Titluri noi intrate în bibliotecă – septembrie - decembrie 2011


004 Ştiința și tehnologia calculatoarelor

02 Biblioteconomie

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

2 RELIGIE. TEOLOGIE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

32 Politică

33 Ştiințe economice

34 Drept. Jurisprudență

35 Administrație publică. Artă militară

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism

37 Educație. Timp liber

39 Etnografie. Folclor

502/504 Ştiința mediului înconjurător

51 Matematică

53 Fizică

54 Chimie

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie

57 Biologie

58 Botanică

61 Ştiințe medicale. Medicină

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică

621.1 Motoare termice (cu abur)

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații

621.4 Motoare termice (fără abur)

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini

624/627 Construcții civile

628 Tehnică sanitară. Iluminat

629 Tehnica mijloacelor de transport

629.5 Tehnică navală

63 Ştiințe agricole

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură

65 Management

66 Tehnologie chimică

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară

669 Metalurgie

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate

69 Lucrări de construcții

72 Arhitectură

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură

791/793 Divertisment. Teatru. Film

796 Educație fizică și sport

82 Literatură

902/904 Arheologie. Preistorie

91 Geografie

93/94 Istorie


004 Ştiința și tehnologia calculatoarelor


1 - ALEXIU, GEORGE MUGUR.

Contribuții privind filtrarea adaptivă în conducerea automată : rezumatul tezei de doctorat / drd. George Mugur Alexiu ; cond, șt. Emil Ceangă. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

46 p. ; 20 cm.

II 39660; 004.3/A31


2 - ALEXIU, GEORGE MUGUR.

Contribuții privind filtrarea adaptivă în conducerea automată : teză de doctorat / drd. George Mugur Alexiu ; cond, șt. Emil Ceangă. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

172 p. ; 30 cm.

IV 8465; 004.3/A31


3 - ANISIU, VALERIU.

Calcul simbolic cu MAPLE / Valeriu Anisiu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006.

xvi, 300 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-610-451-0

III 21412; 004.42MAPLE/A61


4 - DADKHAH, FEREYDOON.

ANSYS Workbench software tutorial : with multimedia CD : release 12 / Fereydoon Dadkhah, Jack Zecher. - Mission, KS : SDC Publications, ©009.

vi, [248] p. în pag. multiplă ; 28 cm + 1 CD-ROM.

ISBN 978-1-58503-581-6

IV 8461; 004.896/D11


5 - DUMITRAŞCU, ADRIAN.

Integrarea etapelor de dezvoltare, colaborarea în întreprinderea virtuală și managementul documentației tehnice despre produs / Adrian Dumitrașcu, Eduard Oprea, George Manole. - Cluj-Napoca : Qual Media, 2010.

232 p. ; 24 cm - (PLM-Adaptor ; 4).

ISBN 978-606-8154-08-4

III 21469; 004/D90


6 - LAWRENCE, KENT L.

ANSYS Workbench tutorial : structural and thermal analysis using the ANSYS Workbench release 12.1 environment / Kent L. Lawrence. - [Mission, KS] : SDC Publications, ©010.

vi, [244] p. în pag. multiplă ; 28 cm.

ISBN 978-1-58503-580-9

IV 8460; 004.896/L30


7 - LEE, HUEI-HUANG.

Finite element simulations with ANSYS Workbench 12 / Huei-Huang Lee. - Mission, KS : SDC Publications, ©010.

586 p. : fig. ; 28 cm + DVD.

ISBN 978-1-58503-604-2

IV 8498; 004.896/L38


8 - MOGA, LILIANA MIHAELA.

Proiectarea sistemelor informatice prin metode bazate pe valoare / Liliana Mihaela Moga. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2009.

208 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2503-0

III 21476; 004.41/M85


9 - STEGĂROIU, CARINA-ELENA.

Tehnici automate de prelucrare a datelor în domeniul economic / Carina-Elena Stegăroiu. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

398 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-144-385-0

III 21414; 004/S82

TOP

02 Biblioteconomie


10 - FRÂNCU, VICTORIA.

Limbaje de indexare : structură, compatibilitate, multilingvism = Indexing languages : structure, compatibility, multilingualism / Viorica Frâncu ; prefață de Ion Stoica. - Galați : Axis Libri, 2011.

179 p. : tab. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8324-00-5

II 39692; 02/F86


11 - REPANOVICI, ANGELA.

Promovarea producției științifice prin depozite digitale / Angela Repanovici. - București : Editura Academiei Române, 2010.

192 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-27-1932-9

III 21292; 02/R46


12 - Romanian libraries / ed. Mircea Regneală. - București : ABR, 2011.

225 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-85962-8-3

II 39718; 02(498)/R69

TOP

030 Lucrări de referință generale. Enciclopedii. Dicționare


13 - DELEANU, LORENA.

English-Romanian dictionary for mechanical engineering / prof. dr. ing. Lorena Deleanu, conf. dr. Gabriela Dima, lect. dr. Daniela Şorcaru. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2010.

2 vol. ; 24 cm.

ISBN 978-973-30-2595-5

Vol. 1 : A-M. - 734 p. - ISBN 978-973-30-2709-6

Vol. 2 : N-Z. - Viii, p. 735-1431. - Irregular verbs in English p. 1396-1399. - World States p. 1400-1431. - ISBN 978-973-30-2710-2

III 21483; D61/E57


14 - VASILIU, GABRIEL.

Sextil Pușcariu și Dicționarul limbii române / Gabriel Vasiliu. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2011.

465 p. ; 21 cm - (Philologia).

ISBN 978-073-109-281-2

II 39717; D81/V35

TOP

1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE


15 - CIOARĂ, CRISTINA.

De la vocația cumpătării la o lume dezvrăjită : studii despre filosofia lui Max Weber / Cristina Cioară. - Timișoara : Brumar, 2011.

158 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-602-620-1

II 39703; 111/C51


16 - CIULEI, TOMIŢĂ.

Mic tratat de gnoseologie / Tomiță Ciulei. - Iași : Lumen, 2009.

448 p. ; 23 cm.

ISBN 978-973-166-178-0

III 21236; 16/C55


17 - CLOŞCĂ, EMILIA.

Adevăr și cunoaștere în raționalismul critic / prof. dr. Emilia Cloșcă. - Iași : Lumen, 2009.

302 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-188-9

II 39583; 141.13/C57


18 - COJANU, DANIEL.

Ipostaze ale simbolului în lumea tradițională / Daniel Cojanu. - Iași : Lumen, 2009.

202 p. : il., fig. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-173-5

II 39590; 16/C61


19 - GÂRLAN, MICTAT A.

Fundamentări metodologice în etnopsihologie / Mictat A. Gârlan. - Iași : Lumen, 2004.

210 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-7766-22-9

III 21241; 159.92/G20


20 - ROTILĂ, VIOREL.

Heidegger și rostirea ființei / Viorel Rotilă. - Iași : Lumen, 2009.

227 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-166-155-1

II 39581; 14/R83


21 - SANDU, ANTONIO ŞTEFAN.

Studii de filosofia Orientului / Antonio Ştefan Sandu. - Iași : Lumen, 2008.

164 p. ; 20 cm - (Filosofie).

ISBN 978-973-166-036-3

II 39602; 14/S20

TOP

2 RELIGIE. TEOLOGIE


22 - CLOŞCĂ, CIPRIAN MARIUS.

De docta ignorantia în theognosia apofatică a Sfântului Dionisie Pseudo-Areopagitul / pr. dr. Ciprian Marius Cloșcă. - Iași : Lumen, 2009.

360 p. ; 21 cm.

Cond. șt. prof. univ. dr. Constantin Marin.

ISBN 978-973-166-128-5

II 39589; 248.2/C57


23 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.

Libertate pentru comuniune : Lucrarea Bisericii în societate în anul 2009 / Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2010.

787 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-8141-09-1

III 21426; 260.1/D11


24 - DANIEL, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.

Misiune pentru mântuire : Lucrarea Bisericii în societate / Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009.

45 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-92109-8-7

III 21431; 260.1/D11


25 - MARIN, CONSTANTIN.

Isihasm în mănăstirile spațiului mioritic românesc : de la palamism la paisism / Constantin Marin. - [Ed. a 2-a]. - Iași : Lumen, 2009.

194 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-179-7

II 39600; 26/28/M39


26 - Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea / carte tipărită cu binecuv. Preaf. Părinte Daniel ; coord. Viorel Ioniță. - București : Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2011.

899 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-8141-56-5

III 21434; 260.1/T43

TOP

31 Statistică. Demografie. Sociologie


27 - DRAGOMIR, CORNELIU.

O socioantropologie a dezastrelor naturale : oameni înecați în lacrimi, case prăbușite / Corneliu Dragomir. - Iași : Lumen, 2009.

292 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-174-2

II 39596; 316.33/D77


28 - DRAGOMIR, CORNELIU.

Rememorări ale vieții cotidiene din timpul comunismului într-un oraș provincial : studiu de caz : Drobeta Turnu Severin / Corneliu Dragomir. - Iași : Lumen, 2009.

294 p. : fotogr. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-080-6

II 39582; 316.72/D77


29 - FERARU, PETRONELA DANIELA.

Migrație și dezvoltare : aspecte socioeconomice și tendințe / Petronela Daniela Feraru. - Iași : Lumen, 2011.

278 p. : tab., fig., diagr. ; 24 cm - (Sociologie).

ISBN 978-973-166-248-0

III 21237; 314/F38


30 - GIBBONS, ROBERT D.

Statistical methods for groundwater monitoring / Robert D. Gibbons, Dulal K. Bhaumik, Subhash Aryal. - 2nd. Ed. - New Jersey : Wiley Publishing, 2009.

374 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-470-16496-9

III 21373; 311/G56


31 - MORAR-VULCU, CĂLIN.

Republica își făurește oamenii : construcția identităților politice în discursul oficial în România, 1948 - 1965 / Călin Morar-Vulcu. - Cluj-Napoca : EIKON, 2007.

542 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-757-052-9

II 39722; 316.33/M89


32 - PĂDURARU, CARMEN.

Eugen Coșeriu : contribuții la paradigma lingvistică / Carmen Păduraru. - Iași : Lumen, 2009.

