN 0-87170-481-1 ISBN 978-0-87170-481-8

IV 8446; 669.29/B74


158 - Rapidly solidified alloys : processes, structures, properties, applications / edited by Howard H. Liebermann. - New York ; basel ; Hong Kong : Marcel Dekker, 1993.

788 p. : fig., tab., il. ; 26 cm - (Materials Engineering ; 3).

ISBN 0-8247-8951-2

III 21232; 669/R25

TOP

7 ARTĂ. SPORT


159 - GEORGESCU, MARIA.

Introducere în cultura bizantină / Maria Georgescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

276 p., 16 p. : fotogr. color ; 25 cm.

ISBN 978-973-8966-68-0

III 21401; 7/G32


160 - IACOB, BOGDAN.

Offline : critical texts = texte critice / Bogdan Iacob ; traducere din engleză / translation from english : Vlad Comșa / Bogdan Iacob. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

207 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-556-2

II 39665; 7/I-13


161 - STOICHIŢĂ, VICTOR IERONIM.

Efectul Pygmalion : de la Ovidiu la Hitchcock / Victor Ieronim Stoichiță ; trad. din engleză de Delia Răzolescu. - București : Humanitas, 2011.

362 p. : il. color ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-2818-3

II 39614; 7/S88

TOP

71 Sistematizare. Urbanism


162 - Orașele României : o istorie în imagini : sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX / Muzeul Național de Istorie a României. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

220 p. : fotogr. alb + color ; 31 cm.

ISBN 978-606-537-005-0

IV 8493; 71/O-70

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


163 - DE LEÓN, GARCÍA PONCE.

Istoria picturii / paz García Ponce de León ; taducere de Cristina Luță. - București : Teora, 2009.

256 p. : fotogr. color ; 29 cm.

ISBN 978-1-59496-800-6

IV 8453; 75/D46


164 - PRÉMONT, ROSE-MARIE DE.

Desenul : ghid practic / Rose-Marie de Prémont ; trad. de Marcela Albu. - București : Teora, 2010.

224 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-601-703-2

II 39632; 741/743/P90

TOP

796 Educație fizică și sport


165 - ALEXE, DAN IULIAN.

Predarea atletismului în învățămâmtul gimnazial / Dan Iulian Alexe. - Iași : PIM, 2010.

277 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-13-0116-4

III 21211; 796.42/A36


166 - AMĂLINEI, NECULAI.

Curs practic de Karate Do Shotokan / Neculai Amălinei. - Iași : Polirom, 2006.

256 p. : fotogr. ; 23 cm.

ISBN 978-973-46-0383-1

III 21252; 796/A45


167 - CHIRAZI, MARIN.

Culturism : întreținere și competiție / Marin Chirazi, Petru Ciorbă. - Iași : Polirom, 2006.

252 p. : il., fotogr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-46-0382-4

III 21245; 796.8/C43


168 - DELAVIER, FRÉDÉRIC.

Anatomia unui corp perfect : ghid pentru dezvoltarea musculaturii / Frédéric Delavier ; trad. Anca Ristea. - București : Litera Internațional, 2010.

144 p. ; 26 cm.

ISBN 978-973-675-574-3

IV 8449; 796.8/D28

TOP

81 Lingvistică


169 - Capcanele limbii engleze / trad. și adaptare de Ioana Bârzeanu. - București : Meteor Press, 2011.

264 p. ; 14 cm - (Larousse).

ISBN 978-973-728-497-6

I 4345; 811.111'36/C20


170 - CILIANU LASCU, CORINA.

Limba franceză : culegere de exerciții lexico-gramaticale cu profil economic / Corina Cilianu Lascu. - București : Meteor Press, 2004.

181 p. ; 24 cm.

ISBN 973-8339-04-9

III 21327; 811.133.1/C49


171 - MOLDOVAN, ANDREI.

Mâhnirile limbii române / Andrei Moldovan. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2011.

112 p. ; 21 cm - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-572-2

II 39685; 811.135.1'27/M87

TOP

82 Literatură


172 - ANTONESCU, TEOHARI.