135 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-166-119-3

II 39585; 31/P12


33 - PONEA, SIMONA.

Grupul de socializare apreciativ : un model de creativitate socială colaborativă / Simona Ponea, Antonio Sandu. - Iași : Lumen, 2011.

218 p. ; 21 cm - (Asistență socială).

ISBN 978-973-166-233-6

II 39593; 316.45/P77


34 - PONEA, SIMONA.

O lume diferită, o lume la fel : integrarea socială a persoanelor cu dizabilități locomotorii / Simona Ponea. - Iași : Lumen, 2009.

186 p. : fig., tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-181-0

II 39598; 316/P77


35 - SANDU, ANTONIO ŞTEFAN.

Dimensiuni etice ale comunicări în postmodernitate / Antonio Sandu. - Iași : Lumen, 2009.

220 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-176-6

II 39597; 316.77/S20


36 - SANDU, ANTONIO ŞTEFAN.

Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităților etnice : comunitatea italiană / Antonio Sandu. - Iași : Lumen, 2009.

200 p. ; 18 cm - (Dezvoltare socială).

ISBN 978-973-166-177-3

I 4344; 316.34/S20


37 - SANDU, ANTONIO ŞTEFAN.

Tehnici afirmativ - apreciative în dezvoltarea organizațională : o socio-pedagogie a succesului : suport de curs / Antonio Ştefan Sandu. - Iași : Lumen, 2009.

140 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-166-141-4

III 21240; 316/S20


38 - Seminarii apreciative / coord. dr. Antonio Sandu ; Cornelia Baciu, Alina-Andreia Ailincăi, Oana-Alina Bradu, Bianca-Beatrice Vlasă, Crina Croitoru, Ana-Maria Nicolaescu, Florin Gheorghe Nicăi, Simona Ponea. - Iași : Lumen, 2010.

144 p. ; 24 cm - (Applied appreciative inquiry).

ISBN 978-973-166-213-8

III 21238; 316/S44

TOP

32 Politică


39 - CĂPRARU, MARIUS.

Libertate și moderație politică / Marius Căpraru. - Iași : Lumen, 2010.

250 p. ; 21 cm.

II 39584; 32/C21


40 - CUJBĂ, VADIM.

Aspecte geopolitice și geoeconomice ale formării și destrămării sistemului colonial englez / Vadim Cujbă. - Iași : Lumen, 2009.

141 p. : h., tab. ; 20 cm.

ISBN 978-973-166-158-2

II 39595; 325/C93


41 - Despre Europa / Mădălina Virginia Antonescu, Anamaria Boboc, Mădălina Constantin, ... - Iași : Lumen, 2006.

475 p. ; 20 cm - (Colecție de succes).

ISBN 978-973-1703-09-1

II 39588; 327/D34


42 - Ethnicity, confession and intercultural dialogue at the European Union Eastern border : Oradea, 02 - 05 June 2011 : international conference : [proceedings] / coord. Mircea Brie, Ioan Horga, Sorin Şipoș. - Oradea : Oradea University Press ; Debrecen : Debrecen University Press, 2011.

502 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-10-0570-3 ISBN 978-963-473-462-8

III 21475; 323.1/E83


43 - Fără termen de prescripție : aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa / coordonatori : doctor în istorie Sergiu Musteață, doctor în istorie Igor Cașu. - Chișinău : Editura Cartier, 2011.

789 p. ; 20 cm - (Cartier istoric).

ISBN 978-9975-79-691-0

II 39707; 323/F20


44 - IONESCU, ARISTIDE.

Dacă vine ora H, pe cine putem conta ? / Aristide Ionescu. - Ed. a 4-a. - Pitești : Zodia Fecioarei, 2010.

221 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-9388-49-8

II 39719; 329.15(498)/I66


45 - NAUMESCU, VALENTIN.

Politics and government in Canada : an Introduction / Valentin Naumescu

130 p. ; 20 cm.

ISBN 0-9867065-0-1

II 39706; 328.1/N11


46 - ROMAN-BĂRBUŢI, GABRIEL.

Britishness and multiculturalism : an essay on post-imperial nostalgia / Gabriel Roman-Bărbuți. - Iași : Lumen, 2011.

102 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-249-7

II 39591; 323.1/R69

TOP

33 Ştiințe economice


47 - FILIP, ELENA.

Liberalism și dezvoltare : principii pentru o educație liberală / Elena Filip. - Iași : Lumen, 2009.

142 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-166-151-3

II 39599; 330.3/F51


48 - PANŢÎRU, PETRU.

Economie și politică agrară / Petru Panțîru. - Galați : Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos“ din Galați, 2003.

322 p. ; 24 cm.

ISBN 973-627-072-6

III 17201; 338.4/P25


49 - Serviciile bancare electronice în România : provocări, factori, modele = Electronic banking services in Romania : challenges, determining factors, models / Liliana Mihaela Moga, Khalil Md Nor, Nicoleta Mișu, Eugen Mitrică, Radu Ilie Stroe. - București : ASE, 2011.

356 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-505-492-9

III 21478; 336.717/S46


50 - Sustainable development : the challenge of transition / ed. by Jurgen Schmandt, C. H. Ward. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 2010.

xvi, 223 p. ; 23 cm.

ISBN 978-0-521-15329-4

III 21310; 332.14/S96


51 - Sustainable development and environmental management / ed. by Corrado Clini, Ignazio Musu, Maria Lodovica Gullino. - Dordrecht : Springer, ©008.

xiv, 487 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4020-6597-2

III 21331; 332.1/S96


52 - TUDOR, FLORIN.

Taxation and tax procedure in Romania / Florin Tudor. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

135 p. ; 24 cm - (Juridical and Economic Sciences Collection).

ISBN 978-606-8348-08-7

III 21463; 336.22(498)/T91

TOP

34 Drept. Jurisprudență


53 - DELEANU, LORENA.

Uniunea Europeană pâna la Tratatul de la Lisabona / Lorena Deleanu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

443 p. ; 25 cm - (Ştiințe socio-economice).

ISBN 978-606-8008-95-0

III 21388; 341.2(4)/D28


54 - FLORICUŢA, ROXANDRA G.

Planificare strategică în organizațiile non-guvernamentale / Roxandra G. Floricuța. - Cluj Napoca : Editura Mega, 2008.

150 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-1868-65-3

II 39704; 341.2/F63


55 - HUIDU, ALEXANDRA.

Reproducerea umană medical asistată : etica incriminării vs. etica biologică : studiu de drept comparat / Alexandra Huidu. - Iași : Lumen, 2010.

446 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-198-8

II 39586; 343.62/H92


56 - POPESCU, TUDOR R.

Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupația militară sovietică / Tudor R. Popescu ; ed. îngrij. de asist. univ. drd. Rodica Burdușel. - ed. a 2-a. - Iași : Lumen, 2009.

188 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-175-9

II 39594; 348/P81


57 - Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2010 / Comisia Europeană. - Bruxelles : Uniunea Europeană, 2011.

136 p. : fotogr. color ; 30 cm.

ISBN 978-92-79-17475-9

IV 8499; 341.2/R23


58 - ROŞU, LUCICA.

Legislația mediului : curs universitar / Lucica Roșu, Carmen Maftei. - București : MATRIX-ROM, 2007-.

[vol.] : fig., tab., h. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-196-2

Vol. 1 : Legislația orizontală. - 224 p. - Bibliogr. p. 163-164. - Anexe p. 165-224.

III 21360; 349.6/R81

TOP

35 Administrație publică. Artă militară


59 - COMAN-KUND, LIVIU.

Sisteme administrative europene : material de studiu pentru învățământul deschis la distanță / Liviu Coman-Kund. - Focșani : Editura Pallas, 2001.

IV, 187 p. ; 30 cm.

ISBN 973-85468-3-4

IV 8497; 35/C63


60 - PLETEA, NICUŞOR.

Implicațiile activității manageriale în instituțiile sistemului de apărare și ordine publică în lupta anticorupție : rezumatul tezei de doctorat / drd. Nicușor Pletea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați, 2011.

106 p. : diagr., sch. ; 21 cm.

II 39650; 35/P71


61 - PLETEA, NICUŞOR.

Implicațiile activității manageriale în instituțiile sistemului de apărare și ordine publică în lupta anticorupție : teză de doctorat / drd. Nicușor Pletea ; cond. șt. prof. univ. dr. ec. Adriana Olaru. - Galați, 2011.

213 f. : diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8481; 35/P71

TOP

36 Asistență / asigurări sociale. Consumatorism


62 - IGNAT, TATIANA ADINA.

Realități și perspective ale îmbunătățirii managementului asistenței sociale a persoanei vârstnice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Tatiana Adina Ignat (Coman) ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2011.

60 f. ; 30 cm.

IV 8485; 364/I-39


63 - IGNAT, TATIANA ADINA.

Realități și perspective ale îmbunătățirii managementului asistenței sociale a persoanei vârstnice : teză de doctorat / drd. Tatiana Adina Ignat (Coman) ; cond. șt. prof. univ. dr. Niculae Niculescu. - Galați, 2011.

300 f. ; 30 cm.

IV 8479; 364/I-39


64 - MIFTODE, VASILE.

Tratat de asistență socială : protecția populațiilor specifice și automarginalizate / Vasile Miftode. - [Ed. a 2-a, rev.]. - Iași : Lumen, 2010.

554 p. : tab., sch. ; 24 cm - (Asistență socială).

ISBN 978-973-166-241-1

III 21242; 364/M67

TOP

37 Educație. Timp liber


65 - BARNA, ANDREI.

Tactul pedagogic și social / Andrei Barna, Iuliana Petronela Barna. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2011.

176 p. ; 20 cm - (Idei pedagogice contemporane).

ISBN 978-973-30-2977-9

II 39721; 37.012/B11


66 - Consilierea integrativă educațională / coord. Cristina Ispas. - București : Editura Mirton, 2011.

517 p. ; 24 cm - (Sociologie).

ISBN 978-973-52-1055-7

III 21293; 371.268/C64


67 - Ghid metodologic de pedagogie universitară / coord. Florea Voiculescu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2010.