Jurnal : (1893 - 1908) / Teohari Antonescu ; ed. îngrijită, st. introd. și note de Lucian Nastasă ; cu o pref. de acad. Alexandru Zub și o postf. de acad. Camil Mureșanu. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2005.

319 p. ; 21 cm.

ISBN 973-726-049-X

II 39684; 821.135.1-94/A63


173 - BLANDIANA, ANA [PSEUD.].

Poeme : 1964 - 2004 / Ana Blandiana. - București : Humanitas, 2008.

383 p. ; 20 cm - (Seriile de autor Humanitas).

ISBN 978-973-50-1977-8

II 39629; 821.135.1-1/B56


174 - BLECHER, MAX.

Opere / Max Blecher. - Ed. anastatică. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

371 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

Lucrarea cuprinde : Întâplări în irealitate imediată ; Inimi cicatrizate ; Vizuina luminată ; Corp transparent ; Corespondență.

ISBN 978-973-168-443-7

III 21282; 821.135.1/B57


175 - BUZURA, AUGUSTIN.

A trăi, a scrie / Augustin Buzura ; ed. îngrijită de Angela Martin. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2009.

391 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-726-427-5

II 39683; 821.135.1-94/B98


176 - CARAGIALE, MATEIU ION.

Opere / Mateiu I. Caragiale. - Ed. anastatică la cea îngrijită de Marica M. Caragiale. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

323 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

Lucrarea cuprinde : Pajere ; Crai de Curte Veche ; Remember.

ISBN 978-973-168-444-4

III 21280; 821.135.1/C23


177 - CARRIÉRE, JEAN-CLAUDE.

Nu sperați că veți scăpa de cărți [convorbiri mondene] / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; convorbiri mondene de Jean-Philippe de Tonnac ; traducere din franceză de Emanoil Marcu. - București : Humanitas, 2010.

253 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2558-8

II 39610; 821.133.1/C26


178 - CĂRTĂRESCU, MIRCEA.

Zen : jurnal 2004-2010 / Mircea Cărtărescu. - București : Humanitas, 2011.

629 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-3000-1

II 39605; 821.135.1-94/C22


179 - CHIOARU, DUMITRU.

Noi developări în perspectivă / Dumitru Chioaru. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

160 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-512-8

II 39680; 821.135.1.09/C42


180 - CIOCAN, ALEXANDRU.

Configurări obsesive în simbolismul românesc / Alexandru Ciocan. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2011.

310 p. ; 21 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-600-2

II 39671; 821.135.1.02/C51


181 - CORNEA, ANDREI.

Noul - o veche poveste / Andrei Cornea. - București : Humanitas, 2008.

248 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-1995-2

II 39607; 821.135.1/C71


182 - EAGLETON, TERRY.

Teoria literară : o introducere / Terry Eagleton ; traducere de Delia Ungureanu. - Iași : Polirom, 2008.

311 p. ; 20 cm - (Collegium. Litere).

ISBN 978-973-46-1251-2

II 39711; 82.09/E11


183 - EMINESCU, MIHAI.

Poesii și proză / Mihai Eminescu. - Ed. anastatică la ed. a 8-a din 1901. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

408 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-445-1

III 21281; 821.135.1/E48


184 - EMINESCU, MIHAI.

Poezii = Poems / Mihai Eminescu ; traducere de Leon Levițchi și Andrei Bantaș. - Ed. bilingvă. - București : Teora, 2009.

405 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-601-939-5

II 39637; 821.135.1/E47


185 - FAQUIR, FADIA.

Mă numesc Salma / Fadia Faquir ; trad. și note de Ilinca-Smărăndița Şchiopu. - București : Leda : Grupul editorial Corint, 2008.

304 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-102-140-9

II 39627; 821.411.21-31/F19


186 - Florilegiu de poezie religioasă engleză din sec. al XVII-lea / trad. Ioana Sasu Bolba. - Ed. bilingvă. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2006.

260 p.; 24 cm - (Restauratio.

ISBN 973-726-104-2

II 39676; 821.111/F67


187 - GLODEANU, GHEORGHE.

Anton Holban sau "transcrierea" biografiei în operă / Gheorghe Glodeanu. - Ed. a 2-a, rev. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

230 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-298-3

III 21266; 821.135.1.09/G62


188 - GLODEANU, GHEORGHE.

Avatarurile prozei lui Eminescu / Gheorghe Glodeanu. - Ed. a 4-a, rev. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

247 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-299-0

III 21263; 821.135.1.09/G62


189 - GLODEANU, GHEORGHE.

Max Blecher și noua estetică a romanului românesc interbelic / Gheorghe Glodeanu. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

226 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-291-4

III 21265; 821.135.1.09/G62


190 - GLODEANU, GHEORGHE.

Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale / Gheorghe Glodeanu. - Ed a 2-a, rev. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

311 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-322-5

III 21264; 821.135.1.09/G62


191 - GLODEANU, GHEORGHE.

Urmuz : pagini bizare / Gheorghe Glodeanu. - Iași : Tipo Moldova, 2010.

58 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-168-305-8

III 21301; 821.135.1-3/G62


192 - GRIGURCU, GHEORGHE.

Breviar Cioran / Gheorghe Grigurcu. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2007.

272 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-726-271-4

II 39686; 821.135.1.09.CIORAN/G85


193 - HAŢIEGAN, ANCA.

Cărțile omului dublu : teatralitate și roman în regimul comunist / Anca Hațiegan. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

367 p. ; 20 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-528-9

II 39667; 82.09/H38


194 - HOLBAN, ANTON.

Opere / Anton Holban. - Ed. anastatică. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

903 p. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

Lucrarea cuprinde : Ioana ; O moarte care nu dovedește nimic ; Romanul lui Mirel ; Halucinații ; Parada dascălilor.

ISBN 978-973-168450-5

III 21283; 821.135.1/H75


195 - KAZANTZAKIS, NIKOS.

Ultima ispită a lui Hristos : roman / Nikos Kazantzakis ; traducere din neogreacă, postfață și note de Ion Diaconescu. - București : Humanitas Fiction, 2011.

492 p. ; 20 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-395-7

II 39617; 821.14/K28


196 - KAZANTZAKIS, NIKOS.

Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas / Nikos Kazantzakis ; traducere din neogreacă și tabel cronologic de Elena Lazăr. - București : Humanitas Fiction, 2011.

351 p. ; 20 cm - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-398-8

II 39613; 821.14/K28


197 - LAZĂR, HORIA.

Litera textului : studii de cultură și literatură franceză / Horia Lazăr. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2010.

427 p. ; 24 cm - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-474-9

II 39675; 821.133.1/L11


198 - MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA.

Dragostea în vremea holerei / Gabriel García Márquez ; traducere din limba spaniolă de Sarmiza Leahu. - București : RAO, 2010.

476 p. ; 21 cm - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

ISBN 978-973-54-0275-4

II 39621; 821.14.2(861)/M42


199 - MILEA, IOAN.

Lecturi bacoviene / Ioan Milea. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

131 p. ; 20 cm - (Eseuri).

ISBN 978-973-726-508-1

II 39666; 821.135.1.09/M72


200 - MÜLLER, HERTA.

Omul este un mare fazan pe lume : roman / Herta Müler ; traducere din germană de Corina Bernic. - București : Humanitas Fiction, 2011.

163 p. ; 20 cm - (Seria de autor Herta Müller).

ISBN 978-973-689-405-3

II 39616; 821.112.2/M94


201 - MUŞEŢEANU, CRIŞAN V.

Strigătul sau proiecția unui necunoscut în secolul în care a trăit / Crișan V. Mușețeanu. - ed. def. - București : Jurnalul Literar, 2003.

214 p. + 4 f. fotogr. ; 20 cm.

ISBN 973-9365-58-2

II 39562; 821.135.1/M98


202 - PĂUNESCU, ADRIAN.

Vinovat de iubire : roman / Adrian Păunescu. - București : Curtea Veche : Jurnalul Național, 2010.

190 p. ; 20 cm - (Carte de colecție).