550 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-1890-92-0

III 21415; 371.3/G49


68 - IFRIM, SAVEL.

Contribuții ieșene în știința chimică / prof. dr. ing. Savel Ifrim. - Iași : Performantica, 2011.

383 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-730-865-8

III 21474; 373/378/I-37


69 - SÂRBU, ROMULUS.

Dezvoltarea durabilă și conexiunile sale : curs universitar / Romulus Sârbu, Diana Marchiș. - Petroșani : Universitas, 2010.

123 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-741-173-0

II 39702; 37/S11

TOP

39 Etnografie. Folclor


70 - Sate contemporane din România : deschideri spre Europa : aplicație zonală - Județul Cluj / coord. Tekla Tötszegi, Ioan Augustin Goia. - Cluj Napoca : Mediamira, 2008.

116 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-713-218-5

III 39705; 398(498)/S11

TOP

502/504 Ştiința mediului înconjurător


71 - Air pollution : health and environmental impacts / ed. by Bhola R. Gurjar, Luisa T. Molina, Chandra S. P. Ojha. - Boca Raton, FL : CRC Press, ©010.

xxiii, 532 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4398-0962-4

III 21311; 504.3/A29


72 - ANJANEYULU, Y.

Environmental impact assessment methodologies / Y. Anjaneyulu, Valli Manickam. - 2nd ed. - Leiden, Olanda : CRC Press, 2011.

428 p. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-0-415-66556-8

III 21313; 504/A61


73 - CASCIO, JOSEPH.

ISO 14000 guide : the new international environmental management standards / Joseph Cascio, Gazle Woodside, Philip Mitchell. - New York ; San Francisco ; Washington D. C. : McGraw-Hill, ©996.

xiv, 221 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-07-011625-2

III 21304; 504/C28


74 - CRESSER, MALCOM.

Acidification of freshwaters / Malcom Cresser, Anthony Edwards. - London : Cambridge University Press, 1987.

136 p. ; 24 cm - (Cambridge environmental chemistry).

ISBN 978-0-5231-15836-7

III 21427; 504/C81


75 - Drinking water treatment : Focusing on appropriate technology and sustainability / ed. Chittaranjan Ray, Ravi Jain. - Berlin : Springer, 2011.

263 p. ; 24 cm - (Strategies for sustainability).

ISBN 978-94-007-1103-7

III 21377; 504.4/D72


76 - ECCLESTON, CHARLES H.

Environmental impact assessment : a guide to best professional practices / Charles H. Eccleston. - Boca Raton : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2011.

268 p. : tab., fig. ; 24 cm - (Environmental Science and Technology).

ISBN 978-1-4398-2873-1

III 21426; 504/E13


77 - Groundwater and subsurface environments : human impacts in Asian Coastal Cities / ed. Makoto Taniguchi. - New York : Springer, 2011.

309 p. ; 24 cm - (Groundwater and subsurface environments).

ISBN 978-4-431-53903-2

III 21419; 502/G75


78 - JONES, IAN S.F.

Engineering strategies for greenhouse gas mitigation / Ian S.F. Jones. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

170 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-521-51602-0

III 21285; 502/504/J73


79 - MATLOCK, MARTY D.

Ecological engineering design : Restoring and conserving ecosystem services / Marty D. Matlock, Robert A. Morgan. - New Jersey : Wiley Publishing, 2010.

339 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-470-343514-6

III 21382; 502/M11


80 - MIRSAL, IBRAHIM A.

Soil pollution : origin monitoring & remediation / Ibrahim A. Mirsal. - 2nd. Ed. - Berlin : Springer, 2010.

312 p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-642-08968-8

III 21369; 504/M76


81 - MOLDOVEANU, ANA-MARIA.

Poluarea aerului cu particule / Anca Maria Moldoveanu. - București : Matrix Rom, 2005.

175 p. ; 20 cm.

III 19072; 504.3/M87


82 - Nanoparticles in the water cycle : Properties, analysis, environmental relevance / ed. Fritz H. Frimmel, Reinhard Niessner. - New York : Springer, 2010.

239 p. ; 24 cm - (Nanoparticles in the water cycle).

ISBN 978-3-642-10317-9

III 21421; 502/H11


83 - POPA, KARIN.

Radioactivitatea mediului înconjurător / Karin Popa, Doina Humelnicu, Alexandru Cecal. - București : Matrix-Rom, 2005.

230 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-879-0

III 21444; 504/P78


84 - SHINKUMA, TAKAYOSHI.

Waste and recycling : Theory and empirics / Takayoshi Shinkuma, Shusuke Managi. - London : Routledge, 2011.

147 p. ; 24 cm - (Routledge Studies in Ecological Economics).

ISBN 978-415-58985-7

III 21314; 502/504/S52


85 - Solid biofuels for energy : a Lower greenhouse gas alternative / ed. Panagiotis Grammelis. - New York : Springer, 2011.

242 p. ; 24 cm - (Green energy and technology).

ISBN 978-1-84996-392-3

III 21418; 502/S67


86 - THOMAS, IAN.

Environmental management : Processes and practices for Australia / Ian Thomas, Paul Murfitt. - 2nd Ed. - Sydney : Federation Press, 2011.

364 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-86287-816-7

III 21457; 504/T57


87 - VARDUCA, AUREL.

Poluarea : prevenire și control / dr. chim. Aurel Varduca, ing. Ana-Maria Moldoveanu, ing. George Adrian Moldoveanu. - București : MATRIX-ROM, 2002.

335 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-461-2

III 17268; 504/V26

TOP

51 Matematică


88 - DANTZIG, JONATHAN.A.

Modeling in materials processing / Jonathan A. Dantzig, Charles L. Tucker III. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001.

363 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-521-77923-4

III 21289; 517.5/D14

TOP

53 Fizică


89 - ANTONESCU, N.

Procese de ardere : bazele fizice și experimentale / N. Antonescu, P.D. Stănescu, N.N. Antonescu. - București : Matrix-Rom, 2002.

320 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-522-8

III 21442; 533/A62


90 - GAVRILIUC, ROBERT.

Elemente de termodinamică experimentală / Robert Gavriliuc. - București : MATRIX-ROM, 2005.

189 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-680-1

III 21356; 530.1/G11


91 - HERA, DRAGOŞ.

Criogenie tehnică / Dragoș Hera. - Ed. a 2-a. - București : MATRIX-ROM, 2009.

400 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-454-3

III 21352; 536.4/H42


92 - KHURSHEED, ANJAM.

Scanning electron microscope optics and spectrometers / Anjam Khursheed. - Singapore : World Scientific, 2011.

402 p. : fig., tab., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-981-283-667-0

III 21424; 539/K41


93 - MALKIN, ALEXANDER YA.

Rheology : concepts, methods and applications / prof. dr. Alexander Ya. Malkin, prof. dr. Avraam I. Isayev. - 2nd edition. - Toronto : ChemTec Publishing, 2012.

473 p. : fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-1-895198-49-2

III 21459; 532/M18


94 - MINEA, ALINA ADRIANA.

Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice / Alina Adriana Minea. - București : Matrix-Rom, 2010.

[282] p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-603-5

III 21449; 536.2/M75


95 - MLADIN, EMILIA-CERNA.

Elemente avansate de conducție termică și difuzie masică : teorie și aplicații / Emilia-Cerna Mladin, Mihaela Stan. - București : MATRIX-ROM, 2006.

iv, 504 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-023-1

III 21353; 536.2/M83


96 - MOCANU, MARIANA CARMEN.

Contribuții privind propagarea ultrasunetelor în medii stratificate și lărgirea sferei de investigație și acurateții imaginii ecografice : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mariana Carmen Mocanu ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

62 p. ; 20 cm.

II 39651; 534.3/M84


97 - MOCANU, MARIANA CARMEN.

Contribuții privind propagarea ultrasunetelor în medii stratificate și lărgirea sferei de investigație și acurateții imaginii ecografice : teză de doctorat / drd. Mariana Carmen Mocanu ; cond. șt. Luminița Moraru. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

172 p. ; 30 cm.

IV 8463; 534.3/M84


98 - PICU, ANA ALEXANDRA.

Modelarea biomecanică neliniară a dinamicii corpului uman sub acțiunea vibrațiilor transmise : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Ana Alexandra Picu ; conducători știintifici : prof. univ. dr. ing. doctor habilitat în științe tehnice Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, George Bălan, cercet. șt. gr. I dr. mat. Membru Onorific al Academiei de Ştiinte Tehnice a României Universitatea "Politehnica" din București Tudor Sireteanu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2010.

53 p. ; fig., tab., diagr. ; 30 cm.

IV 8488; 534/P64


99 - PICU, ANA ALEXANDRA.

Modelarea biomecanică neliniară a dinamicii corpului uman sub acțiunea vibrațiilor transmise : teză de doctorat / drd. ing. Ana Alexandra Picu ; conducători știintifici : prof. univ. dr. ing. doctor habilitat în științe tehnice Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, George Bălan, cercet. șt. gr. I dr. mat. Membru Onorific al Academiei de Ştiinte Tehnice a României Universitatea "Politehnica" din București Tudor Sireteanu. - Brăila : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați. Facultatea de Inginerie din Brăila, 2010.

239 p. : il. color, tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8471; 534/P64


100 - WONG, KAUFUI VINCENT.

Thermodynamics for engineers / Kaufui Vincent Wong. - Ed. a 2-a. - London : CRC Press, 2011.

260 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-4398-4559-2

III 21318; 536/W82

TOP

54 Chimie


101 - The 10th International Conference on Colloids and Surfaces Chemistry : June 9th - 10th 2011, Galați, Romania : [book of abstracts] / ed. Monica Murărescu, Romică Crețu, Paula Popa, Constantin Apetrei, Cătălina Iticescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

154 p. ; 30 cm.

ISBN 978-606-8348-05-6

IV 8491; 544.7/T36


102 - Adsorption and diffusion / eds. Hellmut G. Karge, Jens Weitkamp ; with contributions by S. Brandani, M. Eic, E. J. M. Hensen, ... - Berlin ; Heidelberg : Springer, ©008.

XVI, 400 p. ; 24 cm - (Science and Technology ; 7).

ISBN 978-3-540-73965-4

III 21380; 544.7/A23


103 - BÎRZU, ADRIAN.

Cinetică chimică : aspecte fundamentale / Adrian Bîrzu, Mihai Dumitraș. - București : MATRIX-ROM, 2008.

187 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-369-0

III 21348; 544.4/B54


104 - BOURCEANU, MILITINA.

Chimie : termodinamică chimică, cinetică, electrochimie / Militina Bourceanu. - București : MATRIX-ROM, 2008.

220 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-411-6

III 21347; 544/B74


105 - CĂPĂŢÎNĂ, CAMELIA.

Noțiuni de chimie generală și aplicativă / Camelia Căpățînă. - București : MATRIX-ROM, 2008.

313 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-362-1

III 21349; 54/C11


106 - Electrochemistry at the nanoscale / ed. Patrik Schmuki, Sannakaisa Virtanen. - Nurenberg : Springer, 2009.

470 p. ; 24 cm - (Nanostructure Science and Technology).

ISBN 978-0-387-73582-5

III 21284; 544.6/E35


107 - Electrochimie și coroziune / Teodora Badea, Maria Nicola, Dănuț Ionel Văireanu... - București : MATRIX-ROM, 2005.

400 p. ; 25 cm.

ISBN 973-685-913-4

III 21354; 544/E35


108 - GAMBURG, YULIY D.

Theory and practice of metal electrodeposition / Yuliy D. Gamburg, Giovanni Zangari. - New York : Springer Science+Business Media, 2011.

XVii, 378 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm - (Chemistry).

ISBN 978-1-4419-9668-8 ISBN e-978-1-4419-9669-5

III 21422; 544.6/G17


109 - Inorganic and metallic nanotubular materials : recent technologies and applications / Tsuyoshi Kijima (editor). - Berlin ; Heidelberg ; Dordrecht : Springer, ©010.

XV, 295 p. ; 24 cm - (Topics in Applied Physics ; 117).

ISBN 978-3-642-03622-4

III 21308; 544-121/K42


110 - Nanotechnology for environmental decontamination / ed. by Manoj K. Ram, Silvana Andreescu, Hanming Ding. - New York ; Chicago ; San Francisco : McGraw-Hill, ©011.

xviii, 430 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-07-170279-9

III 21306; 544-121/N20


111 - ONU, ANA.

Chimia fizică a stărilor de agregare / Ana Onu, Mircea Odin Apostu. - București : MATRIX-ROM, 2004.

244 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-835-9

III 21346; 544/O59


112 - Operații de transfer interfazic / Anicuța Stoica Guzun, Marta Cătălina Stroescu, Tănase Dobre, ... - București : Matrix-Rom, 2001.

304 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Inginerie chimică).

ISBN 973-685-277-6

III 21439; 544/O-61


113 - POPESCU, MARIA.

Chimia poluanților atmosferici / Maria Popescu. - București : MATRIX-ROM, 2007.

125 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-165-8

III 21345; 544/P81


114 - RUCKENSTEIN, ELI.

Nanodispersions : interactions, stability, and dynamics / Eli Ruckenstein, Marian Manciu. - New York ; Dordrecht ; Heidelberg : Springer Science+Business Media, ©010.

vii, 700 p. ; 29 cm.

ISBN 978-1-4419-1414-9

IV 8494; 544.7/R88


115 - SBURLEA, LUMINIŢA MAGDALENA.

Elementele chimice și sistemul periodic "forma planetară" / Luminița Magdalena Sburlea. - București : MATRIX-ROM, 2009.

259 p. ; 25 cm.

ISBN 978-973-755-497-0

III 21355; 544/S31


116 - STOICA GUZUN, ANICUŢA.

Transfer de masă și reacție chimică la interfața lichid-lichid / Anicuța Stoica Guzun, Octavian Floarea, Tănase Dobre. - București : Matrix-Rom, 2000.

273 p. : fig. ; 24 cm - (Inginerie chimică).

ISBN 973-685-208-3

III 21441; 544/S88


117 - Transition to hydrogen : Pathways toward clean transportation / ed. Alexander Wokaun, Erik Wilhelm. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

252 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-521-19288

III 21456; 544/T81

TOP

55 Geologie. Oceanografie. Hidrologie


118 - ALFONSO SEGURA, JOSÉ LEONARDO.

Optimisation of monitoring networks for water systems : information theory, value of information and public participation : dissertation / José Leonardo Alfonso Segura. - Delft, Olanda : CRC Press, 2010.

185 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-0-415-61580-8

III 21425; 556/A36


119 - LEROUX, MARCEL.

Dynamic analysis of weather and climate : atmospheric circulation, perturbations, climatic evolution / Marcel Leroux ; translator Bob Mizon. - 2nd ed. - Chichester, UK : Springer : Praxis Publishing, ©010.

xxxiv, 422 p. ; 25 cm.

ISBN 978-3-642-04679-7

III 21309; 551.51/.59/L51


120 - OLOSU, PETRU.

Adevăr și defăimare / Petru Olosu. - [București] : Ararat, 2010.

281 p. ; 20 cm.

ISBN 978-973-7727-70-1

II 39724; 551/O-48

TOP

57 Biologie


121 - DOBREANU, MINODORA.

Biochimie clinică : implicații practice / Minodora Dobreanu. - Ed. a 3-a. - București : Editura Medicală, 2010.

XII, 566 p. ; 27 cm.

ISBN 978-973-39-0698-8

IV 8489; 577/D59


122 - ŞOLDEA, CAMELIA.

Biomolecule, biotransformări / Camelia Şoldea, Anca Mihaela Mocanu. - București : MATRIX-ROM, 2011.

338 p. : fig. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-676-9

III 21344; 577/S67

TOP

58 Botanică


123 - FETECĂU, MARIA.

Ecofiziologie vegetală / Maria Fetecău, Adina Popescu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

196 p.; 24 cm - (Ştiințe ale Naturii).

ISBN 978-606-8008-87-5

III 21466; 581/F44

TOP

61 Ştiințe medicale. Medicină


124 - ARBUNE, MANUELA.

Boli infecțioase / Manuela Arbune. - Iași : PIM, 2011.

289 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-13-0196-6

III 21389; 616.9/A70


125 - Atlas de anatomie / editat de : Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross ; consultanța știintifică și traducere sub redacția lui Florin Mihail Filipoiu. - București : Prior Books , 2010.

XV, 656 p. : il. color ; 29 cm.

ISBN 978-606-92506-1-7

IV 8495; 611/A90


126 - Compendiu de medicină internă / dr. Leonard Domnișoru, dr. Nicolae Bacalbașa, dr. Dumitru Cristea, dr. Gheorghe Buceag. - ed. a 2-a. - București : Național, 2004.

648 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-659-082-8

III 18946; 616/C63


127 - DRAKE, RICHARD L.

Gary's Anatomy pentru studenți / Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell ; consultanța științifică și traducere pentru ediția în limba romqnă, sub redacția lui Florin Mihail Filipoliu. - Ed. a 2-a. - București : Prior Books , 2010.

XXVii, 1103 p. : il. color ; 28 cm.

ISBN 978-606-92506-0-0

IV 8496; 611/D81


128 - FLOREA, CALIOPSIA.

Tiparea fenotipică și moleculară a tulpinilor de Es[c]herichia coli (patotip uropatogen) izolate din infecții urinare la copii / Caliopsia Florea. - Galați : Zigotto, 2011.

160 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-8303-07-9

III 21470; 616.6/F67


129 - GRIGORE, RADU.

Unda Q în infarctul miocardic / [dr.] Radu Grigore. - Galați : Istru, 2011.

501 p. ; 21 x 30 cm.

ISBN 978-973-8969-17-9

II 39708; 616.12/G83

TOP

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Energetică


130 - BEZNEA, ELENA-FELICIA.

Structuri compozite / Elena Felicia Beznea, Ionel Chirică. - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

253 p. : fig., tab. ; 24 cm - (Ştiințe inginerești).

ISBN 978-606-8008-86-8

III 21386; 620.1/B50


131 - DEGERATU, MIRCEA.

Instalații și echipamente pentru utilizarea energiei mecanice nepoluante : utilizarea energiei valurilor / Mircea Degeratu, Georgeta Bandoc. - București : Matrix-Rom, 2007.

ii, 106 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-205-1

III 21453; 620.91/.92/D27


132 - DEGERATU, MIRCEA.

Instalații și echipamente pentru utilizarea energiei mecanice nepoluante : utilizarea energiei vântului / Mircea Degeratu, Georgeta Bandoc. - București : Matrix-Rom, 2007.

iv, 136 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-206-8

III 21454; 620.91/.92/D27


133 - DUMITRACHE, CONSTANTIN L.

Ştiința materialelor metalice : îndrumar de laborator / Constantin L. Dumitrache, Mihaela L. Bărhălescu. - București : Matrix-Rom, 2009.

150 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-495-6

III 21448; 620.18/.19/D90


134 - FAUR, MARIA.

Coroziunea atmosferică a tablei de zinc pentru construcții / Maria Faur. - București : MATRIX-ROM, 2007.

175 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-295-295-2

III 21351; 620.1/F11


135 - GHEORGHE, MIHAELA.

Îmbunătățirea caracteristicelor de utilizare a produselor sinterizate din pulberi de fier : rezumatul tezei de doctorat / drd. Mihaela Gheorghe ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

61 p. ; 30 cm.

IV 8483; 620.1/G40


136 - GHEORGHE, MIHAELA.

Îmbunătățirea caracteristicelor de utilizare a produselor sinterizate din pulberi de fier : teză de doctorat / drd. Mihaela Gheorghe ; cond. șt. Elena Drugescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

230 p. ; 30 cm.

IV 8462; 620.1/G40


137 - HOSFORD, WILLIAM F.

Metal forming : Mechanics and metallurgy / William F. Hosford, Robert M. Caddell. - Ed. a 4-a. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

331 p. ; 24 cm.

ISBN 978-1-107-00452-8

III 21286; 620.1/H83


138 - Internal friction in metallic materials : a handbook / M. S. Blanter, H. Neuhäuser, I. S. Golovin, ... - Berlin : Springer, 2010.

542 p. : 65 fig., 53 tab., diagr. ; 23 cm - (Springer Series in Materials Science ; 90).