ISBN 978-606-92051-9-8 ISBN 978-973-669-993-1

II 39626; 821.135.1-31/P45


203 - PERIAN, GHEORGHE.

Literatura în schimbare : opinii și atitudini critice / Gheorghe Perian. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

200 p. ; 20 cm - (Eseuri).

ISBN 978-973-726-534-0

II 39673; 821.135.1.09/P51


204 - PETEAN, MIRCEA.

Liniște redusă la tăcere = Quitness silenced = Calme reduit au silence / Mircea Petean ; trad. Yvonne Goga, Mircea Goga, Letiția Ilea... - Cluj Napoca : Editura Limes, 2011.

112 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-726-577-7

III 21363; 821.135.1-1/P55


205 - PILLAT, MONICA.

Ioana Celibidache : o mătușă de poveste / Monica Pillat. - București : Humanitas, 2011.

132 p. : fotogr. ; 20 cm - (ConvorbiriCorespondențăPortrete).

ISBN 978-973-50-2913-5

II 39611; 821.135.1-1/P65


206 - PLEŞU, ANDREI.

Despre frumusețea uitată a vieții / Andrei Pleșu. - București : Humanitas, 2011.

279 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2905-0

II 39607; 821.135.1/P71


207 - Poezia religioasă în Anglia Medievală / trad. Ioana Sasu Bolba. - Ed. bilingvă. - Cluj Napoca : Editura Limes, 2008.

312 p. ; 24 cm - (Restauratio).

ISBN 978-973-726-346-9

II 39672; 821.111/P74


208 - POPOACĂ-GIURAN, ANCA.

Deliciosul meu bărbat de lut [roman] / Anca Popoacă-Giuran. - Brăila : Enos, 2003.

155 p. ; 21 cm.

ISBN 973-86521-0-3

II 39572; 821.135.1/P83


209 - POPOACĂ-GIURAN, ANCA.

Mircea Eliade - meanings : the apparent dichotomy : scientist / writer / Anca Popoacă-Giuran. - București : Pro Transilvania, 2001.

255 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8149-24-x

II 39561; 821.135.1.09/P83


210 - RĂDULESCU, MIHAELA.

Întreabă-mă orice / Mihaela Rădulescu. - Iași : Polirom, 2011.

207 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-46-2118-7

II 39609; 821.135.1-92/R11


211 - SIMION, EUGEN.

Convorbiri cu Petru Dumitriu / Eugen Simion. - București : Editura Mercuțio, 1998.

303 p. ; 20 cm.

ISBN 973-98440-1-4

II 39568; 821.135.1/S57


212 - SWIFT, JONATHAN.

Jonathan Swift's poems = Poemele lui Jonathan Swift / Jonathan Swift ; traducere, studiu introductiv, prezentări și note de Ioana Sasu-Bolba ; cu o prefață de Mihaela Mudure. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

271 p. ; 20 cm - (Literatură universală).

ISBN 978-973-726-557-9

II 39670; 821.111/S98


213 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVICI.

Despre Dumnezeu și om : din jurnalul ultimilor ani (1907-1910) / Lev Tolstoi ; traducere din rusă de Elena Drăgușin-Richard. - București : Humanitas, 2009.

272 p. : des. ; 20 cm.

ISBN 978-973-50-2443-7

II 39619; 821.161.1/T70


214 - URMUZ [PSEUD.].

Pagini bizare / Urmuz ; ediție întocmită de Sașa Pană. - Ed. anastatică. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

190 p. : fotogr. ; 24 cm - (Opera și exegetul).

ISBN 978-973-168-446-8

II 21262; 821.135.1/U79


215 - VULPESCU, ILEANA.

Notă informativă bătută la mașină : roman / Ileana Vulpescu. - Ed. ne varietur. - București : Editura Tempus, 2011.

397 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92086-9-4

II 39624; 821.135.1/V98


216 - VULPESCU, ILEANA.

Pe apa sîmbetei : roman / Ileana Vulpescu. - Ed. ne varietur. - București : Editura Tempus, 2009.

448 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-92086-8-7

II 39623; 821.135.1/V98


217 - VULPESCU, ILEANA.

Sărută pământul acesta : roman / Ileana Vulpescu. - Ed. ne varietur. - București : Editura Tempus, 2000.

404 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8514-0-2

II 39625; 821.135.1/V98

TOP

902/904 Arheologie. Preistorie


218 - COSAC, MARIAN.

Paleoliticul superior vechi din România în context central și est european / Marian Cosac. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-75-8

III 21392; 902(498)/C73


219 - CURTA, FLORIN.

Apariția slavilor : istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII / Florin Curta. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2006.

412 p. ; 25 cm.

ISBN 973-7925-61-0

III 21398; 902/C93


220 - SCHUSTER, CRISTIAN-F.

Transportul terestru în preistorie, cu privire specială la Dunărea de Jos / Cristina Schuster. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

134 p. + 20 pl. + 68 fig. ; 24 cm - (Arhiologie).

ISBN 978-973-8966-37-6

III 21393; 902/903/S35


221 - SHUSTER, CRISTIAN.

Ambarcațiuni și navigație în preistorie : cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră / Cristian Schuster, Alexandru S. Morintz. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2006.

195 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7925-91-6

III 21395; 902/S33

TOP

91 Geografie


222 - BALTĂLUNGĂ, ADRIAN AUREL.

România : orașele porturi dunărene : geografie umană și economică / Adrian Aurel Baltălungă ; pref. prof. univ. dr. Vasile S. Cucu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

324 p. : h., fotogr., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-59-8

III 21400; 911.37/B24


223 - GEACU, SORIN.

Județul Galați : dicționar de geografie fizică / Sorin Geacu ; editor : Costin Diaconescu. - București : CD Press, 2007.

303 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-7989-93-2

III 21278; 911.2/G28


224 - Geografia României, a Uniunii Europene și a Europei : teste grilă pentru admiterea la Facultățile cu profil economic și Facultăți de geografie / Silviu Neguț, Gheorghe Vlăsceanu, Claudia Popescu, Liviu Bogdan Vlad, ... ; coordonator : prof. univ. dr. Silviu Neguț. - Ed. rev. - București : Meteor Press, 2010.

240 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-728-367-2

II 39645; 913(498)/G31


225 - Geografie economică mondială / coordonator : prof. univ. dr. Silviu Neguț ; coautori : prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu, prof. univ. dr. Florina Bran, prof. univ. dr. Claudia Popescu, ... . - București : Meteor Press, 2009.

302 p. : h., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-973-728-426-6

III 21340; 911.3/G31


226 - ILINCA, NICOLAE.

Geografia așezărilor urbane / prof. univ. dr. Nicolae Ilinca ; editor : Costin Diaconescu. - București : CD Press, 2011.

355 p. : il., tab., h. ; 23 cm - (Geografica).

ISBN 978-606-528-084-7

III 21277; 911.3/I-43


227 - ILINCA, NICOLAE.

Geografia umană : populația și așezările / Nicolae Ilinca ; editor : Costin Diaconescu. - Ed. a 3-a, rev. și ad. - București : CD Press, 2009.

360 p. : fig., tab., h. ; 24 cm - (Geografica).

ISBN 978-606-528-022-9

III 21276; 911.3/I-43


228 - VLAD, LIVIU BOGDAN.

Geografie economică mondială : problematizări contemporane și studii seminariale / lector univ. drd. Liviu Bogdan Vlad, aist. univ. drd. Marius Cristian Neacșu. - București : Meteor Press, 2005.

136 p. : tab., f. ; 20 cm.

ISBN 973-8355-64-8

II 39634; 911.3/V73

TOP

929 Biografii


229 - Brad Segal : restituiri : eseuri și versuri / îngrij. de Rodica Segal. - Galați : Editura Academica, 2005.

148 p. ; 20 cm.

ISBN 973-8316-88-X

II 39569; 929SEGAL,B./B75


230 - BUZATU, GHEORGHE.

Nicolae Ceaușescu : Biografii paralele ; Stenograme și cuvântări secrete ; Dosare inedite ; "Procesul" și execuția / Gheorghe Buzatu. - Ed. anastatică. - Iași : Tipo Moldova, 2011.