ISBN 978-3-642-08825-4 ISBN e-978-3-540-68758-0

III 21374; 620.1/I-58


139 - LEJCEK, PAVEL.

Grain boundary segregation in metals / Pavel Lejcek. - Berlin ; Heidelberg : Springer, ©010.

xiii, 240 p. ; 24 cm - (Springer Series in Materials Science ; 136).

ISBN 978-3-642-12504-1

III 21370; 620.18/.19


140 - LUCIAN, VICTOR EMIL.

Surse alternative de energie : ghid practic de proiectare, montaj, exploatare și întreținere a sistemelor de conversie care folosesc resurse regenerabile / Victor Emil Lucian. - București : Matrix-Rom, 2011.

268 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-710-0

III 21455; 620.91/.92/L87


141 - MCCAFFERTY, E.

Introduction to corrosion science / E. McCafferty. - New York : Springer Science+Business Media, 2010.

575 p. : il., fig., tab. ; 26 cm.

ISBN 978-1-4419-0454-6 ISBN e-978-1-4419-0455-3

III 21420; 620.1/M53


142 - NIEH, T.G.

Superplasticity in metals and ceramics / T.G. Nieh, J. Wadsworth, O.D. Sherby. - New York : Cambridge University Press, 2005.

270 p. ; 24 cm - (Cambridge solid state science).

ISBN 0-521-02034-4

III 21417; 620.1/N72


143 - NOVAC, RAUL IULIUS.

Materiale compozite cu proprietăți speciale : rezumatul tezei de doctorat / drd. Raul Iulius Novac ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

45 p. ; 20 cm.

II 39657; 620.2/N83


144 - NOVAC, RAUL IULIUS.

Materiale compozite cu proprietăți speciale : teză de doctorat / drd. Raul Iulius Novac ; cond. șt. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

185 p. ; 30 cm.

IV 8464; 620.2/N83


145 - Printed biomaterials : novel processing and modelling techniques for medicine and surgery / eds. Roger Narayan, Thomas Boland, Yuan-Shin Lee. - New York ; Dordrecht ; Heidelberg : Springer, ©010.

xiv, 124 p. ; 24 cm - (Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering).

ISBN 978-1-4419-1395-1

III 21368; 620.1/P92


146 - SPELLMAN, FRANK.

The Science of renewable energy / Frank Spellman, Revonna Bieber. - Boca Raton : CRC Press : Taylor & Francis Group, 2011.

317 p. ; fig., tab., diagr. ; 26 cm - (Renewable Energy).

ISBN 978-1-4398-2502-0

III 21423; 620.9/S72


147 - Surface analysis : methods in materials science / editors : D. J. O'Connor, B. A. Sexton, R. St. C. Smart. - 2nd. ed. - Berlin : Springer, 2003.

588 p. : 272 fig., diagr., tab. ; 24 cm - (Springer Series in Surface Sciences ; 23).

ISBN 3-540-41330-8 ISBN ISSN 0931-5195

III 21372; 620.1/S95


148 - Zinc oxide : from fundamental properties towards novel applications / Claus F. Klingshirn, Bruno K. Mayer, Andreas Waag, Axel Hoffmann, Jean Geurts. - Heidelberg ; Dordrecht ; London : Springer, ©010.

xiv, 360 p. ; 24 cm - (Springer Series in Materials Science ; 120).

ISBN 978-3-642-10576-0

III 21383; 620.1/Z67


149 - Zinc oxide materials for electronic and optoelectonic device applications / eds. Cole W. Lytton, Donald C. Reynolds, Thomas C. Collins. - Chichester : John Wiley & Sons, ©011.

xxii, 364 p. ; 24 cm - (Wiley Series in Materials for Electronic and Optoelectronics Applications).

ISBN 978-0-470-51971-4

III 21381; 620.1/Z67

TOP

621.1 Motoare termice (cu abur)


150 - ARGHIRESCU, CRISTEA L.

Analiza regimurilor pompelor și motoarelor volumice / Cristea L. Arghirescu, Diana Cristina C. Arghirescu. - București : AGIR, 2010.

179 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-720-304-5

III 21294; 621.1/A76

TOP

621.3 Electrotehnică. Electronică. Telecomunicații


151 - DIMITRIU, LAURENŢIU.

Aparate electronice de măsurare și control : lucrări de laborator / Laurențiu Dimitriu, Liliana Vornicu. - Iași, 2009.

122 p. multigr. : fig., tab. ; 23 cm.

III 21406; 621.38/.39/D44


152 - GELLINGS, CLARK W.

Saving energy and reducing CO2 emissions with electricity / Clark W. Gellings. - Boca Raton : CRC Press, 2011.

291 p. : fig., tab. ; 23 cm.

ISBN 978-1-4398-7012-9

III 21312; 621.31/G27


153 - ROCKETT, ANGUS.

The Materials scinece of semiconductors / Angus Rockett. - New York : Springer Science+Business Media, 2010.

622 p. : fig., diagr. ; 23 cm.

ISBN 978-1-4419-3818-3 ISBN e-978-0-387-68650-9

III 21375; 621.3/R64


154 - Thin film shape memory alloys : Fundamentals and device applications / ed. Shuichi Miyazaki, Yong Quing Fu, Wei Min Huang. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009.

501 p. ; 25 cm.

ISBN 978-0-521-88576-8

III 21288; 621.38/T56

TOP

621.4 Motoare termice (fără abur)


155 - NEGURESCU, NICULAE.

Motoare cu aprindere prin scânteie : procese / prof. dr. ing. Niculae Negurescu, prof. dr. ing. Constantin Pană, prof. dr. ing. Marcel Ginu Popa. - București : MATRIX-ROM, 2009.

317 p. : fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-522-9

III 21341; 621.4/N43


156 - Pocket manual of heat processing : fundamentals, calculations, processes / Herbert Pfeifer (editor). - Essen : Vulkan-Verl., ©008.

XVIII, 574 p. ; 15 cm.

ISBN 978-3-8027-2944-7

I 4347; 621.4/P73

TOP

621.7/.9 Construcții de mașini. Tehnologie/ prelucrare mecanică. Organe de mașini


157 - CĂNĂNĂU, NICOLAE.

Bazele teoretice ale deformării plastice / Nicolae Cănănău, Dinel Tănase. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

315 p. ; 25 cm - (Ştiințe inginerești).

ISBN 978-606-8348-06-3

III 21462; 621.97/C11


158 - HESHMAT, HOOSHANG.

Tribology of interface layers / Hooshang Heshmat. - London : CRC Press, 2010.

440 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-8247-5832-5

III 21317; 621.89/H58


159 - MARTIN, PETER M.

Introduction to surface enginering and functionally engineered materials / Peter M. Martin. - Salem, SUA : Scrivener Publishing : John Wiley & Sons, 2011.

XV, 565 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-0-470-63927-6

III 21458; 621.7/M43


160 - NIŢESCU, NICOLAE.

Toleranțe și ajustaje, măsurări, verificări și control dimensional : îndrumător de laborator / Nicolae Nițescu. - Petroșani : Universitas, 2010.

160 p. : fig., tab., diagr. ; 26 cm.

ISBN 978-973-741-156-3

III 21413; 621.71/N80


161 - STĂNESCU, PAUL O.

Ambalaje polimerice pentru produse alimentare / Paul O. Stănescu, Daniela Teodorescu, Gheorghe Hubca. - București : MATRIX-ROM, 2010.

300 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-609-7

III 21342; 621.7/S77


162 - SUSAC, FLORIN.

Cercetări privind modelarea și conducerea proceselor de turnare a pieselor precise fabricate din aliaje ușoare : rezumatul tezei de doctorat / ing. Florin Susac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2010.

37 f., [6] f. ; 30 cm.

IV 8487; 621.74/S96


163 - SUSAC, FLORIN.

Cercetări privind modelarea și conducerea proceselor de turnare a pieselor precise fabricate din aliaje ușoare : teză de doctorat / ing. Florin Susac ; cond. șt. prof. dr. ing. Alexandru Epureanu. - Galați, 2010.

162 f., [6] f. ; 30 cm.

IV 8478; 621.74/S96


164 - VASILIU, LUCIAN.

Prelucrarea alezajelor mari ale pieselor cu dimensiuni extreme folosind sisteme tehnologice amovibile, cu aplicații în construcția navală : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Lucian Vasiliu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

43 p. : fig., tab. ; 31 cm.

IV 8486; 621.9/V34


165 - VASILIU, LUCIAN.

Prelucrarea alezajelor mari ale pieselor cu dimensiuni extreme folosind sisteme tehnologice amovibile, cu aplicații în construcția navală : teză de doctorat / doctorand ing. Lucian Vasiliu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Alexandru Epureanu DHC. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

167 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8474; 621.9/V34

TOP

624/627 Construcții civile


166 - SIDDIQUE, RAFAT.

Waste materials and by-products in concrete / Rafat Siddique. - Patiala : Springer, 2008.

413 p. ; 25 cm - (Engineering Materials).

ISBN 978-3-540-74293-7

III 21371; 624/S53

TOP

628 Tehnică sanitară. Iluminat


167 - MANAHAN, STANLEY E.

Water chemistry : Green science and technology of nature's most renewable resource / Stanley E. Manahan. - London : CRC Press, 2011.

397 p. ; 24 cm - (Wate Science, Technology and Engineering).

ISBN 978-1-4398-3068-0

III 21315; 628/M11


168 - Membrane systems for wastewater treatment / Water Environment Federation. - New York ; Chicago ; San Francisco : WEF Press : McGraw-Hill, ©006.

XXV, 284 p. ; 24 cm.

ISBN 0-07-146419-0 ISBN 978-0-07-146419-2

III 21305; 628.3/M57


169 - PATNAIK, PRADYOT.

Handbook of environmental analysis : chemical polluants in air, water, soil and solid wastes / Pradyot Patnaik. - 2nd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2010.

786 p. : tab. ; 24 cm - (Environmental Chemistry and Toxicology).

ISBN 978-1-4200-6581-7

III 21316; 628/P43


170 - SIMIONESCU, CLAUDIA MARIA.