752 p. : fotogr., facs. ; 24 cm - (Opera Omnia).

ISBN 978-973-168-429-6

III 21267; 929CEAUŞESCU,N/B98


231 - Familia Regală : o istorie în imagini / Muzeul Național de Istorie a României. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

165 p. : fotogr. ; 31 cm.

ISBN 978-973-8966-97-0

V 263; 929.5/F18


232 - Prof. univ. dr. doc. Constantin Gh. Marinescu în viziunea contemporanilor din țară și de peste hotare / coord. Gheorghe Buzatu, Ionel Pintilii, Victor Moraru... - Iași : Samia, 2011.

350 p. ; 20 cm.

II 39567; 929 MARINESCU,C./P89

TOP

93/94 Istorie


233 - CĂPRĂROIU, DENIS.

Nașterea Europei medievale / Denis Căprăroiu, Eugen Denize. - Ed. a 2-a. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

362 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-57-4

III 21323; 94(4)"04/14"/C21


234 - CHISTOL, AUELIAN.

România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu (1934 - 1937) / Aurelian Chistol ; pref. prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

680 p. ; 24 cm - (Istorie).

ISBN 978-973-8966-29-1

III 21403; 94(498)"15"/C46


235 - DENIZE, EUGEN.

Propaganda comunistă în România (1948-1953) / Eugen Denize. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

280 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-008-1

III 21391; 94(498)/"19"/D32


236 - DENIZE, EUGEN.

Românii între leu și semilună : războaiele turco-venețiene și influența lor asupra Ţărilor Române (secolele XV-XVI) / Eugen Denize. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

231 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-006-7

II 39697; 94"14/15"/D32


237 - GEORGESCU, MARIA.

Istoria Bizanțului / Maria Georgescu. - Ed. a 3-a rev. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

354 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-8966-33-8

III 21399; 94(495-44)"03/14"/G32


238 - MADGEARU, ALEXANDRU.

Istoria militară a Daciei post-romane : 376 - 614 / Alexandru Madgearu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

200 p., [16] p. : h. ; 25 cm.

ISBN 978-606-537-054-8

III 21365; 94(398.2)"03/06"/M14


239 - MADGEARU, ALEXANDRU.

Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII / Alexandru Madgearu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2007.

198 p. + 11 h. + 5 pl. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-27-7

III 21394; 94(4)"05/15"/M14


240 - ONCESCU, IULIAN.

Introducere în istoria modernă a românilor (1821-1918) / Iulian Oncescu, Ion Stanciu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

349 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-017-3

III 21367; 949(498)/"18"/O-54


241 - ONCESCU, IULIAN.

Texte și documente privind istoria modernă a românilor / Iulian Oncescu, Ion Stanciu, Emanuel Plopeanu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-019-7

Vol. 1 : 1774-1866. - 390 p. - Note de subsol. - ISBN 978-606-537-018-0

Vol. 2 : 1866-1918. - 334 p. : tab. - Note de subsol. - ISBN 978-606-537-021-0

III 21364; 94(498)”18”/O-54


242 - România interbelică : istorie și istoriografie [analize istorice] / volum coordonat de Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Editura Limes, 2010.

324 p. ; 20 cm - (Limb).

ISBN 978-973-726-551-7

II 39669; 94(498)"19"/R70


243 - România în relațiile internaționale : diplomație, minorități, istorie / ed. Silviu Miloiu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

450 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-033-3

III 21402; 94(498)/R70


244 - STANCIU, CEZAR.

Traversând infernul : scurtă istorie a comunismului românesc 1948-1989 / Cezar Stanciu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2010.

243 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-537-022-7

II 39698; 94(498)"1948/1989"/S76


245 - WATTS, LARRY L.

Ferește-mă, Doamne, de prieteni ... : războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România / Larry L. Watts ; trad. din limba engleză [de] Camelia Diaconescu. - București : RAO, 2011.

795 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8255-95-8

III 21249; 94(498)"18/19"/W33

TOP