Epurarea biologică a apelor uzate / Claudia Maria Simionescu. - București : MATRIX-ROM, 2009.

174 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-473-4

III 21357; 628.35/S57


171 - Solid waste technology & management / edited by Thomas H. Christensen. - Chichester, UK : John Wiley & Sons, 2011.

2 vol. : fig., tab. ; 25 cm.

ISBN 978-1-4051-7517-3

Vol. 1. - 512 p. - Bibliogr. la finele cap.

Vol. 2. - 1026 p. - Bibliogr. la finele cap.. - Index p. 1001-1026.

III 21385; 628/S67


172 - ŞTEFĂNESCU, MARIANA-FLORENTINA.

Gestionarea deșeurilor : o soluție pentru protejarea mediului / Mariana-Florentina Ştefănescu. - București : MATRIX-ROM, 2011-.

2 vol. : tab., fig., diagr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-689-9

Vol. 1. - 205 p. - Bibliogr. p. 127-131. - Anexe p. 134-202.

III 21359; 628/S82


173 - TCHOBANOGLOUS, GEORGE.

Handbook of solid waste management / George Tchobanoglous, Frank Kreith. - 2nd ed. - New York : McGraw-Hill, [2002].

pag. multipl. : il. tab. ; 24 cm - (Environmental Engineering).

ISBN 0-07-135623-1

III 21303; 628/T31


174 - Water treatment : principles and design / MWH ; revised by : John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, ... - 2nd ed. - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2005.

1948 p.fig., tab., il. ; 24 cm - (Environmental Engineering / Water Resources).

ISBN 0-471-11018-3

III 21376; 628/W31

TOP

629 Tehnica mijloacelor de transport


175 - BEJAN, NICOLAE.

Tehnologia reparării autovehicolelor / Nicolae Bejan. - București : Matrix-Rom, 2005.

291 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 973-685-920-7

III 21450; 629.33/B41


176 - CIOLAC, ILIE.

Exercițiile conducerii și mecanica autoturismului / ing. ilie Ciolac. - București : MATRIX-ROM, 2009.

258 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-551-9

III 21358; 629.33/C52


177 - MANEA, LAURENŢIU-CLAUDIU.

Mecatronica automobilului modern / dr. ing. Laurențiu-Claudiu Manea, dr. ing. Adriana-Teodora Manea. - București : Matrix-Rom, 2000.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

Vol. 1. - 177 p. - Bibliogr. p. 171-177. - ISBN 973-685-090-0

Vol. 2. - 140 p. - Bibliogr. p. 134-140. - ISBN 973-685-097-8

III 21438; 629.33/M24

TOP

629.5 Tehnică navală


178 - LEFTER, SILVIU-VIOREL.

Contribuții la calculul structurilor navale, confecționate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact : rezumatul tezei de doctorat / doctorant ing. Silviu-Viorel Lefter ; conducator de doctorar : prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian Mocanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

169 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39652; 629.5/L39


179 - LEFTER, SILVIU-VIOREL.

Contribuții la calculul structurilor navale, confecționate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact : teză de doctorat / doctorant ing. Silviu-Viorel Lefter ; conducator de doctorar : prof. univ. dr. ing. Costel-Iulian Mocanu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

222 p. : fig., tab., diagr. ; 31 cm.

IV 8473; 629.5/L39

TOP

63 Ştiințe agricole


180 - BORDA, DANIELA.

Ghid de bune practici pentru furnizorii de grâu / Daniela Borda, Loredana Dumitrașcu, Corina Neagu. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

76 p. ; 24 cm - (Ştiința și ingineria alimentelor).

ISBN 978-606-8348-02-5

III 21465; 633.1/B68


181 - MORAR, FLORICA.

Rapița, o cultură cu valențe ecologice : biologia ecologia și tehnologia culturii / Florica Morar. - București : Matrix-Rom, 2011.

175 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-669-1

III 21445; 633.8/M89


182 - PAULETTE, LAURA.

Noțiuni teoretice și practice de cartare și bonitare a terenurilor agricole / Laura Paulette, Mihai Buta. - Cluj Napoca : Risoprint, 2010.

229 p. ; 24 cm - (Agraria).

ISBN 978-973-53-0411-9

III 21407; 631/P11


183 - ŞOLDEA, CAMELIA.

Pesticide : proprietăți - accesibilitate / Camelia Şoldea, Anca Mihaela Mocanu. - București : Matrix-Rom, 2009.

430 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-543-4

III 21440; 632/S67

TOP

639.2/.5 Industria peștelui. Piscicultură


184 - CHIOREAN, ADRIANA.

Studii și cercetări privind reproducerea și creșterea ihtiofaunei exotice în condiții de captivitate : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Adriana Chioreanu ; conducător științific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

44 p. : fig., tab., il. ; 21 cm.

II 39649; 639.3/C42


185 - CHIOREAN, ADRIANA.

Studii și cercetări privind reproducerea și creșterea ihtiofaunei exotice în condiții de captivitate : teză de doctorat / doctorand ing. Adriana Chioreanu ; conducător științific : prof. dr. ing. Soare Stăncioiu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

167 p. : tab., il. color ; 31 cm.

IV 8475; 639.3/C42


186 - STANCIU, SILVIUS.

Condiții de producție piscicolă în sistem de siguranță alimentară în fermele românești de acvacultură prin arborarea principiilor HACCP / coord. Isabelle Metaxa ; Silvius Stanciu, Tamara Mihociu, Irina Cernișencu... - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

301 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-8008-85-1

II 21484; 636/639/C64

TOP

65 Management


187 - ATUDOREI, ALEXEI.

Gestiunea deșeurilor urbane / Dr. ing. Alexei Atudorei, prof. dr. ing. Ioan Păunescu. - București : MATRIX-ROM, 2002.

160 p. : tab. ; 24 cm.

ISBN 973-685-443-4

III 18121; 658.5/A91


188 - CORDUNEANU, DUMITRU.

Sistemul de transport naval din România în secolul XX / dr. ing. Dumitru Corduneanu. - București : Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010.

404 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-524-096-4

III 21472; 656.6/C71


189 - CROITORU, INA.

Un model de management performant al asigurărilor sociale de sănătate din România : rezumatul tezei de doctorat / drd. Ina Croitoru ; cord. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

67 p. ; 20 cm.

II 39659; 65.012.4/C81


190 - CROITORU, INA.

Un model de management performant al asigurărilor sociale de sănătate din România : teză de doctorat / drd. Ina Croitoru ; cord. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

401 p. ; 30 cm.

IV 8482; 65.012.4/C81


191 - FENECHIU, RELU.

Strategii de adecvare a organizațiilor la situațiile de risc și criză : rezumatul tezei de doctorat / drd. Relu Fenechiu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

20 cm p. ; 30 cm.

IV 8484; 658.8/F36


192 - FENECHIU, RELU.

Strategii de adecvare a organizațiilor la situațiile de risc și criză : teză de doctorat / drd. Relu Fenechiu ; cond. șt. Niculae Niculescu. - Galați : Editura Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, 2010.

245 p. ; 30 cm.

IV 8467; 658.8/F36


193 - GHIONEA, FLORIN.

Transport urban : fenomenul / Florin Ghionea. - București : Matrix-Rom, 2010.

344 p. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-560-1

III 21452; 656/G51


194 - MINEA, MARIUS.

Sisteme inteligente de transport / Marius Minea, Florin Domnel Grafu, Claudia Maria Surugiu. - București : Matrix-Rom, 2007.

256 p. ; 24 cm.

Tit. pe cop. : Sisteme inteligente de transport : aplicații.

ISBN 978-973-755-157-3

III 21446; 656.1/.2/M75


195 - POPESCU, GHEORGHE.

Logistică industrială / Gheorghe Popescu. - Târgu Jiu : Academica Brâncuși, 2010.

410 p.: fig., diagr., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-973-144-420-8

III 21416; 658.7/P81


196 - ŞANDRU, SORIN.

Perfecționarea activității managementului în administrația publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale : rezumatul tezei de doctorat / doctorant Sorin Şandru ; coordonator științific : prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

49 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39660; 658.5/O-39


197 - ŞANDRU, SORIN.

Perfecționarea activității managementului în administrația publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale : teză de doctorat / doctorant Sorin Şandru ; coordonator științific : prof. univ. dr. Adriana Olaru. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

274 p. ; 31 cm.

IV 8472; 658.5/O-39

TOP

66 Tehnologie chimică


198 - ANTON, CORNEL.

Procese de interfață metal ceramică corindonică = Metal corundum ceramic interface processes / Cornel Anton, Marcela Muntean. - București : Matrix-Rom, 2002.

169 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-339-X

III 21443; 666.31.7/A48


199 - HUBCA, GHEORGHE.

Biocombustibili : biodiesel, bioetanol, sun Diesel / Gheorghe Hubca, Angela Lupu, Corneliu Anton Cociașu. - București : MATRIX-ROM, 2008.

497 p. : fig., tab. ; 24 cm - (BiocombustibiliMatrix-Rom, București

ISBN 978-973-755-381-2

III 21343; 662/H91


200 - Process engineering CCS [Carbon Capture and Storage] power plants / ed. bz Detlef Stolten, V. Scherer. - Weinheim : Wiley-VCH, ©011.

XX, 620 p. ; 25 cm.

ISBN 978-3-527-33002-7

III 21384; 662.9/P93


201 - RADU, DOREL.

Matrici oxidice armate cu fibre vitrose / prof. dr. ing. Dorel Radu, dr. ing. Vasilica Dima. - București : MATRIX-ROM, 2002.

291 p. : fig., tab., diagr. ; 24 cm.

ISBN 973-685-506-6

III 21361; 661/R17


202 - RADU, DOREL.

Sticle aluminofosfatice pentru optică și optoelectronică / prof. dr. ing. Dorel Radu, dr. ing. Mihail Elișa. - București : Matrix-Rom, 2005.

v, 342 p. ; 24 cm.

ISBN 973-685-958-4

III 21447; 666.12/R17


203 - RADU, DOREL.

Termodinamica sistemelor oxidice vitroase / Dorel Radu, Ovidiu Dumitrescu. - București : Matrix-Rom, 2011.

iv, 280 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-692-9

III 21451; 666.12/R17

TOP

663/664 Microbiologie industrială. Industrie alimentară


204 - BOLAT, IRINA.

Cercetări privind influența managementului drojdiei asupra procesului de fermentare și a calității berii : rezumatul tezei de doctorat / ing. Irina Bolat ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați, 2010.

40 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39661; 663.4/B66


205 - BOLAT, IRINA.

Cercetări privind influența managementului drojdiei asupra procesului de fermentare și a calității berii : teză de doctorat / ing. Irina Bolat ; cond. șt. prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați, 2010.

[10] f., 210 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8477; 663.4/B66


206 - COMAN, GIGI.

Obținerea și caracterizarea glicozid - hidrolazelor din familia xilanaze biosintetizate de streptomicete selecționate : rezumatul tezei de doctorat / drd. Gigi Coman ; cond șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

44 p. ; 20 cm.

II 39658; 663/664/C63


207 - COMAN, GIGI.

Obținerea și caracterizarea glicozid - hidrolazelor din familia xilanaze biosintetizate de streptomicete selecționate : teză de doctorat / drd. Gigi Coman ; cond șt. Gabriela Bahrim. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

60 p. ; 30 cm.

IV 8466; 663/664/C63


208 - ICUMSA methods book 209 and ICUMSA supplement 2009 (important correction) / International Commission for Uniform methods of Sugar Analysis. - Berlin : Verlag Dr. Albert Bartens, 2010.

pag. multipl. ; 29 cm.

ISBN 978-3-87040-553-3 (methods book) ISBN 978-3-87040-563-2 (supplement)

IV 8447; 664.1/I-33


209 - PĂTRAŞCU, ELENA.

Cercetări privind îmbunătățirea randamentului în alcool și a calității alcolului etilic rafinat obținut din melasă : rezumatul tezei de doctorat / doctorand ing. Elena Pătrașcu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

51 p. : fig., tab., il. ; 21 cm.

II 39654; 663.5/P44


210 - PĂTRAŞCU, ELENA.

Cercetări privind îmbunătățirea randamentului în alcool și a calității alcolului etilic rafinat obținut din melasă : teză de doctorat / doctorand ing. Elena Pătrașcu ; conducător știintific : prof. dr. ing. Traian Hopulele. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

202 p. : fig., tab. ; 31 cm.

IV 8470; 663.5/P44


211 - VICOL, CONSTANŢA.

Cercetări asupra autenticității și naturaleței vinurilor obținute în podgoriile Moldovei : rezumatul tezei de doctorat / drd. ing. Constanța Vicol (Ene) ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2011.

31 p. : diagr., tab. ; 21 cm.

II 39653; 663.2/V55


212 - VICOL, CONSTANŢA.

Cercetări asupra autenticității și naturaleței vinurilor obținute în podgoriile Moldovei : teză de doctorat / drd. ing. Constanța Vicol (Ene) ; cond. șt. prof. dr. ing. Mircea Bulancea, prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim. - Galați, 2011.

[12] f., 240 f. : diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8469; 663.2/V55

TOP

669 Metalurgie


213 - HAASEN, PETER.

Physical metallurgy / Peter Haasen ; trad. Janet Mordike. - Ed. a 3-a. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

418 p. ; 25 cm.

ISBN 0-521-55925-1

III 21302; 669/H11


214 - POLMEAR, I. J.

Light alloys : from traditional alloys to nanocrystals / I. J. Polmear. - 4th ed. - Amsterdam ; Boston ; Heidelberg : Elsevier, ©006.

xvi, 420 p. ; 24 cm.

ISBN 978-0-7506-6371-7

III 21378; 669.7/P76


215 - POTECAŞU, TIBERIU FLORIAN.

Studii și cercetări privind creșterea rezistenței mecanice a benzilor din oțel prin aplicarea unor tratamente termice în flux continuu : rezumatul tezei de doctorat / drd. Tiberiu Florian Potecașu ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2011.

62 p. : fotogr., diagr., tab. ; 21 cm.

II 39656; 669/P88


216 - POTECAŞU, TIBERIU FLORIAN.

Studii și cercetări privind creșterea rezistenței mecanice a benzilor din oțel prin aplicarea unor tratamente termice în flux continuu : teză de doctorat / drd. Tiberiu Florian Potecașu ; cond. șt. prof. dr. ing. Elena Drugescu. - Galați, 2011.

246 f. : fotogr., diagr., tab. ; 30 cm.

IV 8480; 669/P88


217 - RAO, Y. K.

Stoichiometry and thermodynamics of metallurgical processes / Y. K. Rao. - Cambridge ; London ; New York : Cambridge University Press, 2011.

2 vol. : fig., tab. ; 24 cm.

ISBN 978-0-521-14129-1.

Part 1. - 507 p. - Bibliogr. p. 503-507. - ISBN 978-0-521-14130-7

Part 2. - 957 p. - Bibliogr. la finele cap.. - Index p. 948-957. - ISBN 978-0-521-14131-4

III 21287; 669/R24


218 - Simulation and optimization of furnaces and kilns for nonferrous metallurgical engineering / Chi Mei, Jiemin Zhou, Xiaoqi Peng, Naijun Zhou, Ping Zhou. - Berlin : Springer ; Beijing : Metallurgical Industry Press, ©010.

XVI, 340 p. ; 24 cm.

ISBN 978-7-5024-4636-9 ISBN 978-642-00247-2

III 21379; 669.2/.8/S58


219 - STĂNCIOIU, ALEXANDRU.

Studii și cercetări privind relația obținere-structură-proprietăți pentru semifabricate plate din aliaje de aluminiu cu proprietăti speciale : rezumatul tezei de doctorat / ing. Alexandru Stăncioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

63 p. : fig., tab., diagr. ; 21 cm.

II 39646; 669.7/S76


220 - STĂNCIOIU, ALEXANDRU.

Studii și cercetări privind relația obținere-structură-proprietăți pentru semifabricate plate din aliaje de aluminiu cu proprietăti speciale : teză de doctorat / ing. Alexandru Stăncioiu ; conducător științific : prof. univ. dr. chim. Olga Mitoșeriu. - Galați : Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galați, 2011.

160 p. : tab., diagr., fig. ; 31 cm.

IV 8476; 669.7/S76


221 - YIN, RUIYU.

Metallurgical process engineering / Ruiyu Yin. - Heidelberg ; Dordrecht ; Beijing : Springer : Metallurgical Industry Press, ©011.

XXXII, 328 p. ; 24 cm.

ISBN 978-3-642-13955-0 ISBN 978-7-5024-4956-8

III 21330; 669.1/Y50

TOP

681.5 Tehnica reglării și comenzii automate


222 - ANDREI, MIHAELA.

Senzori și traductoare : îndrumar de laborator / Mihaela Andrei, Cristian Munteanu ; coord. Constantin Miholcă. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

178 p. ; 30 cm - (Ştiințe inginerești).

ISBN 978-606-8348-09-4

IV 8490; 681.5/A53


223 - Soluții practice de conducere a proceselor neliniare / Ciprian Lupu, Andreea Udrea, Dumitru Popescu, Cătălin Petrescu, Alexandru Ţiclea, Cătălin Dimon, Bogdan Irimia. - București : Politehnica Press, 2010.

306 p. ; 24 cm - (Informatică aplicată).

ISBN 978-606-515-105-5

III 21404; 681.5/S67

TOP

69 Lucrări de construcții


224 - COLESNIC, IGOR.

Studii și cercetări asupra protecției anticorosive în industria materialelor de construcții : rezumatul tezei de doctorat / ing. Igor Colesnic ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați, 2011.

70 p. : fotogr., diagr., sch. ; 21 cm.

II 39655; 691.7/C62


225 - COLESNIC, IGOR.

Studii și cercetări asupra protecției anticorosive în industria materialelor de construcții : teză de doctorat / ing. Igor Colesnic ; cond. șt. prof. dr. chim. Olga Mitoșeriu, prof. dr. Ion Rusu. - Galați, 2011.

[9] f., 185 f. : fotogr., diagr., sch. ; 30 cm.

IV 8468; 691.7/C62


226 - IORDACHE, FLORIN.

Comportamentul dinamic al echipamentelor și sistemelor termice. - Ed. a 3-a. - București : MATRIX-ROM, 2008.

228 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-755-423-9

III 21350; 697.1/I-70

TOP

72 Arhitectură


227 - SANDU, ANTONIO ŞTEFAN.

Clădiri de patrimoniu în Municipiul Iași / Antonio Sandu, Irina Morariu, Anamaria Boboc. - Iași : Lumen, 2008.

240 p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-166-103-2

III 21239; 72/S20

TOP

73/76 Arte plastice. Desen. Pictură


228 - TOCARIU, LILIANA.

Desen tehnic / Liliana Tocariu, Liviu Şolea, Simona Chiculiță. - Galați : Galați University Press (GUP), 2011.

161 p. : fig. ; 29 cm - (Ştiințe inginerești).

ISBN 978-606-8008-97-4

IV 8492; 744/T67

TOP

791/793 Divertisment. Teatru. Film


229 - ŞANDRA, ALINA.

Teatrul nocturn - captarea visului : eseu teatral oniric / Alina Şandra. - Iași : Lumen, 2009.

190 p. : tab. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-169-8

II 39601; 79/S19

TOP

796 Educație fizică și sport


230 - GROSU, EMILIA FLORINA.

Psihomotricitate / Emilia Florina Grosu. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2008.

2 vol. : tab. ; 24 cm.

Partea I. - 284 p.

Partea II. - p. 179-485 : tab. - Bibliogr. p. 484-485.

III 21408; 796/G88


231 - MEREUŢĂ, CLAUDIU.

Atletism : aruncări / Claudiu Mereuță. - Galați : Galați University Press (GUP), 2010.

142 p. ; 21 cm - (Educație fizică și sport).

ISBN 978-606-8008-94-3

II 39694; 796.43/M59

TOP

82 Literatură


232 - CHIHAIA, PAVEL.

Despre prietenii artiști și înfăptuirile lor / Pavel Chihaia. - Cluj-Napoca : EIKON, 2011.

200 p. : il. ; 23 cm.

ISBN 978-973-757-459-6

III 21479 ; 821.135.1-94/C42


233 - DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE.

Eminescu / acad. Zoe Dumitescu-Bușulenga ; Fundația "Credință și Creație. Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga - Maica Benedicta". - Mănăstirea Putna : Editura Nicodim Caligraful, 2009-.

[vol.] ; 20 cm.

ISBN 978-973-88950-2-7

Vol. 1 : Viața / ediție îngrijită de prof. univ. Dumitru Irimia ; cuvânt înainte de acad. Dan Hăulică. - 298 p. - ISBN 978-973-88950-3-4

II 39701; 821.135.1.09/D91


234 - GHIŢEANU, SERENELA.

Ora de citit / Serenela Ghițeanu. - Iași : Editura ALLFA, 2011.

172 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-540-052-8

II 39643; 821.135.1-31/G47


235 - LEŢ, GABRIEL M.

Fănuș Neagu : Povestea viei, cântecul vinului / Gabriel M. Leț. - Piatra Neamț : Conta, 2007.

445 p. ; 20 cm.

ISBN 973-88103-7-X

II 39644; 821.135.1-31/L53


236 - LOZBĂ, MIHAI.

Istoria cuvântului românesc / Mihai Lozbă. - Iași : PIM, 2011.

288 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-13-0585-8

II 39720; 821.135.1.09/L82


237 - NICA, MARIUS.

Ocheanul balcanic : privire asupra imaginarului literar în opera lui Mateiu I. Caragiale / Marius Nica ; cuv. înainte de Nicolae Florescu. - Iași : Institutul European, 2009.

276 p. ; 19 cm - (Academica. Litere ; 71).

ISBN 978-973-611-604-9

II 39725; 821.135.1.09/N57


238 - POPOACĂ-GIURAN, ANCA.

O întâlnire cu Leonardo / Anca Popoacă-Giuran. - [București] : ZEDAX, 2010.

170 p. ; 20 cm.

ISBN 973-85449-4-7

II 39721; 821.135.1-31/P83


239 - SENATORE, ADRIANA.

Ion Heliade Rădulescu : azione culturale, creazione artistica, ricerca linguistica / Adriana Senatore. - Bari : Cacucci Editore, 2011.

234 p. ; 24 cm.

ISBN 978-88-6611-038-5

III 21480; 821.135.1.09/S44


240 - SIMION, EUGEN.

În ariegarda avangardei : (convorbiri cu Andrei Grigor) / Eugen Simion ; în dialog cu Andrei Grigor. - București : Univers Enciclopedic, 2004.

364 p. ; 17 cm.

Exemplar cu numărul inventar 266143 are autograful autorului pe pagina de gardă.

ISBN 973-637-049-6

I 4350; 821.135.09.1/S57


241 - STAN, AURICA.

Exilul ca traumă, trauma ca exil în opera lui Norman Manea / Aurica Stan. - Iași : Lumen, 2009.

208 p. ; 21 cm.

ISBN 978-973-166-171-1

II 39592; 821.135.1.09/S76


242 - TOPORAŞ, CAMELIA.

Oameni în memoria Galațiului : aniversări 2009 / coord. Ilie Zanfir ; Camelia Toporaș, Rocsana Irimia, Otilia Badea, Mihaela Bute. - Galați : Axis Libri, 2010.

493 p. ; 25 cm.

ISBN 978-606-92258-5-1

III 21468; 821.135.1-94/O-11


243 - ZAVATI, MARIANA GARDNER.

Bacău - London, înainte și-napoi : proză scurtă / Mariana Zavati Gardner. - Craiova : Sitech, 2010.

135 p. ; 20 cm.

ISBN 978-606-11-0863-3

II 39727; 821.135.1-32/Z39

TOP

902/904 Arheologie. Preistorie


244 - BĂLĂŞESCU, ADRIAN.

Omul și animalele : strategii și resurse la comunitățile Hamagia și Boian / Adrian Bălășescu, Valentin Radu ; ed. Dragomir Popovici. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2004.

309 p.; 24 cm - (Cercetări pluridisciplinare ; 9).

ISBN 973-7925-32-7

III 21467; 902/B19


245 - BĂLĂŞESCU, ADRIAN.

Omul și mediul animal între mileniile VII-IV î.e.n. la Dunărea de Jos / Adrian Bălășescu, Valentin Radu, Dragoș Moise. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

404 p.; 24 cm - (Cercetări pluridisciplinare ; 11).

ISBN 973-7925-41-6

III 21461; 902(498)/B19


246 - CÂRCIUMARU, MARIN.

Omul și plantele : manual de analiză carpologică / Marin Cârciumaru, Mariana Pleșa, Monica Mărgărit ; ed. Dragomir Popovici. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

232 p., [3] f. : pl. color ; 24 cm.

III 21477; 902/C24


247 - COMŞA, ALEXANDRA.

Populații de origine stepică din perioada de tranziție și epoca bronzului pe teritoriul României : a abordare antropologică / Alexandra Comșa. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2005.

110 p. + 17 pl. ; 24 cm - (Arhiologie).

ISBN 973-7925-59-9

III 21473; 902/C63


248 - DUMITRAŞCU, VALENTIN MIRCEA.

Economia comunităților paleolitice de pe Valea Bistriței : perspectivă arheozoologiocă / Valentin Mircea Dumitrașcu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

128 p. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-71-0

III 21464; 902/904/D89


249 - MĂRGĂRIT, MONICA.

L' Art mobilier paléolithique et mésolithique de Roumanie et de la République Moldova, en contexte central et est-européen / Monica Mărgărit ; trad. Cerasela Enache. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

136 p., [42] p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-74-1

III 21482; 903.3/.4/M36


250 - Militari, Câmpul Boja : an archaeological site on the territory of Bucharest / Cistian F. Schuster, Mircea Negru, Alexandru Bădescu, Alexandra Comșa, Alexandru Morintz. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2000-2007.

vol. ; 24 cm.

Vol. 2 : Pre- and proto-historic settlements / Cristian F. Schuster, Mircea Negru. - 2006. - 120 p., [53] p. : fotogr. - ISBN 978-973-8966-07-9

Vol. 3 : Settlement of the 2-nd to 4-th centuries AD : archaeological excavations since 2001 - 2006 / Mircea Negru. - 2007. - 72 p., [68] p. : fotogr. - ISBN 978-973-8966-41-3

Vol. 4 : Archaeological excavations from 2006 - 2007 / Mircea Negru, Cristian Schuster, Alexandru Bădescu, Alexandra Comșa, Alexandru Morintz. - 2007. - 64 p., [74] p. : fotogr. - ISBN 978-973-8966-42-0

III 21459; 902/903/M73


251 - NIŢĂ-BĂLĂŞESCU, LOREDANA.

Le Paléolithique superieur de la Vallée de Bistrița dans le contexte des recherches de Poiana Cireșului, Piatra Neamț (Nord-est de la Roumanie) / Loredana Niță-Bălășescu ; trad. Loredana Niță-Bălășescu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2008.

154 p., [36] p. : fotogr. ; 24 cm.

ISBN 978-973-8966-72-7

III 21481; 902/903/N79


252 - SCHUSTER, CRISTIAN.

Zur Bronzezeit in Südrumänien drei Kulturen : Glina Tei und Verbicioara / Cristian Schuster, Gabriel Crăciunescu, Cristinel Fântâneanu. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2002.

2 vol. ; 24 cm.

Bd. 1 : Verbreitungsgebiet Siedlungen Häuser und Bestattungen. - 280 p. - ISBN 973-7925-60-2

Bd. 2 : Die Funde zur Wirtschaft Innere und Chronologische Gliederung. - 300 p. - ISBN 973-973-8966-06-2

III 21460; 902/S33

TOP

91 Geografie


253 - BOŢAN, CRISTIAN NICOLAE.

Europa : geografie regională aplicată / Cristian Nicolae Boțan. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2009.

100 p. : fig., tab., h. ; 24 cm.

III 21411; 913(4)/B72


254 - BOŢAN, CRISTIAN NICOLAE.

Geografia regională a continentelor : Europa [îndrumător de lucrări practice] / Cristian Nicolae Boțan. - Ed. a 2-a rev. și ad. - Cluj-Napoca : Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2008.

87 p. : fig., tab., h. ; 24 cm.

III 21410; 913(4)/B72


255 - FODOREAN, IOAN.

Curs practic de cartografie și G.I.S / Ioan Fodorean, Titus Man, Ciprian Moldovan. - Ed. a 2-a rev. - Cluj Napoca : Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2008.

118 p. ; 24 cm.

III 21409; 912.4/F74


256 - FODOREAN, IOAN.

Curs practic de cartografie și G.I.S / Ioan Fodorean, Titus Man, Ciprian Moldovan. - Cluj Napoca : Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 2007.

114 p. ; 24 cm.

III 21405; 912.4/F74


257 - ILIE, ZANFIR.

Galați : ghid istoric și turistic / Zanfir Ilie, Pompiliu Comșa. - Galați : Editura Axis Libri, 2010.

271 p. : fotogr. color + 2 h. ; 21 cm.

ISBN 978-606-92191-8-8

II 39691; 911.3/I-43

TOP

93/94 Istorie


258 - Historia, literatura y sociedad : apoximaciones al mundo medieval desde ed siglo XXI / director Gerardo Rodríguez ; Rubén Bevilacqua, Homero Bimbo, Laura Carbó, ... - Sur : Cultura Fusión, 2011.

336 p. ; 21 cm.

ISBN 978-987-25284-9-2

II 39693; 930.85/H66


259 - PURCĂRUŞ, ALEXANDRU.

În vâltoarea Războiului Rece : Revoluția maghiară din 1956 / Alexandru Purcăruș. - Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2009.

268 p. ; 24 cm.

ISBN 978-606-537-013-5

III 21471; 94(439)"1956/P58


260 - XENOFONTOV, ION.

Războiul din Afganistan (1979-1989). În memoria participantilor din Republica Moldova : realitate istorică și imaginar social / Ion Xenofontov. - Iași : Lumen, 2010.

544 p. : h., facs., fotogr. ; 20 cm.

ISBN 978-973-166-237-4

II 39587; 94(581)"20/X40

TOP